VF, a.s. Černá Hora Služba osobní dozimetrie VF a její začlenění do

Transkript

VF, a.s. Černá Hora Služba osobní dozimetrie VF a její začlenění do
Flexible solutions
VF, a.s. Černá Hora
Služba osobní dozimetrie VF
a její začlenění do mezinárodní
sítě laboratoří LANDAUER
XXXIV. DNY RADIAČNÍ OCHRANY
Třeboň 5. - 9. 11. 2012
www.vf.eu
Flexible solutions
Historie SOD VF na Dnech radiační ochrany
DRO 2008
Představení nové služby
DRO 2009
Zkušenosti po prvním roce + popis fungování
DRO 2010
Popis algoritmu
DRO 2011
Představení systému WEB SOD
DRO 2012
SOD VF jako součást celosvětové sítě
laboratoří osobní dozimetrie
www.vf.eu
Flexible solutions
Používané osobní dozimetry
Celotělový dozimetr
(OSL)
www.vf.eu
Prstový dozimetr
(TLD)
Flexible solutions
Vyhodnocovací zařízení
Reader InLight (LANDAUER)
Doba vyhodnocení jednoho
dozimetru: cca 20sec
www.vf.eu
Reader RE2000S (RADOS)
Doba vyhodnocení jednoho
dozimetru: cca 30sec
Flexible solutions
Historie osobní dozimetrie v koncernu LANDAUER:
• 1954: založení firmy (CHICAGO, USA), filmová dozimetrie
• 1968: automatický denzitometr pro vyhodnocování filmových
dozimetrů
• 1974: přechod k TLD dozimetrii (vyhřívání dusíkem)
• 1982: zavedení on line prezentace výsledků
• 1986: změna systému TLD (vyhřívání laserem)
1992: intenzivní výzkum OSL technologie v USA
(Pacific Northwest National Laboratory a Oklahoma State
University)
• 1997: přechod k OSL dozimetrii v USA
www.vf.eu
Flexible solutions
Historie osobní dozimetrie v koncernu LANDAUER:
•
•
•
•
•
2000:
2001:
2005:
2006:
2007:
přechod
přechod
přechod
přechod
Přechod
k
k
k
k
k
OSL
OSL
OSL
OSL
OSL
(z
(z
(z
(z
(z
TLD) ve Velké Británii a v Austrálii
filmu) v Japonsku
filmu) ve Francii
TLD) v Kanadě
TLD) v Číně
• 2009: komerční provoz SOD VF, a.s. v ČR
• 2010: spuštění WEB SOD (on-line prezentace výsledků)
• 2011: komerční provoz SOD VF, s.r.o v SR
www.vf.eu
Flexible solutions
Materiál OSL - vlastnosti
Al2O3:C (safír)
• velice odolný
• vysoký stupeň tvrdosti
• necitlivý na vnější vlivy
jde o stejný materiál jako je
použitý např. v brusných
papírech
www.vf.eu
Flexible solutions
Materiál OSL - výroba
Surový, vysoce čistý Al2O3 je
roztaven a spolu s dopanty
(určujícími jeho finální
dozimetrické vlastnosti) znovu
rekrystalizován
www.vf.eu
Flexible solutions
Krystal se rozemele na
prášek, který se proseje,
smísí s pojidlem a nanese
na folii ze které se následně
vysekávají detektory
požadovaných rozměrů.
Tloušťka fólie:
0,1 mm - spodní
0,03mm - vrchní
www.vf.eu
Flexible solutions
Celotělový dozimetr LANDAUER typ InLight
Pouzdro detektorů OSL
(4 filtry: Okno, Plast, Al, Cu)
Imaging element
CR-39
4 OSL detektory
(krystalický Al2O3:C)
vysunují se z pouzdra
pouze ve
vyhodnocovacím
přístroji (readeru)
www.vf.eu
Flexible solutions
Tloušťka materiálu Al2O3:C
0,2 mm
Průměr pro dozimetr InLight
5 mm
Unikátní 2D kód
www.vf.eu
Flexible solutions
Všechny dozimetry InLight jsou vyráběny v USA a každému je při
výrobě přidělen unikátní 2D kód.
www.vf.eu
Flexible solutions
Všechny dozimetry InLight jsou vyráběny v USA a každému je při
výrobě přidělen unikátní 2D kód.
Součástí 2D kódu je i informace o citlivosti dozimetru
(individuální korekční faktor v rozmezí hodnot cca 0,7 – 1,2)
Všechny vyrobené dozimetry OSL InLight jsou „z jedné šarže…“
Detektor OSL InLight je možno kdykoliv vyhodnotit na
libovolném readeru v kterékoliv laboratoři sítě Landauer.
www.vf.eu
Flexible solutions
Předpokladem je správná kalibrace readeru.
6 LED, tzv. „WEAK BEAM“
www.vf.eu
36 LED, tzv. „STRONG BEAM“
Flexible solutions
Chicago
www.vf.eu
LANDAUER – sídlo společnosti
LANDAUER – místní zastoupení
Flexible solutions
Švédsko
Velká Británie
Francie
Chicago
Japonsko
Turecko
Čína
Mexiko
Brazílie
Austrálie
www.vf.eu
LANDAUER – laboratoře ve světě
Flexible solutions
Švédsko
Velká Británie
Francie
Chicago
Japonsko
Turecko
Čína
Mexiko
Brazílie
Austrálie
www.vf.eu
Flexible solutions
LANDAUER – Evropa
Filiálky:
Velká Británie
Francie
Švédsko
Laboratoř VF
navázána na
francouzskou
filiálku se
sídlem v Paříži
www.vf.eu
Laboratoře:
Česká republika
(Slovensko)
Belgie
Slovinsko
Srbsko
Švýcarsko
Německo
Portugalsko
Španělsko
Itálie
Flexible solutions
LANDAUER – VF
Licence pro používání
technologie OSL zahrnuje:
• dodávky technologie
• školení personálu
• servisní smlouva
• pravidelné audity (min 2 x ročně)
www.vf.eu
Flexible solutions
Počty osob monitorovaných osobními OSL
dozimetry LANDAUER:
SVĚT :
více než 2 miliony
EVROPA:
cca 180 tis.
Česká Republika: cca 8 tis.
Slovensko:
www.vf.eu
cca 2 tis.
Flexible solutions
OSL dozimetry LANDAUER postupují pravidelně testování v
různých porovnávacích měřeních:
Laboratoř
Periodicita
NVLAP (USA)
každé dva roky
DOELAP (USA)
každé dva roky
EURADOS (EU)
každé dva roky
Landauer (vlastní)
Nepravidelně
V České Republice a na Slovensku jsou samozřejmostí i pravidelná
metrologická ověřování - 1 krát ročně.
www.vf.eu
Flexible solutions
Výsledky porovnávacího měření EURADOS 2010
OSL poprvé
zahrnuty jako
samostatná
skupina.
(v předchozích
porovnáních
patřily mezi tzv.
„ostatní “)
www.vf.eu
Flexible solutions
Příklad výsledků Landauer Intercomparison (VF: číslo 5)
www.vf.eu
Flexible solutions
Závěr
• rok 2012 je čtvrtým rokem provozu služby osobní dozimetrie
ve společnosti VF
• používané dozimetrické vybavení je moderní a plně
kompatibilní se službami osobní dozimetrie v nejvyspělejších
zemích
• stále rostoucí počet monitorovaných osob
• pravidelná a úspěšná účast služby ve srovnávacích testech:

v ČR (SÚJB)

v Evropě (EURADOS)

ve světě (v rámci koncernu LANDAUER)
www.vf.eu
Flexible solutions
Motto:
Používáte-li osobní dozimetr OSL
od VF, používáte stejný
dozimetr jako miliony
monitorovaných osob ve světě!
www.vf.eu
Flexible solutions
Služba osobní dozimetrie
VF, a.s. Černá Hora
Další informace:
www.vf.cz
www.vf.sk
www.dozimetrie.cz
www.dozimetria.sk
Děkuji za pozornost.
www.vf.eu

Podobné dokumenty

ECLIPSE PREMIUM

ECLIPSE PREMIUM Dobrá odolnost Nepodporuje růst R9

Více

Více o filmové dozimetrii

Více o filmové dozimetrii Uvedená poloha dozimetru je mezinárodně přijatá jako charakteristická pro celotělové (přijatelně rovnoměrné) ozáření těla. V případě, že pracovník používá ochrannou zástěru (rentgenologové), nosí s...

Více

PM 1203M_prospekt

PM 1203M_prospekt ekvivalentu a dávkový ekvivalent gama záření. Předností zařízení je nepřetržitý režim měření příkonu dávkového ekvivalentu a dávkového ekvivalentu včetně doby celkové akumulace. PM 1203 M je modern...

Více

ce mark technical file

ce mark technical file Address of Responsible Party: No. 10-1, Li-hsin Road 1, Science-based Industrial Park,Hsinchu 300, Taiwan, R. O. C. Declares that product:

Více

programovatelný dozimetr pm 1203m uživatelská příručka

programovatelný dozimetr pm 1203m uživatelská příručka Tato uživatelská příručka v kombinaci s osvědčeními, která jsou její součástí, popisuje design, ovládání a používání programovatelného dozimetru PM1203M. Uživatelská příručka zahrnuje obecný popis...

Více

Služba osobní dozimetrie VF, a.s.

Služba osobní dozimetrie VF, a.s. krystalu, a to i na různých čtecích zařízeních) • pro vyhodnocení není nutná dusíková atmosféra • jednoduchá manipulace s dozimetry a jejich jednoznačná identifikace • krátká doba annealování

Více

simulační výpočty tuhnutí odlitků ze slitiny znal4 v ocelové formě

simulační výpočty tuhnutí odlitků ze slitiny znal4 v ocelové formě neustále roste, největší objem výroby je tlakovým litím, nepatrný podíl tvoří výroba odlitků odstředivým litím do forem ze silikonu. Podíl odlitků litých pod tlakem za období 1985 až 2005 činí 140%...

Více

1.část Model HEC-HMS

1.část Model HEC-HMS samostatná vývojová větev – model WMS (Watershed Modelling System), ten dnes vyvíjen komerčně

Více