„Stomatologické jaro 2016“ v Lednici

Transkript

„Stomatologické jaro 2016“ v Lednici
„Stomatologické jaro 2016“ v Lednici
Termín: 30. 4. – 1. 5. 2016
Místo: Multifunkční centrum zámek Lednice (www.mczl.cz)
Milí přátelé, vážení kolegové. Dovolte mi, abych Vás tímto pozval k účasti na 10. ročníku
„Stomatologického jara“.
Vzhledem k tomu, že v tomto ročníku poněkud měním koncepci semináře, prosím, věnujte
pozornost organizačním pokynům:
Seminář je na rozdíl od předchozích ročníků otevřený všem účastníkům, bez nutnosti
aktivní účasti. Tato je však nadále vítána a podporována. Aktivní účast bude zohledněna ve
výši poplatku. Nosnou část programu letošního ročníku původně přislíbil vzít na svá bedra
vynikající odborník a zároveň zručný praktik Dr. Jan Schreyer, dipl. EVDC. Vzhledem k jeho
zranění a nutné léčbě byl nucen na poslední chvíli odřeknout. Jeho přednášky tedy převedeme
do následujícího ročníku. Pro letošní rok projevil nevšední ochotu změnit své plány a
přicestovat Dr. Cedric Tutt dipl. EVDC. Angličan žijící v Kapském městě a působící po
celém světě, člověk s obrovskými zkušenostmi v ošetřování různých druhů zvířat, PastPresident European Veterinary Dental College. Chuť přednášet naší společnosti projevil i
MUDr. Jiří Šedý, jehož prezentaci jsme taktéž zařadili do programu. Prezentace v angličtině
budou tlumočeny.
Vzhledem k finální zaplněnosti programu budeme Vaše příspěvky prezentovat formou
posteru. Velikost posteru prosím do rozměru 180 x 120 – obdélník svisle. Vaše příspěvky
prosím směřujte na Petra Janalíka – [email protected]. Texty pro sborník je třeba
následně dodat do 2. 4. 2016.
Jménem České společnosti veterinárních stomatologů se těším na viděnou
MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D.
Předseda
Registrační poplatek: 3600 Kč
Zahrnuje odborný program, občerstvení, oběd, večerní program, nedělní program (s
výjimkou vstupného do placených objektů).
Snížený poplatek:
 bez večerního programu 3000 Kč
 studenti a aktivní prezentace 2500 Kč
Číslo účtu: 2970162309/0800
Jako variabilní symbol uveďte prosím své telefonní číslo.
Registrační formulář:
http://cvdsvladka.formees.com/preview/f467ea31ab320fdedfcc5643dfa63a35/aHR0cDovL2N2ZHMtdm
xhZGthLmZvcm1lZXMuY29tL2Yvc3RvbWF0b2xvZ2lja2UtamFyby0yMDE2Lw%3D%3D
Program semináře:
Pátek 29. 4. 2016
Členská schůze CVDS
Sobota 30. 4. 2016
8:00-8:30
Registrace
8:30-9:30
Úvod do stomatologie fretek (Vladimír Jekl)
9:30-10:30
Hyperplazie dásní (Kateřina Slabá)
10:30-11:00
Přestávka
11:00-12:30
Posouzení a biometrika úzké spodní čelisti u psů (Zbyněk Lonský)
12:30-13:00
Výplňové a rekonstrukční materiály v humánní stomatologii (Jiří Šedý)
13:00-14:00
Oběd
14:00-14:45
Exotic animals dentistry - interesting cases (Cedric Tutt)
14:45-15:30
Pet dental disease: Whose problem is it? (Cedric Tutt)
15:30-15:45
Přestávka
15:45-16:30
Exodontics - is there an easier way? (Cedric Tutt)
16:30-17:15
Brachycephalic syndrome (Cedric Tutt)
Večerní program v areálu Lednického zámku pod záštitou Mgr. Davida Šťastného,
ředitele VS Valtice.
Neděle 1. 5. 2016
Putování po Lednicko – Valtickém areálu pod vedením historika umění Mgr. Vlastimila
Sochora. Alternativně pak prohlídky zámku (vlastní průvodce), pro sportovce přechod
hřebene Pavlovských vrchů.
Doporučené hotely:
MyHotel
http://myhotel.sluzby.cz/
+420602255925; +420519340166
Relax hotel Štork
http://www.relaxhotelstork.cz/
+420519440940; +420733133833
[email protected]
Penzion Onyx
www.onyxlednice.cz
+420 608 600 556
[email protected]
Mendelova univerzita v Brně
Správa kolejí a menz
+420519 324 775, 604266966
[email protected]
[email protected]
Při rezervaci prosím uveďte název akce „Stomatologické jaro“
Prosím, neváhejte s rezervací ubytování, jeho kapacita v tomto atraktivním termínu je
omezena.