Amir D. Aczel – Umělec a matematik

Transkript

Amir D. Aczel – Umělec a matematik
Amir D. Aczel – Umělec a matematik - Příběh o Nicolasi
Bourbakim, geniálním matematikovi, který
nikdy neexistoval
Baňková Markéta – Straka v říši entropie
Barry Cipra – Chibičky - a jak je nají dřív než učitel
Clarke Arthur C., Lee Gentry – Ráma tajemství zbavený
Claybourneová Anna, Larkum Adam – Objevy, které změnily svět – Příběhy vynálezců a jejich objevů
Clifford A. Pickover – Matematická kniha
David Bodanis – E = mc2 Životopis nejslavnější rovnice na
světě
David Bodanis – Neviditelná síla
Frank Close – Částicová fyzika, Průvodce pro každého
Fritjof Capra – Věda mistra Leonarda
George Johnson – Zkratka napříč časem
Goerge Johnson – Až na konec vesmíru
Graham Priest – Logika
Jill Jonnesová – Říše světla
John D. Barrow – Nové teorie všeho
John Polkinghorne – Kvantová teorie, Průvodce pro každého
Kitty Fergusonová – Tycho a Kepler
kolektiv – Scientifica - Milníky světa vědy
Lee Smolin – Fyzika v potížích
Marcelo Gleiser – Trhlina ve stvoření světa
Martin Rees – Náš neobyčejný vesmír
Michael Brooks – Velké otázky. Fyzika
Michio Kaku – Hyperprostor
Michio Kaku – Paralelní světy
Paul Davies – Podivné ticho
Paul Parsons – 30 vteřin na vědu - 50 nejpodnětnějších vědeckých teorií, o nichž získáte přehled za 30
vteřin
Peter Atkins – Čtyři zákony, které řídí vesmír
Peter Coles – Kosmologie - průvodce pro každého
Peter Ward, Donald Brownlee – Život a smrt planety Země
Richard Phillips Feynman – Feynmanovy přednášky z fyziky - doplněk k
přednáškám
Richard Phillips Feynman – Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými
příklady 1/3
Richard Phillips Feynman – Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými
příklady 3/3
Simon Singh – Kniha kódů a šifer, druhé vydání
Stanis law Lem – Solaris
Stephen Hawking, Leonard Mlodinow – Velkolepý plán
Stephen W. Hawking – Stručná historie času
Tony Crilly – Velké otázky. Matematika

Podobné dokumenty

Zobrazit celý článek - Trendy ve vzdělávání

Zobrazit celý článek - Trendy ve vzdělávání například takto: Systém spěje ke konečnému stavu s maximální entropií. Praktickou demonstrací je maximální promíšení např. kapičky inkoustu ve vodě. Na závěr je třeba zmínit pro úplnost alespoň jed...

Více

zde - VŠB

zde - VŠB Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume LI (2005), No.2, p. 27-42, ISSN 0474-8476 Martin STACH*, Zdeněk KLIKA**, Lucie BARTOŇOVÁ***

Více

Kvalita Název Autor Jazyk 1 Komoditní kurz a manuál Tomáš Řepík CZ

Kvalita Název Autor Jazyk 1 Komoditní kurz a manuál Tomáš Řepík CZ Mimo řadu Život je jen náhoda Kniha o štěstí The Black Swan Byznys v plné nahotě Jak myslí Steve Jobs Vlk z Wall Streetu Čtyřhodinový pracovní týden Jak mnohem lépe prodávat Muž který chtěl být boh...

Více

Kolik je iracionálních čísel

Kolik je iracionálních čísel mnoºiny. U kone£ných mnoºin jednodu²e ur£íme po£ty prvk·, které snadno porovnáme. Jak ale m·ºeme pom¥°ovat nekone£na? Jsou v²echna stejná? P°esný matematický význam t¥mto otázkám dal aº Georg Canto...

Více

PDF, 1.7 MB - Akademický bulletin

PDF, 1.7 MB - Akademický bulletin úplně změnil poměry uvnitř ústavů. Změnil také vztah vedení Akademie k ústavům. Pracoviště mají větší samostatnost, ale také větší odpovědnost samy za sebe. Celkem se nám také dařilo udržet rozpoče...

Více

2013210 kontrola OK sbornik

2013210 kontrola OK sbornik extrém této funkce.) a přitom musí být dodrženy veškeré další podmínky ze vzorců 6, 7 a 8. Celý matematický zápis situace obsahuje pro 10 bodů 92 rovnic a nerovnic, ve kterých vystupuje 99 neznámýc...

Více

Personalistické režimy

Personalistické režimy Kurz se bude věnovat personalistickým režimů z teoretického hlediska i na případech jednotlivých států. Student získá základní přehled o vývoji teorie personalistických režimů (Max Weber, Guenther ...

Více

Ediční plán jaro/léto 2012

Ediční plán jaro/léto 2012 hranic mezi Chihuahuou a Texasem a potom se vydal na jih k hlavnímu městu, kde se věnoval drogám a chlastu. Šlo to s ním tak z kopce, řekl Charly Cruz, že chodil do výčepu před polednem a odcházel,...

Více

STUDENT SEVENTEEN

STUDENT SEVENTEEN SEDMNÁCTÝ STUDENTSKÝ STUDENT SEVENTEEN

Více

Licenční fórum GDS 2015

Licenční fórum GDS 2015 Online simulace s prvky RPG uvádí hráče do světa vzniku filmu. Hráč prostřednictvím svého avatara vstupuje do herního světa, který sestává z prostředí příznačných pro jednotlivé profese podílející ...

Více