MC aktiv 2 / 2015 - MC

Komentáře

Transkript

MC aktiv 2 / 2015 - MC
ČASOPIS PRO PRACOVNÍKY
A ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI
MC-BAUCHEMIE
2-2015
MC Reportáž
Promytý všemi vodami
Strana 6
MC o nás
Hlavní sídlo MC v Bottropu
dále roste Strana 3
MC Aktuality
Budova letiště v Dublinu
maximálně chráněna Strana 4
MC Aktuality
Skvost v polském
hotelnictví Strana 17
MC Inside
Kariérní dráhy
u MC
Strana 19
MC úvodník
Vážení čtenáři,
voda je život. Nebo jinak řečeno:
Bez vody není života. Tak jednoduše lze vyjádřit životně důležitý
význam vody. Zatímco v zemích
třetího světa je nedostatek pitné
vody a odpadní vody se bez
čištění vypouštějí na ulici, nebo
do řek, jezer či moří, jsou důmyslné
systémy na zásobování pitnou
vodou a kanalizační systémy
v rozvinutých státech samozřejmostí. O to důležitější je jejich ochrana a údržba, aby mohly plnit své
každodenní úkoly. Z tohoto důvodu věnujeme tomuto tématu v tomto
vydání naši reportáž. Vydejte se s námi na cestu vody a objevte přitom
také naše osvědčené produktové systémy, kterými lze udržovat a chránit
stavební díla na pitnou vodu a odpadní vody.
to na letišti v Dublinu, zajištění svahů v Německu, na kanalizaci
ve Španělsku nebo při výstavbě hotelů v Polsku. Přečtěte si o tom více
ve zprávách o projektech našeho aktuálního čísla časopisu MC aktiv.
Kromě toho vám nabízíme zase mnoho zajímavých novinek a informací
z našeho podniku a přejeme vám jako vždy příjemnou zábavu při čtení!
Za vaši účast v naší čtenářské anketě a za vaše reakce bych vám chtěl
na tomto místě ještě jednou srdečně poděkovat. Pomohou nám
k tomu, abychom náš časopis do budoucna ještě zlepšili.
Váš,
Dr.-Ing. Claus-M. Müller
Osvědčené produktové systémy firmy MC-Bauchemie se používají
i na mnoha jiných stavbách či při sanačních opatřeních: Ať už je
Obsah
Titulní strana
MC o nás
Fotografie na titulní straně ukazuje pohled
3MC-Bauchemie v Brazílii přebírá Argatex 16
MC Brazílie roste a otevírá se
novým segmentům trhu.
Hlavní sídlo MC v Bottropu dále roste
MC rozšířila vstupní prostor do areálu závodu
v Bottropu.
18
Kariérní cesty u MC
Bezvýkopová sanace kanalizačních
potrubí rukávci
Město Terrassa použije poprvé k opravě metodu
sanačních rukávců firmy MC.
17
Skvost v polském hotelnictví
Výstavba nových hotelů a přestavba stávajících hotelů
v městě Arłamów různými produktovými systémy MC.
do nádrže na pitnou vodu "Auf der Hardt"
v Düsseldorfu. Po rozsáhlých šetřeních se
Městské závody Düsseldorf rozhodly, že budou sanovat asi 60 let starou nádrž se dvěma komorami a o celkovém objemu 25000
metrů krychlových za běžného provozu.
Na sanaci vnitřních stěn použili stavebníci
a projektanti minerální a cementem pojený
ochranný systém testovaný pro pitnou vodu
Julia zur Loye (32) se stává po 10 letech práce
v administrativě obchodní zástupkyní.
MC Reportáž
6-10
Promytý všemi vodami
mie, kterým lze dosáhnout velmi odolné-
Běžte! …
MC při maratónu VIVAWEST
Sledujte koloběh vody a seznamte se s našimi
kompetencemi v oblasti ochrany a údržby vodních
a kanalizačních stavebních děl.
ochrany betonu.
MC Inovace
12
Nový pomocník na zpracování betonového zboží
MC Aktuality
4
Budova letiště v Dublinu
maximálně chráněna
Přísady MC pomáhají při zajištění svahů a při
výstavbě vstupní štoly.
Dosažení zralosti při pokládce potěrů
po 4 dnech
MC-Screed Protect RM4 uzavírá potěry s vysokou
zbytkovou vlhkostí a napomáhá šetřit čas a náklady.
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1–8
46238 Bottrop, Německo
Slavnostní otevření závodu v Ťumenu
13
Inovační řešení pro dodatečnou
horizontální izolaci
5
Cílené řízení torkretového betonu
usko slavnostně otevírá nový závod za účasti 150 R
hostů.
Oxal HSC poskytuje účinnou ochranu
proti vzlínající vlhkosti.
Rychlé uzavírání trhlin v potěrech
MC-Estrifan RIS-SL je jednoduchý při aplikaci
a uzavírá trhliny a spáry rychle a čistě.
14
MC na ICOLD 2015
Plovoucí betonové kánoe
MC na RO-KA-TECH 2015
Expertní kolokvium
k sanaci odlučovačů
MC Personál
MC na světovém kongresu o tunelech
19 Srdečně vítejte v týmu
Impressum
Vydavatel:
Hned při dvou projektech vsadili stavebníci
a projektanti na řešení MC.
ho, těsného a trvanlivého povlaku a trvalé
Murasan Hydrotech 884 pomáhá snižovat primární
výkvěty za kritických podmínek prostředí.
11
pod názvem MC-RIM PW firmy MC-Bauche-
15
Výsledky čtenářské ankety
Velký počet odpovědí a pozitivní ohlas.
2 | MC aktiv 2_2015
14 praktikantů nastoupilo
Nový referent pro nebezpečné materiály
Tel. +49 (0) 20 41/1 01-0
Fax +49 (0) 20 41/1 01-688
www.mc-bauchemie.com
[email protected]
Zodpovědná osoba ve smyslu
tiskového zákona/koncepce:
Saki Moysidis
Redakce a úprava:
MGE MEDIA GROUP ESSEN GmbH,
45141 Essen
MC Personalia
MC
MCInside
o nás
MC-Bauchemie v Brazílii
přebírá Argatex
MC Brazílie převzala na začátku tohoto roku firmu Argamassas Argatex Ltda- EPP, brazilského výrobce obkladových lepidel, speciálních
malt a spárovacích malt s 25 zaměstnanci a moderním automatizovaným výrobním zařízením ve městě Campo da Vila, Santana de Parnaíba (v blízkosti Sao Paula).
Argatex působí aktivně na brazilském trhu již 50 let a zásobuje maloobchod a baumarkty svými produkty.
"Akvizice firmy Argatex je důležitými krokem pro MC Brazílie, kterým zlep-
Areál závodu Argatex z ptačí perspektivy.
šíme své produktové portfolio v oblasti práškových produktů a malt, získáme další segmenty trhu a značně zvýšíme své výrobní kapacity", uvádí
Jaques Pinto, jednatel MC Brazílie. Zatímco MC působila dosud v oblastech infrastruktury, průmyslu a pozemního stavitelství, otevírá se touto
akvizicí nový segment trhu v maloobchodě a baumarktech a tím rovněž
nové možnosti růstu. Firma Argatex je v současné době zalistována v 450
obchodech na jihovýchodě Brazílie.
.
[email protected]
Hlavní sídlo MC v Bottropu
dále roste
MC-Bauchemie získala areál firmy Minova BWZ GmbH Ankersysteme (vlevo
od starého vjezdu nákladních automobilů do firmy MC v Bottropu), aby
rozšířila vstupní prostor pro nakládky nákladních automobilů a do areálu závodu MC. Bourací práce v bývalém areálu Minova započaly na jaře
roku 2014 a přestavba byla ukončena asi o rok později, v dubnu 2015.
Po rozsáhlém bagrování, asfaltování, dláždění a po stavebních pracích bylo
začátkem dubna 2015 provedeno značení parkovišť a příjezdových cest,
zelené plochy byly osázeny stromy a keři a byly ukončeny stavební práce.
Nový vstup zahrnuje vedle nového vjezdu pro nákladní a osobní automobily
také nové vážicí zařízení, novou vrátnici a další parkovací místa pro nákladní
a osobní automobily návštěvníků. Hlavní sídlo MC tak získalo novou tvář.
V nadcházejících měsících má být rozšířen úsek nakládky a logistiky. „Přestavbou reagujeme na odbytové množství neustále rostoucí v uplynulých
letech a vytváříme kapacity pro další růst v budoucnu“, říká Michael Schilf,
vedoucí závodu v Bottropu.
Pohled na nový vstup do areálu závodu MC v Bottropu.
MC aktiv 2_2015 | 3
MC Aktuality
Koncernová centrála letecké společnosti Aer Lingus na letišti v Dublinu před a po sanačních pracích.
Budova letiště v Dublinu maximálně chráněna
Hned u dvou projektů na letišti v Dublinu vsadili stavebníci a projektanti v minulém roce na řešení firmy MC-Bauchemie: Působivá koncernová
centrála letecké společnosti Aer Lingus je dnes díky vysoce kvalitnímu nátěru NanoPerm firmy MC-Bauchemie trvale chráněna proti karbonataci a znečištění. Téměř současně byly dokončeny sanační práce na parkovacích domech terminálu 1 s další povrchovou úpravou MC.
Přibližně 80000 metrů čtverečních
betonové plochy, která byla sanována v několikapodlažních parkovacích domech A, B a C terminálu 1, je
považována za dosud největší plochu
v Irsku, která byla opatřena nátěrem
odolným proti karbonataci. Sanace
budovy zahrnovala i úkol aplikovat
dlouhodobě odolnou a opticky atraktivní povrchovou ochranu. Stavebník, Dublin Airport Authority (DAA),
k tomu použil systém povrchové
ochrany Betonflair W, který se velmi
dobře hodí jako preventivní ochrana
betonu proti agresivním škodlivinám
atmosféry, jako ochrana proti karbonataci i jako estetická barevná úprava.
Betonová ochrana pro velké plochy
Skladba systému sestávala ze
základního nátěru Betonflair Uniprimer a z vlastního ochranného
systému povrchu Betonflair W.
Obojí bylo možno bez problémů
nanést na staré nátěry. K vytvoření požadované odolnosti proti
karbonataci betonu postačí u produktů MC již dvě vrstvy, které lze
nanést ještě v průběhu téhož dne.
Díky tomu měla MC rozhodující
výhodu produktu, která stavebníkovi zajistila finanční i časovou
úsporu. Současně přesahují systémy MC minimální požadavky
normy EU EN 1504, 2. část.
Nanotechnologie proti znečištění
Při sanaci koncernové centrály Aer
Lingus byl použit sanační a ochranný
systém firmy MC. Společnost DAA
chtěla explicitně Emcephob Nanoperm P pro povrchovou ochranu této
reprezentativní budovy. Již v roce
2011opatřila MC vzorovou plochu
jako test produktem EmcephoB Nanoperm P. Tato plocha vypadala v roce
2014 stále tak dobře jako první den.
Pigmentovaný systém povrchové
ochrany přesvědčil DAA svou odolností proti otěru, karbonataci a čistitelností. Nanotechnologie snižuje
organické znečištění a zajišťuje, aby
byly nečistoty odplaveny s deštěm.
Opticky atraktivní a odolný: Ochranný nátěr parkovacích domů A - C terminálu 1 na letišti v Dublinu.
Dokonce i agresivní znečištění graffiti
lze snadno odstranit. Tento vysoce kvalitní nátěr poskytuje ocelové výztuži
krytí jako více než 4 metry silná vrstva
betonu! Přesto je vysoce propustný
pro vodní páry. Je odolný proti chloridům, nevykazuje žádné křídování
a na rozdíl od akrylátových nátěrů
v průběhu let neodprýskává.
Před nátěrem byl beton sanován prověřenou systémovou strukturou MC:
Nejprve byl nanesen Zentrifix KMH jako
adhezní můstek a ochrana proti korozi
a poté systém náhrady betonu Nafufill KM 250. Poté následoval základní
nátěr Betonflair Uniprimer a nakonec
Emcephob NanoPerm P. Tímto systémovým řešením vytvořila společnost Aer Lingus dlouhodobě stabilní
a opticky atraktivní architekturu pro
svou budovu, která po mnoho let
nebude vyžadovat novou zakázku.
[email protected]
4 | MC aktiv 2_2015
MC MC
Aktuality
News
Zajištění svahu ve Spessartu: s urychlovačem torkretového betonu Centrament Rapid 640.
Cílené řízení torkretového betonu
Torkretový beton se používá především při tunelové výstavbě i zajištění výkopů nebo náspů. Přísadami firmy MC lze jeho vlastnosti cíleně řídit. K tomu dochází při zajištění svahů během výstavby nové železniční trasy Spessartem a při budování vstupní štoly
ve Weserské vrchovině.
Zajištění svahu
Stošedesátiletý tunel ve Spessartu
již technicky nepostačuje novým
rychlodráhám a bude v budoucnu
nahrazen novou železniční trasou,
která je momentálně ve výstavbě
a povede kolem tunelu. Velké části
nového spoje mezi obcemi Laufach
a Heigenbrücken budou vybudovány
otevřenou konstrukcí, a proto je zapotřebí silné zajištění svahů až do výšky
16 metrů, které má být navíc realizováno celoročně při běžném železničním provozu. To je výzva pro speciální zpracovatelskou firmu Spesa
z Nordhausenu, dceřinou společnost
firmy Bauer (Schrobenhausen), která
opět vsadila na přísady firmy MC. V listopadu 2013 započaly první práce.
Zpracovatel zvolil urychlovač torkretového betonu Centrament Rapid
640, protože při nízkém dávkování
a minimálním odrazu lze rychle dosáhnout potřebné počáteční pevnosti.
Jelikož tak lze nanášet i následující
vrstvy rychleji a ve větších tloušťkách
15 až 20 cm na pracovní krok, bude
dosaženo vyššího pracovního výkonu
v kratší době.
K dnešnímu dni byla velká část svahů
již úspěšně zajištěna. Projekt v současné době ještě běží a má být ukončen do roku 2016. Logisticky to byla
velká výzva. Například musel být v zimě
dodáván urychlovač torketovaného
betonu chráněny a na místě musel
být skladován v teple.
Budování vstupní štoly
V Pegestorfu (Weserská vrchovina)
měla být vybudována vstupní štola pro
firmu Knauf, která má být v budoucnu
používaná k těžbě sádry. Stavebník a projektant se rozhodli pro
realizaci s torketovaným betonem
a firmu Feldhaus (Schmallenberg)
jako realizační firmu. Firma Feldhaus
vsadila na know-how betonu a přísad firmy MC: Na základě vysoké
počáteční pevnosti, hospodárnosti,
nízkého dávkování a minimálního
odrazu byl i zde použit Centrament
Rapid 640. K tomu, aby bylo zajištěna optimální aplikace torkretu
nad hlavou, vyvinuli technologové
betonu Servisního centra Esslingen
firmy MC ve spolupráci se závodem
na výrobu transportbetonu recepturu betonu a náležitě ji otestovali.
Vsadili přitom na superplastifikátor MC-PowerFlow SC 21, který byl
vyvinut speciálně pro několik velkých projektů v jižním Německu.
Je založen na nejnovější polymerové technologii MC a zajišťuje vyšší
konečnou pevnost a ještě rychlejší
počáteční pevnost. S oběma těmito
přísadami bylo dosaženo plynulé
a efektivní realizace.
Práce s torkretovým betonem započaly v březnu 2015 za nepříznivého
počasí, takže i zde se musel dodávat
beton na stavbu zahřátý. Práce budou
ukončeny dle plánu do konce září.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Přidáním superplastifikátoru MC-PowerFlow SC 21 bude dosaženo vyšší konečné pevnosti a rychlejší počáteční pevnosti – proto je možné
i nanášení nad hlavou.
MC aktiv 2_2015 | 5
MC Reportáž
Promytý všemi vodami
Každý den otáčíme vodovodním kohoutkem, dáme si sklenici vody, myjeme nádobí či zaléváme květiny – stálá dostupnost pitné
vody vynikající kvality a v libovolném množství se stala samozřejmostí. Avšak nejen zásobování pitnou vodou, ale i likvidace
a čištění odpadních vod je v současné době samozřejmé. Jak náročná práce za tím vězí, to není většině lidí známo. To je důvod,
proč sledovat koloběh vody.
Voda je jedním
z nejpodstatnějších základů moderního, zdravého života
a v neposlední řadě
i nejdůležitější potravinou. Proto nabývá
zásobování vodou
a likvidace odpadních vod stále více
na významu. Získávání pitné vody
probíhá převážně
ze zásob spodní
vody, ale také
z jezer a přehrad, pramenů
a pobřežních
filtrátů. Voda
tam odebraná
se upravuje
ve vodárnách,
vede se k uložení do nádrží
na pitnou vodu
a odtamtud se
poskytuje vodovodním potrubím spotřebiteli.
Jako odpadní
voda se pak
dostává částečně smíšená
6 | MC aktiv 2_2015
se srážkovou vodou kanalizací do čističek, kde se čistí a opět se odvádí
do řek. Na této cestě prochází voda
mnoha různými stavbami, které musí
být pravidelně udržovány. Pro všechny
tyto stavby má MC k dispozici osvědčené produktové systémy, které slouží
k trvalé ochraně a údržbě.
Nádrže na pitnou vodu: nádrže
na elixír života
Německo je zemí bohatou na vodu
a má ve svých nádržích na pitnou
vodu stále k dispozici více než 188
miliard metru kubických vody, aby
mohlo nepřetržitě zásobovat všechny
domácnosti. Přitom se jedná, jinak
než v mnoha jiných zemích, o vodu
ve kvalitě pitné vody, kterou lze pít
bez další úpravy.
Nádrže na pitnou vodu jsou převážně ze železobetonu, který se
hodí na základě své odolnosti vůči
pitné vodě dobře na její uskladnění.
Avšak i železobeton má své slabé
stránky: V závislosti na stupni tvrdosti
vody a těsnosti betonu mohou rozpouštěcí procesy cementový kámen
luhovat, měkčit a v neposlední řadě
také ničit. Častý následek: betonové
plochy s vymytým betonem. Kvalita
pitné vody nesmí však být snížena ani
z hlediska barvy, ani zápachu, chuti či
z mikrobiologického hlediska. Nápravu
zde zjednávají moderní minerální
povrchové nátěry MC.
MC-RIM PW byla například sanována
nádrž na pitnou vodu v Hinterbrühlu
v Dolním Rakousku: Stabilita této
jednokomorové nádrže o užitném obsahu 2000 m 3 byla
na základě zkorodované
Speciálně pro vysoké požavýztuhy v nebezpečí.
davky při použití v nádržích
188
na pitnou vodu vyvinula
Po odstranění starého
miliard
MC minerální a cemenkubických metrů
nátěru byla ocelová
vody je zadržováno
tem vázané nátěrové
armatura zbavená rzi
systémy MC-RIM PW tesv zásobnících v Německu
opatřena protikoroztované na pitnou vodu
ním nátěrem MC-RIM
s integrovanou technoPW CP, vadná místa byla
logií DySC®. MC-RIM PW
znovu opravena systémem
obsahuje vybrané latentně hydnáhrady betonu MC-RIM PW 20.
raulické a pucolánové pojivové komPoté se aplikoval MC-RIM PW 10
ponenty, které společně se speciální
v oblasti stěn a stropů a MC-RIM PW
úpravou zrnitosti dovolí vzniknout
30 v oblasti podlahy. Díky tomu je
nejtěsnější možné struktuře matrice.
nyní nádrž na vodu opatřena novým
Dále se matrice pojiva díky komplexbezpečným a trvalým ochranným
systémem.
nímu, korespondujícímu procesu –
„Dynamic SynCristallization“ (DySC®)
– nestále zhušťuje a zpevňuje. Tím
se dosahuje vysoké odolnosti proti
rozpouštění a minimálního vymývání.
Pórovitost, struktura dutin a kapilární
póry odpovědné za procesy luhování se snižují na bezvýznamnou
míru – nátěr je velmi odolný, těsný
a má dlouhou životnost.
Technologie DySC® vede během užívání dokonce k dalšímu nárůstu těsnosti a odolnosti. S produkty z řady
MCMC
Reportáž
Report
Stavebníci a projektanti sázejí na trvanlivý ochranný systém MC-RIM PW testovaný pro pitnou vodu: Jak ve výškovém zásobníku na pitnou vodu „Auf der
Hardt“ v Düsseldorfu (vlevo) tak i v Hinterbrühlu, Rakousko, (vpravo).
Podzemní infrastruktura
Minimální část vody, která se v mnoha
zemích dostává do domů jako velmi
kvalitní pitná voda, se skutečně pije.
Přibližně ze 121 litrů, které se například denně na osobu v Německu
spotřebují, se největší část použije jako užitková voda například
na praní, splachování WC a sprchování. Poté se odvádí do kanalizace
a nakonec do čističek.
Původ dnešní kanalizace je v 19.
století. Tehdy města rychle rostla
a narůstala množství odpadní vody.
Katastrofální hygienické poměry
vedly nakonec k výstavbě podzemních kanalizačních sítí. Avšak
kanalizační systémy nevznikly až
se začátkem industrializace, ale
existovaly již ve starověku. K nejstarším kanalizacím světa patří
4000 let starý kanalizační systém
v blízkosti řeky Indus v Pákistánu.
I Římané jsou známi svými velice
vyvinutými kanalizačními systémy.
Německo má asi 541000 kilometrů
veřejné kanalizační sítě. Toto odpovídá 13,5-násobku oběžné dráhy
Země. Délka soukromých kanálů
zde není evidována a odhaduje se
ostatně na více než dvojnásobek.
Existuje cca 13,5 miliónů veřejných šachet a na veřejnou kanalizaci je napojeno asi 96 procent
obyvatel, kteří ročně vyprodukují
okolo 10 miliard metrů krychlových odpadních vod. Kanalizace
se tudíž využívá každý den velmi
intenzivně a plní tak rozhodující
úkol v koloběhu vody.
Dnešní kanalizační systémy jsou
zpravidla z betonu nebo kameniny, ale rovněž plastové materiály se používají stále více. Systémy
musí být těsné, aby neprosakovala
odpadní voda, neznečišťovala se
spodní voda a nepoškozovalo se
životní prostředí. Ale je třeba se
vyvarovat i infiltrací, protože infiltrací se plýtvá cennou spodní vodou
a v důsledku zvýšeného množství
odpadní vody se zvyšují náklady
na čištění. Pohyby v podzemí, dynamické či měnící se vertikální zatížení,
ale také stárnutí či chyby v realizaci staveb však vedou k poškození
a netěsnosti. Proto musí být kanalizační systémy pravidelně kontrolovány a v případě potřeby opravovány – což bylo v minulosti často
zanedbáváno, avšak dnes je toto
v mnoha zemích zákonem předepsáno. Podle opatrných odhadů
Ať už kanalizace (vlevo nahoře) nebo speciální ochrana šachty (vpravo): Specializované oddělení
ombran firmy MC nabízí mimo jiné velmi odolné materiálové systémy na reprofilaci a ochranu podzemních kanalizací.
Čistička (foto dole): S produktem MC-RIM PROTECT PLUS má MC k dispozici povrchový ochranný
systém vysoce odolný proti sulfátům, který poskytuje všem povrchům stavebních dílců optimální
ochranu betonu.
MC aktiv 2_2015 | 7
MC Reportáž
Report
Reprofilace a nátěr průchozího kanálu v Hamburku pomocí produktu ombran MHP-SP (vlevo a uprostřed). Automatizovaná sanace šachet systémem MRT-Lkw a maltou ombran MHP-SP (vpravo).
vyžaduje momentálně asi 20 procent kanálů a šachet v Německu
sanaci.
kyřicí impregnovaného inverzního
plstěného rukávce vytvořit novou
nosnou rouru ve staré rouře.
Když se vyskytnou škody jako napří- Pro reprofilaci a ochranu průchoklad netěsné objímky, střepy či trh- zích kanálů kanalizačních staveb
liny v trubkách a kanálech, musí se
se používají malty vysoce odolné
rychle opravit. V závislosti na roz- proti sulfátům, zpevněné vlákny
sahu a druhu škody jsou různé mož- a vázané cementem řady ombran
nosti: Metoda pomocí krátké vložky
MHP, které chrání kanalizaci před
Konudur LM-Liner firmy MC se hodí
agresivními podmínkami prostředí.
na cílené a trvalé utěsnění a sta- Minerální vysoce kvalitní ochranná
bilitu lokálně omezenéhoSanierungspotential
poško- malta ombran MHP-SP zpracovatelná
zeného místa. Přitom se umístí
mokrým torkretem a odstředivým
silikátovou pryskyřicí impregno- nástřikem byla použita například
vaná tkanina ze skelných vláken
při sanaci velkého profilu (DN 3000)
jako místně tvrdnoucí manžeta
v Hamburku: Systém byl aplikován
na poškozené místo a roztáhne
na 240 metrovou délku a na více než
se. Při větším rozsahu poškození
2000 m2, je to optimální kombinace
se použije metoda hadicového
dobré zpracovatelnosti a širokého
rukávce, například metoda Konudur
spektra použití – byla takto proveHomeliner firmy MC ke kompletní
dena jak reprofilace, tak i ochrana
renovaci neprůchozích kanalizací: – a poskytuje navíc rychlejší zatížitelnost vodou. Toto umožňuje
s minimálním vynaložením času
brzké opětovné uvedení kanálu
a materiálu lze bez výkopových
pracích pomocí epoxidovou prys- do provozu.
8 | MC aktiv 2_2015
Automatizovaná sanace šachet
Rovněž šachty lze chránit touto
vysoce výkonnou maltou, obzvláště
efektivně v kombinaci s jedinečnou technologií MRT společnosti
HDT GmbH, sesterskou firmou MC.
Jedná se přitom o kompletní systém
pro automatizovanou sanaci šachet,
který pomocí aplikace odstředivým
nástřikem efektivně a spolehlivě
sanuje vertikální povrchy.
Pro extrémně vysoce namáhané
stavební dílce, například v odlučovačích tuku a lehkých kapalin nebo
kanály a šachty zatížené korozí způsobené biogenní kyselinou sírovou,
nestačí pouze minerální cementem vázaná vysoce kvalitní malta
z řady ombran MHP. Pro trvalou
ochranu těchto zařízení se výborně
hodí vysoce těsná a pro vodní páry
difúzní hybridní silikátová technolo-
gie ombran CPS na šachty a čerpací
jímky a ombran FT na odlučovače,
jejichž hustá matrice odolá i velmi
nízkým hodnotám pH. Kombinace
produktů ombran MHP a ombran
CPS byla použita při „běžném“ kanalizačním provozu při sanaci kanalizačních stavebních děl v centru
Stuttgartu, aby mimo jiné dlouhodobě chránila před agresivními chemickými útoky způsobené vodou
s obsahem kyseliny uhličité.
MC Reportáž
Beton v čističkách podléhá četnému namáhání – MC-RIM PROTECT PLUS je extrémně odolný. Dlouhodobé zkušenosti potvrzují trvalý a vynikající účinek.
vážou přidáváním solných roztoků
Čističky
železa a odstraňují se aktivovaným
Kanalizací se dostává odpadní voda
kalem. Čistírenský kal vznikající
do čističek, jejichž počet je v Evropě
ve všech stupních čištění se bioenormní: Momentálně je ve 28 zemí
logicky odbourává ve fermentorech.
Evropské unie, jakož i na Islandu,
Bioplyn, který zde vzniká, se jímá
v Norsku a ve Švýcarsku celkem
a dále se zpracovává jako zdroj
přibližně 71000 zařízení v provozu.
energie.
Pouze v Německu zajišťuje asi 10000
čističek čištění komunální odpadní
Jako u nádrží na pitnou vodu
vody, jež činí ročně asi 10 milije beton i u čističek nejdůleard metrů krychlových, z toho
žitějším stavebním mateje cca 5,2 miliardy metrů
riálem – a i zde podléhá
krychlových znečištěné
různému mechanickému
vody a cca 4,8 miliardy
a chemickému zatížení.
metrů krychlových cizí
10000
Tak působí například
a srážkové vody.
čističek
pojezdové systémy
komunální odpadní na korunách nádrží
Úprava vody probíhá
vody
silně abrazivně
v moderních čističje
v
Německu.
a zejména vznik biokách ve třech fázích
genní kyseliny sírové
čištění. Takto se oddělují
v krytých konstrukcích
při mechanickém čištění
může způsobovat závažné
kromě objemných, pevných
škody na konstrukčním dílci.
složek v provzdušněném lapači písku
K eliminaci rozdílného namáhání
a tuku písek, olej a tuk a přímo se
má MC k dispozici osvědčený proodstraňují. Při biologickém čištění
duktový systém: MC-RIM PROTECT
se odbourávají sloučeniny uhlíku
PLUS. Produktová řada se skládá
a dusíku za přidávání kyslíku pomocí
z cementem vázaných povrchových
specificky vzrostlých mikroorganismů.
nátěrů zesílených vlákny a vysoce
Při závěrečném chemickém čištění
odolných proti sulfátům, která
se obzvláště těžce odbouratelné
nabízí optimální ochranu betonu
látky a sloučeniny fosforu zpravidla
pro veškerý povrch stavebních
dílců v čističkách.
Používání exaktně vzájemně sladěné technologie pojiv zde vede
k pozitivní změně morfologických
vlastností matrice pojiv: velmi jemná
pojiva i pucolánové látky, mimo
jiné tak zvané fylosilikáty, vedou při
odpovídajících hodnotách vodního
součinitele k nejtěsnější možné kuličkové struktuře matrice s vysokou
odolností. Změněná matrice pojiv
vykazuje velmi vysokou odolnost
proti sulfátům, difúzi chloridů
a hydrolýze.
Dlouhodobé zkušenosti potvrzují
trvalý a vynikající účinek (viz. text
na straně 10) těchto ochranných
systémů. Produkt lze použít v interiéru i exteriéru a je zejména použitelný na povrchovou ochranu pro
otevřené odpadní žlaby, dešťové
přepadové nádrže, předčišťovací
a dočišťovací nádrže, aktivační
nádrže a jiná stavební díla. Takto
zajišťují produktové systémy MC
to, aby bylo možné vodní a kanalizační díla sanovat a trvale chránit.
Navíc přispívají k tomu, aby mohly
být plněny životně důležité úkoly
veřejné služby.
V případě dotazů na naše produktové systémy a reference se můžete
obrátit na naše odborníky:
Zásobníky vody & čističky:
[email protected]
[email protected]
ombran/podzemní infrastruktura:
[email protected]
[email protected]
Technický ředitel PT:
[email protected]
MC aktiv 2_2015 | 9
MC Reportáž
Čistička Drážďany-Kaditz: Zahušťovač kalu byl opatřen systémem MC-RIM
Otestováno: Po desetiletí trvající ochrana
betonu čističek
Již v roce 1985 uvedla MC-Bauchemie
produktem MC-RIM na trh minerální
a cementem vázaný ochranný systém
pro oblast odpadních vod. Cílem bylo
vyvinout systém s co nejnižším celkovým objemem pórů, vysokou odolností
proti louhování, sulfátům a chloridům
a vysokou odolností proti kyselinám.
Vznikla produktová řada, která je úspěšná
dodnes a od své inovace v roce 2013
s ještě lepšími produktovými vlastnostmi
je k dostání pod názvem MC-RIM PROTECT PLUS. Trvale chrání betonovou
konstrukci v zařízeních na zpracování
odpadní vody, jak dokládají dlouhodobé studie.
Čistička Drážďany-Kaditz
Toto lze velmi dobře vidět na čističce
Drážďany-Kaditz, nejmodernější a největší zařízení v Drážďanech. Zde vzniklo
v roce 1994 zařízení na úpravu kalu,
které vznikající kal strojově odvodňuje
a termicky suší. Zahušťovač kalu B 0202
A byl při výstavbě opatřen ochranným
systémem MC-RIM, aby byl beton trvale
a konstantně chráněn před škodlivými
vlivy.
Kontrola po 17 letech
Rozsáhlá kontrola nezávislým zkušebním
ústavem materiálů KIWA MPA Bautest
GmbH, který byl o 17 let později pověřen
a který zjišťoval skutečný stav ochranné
vrstvy, posuzovala trvanlivost a hodnotila
10 | MC aktiv 2_2015
Pro stanovení trvanlivosti ochranného systému
MC-RIM bylo odebráno ze zahušťovače kalu
čističky Drážďany-Kaditz celkem šest jádrových
vývrtů.
Šetření KIWA MPA Bautest GmbH: Ochranný
systém MC-RIM zajišťuje dlouhodobou ochranu betonového nosného díla.
životnost a došla k zajímavým výsledkům: Při odběru vzorku z vrtaného jádra
byla ochranná vrstva nejprve vizuálně
testována na změny. Nebyly zjištěny
žádné trhliny, odprýskání nebo poruchy struktury – maltová vrstva dělala
i po 17 letech kompaktní a netknutý
dojem. Srovnávací vzorky nechráněného betonu vykazovaly již po několika
letech značné poškození. Dále ukázala
šetření, že ochranná vrstva beton výborně
chránila. V důsledku těchto výsledků
atestovala KIWA u ochranného systému
další životnost minimálně 15 až 20 let.
dešťové nádrže ve Viernheimu a čističky
„Moos“ v Amriswilu (Švýcarsko), očekávaná životnost tudíž činí 30 až 35 let
– trvalá ochrana betonového nosného
díla pomocí produktové řady MC-RIM
PROTECT PLUS je tím dána.
.
Očekávaná životnost 30-35 let
Celkově lze z výsledků šetření odvodit,
že 17tileté užívání zahušťovače kalu
nezpůsobilo žádné podstatné změny
speciálního ochranného systému MC.
Doplníme-li tento výsledek rezultáty
z dříve provedených šetření přepadové
[email protected]
MC MC
Aktuality
News
1
2
Slavnostní otevření závodu
v Ťumenu
Dne 15. května 2015 slavnostně
otevřela MC Rusko za přítomnosti
150 hostů svůj závod na výrobu
práškových stavebních produktů
a přísad do betonu v Ťumenu
(západní Sibiř, cca 2000 kilometrů východně od Moskvy).
Mezi hosty byl Vadim Šumkov,
zástupce guvernéra Ťumenské
oblasti, který zdůraznil ekonomický
a sociální význam činnosti MC-Bauchemie. Pomocí video zdravice se
ohlásil Vladimír Jakušev, guvernér
Ťumenské oblasti a pochválil investici
jako „další garanci ekonomické stability v oblasti". MC vytvořila v novém
závodě více než 70 pracovních míst
a je rovněž zastoupena Centrem stavební technologie (ZBT), kde budou
prodávat technologové betonu firmy
МС akce dalšího vzdělávání o vlast-
nostech, způsobech působení, oblastech použití a aplikacích moderních
stavebních materiálů.
Cílem této investice je přiblížit se
ještě blíže zákazníkům v oblasti,
zjednodušit logistiku a snížit přepravní náklady i rozšířit produktovou paletu speciálních stavebních
materiálů jako například značku PLITONIT, které se budou zákazníkům
prodávat v oblasti v okolí Ťumenu.
Kromě závodu v Ťumenu vyrábí MC
v dalších čtyřech závodech v Rusku:
Petrohrad, Moskva, Samara a Krasnodar.
[email protected]
3
4
1. + 2. Nový závod MC v Ťumenu. | 3. Přivítání Alexandrem Mondrusem, jednatelem MC v Rusku.
| 4. Dr. Claus-M. Müller, Alexander Mondrus, Vadim Šumkov, zástupce guvernéra Ťumenské
oblasti, Sergej Korepanov, předseda parlamentu Ťumenské oblasti, a Andrej Ručinskij, zplnomocněnec prezidenta pro Ťumenskou oblast, tisknou knoflík start. | 5. Týmová fotografie MC při otevření. | 6. + 7. Živé demosnímky produktových systémů MC ohromují hosty. |
8. Exkurze areálem závodu.
5
6
7
8
MC aktiv 2_2015 | 11
MC Inovace
Nový pomocník na zpracování
betonového zboží
Když se vyrábí betonové zboží za chladných a vlhkých okolních podmínek, dochází často během prvních
hodin k primárním výkvětům, které značně negativně ovlivňují vzhled betonového zboží. S produktem
Murasan Hydrotech 884 vyvinula MC-Bauchemie novou pomůcku na zpracování vlhkého betonu, která
značně snižuje primární výkvěty při kritických podmínkách prostředí.
Porovnání antracitové betonové dlažby:
Dolní betonová dlažba byla vyrobena bez
produktu Murasan Hydrotech 884 a vykazuje
po jednom dni silné primární výkvěty. K dlažbě uprostřed bylo přidáno 0,3 % produktu
Murasan Hydrotech 884. Nevykazuje žádné
primární výkvěty a má dobrou barevnou
hloubku. Horní dlažba obsahuje 0,4 % produktu Murasan Hydrotech 884 a vykazuje
nejlepší výsledky.
Murasan Hydrotech 884 je multifunkční přísada bez obsahu chloridů,
která je přizpůsobena požadavkům
průmyslu vyrábějícího betonové
zboží při strojové výrobě kvalitních
produktů jako například barevné
betonové zboží, betonová dlažba,
obrubníky, dlažební desky nebo
tvárnice U. Zaměřuje se speciálně
na to, aby se značně snížily primární výkvěty, aby bylo u barevného betonového zboží dosaženo či
zachováno brilantní zbarvení. Chemicko-fyzikální systém působení
vyvolává intenzivní dispergování
cementové pasty a tím mazací efekt
mezi ocelovou formou a betonem
během výrobního procesu tak, že
je dosaženo kvalitativně lepšího
uzavření povrchu.
Lepení a ulpívání betonu na tvarovkách, vložkách a lisech se tak
zpravidla redukuje. Díky tomu lze
rovněž snížit opotřebení strojů.
[email protected]
Optimalizované zhutnění
Přidáním produktu Murasan Hydrotech 884 se optimalizuje kromě
snížení primárních výkvětů také
zhutnění. Tím se zvyšuje pevnost
i nepropustnost vody a rovněž
odolnost proti posypovým solím.
Dosažení zralosti při pokládce potěrů po 4 dnech
Je-li stanoven časový plán pro daný objekt velmi krátký a vyžaduje-li se urychlený potěr, mohou nyní kladeči potěru použít MC-Screed
Protect RM4. Tento jednosložkový speciální uzavírací nátěr firmy MC-Bauchemie lze nanášet již po 3 dnech na potěry se zbytkovou vlhkostí
až 4,0 procenta. O dalších 24 hodin později, tj. celkem po 4 dnech, lze na tyto potěry již provádět pokládku dalších vrstev. Tak rychlý dosud
není žádný jiný systém.
MC-Screed Protect RM4 usnadňuje
jak kladečům potěrů, tak i generálním dodavatelům a projektantům
práci a napomáhá šetřit cenný čas.
Speciální uzavírací nátěr firmy MC-Bauchemie se hodí jak pro použití
na konvenční a tekuté cementové
potěry, tak i na potěry s podlahovým
topením i obecně na minerální podklady se zbytkovou vlhkostí až 4,0 procenta. I když jsou k tomu zapotřebí
dvě vrstvy, je manipulace jednoduchá
a šetří čas, protože se jedná o jednosložkový produkt a odpadá míchání,
přelévání a další práce. Navíc lze první
vrstvu speciálního uzavíracího nátěru
již po 60 až 90 minutách dále zpracovávat, takže odpadají dlouhé čekací
doby mezi oběma vrstvami. Kladeč
potěru tudíž může během několika
hodin uzavírací práce ukončit, aniž
by musel opustit stavbu.
12 | MC aktiv 2_2015
Bez zpětné vlhkosti potěru
S produktem MC-Screed Protect
RM4 lze dobu do dosažení zralosti
pro pokládku značně zkrátit: Kladeč potěru může nanášet nátěr bez
zápachu a emisí 3 dny po pokládce
potěru. Schne rychle a má dobré vlastnosti bránící pronikání vlhkosti, takže
potěr lze překrýt dalšími vrstvami již
po dalších 24 hodinách, tj. celkem po 4
dnech. MC-Screed Protect RM4 navíc
zabraňuje zpětnému vlhnutí potěru.
Časným uzavřením povrchu potěru
již nemůže do potěru pronikat vlhkost, která se uvolňuje do ovzduší při
dalších pracích, například při omítání
nebo stěrkování. Díky tomu je potěr
chráněn před vnějšími vlivy vlhkosti.
Svou vlastní zbytkovou vlhkost naproti
tomu využívá potěr pro úplný hydratační proces. MC-Screed Protect RM4
splňuje kritéria systému hodnocení
AgBB* určeného ke zdravotnímu hod-
nocení stavebních produktů, a tudíž se
velmi dobře hodí na použití v interiéru.
Všechny uvedené časy se vztahují
k podmínkám prostředí s teplotou
+23 °C a relativní vlhkostí vzduchu
50 procent. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu urychlují působení uzávěru a tím i čas pochozí způsobilosti,
naproti tomu nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu toto působení zpomalují.
[email protected]
* Výbor pro zdravotní hodnocení stavebních
produktů
MC Inovace
Inovační řešení pro dodatečnou
horizontální izolaci ve vlhkém zdivu
Mnoho starých staveb není z dnešního pohledu dostatečně chráněno proti vlhkosti. Nemají ani vertikální ani horizontální izolaci. Proto může
voda léta bez překážky pronikat do stěn a způsobovat značné škody. Kapilární systém zdiva tento proces ještě podporuje. Nápravu poskytují
dodatečné horizontální izolace. S produktem Oxal HSC vyvinula MC-Bauchemie nový injektážní krém, který lze bez tlaku injektovat do vlhkého
zdiva. Vytváří horizontální izolaci a poskytuje tak účinnou ochranu proti stoupající vlhkosti.
S produktem Oxal HSC se vnitřní
povrch prostoru póru ve zdi hydrofobizuje a kapilární transport vlhkosti
ve zdivu se potlačuje. Injektážní krém
připravený k okamžitému použití je certifikován podle WTA* a lze jej injektovat
při vysokých stupních vlhkosti až 95 %.
Má vysokou odolnost proti alkáliím
a optimálně se hodí na vysoce účinnou,
beztlakou injektáž přes horizontálními
vrty. Tyto vrty je třeba provést ve vzdálenosti minimálně 10 cm v jedné řadě,
nejlépe horizontálně do vodorovné
spáry. Průměr vrtaného otvoru by měl
být 12 mm, hloubka až 2 cm od konce
zdiva a maximální tloušťka zdi při jednostranném vrtání 60 cm. Vrty musí být
před injektáží vyfoukány a vyčištěny
tlakovým vzduchem. Krém lze poté
vstřikovat do vrtů jak jednoduchým
ručním čerpadlem nebo pistolí, tak
i jednoduchými injektážními čerpadly s injektážní koncovkou.
[email protected]
* Vědeckotechnická společnost pro sanace
staveb a péči o památky
Rychlé uzavírání trhlin v potěrech
I při řádné pokládce potěru se mohou někdy vyskytnout trhliny v blízkosti povrchu nebo dokonce v celém průřezu. Nebudou-li odstraněny,
mohou v pozdější dobu způsobit značné škody. MC-Bauchemie má k dispozici celou řadu produktových systémů, kterými lze trhliny v potěrech
trvale uzavřít. Nová dvousložková reakční pryskyřice MC-Estrifan RIS-SL je jednoduchá v aplikaci a uzavírá trhliny a spáry rychle, čistě a spolehlivě.
MC-Estrifan RIS-SL je velmi jednoduchý při aplikaci a lze jej používat bez
speciálních aplikačních nástrojů. Dvě
složky produktu se nabízejí jako sada
skládající se ze dvou lahví, jejichž obsah
se jednoduše na stavbě smíchá. Poté
se musí tato směs cca 20 sekund intenzivně protřepávat, dokud není vidět
jednotný barevný odstín. Dříve než
se trhliny napustí pryskyřicí, musí se
mechanicky rozšířit, aby mohla pryskyřice lépe pronikat. Nečistoty by se
měly odsát průmyslovým vysavačem.
Poté se může nalít hotová pryskyřičná
směs pomocí láhve a hubičky, která
by měla být oříznuta do šířky trhliny,
do trhlin nebo spár v potěru. K vytvoření lepší přilnavosti pro další vrstvy se
musí napuštěné trhliny a spáry přesypat suchým křemičitým pískem. Přebytečný písek by se měl po vytvrdnutí
zamést. K přizpůsobení vyplněné trh-
liny barvě ostatního podkladu může
být tato trhlina poté poprášena betonovou stěrkou firmy MC-Bauchemie
jako například Emcefix nebo Nafuquick a na závěr osušena.
MC-Estrifan RIS-SL je bez emisí a bez
zápachu a má vynikající penetrační
schopnost i rychlý vývoj pevnosti. Hodí
se zejména na rychlé zalévání trhlin
o velikosti více než 0,2 mm a spár. Takto
sanované potěry lze již po 1 hodině
možno zatěžovat pokládkou dalších
vrstev.
[email protected]
Více informací …
o našich nových produktech naleznete
na našich webových stránkách www.
mc-bauchemie.cz
MC aktiv 2_2015 | 13
MC Aktuality
News
MC na ICOLD 2015
MC-Bauchemie se zúčastnila od 15.
do 19. června 2015 odborného veletrhu ICOLD* v Stavangeru, Norsko,
a prezentovala na společném stánku
Německého výboru pro přehrady (DTK)
a Austrian Commission on Large Dams
(ATCOLD) systémová řešení na sanaci
přehrad a hrází. Aplikační technici MC
demonstrovali na praktických ukázkách
speciální geotechnické injektážní systémy, které by měly simulovat izolaci
a stabilizaci nosného stavebního základu
i další systémy reakčních pryskyřic určených k utěsnění spár a trhlin v konstrukčních stavebních dílcích. Toto vyvolalo
u návštěvníků veletrhu velký zájem.
MC na RO-KA-TECH 2015
MC se zúčastnila se svým specializovaným programem ombran od 6. do 8.
května 2015 odborného veletrhu RO-KA-TECH, což je mezinárodní veletrh
zaměřený na služby v oblasti potrubí,
kanalizace a průmyslu. Konal se v Kasselu
v Německu a MC zde prezentovala své
opravné a ochranné systémy na kanály,
MC na světovém kongresu
o tunelech
MC-Bauchemie se zúčastnila od 22.
do 28. května 2015 kongresu World
Tunnel Congress (WTC) 2015 v Dubrovníku a informovala o svých produktových systémech a rozsáhlé kompe-
tenci ve výstavbě a sanaci tunelových
staveb. Chorvatské sdružení podzemních staveb, ITA Croatia, pozvalo svět
tunelové výstavby do krásného města
na jižním pobřeží Chorvatska a zaměřilo tematické těžiště na vývoj či další
rozšíření užívání podzemní infrastruktury v jihovýchodní Evropě.
šachty, odlučovače i technologii sanačních
rukávců. Kromě toho představily firmy
MC a HDT GmbH (sesterská firma MC)
ve venkovním areálu veletrhu nákladní
automobil pro mobilní a automatizovanou sanaci šachet a kanalizace, speciální
provedení HDT, které na začátku tohoto
roku předaly firmě Swietelsky Faber.
Plovoucí betonové kánoe
zajišťují skvělou zábavu
Více než 1000 studentů a praktikantů ze 45 vysokých škol se zúčastnilo 20. června 2015 se 65 samostatně postavenými závodními
kánoemi a 13 nápaditými plavidly
otevřené třídy 15. Německé regaty
betonových kánoí na jezeře Beetzsee v Braniborsku. Vysoká škola
techniky, hospodářství a umění
v Kostnici (HTWG Kostnice) šla
v tomto roce opět se svou fakultou stavebního inženýrství na start
a vsadila při výstavbě svých betonových kánoí a plavidel na produkty MC-Bauchemie.
Expertní kolokvium k sanaci odlučovačů
Jak se musí udržovat odlučovač? Kdy
se musí odlučovač sanovat? Na co je
třeba při sanaci dbát? Těmto a jiným
otázkám se věnovalo první expertní kolokvium pro sanaci odlučovačů, kterého
se zúčastnilo 30 provozovatelů, projektantů a odborných zpracovatelů dne 28.
a 29. dubna 2015 ve firmě MC-Bauchemie v Bottropu a Mall Umweltsysteme
v Nottulnu. Celá koncepce akce byla
účastníky velmi pozitivně přijata: Kromě
základních přednášek expertů z oblasti
vědy i z praxe k odborným a právním
14 | MC aktiv 2_2015
otázkám týkajících se provozu odlučovačů nabídlo fórum podrobné prezentace údržby a sanace i praktické ukázky.
Další informace …
naleznete na našich
webových stránkách
www.mc-bauchemie.cz
MC MC
Aktuality
News
Výsledky čtenářské ankety
Naše čtenářská anketa, ke které jsme vyzvali v prosinci 2014, běžela
až do 31. března 2015, zúčastnilo se jí mnoho čtenářů a poskytla
nám poměrně vysokou míru ohlasu ve výši 3,5 %. Chtěli bychom vám
na tomto místě ještě jednou poděkovat za vaši účast!
kově dobré hodnocení, když pomyslíme,
že dalších 33 % tuto otázku ohodnotilo
„uspokojivě“.
Velká většina čtenářů je s naším časopisem pro zákazníky a zaměstnance
velmi spokojena. Přibližně 98 % uvádí
při otázce, jak se vám MC aktiv obecně líbí,
hodnocení dobře až velmi dobře. Tento
obecný dojem se s mírným oslabením
potvrdil i u ostatních dotazů na složení
témat, informační obsah, texty, jazykový
styl, layout atd.
Velmi pozitivní zpětná vazba
80 % čte MC aktiv pravidelně a investují
do čtení 11 až 30 minut. Více než 70 % předává náš časopis nejméně jedné osobě
dále. To je dobrá hodnota, která ukazuje,
že okruh čtenářů je podstatně vyšší než
náklad. Nejoblíbenější jsou zprávy o projektech, produktové novinky a portréty
zemí. Pro 55 % čtenářů poskytuje MC
aktiv užitečné informace, které mohou
využít i pro svou každodenní práci. Cel-
Dobré podněty
Otevřenými dotazy 8 a 9 jsme chtěli shromáždit vaši kritiku a podněty, abychom
náš časopis do budoucna ještě vylepšili. Přitom se ukázalo, že naši zaměstnanci si přejí, aby se představovalo více
zaměstnanců a týmů MC a aby se více
informovalo o vnitropodnikových aktivitách a inovacích. Žádány jsou rovněž
interaktivní akce jako čtenářské ankety
a zákaznické reportáže.
kalendář akcí MC, aby informoval
o nadcházejících akcích. Děkujeme
za tyto cenné podněty, které budeme
v našem časopise postupně realizovat! Výhercům, kteří byli vylosováni
začátkem června a kterým jsme již
předali ceny, ještě jednou srdečně
blahopřejeme!
Naši zákazníci si naopak vysoce
cení nových technologií a produktů, zprávy o zpracování, aplikační
limity, sanační metody a doplňující
informace online. Žádán je rovněž
Tři hlavní výherci
Melanie Janssen, Univerzita Fontys
Venlo (NL), vyhrála tablet Samsung
Galaxy. Fotoaparát Nikon Coolpix L330
získala Greta Skirkeviciene z MC Litva
1. Jak se vám obecně líbí MC aktiv?
uspokojivě
velmi dobře
62
vůbec ne
36
špatně
uspokojivě
dobře
příležitostně
80
více než 30 minut
11 až 30 minut
6
61
pravidelně
4. Jak dlouho čtete MC aktiv?
velmi dobře
a. Struktura témat
19
[email protected]
20
2. jak jste spokojeni s časopisem MC aktiv, speciálně pokud jde o …
velmi špatně
a walkman Sony obdržel Jan Rašovský z firmy CS-BETON s.r.o. v České
republice. Ostatní výherci na 4. až
20. místě obdrželi USB-flash disk MC.
3. Jak často čtete MC aktiv?
dobře
2
Melanie Janssen, Univerzita Fontys Venlo (NL), se raduje z 1. ceny, předává Saki Moysidis,
šéfredaktor MC aktiv.
do10 minut
78
16
20
5. Kolik osob kromě Vás čte výtisk MC aktiv?
b. Informační obsah
více než 1 osoba
9
69
1 osoba
žádná
20
31
42
27
c. Texty, jazykový styl, srozumitelnost
56
42
6. Jaká témata vás nejvíce zajímají? (uveďte max. 3)
d. Délky textů
11
65
11
22
e. Layout/úprava
1 2
3
50
8
Rozhovory
Portréty osob
Personální rozvoj
MC o nás
Personál / nováčkové
Zprávy z akcí
5
5
5
6
7
15
Zprávy o projektech
25
29
7. Poskytuje vám MC aktiv užitečné informace, které může využít při
své každodenní práci? Jak vysoká je užitná hodnota?
38
53
žádná užitná hodnota
g. Celkový rozsah (počet stránek)
6
Produktové novinky 45
f. Velikost písma/čitelnost
1
Portréty zemí
58
36
2
10
33
malá
uspokojivá
vysoká
47
velmi vysoká
8
Všechny údaje jsou v procentech
MC aktiv 2_2015 | 15
MC Aktuality
Bezvýkopová sanace
kanalizačních potrubí
V centru španělského města Terrassa, asi 30 km severozápadně
od Barcelony, musela být opravena dvě obtížně přístupná kanalizační
potrubí z betonu. Byla silně zkorodována a vykazovala podélné praskliny. Správa města Terrassa použila k sanaci poprvé novou metodu
firmy MC-Bauchemie.
Oba betonové kanály mají jmenovitou šířku DN 800 a délku cca 75 metrů
a 35 metrů a oba procházejí pod
ulicí, přičemž delší kanál se nachází
z velké části pod komplexem obytných budov, což znemožňovalo sanaci
otevřeným výkopem. Kanály vykazovaly převážně podlouhlé trhliny
ve vrcholu trubek, částečně vyplavené
dno kanálu i korozní škody, které byly
pravděpodobně vyvolány korozí biogenní kyselinou sírovou.
Obtížné podmínky
Na základě kombinace špatné přístupnosti a jen velmi malého časového
rámce pro sanaci, navrhli zaměstnanci
obchodního oddělení MC Rafael Tarrazona Pastor a Javier Pastalle Màs
městské správě metodu opravy
pomocí sanačních rukávců, novou
technologii pro provozovatele kanalizační sítě. Firma Litutécnic S.L., generální dodavatel tohoto projektu, byla
o této metodě přesvědčena. Po několikaměsíčním plánování byl projekt
od 5. do 8. listopadu 2014 úspěšně
realizován.
Přesvědčivé řešení
Byla použit polyesterový tkaný filcový
rukáv Konudur HL 11 PP v kombinaci s epoxidovou pryskyřicí Konudur 170 TL-NV. K vyloučení prstencové štěrbiny mezi starou trubkou
a vytvrzenou sanační vložkou byl rozměr rukávu přizpůsoben jmenovité
šířce DN 800. Přitom byla navržena
konečná tloušťka stěny sanační vložky
9 mm. Konudur HL 11 PP lze velmi
snadno impregnovat a zavádět, což
podporuje plynovou montáž. S modrou pigmentací produktu Konudur
170 TL-NV lze dobře kontrolovat úplné
Obtížné úkoly vyžadují mimořádná řešení:
Město Terassa se rozhodlo při sanaci dvou
kanalizačních potrubí pro metodu hadicového reliningu firmy MC.
16 | MC aktiv 2_2015
nasycení. Dále vykazuje reakční pryskyřice ve srovnání s jinými pryskyřicemi maximalizovanou dobu zpracování. Zabudovaná sanační vložka
má vysokou odolnost proti kombinovanému chemickému, mechanickému a statickému zatížení kanalizačního kanálu.
Promyšlená montáž
Jelikož se zde jednalo o komplexní
sanační úkol, byl realizací pověřen
zkušený zpracovatel Grupo AST.
Po dohodě s firmou Grupo AST
bylo rozhodnuto, dobu zpracovatelnosti pryskyřice maximálně využít
a impregnaci provést na podzim při
teplotách kolem 7 °C. K impregnaci
bylo uzavřeno jedno nepoužívané
rameno místní silnice a v délce cca
150 metrů bylo kompletně vyloženo
fólií. Na ni byl položen polyesterový
tkaný filcový rukáv a byl následně
impregnován pryskyřicí Konudur 170
TL-NV. Na závěr byl naimpregnovaný
rukáv zatažen do inverzního bubnu
a co nejrychleji dopraven na stavbu.
Tam se provedla inverze sanační vložky
pomocí stlačeného vzduchu a následovalo závěrečné vytvrdnutí pomocí
horké páry.
„Kvůli obtížným rámcovým podmínkám
to pro nás nebyl žádný běžný projekt“,
uvádí Christoph Lohbeck, produktový
manažer ombran z Bottropu, který
projekt dozoroval na místě. „Nakonec
pracovali všichni zúčastnění ruku
v ruce a přispěli k úspěchu. “
[email protected]
MC Aktuality
Skvost v polském
hotelnictví
Antoni Kubicki, obchodník z oblasti
Arłamów, převzal hotel, který byl postaven v šedesátých letech minulého
století a byl využíván polskou ministerskou radou, od konce června
2010 až do ledna 2014 jej důkladně
zrestauroval a zmodernizoval a novou
výstavbou velkoryse rozšířil včetně
podzemních garáží.
Správná péče o beton
Na novostavbu hotelové budovy bylo
zapotřebí velké množství betonu,
který byl zabudován do všech konstrukčních částí budovy jako například
do základů, stěn a železobetonových
stropů. Tři polské závody na transportbeton vyhrály výběrové řízení
na dodávku betonu C 30/37 požadovaného projektantem. Dva z nich,
jejichž závody byly vzdáleny cca
30 kilometrů od stavby, již úspěšně
používaly přísady MC a spolupracovaly se zaměstnancem obchodního
oddělení CC Piotrem Czernaśem. Třetí
firma instalovala mobilní betonárnu
na stavbě a představovala rovněž hlavní
betonárnu po celou dobu výstavby.
Tato betonárna pracovala nejprve
s přísadami konkurence. Během
stavebního projektu docházelo
však na stavbě k problémům s tímto
betonem. Vyskytly se zejména trhliny
v železobetonových stropech, takže
se hledala lepší řešení. Zaměstnanci
prvně uvedených betonáren doporučili přísady a servis MC, takže se
nakonec MC dostala ke slovu i u hlavní
betonárny.
Jelikož bylo na stavbě velmi větrno
i velmi slunečno, byly požadovány lepší
receptury betonu i správné následné
ošetření betonu. Společně s hlavní
betonárnou vyvinul Piotr Czernaś
s laboratorním týmem MC stabilnější
receptury a lepší koncept následného
ošetření betonu. Nadále používali všichni
© Foto: Hotel Arłamów S.A., Polsko
Hotel Arłamów v blízkosti Karpat v jihovýchodním Polsku byl
v letech 2010 až 2014 rozsáhle modernizován a novou přístavbou
velkoryse rozšířen. Stavebníci, projektanti a betonárny vsadili při
nové výstavbě na přísady a kosmetiku jakož i na ochranné a izolační
systémy MC-Bauchemie.
zúčastnění prostředek následného
ošetření Emcoril S, který zabraňoval
vadnému vývoji pevnosti a chránil
beton před silným slunečným zářením
a prouděním vzduchu. Kromě toho
použily betonárny na výrobu betonu
plastifikátory betonu a urychlovače
tvrdnutí z produktové řady Centrament a Muraplast firmy MC, které
byly použity v různých konstrukčních
částech. S úspěchem, neboť trhliny
se už do konce stavebního projektu
neobjevily.
Spolehlivá řešení pro podzemní garáž
Pro nově postavenou podzemní garáž
pod novým hotelem, která je spojena s oběma hotelovými budovami,
byly nutné ochranné podlahové souvrství a izolace. Pracovník obchodního oddělení divize PT Paweł Kucharczyk dokázal projektanta přesvědčit
o epoxidovém podlahovém systému
určeném na parkovací domy i o systému pro těsnění spár MC: Obojí bylo
nakonec aplikováno na ploše podzemní garáže 6000 m2 a opatřeno
vysoce kvalitním ochranným nátěrem
MC-DUR 2496 CTP. Kromě toho zde
byly použity rychlé, elasticky těsnící
injektážní systémy z produktové řady
MC-Injekt, a to na spojovacím tunelu
mezi podzemní garáží a starou hotelovou budovou.
Dnes je hotel Arłamów moderní
čtyřhvězdičkové multifunkční rekreační
letovisko a luxusní skvost polského
hotelnictví.
[email protected]
[email protected]
Po přístavbě a přestavbě je hotel Arłamów luxusní čtyřhvězdičkový rekreační letovisko – jak
nad zemí tak i pod ní.
MC aktiv 2_2015 | 17
MC o nás
Aktuality
Kariérní cesty u MC
Julia zur Loye (32) přešla od 1. června 2015 z obchodní administrativy do funkce obchodní zástupkyně MC v Německu. Tato průmyslová obchodnice, která letos oslaví své desetileté výročí u MC, bude
působit v oblasti Dortmund, Unna, Hagen, okres Soest a Warendorf
v Servisním centru západ divize PT.
Popud k práci obchodního zástupce
Jak člověk a hlavně žena přijde k tomu,
že se chce stát obchodním zástupcem?
Navíc když je tato práce ve stavebnictví mužskou doménou a ženy jsou
zde absolutní výjimkou?
„Měla jsem už v administrativě zajímavou,
krásnou a širokou oblast úkolů a mnoho
co do činění se zákazníky a obchodními zástupci po telefonu“, říká zur Loye
a pokračuje: „Chtěla jsem více pracovat s lidmi tváří v tvář, protože osobní
a přímý kontakt je pro mě důležitý.“
Práce obchodního zástupce ji lákala
již delší dobu. Tuto myšlenku měla již
během vzdělávání. V roce 2014 byl
pak tento nápad natolik zralý, že jej
sdělila Anje Spirres, ředitelce divize PT.
Na základě interní restrukturalizace
a nadcházejícího odchodu do důchodu
dlouholetého obchodního zástupce
Wolfganga Schwake, byla dobrá výchozí
situace pro tento záměr.
Poslední pochyby zmizely
Anja Spirres přijala její přání pozitivně
a podpořila zur Loye v tom, aby šla
touto cestou. Jednatel Dr. Claus-Michael Müller s ní chtěl také osobně
hovořit, podpořil rovněž její přání
a udělil jí také nakonec svůj souhlas.
Marco Lombardo, obchodní ředitel
divize PT, Servisní centrum západ B
a její současný nadřízený a kolegové
jako např. Jost Reichenberg jí pomohly
odstranit poslední pochyby. Reichenberg: „Paní zur Loye má znalosti
o produktech a rychle si osvojí technickou kompetenci aplikace.“
Na začátku roku mohla již okusit
tuto práci při několika společných
jízdách s různými kolegy – obchodními zástupci. Až do konce roku jí
pomáhal Wolfgang Schwake, jehož
zákazníky převezme, a nyní už sama
získává nové klienty. „Buduji si nyní
© Foto: Kathrin Stein
Narodila se v Bottropu a po maturitě
a několika semestrech na univerzitě
započala v srpnu 2005 vzdělávání
na průmyslovou obchodnici v MC.
Po dvou a půl letech zde nastoupila
do práce a pracovala nejprve v oddělení
realizace zakázek pro export a poté
až do změny funkce v oddělení realizace zakázek pro Německo v divizi PT.
Strukturovaně a cíleně postupuje Julia zur Loye při svých prvních krocích jako obchodní zástupce.
vlastní zákaznickou základnu a absolvovala jsem sama už několik termínů
schůzek částečně s potencionálními
zákazníky, částečně se stávajícími klienty,
abych zjistila styčné body, potřeby
a potenciály“, říká čerstvá obchodní
zástupkyně. Zákazníci dosud reagovali
velmi pozitivně a otevřeně.
Svůj nový úkol plní velmi strukturovaně
a zaměřeně. „Mým požadavkem je být
zákazníkovi neustále nablízku a nabízet
mu spolehlivě dobrá řešení“, uvádí zur
Loye. To jsou kvality, které zákazníci
dokáží ocenit, je si jistá. A co si přeje
do budoucnosti? „Jsem přesvědčena,
že budu moci převzít spokojené zákazníky od pana Schwake a že budu
moci dále rozšířit stávající kontakty.
Ve střednědobém a dlouhodobém
hledisku bych chtěla být úspěšná
a prosadit naše dobré produktové
systémy u stavebníků, projektantů
a zpracovatelů v mé oblasti, abych
potvrdila důvěru do mě vloženou“,
říká zur Loye. Přejeme jí při její práci
hodně štěstí a úspěchů!
Běžte! … MC na maratonu VIVAWEST
Tři smíšené štafety MC se zúčastnily
17. května 2015 maratonu VIVAWEST.
Ukázali za krásného jarního počasí
vlajku MC a obsadily v hodnocení
smíšených štafet velmi dobrá místa.
Tým TopSpeed dosáhl nejlepšího času
MC: S časem 3:14:17 skončil tým na 2.
místě. Tým Exzellent doběhl s časem
3:54:10 na 8. místě a tým PowerFlow
s časem 3:54:15 na 9. místě.
Skupinová fotografie před startem (zleva doprava): Saki Moysidis, Elina Dubina, Friederike
Lange, Markus Lebek, Matthias Rosenberg,
Uta Griesdorn-Kleinkoenen, Felix Elberfeld,
Christian Fyrk, Sergej Dyachkov a Jevgenij
Tumanin. The Tuong Do a Lars Jöckel chybějí
na týmové fotografii, byli však na startu včas.
18 | MC aktiv 2_2015
MC Leserumfrage
MC Personál
Srdečně vítejte v týmu
Noví zaměstnanci MC-Bauchemie
Dr. Davide Brizzolara (47)
jpracuje od 1. července 2015
ve firmě MC-Bauchemie v Bottropu
a nahradí následně Dr. Hans-Güntera Seltmanna jako vedoucí oddělení výzkumu a vývoje, který odejde na konci roku do důchodu.
Po studiu chemie a promoci pracoval Dr. Brizzolara mimo jiné jako
vedoucí laboratoře i jako vedoucí
oddělení výzkumu a vývoje pro
podniky chemického průmyslu.
Tento polymerový chemik má 18
let zkušeností z průmyslu, a to
z výzkumu a vývoje, vývoje procesů a obchodní rozvoj v různých
vedoucích pozicích. Před jeho
příchodem do MC působil jako
vedoucí skupiny globálního rozvoje VAE (vinylacetátové etylénové
kopolymerové disperze) u jednoho mezinárodně působícího
výrobce emulzních polymerů.
Martin Schlee (31) začal 1. srpna
pracovat jako produktový manažer v oblasti průmyslových podlah.
Po studiu hospodářské chemie
v Münsteru pracoval téměř dva roky jako projektový manažer a stavbyvedoucí ve firmě KST-Kunststoff
Technik GmbH & Co. KG v Bottropu. Kromě svého vystudovaného
know-how přinese do týmu především své zkušenosti ze stavební
praxe. .
Niels Nielsen (24) nastoupil
od 1. května 2015 jako produktový manažer junior v oddělení
sanace betonu. Předtím studoval
Nielsen na odborné vysoké škole
Westküste v Heide/Holsteinu ekonomické inženýrství, které ukončil
bakalářem věd.
14 praktikantů nastoupilo
Srdečně vítáme i naše nové praktikanty, kteří začali 1. srpna 2015 své vzdělání
v obchodním a technickém úseku MC v Bottropu a nechali se vyfotografovat
před školicím a tréninkovým střediskem MC v ulici Müllerstraße (zleva doprava): Maurice Fröhlich (chemik), Lucas Axel Krüger (průmyslový obchodník),
Robin Björn Eykeln (odborník skladové logistiky), Patrick Hemming (kontrolor
stavebních hmot), Constantinos Pommer (chemik), Sebastian Engel (chemik), Dominik-David Müller (odborník skladové logistiky), Jonas Fockenberg
(chemik), Laura Oblong (průmyslová obchodnice), Jonas Lücke (průmyslová
obchodnice), Maximilian Bohnes (chemický laborant), Lisa Schories (průmyslová obchodnice), Fabian Bäuml (kontrolor stavebních hmot) a Jannik Elspaß
(laborant laků). MC momentálně vzdělává celkem 45 praktikantů v různých
profesích.
Nový referent pro
nebezpečné materiály
Andreas Barbyer se stal
od 1.června
2015 novým
referentem pro
nebezpečné
materiály pro
společnosti
MC-Bauchemie Müller GmbH &
Co. KG, Botament Systembaustoffe
GmbH & Co. KG, Ultrament GmbH
& Co. KG a Murasit GmbH & Co.
KG pro závody Bottrop, Zwenkau,
Esslingen a Großbeeren. Barbyer,
který pracuje pro MC více než 12
let, přebírá tuto funkci od Dr. Martina Wenze a má mimo jiné za úkol,
kontrolovat dodržování předpisů
pro přepravu nebezpečných nákladů a poskytovat poradenství při
všech činnostech s tím spojených.
[email protected]
Tel: + 49 / 2041 101 344
Podívejte se …
Video: Emcephob LE
https://youtu.be/gvWRHJsiYsE
Podívejte se na naše nové video na našem kanálu YouTube. Ukazuje
působivě minimální sklon ke znečištění, vynikající čistitelnost
a rozmanité možnosti použití produktu Emcephob LE.
MC aktiv 2_2015 | 19
Jsme tam,
kde nás potřebujete.
Na Vaší stavbě.
Práce naservices
stavbě
Jobsite
Ourtým
Jobsite
Team turns
challenges
into řešení
solutions
Náš
pro podporu
na stavbě
dělá z výzev
– od–izolace vnějších stěn až po
kosmetiku
betonu.
from external
wall waterproofing to concrete cosmetics.
Our Jobsite service provides engineering solutions to help you handle your
Náš místní servis podpory nabízí řešení pro oblast pozemních staveb, který Vám ulehčí průběh
construction projects, optimise results and accele-rate your on-site activirealizace Vaší stavby, pomůže optimalizovat výsledek a urychlí práce na staveništi. Využijte proto
ties. Make the most of the individual consultancy services offered by our
toto individuální poradenství od členů našeho týmu podpory a zajistěte si tak výhody našich vysoce
Jobsite Team, and of the benefits for your new construction activities that
účinných produktových systémů i pro ten Váš projekt.
will inevitably derive from our highly effective product systems.
Tell us your
Vyžádejte
si nás.challenge.
[email protected]
[email protected]
Innovation in Building Chemicals

Podobné dokumenty

opravy nosných konstrukcí bývalého objektu vlněna

opravy nosných konstrukcí bývalého objektu vlněna jednalo o úpravu části objektu z důvodu změny účelu využití objektu pro umístění dispozice „fitness-centra“ do 3NP. Využití objektu bývalé tovární budovy se takto změní na společenské centrum s pro...

Více

MC aktiv 1/2011 - MC

MC aktiv 1/2011 - MC Byli přítomni zástupci všech důležitých srbských televizních stanic a novin, aby o této události informovali. Koneckonců byla firma MC prvním zahraničním investorem, který získal stavební pozemek n...

Více

MC aktiv 3/2009 - MC

MC aktiv 3/2009 - MC muselo být zpracování prováděno v nejkratší možné době, přičemž pro systém ochrany povrchu byly zvoleny výrobky

Více

MC aktiv 2/2012 - MC

MC aktiv 2/2012 - MC otevírá díky novostavbě ve městě Goa novou kapitolu historie. Nedávno zde byly dokončeny školicí středisko a laboratoř, což je další krok k tomu, aby byly místní produkty ještě lépe přizpůsobeny mí...

Více