doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FETCS

Transkript

doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FETCS
doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FETCS
Aktualizováno Úterý, 20 Prosinec 2011 08:49
narozen 1954
kardiochirurg, transplantolog
Kontakt
tel.: 543 182 484
ODBORNÁ KVALIFIKACE
2002 Ukončení habilitačního řízení, jmenován docentem
1998 Fellow of the European board of thoracic and cardiovascular surgery
1991 Specializační atestace - kardiochirurgie
1984 Kandidát lékařských věd
1984 Atestace I. stupně - chirurgie
PROFESNÍ DRÁHA
2007 - ředitel Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
2003 - 2007 přednosta Kardiochirugické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc
2002 - 2003 primář Kardiochirugického oddělení Fakultní nemocnice Olomouc
1997 - 2002 náměstek pro LPP, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
1990 - 1997 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 1984 - 1990 Kardiochirurgické a transplantační oddělení FNsP KÚNZ, Brno
1980 - 1984 II.chirurgická klinika Fakultní nemocnice s poliklinikou KÚNZ, Brno
PEDAGOGICKÁ ČINNOST
2007 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
2002 - 2007 Lékařská fakulta Palackého univerzity Olomouc
1997 - 2002 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
Školitel v doktorandském studiu – 2 absolventi, 4 studenti
Členství v odborných společnostech
Česká společnost kardiovaskulární chirurgie, člen výboru
Česká transplantační společnost, vědecký tajemník
Česká kardiologická společnost European Association for Cardio-thoracic Surgery
The Society of Thoracic Surgeons
Výzkumné projekty
Řešitel nebo spoluřešitel 15 výzkumných úkolů nebo grantů z oblasti kardiochirurgie a
transplantační medicíny.
Publikace – výběr
Autor nebo spoluautor 105 publikací v českých i zahraničních odborných periodicích.
Autor nebo spoluautor 222 posterů nebo přednášek na mezinárodních a národních
konferencích.
1/3
doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FETCS
Aktualizováno Úterý, 20 Prosinec 2011 08:49
SIMEK M, NEMEC P, MARCIAN P.: Ulnar artery as a graft pro coronary artery bypass grafting.
Thorac Cardiovasc Surg 2008; 56:236-8
NĚMEC P., BEDNAŘÍK M.: Padesáté výročí první srdeční operace v mimotělním oběhu na II.
chirurgické klinice v Brně. Cor Vasa 2008,50(5):187-189
SIMEK M., NEMEC P., STUDENTOVA H., NOVOTNY J.: Distal aortic arch aneurysm with a
retroesophageal right subclavian artery (arteria lusoria). Eur J Cardio-thorac Surg 34 (2008):670
SIMEK M., NEMEC P.: Postoperative and mid-term wound disturbances outcomes of minimally
invasive saphenous vein harvest usany the VEGA system. Heart Vessels 22:94-98.2007
NEUŽIL P., ČERNÝ Š., PIRK J., MALÝ J., ŠETINA M., BRANNY P., BRÁT R., BURKERT J.,
HÁJEK T., BARTER J., HORVÁTH V., NĚMEC P., STRAKA Z., TOŠOVSKÝ J.: Operace
MAZE: jaká je realita chirurgické léčby fibrilace síní v Česká republice? Cor Vasa
2007,49(2):67-70
NĚMEC P., BRUK V., GWOZDZIEWICZ M., STERIOVSKÝ A., ŠIMEK M., ŠANTAVÝ P.,
TROUBIL M., BENČAT M.: Srovnání peroperačních průtoků při revaskularizaci povodí levé
věnčité tepny mezi tepenným Y graftem a klasickou revaskularizací pomocí levé arteria
thoracica interna a žilních štěpů. Cor Vasa 2007,49(6):216-221
TROUBIL M., NĚMEC P., ŠANTAVÝ P., TICHÝ T., STŘELEC J.: Papilární fibroelastom aortální
chlopně. Cor Vasa 2007,49(6):226-228
KLEIN J., KRAL V., NEMEC P., BOHANES T.: Temporary aorto-aortal bypass used during
extended pneumonectomy for lung cancer. Acta Chir Belg. 2007 Jan-Feb;107(1):81-3.
ŠANTAVÝ P., BENČAST M., TROUBIL M., MARCIÁN P., BRUK V., NĚMEC P.: Naše
zkušenosti s aortálními bioprotézami. Cor Vasa 2007,49(7):245-249
SIMEK M., NEMEC P., BRUK V., GWOZDZIEWICZ M., FLUGER I., LANGOVA K.:
Postoperative and midterm outcomes of minimaxy invasive and endoscopic great saphenous
vein harvesting for coronary artery bypass rafting – a prospective analysis. Thorac Cardiov Surg
2007,55:428-432
NĚMEC P.: Tepenné revaskularizace myokardu. Cor Vasa 2007,49(11):388-390
SIMEK M., NEMEC P., ZALESAK B., HAJEK R., KALAB M., JECMÍNKOVA L.: Negative
pressure therapy as a treatment modality for surgical site infection in cardiac Surgery. Acta chir.
Belg 2007,107:653-657
NEMEC P, BRUK V, HAJEK R, FLOR P.: Clinical outcome versus post-mortem findiny in
cardiac surgery. Cor Vasa 2006,48(3):85-88
ŠIMEK M., BRUK V., NĚMEC P., ŠANTAVÝ P., FLUGER I.: Endoskopický odběr vena safena
2/3
doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FETCS
Aktualizováno Úterý, 20 Prosinec 2011 08:49
magna pro revaskularizaci myokardu. Rozhl. Chir. 2006,85(5):211-215
NEMEC P., BRUK V., STERIOVSKY A., GWOZDZIEWICZ M., HAJEK R.: Measurement of the
flow in coronary artery bypass grafts. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc, Czech
Repub 2006,150(1):131-134
GWOZDZIEWICZ M., NĚMEC P, SIMEK M, HAJEK R, TROUBIL M: Sequential Bypass
Grafting on the Beating Heart: Blood Flow Characteristics. Ann Thorac Surg 2006;82:620-623
GWOZDZIEWICZ M., NĚMEC P., TROUBIL M., MAREK D.: Unusual Cause of Femorofemoral
Cardiopulmonary Bypass Failure. Ann Thorac Surg 2006;82: e17-e18
NĚMEC P., KALÁB M., GWOZDZIEWICZ M., HÁJEK R.: Trombendarterektomie plicnice u
nemocného s klinickými známkami masivní embolie plicnice: kasuistika. Vnitř. Lék.
2006:52(9):812-814
ŠEVČÍK P., SMRČKA VL., BRÁZDIL M., VÍTOVEC J., PLUHÁČEK L., HUSA P., ČERNÝ VL.,
ZVONÍČEK V., NĚMEC P., PODLAHA J.: Neurologická problematika v intenzívní medicíně. In
Ševčík P., Černý Vl.., Vítovec J.: Intenzívní medicína. Vyd. druhé, rozšířené. Praha : Galén,
2003. ISBN 80-7262-203-X, s. 272-301.
HOKL J., CERNY J., NEMEC P., STUDENIK P., SPINAROVA L., MALIK P.: Serum troponin T
in the early posttransplant period and long-term graft function in heart recipients.
Transplantation Proceedings, New York, USA, Elsevier Science, Spojené státy. ISSN
0041-1345, 2001, vol. 33, no. 3, s. 2018-2019.
KREJČÍ J., HUDE P., ŠPINAROVÁ L., TOMAN J., ČERNÝ J., NĚMEC P., FRÉLICH M.,
SIROTKOVÁ A.: Transplantace srdce-indikace, komplikace, terapie - naše zkušenosti ze
sledování 100 pacientů po srdeční transplantaci. Vnitř lék, 2000, 46(11):755-759.
KREJČÍ J., HUDE P., ŠPINAROVÁ L., TOMAN J., SITAR J., GROCH L., HORŇÁČEK I.,
ČERNÝ J., NĚMEC P., SIROTKOVÁ A.: Vaskulopatie štěpu po transplantaci srdce. Cor et
Vasa, Praha, Praha Publishing. ISSN 0010-8650, 2000, vol. 42, no. 4, s. 37-37.
MELUZIN J., CERNY J., NEMEC P., FRELICH M., STETKA F., SPINAROVA L.: Do the
presence and amount of dysfunctional but viable myocardium affect the perioperative outcome
of coronary artery bypass graft surgery? Int. J. Cardiol. ISSN 0167-5273, 1999, vol. 71, no. 3, s.
265-272.
3/3

Podobné dokumenty

Primární hyperparatyreóza

Primární hyperparatyreóza Fyziologické účinky má jen při kontinuální infúzi pumpou • Cena je hlavní limitují faktor rozšíření do praxe Sikjaer T, et al. J Bone Miner Res. 2013 Rejnmark L, et al . Osteoporos Int. 2013

Více

280-Bedanova NEW.indd

280-Bedanova NEW.indd shown beneficial effect on survival after HTx. Recently, sildenafil, a fosfodiesterase-5-inhibitor and traditional drug for erectile dysfunction treatment, has been successfully introduced into the...

Více

Výsledky - Cocker Club CZ

Výsledky - Cocker Club CZ Feny / Female - třída dorost/ puppy class F,OJ,DOROST 26) Waffle z Chalupecké louky - VN 1, Nejlepší dorost ČLP/AC/37473, 27.10.2014 O:Gandalf of Merrily M:Rihana z Chalupecké louky CH:Kubíková Mil...

Více

Encyklopedie CoJeCo Uživatelé encyklopedie CoJeCo Návštěvnost

Encyklopedie CoJeCo Uživatelé encyklopedie CoJeCo Návštěvnost Encyklopedie CoJeCo je nejdéle existující původní česká všeobecná internetová encyklopedie. Všechny informace, které nabízí svým uživatelům zcela zdarma, prochází důslednou redakční kontrolou, čímž...

Více

9. číslo: 22. týden 2009

9. číslo: 22. týden 2009 Název: Feasibility, Safety, and Early Outcomes of Direct Carotid Artery Stent Implantation With Use of the FilterWire EZ (TM) Embolic Protection System In: Catheterization and Cardiovascular Interv...

Více

ObEcNá UPOZORNěNÍ TěNÍ TUHéHO DRáTU

ObEcNá UPOZORNěNÍ TěNÍ TUHéHO DRáTU Vytáhněte zaváděcí sheath distální komponenty, katetry a dráty. Sešijte cévy a uzavřete pole standardními chirurgickými technikami. VAROVÁNÍ: Zaváděcím systémem při vytahování otáčejte, abyste elim...

Více