Acrobat Distiller, Job 43

Komentáře

Transkript

Acrobat Distiller, Job 43
D
Abteilwagen
Abziehbild
Achsfolge
Achslager
Achsstand
Anfahrzugkraft
Anschlussgleis
Anschlussklemme
Aschenkasten
aufgleisen
Aufgleisgerät
Ausleger (z.B. an
Kran)
CZ
A
Vůz s odděleními
Obtisk
Uspořádání náprav
Ložisko hřídele
Rozvor náprav
GB
D
CZ
GB
M
compartment car
decal
wheel arrangement
axle bearing, ~ box
wheel base
tractive effort on
Najížděcí tažná síla starting
Připojná kolejnice
feeder track
Přípojná svorka
feeder clip
Popelník
ashpan
Nakolejovat
rerail (verb)
Nakolejovací zařízení rerailer
Massstab
Messing
Měřítko
Mosaz
scale
brass
Nassdampf
Nebenbahn
N
Mokrá pára
Vedlejší tra't
saturated steam
branch line
Neusilber
Niederbordwagen
Niete
Normal-, Regelspur
Normal-, Regelspur
Alpaka
Nízkostěnný vůz
Nýt
Normální rozchod
Normální rozchod
O
nickel silver
low side car
rivet
standard gauge
standard gauge
Výložník (např jeřábu) boom
Oberleitung
Vrchní vedení
catenary
B
Služební drážní vůz
Nádraží
Nástupiště
Konstrukční řada
Zauhlovací zařízení
Osvětlení
Popis
Provozní číslo
offener Güterwagen
Otevřený nákladní vůz
P
Osobní vůz
Osobní vůz
Nárazník
Prešpan
Zarážka
R
Rám
gondola
maintenance car
station
platform
class
coaling station
lighting
lettering
road number
Drážní provozní dílna
Listová pružina
Slepá hřídel
Brzdič
depot
leaf spring
jackshaft
brakeman
rangieren
rangieren
Rangiergleis
Rangiergleis
Bremserhaus
Kabina brzdiče
brakeman`s cab
Rangierlokomotive
Bremsgestänge
Bremsschlauch
Brzdové soutyčí
Brzdový kabel
brake rigging
brake hose
Buchse
Zdířka
socket
Containerwagen
C
Vůz se zásobníkem
container car
Bahndienstwagen
Bahnhof
Bahnsteig
Baureihe
Bekohlungsanlage
Beleuchtung
Beschriftung
Betriebsnummer
Betriebswerk
(abbreviation: Bw)
Blattfeder
Blindwelle
Bremser
D
Dampf
Pára
steam
Dampfdom
Deckenstehbolzen
Deckenstehbolzen
Deutsche
Bundesbahn (DB)
Parojem
Stropní stojna
Stropní stojna
Německé spolkové
dráhy
dome
crown stay
vertical stay
German Federal
Railway
Deutsche Reichsbahn- Společnost říšských
Gesellschaft (DRG) německých drah
Dienstgewicht
Provozní hmotnost
Drehgestell
Podvozek s točnou
Drehgestell
Stojan točny
Drehscheibe
Točna
Durchgangsbahnhof Průchozí nádraží
Durchmesser
Průměr
German State
Railroad Company
service weight
bogie
truck
turntable
through station
diameter
Personenwagen
Personenwagen
Prellbock
Pressspan
Puffer
Rahmen
coach
passenger car
buffer-stop
particle board
buffer
frame
shunt (verb)
switch (verb)
sidetrack
siding
Rangierlokomotive
Rauchkammer
Ranžírování
Seřazovat
Ranžírovací kolej
Ranžírovací kolej
Ranžírovací
lokomotiva
Sezařovací
lokomotiva
Kouřová komora
Rungenwagen
Vůz s klanicemi
stake car
Sandfallrohr
Sandkasten
see "software"
Selbstentlader
Schiebebühne
Schieberkasten
1
S
Trubka výpusti písku
Nádoba s pískem
viz "software"
Autovykladač
Posuvna
Skříň šoupátka
sand pipe
sand box
program
self-unloader
transfer table
steam chest
shunter
switcher
smokebox
flue tube, large flue
Rauchrohr, Feuerrohr Kouřová roura,žárnice tube
Regulátor
regulator
Regler
Adhezní hmotnost
adhesive weight
Reibungsgewicht
gantry-style signal
Reiterstellwerk
Stavědlo jednokolejky tower
Vozovna okružních
Ringlokschuppen
lokomotiv
roundhouse
Vůz na převoz
kolejemi jiného
Rollwagen
rozchodu
roll car
Rost (Feuer-)
Rošt ohniště
grate
Roststab
Tyč roštu ohniště
grate bar
D
Eilzug
EinholmDachstromabnehmer
Entkuppler
Entladeklappe
Exzenterstange
CZ
E
Fahrdraht
Feder
Feuerbüchse
Feuergewölbe
Feuerkammer
Führerstand
Zrychlený vlak
Jednoramenný střešní
pantograf
Rozpojovač
Vykládací klapka
Tyč excentru
F
Trolejový drát
Pružina
Požární pouzdro
Klenba topeniště
Požární komora
Místo vlakvedoucího
Funkenfänger
Zachycovač jisker
GB
D
Schiebetür
fast stopping train
single-arm
pantograph
uncoupler
unloading hatch
eccentric rod
catenary wire
spring
inner fire box
brick arch
fire box
driver's cab
spark arrester, ~
catcher
CZ
GB
sliding door
Schiebewandwagen
Posuvné sveře
Vůz s posuvnou
stěnou
Schiene
Schiene
Schiene (einzelne)
Schienenverbinder
Schlafwagen
Schleifer
Schmalspur
Schmalspur
Schneepflug
Schnellzug
Schornstein
Kolejnice
Kolejnice
(jednotlivé) Kolejnice
Kolejnicová spojka
Spací vůz
Brzdová čelist
Úzká kolej
Úzký rozchod
Sněhový pluh
Rychlík
Komín
line
track
rail
rail joiner
sleeping car
pickup shoe
narrow gauge
narrow-gauge
snow plough
fast train
chimney
Schotter
Štěrk
ballast
sliding wall boxcar
Schweizerische
Švýcarské spolkové
Bundesbahnen (SBB) dráhy
Schwelle
Pražec
Swiss Federal
Railways
tie (British: sleeper)
Schwinge, Kulisse
Siederohr
Siederohr
Signalkelle
Vahadlo, kulisa
Varná trubka
Varná roura
Návěstidlo
motion link
small flue tube
smoke tube
signalling disc
Gepäckabteil
Gepäckwagen
gerades Gleis
box car
eccentric crane
articulated locomotive
riveted
baggage
Zavazdlové oddělení compartment
Zvazadlový vůz
baggage car
Přímá kolejnice
straight track
Speichenrad
Speisewagen
Sperrholz
Loukoťové kolo
Jídelní vůz
Překližka
spoked wheel
dining car
plywood
Gewicht
Gleichstrom
Gleis
Hmotnost
Stejnosměrný proud
Koleje
weight
DC (direct current)
rails (pl.)
Šířka rozchodu koleje gauge
Zásuvka
outlet
Zástrčka
plug
Gleisbremse
Gleisdreieck
Gleiswaage
Güterbahnhof
rail brake
triangular junction
track scales
freight depot
Güterfernverkehr
Kolejová brzda
Kolejový trojúhleník
Kolejová váha
Nákladové nádraží
Nákladní dálková
doprava
Spurweite, -breite
Steckdose
Stecker
Stehbolzen (see also
crown ~, vertical ~)
Steigung
Stellwerk
Steuerwagen
Güterschuppen
Sklad zboží
freight shed
gebogenes Gleis
gedeckter
Güterwagen
Gegenkurbel
Gelenklokomotive
genietet
G
Ohnutá kolejnice
curved track
Krytý vůz na zboží
Protiklika
Kloubová lokomotiva
Nýtováno
long-distance haulage
Güterwagen
Nákladní vůz
freight car
Güterzug
Nákladní vlak
freight train
Güterzugbegleitwage
n
Doprpvodný vůz zboží caboose
H
Podpěrka
Stoupání
Stavědlo
Řídící vůz
Stichbahn
Slepá trať
Stromabnehmer
(Dach-)
Střešní pantograf
Stromlinienverkleidun
g
Proudnice opláštění
T
Tender
Tenderlokomotive
Haftreifen
Handschalthebel
Hauptbahn
Adhezivní kola
Páka ručního řazení
Hlavní dráha
traction tire
hand lever
main line
Tiefladewagen
Transformator
Treibachse
Hebel, Schalthebel
Heissdampf
Heizer
Heizer
Herzstück (Weiche)
Páka, řadící páka
Horká pára
Topič
Topič
Srdcovka (výhybka)
lever
superheated steam
fireman
stoker
frog
Triebkopf (z.B. ICE)
Triebstange
Überhitzerkasten
2
Tendr
Tendr lokomotivy
stay
gradient
signal tower
control car
branch terminal line
pantograph
streamlined fairing
tender
tank locomotive
depressed center flat
Hluboký nákladní vůz car
Transformátor
transformer
Hnací náprava
driving axle
Hnací hlava (např.
ICE)
end car
Hnací tyč
connecting rod
U
Skříň přehřívače
superheater header
V
D
Hochbau
Huckepackwagen
CZ
Výšková stavba
Vůz pro přepravu
nákladních aut
GB
D
Verbund
Spojení
compound
piggyback car
Verkleidung
vorbildgetreu,
vorbildgerecht
Opláštění
fairing
Věrný předobrazu
W
Vůz
Vanový tendr
Chladící vůz
Údržba
Vodní kohout
Vodní věž
prototypical
Kabel
Kabelrolle
Kessel
Kesselwagen
Klappe
cable
cable reel
boiler
tank car
hatch
Wagen
Wannentender
Wärmeschutzwagen
Wartung
Wasserkran
Wasserturm
Klemme
Kohle
Svorka
Uhlí
clip
coal
Wechselstrom
Weiche
Kolben
Píst
piston
interior lighting
Kolbenstange
Pístní tyč
Königlich Bayerische
Staatsbahn
Královské bavorské
(K.Bay.Sts.B.)
státní dráhy
piston rod
Střídavý proud
Vyhybka
Napínací
machanismus
Weichenspannwerk vyhybek
Zařízení kyvné
Wendezugeinrichtung dopravy vozů
Royal Bavarian State
Railroad
Windleitblech
Usměrňovací plech
(kouře)
Königlich Preussische
EisenbahnSpráva Královské
Verwaltung (KPEV) pruské železnice
Úvratné nádraží
Kopfbahnhof
Royal Prussian
Railroad
Administration
terminus
Zahnrad
Z
Ozubené kolo
Kran
Jeřáb
crane
Kreuzkopf
Kühlwagen
Kuppelachse
Křižák
Chladírenský vůz
Spojovací hřídel
crosshead
refrigerator car
coupled axle
Kuppelstange
Kupplung
Kupplungsschacht,
Kupplungsaufnahme
Kurbelachse
Kurzkupplung
Spojovací tyč
Spřáhlo
Otvor pro spřáhlo,
úchyt spřáhla
Kliková hřídel
Krátké spřáhlo
L
Rozměr nákladu
coupling rod
coupler
Lademass
Länge über Puffer
(LüP)
Délka za zarážkou
GB
structural engineering
I
Vnitřní osvětlení
K
Kabel
Cívka kabelu
Kotel
Cisternový vůz
Klapka
Innenbeleuchtung
CZ
Zahnradbahn
Zug (see also fast ~,
freight ~)
Zughaken
Zugkraft
Zwischenwagen (z.B.
ICE)
Zylinderdeckel
coupler pocket
crank axle
close coupler
loading gauge
Langkessel
Válcový kotel
length over buffers
boiler barrel,
cylindrical boiler
Laufachse, Tragachse
Laufkranz
Lehrgerüst
Lokomotive, Lok
(coll.)
Lokschuppen
Běhounová náprava
Ráfek kola
Skruž
carrying axle
wheel tread
centring
Lakomotiva
Výtopna
loco(motive)
engine shed
3
car
tub-style tender
insulated box car
maintenance
water standpipe
water tower
AC (alternating
current)
turnout
turnout tension lever
push/pull equipment
smoke deflector
Zubová dráha
cogwheel
rack-railroad, ~railway
Vlak
Tažný hák
Tažná síla
train
draw-hook
tractive effort
Mezivůz
Kryt válce
intermediate car
cylinder cover

Podobné dokumenty

slovníček

slovníček streamlined fairing

Více

Acrobat Distiller, Job 42

Acrobat Distiller, Job 42 German Federal Railway

Více