Měření hlučnosti povrchu vozovky metodou CPX

Transkript

Měření hlučnosti povrchu vozovky metodou CPX
Měření hlučnosti povrchu vozovky metodou CPX
(Close ProXimity - Metoda malé vzdálenosti)
Měření jsou určena k hodnocení hluku styku pneumatiky s vozovkou, jenž jsou dominantní složkou hluku
v automobilové dopravě při rychlosti cca 40 km/h a výše.
Výhody CPX
• Dynamická rychlá metoda umožňující měřit dlouhé úseky komunikací, nezávislá na skladbě dopravního proudu.
• Může být použita k provedení akustického posouzení vozovky krátce po jejím zprovoznění, testování hlučnosti a konfrontaci
s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci.
• Lze aplikovat k monitorování akustického chování vozovky v průběhu několika let používání.
• Oproti statickým metodám měření hlukové zátěže z dopravy není náročné na požadavky okolí měřené komunikace.
Určeno pro
• Porovnání hlučností jednotlivých typů povrchů vozovek.
• Ověření účinnosti aplikace nízkohlučných povrchů vozovek.
• Monitorování akustického chování vozovky v průběhu
několika let používání, aj.
ní měření
e
č
n
o
k
o
d
o
ýsledků p
mu PULSE
a
r
g
o
r
p
Zobrazení v
v
e
c
a
ku komunik
daného úse
Realizace měření
• V souladu s normou ISO 11819-2 a ISO 11819-3.
• Používána pneumatika Tigerpaw Uniroyal 225/60 R16 SRTT
(celosvětově uznávaná referenční pneumatika dle ASTM F2493-06).
• Využit specializovaný přívěs CPX (užitný vzor 20507, rozměrově
má cca 3 x 5 m pro splnění všech akustických podmínek).
• Pětice mikrofonů v třídě přesnosti 1 s frekvenčním rozsahem
do 20 kHz (typ 4189 Brüel&Kjaer zapojených do sestavy
multianalyzátoru skládajícího se z modulu PULSE LAN-XI
typ 3050-B-060 a typ 3056-A-040 Brüel&Kjaer).
• Snímání dalších parametrů – teplota povrchu vozovky pomocí
teplotního infračerveného senzoru CALEX - PC21MT-0, rychlost
měření pomocí GPS modulu UA-9004 RLVBSS1 (pro přesné
provedení korekcí na referenční teplotu a rychlost dle normy).
Třetino-oktávová charakteristika
akustického tlaku při použití filtru A
povrchů
vozovek, 50 km/h
Třetino-oktávová charakteristika akustického tlaku při použití
h 2 = 200 mm
20 000,0
h 1 = 100 mm
8 000,0
86,3
12 500,0
85,9
5 000,0
89,8
21,0
3 150,0
89,4
27,7
2 000,0
21,5
20,0
800,0
31,2
49,82
1 250,0
20,0
50,00
500,0
50,29
2012
315,0
50,00
PA 8
PA 8, 2012
200,0
50,00
2010
ACO 11S, 2010
80,0
2001
ACO 11S
d2 = 650 mm
Litý asfalt, 2001
125,0
Litý asfalt
h = 100 mm
h = 100 mm
d 1 = 200 mm
50,0
Povrch
Referenční
rychlost
[km/h]
h = 200 mm
d2 = 650 m m
31,5
Korigovaná
Skutečná
Skutečná
Skutečná
Změřená
Referenční
teplota
teplota
rychlost
L Aeq na ref.
L
teplota [°C]
[dB]
povrch [°C] vzduch [°C] Aeq
[km/h]
hodnoty [dB]
50,25
20,0
28,2
21,0
91,9
92,2
Stáří
povrchu
M5
M4
M2
h = 200 mm
M3
92
88
84
80
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20,0
Naměřené hodnoty v roce 2012 L Aeq a pomocné údaje pro korekci
M1
filtru A povrchů vozovek, 50 km/h
LA [dB]
Výstup z měření
• Ekvivalentní hladina akustického tlaku
měřeného úseku.
• Třetinooktávová chararakteristika daného
úseku do 20 kHz.
Umístění jednotlivých měřících
mikrofonů na přívěsu CPX
Frekvence [Hz]
Kontaktní informace:
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
www.cdv.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.
e-mail: [email protected]
www.cdvplus.cz

Podobné dokumenty

pokročilé metodiky laboratorního a in-situ měření hluku dopravy

pokročilé metodiky laboratorního a in-situ měření hluku dopravy minulých letech technologií Viaphone® tlakovou vodou ve spolupráci Eurovia a CDV. Pro čištění bylo využito zařízení, které vlastní slovenská Správa ciest v Bratislavě. Měření hlučnosti se provádělo...

Více

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma dojde k určitému tlumení hluku. Příkladem může být vložení tlumiče hluku do vzduchotechnického potrubí. Potom vložný útlum je definován vztahem: P Dv = Lw1 − Lw 2 = 10 ⋅ log 1 ,

Více

PoDlAHY A TRÁMOVÉ STRoPY

PoDlAHY A TRÁMOVÉ STRoPY Lze aplikovat pouze v jedné vrstvě.

Více

Svět strojírenské techniky číslo 1/2009

Svět strojírenské techniky číslo 1/2009 nová metoda měření a výpočtu tohoto podílu. Byl proveden vývoj inteligentního chladicího systému, zaručujícího snížení teplotních deformací i při proměnlivé tepelné zátěži. Chladicí systém zde využ...

Více

Sborník technických listů CESTI 2013

Sborník technických listů CESTI 2013 Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) je projekt zaměřený na technické inovace v oblasti dopravní infrastruktury. Je členěn na 8 pracovních balíčků (označení WP1 – WP8...

Více

Pokročilé NVH testování u Hondy Optimalizace hluku interiéru

Pokročilé NVH testování u Hondy Optimalizace hluku interiéru akustických a vibračních řešení od Brüel & Kjær. Tento článek napsaný s  podporou skupiny DCNS popisuje hlavní roli, kterou PULSE™ hraje v klíčovém operačním centru DCNS v severní Francii při návrh...

Více

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA b) Bude provedena výměna stávajících svodů hromosvodů (3 ks na severní fasádě a 5 ks na jižní). Součástí prací je vyhotovení revizní zprávy. c) Budou opraveny okapové chodníky podél obou zateplovan...

Více