Hodnocení hlučnosti vybraných povrchů vozovek

Transkript

Hodnocení hlučnosti vybraných povrchů vozovek
CESTI Workshop 2013
Hodnocení hlučnosti
vybraných povrchů vozovek
Autor: Ing Vítězslav Křivánek, Ph.D., CDV, WP5
Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu
Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168
www.cesti.cz
Úvod – dominantní složka hluku z automobilové
dopravy
•
•
•
Nízká rychlost (cca do 40 km/h u OA a cca do 60 km/h
u NA) je u vozidel vybavených spalovacím motorem
dominantním zdrojem hluku hnací jednotka
Střední rychlost
převládá hluk od
pneumatik, způsobený
jejich odvalováním po
vozovce, je dominantní
přibližně do rychlosti
200 km/h.
Vysoká rychlost dominantním zdrojem hluku
je aerodynamický hluk, zapříčiněný
obtékáním vzduchu kolem vozidla.
www.cesti.cz
Metody měření vlivu povrchů vozovek na dopravní
hluk
•
Close-proximity (CPX).
•
Statistical Pass-By (SPB).
•
On Board Sound Intensity
(OBSI).
•
Controlled Pass-By (CPB).
•
Coast By (CB).
www.cesti.cz
Metoda malé vzdálenosti
(CPX - Close proximity)
•
Pneumatika osazená se
nechá
odvalovat
po
testované dráze s pěticí
mikrofonů
připevněných
v její blízkosti.
•
Pro referenční rychlost je
zaznamenávána průměrná
hladina akustického tlaku
pro každý segment silnice.
•
Doporučeno
měření
teploty povrchu za jízdy,
sledování rychlosti daného
segmentu silnice.
www.cesti.cz
Metoda malé vzdálenosti
(CPX - Close proximity)
•
•
Návrh normy ISO 11819-2 - Acoustics – Method for
measuring the influence of road surfaces on traffic noise –
Part 2: The Close Proximity Method. Poslední draft 20. 12.
2012, ICS 17.140.30.
Návrh normy ISO 11819-3: Acoustics - Measurement of the
influence of road surfaces on traffic noise - Part 3:
Reference tyres.
Uniroyal Tigerpaw 225/60-R16
www.cesti.cz
Avon AV4 195-R14C
Metoda malé vzdálenosti
(CPX - Close proximity)
Měřící vybavení
umístěné na přívěsu
www.cesti.cz
Metoda malé vzdálenosti
(CPX - Close proximity)
GPS a teplotní čidlo
www.cesti.cz
Metoda malé vzdálenosti
(CPX - Close proximity)
Mikrofony
www.cesti.cz
Metoda malé vzdálenosti
(CPX - Close proximity)
Měřící vybavení umístěné v autě
www.cesti.cz
Metoda malé vzdálenosti
(CPX - Close proximity)
www.cesti.cz
Metoda malé vzdálenosti - výstupy
www.cesti.cz
Metoda malé vzdálenosti - výstupy
Povrch
Skutečná Skutečná
Stáří
Referenční
Skutečná
povrchu
Referenční
teplota
teplota
rychlost
rychlost
v době
teplota [°C]
povrchu vzduchu
[km/h]
[km/h]
[°C]
měření
[°C]
Změřená
LAeq [dB]
Korigovaná
LAeq na ref.
hodnoty [dB]
SMA
cca 10 let
11S
50,00
20,0
50,16
26,7
23,1
92,2
92,4 ± 1,0
ACO
11S
2 roky
50,00
20,0
50,29
31,2
24,2
89,4
89,8 ± 1,0
PA 8
CRmB
2 roky
50,00
20,0
50,34
25,1
22,6
89,1
89,3 ± 1,0
PA 8
CRmB
0 roků
50,00
20,0
49,82
27,7
23,9
85,9
86,3 ± 1,0
www.cesti.cz
Aktivity v rámci CESTI
•
Posouzení čištění nízkohlučných povrchů
•
Srovnávací měření s obdobným zařízením z Francie
•
Sledování změn hlučnosti u vybraných typů povrchů
www.cesti.cz
Posouzení čištění nízkohlučných povrchů
Problém
zanášení
povrchů vozovek!
Týká
se
hlavně
vozovek s vysokou
mezerovitostí
vrchní
obrusné
vrstvy
povrchu
www.cesti.cz
Posouzení čištění nízkohlučných povrchů
V ČR se neprovádí specializovaná údržba povrchů!
Specializovaný čistící vůz SR
(čištění vysokotlakým proudem vody)
Čištění bylo prováděno v rámci pokusu firmy Eurovia, CDV provedlo měření hlučnosti
www.cesti.cz
Posouzení čištění nízkohlučných povrchů
Srovnání hlučnosti povrchu Viaphone před a po čištění
102,0
Viaphone (1 rok,
silně znečištěn stavební práce)
Viaphone (1 rok,
vyčištený)
100,0
98,0
Viaphone (2
roky)
LAeq [dB]
96,0
94,0
Viaphone (2 roky,
vyčištený)
92,0
Viaphone (2
roky)
90,0
Viaphone (2 roky,
vyčištený)
88,0
Viaphone (3
roky)
86,0
84,0
50
Rychlost [km/h]
Čištění bylo prováděno v rámci pokusu firmy Eurovia, CDV provedlo měření hlučnosti
www.cesti.cz
Srovnávací měření CDV s obdobným zařízením
Eurovia zapůjčeným z Francie
www.cesti.cz
Měření hlučnosti CDV bylo prováděno společně s Eurovia Services
Srovnávací měření CDV s obdobným zařízením
Eurovia zapůjčeným z Francie
www.cesti.cz
Měření hlučnosti CDV bylo prováděno společně s Eurovia Services
Srovnávací měření CDV s obdobným zařízením
Eurovia zapůjčeným z Francie
www.cesti.cz
Měření hlučnosti CDV bylo prováděno společně s Eurovia Services
Srovnávací měření CDV a Eurovia
www.cesti.cz
Parametry
CDV
Eurovia
Norma
ISO/CD 11819-2 Acoustics Measurement of the
influence of road surfaces on
traffic noise - Part 2. (ICS
17.140.30 ze dne 20. 12.
2012)
"Mesure en continu du bruit
de contact
pneumatique/chaussée,
Méthode d’essai n°63 LCP"
z roku 2008
Měření
Měřící přívěs
Auto Renault Scénic
Srovnávací měření CDV a Eurovia
www.cesti.cz
Parametry
CDV
Eurovia
Pneumatika
Uniroyal Tigerpaw
225/60-R16
Michelin Energy
E3A195/60/R15
Tlak pneu
200 kPa
220 kPa
Nájezd pneu
12 tis. km
125 tis. km
Počet
mikrofonů
5
3
Srovnávací měření CDV a Eurovia
www.cesti.cz
Parametry
CDV
Eurovia
Typ mikrofonu
Brüel & Kjær, typ
4189
Brüel & Kjær, typ
4189
Měření rychlosti
GPS
Nezávislé tacho kola
Měření teploty
Infračidlo
Infračidlo
Nejistota
měření
+/- 1,0 dB
+/- 1,4 dB
Děkuji Vám za pozornost!
Kontaktní informace:
Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.
Email: [email protected]
Mobil: +420 601 321 681
Telefon: +420 541 641 307
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
www.cdv.cz
www.cesti.cz
Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu
Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168

Podobné dokumenty

pokročilé metodiky laboratorního a in-situ měření hluku dopravy

pokročilé metodiky laboratorního a in-situ měření hluku dopravy minulých letech technologií Viaphone® tlakovou vodou ve spolupráci Eurovia a CDV. Pro čištění bylo využito zařízení, které vlastní slovenská Správa ciest v Bratislavě. Měření hlučnosti se provádělo...

Více

Měření hlučnosti povrchu vozovky metodou CPX

Měření hlučnosti povrchu vozovky metodou CPX Skutečná Skutečná Skutečná Změřená Referenční teplota teplota rychlost L Aeq na ref. L teplota [°C] [dB] povrch [°C] vzduch [°C] Aeq [km/h] hodnoty [dB]

Více

Problematika hlučnosti povrchů vozovek

Problematika hlučnosti povrchů vozovek Asfaltový kryt AKMS I - novější

Více

zde prosím uveďte název výzkumné aktivity, pro kterou

zde prosím uveďte název výzkumné aktivity, pro kterou tenzometrickým měřením. S ohledem i na zjištěné závěry přepočtu zatížitelnosti pak bylo následně rozhodnuto o tvorbě fyzického modelu mostu a jeho osazení ve větrném tunelu. Cílem je zpřesnění stan...

Více

Metodika pro návrh, výrobu a provádění akustických asfaltových vrstev

Metodika pro návrh, výrobu a provádění akustických asfaltových vrstev podpora rozvoje a zavádění inovací a slouží pro oblast experimentálního vývoji, nikoli základního výzkumu: - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí (CIDEAS); projekt M...

Více

zde prosím uveďte název výzkumné aktivity, pro kterou

zde prosím uveďte název výzkumné aktivity, pro kterou byly odebrány z levého tubusu (ve směru číslování) z krajního drenážního potrubí, vzorek L 131S ze středního drenážního potrubí. První pozice s průtokem vody byla L 165, poslední pozice na úrovni s...

Více

Sborník technických listů CESTI 2013

Sborník technických listů CESTI 2013 Sborník technických listů CESTI 2013 zkompiloval Ing. Petr Bílý, tajemník projektu CESTI, Fakulta stavební ČVUT v Praze. Za odbornou a jazykovou úroveň odpovídají autoři jednotlivých technických li...

Více

možnosti aplikace vláken forta fi ve směsi typu aco jako

možnosti aplikace vláken forta fi ve směsi typu aco jako Výsledky laboratorních zkoušek potvrdily pozitivní vliv přidávaných vláken na funkční vlastnosti, které vstupují do návrhové metodiky používané v ČR pro posouzení a návrh skladby konstrukce vozovky...

Více

Progresivní diagnostické metody pro monitorování vývoje

Progresivní diagnostické metody pro monitorování vývoje Autor: Josef Stryk, Radek Matula, Ilja Březina, Michal Janků, CDV, WP6 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu C...

Více