zobrazit zde

Transkript

zobrazit zde
IV. ročník
předmět
Český jazyk
Literatura a dějiny
Anglický jazyk a KAJ
Německý jazyk a KNJ
Právo
Občanská nauka
Matematika
Obor: Informační technologie, ŠVP - Výpočetní technologie
název učebnice
autor
Český jazyk v kostce
Sochorová
Literatura v kostce
Čítanka ka literatuře v kostce IV.
Pravidla českého pravopisu (školní vydání)
Literatura v kostce pro SŠ
Sochrová
Čítanka k literatuře v kostce I.
Atlas českých dějin 1. + 2.díl
Atlas světových dějin 1. + 2.díl
The Third Edition New Headway - Pre-Intermediate Student´s book (s A-Č slov.)
The Third Edition New Headway - Pre-Intermediate Work book with key
Oxford Maturita Excellence, příprava k maturitě základní úrovně
časopis Bridge (objednává škola)
Otázky a odpovědi, dvojjazyčná učebnice vhodná k
přípravě k maturitě
G. Smith-Dluhá
Oxford Practice Grammar, Basic - cvičebnice anglické
gramatiky s klíčem a CD, s výkladem v ČJ
N. Coe, M. Harrison, K. Paterson
Německy s úsměvem nově
Drmlová, Homolková,
Tesařová, Kettnerová
Cvičebnice němčiny - K nové maturitě bez obav
Právo pro SŠ
Ryska
Občanská nauka pro SOŠ III. díl
Valenta M.
Matematika pro SOŠ, 6. část
Odvárko O. a kol.
Matematika pro SOŠ, 4. část
Petránek O. a kol.
Matematika pro SOŠ, 5. část *
Kolouchová J. a kol.
* učebnice jsou součástí ucelené řady Matematika pro SOŠ 1-5, příp. 6, starší vydání
jsou ze SPN, novější z nakladatelství Prometheus, během studia využijete všechny díly
Sbírka úloh z matematiky, 1. a 2.část
Jirásek F. a kol.
Matematické, fyz. a chemické tab. pro SŠ
Adaptivní modelování v průmyslové praxi
Fořt, Kletečka
Grafické systémy
Informační a komunikační
technologie
Ekonomika
Fyzika
Automatizace
Elektrotechnika
Ekonomie - stručný přehled
Fyzika pro SŠ I. a II. díl
učebnice doporučí vyučující na začátku ŠR
Číslicová technika
Programování
učebnice doporučí vyučující na začátku ŠR
vydavatelství
Fragment
SPN Praha
Fragment
Kartografie
Kartografie
Oxford
University
Press
Infoa
Oxford University Press
Fraus Plzeň
KLETT
Fortuna
SPN Praha
Prometheus
Prometheus
Prometheus
SPN Praha
SPN Praha
Computer Press
učebnice doporučí vyučující na začátku ŠR
Švarcová J.
O. Lepil a kol.
CEED Zlín
Prometheus
Antošová, Davídek
KOPP