VZDĚLÁVACÍ MOMENTY

Transkript

VZDĚLÁVACÍ MOMENTY
MGD
MOMENT 2
MOMENT 3
MOMENT 4
MOMENT 5
MOMENT 6
MOMENT 7
MOMENT 8
MOMENT 9
MOMENT 10
MOMENT 11
MOMENT 12
MOMENT 13
MOMENT 14
VZDĚLÁVACÍ
MOMENTY
INSPIRUJÍCÍ PÉČE
Jak pečovat o pacienty s dysfunkcí Meibomových žláz (MGD)
Co potřebujete vědět
Vyšetření na štěrbinové lampě:
1. Difúzní osvětlení 2. Střední zvětšení (16x) 3. Přímé osvětlení
Třídění:
Stupeň 0
Stupeň 1
Stupeň 2
Stupeň 3
Stupeň 4
Nepravidelný Pěnovitý
víčkový okraj
sekret
Stupeň 0: všechny vývody žláz volné (lze vytlačit čirou tekutinu mírným tlakem prstů)
Stupeň 1: jedna nebo dvě žlázy částečně uzavřeny (lze vytlačit čirou tekutinu mírným tlakem prstů)
Stupeň 2: tři nebo více částečně uzavřených žláz (tlakem prstů lze vytlačit bělavou tekutinu)
Stupeň 3: jedna nebo 2 uzavřené žlázy s více částečně uzavřenými žlázami (pěnovitý sekret)
Stupeň 4: tři a více uzavřených žláz na každém oku, většina zbývajících žláz uzavřená částečně
Incidence:
• Od 4–20 % (bílé populace) k více než 60 %
(asijské populace); není způsobena přímo
nošením kontaktních čoček, ale ovlivňuje ho
• Vzrůstá s věkem, blefaritidou
(obrázek vlevo) a rosaceou
Etiologie:
• Chronické difúzní abnormality Meibomových žláz, s uzavřením vývodů a kvalitativními nebo kvantitativními změnami
sekretu
• Progresivní zánětlivý proces v souvislosti
s blefaritidou, mechanickým traumatem,
sníženou teplotou víčka, mikrobiální kontaminací a make-upem
Příznaky:
Nález:
• Oční dyskomfort
• Sekret Meibomových žláz nelze vytlačit nebo
je zkalený
• Suchost
• Dráždění & svědění
• Nesnášenlivost kontaktních čoček
• Rozmazané vidění (čočky s lipidovými
usazeninami)
• Světloplachost
• Pěnovitý sekret se sníženou kvalitou slzného
filmu a zkrácený break up time
• Ztluštělé víčkové okraje s deformovanými Meibomovými žlázami
• Nevýrazné známky suchého oka, klinicky zjevný zánět a změny povrchu oka
• Jednotlivé lipidové usazeniny nebo lipidový film na povrchu kontaktní čočky
(obrázek nahoře)
THE VISION CARE INSTITUTE® je ochranná známka JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson, s. r. o., 2013
MOMENT 15
MGD
MOMENT 2
MOMENT 3
MOMENT 4
MOMENT 5
MOMENT 6
MOMENT 7
MOMENT 8
MOMENT 9
MOMENT 10
MOMENT 11
MOMENT 12
MOMENT 13
MOMENT 14
VZDĚLÁVACÍ
MOMENTY
INSPIRUJÍCÍ PÉČE
Jak pečovat o pacienty s dysfunkcí Meibomových žláz (MGD)
Co doporučíte Vašim pacientům
Doporučení:
• Vysvětlete chronickou povahu onemocnění
• Léčíme při nálezu 2. nebo vyššího stupně nebo při
obtěžujících příznacích
• Nošení kontaktních čoček může pokračovat, pokud jsou
snášeny
• Poraďte dietu (zvyšte příjem omega-3 mastných kyselin),
zvažte vliv pracovního nebo domácího prostředí na slzný
film a možný vysušující vliv některých léků
• Zvažte kontaktní čočky s kratší dobou výměny
• Umělé oční slzy
• Čištění kontaktních čoček detergenty
• Denní hygiena víček zahrnující teplé obklady s následnou
mírnou až silnější masáží a vytlačením obsahu
Meibomových žláz
• Při závažných stavech může být nezbytná systémová léčba
(tetracykliny)
Prognóza:
Obecně dobrá, zlepšení obtíží a zlepšení kvality slzného filmu při odpovídající léčbě.
Diferenciální diagnóza:
Hordeolum (ječné zrno), nebo chalazion)
MGD spojená se zkráceným TBUT a barvením rohovky v dolní polovině
Jak zjistit více
• Klikněte zde pro další údaje/odkazy.
• Klikněte zde pro flashcard o mgd (následující text je v anglickém jazyce).
• Klikněte zde pro našeho průvodce hodnocení slzného filmu.
• Klikněte zde a připomeňte si vyšetřování na štěrbinové lampě.
Tyto řady jsou adaptovány z knihy „A Handbook of Contact Lens Management“ (3. vydání)publikované THE VISION CARE INSTITUTE®
THE VISION CARE INSTITUTE® je ochranná známka JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson, s. r. o., 2013
MOMENT 15
MGD
MOMENT 2
MOMENT 3
MOMENT 4
MOMENT 5
MOMENT 6
MOMENT 7
MOMENT 8
MOMENT 9
MOMENT 10
MOMENT 11
MOMENT 12
MOMENT 13
MOMENT 14
VZDĚLÁVACÍ
MOMENTY
INSPIRUJÍCÍ PÉČE
Jak pečovat o pacienty s dysfunkcí Meibomových žláz (MGD)
Případová studie
Když jste přečetli našeho průvodce a naše doporučení, proč byste se nezúčastnili kvízu THE VISION CARE INSTITUTE®, při
kterém sami vyhodnotíte vaše klinické, diagnostické a léčebné dovednosti. Vyberte pouze jednu odpověď na každou otázku
a potom si ověřte správnost odpovědí na konci této strany. Hodně štěstí!
Pacientka BH je 41 letá úřednice, která nosí hydrogelové kontaktní čočky s měsíční výměnou více
než 20 let. Při rutinní pravidelné kontrole si stěžuje na suchost a nepohodlí očí a zamlžené vidění
na konci pracovního dne, kdy si někdy musí čočky sundat.
Otázky:
1. Jaké vyšetřovací techniky na štěrbinové lampě byste použili k vyšetření víček pacientky?
A. Velké zvětšení,úzký paprsek B. Nepřímé osvětlení, zpětný osvit nepřímý
C. Difúzní osvětlení, střední zvětšení D. Zrcadlový reflex
2. Jakým stupněm byste ohodnotili její MGD? A. Stupeň 1
B. Stupeň 2
C. Stupeň 3
D. Stupeň 4
3. Jaké další vyšetření je nejvhodnější při těchto příznacích a nálezu?
A. Keratometrie
B. Měření výšky slzného menisku
C. Dokorigování D. Kultivační vyšetření rohovkového stěru
4. Které z následujících řešení byste zvažovali?
A. Přejít na silikon-hydrogelové čočky s kratší dobou výměny B. Umělé oční slzy
C. Denní hygiena víček zahrnující teplé obklady, masáž víček a vytlačení obsahu žláz D. Každou z těchto možností
1.S
právná odpověď je C. Použití difúzního osvětlení, 16násobného zvětšení a přímé osvětlení je nejlepší metodou
pro vyšetřování víček při MGD
2. Správná odpověď je B. Tlak na žlázy ukazuje, že nejméně 3 jsou částečně uzavřeny, ale ne zcela, a není
přítomen pěnovitý sekret.
3. Správná odpověď je B. MGD je častou příčinou suchého oka, takže odhad množství slzného filmu tímto
způsobem (obrázek) bude odpovídající technikou
4. Správná odpověď je D. MGD ≥ stupně 2 se má řešit. Je třeba zvážit všechny uvedené možnosti. Další
možností je dietní doporučení.
THE VISION CARE INSTITUTE® je ochranná známka JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson, s. r. o., 2013
MOMENT 15

Podobné dokumenty

Bulbární - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC

Bulbární - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC Nosí své čočky 4-5krát týdně na fotbalové tréninky, zápasy a společenské události. Při rutinní následné kontrole má červené, lehce podrážděné oči a sděluje, že měl čočky nepřetržitě nasazené 36 hod...

Více

Barvení - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC

Barvení - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC Když jste přečetli našeho průvodce a doporučení, proč se nezúčastnit kvízu THE VISION CARE INSTITUTE®, při kterém sami vyhodnotíte Vaše klinické, diagnostické a léčebné dovednosti. Vyberte pouze je...

Více