RAKU-TOOL EC-2400 / EH-2909, EH-2952

Komentáře

Transkript

RAKU-TOOL EC-2400 / EH-2909, EH-2952
RAKU-TOOL® EC-2400 / EH-2909,
EH-2952-1
Epoxidový licí systém
Otěruvzdorný
© RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG
PC - Rev.-Status: 01- 2014/07/01
Vlastnosti
• Dobrá zabíhavost
• Nepatrná sedimentace
• Dobrá chemická odolnost
• Variabilní doba zpracování
• Tvrdý povrch, otěruvzdorná
• Dobré mechanické vlastnosti
strana 1/2
Použití
• Slévárenské modely
• Kopírovací modely
• Pěnové formy (přímé lití)
Vlastnosti při zpracování
Barva
opticky
Směšovací poměr
hmot. díly
3
Hustota
ISO 1183
g/cm
Viskozita při 25 °C
DIN 53019-1
mPa·s
Viskozita směsi při 25 °C
Doba zpracování při 25 °C
Max. tloušťka stěny
Vyformování po
DIN 53019-1
1000 ml
mPa·s
Min
mm
h
Po vytvrzení / mechanické vlastnosti
EC-2400
EH-2909
EH-2952-1
modrá
100
100
cca. 2,0
100000200000
jasná
6
jasná
cca. 0,87
7
cca. 0,96
30-40
20-50
EC-2400/ EH-2909
EC-2400/ EH-2952-1
7500-8500
45
30
12
12000-18000
150-180
60
18
Vytvrzení:
7 dní při pokojové teplotě
nebo 14h při 40°C
Barva
opticky
Hustota
ISO 1183
Tvrdost Shore D
ISO 868
g/cm
3
-6
EC-2400/ EH-2909
EC-2400/ EH-2952-1
modrá
modrá
cca. 1,9
85-90
cca. 1,9
85-90
30-40
30-40
Koeficient teplotní roztažnosti
ISO 11359
Teplotní tvarová stálost, HDT
ISO 75
°C
65-70
115-120
Teplota skleného přechodu, Tg
DSC
°C
63-68
115-120
Pevnost v tlaku
ISO 604
MPa
135-140
165-170
E-Modul pevnost v tlaku
ISO 604
MPa
8300-8800
9500-10000
Pevnost v ohybu
ISO 178
MPa
93-98
115-120
E-Modul pevnost v ohybu
ISO 178
MPa
8500-900
9000-9500
mm / m
0,1
0,1
Lineární smrštění*
*měřeno při maximální tloušťce vrstvy, dle údajů v tabulce
10 K
-1
16h za pokojové teploty +
14h při 120°C
®
RAKU-TOOL EC-2400 / EH-2909, EH-2952-1
Epoxidový licí systém
Otěruvzdorný
© RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG
PC - Rev.-Status: 01- 2014/07/01
strana 2/2
Zpracování
Teplota obou komponent před smícháním a při zpracování by měla být 20°C – 25°C.
Komponenty v udaném míchacím poměru dobře promíchejte. Doporučujeme směs od vakuovat.
EC-2400/ EH-2952-1: Výsledné mechanické vlastnosti a teplotní odolnosti lze dosáhnout pouze v případě, že
se po vytvrzení provede následná temperace.
Doporučený temperační cyklus (EC-2400/ EH-2952-1)
Po počátečním vytvrzení po dobu 12-24 hodin při pokojové teplotě, musí být díl postupně zahříván na teplotu
120°C, k úplnému vytvrzení dílu dojde za dobu 14 hodin při teplotě 120°C. Následné ochlazení dílu musí být
pozvolné. Vytvrzování při pokojové teplotě, následné temperování a ochlazení dílu, jsou závislé na tloušťce
vrstvy dílu.
Balení
®
RAKU-TOOL EC-2400
®
RAKU-TOOL EH-2909
®
RAKU-TOOL EH-2952-1
5 kg
6x 0,900 kg
3 kg
Skladování
Originální uzavřené balení skladujte při teplotě 15°C až 30°C. Těmto podmínkám odpovídá doba
skladovatelnosti uvedená na etiketě obalu jednotlivých komponent. Načaté balení spotřebujte v co nejkratší
době.
Hygiena při práci
Při práci dodržujte základní pravidla hygieny práce, dbejte na řádné odvětrání pracovního místa při zacházení
s jednotlivými komponentami a při zpracování. Dbejte pokynů na platných bezpečnostních listech.
RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 8-10 | D-72661 Grafenberg
T +49.71 23. 93 42-1600
F +49.71 23. 93 42-1666
E [email protected]
www.rampf-gruppe.de
Naše technické rady pro zpracování materiálů odpovídají dnešnímu stavu
našich znalostí. Přesto nezapomínejte na vlastní zkoušky materiálů
v souvislosti s Vaším konkrétním použití, zkušenostmi atd. Vlastní použití
materiálů je mimo naši kontrolu a jste za ně plně odpovědni. Zaručujeme
bezvadnou kvalitu odpovídající našim všeobecným podmínkám prodeje a
dodání.

Podobné dokumenty

RAKU-TOOL EC-2402 / EH-2902-1 Epoxidový licí

RAKU-TOOL EC-2402 / EH-2902-1 Epoxidový licí Komponenty v udaném míchacím poměru dobře promíchejte. Doporučujeme směs od vakuovat.

Více

RAKU-TOOL EG-2105 / EH-2950-1 Epoxidová

RAKU-TOOL EG-2105 / EH-2950-1 Epoxidová Po počátečním vytvrzení po dobu 12-24 hodin při pokojové teplotě, musí být díl postupně zahříván na teplotu 120°C, k úplnému vytvrzení dílu dojde za dobu 14 hodin při teplotě 120°C. Následné ochlaz...

Více

RAKU-TOOL EL-2200 / EH-2900 Epoxidová laminační a

RAKU-TOOL EL-2200 / EH-2900 Epoxidová laminační a Originální uzavřené balení skladujte při teplotě 15°C až 30°C. Těmto podmínkám odpovídá doba skladovatelnosti uvedená na etiketě obalu jednotlivých komponent. Načaté balení spotřebujte v co nejkrat...

Více

RAKU-TOOL® Epoxidové licí systémy

RAKU-TOOL® Epoxidové licí systémy teplená odolnost (120°C), neplněná, nízká viskozita, pomalejší čas zpracování tepelná odolnost (190°C), neplněná, dobrá smáčivost tkanin, rychlý čas vytvrzení tepelná odolnost (190°C), neplněná, do...

Více

RAKU-TOOL SB-0240 blokový materiál

RAKU-TOOL SB-0240 blokový materiál Při práci dodržujte základní pravidla hygieny práce, dbejte na řádné odvětrání pracovního místa popř. odsávání prachových částic vzniklých při obrábění bloků.

Více

formy zenith - ITES spol. s ro

formy zenith - ITES spol. s ro OP1OO - obrubník parkový

Více

Pozvánka Productronica 2015

Pozvánka Productronica 2015 Spojujeme techniku, kvalitu a servis

Více