Návod na vzorce a matematické výrazy v trenažérech

Komentáře

Transkript

Návod na vzorce a matematické výrazy v trenažérech
www.drillandskill.com
[email protected]
Návod na vzorce a matematické výrazy v trenažérech
Autor: David Michálek, ZŠ Tyršova, Nymburk
Úpravy a doplnění: Edufor
Chcete-li používat v trenažérech matematické vzorce a výrazy, je nutné jen
použít následující pravidla. Není to nic složitého, nehledě na to, že se může ke
kopírování používat CTRL + C a CTRL + V. Stačí do buňky pro odpovědi napsat
správný tvar vzorců.
Pro matematické výrazy používejte tyto zápisy, neboť to je tak, jak má být dle
typografických pravidel.
1. Vzorce obecně
[vzorec] [/vzorec]
Ať už budete chtít psát jakkoli složitý vzorec, musí být na začátku
každého vzorce [vzorec] a na konci [/vzorec]
Příklad:
Chceme zobrazit: 2x + 3y = 29
[vzorec] 2x + 3y = 29 [/vzorec]
2. Operátor násobení
Pro správný zápis násobení se používá tečka uprostřed, nikoli tečka
klasická. Tečka uprostřed se dělá napsáním \cdot
Příklad:
Chceme zobrazit:
[vzorec] 5x \cdot 6y [/vzorec]
3. Zlomky
Ke zlomkům používáme příkaz \frac{čitatel}{jmenovatel}
Příklad:
Chceme zobrazit:
[vzorec] \frac{3}{10} [/vzorec]
www.drillandskill.com
[email protected]
Příklad:
Chceme zobrazit:
[vzorec] \frac{x – 8}{3y} [/vzorec]
Příklad:
Chceme zobrazit:
(
)
[vzorec] \frac{x – 8}{3y} + \frac{3 \cdot (2x – 4)}{3y} [/vzorec]
4. Mocnina
Pro jednoduchou mocninu můžeme zadávat pouze přes stříšku ^
Příklad:
Chceme zobrazit:
[vzorec] x^2 [/vzorec]
Příklad:
Chceme zobrazit:
[vzorec] a^x [/vzorec]
Pokud chceme pestřejší exponent, dáváme ho do složených závorek.
Příklad:
Chceme zobrazit:
[vzorec] 2x^{y + 1} [/vzorec]
Příklad:
Chceme zobrazit:
[vzorec] 2x^{\frac{3}{9}} [/vzorec]
www.drillandskill.com
[email protected]
5. Odmocnina
Pro druhou odmocninu se píše \sqrt{co chci odmocnit}
Příklad:
Chceme zobrazit: √
[vzorec] \sqrt{3} [/vzorec]
Příklad:
Chceme zobrazit: √
[vzorec] \sqrt{x – 5} [/vzorec]
Příklad:
Chceme zobrazit: √
[vzorec] \sqrt{\frac{x – 8}{3y}} [/vzorec]
Pokud chceme n-tou odmocninu tak číslo odmocniny píšeme do
hranatých závorek []
Příklad:
Chceme zobrazit: √
[vzorec] \sqrt[3]{27} [/vzorec]
Příklad:
Chceme zobrazit: √
[vzorec] \sqrt[x]{100} [/vzorec]
6. Funkce
Pro funkce můžeme použít příkazy
\sin \cos
Příklad:
Chceme zobrazit:
[vzorec] \sin x [/vzorec]
www.drillandskill.com
[email protected]
7. Řecká abeceda
Pro psaní řecké abecedy používáme následující příkazy – opět ve vzorci.
Malá písmena
\omicron
\varkappa
Příklad:
[vzorec]\alpha \theta \omicron \upsilon \beta \vartheta \pi \phi \gamma \iota
\varpi \varphi \delta \kappa \rho \chi \epsilon \lambda \varrho \psi \varepsilon
\mu \sigma \omega \zeta \nu \varsigma \eta \xi \tau [/vzorec]
Velká písmena
Příklad:
[vzorec] \Gamma \Lambda \Sigma \Psi \Delta \Xi \Upsilon \Omega \Theta \Pi
\Phi [/vzorec]
www.drillandskill.com
[email protected]
8. Binární operátory
9. Binární relace

Podobné dokumenty

Da Vinci

Da Vinci ergonomického joysticku • téměř žádný přímý kontakt chirurga při zákroku =/= infekce

Více

Příručka pro přepis matematického textu pomocí Blind Friendly LaTeX

Příručka pro přepis matematického textu pomocí Blind Friendly LaTeX b. Je nutné dodržovat "psací a tiskací" verze malých písmen tak, jak jsou použité v předloze. Psací verzí rozumíme řecké písmeno sázené pomocí prefixu var (\varepsilon, \vartheta, \varkappa, \varph...

Více

VY_32_INOVACE_MIK_I-1_10 Šablona č. I, sada č. 1 Vzdělávací

VY_32_INOVACE_MIK_I-1_10 Šablona č. I, sada č. 1 Vzdělávací Hrají vždy dva žáci ze skupiny. Jejich úkolem je otočit vždy dvě kartičky a rychle sečíst uvedená čísla. Žák, který zná výsledek, bouchne rukou do lavice nebo řekne „vím“ – tento má právo do 30 sek...

Více

Výkon plynového motoru - autoservis

Výkon plynového motoru - autoservis sacího potrubí (palivový systém Vialle) vykazuje ze všech vyšetřovaných variant motoru při provozu na LPG nejvýhodnější vlastnosti (výkonové, emisní, účinnostní, teplotní). Měření prokázala, že úči...

Více

U snesen í č. 19 Rady Astronomického ústavu AV ČR, vvi, ze dne 10

U snesen í č. 19 Rady Astronomického ústavu AV ČR, vvi, ze dne 10 ponechat je v roce 2010 ve stejné výši jako v roce 2009. 4. Rada souhlasí s úspornými opatřeními navrženými ředitelem – uspořit na mzdách (včetně zákonných odvodů) cca. 1,5 mil. Kč a o 1 mil. Kč sn...

Více

The circumbinary dusty disk around the hydrogen

The circumbinary dusty disk around the hydrogen Netolický. M., Bonneau, D., Chesneau, O., Harmanec, P., Koubský P., Mourard, D., Stee, P. Upsilon Sgr je jednou ze čtyř známých dvojhvězd, u kterých bylo detekováno nízké zastoupení vodíku, jenž je...

Více

Derivace a monotónnost funkce

Derivace a monotónnost funkce výpočtu (po dosazení zvolené hodnoty 0, jsme získali číslo 1, tj. číslo kladné, proto nad prostřední interval zapíšeme znaménko +); znaménka v dalších intervalech většinou prostřídáme (hodnotu prvn...

Více