Kontaminace poševních sekretů gramnegativními nefermentujícími

Komentáře

Transkript

Kontaminace poševních sekretů gramnegativními nefermentujícími
Kontaminace poševních sekretů Kontaminace poševních sekretů gramnegativními nefermentujícími tyčkami v souvislosti s rezervoáry v prostředí
V. Holec, V. Toršová, A. Andělová a E. Krejčí
Zd
Zdravotní ústav se sídlem v
t íú t
ídl
Ot ě C t
Ostravě, Centrum MPI
MPI
[email protected]
V období 1999 ‐ říjen 2005 bylo ze souboru 95263 vzorků poševních sekretů izolováno 2465
kmenů nefermentujících tyček (NFT). Nejčastěji se v tomto souboru kmenů vyskytoval
Acinetobacter lwoffii (30%) a Acinetobacter baumannii (13%). Výskyt dalších nejčastěji (≥50)
se vyskytujících NFT uvádí graf č.1. NFT se v poševních sekretech vyskytovaly přibližně u 3%
pacientek, zaznamenali jsme však čtyři série případů kontaminace pochvy nutričně
nenáročnými NFT (viz tabulka č.1), jimž jsme věnovali další pozornost. Bakteriologické
vyšetření možných rezervoárových míst bylo zahájeno na základě série záchytů stejného
y
případech
p
p
byly
y y zdroje
j
druhu NFT ve vzorcích sekretů z jjedné ambulance. Ve všech čtyřech
NFT vyřazeny z používání a nové vzorky poševních sekretů a kontroly z prostředí tyto kmeny
NFT neobsahovaly.
Graf č.1: Nejčastěji se vyskytující NFT v poševních sekretech 99-10/05
ACBA
jiné NFT
Případ A (terénní gynekologická ambulance): Acinetobacter baumannii (A. calcoaceticus –
A. baumannii komplex) u 25 pacientek během 2 měsíců. Zdroj – olej pro zvlhčení zrcadel.
ACLW
STMA
PSPU
PSAE
Případ B (specializované onkogynekologické ambulantní pracoviště): Burkholderia cepacia
komplex u 6 pacientek, Ralstonia pickettii u 11 během 4 měsíců. Zdroj obou NFT ‐ fyziologický
roztok pro zvlhčení cervixu před vyšetřením.
Případ C (společná gynekologická ambulance dvou lékařů): Stenotrophomonas maltophilia
u 8 pacientek a Burkholderia cepacia komplex u 18 během tří měsíců. Zdroj obou NFT – gel
pro ultrazvukové vyšetření, jenž byl používán také k lubrikaci zrcadel.
Případ
ří d D (gynekologická
(
k l i ká příjmová
říj
á ambulance):
b l
) Burkholderia
kh ld i cepacia
i komplex
k
l u 20 pacientek
i
k
během tří měsíců. Zdroj – gel pro ultrazvukové vyšetření, jenž byl používán i pro zvlhčování
tamponů před odběrem vzorku.
Metodiky:
Poševní sekrety transportovány v Amiesově médiu s aktivním
uhlím (Dispolab), kultivovány 48 hodin na neselektivní půdě
GCA obohacené 7% beraních krvinek a suplementem A (Dulab)
při 5% CO2 a 35°C a odečítány za 24 a 48 hodin.
Vzorky z prostředí transportovány v Clausenově médiu (Oxoid),
které bylo 5‐7 dnů kultivováno paralelně při 35°C a laboratorní
teplotě.
Suspektní
k í izolát
lá byl
b l zařazen
ř
mezi NFT mikroskopií
k k í kultury
k l
dl
dle
Grama (obr.1‐4) a stanovením typu glukózového metabolismu
(obr.5), podrobněji určen soupravou NEFERMtest 24 (Pliva‐
Lachema Diagnostika) s dodatkovými testy produkce
cytochromoxidázy (OXI‐strip, Pliva‐Lachema Diagnostika) a
růstu na Mac Conkey agaru při 42°C. Sporné případy byly
konfirmovány soupravami API 20 NE, ID 32 GN (BMX) a
chromatografickou analýzou metylesterů celulárních mastných
kyselin (MIS Sherlock, MIDI).
Obr.5: Dvouvrstevný O/F test (Gaislerová V.: ČEMI 26 (1977): 3, 181), vlevo nefermentující tyčka asacharolytická (glukóza –), vpravo nefermentující tyčka sacharolytická (glukóza +)
Obr.1: 24 hodinová kultura A. baumannii na krevním agaru, zvětš. 1500x
Obr.2: 24 hodinová kultura B. cepacia komplex na krevním agaru, zvětš. 1500x
MOOS
ACSP
NFT nefermentující tyčky, ACBA A. baumannii, ACLW A. lwoffii, ACSP Acinetobacter sp. MOOS M. osloensis, PSAE P. aeruginosa, PSPU P. putida, STMA S. maltophilia
Tab.1 : Taxonomie B.cepacia, R.pickettii, S.maltophilia
p
, p
,
p
a A.baumannii
Kmen
Třída
Proteobacteria Betaproteobacteria
Řád
Burkholderiales
Čeleď
Burkholderiaceae
Rod Druh
Burkholderia
cepacia a
Ralstonia pickettii
Gammaproteobacteria Xanthomonadales Xanthomonadaceae Stenotrophomonas maltophilia
Pseudomonadales Moraxellaceae
a B.
b A.
Acinetobacter baumannii b
cepacia komplex
calcoaceticus - A. baumannii komplex, Acinetobacter ze sacharolytické skupiny
Závěr:
Kontaminace poševních sekretů těmito druhy NFT má až na výjimky omezený
klinický význam. Série nálezů bakterií A.baumannii, komplexu B. cepacia, R.
pickettii, S.maltophilia (a snad i jiných druhů nutričně nenáročných NFT) ve
vzorcích poševních sekretů je však důležitým indikátorem možné kontaminace
zvlhčovaných a permanentně používaných pomůcek v gynekologické
ambulanci.
Literatura:
Bergey´s Manual of Syst. Bacteriology, 2005, Vol.2, Part B, 107‐115 (Stenotrophomonas), 425‐437 (Acinetobacter)
Bergey´s Manual of Syst. Bacteriology, 2005, Vol.2, Part C, 575‐115 (Burkholderia), 609‐620 (Ralstonia)
LiPuma J.J. a kol.: Burkholderia, Stenotrophomonas, Ralstonia, Cupriavidus, Pandoraea, Brevundimonas,
Comamonas, Delftia, and Acidovorax, in Manual of Clin.Microbiology, 9th ed., 2007, Vol.1, 749‐769
Schreckenberger P.C. a kol.: Acinetobacter, Achromobacter, Chryseobacterium, Moraxella, and Other
Nonfermentative Gram‐Negative Rods, in Manual of Clin.Microbiology, 9th ed., 2007, Vol.1, 770‐802
Obr.3: 24 hodinová kultura R. pickettii na krevním agaru, zvětš. 1500x
Obr.4: 24 hodinová kultura S. maltophilia na krevním agaru, zvětš. 1500x

Podobné dokumenty

MICRONAUT NF stučný návod

MICRONAUT NF stučný návod MICRONAUT - NF identifikace nefermentujících G- bakterií a glukózu fermentujících oxidáza pozitivních bakterií pomocí 27 biochemických reakcí MICRONAUT-NF se skládá z 27 klasických biochemických te...

Více

Ukázka z knihy

Ukázka z knihy kombinuje aspekty jak tuberkulózního, tak syfilitického miazmatu. Při provingu Leprominia se objevil symptom „Náboženská melancholie. Přičítá nemoc osudu“. Máme zde tedy destrukci a zavržení syfili...

Více

Neobvyklé patogeny v etiologii respiračních NN. / HAI

Neobvyklé patogeny v etiologii respiračních NN. / HAI 20.mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygieny, 24. – 25.9.2013, Brno

Více

Registrace dezinfekčních prostředků

Registrace dezinfekčních prostředků Citlivost kmenů B. cepacia k dezinfekčních přípravkům Melicherčíková, V., Urban, J. NRL/DS, SZÚ, Praha Konference: 23. Pečenkovy epidemiologické dny 22.9. – 24.9.2009, Jihlava

Více