Veřejná a soukromá zeleň

Transkript

Veřejná a soukromá zeleň
VEŘEJNÁ A SOUKROMÁ ZELEŇ
UniverSal
Univerzální parková směs
Parková směs připravená pro použití do rodinných zahrad, ale i parků veřejné zeleně.
Vyšší zastoupení jílku vytrvalého zvyšuje její odolnost vůči zátěži, ale i poměrně rychlé založení
a vývoj. Nemá tak vysoké nároky na údržbu jako směsi s převahou kostřav červených
a psinečku tenkého.
30 % BARRAGE/BARTWINGO
jílek vytrvalý
10 % BARDUKE/BARON
lipnice luční
60 % BOSSANOVA/BARUSTIC
kostřava červená výběžkatá
Výsevní dávka:
Hloubka setí:
Výška seče:
Balení:
25–30 g/m2
4 mm
25–30 mm
15 kg
Gazon
Směs pro okrasné trávníky nejvyšší kvality
Směs jemnějšího charakteru pro nízce kosené trávníky vhodná nejen pro reprezentační trávníky
veřejné zeleně nebo trávníky rodinných zahrad, ale i golfové dráhy veřejných hřišť. Schopnost
snášet i nízkou seč zaručuje nejen vysoký podíl kvalitních odrůd kostřav červených (Barpearl,
Bargreen ). Novinkou je zařazení jílku vytrvalého Barolympic, který velmi dobře snáší zátěž a má
velmi rychlý vývin po zásevu.
20% BAROLYMPIC/ALBOKA
jílek vytrvalý
10% BARONIAL/BARON
lipnice luční
30% BARDIVA/BARGREEN
kostřava červená trsnatá
20% BARPEARL/REGGEA
kostřava červená krátce výběžkatá
20% BARUSTIC/BOSSANOVA
kostřava červená výběžkatá
Výsevní dávka:
Hloubka setí:
Výška seče:
Balení:
25 g/m2
4–6 mm
15–20 mm
15 kg
raPid
Směs pro dosev a regeneraci trávníků
Parková směs pro dosévání poškozených a vyšlapaných míst travnatých ploch parků a rodinných
zahrad. Její předností je rychlý vývin a zapojení poškozených míst.
25% BARMINTON/BARLANCIA jílek vytrvalý
25% BARRAGE/BARTWINGO
jílek vytrvalý
25% FADANGO/ALBOKA
jílek vytrvalý
25% BARONIAL/BARON
lipnice luční
Výsevní dávka:
Hloubka setí:
Výška seče:
Balení:
15–20 g/m2
4–6 mm
25–30 mm
15 kg
WonderlaWn
Pro rekreační trávníky
Směs pro parkové úpravy, rekreační trávníky s menší zátěží, na travnaté plochy sídlišť a okolo
průmyslových objektů. Předností je rychlý vývin, vysoká hustota drnu a nižší nároky na údržbu.
30 % 4IR 1
jílek mnohokvětý W. 2n
40 % BARUSTIC/BOSSANOVA
kostřava červená výběžkatá
25 % BARRAGE/BARTWINGO
jílek vytrvalý
5 % BARDUKE/BARON
lipnice luční
Výsevní dávka:
Hloubka setí:
Výška seče:
Balení:
25 g/m2
4 mm
25–30 mm
15 kg
Park
Směs pro parkové úpravy, průmyslové zóny a komunikace
Směs určená především pro nízkoúdržbové travnaté plochy průmyslových zón, obchodních
center, okolo komunikací apod. Zastoupení kostřavy rákosovité zvyšuje odolnost vůči suchu
a posiluje adaptabilitu i na živinově chudších půdách.
10 % GLENARIF
jílek vytrvalý 2n
30 % 4IR1
jílek mnohokvětý W. 2n
20 % FAWN
kostřava rákosovitá
40 % BARUSTIC/BARSYLVIA
kostřava červená výběžkatá
Výsevní dávka:
Hloubka setí:
Výška seče:
Balení:
25–30 g/m2
6 mm
30–50 mm
25 kg
ShadoW
Směs pro zastíněné plochy
Směs připravená pro založení zastíněných parkových ploch, zastíněných zátěžových sportovních
ploch, jako jsou fotbalová hřiště, ragbyová hřiště apod. Výjimečnost této směsi spočívá v zařazení
odrůdy metlice trsnaté Barcampsia.
40 % BARCAMPSIA
metlice trsnatá
30 % BARSWING
kostřava červená trsnatá
10 % BARPEARL
kostřava červená krátce výběžkatá
20 % BARIMPALA
lipnice luční
Výsevní dávka:
Hloubka setí:
Výška seče:
Balení:
25–30 g/m2
4–6 mm
20–30 mm
15 kg
lUční SměS
Pro vytrvalé louky
Směs pro založení vytrvalých luk nebo pro extenzivní travnaté plochy zahrad rodinných domů.
40 % GLENARIF
jílek vytrvalý 2n
10 % BARFLEO
bojínek luční
30 % BARJESSICA/BARUSTIC
kostřava červená výběžkatá
20 % BARUSTIC/BOSSANOVA
kostřava červená výběžkatá
Výsevní dávka:
Hloubka setí:
Výška seče:
Balení:
20–25 g/m2
4–6 mm
40–60 mm
25 kg

Podobné dokumenty

SOS - Agrotrans

SOS - Agrotrans speciálně pro obnovu sportovišť. S osivem SOS mohou správci sportovišť dosévat hřiště v průběhu celé sezóny. Rychlé klíčení osiva SOS – dokonce i při velmi nízkých teplotách – zaručuje poloviční do...

Více

Technická zpráva

Technická zpráva terénu s celoplošným zapravením směsi písku a kompostu v množství 0,03m3/m2. Trávník bude založen výsevem a zapravením se zaválcováním. Po založení bude provedeno ošetření s dosevem, přihnojení pln...

Více

Mach 2b - Flow Waterjet

Mach 2b - Flow Waterjet Tento komplexní, snadno použitelný software je plný výkonných funkcí, což jej činí nejoblíbenějším softwarem pro řezání vodním paprskem na trhu. Modelovací technologie SmartStream umožňuje přesné a...

Více

Mach 3 - Flow Waterjet

Mach 3 - Flow Waterjet Dynamic Waterjet®—díly s výrazně vyšší kvalitou Náš patentovaný vodní paprsek Dynamic Waterjet funguje jinak, než ostatní systémy. Při použití technologie SmartStream Dynamic Waterjet nekompenzuje ...

Více

Příloha č. 2 ZD - Projektová dokumentace

Příloha č. 2 ZD - Projektová dokumentace Listnaté keře kontejnerované Kontejnerované keře listnaté vel. 60 – 80 cm

Více