prezentace - uživatelská příručka

Transkript

prezentace - uživatelská příručka
Konvertor vzorků pro AfiFarm
Uživatelská příručka
Úvod
Aplikace slouží k převedení CSV souboru s laboratorními vzorky
do tabulátorem odděleného TXT souboru, který je možné
importovat do aplikace AfiFarm.
Okno aplikace
Import (1) – vstupní soubor
Po spuštění aplikace je nejprve nutné zvolit vstupní soubor s daty, který musí
obsahovat jednotlivé sloupce s hodnotami oddělenými středníkem v
následujícím pořadí:
Číslo krávy;Datum kontroly;Tuk (%);Bílkovina (%);Laktóza (%);SB (tis./ml);
CZ000123456987;19.05.2008;5,12;3,07;4,49;3546;0;
nebo:
Číslo krávy;Datum kontroly;Dojivost (kg);Tuk (%);Bílkovina (%);Laktóza
(%);SB (tis./ml);
CZ000123456987;19.05.2008;38,6;5,12;3,07;4,49;3546;0;
V případě druhé varianty, kdy je v souboru obsažena také hodnota dojivosti, je
nutné v aplikaci zaškrtnout položku "vstupní soubor obsahuje dojivost".
Import (2) – načtení dat
Případné řádky v jiném formátu aplikace při zpracování automaticky ignoruje.
Pokud se v souboru nacházejí nějaká data ve stanoveném formátu, zobrazí se
v aplikaci tabulkový náhled hodnot.
Import (3) – formát čísla zvířete
Aplikace umožňuje zvolit několik výstupního formátů registračního čísla
zvířete:
–
–
–
–
–
–
–
CZ000012345987
012345987
012345-987
012345/987
012345 – 987
012345 / 987
012345 987
Číslo zvířete je nutné zvolit v takovém tvaru, který odpovídá formátu
registračních čísel, pod kterými jsou zvířata evidována v databázi AfiFarm.
Pro správný chod je nutné, aby byl u všech zvířat v databázi AfiFarm
dodržen jednotný formát registračních čísel!
Import (4) – spuštění importu
Následně je nutné zvolit umístění pro výstupní soubor. Jako výchozí adresář
pro umístění souboru je nabízen adresář C:\AFIFARM\DATA\MS (doporučený
adresář aplikace AfiFarm).
Samotné zpracování se zahájí stisknutím tlačítka Vytvořit soubor.
O dokončení se zobrazí informační okno.
Import (5) – výstupní soubor
Ve výstupním soboru jsou data uvedena v následujícím pořadí:
–
–
–
–
–
–
–
–
Milk Test Date (datum)
Registration Number (číslo zvířete)
Butterfat Percent (tuk)
Protein Percent (bílkovina)
Lactose Percent (laktóza)
SCC (SB)
Urea (močovina)
Yeld (dojivost)
Import (5) – výstupní soubor
Poslední sloupec (dojivost) obsahuje výstupní soubor pouze v případě, že je
zatržena položka "zahrnout do výstupního souboru dojivost". Tato položka je
v aplikaci dostupná pouze v případě, že dojivost obsahuje také vstupní soubor.
V AfiFarmu je potom nutné nastavit importované sloupce v tomto výše
uvedeném pořadí! Sloupec Yeld (dojivost) musí být vždy uveden na konci
seznamu!
Konec

Podobné dokumenty

ŀPožadavky na PC pro systém AfiFarm (2013)

ŀPožadavky na PC pro systém AfiFarm (2013) Záložní zdroj UPS s USB komunikací pro PC (APC 500) Základní deska (motherboard) musí obsahovat volný PCI slot na každou AfiCom1 kartu (obvykle stačí jeden volný PCI slot). Síťová karta 100 Mbps a ...

Více

TECHNOL OGIE PRO F ARMY SK O TU

TECHNOL OGIE PRO F ARMY SK O TU zástavby, které podmínkám v dané oblasti a podnikatelskému záměru nejvíce vyhovovují. Největší důraz, samozřejmě klademe na projekty stájí pro dojnice. Neméně důležitá je však i správná volba a tec...

Více

12 4082 2015 BJ Most ul. J.Suka

12 4082 2015 BJ Most ul. J.Suka -předkupní právo na dobu 5-ti let ve prosp ěch MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s. v likvidaci (IČ 25438832) podle smlouvy o zřízení věcného předkupního práva ze dne 4.10.2010 -zahájení exekuce -exekuční příkaz ...

Více

Podíl 1/2 RD Louchov

Podíl 1/2 RD Louchov prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají...

Více

dairy-eu - Česká zemědělská univerzita v Praze

dairy-eu - Česká zemědělská univerzita v Praze – 2010 a jako priorita jistě i pro roky následující. Následující studie byla vypracována ve spolupráci s  Národním ústavem odborného vzdělávání v Praze. 2.2 Slovník pojmů Oblast vymezování a uznává...

Více

MS Word 2013

MS Word 2013 jednotlivá slova od sebe oddělena středníkem nebo tabulátorem Příklad: Jméno; Příjmení; Adresa; Telefon Jan; Novák; Lipová 1; 777 777 777 Jana; Nováková; Lipová 1; 777 666 555 Text do bloku a přejd...

Více

SPIRULINA TABLETY

SPIRULINA TABLETY |Cereals containing gluten and products thereof Korýši a výrobky z nich |Crustaceans and products thereof Vejce a výrobky z nich |Eggs and products thereof Ryby a výrobky z nich |Fish and products ...

Více