Kronika Přerova nad Labem 2010

Transkript

Kronika Přerova nad Labem 2010
KRONIKA
Přerov nad Labem
Přerov nad Labem
KRONIKÁŘ PŘEROVA NAD LABEM
Lucie Černá byla jmenována kronikářkou Přerova nad Labem v srpnu roku
2011 obecním zastupitelstvem. Kroniku roku 2010 zpětně zapsala roku 2013.
Lucii Černé je 23 let a v Přerově nad Labem bydlí již od svého
narození. Dostudovala Sociální a mediální komunikaci na Univerzitě Jana
Amose Komenského s titulem Bakalář. V současné době studuje na
Univerzitě Karlově Mgr. obor Elektronická kultura a sémiotika. Před studiem
na VŠ navštěvovala Střední průmyslovou školu grafickou Hellichova, obor
Polygrafie. Zde v r. 2009 úspěšně odmaturovala. Zajímá se o kulturu ve
všech směrech. Ráda čte, navštěvuje divadla, hudební koncerty a věnuje se
hře na několik hudebních nástrojů (klarinet,flétna,kytara, el. piano). Také
několik let navštěvovala hodiny zpěvu, jak sólového,
tak sborového. Mezi její další zájmy patří psaní povídek, projevů a článků.
Práce na PC ji též není cizí. Upravuje fotografie, a tudíž ovládá Adobe
Photoshop i Adobe Illustrator. Pro úpravu a lámání textu ovládá jak Quark,
tak Adobe InDesign. V Přerově se podílí na většině pořádaných akcí.
Aktivně například při Muzejní noci, nebo při dožínkových slavnostech
V zámku a podzámčí. Na tuto událost navrhovala i plakáty. Ostatně některé
propagační materiály, které můžete vidět od sdružení „Maminky dětem“
má také na svědomí.
Kroniku by ráda vedla nejen pro to, že ji tato práce vždy zajímala,
ale také by ráda uchovala odkaz pro budoucí generace. Knihu by chtěla psát
elektronicky a zaznamenávat přerovské události nejen textem, ale i obrazem
a videem.
~2~
PŘEROV NAD LABEM
V zeměpisné šířce 50° 09' 30" a v zeměpisné délce 14° 49' 30
se nachází více než 1000 let stará obec. Naleznete zde jak krásnou přírodu,
tak obdivuhodné stavby. Hlavně se tu ale nachází jeden z nejstarších
skanzenů na světě.
Přerov nad Labem má dlouhou zajímavou historii. Archeologické
nálezy dokazují, že oblast byla obydlena již před 7000 lety. Na místní
vyvýšenině zvané Přerovská hůra (237 m) se nachází starodávné hradiště,
které obývali Kelti a později i Slované.
První písemná zmínka o Přerovu pochází z roku 993. Byl darován
biskupem sv. Vojtěchem klášteru v Praze na Břevnově. Společně s ním bylo
darováno ještě několik okolních vesnic. Za vlády Karla IV. byla přerovská tvrz
spravována přímo klášterem.
Ve 14. století byl Přerov povýšen na město. Ve století šestnáctém
dochází k mnoha rekonstrukcím. Jako první byl samozřejmě rekonstruován
zámek, na který jsou v této době přidány sgrafity. Po dostavbě a posledních
úpravách přichází renovace místního pivovaru, vinic, chmelnic a mlýna.
Roku 1639 byl Přerov, společně s okolím, vypálen švédskými vojsky
a jeho význam upadal. Až roku 1671 byla rekonstruována část zámku.
Ovšem ani rekonstrukce nedokázala zabránit zřícení západního a severního
křídla zámku společně se severní části východního křídla. Zřícené části
bohužel nebyly už nikdy obnoveny a i v dnešní době je tedy vidíme v jejich
původním stavu ze 17. století. Za vlády Josefa II se Přerov rozšířil o prostor
pod Přerovskou hůrou, kde se usadili hospodáři. Oblast byla nazvána Novým
Přerovem.
~3~
Roku 1870 kupuje panství Leopold II. Po jeho smrti získává zámek
jeho syn, Ludvík Salvátor Toskánský. Ten se zasloužil o rozkvět obce
a zvelebení kraje. Zakoupil v roce 1900 první staročeskou chalupu, čímž
založil Skanzen lidové architektury.
V březnu roku 1903 došlo ke sloučení Starého a Nového Přerova
a ustálil se název obce, který známe dnes. Přerov nad Labem.
Po první světové válce byl přerovský zámek konfiskován a pronajímán.
Po druhé světové válce připadl fondu národní obnovy.
V současné době spadá Přerov nad Labem do okresu Nymburk, také
je členem dobrovolného sdružení obcí Mikroregion Polabí.
SOUČASNOST V PŘEROVĚ NAD LABEM
Dle posledního sčítání obyvatel, domů a bytů (23. 6. 2011) má Přerov
nad Labem 1148 obyvatel. Z toho 580 mužů a 268 žen. Nejpočetnější
věkovou skupinou jsou lidé v tzv. produktivním věku, tedy od 15 do 64 let.
Je jich více než polovina (793).
Rozloha Přerova činí 10,68 km2 . Nadmořská výška je 178 m. n. m.
I přes nevelkou rozlohu se Přerov nad Labem nachází 11 staveb se statutem
Kulturní památky (Zámek, kostel sv. Vojtěcha Staročeská chalupa – č. p. 19,
,hospoda – č. p. 14, pivovar, venkovské usedlosti – č. p. 11 a 13, dvoje boží
muka, kaplička sv. Vojtěcha nad studánkou a hradiště Přerovská hůra).
Stejně tak se v Přerově nachází přírodní památky (Hrbáčkovy tůně, památné
lípy Na vrších, Budečská hráz a Přerovská hůra).
více informací: www.prerovnl.cz,
~4~
OBECNÍ ÚŘAD
Adresa OÚ: Obecní úřad
Přerov nad Labem 38
Přerov nad Labem 289 16
Úřední hodiny: Pondělí a středa: 8.00–12.00/13.00–17.00 hodin
Telefonní kontakt: +420 325 565 274
+420 724 224 832 (p. Baumruk)
Fax:
325 565 417
E-mail:
[email protected]
Zastupitelstvo obce zvolené pro období 2010 – 2014:
Petr Baumruk – starosta
Ing. Irena Gregárková – místostarosta
Miroslava Trbušková
RNDr. Darina Kocsisová PhD.
Jaroslav Vedral
Ing. Luděk Dvořák CSc.
Luděk Jirouš
pracovnice OÚ: Ing. Dana Matějčková
~5~
ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Obvodní lékař pro děti a dorost
Mudr. Chocholová – Ordinace Přerov nad Labem
Obvodní lékař pro dospělé
Mudr. Kitzberger
Telefonní kontakt: +420 325 565 283
Zubní lékařka
Mudr. Tajovská
Telefonní kontakt: +420 325 565 178
~6~
ŠKOLSTVÍ
Základní a mateřská škola Přerov nad Labem
V Přerově nad Labem má škola dlouholetou tradici. Byla založena již roku
1886. Ve školním roce 2010/2011 se v ní nacházelo 76 žáků v 8 ročnících.
Škola leží uprostřed vsi, nedaleko autobusové zastávky Přerov nad Labem,
U Skanzenu. Jelikož se jedná o školu s o dost menším počtem žáků, než je
ve větších městech, pedagogové se věnují žákům s patřičnou pozorností a
nedělá jim problém pomoci každému, komu je potřeba. Této výhody využívají
i některé maminky z okolních vesnic a měst.
V budově školy se nachází jak ZŠ a MŠ, tak i školní jídelna a školní družina,
které jsou taktéž hojně využívány.
MŠ PŘEROV NAD LABEM
Adresa: Základní a mateřská škola Přerov nad Labem
Přerov nad Labem č. p. 112
289 16
Telefonní kontakt: +420 325 565 265
+420 739 650 103
E-mail: [email protected]
www: http://www.skolaprerovnl.cz/skolka
~7~
Personální obsazení:
Vedoucí učitelka: Danuše Skuhravá
Učitelka: Iveta Špidlenová
Učitelka: Bc. Blanka Melíšková
Učitelka: Karolína Drobná
Učitelka: Renata Fáriková
Uklizečka: Martina Církovská
ZŠ PŘEROV NAD LABEM
Adresa: Základní a mateřská škola Přerov nad Labem
Přerov nad Labem č. p. 112
289 16
Telefonní kontakt: +420 325 565 280 (ředitelna)
+420 325 565 426 (sborovna)
E-mail: [email protected]
www: http://www.skolaprerovnl.cz/
~8~
Personální obsazení:
Ředitelka: Mgr. Yvetta Hrušková
Zástupkyně 1. stupeň: Mgr. Alena Kolenská
Zástupkyně 2. stupeň: Mgr. Eva Průšová
Třídní učitelka 1. třídy: Mgr. Alena Kolenská
Třídní učitelka 2. a 3. třídy: Eva Müllerová
Třídní učitelka 4. a 5. třídy: Alena Malínská
Třídní učitelka 6. třídy: Lucie Kloudová
Třídní učitelka 7. třídy: Šárka Gabrielová
Třídní učitelka 9. třídy: Marcela Svašková
Netřídní učitelé: Mgr. Yveta Hrušková, Mgr. Eva Žamberová,
Jitka Milaniaková, Bc. Jeroným Boháček, Mgr. Eva Průšová,
Mgr. Vlasta Karásková, Mgr. Karolína Salačová (mateřská
dovolená)
Školník: Jiří Müller
Účetní: Jitka Milaniaková
Uklizečky: Renata Koutská a Ivana Veselá
Vychovatelky: Miloslava Solusová a PhDr. Hana Vašátová
~9~
SPOLKY A SDRUŽENÍ V PŘEROVĚ
NAD LABEM
V Přerově nad Labem je aktivních několik spolků a sdružení. V různorodých
akcích se činí celý rok a i díky nim je Přerov nad Labem moderní vesnicí,
kde žije společenský, sportovní i zájmový život.
DYKYTA
Folklórní soubor s více než 20letou tradicí. Založili ho v roce 1988 manželé
Slukovi, kteří mají rádi hudbu, zpěv i tanec a chtěli se bavit. Sehnali pár
nadšenců ze Středních Čech a sestavili soubor písní a tanců – Dykyta.
Za těch spoustu let, co existují a koncertují nejen v Čechách, ale i po celém
světě, si vytančili velké jméno a jsou uznávaným a kvalitním souborem
s mnoha členy.
Členové souboru:
Josef Sluka – vedoucí souboru a muziky – 1. housle
Karla Sluková – vedoucí taneční skupiny souboru – zpěv, tanec
George Baumgartner – flétnista
Lada Zumrová – flétnistka
Silvie Vašátová – zpěv
František Hejnák – 1. housle
Bohumír Popek – 1. klarinet
Josef Sluka ml. – 1. viola
Karla Sluková – 2. housle
~ 10 ~
Ladislav Paál – 2. housle
Luděk Opočenský – 2. klarinet
Jiří Mokrý – 2. viola
Karel Kraj – kontrabas
Anežka Zemanová – tanec a zpěv
Karel a Kamila Douděrovi – tanec
Jitka Matějčková – tanec
Jiří Beneš – tanec
Eva Cílková – tanec
Tomáš Rak – tanec
Markéta Majerová – tanec
Karel a Zlatka Zemanovi – tanec a zpěv
Ivana Poslíšilová – zpěv
V roce 2011 se Dykyta aktivně podílela i na akcích konaných v Přerově nad
Labem. Zatančili a zazpívali pro diváky na Městečko Open-Air, Dožínkách
a Vánočním koncertu.
Více informací na www.dykytaprerov.cz
ERNET FREE
Občanské sdružení, které bylo zaleženo roku 2005, které mělo
za hlavní zájem spojit osoby se stejným zájmem. Prvotně se jedná
o Internet. V průběhu let se nezisková organizace rozrostla o mnoho nových
spokojených členů a expandovala i za hranice Přerova. V roce 2011
pokrývalo internetové spojení ERnet Přerov, Bříství, Čelákovice (Jiřina),
~ 11 ~
Kounice, Mochov, Nehvizdy, Sedlčánky (společě s Císařskou Kuchyní),
Semice, Vestec a Vykáň.
Členové týmu ERnet Free:
Jiří Vedral – předseda
Miroslav Kolenský – člen rady, hlavní administrátor, správce
sítě
Tomáš Koutský – člen rady, administrátor sítě
Pro více informací: www.ernetfree.net
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Hasičské družstvo z Přerova nad Labem má v naší vsi dlouholetou tradici.
V roce 2003 slavilo 110 let od svého založení. Jeho centrálním stanovištěm
je hasičská zbrojnice vybudovaná na přelomu 80. a 90. let minulého století,
která se nachází vedle kostela a naproti plácku před zámkem. V roce 2007
se omladilo mužstvo mužů a znovuobnovila se tradice jezdění na hasičské
soutěže po celém okresu.
Zásahovou jednotku tvoří: Tomáš Kratochvíl (velitel), Luděk Jirouš (velitel
strojníků), Luboš Svoboda (strojník), Tomáš Vodička (zástupce velitele),
Milan Valenta (strojník), Jan Fejtek (strojník), Lukáš Holan (hasič), Jakub
Kadeřávek (hasič), Jan Koštíř (hasič).
Po několikaleté snaze bylo obnoveno i družstvo žen, které v letošním roce
tvořily: Veronika Balíková, Magda Hladíková, Eva Cílková, Helena
Jarolímová, Andrea Kloudová, Andrea Knoblochová, Zuzana Kratochvílová,
Eliška Kubínková, Monika Machuldová, Vlaďka Šebková a Kristina
Vojáčková. Pro více informací: http://hasici-prerovnl.snadno.eu
~ 12 ~
HONEBNÍ SPOLEČENSTVO
Každý z myslivců se aktivně účastní minimálně 30 brigádních hodin pro
Přerov nad Labem.
Mezi majetek našeho Honebního společenstva patří 21 zásypů, 4 srnčí jesle,
5 srnčích krmelců, 5 lizů na sůl, 8 posedů a 10 žebříků na lov srnčí a černé
zvěře.
MAMINKY DĚTEM
I když se nejedná o klasické sdružení, nemůžeme ho nezmínit. Toto
společenství matek, kterým již vadilo, že v Přerově nejsou žádné akce pro
děti, se totiž podílí na většině zábavných programů. Bez nároku na honorář,
čistě z vlastního zájmu a s radostí z toho, že děti v celém okolí budou mít
zábavné odpoledne.
Jana Brožová, Hana Dovalilová, Irena Gregárková a Zuzana Kratochvílová
společně s mnoha dobrovolníky vytvářejí dětem vzpomínky, které jim
v pozdějších letech připomenou jejich krásné dětství.
RYBÁŘI
Rybářské sdružení v Přerově nad Labem vzniklo v roce 1996. Již od svého
počátku se do něj přihlásil velký počet milovníků této tiché odpočinkové
zábavy. V letošním roce bylo přihlášeno něco kolem 70 členů.
V naší obci se dají ryby chytat na dvou tůních. Babinci, který se nachází
u Přerovského fotbalového hřiště, a Bezedně ležící kousek opodál. Rybařit
~ 13 ~
se dá po celý rok, ovšem jen v hodinách k tomu určených. Stejně tak
je povinností každého rybáře mít u sebe lístek opravňující jej k chytání.
Ten zájemce může získat na půl roku, či na rok. Členové mladší 15 let mohou
chytat na jeden prut, ale pouze v přítomnosti staršího 18 let. Od 15 let výše
mohou rybáři chytat na pruty dva.
TJ SOKOL PŘEROV NAD LABEM
Přerovský sokol má dlouhodobou tradici. Byl založen již roku 1918.
Jeho fotbalová odnož ihned poté v roce 1923. V dřívějších dobách byly
součástí i hokejové mužstvo a tělovýchovný oddíl. Ty již bohužel zanikly.
V dnešní době se tedy TJ Sokol Přerov nad Labem objevuje na hřišti
volejbalovém a hřišti fotbalovém. Volejbalisté mají svou základnu na venkovní
hrací ploše přerovské Základní školy a fotbalisté mají svůj „svatostánek“
na místním fotbalovém hřišti U Babince, které bylo vybudováno v 80. letech
20. století.
I přes relativně malý počet obyvatel se fotbalové mužstvo skládá ze 4 oddílů:
oddíl přípravky, oddíl žáků, A mužstvo (hrající Okresní přebor) a B mužstvo
(hrající OS IV. A).
~ 14 ~
SLUŽBY
JÍZDNÍ ŘÁDY
Situace hromadné dopravy je v Přerově nad Labem rok od roku kvalitnější.
Občané naší vesnice mohou využít služeb Pražské integrované dopravy
v pravidelných linkách:
443 (Sadská – Čelákovice)
411 (Lysá nad Labem – Český Brod)
430 (Přerov nad Labem – Mochov)
Linka 398 (Poděbrady – Praha, Černý most) sice nestaví přímo v Přerově
nad Labem, ale na přidružené zastávce Přerov nad Labem, rozcestí u obory,
která leží necelý kilometr od cedule Přerova.
OBCHODY
Cukrárna
Přerovská cukrárna sousedí se samoobsluhou a též patří rodině manželům
Šafrovým. Zákazníci si zde mohou dát zmrzlinu, dortíky, teplé či studené
nápoje a posedět v příjemném prostředí uvnitř i na zahrádce.
Okrasné zahradnictví Školky Montano s. r. o.
Zahradnictví Školky Montano patří již od svého vzniku v roce 1983
k nejvýznamějším dodavatelům okrasných rostlin a dřevin nejen v České
republice. Každý den jej navštíví mnoho zákazníků. V provozu je maloobchod
~ 15 ~
a velkoobchod, kde si na své přijdou větší odběratelé (zahradnické podniky
z České republiky, Slovenska, Ruska a Kazachstánu) i amatérští zahrádkáři.
více informací: http://www.skolky-montano.cz/
Obchod Lenka
V malém obchůdku ležícím naproti místnímu parku je k dostání drogistické,
potravinářské, polygrafické zboží. Také se zde dá vsadit do národní loterie
nebo dobít mobilní telefon.
Rodinná Farma
Rodina Kratochvílů patřila již před 2. světovou válkou k největším pěstitelům
brambor a v této činnosti podnikala až do roku 1948. O mnoho let později,
v roce 1990, navázali na tuto tradici manželé Kratochvílovi. Ti rozšířili svůj
sortiment z brambor a cibule i o sazeničky květin a zeleniny. V současné
době se jejich podnikání rozrostlo o malý obchůdek, kde si mohou zákazníci
zakoupit veškeré výše zmiňované zboží a spoustu dalšího.
více informací: http://www.rodinna-farma.cz/
Samoobsluha
Samoobslužný obchod v centru Přerova vlastní již mnoho let manželé
Šafrovi. Zajímavostí je, že má otevřeno i v dopoledních hodinách o víkendu,
což usnaďnuje život místním i přespolním lidem.
~ 16 ~
POŠTA
Velikou výhodou Přerova je místní pošta, která má otevřeno každý všední
den. Občané nemusejí jezdit do okolních měst a mohou své zásilky odeslat
z místa bydliště. Společně s doručováním pošty místní listonoškou
až do domu je servis na Přerovské poště kvalitní a zahrnuje veškeré služby,
jaké si občan může přát.
RESTAURACE
Herna Šipka
Ačkoliv to podle názvu vypadá, že se zde nedá zabavit jinak než hazardem či
známou hrou šipky, není tomu tak. V tomto restauračním zařízení,
které se nachází z druhé strany místního obchodu, je příjemné posezení.
Zájemci, kteří nechtějí jen tak posedět u piva (např. Kozel), si mohou zahrát
jak již zmíněné „automaty“, šipky, tak kulečník nebo stolní fotbálek.
Pro příznivce rušnější atmosféry se zde nachází jukebox s mnoha písněmi
spousty žánrů. Je zde k dostání nepřeberné množství alkoholických
i nealkoholických nápojů, drobnosti k zobání (brambůrky, oříšky atd.),
domácí naložený hermelín nebo kávička na příjemné trávení. Otevřeno
má herna celý týden od 17.00 do 3.00.
Hospůdka na hřišti
Další restaurační zařízení je neodmyslitelně spjato s místním fotbalovým
hřištěm. Nachází se totiž vedle našeho sportovního stánku. Zažívá všechny
úspěchy i nezdary společně s místními fotbalovými borci. Ti si po sportovním
vypětí, které prožijí při fotbalovém zápase, mohou občerstvit svá hrdla
~ 17 ~
alkoholickými i nealkoholickými nápoji. Mají – li po svém výkonu hlad,
dají se zde zakoupit slané i sladké maličkosti k mlsu. Otevřeno je zde po celý
týden. V pracovní dny od 16.00 do 23.00 hodin a o víkendu dokonce
od 10.00 do 24.00.
Hostinec U Skanzenu
Nově rekonstruovaný stylový hostinec, inspirovaný architekturou místního
skanzenu naleznete v „centru“ Přerova nad Labem. Návštěvníci se mohou
usadit uvnitř hostince, který má jak kuřáckou, tak nekuřáckou část (obě
samozřejmě kvalitně odděleny) nebo na přilehlé zahrádce. Občerstvit se zde
můžete alkoholickými i nealkoholickými nápoji (za všechny možné uveďme
točenou Malinovku). Jídelní lístek je různorodý a mezi staročeskými
specialitami si najde každý zákazník jídlo dle své chuti. Mimo jiné se zde
odehrává většina kulturních akcí, které můžete v Přerově nad Labem
navštívit. Společenský sál je sice menší rozlohy, ovšem na pobavení bohatě
stačí.
více informací: http://www.hostinec-uskanzenu.cz/
U Indiána
Hostinec U Indiána má otevřeno každý den od 11.30 do 22.00 hodin. Chodí
sem jak štamgasti, kteří si neumí představit posezení nad pivem v jiném
zařízení, tak návštěvníci Skanzenu. Ti si zde mohou dát jedno z jídel, které
nabízí místní kuchyně.
~ 18 ~
MUZEA
MOTO A VELO
Soukromá sbírka pana Tomáše Moravce je veřejnosti přístupná od roku
1986. V zajímavém a ojedinělém muzeu naleznete více než 70 jízdních kol
a 60 motocyklů. Kromě toho naleznete v muzeu také starobylé doplňky
k jízdě jako například zvonky, duše, zámky, světla, pumpičky,
fotografie a brýle.
POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM
SKANZEN
Skanzen v Přerově byl založen již na počátku 20. století Ludvíkem
Salvátorem Toskánským, který pobýval na přerovském zámku. Jedná se
o čtvrtý nejstarší skanzen v Evropě a na jednom prostoru jsou zde k vidění
staročeské chalupy a historické kostýmy. Návštěvníci se vrátí o sto let zpět
a shlédnout výjevy každodenního života na venkově.
Mimo klasické návštěvní dny se ve skanzenu koná mnoho doprovodných
akcí. Za všechny jmenujme Muzejní noc nebo Dožínky.
více informací: http://www.polabskemuzeum.cz/prerov-nad-labem/vystavy
~ 19 ~
UDÁLOSTI VE SVĚTĚ ROKU 2010
– 12. ledna – Haiti zasáhlo silné zemětřesení (212 000 obětí)
– 25. ledna – Letadlo s 92 pasažéry se zřítilo do Středozemního
moře
– 21. ledna – Zemřel spisovatel Jerome David Salinger,
autor románu Kdo chytá v žitě
– 11. února – Zemřel přední světový návrhář Alexander McQueen
– 18. února – Dalajláma navštívil prezidenta Obamu v USA
– 1. března – Zemětřesení v Chile
– 7. března – Zatčen mluvčí Ál – Kaidy Adam Gadahn
– 21. března – Barack Obama prosadil zdravotní reformu
– 29. března – Atentátníci zabíjeli v Moskevském metru
– 10. dubna – Polský prezident Kaczyński zemřel při letecké nehodě
– 15. dubna – Zemětřesení v Číně (přes 600 obětí)
– 15. dubna – Islandská sopka Eyjafjallajökull ochromila leteckou
dopravu nad Evropou
– 21. dubna – Exploze ropné plošiny v Mexickém zálivu
– 1. května – New York jen o vlásek unikl teroristickému útoku
– 12. května – Severní Korea oznámila, že se jí podařilo dosáhnout
jaderné fúze
~ 20 ~
– 12. května – Letecké neštěstí v Libyi
– 20. května – Z muzea v Paříži odcizeno 5 obrazů
– 21. května – Ředitel tajných služeb USA rezignoval
– 22. května – Havárie letounu na jihu Indie (159 mrtvých)
– 12. června – Na Slovensku zvítězila levice, ovšem povládne
pravice
– 28. června – V USA zadrželi ruské špiony
– 30. června – Nový prezident Německa Wulff
– 8. července – Radičová se stala první premiérkou na Slovensku
– 9. července – Rusko a USA si vyměnili tajné agenty
– 22. července – Mezinárodní soud posvětil osamostatnění Kosova
– 24. července – V Německu zemřelo 15 lidí na Technopárty
– 25. července – Zřícení domu v Litvě na české skauty. Mladík (19)
později zemřel
– 17. srpna – Brazilci zachytili odpad pocházející z ČR
– 19. srpna – Francie vyhostila stovky Romů
– 23. srpna – Začátek dlouhého dramatu vysvobozování 33
zasypaných chilských horníků
– 30. srpna – Šílený střelec v Bratislavě zabil 8 lidí
– 30. srpna – Konec válečné operace v Iráku
~ 21 ~
– 18. září – Croizon se stal prvním člověkem, který překonal kanál
La-Manche bez končetin
– 27. září – KLDR připravuje Kim Čong-una na velitelskou pozici,
kterou převezme po jeho otci
– 2. října – Statisíce lidí manifestuje ve francouzských ulicích kvůli
chystané důchodové reformě
–
13. října – Chilští horníci osvobozeni po 68 dnech
– 26. října – Zemětřesení v Indonésii
– 8. listopadu – V Polsku postavili nejvyšší sochu Ježíše na světě
– 19. listopadu – Objevena první planeta zrozená mimo naší galaxii
– 23. listopadu – KLDR napadla Jižní Koreu
– 29. listopadu – Kontroverzní server WikiLeaks započal zveřejňovat
choulostivé informace
– 13. prosince – V Německu zatkli zloděje z Čech
– 19. prosince – volby v Bělorusku provázelo násilí
~ 22 ~
UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE
V ROCE 2010
– 6. ledna – Zemřel Ivan Medek
– 29. ledna – Irský soud svolil k vydání členů Berdychova gangu do
Česka
– 2. února – Hlavní hygienik ČR onemocněl prasečí chřipkou
– 5. února – Klaus uveřejnil termín voleb do sněmovny
– 9. února – Europoslanci schválili Eurokomisaře
– 12. února – Zlínští doktoři navrátili zrak muži, který neviděl 53 let
– 13. února – Novým českým arcibiskupem je Dominik Duka
– 22. února – Rozpuštěna Dělnická strana
– 28. února – Policie prověřuje Opencard
– 6. března – Dušek vyvolal skandál výroky o homosexuálech
– 9. března – Zamítnutí přerušení trestu Ludmily Brožové –
Polednové (v prosinci ovšem Klaus udělil milost)
– 11. března – Tři Češi mezi lidmi s majetkem přesahujícím
1 miliardu dolarů. Jsou to Petr Kellner, Zdeněk Bakala a Andrej
Babiš.
– 20. března – Princ Charles navštívil Česko
~ 23 ~
– 21. března – Také Topolánek pobouřil Čechy výroky
o homosexuálech
– 27. března – Josef Karas získal druhé místo na soutěží krásy
Mr. World
– 29. března – Ministr Kocáb podal demisi
– 29. března – Česká pošta oznámila konec rozesílání telegramů
– 1. dubna – Topolánek odstoupil z čela ODS
– 1. dubna – Silniční pirát Luboš Lacina se pokoušel svým
automobilem vytlačit jiné vozidlo ze silnice
– 8. dubna – Praha hostila summit USA a Ruska
– 14. dubna – Romům vadí kocour Mikeš. V knize od Josefa Lady se
o nich hovoří jako o cikánech
– 23. dubna – Videoklip „Přemluv bábu“ vyvolal vášnivou diskuzi o
hranicích recese
– 5. května – Zemřel bývalý ombudsman Otakar Motejl
– 11. května – Akce známých osobností za změnu politické scény
v ČR: Vyměňte politiky
– 16. května – Řeky v ČR opět rozvodněny
– 24. května – Zemřel zpěvák Petr Muk
– 28. května – Volby do Poslanecké sněmovny 2010. Vítězí ČSSD
s 22 % těsně následována ODS s 20 % a TOP09 s 16 % všech
hlasů.
~ 24 ~
– 29. května – Paroubek rezignoval na post předsedy ČSSD
– 2. června – Povodně zabíjely
– 4. června – Klaus pověřil Nečase sestavením vlády
– 12. června – Zemřel scénárista a herec Ladislav Smoljak, jeden z
„otců“ Divadla Járy Cimrmana
– 19. června – V Chorvatsku havaroval autobus s českými turisty
– 20. června – Do čela ODS dosazen Petr Nečas, 28. června
jmenován premiérem
– 6. července – Tunel Blanka se propadl
– 22. července – Zemřel Mašínovec Paumer
– 24. července – Boj o to, kde bude vystavena Muchova Epopej
– 26. července – V zahraničí zadržen Tomáš Pitr
– 3. srpna – Trojkoalice představila vládní program
– 16. srpna – Odkryt masový hrob sudetských Němců
– 24. srpna – Zemřel Antonín Baudyš
– 1. září – Do prvních tříd nastupují děti tzv. populační exploze
– 7. září – Obmudsmanem zvolen Pavel Varvaňovský
– 10. září – ÚS odmítl snížení platů soudcům
– 15. září – Lékaři hrozí hromadnými výpovědmi
– 21. září – Odbory protestují v Praze
~ 25 ~
– 2. října – Hlavní svědek proti Kájínkovi promluvil
– 11. října – Proběhla generálka na Státní maturity. Třetina studentů
neuspěla
– 13. října – Zmizela Anička Janatková
– 15. října – Komunální volby
– 22. října – ČSSD má většinu v Senátu
– 27. října – Odvolání nejvyšší státní zástupkyně
– 30. října – Český pavilon získal na výstavě Expo stříbrnou medaili
– 13. listopadu – Zemřel sexuolog Miroslav Plzák
– 17. listopadu – Na Homolce zkoumali lebku Tycho DeBraha
– 10. prosinec – Praha získala projekt Galileo
– 15. prosince – Schválen rozpočet
– 31. prosince – Nejtragičtější oslavy Silvestra za poslední léta
~ 26 ~
LEDEN
16. Hasičský ples v tanečním sále U Kotápišů – Plesovou sezonu
odstartoval ples našeho Sboru dobrovolných hasičů. Jak bývá zvykem,
zábava proudila až do ranních hodin. Zajímavá tombola dala jistě mnoha
hostům to, co si přáli vyhrát. Druhý den ráno jen zbývalo naložit utančené
nohy do „škopku“ s vodou, nechat opravit prošoupané střevíce
a připravovat se na další ples, který se konal hned týden na to.
23. Myslivecký bál v Hostinci u Skanzenu. K tanci a poslechu hrál Pavel
Stříbrný. Bohatá tombola skládající se z úlovků přerovských myslivců
nalákala nejednoho mlsouna. Stejně jako týden předtím se tančilo
až do ranních hodin a neděle v Přerově tudíž probíhala v klidném duchu.
Projíždějící se jistě divili, kam se všechna populace naší milé vsi poděla.
Ani je nenapadlo, že léčí utančené končetiny.
~ 27 ~
ÚNOR
5. Masopustní průvod – Již počtvrté prošel naší obcí Masopustní průvod.
K vidění byly klasické i nové masky, které si vyrobili sami účastnici.
Ačkoliv mírně pršelo, nikomu to nevadilo a velká většina masek prošla
celým Přerovem. Jako každý rok průvod probíhal za přítomnosti koňského
povozu a muziky, která roztančila nejedno obydlí.
13. Masopustní zábava – Letošní masopustní zábava byla poslední,
která se konala na sále U Kotápišů. Je to škoda, jelikož na velkém
prostoru si všichni mohli dosyta prohlédnout masky, které mezi sebou
soupeřili o první cenu v soutěži masek. Společnost se sešla opravdu
různorodá. Lékař se sestřičkami chtěl léčit každého, kdo se mu nezdál.
Do improvizované ordinace se mu ovšem nehodily myši, které po sále
naháněl strašidelný deratizátor. František s Fanynkou z Kouzelné školky
byly z toho všeho opravdu jako v pohádce. Všechny masky se líbily a
tomu odpovídalo i hlasování, které bylo opravdu těsné. Cenu za nejlepší
masku nakonec získal transvestit v krátké fialové mini, který oklamal a
okouzlil nejednoho pána.
20. Dětská maškarní zábava – František s Fanynkou si ani pořádně
neodpočinuli a hned týden po Masopustní zábavě navštívili dětskou
maškarní zábavu. Všechny děti se výborně bavily soutěžemi, které pro ně
byly připraveny a tanečky, které kvalitativně odpovídaly hvězdám
světového formátu. Masek se sešlo požehnaně. Spoustu princezen,
rytířů, vojáků, zvířátek a dalších krásných masek si užilo krásně
odpoledne na sále U Kotápišů. Akci pořádaly Maminky dětem.
~ 28 ~
BŘEZEN
26. Noc s Andersem – V místní ZŠ proběhl první ročník Noci
s Andersenem. Přerov se tak připojil ke spoustě škol v ČR, kde akce také
probíhá. Účast byla obrovská, 42 dětí a 11 dospělých. Krom četby
(která je na této akci stěžejní) si mohly děti zasportovat v tělocvičně,
zazpívat písně nebo vyplnit několik kvízů. Několik dětí ve škole i nocovalo,
což byl pro ně neobvyklý zážitek.
~ 29 ~
DUBEN
24. Poutní oslava Sv. Vojtěcha
24. Pouťová zábava pořádaná SDH, k tanci a poslechu hrála kapela MBK
30. Pálení čarodějnic u Bezednice
30. Pohádkový les – Čtvrtý ročník pohádkové akce byl provázen
nádherným počasím. Celá trasa začínala, jako obvykle, v lese pod
Skanzenem a končila u místního fotbalového hřiště. Pro některé děti to
byla stezka odvahy, jelikož se na cestu vydaly samy, bez doprovodu
rodičů.
Na jejich dobrodružství jim pomáhalo spoustu pohádkových postav,
na jejichž stanovištích děti plnily úkoly, které si speciálně pro ně připravily.
Letos se na děti přišly podívat jak pohádkové bytosti, tak zvířátka.
Ke spatření byly například Maková panenka (bohužel bez motýla
Emanuela, který byl na služební cestě), jeden ze tří čuníků (další dva
hlídaly jejich domeček před vlkem), Žabice (oblečená speciálně pro děti),
Rumcajs s Mankou (Cipísek někde jezdil na kanci) nebo František
s Fanynkou (kterým se letos u nás zalíbilo a jezdí k nám stále častěji).
Komáři si dali dovolenou, aby nám nerušili zábavu a proto byli všichni
spokojeni s průběhem akce.
~ 30 ~
KVĚTEN
15. Okrsková soutěž hasičů na místním fotbalovém hřišti
30. Vítání občánků – Na letošním vítání občánků konaném v Bednárně
ve Skanzenu bylo přivítáno 16 dětí. Jmenovitě: Apolena Boháčková,
Lukáš Bradáč, Magdaléna Červeňáková, Matyáš Damec, Tomáš Hejný,
Matyáš Homola, Oliver Jager, Filip Jungr, Tereza Kolenská, Tomáš
Louda, David Nováček, Kryštof Salač, David Strnad, Matyáš Štekl, Klára
Tomášková, Natálie Žemberová.
~ 31 ~
ČERVEN
1. Dětský den
12. O pohár babineckých Pidiždíků – Neuvěřitelný 36. ročník fotbalové
soutěže přípravek se konal druhý červnový víkend na přerovském hřišti.
Účastnilo se ho 6 mužstev z okolí. Náš tým získal krásné 4. místo.
19. Závody v rybolovu – Na rybníku ve vsi se v sobotu sešlo 17 žáků
v doprovodu svých rodičů, kteří chtěli soutěžit v rybářské soutěži.
Konkurenci měli šanci porazit ve 2 disciplínách: Nejvíc ulovených
ryb podle cm a největší ulovená ryba. V první kategorii zvítězil Lukáš
Milaniak. Antonín Strnad ulovil největší rybu, za což si také odnesl první
místo v druhé kategorii.
~ 32 ~
ČERVENEC
10. Rybářské závody na Bezednici
~ 33 ~
SRPEN
28. Koncert hasičské dechové hudby – Dechovou hudbu od českých
autorů mohli slyšet návštěvníci této krásné, klidné akce. Letos navíc mohli
potěšit nejen sluch ale i zrak, jelikož bylo k vidění představení mažoretek.
~ 34 ~
ZÁŘÍ
1. Slavnostní otevření nově zrekonstruované budovy ZŠ – Po peripetiích,
které provázely rekonstrukci místní ZŠ, se žáci (ano, žáci, jelikož o ně jde
především) dočkali. Mnozí nemohli věřit svým vlastním očím, jak se jejich
stará známá škola změnila. Zaujali je nejen nové stropy, barevné lavice
a pohodlné židle, ale hlavně nová počítačová učebna, do které se všichni
těší. Po počítačovém zastavení si též budou moci zacvičit v nové
tělocvičně a na krásném venkovním cvičišti. To je jen malý výčet inovací,
které byly pro žáky připraveny. Doufejme, že budou sloužit dlouho
a mnoho dalších žáků si užije nové prostředí přerovské ZŠ.
4. Loučení s prázdninami
18. Dny Evropského dědictví – Díky této akci se opět po roce otevřel
přerovský zámek. Na nádvoří navíc probíhala bitva jak vystřižená
ze středověku. Návštěvníci si mohli prohlédnout i život vojáka na bojišti
v 15. století. Po boji přišlo na řadu „lízání ran“ a klidné ukončení
odpoledne za hudebního doprovodu kapely Quatrio.
¨
~ 35 ~
ŘÍJEN
Drakiáda – I letos na vrše zavítali „drakobijci“. Ti si přišli užít mírně větrné
odpoledne s ostatními nadšenci, kteří si též rádi nechají svého draka
vyletět až do oblak a shlédnout na náš kraj z výšin. Boj to ovšem nebyl jen
mírumilovný, soutěžilo se o nejhezčího draka či o nejoriginálnější kousek.
Jak to ale na akcích „Maminek dětem“ bývá, oceněni nakonec byly
všechny děti, které vážily cestu a čas na společně prožité odpoledne.
Je to tak jedině dobře, jelikož se všichni spokojení krotitelé draků rádi
vracejí.
7. Den otevřených dveří na ZŠ
15. a 16. Volby do obecního zastupitelstva – Tak jako ve všech obcích
v ČR i u nás proběhly volby do obecního zastupitelstva. Celková účast
v naší obci byla 58%, což je velmi slušný výsledek. V okolních obcích
se výsledek pohyboval kolem o několik % méně (v Milovicích dokonce
jen 34%). V účasti nás překonal jen Mochov, kde se ovšem rozhodovalo
v otázce paroplynové elektrárny, která hýbe životem celého Mochova.
V Přerově se občané mohli rozhodnout mezi 4 politickými stranami,
z nichž 3 jsou celostátní (ODS, TOP09 a KDU-ČLS) a 1 představuje
sdružení nezávislých kandidátů naší obce (Přerov n. L. 2010). Poslední
jmenovaní získali v našem zastupitelstvu nadpoloviční většinu mandátů
(4 zastupitelé), ostatní strany získaly po jednom zastupiteli. Jmenováni
tedy byli: Ing. Irena Gregárková, RnDr. Darina Kocsisová Ph. D.,
Jaroslav Vedral, Petr Baumruk, Luděk Jirouš, Ing. Luděk Dvořák CSc.,
Miroslava Trbušková.
~ 36 ~
23. Vyřezávání dýní na zámecké zahradě s lampiónovým průvodem
30. Halloweenská párty – Letošní „strašidelná šou“ proběhla nečekaně
v hotelu Bomber. Pro všechny děti to byl nový zážitek a mnohé z nich,
díky velice nízkému věku, byly u Bombera poprvé. To také ovlivnilo
nádech celé akce, jelikož všechny byly nadšené ze skleněné podlahy,
která se v Bomberu nachází. Jejich pomalované obličeje
(které má na svědomí Zuzana Kratochvílová, která tento um ovládá
bravurně) si mohly prohlížet ze všech stran. Krom malování na obličej
bylo připraveno mnoho soutěží a také již tradiční diskotéka.
31. Kytarová mše v kostele
~ 37 ~
LISTOPAD
13. Posvícenská zábava – V Hostinci U Skanzenu se konala Posvícenská
zábava. Ta byla pořádána SDH Přerov nad Labem.
14. Posvícení v Přerově nad Labem
28. Kytarová mše v kostele
~ 38 ~
PROSINEC
3. Jarmark ve škole s rozsvícením Vánočního stromku – V pět hodin
odpoledne započala tato tradiční akce, na kterou se těší všichni rodiče
přerovských školáků. Děti zpívaly koledy za doprovodu paní učitelek
a za zvuku jejich líbezných hlásků se rozsvítil krásný vánoční stromeček
na balkoně školy. Po kulturním představení započal zmatek. Všichni
rodiče běželi do školy, aby si koupili výtvory svých potomků. Po počáteční
vřavě pokračoval školní jarmark již bez problémů. Všechny výrobky se
prodaly. Získali všichni. Škola nějaký ten příspěvek a mnoho přerováků
krásné ozdoby do jejich vánočně laděných bytů.
18. Doprovodný program ve Skanzenu
19. a 20. Adventní kytarová mše v kostele
24. Předvánoční setkání
25. Půjdem spolu do Betléma
~ 39 ~
STATISTIKA OBYVATEL
Narozeni: 19 osob
Zemřelí: 8 osob
Přihlášení: 23 osob
Odhlášení: 16 osob
~ 40 ~
Usnesení
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem
pro volební období 2006 až 2010 konaného
dne 17. 2. 2010 na obecním úřadě v Přerově nad Labem od 19:00 hod.
Přítomni: Červák, Gregárková, Trbušková, Baumruk, Jarešová
Omluven: - Vašát, Kolenský
Zastupitelstvo obce
Schvaluje:
1. volbu návrhové komise ve složení: Gregárková, Červák, Trbušková,
a ověřovatelů zápisu – Červák, Gregárková,
2. a souhlasí s budoucím bezúplatným nabytím zastavěných částí pozemků p.č. PK 1918, PK
1877/1 a PK 1866/10 v katastrálním území Přerov nad Labem dotčených projektem „Přerov
nad Labem – revitalizace veřejných prostranství v obci, kolem zámku a skanzenu – 1. část“
z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Přerov nad Labem.
3. a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci a dostavbu zdravotního střediska
z programu ROP v roce 2010, souhlasí s realizací projektu na rekonstrukci a dostavbu
zdravotního střediska a souhlasí s dofinancováním zbylých 20 % nákladů akce, které
nebudou pokryty dotací.
Souhlasí:
4. s jmenováním zapisovatelky paní Miroslavy Trbuškové
Za správnost:
Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem
pro volební období 2006 až 2010
konaného dne 3. 3. 2009 ve školní jídelně v Přerově nad Labem od 19:00 hod.
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková, p. Vašát, p. Kolenský, p. Baumruk,
Omluveni: p. Červák, pí. Jarešová
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
5. návrhovou komisi ve složení – Gregárková, Bakošová, Kolenský
ověřovatelé zápisu: Vašát, Kolenský
6. inventarizaci majetku, závazků a pohledávek k 31. 12. 2009
7. rozpočet obce v paragrafovém členění na rok 2010 jako schodkový, rozpočet je schválen
včetně příjmů a výdajů uskutečněných v době rozpočtového provizoria, schodek bude vyrovnán
z přebytku minulých let
8. upravený návrh pokynů pro zpracování Návrhu Územního plánu Přerov nad Labem
9. rozpočtový výhled obce Přerov nad Labem na období 2010 – 2011 a upravený plán priorit
investičních akcí pro rok 2010
10. žádost o prodloužení stávajícího pronájmu vodních ploch Rybářskému sdružení Polabí.
11. stanovisko k žádosti o územní řízení a stavební povolení pro pana Jiřího Homolu
12. kupní smlouvu s panem Tomášem Moravcem na prodej nemovitosti č.p. 16
13. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby trasového
a odbočkového uzávěru na pozemku parc. č. 969 a parc. č. 1887/2 k.ú. Přerov nad Labem.
a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby na
přeložku STL plynovodu.
14. záměr prodat část pozemku parc. č. 1898 pod parc. č. 1898/4
15. smlouvu o poskytování právní pomoci s Mgr. Ivou Marečkovou
16. žádost ředitelky Základní školy a mateřské školy Přerov nad Labem o povolení přispívat
zaměstnancům školy na obědy
17. dohodu s panem Ing. Špitálským na výměnu pozemků
2. Neschvaluje
18. požadavky vznesené v podání č.j.647/2009 ze 7. října 2009
19. prodloužení smlouvy o pronájmu nebytových prostor s panem Františkem Chottem z důvodu
neplnění smlouvy z jeho strany.
3. Bere na vědomí a souhlasí:
20. s informací o plnění úkolů z minulého zasedání
4. Ukládá:
Za správnost:
Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem
pro volební období 2006 až 2010
konaného dne 28. 4. 2010 ve školní jídelně v Přerově nad Labem od 19:00 hod.
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková, p. Vašát, p. Kolenský, p. Baumruk,
Omluveni: p. Červák
Neomluveni: pí. Jarešová
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
21/2010: návrhovou komisi ve složení :Gregárková, Trbušková, Vašát
a ověřovatele zápisu : Gregárková, Trbušková
Program zasedání se mění takto:
bod 19) a) Schválení smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru
b) Schválení výběru dodavatelské firmy na rekonstrukci oken v přístavbě budovy čp. 112
c) Schválení oblasti centra obce
d) Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci zdravotního střediska a žádosti o dotaci na
revitalizaci centra obce
22/2010 – zamítnutí žádosti na přemístění kontejnerů na tříděný odpad. Na veřejném zasedání obecního
zastupitelstva dne 11. 3. 2007 se zastupitelstvo usneslo na přemístění kontejnerů na tříděný odpad právě na toto
místo jako nejvhodnější, usnesení z 11.3.2007 č. 44
Dosud nebylo nalezeno výhodnější umístění kontejnerů
23/2010 – Dohodu s paní Kocsisovou na poskytnutí dětských prvků s tím, že doba po kterou garantuje
umístění prvků na vytipovaném místě bude 10 let.
24/2010 – Pro volební období 2010 – 2014 počet zastupitelů na základě dohody v současné úrovni
to znamená 7 zastupitelů
25/2010 – Předložený návrh na odprodej části pozemku 1898 za cenu 500 Kč/m2. Prodej je podmíněn
splněním všech podmínek uvedených v „Záměru na odprodej pozemku“
26/2010 – Smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno uložení kabelu NN na pozemky
parc. č. 1265/3, 1899/2 a 1899/1.
27/2010 – Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2010
28/2010 – Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro :
a) Knihovnu Mladá Boleslav ve výši 1000 Kč
b) SPCCh Lysá nad Labem ve výši 1000 Kč
c) HZS Středočeského kraje ve výši 1000 Kč
d) Centru sociálních služebu ve výši 1000 Kč
29/2010 – a) navýšení rozpočtu pro SDH Přerov nad Labem ve výši 20 000 Kč na opravu techniky
b) navýšení rozpočtu PO Školní jídelna a vyvařovna Přerov nad Labem na úhradu
cen energie ve výši 65 000 Kč
30/2010 – smlouvu na pronájem části střechy budovy školy pro OS ErnetFree za měsíční
poplatek 1000 Kč .
31/2010 – bezúplatný prodej pozemků v majetku státu – místní komunikace PK parc. č. 468
o rozloze 56 m2 a PK parc. č. 469 o rozloze 217 m2 na obec Přerov nad Labem
32/2010 – záměr objednat zhotovení projektové dokumentace a realizaci přeložky telefonních kabelů
v ulici Na Pískách podle předložené nabídky za max. 407 tis. Kč Objednávka bude
realizována až po získání dotace z FROM
33 /2010 – návrh zákazu výstavby FVE v katastru obce.
34/2010 – zamítnutí žádosti o přepočítání poplatku za odvoz TKO V souladu s OZV Obce Přerov
Labem č.4/2007 z 12.12.2007 a podle článku 4 odst. 2 Nelze zpětně promíjet jakýkoliv
poplatek.
35/2010 – zadání právního zastoupení obce ve věci nesrovnalostí v hospodaření zaniklé příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem ,okr. Nymburk JUDr.
Sedlatým. Z výsledku finančního auditu vyplývá podezření, že bývalá ředitelka nepostupovala
v souladu se zákonem při nakládání se svěřenými finančními prostředky. Pokud se toto
prokáže, budou po ní předmětné sumy požadovány a to i prostřednictvím soudního řízení.
36/2010 - Smlouvu o dílo na Dodávku a montáž vybavení ZŠ v rámci projektu Moderní škola na
venkově – Rekonstrukce ZŠ Přerov nad Labem s firmou Multip Morávia.
37/2010 – prodloužení pronájmu nebytových prostor pro pana Chotta s podmínkou doplacení dlužného
nájemného a dalších nedoplatků do konce května 2010
38/2010 – Smlouvu o poskytnutí revolvingového úvěru mezi Komerční bankou a Obcí Přerov nad
Labem na profinancování časového nesouladu mezi potřebou finančních prostředků na
financování způsobilých výdajů na projekt Moderní škola na venkově – Rekonstrukce ZŠ
Přerov nad Labem.ve výši limitu 6 000 000,00 za podmínek této smlouvy. Obec prohlašuje,
že byly splněny podmínky platnosti této smlouvy předepsané příslušnými právními předpisy
upravujícími postavení a činnost klienta a zákonem o veřejných zakázkách, a zavazuje se
uhradit bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním zákonných podmínek
platnosti této smlouvy.
39/2010 - výběr dodavatele rekonstrukce oken v přístavbě školní budovy, firmu PKS MONT
a Smlouvu na zhotovení díla za 494 144,- Kč bez DPH a 592 973,- Kč s DPH.
40/2010 - vymezení centra obce ve smyslu přílohy č. 1
41/2010 – podání žádosti o dotaci na rekonstrukci zdravotního střediska
42/2010 – podání žádosti o dotaci na projekt revitalizace centra obce
2. Bere na vědomí a souhlasí:
-
s informací o jednání Valné hromady Mikroregionu Polabí
3. Ukládá:
Za správnost:
Usnesení
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem
pro volební období 2006 až 2010 konaného
dne 21. 5. 2010 na obecním úřadě v Přerově nad Labem od 15:00 hod.
Přítomni: Červák, Gregárková, Trbušková, Baumruk, Vašát,
Omluven: - Jarešová, Kolenský
Zastupitelstvo obce
Schvaluje:
43/2010 volbu -
návrhové komise ve složení: Gregárková, Červák, Trbušková,
ověřovatelů zápisu – Gregárková, Trbušková
Program mimořádného zasedání s doplněním
44/2010 Smlouvu s Středočeským krajem o bezplatné výpůjčce pozemků PK p. č.
1866/10, PK p. č. 1877/1, PK p. č. 1918 v obci k.ú. Přerov nad Labem za
účelem realizace projektu „ Přerov nad Labem – revitalizace veřejných
prostranství v obci, kolem zámku a skanzenu – 1. část“
45/2010 záměr změny užívání části pozemku 1866/6 na stání pro maximálně 4 osobní
vozidla v části sousedící s pozemkem parc. č. 93 k.ú. Přerov nad Labem v případě
vybudování veterinární ošetřovny v č. p. 24.
46/2010 – uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek
parc. č. 1265/3 k.ú. Přerov nad Labem pro pro realizaci pokládky kabelu NN pro
přívod el. energie na pozemek p.č. 1365/5, k.ú. Přerov nad Labem za úplatu ve výši
1 000,- Kč s podmínkou dodržení ochranných pásem sítí místní infrastruktury, že
nebudou narušeny obecní komunikace, resp. že budou uvedeny do původního nebo
lepšího stavu.
Za správnost:
Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem
pro volební období 2006 až 2010
konaného dne 27. 8. 2010 v úřadovně OÚ Přerov nad Labem od 15:00 hod.
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková, p. Vašát, p. Baumruk, p. Červák,
Omluveni :pí Jarešová, p. Kolenský
Neomluveni:
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
59/2010: program zasedání jak byl zveřejněn od 19.8.2010 a je jako příloha součástí tohoto zápisu
- hlasování: PRO 5 hlasy / PROTI 0 hlasů / ZDRŽEL SE 0 hlasů
60/2010 návrhovou komisi ve složení : pí Gregárková, pí Trbušková a p. Vašát
a ověřovatele zápisu : pí Gregárková, pí Trbušková
- hlasování: PRO 5 hlasy / PROTI 0 hlasů / ZDRŽEL SE 0 hlasů
61/2010 – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se sdružením obcí Mikroregion
Polabí na uložení zařízení stavby „ Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice, Starý
Vestec a Bříství „
- hlasování: PRO 5 hlasy / PROTI 0 hlasů / ZDRŽEL SE 0 hlasů
62/2010 – přijetím dotace ze Středočeského FŽP a Zemědělství na projekt – Výstavba stromořadí –
větrolamu podél polní cesty.
- hlasování: PRO 5 hlasy / PROTI 0 hlasů / ZDRŽEL SE 0 hlasů
Za správnost:
Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem
pro volební období 2006 až 2010
konaného dne 22. 9. 2010 ve školní jídelně v Přerově nad Labem od 19:00 hod.
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková, p. Vašát, p. Baumruk,p. Kolenský, p. Červák,
Omluveni: pí. Jarešová
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
Usnesení č. 63/2010: - program zasedání jak byl zveřejněn od 14.9.2010 a doplněn na Veřejném zasedání
22.9.2010 a je jako příloha součástí tohoto zápisu
- hlasování: PRO
6
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 64/2010 - návrhovou komisi ve složení : p Červák,pí Trbušková a p. Vašát
a ověřovatele zápisu : pí Gregárková, pí Trbušková
- hlasování: PRO 6
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 65/2010 - postup AK Sedlatý a Malovec a souhlasí s následujícími možnostmi:
a) Pokud PaedDr. Jarešová celou dlužnou částku za neoprávněně vyplacenou odměnu ve výši 28 350,Kč, placení soukromých aktivit z prostředků příspěvkové organizace ve výši 27 965,- Kč a
neoprávněné ho navýšení odstupného ve výši 3 742,- Kč, celkem tedy ve výši 60.057,- Kč písemně
uzná co do důvodu a výše nejpozději do 30.9.2010 a zároveň se zaváže zaplatit obci částku 8.832,Kč včetně DPH, coby část nákladů spojených s právním zastoupením v této věci, souhlasí
zastupitelstvo obce s úhradou dluhu v měsíčních splátkách po 10.000,- Kč měsíčně, pod ztrátou
výhody splátek, s tím, že první splátka bude realizována v říjnu 2010.
b) Pokud PaedDr. Jarešová podmínku uvedenou pod písmenem a) nesplní, ani dluh neuhradí nejpozději
do 30.9.2010, souhlasí zastupitelstvo obce s podáním příslušné žaloby s požadavkem na zaplacení
v zákonné třídenní lhůtě.
- hlasování: PRO 5
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE 1
Usnesení č. 66/2010 – navýšení rozpočtu SDH o 50 000 Kč.
- hlasování: PRO
6 / PROTI 0
/ ZDRŽEL SE
0
Usnesení č. 67/2010 – prominutí poplatku paní Marie Knesplové č.p. 234
- hlasování: PRO
6 / PROTI 0
/ ZDRŽEL SE
0
Usnesení č. 68/2010 – poskytnutí příspěvku panu Radko Svobodovi na kanalizační přípojku
- hlasování: PRO 6
/PROTI 0
/ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 69/2010 – podíl obce na opravě zubní ordinace ve výši 26 000 pro zajištění podmínek pro provoz.
- hlasování: PRO 6
/PROTI 0
/ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 70/2010 – změnu Smlouvy o pronájmu části nemovitosti č.p. 112 pro Občanské sdružení ERnet
Free viz Dodatek č. 1/2010
- hlasování: PRO 6
/PROTI 0
/ZDRŽEL SE 0
Usnesení č.71/2010 – postup při řešení problémů se zajištěním služeb pro naše občany v oblasti podtlakové
kanalizace
- hlasování: PRO 6
/PROTI 0
/ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 72/2010 – postup při vymáhání dlužných částek za TDO
- hlasování: PRO 6
/PROTI 0
/ZDRŽEL SE
0
Usnesení č. 73/2010 – Smlouvy o zřízení věcného břemeno s ČEZ Distribuce
- hlasování: PRO 6
/PROTI 0
/ZDRŽEL SE
0
Usnesení č. 74/2010 – záměr na odprodeje TS NB0230 a pozemku pod ní.
- hlasování: PRO 6
/PROTI 0
/ZDRŽEL SE
0
Usnesení č. 75/2010 – zamítnutí změny provozní doby České pošty jak je v uvedena v žádosti
- hlasování: PRO 6 /PROTI 0 /ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 76/2010 – doplnění Zřizovacích listin PO o Směrnici pro hospodaření
- hlasování : PRO 5 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE
1
Usnesení č. 77/2010 – udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole Přerov nad Labem
- hlasování : PRO 5 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 1
Usnesení č. 78/2010 – záměr vydání OZV pro pořádání akcí typu Technoparty a pověřuje starostu přípravou
návrhu OZV.
- hlasování: PRO
5 /PROTI 0 /ZDRŽEL SE 1
Usnesení č. 79/2010 – rozpočtové opatření č. 3 – viz příloha
- hlasování: PRO
6 /PROTI 0 /ZDRŽEL SE
0
Usnesení č. 80/2010 – navýšení rozpočtu provozních nákladů PO Základní škola a mateřská škola Přerov
nad Labem ve výši 560 tis. Kč .
- hlasování: PRO
6 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 0
Za správnost:
Usnesení
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem
pro volební období 2006 až 2010
konaného dne 11. 10. 2010 v úřadovně OÚ Přerov nad Labem od 15:00 hod.
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková, p. Vašát, p. Baumruk, p. Červák, pí Jarešová, p. Kolenský
Omluveni :
Neomluveni:
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
81/2010: program zasedání jak byl zveřejněn od 1.10.2010 a doplněn na Veřejném zasedání 11.10.2010 a je
jako příloha součástí tohoto zápisu
- hlasování: PRO
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE 0
82/2010 návrhovou komisi ve složení : pí Gregárková, pí Trbušková a p. Vašát
a ověřovatele zápisu : pí Gregárková, pí Trbušková
- hlasování: PRO
hlasy / PROTI 0 hlasů / ZDRŽEL SE 0 hlasů
83/2010
přijetí dotace na rekonstrukci zdravotního střediska v Přerově nad Labem poskytnutou
Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt Rekonstrukce
zdravotního střediska v Přerově nad Labem reg. č. CZ.1.15/3.3.00/52.01068.
- hlasování: PRO
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE
84/2010 – uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 4 801 814,40 Kč na realizaci
projektu Rekonstrukce zdravotního střediska v Přerově nad Labem reg. č. CZ.1.15/3.3.00/52.1068
- hlasování: PRO
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE
0
85/2010 – vyčlenění peněžní částky ve výši 1200453,60 Kč odpovídající 20 % celkových nákladů projektu
Rekonstrukce zdravotního střediska v Přerově nad Labem reg. č. CZ 1.15/3.3.00/52.1068
- hlasování: PRO
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE
0
86/2010 – navýšení provozních nákladů Základní školy na doplnění vnitřního vybavení v celkové výši
115000,- Kč
- hlasování: PRO
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE
0
87/2010 – rozpočtové opatření č. 4
- hlasování: PRO
/PROTI 0
/ZDRŽEL SE
0
88/2010 – změnu výše splátek z 10000,- Kč na 5000,- Kč
-hlasování : PRO
/ PROTI
/ ZDRŽEL SE
Za správnost:
Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem
pro volební období 2006 až 2010
konaného dne 9. 11. 2010 ve školní jídelně v Přerově nad Labem od 18:00 hod.
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková, p. Vedral, p. Baumruk,,p. Jirouš, pí. Kocsisová, p. Dvořák
Omluveni:
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
Usnesení č. 89/2010: program zasedání jak byl zveřejněn od 1.11.2010 a je jako příloha č. 3 součástí
tohoto zápisu
- hlasování: PRO
7
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE
0
Usnesení č. 90/2010 návrhovou komisi ve složení : p Dvořák,pí Trbušková a p.Kocsisová
a ověřovatele zápisu: pí Gregárková, pí Trbušková
- hlasování: PRO
7
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE
0
Usnesení č. 91/2010 návrh aby byl volen uvolněný starosta obce
- hlasování: PRO
7 / PROTI
0
/ ZDRŽEL SE
0
Usnesení č. 92/2010 návrh aby byl volen jeden místostarosta obce
- hlasování: PRO
7 / PROTI
0
/ ZDRŽEL SE
0
Usnesení č. 93/2010 návrh aby volba probíhala veřejným hlasováním
- hlasování: PRO
7
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE
0
Usnesení č. 94/2010
volbu do funkce starosty obce zastupitele pana Peera Baumruka
- hlasování: PRO
6
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE
1
Usnesení č. 95/2010 volbu do funkce neuvolněného místostarosty obce zastupitelku
paní Irenu Gregárkovou
- hlasování: PRO
6
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE
1
Usnesení č. 96/2010 volbu do funkce předsedy finančního výboru obce zastupitelku
paní Darinu Kocsisovou
- hlasování: PRO
6
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE
1
Usnesení č. 97/2010 volbu do funkce předsedy kontrolního výboru obce zastupitelku
paní Miroslavu Trbuškovou.
- hlasování: PRO
6
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE
1
Usnesení č. 98/2010 volbu do funkce garanta pro oblast školství zastupitelku paní Darinu Kocsisovou.
- hlasování: PRO
6
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE
1
Usnesení č. 99/2010 volbu do funkce garanta pro oblast webových stránek a Zpravodaje
zastupitelku paní Irenu Gregárkovou.
- hlasování: PRO
6
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE
1
Usnesení č. 100/2010 volbu do funkce garanta pro oblast investiční a dotační zastupitele
pana Luďka Dvořáka.
- hlasování: PRO
6
/ PROTI
0
/ ZDRŽEL SE 1
Usnesení č. 101/2010 volbu do funkce garanta pro oblast veřejného pořádku zastupitele
pana Jaroslava Vedrala.
- hlasování: PRO
6
/ PROTI
0
/ ZDRŽEL SE
1
Usnesení č. 102/2010 volbu do funkce garanta pro oblast stavební zastupitele pana Luďka Jirouše.
- hlasování: PRO
6
/ PROTI
0
/ ZDRŽEL SE 1
Usnesení č. 103/2010 volbu do funkce garanta pro oblast kultury zastupitelku
paní Irenu Gregárkovou.
- hlasování: PRO
6
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE
1
Usnesení č. 104/2010 volbu do funkce garanta pro oblast spolkové činnosti zastupitele
pana Luďka Dvořáka.
- hlasování: PRO
6
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE 1
Usnesení č. 105/2010 volbu do funkce garanta pro oblast životního prostředí
a vzhledu obce zastupitelku paní Irenu Gregárkovou.
- hlasování: PRO
6
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE
1
Usnesení č. 106/2010 volbu do funkce garanta pro oblast podpory podnikání a turistického ruchu
zastupitele pana Jaroslava Vedrala.
- hlasování: PRO
6
/ PROTI
0 / ZDRŽEL SE
1
Usnesení č. 107/2010 uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi obcí Přerov nad Labem a PO Základní škola
a mateřská škola Přerov nad Labem, jejímž předmětem je bezplatné propůjčení
nemovitého majetku, konkrétna budovy č. p. 112 mimo prostor školní jídelny,
vyvařovny a skladů potravin a st. parc. č. 159/1 a 159/2 k.ú. Přerov nad Labem
za účelem plnění základní a doplňkové činnosti výpůjčitele. Schválený návrh
smlouvy je přílohou č. 4 tohoto zápisu
- hlasování: PRO
7
/ PROTI
0 / ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 108/2010 rozpočtové opatření č. 5.Schválené rozpočtové opatření je přílohou č. 5
tohoto zápisu.
- hlasování: PRO
7
/ PROTI
0 / ZDRŽEL SE 0
2. Ukládá:
Usnesení č. 109/2010 předsedům finančního a kontrolního výboru, aby do příštího zasedání připravili
jmenovité návrhy na členy finančního a kontrolního výboru a garanty, aby
rovněž připravili jmenovité návrhy na členy komisí.
- hlasování: PRO 7
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE
0
Usnesení č. 110/2010 jednotlivým zastupitelům připravit výhled svých priorit pro sestavení programu
Zastupitelstva pro volební období 2010 – 2014.
- hlasování: PRO
7
/ PROTI 0
/ ZDRŽEL SE 0
Za správnost:
………………………..
Petr Baumruk
…………………………
Miroslava Trbušková
………………………….
Irena Gregárková
P
Ř
E
R
O
V
S
K
Ý
ZPRAVODAJ
Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.
•
2010
ZDARMA
1
Fotografie: Irena Gregárková
Noc s Andersenem V pátek 26. 3. se proměnila poprve místní mateřská škola v čítarnu a ložnici pro malé i velké děti. Děti prožily večer a část noci s knížkou, četbou
a vyprávěním. Tato akce potěšila řadu dětí i dospělých a již nyní se těšíme na druhý
ročník Více informací z této akce najdete na str. 11 a 17.
OBSAH ČÍSLA: Usnesení zastupitelstva • Budoucnost přerovského kostela • Informace o územním plánu obce
Jak žije Základní škola a mateřská škola? •Představujeme: ředitelka ZŠ a MŠ Yveta Hrušková • Co připravujeme?
Fotografie: Petr Vilgus
Svěcení kapličky sv. Vojtěcha nad studánkou V sobotu 24. 4. 2010 přijede Otec
biskup Václav Malý vysvětit kapličku na Vrších. V 9 hodin začne v přerovském kostele sv. Vojtěcha mše svatá k poctě sv. Vojtěcha a českých světců. V 10.00 vyrazí
od kostela průvod k „Vojtěchovi“ a od 10.30 začne svěcení tohoto nově opraveného místa. Máte stromořadí okolo kapličky rádi? Pomáhali jste při sázení stromů
a dalších úpravách? Zajímá vás, jak toto místo nyní vypadá? Přijďte v sobotu!
2
Přerovský zpravodaj 1_2010
Usnesení zastupitelstva
Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Přerov nad Labem
pro volební období 2006 až 2010
konaného dne 9. 12. 2009 ve školní jídelně
v Přerově nad Labem od 19.00 hod.
Přítomni: P. Baumruk, L. Červák, V. Vašát,
I. Gregárková, I. Jarešová, M. Trbušková
Omluven: M. Kolenský
Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
128. návrhový výbor ve složení
M. Trbušková, J. Jaksch, V. Vašát,
ověřovatele – I. Gregárková, L. Červák
129. doplnění programu podle návrhu
starosty – žádost o dotaci na větrolamy
130. rozpočtové opatření č. 6
131. závěrečné rozpočtové úpravy
132. rozpočtové provizorium na rok 2010
jako přebytkové
133. systémové opatření pro nápravu
nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání hospodaření obce Přerov
nad Labem. Podle zákona 320/2001 Sb.,
§§25–31, §11, odst. (1), §6, odst. (2)
po vypracování rozpočtu bude
provedena kontrola finančním
výboremzastupitelstva a správnost
bude potvrzena podpisem předsedy
finančního výboru.
134. vyhlášení inventarizace majetku
k 31. 12. 2009 – Inventarizační komise
ve složení: předseda M. Trbušková;
členové M. Kolenský, L. Červák
135. mandátní smlouvu na dopravní
obslužnost obce v roce 2010
136. výši stočného pro občany 30 Kč/m3
a Dodatek ke smlouvě s provozovatelem
kanalizace na rok 2010
137. nezměněnou výši poplatku za svoz
TKO podle obecně závazné vyhlášky
č. 4/2007 a Dodatek ke smlouvě
s provozovatelem na rok 2010
138. prodej nemovitosti č. p. 16 podle
podmínek schválených na mimořádném
veřejném zasedání ze dne 3. 4. 2009
pod číslem 23 Usnesení.
139. výběr dodavatele stavby
„Rekonstrukce Základní školy v Přerově nad
Labem“ – PMS spol. s r. o., Poděbrady
140. záměr podat žádost o přidělení dotace
z FROM na rekonstrukci ulice Na Pískách
a souhlasí s finanční spoluúčastí obce ve
výši 5 % nákladů
141. záměr podat žádost o přidělení
dotace z Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek HZS a souhlasí s finanční
spoluúčastí obce ve výši 5 % nákladů
142. záměr podat žádost o dotaci z fondu
obnovy drobných kulturních památek
na opravu drobných sakrálních staveb
a souhlasí s finanční spoluúčastí obce
ve výši 5 % nákladů
143. záměr podat žádost o dotaci z Fondu
životního prostředí a zemědělství
Středočeského kraje na výsadbu větrolamů
a souhlasí s finanční spoluúčastí obce ve
výši 5 % nákladů
144. revokaci usnesení zastupitelstva
z veřejného zasedání 7. 10. 2009 a zruší
bod č. 119., 120. a 121.
145. rozdělení Základní školy a mateřské
školy Přerov nad Labem, okres Nymburk na
1) Základní školu a mateřskou školu Přerov
nad Labem a 2) Školní jídelnu a vyvařovnu
Přerov nad Labem
146. zánik Základní školy a mateřské školy
Přerov nad Labem, okres Nymburk, IČ:
71001972, bez likvidace, ke dni 31. 1. 2010,
147. zřízení nových příspěvkových
organizací obce Přerov nad Labem
a) Základní škola a mateřská škola Přerov
nad Labem ke dni 1. 2. 2010
b) Školní jídelna a vyvařovna Přerov nad
Labem ke dni 1. 2. 2010, na organizaci
uvedenou pod písm. a) přechází k datu
jejího vzniku majetek a veškerá práva
a závazky (včetně pracovněprávních)
týkající se činnosti základní školy, mateřské
školy a školní družiny zanikající příspěvkové
organizace uvedené v bodě 146, na
organizaci uvedenou pod písm. b) přechází
k datu jejího vzniku majetek a veškerá
práva a závazky (vč. pracovněprávních)
týkající se činnosti školní jídelny zanikající
organizace uvedené v bodě 146,
148. a) Zřizovací listinu Základní školy
a mateřské školy Přerov nad Labem
b) Zřizovací listinu Školní jídelny
a vyvařovny Přerov nad Labem
149. Souhlas s umístěním sídla obou
zřizovaných příspěvkových organizací do
budovy č. p. 112 Přerov nad Labem, která
je v majetku obce Přerov nad Labem
150. Změnu Směrnice pro zadávání
zakázek malého rozsahu
151. Pravidla pro přijímání a vyřizování
stížností a petic
152. Jmenování :
a) ředitelku příspěvkové organizace Školní
jídelna a vyvařovna Přerov nad Labem –
paní Petra Jírová
b) ředitelku příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Přerov nad
Labem – paní Mgr. Yveta Hrušková
153. poskytnutí příspěvku na připojení
podtlakové kanalizace pro manžele
Bundovi ve výši 5000 Kč
154. změnu nájemní smlouvy o pronájmu
bytu pro učitele – učitelům bude
poskytnuta sleva nájmu 50 %, pokud
budou v Základní škole a mateřské škole
v Přerově nad Labem zaměstnáni na úvazek
větší než 50 % týdenního pracovního
úvazku.
155. záměr poskytnutí finančního
příspěvku na rekonstrukci sportovního
areálu – II. etapa pro TJ Sokol
ere na vědomí a souhlasí:
• be
156. s jmenováním zapisovatelky paní
Dany Matějčkové
157. s plněním úkolů z minulého veřejného
zasedání Zastupitelstva obce
158. s informací o postupu prací na
projektu veřejného vodovodu, konceptu
Územního plánu obce
159. s informací o projektu výstavby
paroplynové elektrárny v k. ú. Mochov
esouhlasí:
• ne
160. se záměrem vybudování paroplynové
elektrárny v k. ú. Mochov
• ukkládá:
161. doplnit jmenovitě hlasování do zápisu
z minulého veřejného zasedání
162. doplnit současnou zřizovací listinu
Základní školy a mateřské školy podle
požadavku paní Jarešové
163. zjistit, zda lze zveřejnit jména
účastníků konkurzu na ředitele Základní
školy a mateřské školy Přerov nad Labem
Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Přerov nad Labem
pro volební období 2006 až 2010
konaného dne 17. 2. 2010 na obecním
úřadě v Přerově nad Labem od 19.00 hod.
Přítomni: p. Červák, pí Gregárková,
pí Trbušková, p. Baumruk, pí Jarešová
Omluveni: p. Vašát, p. Kolenský
Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
1. volbu návrhového výboru ve složení:
Gregárková, Červák, Trbušková,
a ověřovatelů zápisu – Červák, Gregárková
2. souhlasí s budoucím bezúplatným
nabytím zastavěných částí pozemků
p. č. PK 1918, PK 1877/1 a PK 1866/10
v katastrálním území Přerov nad Labem
dotčených projektem „Přerov nad Labem –
revitalizace veřejných prostranství v obci,
kolem zámku a skanzenu – 1. část“
z vlastnictví Středočeského kraje do
vlastnictví obce Přerov nad Labem
3. souhlasí s podáním žádosti o dotaci
na rekonstrukci a dostavbu zdravotního
střediska z programu ROP v roce 2010,
souhlasí s realizací projektu na rekonstrukci
a dostavbu zdravotního střediska
a souhlasí s dofinancováním zbylých
20 % nákladů akce, které nebudou
pokryty dotací
4. se jmenováním zapisovatelky paní
Miroslavy Trbuškové
Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Přerov nad Labem
pro volební období 2006 až 2010
konaného dne 3. 3. 2009 ve školní jídelně
v Přerově nad Labem od 19.00 hod.
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková,
p. Vašát, p. Kolenský, p. Baumruk,
Omluveni: p. Červák, pí Jarešová
Zastupitelstvo obce
• schvaluje:
5. návrhový výbor ve složení I. Gregárková,
A. Bakošová, M. Kolenský, ověřovatele
zápisu: V. Vašát, M. Kolenský
Přerovský zpravodaj 1_2010
6. inventarizaci majetku, závazků
a pohledávek k 31. 12. 2009
7. rozpočet obce v paragrafovém členění
na rok 2010 jako schodkový, rozpočet je
schválen včetně příjmů a výdajů
uskutečněných v době rozpočtového
provizoria, schodek bude vyrovnán
z přebytku minulých let
8. upravený návrh pokynů pro zpracování
návrhu územního plánu Přerov nad Labem
9. rozpočtový výhled obce Přerov nad
Labem na období 2010–2011 a upravený
plán priorit investičních akcí pro rok 2010
10. žádost o prodloužení pronájmu
vodních ploch Rybářskému sdružení Polabí.
11. stanovisko k žádosti o územní řízení
a stavební povolení pro Jiřího Homolu
12. kupní smlouvu s panem Tomášem
Moravcem na prodej nemovitosti č. p. 16
13. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a souhlas se zřízením
stavby trasového a odbočkového uzávěru
na pozemku p. č. 969 a p. č. 1887/2
v k. ú. Přerov nad Labem a smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a souhlas se zřízením stavby na
přeložku STL plynovodu.
14. záměr prodat část pozemku p. č. 1898
pod p. č. 1898/4
15. smlouvu o poskytování právní pomoci
s Mgr. Ivou Marečkovou
16. žádost ředitelky Základní školy
a mateřské školy o povolení přispívat
zaměstnancům školy na obědy
17. dohodu s panem Ing. Špitálským na
výměnu pozemků
• neschvaluje:
18. požadavky vznesené v podání
č. j. 647/2009 ze 7. října 2009
19. prodloužení smlouvy o pronájmu
nebytových prostor s panem Františkem
Chottem z důvodu neplnění smlouvy
z jeho strany.
3. Bere na vědomí a souhlasí:
20. s informací o plnění úkolů z minulého
zasedání
Kalendář akcí
Duben 2010
• 24. 4. Poutní oslava sv. Vojtěcha
v Přerově nad Labem, pořádá Obec Přerov
nad Labem s Římskokatolickou farností
Čelákovice
9.00 Mše svatá k poctě sv. Vojtěcha
a českých světců, slouží Otec biskup
Václav Malý
10.30 Posvěcení kapličky sv. Vojtěcha
• 24. 4. Pouťová zábava, hostinec
U skanzenu, pořádá Sbor dobrovolných
hasičů Přerov nad Labem
• 25. 4. Pouť na sv. Vojtěcha v Přerově
nad Labem
• 30. 4. Běh pohádkovým lesem, Lužní
les, pořádají Maminky dětem
• 30. 4. Pálení Čarodějnic, pořádá Sbor
dobrovolných hasičů Přerov nad Labem
Květen 2010
• 30. 5. Vítání občánků, Bednárna –
skanzen, pořádá Obec Přerov nad Labem
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Přerov nad Labem
Červen 2010
• 1. 6. Dětský den, Sportovní areál
TJ Sokol, pořádá: ZŠ a MŠ Přerov nad
Labem ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů Přerov nad Labem
Srpen 2010
• 29. 8. Loučení s prázdninami, Zámecká
zahrada, pořádají Maminky dětem
Září 2010
• 1. 9. Slavnostní otevření
zrekonstruované Základní školy, pořádá
Obec Přerov nad Labem ve spolupráci
se ZŠ a MŠ Přerov nad Labem
Pokračuje plán rekonstrukce památek Na počátku letošního roku došlo k rekonstrukci další památky – křížku u čtyř lip Na Vrších. Opravu, kterou provedl
nymburský restaurátor Josef Červinka, zaplatila dotace krajského úřadu.
Půjdem spolu do Betléma
26. 12. 2009 si mnoho z nás
připomnělo příběh o narození
Ježíška u betlému v kostele
sv. Vojtěcha v Přerově nad Labem.
V zaplněném kostele jsme si
zazpívali koledy s kytarou,
zahrála Kateřina Višňovská.
Říjen 2010
• Drakiáda, pořádají Maminky dětem
(termín bude stanoven dle počasí)
• 23. 10. Vyřezávání dýní s lampionovým
průvodem, pořádají Maminky dětem
• 30. 10. Haloweenská párty, pořádají
Maminky dětem
Listopad 2010
• 13. 11. Posvícenská zábava, pořádá
Sbor dobrovolných hasičů Přerov nad
Labem
• 14. 11. Posvícení v Přerově nad Labem
Prosinec 2010
• 4. 12. Setkání s čerty, pořádají Maminky
dětem
Další akce budou průběžně doplňovány.
Změna programu vyhrazena.
Přijďte v sobotu 24. dubna 2010 na svěcení kapličky sv. Vojtěcha!
Od 9 hodin ráno mše svatá v kostele, od 10.30 hodin obřad
u Vojtěcha na Vrších. Posvěcení provede Otec biskup Václav Malý.
3
4
Přerovský zpravodaj 1_2010
Fotografie z akcí v Přerově nad Labem
Fotografie: Joseef Gregárek
Fotografie: Joseef Gregárek
Halloweenská párty V sobotu 31. 10. 2009 uspořádaly
Maminky dětem Halloweenskou párty u Kotápišů. Pro
děti i dospělé byla připravena diskotéka, plno soutěží
a ocenění pro snaživé účastníky. Nechybělo dobré občerstvení, které pomohly připravit babičky i maminky. Děkujeme obci, která nám na akce přispívá.
Vánoční koncert DYKYTY I minulý rok si pro řadu z nás
připravila Dykyta akci v předvánočním čase. Při koncertu
zazněly adventní písně, tradiční české a moravské lidové
koledy, pastorely a Valašská jitřní mše pastorální Jaroslava
Křičky. Spoluúčinkovali lidová muzika Dykyta a Vox Nymburgensis. Provedení řídil Jan Mikušek.
Fotografie: Joseef Gregárek
Fotografie: Tomáš Gregárek
Dětská maškarní zábava V sobotu 20. 2. 2010 se uskutečnila dětská maškarní zábava v tanečním sále U Kotápišů,
kam dorazilo spoustu dětí v krásných maskách – princezen, rytířů, kovbojů, pirátů, zvířátek a mnoha dalších. Některé maminky si s originálními maskami opravdu vyhrály
a jejich děti dostaly za odměnu mnoho pěkných cen. Letošním překvapením se staly dvě pohádkové bytosti –
František a Fanynka, které děti znají z Kouzelné školky. Maminky dětem se těší na další setkání s dětmi i všemi ostatními v našem lužním lese při Běhu pohádkovým lesem.
Masopustní zábava V sobotu 13. 2. bylo opět veselo,
v tanečním sále U Kotápišů se konala masopustní zábava,
která navázala na masopustní průvod maškar. Organizátora akce TJ Sokol příjemně překvapilo, kolik dospělých se
zahalilo do masek. Přihlížející se mohli bavit při vystoupeních myší s deratizátorem, lékařů a sestřiček z ordinace ze
Zámecké zahrady, objevila se zde řada pohádkových bytostí a dalších vtipných masek. Někteří nebyli k rozeznání až do půlnoci, kdy došlo k odmaskování s vyhlášením
nejlepších masek. Poděkování patří všem organizátorům
a účastníkům masopustního veselí v naší obci.
Fotografie: Tomáš Gregárek
Masopustní průvod V sobotu 6. 2. už počtvrté prošel
Přerovem rozpustilý průvod maškar. Na okruh vesnicí vyrazili například smrtka, slunce, voják, primář, dva medvědi i s medvědáři, babička, princezny, dokonce Ivánek
s Nastěnkou z Mrazíka a mnoho dalších. Průvod vždy zastavil u domu, kde dostal malé pohoštění a něco ostřejšího. V čele průvodu jel koňský povoz, ze kterého muzikanti před každým domem vyhrávali. Někde se i tančilo, veselí bylo všudypřítomné. Mírně mrholilo, ale to nikomu
z přítomných vůbec nevadilo.
Přerovský zpravodaj 1_2010
Zprávy z Přerova nad Labem
Volby do Poslanecké sněmovny
Konají se v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
Termíny veřejných zasedání
28. 4., 23. 6., 22. 9. Veřejná zasedání se konají ve školní jídelně. V říjnu letošního roku proběhnou komunální volby, ve kterých občané Přerova nad Labem zvolí nové zastupitelstvo obce.
Vítání občánků
V neděli 30. května 2010 od 14:00 hodin budou přivítaní
noví občánci Přerova nad Labem, kteří se narodili od
května 2009 do března 2010. Vítání občánků se uskuteční
ve skanzenu – Bednárně. Potvrďte, prosím, zájem o účast
u paní Matějčkové. O dětech narozených v dubnu nedostaneme včas zprávu. Pokud si rodiče dětí narozených
v dubnu 2010 budou přát zúčastnit se vítání občánků,
oznamte to, prosím, na OÚ.
Statistika obyvatel v roce 2009
Počet dětí narozených: 16, počet zemřelých občanů: 8,
počet občanů nově přihlášených k trvalému pobytu: 34,
počet občanů odhlášených z trvalého pobytu: 21. Počet
obyvatel Přerova se za minulý rok zvýšil o 21 osob.
Mše v kostele sv. Vojtěcha
Každou neděli od 9.15 se v našem kostele slouží Mše svatá nebo bohoslužba slova s udělováním sv. příjímání.
Mše slouží kněz P. Scheuch a bohoslužbu slova slouží
laik. Kostel spadá pod Římskokatolickou farnost Čelákovice, která zajišťuje Mše i ostatní Svátosti.
Sbírka na opravu kostela
Sbírka byla opět zahájena během velikonočních svátků.
K 8. 4. 2010 bylo vybráno 10 305 Kč. Za Váš příspěvek děkuje Římskokatolická farnost Čelákovice a Obec Přerov
nad Labem. Vzhledem k tomu, že byl kostel v letošním
roce na Tři krále vykraden, je kasička po uzavření kostela
odnášena z kostela, tak aby nedošlo k jejímu opětovnému odcizení.
Poděkování za pomoc při sněhové nadílce
Obec Přerov nad Labem děkuje všem, kteří pomohli s letošní sněhovou nadílkou. Naše obec není technicky vybavena, aby takovou nebývalou nadílku zvládla sama. Řada
z našich spoluobčanů pomáhala bez nároku na finanční
odměnu. Někteří byli ochotni jezdit s pluhy i v nočních
hodinách. Dále děkujeme za zapůjčení potřebné techniky, bagrů, bobíků atd. Děkujeme i všem občanům, kteří
si uklidili před svými domy a tím zvýšili bezpečnost pro
chodce.
Zahájení jarní sezony fotbalistů přípravky
První jarní paprsky vytáhly členy naší přípravky po dlouhé zimě, kdy obratnost a všestrannost byla trénována
v tělocvičně základní školy, na trávníkové hřiště. V rámci
zimní přípravy několik zápasů kluci sehráli i na umělém
povrchu haly v Milovicích. Žáčci přípravky se určitě těší
na své soupeře, které máme ve skupině. Jedná se o týmy
Polabanu B, Poříčan, Bohemia A Poděbrady, Polabanu A,
Semic, Litole a Milovic. Podle rozpisu je vidět, že kluci se
podívají i do vzdálenějších míst našeho okresu a určitě
i tam budou svými kvalitami soupeře porážet. Tradičním
završením jarní fotbalové sezony bude opět turnaj „O pohár babineckých Pidiždíků“, na kterém si kluci určitě dobře zahrají a my, maminky, společně připravíme chutné
pohoštění, určitě se bude i grilovat.
Kluci nám od minulého roku zestárli, a tak někteří po jarní sezoně opustí řady přípravky a na stálo přejdou do kategorie žáků. Určitě i tam naleznou vzory ve svých starších spolužácích a pomohou získávat cenné body do tabulky. Tréninky přípravky jsou pondělí, středa, pátek od
17.00 hod. Zároveň pondělí jsou i hrací dny, takže pokud
budete mít zájem, přijdťe na trénink i se svými ratolestmi,
určitě se mezi nimi najde nějaký budoucí talent. Sportu
zdar! (Jitka Milaniaková)
Datová schránka
Přerovskému úřadu lze nově zasílat „doporučené“ dopisy
jak fyzicky na adresu 289 16 Přerov nad Labem 38, tak
elektronicky do schránky číslo 7etb5xc.
Školní jídelna a vývařovna Přerov nad Labem
Od 1. února 2010 se Školní jídelna v Přerově nad Labem
stala samostatným subjektem, který je však i nadále zřizovaný Obcí Přerov nad Labem. Složení zaměstnanců zůstalo stejné: Petra Jírová – vedoucí ŠJ, Hana Řeháková – kuchařka, Jana Jírová – pomocná kuchařka. Pokud mohu
hovořit za sebe a své zaměstnance, nijak radikálně jsme
rozdělení se základní školou nepocítily, až na určité administrativní změny.
Školní jídelna je velmi moderně vybavena, a tím můžeme
poskytnout svým strávníkům chutnou a zdravou stravu,
což je jeden z našich hlavních cílů. Zde nabízíme i možnost odběru obědů pro cizí strávníky a důchodce z obce.
Oběd je nutné objednat nejpozději den předem.
Základní škola v tomto období prochází rozsáhlou rekonstrukcí. I ve Školní jídelně by mělo letos o letních prázdninách dojít k určitým změnám a úpravám, např. výměna
starých oken za nové plastové. To by mělo přispět ke zlepšení kvality prostředí stravovacích prostor.
Do budoucna věřím v dobrou spolupráci se zřizovatelem
Obcí Přerov nad Labem, s vedením Základní a mateřské
školy a strávníky Školní jídelny. I nadále se budeme snažit
o zkvalitnění našich služeb.
(Petra Jírová – vedoucí ŠJ)
Poslední leč
V sobotu 23. 1. 2010 na nás čekala Poslední leč, kterou
úspěšně připravilo v hostinci U Skanzenu Myslivecké
sdružení Přerov nad Labem. K tanci a poslechu nám zahrál a zazpíval Pavel Stříbrný. O půlnoci na nás čekala bohatá tombola. Po celý večer jsme mohli ochutnávat zvěřinové dobroty.
5
6
Přerovský zpravodaj 1_2010
Budoucnost přerovského kostela
Kateřina Višňovská, Jakub Jaksch
Vážení a milí spoluobčané, věřící,
rádi bychom Vás seznámili také s tím, co se děje nového
v bezprostředním centru obce – kostele sv. Vojtěcha.
A také s tím, co by se s přispěním nás všech zde mohlo dít
i v budoucnu…
Největší změnou je odchod našeho duchovního správce
Lubomíra Neugebauer na zasloužený odpočinek po
dlouhé službě v naší obci. Otec Neugebauer byl vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotním stavu nucen odejít
do Staré Boleslavi, kde je o něho náležitě postaráno. Věřící a představitelé obce se s otcem Neugebauerem rozloučili 16. 2. 2010 při příjemném posezení na faře, kde mu
poděkovali za dlouholetou obětavou práci.
Vzhledem k tomu, že přerovský kostel v nedávné minulosti a v současné době navštěvuje mizivě málo věřících,
není zatím pravděpodobné, že by do Přerova nad Labem
přišel nový farář. Po odchodu P. Neubergera duchovní
správa kostela přešla do rukou otce Scheucha z farnosti
Čelákovice, pod kterou kostel v Přerově nad Labem spadá. Tím se také změnil začátek nedělních bohoslužeb
z 8.00 na 9.15. Důvodem totiž bylo sladit mši v našem
kostele s ostatními bohoslužbami čelákovické farnosti. Jistou úpravu dozná i forma bohoslužby, kdy jednu neděli
bude sloužena mše svatá otcem Scheuchem a druhou
bude bohoslužba slova s udělováním sv. přijímání, kterou
povede laik. Příčina je zcela prostá – počet mší sloužených v neděli je příliš velký, a proto bude otec Scheuch jeden týden sloužit bohoslužbu v Přerově a druhý v Mochově.
Smutné ale bylo, že kostel byl o velikonoční neděli poloprázdný, sešlo se zde pouze dvanáct věřících. Pokud se situace nezlepší, není vyloučeno, že nakonec dojde k uzavření kostela. Vedle zámku by tak mohla stát další opuštěná historická budova v centru obce. Co to může pro náš
všechny znamenat? Chátrání budovy, menší naděje na
získání dotace na opravu kostela a mnoho dalších negativních projevů dnešní doby.
Doufáme, že změna formy i času bohoslužeb přivede do
kostela i věřící, kteří až dosud jezdili jinam. Na mši srdečně zveme i ostatní občany Přerova. Věříme, že se nám nakonec podaří rozšířit řadu lidí sdílejících společné slavení
nedělní mše.
Kostel ale není jen útočištěm pro hrstku přerovských věřících, stojí v centru obce, odedávna byl a je duchovním
a kulturním zázemím všem občanům. Kostel je otevřený
také např. při koncertě vážné hudby či zpívání koled před
betlémem, to se ale děje jen párkrát do roka.
Jak tedy zabránit tomu, aby se naše obec zařadila mezi
ostatní středočeské obce, kde postupně umírají staré tradice, kde se vytratilo jedno z důležitých míst setkání?
Občanská poradna v Nymburce
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své
oprávněné zájmy. Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Základními principy služeb jsou: bezplatnost – za služby občanského poradenství klienti neplatí; nestrannost – poradce
se nepřiklání k žádnému řešení, pouze předkládá dostupné možnosti; důvěrnost – poradna je vázána mlčenlivostí, klienti mohou vystupovat anonymně; nezávislost – poradna není součástí žádné jiné instituce.
Služby Občanské poradny Nymburk se pohybují v široké škále od poskytnutí informace přes radu a aktivní pomoc až po
asistenci při jednání klienta s příslušnou organizací (doprovázení, vyjednávání). Smyslem občanského poradenství však
není řešit problémy za klienta nebo se za něj rozhodovat, ale nabídnout mu možná řešení a vysvětlit důsledky toho kterého řešení tak, aby se klient mohl snáze rozhodnout. Smyslem občanského poradenství je posílit klienta tak, aby napříště svoji situaci zvládl vyřešit svými silami.
Oblast možných dotazů je velmi široká, pracovníci Občanské poradny Nymburk, o.s. jsou schopni pomoci řešit dotazy
z těchto oblastí: sociální dávky / sociální pomoc / pojištění / pracovně právní vztahy a zaměstnanost / bydlení / rodina
a mezilidské vztahy / majetkoprávní vztahy a náhrada škody / finanční a rozpočtová problematika / zdravotnictví / školství a vzdělávání / ekologie, právo životního prostředí / ochrana spotřebitele / základy práva ČR / právní systém EU / občanské soudní řízení / veřejná správa / trestní právo / ústavní právo atd.
Občané mohou poradnu kontaktovat telefonicky na telefonech 325 511 148,731 588 632 (Mgr. Stuchliková), 775 561
848 (pí Zajíčková), e-mailem na [email protected] , [email protected], dopisem nebo osobně.
V případě osobní konzultace se klient může předem objednat (telefonicky, e-mailem, osobně) na konkrétní hodinu
v konzultačních hodinách nebo může přijít i bez objednání. Na konzultaci je velmi vhodné přinést sebou všechny materiály a dokumenty, které se k dané situaci vztahují, aby mohl poradce problém náležitě posoudit – často totiž záleží na
formulaci smlouvy, paragrafu uvedenému ve výpovědi z pracovního poměru či bytu, datu a způsobu odvolání proti tomu
kterému rozhodnutí atd. Klientův problém se někdy vyřeší během jedné konzultace, ale složitější případy často vyžadují
více konzultací.
Další informace o činnosti Občanské poradny Nymburk, o. s. je možné nalézt na www.opnymburk.cz nebo www.pomocobetem.cz.
Veronika Pačesová, DiS., ředitelka OP Nymburk
Přerovský zpravodaj 1_2010
Co připravujeme?
Vít Vašát, Petr Baumruk, Irena Gregárková
Společný vodovod – Semice, Starý Vestec, Břístí, Přerov
Začátkem ledna tohoto roku byla podána za Mikroregion
Polabí žádost o dotaci z EU na Státní fond životního prostředí. Naše obec se intenzivně zúčastnila příprav k žádosti. Zajišťovali jsme formální náležitosti , finanční rozvahy až po souhlasy s bankovním krytím. V únoru proběhla schůzka všech zainteresovaných starostů
s pracovníky fondu ŽP. Došlo k vyjasnění některých sporných bodů. Nově vyžádané podklady byly na fond ŽP zaslány během několika dnů. Zde bychom chtěli ocenit pomoc pana starosty Lysé nad Labem Mgr. Havelky. Před
několika dny nám bylo oznámeno, že naše žádost postupuje do dalšího hodnocení. Došlo k částečným úpravám
projektu, především na straně Starého Vestce.
Je otázkou několika týdnů k získání stavebního povolení
k přístupové cestě k vodojemu. O dotaci by mohlo být
rozhodnuto v měsíci srpnu. Jsme přesvědčeni, že vše dobře dopadne. Pitná voda je nutná pro všechny domácnosti, pro chod škol, zdravotních zařízení, soukromých
provozoven a zemědělských farem. Pro obec to rozhodně
nebude levná záležitost, ale velice potřebná.
Středočeský krajský úřad jsme požádali o zařazení do
oprav komunikací, tzn. že by kraj upravil křižovatku U Indiána a komunikaci III. třídy, která přiléhá k revitalizovanému uzemí, odhadovaná výše spoluúčasti kraje je 7
milionů korun. Část peněz by mohl kraj získat z evropských dotací – Oblast podpory 1.1 – silnice II. a III. třídy.
Zařizujeme stavební povolení:
• ve spolupráci s TJ Sokol Přerov nad Labem zajišťujeme
stavební povolení na prodloužení kanalizace ke sportovnímu areálu, tak abychom mohli na konci tohoto roku
požádat fond životního prostředí Středočeského kraje
o dotaci pro tuto stavbu.
• dále zajišťujeme stavební povolení k nástavbě hasičské
zbrojnice se 2 byty 2+kk.
U obou těchto staveb je v současnosti přerušeno stavební
řízení do doby dodání dalších potřebných dokladů či doplnění projektové dokumentace.
Rekonstrukce základní školy
Rekonstrukci ZŠ provádí firma PMS Poděbrady, hlavní
stavbyvedoucí je pan Jaromír Netík. V současné době
jsou rekonstruovány 4 učebny a polovina sociálního zařízení, dva půdní prostory, venkovní sanační omítka tělocvičny. Připravuje se celková oprava střechy. V učebnách
se zřizují nové podlahy, sádrokartonové stropy, nová
elektroinstalace, osvětlení, slaboproudé rozvody k počítačům, dataprojektorům, k tabulím, dále vodovodní rozvody a odpady v jednotlivých učebnách. Rekonstrukce sociálního zařízení bude odpovídat dnešním standardům.
Umyvadla, WC, pisoáry, bidet, výlevka pro úklid. Vše napojeno na dva centrální elektrické boilery. V celé budově
budou nová plastová okna. Před několika dny byla vybrána firma na dodávku vybavení učeben. Stoly, židle, skříně, vitríny, nástěnky, počítače, 2 interaktivní tabule, žaluzie, dataprojektory, atd. Všechna vybavení a přístroje
musí mít certifikáty kvality a bezpečnosti pro školy a tím
splňovat přísné normy.
Finanční podíl obce na celkových nákladech rekonstrukce předpokládáme asi 10 %. Finanční vyúčtování stavby
vůči poskytovateli dotace bude proveden ve dvou termínech – v polovině stavby a na konci stavby. Proto připravujeme s komerční bankou krátkodobý úvěr na dofinancování celé rekonstrukce. Náklady na úroky a rezervace finančních prostředků předpokládáme 160 –190 tis. Kč.
Chtěli bychom velice poděkovat paní ing. Matějčkové za
přípravu podkladů a za profesionální jednání s KB.
K žádosti o dotaci z EU připravujeme dva projekty:
Zdravotní středisko – zajišťujeme prodloužení stavebního
povolení, aktualizaci podrobného rozpočtu k roku 2010,
zdůvodnění potřebnosti tohoto projektu. V současné
době je u ROP střední Čechy finanční situace taková, že
se jedná o poslední finanční prostředky z prioritní osy
3.3. Vedení ROP střední Čechy se snaží v Bruselu převést
1 miliardu Kč z prioritní osy 2. cestovní ruch na prioritní
osu 3. Termín podání žádosti zatím není znám. Předpokládáme konec června.
Revitalizace veřejných prostranství v obci, kolem zámku
a skanzenu – I. část – připravuje se projekt ke stavebnímu
povolení. Připravujeme veškeré potřebné podklady pro
řádný průběh stavebního řízení. Žádost o dotaci zpracováváme se stejnou firmou jako úspěšnou žádost o dotaci
na projekt Moderní škola na venkově. Projekt revitalizace
řeší nové chodníky, zeleň, mobiliář, odstavné plochy pro
auta, zvýšení bezpečnosti chodců, snížení prašnosti atd.
Oblast podpory 3.3 – Rozvoj venkova je finančně omezena, maximální výše poskytované dotace na jeden projekt je maximálně 20 milionů korun, spoluúčast obce
vzrostla z původních 7,5 % na 20 %. Zvýšení finanční
spoluúčati žadatelů umožní poskytovateli dotace ROPu
podpořit více projektů z evropských dotací.
V dubnu tohoto roku očekáváme:
Na konci minulého roku jsme žádali o dotace ze Středočeského krajského úřadu na akce:
• na modernizaci vybavení hasičského sboru – minimální
spoluúčast obce 5 %
• výstavba komunikace na „Pískách“ – minimální spoluúčast obce 5 %
• oprava sochy panny Marie na „Plácku“ – minimální
spoluúčast obce 5 %
Vyhodnocení těchto dotací proběhne v dubnu. Výše dotace bude závislá na naplnění krajského rozpočtu. Podle
našich informací je finanční situace KÚ v letošním roce
podobná tak, jako ve státním rozpočtu.
Poděkování
Na konci měsíce března provedl Krajský úřad Středočeského kraje odbor kontroly – přezkoumání hospodaření
obce za rok 2009 se závěrem: „Nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.“ Chtěli bychom tímto poděkovat paní ing.
Daně Matějčkové ze velice dobrou práci pro obec Přerov
nad Labem.
7
8
Přerovský zpravodaj 1_2010
Informace o územním plánu obce
Petr Baumruk
Obecní zastupitelstvo na březnovém veřejném zasedání
schválilo upravené pokyny pro zpracování návrhu územního plánu. Pořizovatel pořídí pro obec zpracování návrhu územního plánu. Návrh by měl být zpracován do konce května 2010. Pořizovatel oznámí místo a dobu konání
společného jednání o návrhu územního plánu nejméně
15 dnů předem jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován,
a sousedním obcím. Dotčené orgány vyzve k uplatnění
stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné
lhůtě mohou sousední obce uplatnit své připomínky. Po
tuto dobu pořizovatel umožní uvedeným orgánům nahlížet do návrhu územního plánu. Doloží-li dotčený orgán
nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta
pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů.
K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Vyžaduje-li to zvláštní právní předpis, zajistí pořizovatel též příslušné rozhodnutí.
Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem
Návrh územního plánu posuzuje před řízením o jeho vydání krajský úřad, kterému pořizovatel předloží návrh
územního plánu a zprávu o jeho projednání.
Krajský úřad posoudí návrh ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší
územní vztahy, v souladu s politikou územního rozvoje
a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
Krajský úřad sdělí své stanovisko pořizovateli do 30 dnů
ode dne předložení všech stanovených podkladů. Pokud
nesdělí své stanovisko ve stanovené lhůtě, platí, že
s předloženým návrhem územního plánu souhlasí. V případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku pořizovatele na nedostatky, lze zahájit řízení o vydání ÚP na základě
potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků.
Řízení o územním plánu
Veřejné projednání návrhu územního plánu
O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu se
koná veřejné projednání. Pořizovatel zajistí, aby po dobu
30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky byl návrh
územního plánu vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele a v obci, pro kterou územní plán pořizuje. K veřejnému projednání přizve jednotlivě obec, pro kterou je
územní plán pořizován, dotčené orgány a sousední obce,
a to nejméně 30 dnů předem.
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit
své připomínky a námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na
tuto skutečnost upozorněny.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního
rozvoje, se nepřihlíží.
Přezkum a odůvodnění návrhu územního plánu
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí
o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu územního plánu. Pokud je to nezbytné, zajistí pro obec úpravu
návrhu územního plánu v souladu se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Je-li na základě projednání nutné návrh územního plánu
přepracovat, zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem pokyny pro zpracování návrhu územního plánu a předloží je ke schválení zastupitelstvu obce,
pro kterou je územní plán pořizován.
Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu územního plánu
zejména s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky
na ochranu nezastavěného území, s požadavky tohoto
zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Součástí odůvodnění
územního plánu zpracovaného pořizovatelem je výsledek přezkoumání územního plánu , vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území, stanovisko krajského úřadu
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak
bylo zohledněno, vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. Dojde-li pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh územního plánu v rozporu se zákonem ,
předloží návrh na jeho zamítnutí.
Vydání územního plánu
Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh
na vydání územního plánu s jeho odůvodněním. Zastupitelstvo obce vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení
rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. V případě, že zastupitelstvo nesouhlasí s předloženým návrhem územního plánu nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání nebo
jej zamítne. Dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí
o námitkách, je obec povinna uvést ÚP do souladu s tímto rozhodnutím; do té doby nelze rozhodovat a postupovat podle těch částí územního plánu, které jsou vymezeny v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o námitkách. Obec
je povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem a následně schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby
nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou
v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.
Přerovský zpravodaj 1_2010
Jak šel čas...
Petr Baumruk
V závěru loňského roku se na veřejném zasedání rozhodovalo o příspěvku obce na dopravní obslužnost. I přes
rostoucí náklady se dopravci podařilo udržet výši příspěvku na jednoho obyvatele ve stejné výši jako v letošním roce.
Výše stočného zůstane v letošním roce rovněž na stejné
úrovni jako v roce 2009. Občané zaplatí za jeden měsíc
30 Kč za m3 . Zbytek doplácí ze svého rozpočtu obec. Je
to díky investici do kalové koncovky. Přes zvýšené náklady na elektrickou energii a pohonné hmoty se projevila
úspora v počtu jízd s odpadními kaly.
Do třetice se podařilo udržet výši poplatku za sběr a likvidaci odpadů. Obecní úřad se zaměří na důsledné vybírání poplatků a optimalizaci počtu a velikosti vyvážených
sběrných nádob. Je třeba aby obyvatelé naší obce pochopili, že je třeba v co největší míře třídit odpady, šetřit objem a počet vyvážených nádob. To je přímá úměra s náklady na likvidaci odpadů. Kromě toho někteří občané
musí pochopit, že poplatky za likvidaci musíme platit
všichni. Není možné, aby poctivě platící občané dopláceli na ty „chytráky“, kteří neplatí.
Konečně se podařilo uskutečnit záměr prodeje nemovitosti č. p. 16. Pro záměry obce je nemovitost nepoužitelná, respektive přestavba na použitelné prostory by znamenala značné náklady.
Obec získala dotaci na rekonstrukci školy. Vyhlásila výběrové řízení a vybrala dodavatele stavby. Výběr byl velmi odpovědně proveden a členům hodnotící komise patří poděkování.
Byla vybrána firma PMS Poděbrady, která již v těchto
dnech provádí rekonstrukci. Obec pozorně sleduje celou
akci. Pan Ing. Vašát věnuje stavbě spousty sil a času a já
osobně i celé Zastupitelstvo mu za to děkujeme.
Pro letošní rok jsme opět požádali o dotace na investiční akce. Víc se dozvíte na jiném místě Zpravodaje.
Podařilo se vyřešit nepříznivou situaci v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Přerov nad La-
bem, okres Nymburk. Tato příspěvková organizace byla
zrušena bez likvidace a všechna její práva a povinnosti
v plném rozsahu převzaly dvě nové příspěvkové organizace. Jedna je Základní škola a mateřská škola Přerov nad
Labem a druhá je Školní jídelna a vyvařovna Přerov nad
Labem. Jak je patrné z názvu , prvá přebírá funkci základní školy, družiny,mateřské školy a druhá přebírá funkci
školní jídelny. Byly vyhlášeny konkurzy a posléze vybrány
nové ředitelky příspěvkových organizací. Základní školu
a mateřskou školu Přerov nad Labem řídí od 1. února
2010 paní Mgr. Yveta Hrušková. Druhá ředitelka je paní
Petra Jírová a od 1. února řídí Školní jídelnu a vyvařovnu.
Přejeme jim mnoho zdaru aby se ve spolupráci s rodiči
podařilo získat naší škole dobré jméno.
Obecní zastupitelstvo nepodpořilo záměr výstavby paroplynové elektrárny u Mochova.
V letošním roce se obecní zastupitelstvo zejména zaměřilo na získání dotace na rekonstrukci zdravotního střediska, přípravu a výstavbu veřejného vodovodu, revitalizaci
centra obce.
V neposlední řadě se snaží o dokončení Územního plánu obce Přerov nad Labem.
Poslední akcí bylo vyhlášení výběrového řízení a výběr
dodavatele vybavení školy. Tím byly splněny podmínky
pro úspěšnou realizaci projektu Rekonstrukce školy – moderní škola na venkově a těšíme se, že v příštím školním
roce přivítáme žáky a učitele v moderní škole.
Krajský úřad Středočeského kraje prověřil hospodaření
naší obce v závěru měsíce března a výsledek byl díky pečlivé práci paní Ing. Matějčkové bez závad.
Na jaro jsme se připravili úklidem. Obec zajistila sběr
nebezpečného velkoobjemového odpadu. Pomohli naši
údržbáři a Sbor dobrovolných hasičů. Sebrali po okolí
obce pohozený odpad a zejména pneumatiky. Před velikonocemi všechno zmizelo ve velkoobjemových kontejnerech. Díky aktivní pomoci našich občanů tak bude
naše obec čistá.
Staň se spisovatelem!
Výstaviště Lysá nad Labem a tiskárna Powerprint Praha vyhlašují u příležitosti sedmého ročníku Polabského knižního veletrhu, který se na výstavišti v Lysé nad Labem bude konat od 8. do 12. září 2010, soutěž Staň se spisovatelem! Soutěž je určena pro děti základních škol, a to pro jednotlivce i autorské kolektivy. Úkolem soutěžících je napsat několik vlastních pohádek na jakékoliv téma, nebo literární práci o své obci či městě. U nepohádkových textů autor napíše o své obci či městě, případně o obci či městě, které má rád, nebo může jít o úplnou fikci. Lze ztvárnit historii místa, současné dění, popsat
budovy, lidské příběhy, místní pověsti… Musí jít o autorské práce. Tato témata pak autor (autoři) musí napsat buď perem
do nelinkovaných sešitů formátu A5 (jednotlivcimin. 20 listů, kolektiv min. 40 listů), nebo na počítači (s přizpůsobením
úpravy formátu a řazení stránek sešitu – strana A 4 na šířku ve dvou sloupcích, oboustranně, aby se listy daly složit do
formátusešitu A5, případně jednostranně, přičemž po složení použije všechny prázdné stránky pro ilustrace, eventuálně
na začátku či konci jako vakáty /prázdné stránky/). Ke každé z pohádek nebo k textu o obci nakreslit ilustrace.Autorský kolektiv může tvořit libovolný počet autorů – literátů i ilustrátorů. Autor jednotlivec může být literátem i ilustrátorem v jedné osobě, případně může jít o dvě osoby – literát a ilustrátor. K hotovému rukopisu si autor vymyslí a vytvoří na kladívkovou čtvrtku formátu A5 návrh obálky knihy, podle svého uvážení barevně či černobíle, případně dvoubarevně, i s názvem
díla a jménem autora. Odborná porota všechny došlé rukopisy (i s ilustracemi) zhodnotí, vybere dvacet nejlepších, které
odborná firma Powerprint vsadí do pevné knižní vazby s použitím návrhu obálky na desky knihy. Autoři tak dostanou
vlastní, vázanou, barevně ilustrovanou knihu. Nejlepších pět autorů v každé kategorii bude odměněno hodnotnými knižními cenami. Podrobné propozice najdete na www.vll.cz (kalendář výstav, Polabský knižní veletrh) nebo si o ně můžete
napsat na [email protected].
9
10
Přerovský zpravodaj 1_2010
Jak žije Základní škola a mateřská škola?
Yveta Hrušková, ředitelka Základní školy a mateřské školy v Přerově nad Labem
Přestože od března započala ve škole velká rekonstrukce,
neodradila zaměstnance školy od aktivní práce s dětmi:
Webové stránky školy
Zprovoznili jsme webové stránky školy, které vytvořil pan
učitel Boháček. Věříme, že si v době technického rozmachu všichni na elektronickou komunikaci zvykneme a budeme ji operativně využívat ke včasnému informování
nejen rodičů a žáků, ale i široké veřejnosti. Stránky najdete na adrese http://skola.prerovnl.cz.
Nové logo školy
Během února a března proběhla na naší škole výtvarná
soutěž o nový znak školy. Do soutěže se zapojili všichni
žáci. Z každé třídy byly vybrány nejlepší práce a autoři
soutěžili o 1. místo. Finalisté: P. Kratochvíl, F. Jíra, D. Milaniak, K. Bohuslavová, A. Kučerová, J. Linhart, M. Balík,
L. Svoboda, T. Šenkýř. Dětem se nejvíce líbilo logo pod
číslem 3 a 1. místo získal J.Linhart s 16 hlasy. Znak č. 9 od
L. Svobody (15 hlasů) se umístil na 2. pozici, 3. místo připadlo č. 8 T. Šenkýřovi (7 hlasů). Vítězům gratulujeme
a všichni finalisté obdrží od paní ředitelky odměnu. Nyní
budou probíhat technické úpravy, aby se logo mohlo co
nejdříve používat.
Zápis dětí do 1. třídy
Zápis do první třídy se konal ve středu 3. února. Do školy
se přišlo podívat 16 budoucích prvňáčků. Děti do školy
doprovodili jejich rodiče a sourozenci. V učebně první třídy si pro ně paní učitelky Kolenská a Műllerová připravily
různé úkoly formou hry. Děti poznávaly barvy, recitovaly
básničku nebo zpívaly písničku, poznávaly základní geometrické tvary, zkusily si třeba zavázat tkaničku na botě.
Pochvalu si zaslouží i dívky z 8. třídy, které pomáhaly při
zápisu. Za splnění všech úkolů si děti odnesly domů malé
dárky. Přejeme všem budoucím prvňáčkům hodně štěstí
a již nyní se na ně těšíme.
Divadlo O perníkové chaloupce
3. 2. přijelo do školky divadlo a na pohádku se přišli podívat i žáci z 1. a 2. třídy s paní učitelkou Kolenskou.
Výstava „Řemesla“
26. 2. navštívili žáci 5.–8. třídy Výstavu „Řemesla“na Výstavišti v Lysé nad Labem s paní učitelkou H. Vašátovou,
E. Műllerovou a p. učitelem J. Boháčkem.
Maškarní karneval v MŠ
3. 3. proběhl ve školce Maškarní karneval. Děti oblékly
různé masky ze světa pohádek a filmů.
Zápis dětí do školky
10. 3. měly děti i žáci jarní prázdniny, ale ve školce byla
přítomna vedoucí učitelka Danuše Skuhravá a přijímala
od rodičů přihlášky do školky. Paní ředitelka obdržela 28
žádostí o přijetí. Vzhledem k tomu, že bývalá ředitelka již
5 dětí do školky přijala a do školy odejde 11 dětí, je jisté,
že nemohou být všechny děti přijaty. Dle kritérií budou
přednostně přijaty děti z Přerova nad Labem a vzhledem
ke kapacitě si budou muset počkat i ty nejmladší.
Divadelní představení Koloběžka
Děti se těšily na 15. 3., ale pro nemoc se divadelní představení Koloběžka nekonalo. Náhradní termín byl stanoven na 30. 3. Na pohádku přišli do školky i malí školáci.
SCIO testy
Žáci z osmé třídy si 16. 3. s paní ředitelkou poprvé vyzkoušeli SCIO testy na klíčové kompetence, což jsou dovednosti. Reforma školství upřednostňuje dovednosti
před znalostmi. Řešili různé problémové úkoly a jak si vedli, se dozvíme z výsledků na konci školního roku. Rodiče
žáků z osmé třídy zároveň dostali dotazník, ve kterém odpovídali na otázky týkající se podmínek učení svého dítěte a pobytu ve škole. Škoda jen, že na dotazník bylo
vzhledem k jarním prázdninám málo času a nestihli ho
odevzdat všichni.
Plavecký výcvik
Děti z mateřské školy a z 1. stupně základní školy jezdí od
17. 3. na plavání do Nymburka. Blíží se letní prázdniny,
proto je cílem naučit děti v 5–10 lekcích plavat nebo zdokonalit techniku plavání a zabránit tak možnému utonutí.
Již po první hodině se většina dětí na plavání těší.
Morena
S dlouhou zimou a paní Morenou jsme se rozloučili 18. 3.
po obědě průvodem k Labi. Děti z mateřské školky a žáci
ze školní družiny za zpěvu říkadel a bubnování vhodili do
Labe vlastnoručně vyrobené Moreny a poslali Paní zimu
po vodě. Zdá se, že jsme zimu skutečně vyprovodili…
Akce se zúčastnila D. Skuhravá, A. Havelková, L. Kloudová
a Y. Hrušková.
Velikonoční výstavka
25. 3. uspořádali žáci 1. stupně Velikonoční výstavku, která byla nainstalována ve třídě paní učitelky Malínské. Dostavilo se přes 30 rodičů a přátel školy.
Exkurze na úřadě práce
Žáci 8. třídy absolvovali 25. 3. v rámci vyučování exkurzi
na Úřadě práce v Nymburce s paní učitelkou M. Svaškovou a T. Franke. Žáci se dozvěděli, na kterou školu by se
mohli hlásit, aby uspěli, a který obor je pro ně nejvhodnější.
Noc s Andersenem v Přerově nad Labem
V pátek 26. 3. se již po desáté v celé České republice proměnilo mnoho knihoven a škol na čítárny a ložnice pro
malé i velké děti. K této akci se poprvé připojila Základní
škola a mateřská škola v Přerově nad Labem a zúčastnilo
se jí 42 dětí a 11 dospělých. Žáci ze školy s předškoláky se
sešli v 18 hodin v místní školce a organizátoři z řad učitelů, rodičů a přátel školy připravili pro děti pestrý a zajímavý program po celý pohádkový večer. Kromě poslechu
pohádek, ke kterým společně vytvářely ilustrace, měly
děti možnost si v tělocvičně zasportovat, nechyběly ani
kvízy o rodné zemi spisovatele Andersena Dánsku a další
hry a soutěže. V průběhu večera se zpívaly známé písničky za doprovodu kytary. Školáci se po 22. hodině zapojili
do internetové diskuse s ostatními účastníky knihovnické
Přerovský zpravodaj 1_2010
noci. Děti, které ve školce nocovaly, si před spaním poslechly na dobrou noc tolik pohádek a příběhů, dokud
neusnul poslední z nich. Malí i velcí usnuli únavou po dobrodružném dnu. Pro velký úspěch plánujeme akci příští
rok zopakovat. Poděkování náleží především organizátorům akce: paní Aleně Bakošové, Ireně Gregárkové, Yvetě
Hruškové, Danuši Skuhravé, Aleně Kolenské, Evě Müllerové, Vratislavě Tomáškové, Jeronymu Boháčkovi, Kateřině
Višňovské, paní Ľudmile Puškárové ze Slovenska a dalším.
byvedoucí J. Netík, vedení školy, zástupci obecního úřadu a zástupci firmy PMS. Rekonstrukce se bude skládat ze
dvou částí, stavební a vybavení tříd + úprava venkovní zahrady. Na co se můžeme těšit: na nové podlahy, okna,
WC, nábytek, světla, 2 interaktivní tabule, nové počítače,
tělocvičnu. Opravovat se začalo na levé straně budovy,
proto se musela neprodleně vystěhovat 5., 6. a 8. třída
a brzy na to i kabinety na levé straně a třída předškoláků.
Co se odstraní rekonstrukcí: staré rozvody, vlhké stěny,
plísně, zápach, uklidí se veškeré prostory a vyhodí se zbytečné, poškozené a nepotřebné věci.
Rekonstrukce školy začala dne 5. 3. 2010. Žáci společně
s učiteli v hodinách pracovní, tělesné, výtvarné výchovy či
občanské nauky vyklízeli ze skříní pomůcky, sešity a knihy. Na vyklízení se aktivně podíleli učitelé: E. Müllerová,
H. Vašátová, J. Boháček a pan školník J. Řepa, pí R. Koutská a pí I. Veselá. V. Vašát zajistil potřebné přepravky a fólie na balení věcí. Paní místostarostka I. Gregárková zajistila partu přerovských dobrovolných hasičů, která přišla
Úklid dětského hřiště na Zámecké zahradě
I přes nepřízeň počasí se na dobrovolnou brigádu dostavil hojný počet rodičů. Poděkování ředitelky školy patří
všem maminkám a tatínkovi za pomoc při hrabání a úklidu zahrady a paní učitelce Daně Skuhravé.
Rekonstrukce školy
Dne 4. 3. 2010 se v odpoledních hodinách konala schůzka ohledně plánu rekonstrukce školy. Přítomni byli: stav-
Fotografie: Yveta Hrušková
Fotografie: Yveta Hrušková
Fotografie z rekonstrukce základní školy
Loučení s Morenou
Fotografie: Yveta Hrušková
Fotografie: Tomáš Gregárek
Zápis do první třídy
11
Loučení s Morenou
12
Přerovský zpravodaj 1_2010
v pátek v 16 hodin vystěhovat tři třídy. Brigády se zúčastnil i pan učitel Boháček, pan školník a pan Vašát, který
zároveň poskytl místo pro desítky lavic a židlí a zajistil odvoz a úschovu nábytku. Zatímco někteří užívali jarní prázdniny na horách, u babičky nebo doma, ve škole se pilně
pracovalo. Za vydatné pomoci pana Vašáta se vyklidily
další místnosti na levé straně budovy. S vyklízením třídy
MŠ pomáhala paní učitelka D. Skuhravá a A. Havelková.
Schodiště bylo rozděleno na část pro zedníky a žáky.
V současné době jsou toalety pouze na pravé straně – přízemí chlapci, ve školní družině dívky, 1. p. dívky, vše bylo
popsáno a žákům vysvětleno. 5. třída dočasně sídlí v zeměpisu (přízemí), 6. v přírodopise (2. patro) a 8. v češtině (přízemí). Vzhledem k tomu, že se třída mateřské školy tzv. Žirafa nachází v objektu základní školy, neminula ji
též rekonstrukce. Přišla na řadu nečekaně už v 1. etapě.
Předškoláky jsme museli umístit do dvou tříd mladších
dětí, aby byli uchráněni od nepříznivých vlivů během rekonstrukce. Tímto žádám návštěvníky školy o zvýšenou
opatrnost při pobytu ve škole i kolem školy a předcházeli
tak možnému nebezpečí, např. úrazu. Hlavním cílem
bude, abychom se mohli sejít v nové a krásné škole 1. září
2010. Všichni se o to mohou přičinit: pomocí, trpělivostí,
opatrností, dobrým nápadem.
Co nás čeká…
Třídní schůzky 20. 4. v 17 hod., Den matek, vítání občánků, Den dětí a samozřejmě stále probíhající oprava školy.
Prosím rodiče, žáky a zaměstnance o trpělivost a pochopení po dobu rekonstrukce. Pro dospěláky máme připraven počítačový kurz, zájemci se mohou hlásit u pana učitele Boháčka. Nebudou chybět ani výlety, exkurze a další
akce a soutěže pro naše děti.
Budu ráda, když se budete zajímat o dění ve škole a pomůžete nám s realizací vize nové moderní školy. Více informací o našich aktivitách a fotografie můžete najít na
webových stránkách školy skola.prerovnl.cz.
Za pomoc a spolupráci vám předem děkujeme.
Představujeme: ředitelka ZŠ a MŠ Yveta Hrušková
Proč jste se rozhodla přihlásit
do konkurzu na ředitele školy
v Přerově nad Labem?
Byla to pro mne výzva. Nestagnovat, ale poznávat nové věci,
seznamovat se a spolupracovat
s novými lidmi a naučit se něčemu novému.
Jak jste se o naší škole dozvěděla? Znala jste ji ještě před tím, než jste se začala ucházet
o místo ředitelky?
O konkurzu jsem se dozvěděla z inzerátu. Školu jsem do
té doby znala pouze z vyprávění.
Proč jste se ucházela o místo ředitelky právě u nás? Co se
Vám na naší škole líbí?
Školu jsem si před konkurzem prohlédla ve skutečnosti
i na obecním webu. Zjistila jsem si, zda se někdo ze školy
do konkurzu nehlásí, protože to by byl pro mne důvod se
na místo ředitelky nepřihlásit. Na škole se mi líbí, že je
spojena s mateřskou školou a má oba stupně, což je výhoda pro žáky při přechodu z I. na II. stupeň. Změna je
pak tolik nestresuje, znají prostředí i zaměstnance a zároveň se jedná o školu rodinného typu, tudíž se všichni znají. Podstatnou výhodou je, že školu čeká rekonstrukce a je
zde možnost moderního vybavení.
Jak se Vám líbí obec?
Více se mi líbí v Polabí než v Pojizeří. Přestože mi cesta
z Předměřic do Benátek trvá 5 minut, raději jezdím do
Lysé a do Přerova, protože tato místa jsou mému srdci
bližší. Přerov se svým skanzenem učaruje každému. Samozřejmě, vždy je co zlepšovat, představovala bych si
lepší chodníky, vodovod, opravené památky a ne zchátralé domy. Bylo by pěkné mít tu koupaliště, kino nebo
velký společenský sál, kde by se konaly různé plesy, školní
akademie, divadelní představení a jiná shromáždění.
Máte nějaké osobní vazby na Přerov?
Asi vás zklamu, ale v Přerově jsem nikoho neznala. Pocházím ze severních Čech, oba moji rodiče se narodili v Praze a po válce se přestěhovali do pohraničí. Ale jisté příbuzenské vztahy ve středních Čechách mám, příbuzné na
Nymbursku a v Čelákovicích.
Jak dlouho učíte? Co se Vám na školství líbí? Jaké máte
zkušenosti s vedením školy?
Učím od roku 1981, takže to bude v srpnu 29 let. Nejprve
jsem pracovala ve školce jako učitelka, zástupkyně, nakonec jako ředitelka. Pak jsem vyměnila školku za školu
a opět jsem postupně měnila pozice od učitelky k ředitelce. Myslím, že je velmi důležité projít všemi funkcemi.
Kromě zkušeností poznáte jednotlivé potřeby a možnosti
zaměstnanců. Na práci ve školství je nejhezčí práce s dětmi, jejich bezprostřednost, vděčnost a žádný stereotyp.
Co si myslíte, že se musíte ještě naučit nového?
Člověk se učí celý život, proto jsem se do konkurzu přihlásila, abych se mohla učit novým věcem, sestavování rozpočtu, vytváření směrnic, znalosti vyhlášek, nyní i v souvislosti se stavbou a rekonstrukcí školy, abych poznala
nové lidi a získala nové zkušenosti. To vše mě obohatí.
Přerovský zpravodaj 1_2010
Máte zkušenosti i se školkou?
Ano, po maturitě na Střední pedagogické škole v Liberci
jsem nastoupila do školky, kde jsem pracovala až do roku
1994, tedy 13 let jsem působila ve školce.
Jaké máte dlouhodobé a krátkodobé záměry s naší školou? Prosíme o konkrétní kroky…
Nejprve nás čeká rekonstrukce školy, tudíž to je první
úkol, zdárně dokončit rekonstrukci, zprůhlednit hospodaření školy a pravidelně zveřejňovat zprávy o dění ve škole.
Dlouhodobý záměr a cíl je zvyšovat počet žáků na škole.
Z nejbližších úkolů je potřeba změnit učební plán a školní
vzdělávací program Maxim a nabídnout žákům výuku
angličtiny už od 1. třídy a od 2. třídy zařazovat angličtinu
i do jiných předmětů, např. tělocvik v angličtině. Na druhém stupni se zaměřit na přípravu žáků 8. a 9. třídy k přijímacím zkouškám. Výuku modernizovat a používat nové
technologie, které budou ve třídách k dispozici. Myslím,
že škola nemusí být nutně zaměřená na nějakou oblast,
může být všestranná, aby nabídka vyhovovala každému
žákovi, někdo rád sportuje, jiný se věnuje PC nebo studuje přírodu. Neprofilovat se jako škola pro žáky s SPU,
protože by to znamenalo nezvyšovat počty dětí ve třídách. Rodiče by si ale sami měli říct, jakou školu chtějí,
dávat podněty, návrhy…
Na co by podle Vás škola kromě zahájené rekonstrukce
potřebovala nejvíce peníze (jak by se daly využít případné sponzorské dary)?
Rekonstrukce školu vybaví novým nábytkem a počítači,
ale škola také potřebuje nové učebnice k interaktivním tabulím, výukové programy do nových počítačů a moderní
názorné pomůcky, protože ty staré a poškozené se při rekonstrukci vyřadí. Dále bychom potřebovali více jak 80 tisíc na desetiletý projekt ŠIK, který slouží k prevenci šikany, drog a dalších patologických jevů dle aktuální situace.
Takže případné sponzorské dary je na co využívat a každý
sponzor by si určitě vybral dle svého uvážení.
Jak si představujete zviditelnění školy na veřejnosti?
Škola se zviditelňuje tím, že život ve škole je aktivní a akce
se zveřejňují. V dnešní době je samozřejmost prezentovat
svoji činnost na webových stránkách, ale vývěsky v obci
nezatracuji, ještě jsou lidé, kteří nemají přístup na internet a je potřeba informovat všechny občany. K prezentaci
školy budeme využívat i Přerovský zpravodaj, Nymburský
deník a další periodika, tak aby o činnosti školy věděli jak
občané Přerova nad Labem tak i okolní obce a města.
Dále plánujeme přímo ve škole prezentaci našich aktivit
na velké obrazovce. Kdokoliv vejde do naší školy, bude si
moci prohlédnout akce žáků i učitelů.
Co by měl podle Vás umět „absolvent“ Vaší základní školy, tedy deváťák?
Především by se měl umět slušně chovat a mít všeobecný
přehled. Pak by měl mít nějaký obor, který ho baví.
V dnešní době nejsou důležité znalosti, ale dovednosti
(tzv. klíčové kompetence), proto by měl být ve svém oboru zdatný a chtít se uplatnit právě ve svém oboru a věnovat se mu na maximum. Měl by mít také dobré charakte-
rové vlastnosti, ale ty se nedají naučit, ty se formují v rodině a ve škole by se měly jen upevňovat.
Jak si myslíte, že vypadá dobrá škola? Co dělá dobrou
školu dobrou školou?
Dobrá škola je ta, která žije, do které žáci chodí rádi a rádi
se do ní vracejí, i když už nemusí. Z dobré školy se žáci
uplatní v dalším životě. Škola je ale o lidech. Pokud ve
škole učí dobří učitelé, spolupracují s dobrými rodiči, pak
všichni společně mají skvělé děti. Škola by měla být otevřená veřejnosti, mladým lidem, důchodcům, maminkám s dětmi, ale samozřejmě podle určitých pravidel.
Máte ráda děti?
Kdybych je neměla ráda, nemohla bych ve školství pracovat již 29 let. Děti, pokud jsou dobře vedené, jsou vděčné
za každou maličkost, např. scénku s maňáskem, pochvalu
či pohlazení od maňáska, zajímavou činnost,… a rozzářené dětské oči a úsměv je pro mne tou největší odměnou
a důvodem, proč přes různé těžkosti a překážky ve školství setrvávám.
Jaké vlastnosti si nejvíce ceníte u lidí v práci?
Ráda bych, kdyby lidé kolem mě byli aktivní a nadšení
pro svou práci, se smyslem pro humor, spravedlnost
a odpovědnost, empatičtí a kreativní. V práci ve školství
je důležitý vztah k dětem a odpovědnost.
Co očekáváte od rodičů dětí navštěvujících ZŠ a MŠ?
Od rodičů očekávám konkrétní spolupráci. Byla bych
ráda, kdyby se zajímali o dění ve škole a navrhovali různé
změny, akce, … ale zároveň, aby se sami zapojovali do realizace těchto návrhů. Kritizovat umí každý, ale říct, co
sám mohu pro školu udělat, co mohu nabídnout, zařídit,
to už je těžší. Spolupráce je podmínka pro dobré fungování. Ředitelka může mít různé plány, nápady, ale bez
vzájemného přispění a pomoci učitelů, rodičů a obce se
neobejde. Škola by se měla účastnit akcí obce, rodiče by
měli pomáhat s organizací akcí školy a obec vše garantovat. Jsou to takové spojené nádoby. Výsledkem by měly
být spokojené děti.
Které předměty ve škole učíte a proč?
Učím český jazyk na II. stupni, protože češtinářka ze školy
odešla. V pololetí odešlo více učitelů a díky ochotě PhDr.
Vašátové, Mgr. Franke vstoupit do rozjetého vlaku, jsem
výuku zajistila. Brzy nám vyjde inzerát, tak snad od září
budeme učitelku českého jazyka a dalších předmětů mít.
Na venkovské škole je těžké mít odborně kvalifikované
učitele na všechny předměty, protože úvazek učitele je 22
hodin týdně a pokud jsou na II. stupni dvě nebo tři třídy,
pak např. matematika vyjde na 8–12 hodin týdně a těch
zbývajících 10 hodin pak učitel učí jiné předměty, na které odbornou kvalifikaci nemá.
Co pro Vás znamená spojení mateřské a základní školy do
jednoho subjektu?
Spojení základní a mateřské školy je opět velká výhoda,
podobně jako u spojení I. a II. stupně, zejména pro děti,
které prostředí znají a pokud se uskutečňují společné
13
14
Přerovský zpravodaj 1_2010
akce ZŠ a MŠ, pak znají i učitele a spolužáky, v nichž spatřují vzor a naopak starší žáci se učí pomáhat mladším.
Jak vidíte spolupráci se samostatnou školní jídelnou?
Byla bych velice ráda, kdyby jídelna a škola spolu úzce
spolupracovaly a měly společný zájem na tom, aby byli
spokojení strávníci. Nevýhoda malé jídelny je v tom, že
nemůže nabízet více druhů jídel, salátů a dezertů. Nemůže vařit, když počty strávníků klesnou pod dvacet, ale naopak může zjišťovat přání dětí a dospělých a jídelníček
inovovat a své služby rozšiřovat.
Jaký byl první měsíc v nové práci?
První měsíc byl velice náročný na administrativu. Vzhledem k tomu, že jsme v podstatě nová organizace, museli
jsme uzavírat smlouvy se všemi subjekty, posílat hlášení
na všechny pojišťovny a úřady a protože v našem státě se
administrativa neustále zvyšuje, tak si dovedete představit, kolik času jsme agendě museli věnovat. Díky zkušené
Mgr. Evě Průšové a šikovné Jitce Milaniakové jsme tento
nápor zvládli. Zároveň s administrativou jsem poznávala
nové prostředí, nové zaměstnance, nové žáky a jejich rodiče a celý provoz školy a školky. Z toho je patrné, že není
možné změnit styl řízení školy během několika dní či týdnů a první měsíc byl pro vedení školy časově náročný.
Popište prosím Váš běžný pracovní den….
Do práce přijíždím v půl sedmé ráno. Nejprve v ředitelně
vyřídím elektronickou poštu, pak projdu školou až do
školky, pozdravím se s kolegy a zjistím, zda je vše pořádku. Většinou učím dopoledne a mezitím vyřizuji telefony
a věnuji se pedagogické a kontrolní činnosti. Po obědě je
větší klid na práci, tak vyřizuji různé žádosti nebo na PC
sepisuji články na webové stránky či jiné zprávy o žácích,
výkazy a dotazníky o škole, apod. Zpravidla v půl čtvrté
odcházím ze školy. Pokud je porada nebo jiná schůzka,
domů jedu až večer. Tím pro mne práce nekončí. I večer
vyřizuji služební maily a na PC sepisuji směrnice a plány.
Prozradíte nám něco ze svého soukromí?
Narodila jsem se v Děčíně a své dětství jsem strávila v Benešově nad Ploučnicí. Bydlím v Předměřicích nad Jizerou,
kam jsme se přestěhovali z České Lípy a koupili domek se
zahradou. Jsem vdaná, mám dvě dospělé děti. Syn je voják z povolání a dcera studuje na UJEP pedagogickou fakultu. Náš domácí mazlíček je japonský chin. Můj profesní profil si každý může přečíst na skola.prerovnl.cz.
Jak trávíte volný čas?
Vzhledem k mému zaměstnání mi mnoho volného času
nezbývá. S přibývajícími lety již aktivně nesportuji. Zaměřuji se více na kulturní vyžití. V zimě se věnuji četbě knih,
navštěvuji divadelní a filmová představení, pokračuji
v dalším vzdělávání a ráda vařím. V létě se věnuji turistice, navštěvuji hudební festivaly a dle počasí pracuji a pobývám na zahradě. Celoročně pečuji o svou rodinu.
Jaké máte plány na letní prázdniny?
Zdárně dokončit rekonstrukci školy, vytvořit nové směrnice a dokumenty, změnit učební plán školního vzdělávacího programu s platností od 1. září, tudíž moje prázdniny budou ryze pracovní, ale už se těším na září, kdy děti
usednou do školních lavic v nových třídách a učitelé je
budou učit pomocí moderní techniky. Vše bude vonět
novotou, všude bude vymalováno, čisto a my všichni budeme spokojeni a do školy budeme chodit s nadšením.
Paní ředitelko, děkujeme Vám za Váš vzácný čas a přejeme Vám mnoho sil a nadšení do Vaší práce….
Škola a peníze
Darina Kocsisová
V minulém čísle Zpravodaje jsme v grafech měli možnost
vidět, jak v základní škole v Přerově nad Labem již několik
let klesá počet tříd, ročníků i žáků. V tomto školním roce
je otevřeno pouze 5 tříd s historicky nejmenším počtem
dětí. Těch je v ZŠ nyní méně než 70. Z hlediska právě probíhající rekonstrukce je to dobře, z hlediska hospodaření
už ne.
Pro místní školu jsou dva hlavní zdroje příjmu: peníze ze
státního rozpočtu a od zřizovatele z obecního rozpočtu.
Celkem škola (vč. školky a jídelny) hospodařila v posledních 5 letech každý rok s rozpočtem kolem 8 mil. Kč. Prostředky ze státního rozpočtu se již několik let pohybují ve
výši nad 5 mil. Kč a tvoří tedy zhruba 2/3 celkového rozpočtu školy. Přidělují se podle striktních pravidel a slouží
především na úhradu platů a dalších osobních nákladů
pedagogických pracovníků.
Na zřizovateli je pak financování provozu školy tedy
např. úhrada elektrické energie, plynu, materiálu a služeb, telefonních poplatků apod. Objem peněz na provoz
od vzniku právní subjektivity kolísavě rostl. Z částky blízké 1 mil. Kč vzrostla tato část rozpočtu během 6 let na
1,6 mil. Kč v roce 2009. A to v tom nebyly žádné větší investiční výdaje. (Na to už v rozpočtu školy ani obce peníze nezbývaly, ale naštěstí se podařilo získat obci mimořádnou dotaci na jednorázovou velkou rekonstrukci školy
v roce 2010.)
Peníze ze státního rozpočtu se přidělují podle striktních
pravidel a do značné míry závisí na počtu dětí ve škole.
K tomu, aby škola mohla otevírat třídy s nízkým počtem
dětí a platit pro ně učitele, nestačí v Přerově nad Labem
peníze ze státního rozpočtu. Obec podle zájmu a svých
možností tedy dále ještě přispívá na tzv. refundace mezd.
Přerovský zpravodaj 1_2010
Tato část školního rozpočtu zaznamenala od roku 2003
nejdramatičtější vývoj. Do r. 2008 peníze na refundace
mezd postupně vzrostly zhruba 7x až na 768 tis. Kč.
V roce 2009 tato položka rozpočtu klesla zejména díky
dvěma faktorům: škola získala na rok 2009 více peněz ze
státního rozpočtu díky většímu počtu dětí v MŠ (vzrostl
počet tříd ze 2 na 3) a v základní škole bylo ke konci roku
2009 potřeba méně peněz na pedagogické pracovníky
díky nižšímu počtu tříd. Vzhledem k tomu, že peníze ze
státního rozpočtu nekopírují přesně vývoj počtu dětí během roku, byl rok 2009 z tohoto hlediska nejspíše mimořádný. Letos může nastat opačný trend – pro obecní rozpočet a školu negativní – v roce 2010 bude asi potřeba
dotace na refundace mezd zase větší.
Školní rozpočet má ve své struktuře příjmů ještě další položky:
• Na stravném se vybralo v posledním roce 525 tis. Kč.
Objem stravného v posledních 5 letech mírně kolísal, ale
stále byl nad 400 tis. Kč a tvořil významnou část rozpočtu.
Příjmy ZŠ a MŠ Přerov n. L. (v mil. Kč)
9
• Úplata v MŠ (poplatky od žáků/rodičů) dosáhla v roce
2009 téměř 81 tis. Kč. V předchozích letech hodně kolísala v závislosti na tom, jak byl stanoven poplatek na 1 dítě,
kolik bylo ve školce dětí a kolik z nich bylo platících.
V roce 2005 byla tato částka např. pouze 29 tis. Kč.
• Školní rozpočet má ještě další příjmové položky. Většinou se jedná o menší částky, jako např. úroky z bankovních vkladů, sponzorské dary, zapojení rezervního fondu.
Celkem se tyto ostatní položky pohybovaly v posledních
5 letech mezi 54 tis. Kč (v roce 2009) až 248 tis. Kč (v roce
2006).
Hospodaření školy je většinou vyrovnané tedy má zisk
blízký nule. To znamená, že příjmy školy odpovídají zhruba tomu, jaké má škola v daném kalendářním roce také
výdaje. Použité údaje o hospodaření školy byly čerpány
z výročních zpráv školy. V nich se také můžete dozvědět
více podrobných informací.
Struktura příjmů Základní a mateřské školy v roce 2008
Státní rozpočet
64 %
Obecní rozpočet na provoz v odp. DHM
18 %
Obecní rozpočet na refundace mezd
10 %
8
7
6
5
4
3
2
Stravné
6%
Poplatky od žáků / rodičů
1%
Ostatní (úroky, sponzorské dary...)
1%
1
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Tmavý sloupec = obecní rozpočet a další příspěvky, světlý sloupec = státní rozpočet. Poznámka ke grafu: údaje o čerpání ze
státního rozpočtu za rok 2003, 2004 se nepodařilo do vydání
Zpravodaje dohledat.
Představení školy podle školní kroniky
Jeronym Boháček
Kroniky si za první republiky nevedla jen obec, ale také
škola. Jedna z těch, které se v Přerově zachovaly, pokrývá
období let 1929 až 1954. Začíná tedy krátce před hospodářskou krizí, popisuje období okupace a odráží se v ní
i nástup komunistické strany k moci. Dočteme se ale také
o ostatních událostech, které stály mimo velké dějiny
a politiku, běžných dnech i oslavách během školního
roku, výletech do hor, chorobách, o počátku školní jídelny, péči o chudé i divadelních představeních. V neposlední řadě dokládá kronika také úsilí o zachování školy v Přerově, které vedlo k úspěšné přístavbě budovy počátkem
třicátých let. Udržet si školu nebylo ani tenkrát vůbec
jednoduché. Nejprve, když se dětí nedostávalo, byla zde
pravděpodobně zřízena tzv. kolonie. Zřejmě to znamenalo, že v rodinách v obci žil určitý počet legionářských sirotků, kteří navštěvovali zdejší školu. Pak však dětí přibylo
a třídy se přeplnily. Úřady šetřily, v jednu chvíli tak první
třídu navštěvovalo přes padesát žáků (1932–1933). Tak
vysoký počet však byl výjmečný.
Obec Přerov přestavovala školu za krize a musela si půjčit víc jak pět set tisíc Kčs plus úroky, přes polovinu z ceny
celé přístavby. O tom, že nešlo zrovna o malou částku,
svědčí i potíže a průtahy se získáním půjčky.
Pro značnou nákladnost celé akce a nejistotu ohledně finančního zajištění navrhl školský úřad obcím Mochov
a Přerov stavbu jedné společné školy namísto dvou samostatných. Tato myšlenka se však neujala a Mochovští se
po několika letech vydali vlastní cestou.
Po zmatených a dlouhých jednáních o plánu byl zvolený projekt, přesněji pouhý náčrtek, odmítnut a výběrové
řízení se muselo opakovat. Každý měl trochu jinou představu, tehdejší ředitel se zasazoval o stavbu celé nové ško-
15
16
Přerovský zpravodaj 1_2010
ly, oproti tomu obec se obávala přehnaně vysokých nákladů. Asi právem, protože se musela zadlužit a nebylo
zcela jisté, zda li Přerovu někdo půjčí. Povolení k stavbě
záleželo i na školském úřadě, který měl také své představy o moderní škole. Takto vypadá jeden z pokynů obci:
“Aby učebny netrpěly hřmotem a prachem, nechť obec
naléhavě žádá o vyasfaltování silnice před školní budovou.”
Stavělo se od půlky května přes celé prázdniny a ještě
měsíc navíc. Přestože výuka skončila předčasně 17. června, slíbené předání budovy začátkem září se zpozdilo
a školní rok tak zahajovali shromážděním pod širým nebem. A to navzdory skutečnosti, že se v obci objevilo několik případů záškrtu. Nakonec, po několika letech jednání, příprav, zmatků a úsilí byla 1. října 1933 přístavba
slavnostně předána. A slouží již téměř osmdesát let.
můžete ze školních stránek skola.prerovnl.cz stáhnout zápisy z let 1929–1940. Zatím se sice jedná o pracovní verzi
dokumentu, přesto je bez problémů čitelná. Při čtení doporučujeme využít zvětšeného náhledu (obvykle stisknete Ctrl a +).
Školní kronika v elektronické podobě
Aby byla kronika zpřístupněna veřejnosti a aby byla lépe
chráněna před neočekávanou nepřízní osudu, převádíme
ji na škole do elektronické podoby. V současnou chvíli si
Rozpočet Přerova nad Labem na rok 2010 v tis. Kč
PŘÍJMY v tis. Kč
daň z příjmů fyzických osob (FO) ze záv. činnosti 1 533
daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti
237
daň z přijmů FO z kapitálových výnosů
130
daň z příjmů právnických osob (PO)
1 637
daň z příjmu PO za obce
117
daň z přidané hodnoty
3 287
poplatky ze znečišťování ovzduší
5
poplatek za likvidaci komunálního odpadu
486
poplatky ze psů
21
poplatek za užívání veřejného prostranství
37
poplatek z ubytovací kapacity
8
poplatek za provozovaný VHP
170
odvod z výtěžku provozování loterií
128
správní poplatky
142
daň z nemovitostí
590
daňové příjmy celkem
8 528
pronájem zemědělských pozemků
68
pitná voda
233
pronájem K + ČOV
50
pronájem rybníka
5
základní škola – pronájem
99
bytové hospodářství – pronájem
105
nebytové hospodářství – pronájem
120
přijaté platby za plyn – byty
97
příjem z pronájmu pozemku – věcné břemeno
10
pronájem pozemků
6
sběr a svoz komunálních odpadů
70
platby za třídění odpadu od Eko-komu
40
úroky z finančních operací
25
nedaňové příjmy celkem
928
Dotace
396,3
Dotace – rekonstrukce ZŠ
13 706
Příjmy celkem
23 558,3
VÝDAJE v tis. Kč
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní škola
Školní jídelna
Knihovna
Kultura
Zachování a obnova kulturních památek
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí
Ostatní zájmová činnost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Mikroregion Polabí
Územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obce
Sociální péče
Hasiči
Obecní zastupitelstvo
Správa
Pojištění
Daň za obec
výdaje celkem
Příjmy obce
Výdaje obce
Rozdíl
135
214
234
1 177
16 658
500
19
30
65
45
25
3
10
202
80
154
8
96
22
53
70
725
942
160
104
907
1 466
65
117
24 286
23 558,3
24 286,0
-727,7
Přerovský zpravodaj 1_2010
17
Noc s Andersenem
Alena Bakošová
Ze soutěží nám vyhládlo a tak bylo potřeba doplnit síly
dobrou svačinkou. Buchty, jablíčka, popcorn a také něco
k pití, to vše přišlo vhod.
Po svačině jsme se zase rozdělili. Menší poslouchali pohádku „O ošklivém káčátku“ a ty starší „O ledové královně“ – pouštěli jsme si je z CD, namluvené tak, jak je kdysi nahráli v Českém rozhlasu známí čeští herci. Museli
jsme pořádně poslouchat, protože pak na to téma byla
další soutěž: Namalovat pro tu druhou skupinu obrázky
z poslouchané pohádky. A aby to měly starší děti těžší,
malovaly pohádku společně jako komiks – i s těmi „bublinami“!
Pátek 26. 3. 2010 po 22.00 ... Loučíme se s těmi, co nebudou spát v naší knihovně ...
Než přišlo čtení na dobrou noc, tak jsme si museli připravit své knihovní pelíšky. Ve čtení se v obou místnostech střídali organizátoři... byla mezi nimi i paní ředitelka
z naší školy... četli jsme si nejen česky, ale i ve slovenštině.
Jedna z organizátorek byla rodilá Slovenka a tak nám četla slovensky vydané pohádky. Byla to hotová hádanka poznat některá slova ve slovenštině, když se česky třeba i takové brambory jmenují jinak. Taky jsme si přečetli ukázku
z Lichožroutů a mnozí přiznali, že s nimi mají své zkušenosti – nejčastěji po návratu z tábora... a četli jsme si ještě po půlnoci, i když někteří z nás již během poslouchání
pomalu a jistě usínali...
Taky jsme se mezitím postupně prostřídali na chatu
s ostatními knihovnami.
Ráno v sobotu 27. 3. 2010 jsme sbalili své spacáky
a před snídaní jsme si dokonce udělali protahovací rozcvičku (alespoň někteří z účastníků). Ještě během snídaně někteří dokončovali své ilustrace... a protože celou
akci jsme absolvovali s plným nasazením, tak ani snídani
jsme neošidili, vánočku k čaji nám nestíhali ani krájet. No
a pak už si začali chodit rodiče pro své „čtenáře“ a tím
byla naše první Andersenova noc s knížkami u konce.
U nás v Přerově nad Labem proběhla knihovní noc letos
poprvé a podle radostného nadšení dětí věříme, že ne
naposledy. Azyl pro zdárný průběh akce jsme našli v prostorách naší mateřské školy, školní jídelny a školní tělocvičny.
Pátek 26. 3. 2010 po 17.00 ... Poslední přípravy organizátorů před příchodem dětí...
Pátek 26. 3. 2010 po 17.45 ... Logo Andersenovi noci
jsme natiskli na samolepky a každý účastník jej dostal
k nalepení na tričko jako “vstupenku“ hned po podpisu
na pamětní arch... i když tam se někteří v tom radostném
očekávání věcí příštích zapomněli podepsat, jak jsme
ráno po přepočítání podpisů zjistili...
Naší Noci se zúčastnilo 41 dětí a 9 organizátorů. Účastnily se nejen děti, které již sami čtou, ale i ty ze školky,
které zatím jen příběhy poslouchají a číst se teprve budou učit. Tomu jsme přizpůsobili i náš hlavní program
v době od 18.00 do 22.00 hodin, i když jak nám průběh
akce ukázal, nadšení z pohádek, čtení a soutěží bylo
u předškoláků stejné jako u těch starších.
Na začátek než jsme se všichni sešli jsme si pěkně s kytarou zazpívali. Pak už jsme si povídali o knížkách, čtení
a knihovnách. Taky jsme si svou donesenou, oblíbenou
nebo právě rozečtenou, knížku zkoušeli sami ilustrovat.
Na další část programu jsme se rozdělili na dvě party –
na malé a ty větší děti. Tedy ne podle výšky, ale podle
věku. V první skupině byli všichni až po druháky. V té
starší od třeťáků po šesťáky. A začalo se soutěžit ... „Hlavně nenapovídat, ruku před pusu“ ... správnou odpověď
musí najít každý sám... Ti menší správné odpovědi hledali v pohádkách. Pro ty větší byla připravena soutěž s testem na znalosti o Dánsku, zemi H. Ch. Andersena. Ale
aby to nebylo tak těžké a aby se ukázalo jak pozorně děti
čtou, bylo možné si správné odpovědi najít v textu informačních letáčků, důmyslně rozvěšených na různých místech školy.
Fotografie: Irena Gregárková
Fotografie: Josef Gregárek
Andělská zábava V neděli 6. 12. 2009 se konala Andělská zábava. Pro děti připravily maminky dětem nejen diskotéku, hry a soutěže, ale i soutěž pro dospělé o nejchutnější štrúdl. Vítězem soutěže se stala se svým vynikajícím
štrúdlem pí Vojáčková.
18
Přerovský zpravodaj 1_2010
Angličtina pro nejmenší
Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem. Asi až tak důkladně to pořekadlo v praxi uplatňovat nemusíme. Ale snad už většina lidí věří tomu, že ovládat alespoň jeden cizí jazyk dobře je výhodou a stále častěji i nutností. A čím dříve se s výukou
začne tím lépe. Malým dětem se učí slovíčka i výslovnost mnohem snadněji než dospělým. „Angličtina od 1. třídy“ může
být i předvolebním heslem, jak ukazují nyní politické plakáty třeba v Praze.
Co se děti naučí před vstupem do základní školy, jim už z té hlavičky jen tak snadno nevypadne. Proto je výborné, že již
třetí školní rok probíhá výuka angličtiny také v místní mateřské škole. Přes některé počáteční obavy pedagogů, že to bude
pro rodiče cenově neúnosné, pro lektory neatraktivní na dojíždění a vhodné tak maximálně pro děti těsně před nástupem
do 1. třídy, dokazuje lektorka z Lysé nad Labem pravý opak. V tomto školním roce už byl zájem o angličtinu tak velký, že
se děti musely rozdělit do dvou skupin. A i ty nejmenší děti skvěle zvládají spoustu slovíček, recitují, baví se.
Proto bude výborné, pokud se podaří paní ředitelce Hruškové naplnit její záměr z otevřeného dopisu. Plánuje zavést výuku angličtiny již od 1. třídy. To by umožnilo nejen pokračování nabytých znalostí ze školky, ale také co nejrychlejší odstraňování rozdílů dětem, které se angličtinu začnou učit teprve ve škole. A co vy dospěláci? Rozumíte svým dětem, když
na vás začnou mluvit anglicky? (Darina Kocsisová)
Hravé cvičení pro předškoláky
Spousta rodičů vozí své předškolní děti na kroužky do okolních měst. Proč má ale několik rodičů jezdit několika auty, když
může jeden lektor dorazit do Přerova? Ušetří se tím čas, peníze a koneckonců to má pozitivní dopad i na přírodu. Příkladem může být pohybové cvičení pro děti ve věku 2–6 let, které se koná v pátek odpoledne v tělocvičně místní ZŠ. Lektorka, která vede několik takových kroužků v mateřském centru Parníček v Lysé nad Labem, byla ochotna začít dojíždět
i k nám do Přerova n. L.
A tak se od 5. 11. 2009 schází několik dětí v odpoledních hodinách, aby si společně zpestřily páteční odpoledne skupinovým cvičením. Zejména v období nevlídného zimního počasí a krátkých dnů je určitě příležitost dalšího pohybu zdraví
prospěšná. Děti mají možnost se na kroužku seznámit s různými cvičebními pomůckami a náčiním, která jsou v tělocvičně
k dispozici, nebo, které lektorka vozí s sebou. Děti si nejen zlepšují své pohybové dovednosti, ale navíc obohacují i slovní
zásobu díky říkadlům, písničkám a básničkám.
Návštěva kroužku se nijak neváže na předchozí docházku. Pokud jste tedy ještě nebyli a máte chuť nebo jste jen zvědaví,
přijďte si to s dětmi do konce dubna vyzkoušet. A nevíte náhodou o někom, kdy by takhle mohl vyučovat přímo v Přerově
třeba hru na zobcovou flétnu nebo vést jiné kroužky? Zájem mezi rodiči o kroužky tady bezesporu je, což dokládá hojná
návštěvnost kroužků přímo v MŠ. (Darina Kocsisová)
Sledujte pravidelně www.prerovnl.cz!
P
Ř
E
R
O
V
S
K
Ý
ZPRAVODAJ
Přerovský zpravodaj vydává občanské sdružení Přerováci nadlabáci se sídlem v Přerově nad Labem 75, IČO 270 14 495 (registrace MV pod č. j. VS/1-1/62367/05-R dne 24. 11. 2005), financován je Obecním úřadem v Přerově nad Labem. Reg. číslo
MK ČR E 16504. Šéfredaktor: Petr Vilgus. Redakční kruh: Petr Baumruk, Vít Vašát a Irena Gregárková. Fotografové: Tomáš Gregárek, Josef Gregárek a Petr Vilgus. Vzkazy pro redakci vhazujte do schránky v samoobsluze nebo zasílejte na e-mail: [email protected]. Přerovský zpravodaj je občasníkem, vychází zpravidla jednou za tři měsíce. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele ani obece. Sazba a tisk vlastní. Uzávěrka 10. dubna
2010. Toto číslo vyšlo 21. dubna 2010. Přerovský zpravodaj je distribuován zdarma do poštovních schránek v katastru Přerova
nad Labem. Otázky k distribuci časopisu Vám zodpovíme na emailu redakce. Ceny inzerce: 1/1 strany – 210×297 mm – 2500 Kč,
1/2 strany – 148 ×210 mm – 1500 Kč, 1/4 strany – 105 ×148 mm – 1000 Kč.
2010
2
Fotografie: Tomáš Gregárek
V sobotu 18. 9. 2010 po roce opět ožil přerovský zámek. Otevřel brány
návštěvníkům v rámci Dnů evropského dědictví. Možnost podívat se do zpřístupněných prostor jinak zavřeného zámku uvítali zájemci z řad obyvatel
Přerova nad Labem, tak mnozí návštěvníci z bližšího i vzdálenějšího okolí..
Více informací z této akce naleznete na str: 19 (článek z www.prerovnl.cz)
OBSAH ČÍSLA: Usnesení zastupitelstva * Komunální volby * Poděkování Víta Vašáta * Co nového ve Sdružení
dobrovolných hasičů? * Školská rada * Informace pro uživatele podtlakové kanalizace * Zdravotní středisko *
Rekonstrukce elektrické sítě a věcné břemeno * Škola opět žije! * Informace k dotacím
Fotografie: Josef Gregárek
My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených
dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve
čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte se na nás podívat, jak
se nám ve škole dobře učí.
2
Přerovský zpravodaj 2_2010
Z jednání zastupitelstva obce
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem pro
volební období 2006 až 2010 konaného dne 28. 4. 2010 ve školní jídelně
v Přerově nad Labem od 19.00 hod.
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková,
p. Vašát, p. Kolenský, p. Baumruk,
Omluveni: p. Červák
Neomluveni: pí Jarešová
Zastupitelstvo obce schvaluje:
21/2010 Návrhový výbor ve složení
Gregárková, Trbušková, Vašát a ověřovatele zápisu Gregárková, Trbušková Program zasedání se mění takto: bod 19.
a) Schválení smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru b) Schválení výběru
dodavatelské firmy na rekonstrukci oken
v přístavbě budovy čp. 112 c) Schválení
oblasti centra obce d) Schválení podání
žádosti o dotaci na rekonstrukci zdravotního střediska a žádosti o dotaci na
revitalizaci centra obce.
22/2010zamítnutí žádosti na přemístění kontejnerů na tříděný odpad. Na
veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 11. 3. 2007 se zastupitelstvo
usneslo na přemístění kontejnerů na
tříděný odpad právě na toto místo jako
nejvhodnější, usnesení z 11. 3. 2007 č.
44. Dosud nebylo nalezeno výhodnější
umístění kontejnerů.
23/2010Dohodu s paní Kocsisovou
na poskytnutí dětských prvků s tím,
že doba po kterou garantuje umístění
prvků na vytipovaném místě bude 10
let.
24/2010Pro volební období 2010–2014
počet zastupitelů na základě dohody
v současné úrovni to znamená 7 zastupitelů.
25/2010Předložený návrh na odprodej
části pozemku 1898 za cenu 500 Kč/
m2. Prodej je podmíněn splněním všech
podmínek uvedených v Záměru na
odprodej pozemku.
26/2010Smlouvu o smlouvě budoucí
na věcné břemeno uložení kabelu
nízkého napětí na pozemky parc. č.
1265/3, 1899/2 a 1899/1.
27/2010 Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2010
28/2010Zastupitelstvo schvaluje
finanční příspěvek pro: a) Knihovnu
Mladá Boleslav ve výši 1000 Kč b) SPCCh
Lysá nad Labem ve výši 1000 Kč c) HZS
Středočeského kraje ve výši 1000 Kč d)
Centru sociálních služeb ve výši 1000 Kč
29/2010a) navýšení rozpočtu pro SDH
Přerov nad Labem ve výši 20 000 Kč na
opravu techniky b) navýšení rozpočtu
PO Školní jídelna a vyvařovna Přerov
nad Labem na úhradu cen energie ve
výši 65 000 Kč
30/2010smlouvu na pronájem části
střechy budovy školy pro o. s. ErnetFree
za měsíční poplatek 1000 Kč.
31/2010 bezúplatný prodej pozemků
v majetku státu místní komunikace PK
parc. č. 468 o rozloze 56 m2 a PK parc.
č. 469 o rozloze 217 m2 na obec Přerov
nad Labem.
32/2010záměr objednat zhotovení
projektové dokumentace a realizaci
přeložky telefonních kabelů v ulici Na
Pískách podle předložené nabídky za
max. 407 tis. Kč. Objednávka bude realizována až po získání dotace z FROM.
33/2010 návrh zákazu výstavby fotovoltaické elektrárny v katastru obce.
34/2010zamítnutí žádosti o přepočítání poplatku za odvoz komunálních
odpadů v souladu s obecně závaznou
vyhlášku obce Přerov Labem č. 4/2007
z 12.12.2007 a podle článku 4 odst. 2.
Nelze zpětně promíjet jakýkoliv poplatek.
35/2010 dohodu o právní pomoci
jak byla objednána u JUDr. Sedlatého
a Mgr. Ondřeje Malovce, sdružení advokátů se sídlem v Nymburce, Boleslavská
137.
36/2010Smlouvu o dílo na Dodávku
a montáž vybavení základní školy
v rámci projektu Moderní škola na venkově Rekonstrukce základní školy Přerov
nad Labem s firmou Multip Morávia.
37/2010 prodloužení pronájmu nebytových prostor pro pana Chotta s podmínkou doplacení dlužného nájemného
a dalších nedoplatků do konce května
2010.
38/2010Smlouvu o poskytnutí
revolvingového úvěru mezi Komerční
bankou a obcí Přerov nad Labem na
profinancování časového nesouladu
mezi potřebou finančních prostředků
na financování způsobilých výdajů na
projekt Moderní škola na venkově
Rekonstrukce ZŠ Přerov nad Labem ve
výši limitu 6 000 000 Kč za podmínek
této smlouvy. Obec prohlašuje, že
byly splněny podmínky platnosti této
smlouvy předepsané příslušnými právními předpisy upravujícími postavení
a činnost klienta a zákonem o veřejných
zakázkách, a zavazuje se uhradit bance
veškerou škodu způsobenou případným
nesplněním zákonných podmínek platnosti této smlouvy.
39/2010 výběr dodavatele rekonstrukce
oken v přístavbě školní budovy, firmu
PKS MONT a Smlouvu na zhotovení díla
za 494 144 Kč bez DPH a 592 973 Kč
s DPH.
40/2010vymezení centra obce ve
smyslu přílohy č. 1.
41/2010 podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci zdravotního střediska.
42/2010podání žádosti o dotaci na
projekt revitalizace centra obce
Bere na vědomí a souhlasí:
s informací o jednání Valné hromady
Mikroregionu Polabí
Usnesení z mimořádného veřejného
zasedání zastupitelstva obce Přerov
nad Labem pro volební období 2006
až 2010 konaného dne 21. 5. 2010 na
obecním úřadě v Přerově nad Labem
od 15.00 hod.
Přítomni: p. Červák, pí Gregárková, pí
Trbušková, p. Baumruk, p. Vašát
Omluven: pí Jarešová, p. Kolenský
Zastupitelstvo obce schvaluje:
43/2010 volbu návrhového výboru
ve složení: pí Gregárková, p. Červák,
pí Trbušková a ověřovatelů zápisu pí
Gregárková, pí Trbušková. Program
mimořádného zasedání
44/2010Smlouvu s Středočeským
krajem o bezplatné výpůjčce pozemků
PK p. č. 1866/10, PK p. č. 1877/1, PK
p. č. 1918 v obci k. ú. Přerov nad Labem
za účelem realizace projektu Přerov nad
Labem revitalizace veřejných prostranství v obci, kolem zámku a skanzenu 1.
část.
45/2010Záměr změny užívání části
pozemku 1866/6 na stání pro maximálně 4 osobní vozidla v části sousedící
s pozemkem parc. č. 93 k.ú. Přerov nad
Labem v případě vybudování veterinární
ošetřovny v č. p. 24.
46/2010uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemek parc. č. 1265/3 k. ú. Přerov
nad Labem pro pro realizaci pokládky
kabelu nízkého napětí pro přívod el.
energie na pozemek p. č. 1365/5, k. ú.
Přerov nad Labem za úplatu ve výši
1 000 Kč s podmínkou dodržení ochranných pásem sítí místní infrastruktury, že
nebudou narušeny obecní komunikace,
resp. že budou uvedeny do původního
nebo lepšího stavu.
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem pro
volební období 2006 až 2010 konaného dne 23. 6. 2010 ve školní jídelně
v Přerově nad Labem od 19.00 hod.
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková,
p. Vašát, p. Baumruk
Omluveni: p. Kolenský, p. Červák,
pí. Jarešová
Zastupitelstvo obce Schvaluje:
47/2010 návrhovoý výbor ve složení
pí Gregárková, pí Trbušková, p. Vašát
a ověřovatele zápisu pí Gregárková, pí
Trbušková.
48/2010Závěrečný účet obce za rok
2009 ve složení výsledek hospodaření
obce za rok 2009 v plném členění
podle rozpočtové skladby, vyúčtování
finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce, výsledek hospodaření
příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Přerov nad Labem,
okres Nymburk s kladným hospodářským výsledkem 145 410 Kč a ukládá
Přerovský zpravodaj 2_2010
odvod do rozpočtu obce podle zák.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 28 (6) písm.
a (její plánované výnosy překračují její
plánované náklady). Všechny dokumenty byly řádně zveřejněny na úřední
desce obce Přerov nad Labem a na elektronické desce na adrese www.prerovnl.
cz dne 1. 6. 2010. Nebyly vzneseny
žádné připomínky. Projednání bylo uzavřeno vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.
49/2010 Záměr na přijetí daru paní
Ing. Sklenářové, pozemku parc. č. 56/15
k. ú. Přerov nad Labem o ploše 55 m2,
ostatní plocha, manipulační plocha.
Pověřuje starostu sepsáním darovací
smlouvy s Ing. Sklenářovou.
50/2010Uzavření smlouvy o výpůjčce
části pozemku parc. č. 1866/10 PK,
parc. č. 1877/1 PK, a parc. č. 1918 PK
v k. ú. Přerov nad Labem za účelem
realizace stavby Přerov nad Labem
revitalizace veřejných prostranství
v obci, kolem zámku a skanzenu I. část.
51/2010 Umístění reklamních cedulí
na veřejných prostranstvích paní Hany
Veselé, Ing. Špitálského a pana Kratochvíla a ukládá starostovi uzavřít
příslušné smlouvy.
52/2010Záměr na směnu pozemků
mezi obcí Přerov nad Labem a firmou
Školky Montano parc. č. 1493/7 KN
v k. ú. Přerov nad Labem o výměře
52 m2 vzniklé oddělením od pozemku
parc. č. 1493/3 v majetku obce Přerov
nad Labem a pozemku parc. č. 1493/4
KN v k. ú. Přerov nad Labem o výměře
52 m2 vzniklé oddělením od původní
pozemku parc. č. 1497 PK, k. ú. Přerov
nad Labem v majetku Školky Montano s.r.o., DIČ CZ 47546131. Směnu
zajistí včetně nákladů na řízení firma
Školky Montano. Důvodem je záměr
firmy Školky Montano vybudovat na
výše uvedeném pozemku manipulační
plochu parkoviště pro zlepšení průjezdnosti místní komunikace a odtokových
poměrů dešťové vody.
53/2010 Smlouvu o pronájmu nebytových prostor s MUDr. Marii Chocholovou ve znění z 1. 7. 2010.
54/2010Doplnění zřizovací listiny příspěvkových organizací Základní a mateřská škola Přerov nad Labem a Školní
jídelna a vyvařovna Přerov nad Labem
o Směrnici pro kontrolu hospodaření
příspěvkových organizací.
55/2010 Jmenování nového člena
Finančního výboru paní Ing. Stanislavy
Bernasové, daňového poradce a účetního a daňového experta.
56/2010Rozpočtové opatření č. 2
57/2010 Zastupitelstvo obce na základě
zjištění auditora pověřuje starostu obce,
aby zmocnil advokáta JUDr. Bohuslava
Sedlatého, Advokátní kancelář Sedlatý
a Malovec, Nymburk, k jednání a zastupování obce ve věci nároků vůči bývalé
ředitelce základní školy PaedDr. Ireně
Jarešové, z titulu sporného nakládání
s finančními prostředky příspěvkové
organizace, zejména jejich vyplacení na
odměny a odstupné. Bere na vědomí
a souhlasí:
S informací o jednání Valné hromady
Mikroregionu Polabí
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem pro
volební období 2006 až 2010 konaného dne 27. 8. 2010 v úřadovně OÚ
Přerov nad Labem od 15.00 hod.
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková,
p. Vašát, p. Baumruk, p. Červák
Omluveni: pí Jarešová, p. Kolenský
Zastupitelstvo obce schvaluje:
59/2010 Program zasedání jak byl zveřejněn od 19. 8. 2010 a je jako příloha
součástí tohoto zápisu (hlasování: pro 5
/ proti 0 / zdržel se 0).
60/2010Návrhový výbor ve složení:
pí Gregárková, pí Trbušková, p. Vašát
a ověřovatele zápisu pí Gregárková, pí
Trbušková (5 / 0 / 0).
61/2010 Uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
se sdružením obcí Mikroregion Polabí
na uložení zařízení stavby Skupinový
vodovod pro obce Přerov nad Labem,
Semice, Starý Vestec a Bříství (5 / 0 / 0).
62/2010Přijetím dotace ze středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na projekt Výstavba stromořadí
větrolamu podél polní cesty (5 / 0 / 0).
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem pro
volební období 2006 až 2010 konaného dne 22. 9. 2010 ve školní jídelně
v Přerově nad Labem od 19.00 hod.
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková,
p. Vašát, p. Baumruk, p. Kolenský,
p. Červák
Omluveni: pí. Jarešová
Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:
63/2010 Program zasedání jak byl
zveřejněn od 14. 9. 2010 a doplněn na
veřejném zasedání 22. 9. 2010 a je jako
příloha součástí tohoto zápisu (hlasování: pro 6 / proti 0 / zdržel se 0).
64/2010Návrhový výbor ve složeníp
Červák, pí Trbušková, p. Vašát a ověřovatele zápisu pí Gregárková, pí Trbušková (6 / 0 / 0).
65/2010 Postup Advokátní kanceláře
Sedlatý a Malovec a souhlasí s následujícími možnostmi: a) Pokud PaedDr.
Jarešová celou dlužnou částku za neoprávněně vyplacenou odměnu ve výši
28 350 Kč, placení soukromých aktivit
z prostředků příspěvkové organizace
ve výši 27 965 Kč a neoprávněné ho
navýšení odstupného ve výši 3 742 Kč,
celkem tedy ve výši 60 057 Kč písemně
uzná co do důvodu a výše nejpozději do
30. 9. 2010 a zároveň se zaváže zaplatit
obci částku 8 832 Kč včetně DPH,
coby část nákladů spojených s právním zastoupením v této věci, souhlasí
zastupitelstvo obce s úhradou dluhu
v měsíčních splátkách po 10 000 Kč
měsíčně, pod ztrátou výhody splátek,
s tím, že první splátka bude realizována
v říjnu 2010. b) Pokud PaedDr. Jarešová
podmínku uvedenou pod písmenem a)
nesplní, ani dluh neuhradí nejpozději do
30. 9. 2010, souhlasí zastupitelstvo obce
s podáním příslušné žaloby s požadavkem na zaplacení v zákonné třídenní
lhůtě. (5 / 0 / 1).
66/2010Navýšení rozpočtu SDH
o 50 000 Kč (6 / 0 / 0).
67/2010 Prominutí poplatku paní Marie
Knesplové č. p. 234 (6 / 0 / 0).
68/2010Poskytnutí příspěvku panu
Radko Svobodovi na kanalizační přípojku (6 / 0 / 0).
69/2010 Podíl obce na opravě zubní
ordinace ve výši 26 000 Kč pro zajištění
podmínek pro provoz (6 / 0 / 0).
70/2010 Změnu smlouvy o pronájmu
části nemovitosti č. p. 112 pro občanské sdružení ERnet Free viz Dodatek č.
1/2010 (6 / 0 / 0).
71/2010 Postup při řešení problémů
se zajištěním služeb pro naše občany
v oblasti podtlakové kanalizace (6 / 0 /
0).
72/2010Postup při vymáhání dlužných
částek za TDO (6 / 0 / 0).
73/2010Smlouvy o zřízení věcného
břemeno s ČEZ Distribuce (6 / 0 / 0).
74/2010 Záměr na odprodeje TS
NB0230 a pozemku pod ní (6 / 0 / 0).
75/2010 Zamítnutí změny provozní
doby České pošty jak je v uvedena
v žádosti (6 / 0 / 0).
76/2010 Doplnění zřizovacích listin
příspěvkových organizací o Směrnici pro
hospodaření (5 / 0 / 1).
77/2010 Udělení výjimky z nejnižšího
počtu žáků Základní škole Přerov nad
Labem (5 / 0 / 1).
78/2010Záměr vydání obecně závazné
vyhlášky pro pořádání akcí typu technoparty a pověřuje starostu přípravou
návrhu OZV (5 / 0 / 1).
79/2010 Rozpočtové opatření č. 3 viz
příloha (6 / 0 / 0).
80/2010Navýšení rozpočtu provozních nákladů příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Přerov
nad Labem ve výši 560 tis. Kč (6 / 0 / 0).
Koncert k 25. výročí Dětského souboru Šáteček
30. 10. 2010 sobota od 17.30 v Hálkově divadle v Nymburce.
Hosté: Folklorní soubor Dykyta z Přerova nad Labem. Vojenský umělecký soubor Ondráš z Brna.
3
4
Přerovský zpravodaj 2_2010
Prezentace kandidátů pro komunální volby
Mílí Přerováci. Tak jako při minulých volbách, i tentokrát jsme pro vás připravili prezentaci kandidátů usilujících o možnost aktivně
rozhodovat o budoucnosti naší obce. Prosím, volte s rozumem.
Otázky pro kandidáty:
ATitul, jméno a příjmení kandidáta
BVěk, místo narození
CNejvyšší absolvovaná škola včetně oboru
DSoučasné zaměstnání
EZkušenost ve vedoucí funkci/v komunální politice
FČlenství v politické straně
G Jak jste se do současné chvíle zapojoval/zapojovala do dění
v obci
HKolik hodin týdně jste schopen/schopna věnovat své práci
v zastupitelstvu? Jaké schopnosti, vzdělání a zkušenosti nabízíte?
IMáte v úmyslu v případě zvolení do zastupitelstva kandidovat
na funkci starosty?
JDo kterého výboru či komise byste se chtěla zapojit?
KVyjmenujte pět zásadních věcí, které budete prosazovat
v pozici
LNapište své osobní sdělení pro Přerováky v rozsahu maximálně
400 znaků.
PREZENTACE KDU-ČSL
A Miroslava Trbušková
B 13. 3. 1956
C Gymnázium, maturita
D Zemědělský technik, ÚKZÚZ Přerov n.L.
EPředseda kontrolního výboru a likvidační komise
FBez politické příslušnosti
GPráce v zastupitelstvu ve výše uvedených funkcích
HDle potřeby a možností skloubit tuto práci se zaměstnáním. Zkušenosti z práce v tomto volebním období.
I Ne
JChtěla bych nadále pokračovat v tom, co už znám
KDokončení akcí souvisejících s dotacemi a snaha o získání
dalších dotací na připravené projekty, zlepšení životních
podmínek obyvatel, spolupráce se školou a zajištění její
funkčnosti, čistota obce a splnění slibu vyřešení problému,
s ulicí Na Pískách v novém Přerově.
A
B
C
D
E
Jakub Jaksch
32 let, Praha
Střední odborné učiliště
Vedoucí obchodu a výroby
Vedoucí výrobní firmy cca 50 zaměstnanců, člen finančního výboru
F KDU-ČSL, předseda okresní organizace
G Jsem členem finančního výboru, zapojuji se do výběrů
dodavatelských firem, finančních kontrol, zapojuji se do
příprav církevních akcí.
H Zhruba 5–10 hodin. Nabízím aktivní komunikativnost,
snahu řešit efektivně a zodpovědně vniklé situace, zkušenosti z finančního výboru obce, praxi v manažerské pozici,
zkušenosti se sjednáváním obchodů a řízením produkce
firmy.
I Ne, na funkci starosti kandidovat nehodlám. Mám
závazky, za které jsem se zaručil a kterých se nemohu zříci.
J Finanční výbor
K Dokončení příprav a realizaci vodovodu, podporu dalších
projektů rozvoje naší obce z dotačních titulů, neustálou
kontrolu smluvních vztahů obce, podporu spolků, které se
aktivně podílejí na rozvoji našich dětí, lepší prostupnost
pěších obcí a krajinou kolem obce.
L Dobrý den, zastávám názor, že proto, aby se nám dobře
žilo, musíme cítit potřebu druhých lidí. Musíme být
aktivní, jinak nemůžeme očekávat, že se náš život změní
dle našich představ, ale bude vždy měněn někým jiným.
Proto se snažím být aktivní, vnášet argumenty a připomínky do poslední chvíle, kdy to jde. Patřím k lidem, kteří
berou svou práci jako službu a chtějí, aby i po letech byla
práce, kterou dělali, přínosem. Jsem optimista, který se
snaží v každé situaci najít něco pozitivního nebo alespoň
k ponaučení.
A
B
C
Mgr. Kateřina Višňovská
36, Svitavy
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor anglistika–historie
D Gymnasium Jižní Město, Praha 4, zástupkyně ředitele
E 8letá zkušenost ve vedení střední školy v pozici zástupkyně
ředitele
F KDU-ČSL
G Předsedkyně školské rady ZŠ a MŠ Přerov nad Labem,
členka volební komise při volbě ředitele ZŠ a MŠ Přerov
nad Labem, jedna z pořadatelek vánočního zpívání v kostele, doprovod na kytaru při kytarových mších.
H Předpokládám, že práce v zastupitelstvu je dost časově
rozmanitá, chci se jí věnovat tak, aby všechny mé úkoly,
za které budu případně zodpovědná, byly splněny řádně
a v termínu. Mám zkušenosti s organizováním, zařizováním, vyřizováním, psaním projektů, získávání grantů,
spoluprací se školami v zahraničí apod.
I Mám za to, že starostou by měl být člověk, který už má
s komunální politikou zkušenosti, je znalý situace a má
kontakty. To vše mi zatím schází, proto si nemyslím, že
bych byla vhodný kandidát pro tuto pozici.
J Ráda bych se zapojila do výboru, který bude mít na
starosti oblast školství, oblast získávání grantů, příp. se
zaměřením na kulturní život obce (turistický ruch, ochrana
památek, atd).
K Zisk dotace na úpravu středu obce. Úzká spolupráce
obce se školou. Podpora kulturního života obce. Podpora
turistického ruchu (obnovení přístupu na Hůru, spolupráce
s Polabským muzeem, ochrana památek renovace kostela
apod). Projekt na výstavbu domu s pečovatelskou službou,
renovaci zdravotního střediska a vybudování stezky pro
pěší do Nového Přerova.
L Jaká bude naše obec v budoucnu, záleží na nás. Chci udržet a zachovat historický význam Přerova. Chci, aby život
v Přerově byl o něco snazší i kulturně bohatší. Chci dobře
dělat dobré věci.
Přerovský zpravodaj 2_2010
PREZENTACE ODS
A
B
C
Ing. Irena Gregárková
42 let, Litomyšl (v Přerově nad Labem žiji od roku 2000)
Vysoká škola zemědělská Praha, fakulta agronomická,
fytotechnický obor
D Vedoucí obchodního oddělení
E 2006–2010, místostarostka obce + komise životního prostředí
F ODS
G Spoluorganizuji dětské akce. Pomohla jsem s obnovou
tradičního masopustu. Pomáhala jsem s organizací Noci
s Andersenem. Organizovala jsem několik brigád.
H Před čtyřmi roky jsem odpověděla 10 hodin týdně. Dnes
vím, že se práce v zastupitelstvu nedá měřit na hodiny. Za
poslední čtyři roky jsem získala řadu nových zkušeností
v oblasti dotací, financí, stavebnictví, školství i kultury.
I Ne. Budu podporovat současného pana starostu Petra
Baumruka, aby ve své práci pokračoval, za necelé dva roky
si získal důvěru řady zastupitelů i občanů.
J Ráda bych pokračovala se zlepšováním životního prostředí
kolem nás. Ráda pomůžu kde bude potřeba. Doufám, že
v příštích čtyřech letech nebudou chybět v zastupitelstvu
lidé, kteří si vezmou na starost školství, kulturu, zachování
a oživení tradic či sport. Vzhledem k tomu, že příští 4 roky
obec čeká řada investičních akcí, ráda bych viděla v zastupitelstvu lidi, kteří rozumí financím, půjčkám, dotacím
a stavebnictví. Pokud se do zastupitelstva dostanou lidé,
kteří rozumí své práci, může obec ušetřit nemalé finanční
prostředky za zprostředkování různých služeb.
K 1. Budu podporovat všechny připravené projekty.
2. Budu podporovat dopracování projektové dokumentace
a realizaci oprav a výstavby chodníků v celé obci kolem
silnice III. třídy ve spolupráci se Středočeským krajským
úřadem a Středočeskou údržbou silnic.
3. Budu nadále usilovat o úzkou spolupráci zřizovatele
se školou a o navýšení počtů žáků z důvodu možnosti
snížení finančních prostředků na školu z obecního
rozpočtu. Budu podporovat školu v čerpání dotací na
výuku, výměnné pobyty, vybavení tělocvičny apod.
4. Budu pokračovat ve vyjednáváních o budoucnosti přerovského zámku s Českým rozhlasem a Středočeským
krajským úřadem, tak, aby zámek mohl sloužit veřejnosti a nebyl uzavřen.
5. Budu podporovat činnost spolků, sdružení a občanských iniciativ.
L Touto cestou bych ráda poděkovala všem lidem včetně
dětí a mládeže, kteří se podíleli na zlepšení života v naší
krásné obci. A bylo Vás skutečně mnoho!
A
B
C
D
E
Mgr. Alena Bakošová
39 let, Městec Králové
UK v Praze, obor sociologie
Pozice inženýra kvality
Mám víceletou praxi s vedením týmů ve výrobní i nevýrobní sféře. Počet podřízených, za které jsem zodpovídala, byl různý od 3 do 200 zaměstnanců. Do komunální
politiky jsem se zatím zapojovala pouze jako dobrovolný
spolupracovník.
F ODS
G Mohli jste se se mnou setkat u dobrovolné kasičky na
dětských akcích, i když tam jsem většinou maskovaná.
Účastnila jsem se vysazování stromů, spolupracuji s naším
zastupitelstvem, např. v kontrolním výboru a přerovské
děti se mnou a s dalšími dobrovolníky absolvovali Andersenovu noc s knihami ve škole.
H Práce v zastupitelstvu a všeobecně pro blaho obce se nedá
jednoduše zaškatulkovat hodinami od–do. Věnovaný čas
musí být efektivně využitý a za zastupitelem by měly být
vidět výsledky práce. Mohu nabídnout své praktické i teoretické zkušenosti a nadšení.
I
J
K
L
A
B
C
Starosta je svým způsobem šéf firmy zvané Obec. S ohledem na svou dosavadní praxi bych se takové role nebála,
ale kandidovala bych na ni až po nějaké době v zastupitelstvu.
Určitě do kontrolního výboru, kde jsem již pracovala. Ale
po dohodě s ostatními zastupiteli bych se zapojila i jinde,
kde by bylo potřeba.
1. s polupráce s ostatními zastupiteli bez ohledu na kandidátku;
2. v časná a věcná informovanost občanů;
3. p
okračovat v rozpracovaných projektech prospěšných
pro obec;
4. b
udu trvat na aktivním zapojení do řešení úkolů u každého ze zvolených zastupitelů tj. každý kdo je zvolen by
měl odvádět svůj podíl práce na řízení obce;
5. i další body jsou obsahem volebního programu strany
za kterou kandiduji.
Svůj dosavadní život jsem prožila v 7 různých místech
středních Čech, ale jen poslední z nich jsem si cíleně
vybrala jako místo pro svůj další život se svou rodinou.
Proto chci Přerovu dát víc než jen číslo do statistiky za
trvalého obyvatele.
Miroslav Kolenský
34 let, Nymburk
SŠVT, vyšší odborné pomaturitní studium obor IT, certifikace (IBM, Oracle, Linux, …)
D soukromy podnikatel, IT
E Ne
F Žádná
G Zastupitel obce
H 2h
I Ne
J IT
K Rozvoj naší obce
L ERnet tady, ERnet tam, ERnet všude kam se podívám
5
6
Přerovský zpravodaj 2_2010
PREZENTACE Přerov nad Labem 2010
A Petr Baumruk
B Je mi 59 let. Narodil jsem se v Praze. Od mládí žiji v Přerově nad
Labem
C Střední průmyslová škola chemická. Fakultu jadernou a fyzikálně
inženýrskou jsem nedokončil.
D Jsem zaměstnán jako vedoucí střediska gumárenské výroby
Hevea Vyšehořovice, ale jsem uvolněn pro výkon funkce starosty.
E V zaměstnání jsem pracoval ve funkci technika a delší dobu
jsem řídil malé kolektivy. Kandidoval jsem do obecního zastupitelstva v roce 2006. Ve volbách jsem skončil jako náhradník. Na
podzim 2007 jsem nastoupil do Zastupitelstva po odstoupení
Hany Veselé a dostal jsem na starost oblast školství, dopravy.
V roce 2009 po odstoupení Ing. Červáka z funkce jsem byl
zvolen starostou obce. Postupně jsem za pomoci ostatních
zastupitelů získával zkušenosti v této funkci.
F Nejsem členem žádné politické strany. V komunální politice
není podle mého názoru stranický princip nutný, je třeba aby
zastupitelé měli chuť a pracovali pro svou obec.
G Do dění v obci jsem se zapojoval zejména v oblasti sportu.
Pracoval jsem jako trenér kopané mládeže, cvičitel. Několik let
jsem byl členem výboru TJ Sokol. Byl jsem i členem SDH.
H I přes skutečnost, že se mi blíží důchodový věk, jsem stále
schopen pracovat intenzivně jako dosud. Pokud bych byl zvolen
starostou obce, věřím že se mi podaří s ostatními zastupiteli
vytvořit fungující tým, který dokáže aktivně vést obec. Jinak
mám technické vědomosti a znalosti, zkušenosti jako technik.
I Ano. Po konzultaci s ostatními zastupiteli a podle odezvy ostatních spoluobčanů jsou reakce na moje působení v této funkci
spíš kladné. To mě utvrdilo v rozhodnutí, pokud si to budou
občané přát, dát své zkušenosti a schopnosti ve prospěch naší
obce.
J Pokud bych nebyl zvolen starostou chtěl bych pracovat ve
stavební komisi, nebo dopravní. Blízká je mi i oblast sportu.
K Je potřeba aby nově zvolené zastupitelstvo dokončilo připravené projekty současného zastupitelstva. Je to logické. Byly
vynaloženy nemalé prostředky na přípravu projektů. Samozřejmě se musí vzít v úvahu podmínky, které budou v dotační
politice. Je ovšem rovněž nutné, aby vznikly nové projekty, které
budou reagovat na požadavky občanů a potřeby obce. Proto
si myslím, že je nutná: 1. vybudování veřejného vodovodu, 2.
rekonstrukce zdravotního střediska, 3. dokončení rekonstrukce
infrastruktury a následně revitalizaci budování chodníků a místních komunikací, 4. rekonstrukce hasičské zbrojnice a výstavba
dvou bytů, 5. podpora kulturního a společenského života v obci
L Důvod mojí kandidatury do obecního zastupitelstva je obsažen
v předešlých odpovědích. Přerov nad Labem je mým domovem. Je to jeden z posledních ostrůvků vesnice mého mládí
a byl bych rád aby její ráz zůstal zachován i budoucí generaci.
Přestože v budoucnu budou lidé využívat ještě víc nové komunikační technologie, je třeba, aby měli možnost se zastavit,
popovídat se sousedy, pobavit se s kamarády a odpočinout si.
To jim může Přerov nad Labem jako jejich Domov nabídnout.
To stojí za námahu.
A RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D.
B Je mi 38 let. Narodila jsem se v Třinci a do 18 let vyrůstala na
severní Moravě. Pak jsem přišla studovat do Prahy.
V Praze jsme se ale nechtěli usadit natrvalo a vychovávat tam
děti, a tak již třináctým rokem žijeme v Přerově nad Labem.
C Postgraduální doktorské studium matematiky na Matematickofyzikální fakultě, obor ekonometrie. Jiným slovy, studovala jsem
na Karlově Univerzitě celkem 8 let aplikaci matematiky v ekonomii, zejména ve financích.
D Jsem zaměstnána jako ředitelka úseku pojistné matematiky
u firmy Generali PPF Holding. Od května 2010 jsem na mateřské dovolené.
E Ve prospěch obce mohu využít 11 let zkušeností v různých
vedoucích funkcích, z toho 3,5 roku jsem zastávala vyšší manažerskou pozici ve velké české firmě a posledních 5 let řídila útvar
s širokou mezinárodní působností. Dále jsem byla souběžně 7
F
G
H
I
J
K
L
let předsedkyní dozorčí rady penzijního fondu. V komunální
politice mám zatím jen zhruba roční zkušenost spolupráce se
zastupiteli zejména v oblasti školství.
Nejsem členkou žádné politické strany. Nechci dělat politickou
kariéru, mám jen zájem udělat něco pro obec, ve které žiju a ve
které vyrůstají mé děti.
Do dění v obci se zapojuji zejména v posledních dvou letech:
Přihlásila jsem se na výzvu obecního úřadu ke kandidatuře do
rozšířené školské rady. Byla jsem tajemnicí v konkurzním řízení
při výběru ředitelů školy a jídelny. Vyráběla jsem prezentaci
k projektu zdravotního střediska pro obecní úřad. Sehnala jsem
dvě lektorky pro kroužky dětí z mateřské školy a nabídla spolupráci základní škole při výuce matematiky. Pořídila jsem nové
dřevěné dětské prvky do místního parčíku.
První otázka je trochu zjednodušující, takže odpovím takto:
určitě nechci svou práci v zastupitelstvu omezovat jen na účast
na veřejných zasedáních a jiných poradách a když bude potřeba
řešit něco významného urgentního, ráda tomu věnuji i více než
20 hodin týdně. Nabízím zkušenosti nejen z oblasti ekonomie,
financí, matematiky, ale také z práce s lidmi, projektového
řízení, plánování, přípravy prezentací, tvorby dokumentů,
stavebních rekonstrukcí. Mezi mé schopnosti, které mohu
využít ve prospěch obce, patří analytické myšlení, snadné učení
nových věcí, schopnost pracovat intenzivně na vysoký výkon.
Ne. V případě mého zvolení do zastupitelstva rozhodně nemám
po volbách v úmyslu kandidovat na funkci starosty ze dvou
důvodů: 1) Je to odpovědná práce na plný úvazek, který nyní
nemohu vykonávat kvůli péči o děti. 2) Práce starosty vyžaduje
především manažerské zkušenosti a zkušenosti s prací v zastupitelstvu. To druhé mám zatím jen krátce a nepřímo. Velice ráda
bych ve funkci podpořila opět pana Baumruka, který se projevil
v zastupitelstvu jako velice pracovitý člověk.
Ráda bych se zapojila do výboru pro oblast školství, financí,
kontrol, případně i jiné dle potřeby.
Obecně považuji za důležité, aby práce zastupitelstva měla
kontinuitu tedy aby se navázalo a pokračovalo v dobrých projektech a akcích minulého zastupitelstva a také konalo tak, jak
je v zájmu dlouhodobého budoucího rozvoje obce. Konkrétně
považuji za klíčové, aby zastupitelstvo řádně vykonávalo funkci
zřizovatele školy (1), a aby rozpočet obce byl racionální (2).
Rozumné hospodaření je důležité na všech úrovních, takže by
zastupitelstvo mělo velmi efektivně využívat příjmy. Prioritou
pro mne je i celkový rozvoj obce z hlediska vzhledu a infrastruktury, takže bych se ráda účastnila realizace projektu zdravotního
střediska a další výstavby (3), revitalizace zejména centra obce,
péče o veřejná prostranství a životní prostředí (4), budování
vodovodu (5). Určitě také nechci zapomenout na společenské,
kulturní a sportovní akce
Proč vlastně do zastupitelstva kandiduji? Přerov nad Labem je
už dlouho mým domovem. Záleží mi na prostředí, ve kterém
žiju a ve kterém vyrůstají mé děti. Navíc jsem v uplynulém
volební období s obdivem sledovala, jak moc je ve vesnici vidět
práce pár schopných a aktivních zastupitelů. A tak bych sama
ráda přiložila ruku k dílu, protože teď budu častěji pobývat
v obci (nebudu na nějakou dobu dojíždět do Prahy za prací)
a protože si myslím, že mám co nabídnout.
A Ing. Luděk Dvořák, CSc.
B 64 let, Nymburk
C Česká zemědělská univerzita Praha, ekonomická fakulta,
vědecká aspirantura, katedra statistika
D Podnikatel
E Od 23 let ekonom, předseda JZD, finanční ředitel, apod. Člen
rady MNV Přerov n. Labem
F Ne
G Předseda mysliveckého sdružení Přerov nad Labem, brigády,
životní prostředí
H 10 hodin. Lobbistika, finance, kontrola, apod.
I Ne
K Dle potřeby (finance, kultura, výstavba, apod.)
L Není třeba, veřejnosti jsem dostatečně znám názory, postoji i prací.
Přerovský zpravodaj 2_2010
PREZENTACE TOP 09
A
B
C
Jiří Bašus
25, Rakovník
COP Nymburk, obor SPŠ Elektrotechnická, momentálně
student ekonomie na VŠEM
D Elektroinženýr, vedoucí řízení kvality pro region střední
a východní Evropy
E Pracuji již několik let ve středním managementu mezinárodní společnosti, v komunální politice jsem zatím žádnou
funkci nezastával
F Člen TOP 09 kde zastávám pozici člena Regionálního
výboru okresu Nymburk a místopředsedy Místní organizace Lysá nad Labem
G Do dění v obci jsem se doposud aktivně nezapojoval.
H Orientačně mohu říci kolem 15 hodin týdně, dle momentálních potřeb vyplývajících z požadavků na zabezpečení
všech potřeb obce. Mám zkušenosti s řízením projektů
včetně finanční a administrativní stránky včetně komunikace s úřady.
I Ne, v případě pozitivního volebního úspěchu budu kandidovat na funkci místostarosty.
J Mé zkušenosti bych mohl uplatnit ve finančním výboru či
stavební komisi.
K Připravit dlouhodobý plán budoucího rozvoje Přerova nad
Labem včetně dopravní infrastruktury. Zlepšit dopravní
spojení ve směru Lysá nad Labem a Čelákovice. Lepší
komunikaci s občany včetně jejich spolurozhodování na
změnách obce. Poskytování informací i nad rámec zákonných povinností. Podpora podnikání a turistického ruchu
v obci.
L Kandidátka pod hlavičkou TOP 09 je v nadcházejících
volbách do obecního zastupitelstva nováčkem, nemůžeme se tedy prokázat praktickými zkušenostmi s řízením
naší obce, jsme však připraveni nabídnout praktický
a konkrétní pohled na záležitosti obce a potřeby občanů
a věřím, že si získáme Vaší důvěru.
A
B
C
D
E
Tomáš Kratochvíl
25, Brandýs nad Labem
SOU zemědělské, obor opravář zemědělských strojů
Zemědělství
Jsem velitelem Sboru dobrovolných hasičů Přerov nad
Labem
F Nejsem členem žádné politické strany
G Do dění v obci jsem se zapojoval v rámci aktivit SDH Přerov nad Labem
H Myslím že, se nedá jednoduše paušálně říci, kolik hodin
týdně se budu věnovat práci v zastupitelstvu, rozhodně
jsem však připraven této práci věnovat tolik času, kolik
budou vyžadovat potřeby obce.
I Ne
J Nejsem rozhodnut
K Bezpečnost v obci, lepší komunikaci s občany, poskytování
informací, podpora podnikání a turistického ruchu v obci.
L Zatím nemám zkušenosti s řízením obce, jsem však připraven občanům Přerova nad Labem nabídnout praktický pohled na problémy obce a aktivně se podílet na
jejich řešení. Více informací o našich názorech se dozvíte
z našeho volebního programu, který bude před volbami
k dispozici všem občanům.
A
B
C
Jaroslav Vedral
30, Nymburk
Střední škola elektrotechnická, obor provozní elektrotechnika
D OSVČ, elektrotechnik
E Žádná
F Nejsem v žádné politické straně
G Dosud jsem se do dění v obci nezapojoval
H Dle potřeby, nabízím střízlivý pohled na potřeby a možnosti obce
I Ne
J
K
L
Stavební komise
Podrobné a srozumitelné informace pro občany, podpora
podnikání a turistického ruchu v obci, lidské a zodpovědné
jednání.
Rád bych požádal občany Přerova nad Labem, aby se
voleb zúčastnili v co možná největším počtu, neboť se
domnívám, že komunální volby jsou pro nás občany důležité a nabízejí každému možnost ke změně k lepšímu.
7
8
Přerovský zpravodaj 2_2010
Přerováci, přijďte ke
komunálním volbám!
Přijďte rozhodnout o tom, kterých sedm zastupitelů bude rozhodovat o budoucnosti naší obce v letech 2010–2014. Kdo se bude
podílet na přípravě projektů a žádostí o další peníze z evropských fondů (možnost žádat končí v roce 2013). Svou volbou určete,
kdo bude řídit výstavbu vodovodu a obnovy centra obce.
Volby se uskuteční 15. a 16. října 2010. Volební místnost, která bude umístěna v budově obecního úřadu, bude otevřena
v pátek 15. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 16. října od 8.00 do 14.00.
Jak volit v komunálních volbách: Jsou tři způsoby volby. Nejjednodušší je zaškrtnout celou kandidátku jedné strany. Druhou možností je zaškrtnout jednu stranu a pak na kandidátkách JINÝCH stran dát hlasy vybraným osobnostem. Třetí cestou je nevolit žádné
strany, ale všech 7 hlasů využít pro konkrétní kandidáty z kterékoliv strany.
Seznam kandidujících stran
KDU-ČSL
ODS
Přerov nad Labem 2010
TOP 09
1. Miroslava Trbušková
1. Ing. Irena Gregárková
1. Petr Baumruk
1. Jiří Bašus
2. Jakub Jaksch
2. Mgr. Alena Bakošová
2. RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D.
2. Tomáš Kratochvíl
3. Mgr. Kateřina Višňovská
3. Miroslav Kolenský
3. Ing. Luděk Dvořák, CSc.
3. Jaroslav Vedral
4. Ing. Ivan Zajíček
4. Danuše Skuhravá
4. Luděk Jirouš
4. Tomáš Moravec
5. Jitka Milaniáková
5. Tomáš Stohr
5. Mgr. Eva Müllerová
5. Zbyněk Tomášek
6. Hana Řeháková
6. Miroslava Kadeřávková
6. Jiří Kodeš
6. Tomáš Galbavý
7. Jaroslava Kodešová
7. Jaroslav Valtr
7. Jan Kolenský
7. Hana Veselá
Přerovský zpravodaj 2_2010
Zprávy z akcí v Přerově
nad Labem
O pohár babineckých Pidiždíků F
V sobotu 12. 6. 2010 se konal již 36. ročník fotbalového turnaje
O pohár babineckých Pidiždíků. Zúčastnilo se celkem šest
mužstev fotbalové přípravky z okolních vesnic a naše mužstvo
skončilo na pěkném 4. místě. Když bylo dobojováno a rozdány
poháry, diplomy a věcné ceny, chlapci se společně s trenérem šli vykoupat do rybníka za hřištěm, aby se po náročném
a slunečném dni osvěžili. Velké poděkování patří organizátorům
a všem sponzorům této tradiční akce, která se poprvé konala
bez takových fotbalových nadšenců, jakými byli Jaroslav Bašus
a František Skuhravý. (Jitka Milaniaková)
Ptačí a netopýří budky
Děkujeme panu Petru Vilgusovi za pravidelné vyvěšování ptačích a netopýřích budek na obecních stromech. Nově se objevila
netopýří budka na Zámecké zahradě a my jen doufáme, že se
v ní už letos uhnízdí noví nájemníci. A co vy – také zbudujete
nebo koupíte pár budek pro zvířata, jejichž přirozených hnízdišť v přírodě rychle ubývá? Kvalitní budky najdete například
v e-shopu Lesů ČR na adrese www.semenarskyzavod.cz.
Loučení s prázdninami
V sobotu 4. září jsme se za krásného slunečného počasí
rozloučili s prázdninami na Zámecké zahradě. Na děti čekalo
deset stanovišť na kterých plnily nadšeně sportovní, malířské,
výtvarné či poznávací úkoly. Na jednom ze stanovišť jsme si
mohli prohlédnout co vše se dá najít na Přerovské hůře. Jako
každoročně jsme si na závěr udělali táborák a Zámeckou se
začala linout vůně špekáčků. Poděkování patří všem kdo nám
pomohl akci uskutečnit. Těšíme se na setkání při Halloweenské
párty! „Maminky dětem“
Zdravotní středisko
v Přerově nad Labem
Irena Gregárková, Darina Kocsisová, Vít Vašát
V Přerově nad Labem působí několik poskytovatelů zdravotní
péče, ale každý má ordinaci v jiné budově. Obecní zastupitelé proto podali žádost o dotaci na rekonstrukci zdravotního
střediska. Proč je dotace a rekonstrukce důležitá, je shrnuto
v přiložené čtyřdílné prezentaci. Prezentace byla použita při
prosazování projektu rekonstrukce a toto snažení přineslo
ovoce. Ve chvíli, kdy byla téměř u konce rekonstrukce školy,
obec získala další významnou dotaci. Je realitou, že Přerov
nad Labem bude mít důstojnou i další významnou veřejnou
budovu.
Poděkování Víta Vašáta
Vážení občané, blíží se období komunálních voleb. Je to čas
bilancování a hodnocení celého čtyřletého období. Pro někoho
je to cíl cesty a pro jiné začátek a nová výzva, jak obci pomoci.
Rozhodl jsem se z důvodů zdravotních již nekandidovat.
V současné době jsem nejdéle sloužící zastupitel, jediný, který
volil všechny čtyři porevoluční starosty. Před čtyřmi lety, když
jsem do voleb šel, byl pro mne rozhodující moment možnost získání evropských dotací (2007–2013). Po dlouholetých
zkušenostech z financování obce to byla pro mne veliká výzva.
Přiznám se, že své udělala mohutná mediální kampaň z ROP.
S paní místostarostkou jsme se zúčastnili všech možných
školení. Měli jsme ty nejlepší informace a vybrali jsme špičkovou projektovou firmu. Během čtyř let se nám podařilo získat
dotace ve výši takřka 25 mil. Kč. A možná další 4 mil. Kč na
zateplení školy, do konce roku ještě přijdou. Tak, jako finance
na ROPu ubývaly, měnila se pravidla rozdělování, změnilo se
politické vedení Středočeského kraje, nastala hospodářská
krize. To vše byly faktory, které jsme museli zvládnout. Všichni
víte, že jsme prošli také velice těžké období. Chci vzkázat všem,
kteří se na mne mračí, že kontrolní mechanismy jsou nastaveny
tak, že se už v organizacích zřízených obcí, nic nezákonného
dít nebude.
Děkuji svým voličům za obrovskou podporu, kterou jsem
cítil. Všem občanům Přerova nad Labem přeji, aby ve volbách
vybrali to nejlepší a nejpracovitější zastupitelstvo.
Váš zastupitel Vít Vašát
Poděkování
Jakuba Jaksche
Zanedlouho skončí čtyřleté období komunálních politiků.
Rád bych touto cestou poděkoval všem aktivním zastupitelům,
kteří odvedli spoustu práce. Zvlášť bych poděkoval za kontrolu
školy, která následně odkryla špatné zacházení s našimi penězi
a za obrovský přínos v oblasti rozvoje obce.
Na začátku volebního období nebylo na rozvoj z dotací
prakticky nic připraveno a zásluhou několika lidí bylo získáno
v dotacích do rozpočtu obce cca 25 mil. korun (což jsou cca
3/4 rozpočtu na 4 roky). Mimo to jsou další dotace podány
a vypadají nadějně. Ještě jednou děkuji všem aktivním
zastupitelům.
Jakub Jaksch člen finančního výboru
9
10
Přerovský zpravodaj 2_2010
Krátké zprávy z Přerova nad Labem
Svoz organického odpadu podzim 2010
Termíny: pondělí dopoledne 1. 11., 8. 11., 22. 11. 2010. Pozor!
Svoz nebude po Posvícení tj. 15. 11. 2010. Pytle na organický
odpad si můžete vyzvednout u budovy obecního úřadu
u kontejnerů na tříděný odpad od pátku 29. 10. 2010 (počet
pytlů je omezen). Pytle s organickým odpadem umístěte
v pondělí ráno před vaše domy. Do pytlů je možno dát listí
a drobné zbytky rostlin (ne větve z pytlů se špatně vysypávají).
Organický odpad nesmí obsahovat plasty, kameny a stavební
suť. Pytle nesmí přesáhnout hmotnost 15 kg z důvodu snažší
manipulace při nakládání a vykládání.
Ne paroplynové elektrárně u obce Mochov
Podpisová akce Petice za respektování práva občanů na kvalitní
životní prostředí Ne paroplynové elektrárně u obce Mochov
byla ukončena. V naší obci petici podepsalo 286 občanů.
O dalším průběhu vyjednávání vás budeme informovat v příštím Zpravodaji.
Sbírka na opravu kostela sv. Vojtěcha Do 7. 9. 2010 bylo
vybráno 15 527,- Kč. Za vaše příspěvky děkujeme.
Bude kostel sv. Vojtěcha kulturní památkou?
Návrh na prohlášení kostela sv. Vojtěcha za kulturní památku
je v současné době rozpracován Národním památkovým ústavem. Očekává se dokončení jednání s Arcibiskupstvím pražským. Poté bude návrh dokončen a odeslán vlastníkovi, obci
s rozířenou působností a Krajskému úřadu Středočeského kraje
k posouzení. Až bude mít Národní památkový ústav všechny
výše zmíněná stanoviska bude teprve návrh odeslán na Ministerstvo kultury ČR.
Územní plán obce Přerov nad Labem Dne 21. 9. 2010 byla
odevzdána monitorovací zpráva projektu Územního plánu
obce Přerov nad Labem. Tím byl projekt po formální stránce
ukončen. Na 1. listopad 2010 bylo stanoveno veřejné projednání Návrhu územního plánu obce Přerov nad Labem. Projednání se bude konat v jídelně školní vyvařovny.
Pokud si přejete dostávat zprávy z Obecního úřadu
elektronickou poštou, zašlete, prosím, žádost na adresu
[email protected] nebo si informace objednejte
osobní návštěvou nebo telefonem.
Co nového ve Sdružení dobrovolných hasičů?
8. 1. 2010 Konala se Výroční valná
hromada za účasti 19 členů a 4 hostů,
zástupců SDH Chrást a SDH Vykáň
a starosty obce Přerov nad Labem. Byly
předneseny zprávy o činnosti sboru za
uplynulý rok, návrh rozpočtu na rok
2010 a v neposlední řadě byly zvoleni členové výboru sboru. Do funkce
velitele SDH byl zvolen Tomáš Kratochvíl, starostou SDH byl zvolen Milan
Valenta, velitelem strojníků Luděk Jirouš
a pokladnicí Kateřina Kratochvílová.
11. 1. 2010 V ranních hodinách naše
zásahová jednotka ve složení pěti členů
vyjela k padlému stromu na silnici směrem Lysá nad Labem. Padlý strom byl
odstraněn z komunikace a poté jednotka
na žádost Policie ČR odvracela dopravu.
Ve večerních hodinách jsme opět vyráželi
k odstranění padlého stromu na silnici
směr Semice. Po příjezdu byla na místě
již jednotka z Lysé nad Labem a protože nebylo potřeba naší
pomoci vrátila se jednotka zpět na stanici. O dva dny později,
o půl jedenácté večer byla naše jednotka vyslána opět k odstranění padlého stromu ze silnice směrem Semice. Po příjezdu na
místo události byl strom pomocí motorové pily odstraněn.
15. 1. 2010 Byli jsme požádáni starostou obce o odstranění
nebezpečných rampouchů ze střechy budovy školy. Nejprve
jsme s panem školníkem obešli budovu a poté z oken za
pomocí trhacích háků rampouchy sházeli. U všech těchto případů byla použita technika DVS 12 Avia A30T.
23. 1. 2010 V 8.00 byl vyhlášen poplach z OPIS Mladá Boleslav
požár osobního automobilu v Přerově nad Labem. Jednotka
po příjezdu na místo požáru zahájila hasební práce jedním
proudem C. Poté příjezd JSDH Lysá nad Labem, HZS Nymburk a Policie ČR. Proběhlo dohašení, dočerpání vody do CAS
a návrat na stanici kolem 11.00.
10. 4. 2010 V 17.30 vyjela naše jednotka na námětové cvičení
dálková doprava vody, do obce Bříství. Cvičení se účastnili také
hasičské jednotky obcí Bříství, Kounice, Velenka a Chrást.
24. 4. 2010 Sbor dobrovolných hasičů Přerov nad Labem pořádal „Pouťovou zábavu“, která se konala v restauraci U Skanzenu
od 20.00. K tanci a poslechu hrála kapela MBK.
15. 5. 2010 Na místním fotbalovém hřišti proběhla Okrsková
soutěž v požárním útoku v kategoriích muži, ženy a děti.
Zahájení soutěže bylo v 10.00 hodin. Náš tým reprezentovali
jak muži, tak ženy. Nové družstvo složené ze samých spanilých
mladých žen, které bylo založeno teprve týden se umístilo na 1.
místě! Ve své kategorii nemělo konkurenci. Naproti tomu ostřílení mužové našeho sboru se umístili „až“ na 2. a 4. místě. Akce
se mimořádně vydařila. Další závod nás čekal 10. 7. 2010. Naše
družstva žen i mužů se zúčastnila Velenské hasičské Olympiády.
Muži se umístili na 3. místě, ženy na 8. místě.
V jarních měsících proběhl sběr nebezpečného odpadu v naší
obci. Naše organizace se ujala pomoci při této nebezpečné
činnosti. Občané Přerova se již od pátku zbavovali nebezpečného odpadu ze svých domácností, který se schraňoval před
hasičskou zbrojnicí a my jsme ho hlídali do druhého dne, než
byl odpad odvezen.
(pokračování na další straně)
Přerovský zpravodaj 2_2010
Co nového ve Sdružení dobrovolných hasičů?
(pokračování)
7. 8. 2010 Na žádost starosty obce Semice vyjela jednotka SDH Přerov n. L. v 11.30
na kontrolu rozvodněného potoka ve směru na Lysou n. L. V místě stavby nového
mostu bylo provedeno protržení provizorní hráze pro lepší odtok vody. Poté bylo
nahlášeno několik padlých stromů přes potok, příjezd HZS Nymburk a po konzultaci
bylo rozhodnuto že není nezbytné stromy odstrňovat a jednotka se vrátila zpět na
základnu.V odpoledních hodinách jsme byli požádání panem Červinkou o odčerpání
vody z areálu firmy Školky Montano. Na místě zasahovala také JSDH Velenka. Čerpání
probíhalo PPS 12 a v průběhu se členové jednotky střídali až do nočních hodin.
A hned druhý den v 13.15 vyjela jednotka na další odčerpání vody ze zatopeného
sklepa v ulici Pod Hůrou. Čerpání bylo provedeno kalovým čerpadlem.
10. 8. 2010 Na žádost HZS Nymburk jsme odjeli brzy ráno na pomoc do povodněmi
postiženého Frýdlantu. Po příjezdu na místní hasičskou stanici jsme byli po celý
den rozesíláni krizovým štábem po okolí na odčerpávání vody ze sklepů a vyklízení
poškozených domů. Technika: CAS 25 Svoboda L., Kratochvíl T., Vodička T., Holan L.,
Kadeřávek J., Březina T.; DVS12 Jirouš L., Valenta M., Kautský L., Veselý P., Jirouš M.,
Špitálský D.
Praga RN CAS 16 V roce 2009 náš sbor obdržel torzo tohoto automobilu za účelem
renovace a přidání do sbírky naší historické techniky. V prosinci téhož roku proběhla
kompletní demontáž automobilu a postupné opískování jednotlivých dílů. V měsících leden a únor 2010 jsme nastříkali a opět smontovali celý podvozek automobilu.
Nyní se budeme soustředit na renovaci nádrže na vodu a celkové nástavby. Současně
probíhá postupné kompletování motoru, ve které nás brzdí hlavně její finanční náročnost. V době od března do srpna 2010 jsme rozřezali, kompletně opískovali a nastříkaly cisternovou nádrž. Nástavba se usadila na podvozek a začaly práce spojené
s jejím dostrojením. Nyní probíhá dostrojení nástavby a také začaly práce na renovaci
výdřevy kabiny.
Kalendář akcí
Říjen 2010
• 7. 10. Den otevřených dveří v základní
a mateřské škole, od 8.00 do 19.00,
pořádá MŠ a ZŠ Přerov nad Labem
• Drakiáda,
pořádají Maminky dětem (termín
bude stanoven dle počasí)
• 23. 10. Vyřezávání dýní s lampionovým
průvodem, pořádají Maminky dětem
• 30. 10. Haloweenská párty,
pořádají Maminky dětem
• 31. 10. Kytarová mše,
kostel sv. Vojtěcha od 9.15
Listopad 2010
• 13. 11. Posvícenská zábava,
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů
Přerov nad Labem
• 14. 11. Posvícení v Přerově nad Labem
• 27. 11. Setkání s čerty,
pořádají Maminky dětem
• 28. 11. Kytarová mše,
kostel sv. Vojtěcha 9.15
Prosinec 2010
• 3. 12. Vánoční jarmark,
pořádá: MŠ a ZŠ Přerov nad Labem
• 25. 12. Půjdem spolu do Betléma,
kostel sv. Vojtěcha
• 26. 12. Kytarová mše,
kostel sv. Vojtěcha 9:15
Další akce budou průběžně doplňovány.
Změna programu vyhrazena.
Školská rada v Přerově nad Labem
Darina Kocsisová, Kateřina Višňovská
Jak víte z předchozích Zpravodajů, v místní škole působí již druhým rokem devítičlenná školská rada. V únorovém Zpravodaji 2009
byla zveřejněna výzva ke kandidatuře do rozšířené školské rady, ve Zpravodaji č.2 pak byly uvedeny výsledky voleb a složení nové
školské rady, v posledním říjnovém vydání 2009 pak předsedkyně školské rady informovala o úkolech tohoto orgánu.
V roce 2009 se školská rada sešla na pěti zasedáních, v letošním roce její aktivní přístup pokračuje. Přestože podle školského zákona
stačí dvě zasedání ročně, má za sebou školská rada v roce 2010 již tři zasedání, na říjen má domluven termín čtvrtého a pravděpodobně ne posledního zasedání. Na každém zasedání je přítomna většina členů školské rady a aktivně se diskutují povinná témata
nebo různé další otevřené oblasti. Na svém lednovém zasedání se školská rada mj. zabývala výsledky školní inspekce ze září 2009
a dále pak hospodařením školy. Některé otázky zůstaly nevysvětleny, protože se paní ředitelka Irena Jarešová nemohla účastnit.
Další zasedání proběhlo v květnu za přítomnosti nově jmenované ředitelky Yvety Hruškové a také za účasti dvou nových členů
školské rady. Ve škole totiž musely proběhnout nové doplňující volby do školské rady v souvislosti s odchodem pedagogů ze školy.
V září se školská rada na svém třetím letošním zasedání zabývala především povinnými tématy vyplývajícími ze zákona v tomto
období schválení aktualizace školského řádu a vzdělávacího programu. Příště nás čeká zejména výroční zpráva školy. Podrobnosti
se můžete dozvědět ze zápisů zveřejněných na internetu na stránkách obce.
11
12
Přerovský zpravodaj 2_2010
Informace pro uživatele podtlakové kanalizace
v Přerově nad Labem
Vážení občané,
obracím se na vás jménem naší společnosti Vacuum Global,
s.r.o. při příležitosti distribuce složenek na stočné s následujícími informacemi týkajícími se provozu podtlakové kanalizace:
• Pracovníci obsluhy v Přerově n. L. jsou Vlastimil Fridrich
(mobil 723 912 370) a Zbyněk Řípa (mobil 723 912 325).
Tito jsou prvním styčným bodem v případě nezvyklého
chování nebo stavu podtlakové kanalizace nebo v případě
poruchy na potrubním systému. Jako nezvyklé chování,
resp. nezvyklý stav, lze vyjmenovat následující:
• Ve sběrné šachtě (SŠ, domovní přepouštěcí šachtě)
dochází ke dlouhodobému přisávání vzduchu z důvodu
neuzavření ventilu nebo prasklé manžety nebo jiného
důvodu projevuje se dlouhodobým syčivým zvukem
nasávaného vzduchu.
• Ve sběrné šachtě (domovní přepouštěcí šachtě) nedochází k odsávání přitékajících odpadních vod nefunguje
ventil projevuje se vytékáním odpadních vod ze šachty.
• Dochází při odsávání odpadních vod ze sběrné šachty
k odsátí vod ze sifonů u zařizovacích předmětů (umyvadel, dřezů, WC, sprch apod. vnitřní (domovní) kanalizace
není odvětraná nad úroveň střechy náprava doplnění
odvětrání vnitřní kanalizace, nebo vysazení odbočky na
gravitační části (mezi RD a SŠ) a vyvedení potrubí nad
úroveň terénu se zakončením větrací hlavicí; nebo je víko
SŠ osazeno tak, že je obklopeno zeminou a není dostatečný prostor pro přívod vzduchu.
• Dochází ke spínání ventilu i bez nátoku vody vadná řídící
jednotka
vyjednávání. Domnívám se, že je to v zájmu každého, ale zároveň i celé obce, zajistit funkčnost podtlakové kanalizace, neboť
několika neodstraněnými závadami se dá zrušit funkčnost celé
podtlakové kanalizace a její uvedení do provozu je poměrně
komplikovaná záležitost, což již mnozí zjistili. Rovněž pochopte
požadavek obsluhy o vyčištění okolí SŠ od exkrementů domácích zvířat, při práci v šachtě musí klečet nebo ležet.
Mimo jiné není povoleno zasahovat do zařízení šachty ať
ventilu nebo řídící jednotky, pokud k tomuto dojde, vystavuje
se uživatel připojené nemovitosti riziku vymáhání náhrady za
toto zařízení.
Rovněž bych na vás chtěl apelovat ohledně odvádění vod
z nemovitostí. Podtlaková kanalizace v obci je striktně splašková, takže napojování dešťových svodů, dvorních vpustí, přepadů ze studní apod. je v rozporu s kanalizačním řádem a toto
porušení je možné řešit pokutou až případným odpojením od
kanalizace. O tom, že jsou do kanalizace odváděny dešťové
vody svědčí zvýšení počtu motohodin vakuových a kalových
čerpadel, která jsou součástí podtlakové kanalizace a kdy při
dešti roste počet motohodin na dvojnásobek.
Na to, aby kanalizace sloužila všem je potřeba i spolupráce
všech, takže i v případě, že zjistíte problém u někoho jiného,
kdo tento problém nezaregistroval, upozorněte buď jeho
nebo obsluhu, příp. obecní úřad v Přerově nad Labem tel.
325 565 274. Zároveň je možné se s vašimi podněty obrátit
i přímo na mne, jako zástupce firmy Vacuum Global, s.r.o.
Pokud budete obsluhu o těchto jevech informovat, budou tyto
netypické stavy odstraněny dříve. S odstraňováním netypických
jevů souvisí další a to je přístup k SŠ a jejich okolí. V některých
případech je obsluze umožněn přístup ke SŠ až po dlouhém
Děkuji
Vladimír Drvota, Vacuum Global, s.r.o.,
mobil 602 212 296, tel. 417 577 926
Rekonstrukce elektrické sítě a věcné břemeno
V naší obci probíhá rekonstrukce rozvodné sítě elektrické energie. Stručně
řečeno dráty ze sloupů a nástřešníků
jsou nahrazovány podzemními rozvody
kabely. Konzole na štítech domů mizí
a nahrazují je pojistkové skříňky umístěné přímo na domě nebo v sloupku
oplocení.
Je zájmem občanů, aby tato stavba
proběhla co nejrychleji, protože je to
podmínka pro budování chodníků a celkovou úpravu veřejných prostranství.
Nebylo by logické vystavět komunikace
a chodníky a následně je rozkopat při
ukládání kabelů.
Provozovatel distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce se na Vás budou
obracet s žádostí o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene.
Co to znamená? Podle zákona č.
458/2000 Sb. tzv. energetického zákona
má provozovatel pozemní distribuční
sítě povinnost zřídit věcné břemeno
smluvně s vlastníkem nemovitosti.
To znamená, že majitel nemovitosti
umožní provozovat na své nemovitosti
zařízení distribuční soustavy. V praxi
to znamená, že právo na nemovitosti
umístit rozvodnou a pojistkovou skříňku.
V případě, že kabel prochází přes
pozemek vlastníka, je majitel pozemku
povinen strpět umístění vodiče na
pozemku. Za to dostane od ČEZ Distribuce jednorázovou finanční náhradu.
Navíc se tím zhodnotí nemovitost o tuto
částku. Vlastníci nemovitostí mají obavy
z omezování svých vlastnických práv.
Proto se ptají na některé otázky a zde
jsou odpovědi právníka JUDr. Jaroslava
Trkovského.
1. Vlastník nemovitosti (dále jen
povinný) je omezován ve prospěch
někoho jiného a je povinen něco
trpět, něčeho se zdržet nebo něco
konat?
Povinný je povinen:
aa) strpět zřízení a provozování na své
nemovitosti zařízení distribuční
soustavy, strpět přetnutí nemovitosti
vodiči (dráty, venkovními kabely)
nebo strpět umístění kabel. vedení
do země)
ab) z držet se zničení zařízení distribuční
soustavy a znemožnění její funkce
b) pro námi sledovaný účel zřízení
věcného břemene, tj. zejména umístění přípojkové skříně, tj. umístění
(zazdění) do zdi nemovitosti nebo
zřízení pilíře s tuto skříní do oplocení
nebo na hranici pozemku, se jedná
o umístění této skříně z níž je zpravidla napojena ta nemovitost na níž je
skříň umístěna a současně jako místo
průběžného připojení pokračujícího
k dalším nemovitostem s povinnostmi
strpět a zdržet se jak je výše uvedeno.
2. Při prodeji nebo darování nemovitosti bude nutné žádat ČEZ o souhlas?
Jakákoliv vlastnická dispozice, podle níž
by mělo dojít ke zcizení nemovitosti (tj.
ke změně vlastnictví) na níž je zřízeno
věcné břemeno pro zařízení distribuční
soustavy, tj. prodej, dar, směna, atd.
není nijak dotčena; k takovému právnímu úkonu se od provozovatele distribuční soustavy (ČEZ Distribuce, a.s.)
žádný předchozí, ani dodatečný souhlas,
ani vyjádření nevyžaduje, a to jak ze
zákona, tak ani ze smlouvy o zřízení
věcného břemene.
3. Při půjčce a následném zastavení
nemovitostí toto nebude možné
vůbec, nebo pouze se souhlasem ČEZ?
Jakákoliv vlastnická dispozice, podle níž
by mělo dojít ke zřízení zástavního
(pokračování na další straně)
Přerovský zpravodaj 2_2010
(pokračování)
práva, podzástavního práva k nemovitosti (tj. úkonu k zajištění půjčky, úvěru,
apod.) na níž je zřízeno věcné břemeno
pro zařízení distribuční soustavy není
nijak dotčena; k takovému právnímu
úkonu se od provozovatele distribuční
soustavy (ČEZ Distribuce, a.s.) žádný
předchozí, ani dodatečný souhlas, ani
vyjádření nevyžaduje, a to jak ze zákona,
tak ani ze smlouvy o zřízení věcného
břemene.
4. Při provádění stavebních úprav
a následné žádosti o stavební povolení bude ČEZ v těchto případech
účastníkem řízení z titulu věcného
břemene –práva (nikoli z titulu sítí NN
a VN) a budou muset žádat o další
souhlas?
Kdo je účastníkem stavebního řízení (tj.
řízení o stavebním povolení) je stanoveno v zák. č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, kdy se jedná podle §109. Je to
stavebník, vlastník pozemku, na kterém
má být stavba prováděna, není-li stavebníkem a vlastník stavby na pozemku,
na kterém má být stavba prováděna,
a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo
stavbě právo odpovídající věcnému
břemenu, mohou-li být jejich práva
navrhovanou stavbou přímo dotčena.
Z uvedeného vyplývá, že provozovatel
distribuční soustavy (spol. ČEZ Distribuce, a.s) bude účastníkem řízení o stavební povolení a rámci toho bude moci
uplatňovat své námitky a podmínky
pouze v takovém rozsahu, pokud by
se uvažovaná stavba dotýkala zařízení
distribuční soustavy. Pokud by se uvažovaná stavba tohoto zařízení distribuční
soustavy netýkala, pak mu žádná práva
nevznikají.
Závěrem je třeba konstatovat, že distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. To znamená,
13
že je možné toto právo vymáhat i tzv.
vyvlastněním práva věcného břemene.
Pevně věřím, že nic takového nebude
třeba řešit, velká většina nemovitostí
v naší obci je již připojena podzemním rozvodem. Pokud by měl někdo
ještě pochybnosti, může se informovat
přímo na obecním úřadě. Obec dbá
na dodržování práv občanů a i ostatní
orgány státní moci dohlíží. Příkladem je
vyjádření Státního památkového ústavu
a následně rozhodnutí odboru kultury
a památkové péče. Obec Přerov nad
Labem byla označena jako chráněná
architektonicky a urbanisticky atraktivní
a byly stanoveny podmínky pro tuto
stavbu tak aby nebyl rušen celkový
vzhled obce.
Věřím, že občané pochopí důležitost
této stavby pro naši obec a výjdou vstříc
projektantovi při přípravě stavby Rekonstrukce sítě nízkého napětí.
Petr Baumruk
Škola opět žije!
Yveta Hrušková
Po prázdninách se žáci v Přerově nad
Labem sešli v nově opravené a zrekonstruované škole. Málokdo věřil,
že 1. září usednou do nových lavic.
Houževnatostí, pracovitostí a pilností
však zaměstnanci školy, její bývalí
i současní žáci, rodiče dětí i přátelé
školy stihli třídy i chodby připravit
k užívání. Nové stropy, světla, podlahy,
nábytek, nastavitelné lavice, barevné
výmalby a nátěry, to vše působí velmi
čistě a příjemně. Nejvíce se děti těší
na počítačovou učebnu, interaktivní
tabule a nově vybavené třídy ve školní
družině. Chlapci si pochvalují, že se
pisoáry samy splachují. Všichni se těší,
až budou moci cvičit v nové tělocvičně
a na venkovním sportovišti.
Ve škole to zase žije. Už 10. září žáci
4.–9. tříd navštívili Výstaviště v Lysé nad
Labem Knižní veletrh a Den s hasiči.
V pondělí 13. 9. jeli do Geoparku
Šťastná Země. V týdnu od 20.–24. 9.
odjela téměř celá škola s předškoláky
z mateřské školky na ozdravný pobyt
do Lázní Libverda. Od října začnou
kroužky ve škole i v tělocvičně. Na
čtvrtek 7. 10. zveme všechny občany
Přerova nad Labem na Den otevřených
dveří od 8:00 do 19:00 hodin. Přijďte
se na vlastní oči přesvědčit, že i ze staré
školy lze vytvořit novou a moderní
školu na venkově.
foto autor: Josef Gregárek
Největší poděkování patří Ing. Vašátovi,
který s místostarostkou Ing. Gregárkovou stál u zrodu projektu Modernizace
školy na venkově a dodnes se o školu
zajímá a je-li třeba, vždy ochotně
pomůže. Další poděkování patří vám
všem, kteří jste se podíleli na stěhování,
úklidu, nebo jste jiným způsobem přispěli k včasnému otevření školy.
14
Přerovský zpravodaj 2_2010
Závody v rybolovu
Jaroslav Janouch
Rybářský spolek v Přerově nad Labem pořádal pro žáky do 15
let v sobotu 19. 6. rybářské závody v chytání ryb na místním
rybníku u zámku. Závodu se zúčastnilo 17 žáků, kteří přišli
v doprovododu rodičů. Závodilo se v disciplínách: 1. nejvíce
ulovených ryb podle centimetrů, 2. největší ulovená ryba.
První cenu získal Lukáš Milaniak, který ulovil 21 kaprů o celkové
délce 743 cm. Druhou cenu získal Dominik Milaniak za ulovení
14 kaprů o délce 453. získal Antonín Strnad za ulovení mnoha
kaprů (pozn. redakce nebyl uveden počet) o délce 451,5 cm. Ten
také ulovil největšího kapra o délce 53 cm. Tito tři rybáři získali
hezké ceny v podobě rybářského náčiní, rybářského prutu,
navijáku a podběráku. Také ostatní žácí dostali upomínkové ceny
za jejich účast v závodě v chytání ryb.
300 kusů K 1, 650 kusů K 2, dalších 700 ks kapra do 45 cm.
Dále v rybníku chováme amury, candáty, štiky, pár línů, karasy
a bílou rybu pro dravce. Tyto ryby jedenkrát v roce lovíme
a pouštíme je do tůní Babinec a Bezednice kde jsou následně
loveny členy našeho spolku. Pro lovení žáků a dospělých pravý
ráj. 10. 7. proběhly další závody v chytání ryb pro dospělé na
Bezednici.
Perličky v závodě: Čtyřletý rybář po svém ulovení čtvrtého
kapra už fyzicky nemohl, takže to za něj musela vzít maminka
a ta s jeho radou a pomocí ulovila dalších pár kaprů. Ti se ale
do závodů nepočítali, neboť chytající byla starší 15 let. Další
rybář, který pomáhal svým dvěma vnukům dávat návnadu na
háček, radil při nahazování, podbíral do podběráku chycené
ryby a následně je zbavoval háčků a odpovídal na veškeré
jejich otázky, si po závodě oddechl. „Jsem hrozně utahanej, ale
takhle jsem si už dlouho nezachytal.“
Rybník je chovnou základnou Rybářského spolku pro vypěstování ryb pro základní míru 45 cm. V rybníku máme nasazeno
foto autor: Tereza Gregárková
Práce obecního zastupitelstva
Petr Baumruk, starosta obce
V uplynulém období se obecní zastupitelstvo převážně zabývalo přípravou
projektů Revitalizace centra obce
a Rekonstrukce zdravotního střediska.
Jak řada občanů ví z vlastní zkušenosti,
obec musela vyjednat předchozí souhlas
a následně i smlouvy o smlouvě budoucí
na pronájem pozemku, který se bude
v rámci revitalizace opravovat. Za
vstřícný postoj všem občanům, kterých
se projekt dotýká, děkujeme.
s rekonstrukcí školy byla provedena
i rekonstrukce oken v přístavbě.
Zastupitelstvo muselo řešit i jiné majetkové smlouvy na směnu, pronájem nebo
odprodej pozemků. V květnu a srpnu
bylo třeba dokonce pro dodržení termínu svolat mimořádná zasedání.
Obdobná situace nastala i pro naši
účast v projektu veřejného vodovodu
v rámci Mikroregionu Polabí. I přes prvý
neúspěch budeme znovu žádat o dotaci
na výstavbu. Neustále se zlepšují
vstupní parametry projektu a tím stoupá
i naděje na jeho úspěšnost.
Přitom byla stále sledována stavba
rekonstrukce školy. V průběhu realizace
se vyskytla řada „překvapení“, kdy bylo
třeba rozhodnout jak řešit vzniklý problém. Zastupitelstvo vždycky rozhodlo
tak, aby řešení znamenalo vyšší kvalitu.
Každý, kdo navštíví školu, se o tom
může přesvědčit. Budoucnost ukáže,
že to bylo správné rozhodnutí, i když
většinou znamenalo vícenáklady.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo
i o výměně oken v přístavbě základní
školy. Okna ve školní jídelně byla na
pokraji bezpečnosti. Spojení kování
a dřevěných rámů bylo již vyhnilé
a hrozilo havárií. Vyhlásili jsme výběrové
řízení a vybrali dodavatele. Současně
Protože v jarním kole jsme nebyli
úspěšní v podání dotací na rekonstrukci
zdravotního střediska, nezískali jsme
dotaci z FROM na opravu ulice Na Pískách ani na vybavení Sdružení dobrovolných hasičů. Podali jsme znovu žádost
o dotaci na rekonstrukci zdravotního
střediska.
Z dalších akcí jmenujme věnování
a instalaci herních prvků do parku
proti drogerii Lenka paní Kocsisovou.
V letních měsících proběhla i částečná
oprava místních komunikací. Poslední
úpravou zřizovacích listin obou příspěvkových organizací byla dokončena
reorganizace školských zařízení obce,
byla stanovena jasná pravidla pro řízení
a kontrolu vedení příspěvkových organizací. Pedagogové se nyní už nemusí
zabývat stravováním a mohou se plně
věnovat svému obtížnému poslání. Za
stravování žáků a dětí odpovídá vedoucí
školní kuchyně a to jak po stránce kvality
a množství jídel, tak i po stránce ekono-
mické. Škoda, že takto nebyla nastavena
pravidla ihned po zavedení právní
subjektivity školy. Mohlo nám to všem
ušetřit spoustu nepříjemností a ztrát jak
materiálních, tak i morálních.
Dovolte mi na závěr malou rekapitulaci
roku 2010. Celkem v letošním roce na
čtyřech řádných a třech mimořádných
zasedáních projednalo obecní zastupitelstvo 80 bodů. Tři zastupitelé se účastnili
zasedání se 100% účastí, jeden s 86%,
jeden se 42%, jeden 28% a jeden pouze
14%. Je třeba konstatovat, že 3 zastupitelé v letošním roce prakticky neměli
žádnou oblast práce a proto bylo třeba,
aby zbývající zastupitelé jejich práci
suplovali.
Všem zastupitelům děkuji za jejich práci
v celém volebním období 2006–2010.
I osobně musím poděkovat, že mi
pomohli po mém nástupu do funkce
starosty udržet dobré jméno naší obce.
Dovolte mi, abych budoucím zastupitelům připomněl jejich odpovědnost
k voličům. Pokud dají slib, že budou
svou funkci vykonávat svědomitě
v zájmu obce, měli by svůj slib dodržet.
Nemalou zásluhu na fungování vedení
naší obce má i paní Ing. Dana Matějčková. Její obětavá pomoc při plnění
úkolů zastupitelstva obce a zejména
starosty při vedení obecního úřadu je
neocenitelná.
Přerovský zpravodaj 2_2010
15
Informace k dotacím
Petr Baumruk, Irena Gregárková, Vít Vašát
Modernizace školy na venkově
V současné době je ukončena práce na rekonstrukci základní
školy. Obecní zastupitelstvo děkuje paní ředitelce Mgr. Yvetě
Hruškové za její obětavou práci v průběhu celých prázdnin.
(Pozn. redakce na dovolenou si udělala čas pouze 3. srpna.)
Obec obdržela na tuto rekonstrukci dotaci. Vysoutěžená cena
byla nižší. Rozdíl ceny nenáleží obci, ale poskytovateli dotace,
tj. Regionálnímu operačnímu programu Středočeský kraj (ROP).
V těchto dnech probíhá zúčtování stavebních prací. Bude zaplacena předposlední faktura a zůstane dle smlouvy nedoplatek
10 % tzv. zádržného na odstranění případných závad. Přesné
vyúčtování stavby budeme znát do 14 dnů. Bude zveřejněno.
Stavební práce byly odvedeny v perfektní kvalitě, což se můžete
sami přesvědčit na Dnu otevřených dveří 7. 10. 2010.
Výstavba cesty Na Pískách
V podzimních měsících loňského roku jsme podávali žádost
o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) Středočeského
kraje na výstavbu cesty Na Pískách. Dotaci jsme neobdrželi.
Velmi nás to mrzí, protože víme, že tato investice je velice
potřebná. Budeme to v letošním roce zkoušet znovu. Program
FROM je jediný, ze kterého lze stavět místní komunikaci. Žádný
jiný nám tuto možnost nenabízí.
Revitalizace centra obce
Stále pracujeme na projektu revitalizace centra obce. Je to složité
téma, které nás zaměstnává již čtyři roky. V prvopočátcích ROP,
kdy jsme jezdili na každé školení, byla hlavní podmínka komplexnost úprav, tzn. nejenom chodník a zeleň, ale celkový vzhled
prostoru – zámecký park, rybník, skanzen, škola, obchodní
středisko atd. Tyto projektové návrhy měli hodnotit architekti.
Tak jak rychle peníze „vysychaly“, docházelo ke změnám pravidel
v průběhu hry v neprospěch obce. Z původních 7,5 % podílu
obce je dnes 40 % a více. V posledním dotačním titulu se musel
ještě dodržet poměr 60 % nákladů na chodníky a zeleň a pouze
40 % nákladů na opravu komunikací a parkovací plochy s omezenou výší dotace max. 15 mil. Kč. Tato výzva byla pro obec
nevýhodná. Nyní čekáme, kdy bude vypsána nová výzva na revitalizaci a především zda bude zrušena podmínka 40 % : 60 %.
Komunikace III. třídy od Obory – průjezd celou obcí – po
křižovatku v Borku
V současné době jednáme s krajským úřadem a Středočeskou
údržbou silnic o získání dotace na kompletní opravu silnice III.
třídy od Obory po křižovatku v Borku z prioritní osy I. Z této
dotace by se daly financovat přechody pro chodce, obrubníky
a zastávky veřejné dopravy v celé obci. Obec by se podílela
projekčně. Projektant naváže na projekt revitalizaci centra obce.
Z prioritní osy I. – doprava může žádat jen Středočeský kraj.
Stavební část by byla plně hrazena z prostředků Středočeského
kraje. Tímto projektem budeme řešit i tolik potřebné chodníky
v Novém Přerově.
Zateplení a nová fasáda na základní škole, mateřské škole
a školní jídelně
Kdo sledoval před prázdninami v televizi politické debaty,
dozvěděl se, že Ministerstvo životního prostředí chce rozšířit
svůj program Zelená úsporám i na školy, školky, domy pro
seniory apod. Byl dán termín odevzdání žádostí 19. 7.– 31. 8.
2010. Týden před 19. 7. nebyl ještě znám prováděcí předpis, jen
se předpokládaly stejné podmínky, jako u Zelené úsporám pro
rodinné domky. Měli jsme neuvěřitelné štěstí na lidi kolem nás,
kteří nám pomohli. Rekonstrukce školy počítala jen s opravou
stávajících oken, výměna oken by zasahovala do jiného dotačního titulu a to se nesmí. Musím zde říci, že člen finančního
výboru pan Jaksch nás stále přemlouval, abychom doplatili nová
plastová okna z našich prostředků. Vybrali jsme levnější variantu
5 komorového systému. Stavební dozor pan Ing. Borecký nás
přesvědčil, že máme dát dražší 6 komorový systém, který splňuje
podmínku 1,2 U, což je kritérium Zelená úsporám, pro případ
„co kdyby“ (to byl podzim 2009). Kdybychom neposlechli
těchto rad, nesplnili bychom nyní kritéria dotace a také bychom
původní okna nemohli 5 let vyměnit (pětiletá udržitelnost
projektu). Několik dnů před 19. 7. jsme neměli nic připraveno,
protože nebyl vydán prováděcí předpis. Zpracovatel žádosti
Mgr. Rambousek nám sdělil, že pokud žádost nepodáme do 21.
7., nemáme šanci, protože připravených projektů je obrovské
množství. Během několika desítek hodin jsme zařídili rozpočet
stavebních a zateplovacích prací, aktualizaci energetického
auditu budovy, energetického štítku budovy, vlastnické doklady
atd. Zpracování vhodné žádosti byla práce celého kolektivu od
rána do večera několik dní. 20. 7. večer jsme podali žádost elektronicky a ve středu 21. 7. ráno fyzicky na Státní fond životního
prostředí. V této výzvě byly alokovány 4 miliardy Kč. Třetí den
ráno od chvíle, kdy jsme žádost podali, bylo vyčerpáno již 96 %.
Přijímali žádosti do 150 %., tj. do 6 mld. Kč. Nyní čekáme na
vyhodnocení, ale myslíme si, že jsme dosáhli vysokých úsporných procent, což je jedno ze základních hodnotících kritérií.
Máme velkou šanci uspět. Když to dobře dopadne celý komplex
školních budov se „zabalí“ do 15 cm polystyrenu s novou fasádou, parapety, okapovými svody, zateplení střech atd. Od této
investice očekáváme minimálně 50 % úspory energie na vytápění. Chtěli bychom poděkovat Mgr. Rambouskovi, Ing. Boreckému, doc. Povýšilovi a Ing. Nedělovi za významnou pomoc.
Držte palce, ať to dobře dopadne.
Zdravotní středisko
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o podání žádosti
o dotaci na zdravotní středisko. V pátek 10. 9. 2010 zasedala
rada ROP a rozhodla, že náš projekt byl vyhodnocen v pořadí
jako první k financování. Čekáme na podpis hejtmana a oficiální
oznámení. Máme přislíbeno 4,8 mil. Kč. Bude následovat podpis
smlouvy, výběr stavebního dozoru, výběr stavební firmy. Předpokládáme, že v březnu 2011 můžeme začít budovat. Po finanční
stránce projekt není tak výhodný, jako rekonstrukce školy. Díky
stále nižším finančním prostředkům v ROP je nutná větší spoluúčast obce. Je nutné vysoutěžit nižší cenu stavebních prací. Dvě
výhody tento projekt má: když vysoutěžíme nižší cenu, nemusíme alikvotní část vracet a nemusíme si brát překlenovací úvěr,
průběžné faktury platí přímo ROP.
Vodovod
Příprava stavby vodovodu probíhá již řadu let. První myšlenka
vodovodu byla někdy před 10 lety. Připadalo několik variant možností napojení. Pro nás v té době nejpřijatelnější byla zamýšlená
káranská větev od Obory. Jenže káranská společnost dala přednost budování potrubí na okraji Prahy. V době starostování pana
Houšteckého v Lysé nad Labem došlo v rámci mikroregionu Polabí
k dohodě pěti obcí na výstavbě společného vodovodu napojeného na hloubkové vrty v Lysé nad Labem se špičkovou kvalitou
vody. Připojování vodovodu mezi obcemi a regiony má také
velký bezpečnostní význam v případě ohrožení. Pro zpracování 1.
stupně projektu (studie stavby) byla pověřena firma Stavokomplet
Brandýs nad Labem. Byly s ní určité problémy s dodržováním
termínů, proto zástupci mikroregionu vybrali novou projekční
firmu Inprojekt Louny, aby provedla projekt k územnímu rozhodnutí. Získání územního rozhodnutí je u liniových staveb velice
náročné. Musí se vyjádřit všichni majitelé pozemků a zainteresované instituce. Největší problémy byly s umístěním vodojemu na
Hůře. Vodojem se nachází v prostoru, na kterém se předpokládá
výskyt archeologických vykopávek, proto musel být zabezpečen
souhlas archeologů, Ministerstva kultury a provedena studie vlivu
stavby na krajinný ráz. To vše velice časově prodlužovalo projekt.
Vodojem je na naší Hůře naprojektován, protože je to dle projektantů nejlepším technickým řešením. Vodojem je dostatečně velký,
aby byla čerpána voda do vodojemu především v noci za levnější
noční proud. Přes den se bude voda samospádem spotřebovávat.
Nehrozí tím žádné výkyvy tlaku v potrubí.
16
Přerovský zpravodaj 2_2010
Víme, že jsou občané již netrpěliví, kdy se začne stavět. Uvědomujeme si, že vodovod je pro další rozvoj obce nepostradatelný.
Dnes už není nebezpečí, že by byla stavba ohrožena, ale také
není možná žádná změna projektu. V současné době je vydáno
územní rozhodnutí a zbývá již několik doplnění ze strany
projektantů, aby bylo vydáno stavební povolení na komunikaci
k vodojemu. Do té doby je přerušeno vodoprávní řízení odborem životního prostředí Městského úřadu v Lysé nad Labem. Je
to otázka skutečně několika týdnů.
Naše žádost o dotaci byla v průběhu hodnocení stále doplňována o další a další technické a finanční informace. Řídící
výbor Státního fondu životního prostředí rozhodl, že žádostmi,
které byly do poslední chvíle technicky doplňovány (vysvětlení
technologie a lokalizace úpravny vody), se již zabývat nebude
a nechá je na další zasedání řídícího výboru. Oproti původnímu
stanovisku žádosti nebudou ponechány na SFŽP do podzimu,
ale budou staženy a je doporučeno jejich znovupodání do
výzvy, která by měla být v říjnu až listopadu. Další řídící výbor,
který rozhodne o dotaci, bude zasedat v únoru 2011. Krajští pracovníci SFŽP, kteří projekt hodnotili, vydali k projektu
souhlasné stanovisko a doporučení k realizaci projektu. Pozitivní
je, že v další výzvě bude pravděpodobně umožněno budování
vodovodní sítě i ve Starém Vestci. Předpokládáme, že nejpozději
v druhé polovině roku 2011 bude zahájena výstavba.
Nová přerovská škola
Články žáků Základní školy Přerov nad Labem
Nová škola
Chodím do školy v Přerově nad Labem.
Před prázdninami se začala rekonstruovat
naše škola. Celé dva měsíce prázdnin
trvala oprava školy. Když jsem se z prázdnin vrátila, byla jsem velice překvapená,
jak je moje škola hezká. Uvnitř školy na
mě čekalo krásné překvapení. Každá třída
má nové vybavení, např. nové tabule,
židle, lavice, skříně a jiný nábytek. Také
máme novou tělocvičnu, která je nově
předělaná a vybavená. Moc se mi líbí.
Máme také novou počítačovou učebnu,
hezké toalety a také novou družinu. Líbí
se mi úplně všechno, co je v naší nové
škole. Jsem velice ráda, že mohu tuto
školu navštěvovat.
Tereza Exnerová, 5. r.
Nová škola
V únoru 2010 se začala rekonstruovat
budova naší základní školy. A tak jsem
jako „páťák“ v září vstoupil do úplně
nové školy. Škola má nová okna, třídy
jsou vymalované a nově vybavené.
Jsou zde nové a moderní lavice, tabule,
počítače a pomůcky. Nejvíce se mi líbí
tělocvična, počítačová učebna a družina.
Na školním dvoře se ještě buduje nové
sportoviště. Na to se těším snad úplně
nejvíc. Mám rád atletiku a tak doufám, že
budu mít kde trénovat. Škola se zalíbila
také novým učitelům, a tak máme od září
novou školu i některé nové učitele. Moc
jsem se po prázdninách do školy netěšil,
ale je to tady fajn.
Tomáš Martínek, 5. r.
První den ve škole
1. září jsme měli sraz před školou v 7.30
hod. Už při cestě kolem školy jsme mohli
pozorovat přes nová okna změnu naší
školy. Okna máme moc pěkná, ze strany
do ulice jsou hnědá a z druhé strany jsou
bílá. Nemohli jsme se dočkat otevření
školy. Museli jsme čekat do 7.45 a pak to
přišlo. Nával všech žáků se začal ztrácet
v nových prostorách školy. Chodba měla
pěknou jemně zelenou barvu. Na podlaze bylo nové lino. Měli jsme příkaz jít
do učebny českého jazyka. Tam jsme se
srovnali od 1. do 9. třídy. Rodiče se seskupili okolo lavic a skříní. Pak následoval
proslov paní ředitelky. Bylo v něm hlavně
poděkování paní Gregárkové a panu
Vašátovi a také učitelkám a uklízečkám za
pomoc a podporu. Ocenění dostali i dva
žáci, jeden ze šesté a druhý ze sedmé
třídy. Myslím, že to byl Dan Jirouš a Lukáš
Sobota. V ředitelně na ně čekalo překvapení. Hm, asi něco sladkého. (Věcná
odměna dle vlastního výběru žáka
pozn. redakce). Představeny byly i nové
učitelky. Na konci proslovu se rozdávaly
kytky. Pak jsme všichni následovali svoji
učitelku do své nové třídy. Naše třída má
meruňkovou barvu. Lavice máme také
nové, jsou zelené a každá má dva šuplíky.
Tabule je moc pěkná a hlavně plně
funkční. Máme tam také počítač s internetem a nové skříně. Voní to samou
čistotou. Hezké jsou i záchody, obklad je
žluté barvy. (Chlapci mají obklad zelený
pozn. redakce). Je to tu moc pěkné. Tak
už jen se dobře učit a plně využít možnosti školy, které se nám tu nabízí. Těším
se, až si půjdeme zaběhat na novém
povrchu a také třeba zaskákat. Ale na to
si musíme ještě chvilku počkat. Tak jestli
máte chuť, přijďte se k nám podívat,
v říjnu máme Den otevřených dveří
a koukněte se, co se dá stihnout za tři
měsíce plné práce. Výzdobu si uděláme
a naši školu ozdobíme.
K. Kratochvílová, 5. r.
Angličtina pro nejmenší, a nebo pro všechny?
Darina Kocsisová
Angličtiny je kolem nás stále více. Letos možná někoho zaskočila angličtina v první třídě základní školy, ale výuku cizího
jazyka zařazuje stále více škol do vzdělávacího programu hned
od počátku. Děti dostaly pěkné nové učebnice plné barevných
obrázků a určitě těch 14 nových prvňáčků základy zvládne. Za
chvíli si zvykneme a bude nám to připadat normální.
V mateřské škole bude již třetím rokem pokračovat výuka angličtiny i u těch nejmenších dětí. Tedy těch, jejichž rodiče mají
zájem. A zájem rodičů o výuku angličtiny nepolevil, přestože
za ni musí – na rozdíl od výuky v základní škole – platit. Výuku
letos přebírá místní zkušená učitelka a přihlášena je opět téměř
polovina dětí.
A tak jistě neuškodí ani dospělým, když si se svými dětmi zopakují jednoduché básničky nebo písničky (první písničku „hlava,
ramena, kolena, palce…“ jistě znáte i z češtiny):
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes. Knees and toes.
And your eyes, and ears, and mouth, and nose.
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
One, two, three včelička je bee.
Four, five, six prasátka jsou pigs.
Seven, eight, nine můj se řekne mine.
Desítka je ten, a slepička je hen
Přerovský zpravodaj 2_2010
17
Informace z mateřinky
Dana Skuhravá
Vážení rodiče a občané. Dovolte, abych vás informovala
o mateřské škole a o důležitých akcích ve školním roce 2010–
2011. Již na začátku prázdnin pan Horák obnovil zahradní
domeček na Zámecké zahradě. Učitelky i děti moc děkují všem
maminkám a tatínkům, kteří přišli pomáhat. V průběhu měsíce
srpna byla provedena výměna oken a žaluzií v celé přístavbě
mateřské a základní školy. Nová okna zlepšila interiér tříd. Tímto
bych chtěla poděkovat Haně Dovalilové a Blance Zbyňové za
vymalování a všem za pomoc při uklízení a stěhování.
Provoz školy nejvíce zasáhla rekonstrukce 3. třídy mateřinky
v přízemí základní školy. Jsem ráda, že většina rodičů výjimečnou situaci chápala a ochotně spolupracovala. V září byly ještě
vyměněny vchodové dveře do budovy MŠ. Všechny vnitřní
i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní i hygienické normy
a tak jsme 1. 9. mohli zahájit nový školní rok.
Prstem bych víc malovala a míň hrozila.
Méně bych ho opravovala a víc s ním vykládala.
Nestarala bych se tak o učení, ale prostě bych se starala.
Chodila bych více na procházku a pouštěla víc draků na provázku.
Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála.
Proběhla bych víc polí a viděla více hvězd.
Víc bych ho objímala a míň s ním „válčila“!
Viděla bych v žaludu častěji dub.
Nebyla bych přísná.
Neučila bych ho lásce k síle,
ale naučila bych ho síle lásky.
Dodatek: nikdy nebudeme moci vychovávat své dítě nebo děti
znovu. Nikdy. Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neopakovatelnou...
Hezké dny a babí léto přeje Dana Skuhravá
Jsme vesnická školka a tak školní vzdělávací program je založen
na sepjetí člověka s přírodou, na pravidelném střídání ročních
období, na kladném vztahu k lidovým tradicím a životě na vsi
dříve a nyní. Základním posláním školky je podporovat zdravý
tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální
podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj, v návaznosti
na jeho výchovu v rodině. Kapacita je 54 dětí, které jsou ve
3. třídách (Broučci, Motýlci a Včelky). Děti jsou podněcovány
k vlastní aktivitě, pracují svým tempem. Mají možnost účastnit se společných akcí dle vlastního výběru. V tomto školním
roce nabízíme tyto kroužky: pohybové hry, tanec, angličtinu
a cvičení Kung-fu. Naším hlavním cílem je vytvoření plynulého, přirozeného a nestresujícího přechodu do základní školu.
Navštěvujeme společně divadelní představení, družinu a 1.
třídu, využíváme tělocvičnu i hřiště. Společný pobyt na škole
v přírodě jsme zažili už od 20. 9. 2010.
Na závěr mi dovolte citovat Diane Loomansovou:
Kdybych měla své dítě vychovat znovu,
vybudovala bych pro něj nejdřív sebeúctu a pak teprve dům.
autorka: Dana Skuhravá
Domeček na Zámecké zahradě
Richard Horák
jednoduchá tzv. letmá montáž s chytře zhotoveným krovem,
Nevím sice, jak dlouho domeček na zahradě MŠ stojí, ale za tu
proti předpokladům bez známek hniloby, zatékání nebo jiných
dobu jím prošlo mnoho generací přerovských dětí. Jeho stav
problémů. Pravda, tuto práci si poslední dobou vychutnávala
před letošními prázdninami byl však velmi špatný jak po stránce
jen místně příslušná kuna, jejíž pelíšek jsme pro neplacení nájmu
konstrukční pevnosti, tak i z hlediska hygieny. O estetické
byli nuceni zrušit (i se zbytky večeře – kohoutka). A také mnoho
stránce nemluvě, a berme v úvahu, že nejen děti z mateřské
generací vos, sršňů a jiné bodavé či jinak nepříjemné havěti.
školky, ale i maminky s dětmi, by měly volný čas trávit v hezkém
Ty si nyní budou muset hledat jinou stavbu, kde nechal tesař
prostředí. Tento stav byl pochopitelně prvním impulsem k úvadíru. Tady už ne. Všechny dřevěné součásti konstrukce jsou
hám a posléze i rozhodnutí tento objekt zrekonstruovat. Logicky
nyní naimpregnovány, na obkladech je použita barva s ochranprvní starostí bylo, kolik by to stálo, kdo by opravu platil, kdo
ným efektem proti hmyzu, plísním a houbám. Opravili jsme
to udělá a také kdy, aby se s koncem prázdnin měly děti kam
nebo vyrobili i ostění oken, parapety a některé prvky stávající
vrátit. Naštěstí se podařilo najít odpověď na první dvě otázky
konstrukce, zaslepili všechny možné vletové i vlezové otvory tak,
relativně rychle, a tak z celkové hodnoty materiálu cca 29 tisíc
aby další návštěvy tohoto typu přešla chuť. Celkově se na tuto
korun zbyla na úhradu obecnímu úřadu částka 5 a půl tisíce za
akci spotřebovalo 40 m2 OSB desek na vnitřní obklad, cca 65 m2
nezbytné věci, které sponzoring nepokryl.
různých palubek na stropy a venkovní obklady, přes 20 kg barvy
K otázce „kdy“ se nabízel prodloužený víkend 3.–6. 7., protože
různých odstínů a přes 1000 ks vrutů. Neměli jsme žádný úraz
před demontáží stávající budovy nebylo možné odhadnout čas
mimo několika řádných třísek a kromě okna rozbitého náhlým
nutný pro celkovou rekonstrukci. A tak se týden před koncem
poryvem větru při pondělní bouřce, ani žádnou jinou národoškolního roku objevily na několika místech plakátky zvoucí na
hospodářskopu škodu. Chci poděkovat všem, kteří si na tuto
tuto Akci Z(ámecká). A tím se také dostávám k té poslední, tedy
akci našli čas a přidali ruku k dílu, a také panu Jackovi z firmy
kdo. Nakonec byla parta pracantů dostačující doslova o prsa. Za
Dektrade za palubky, panu Strážnickému za barvy Remmers
čtyři dny se tu vystřídalo 7 tátů a 6 maminek, což mi na počet
a Martinovi Šmidtovi z Felimpexu za poskytnutý materiál. Podědětí ve školce i přes ten prodloužený víkend připadá dost málo.
kování náleži i panu Kolenskému, který nám ochotně poskytl
I tak se ale podařilo vše, co se udělat mělo a dokonce i něco
tolik potřebný el. proud a svůj dvůr pro úschovu věcí.
navíc. A neměl bych zapomenout na pomocníky nejmenší,
děti, které natíraly, vrtaly a také radily, jak jen mohly. K samotné
Přeji všem dětem, maminkám i učitelkám, aby se jim na zahradě
práci bych dodal, že ten, kdo stavěl tento domeček, své práci
a v mateřské i základní škole líbilo, a hodně štěstí v novém
rozuměl. Konstrukce je velmi subtilní, ale nikoli chatrná,
školním roce.
18
Přerovský zpravodaj 2_2010
autor: Tomáš Gregárek
autor: Petr Vilgus
autor: Josef Gregárek
autor: Tomáš Gregárek
Fotografie z akcí v Přerově nad Labem
Běh pohádkovým lesem
iž počtvrté uspořádaly maminky společně s dalšími nadšenci
Běh pohádkovým lesem. Na fotografii bohužel nejsou všechny
pohádkové bytosti. Více fotografií naleznete na
www.prerovnl.cz.
autor: Tomáš Gregárek
autor: Josef Gregárek
Poutní slavnost v Přerově nad Labem
V dubnu letošního roku pomocný biskup pražský Václav Malý za
asistence generálního vikáře Michaela Slavíka a čelákovického
faráře Richarda Scheucha vysvětil boží muka naproti tanečnímu
sálu U Kotápišů a kapličku sv. Vojtěcha nad studánkou. Slavnosti se zúčastnilo mnoho Přerováků i přespolních. Přijel také
bývalý starosta Lysé nad Labem a současný europoslanec Hynek
Fajmon. (Petr Vilgus)
Vítání nových občánků Přerova nad Labem
V letošním roce byli slavnostně přivítani noví občánci Přerova
nad Labem: Apolena Boháčková – září 2009, Lukáš Bradáč –
listopad 2009, Magdaléna Červeňáková – květen 2010, Matyáš
Damec – květen 2009, Tomáš Hejný – červen 2009, Matyáš
Homola – říjen 2009, Oliver Jager – listopad 2009, Filip Jungr
– březen 2010, Tereza Kolenská – říjen 2009, Tomáš Louda –
květen 2009, David Nováček –červen 2009, Kryštof Salač – říjen
2009, David Strnad – září 2009, Matyáš Štekl – únor 2010, Klára
Tomášková – duben 2010, Natálie Žemberová – září 2009.
autor: Tomáš Gregárek
autor: Tomáš Gregárek
Koncert hasičské dechové hudby
V sobotu 28. 8. 2010 se uskutečnil koncert hasičské dechové
hudby na Zámecké zahradě. Mohli jsme slyšet výběr ze skladeb
známých skladatelů české dechové hudby. Celou akci příjemně
zpestřily krásné mažoretky, které byly překvapením této akce.
I přes nepřízeň počasí se akce vydařila.
19
Bitva na přerovském zámku
V sobotu 18. 9. 2010 opět po roce ožil přerovský zámek. Otevřel
brány návštěvníkům v rámci Dnů evropského dědictví. Možnost podívat se do zpřístupněných prostor jinak zavřeného
zámku uvítali jak zájemci z řad obyvatel Přerova nad Labem, tak
mnozí návštěvníci z blízkého i vzdáleného okolí. Kdo nestihnul
prohlídku zámku loni, měl šanci letos, kdy se navíc přímo na
nádvoří ocitl v pravém středověkém vojenském ležení. Historický batalion dorazil na nádvoří v dopoledních hodinách a za
pomoci sličných markytánek si vybudoval své zásobovací ležení
na strategickém místě vnitřního zámeckého dvora.
Návštěvníci si tak mohli z bezprostřední vzdálenosti prohlédnout ukázky života z vojenského tábora 15. století. Dospělí, ale
především děti, si za krásného počasí užili historických šarvátek,
ukázek dobových zbraní vojáků, kteří své umění předváděli
přesvědčivě a s nadšením.
Návštěvníci z řad dětí si s velkým zaujetím zkoušeli přílbice
i sečné zbraně, které mnohdy byly delší než sami oni sami.
Ve 14 hodin pak vypukla velká bitva, pravděpodobně o kotlík
s polévkou. Na rozdíl od všech uskutečněných bitev v minulosti
této země u nás v Přerově v sobotu nikdo nepadl a ani nebyl
raněn, přesto to byla bitva vítězná... podařilo se jí přilákat do
jinak prázdného areálu život.
autor: Tomáš Gregárek
autor: Petr Baumruk
Přerovský zpravodaj 2_2010
Doprovodný program po bitvě pokračoval v klidnějším duchu.
Na vlnách krásné hudby jsme se přenesli časem několika
staletími. Melodická hudba v podání tří šikovných hudebnic ze
souboru Quatrio návštěvníky doprovázela při obhlídce impozantních sgrafit na stěnách vnitřních zdí zámku. Viola, housle
a flétna vytvořily krásnou kulisu k romantickému prostředí.
Hudba takových velikánů jako Bach či Dvořák zaujala i ty
návštěvníky, kteří klasickou hudbu běžně nevyhledávají. To, že
se sobotní den na Přerovském zámku příjemně vyvedl, ocenil
určitě každý z více jak 500 návštěvníků, kteří na zámek zavítali.
Dík za provedení této nevšední akce patří mnoha dobrovolníkům z historické skupiny Ordures, hudebnicím z Quatria i hlavní
organizátorce – místostarostce Ireně Gregárkové. Poděkovat je
třeba zástupcům Českého rozhlasu, kteří na žádost naší obce
otevřeli zavřené brány jejich zámku. (Alena Bakošová)
20
Přerovský zpravodaj 2_2010
Nebezpečný invazní plevel – javor jasanolistý
Stanislav Svoboda, odbor životního prostředí Městského úřadu v Lysé nad Labem
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, vás
v tomto zpravodaji seznámí s nebezpečným invazním druhem
plevelné rostliny, který v současné době způsobuje významné
hospodářské škody i škody na životním prostředí.
Jak vyplývá z ustanovení §3 odst. 1 písm. a zákona č. 326/2004
Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění, je povinností všech – zejména vlastníků pozemků nebo objektů, zjišťovat a omezovat výskyt
a šíření všech plevelů. Na základě tohoto ustanovení Městský
úřad Lysá nad Labem v případě neplnění povinnosti zasílá vlastníkům výzvy ke sjednání náprava a v případě nedostatečného
plnění uloží sankci a exekučně vymáhá povinnost. V případě
invazních plevelných rostlin je přístup ještě přísnější a to
zejména ve výši sankcí.
V našem obvodu nejrozšířenější javor jasanolistý se velmi
rychle rozšířil do volné přírody na úkor místních druhů
a společenstev. Javor nalezneme například podél drobné vodoteče pod kaplí sv. Vojtěcha a zejména při Kounickém potoku.
Původní oblastí výskytu javoru jasanolistého (Acer negundo L.)
je východ a středovýchod USA. Od roku 1835 se v Česku pěstuje
jako okrasná parková a alejová dřevina. Rozšiřuje se především na březích vodních toků, v lužních a vlhkých listnatých
lesích ale také na neudržovaných pozemcích. Javor jasanolistý
je většinou vícekmenný strom, 10–15 m vysoký. Má širokou
korunu s převisajícími větvemi. Větévky jsou úplně lysé a často
ojíněné, většinou zelené. Listy 3–5 vzácněji 7–9 četné, lístky
vejčitě podlouhlé, 5–10 cm dlouhé, hrubě pilovité, světle zelené.
Květy jsou žlutozelené, dvoudomé, samičí v dlouhých nících
hroznech, samčí v hustých svazečcích. Kvete v březnu a dubnu.
Křídla dvounažek jsou žlutobílá, dovnitř zkroucená, v dlouhých
hroznech.
V našich podmínkách se javor jasanolistý šíří generativně, tj.
semeny, které v příhodných podmínkách snadno klíčí. Přednostně by proto měly být likvidovány semenné stromy. Proti
javoru jasanolistému je nejlepší obranou kácení stromů v srpnu
až září. Povolení ke kácení stromů s obvodem kmene nad
80 cm vydává na základě žádosti každý místně příslušný
obecní úřad. Pokud neodstraníme pařez, je třeba, aby
řezná plocha pařezu byla ihned ošetřena koncentrovaným
(cca 50 %) roztokem herbicidu např. Roundup. Strom pak již
neobrůstá. Na pařezové výmladky je nejvhodnější opakovaný
postřik herbicidu s následným odstraněním nadzemní části
v těchto termínech – první postřik v květnu až červnu, cca po
třech týdnech odstranit biomasu, druhý postřik v srpnu až
září, cca po třech týdnech odstranit zbylou hmotu. Vhodné
je i spálení suché hmoty. Postřik je nejúčinnější, je-li proveden
za slunečného, málo větrného počasí postřiková látka zaschne
na listech (nedojde ke smytí deštěm minimálně 3 hodiny po
aplikaci). Účinná koncentrace herbicidu je okolo 15 % (tj. na 10 l
vody 1,5 l Roundup) Je třeba počítat s opakovaným zásahem
minimálně následující rok (podle stáří stromů a podle mohutnosti kořenového systému).
Sledujte pravidelně www.prerovnl.cz!
P
ř
E
R
O
V
S
K
Ý
Z PRAVODAJ
Přerovský zpravodaj vydává občanské sdružení Přerováci nadlabáci se sídlem v Přerově nad Labem 75, IČO 270 14 495 (registrace
MV pod č. j. VS/1-1/62367/05-R dne 24. 11. 2005), financován je Obecním úřadem v Přerově nad Labem. Reg. číslo MK ČR E 16504.
Šéfredaktor: Petr Vilgus. Redakční kruh: Petr Baumruk, Vít Vašát a Irena Gregárková. Fotografové: Tomáš Gregárek, Josef Gregárek a Petr
Vilgus. Vzkazy pro redakci vhazujte do schránky v samoobsluze nebo zasílejte na e-mail: [email protected]. Přerovský zpravodaj je občasníkem, vychází zpravidla jednou za tři měsíce. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele ani obce. Sazba a tisk Janova dílna. Uzávěrka 20. září 2010. Toto číslo vyšlo 1. října 2010. Přerovský zpravodaj
je distribuován zdarma do poštovních schránek v katastru Přerova nad Labem. Otázky k distribuci časopisu Vám zodpovíme na emailu
redakce.Ceny inzerce: 1/1 strany – 210x297 mm – 2500 Kč, 1/2 strany – 148x210 mm – 1500 Kč, 1/4 strany – 105x148 mm – 1000 Kč.
2010
3
Fotografie: Josef Gregárek
V předvečer svátku Svatého Mikuláše se tradičně po ulicích prochází Mikuláš
se svou družinou andělů a čertů a navštěvují děti, aby je obdařili pamlsky
a všelijakými drobnostmi. Mikuláši se letos proháněli i po Přerově a mohli
jsme jich potkat hned několik. Nešlo si nevšimnout veliké mikulášské družiny
na pekelném valníku se stoly, slámou, pytli, řetězy, loučemi a ohněm,
poháněném pekelným traktorem a hudebním doprovodem.
OBSAH ČÍSLA: Usnesení zastupitelstva • Volby • Poděkování starosty • Plán investic • Zdravotní středisko •
Vánoční zamyšlení • Foto soutěž • Zámek • Mateřské centrum • Polabské muzeum • Rozvoj školství • Knihovna
a recenze • Mateřská škol a Základní škola informují
Fotografie: Tomáš Gregárek
Přejeme všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a do nového
roku 2011 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů. Zastupitelé a zaměstnanci Obce
Přerov nad Labem.
2
Přerovský zpravodaj 3_2010
Z jednání zastupitelstva obce
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem pro
volební období 2010 až 2014 konaného
dne 9. 11. 2010 ve školní jídelně
v Přerově nad Labem od 18.00 hod.
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková,
p. Vedral, p. Baumruk, p. Jirouš, pí.
Kocsisová, p. Dvořák
Zastupitelstvo obce
Schvaluje usnesení
Usnesení č. 89/2010: program zasedání
jak byl zveřejněn od 1. 11. 2010 a je
jako příloha č. 3 součástí tohoto zápisu
(hlasování: pro 7 / proti 0 / zdržel se 0).
90/2010 návrhový výbor ve složení:
p. Dvořák, pí Trbušková a pí Kocsisová
a ověřovatele zápisu: pí Gregárková, pí
Trbušková (7 / 0 / 0)
91/2010 návrh, aby byl volen uvolněný
starosta obce (7 / 0 / 0)
92/2010 návrh, aby byl volen jeden
místostarosta obce (7 / 0 / 0)
93/2010 návrh, aby volba probíhala
veřejným hlasováním (7 / 0 / 0)
94/2010 volbu starosty obce zastupitele
pana Petra Baumruka (6 / 0 / 1)
95/2010 volbu neuvolněné místostarostky obce zastupitelku paní Irenu
Gregárkovou (6 / 0 / 1)
96/2010 volbu předsedkyně finančního
výboru obce zastupitelku paní Darinu
Kocsisovou (6 / 0 / 1)
97/2010 volbu předsedyně kontrolního
výboru obce zastupitelku paní Miroslavu
Trbuškovou (6/ 0 / 1)
98/2010 volbu garantky pro oblast
školství zastupitelku paní Darinu
Kocsisovou. (6 / 0 / 1)
99/2010 volbu garantky pro oblast
webových stránek a Zpravodaje zastupitelku paní Irenu Gregárkovou. (6 / 0 / 1)
100/2010 volbu garanta pro oblast
investiční a dotační zastupitele pana
Luďka Dvořáka (6 / 0 / 1)
101/2010 volbu garanta pro oblast
veřejného pořádku zastupitele pana
Jaroslava Vedrala (6 / 0 / 1)
102/2010 volbu garanta pro oblast
stavební zastupitele pana Luďka Jirouše
(6 / 0 / 1)
103/2010 volbu garanta pro oblast
kultury zastupitelku paní Irenu Gregárkovou (6 / 0 / 1)
104/2010 volbu garanta pro oblast
spolkové činnosti zastupitele pana Luďka
Dvořáka (6 / 0 / 1)
105/2010 volbu garanta pro oblast životního prostředí a vzhledu obce zastupitelku
paní Irenu Gregárkovou (6 / 0 / 1)
106/2010 volbu garanta pro oblast
podpory podnikání a turistického ruchu
zastupitele pana Jaroslava Vedrala (6 / 0 / 1)
107/2010 uzavření Smlouvy o výpůjčce
mezi obcí Přerov nad Labem a příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská
škola Přerov nad Labem, jejímž předmětem je bezplatné propůjčení nemovitého
majetku, konkrétně budovy č. p. 112
mimo prostor školní jídelny, vyvařovny
a skladů potravin a st. parc. č. 159/1
a 159/2 k.ú. Přerov nad Labem za účelem
plnění základní a doplňkové činnosti
výpůjčitele. Schválený návrh smlouvy je
přílohou tohoto usnesení (7 / 0 / 0)
108/2010 rozpočtové opatření č. 5.
Schválené rozpočtové opatření je
přílohou tohoto usnesení (7 / 0 / 0)
• Ukládá:
109/2010 předsedkyním finančního
a kontrolního výboru, aby do příštího
zasedání připravili jmenovité návrhy na
členy finančního a kontrolního výboru
a garanty, aby rovněž připravili jmenovité
návrhy na členy komisí. (7 / 0 / 0)
110/2010 jednotlivým zastupitelům
připravit výhled svých priorit pro
sestavení programu Zastupitelstva pro
volební období 2010–2014. (7 / 0 / 0)
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem pro
volební období 2010 až 2014 konaného
dne 8. 12. 2010 ve školní jídelně
v Přerově nad Labem od 18.30 hod.
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková,
p. Vedral, p. Baumruk, p. Jirouš, pí.
Kocsisová, p. Dvořák
Zastupitelstvo obce
Schvaluje usnesení
111/2010: Zastupitelstvo schvaluje
program zasedání, jak byl zveřejněn
od 30. 11. 2010 a doplněn na zasedání
8. 12. 2010 a je jako příloha tohoto
usnesení (hlasování: pro 7 / proti 0 /
zdržel se 0).
112/2010 Zastupitelstvo schvaluje
návrhový výbor ve složení: p. Jirouš, pí
Kocsisová a pí Gregárková a ověřovatele
zápisu: pí Gregárková, pí Trbušková
(7 / 0 / 0)
113/2010 Zastupitelstvo schvaluje
splnění usnesení č. 109/2010 a č.
110/2010 (7 / 0 / 0)
114/2010 Zastupitelstvo obce schvaluje
Finanční výbor obce ve složení Darina
Kocsisová – předsedkyně, Ing. Marek
Špitálský, Ing. Ivan Zajíček (7 / 0 / 0)
115/2010 Zastupitelstvo obce schvaluje
Kontrolní výbor obce ve složení pí
Miroslava Trbušková – předsedkyně, pí.
Alena Bakošová, pí Tereza Franke, Václav
Kerda a Luděk Dvořák (7 / 0 / 0)
116/2010 Zastupitelstvo obce vyhlašuje
inventarizaci majetku a závazků obce
k 31. 12. 2010 a schvaluje inventarizační
komisi ve složení Miroslava Trbušková
– předsedkyně, Jitka Milaniaková
a Miroslava Kadeřávková (7 / 0 / 0)
117/2010 Zastupitelstvo schvaluje výši
odměn uvolněným i neuvolněným
zastupitelům obce podle přílohy č. 1
nařízení vlády č. 37/2003 Sb. (7 / 0 / 0)
118/2010 Zastupitelstvo schvaluje
výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce a způsob nápravy zjištěných
nedostatků. (7 / 0 / 0)
119/2010 Zastupitelstvo schvaluje cenu
stočného pro obyvatele na rok 2011
a výši doplatku pro provozovatele ve výši
170 139,20 Kč. ( 7 / 0 / 0 )
120/2010 Zastupitelstvo schvaluje výši
poplatku za provoz systému sběru,
shromažďování, přepravy, třídění,
odstraňování komunálních odpadů
na rok 2011 a dodatek č. 6 k Smlouvě
s firmou Ave Benátky nad Jizerou
(7 / 0 / 0)
Přerovští zastupitelé na léta 2010–2014.
Zleva: vrchní řada – Petr Baumruk, Luděk Jirouš a Luděk Dvořák
Zleva: dolní řada – Miroslava Trbušková, Irena Gregárková, Darina Kocsisová a Jaroslav Vedral
Přerovský zpravodaj 3_2010
121/2010 Zastupitelstvo schvaluje
obecně závaznou vyhlášku 1/2010
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů (7 / 0 / 0)
122/2010 Zastupitelstvo schvaluje
Darovací smlouvu uzavřenou s firmou
ZVO a.s. Ing. Špitálský na pronájem sálu
pro kulturní akce a Darovací smlouvu
s Knihovnou města Mladá Boleslav na
zpracování a distribuci knižních fondů (7
/ 0 / 0)
123/2010 Zastupitelstvo schvaluje
změnu projektu na větrolam a změnu
smlouvy o poskytnutí dotace na větrolam
(7 / 0 / 0)
124/2010 Zastupitelstvo souhlasí se
podáním žádosti o dotaci na opravu
drobných kulturních památek (7 / 0 / 0)
125/2010 Zastupitelstvo souhlasí
s podáním žádosti o bezúplatném
převodu nemovitosti v majetku státu na
obec Přerov nad Labem (7 / 0 / 0)
126/2010 Zastupitelstvo souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy
o nájmu nebytových prostor na léta
2011–2014 (7 / 0 / 0)
127/2010 Zastupitelstvo souhlasí
s aktualizovaným Programem rozvoje
obce na léta 2011–2014 – viz příloha č. 2
(7 / 0 / 0)
128/2010 Zastupitelstvo schvaluje
rozpočtové opatření č. 6 a č. 7 (7 / 0 / 0)
129/2010 Zastupitelstvo schvaluje
rozpočtové provizorium na rok 2011. Provizorní rozpočet pro rok 2011 – pravidla
rozpočtu obce pro rok 2011 se řídí příjmy
a výdaji ve výši 1/12 příjmů a výdajů
roku 2010 na měsíc do doby schválení
rozpočtu pro rok 2011 (7 / 0 / 0)
130/2010 Zastupitelstvo souhlasí
s doplněním seznamu oddávajících
o paní Irenu Gregárkovou, místostarostku
obce (7 / 0 / 0)
131/2010 Zastupitelstvo potvrzuje
svoje stanovisko z 9. 12. 2009 vyjádřené
usnesením č. 160/2009 ve věci výstavby
paroplynové elektrárny Mochov (6 / 1 / 0)
Petr Vilgus
V letošních komunálních volbách jsme
zaznamenali slušnou účast téměř 60 %
voličů. Pro srovnání – v Semicích a ve
Starém Vestci přišlo k urnám 54 %,
v Čelákovicích 50 %, v Lysé nad Labem
46 %, v Bříství 44 % a v Milovicích
pouhých 34 % občanů. Překonal nás
například Mochov (63 %), kde voliči
rozhodovali o poměru sil pro a proti
paroplynové elektrárně.
Nadpoloviční většinu hlasů v zastupitelstvu získala volební strana Přerov
n. L. 2010, za kterou byli zvoleni Petr
Baumruk (420 hlasů), Darina Kocsisová
(276), Luděk Dvořák (252) a Luděk
Jirouš (185). Po jednom zastupiteli
mají ODS (Irena Gregárková – 231
hlasů), TOP 09 (Jaroslav Vedral – 125)
a KDU-ČSL (Miroslava Trbušková –
196). „Skokanem“ těchto voleb se
stala Hana Veselá, kterou preferenční
hlasy posunuly ze sedmého na třetí
Prosinec 2010
• 18. 12. Doprovodný vánoční
program ve skanzenu 9–16 hodin
Výroba ozdob z přírodních materiálů
Pečení vánočního cukroví
Umělecký kovář
Umělecký dřevořezbář
Umělecký truhlář
• 19. 12. Adventní kytarová mše
v kostele sv. Vojtěcha od 9.15 hodin
• 20. 12. Adventní kytarová mše
v kostele sv. Vojtěcha od 9.15 hodin
• 24. 12. Předvánoční setkání
v kostele sv. Vojtěcha od 15 hodin
Jen na chvíli se zastavit a zamyslet se
nad významem Vánoc…
• 2 5. 12. Půjdem spolu do Betléma,
kostel sv. Vojtěcha od 15 hodin
Setkání u jesliček, známé koledy a jiné
vánoční písně v doprovodu kytary
a příčné flétny
Jak jsme volili?
Naši občané si mohli demokraticky
vybrat ze tří celostátních politických
stran a jednoho sdružení nezávislých
kandidátů. To je výrazně nadprůměrný
počet. V Kounicích proti sobě
kandidovala tři sdružení, v Semicích
postavili kandidátku jen ODS a nezávislí,
v Hradištku dvě nezávislé kandidátky
a ve Starém Vestci, Bříství, Jiřicích,
Velence nebo Káraném měli voliči na
lístku jen jedinou kandidátku. V těchto
obcích bylo jasné složení zastupitelstva
ještě dříve, než se otevřely volební
místnosti. Je otázka, jestli by vzhledem
k zájmu Přerováků o práci pro obec
nebylo užitečné ve volebním období
2014–2018 zvýšit počet členů zastupitelstva.
Kalendář akcí
• 26. 12. Vánoční kytarová mše,
kostel sv. Vojtěcha 9.15 hodin
Leden 2011
• 1. 1. Novoroční kytarová mše,
kostel sv. Vojtěcha 9.15 hodin
• 2
2. 1. Myslivecký bál,
pořádá Myslivecké sdružení
Únor 2011
Volební účast 58,5 %
Název strany
% hlasů
zvolených
zastupitelů
Přerov n. L. 2010
46,7 %
4
ODS
22,2 %
1
TOP 09
15,6 %
1
KDU-ČSL
15,5 %
1
místo na kandidátce TOP 09 (zvolena
však nebyla).
Detailní seznam zvolených zastupitelů,
náhradníků (kteří nastoupí v případě,
že některý ze zastupitelů odstoupí)
a počtů hlasů najdete na
www.volby.cz, oddíl Komunální volby
– 2010 – Výsledky voleb, výběr obce
dle území – Okres Nymburk, výběr
obce – Přerov nad Labem. Podrobnější
článek o volbách najdete v tomto čísle
na straně 6.
Přerováci, děkujeme za váš zájem
o komunální volby a zveme vás na
pravidelné schůze zastupitelstva!
• 5
. 2. Hasičský ples,
pořádá Sbor dobrovolných hasičů
Přerov nad Labem
• 12. 2. Masopustní zábava,
pořádá TJ Sokol Přerov nad Labem
• 2
6. 2. Masopustní průvod obcí,
pořádá TJ Sokol Přerov nad Labem
Březen 2011
• 5
. 3. Dětský maškarní bál,
pořádají Maminky dětem
Změna programu vyhrazena
Pokud si přejete zveřejnit společenskou
či kulturní akci na webu obce,
v Přerovském zpravodaji a na vývěsce
v obchodě, prosím, pište na
[email protected],
nebo volejte 602 279 765
3
Přerovský zpravodaj 3_2010
Krátké zprávy z obecního úřadu Přerov nad Labem
Termíny veřejných zasedání zastupitelstva v roce 2011.
9. března, 27. dubna, 29. června, 21. září, 7. prosince
Pokud nebude na pozvánce uvedeno jinak, schůze se budou
konat ve školní jídelně.
POZOR! Trvalá změna začátku zasedání – vždy od 18.30.
Středa 23. 2.
8.00–11.30 13.00–17.00
Sobota 26. 2.
8.00–11.30 13.00–17.00
Středa 2. 3.
8.00–11.30 13.00–17.00
Sobota 6. 3.
8.00–11.30 13.00–17:00
Fotografie: Tomáš Gregárek
Výdej známek na popelnice
Známky se budou vydávat v budově obecního úřadu. Prosíme,
vyzvedněte si známky pouze v níže uvedených termínech. Kdo
nebude mít po 10. březnu 2011 vylepenou známku, tomu popeláři nadobu nevyvezou.
Paroplynová elektrárna
Koncern RWE nadále připravuje podklady k výstavbě Paroplynové
elektrárny na katastru obce Mochov. RWE chce představit projekt
začátkem roku 2011. Tato elektrárna má mít instalovaný výkon
jako polovina Temelína. Nově zvolené zastupitelstvo Mochova
hodlá pokračovat v boji proti paroplynové elektrárně. V Mochově
se uskutečnilo po komunálních volbách 2010 nové hlasování:
7:4 (7 proti výstavbě, 4 se zdrželi hlasování). V Čelákovicích
nově zvolené zastupitelstvo hlasovalo 17:0 (17 proti výstavbě)
a v Přerově nad Labem nové zastupitelstvo hlasovalo 6:1 (6 proti
a 1 pro výstavbu). Vzniklé občanské sdružení nadále intenzivně
hledá cesty, jak výstavbě paroplynové elektrárny mezi Mochovem a Čelákovicemi zabránit. Petici proti paroplynové elektrárně
podepsalo již přes 3000 lidí.
Pokud si přejete dostávat zprávy z Obecního úřadu
elektronickou poštou, zašlete, prosím, žádost na adresu
[email protected] nebo si informace objednejte
osobní návštěvou nebo telefonem.
Poplatek za psa na rok 2011
Poplatek bude vybírán společně s výdejem známek na popelnice. Každý pes by měl být v zájmu majitele opatřen identifikační známkou. Poplatek činí:
a) za jednoho psa – 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa – 150 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu – 0 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba
uvedena v písmenu c) – 100 Kč
Omezení ověřování
V době vydávání známek na popelnice se bude ověřovat jen
v úřední den – pondělí (ve středu 23. 2. a 2. 3. 2011 se ověřovat
nebude).
Sbírka na opravu kostela sv. Vojtěcha
Do 10. 12. 2010 bylo vybráno 40 085 Kč. Za vaše příspěvky děkujeme.
Fotografie: Josef Gregárek
Fotografie: Tomáš Gregárek
4
Drakiáda v Přerově nad Labem
Nedělní odpoledne se neslo ve znamení velké drakiády. Konala se
Na Vrších, kam dorazilo mnoho účastníků – dětí, rodičů i prarodičů.
S sebou si většina z nich přinesla draky, kteří se pak v následujících
okamžicích vesele proháněli vzduchem. Nečekaně větrné počasí
přispělo ke zdárnému plachtění draků ve vzduchu a současně tak
k radosti především těch nejmenších. Většina účastníků drakiády si
přinesla kupované draky, někteří však dorazili i s vlastnoručně vyrobenými modely. Letos vstoupila drakiáda již do šestého ročníku a podle
pořadatelek se těšila vysoké účasti. Drakiádu uspořádaly Maminky
dětem, které finančně podpořila Obec Přerov nad Labem. I v letošním
roce se konala soutěž nejen o nejkrásnější a nejoriginálnější draky, ale
cenu si odnesly i děti, kterým se i přes velkou snahu drak nevznesl.
Přerovský zpravodaj 3_2010
Ještě jednou děkuji
Petr Baumruk, starosta obce
Vážení občané, využívám této příležitosti, abych Vám poděkoval.
V polovině října jsme Vás oslovili s žádostí o důvěru. V naší obci se
skutečně projevil zájem o řízení obecních záležitostí. Celkem čtyři
kandidátní listiny nabídly občanům 28 možných zastupitelů.
Občané se aktivně zúčastnili. Volby byly důstojným vyjádřením
zájmu o řízení obecních záležitostí. Výsledky voleb znamenají
pro zvolené zastupitele velký závazek, aby nezklamali důvěru,
kterou jim občané dali. I já osobně jsem pocítil velkou podporu,
která mi dodává energii ke zvládání všech úkolů.
Po svátečních dnech přišly opět všední starosti. Jak jsem se
zmínil již v předešlých vydáních Přerovského zpravodaje, neustále se potýkáme s poruchami podtlakové kanalizace. Jak víte,
provozovatel kanalizace a čistírny odpadních vod a jeho pracovníci neustále bojují s nekázní občanů, kteří tím, že nevěnují
pozornost tomu, co do kanalizace vypouštějí, způsobují poruchy funkce a zvyšují náklady na její provoz. Sbírka předmětů
a nečistot způsobujících poruchy je pestrá a co do množství
velmi rozsáhlá. Nepřekvapí nečistoty jako sláma, štěrk, větvičky
a podobně. Ty se dostávají do kanalizace z ploch dvorů tím, že
šachty jsou umístěny pod úrovní terénu. Jiná je situace u předmětů z domácnosti jako jsou houbičky na mytí nádobí, tyčinky
s tampony na čištění dutin, drobné mince, dětské pleny, textilní
mopy a výjimkou nejsou ani dětské dudlíky a hračky. Nad vším
ční mobilní telefon. Je pochopitelné, že se může stát, že někdo
omylem spláchne nějaký předmět, který do odpadu nepatří.
Nepochopitelné je, že nezavolá pracovníky obsluhy, aby jeho
chybu napravili. Ani mobilní telefon nestojí za telefonát?! Tím
jednak často vyřadí celou kanalizační větev z provozu a neúměrně zvyšuje náklady na provoz. V letošním roce doplatí obec
– tedy my všichni – víc jak 340 tisíc na provoz. Není vyloučeno,
že příští rok budeme nuceni zvýšit poplatek za stočné. Nestálo
by za to, věnovat víc pozornosti zařízení, které není na prvý
pohled vidět, ale bez něhož bychom se neobešli? Věnujte prosím pozornost funkci šachet na Vašem pozemku a u sousedů.
Včasným odstraněním závady šetříme své peníze.
Potíže trvají i v projektu umístění kabelů nízkého napětí do
země. Ještě stále někteří spoluobčané blokují realizaci a tím
fakticky i snahu o úpravu povrchu ulice Na Pískách. Bez toho,
že budou kabely uloženy do země, není možné vybudovat
zpevněný povrch v této ulici. Budeme se snažit osobními pohovory s jednotlivými majiteli nemovitostí je přesvědčit o nutnosti
splnění zákonných náležitostí pro realizaci projektu. Je pravda,
že v minulosti nebylo třeba dávat souhlas, natož poskytovat
závazek věcného břemena. Dnes je ale situace jiná. Zákonné
podmínky jsou takové, že vyžadují tuto smluvní vazbu mezi
majitelem nemovitosti a provozovatelem distribuční sítě. Mohu
všechny občany, kteří nemají důvěru pro uzavření smluvního
vztahu ubezpečit, že jim podepsáním smlouvy o smlouvě
budoucí nehrozí žádná omezení ve věci nakládání s jejich
majetkem. Pokud se nepodaří celý projekt uskutečnit pro překážky ze strany majitelů nemovitostí, zůstanou sice připojeni na
distribuční síť, ale v ulici nadále budou i dřevěné sloupy a obyvatelé se nedočkají úpravy povrchu. Nabízím každému konzul-
taci v této záležitosti v úředních dnech na obecním úřadě.
Dále se chci zmínit o odpadovém hospodářství v naší obci.
Nebudu rozebírat celou problematiku vzniku a likvidace
odpadů v obci. Jen několik faktů. V roce 2008 vstoupila
v platnost OZV 3/2007 o odpadech. Její ustanovení již v roce
2009 nebyla plněna například v tom, že v letních měsících
jsme byli nuceni zvýšit četnost svozu plastových odpadů
dvojnásobně. V letošním roce bylo třeba zdvojnásobit svozy
papírového odpadu a plastů již celoročně. I tak se zdá, že je to
nedostatečné. Není problém zvýšit počet kontejnerů. Znamená
to ovšem zvýšení nákladů. V letošním roce (ve skutečnosti
v období listopad 2009–říjen 2010) byly náklady ve výši 657
tisíc Kč. Od občanů na poplatcích jsme vybrali 505 tisíc Kč.
Z toho plyne, že obec (my všichni) doplácíme 152 tisíc Kč.
V příštím roce se zvyšují ceny za svoz popelnic o 3,2 %.
To znamená, že za jeden svoz
Objem 120 l
240 l
660 l
1100 l
V roce 2010
42 Kč
61 Kč
135 Kč
235 Kč
v roce 2011
43 Kč
63 Kč
143 Kč
243 Kč
Z toho plyne, že stoupne i doplatek obce za likvidaci odpadů
o dalších cca 80 tisíc Kč. Je to již neúnosné a proto se rozhodlo
Zastupitelstvo obce zvýšit poplatek za likvidaci odpadů na
500 Kč. Navíc bude nutné přepracovat pravidla pro poskytování
popelnic. Není možné již dál tolerovat skutečnost, že někteří
obyvatelé mají nádobu větší, než by měli mít. Budou nuceni
buď doplatit za nadměrný objem skutečné náklady nebo vyměnit nádobu za odpovídající objem. Je třeba upozornit občany,
že po termínu platnosti svozových známek 2010, tomu, kdo
nebude mít novou známku, nebude nádoba vyvezena.
Nakonec ještě k tomu co nás trápí v současné době nejvíc a jistě
během zimy přinese řadu vrásek. Je to sníh. Kromě radosti
pro děti a sportovce přináší i potíže v dopravě a i chodcům
na chodnících nesvědčí. Jistě jste si všimli, že kraj si s údržbou komunikací nedělá starosti. Prostě naší obec nenavštíví.
Naštěstí se nám podařilo díky ochotě jedné firmy, resp. jejího
vedení, zajistit odklízení sněhu z komunikací. Uklizena je jak
z krajské komunikace, tak i místní, pokud je řidiči svým parkováním nezatarasí tak, že údržbu znemožní.
Jiná je situace s údržbou chodníků. Všichni vědí, že majitelé
nemají povinnost uklízet chodníky před svou nemovitostí.
Obec má omezené možnosti jak finanční tak i personální. Pořízení mechanizace je značně nákladné a tato technika by nebyla
celoročně využita. Pokud bychom začali uklízet na jednom
konci obce, na druhý bychom se dostali až koncem týdne.
Každý ale potřebuje mít uklizený chodník ihned, jak napadne
sníh. Proto je nejúčinnější pokud si občan před svou nemovitostí uklidí sám.
Většina občanů to chápe a já jim za jejich postoj a pochopení
upřímně děkuji a vážím si ho. Ještě jednou – děkuji.
Kurz šátkování
Koncem února bude Mateřské centrum v Přerově nad Labem pořádat kurz šátkování
(nošení dětí v šátku). Naučíme Vás několik úvazů jak pro novorozence, tak pro starší
a chodící děti. Zároveň si budeme povídat o blahodárném významu šátkování pro
Vás i Vaše dítě. Kurzy jsou určeny nastávajícím rodičům, ale i maminkám a tatínkům
odrostlejších dětí, kteří se chtějí naučit nové úvazy, případně se šátkováním začít. Nastávajícím rodičům půjčíme modely – panenky, ale i ti, co přijdou s dětmi, si mohou úvazy
vyzkoušet nejprve na modelech. Zájemci se prosím hlaste co nejdříve, abychom věděli,
kolik zajistit zkušebních šátků a panenek. Datum a místo konání upřesníme dle počtu
zájemců. Pište na email: [email protected]. Kurz potrvá cca 2 hodiny,
cena činí 50 Kč. Těšíme se na Vás, Mateřské centrum v Přerově nad Labem
5
6
Přerovský zpravodaj 3_2010
Upravený plán prioritních akcí
Irena Gregárková, místostarostka obce
Na prosincovém veřejném zasedání
odsouhlasilo nově zvolené zastupitelstvo
níže uvedený plán investičních akcí na
následující volební období.
Upravený plán priorit investičních
akcí pro rok 2011 - 2014
1. Vybudování veřejného vodovodu
2. Rekonstrukce Zdravotního
střediska
3. Místní komunikace, chodníky –
ulice Na Pískách
4. Zateplení školy
5. Revitalizace centra obce
6. Rekonstrukce hasičské zbrojnice –
nadstavba dvou bytových jednotek
7. Rekonstrukce veřejného rozhlasu
8. Rekonstrukce budovy Obecního úřadu
9. Prodloužení kanalizace ke hřišti
10.Vybavení tělocvičny a hřiště
11.Vybudování cyklostezky podle Labe
12.Úpravy školní zahrady
Tento plán vychází z aktuálních potřeb
obce a také většina z nich navazuje na
volební programy zvolených zastupitelů.
Plán se bude během volebního období
pravidelně aktualizovat a průběžně
rozpracovávat. Nyní si jeho první verzi
vyžádala předsedkyně finančního
výboru jako podklad pro sestavování
rozpočtového výhledu.
Prioritní akce nejsou seřazeny v pořadí,
příprava a realizace bude závislá na
mnoha faktorech:
•
•
•
•
Hlavním předpokladem u většiny
investičních akcí je možnost čerpání
dotací, tudíž musí být vypsán
odpovídající dotační titul.
Na schopnosti obce doplatit
alikvotní podíl, který je vždy
součástí dotace.
Rozvoj obce bude také zaležet na
schopnosti obce získat další příjmy.
Na výši příjmu, který obcím poskytuje
stát, jehož výše je přímo závislá mj.
na počtu trvale hlášených občanů.
Zde bude záležet především na těch
občanech, kteří nejsou v Přerově
nad Labem trvale hlášení, zda zváží
své přihlášení k trvalému pobytu
v obci, kde žijí. Tímto krokem přispějí
k rychlejšímu rozvoji naší obce.
Volební matematika aneb volební zákon a výsledky
komunálních voleb v Přerově nad Labem
Darina Kocsisová
Letošní komunální volby jsou už dávno za námi. Jejich výsledky
budou mít vliv na dění v obci po další čtyři roky a proto stojí za
to odpovědět na některé otázky, které po volbách vyvstaly.
V říjnu 2010 proběhly v Přerově nad Labem, stejně jako
v ostatních obcích v celé republice, volby do místního
zastupitelstva. Z celkového počtu 884 oprávněných voličů jich
své hlasy odevzdalo 58,5% (516 občanů). O přízeň voličů se
ucházely 4 politické strany, resp. volební uskupení. Voliči měli
možnost odevzdat několika způsoby 7 hlasů (jedné straně nebo
napříč kandidátkami). Tuto možnost plně nevyužili někteří
účastníci, takže celkový počet odevzdaných hlasů byl jen 3468
(místo 3612 = 516 x 7).
Po zveřejnění volebních výsledků napadly mnohé z nás
různé otázky, jako např.: Proč mají nezávislí 4 mandáty
v zastupitelstvu, když dostali méně než 50% hlasů? Proč má
ODS jen 1 mandát, když měla mnohem více hlasů než TOP 09
nebo KDU-ČSL? Proč se do zastupitelstva nedostala Kateřina
Višňovská z KDU-ČSL, když měla více hlasů než Jaroslav Vedral
z kandidátky TOP 09? Proč se do zastupitelstva nedostal Jan
Kolenský z kandidátky uskupení Přerov nad Labem 2010,
když měl více hlasů než Luděk Jirouš ze stejné kandidátky?
Na všechny tyto otázky najdeme odpověď v § 45 Zákona č.
491/2001 Sb. Podívejme se tedy na tento paragraf, který se
věnuje zjišťování výsledků voleb, společně (citace zákona bude
dále odlišena jiným písmem):
§ 45 (1) Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování předaných
podle §43 okrskovými volebními komisemi zjistí, kolik hlasů bylo odevzdáno pro
každého kandidáta na kandidátní listině a kolik pro každou kandidátní listinu.
Tabulku s přehledem hlasů rozesílal obecní úřad krátce po
volbách a zveřejnil ji také na úřední desce.
Dále zjistí celkový počet platných hlasů pro všechny kandidátní listiny a která z kandidátních listin získala méně než 5 % z celkového počtu platných hlasů poděleného
voleným počtem členů zastupitelstva a vynásobeného počtem jejích kandidátů,
nejvýše však voleným počtem členů zastupitelstva; k takovýmto kandidátním listinám
a hlasům pro ně odevzdaným se při dalším zjišťování výsledků voleb a přidělování
mandátů již nepřihlíží. ….
Toto ustanovení odstavce 1 §45 nebylo nutné aplikovat, neboť
všechny kandidátní listiny získaly dokonce více než 15 % hlasů.
…..Poté dělí celkový počet platných hlasů, který obdržela postupující kandidátní
listina, postupně čísly 1, 2, 3 a dále vždy číslem o jedno vyšším tak, aby počet dělících
operací odpovídal počtu kandidátů, kteří jsou na kandidátní listině.
To znamená, že pro TOP 09 se vytvoří podíly 541/1(=541),
542/2(=271), 543/3, … , 543/7(=77), pro ODS podíly
769/1(=769), 769/2(=385) … , 769/7(=110), pro KDU-ČSL 538/1,
… , 538/7 a pro Přerov nad Labem 2010 pak 1620/1(=1620),
1620/2(=810), 1620/3(=540), 1620/4(=410), … , 1620/7(=231).
§45 (2) Podíly vypočítané způsobem uvedeným v odstavci 1 seřadí Český statistický
úřad podle jejich velikosti až do počtu mandátů, které mají být při volbách do
zastupitelstva obce přiděleny. Za každý podíl obsažený v této početní řadě získá
kandidátní listina jeden mandát. V případě rovnosti podílu je rozhodující celkový
počet hlasů, který získala kandidátní listina, a je-li i tento stejný, rozhodne los.
Seřazení podílů vidíte v následující tabulce. Na prvních sedmi
místech se Přerov nad Labem 2010 vyskytuje 4x, ostatní strany
jen 1x. Rovnost podílu nebylo nutné v našem případě řešit.
§45 (3) Český statistický úřad přikáže mandáty přidělené kandidátní listině na ní
uvedeným kandidátům podle pořadí, v jakém jsou uvedeni na kandidátní listině, pokud
nedojde ke změně pořadí podle odstavce 4.
Takto tedy získali mandát kandidáti ze všech kandidátních listin,
kromě TOP 09, viz. dále.
§45 (4) Český statistický úřad vydělí celkový počet hlasů odevzdaných pro volební
stranu počtem kandidátů této volební strany. Má-li některý z kandidátů nejméně
o 10 % více hlasů, než je takto stanovený průměr vyjádřený celým číslem bez
zaokrouhlení, postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takových kandidátů
více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně odevzdány; v případě
rovnosti hlasů mezi postupujícími kandidáty je rozhodující původní pořadí kandidátů
na kandidátní listině.
Na kandidátce TOP 09 se ustanovení o postupu týkalo 3 jmen
a z nich jednoznačně nejvíce hlasů získal Jaroslav Vedral. Proto
získal mandát právě on, přestože byl na kandidátní listině až na
3. místě. Zcela opačná situace nastala u kandidátní listiny Přerov
nad Labem, kdy se ustanovení o postupu netýkalo nikoho,
protože nad uvedený limit získali hlasy jen první dva kandidáti.
Tolik k použití zákona. Zdá se vám to složité? Tohle naštěstí dělá
automat a nemusí to při volbách nikdo počítat ručně. Nebo se
vám to dokonce zdá nespravedlivé? Netrapme se tím. Podstatné
je, že místní zastupitelstvo začalo fungovat brzy po volbách, aniž
by bylo zmítáno nějakými koaličními diskuzemi. A tak doufejme,
že bez ohledu na politický původ a přesvědčení bude všech
7 zastupitelů pracovat v zájmu obce v dobré vzájemné spolupráci. A ostatní, kteří nebyli tentokrát zvoleni, mohou přispět
k rozvoji obce jinou formou. Práce je více než dost.
Přerovský zpravodaj 3_2010
7
Vánoční zamyšlení
U nás doma se nikdy vánoční zvyky příliš
nedržely. Cukroví máma pekla asi milion
druhů ve spěchu a značně nervozní.
Na umělý stromek jsme věšeli kouličky,
koupenou kolekci čokoládových figurek
v barevném alobalu a žárovky ve tvaru
hříbků. Půst jsme na Štědrý den také
nedodržovali, koledy nezpívali, po večeři
se nacpali cukrovím a koukali na televizi.
Na první i druhý svátek vánoční jsme se
sestrou a otcem vyrazili na sjezdovku,
máma celé dopoledne vyvařovala a když
jsme se opozdili k obědu, byla nevrlá, že
jídlo vystydlo.
Když jsem byla o něco starší, říkala jsem
si, že bych chtěla se svými dětmi zažívat
jiné Vánoce a o to se dnes také snažím.
K pečení cukroví jsme si s přáteli vyhradili společný víkend, vánoční ozdoby,
přáníčka, betlém a další dekorace, i část
dárků pro babičky a dědečky si během
prosince vyrábíme doma s rodinou nebo
kamarády, o Štědrém dni na smrček dáme
svíčky a prskavky a po večeři rozkrojíme
jablíčko a rozlouskneme oříšek, budeme
zpívat koledy a zapálíme si františka.
Druhý den půjdeme
všichni na výlet,
možná vyrazíme na
výstavu do skanzenu
a k obědu si sníme
menu z předešlého
dne. Přečteme si společně v Bibli, jak Josef
s Marií putovali do
Betléma. Po vsi se už
dnes nechodí a nekoleduje, tak zajdeme
odpoledne do kostela
a společně se sousedy
si zazpíváme koledy
a vzpomeneme na
narození Ježíška,
kvůli kterému ostatně
Vánoce v křesťanských Čechách slavíme.
Na Štěpána navštívíme rodinu v Praze,
ale místo pojídání cukroví po vydatné
svíčkové k obědu je zkusíme přesvědčit
ke společné procházce po Olšanských
hřbitovech nebo k výletu na Petřín.
Možná si vzpomeneme ještě na další
zvyky, které zpříjemní sváteční čas Vánoc
Fotografie: Josef Gregárek
Jolana Boháčková
a předvánoční čas adventu. Rozhodně
budeme všechno prožívat společně,
v klidu, beze spěchu a televize...
Přijďte si také o 1. svátku vánočním
zazpívat koledy do kostela nebo si
na Štědrý den jen tak neformálně
o významu svátků popovídat.
Mikuláš na pekelném voze
V předvečer svátku Svatého Mikuláše se tradičně po ulicích
prochází Mikuláš se svou družinou andělů a čertů a navštěvují děti, aby je obdařili pamlsky a všelijakými drobnostmi.
Mikuláši se letos proháněli i po Přerově a mohli jsme jich
potkat hned několik. Nešlo si nevšimnout veliké mikulášské družiny na pekelném valníku se stoly, slámou, pytli,
řetězy, loučemi a ohněm, poháněném pekelným traktorem
a hudebním doprovodem.
Ve čtyři hodiny startovali pod Hůrou, vyrazili směrem
k Městečku, pokračovali do Sluneční ulice, pak zpátky po
silnici směr Lysá, Na Pískách, Kocanda a končili na Hůře.
Zkrátka projížděli celou vesnicí, navštěvovali chalupy,
ale zastavovali i jen tak na ulici, bylo je slyšet a vidět už
z daleka. Dva Mikuláši a dva andělé hodným dětem předávali dárky, neposlušné děti zase čtyři čerti a jedna čertice
postrašili. Celý ten rej trval až do osmi do večera a všichni,
děti, rodiče i osazenstvo pekelného vozu, se báječně bavili.
Každoročně v Přerově Maminky dětem pořádají také mikulášskou zábavu, děti i rodiče přicházejí v kostýmech čertů
nebo andělů, soutěží a tančí. Letos se bohužel tradiční akce
nekonala. Kvůli již déle trvajícím neshodám dospělých se
nenašel vhodný prostor, kde by se mohly děti pobavit. Tak
se třeba příští rok dospělí umoudří a dětem budou moci
mikulášskou zábavu uspořádat. Svatý Mikuláš jim bude
držet palce.
A kde se vlastně Svatý Mikuláš vzal a proč každý rok chodí
obdarovávat děti? Mikuláš byl velmi zbožný člověk žijící na
přelomu 3. a 4. století v Turecku. Pomáhal chudým a nespravedlivě obviněným a říká se, že po jeho smrti byl veškerý
jeho majetek rozdán chudým tak, jak si to Mikuláš přál.
Podle staré hrůzostrašné legendy vzkřísil tři malé děti, které
zlý hostinský zavraždil a uložil nasolené do sudů. Proto jej
považujeme za patrona a ochránce dětí. 6. prosince, kdy
slavíme jeho svátek, patrně zemřel. Už velmi mlád se stal
biskupem či přinejmenším významným knězem. Proto také
dnes Mikuláš chodí večer 5. prosince s biskupskou holí,
v biskupském oděvu a jako patron všech dětí jim rozdává
drobné dárky a sladkosti.
Fotografie: Josef Gregárek
Jolana Boháčková
U příležitosti státního svátku jsme položením věnce uctili Den vzniku
samostatného československého státu a památku padlých z 1. světové
války. Pietního aktu před pomníkem padlých ve skanzenu se zúčastnili
představitelé obce, zástupci místní školy a několik občanů.
Fanklub Oldřicha z Chlumu
Jitka Dvořáková
Vážení a milí spoluobčané, je tomu již téměř rok, co jsem založila Občanské sdružení Fanklub Oldřicha z Chlumu. Možná
vás napadne otázka, kdo to je nebo byl Oldřich z Chlumu. Je
to románová postava – královský prokurátor krále Přemysla
Otakara II., dr. Vlastimila Vondrušky, autora mnoha historicko-detektivních románů z tohoto období české historie. Více
informací o činnosti našeho sdružení si můžete přečíst na
našich webových stránkách www.fankluboldrichazchlumu.cz.
U příležitosti ročního působení nás navštíví počátkem nového
roku autor „Oldřicha“ V. Vondruška. Setkání se bude konat v
cukrárně u školy. Přesný termín uvedu na webových stránkách
Fanklubu včas. Pokud i někdo další má zájem stát se členem
našeho Fanklubu, rádi vás přivítáme mezi sebou.
S přáním klidných a pokojných svátků vánočních, třeba nad knihou
V. Vondrušky, a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2011.
Přerovský zpravodaj 3_2010
Polabské muzeum v Poděbradech otevřelo
své brány návštěvníkům
Jan Vinduška, ředitel Polabského muzea
Polabské muzeum v Poděbradech otevřelo po více jak dvouletém
uzavření své brány návštěvníkům.
Slavnostní otevření muzea se uskutečnilo odpoledne 30. září
2010 za účasti představitelů Středočeského kraje (hejtman
MUDr. David Rath, náměstek hejtmana Ing. Miloš Petera),
města Poděbrady a mnoha dalších našich příznivců (mezi
kterými nechyběli ani představitelé obce Přerov nad Labem).
Hlavní budova Polabského muzea v Poděbradech byla uzavřena
z důvodů plánované rekonstrukce budovy a hlavně stálých expozic, které nebyly již návštěvnicky ani muzeologicky atraktivní.
Předmětem rekonstrukce budovy, která byla zahájena v srpnu
2009, bylo provedení sanačních prací – odstranění vlhkosti ve
zdivu v přízemí, s tím souvisely i nové podlahy, v budově bylo
dále vyměněno kompletně ústřední topení, opravena okna,
objekt má nové dveře, jak vstupní tak i vnitřní. Jednou z nejviditelnějších věcí na budově je nová opravená a barevně atraktivní
fasáda a nová střecha. K nejzajímavějším úpravám patří realizace
zastřešeného atria uprostřed budovy. Dosud byl tento prostor
většině návštěvníků utajen a sloužil jen jako technické zázemí.
V současnosti se stal významnou součástí nové expozice.
Nová expozice, která nese název Příběh Polabí, seznamuje
návštěvníky, prozatím jen v přízemí, s nejzajímavějšími
obdobími Poděbradska, od křídového moře po baroko. Tato
část přírodních a lidských dějin je v expozici prezentována na
množství zajímavých sbírkových předmětů, ať již jsou to zkameněliny, dermoplastické preparáty, ale i velké množství mate-
Fotografie: Polabské muzeum
8
riálu pocházejícího z archeologických výzkumů (od kamene
přes kosti, bronz, železo, keramiku až po zlato). Období
baroka prezentují jak dřevěné plastiky, tak i plátna barokních
malířů. Vše je doplněno textovými informacemi a pro zájemce
s hlubším zájmem o problematiku jednotlivých prezentovaných období budou v blízké budoucnosti dostupné informace
i v počítačové podobě pomocí dotykových obrazovek.
Co nového v naší knihovně?
Alena Bakošová
Ano, již slyším spoustu hlásků, že nic
nového tam není... Přestože to tak možná
vypadá, naše knihovna žije, pravda, trochu tichým a nenápadným životem, ale
stále dýchá. Naposledy jsme o knihovně
četli ve zpravodaji v roce 2007, kdy paní
knihovnice – paní Kadeřávková – pro nás
připravila informace o tom, jak velký je
knižní fond, odkud knížky do knihovny
přicházejí a kdo do knihovny chodí.
Co se tedy od té doby změnilo? Minimálně část knižního fondu – tak jako
každý rok byla část knih obměněna skrze
knihovní fond zastřešující mladoboleslavské knihovny. Také jsme ve spolupráci
s místní školou letos na jaře iniciovali
zapojení dětských čtenářů do knihovní
Noci s Andersenem, která se konala
kvůli velikosti prostoru naší knihovny
ve větších a dětem bližších prostorách
– v naší škole. Od posledního článku ve
zpravodaji nám několik nových čtenářů
přibylo, z našich dlouholetých čtenářů
nás někteří opustili již navždy a tak suma
sumárum jsme stále na stejném počtu
pravidelných čtenářů. Co nás mrzí je, že
nám do knihovny stále přichází minimum
dětí. Právě ty bychom rádi přivítali do
řad milovníků tištěných příběhů.
A co chystá knihovna dále? Malý
závdavek je níže, připravili jsme pro
vás recenze několika knížek, které si
v naší knihovně můžete vypůjčit. Rádi
bychom Vám tak ukázali, že spektrum
nabízených knih je veliké a v knihovně si
mezi kmenovými nebo jen zapůjčenými
tituly vybere jistě každý svou oblíbenou
zábavu nebo poučení.
Na rok 2011 chystáme spuštění internetových stránek naší knihovny a mimo jiné
tam také chceme pravidelně doplňovat
recenze na další tituly ze zápůjčního
fondu. Knihovna je také organizační
garant dalšího ročníku Noci s Andersenem, pro přerovské dětské čtenáře to
tak bude již 2. ročník nočního setkání
s knížkami. A chystáme také spolu
s vedením školy ještě jedno překvapení
pro prvňáčky, až se naučí číst všechna
písmenka… ale více vám neprozradíme,
protože to by pak již nebylo překvapení.
Aktuálně z naší knihovní nabídky:
Eduard Petiška: Báje a pověsti starověkého Egypta a Mezopotámie, Státní
nakladatelství
Je čas adventu, tma přichází velice brzy
a rychle a to je ten nejlepší čas si sednout
vpodvečer do tepla a spolu s dětmi se
nechat unést do děje tajemných starých
příběhů. Nebojte se, nejde o žádné
horory, ale o poutavé příběhy, které
literárně zpracoval Eduard Petiška podle
překladu z originálů na starých papyrech
či destičkách s klínovým písmem, podle
úryvků z písemných památek starých
civilizací. Ponořte se do minulosti a spolu
se starými Egypťany a Mezopotámii si
položte ty opakující se otázky – jak vznikl
svět, jak je to s láskou, osudem a co čeká
na konci cesty? Nejde o věrouku, ale
krásné příběhy, které si lidé před tisícovkami let předávali mezi sebou proto, aby
zachovali své odpovědi na tyto základní
otázky. Příběhy jsou zároveň dostatečně tajemné, aby dokázaly zaujmout
i pouhým obsahem a alespoň na chvíli
dokázaly konkurovat televizi či počítači.
A kdo by chtěl o klínovém písmu vědět
více, má zdroj přímo za humny. Bedřich
Hrozný, rodák z Lysé nad Labem, který
byl jedním z těch, kteří přispěli k „rozluštění“ klínového písma, aby se nám stalo
čitelným, má své muzeum věnované jeho
badatelské práci v Lysé.
… Proč tedy nedoplnit četbu malým
výletem?
Barbara Erskinová: Údolí havranů,
Nakladatelství Brána
Máte-li rádi dobré detektivky a nevadí
vám trocha velšské duchařiny, tak je
tento román tím pravým ořechovým.
Napínavé čtení, kde se střídá děj ze současné Velké Británie s příběhem z doby
dobývání světa Římany. Oba příběhy,
které autorka půvabně propojila, jsou
samy o sobě zajímavým příběhem
a spolu dohromady vám přinesou
napínavé chvilky s osudy obou hrdinek
– současné Jess i historické Eigon. Tak
Přerovský zpravodaj 3_2010
jak odvíjíte nitky obou příběhů, procestujete s oběma hrdinkami velký kus
Evropy – od Walesu po Řím, poznáte také
spoustu míst, která jsou dnes zajímavými
turistickými cíly.
… Tady tedy jednoznačně palec nahoru.
Barbara Tailor Bradforová: Hlas srdce,
Nakladatelství Ikar
Přestože by ve vás název mohl vyvolávat
asociace o „klasické červené knihovně“,
rozhodně to tak není. Dokonce si myslím,
že tato kniha by zaujala i nejednoho
muže. Jde o románový příběh, který nás
skrze čtyři hlavní postavy zavede na dva
kontinenty a přesune časem v rozpětí 20
let. Nečekejte žádné suchopárné popisné
líčení roku za rokem. Autorka dokáže
napínavě přeskakovat mezi desetiletími
i osudy jednotlivých přátel, aniž by to
zpřetrhalo hlavní nitku příběhu, a na
konci vás jako bonus čeká překvapivé rozuzlení. Popravdě musíme přiznat, že city
i hlasy srdcí, ať vyslovené nebo utajené,
jsou jedním z momentů, které hlavní
i vedlejší postavy v románu na křižovatkách jejich osudů posunují ne vždy tím
nejšťastnějším směrem. Při čtení poutavého příběhu si nejeden z nás připustí, že
my sami jsme během svých životů potkali
někoho, kdo nějak ovlivnil i ten náš běh
života a mnohdy i když jsme to sami
nechtěli. Poutavý je nejen příběh sám,
ale i prostředí a povolání hrdinů, díky
kterým se budete pohybovat mezi herci
a producenty Hollywoodu či v sídlech
bohatých a mocných v Londýně, Bavorsku či na Riviéře. Přestože jde o „vyšší
společenské vrstvy“, příběh odkrývá
jejich obyčejné lidské starosti a radosti,
které mohou potkat každého z nás.
… Doporučujeme.
Stella Blómkvist: Bronzová socha,
Nakladatelství Moba
Příběh z Islandu rozplétající vraždu
mladé ambiciózní Hally, která pracovala
jako vedoucí na ministerstvu. Vypravěč
a zároveň aktivní postava rozplétající
nitky intrik v zákulisí je advokátka Stella.
Je to detektivka se vším, co k ní patří –
neznámý vrah, tápající policie, podezřelí
z nejvyšších politických kruhů, média
a tajemstvím obestřený život samotné
Hally. Kniha je psána živým a současným
jazykem. Není divu, že si přirozeně za
výroky některých postav v knize snadno
vybavíte „populární“ postavy z naší české
kotliny. Kdo měl příležitost vidět film
Ulovit milionáře nebo číst jeho knižní
předlohu od Martina Nezvala, ten již
tedy ví, jak současný to bude příběh.
Tento rys – současnost, reálnost a otevřenost s jakou spolu postavy komunikují,
může odradit některé čtenáře, kteří ctí
uhlazenou klasiku jako jsou např. příběhy
Agaty Christie nebo díly ze série Vraždy
v Midsomeru. Ale proč nezkusit něco
nového? Stella Blómkvist je pseudonym. Ani doma na Islandu dosud nikdo
nedokázal rozluštit, kdo je spisovatelem
nebo spisovatelkou příběhů, jež děj
svých detektivek zasazuje do přesných
reálií vysoké politiky a médií a které se
ihned po vydání se stávají bestsellerem.
Z dosud vydaných 6 knih jsou zatím
v českém překladu k dispozici 2 a z toho
jednu máte možnost vyzkoušet právě
v naší knihovně.
… Pozor – kniha je zapůjčena z Mladé
Boleslavi, takže si pospěšte.
FOTOSOUTĚŽ – Jak známe Přerov nad Labem – 1. díl
Darina Kocsisová
Vážení a milí čtenáři,
internetové stránky naší obce jsou nazvané
„Přerov nad Labem - perla polabské nížiny“.
Přerov nad Labem je příjemné místo nejen
na bydlení, ale i vyhledávaná turistická
destinace. Přitom se naše obec neustále
mění a většinou k lepšímu. Stíháte si všímat
detailů v místě, kde žijete? Následující fotografie zachycují známá místa v centru nebo
jeho blízkosti. Dokážete je identifikovat?
Pokud z fotek poznáte, o jakou stavbu
či místo v obci se jedná, pak neváhejte
a zúčastněte se této nové soutěže. Z těch,
kteří do 10. ledna odevzdají (pošlou)
správné určení místa původu fotek do
schránky Obecního úřadu označené heslem
„fotosoutěž“, vylosujeme jednoho výherce
odměny.
Podmínkou k získání odměny je kromě
uhádnutí všech 10 míst (název budovy či
popis místa) a uvedení kontaktu (jméno
a telefon), také souhlas s uvedením jména
výherce v dalším čísle Zpravodaje. Uvítáme
i komentáře k fotkám nebo soutěži. V příštím čísle Zpravodaje pak uvedeme správné
odpovědi, jméno výherce, případně vaše
komentáře a vyhlásíme další díl soutěže.
A ještě něco. Pokud neuhádnete všechny
správné odpovědi, má smysl poslat alespoň
částečnou odpověď. Tedy třeba jen uhádnutí 8 fotek. Za každou uhádnutou fotku se
Vám bude totiž počítat bod do celkového
seriálu soutěže. Jestli váháte, zda se účastnit
hned v prvním kole? Pak nezapomeňte,
že soutěž bude mít více dílů a ti, kteří se
účastní všech kol, mají šanci na speciální
bonus – podmínky se dozvíte v příštím
Zpravodaji. Tak tedy hádejte a hledejte, kde
se nachází:
Foto č.1 – ozdoba
Foto č. 2 - oblouk
Foto č.4 – střechy
Foto č.5 – okna
Foto č.7 – stavba
Foto č.3 – parohy
Foto č.8 – okno nebo dveře? Foto č. 9 – kam vedou schody
Foto č.6 – jaká voda ?
Foto č.10 – text
9
10
Přerovský zpravodaj 3_2010
Zdravotní středisko
Vít Vašát, Irena Gregárková
Vážení občané, jak již všichni víte, obec
získala dotaci na rekonstrukci zdravotního střediska. Dne 7. 12. 2010 byla
podepsána smlouva mezi Regionálním
operačním programem Střední Čechy
a obcí Přerov nad Labem. Výše dotace
je 4,8 mil. Kč a spoluúčast obce je 1,2
mil. Kč. Ještě před Vánocemi musí
obec vybrat stavební dozor a následně
proběhne pečlivě připravené výběrové
řízení na stavební firmu.
Předpokládáme, že vlastní rekonstrukce
začne ve 2. čtvrtletí 2011 a bude trvat
přibližně 12 měsíců.
Vlastní stavební projekt provedla agentura B.K.R. Nymburk v roce 2007. Jedná
se o dvoupodlažní budovu se sedlovou
střechou, která vyroste na dnešních
základech obvodního zdravotního střediska s přístavbou do dvora. V objektu
jsou tři ordinace ambulantní lékařské
péče. Na vlastním dispozičním řešení
ordinací a čekáren se podíleli všichni
zainteresovaní lékaři.
V přízemí se nachází ordinace a čekárny
obvodního a dětského lékaře, technická
místnost, zádveří, vstup do výtahu.
Hlavní vstup je řešen skleněnými posuvnými dveřmi na fotobuňku. V podkroví je jedna ordinace zubního lékaře
a jedna místnost ústní hygieny. V patře
se nachází také zázemí pro personál
(šatna, denní místnost...). Celá stavba
jektováno v rámci projektu Revitalizace
centra obce malé parkoviště pro několik
aut. Všechny povrchy v okolí budovy
je v bezbariérovém provedení.
V rámci rekonstrukce je řešen prostor
dvora s parkovacími místy pro personál
a sanitky. Dvůr bude uzavřen novou
vstupní branou. Před budovou je pro-
střediska budou provedeny v zámkové
dlažbě. V rámci projektu je řešeno
odvádění srážkové a také přívalové
vody do stávající povrchové kanalizace
a zahradnícká úprava prostoru.
Prodej zámku se zatím neuskutečnil
Irena Gregárková
Již několik let sledujeme v Přerově
nad Labem budoucnost dominanty
středu obce. Proběhlo několik setkání
se zástupci Českého rozhlasu, napsala
se řada dopisů a žádostí. Vzhledem
k nestabilnímu vedení v Českém rozhlase,
kdy byl jeden generální ředitel odvolán
a další musel ze zdravotních důvodů
rezignovat, se prodej zámku odsunul na
letošní podzim. O prodeji jsme se bohužel dozvěděli jen náhodou díky internetu.
Za téměř dvacet milionů korun byl
objekt nabídnut přes realitní kancelář
GAVLAS, s.r.o. Český rozhlas se rozhodl
tuto nemovitost prodat formou výběru
k podání vyšší nabídky než je minimální
prodejní cena. Stanoveným kritériem
při prodeji byla tedy maximální výše
nabídky při výběru.
Vzhledem k tomu, že nebyla do prodeje zámku zapracována žádná věcná
břemena, která by obec ochránila proti
budoucímu majiteli a nebylo zohledněno bohulibé využití zámku, rozhodli
jsme se navštívit prozatimního generálního ředitele Petera Duhana dne 8. 11.
2010 ve složení: Mgr. Klára Zubíková,
vedoucí odboru kultury a památkové
péče středočeského krajského úřadu,
Irena Gregárková a Vít Vašát za obec
Přerov nad Labem a Petr Vilgus za
Občanské sdružení Přerováci nadlabáci.
Při své návštěvě jsme upozornili na
některé skutečnosti, o kterých se domníváme, že nebyly dostatečně zohledněny
při stanovení kritérií prodeje přerovského
zámku, a které můžou mít bezprostřední
negativní dopad na další rozvoj naší
obce, krajského muzea, dopravní bezpečnosti a spokojenosti našich občanů
i návštěvníků Přerova nad Labem.
Vyjádřili jsme obavy z budoucího
majitele, o kterém nám nebyly známy
žádné informace, nebylo jasné k jakému
záměru bude zámek v budoucnu
využíván, a zda bude budoucí majitel
schopen udržovat památkově chráněný
objekt s přilehlými pozemky v dobrém
stavu. Vyjádřili jsme obavu z budoucnosti a z nebezpečí chátrající nemovitosti přímo v centru obce. Po naší
návštěvě následovalo odeslání žádosti
jak na Radu Českého rozhlasu tak prozatimnímu generálnímu řediteli ČRo.
Výňatek z dopisu Obce Přerov nad
Labem: (připravila Alena Bakošová)
…návazně na předchozí komunikaci
zasíláme tímto body, které je třeba
vyřešit v souvislosti s prodejem majetku ve
vlastnictví ČRo na katastrálním území obce
Přerov nad Labem.
V aktuální situaci, kdy není jasné, zda
se ČRo dohodne se zájemcem, kterým
je vedení Středočeského kraje a nadále
pokračuje v nabídce majetku prodejem
přes společnost GAVLAS, požadujeme
jménem obce Přerov nad Labem, aby
níže uvedená fakta byla začleněna do
Podmínky výběru nejvýhodnější nabídky
a kupujícího, které jsou předkládány
zájemcům o koupi a také do následně
vzešlé kupní smlouvy s upozorněním na
nutnost dořešení věcných břemen.
Chceme tak ochránit majetek obce, obec
samu a také Český rozhlas jako prodávajícího od potenciálně možných následných
soudních sporů nebo překážek v podnikání
pro kupujícího.
Bod 1: ČRo přes společnost GAVLAS
seznámil zájemce o koupi s tímto: Ve
stávajícím výběru berou na vědomí následující odlišnost skutečného stavu od údajů
uvedených v Informačním memorandu:
Objekt již není odkanalizován do vlastní
ČOV, ale do veřejného kanalizačního řadu.
ČOV je odstavena z provozu…
Tento fakt je potřeba doplnit – obec Přerov
nad Labem není schopna ze svého rozpočtu financovat úpravy ČOV v obci, pokud
nový majitel bude chtít realizovat podnikatelský záměr v kupovaném objektu s tím,
že následná produkce odpadních vod bude
převyšovat stávající kapacitu místní ČOV.
Obec si tímto vyhrazuje povinnost zajistit
zpracování odpadních vod v prvé řadě pro
Přerovský zpravodaj 3_2010
občany a předpokládá pouze běžný objem
odpadních vod z prodávaného objektu.
Bod 2: V aktuálním katastrálním
záznamu není zohledněn historicky existující fakt, že část prodávaného majetku
ČRo, je pod povrchem místní asfaltové
komunikace procházející jako centrální
tepna obcí. Obec Přerov nad Labem tak
žádá dohodu ohledně vkladu věcného
břemene do listu vlastnictví 363, kde bude
vlastníkem odsouhlasena stávající veřejná
funkce pozemku, bez možnosti omezení
majitelem dotčeného pozemku.
Bod 3: Obec Přerov nad Labem nemá
dosud schválen územní plán, v návrhu
územního plánu, podaném ke schválení,
je celý prodávaný objekt charakterizován
jako kulturní památka a nebylo u něho
předpokládáno využití jiného charakteru.
Obec Přerov nad Labem si vyhrazuje,
aby ČRo o této skutečnosti své potenciální kupce informovala. Obec Přerov
nad Labem se vymezuje z případných
komplikací mezi kupcem a třetími stranami
a/nebo prodávajícím s ohledem na skutečnost, že územní plán obce je stanoven
takto a aktuálně neexistuje.
Bod 4: S ohledem na revitalizaci centra obce v návaznosti na připravovaný
územní plán Obec plánuje u hlavní cesty
zbudovat chodníky. Umístění centrální
komunikace tak plochu chodníků vymezuje i přes pozemek v majetku ČRo (viz.
Pozemek pod povrchem místní asfaltové
komunikace). Obec Přerov nad Labem tak
žádá dohodu ohledně vkladu věcného
břemene do listu vlastnictví 363, kde bude
vlastníkem odsouhlasena stávající veřejná
funkce pozemku, bez možnosti omezení
majitelem dotčeného pozemku s plochou
budoucího chodníku.
Bod 5: V aktuálním katastrálním
záznamu není zohledněno historicky
existující parkoviště na okraji pozemku
v majetku ČRo, přiléhající k místní komunikaci. Tuto plochu využívají návštěvníci
Polabského národopisného muzea Přerov
nad Labem (muzeum v přírodě – skanzen) zřizovaného Středočeským krajem,
které sousedí s prodávaným majetkem.
Obec Přerov nad Labem tak žádá dohodu
ohledně vkladu věcného břemene do listu
vlastnictví 363, kde bude používání tohoto
prostoru nadále možné a zachované,
protože jiné možnosti k parkování muzeum
nemá a jiné dosažitelné parkovací plochy
v obci nejsou. Obec Přerov nad Labem
tak chce předejít potenciálnímu kolapsu
s dopravní průchodností obcí.
Bod 6: V aktuálním katastrálním
záznamu není zohledněna historicky
existující komunikace po okraji pozemku
v majetku ČRo přiléhající k nemovitosti
s Muzeem Moto-Velo a pokračující dále
parkem k dětskému hřišti. Obec Přerov nad
Labem tak žádá dohodu ohledně vkladu
věcného břemene do listu vlastnictví 363,
kde bude používání této cesty nadále
možné a neomezené.
Bod 7: V prodávaném majetku je také
parcela č. 1931 – vodní plocha = koryto
vodního toku přirozené nebo upravené.
Tento vodní tok navazuje na rybník
v majetku obce. Koryto tvoří jedinou
výpusť vody z tohoto rybníka. Obec Přerov
nad Labem tak žádá dohodu ohledně
vkladu věcného břemene do listu vlastnictví 363, kde bude omezena případná
úprava koryta v tom smyslu, že by tato
úprava mohla být překážkou k vypouštění vody z rybníka korytem resp. že by
vypouštěná voda díky úpravě koryta způsobila škody na sousedních pozemcích.
Výše uvedené body jsou pro naši obec
zásadní a již dnes ovlivňují další rozvoj
obce. Tato skutečnost se realizací prodeje
majetku přenáší i na budoucího vlastníka.
Předpokládáme, že prodej majetku ČRo
je realizován v souladu s dobrými mravy
a dle platných zákonů. Domníváme se
tedy, že ČRo jako prodávající si chce
zachovat své dobré jméno a své potenciální kupce s tímto dokumentem seznámí.
Protože v aktuálním čase zastupitelé obce
Přerova nad Labem nebyli kontaktováni
žádným případným zájemcem o vaši
nemovitost, sami mu výše uvedené skutečnosti nemohli sdělit.
Sdělte nám termín, kdy je možné jednat
detailně s kompetentními osobami za
ČRo o podmínkách dohody k jednotlivým
bodům námi požadovaných věcných
břemen. V případě jiného stanoviska
nám sdělte toto písemně, abychom mohli
podniknout za obec příslušné kroky, kdy
budeme nuceni žádat o zápis věcných
břemen soudním rozhodnutím.
Radou Českého rozhlasu nám bylo přislíbeno zapracování některých věcných
břemen do kupní smlouvy s novým
majitelem (do dnešního dne nemáme
toto stanovisko od rozhlasu písemně).
Poté jsme vyzvali novináře k napsání
článků o této problematice. Informaci
publikovali v Nymburském deníku
a v Mladé frontě DNES. (články najdete
na www.prerovnl.cz).
Z Mladé fronty jsme se dozvěděli:„Ze tří
zájemců zůstal pouze jeden,“ uvedl realitní
makléř Pavel Čelikovský, který zakázku
vyřizoval. „Původně byli zájemci tři a mělo
dojít k výběrovému řízení. Dva ze zájemců
však nakonec z koupě odstoupili.“
Středočeský krajský úřad v zastoupení
náměstka hejtmana Petery sdělil: „Jednání
s Českým rozhlasem stále probíhají. Než
rada rozhodla, jednali jsme společně s obcí
a vedením rozhlasu. Nevzdáváme to a stále
vyvíjíme další aktivity k získání zámku za
účelem rozšíření Polabského muzea.
Výňatek z dopisu (listopad 2010) Středočeského krajského úřadu Českému
rozhlasu: … Naším záměrem je vytvoření
výstavního projektu s názvem „V zámku
a podzámčí“. Projekt zahrnuje zámek do
současné, ale i nově budované expozice
Polabského muzea. Nově budovaná expozice počítá s objektem zámku jako dominantním prvkem, kdy ve vztahu s expozicí
skanzenu tvoří sourodou podobu života
české společnosti od počátku 15. století
po dnešní dny. Jde tedy o zachování stavu
v jeho historické podobě a souvislostech, které bychom chtěli takto sdělovat
návštěvníkům expozice Polabského
muzea. O záměru jsme Vás informovali v roce 2009. Zámek by tak sloužil
veřejnému účelu a jeho prostory by byly
důstojně využity Středočeským krajem,
Polabským muzeem, ale i Přerovem nad
Labem. Středočeský kraj jako vlastník,
je zárukou, že zámek nebude sloužit
výhradně ke komerčním účelům, které
nebudou v souladu se zájmy občanů
Středočeského kraje a Přerova nad Labem
či jeho návštěvníků. Středočeský kraj je
dále zárukou, že objekt nebude chátrat,
ale bude se nadále rozvíjet. Počítáme
pří výše uvedeném projektu expozice
s využitím prostředků z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti
Střední Čechy, který je určen pro čerpání
finančních prostředků z fondů Evropské
unie a je konkrétně zaměřen na Střední
Čechy. Zmíněný program se soustřeďuje
na podporu rozvoje regionu ve třech
základních oblastech: doprava, cestovní
ruch a integrovaný rozvoj území.
Zámek v Přerově nad Labem je památkově chráněn jako kulturní památka.
Jeho užívání musí být v souladu se zák.
20/1987 Sb., o památkové péči, kterou
Středočeský kraj bez větších problému
naplní. Středočeský kraj není v této
iniciativě osamocen, úzce spolupracuje
s obcí Přerov nad Labem a Mikroregionem Polabí, které tento záměr rovněž
podporují.
Vážení členové Rady Českého rozhlasu,
chceme Vás touto cestou znovu požádat
o podporu v našem záměru, zvažte znovu
všechny výhody, které Středočeský kraj
nabízí a ponechte prosím dostatek času
k dalším jednáním o nejvhodnějším využití
tohoto objektu, které nebude odvislé
pouze od jediného kritéria výběru, maximální nabídky, kterou za tuto památku ze
XIV. století obdržíte.
Koncem listopadu se objevila v MF dnes
tato zpráva:
Zámek v Přerově nad Labem, který je ve
vlastnictví Českého rozhlasu, prozatím
soukromý zájemce nekoupil, přestože
minulý týden vše naznačovalo, že prodej
je již hotový. „Podmínkou prodeje bylo
složení jistiny na účet Českého rozhlasu,
a to do soboty, respektive pondělí. To se
však nestalo, a proto budeme jednat o dalším postupu,“ uvedl René Zavoral, ředitel
odboru komunikace a vnějších vztahů
Českého rozhlasu.
Nyní vyčkáváme a sledujeme jaký bude
další postup jak Rady Českého rozhlasu tak vedení ČRo i Středočeského
krajského úřadu. Pevně věříme, že Český
rozhlas přehodnotí svůj záměr prodat
zámek s jediným kriteriem, kterým je
cena. Přejeme si, aby naše obec Přerov
nad Labem měla ve středu obce krásný
renezanční zámeček, který nebude uzavřen veřejnosti. Na závěr děkuji všem,
kteří mi pomáhali a pomáhají s touto
záležitostí.
11
12
Přerovský zpravodaj 3_2010
Mateřské centrum v Přerově opět v provozu
Jolana Boháčková, Míša Hauerová a Jana Kolenská
O slovo se přihlásily chladné zimní měsíce, hřiště Na
zámecké zapadlo sněhem a místní maminky na mateřské
s dětmi ve věku do 4 let potřebovaly místo, kde by se mohly
v klidu a teple scházet a kde by si děti společně pohrály. Již
poněkolikáté se 2. prosince povedlo ve spolupráci s obcí
a místní školou otevřít v budově základní školy mateřské
centrum.
Centrum je otevřené dvakrát týdně:
v úterý od 14 do 16.30 hodin,
ve čtvrtek od 8 do 11.30 hodin,
ve čtvrtek od 9.30 do 10 hodin se můžete těšit na pravidelné cvičení s říkadly.
V centru lze samozřejmě strávit čtvrteční dopoledne, aniž
byste se cvičení zúčastnili. Záleží, co vyhovuje vám a vašim
dětem. V případě zájmu rodičů a dětí o otevření i v další dny,
je možné se dohodnout, případně časy pozměnit a upravit.
Prostory mateřského centra se nacházejí v suterénu mateřské
školky a jsou velmi útulně a pestře zařízené. Během několika
let se povedlo nakoupit dostatečné a pohodlné vybavení,
spoustu didaktických a interaktivních hraček, aby si děti
mohly spolu pohrát a rodiče příjemně posedět a porozprávět. Letos bychom se zaměřili na vylepšení a zpestření
programu mateřského centra (cvičení s říkadly, malování,
zpívání ) a v návaznosti na mateřské centrum uspořádali
i několik větších akcí (divadelních představení, přednášek
a setkání se zajímavými lidmi).
Primárně ovšem mateřské centrum slouží jako místo, kde se
setkávají děti ve věku od 0 do 4 let, seznamují se, prostřednictvím hry se učí spolu komunikovat, rozvíjet sociální
schopnosti a další dovednosti. Zároveň se seznamují také
rodiče, popovídají si, vyměňují si vzájemně zkušenosti, zpestřují si volný čas a rozšiřují obzory.
Srdečně všechny zveme k návštěvě centra a těšíme se
setkání s Vámi.
Veškeré informace o akcích konaných v rámci centra a provozních změnách naleznete na stránkách základní školy:
skola.prerovnl.cz – v sekci mateřské centrum, případně na
stránkách obce: prerovnl.cz – v sekci školství, mateřské
centrum. V případě konání větší akce rovněž v aktualitách
obce.
Rozvoj školství
Darina Kocsisová
2. stupni ani nejsou otevřeny všechny
ročníky. Z toho vyplývá, že nejsou využity
všechny místnosti a provoz školy je
v přepočtu na jednoho žáka hodně drahý.
Není zrovna efektivní vytápět obrovskou
budovu, když kapacita je využita zhruba
z poloviny. Navíc ještě musí obec refundovat část mzdových nákladů, ale o tom
všem jste se už ostatně mohli dočíst
v předchozím Zpravodaji. Bude-li ve škole
více žáků, bude vyšší dotace ze státního
rozpočtu. Budou se snadněji shánět učitelé, protože bude možno nabídnout plný
úvazek pro určité aprobace. A dostane-li
k tomu ještě obec příspěvek na provoz
za dojíždějící žáky od Milovic, vyplatí se
to. Obec pak bude moci investovat do
dalších potřebných oblastí.
Bude tedy dost místa pro všechny? Určitě
bude pro místní žáky, resp. ty děti, které
už navštěvují místní mateřskou školu.
A kolik žáků z okolí škola pojme, bude
ještě předmětem diskuzí a vyjednávání.
Škola má kapacitu na to přijmout do
tříd více žáků, než je současný stav,
na druhou stranu ani vedení školy ani
zastupitelstvo nechce narušit rodinný ráz
školy s možností individuálního přístupu.
V případě vyššího zájmu o 1. třídu si ale
škola může dovolit otevřít pro školní rok
2011/2012 další třídu. Tedy nejen jednu,
jak bývá tady obvyklé. Budeme pečlivě
hledat takové řešení, které bude prospěšné pro naše děti a zároveň finančně
výhodné pro obec. A budeme vás o tom
informovat.
Fotografie: Josef Gregárek
Snad všichni v Přerově nad Labem mohli
letos od jara do pozdního léta pozorovat,
jak probíhá rekonstrukce místní základní
školy. Žáky, rodiče, učitele a další přivítaly
1. září zcela nové interiéry. Ostatní se
mohli seznámit s výsledkem rekonstrukce
během dne otevřených dveří. Zájemců,
kteří se přišli v říjnu podívat, jak to uvnitř
vypadá, bylo opravdu hodně. V posledním čísle Zpravodaje jsme se pak z článků
zastupitelů, ředitelky školy a několika
žáků 5. ročníku mohli dozvědět ještě
pár dalších detailů a postřehů. A zprávy
o nové moderní škole na venkově se šíří
rychle dál. V únoru 2011 bude zápis do 1.
třídy a už nyní se přicházejí ptát zájemci
z okolí. Bude dost místa pro všechny?
Jedním z potenciálních zájemců o umístění dětí v přerovské škole jsou zastupitelé
Milovic. Milovice se již několik let potýkají
s rostoucím počtem obyvatel a nedostatečnými kapacitami ve škole. Nově
zvolený starosta a místostarostka Milovic
berou situaci vážně a přijeli proto jednat
na obecní úřad do Přerova nad Labem
co nejdříve. Reagovali mj. na dopis
s nabídkou na umístění žáků v naší škole,
který v roce 2009 poslal starosta Přerova
nad Labem na základě podnětů některých členů školské rady. Z první schůzky
zatím nevyplynula žádná závazná čísla,
nicméně může z toho časem vzniknout
oboustranně prospěšná spolupráce. Více
se uvidí až po zápisu v únoru 2011.
Proč by taková spolupráce měla být pro
naši obec výhodná? Všichni víme, že
počet dětí školou povinných je v Přerově
nad Labem v posledních letech nižší, než
býval. Ve škole mají některé třídy málo
dětí, takže na 1. stupni dochází ke spojování dvou ročníků do jedné třídy a na
Přerovský zpravodaj 3_2010
13
Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark
Vendula Zachariášová, Martin Kec a Jiří Linhart, žáci 9. třídy
Fotografie: Josef Gregárek
Dne 3. prosince se u nás ve
škole konalo rozsvícení vánočního stromku. K radostně očekávanému okamžiku došlo v pět
hodin odpoledne. Následoval
projev paní ředitelky a po něm
vystoupení dětí. Nejprve to
byly děti z mateřské školy s připravenými písničkami, které
na kytaru doprovázela paní
učitelka Melíšková. Po vystoupení těch nejmenších nastoupil
školní pěvecký sbor, který pod
(vedením paní učitelky Kloudové a za klavírního doprovodu
paní učitelky Gabrielové) zazpíval známé vánoční koledy.
Po skončení těchto slavnostních chvil už nic nebránilo
zahájení tradičního vánočního
jarmarku. Všichni návštěvníci si
zde mohli zakoupit rozmanité
výrobky žáků školy. Převážně
se jednalo o vánoční dekoraci
v podobě svícnů, vánočních
ozdob a perníčků. Žáci 9.
třídy si k prodeji na jarmarku
připravili vlastní knihu, která
nesla název Kouzlo Vánoc. Celé
odpoledne bylo velmi příjemné
a vydařené a rodiče s dětmi
odcházeli domů spokojeni
s plnými taškami a prázdnými
peněženkami.
Halloweenská párty U Bombéra
Po roce jsme se opět sešli při tradiční Halloweenské párty, netradičně v Penzionu
Bombér. Díky vstřícnosti pana Špitálského a manželů Skuhravých jsme na sobotní
odpoledne proměnili prostory penzionu v místo pro veselou párty a taneční zábavu.
V průběhu akce se z řady dětí i dospělých stala díky Zuzce Kratochvílové a jejímu
malířskému umění opravdová strašidla. Na párty dorazila i spousta pamětníků, kteří
vzpomínali na staré dobré časy. Maminky dětem.
14
Přerovský zpravodaj 3_2010
Všem milovníkům knih, dobrodružství a příběhů
zasíláme dobrou zprávu!
Alena Bakošová
Již známe přesné datum další knihovní
noci s Andersenem! Bude to pátek
1. 4. 2011 od 17.00 v naší přerovské škole, která je společně s obecní
knihovnou spoluorganizátorem akce.
Nebojte se, není to žádný apríl.
Opravdu si na ten den krom zásoby
legrácek a šprťouchlat nachystejte také
spacák, polštářek a hlavně a především svou oblíbenou nebo nejnovější
knížku – užijeme si totiž 2. přerovskou
tajuplnou noc s knížkami.
Takže kluci, holky, ale i maminky
a tátové, co nejrychleji si tohle datum
zakroužkujte v kalendáři. 1. dubna
všichni, kdo rádi čtou, musí být u toho.
Pro rok 2011 byl vybrán za patrona
všech dětských čtenářů Václav Čtvrtek.
Takže už utíkejte prozkoumat knihovnu
... a nezapomeňte na tu hromádku knih
na stole! Kterou z desítek knih a postaviček z příběhů, které pan Čtvrtek
napsal, znáte? To totiž může být jedna
ze soutěžních otázek, které zpestří
čekání na samotnou knihovní noc. Tak
co, už se těšíte?
Jako ohlédnutí za letošní Andersenovou nocí několik postřehů: knihovní
noc se udála přesně v 905 místech
Čech, Moravy, Slovenska, Slovinska
a Polska, prožilo ji 31 256 dětí, k nimž
musíme připočíst 9984 dospělých z řad
organizátorů … a v tomto počtu jsme
byli i my s naší 1. přerovskou knihovní
nocí. Celkově to byl již desátý ročník,
do kterého se každým rokem přihlašuje
více a více aktivních knihoven a škol.
Pětihodinový večerní maratón sledovali
čeští i slovenští posluchači stanic Český
rozhlas 2 Praha a Rádio Slovensko.
Společným mostem účastníků noci se
staly nové webové stránky
www.nocsandersenem.cz s náměty,
aktualitami, s přehledem všech registrovaných míst i možností vkládání
fotografií a videozáznamů i chatu.
Vyřezávání dýní a lampionový
průvod
Fotografie: Tomáš Gregárek
Za neuvěřitelně krásného počasí jsme
se v sobotu 23. 10. společně s dětmi
a řadou pomocníků pustili do vyřezávání
velkých i malých dýní. Poté jsme museli
chvíli počkat, až se začne šeřit, abychom
mohli zahájit první lampiónový průvod ze
Zámecké zahrady. Vydali jsme se do obce,
cestou přibývala tma a lampiony začaly
dětem svítit na dálku. Ke konci průvodu
čekalo na děti u zámku překvapení –
proháněla se tam tři strašidla. U rybníka
jsme zase mohli vůbec poprvé spatřit
přerovského vodníka. Na Zámecké na děti
čekaly rozsvícené dýně, které odpoledne
vyřezávaly. Poděkování patří Blance
Zbyňové, které se podařilo na jedné
rostlině vypěstovat 23 dýní pro tuto akci.
Maminky dětem
Vánoce podle prvorepublikové školní kroniky
Jolana Boháčková
Předvánoční čas v přerovské škole ve třicátých letech minulého století je ve školní kronice popisován v poněkud jiném
duchu než dnes. Vzhledem k hospodářské krizi a v souvislosti
s množstvím legionářských sirotků po přerovských rodinách se tehdejší ředitel zmiňuje především o „stravovacích“
a „ošacovacích“ akcích.
Každoročně bylo před svátky „potřebným”, vybraným chudým žákům a sirotkům věnováno oblečení (kabáty, svetry,
obleky) a obuv. Přispíval legionářský fond, Okresní péče
o mládež v Českém Brodě, ale i soukromníci a různé firmy,
jako místní Baráčníci nebo firma Baťa.
Zároveň škola pro děti, především v době, kdy v Přerově
„existenci některých rodin ohrožuje veliká nezaměstnanost”,
zajišťovala zdarma stravování. Dětem místním i přespolním několik maminek vařilo polévku a kakao, rozdávalo
se pečivo, místní rolníci darovali mléko. Tyto akce trvaly
mnohdy i téměř dva měsíce, podle toho, jak krutá zima
udeřila.
O vánočních besídkách a různých zábavách nacházíme
zápisy ve třicátých letech nepravidelně. Nicméně podobně
jako dnes, na besídky škola zvala také rodiče, děti zpívaly,
recitovaly a hrály divadlo. Často na všechny čekalo i malé
občerstvení, kakao a houska. Výtěžek z vánoční besídky se
použil k různým účelům, například v roce 1937 „...recitační
stránka ustoupila do pozadí a převahu měla čísla tělocvičná...”, besídka se konala v tělocvičně a peníze vybrané
od rodičů a sponzorů se použily na její opravu.
Jindy zase kronikář popisuje, jak děti ozdobily vánoční
stromeček a po skončení besídky jej odnesly domů tomu
nejchudšímu spolužákovi.
Čtení ve staré kronice je vskutku zajímavé a v lecčems by nás
mohlo inspirovat i dnes.
Naskenovanou kroniku si můžete pročíst na stránkách ZŠ:
www.skola.prerovnl.cz, v sekci Dokumenty.
Přerovský zpravodaj 3_2010
Čerti v naší škole
V pátek 3. prosince vtrhlo do našich tříd snad celé
peklo. Rozdivočelí čerti s řetězy se na nás vrhli a snažili
se nás nastrkat do pytlů. Mikuláš s andělem se marně
snažili tu čertovskou sebranku zkrotit.
Ti hodnější z nás nakonec dostali drobné sladkosti
a třídní zlobilové museli splnit pekelně těžký úkol.
Vlastně se nám dost ulevilo, když se za rozběsněnými
pekelníky zabouchly dveře.
Teď už se jen těšíme, až v příštím školním roce převezmeme od našich deváťáků čertovskou štafetu a v hrůzostrašných převlecích budeme děsit mladší žáky naší
školy. (žáci 7. třídy)
Vánoční čas v mateřské škole
Advent ve školce
jsme započali
tvořením z keramiky s vánočními
motivy. Hodně nás
překvapila chumelenice a mráz 29.
11., ale i přesto
jsem jeli autobusem do Českého
Brodu na pohádku
O včelích medvídcích.
V pátek 3. prosince
dopoledne navštívil děti Mikuláš,
anděl a čerti. Děti
dostaly balíčky, ale
také uhlí. Tímto
děkujeme žákům
základní školy za pěkně připravenou akci.
Následně jsme se připravovali na
vystoupení při rozsvěcení vánočního stromečku na terase základní
školy. Zazpívali jsme písničky Prosinec
a Mikuláš a k tomu jsme zarecitovali
básničku Čekání na Ježíška. Po skončení
programu se konal ve třídě Včeliček jarmark, kde prodávaly děti své výrobky
a vydělaly si 5953 Kč. Peníze
budou použity na nákup hraček.
Předvánoční čas zakončíme
posezením u stromečku s rodiči.
Ježíšek do mateřské školy příšel
15. prosince.
Všem přejeme klidné pohodové
Vánoce a šťastný nový rok. Učitelky mateřské školy.
15
16
Přerovský zpravodaj 3_2010
Zprávy ze školy
Yveta Hrušková
Dne 6. 10. se uskutečnilo slavnostní a oficiální otevření školy
po vnitřní rekonstrukci a 7. 10. se konal Den otevřených dveří
pro širokou veřejnost od 8 do 19 hodin, který využilo kolem
200 osob. Děkujeme za příspěvky do pamětní knihy. Přestože
většina lidí již školu viděla, pro velký zájem otevřeme příští
rok dveře znovu. Těšit se můžete na útulnější a vyzdobenější
prostory a vyučovací hodinu na interaktivní tabuli.
Po rekonstrukci se dětem i učitelům ve škole opravdu líbí.
Máme k dispozici dvě interaktivní tabule, zbrusu novou
počítačovou učebnu, krásnou zrekonstruovanou tělocvičnu,
ve všech třídách ozvučení a projektové plátno. Děti v anketě
o nejhezčí místo na škole nejčastěji ocenily právě tyto učebny,
chlapci pak ještě samosplachovací pisoáry. Učitelé se začali
školit, aby mohli využívat všech možností techniky a výuka
byla pestřejší a zajímavější.
Vedeme děti ke komunikaci a čtenářské gramotnosti, proto
jsme se zapojili do mezinárodní soutěže Víš, co čteš? Mediální
výchovu uplatňujeme v počítačovém kroužku Tvorba časopisu
a již v listopadu jsme vydali naše 1. číslo pod názvem Školní
žáček Přerováček a v prosinci číslo druhé.
Vedeme žáky k úctě k lidovým tradicím a využíváme místní
skanzen. Nezapomínáme rozvíjet ani kladný vztah k přírodě
a slušnému chování. Předností je nižší počet žáků ve třídách,
učitel se může individuálně věnovat každému
dítěti a všichni se navzájem známe.
Od října jsou ve škole otevřeny zájmové
kroužky. Děti ze školky a z 1. třídy společně
navštívily divadlo v Českém Brodě. Do nymburského divadla jeli žáci 9. ročníku na akci
BESIP a na úřad práce, aby si vybrali správné
povolání. V prosinci pro ně proběhne beseda
k přihláškám na střední školy. Pro žáky 4.–9.
tříd jsme připravili besedu o práci archeologů
v Egyptě, kterou vedl prof. Bareš z Univerzity
Karlovy. V listopadu proběhla akce pro I. stupeň Bubenická dílna. Účinky hraní na buben
jsou blahodárné, zkuste si to také.
V pátek 3. 12. 2010 proběhly na naší škole
hned tři akce najednou: mikulášská nadílka ve
školce i ve všech třídách na škole, rozsvícení
velkého vánočního stromu na terase školy se
zpěvem vánočních písní a koled a předvánoční
jarmark. Po zpívání u vánočního stromu jsme
se odebrali do budovy školy, kde si děti a paní
učitelky nachystaly stánky s vánočními předměty, které vyráběly děti na hodinách výtvarné a pracovní
výchovy, doma s rodiči nebo na kroužku dovedných rukou.
Žáci si vyzkoušeli stánkový prodej na vlastní kůži. Zpočátku
se davy tísnily v chodbách školy, ale po chvíli se rozprchly
nakupovat do tříd na další stanoviště. Celkem se nám podařilo vybrat přes 21 000 Kč. Z vytěžených peněz zakoupíme za
5000 Kč výukové programy na interaktivní tabuli, uhradíme
náklady spojené s akcemi a za zbylé peníze si děti domluví
s třídní učitelkou odměnu dle vlastního výběru. Děkujeme
rodičům za pomoc při uskutečnění jarmarku a všem ostatním
za návštěvu školy. Fotografie a podrobnější zprávy můžete
vidět na webových stránkách školy
www.skola.prerovnl.cz.
Žáci z II. stupně navštívili po Mikuláši Planetárium Praha.
V prosinci ještě plánujeme kouzelníka a divadlo pro malé
diváky a besídky pro děti a rodiče I. a II. stupně. Od 20.
do 22. 12. bude ředitelské volno pro žáky, učitelé si budou
vybírat dovolenou ze srpna. V lednu proběhne setkání s rodiči
budoucích prvňáčků, 2. 2. bude zápis do základní školy
a mezi 4. a 13. únorem máme určeny jarní prázdniny. To už
ale bude rok 2011.
Přejeme všem prarodičům, rodičům a dětem hodně zdraví
a spokojenosti do nového roku.
Sledujte pravidelně www.prerovnl.cz!
P
Ř
E
r
O
V
S
K
Ý
ZPrAVODAJ
Přerovský zpravodaj vydává občanské sdružení Přerováci nadlabáci se sídlem v Přerově nad Labem 75, IČO 270 14 495 (registrace
MV pod č. j. VS/1-1/62367/05-R dne 24. 11. 2005), financován je Obecním úřadem v Přerově nad Labem. Reg. číslo MK ČR E 16504.
Šéfredaktor: Petr Vilgus. Předsedkyně redakčního kruhu: Irena Gregárková. Redakční kruh: Alena Bakošová, Petr Baumruk, Jolana
Boháčková, Darina Kocsisová, Vít Vašát. Fotografové: Tomáš Gregárek, Josef Gregárek a Petr Vilgus. Vzkazy pro redakci vhazujte
do schránky v samoobsluze nebo zasílejte na e-mail: [email protected]. Přerovský zpravodaj je občasníkem, vychází
zpravidla jednou za tři měsíce. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele
ani obce. Sazba a tisk Janova dílna. Uzávěrka 11. prosince 2010. Toto číslo vyšlo 17. prosince 2010. Přerovský zpravodaj je distribuován
zdarma do poštovních schránek v katastru Přerova nad Labem. Otázky k distribuci časopisu Vám zodpovíme na emailu redakce. Ceny
inzerce: 1/1 strany – 210x297 mm – 2500 Kč, 1/2 strany – 148x210 mm – 1500 Kč, 1/4 strany – 105x148 mm – 1000 Kč.