HGC, HGV, HGP 10-21

Transkript

HGC, HGV, HGP 10-21
TECHNICKÝ MANUÁL
PLYNOVÝCH KONVEKTOMATŮ
HGC, HGV A HGP 10/21
Březen 2005
-1-
OBSAH
STR.
1. - MODELY A ROZMĚRY
3
2. - TECHNICKÉ PARAMETRY
5
3. - OVLÁDACÍ PANEL
6
4. - FUNKČNÍ SCHEMATA
9
5. - KOMPONENTY
12
6. - ELEKTRICKÉ A MONTÁŽNÍ SCHÉMA
23
7. - INFORMACE O POUŽITÍ A POMOCNÉ FUNKCE
28
8. - SLED KROKŮ
43
9. - ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ
46
10. - PARAMETRY A NASTAVENÍ
53
11. - PŘEMĚNA NA RŮZNÉ DRUHY PLYNU
56
12. - ZMĚNA NAPĚTÍ
58
-2-
1.- MODELY A ROZMĚRY KONVEKTOMATU HGC
1173
1479
120
1260
1330
992
605
73
395
130
440
1=Přívod měkké vody RG¾”.
5
476
2=Hlavní odpad RG1”
3
3=Odvod kouře Ø120.
1
4=Vstupní přípojka el. napájení
6
4
1755
775
706
576
2
50
60
120
-3-
5=Zátka čištění odpadu.
6=Přívod plynu RG¾”.
KONVEKTOMAT HGV A HGP
1173
1573
150
1330
992
73
185
130
605
395
193
1=Přívod měkké vody RG ¾”.
775
706
576
2
3
2=Hlavni odpad RG1”
5
3=Odvod kouře Ø 120.
4=Vstupní přípojka el. napájení
1
6
1755
5=Zátka čištění odpadu
4
50
60
120
-4-
6=Přívod plynu RG ¾”
2.- TECHNICKÉ PARAMETRY
MODEL
VNĚJŠÍ
ROZMÉRY
Šířka X
Hloubka Y
mm
Výška bez komínu W
Výška s komínem Z
váha neto (Kg)
Elektrický příkon Kw
Napájecí
napětí
230V
3∪
5060Hz
HGC-10/21
HGV-10/21
1330
992
1173
1479
250 Kg
1,2Kw
1330
992
1173
1573
278 Kg
1,2Kw
Sekce
hadice
Vnitřní
pojistka
hlavní
Proudový
chránič
380
415V
3∪
1330
992
1173
1573
283 Kg
1,3Kw
3x 1,5 + T
10 A
30mA
Sekce hadice
Napájecí
napětí
HGP-10/21
3x 1,5 + N + T
5060Hz
Hl.vnitř.pojis
tka
Proudový
chránič
Kcal/h (Hs)
Příkon plynu
BTU (Hs)
Kw. (Hi)
Kg/h (29mb)Butan (G-30)
Kg./h (37 mb) Propan (G-31)
Nominální
m3./h (20 mb) Zemní plyn (Gspotřeby
20)
m3./h (25 mb)Zemní plyn (G25)
GN 2-1
Poč. plechů
Maximální váha zatížení kg
Přibližná spotřeba vody (litry / hod.)
Tlak přívodu vody Kg/cm2
-5-
10 A
30mA
24100
95600
28
2,331
2,296
42.160
167.300
49
4,079
4,017
42.160
167.300
49
4,079
4,017
2,963
5,185
5,185
3,078
5,540
5,540
10
100
-
10
100
75
0,5 ÷ 8
10
100
75
3.- OVLÁDACÍ PANEL KONVEKTOMAT HGC
-6-
1
Volič režimu
2
Poloha vypnuto
7
Kontrolka režimu horkého vzduchu
8
Volič teploty komory
9
Ukazatel zvolené teploty komory
10
Ukazatel skutečné teploty komory
11
Volič času
12
Ukazatel zvoleného času
13
Ukazatel zbývajícího času
18
Volič výkonu rychlosti
19
Poloha max. výkon a max. rychlost
20
Poloha poloviční výkon a poloviční rychlost
21
Poloha poloviční výkon a max. rychlost
25
Kontrolka ochlazování
26
Tlačítko ochlazování
28
Kontrolka blokování hořáku komory
29
Tlačítko odblokování hořáku (reset)
30
Tlačítko manuálního zvlhčovače
KONVEKTOMAT HGV
-7-
1
Volič režimu
2
Poloha vypnuto
3
Kontrolka režimu páry
4
Kontrolka režimu regulovaná pára
5
Kontrolka režimu regenerace
6
Kontrolka režimu smíšený
7
Kontrolka režimu horký vzduch
8
Volič teploty komory
9
Ukazatel zvolené teploty komory
10
Ukazatel skutečné teploty komory
11
Volič teploty času / teploty jádra
12
Ukazatel zvoleného času / teploty jádra
13
Ukazatel zbývajícího času / skutečná teplota jádra
14
Volič funkce času / teploty jádra / delta
15
Kontrolka funkce času
16
Kontrolka funkce teploty jádra
17
Kontrolka funkce delta
18
Volič výkonu rychlosti
19
Poloha max. výkon a max. rychlost
20
Poloha poloviční výkon a poloviční rychlost
21
Poloha poloviční výkon a max. rychlost
22
Kontrolka zavápnění
23
Kontrolka odstraňování vod. kamene
24
Tlačítko odstraňování. vod. kamene
25
Kontrolka ochlazování
26
Tlačítko ochlazování
27
Kontrolka blokování hořáku výr. páry
28
Kontrolka blokování hořáku komory
29
Tlačíítko odblokování hořáků (reset)
30
Tlačítko manuálního zvlhčovače
KONVEKTOMAT HGP
0
Vypínač ON/OFF
1
Volič režimu
31
Ukazatel kontroly vlhkosti
32
Tlačítko zvýšení vlhkosti
33
Tlačítko snížení vlhkosti
-8-
18
Volič výkonu rychlosti
34
Ukazatel programování
35
Tlačítko zapnout / potvrdit
36
Tlačítko krok zpět
37
Tlačítko pohyb v nabídce
38
Tlačítko pohyb v nabídce
39
Tlačítko ukázat
40
Tlačítko programovat / upravit
4.- FUNKČNÍ SCHÉMATA
KONVEKTOMAT HGC
Tc
M
GV1, GV2
C.E.C
TSC
VC
VHM
-9-
KONVEKTOMAT HGV
Tc
TSC
Tn
M1
C.E.CCONTROL
řídící jednotka
komora
C.E.C=
COMBUSTION
CAMARA
C.E.VCONTROL
řídící jednotka
bojler
C.E.V=
COMBUSTION
CALDERA
DN
snímač hladiny
GV1,2 plynový el. ventil komora
GV1, GV2= ELECTROVALVULA GAS CAMARA
GV3,4 plynový el. ventil bojler
GV3, GV4= ELECTROVALVULA GAS CALDERA
M
motor turbíny
M= MOTOR TURBINA
M1
motor komínku
M1= MOTOR CHIMENEA
Tc
sonda komora
Tc= SONDA CAMARA
Tg
sonda bojler
Tg= SONDA CALDERA
Tn
sonda jádro
Tn= SONDA NUCLEO
TSC pojistný termostat komora
TSC= TERMOSTATO SEGURIDAD CAMARA
TSV pojistný termostat bojler
TSV=
VACTERMOSTATO
čerpadlo SEGURIDAD
vypouštěníCALDERA
VAC=
BOMBA
VACIADO
VC
dmychadlo
VC=
VENTILADOR
VCN el. ventilSOPLANTE
kondenzace
VCN=
CONDENSACION
VDVELECTROVALVULA
el. ventil vypouštění
bojleru
VDV=
ELECTROVALVULA
LLENADO CALDERA
VHM
el. ventil zvlhčování
DN= DETECTOR NIVEL CALDERA
DN
M
TSV
Tg
VC
VCN
VHM
VHM= ELECTROVALVULA HUMIDIFICADOR
C.E.V
GV3, GV4
VDV
VAC
GV1, GV2
C.E.C
- 10 -
KONVEKTOMAT HGP
Tc
TSC
Tn
M1
DN
C.E.C
řídící jednotka
komora
C.E.C= CONTROL
COMBUSTION
CAMARA
C.E.V
řídící
jednotka
bojler
C.E.V= CONTROL COMBUSTION CALDERA
DN= DETECTOR
CALDERA
DN
snímačNIVEL
hladiny
GV1, GV2=
ELECTROVALVULA
GAS
CAMARA
GV1,2
plynový
el. ventil
komora
GV3,
GV4=
ELECTROVALVULA
GAS
CALDERA
GV3,4 plynový el. ventil bojler
M= MOTOR TURBINA
M
motor turbíny
M1= MOTOR CHIMENEA
M1
motor komínku
Tc= SONDA CAMARA
TcTg= SONDA
sonda
komora
CALDERA
TgTn= SONDA
sonda
bojler
NUCLEO
TnTSC= TERMOSTATO
sonda jádro
SEGURIDAD CAMARA
TSC
pojistný termostat
komora
TSV= TERMOSTATO
SEGURIDAD CALDERA
VAC= BOMBA
VACIADO
TSV
pojistný
termostat bojler
VC= VENTILADOR
VAC
čerpadloSOPLANTE
vypouštění
VCN=
ELECTROVALVULA
VC
dmychadlo CONDENSACION
VDV=
ELECTROVALVULA
LLENADO CALDERA
VCN el. ventil kondenzace
VHM= ELECTROVALVULA HUMIDIFICADOR
VDV
el. ventil vypouštění bojleru
B.L= BOMBA DE LAVADO
VHM
el. ventil
zvlhčování
V.L=VALVULA
LAVADO
B.L čerpadlo mytí
V.L ventil mytí
M
TSV
Tg
VC
VCN
VHM
C.E.V
GV3, GV4
B.L
VAC
VDV
GV1, GV2
C.E.C
V.L
- 11 -
Hořák
horkého vzduchu
5.- KOMPONENTY
3-4mm
5-6 mm
BE
BD
Těsnění hořáku se nesmí shodovat s polohou
BE a BD
Plynový ventil
Dmychadlo
Řídící jednotka
zapalování
Celé dmychadlo HGV
- 12 -
Úplné dmychadlo HGV
d
Svíčka zapalování
Detektor plamene
Úplné dmychadlo HGV
- 13 -
Detektor
plamene
Svíčka
zapalování
Detail hořáku
generátoru páry
Hořák generátoru
páry
Zařízení pro pomalé
hoření ( zapečetěné)
Výstup tlaku
Vstup tlaku
Plynový ventil + řídící jednotka generátoru páry
- 14 -
Motor komínku
Mikrospínače
Horní část komínku
Mechanismus komínku
Pojistný termostat komory
teplota 360º C
TSC
Pojistný termostat generátoru páry
teplota 150º C
TSV
- 15 -
Generátor páry + snímač hladiny
Výstup
Plnění
generátoru páry
Kondenzace +
mytí
Sprcha
Nasávání
Čerpadlo vypouštění
generátoru páry
Elektrické ventily
- 16 -
Zvlhčovač
KONVEKTOMATY HGC - HEI
I1 I2 I3
Řídící deska
T353003
I1=0
Elektrické
I1=1
Plynové
I2=0
ºC
I2=1
ºF
I3=0
Nekalibruje
I3=1
Kalibruje
FUNKCE SPÍNAČŮ
NA ŘÍDÍCÍ DESCE
- 17 -
KONVEKTOMATY HGV - HGP - HEM - HEP
Řídící deska
T303005
I1=0
Elektrické
I1=1
Plynové
I2=0
Bez kontroly vlhkosti
I2=1
S kontrolou vlhkosti
I3=0
ºC
I3=1
ºF
I4=0
Nekalibruje
I4=1
Kalibruje
I1 I2 I3 I4
FUNKCE SPÍNAČŮ
NA ŘÍDÍCÍ DESCE
- 18 -
Měnič rychlosti dmychadla
T303048
základní
zapalování
pol. výkon max. výkon
0000
800 ot/min
1000
2500 ot/min.
0001
1000 ot/min
1001
3000 ot/min
0010
1200 ot/min
1010
3500 ot/min
0011
1400 ot/min
1011
4000 ot/min
0100
1600 ot/min
1100
4500 ot/min
0101
1800 ot/min
1101
5000 ot/min
0110
2000 ot/min
1110
5500 ot/min
0111
2200 ot/min
1111
6000 ot/min
Rychlosti podle polohy spínačů měniče rychlosti
- 19 -
Ventily
Mikrospínače
ventilu
Motor
Přívod vody
Výstup
vypouštění
Výstup
čerpadla
mytí
Držák
mikrospínačů
Ventil mytí
Ventil + motor
Kondenzátor
motoru
Výstup
Nasávání
Čerpadlo mytí
- 20 -
Kondenzátor 2,5 µF
KUSOVNÍK KOMPLETNÍHO HOŘÁKU KONVEKTOMATU HGC
4
6
3
5
2
7
1
16
10
8
15
9
16
15
14
13
12
11
10*
9
8
7*
6
5
4
3
2
1
11
14
13
12
- 21 - 21 -
ELECTROD DETEC 6/101/102 GAS
QUEMADOR FURIGAS 10-11/10-21
TAPA PRINCIPAL
VISOR DE ENCENDIDO
BOQUILLA TOMA PRESION
JUNTA TAPA PRINCIPAL
VENTURI 45.900.446.052
MANGUITO DOBLE 1/2
TOBERA VK41 D4.8
VALVULA VK 4115 V 1121
CONTROL DE ENCENDIDO HONEYWELL
JUNTA VENTURI 24x15.5
VENTILADOR RG-130
JUNTA VENTILADOR
CONDUC. TAPA PRINCIPAL COMP.
ELECTRODO IGNICION 10/11-10/
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
HB-71961
HB-73113
HC-76510
HB-73153
HB-71962
HB-72985
T115712000
T115710000
T115782000
R725015000
R725017000
T305041000
T303040000
S205023000
T305068000
T303017000
T303013000
T303046000
T303016000
T305042000
T345000000
T115781000
KUSOVNIK ÚPLNÉHO HOŘÁKU KONVEKTOMATU HGV A HGP
4
5
3
2
1
6
7
8
9
10
16
11
12
15
13
14
- 22 -
- 22 -
16
15
14
13
12
11
10*
9
8*
7
6
5
4
3
2
1
ELECTRODO IGNICION 10/11-10/
JUNTA TAPA PRINCIPAL
CONDUC. TAPA PRINCIPAL COMPL
JUNTA VENTILADOR
BOQUILLA TOMA PRESION
VISOR DE ENCENDIDO
VALVULA VK 4115 V 1121
MANGUITO DOBLE 1/2
VENTURI 45.900.446.052
JUNTA VENTURI 24x15.5
TOBERA VK41 D4.8
CONTROL DE ENCENDIDO HONEYWELL
VENTILADOR RG-130
TAPA PRINCIPAL
QUEMADOR FURIGAS 10-11/10-21
ELECTROD DETEC 6/101/102 GAS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
HB-71961
HC-75810
HB-71962
HB-73113
HC-76510
HB-73153
T115781000
T305041000
T305035000
T305042000
R725017000
R725015000
T303017000
S205023000
T303040000
T303046000
T305068000
T303013000
T303016000
T115782000
T115710000
T115712000
6.- ELEKTRICKÉ BLOKOVÉ SCHÉMA KONVEKTOMATU HGC
3
HGC 10 / 11 HGC 10 / 21
QEASP/ECG-20/11
400V
M
3
vi
2 b
1
3a
ve
8 na
7
2a
n
8a
m
m
vi
g
rs
am/ve
a
r
m
4
a
5
am
6
A
B
9a
C
Ic
Ic
9 r
6a
g
12
11 Vv2
10
Vv1
9
8
+V
m1
7
GND
n2
6
PWM am 3
5
HALL a 4
4
3
2
Vv
1
rs
am
C
RS4
CEC RS2
vi am
RS1
R
IH
g
m
n
am
b
C.T.
GND
Lcold
Icold
Ldes
Ides
Ldc
+12
g
5m
4a
3
2 am
1n
a
r
am/ve
1
2
3
CN5
leds
CN4
VC
r
CMI
CM D
RS3 CEV
HACCP
CN10
PRG
a
Temper
CN7
CN2
n
m
R
0
g
N
a
T
C.E.G
2
2a
CN12
CN13
3
2
2a 3a
1
1a
4
5
4a 5a
7
6
6a 7a
9
8
8a 9a
r
220V
IG
R
g
m
2
a
FI
r
CN11
FM
2a
M
g
Lz
m
VE
IG
N
a
ve
1
FI
VE
N
R
vi b
vi
Ip
Ip
+12
Lcold
Icold
gnd
12
0
12
Ip
12V
0V
12V
C
C C C C
M
M C V MI
D
g
b
vi
10
Vv1
9
am
12 V
0V
12 11 10 9
F
N
C
M M R R R
s b 2 1 1
C
b
na
T
g n rs
rs
am
R S
a
TSC
n
g
b vi
a
g
rs
r TRF
m
rs
rs
g
am
b
n
na
m
vi
CN1
CN8
3
10k
N
Ic
Tc
K
2k2
0
I
F
R S
IG
Modo
I
1
1a
min
+
+
-
vi
C.E.C.
8
7
vi
6 5 4
3
2 1
CMI
vi
b
CMI
12 V
a
a
1a
-23-
- 23 - 23 -
GV1
GV2
g
B
A
vi
b
CMD
CMD
m
VHM
BEC
DEC
a
T343003000
ELEKTRICKÉ BLOKOVÉ SCHÉMA KONVEKTOMATU HGV A HGP
HG V 10/21
HG P
10 / 21
R S4 RS3 C EV CEC RS 2 R S1
v i a m na v e
na
na
rs
C
am
3
400V
9a
m
A
B
Ic
C
2a
n
8a
m
b
R
C
V
g
N
M
RV
RG
F
R S T
IG
Modo
OFF
PÁRA
REG. PÁRA
REGENERACE
SMÍŠENÝ
KONVEKCE
2
2a
1
1a
C MI
CMD
b
vi
VHM
CMD
CM I
GV3
GV4
a
ve
C .E .V .
12 1 1 1 0 9
8
7
6
5
4
5
4a 5 a
2
1
C .E.C.
1 2 1 1 10 9
BEV
GV1
GV2
D EV
a
r
rs
ve
3
2
2a 3a
am
3
n
8
7
g
B
Vv 1
vi
6
5
4
3
2
1
C
N
B EC
vi
Mc
Ma
M BA
V C nd
V V ac
K
V DV
R 32
R32
vi
na
Ma
Mc
C
rs
MB A
VCN
n
VAC
C N 13
P RG
%HR
VDV
ve
b
vi
rs
na
am
n
m
g
S .H
LE D S
CN4
H AC C P
C.E.G .
g
b
9
8
8a 9a
7
6
6a 7a
C N 14
a
TSV
TSC
H AC CP
CN 7
DE C
A
vi
FM
1
1a
4
9
12
10
b
vi
na
rs
n
g
n
N
Ic
Vv 2
11
CMD
CMI
CV
CC
CM
R
CN5
CN2
C N 10
leds
min
T emper
rs
rs
na
na
vi
am
m
g
b
ve
r
r
Ip
Ip
C old
Lcold
Icold
De s
Ldes
Ides
Ld c
Ld c
m
n
na
PF
CN 17
Tc
Tv
Tn
R 32
3
220V
a
IG
R
m FI r
g
Tg
b
am
n
na
m
g
F
vi
R 31
R S T
VE
IG
N
ve
a
1
R 31
R 31
R1
R1
C R2
Mb
Ms
r
M
m
FI
+
+
+
+
-
C N1 5
r
2a
2
Ip
CN 3
CN 9
Md
G ND
Lcold
Icold
Ldes
Ides
Ldc
+ 12
E NC O DE R
PR G
vi
m
n
am
m
b
ve
r
vi
C .H
am/ve
VC
na
O
a
a
n
1
2
3
Ic
CMI
m n
n
am
6
6a
g
CMD
IH
C.T.
5m
4a
3
2 am
1n
Vv
a
n
M
4
a
5
3a
ve
8 na
7
m
vi
g
rs
am/ve
9 n
3
vi
2 b
1
12
11 Vv2
10
Vv1
9
+V
m1
8
GND
n2
7
PWM am 3
6
HALL a 4
5
4
3
2
1
R
m
VE
1a
-- 24
24 --
12
0
12
a
ve
b
vi
m
r
C N8
Mb Ms
M ch
a
a
Lz
n
am
ve
g
na
m
vi
GN D (12V )
0
x
12
C om
m in
M ax
12
0
12
CN 1
J1
12
0
12
DN
MONTÁŽNÍ PLÁN KONVEKTOMATU HGC
3~ 50 H z 22 0 V
TSC
VE
Z -1 0 3 0 6 6
n
TC
a
g
2a
1a
1
1
m
ve
2
1
1
1
1 80
1
a
IG
T -343 00 8
g
n
m
1
3 5 N C A1
Z -7 4 3 0 0 9
rs
na
vi
b
m
n
CMD
TSC
T -3 0 3 0 0 9
2
4
n
m
b
vi
1
3
vi a
2
4
n
m
b
2
4
6
8
8
1
2
2
negro
blanco
marron
amarillo
2
1
M
T -3 0 3 0 4 8
V F2
V F1
V F1
MP
GV
GV
6 M
M
S3
S4
r.p .m.
800
r
a
Hz.
27
0001
1000
33
0010
1200
40
0011
1400
47
0100
1600
53
0101
1800
60
0110
2000
67
0111
2200
73
1000
2500
83
1001
3000
100
1010
3500
117
1011
4000
133
1100
4500
150
1101
5000
167
1110
5500
183
1111
6000
200
D19
CN2
1
Controlador HMI-2003
T353003000
1
C N13
CN1
2
1
1
1
1
g n rs
N
R
R
1
C
M
C
C
vi b CN 11
C
V
C
M
I
a
am
2a
1a
2
1
na
4a
ve
3a
5a
r
3
6a
5
A
vi
C
M
D
IC
R -6 6 3 0 2 6
b
1 2
1
3
1
L ST C
vi a m
1
Ic o ld
2
2
1
1
a
2
2
1
1
1
1
r
Z -2 3 3 0 1 2
1
Lz
T -3 0 3 0 2 3
1
1
R -6 6 3 0 1 3
RC
VE
Z -1 03 06 6
Tuerca M4
Q -163020
Tuerca cuadrada M4
Q -221901
Ip
Cables masa
VHM
P-305013
R-715011
R-665041
Lengueta macho doble
Q-563004
Placa asiento conexion masa
R-073004
Q-563004
10
W
b
am
10
Tuerca M4
Q-163020
10
1 l/min Amarillo 20/21
0,5 l/min Rojo 10/21, 20/11
0,25 l/min Verde 10/11 6/11
Z-100522
Q- 261020
b
m
Tornillo M4x20
Arandela muelle A4
rs
am
a
Q-081365
1
1
L c o ld
Z-701135
PRE NSAESTOPAS
- 25 - 25 -
10
10
10
RST
IH
Ip
Ip
+12
L c o ld
Ic o ld
gnd
12
0
12
7
n
ve
g
m
7a
1
2 1
F u s ib le 1 0 A
R -7 23 01 5
A
4
m
R -0 73 00 5
a m /v e
1
a
R
1
6
Z -2 6 3 3 0 2
b vi C N 8
8a
4
R-503005
am / v e
r
a
1
TRF
C
R
2
7
3
1
1
M
b
9a
3
T
M
s
8
C .E .C .
T -3 0 3 0 1 3
4
S
na m m vi b am r a
0 12 12 0 230 0
12 0
10a
g
vi
a
R
1
10
am
g
g
Z -2 6 3 3 0 3
N
n
am
a
m
2
am
m
P -4 5 3 0 2 6
T -3 0 3 0 1 6
1
0
20
T -303 04 1 G V 1
G V2
VC
1
1
rs
rs
g
am
b
n
na
m
vi
n m r
4
43
n
am a
/v e
7
10 k
9
M
7
7
2k 2
18 0
3
m in
+ Tc
-
T -3 4 3 0 0 7
m
a m / ve
2
PRG
T emper
C N 12
1
9
2
r
m
n
T -3 2 3 0 2 4
2
J3
ve
r
m
n
HA CC P
n m r
M OTO R
400 V
2 30 V
T -3 2 3 0 2 2
T -3 2 3 0 2 3
T -6 7 3 0 6 5
T -6 7 3 0 6 6
0000
a
n
N
R
S2
m
n
am
a
S 1/S 2
m
vi
g
rs
CC
S1
D2 0
C N7
J2
LOAD
na
na
rs
am
VF2
CN 10
3 2 1
ON
D21
T-113023
J1
LINE
Vv
gris
I
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
E sq ue m a
L e ye n d a
I n d ic a d o r
le d s
CN4
SW 3
I ca l
X X /2 1
X X /1 1
n
na
CN 5
1
rojo
FI
azul
1
510
1
g
R
S
T
8
C .E .
1 80
1
m
A2
a
1
gris
n
a
8
6 N C A2
g
am
/v e
8
A1
5
CM I
6 N C A2
g
g
3 5 N C A1
Z -74 30 09
1
C .L
T -3 03 01 8
n
na
g m
C.T
T -30 301 9
n
am
b
g
T -3 4 3 0 0 2
T -3 0 3 0 3 3
T -3 0 3 0 3 4
T -3 0 3 0 3 5
T -3 0 3 0 3 6
T -3 0 3 0 2 2
T -3 4 3 0 0 6
T -3 0 3 0 2 9
T -3 0 3 0 3 1
T -3 0 3 0 3 7
t e o rico T - 3 4 3 0 0 3
T -3 03 04 2
c om p . T -30 30 43
MONTÁŽNÍ PLÁN KONVEKTOMATU HGV A HGP
VE
Z-10 3 06 6
% HR
IL
m n n a am
n
a
1
1
1
TC
9
g
1
3 5 N C A1 1 3 5 N C A1 1
Z-7 43 00 9
Z -74 30 09
C MD
CM I
11
a
12
v i 14
r
n
2
S2
r.p.m.
0000
800
Hz.
27
0001
1000
33
0010
1200
40
0011
1400
47
0100
1600
53
0101
1800
60
0110
2000
67
0111
2200
73
1000
2500
83
1001
3000
100
1010
3500
117
1011
4000
133
1100
4500
150
1101
5000
167
1110
5500
183
1111
6000
200
a
D1 9
1
2
C .E .
T3 03 00 5
6
6
1
J3
m
2
am /v e
1
60
1
1
n m g
na m m vi b am r a
12 0 0 12 12 0 230 0
Z-2 6 33 03
20
1
a R31
v e R 31
b
R1
vi
R1
CR2
m Mb
r
Ms
Tg
1
4
1
3
Ldc
Ld e s
1
1
I de s
4 3
na
11
5
11
na
oJo
1
5
1
1
1
b
a RC
n
Tornillo M4x20
Tuerca M4
Q-163020
Tuerca cuadrada M4
Q-221901
n
ve
a
9
9
Lz
T-3 03 02 3
1
R -66 30 13
n
am
vi
rs
m
rs
Ip
Cables masa
VDV
Lengueta macho doble
20/21
10/11
10/21
Q-563004
20/11
Placa asiento conexion masa
8l/min
Rojo
Z-601156
VCN
20/11
10/21
3l/min P-443042 10/11
8l/min Z-601156 20/2 1
VHM
0.25l/min
amarillo
R-045001
VE
Z -10 30 66
10
Z-100522
Q-261020
m n na a m
a
a RC
a RC
Q-563004
R-143010
Tuerca M4
Q -163020
R-033002
RST
C .E.V.
1
Z-2 33 01 2
ve
vi
Arandela muelle A4
1
1
Ic old
na
n
GV3
GV4
11
10
W
b
am
10
P-255001
Z-701135
10
PREN SAESTOPAS
- 26 - 26 -
a
L ST V L ST C
5
11
5
L co ld
PR G
T -32 30 12
4
1
VAc
Z-2 20 90 1
am
1a
na
1
5a
ve
2a
6a
n
9 1
vi
b
a m /ve
n
a
C. E.C .
GV 1
GV 2
5
3
7a
4
A
n
ve
6
n
am
a
m
2
g
vi
a
1
g
m
7
VC
A
2
m
4
9a
3
3a
2
1
1
1
am
ve
g
na
m
vi
8a
2
am
1
GND
0
x
12
Co m
m in
Ma x
12
0
12
10
8
2
am
g
11
7
am /v e
1
5
T-3 23 01 1
1
43
1
8
1
7
4
5
+
Tc
+
Tv
+
Tn
+
Tg
-
n
2
1
a m /v e
7
PF
T-3 03 00 7
1
1
Fu sible 1 0A
R -72 30 15
a
m
n
na
T -32 3 02 4
R -07 30 05
M
Q-081365
n m g
a
r m n
T -3 0 30 45
0
TRF
T
Vac l
V La v
V D es
VC nd
VVa c
K
VD V
R 32
R 32
r m n
E m in E ºC
12
rs
Ip
rs
Ip
na
IL
na
IL
vi
C o ld
am
L co ld
m
Ic old
g
Des
b
L de s
ve
Ide s
r
L dc
r
L dc
3
R S
1
R-503005
Z-2 6 33 02
11
am
/v e
R S
n m r
N
9
20 0
1
6
9
ve
b
vi
rs
na
am
n
m
g
1
ve
le ds
N
1
60
S1 /S2
9
r
a
m
n
am
a
9
1
1
5
n a r m am ve n
% H R H AC C P
CM D
C MI
CV
CC
CM
R
4a
M
am a
/v e
11
a m na n m
7
7
4
6 M
M OTO R
400 V
230 V
T -32 30 22
T -32 30 23
T -67 30 65
T -67 30 66
S1
PR G
10a
XX/21
XX/11
8
b
vi
na
rs
n
g
6
10
1
1
270
2
J2
P-4 53 0 26
11
8
9
am
TSV
9
9
1
D20
a
n
N
R
R-345064
9
am na n m
1
T -08 3 00 2
m
vi
g
rs
CC
R-345063
9
n m r
na
na
rs
am
V F2
V F1
V F1
MP
GV
GV
R-345060
A2
a
2
D21
V F2
M
rojo
ve
6
1
gris
g
4
1
gris
azul
C.L
T-3 03 01 8
n ve a m m r n a
20 0
J1
blanco
b
2
1
1
Vv
amarillo
n m g
vi a
ve
m
9
1
1
negro
6 N C A2
PF
T-3 03 02 0
IG
T-3 03 00 4
9
am /v e
marron
4
6
A1
5
3
LOAD
m
2
vi
T-113023
Mb
R -01 05 34
n m g
T SV
Z -95 30 35
n
6 N C A2
4
b
LINE
M1
T-113010
2
n m g
FI
n
Ms
R -01 0 53 4
vi b
4
g
m n
4a
m
n
na
1
6
g
a
1a
1
2a
1
3~50Hz 220V
TN
9
9
20 0
1
vi
3a
rs
T SC
m n na am
C .H
T-3 23 01 3
2
2
1
3
T SC
T-3 03 00 9
10
10
vi am n a v e
IH
m n
C .T
T -30 30 19
n
am
m
b
ve
r
vi
IC
R -6 63 02 6
1 T-3 03 03 2
2 T-3 03 03 3
3 T-3 03 03 4
4 T-3 03 03 5
5 T-3 03 03 6
6 T-3 03 03 0
7 T-3 03 02 2
8 T-3 03 02 8
9 T-3 03 02 9
10 T-3 03 03 1
11 T-3 03 03 7
Esq u em a te orico T-3 03 03 8
Le ye nd a
T-3 03 0 42
Ind ic ad o r co m p. T -30 30 43
T
LEGENDA
- 27 - 27 -
7.7.- OBECNÉ INFORMACE A POMOCNÉ FUNKCE
7.1.- Funkce konvektomatu
ƒ
Konvektomat může pracovat v pěti různých režimech
‰
‰
‰
‰
‰
ƒ
HORKÝ VZDUCH: Ohřev se provádí pomocí topných těles nebo plynového
hořáku v komoře pece. 35÷300 º C.
PÁRA: Ohřev se provádí pomocí vodní páry na 100 º C a atmosférického
tlaku.
REGULOVATELNÁ PÁRA: Ohřev pomocí páry a je možno zvolit
požadovanou teplotu od 35 do 125º C.
SMÍŠENÝ:: Ohřev se provádí prouděním tepla a parou současně, ale
s větším výkonem horkého vzduchu . 35÷250º C.
REGENERACE: Ohřev se provádí horkým vzduchem a parou současně, ale
s větším výkonem páry než u smíšeného způsobu. 35÷180º C.
Konvektomat může pracovat na základě třech různých funkcí:
¾ ČAS: Od 1 do 120 minut nebo do nekonečna
¾ SONDA JÁDRA: Volba od 0 do 99º C.
¾ DELTA: Volba od 0 do 50º C pro režim páry 0÷75º C pro režim regulované
páry a 0÷99º C v ostatních režimech.
7.2.- Uvedení do chodu – ruční ovládání.
ƒ
Při zapojení do napájecí sítě a zvolení jednoho ze způsobů režimů páry, regulovaná pára,
regenerace, smíšený způsob nebo horký vzduch se rozsvítí kontrolka led zvoleného
režimu.
ƒ
Kontrolky led,
konvektomaty).
ƒ
Displej, udávající zvolenou teplotu komory se nacházi napravo, zobrazí zvolenou hodnotu
teploty a displej skutečné teploty komory se nachází nalevo, zobrazí skutečnou hodnotu
teploty komory.
ƒ
Displej, udávající zvolený čas/teplotu jádra, se nachází napravo, zobrazí zvolenoý čas,
nebo teplotu jádra podle výběru pomocí tlačítka Select.
kontrolující
vlhkost,
udávají
- 28 -
zvolenou
vlhkost
(programovatelné
ƒ
Displej, udávající zbývající čas/skutečnou teplotu jádra, se nachází nalevo, zobrazí
zbývající čas, nebo skutečnou teplotu jádra.
ƒ
U programovatelných konvektomatů, poté co je přístroj uveden do chodu, provede
vypouštěcí ventil ověření tak, že první proběhne cyklus zavření a poté otevření.
ƒ
Při otevření dvířek se čas zastaví. Pokud se dvířka znovu zavřou, proces probíhá dále bez
úpravy hodnot, udaných při otevření.
ƒ
Pokud čas dosáhne nuly nebo teplota jádra dosáhne zvolené teploty, otevře se komínek a
na levém displeji začne blikat údaj a rozezní se zvuková signalizace.
ƒ
Při nastavení přepínače režimu na nulu, všechny výstupy se nastaví na nulu, zhasnou
všechny kontrolky led , displeje a po třech vteřinách konvektomat zůstává bez napětí.
ƒ
Kontrola hladiny výrobníku páry se provádí snímačem hladiny, který pracuje u všech
režimů s výjimkou vyprazdňování. Skládá se ze tří sond: N.max., N.min. a N.com,
uložených v snímači hladiny.
1.- Pokud se skutečná hladina vody nachází pod N.min., aktivuje
se elektroventil přívodu vody do generátoru a přestane pracovat
odvod vody z komory.
R1 ≥ 40 KΩ
R2 ≥ 40 KΩ
Com mín máx
aktivovaný elektroventil
2.- Dosáhne-li hladina úrovně N.min, elektroventil pokračuje
v činnosti.
R1 ≤ 20 KΩ
R2 ≥ 40 KΩ
aktivovaný elektroventil
3.- Dosáhne-li hladina úrovně N.max., přeruší se dodávka vody a
začne fungovat ohřev generátoru.
R1 ≤ 20 KΩ
R2 ≤ 20 KΩ
deaktivovaný ventil
4.- Ohřev generátoru se nepřeruší, pokud úroveň hladiny se
nachází mezi N.max. a N.min.
R1 ≤ 20 KΩ
R2 ≥ 40 KΩ
deaktivovaný elektroventil
- 29 -
R1
R2
R2
7.3.- Volba režimu.
Conveccion
OFF
o
Vapor
Regulacion Vapor
Mixto
R
Regeneracion
Režim
Horký vzduch
Smíšený
Regenerace
Regul. pára
Pára
Volba
ºC
35-300
35-250
35-180
35-125
99
Přednastavení
ºC
160
140
120
80
99
Volba
%HR
0-100
0-100
0-100
100
100
Přednastavení
%HR
0
60
80
100
100
Hodnoty teploty a vlhkosti uvedené v tabulce jsou přednastavené hodnoty, které se objeví po
zapnutí konvektomatu. Při dalším užívání se zobrazí poslední zvolená hodnota u kteréhokoliv
režimu s výjimkou režimu páry – 100º C.
7.3.1 Režim horký vzduch
Ohřev komory se zastaví, když hodnota udaná sondou komory odpovídá zvolené hodnotě a
pokračuje pokud je nižší.
7.3.2 Režim pára 100º C
Ohřev se provádí vstřikováním páry do varné komory. Mezi 60÷90º C pracuje současně ohřev
komory a páry.
7.3.3 Režim regulovaná pára 35÷125º C
Je-li teplota komory nižší nebo odpovídá 100º C, ohřev varné komory se provádí parou. Je-li
teplota komory vyšší než 100º C, ohřev varné komory se provádí současně parou a horkým
vzduchem.
7.3.4 Režim regenerace 35÷180º C
Ohřev varné komory se provádí současně horkým vzduchem a párou.
7.3.5 Smíšený režim 35÷250º C
Ohřev varné komory se provádí horkým vzduchem s účastí páry, ale v menší míře než u
režimu regenerace.
- 30 -
7.4.- Volba teploty
888
Pomocí ovladače lze volit hodnoty teploty. V závislosti
na rychlosti otáčení máme možnost měnit tyto hodnoty
po 1º C, 5º C nebo 10º C.
888
7.5.- Volba času
888
ƒ
Oba displeje udávají zvolenou dobu tak, jak otáčíme
ovládacím knoflíkem od 1 do 120 a na doraz se udává (--),
kdy se nebere v úvahu čas a zařízení zůstává stále v chodu.
ƒ
Pro vstup i výstup z ručního ovládání (---), je třeba toto
provést prudkým otočením ovladače.
888
Select
Po 3 vteřinách levý displej začíná odpočítávat čas a zobrazuje se doba, která zbývá k
dokončení.
Pokud po spuštění znovu zasáhneme do ovládání, oba displeje se mění stejným způsobem.
Např.:
060 090
snížíme-li o 30 minut zůstává na
030 060
060 090
zvýšíme-li o 30 minut zůstává na
090 120
7.6.- Volba teploty jádra
888
ƒ
Provádí se stejným ovladačem jako v případě času,
stiskneme však tlačítko Select.
ƒ
Pravý displej udává zvolenou teplotu jádra po 1 ºC tak,
jak otáčíme ovladačem od 1 do 99ºC.
ƒ
Levý displej udává skutečnou teplotu jádra
888
Select
- 31 -
7.7.- Volba funkce DELTA
Zajišťuje stálý rozdíl 50º C mezi teplotou komory a teplotou jádra.
888
•
888
•
Select
•
Provádí se stejným ovladačem jako v
případě času, stiskneme však tlačítko
Select.
Pravý displej udává zvolenou teplotu jádra
po 1 ºC tak, jak otáčíme ovladačem od 1
do 99º C, s výjimkou režimu páry, s
rozsahem od 1 do
50º C a režimu
regulované páry s rozsahem od 1 do 75º
C.
Displej na levé straně udává skutečnou teplotu uvnitř jádra.
7.8.- Volič výkonu rychlosti
•
Pomocí voliče vybíráme tři možnosti poměru
výkonu a rychlosti.
7.9
- 32 -
7.9.- Volba funkce Cool Down (ochlazování)
STOP
ƒ
PuE
250
PuE
Funkce je přístupná ve všech režimech. Zavřeme dvířka, stiskneme tlačítko
Cool Down, rozsvítí se kontrolka led.
rtA
na displejích svítí přerušovaně: PuE
Abr
Abr
rtA
ir
( Dvířka )
( Otevřít )
ir
ƒ
Při otevření dvířek funkce pokračuje, displeje však zobrazuje skutečnou
teplotu komory.
ƒ
Cyklus končí, když teplota komory klesne na 46 ºC.
ƒ
Pokud během cyklu funkce Cool Down, znovu stiskneme tlačítko, nebo
zavřeme dvířka, funkce Cool Down se ukončí a zhasne kontrolka led.
Select
7.10.- Funkce automatického vypouštění.
UAC
Select
3'
ƒ
V jakémkoliv z režimů, každých 24 hodin, kdy je zařízení v provozu,
začne pracovat čerpadlo vypouštění po dobu 3 minut.
ƒ
Čerpadlo vypouštění začne pracovat, je-li teplota komory a generátoru
nižší nebo rovná 60º C a pouze v zapnutém stavu. Pokud zařízení
pracovalo například 30 hodin, čerpadlo vypouštění nezačne pracovat
dokud nevypneme a potom se znovu nezapneme zařízení. Pokud
zařízení vypneme před uplynutím doby 3 minut, při novém zapnutí
přístroje začne čerpadlo pracovat opět od času 3 minuty..
Během funkce automatického vypouštění, je funkční osvětlení komory, napájení
elektronického obvodu, otevírání komínku a turbina. Nepracuje však ventil plnění generátoru.
Na pravém dolním displeji se zobrazuje zbývající čas vypouštění.
Po ukončení cyklu se všechny hodnoty vrátí do původního nastavení.
Ruční vypouštění se provádí při otevřených dvířkách a současným stiskem tlačítka Select a
Cool Down po dobu 5 vteřin. Čerpadlo vypouštění pracuje po dobu 3 minut za výše
uvedených podmínek.
- 33 -
7.11.- Detekce zavápnění
STOP
V jakémkoliv režimu práce sonda generátoru páry snímá teplotu a pomocí kontrolky led nás
upozorńuje na potřebu odstranění vodního kamene z generátoru páry.
V první fázi blikne kontrolka 1x a jak se postupně stěny pokrývají silnější vrstvou vodního
kamene, kontrolka led bliká 2x, 3x až nakonec svítí stále.
V této chvíli přestane pracovat ohřev spirál generátoru páry a je třeba, aby proběhl cyklus
odstranění vodního kamene.
- 34 -
7.12.- Funkce odstraňování vodního kamene
dES
Fig. 1
F1
3'
dES
---
F2
---
V jakémkoliv režimu a zavřenách dvířkách, stiskneme
tlačítko odstraňování vodního kamene po dobu 5 vteřin,
rozsvítí se kontrolka odstraňování vodního kamene.
Fig. 2
1.
Select
Select
dES
---
dES
F3
---
F4
Fig. 3
Fig. 4
Select
Select
dES
Fig. 5
F5
120
3'
dES
---
F6
---
Fig. 6
Select
Select
dES
dES
---
F8
---
Fig. 7
Fig.
Fig.8
8
F7
3'
Select
Select
FIn
dES
Fig. 9
dES
Čerpadlo vypouštění pracuje po dobu 3 minut a
vypustí vodu z generátoru páry. Obr. 1
2. Kontrolka odstraňování vodního kamene bliká, dolní
a horní pravý displej se rozsvěcují přerušovaně
směrem nahoru. V tomto okamžiku nalijeme 5 litrů
přípravku, rozpouštějícího vodní kámen do otvoru
na stropě konvektomatu. Uzavřeme zátku a
stiskneme tlačítko odstraňování vodního kamene po
dobu 5 vteřin. Obr. 2
3. Aktivuje se ventil plnění generátoru páry, dokud
neni dosaženo maximální úrovně. Obr.3
4. Generátor páry se ohřeje na teplotu 60º C, tento
cyklus je přednastaven na dobu 120 minut. Obr.4
Pokud stiskneme tlačítko Select, je možná úprava
času v rozmezí 1 – 480 minut.
5. Čerpadlo vypouštění pracuje 3 minuty a
vyprazdňuje vodu z generátoru páry. Obr.5
6. Aktivuje se ventil plnění generátoru páry, dokud
neni dosaženo maximální úrovně. Obr.6
7. Čerpadlo vypouštění pracuje 3 minuty a
vyprazdňuje vodu z generátoru páry. Obr.7
8. Aktivuje se ventil plnění generátoru páry, dokud
neni dosaženo maximální úrovně. Obr.8
9. Pracuje v
režimu páry dokud teplota páry
nedosáhne teploty 99º C. Obr. 9
10. Kontrolka led odstranění vodního kamene zhasne a
na displejích se objeví
Fin
dES
(konec
odvápnění). Obr. 10
Fig. 10
F9
Select
99º
Select
Pokud se během cyklu odstraňování vodního
kamene stiskne znovu tlačítko pro odstraňování vodního
kamene na dobu 5 vteřin (zrušení cyklu odstraňování
vodního kamene): Æ Kontrolka led bliká a pokud:
1.
2.
3.
4.
Nedojde až do bodu (2) Æ cyklus se nastaví na
bodu (9).
Došel na bod (2) nebo jej překročil Æ cyklus se
nastaví na bod (5).
Došel na bod (5) nebo jej překročil Æ cyklus
pokračuje v běhu.
Pokud dojde k vypnutí zařízení tak po novém
zapnutí cyklus odvápnění pokračuje.
- 35 -
7.13.- Kalibrování sond
Modely HGV, HGP, HEM A HEP
Zapnout konvektomat v režimu páry a zahřát na teplotu 100 º C.
TC
Tn
TU
Tg
Na řídící desce přepnout přepínač I4=1, stisknout mikrospínač Ical a
začne probíhat kalibrování.
Na diplejích se zobrazí hodnota všech 4 sond.
Select
mikrospínač Ical
Přepínač I4
HGP, HGP, HEM A HEP
Pro kalibrování se konvektomat automaticky přepne do režimu pára a sondy budou měřit
hodnoty mezi 95º a 105º C, (pokud tomu tak není, konvektomat signalizuje odpovídající
chybu). Jakmile dojde k ustálení hodnoty teploty všech sond a výroba páry bude funkční po
dobu 120´ u plynových a 30´ u elektrických konvektomatů kalibrace končí a sondy budou
udávat hodnotu 100º C jako referenční.
Pro ukončení režimu kalibrování přepnout přepínač I4=0.
Modely HGC A HEI
U těchto modelů se kalibrování neprovádí automaticky, jako u HGV, HGP, HEM a HEP.
U těchto modelů musíme použít externí měření teploty.
Přepínač I3
Mikrospínač Ical
HGC A HEI
- 36 -
tc
tv
0
0
U modelů HGC a HEI nastavit I3=1, a stisknout Ical což zahájí proces
kalibrace. Horní levý displej zobrazuje přerušovaně TC a pravý TV, dolní levý
displej zobrazuje hodnotu, o kterou je třeba zvýšit nebo snížit TC a pravý
hodnotu, o kterou je třeba zvýšit nebo snížit TV. Zvýšení nebo snížení
provádíme ovládáním, nacházejícím se mezi oběma displeji.
Pro přechod programování TC na TV stačí stisknout podruhé Ical. Po změně
TV stiskneme znovu Ical a nastavením I3=0 opustíme funkci kalibrování.
7.14.- Zobrazení teploty sond.
Při stisknutí tlačítka Cool Down na 5 vteřin se zavřenými dvířky se na displejích zobrazuje
hodnota všech sond ( sondy jsou zobrazeny stejně jako ve funkci kalibrace). Pec dále funguje
normálně.
7.15.- Funkce HACCP
dSC
dto
HAC
CP
(Pouze v režimu jádro a Delta)
Konvektomat uchovává všechny pracovní režimy, vlhkost (podle verze),
teplotu komory a jádra každou minutu během posledních 24 hodin. Také
se uchovává okamžik, kdy je dosažena zvolená teplota jádra a teplota
15 vteřin poté.
Vloží-li se “Memory Card”, určená pro tento účel, je detekována řídící
deskou a dojde k zapsání všech uložených dat za posledních 24 hodin.
Select
OC
SI
HAC
CP
V době přenosu dat do “Memory Card” displej zobrazuje přerušovaně
[dSC][dto], [HAC][CP] a po ukončení přenosu dat displej zobrazuje
[OC][SI], [HAC][CP].
Select
- 37 -
7.16.- Volba vlhkosti
Připojíme-li obvod kontrolující vlhkost, tento je automaticky detekován řídící deskou a je možno
volit vlhkost pouze pokud nastavíme přepínač na I2=1. Tímto vstoupíme do režimu kontroly
vlhkosti.
Volba se provádí, pomocí tlačítek, uložených po obou stranách displeje led, levého pro snížení
a pravého pro zvýšení.
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-
%HR
+
Stiskneme-li zároveň tlačítka [-] a [+] zobrazí se skutečná vlhkost, měřená čidlem vlhkosti.
V režimu pára na 100º C: Všechny diody displeje led budou modré. Nemáme možnost
nastavit vlhkost.
Ve smíšeném režimu: diody displeje led budou modré a červené. Máme možnost nastavit
vlhkost.
V režimu horký vzduch: Všechny diody led budou červené a máme možnost nastavit vlhkost.
- 38 -
7.17 Používání konvektomatu v režimu programování
Stisknutím tlačítka
menu.
Tlačítka programování
ZAPNOUT NEBO POTVRDIT
ZOBRAZIT
KROK ZPĚT
POHYB V HLAVNÍ NABÍDCE NEBO
PROGRAMECH
POHYB V HLAVNÍ NABÍDCE NEBO
PROGRAMECH
M
NAPROGRAMOVAT NEBO UPRAVIT
- 39 -
bude na displeji zobrazeno
VAŘENÍ
PROGRAM VAŘENÍ
FÁZE 1
FÁZE 2
PROGRAM VAŘENÍ
FÁZE 9
MYTÍ
RYCHLÝ OPLACH
JEMNÉ MYTÍ
STŘEDNÍ MYTÍ
INTENSIVNÍ MYTÍ
ZÁZNAM
CELKEM H.
PÁRA H.
TN max
TG max
3 HODINY
1 HODINA
150 º C
120 º C
VÝBĚR JAZYKA
ŠPANĚLŠTINA
ANGLIČTINA
FRANCOUZŠTINA
NĚMČINA
ITALŠTINA
- 40 -
Pro vstup do programování stisknout tlačítko Ф.
.
V programovacím režimu můžeme vybrat ze 4 možností hlavní nabídky pomocí tlačítek ▼▲.
Jsme-li v jednom z hlavních menu a stiskneme-li ►, jsme uvnitř programu a můžeme se
pohybovat mezi existujícími programy, přičemž ovládání je stejné a používáme stejná tlačítka.
Chceme-li jít zpět, musíme stisknout tlačítko ◄ tolikrát, kolikrát je třeba, abychom se dostali
na požadovaný bod.
Po dosažení zvoleného programu a pro jeho aktivaci stačí stisknout tlačítko Ф.
Pokud chceme v kterémkoliv bodě zastavit provádění programu, stiskneme znovu tlačítko Ф.
Pro přechod do manuálního režimu musíme stisknout tlačítko ◄ po dobu dokud displej
nezhasne, pouze pokud probíhá program musíme nejdříve stiskneme tlačítko Ф.
Jak upravit nebo přidat program vaření
Musíme zvolit číslo programu, který chceme naprogramovat nebo upravit. Následně
stiskneme tlačítko M.
Druhá řádka displeje volby programu bliká, sem zadáme jméno které chceme programu
přiřadit. Pomocí tlačítek ▼▲ vybíráme znaky A – Z, . , mezera, - . Po zadání názvu stiskneme
tlačítko Ф.
Následně musíme zadat hodnoty vaření, které požadujeme v různých fázích a které se
zobrazují na displeji. Manuálně nastavíme režim, teplotu, vlhkost, atd. na hodnoty se kterými
chceme uskutečnit vaření. Maximálně máme k dispozici 9 fází. Chceme-li ukončeno
programování fází, není nutné programovat všechny fáze, stiskneme-li tlačítko Ф tím
uchováme vše, co jsme naprogramovali a přejdeme zpět do bodu programu obsahujícího
název programu.
Pokud po stisknutí tlačítka Ф stiskneme tlačítko M, smažeme veškeré informace, které jsme
zadali v tomto programu a musíme znovu naprogramovat různé fáze.
Hlavním menu obsahuje 4 různé položky: Programy vaření, Mytí, Záznam a Volbu jazyka..
Do programu vaření můžeme zadat až 99 programů a každý z nich může být tvořen
maximálně 9 fázemi.
V programu mytí máme 5 programů, které nelze upravovat. Jedná se o tyto programy:
Rychlý oplach
10 minut
Oplach s leskem
46 minut
Jemné mytí
85 minut
Střední mytí
118 minut
Intensivní mytí
173 minut
Poloautomatické mytí
28 minut ( spray )
- 41 -
V programu záznam stisknutím tlačítka ► po dobu 5 vteřin zobrazíme následující menu:
Regulovaná pára = Celkový počet hodin práce v režimu regulovaná pára.
Regenerace = Celkový počet hodin práce v režimu regenerace.
Smíšený= Celkový počet hodin práce v režimu regenerace.
Horký vzduch = Celkový počet hodin práce v režimu horký vzduch.
H.CV= Celkem hodin CV.
H.CC= Celkem hodin CC.
Nº.c.CV= Počet cyklů CV.
Nº.c.CC= Počet cyklů CC.
Nº.c.MS/MB= Počet cyklů otevření/zavření komínku.
Nº.c.Des= Počet cyklů odstraňování vodního kamene.
Nª.c.lav. 10m= Počet cyklů mytí na 10 minut.
Nª.c.lav.46m= Počet cyklů mytí na 46 minut.
Nª.c.lav.85m= Počet cyklů mytí na 85 minut.
Nª.c.lav.118m= Počet cyklů mytí na 118 minut.
Nª.c.lav.173m= Počet cyklů mytí na 173 minut.
Nº.c.Ip= Počet cyklů dveřního kontaktu.
Nº.cal.= Počet provedených kalibrací.
Tcmax= Maximální dosažená teplota Tc (sonda komory)
Tvmin= Minimální teplota Tv (sonda kondenzace páry)
Tvmax= Maximální dosažená teplota Tv (sonda kondenzace páry)
TNmax= Maximální teplota dosažená TN ( sonda jádra)
TGmax= Maximální dosažená teplota TG ( sonda generátoru páry) po posledním
odstranění vodního kamene.
V programu volby jazyka máme možnost výběru mezi 5 různými jazyky:
Španělština
Angličtina
Francouzština
Němčina
Italština
- 42 -
8.- SLED KROKŮ
PLYNOVÝ KONVEKTOMAT HGV
Režim pára 100º C PLYN
č.
1
2
3
4
5
ODPOVÍDAJÍCÍ
ČIDLO
Zvolit režim pára
Potenciometr PF
Zvolit čas nebo teplotu jádra
Enkodér času
Zavřít dvířka
Kontakt dveří Ip
Ověřit úroveň vody v generátoru páry DN (Com, Max,
min)
Předehřev generátoru páry na 90º C Sonda Tg
CV je aktivní.
ÚKON
6 Čas vaření začíná po předehřevu.
7 Zavedení páry do varné komory
8 Zavedení horkého vzduchu do varné
komory (od Tc= 60..90 º C)
9 Kondenzační komora seřízení z
výroby na 80º C.
Režim regenerace
SIGNÁL
POZNÁMKY
PF= 2V
12V
VDV = 230V Elektroventil VDV je aktivní,
schází-li voda
V činnosti
Ohřev se zastaví pokud Tg
C.E.V.
dosáhne 180º C a rozsvítí
(230V)
se kontrolka zavápnění.
Logika řídící
desky C.E.G.
Sonda Tc
Sonda Tc
CV = 230V
CC = 230V
Sonda Tc
VCN = 230V VCN pracuje v intervalech.
Pracuje C.E.V.
Pracuje C.E.C.
35 . . . 180º C PLYN
č.
ÚKON
1
2
3
4
5
Zvolit režim regenerace
Zvolit teplotu komory
Zvolit čas nebo teplotu jádra
Zavřít dvířka
Ověřit úroveň vody v generátoru páry
6 Předehřev generátoru páry na 90º C
CV je aktivní.
7 Čas vaření začíná po předehřevu.
8 Zavedení páry do varné komory.
9 Zavedení teplého vzduchu do varné
komory.
10 Kondenzační komora seřízení z
výroby na 80º C.
ODPOVÍDAJÍCÍ
ČIDLO
SIGNÁL
Potenciometr PF
PF=6V
Enkodér teploty
Enkodér času
Kontakt dveří Ip
DN (Com, Max,
min)
Sonda Tg
12V
VDV = 230V
POZNÁMKY
Elektroventil VDV je
aktivní, schází-li voda
V činnosti
Ohřev se zastaví pokud Tg
C.E.V. (230V) dosáhne 180º C a rozsvítí
se kontrolka zavápnění.
Logika řídící
desky C.E.G.
Sonda Tc
Sonda Tc
CV = 230V
CC = 230V
Pracuje C.E.V. (pára 80%)
Pracuje C.E.C.
Sonda Tc
VCN = 230V
VCN pracuje v intervalech.
- 43 -
Smíšený režim
35 . . . 250º C PLYN
ODPOVÍDAJÍCÍ
ČIDLO
č.
ÚKON
1
2
3
4
5
Zvolit smíšený režim
Zvolit teplotu komory
Zvolit čas nebo teplotu jádra
Zavřít dvířka.
Ověřit úroveň vody v generátoru páry
6 Předehřev generátoru páry na 90º C
CV je aktivní.
7 Čas vaření začíná po předehřevu.
8 Zavedení páry do varné komory
(20”ON 20”OFF).
9 Zavedení teplého vzduchu do varné
komory
10 Kondenzační komora seřízení z
výroby na 80º C.
Režim regulovaná pára
č.
1
2
3
4
5
6
Potenciometr PF
Enkodér teploty
Enkodér času
Kontakt dveří Ip
DN (Com, Max,
min)
Sonda Tg
SIGNÁL
POZNÁMKY
PF= 8V
12V
230V en VDV Elektroventil VDV je
aktivní, schází-li voda
V činnosti
Ohřev se zastaví pokud Tg
C.E.V. (230V) dosáhne 180º C a rozsvítí
se kontrolka zavápnění.
Logika řídící
jednotky C.E.G.
Logika řídící
jednotky C.E.G.
Sonda Tc
CV = 230V
Pracuje C.E.V. (pára 60%)
CC = 230V
Pracuje C.E.C.
Sonda Tc
VCN = 230V
VCN pracuje v intervalech
35 . . . 125º C PLYN
ODPOVÁDAJÍCÍ
ČIDLO
Zvolit režim regulovaná páry
Potenciometr PF
Zvolit teplotu komory
Enkodér teploty
Zvolit čas nebo teplotu jádra
Enkodér času
Zavřít dvířka.
Kontakt dveří Ip
Ověřit úroveň vody v generátoru páry. DN (Com,
Max,min)
Předehřev generátoru páry na 90º C Sonda Tg
CV je aktivní.
ÚKON
7 Čas vaření začíná po předehřevu.
8 Zavedení páry do varné komory
9 Zavedení teplého vzduchu do varné
komory.
10 Kondenzační komora seřízení z
výroby na 80º C.
SIGNÁL
POZNÁMKY
PF= 4V
12V
VDV = 230V Elektroventil VDV je
aktivní, schází-li voda
V činnosti
Ohřev se zastaví pokud Tg
C.E.V.
dosáhne 180º C a rozsvítí
(230V)
se kontrolka zavápnění.
Logika řídící
desky C.E.G.
Sonda Tc
Sonda Tc
CV = 230V
CC = 230V
Sonda Tc
VCN = 230V VCN pracuje v intervalech
- 44 -
Pracuje C.E.V. (pára 80%)
Pracuje C.E.C.
Režim horkého vzduchu
č.
35 . . . 300º C PLYN
ÚKON
1
2
3
4
5
Zvolit režim horkého vzduchu
Zvolit teplotu komory
Zvolit čas nebo teplotu jádra
Zavřít dvířka.
Ověřit úroveň vody v parním
generátoru.
6 Začíná čas vaření
7 Zavedení horkého vzduchu do varné
komory.
ODPOVÁDAJÍCÍ
ČIDLO
Potenciometr PF
Enkodér teploty
Enkodér času
Kontakt dveří Ip
DN (Com, Max,
min)
Logika řídící
jednotky C.E.G.
Sonda Tc
- 45 -
SIGNÁL
POZNÁMKY
PF=10V
12V
VDV = 230V Elektroventil VDV je
aktivní, schází-li voda
CC = 230V
Pracuje C.E.C.
9.-ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ
JEV
1. – Konvektomat nefunguje v žádném
režimu.
Displeje svítí.
PŘÍČINA
1.1. Spínač dveří Ip.
1.2. Termopojistka motoru turbíny FM.
1.3. Pojistný termostat komory TSC.
1.4 Pojistný termostat bojleru TSV.
2. – Nefunguje hořák komory ani bojleru.
Displeje svítí.
Motor turbiny je v chodu.
Led D21 měniče frekvence Vv. (sled
tří impulsů)
3. – Nefunguje hořák komory.
Displeje svítí.
Motor turbiny je v chodu.
Led D21 měniče frekvence Vv. (sled
1 impulsu)
4 – Nefunguje hořák komory.
Displeje svítí.
Motor turbiny je v chodu.
Ukazatel hořáku komory je
zablokovaný, zůstává svítit.
Led D21 měniče frekvence Vv (sled
2 impulsů)
2.1. Měnič Vv nebo dmychadlo VC je
poškozené.
ČINNOSTI
1.1. Ověřit ,vyměnit nebo seřídit.
1.2. Ověřit nebo vyměnit motor.
1.3 Ověřit sondu Tc, a jednotku C.E.C.
1.4 Ověřit jednotku C.E.G nebo snímač
hladiny DN.
2.1. Vyměnit
3.1. Závada měniče frekvence Vv
3.2. Závada dmychadla VC
3.1. Ověřit a vyměnit
3.2. Ověřit a vyměnit.
4.1. Nesprávná tryska.
4.2. Vadný kontakt zapalování C.E.C.
4.3. Vadná kontrola zapalování C.E.C.
4.4. Není plyn, nebo málo plynu.
4.5. Závada detekce plamene.
4.6. Nízký tlak plynu při zapalování v
plynovém ventilu.
4.7. Plynový ventil komory.
4.8. Závada zapalovací svíčky.
4.9. Přílišný tlak plynu na přívodu.
4.1. Ověřit trysku a dodat odpovídající.
4.2. Zkontrolovat kabeláž.
4.3. Vyměnit
4.4. Ověřit manometrem tlak v plynovém ventilu
4.5. Ověřit polohu detektor-hořák (5-6mm) a
zapojení nebo vyměnit detektor.
4.6. Ověřit dynamické tlaky a zvýšit průtok
regulátoru plynu.
4.7. Vyměnit plynový ventil.
4.8. Ověřit polohu svíčka-hořák (3-4 mm) a
zapojení.
4.9. Zkontrolovat tlak plynu a upravit.
- 46 -
JEV
5. – Hluk během zapalování
PŘÍČINA
5.1. Příliš plynu během zapalování.
5.2. Hořák neodpovídá modelu.
5.3. Typ plynu neodpovídá modelu.
5.4. Špatně nastavené přepínače měniče
frekvence.
5.5. Plynový ventil neodpovídá typu plynu.
6. – Prudké zapalování s lehkým
výbuchem
ČINNOSTI
5.1. Ověřit kód ventilu zda odpovídá druhu
plynu a modelu konvektomatu.
5.2. Ověřit tlak v plynového ventilu v hořáku.
5.3. Ověřit tlaky a model.
5.4. Ověřit a upravit (zvýšit rychlost
zapalování).
5.5. Ověřit a vyměnit.
6.1. Zkontrolovat a upravit rychlost zapalování.
6.1. Špatně nastavené přepínače měniče
frekvence.
6.2. Typ plynu neodpovídá modelu.
6.2. Ověřit tlaky a model.
6.3. Plynový ventil neodpovídá typu plynu. 6.3 .Ověřit a vyměnit.
6.4. Chyba zapalovací svíčky.
6.4. Zkontrolovat polohu svíčka-hořák (3-4
mm) a zapojení.
7. – Konvektomat chvíli pracuje. Potom se 7.1. Tepelná pojistka motoru turbíny FM.
7.1. Ověřit správný chod fází do motoru.
zastaví a znovu začne pracovat.
7.2. Ověřit zda se nenachází vlhkost na motoru
7.3. Vyměnit motor.
8. – Nedochází k výrobě páry. Kontrolka
8.1. Velké množství vodního kamene v
8.1. Odstranit vodní kámen z generátoru páry
zavápnění stále svítí.
generátoru páry.
(odvápnění viz. návod).
9. – Nevyrábí dostatečné množství páry
9.1. Komínek se nezavírá dobře.
9.1. Ověřit a opravit
plynové ventily GV3-GV4 pracují.
9.2. Sonda komory Tc je poškozená.
9.2. Vyměnit sondu nebo provést kalibraci.
- 47 -
Druhy závad:
Existující závady, kdy konvektomat udává jejich příčinu. Pokud dojde k závadě tohoto typu:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Signalizace zní přerušovaně.
Na displeji se objeví blikající hlášení o chybě.
Při stisknutí jakéhokoliv tlačítka se situace nemění.
Otevřou-li se dvířka, hlášení o chybě zůstává.
Aby z displeje zmizelo hlášení o chybě a signalizace přestala fungovat je třeba vypnout
zařízení nebo odstranit závadu, která chybu vyvolala.
Když zmizí závada vyvolávající chybu, konvektomat začne fungovat normálně.
Přehled závad konvektomatu a jejich zobrazení:
Err
001
Err 001 Snd CCI
Závada na sondě komory Tc.
Snd
Err
Snd
CC1
002
ncl
Err 002
Snd ncI
Závada na sondě jádra Tn.
- 48 -
Err
003
Err 003
TEM
Err
FLI
Err
004
nIL
Snd
nIL
Sondy snímače hladiny nepracují
správně.
005
Err 005
Snd
FLI
Teplota konvektomatu přesáhla 330º C
Err 004
Snd
TEM
UAP
Snd
UAP
Závada sondy teploty páry.
- 49 -
Err
006
Err 006
Snd
Err
gnr
gnr
Závada sondy teploty generátoru
páry.
007
Err 007
Snd
CAL
Err
008
HUM
Snd
CAL
Po uplynutí 15 minut nelze
kalibrovat sondy.
Err 008
CTL
Snd
CTL
HUM
Obvod kontroly vlhkosti je detekován,
ale nefunguje.
- 50 -
Err
009
Err 009
PrG
OFF
Err
010
Programátor je detekován, ale
nefunguje.
Err 010
FLt
Err
H20
FLt
H20
Ventil plnění generátoru páry pracuje 7
nebo více minut a není dosaženo
maximální úrovně.
011
Err 011
FLL
PrG OFF
UAC
FLL UAC
Čerpadlo vypouštění pracuje víc než
minutu a není dosaženo minimální
úrovně.
- 51 -
Err
FLL
012
tco
Err 012
FLL tco
Ohřev komory CC pracuje, ale po 3 minutách
nedošlo ke zvýšení teploty komory Tc o 3 nebo
více stupňů.
Tg je nižší než 93 º C. Ohřev bojleru CV pracuje,
ale po 3 minutách nedošlo ke zvýšení teploty
sondy bojleru Tg o 3 nebo více stupňů.
- 52 -
10.- PARAMETRY A NASTAVENÍ
MODEL
kódové číslo
zařízení
základní
zapalování
střední výkon
maximální výkon
HGC 10-21 BP 380-415V 3N 50HZ
112132500
2200 ot/min
2500 ot/min
2500 ot/min
4500 ot/min
Ø 4,8 T305068
HGC 10-21 GN 380-415V 3N 50HZ
1121325001
2200 ot/min
3000 ot/min
3500 ot/min
6000 ot/min
Ø 6 T305069
HGC 10-21 BP 380-415V 3N 50HZ A
1121325002
2200 ot/min
2500 ot/min
3000 ot/min
5000 ot/min
Ø 4,8 T305068
HGC 10-21 GN 380-415V 3N 50HZ A
1121325003
2200 ot/min
3000 ot/min
3500 ot/min
6000 ot/min
Ø 6 T305069
VGC 10-21 BP 380-415V 3N 50HZ
1121325004
2200 ot/min
2500 ot/min
3000 ot/min
5000 ot/min
Ø 4,8 T305068
VGC 10-21 GN 380-415V 3N 50HZ
1121325005
2200 ot/min
3000 ot/min
3500 ot/min
6000 ot/min
Ø 6 T305069
HGC 10-21 BP 220V 3 50HZ
1121325006
2200 ot/min
2500 ot/min
2500 ot/min
4500 ot/min
Ø 4,8 T305068
HGC 10-21 GN 220V 3 50HZ
1121325007
2200 ot/min
3000 ot/min
3500 ot/min
6000 ot/min
Ø 6 T305069
HGC 10-21 BP 380-415V 3N 60HZ
1121325010
2200 ot/min
2500 ot/min
3000 ot/min
5000 ot/min
Ø 4,8 T305068
HGC 10-21 GN 380-415V 3N 60HZ
1121325011
2200 ot/min
3000 ot/min
3500 ot/min
6000 ot/min
Ø 6 T305069
HGC 10-21 BP 220V 3 60HZ
1121325012
2200 ot/min
2500 ot/min
3000 ot/min
5000 ot/min
Ø 4,8 T305068
HGC 10-21 GN 220V 3 60HZ
1121325013
2200 ot/min
3000 ot/min
3500 ot/min
6000 ot/min
Ø 6 T305069
HGV 10-21 BP 380-415V 3N 50HZ
1121325100
2200 ot/min
2500 ot/min
2500 ot/min
4500 ot/min
Ø 4,8 T305068
HGV 10-21 GN 380-415V 3N 50HZ
1121325101
2200 ot/min
3000 ot/min
3500 ot/min
6000 ot/min
Ø 6 T305069
HGV 10-21 BP 380-415V 3N 50HZ A
1121325102
2200 ot/min
2500 ot/min
3000 ot/min
5000 ot/min
Ø 4,8 T305068
- 53 -
tryska
MODEL
kódové číslo
zařízení
základní
zapalování
střední výkon
maximální výkon
HGV 10-21 GN 380-415V 3N 50HZ A
1121325103
2200 ot/min
3000 ot/min
3500 ot/min
6000 ot/min
Ø 6 T305069
VGT 10-21 BP 380-415V 3N 50HZ
1121325104
2200 ot/min
2500 ot/min
3000 ot/min
5000 ot/min
Ø 4,8 T305068
VGT 10-21 GN 380-415V 3N 50HZ
1121325105
2200 ot/min
3000 ot/min
3500 ot/min
6000 ot/min
Ø 6 T305069
HGV 10-21 BP 220V 3 50HZ
1121325106
2200 ot/min
2500 ot/min
2500 ot/min
4500 ot/min
Ø 4,8 T305068
HGV 10-21 GN 220V 3 50HZ
1121325107
2200 ot/min
3000 ot/min
3500 ot/min
6000 ot/min
Ø 6 T305069
HGV 10-21 BP 380-415V 3N 60HZ
1121325110
2200 ot/min
2500 ot/min
3000 ot/min
5000 ot/min
Ø 4,8 T305068
HGV 10-21 GN 380-415V 3N 60HZ
1121325111
2200 ot/min
3000 ot/min
3500 ot/min
6000 ot/min
Ø 6 T305069
HGV 10-21 BP 220V 3 60HZ
112132512
2200 ot/min
2500 ot/min
3000 ot/min
5000 ot/min
Ø 4,8 T305068
HGV 10-21 GN 220V 3 60HZ
1121325113
2200 ot/min
3000 ot/min
3500 ot/min
6000 ot/min
Ø 6 T305069
HGP 10-21 BP 380-415V 3N 50HZ
1121325200
2200 ot/min
2500 ot/min
2500 ot/min
4500 ot/min
Ø 4,8 T305068
HGP 10-21 GN 380-415V 3N 50HZ
1121325201
2200 ot/min
3000 ot/min
3500 ot/min
6000 ot/min
Ø 6 T305069
HGP 10-21 BP 380-415V 3N 60HZ
1121325210
2200 ot/min
2500 ot/min
3000 ot/min
5000 ot/min
Ø 4,8 T305068
- 54 -
tryska
Měnič rychlosti dmychadla
T303048
základní
poloviční výkon
zapalování
maximální výkon
0000
800 ot/min
1000
2500 ot/min
0001
1000 ot/min
1001
3000 ot/min
0010
1200 ot/min
1010
3500 ot/min
0011
1400 ot/min
1011
4000 ot/min
0100
1600 ot/min
1100
4500 ot/min
0101
1800 ot/min
1101
5000 ot/min
0110
2000 ot/min
1110
5500 ot/min
0111
2200 ot/min
1111
6000 ot/min
Rychlosti podle polohy voliče měniče rychlosti
- 55 -
11.- PŘEMĚNA NA RŮZNÉ DRUHY PLYNU
Abychom přeměnili konvektomat na jiný typ plynu, odlišný od jeho série, musíme
postupovat následujícím způsobem:
U dmychadla ohřevu komory musíme vyměnit trysku odpovídající novému plynu (viz.
tabulku). Uvolnit všechny tři šroubky, spojující plynový ventil a turbínu, vyjmout trysku a
gumové těsnění, které je zde umístěno.
Jako první vložit gumové těsnění, které jsme předtím vyjmuli a následně novou trysku. Je
důležité provést operaci v tomto pořadí, protože v opačném pořadí je velmi složité vložení
gumového těsnění.
Vrátit všechny tři šrouby.
Šrouby (3x)
Detail šroubů.
1
2
3
- 56 -
Detail umístění trysky v plynovém ventilu.
Pozice trysky
v plynovém ventilu.
Detail trysky.
Po výměně trysky upravit polohu přepínačů na řídící desce: zapalování, polovičního
výkonu a max. výkonu měniče rychlosti v souladu s předchozími tabulkami.
Provést výměnu všech 12 trysek hořáku generátoru páry.
Tryska
- 57 -
Detail hořáku generátoru páry
Vyměnit trysky plynu
hořáku generátoru páry,
12 kusů.
Uvolnit přidržovací šrouby
4
Vyměnit trysky plynu
hořáku generátoru páry 12x.
TYP PLYNU
Ø TRYSKY
ZNAČENÍ
BUTAN PROPAN
0,70
Z956108
ZEMNÍ PLYN
1,10
Z956104
ZEMNÍ PLYN
AUSTRALIE
1,2
Z956109
Tabulka trysek pro hořák generátoru páry.
- 58 -
12.- ZMĚNA NAPĚTÍ
Pro změnu napájení konvektomatu z 3x 380V
následující kroky:
na 3x 220V je třeba provést
1/
Upravit elektrické zapojení na přívodní svorkovnici konvektomatu dle níže
uvedeného schematu (napájení 3x 220V) podle toho, jedná-li se o plynový nebo elektrický
konvektomat.
2/
Vyměnit motory turbin dle kódů uvedených níže.
Plynová pec
1/
2/
am
/ve
n m g
a
Vyměnit motor turbiny za motor s
označením T323023.
R S T
Elektrická pec
2
1/
am
/ve
2
2/
n m g
Vyměnit motor turbiny za motor s
označením T323023
R S T
- 59 -

Podobné dokumenty

CZ manual : HEM, HEI, HEP

CZ manual : HEM, HEI, HEP PĜed uvedením zaĜízení do chodu zkontrolujte, zda je otevĜen kohout pĜívodu vody Nebude-li zaĜízení používáno delší dobu, doporuþujeme zavĜít pĜívod vody a vypustit vodu z generátoru páry. Pro vypu...

Více

SERVISNÍ MANUÁL VISUAL

SERVISNÍ MANUÁL VISUAL spalování hořáku bojleru C.E.V= CONTROL COMBUSTION CALDERA DN – Snímače hladiny bojleru DN= DETECTOR NIVEL CALDERA GV1, GV2 – Plynový elektroventil komory GV1, GV2= ELECTROVALVULA GAS CAMARA GV3, G...

Více

PECE FOURS BACKÖFEN FORNI HORNOS XG

PECE FOURS BACKÖFEN FORNI HORNOS XG Tento přístroj smí být používán pouze k účelům, ke kterým je zkonstruován a určen. Konvektomaty a napařovací komory jsou určeny výhradně k vaření a pečení způsoby uvedenými níže. Veškeré ostatní zp...

Více

Cz manual : HEI, HEM, HEP 2006

Cz manual : HEI, HEM, HEP 2006 CK1,CK2,K1,K2 = Relé topných těles TCN = Termostat kondenzátoru páry DN = Snímač hladiny vody T = volič časovače nebo sondy jádra RC = topné těleso horkého vzduchu MP = Cyklovač směru otáčení turbí...

Více

SERVISNÍ MANUÁL ADVANCE

SERVISNÍ MANUÁL ADVANCE DN CONTROL – SondyCOMBUSTION hladiny bojleru C.E.V= CONTROL GV1, GV2 COMBUSTION – Plynové CALDERA elektroventily DN= DETECTOR NIVEL CALDERA GV3, GV4 – Plynové elektroventily bojleru GV1, ELECTROVAL...

Více

SERVISNÍ MANUÁL CONCEPT

SERVISNÍ MANUÁL CONCEPT TCN= TERMOSTATO CONDENSACION TSC – Pojistný termostat komory TSC= TERMOSTATO SEGURIDAD CAMARA Tv – Sonda páry Tv= SONDA VAPOR VCN – Elektroventil kondenzace VCN= ELECTROVALVULA CONDENSACION VHM – E...

Více