svatby - Klášter Plasy

Transkript

svatby - Klášter Plasy
Klášter Plasy nabízí možnost uspořádat svatební obřad ve svém areálu.
SVATEBNÍ OBŘADY
Ačkoliv se jedná o bývalý klášter s historií sahající do roku 1144, kde se
svatby s jistotou nekonaly, mniši zde při vstupu do kláštera skládali
slavné neboli věčné sliby, které je zavazovaly k věrnosti klášteru až do
konce života. Dnes zní kapitulní síní či jinými prostorami slib
manželský, který má však stejnou hodnotu. Nehledě na to, že plaský
klášter je i po odchodu mnichů jedinečné místo, jehož atmosféra přímo
nabízí neopakovatelné a sváteční okamžiky.
Národní kulturní památka
Klášter Plasy
Plzeňská 2, 331 01 Plasy
www.klaster-plasy.cz
e-mail: [email protected]
telefon: 373 322 174
mobil: 724 663 704
Příjezd, parkování:
Pro „novomanžele“ je
otevřeno
provizorní
parkoviště mezi hlavní
silnicí
a
budovou
konventu. Nachází se
přímo naproti vstupu
do objektu a umožňuje
pohodlný a krátký
přechod do konventu.
Pro ostatní použijte
parkoviště u řeky.
Přístup do objektu, průběh obřadu:
Do konventní budovy se vstupuje vchodem od silnice. Přibližně 5-10
minut před zahájením obřadu (dle dohody jinak) přivítá pracovnice
městského úřadu snoubence i svatebčany u dveří, zavede je zimním
refektářem po schodech do 1. patra a dále na zvolené místo obřadu.
Opozdilé svatebčany vpouští dovnitř až do zahájení samotného obřadu
pracovníci kláštera.
Samotný průběh obřadu je zcela v režii vaší a pracovníků městského
úřadu. Pokud nezvolíte reprodukovanou hudbu, doporučujeme vašim
hudebníkům předem se seznámit se zdejší akustikou. Případnou
výzdobu prostor je nutné si objednat individuálně.
Pořizování fotografií v místě konání obřadu i po celé trase při příchodu
a odchodu je zahrnuto v poplatku klášteru, není zvlášť hrazeno. Pokud
si přejete pořizovat fotografie i jinde (např. na točitém schodišti, na
rajském dvoře či v kapli, v níž se nekonala vaše svatba), je toto
zpoplatněno dle ceníku schváleného Národním památkovým ústavem.
Při odchodu z obřadu žádáme svatebčany i jejich doprovod, aby
neopouštěli přístupovou trasu a vydali se spořádaně stejnou cestou,
kterou přicházeli, k východu.
(Pamatujte, prosím, že pro Váš svatební obřad v prostorách konventní
budovy plaského kláštera je i s příchodem a odchodem vyhrazeno
nejvýše 60 minut.)
Poplatek:
Poplatek za konání svatebního obřadu je stanoven aktuálním Cenovým
výměrem vstupného a služeb a stvrzen řádně podepsanou smlouvou
mezi jedním z budoucích manželů a správou objektu. (Jeho aktuální
výši pro danou sezónu naleznete v pokladně objektu, správě objektu
nebo na oficiálních internetových stránkách plaského kláštera.)
Plaťte jej prosím v kanceláři správy kláštera nejdéle týden před
obřadem. Poplatek zahrnuje i focení v místě konání obřadu a na
přístupové trase k němu.
Místo obřadu:
Standardně nabízíme v konventu dva prostory:
aedificium hoc sine aquis ruet
bez vody se stavba zřítí
Kontakty:
klášter:
▪ Klášter Plasy, Plzeňská 2, 331 01 Plasy, tel.: 373 322 174
www.klaster-plasy.cz
matrika:
▪ Městský úřad Plasy (p. Jitka Čechová), tel.: 373 322 493
www.plasy.cz
výzdoba:
▪ Jitka Beránková (Plasy), tel.: 602 443 451
fotograf:
▪ Ivo Kornatovský (Plasy), tel.: 602 445 455
http://fotogalerie.benjo.cz
kaple sv. Bernarda (rohová místnost)
Meditační kaple mnichů navržená
význačným architektem českého baroka
Janem Blažejem Santini-Aichelem a
vyzdobená čtveřicí fresek Jakuba
Antonína
Pinka
znázorňující
sv.
Bernarda rozjímajícího v lese, anděly
s atributy Kristova umučení, Ježíše a
jeho učedníky a Pannu Marii se sv.
Štěpánem Hardingem a sv. Alberichem.
kapitulní síň (oválná místnost)
Nejvýznamnější místnost konventní
budovy sloužící k denním setkáváním
mnichů nad četbou řehole, každoročním
vizitacím či volbám opata projektovaná
Kiliánem Ignácem Dientzenhofferem.
Fresková výzdoba Františka Antonína
Müllera v kopuli a lucerně ve výšce 27m
představuje Pannu Marii předsedající
zasedání mnichů a volbě představeného
kláštera.
▪ Kristýna Škopová (Plasy), tel.: 731 854 838
www.tynaskop.cz
jídlo a ubytování:
▪ Restaurant Rudolf II. Plasy, tel.: 724 105 952
www.rudolf-ll.cz
farnost:
▪ Řimskokatolická farnost Plasy (P. Martin Sedloň), tel.: 731 621 241
www.farnostplasy.cz
Na zvláštní přání (a pokud to vzhledem k provozním možnostem lze) je
možné svatební obřad konat i jinde, např. na rajském dvoře uprostřed
konventu, což je ale závislé na přízni počasí.
Pro svatební hosty nabízíme k ukrácení času během fotografování
novomanželů prohlídku objektu. (Záleží na dohodě svatebčanů se správou
objektu během placení za pronájem prostor pro obřad.)

Podobné dokumenty

Zpravodaj speciál

Zpravodaj speciál kategorii 5 - 10 let byl asi nejtěžší boj, porota rozhodla o vítětství Jindřicha Jílka z Plas, v kategorii 10 15 let zvítězil Šimon Nový z Kralovic a v kategorii 15 - 18 let Kristýna Škopová z Plas.

Více

číslo 6/2016

číslo 6/2016 Rádi bychom nechali udělat nové lavice místo prvních dvou, což jsou atrapy, které tady nechali filmaři. Kdyby chtěl někdo přispět, může u P. Jiřího nebo ve farní kanceláři, na požádání můžeme vysta...

Více

zde

zde Anotace: Malý pivovar se nachází v městečku Riedenburg, uprostřed malebné oblasti Altmühltal. Spojuje tradici s ekologickými výrobními postupy, čímž se stává jedním z nejlepších výrobců piva v Bavo...

Více

Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 13. 6

Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 13. 6 1,25 milionu těchto šupinek a váží-li náš paškál 3 kilogramy, padlo na jeho tvorbu 3 750 000 voskových šupinek. Proto je nutné vyslovit včelám za tuto píli uznání.

Více