PROGRAMĘTOR "WinProg-1"

Komentáře

Transkript

PROGRAMĘTOR "WinProg-1"
Programator "WinProg-1"
FANDA elektronik s.r.o., Těrlická 475/22, 735 35 Horní Suchá, ČR
tel.fax.: 00420-596425819
WWW.MARTHEL.CZ, e-mail: [email protected]
PROGRAMÁTOR "WinProg-1"
Návod k obsluze
1
FANDA elektronik s.r.o., Těrlická 475/22, 735 35 Horní Suchá, ČR
tel.fax.: 00420-596425819
WWW.MARTHEL.CZ, e-mail: [email protected]
Programator "WinProg-1"
1.Úvod.
Programátor "WinProg-1" slouží k programování 8-bitových mikrořadičů Winbond
řady W78... i W77... (s vyjímkou obvodů typu ISP). Programátor "WinProg-1", ve
spolupráci s libovolným programátorem paměti EPROM, umožňuje kopírování programů z
paměti EPROM (27C512) umístěné v patici ZIF28 do paměti flash ROM mikrořadiče
umístěného v patici ZIF40. Programátor "WinProg-1" zpřístupňuje užívateli funkce
automatického zabezpečení naprogramovaného mikrořadiče, volitelné jumpery SEC1 a
SEC2. Díky funkci automatického rozpoznání typu mikrořadiče, obsluha programátoru se
zjednodušila do tří tlačítek.
POWER
OK
SEC1
SEC2
OFF
ON
P601
BUSY
ZIF28
W78LE812-24
9V
ZIF40
DET
ERR
PROG
ERASE
P600
BLANK
Pohled na desku programátoru "WinProg-1" s náhledem základních komponentů.
Na desce programátoru lze označit následující klíčové komponenty:
- Kontrolka LED "OK" - informuje o správném ukončení poslední operace. Nyní lze
vyměňovat obvody v obou paticích ZIF.
- Kontrolka LED "BUSY" – aktuální operace je právě prováděna. Nyní NELZE
vyměňovat obvody v obou paticích ZIF. (!!!).
- Kontrolka LED "DET" – informuje o chybě čtení programového identifikátoru
mikrořadiče v patici ZIF40. Možné události: pokus programovat nepodporovaný
obvod, programovaný obvod je poškozen, programovaný obvod není vložen. Nyní
lze vyměňovat obvody v obou paticích ZIF.
- Kontrolka LED "ERR" – informuje o chybném provedení poslední operace. Možné
události: chyba identifikace mikrořadiče, nepovedený pokus programování (chyba
verifikace), nepovedený pokus vymazání (chyba verifikace), nepovedený pokus
"BLANK CHECK" kontrola čistoty paměti flash mikrořadiče - obvod není vymazán,
obsahuje údaje. Nyní lze vyměňovat obvody v obou paticích ZIF.
- Tlačítko "PROG" - jednotlivé stlačení a uvolnění způsobí spuštění procesu
programování mikrořadiče v patici ZIF40.
- Tlačítko "ERASE" - jednotlivé stlačení a uvolnění způsobí spuštění funkce mazání
mikrořadiče v patici ZIF40.
2
Programator "WinProg-1"
FANDA elektronik s.r.o., Těrlická 475/22, 735 35 Horní Suchá, ČR
tel.fax.: 00420-596425819
WWW.MARTHEL.CZ, e-mail: [email protected]
- Tlačítko "BLANK" - jednotlivé stlačení a uvolnění způsobí kontrolu čistoty paměti
flash ROM mikrořadiče uloženého v patici ZIF40.
- Patice ZIF40 – slouží k uložení mikrořadiče určeného k programování nebo mazání.
- Patice ZIF28 - slouží k uložení paměti EPROM (27C512) se zdrojovým kódem k
programování mikrořadiče.
- Zástrčka "POWER" - napájení programátoru. Polarizace: "plus uprostřed".
Nestabilizovaný stejnosměrný napáječ o napětí 9 V a max. zat. proudu 300 mA.
- Přepínač "ON-OFF" – zapnutí/vypnutí napájení programátoru. Po každém zapnutí
je proveden test kontrolek programátoru. Krátkou chvíli svítí všechny LED diody.
- Potenciometr "P600" - slouží k nastavení programovacího napětí (viz: "Servisní
režim").
- Potenciometr "P601" - slouží k nastavení mazacího napětí (viz: "Servisní režim").
- Jumper "SEC1" - skratovaný nastavuje režim automatické aktivace všech
zabezpečujících bitů paměti flash ROM programovaného mikrořadiče (viz.
„Zabezpečení programu“).
- Jumper "SEC2" – zapíná výběr kopirování stavů zabezpečujících bitů z paměti
EPROM do paměti flash ROM programovaného mikrořadiče (viz. „Zabezpečení
programu“).
2. Programování.
Programátor "WinProg-1" umožňuje programovat následující typy obvodů:
Typ obvodu
W78E51B
W78LE51B
W78E52B
W78LE52B
W78IE52
W78E54B
W78LE54
W78IE54
W78E58
W77E58
W77LE58
W77E468
W77IE58
Rozsah paměti flash ROM
$0000H - $0FFFH
$0000H - $0FFFH
$0000H - $1FFFH
$0000H - $1FFFH
$0000H - $1FFFH
$0000H - $3FFFH
$0000H - $3FFFH
$0000H - $3FFFH
$0000H - $7FFFH
$0000H - $7FFFH
$0000H - $7FFFH
$0000H - $7FFFH
$0000H - $7FFFH
Zabezpečující bity
B2 B1
B2 B1
B2 B1
B2 B1
B2 B1
B2 B1
B2 B1
B2 B1
B1
B2 B1
B2 B1
B2 B1
B2 B1
B0
B0
B0
B0
B0
B0
B0
B0
B0
B0
B0
B0
B0
Adres bajtu zabezpečení
$FFFFH
$FFFFH
$FFFFH
$FFFFH
$FFFFH
$FFFFH
$FFFFH
$FFFFH
$FFFFH
$FFFFH
$FFFFH
$FFFFH
$FFFFH
Programování je spouštěno tlačítkem "PROG". V průběhu programování je z paměti
EPROM do paměti flash mikrořadiče kopírován prostor údajů odpovídající prostoru
přístupné paměti programovaného mikrořadiče (viz: tabulka). Každý bajt, po
naprogramování, je verifikován. Procedura programování není spuštěna, jestliže:
3
Programator "WinProg-1"
FANDA elektronik s.r.o., Těrlická 475/22, 735 35 Horní Suchá, ČR
tel.fax.: 00420-596425819
WWW.MARTHEL.CZ, e-mail: [email protected]
- chybí obvod v patici ZIF40;
- nebyl přečten identifikátor obvodu;
- paměť mikrořadiče je již naplněna údaji různými od FFH;
Programování je úspěšně ukončeno, pokud verifikace programovaných buněk
(porovnání s obsahem paměti EPROM) je úspěšná.
3. Mazání.
Mazání paměti mikrořadiče je spouštěno tlačítkem "ERASE".
Mazání paměti flash mikrořadiče má za úkol vrátit všem bitům této paměti stav "1". V
průběhu programování programátor kontroluje správnost vymazání všech přístupných
buněk paměti vloženého mikrořadiče.
Paměť flash ROM mikrořadiče není vymazána, jestliže:
- chybí obvod v patici ZIF40;
- nebyl přečten identifikátor obvodu;
- paměť mikrořadiče již byla vymazána a neobsahuje žádné údaje;
Mazání je úspěšně ukončeno, pokud verifikace mazaných buněk (porovnání s hodnotou
FFH) je úspěšná.
4. Blank check.
Funkce kontroly čistoty paměti flash ROM mikrořadiče je spouštěná tlačítkem
"BLANK". Všechny buňky z dostupného rozsahu paměti v kontrolovaném mikrořadiči jsou
porovnány s hodnotou $FFH.
Test je ukončen chybovým hlášením jestliže:
- chybí obvod v patici ZIF40;
- nebyl přečten identifikátor obvodu;
- paměť mikrořadiče není vymazána a je naplněna údají různými od FFH;
5. Zabezpečení programu.
Přístupné jsou tři typy zabezpečení programu v naprogramovaném mikrořadiči
volitelné nastavením jumperů "SEC1" a "SEC2":
Volba č.1:
Automatické zabezpečení po naprogramování (vložen jumper "SEC1").
Programátor automaticky nastavuje všechny ochranné bity paměti flash mikrořadiče
(nuluje bity B1, B2 a B3 u všech mikrořadičů) a nuluje bajty "SEED0" a "SEED1" u
mikrořadičů řady W77.... Ochrana ta je provedena ihned po naprogramování
mikrořadiče.
Volba č.2:
Režim nastavení uživatele (vložen jumper "SEC2"). Programátor kopíruje
nastavení bitů zabezpečujících a kontrolních z paměti EPROM do paměti flash
mikrořadiče. Uživatelské údaje je nutno umístit v buňkách paměti EPROM na
adresách shodných s adresami odpovídajících bajtů v paměti flash mikrořadiče.
4
FANDA elektronik s.r.o., Těrlická 475/22, 735 35 Horní Suchá, ČR
tel.fax.: 00420-596425819
WWW.MARTHEL.CZ, e-mail: [email protected]
Programator "WinProg-1"
příklad:
v průběhu programování mikrořadiče W77E58 chceme do bajtů “SEED0” a “SEED1” zapsat
hodnotu A7H a zapojit “Lock bit” a “MOVC inhibit bit”. Na konci programu uživatele
(assembler) je potřeba dopsat:
cseg at 0FF3FH
DB
cseg at 0FF7FH
DB
cseg at 0FFFFH
DB
;adresa bajtu SEED1
; údaje k naprogramování
;adresa bajtu SEED0
0A7H ;údaje k naprogramování
;adresa zabezpečujicího bajtu
0FCH ;vynulované bity :B0 (“LOCK”) a B1
;(“MOVC”),
;ostatní bity ve stavu “1”.
0A7H
END
Volba č.3:
Bez zabezpečení. Není-li vložen žáden jumper, programátor
zabezpečení paměti Flash programovaného mikrořadiče.
neprovádí
6. Servisní režim.
Servisní režim slouží ke kontrole úrovně všech signálů objevujících se na paticích
ZIF. Přechod do tohoto režimu je zapnutím napájení při současném stlačení kláves
“PROG” a “BLANK”. Přístupné jsou dva servisní kroky přepínatelné klávesou
“BLANK”.
Patice ZIF včetně číslování vývodů
28
1
27
2
26
3
25
4
24
5
23
6
7
22
8 ZIF28 21
9
20
10
19
11
18
12
17
13
16
15
14
40
1
39
2
3
38
37
4
36
5
6
35
7
34
33
8
9
32
10
31
ZIF40
30
11
29
12
13
28
14
27
15
26
16
25
17
24
18
23
19
22
20
21
Krok č.1:
Signalizován je blikáním diody “ERR”. Slouží k regulaci programovacího napětí
(vývod č. 31, ZIF40) a kontrole ostatních napětí na paticích ZIF. Programovací
napětí lze samostatně nastavit potenciometrem P600. Hodnoty všech napětí na ZIF
jsou uvedeny v tabulce.
5
FANDA elektronik s.r.o., Těrlická 475/22, 735 35 Horní Suchá, ČR
tel.fax.: 00420-596425819
WWW.MARTHEL.CZ, e-mail: [email protected]
Programator "WinProg-1"
Číslo vývodu
1
2
3
4
5
6
7
Napětí [V]
min. 2.4V
min. 2.4V
min. 2.4V
min. 2.4V
min. 2.4V
min. 2.4V
min. 2.4V
Číslo vývodu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Číslo vývodu
8
9
10
11
12
13
14
Napětí [V] Číslo vývodu
min. 2.4 V
11
min. 2.4 V
12
min. 2.4 V
13
min. 2.4 V
14
min. 2.4 V
15
min. 2.4 V
16
min. 2.4 V
17
min. 2.4 V
18
min. 2.4 V
19
min. 2.4 V
20
ZIF 28 (servisní krok č. 1)
Napětí [V] Číslo vývodu
min. 2.4 V
15
min. 2.4 V
16
min. 2.4 V
17
min. 2.4 V
18
min. 2.4 V
19
min. 2.4 V
20
GND
21
Napětí [V]
min. 2.4 V
min. 2.4 V
min. 2.4 V
min. 2.4 V
min. 2.4 V
min. 2.4 V
min. 2.4 V
Číslo vývodu
22
23
24
25
26
27
28
Napětí [V]
min. 2.4 V
min. 2.4 V
min. 2.4 V
min. 2.4 V
min. 2.4 V
min. 2.4 V
5V ± 5%
ZIF 40 (servisní krok č. 1)
Napětí [V] Číslo vývodu Napětí [V] Číslo vývodu
Napětí [V]
max. 0.8 V
21
min. 2.4 V
31
12.5V ± 0.25V
max. 0.8 V
22
min. 2.4 V
32
min. 2.4 V
min. 2.4 V
23
min. 2.4 V
33
min. 2.4 V
x
24
min. 2.4 V
34
min. 2.4 V
x
25
min. 2.4 V
35
min. 2.4 V
min. 2.4 V
26
min. 2.4 V
36
min. 2.4 V
min. 2.4 V
27
min. 2.4 V
37
min. 2.4 V
x
28
min. 2.4 V
38
min. 2.4 V
max. 0.8 V
29
min. 2.4 V
39
min. 2.4 V
GND
30
max. 0.8 V
40
5V ± 5%
Krok č.2:
Signalizován je blikáním diody “DET”. Slouží k regulaci mazacího napětí (vývod č.
31, ZIF 40) a kontrole ostatních napětí na paticích ZIF. Mazací napětí lze
samostatně nastavit potenciometrem P601. Hodnoty všech napětí na ZIF jsou
uvedeny v tabulce.
ZIF 40 (servisní krok č. 2)
Napětí [V] Číslo vývodu Napětí [V] Číslo vývodu
Napětí [V]
max. 0.8 V
21
max. 0.8 V
31
14.5V ± 0.25V
max. 0.8 V
22
max. 0.8 V
32
max. 0.8 V
max. 0.8 V
23
max. 0.8 V
33
max. 0.8 V
x
24
max. 0.8 V
34
max. 0.8 V
x
25
max. 0.8 V
35
max. 0.8 V
max. 0.8 V
26
max. 0.8 V
36
max. 0.8 V
max. 0.8 V
27
max. 0.8 V
37
max. 0.8 V
x
28
max. 0.8 V
38
max. 0.8 V
max. 0.8 V
29
min. 2.4 V
39
max. 0.8 V
GND
30
max. 0.8 V
40
5V ± 5%
Číslo vývodu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Napětí [V] Číslo vývodu
max. 0.8 V
11
max. 0.8 V
12
max. 0.8 V
13
max. 0.8 V
14
max. 0.8 V
15
max. 0.8 V
16
max. 0.8 V
17
max. 0.8 V
18
min. 2.4 V
19
max. 0.8 V
20
Číslo vývodu
1
2
3
4
5
6
7
Napětí [V] Číslo vývodu
max. 0.8 V
8
max. 0.8 V
9
max. 0.8 V
10
max. 0.8 V
11
max. 0.8 V
12
max. 0.8 V
13
max. 0.8 V
14
ZIF 28 (servisní krok č. 2)
Napětí [V] Číslo vývodu
max. 0.8 V
15
max. 0.8 V
16
max. 0.8 V
17
max. 0.8 V
18
max. 0.8 V
19
max. 0.8 V
20
max. 0.8 V
21
6
Napětí [V] Číslo vývodu
max. 0.8 V
22
max. 0.8 V
23
max. 0.8 V
24
max. 0.8 V
25
max. 0.8 V
26
max. 0.8 V
27
max. 0.8 V
28
Napětí [V]
max. 0.8 V
max. 0.8 V
max. 0.8 V
max. 0.8 V
max. 0.8 V
max. 0.8 V
5V ± 5%

Podobné dokumenty

Mazačka paměti EPROM řady W27E..

Mazačka paměti EPROM řady W27E.. - W27E512; - W27E010; - W27E020; - W27E040; 2.Základní funkce. - mazání obvodů (tlačítko “ERASE”); - verifikace korektního vymazání obvodu (tlačítko “BLANK”); - autodetekce typu obvodu vloženého do...

Více

Gertifikát ES přezkoušení typu

Gertifikát ES přezkoušení typu Výrobky ,'EXoÍt NEX - bezpečnostní postroj záchranářský, typ 1'1'1397X (velikost X=0, 1, 2, 3)" jsou sestaveny ze stehennich smyček a ramenních popruhů. stehenní smyčky i ramenní popruhy jsou Vybav...

Více

přehled produktů

přehled produktů více nulovacích imp. na jednu otáčku volba sledu kanálů A->B, B->A

Více

Katalog TR / CZ

Katalog TR / CZ Do obchodní jednotky zahrnující úhlové odměřovací systémy spadají inkrementální a absolutní rotační snímače. Samostatnou skupinu v rámci této jednotky tvoří lankové snímače v provedení Basic, Stand...

Více

katalog produktů

katalog produktů Absolutní rotační snímače vyhodnocují natočení hřídele v rámci jedné otáčky a zároveň detekují počet otáček a převádí je na elektrické sig nály. Na rozdíl od inkrementálních odměřovacích systémů a...

Více

Perspectives of Using Motorola 8-bit Microcontrollers for

Perspectives of Using Motorola 8-bit Microcontrollers for I když v průmyslu při řízení technologických procesů stále převažují zařízení založená na klasických metodách, jako např. PID regulátory, je současné době patrný obecný trend k širšímu praktickému ...

Více

CO JE CO ? - SPŠel•it Dobruška

CO JE CO ? - SPŠel•it Dobruška (kitů) přímo od Microchipu, na kterých se programuje v profesionálním vývojovém prostředí MPLAB pod Windows do mikrořadičů s pamětí Flash. Programy běží v reálném čase a jsou modifikovatelné během ...

Více