Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206

Transkript

Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA,
MLADÁ BOLESLAV, NA KARMELI 206
ČJ:
Požadavky na učebnice a pomůcky
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – studijní obory
LITERATURA
Literatura pro 4. ročník středních škol – učebnice a pracovní sešit – zkrácená verze
Nakladatelství DIDAKTIS
OBJEDNÁVÁME HROMADNĚ OD DISTRIBUTORA = CENOVĚ VÝHODNĚJŠÍ!
MLUVNICE
Český jazyka a komunikace pro SŠ – komplexní opakování a příprava k maturitě - Didaktis
MATURITA 2016/2017 – Komplexní příprava na didaktický test, písemnou práci i ústní zkoušku
z českého jazyka; DIDAKTIS
Tato pracovní skripta objednáváme hromadně od distributora!
DOPORUČENÍ:
Pravidla českého pravopisu – k domácí přípravě
Neprodávat do maturity učebnice mluvnice – budou potřeba ve 4. ročníku k opakování k maturitě!!!
Sešity si jednotliví vyučující dohodnou sami na začátku školního roku.
Matematika
- Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M.Hudcová, PROMETHEUS
- Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, RNDr. M.Hudcová,
PROMETHEUS
- sešit A4 - čtverečkovaný
- Kalkulačka s funkcemi: práce se zlomky, částečné odmocňování (tedy úpravy aritmetických
výrazů pouze s čísly), převody úhlů, výpočet faktoriálů a kombinačních čísel, statistické
funkce. Doporučujeme: Kalkulačka Casio FX 82 ES PLUS, Kalkulačka Casio FX 350 ES PLUS,
Kalkulačka casio fx 85 es plus
Matematický seminář
- Odmaturuj z matematiky 1, P. Čermák, Didaktik – doporučená literatura
- sešit A4 – čtverečkovaný
- eurodesky s děrováním + zakládací obal
- Katalog požadavků Matematika – průběžný tisk
- Soubor vzorových úloh a zadání Matematika – průběžný tisk
INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA,
MLADÁ BOLESLAV, NA KARMELI 206
Anglický jazyk – 1. jazyk
- Headway Intermediate, the Third Edition SB + WB – pokračování
- Anglicko – český – česko – anglický papírový slovník
Anglická konverzace
- Maturita Activator, nakl. Longman - pokračování
- časopis Bridge (bude objednáno společně na začátku školního roku)
CJ:
Německý jazyk – 2. jazyk
Studio d A1 ( nakl. Fraus) + cvičebnice
Studio d A2: díl 1.-6. lekce ( nakl. Fraus) + cvičebnice
Španělština- 2. jazyk - Colores I. – jen učebnice, ne pracovní sešit
Ruský jazyk- 2.jazyk
Učebnice – КЛАСС 2, vydavatelství Klett
Rychlovazač A4 s euro - obaly a papíry
Tělesná výchova – cvičební úbor a sálová neklouzavá obuv se světlou podrážkou.
Tělesná výchova s metodikou – kroužkový pořadač (formát A4) + prospektové obaly (A4).
Pokračování z 3. ročníku.
PSYCHOLOGIE – sešit č. 544, školní učebnice psychologie
…
Dramatická výchova
Hana Budínská – Hry pro šest smyslů – BUDEME OBJEDNÁVAT HROMADNĚ!!!
V průběhu školního roku počítejte s nákupem např. rolí balicího papíru a dalšími drobnými
výtvarnými potřebami - nic finančně náročného!!!
Výtvarná výchova –
rychlovazač, euro desky, papíry, flash - disk
barevné papíry
vodové barvy
akvarelové pastelky
lepidlo
čtvrtky A4, A3,A2
temperové barvy
nůžky
tužky č. 1 a 2
INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA,
MLADÁ BOLESLAV, NA KARMELI 206

Podobné dokumenty

Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206

Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 Teoretické vyučování ve škole – ODBORNÉ PŘEDMĚTY – aranžování, písmo, propagace, odborné kreslení flash disk 4× rychlovazač A4 prospektové obaly (větší balení) pravítko kancelářský papír (balík) čt...

Více

Seznam pomůcek pro druhý stupeň pro školní rok 2016/17

Seznam pomůcek pro druhý stupeň pro školní rok 2016/17 Český jazyk: 6. ročník - sešity 3 x 524, 1 x 544, 1 x 564 7. ročník – sešity 2 x 524, 1 x 544, 1 x 564 8., 9. ročník – sešity 3 x 524 Matematika: 2 x obyčejná tužka, trojúhelník s ryskou, pravítko,...

Více