Hostivický měsíčník č. 3 - březen 2014

Transkript

Hostivický měsíčník č. 3 - březen 2014
HM2014_03_str01-17.indd 1
04/03/2014 15:21:23
HM2014_03_str01-17.indd 2
04/03/2014 15:21:25
HM2014_03_str01-17.indd 3
04/03/2014 15:21:29
HM2014_03_str01-17.indd 4
04/03/2014 15:21:30
HM2014_03_str01-17.indd 5
04/03/2014 15:21:32
dění ve městě / městská policie
úřední oznámení
D
o 31. března 2014 je nařízením
města Černošice č. 1/2014
zakázán vstup do lesů na území
přírodní památky Hostivické rybníky
ve správě Lesů ČR, s. p. Důvodem je
mýtní těžba probíhající v porostech
a potřeba zajistit bezpečnost. Jak jsme
již informovali, těžba probíhá podle
lesního hospodářského plánu a je i
v souladu s plánem péče o přírodní
památky. Mýtiny budou znovu
zalesněny.
poliklinika
u
sv.
Jakuba
na Husově náměstí rozšiřuje ordinační hodiny pro své pacienty
Praktický lékař – možnost telefonického
objednání
Pondělí:
Úterý:
8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
8:00 – 13:30
14:00 – 16:00 (pouze objednaní pacienti)
(zajištuje se péče i v DD Unhošť)
8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
(od 11:00 – 13:00 se zajišťuje péče pro DD Hostivice)
8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
8:00 – 13:30
Interní lékař – pouze po telefonickém
(osobním) objednání vyšetření
Středa:
Tel.: 220 512 870, 734 621 785
(jen v ordinačních hodinách);
Čtvrtek:
Pátek:
E-mail: [email protected]
(v době ordinačních hodin je zajišťována i péče pro domovy seniorů)
městská policie
DNE 16. LE DNA 2014 v 07.33 hod. bylo
hlídce MP telefonicky oznámeno, že na
křižovatce ul. Fibichova – Komenského
leží zraněný pes. Na místě hlídka zjistila,
že volně pobíhající pes vběhl do jízdní
dráhy osobního vozidla a došlo ke
zranění psa. Hlídka zraněného psa
předala majiteli.
DNE 17. LE DNA 2014 v 01.04 hod. bylo
hlídce MP telefonicky oznámeno, že v ul.
Unhošťská leží člověk. Na místě hlídka
zjistila, že se jedná o ženu, která byla pod
vlivem alkoholu, ale nebyla zraněna.
Hlídce se podařilo ženu postavit na
vlastní nohy a nasměrovat do bydliště.
DNE 18. LE D NA 2014 v 08.04 hod.
přijala hlídka MP telefonické oznámení
o nálezu dámské kabelky v ul. Cihlářská.
Oznamovatel předal strážníkům kabelku,
kterou nalezl na chodníku. V kabelce se
nacházely účtenky, klíče, hygienické
potřeby, různé kreditní karty, karta VZP,
OP a finanční hotovost. Majitelka kabelky
měla bydliště v Hostivici, strážníci tedy
kabelku předali majitelce.
DNE 12. LE DNA 2014 v 11.41 hod.
telefonicky oznamuje hlídce MP žena
útěk svého psa. Při vyndavání popelnice
na ulici ji utekl vlastní pes, který
nereaguje na přivolání a nejde chytit.
Hlídka psa odchytila v Jenečku a vrátila
ho majitelce.
6
hlídka tel. č.:
724 022 053
služebna tel. č.:
220 512 972
(platí 24 hod. denně)
DN E 2 5 . L E D NA 2014 v 16.00 hod.
prováděla hlídka MP kontrolu
opuštěného objektu Litovického nádraží,
kde nalezla registrační značku od
motorového vozidla. Lustrací bylo
zjištěno, že RZ pochází z vozidla, které
je v evidenci vedeno jako provozované
vozidlo.
DN E 2 7 . L E D NA 2014 v 13.49 hod.
přijala hlídka MP telefonické oznámení
od PČR, že na kolejišti mezi obcemi Jeneč
– Hostivice se pohybuje osoba, která chce
spáchat sebevraždu. Hlídka zjistila, že se
jedná o muže, kterého zajistila a předala
PČR k dalšímu opatření.
DN E 2 8. L E D NA 2014 v 12.25 hod.
přijala hlídka MP telefonické oznámení
o podezření vloupání do domu souseda
v ul. Komenského. Hlídka oznámení
prověřila a zjistila, že soused špatně
uzamkl dveře, které se otevřely.
DNE 30. LEDNA 2014 v 00.10 hod.
projížděla hlídka MP ul. Litovická, kde
spatřila osobní vozidlo, jehož řidič nejistou
jízdou budil podezření, že řídí vozidlo pod
vlivem alkoholu. Vozidlo bylo zastaveno dle
platných předpisů a řidička byla vyzvána
k provedení dechové zkoušky. Dechová
zkouška byla provedena přístrojem Lifeloc
FC 20, který naměřil 1,124 promile alkoholu
v dechu. Věc si převzala PČR pro podezření
ze spáchání trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky dle § 274 tr.
zákoníku.
D NE 3 0 . L E D NA 2014 v 20.10 hod. při
výkonu hlídkové služby v ul. Nádražní
nalezli strážníci MP na chodníku mobilní
telefon. Telefon byl v provozu, tak se
podařilo přes kontakty zjistit majitele,
který si přístroj následujícího dne na
služebně převzal.
D NE 3 1 . L E D NA 2014 v 09.30 hod. se
dostavila na služebnu MP žena se psem.
Uvedla, že psa nalezla v ul. Jarní. Jednalo
se o křížence, který měl na obojku
známku z Prahy 17. Lustrací na Praze 17
se podařilo zjistit majitele, který si psa
převzal po zaplacení blokové pokuty pro
porušení OZV č. 13/2010.
hostivický měsíčník / březen 2014
HM2014_03_str01-17.indd 6
04/03/2014 15:21:41
ZÁJEZD
Tropické ostrovy vás
připraví na léto
Na cestě mezi Drážďany a Berlínem u města
Krausnick vznikl komplex umělých tropických
ostrovů, který sází především na teplé počasí,
vodopády, tobogány, deštný prales a na mnoho
dalších atrakcí. Toto unikátní dílo se přitom pyšní
nálepkou největšího aquaparku v Evropě.
Datum odjezdu: 26.4. 2014 v 6:00 od budovy
Městské knihovny Hostivice, (návrat cca v 23 hod)
Cena děti, studenti, senioři (od 70 let): 460 Kč
Cena dospělí: 570 Kč
Cena zahrnuje: dopravu tam i zpět autobusem
Cena nezahrnuje: kombi vstupenku do
tropických ostrovů a komplexu saun (dospělí
33 EUR, děti 18 EUR, studenti a senioři 26 EUR),
komplex tobogánů (pro všechny věkové kategorie
4 EUR), cestovní pojištění
Zájezd kupujte vždy v pracovní dny od 15 do 17
hod. v recepci sokolovny.
www.mksh.cz
ZÁJEZD
Prožijte velikonoční
den ve Vídni
Vypravte se načerpat velikonoční atmosféru
do města umělců, kaváren a Sacherova dortu,
ale samozřejmě trhů, které oplývají nejenom
standardní velikonoční výbavou, ale především
gastronomickými specialitami. V rámci tohoto
jednodenního zájezdu je navíc plánována zhruba
90minutová zastávka ve Freeportu u Znojma
a to zejména pro milovníky slev na oblečení.
Datum odjezdu: 5.4. 2014 v 6:00 od budovy
Městské knihovny Hostivice (návrat cca v 23 hod)
Cena děti, studenti, senioři (od 70 let): 480 Kč
Cena dospělí: 590 Kč
Cena zahrnuje:
dopravu autobusem do
centra Vídně a zpět se zastávkou ve Freeportu
u Znojma, největšího outletového centra v ČR.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
Zájezd kupujte vždy v pracovní dny od 15 do 17
hod. v recepci sokolovny.
www.mksh.cz
HM2014_03_str01-17.indd 7
04/03/2014 15:21:41
ten, který se stará o
JAN POKORNÝ PŘED ZÁKLADNÍM KAMENEM – FOTO: K. ČERNÁ
rozhovor
bezpečné nebe
Znáte ten pocit, když letadlo, kterým jste překonali stovky či tisíce kilometrů, bezpečně dosedne v Praze na Letišti Václava
Havla? Ano, je to skvělý pocit. Člověk si ani nestačí uvědomit, jaká práce se za touto jistotou, která dělá z letecké dopravy
nejbezpečnější druh cestování, stojí. Jedním z článků je i přesná analytická a rozhodovací činnost letových dispečerů. HM
oslovil pro rozhovor Jana Pokorného, který z centra Řízení letového provozu v Jenči řídí denně stovky letadel, aby čtenáře
zasvětil do tajů této mimořádně odpovědné práce.
Letový dispečer má pověst zaměstnání,
které je výhradně pro ocelové nervy.
Zároveň to také není práce, kterou dostane
každý na základě pouhého zaslání
životopisu. Jak dnes vzpomínáte na váš
přijímací proces?
Ono to vlastně zasláním životopisu
opravdu celé začalo. Rád bych podotkl,
že o této, pro mě vysněné profesi, jsem
přemýšlel hodně dlouho - asi v 15ti
letech jsem měl možnost navštívit
budovu řídící věže na letišti Praha, kde
tehdy mimo jiné sídlila i obě radarová
stanoviště (dnes v Jenči), a celé mě to
pohltilo! Jen jsem čekal na ten správný
čas, který ale přišel až za 5 let. Byl Silvestr
2004 a já bilancoval nad uplynulým
rokem. Ve velké naštvanosti, že mě
vysokoškolské studium ekonomie nebaví
a že v tomto oboru nevidím tu pravou
budoucnost, jsem sedl k počítači, sepsal
stručný životopis a poslal ho
personalistce ŘLP, paní Novákové. Od
ledna 2005 jsem byl postupně zván do
jednotlivých kol výběrového řízení. Na
začátku byl test a pohovor v angličtině.
Jeho úspěšné složení znamenalo postup
do další fáze, což byla fyzická i psychická
zdravotní prohlídka na Ústavu leteckého
zdravotnictví. Poté následoval „vymývač
mozku“ - tak soukromě nazývám test
zvaný FEAST. Jde o zhruba šestihodinový
soubor počítačových testů, které mají
jednotlivé adepty prověřit v předpokladech pro výkon profese řídícího
a případně vyloučit nevhodné kandidáty.
Jde zejména o prostorovou
představivost, schopnost rychlého
8
rozhodování, správně určit prioritu
daného problému, reakce na více
podnětů najednou atd. Ač jsem ten
den odcházel naprosto vyčerpaný
a s mizerným pocitem, že to nemůže
dopadnout dobře, k mému překvapení
jsem i tuto část výběrového řízení
absolvoval úspěšně. Další měsíc tedy
následoval pohovor u podnikového
psychologa.. I ten dopadl dobře a tak
zbývalo poslední kolo. Tím byl pohovor
u přijímací komise, která měla za úkol
z asi 40 do té doby úspěšných adeptů
vybrat polovinu, která bude přijata do
výcviku. Bylo to zhruba v polovině
května, kdy jsem celý rozklepaný vytáčel
číslo paní Novákové, abych zjistil
konečný výsledek. Vlídným hlasem mi
oznámila, že jsem přijat do výcviku pro
řídící letového provozu a že v srpnu
začínáme. To jsem ale ještě netušil, co
mě v následujících letech teprve čeká.
Až tam člověk své nervy opravdu zocelí!
Můžete popsat, jak probíhá standardní
pracovní den letového dispečera? Jak dlouho
může pracovat bez přestávky, zda má
povinnou dovolenou a naopak, zdali mu tak
odpovědná práce přináší i nějaké výhody?
Vzhledem k tomu, že pracujeme v
nepřetržitém provozu, pro nás vlastně
žádný časově standardní den neexistuje.
Směny jsou pro potřeby pokrytí
pracovišť plánovány různě, od 7 do 11
hodin délky, a některé začínají ráno, jiné
odpoledne a samozřejmě máme i noční
služby. Obecným pravidlem však je, že
po každých dvou hodinách strávených
na pracovišti máme povinnou
hodinovou bezpečnostní přestávku.
Může však nastat nenadálá personální či
provozní situace, kdy je nám vedoucím
směny nařízeno setrvat na pracovišti
i přes limit dvou hodin. To se stává
opravdu velmi zřídka a většinou jde
o několik minut, například když
zablokovaná dálnice znemožní včasný
příjezd kolegů, kteří mají nastoupit
do služby.
Co se týká dovolené, tu si plánujeme
vždy na následující půlrok dopředu a to
podle předem stanovených počtů, kolik
lidí ji může během jednotlivých měsíců
čerpat. Jako benefity bych zmínil
například nárok na téměř 6 týdnů
dovolené za rok a možnost bezplatné
nadstandardní lékařské péče. Dále po
splnění určité věkové hranice a podle
odsloužených let na pracovišti
získáváme nárok na každoroční
lázeňskou rehabilitaci. Přece jen je
v zájmu zaměstnavatele mít nás fit
co nejdéle!
Vzpomenete se na nějaký významný
moment v rámci vaší profese, na který rád
vzpomínáte? Třeba řízení/navádění Air
Force One?
Zrovna Air Force One jsem možnost řídit
neměl, ale lety jiných prezidentů, mnoha
ministrů, významných kulturních či
sportovních osobností jsem zažil docela
dost. Například přílet „zlatých“ hokejistů
z Německa v roce 2010. Paradoxně však
nejraději vzpomínám na moment, kdy
jsem řídil zdánlivě tuctové letadlo.
hostivický měsíčník / březen 2014
HM2014_03_str01-17.indd 8
04/03/2014 15:21:43
rozhovor
Cestovali v něm ale moji nic netušící
rodiče na dovolenou do Austrálie a tehdy
jsem pilota požádal, aby je pozdravoval
a zda by jim mohli cestu zpříjemnit
něčím dobrým. Později jsem se dozvěděl
o láhvi delikátního šampaňského a
výborném lanýžovém dortu. Rodičům
i mně to udělalo velikou radost!
Konkrétně k vaší práci. Kolik letadel denně
“odbavíte”, aby bezpečně přistála?
Naše oblastní středisko poskytovalo
v loňském létě službu řízení průměrně
zhruba 2200 letům denně, v zimních
měsících jsou tato čísla okolo 1600 letů
za den. Za celý rok bývá jednoznačně
nejsilnějším dnem poslední pátek před
letními prázdninami, vloni jsme
„odřídili“ rekordních 2361 pohybů.
Nesmíme ovšem zapomenout na kolegy
a kolegyně na regionálních stanovištích,
kteří se starají o další části vzdušného
prostoru, jako jsou koncové řízené
oblasti nebo řízené okrsky jednotlivých
letišť. Tam se mohou vyskytovat místní
lety, se kterými my, v oblastním středisku
v Jenči, nemáme nic do činění a které
celkové počty řízených letů v ČR ještě
navyšují.
Jak se mění řízení letadel v případě
extrémně špatného počasí? Jsou nějaká
specifická opatření?
Naším hlavním nepřítelem jsou silné
letní bouřky. V tu chvíli letadla nejsou
schopna udržovat se na stanovených
tratích a více méně nám oznamují, kudy
proletí. Občas pro nás tyto situace
znamenají dramatické chvilky, protože
jak se bouřkové mraky posouvají a různě
zavírají, letadla si mezi nimi většinou
najdou stejnou skulinku a pak nezbývá,
než měnit jejich výšky vůči sobě každou
chvíli, než z bouřkové oblasti vyletí zpět
na svou plánovanou trať. V opravdu
rozsáhlých bouřkách pak není výjimkou,
kdy se třeba letadlo z Prahy do Kodaně
neplánovaně podívá nad České
Budějovice, Jihlavu a Pardubice a až
potom je schopné pokračovat na sever.
Na stanovišti ale máme k dispozici
letecké předpovědi počasí a zobrazení
z meteo radarů, které vedoucí směny
pozorují a v případě potřeby neváhají
rozhodnout o snížení sektorových
kapacit. To zjednodušeně znamená
nařízené zpoždění startu letů, které mají
do českého vzdušného prostoru vstoupit.
Pro cestující nepříjemné, ale kdo by chtěl
schytat úder bleskem?
Vzhledem k vaší profesi určitě nemáte
strach z létání. Jaký tip byste měl pro ty
čtenáře, které člověk nedostane na palubu
letadla ani za nic?
Těžko se člověk bez letadla podívá do
jiných koutů světa a je rozhodně škoda
se kvůli domnělému strachu z létání
o tuto příležitost připravit. Létání je pro
mě v podstatě zázrak a říkám si, jak se
takové kolosy můžou vznést. Ale vždycky
si to užívám - je málo hezčích pohledů
na Zemi, než z letadla. Je zdravé mít
respekt, ale strach mít nemusíte. Ani
zmíněný zásah bleskem není pro letadlo
fatální, tak proč se schovávat pod
stromem (smích)?
JAN ČERNÝ
POVĚŘENÝ ŘÍZENÍM MKSH
v útrobách
Řízení letového provozu je místem,
kde se člověk dozví, proč se nemusí bát
létat. V útrobách moderní budovy
v Jenči se skrývají nejmodernější
technologie, které zajišťují bezpečnost
cestujících. Dýchne tu na vás respekt.
Ten tu mimochodem musí každý
zaměstnanec, který se podílí na
provozu tohoto „superdomu“.
P
o rozhovoru s leteckým dispečerem
Janem Pokorným jsme prošli
prakticky nejdůležitější místa
s administrátorem techniků, Pavlem
Kapplerem. V centrálním mozku
technologií v přízemí, v místnosti
o několika stovkách metrů čtverečných,
naleznete kompletní zázemí. Servery
a desítky kilometrů kabeláže tu doplňuje
signifikantní hukot strojů a ventilace.
Hlavou vám proběhne pár legendárních
sci-fi fláků a pak se už míří do místnosti
techniků. Ta mapuje veškeré radary v
Česku, tuzemský letecký provoz či
povětrnostní podmínky. Problematika
radarů je vůbec zajímavá a to zejména
jejich spolehlivost. „Kvalita dnešních
primárních a sekundárních radarů (oba
mají odlišné principy zachytávání cílů ve
svém okolí) je již na velice vysoké úrovni
a situace, které byly pro radar z principu
problematické před pár lety, již dnes
nepředstavují závažnější »oříšek« . Nadto
máme k dispozici i radarovou informaci
ze spousty okolních radarů (Německo,
Slovensko, …), takže vstupní informace
jsou několikanásobně jištěny,“ říká pro
HM Kappler. A následně uklidňuje i ty,
kteří mají poslední fragmenty
pochybností: „Přebytek vstupních dat
zajišťuje opravdu velkou odolnost vůči
všem možným typů chyb a aby se to
nějak u něj projevilo, musel by výpadek
dat být opravdu takového charakteru,
že je to vlastně mimo reálnou
pravděpodobnost.“
Když bych to globalizoval,
tak výrazné poruchy radarů
opravdu nějak nemáme.
Ing. Pavel Kappler,
administrátor techniků.
Z místnosti techniků míříme do té
nejzajímavější části budovy ŘLP.
Z galerie následně shlížíme do rozlehlé
místnosti, kde dispečeři pomáhají
letadlům bezpečně dosednout na Letiště
Václava Havla, nebo je naopak navést
na jejich novou trasu do světových i
místních destinací. Lehce potemnělá
místnost vypadá zdánlivě klidně.
V hlavách dispečerů však probíhá
absolutně přesná analytická práce bez
ING. PAVEL KAPPLER – FOTO K. ČERNÁ
Řízení letového provozu
Jak je ŘLP zajištěno proti
výpadku elektřiny?
Máme dva základní přívody elektřiny
z různých míst. V samotné budově je
pak napájecí síť zdvojena a obě větve
jsou jištěny sadou UPS (=záložních
zdrojů) plus diesel-agregáty. Když
naznačím postupný degradační scénář,
tak výpadek jednoho ze zmíněných
základních přívodů vlastně nic
neznamená, při výpadku obou
nastupují okamžitě UPS na obou
větvích a pokud je prognóza na delší
dobu bez základního přívodu elektřiny,
startují se diesel-agregáty. Mezi tím
jsou ovšem možné dílčí problémy
v rámci těch dvou vnitřních sítí;
podstatné je, že navržené schéma
vlastně zaručuje bezvýpadkový provoz
zařízení u uživatelů, neboť drtivá
většina počítačů je „dvouzdrojová“
a ty komponenty, které tuto konstrukci
navrženou nemají (=obsahují pouze
jeden zdroj), jsou k oběma vnitřním
sítím připojena přes tzv. „redundantní
přepínač“, který je vždy připojen na tu,
jež dodává napájení.
9
HM2014_03_str01-17.indd 9
04/03/2014 15:21:44
rozhovor
známek váhání. „I proto musejí dispečeři
každé dvě hodiny na povinný odpočinek.
Je nutné vypnout. Každý přitom tu
hodinu tráví jinak. Někdo si čte, kouká
na televizi, jede na rotopedu a podobně,“
říká Kappler. A jakou technologickou
podporu mají letoví dispečeři například
při silném proudění vzduchu či jiných
povětrnostních extrémech? „Veškeré
možné situace jsou pokryty tzv. postupy
pro řídící letového provozu. Týká se to
nejen situací způsobených větrem
(otázka hlavně pro APP a TWR
pracoviště), ale také třeba mlha, která
je na našem ruzyňském letišti hodně
častým jevem. Technologie pro
monitoring větru a ostatních
meteorologických jevů máme vlastně
všechny „externí“, čili z naprosté většiny
jsou zdrojem čidla a systémy spadající
pod ČHMÚ. Dodávaná data pak ve
formě map nebo přehlednějších tabulek
distribuujeme uživatelům
(=dispečerům) cestou obrazovek
systémů, na kterých pracují. Můžeme
se zde spíše bavit o četnosti obnovy
těchto dat, kdy pro např. výškový vítr
jsou nové informace získávány ve
výrazně delších periodách než třeba
data o meteo situaci přímo na letišti a
jeho dráhovém systému, protože ta jsou
z principu kritičtější a je nutno
sledování prakticky v reálném časem,“
nastiňuje Kappler.
Ale pozor, ŘLP nemá na starosti je obří
stroje, které převážejí stovky pasažérů
nebo desítky tun zboží. Starají se rovněž
i o malé vyhlídkové letouny, sportovní
letadla, soukromé tryskáče či vojenské
stíhačky. „Na velikosti v tomto případě
nezáleží,“ uzavírá Kappler.
Faktem rozhodně zůstává, že být letovým
dispečerem znamená především
přijmout nebývale velkou zodpovědnost
a přizpůsobit de facto svůj styl života
bezpečnosti v oblacích.
JC
výhdro saauny
Vyfotografujte Airbus a vyhrajte
14. března 2014 začne vůbec poprvé na
pravidelné lince létat do Prahy největší
dopravní letadlo na světě, Airbus A380,
Přistane zde v předpokládaném čase 16:50
spoj ze Soulu společnosti Korean Airlines,
aby se následně v 18:30 vydal opět na cestu
zpět. Zachyťte na fotografii tento letecký
skvost a zašlete nám ji na adresu soutez@
2 vstupy+
nky
2 vstupe
do kina
mksh.cz. Rozhoduje originalita pojetí a
moment fotografie. Uzávěrka soutěže je
20. března. Nezapomeňte připojit souhlas
s užitím díla pro účely MKSH a vaše
kontaktní údaje. Výherce obdrží dvě
vstupenky do kina a dva vstupy do sauny.
Vítězná fotografie bude samozřejmě
zveřejněna v dubnovém čísle HM.
volný čas, kultura, sport
aktivity
Vystoupení v sokolovně
Městské kulturní středisko Hostivice
připravuje na 12. 4. 2014 Velikonoční
trhy v sokolovně. Hledáme zájemce
o krátké vystoupení zaměřené
na téma Velikonoce a jaro.
DĚTSKÝ KLUB KLUBÍČKO – PRO
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Klub pro 10 dětí od 2 let věku a starší.
Děti si v Klubíčku budou hrát
s hračkami podle své fantazie a učit
se je sdílet s druhými, společně si číst,
vyprávět, zpívat, malovat, cvičit, chodit
ven, hrát hry a svačit. Celým
programem provází paní učitelka, která
se k dětem chová s respektem a totéž
učí i je. Podporuje jejich samostatnost.
KDY: PONDĚLÍ – ČTVRTEK 9.00 – 12.00
CENA: PŘI PRAVIDELNÉ DOCHÁZCE 170
KČ/DEN, JINAK 200 KČ/DEN
VÝTVARNÉ HRÁTKY PRO DĚTI
Pro děti od 2 do 4 let, které se zde budou
seznamovat se základními výtvarnými
technikami (malování, lepení,
modelování, tisk). Hlavním cílem je děti
zaujmout a dopřát jim co největší
prostor pro vlastní sebevyjádření. Každá
lekce zahrnuje výtvarnou činnosti
a krátkou relaxační hru.
START: 14. 3.2014
KDY: PÁTEK 10.00 – 11.00
CENA: 100 KČ ZA LEKCI (při
předplatném)
10
v sokolovně
NEDĚLNÍ TANČÍRNA PRO VEŘEJNOST
Rytmy standardních a
latinskoamerických tanců, posezení
s přáteli a příjemně strávený nedělní
večer. Pravidelná aktivita zhruba 1x
měsíčně.
KDY: NEDĚLE 16. 3. 2014 19.00 – 21.00
CENA: 100 KČ/PÁR
ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ – PRO
DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ
Kurz pod vedením zkušeného lektora.
Výuka gramatiky, konverzace, psaní
a rozvoj slovní zásoby.
START: 20.3.2014 18.00 – 19.30
KDY: ČTVRTEK 18.00 – 19.30
CENA: 3000 KČ (10x100 minutových lekcí)
JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY I
POKROČILÉ – PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ
Pozice na uvolnění těla pod vedením
zkušené lektorky Blanky Janíčkové.
START: 10.3.2014
KDY: PONDĚLÍ 18.00 – 19.00
CENA: VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
DÁMSKÝ KLUB - PRO ŽENY VŠECH
VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
Posezení žen se zájmem o společenský
život, skupinové aktivity všeho druhu,
výtvarné vyžití, ale i pečení, vaření,
háčkování, děti a další otázky
každodenního života. Prostě všechno
možné co kdo navrhne k povídání
a dělání.
KDY: KAŽDOU STŘEDU 10.00 - 11.00
CENA: 50 KČ (káva v ceně)
BOX
pro dospělé a mládež od 12 let
Od dubna 2014 připravujeme hodiny
boxu pro dospělé a mládež od 12 let,
pod vedením akreditovaného trenéra.
START: DUBEN 2014
TĚŠTE SE NA ÍRÁN A PERSII
POSLEDNÍ BŘEZNOVÝ DEN se
v sokolovně uskuteční přednáška
s názvem Napříč Persií – Zemí Boha
a slunce 2. část – Města slavných
králů, Perský Záliv a oblast pouštních
měst. Poznáte a navnímáte atmosféru
takových míst jako Bišápur – Šíráz –
Pasargady, Persepolis, Nakš-e Rostam
– Bandar-e Abbás, Mínab – Bam
– Máhán – Yazd, Čak Čak – Meybod –
Esfahán – Abyaneh.
Přednášet bude Luboš Vránek.
KDY: 31. 3. 2014 V 19.00
HLEDÁME TRENÉRY A LEKTORY
MKSH hledá aktivní sportovní trenéry,
kteří by rozšířili činnosti nabízené pro
širokou veřejnost v rámci sokolovny.
Hledáme zejména trenéry:
TRX / Sebeobrany
Cvičení po porodu / Tance pro děti
Vedle sportovních aktivit rovněž
hledáme lektory vzdělávacích aktivit
v oblastech:
Jazykového vzdělávání / Výuky hry
na hudební nástroje
hostivický měsíčník / březen 2014
HM2014_03_str01-17.indd 10
04/03/2014 15:21:47
volný čas, kultura, sport
P
řijďte ochutnat špičkové skotské
single malt whisky. Představíme
Vám vybrané zástupce šesti
skotských „whisky“ regionů – typické
skotské sladové whisky minimálně deset
let staré. Během degustace se seznámíte
s jejich chuťovou rozmanitostí a
závěrečná volba nejlepší whisky večera
bude určitě velmi napínavá. Akce
proběhne v neformálním duchu
a přátelské atmosféře. Součástí
degustace je i soutěž o ceny.
Po skončení ochutnávky může večer
pokračovat diskuzí se zástupci
V
společnosti Whiskotéka.cz, která si
dala za cíl prezentovat na českém trhu
populární formou luxusní nápoje:
whisky, koňak, šampaňské a vybraná
francouzská vína. Budete moci ochutnat
i další raritní whisky z již zavřených
palíren, z limitovaných edicí, a to za
velmi výhodné ceny. Prezentace
zahrnuje řízenou degustaci 6 skotských
sladových whisek. Její součástí jsou
samozřejmě informace o výrobě whisky,
o palírnách v jednotlivých regionech
Skotska a o vlastnostech vzorků, které
JC
ochutnáte.
Kdy: 28. března 2014 od 19:00
Kde: Sokolovna Hostivice
Vstupné: 550 Kč (vstupenky zakoupíte
na recepci sokolovny každý pracovní
den od 15 - 17 hod)
z filmové hudby
e čtvrtek 13. března zavítá do
hostivického zámku komorní
soubor Trojanovo trio ve složení
Pavel Hůla - housle, Petr Paulů – kytara
a Ladislav Horák – akordeon.
Muzikanti spolupracují v triu již od roku
2006, kdy je spojila společná práce na
díle Václava Trojana. Velký ohlas
vzbudilo jejich vystoupení v Sukově síni
pražského Rudolfina k Trojanovu
životnímu jubileu, po němž je kritika
označila jako Nové Trojanovo trio.
V současné době jsou zváni na mnohá
česká i zahraniční pódia (např.
filharmonický sál v německém Hofu,
FOTO: ARCHIV TROJANOVA TRIA
to nejlepší
whiskobraní
mezinárodní festival ve slovenském
Popradu, italský festival DOLOMITI
2008…) a natočili nové CD - Století
Václava Trojana.
A právě tvorba českého skladatele
Václava Trojana bude v programu,
který trio zahraje v Hostivici převládat.
Uslyšíme Suitu z filmu Císařův slavík
Hanse Christiana Andersena a Princ
Bajaja Boženy Němcové. Dále se
můžeme těšit na skladby Astora
Piazzoly či génia filmové hudby Johna
-RED.
Williamse.
sauna
Přijďte zkusit atmosféru
finské sauny
do hostivické sokolovny.
od 90 Kč / 2 hodiny
zapůjčení prostěradla
v ceně vstupu
www.mksh.cz
ILUSTRAČNÍ FOTO – FOTO: FLICKR CC
hostivické
Barbora Nývltová
VÝTVARNÉ HRÁTKY
PRO DĚTI
V HOSTIVICKÉ SOKOLOVNĚ, Jiráskova 201, Hostivice
ZAČÍNÁME 14. BŘEZNA 2014
pro děti od 2 do 4 let
každý pátek od 10.00 hodin (březen – červen 2014)
děti se zde budou seznamovat se základními výtvarnými technikami
(malování, lepení, modelování, tisk)
hlavním cílem je děti zaujmout a nadchnout pro danou činnost a dopřát jim co největší prostor
pro vlastní pojetí a sebevyjádření
děti mohou zůstávat na hodině samostatně, ale i s rodičem
lekce trvá 40 – 45 minut
cena: 100 Kč za lekci (při předplatném)
golfový
trenažér
Trénujte golf na novém
odpališti zde
v sokolovně.
Nejlepší cena v okolí
250 Kč / hodina
www.mksh.cz
Každá lekce zahrnuje výtvarnou činnost a krátkou relaxační hru.
Témata jednotlivých lekcí se budou odvíjet od ročního období a významných svátků.
TÉMATA JEDNOTLIVÝCH LEKCÍ:
14. 3. Zimo, zimo, už jdi pryč, jaro už si chystá klíč – Malujeme petrklíče
21. 3. Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře – Tvoříme obrázek dlouhonohých kamarádů
28. 3. Tonda jede z kopečka – Skládáme obrázek z geometrických tvarů
4. 4. Šel Janeček na kopeček, hnal před sebou pět oveček – Vyrábíme ovečky z květináčů
11. 4. Malý zajíc neposeda – Malujeme zvířátka z lepenky
18. 4. Hody, hody doprovody – Tvoříme velikonoční zápichy do květináče
25. 4. Princeznička na bále poztrácela korále – Vyrábíme korále ze samotvrdnoucí hmoty
2. 5. Květinový bál – Chystáme květinové kloboučky pro luční skřítky a víly
9. 5. Maminkám k svátku – Vyrábíme překvapení pro maminky
16. 5. Den rodin – Lepíme obrázek vlastní rodiny
23. 5. Koza bílá hrušky sbírá, prasátko je třese – Malujeme zvířátka ze statku
30. 5. Kdo tu běží, kdo se belhá? Je to ježek nebo želva? – Zdobíme želví krunýř
6. 6. Hrochu, hrochu, zhubni trochu – Lepíme a malujeme zvířátka ze ZOO
13. 6. Pro tatínky k svátku – Tvoříme srdíčkovou dekoraci
20. 6. Sáček na poklady – Malujeme na látku
Více informací a přihlášky na tel.: 739 040 532 nebo e-mailu [email protected].
11
HM2014_03_str01-17.indd 11
04/03/2014 15:21:47
volný čas, kultura, sport
PATCHWORK KLUB
HOSTIVICE
Vás srdečně zve na svoji výstavu, která se koná
od 3. do 28. března
ve vstupní hale Hostivického zámku.
Otevřeno: Po, St 8:00–17:30; Út, Čt 8:00–15:30; Pá 8:00–13:00
Tak jako se v patchworku používají různé techniky, tak i my jsme každá jiná. To, co nás spojuje, je
láska k šití a kreativní tvoření. Budeme rády, když se na naši výstavu přijdete podívat.
Začalo to nenápadně. Potkávaly jsme se při nákupech galanterie, látek, na patchworkových výstavách a na různých kurzech šití. Z našich
náhodných setkání se staly pravidelné schůzky. Při dobré kávě si obdivujeme naše výtvory, prohlížíme časopisy, knihy o šití, vybíráme
látky, šijeme, vzájemně se inspirujeme svými nápady a povídáme si o všem možném.
Výrobky z výstavy bude možné zakoupit 12. 4. v sokolovně na velikonočním jarmarku
lesní mateřská škola
V Hostivici vzniká lesní mateřská
škola. Zakládá ji EnviKlub Hurá ven,
který už v názvu trefně shrnuje motto
školky – trávit čas v přírodě
a s přírodou.
T
o je sice přáním mnoha z nás, ale
naše zaměstnání nás často váže
k počítači, do židlí či ke strojům,
zkrátka do uzavřených místností. Proč by
i mrňousové od tří let měli trávit většinu
svého života vevnitř? Vypusťme je ven.
Lesní mateřská škola v Hostivici chce
dětem umožnit radost z pohybu venku
a z volné hry, kterou si děti vymyslí samy,
nechat je projít si hloubáním, jak postavit
vytouženou skrýš z větví a prožít úspěch
nad podařeným dílem. Pobyt venku
dětem přináší příležitost poznávat přírodu
zážitkem a učit se především ze
zkušeností.
„Děti v lesní mateřské škole putují po okolí
a navštěvují různá místa vhodná k hrám –
můžou tak část dne trávit v lese a stavět
úkryty z větví, pak vyjít na prosluněnou
louku a rozeběhnout se nebo zkoumat
život v potoce.“ říká Bára Kompanová
z EnviKlubu Hurá ven.
Prostředí se sice mírně mění, jistotu dětem
ale dodávají jednak lektoři a jednak
činnosti, které se každý den opakují, např.
ráno se děti scházejí vždy na stejném
místě – v zázemí lesní školky, společně si
sednou do kruhu, přivítají se a domluví se,
kam spolu půjdou a co budou dělat.
Pobyt venku je náročnější na pozornost –
12
jak dětí, tak i dospělých, a proto je
v jedné lesní třídě maximálně 15 dětí
a s nimi 2 lektoři.
Lesní mateřská škola sice není zařazena
do systému předškolního vzdělávání,
jak ho zná naše legislativa, ale splňuje
požadavky na předškolní vzdělávání
obdobně jako klasická školka – pobyt
v přírodě v žádném případě děti
neznevýhodňuje v přípravě na základní
školu. Děti z lesních mateřských škol
dokonce v německém průzkumu z roku
2002 projevovaly více trpělivosti
a schopnosti koncentrace než děti
z běžných mateřských škol, uměly lépe
spolupracovat a soucítit s ostatními dětmi,
a byly hodnoceny lépe také v hudebních,
poznávacích i pohybových dovednostech.
A jak je to s tím známým heslem lesních
mateřských škol „s dětmi venku za
každého počasí“? Kdy je už moc zima?
Odpověď je snadná. Děti nejsou nikdy
vystaveny takovému počasí, které by jim
bylo nepříjemné a jakkoli by ohrozilo
jejich zdraví. Základem pro pobyt dětí
venku je dobré oblečení, takže pak může
být odpovědí na poslední otázku toto
úsloví: Neexistuje špatné počasí, pouze
špatné oblečení. Za extrémních podmínek
pak existují alternativy například návštěvy
muzeí, galerií, divadel, nebo spřátelených
organizací, a samozřejmě také pobyt
v přístřešku, který každá lesní mateřská
škola má a využívá. Může jím být týpí,
jurta, srub nebo místnost v budově
klasické mateřské školy.
Hurá ven svůj provoz zahájí postupně
od jara a léta letošního roku, kdy nabídne
službu hlídání dětí a bude provozovat
příměstské tábory, a od září počítá
s celodenním týdenním provozem, který
bude vyhovovat i rodičům zaměstnaným
na plný úvazek. Lesní školka v Hostivici
bude fungovat jako tzv. enviklub
provozovaný neziskovou organizací. Více
informací se dočtete v příštím čísle HM.
FOTO: P. JÄGEROVÁ, LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SECRET GARDEN SKOTSKO
v našem městě
ZDEŇKA KOVÁŘÍKOVÁ
hostivický měsíčník / březen 2014
HM2014_03_str01-17.indd 12
05/03/2014 08:43:34
volný čas, kultura, sport
hasiči hodnotili činnost za rok 2013
FOTO: ARCHIV A. ŠTĚTKY
V sobotu 18. ledna 2014 jsme byli
na výroční valné hromadě Sboru
dobrovolných hasičů Hostivice. Akce
to byla velice pěkná, členové sboru
nastoupili většinou ve slavnostním
stejnokroji a patrná byla i účast
hasičského mládí.
Z
právu za rok 2013 přednesl starosta
sboru Jiří Pecka. Byla konkrétní a
hostivičtí hasiči se mají čím pochlubit.
Veliký kus práce byl odveden například při
výměně vjezdových garážových vrat. Díky
citelnému finančnímu příspěvku od Letiště
Václava Havla v akci „Dobré sousedství“ a
obětavé činnosti starších členů na stavebních
přípravách na ukotvení speciálních vrat se
podařilo vybavit zbrojnici novým systémem
s elektrickým zabezpečením prvků, včetně
dálkového ovládání.
V hodnocení hlavní činnosti jsme vyslechli
přehled práce zásahové jednotky. Ta
hostivická má 17 členů, jejím velitelem je
Václav Studnička st. V uplynulém roce byla
povolána k 51 případům, z toho se jednalo
o 9 požárů, 34 technických pomocí, 7 bylo
planých poplachů, 1 dopravní nehoda
a 5 výjezdů bylo zrušeno Krajským operačním
střediskem. Tyto zásahy si vyžádaly 290
hodin, často v prostředí velice nebezpečném
pro zdraví a život člověka.
Nesmírně náročné však byly výjezdy
k pomoci při povodních. Jednotka zasahovala
v obcích – Lety, Černošice, Mokropsy,
Dolany, Běloky a Číčovice. Velice milá pak
byla poděkování starostů postižených obcí za
chrabrost a pomoc občanům v nouzi největší,
kdy divoká voda ničila jejich majetky.
V katastru naší obce to byly práce na
odstraňování padlých stromů, zprůjezdnění
silnic a ulic města. Účast na zásahu v
Dolanech u Kladna musela nechat v každém
občanovi hluboké dojmy. Tato klidná
vesnička v úžlabí kladenské kotliny byla
během několika minut přeměněna bouřkou
a průtrží mračen na jezero. Vše strhávající
živel s několika tisíci kubických metrů vody,
hlíny, plotů a materiálu z pobořených staveb
vytvářel problémy v Zákolanském potoce.
Zde si několik „hostivičáků“ plně uvědomilo,
že podobná situace by mohla nastat
i v našem městě. Vždyť v Dolanech nenadálá
překotná letní bouře nadělala ve chvilce
milionové škody. Občané z Dolan se ještě
z této „rány“ nevymanili. Naše město také leží
v úžlabí Jenečského a Litovického potoka, do
středu obce směřují pozemky od letiště, od
Jenče, od Sobína. Já osobně pamatuji, když
v březnu 1947 při náhlém tání sněhu na
letišti, na Posvátné, na Valovském a na
Švihlově byla v Potoční ulici průtočná hladina
o 1,5 m vyšší. Po silnici k Sobínu, na náměstí
před farou teklo přes 40 cm vody a kanály
v Podskalí nestačily tuto valící se vodu
propouštět ku Praze. Snad opatření proti
dešťovým vodám na letišti, nové kanály při
stavbě dálnice i plánované nové vzletové
dráze nás před velkou vodou ochrání.
Nároky na tělesnou zdatnost při zásazích
v terénu vedou hasiče ke sportovním
soutěžím. V měsíci květnu družstvo mužů
trénovalo u přátel v Brodeslavi, okres Plzeň
sever. Na okrskové soutěži v Jinočanech a na
Chotči „Sv. Florián“ to bylo 5. místo,
v Brodeslavi o „Pohár starosty obce“ dokonce
3. místo a na Stodůleckém vodníkovi muži
pěkné 4. místo. Méně se dařilo na
Suchdolském „Memoriálu Františka
Malého“, kde ve veliké konkurenci i
pražských sborů muži obsadili 13. místo,
ženy pak pěkné 2. místo. Vyvrcholením roční
činnosti byla soutěž v požárním útoku
„O pohár starosty města Hostivice“. Zde patří
veliký potlesk a uznání mužům, ženám,
družstvu starších žáků za krásná 1. místa.
Absolutním vítězem se stalo hostivické
družstvo mužů s nejlepším časem zásahu
23,59 sec.
Milan Bláha podal zprávu o činnosti mladých
hasičů. V hostivické organizaci je 11 mladých
hasičů, 5 v mladší kategorii a 6 ve starší.
Schůzky jsou zaměřeny na sportovní činnost,
tréninky požárního útoku, nácvik disciplín,
které jsou součástí celoroční hry Plamen.
Členové plní podmínky odznaků odbornosti
a všeobecných znalostí z oboru požární
ochrany. Pro kolektiv mladých bylo velmi
úspěšné soustředění v rekreačním areálu
Loutí u Slap, kde byl nácvik k plnění
podmínek soutěže „Plamen“. Při okresním
kole v Bratřínově to bylo 2. a 3. místo,
úspěšné bylo i vystoupení jednotlivců
na Májovém pochodu 100 m s překážkami
ve Středoklukách. V červnu byla účast
na Memoriálu Karla Švestky v Nučicích.
Při Májích v Chýni mladí předvedli ukázku
útoku na hořící domek. Mladí si vyzkoušeli
noční spánek v hasičské zbrojnici
doprovázený bojovou hrou.
Skupina sboru se podílí na preventivní
činnosti. Tradičně je prováděno cvičení
o ochraně před požárem v naší škole, sbor
se podílel na Dnu sportovní všestrannosti TJ
Sokola Hostivice, kde předváděl hasičskou
techniku.
V současné době je činnost společenských
organizací závislá na stavu finančních
prostředků. Ze zprávy hospodářky sboru paní
Jitky Adamcové bylo patrné, že naši hasiči
dovedou šetřit. Mnoho práce na úpravách
areálu vykonávají systémem dobrovolných
brigád a peníze vynakládají jen na akce, které
Redakčně zkráceno. Celé znění článku naleznete na internetových stránkách www.mksh.cz.
HM2014_03_str01-17.indd 13
vyžadují odborné provedení. To zaznělo i ve
zprávě předsedy kontrolní komise Jana
Vengrina, který navrhl, aby za vzorné vedení
pokladny vyslovil Sbor paní pokladní
pochvalu.
Hostivickou organizaci na valné hromadě
okrsku budou zastupovat Jiří Fürst a Jiří Pecka.
Strojníkem sboru byl odsouhlasen Václav
Liška ml. Plán činnosti na rok 2014 přednesl
Jiří Fürst a představuje mnoho úkolů. Trvalá
péče o techniku, aby byla kdykoliv v případě
potřeby zásahu bojeschopná, další
vylepšování celého areálu zbrojnice, odborná
školení zásahového družstva, další výchova
mládeže, účast na soutěžích v našem regionu
a především udržování dobrého přátelství
všech členů Hasičského sboru Hostivice.
Ocenění nejlepších členů.
Diplomy, odznaky a medaile předával náměstek
starosty Sdružení hasičů Česko-moravského
svazu Dr. Ing. Václav Liška st.
Čestné uznání SDH: Sandra Fürstová, Václav
Studnička ml., Tomáš Prokop, Lukáš Hlíza, Filip
Adamec, Dominik Matějka, Václav Hák, Ondřej
Mareš, Veronika Měsíčková, Tereza Halenková,
Petra Studničková ml.
Medaile za věrnost 10 let: Petra Studničková,
Helena Kletečková
Medaile za věrnost 30 let: Petr Holeček, Václav
Studnička, Miroslav Zahrádka
Medaile za věrnost 50 let: Jaroslava Pecková,
Pavel Sláma
Medaile za věrnost 60 let: Jaroslav Schmid
Medaile za příkladnou práci: Václav Liška ml.,
Městská policie Hostivice
Medaile za zásluhy: Václav Studnička, Jiří Fürst,
Karel Míka, Jaroslav Kletečka, František Hájko
Medaile Svatého Floriána (nejvyšší hasičské
vyznamenání): Jiří Pecka
Pamětní list u příležitosti 150. výročí vzniku
dobrovolných hasičů v Čechách: Sboru
dobrovolných hasičů Hostivice
V závěru tohoto článku je třeba i jménem
všech občanů našeho města poděkovat
členům Sboru dobrovolných hasičů Hostivice
za jejich činnost. U slova poděkování nás
musí uchopit i pokora za vše, co pro naše
město vykonali. Přejme jim všem pevné
zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti
v roce 2014.
ING. ANTONÍN ŠTĚTKA
13
04/03/2014 15:21:49
volný čas, kultura, sport
Kam odešel bobr? Nikdo neví
V minulém čísle Hostivického měsíčníku
byl vznesen dotaz, kam zmizel bobr
z Kaly. Bobři se k Praze šíří od západu
po Berounce a jejích přítocích.
Hostivický bobr, asi tříletý samec, přišel
v prosinci 2012 nejspíše z povodí Kačáku
přes pole mezi Úhonicemi a Chýní. Tím
se dostal do povodí Litovického potoka,
z něhož voda odtéká přímo do Vltavy.
Odborníci již loni odhadovali, že se
„náš“ bobr těžko dočká partnerky,
protože chemické signály posílané po
vodě směřují do oblastí neobydlených
bobry. Dalo se tedy očekávat, že se bobr
po čase přestěhuje jinam. Vypuštění
rybníka Kaly loni na podzim bobrovo
stěhování jen urychlilo, bobr snížením
hladiny ztratil bezpečí svého úkrytu. Jak
jsem ověřil u Aleše Vorla z České
zemědělské univerzity, nové místo
pobytu se zatím nepodařilo vypátrat.
V okolí Hostivice nebyly nalezeny nové
bobří okusy a nepomohlo ani hledání
přes vysílačku, kterou byl náš bobr
v loňském roce vybaven.
JIŘÍ KUČERA,
ČSOP HOSTIVICE
Jémine Domine,
masopust pryč!!
Tak už je to hotovo. Masopust skončil,
nadchází čas čtyřicetidenního postu.
A jaký byl letošní masopust? Byl to již
v pořadí šestý masopust, který
pořádalo Rodinné centrum zaHRÁTka,
a tentokrát byl opravdu veliký. Bylo
krásné, ne předjarní, ale již opravdu
jarní počasí a lidí, ať již zamaskovaných
nebo v civilu, se zúčastnilo nad
očekávání mnoho. Celkem odhadujeme
jejich počet na více než 500.
Za vydařený masopust chci poděkovat
všem spoupracujícím organizacím:
Hostivickému pěveckému sboru,
Tělovýchovné jednotě Sokol Hostivice
v čele s paní Věrou Marešovou, sboru
Československé církvi husitské v čele
s paní Jitkou Breitrovou, Kajkám v čele
s panem Jiřím Kučerou a paní Laďkou
Pasákovou, Českému svazu žen v čele
s paní Alenou Vostřákovou, Sboru
dobrovolných hasičů Hostivice a Městské
policii Hostivice. Velké poděkování patří
také všem maminkám, babičkám,
tetičkám, ale i tatínkům a dědečkům,
zkrátka všem těm, kteří napekli ty úžasné
masopustní dobroty, jež byly nabízeny
během průvodu i v sokolovně. Moc
děkujeme!
Na závěr patří upřímný dík všem
sponzorům. Byli to: Město Hostivice,
hostivická advokátka paní Mgr. Zuzana
Fantová LL.M., Solná jeskyně Hostivice,
plavecká škola Juklík z pražských Luk,
Městské kulturní středisko Hostivice, paní
Barbora Kompanová - cvičitelka
strolleringu Hostivice, paní Lenka
Doubravová – cvičitelka pilates v RC
zaHRÁTka a Lucie Vávrová – Dorty od
Rozárky (ty úžasné malé veselé dortíky).
A na úplný závěr poslední dík od všech
organizátorek průvodu patří manželům,
babičkám, dědečkům a dalším
příbuzným, kteří nám pomáhali před a při
samotném programu s hlídáním našich
ratolestí. Bez nich bychom to nezvládly.
Společně s ostatníma organizátorkami
letošního masopustu paní Lucií
Bednářovou, Věrou Švecovou a Janou
Vojtovou přeji všem hezký jarní čas
a těším se na viděnou příští rok.
VIOLA SEIDLOVÁ
FOTO: J. KUČERA
„Masopust držíme, nic se nevadíme
pospolu“ zazpívali zpěváci, maškary si
zaskákaly „za ten len a za ty konopičky“
a pan starosta Jaroslav Kratochvíl nám
předal masopustní právo nad městem
Hostivice. Hudba spustila a průvod vyrazil.
Za doprovodu a dohledu strážníků
Městské policie a členů Sboru
dobrovolných hasičů Hostivice jsme
překonali ulici Československé armády
a pokračovali Cihlářskou ulicí ke mlýnu.
V tu chvíli jsem zapochybovala, že se do
cíle naší výpravy, do Sokolovny, všichni
vejdeme. Když medvěd a první maškary
dorazily ke mlýnu, konec průvodu měl
sotva překonanou hostivickou silniční
tepnu. Na zastávce u mlýna čekal všechny
děti nesnadný úkol, chytit a přivést
zaběhlého medvěda zpět do rukou
nepozorného medvědáře, a to dokonce
dvakrát. Vše se naštěstí podařilo,
masopust byl zachráněn. Zatímco na
improvizovaném pódiu nakládací rampy
skupina Bakchus zanotovala „Na Pankráci,
na malým vršíčku“, účastníci vypili
všechno pivo tažené na vozíku a průvodu
tak už nic nebránilo vydat se horní cestou
(ulicí Palackého a Žižkovou) do nově
zrekonstruované Sokolovny.
„Nežere mrcha, nežere!“ A jak by Klibna
žrala, když jí oves dávají druhou stranou.
Hostivický pěvecký sbor v čele se
sbormistryní Hanou Krejčovou rozproudil
dospělé i dětské diváky svou prastarou
rozvernou masopustní hrou, tou totiž
započaly oslavy v Sokolovně. Hlavní roli
sehrála Jitka Gabašová, která se už předtím
ujala funkce královny masopustu a
nepřehlédnutelně moderovala zahájení
před zámečkem i v Sokolovně. Sbor
překvapil nejen energickými hereckými
výkony, ale také velmi svěžím a čistým
zpěvem, budiž jim všem za to dík!
Zabili Klibnu! Půjde na maso? Kdepak!
V roli paní Svatavy s námi naštěstí přišla
jáhenka zdejšího sboru Československé
církve husické, paní Jitka Brejtrová a
masopustní kobylu Klibnu (v podání
bratrů Madarasových) vzkřísila vodou
z rozprašovače. A aby někteří nesmutnili
nad málem tragickým koncem Klibny,
obveseloval všechny i v Sokolovně
masopustní medvěd v podání Ládi Švece.
Samozřejmě spolu s medvědářem,
strašákem, kominíkem, Strakapoutem
a dalšími postavami rodiny
Hosenseidlových. Také jim všem i dalším
krásným maskám chci poděkovat.
A za hlaholu (nejen) středověké hudby
skupiny Bakchus se tancovalo a zpívalo,
a ochutnávalo a soutěžilo. Ale vše má svůj
konec - masopustní veselí nevesele
skončilo pietním pochováním basy
(rozuměj kontrabasu). Také zde pohotově
vypomohla naše paní Svatava. Po
závěrečné písni “Na rozloučení, mý
potěšení.” jsme se s jitrnicí v žaludku
či v kapse pomalu rozešli postit do svých
domovů.
14
hostivický měsíčník / březen 2014
HM2014_03_str01-17.indd 14
04/03/2014 15:21:49
volný čas, kultura, sport
za první republiky
Mladá Československá republika
musela při rozpadu Rakouska-Uherska
řešit spoustu věcí v různých oblastech.
Jednou z nich byla veřejná doprava.
HNE D 28. 10. 1 91 8 vznikly
Československé státní dráhy (ČSD),
které převzaly téměř celou železniční síť
bývalých C. k. Státních drah (kkStB)
a Maďarských státních drah (MÁV), resp.
jejich části, které se nacházely na území
nově založeného Československa. ČSD
získaly rozsáhlý a nejednotný vozový
park, o nějž se musely náležitě postarat.
Zároveň státní dráhy oslovily firmy První
Českomoravská továrna na stroje / ČKD
a Škoda Plzeň s požadavkem na výrobu
nových trakčních vozidel.
OD 1. 1. 1925 vstoupil v platnost nový
systém označování trakčních vozidel
ČSD na základě nadčasového návrhu Ing.
Vojtěch Kryšpína. Každý železničář byl
schopen z označení lokomotivy zjistit
velké množství důležitých informací,
tj. počet hnacích náprav, nejvyšší
konstrukční rychlost, hmotnost na
nápravu vozu a výrobní číslo v sérii.
Systém označování byl aplikován
i na vozidla dieselové a elektrické trakce
a přežil neuvěřitelných 62 let, než byl
nahrazen novějším. Co k tomu dodat.
DNE 27. 1. 1927 započala firma Wagner
a spol. z Olomouce s instalací
elektrického osvětlení celé stanice
Hostivice, celé dílo bylo dokončeno 31. 5.
1927. Zatímco v Hostivici se již dávno
svítilo elektřinou, stanice Litovice si
musela na elektrifikaci počkat neskutečně
dlouhých 20 let, instalace elektrických
rozvodů osvětlení se uskutečnila
postupně mezi říjnem 1947 a prosincem
1948.
OD 1. 8. 1928 byl na trati PrahaSmíchov – Hostivice zahájen provoz
tehdy populárních motorových vozů.
Dle dostupných údajů šlo o první trať
v pražské oblasti, na níž byly nasazeny
motorové vozy. Časté poruchy
zapříčinily, že již od roku 1930 byly
vozy vyměněny za novější a provozně
spolehlivější řadu.
DN E 1 6. 1 0 . 1 92 8 byla provedena
zkušební jízda po trase nově
připravované linky ČSD. Zřejmě od 29.
10. 1928 byla zřízena autobusová linka
ČSD č. 1040 v trase Praha, Staroměstské
nám. – Smíchov - Zličín - Sobín – Břve
- Úhonice – Unhošť – Kladno.
Za zmínku stojí třeskutá zima 1928/1929,
kdy rtuť teploměru klesla v Hostivici
a okolí místy až na – 38 st.C. To se
pochopitelně projevilo i na pravidelnosti
železničního provozu, který se podařilo
udržovat až s několikahodinovým
zpožděním jen s krajním vypětím sil.
OD 2 4. 1 0 . 1 93 3 byla zahájena doprava
ČSD na autobusové lince č. 1049 v trase
Jeneček – Hostivice - Praha, Lützowova
ulice (dnes Opletalova u Masarykova
nádr.). Odstavování autobusů probíhalo
nejprve na volném prostranství žel. st.
Hostivice. Od 1. 11. 1933 se podařilo
smluvně zajistit garážové stání v dílně
živnostníka Bohumila Protivy v Jenečku
(nyní Čsl. armády čp. 982 ). Dům dosud
existuje, avšak během několika desetiletí
prošel mnoha rekonstrukcemi a po
původním vybavení nejsou žádné stopy.
V současnosti zde podniká firma Miloš
Poživil - IMPEX TRADING.
Od 1. 12. 1933 došlo ke změně trasy linky
– Jeneč – Hostivice – Vypich. Ani to však
nepomohlo, provoz linky byl vzhledem
k nízké vytíženosti od 1. 2. 1934 zastaven.
D NE 1 2 . 9. 1 93 7 14:41 hod. stanicí
Hostivice projížděl zvláštní salonní vlak
prezidenta republiky Edvarda Beneše,
který spěchal do Lán za churavým T. G.
Masarykem, jemuž lékaři nedávali příliš
nadějí k uzdravení.
Zvláštní rychlík č. 7257 byl dne 21. 9. 1937
vypraven z Praha-Wilsonova nádraží přes
Hostivici do Lán s ostatky zemřelého T. G.
Masaryka za mimořádného zájmu
železničářů, ozbrojených složek i prostých
občanů.
Tragická nehoda se udála téhož dne, v den
pohřbu Prezidenta Osvoboditele – T. G.
Masaryka, na přejezdu tratě Litovice –
Dušníky (dnes Rudná u Prahy), kde došlo
ke srážce parní lokomotivy 524.266 s
autobusem ČSD, jedoucím na trase Praha
– Unhošť - Kladno. Nehodu zavinil řidič,
který vjel na přejezd i přesto, že se blížil
vlak. Náraz lokomotivy zcela zdevastoval
autobus, ve kterém na místě zahynuli tři
cestující, osm jich bylo těžce zraněno, dva
cestující lehce a pouze jedna cestující
vyvázla bez zranění. Řidič autobusu utrpěl
těžká zranění. Železniční provoz byl
přerušen cca na 4 hodiny.
BÝVALÁ AUTOOPRAVNA A GARÁŽ BOHUMILA PROTIVY V JENEČKU, TYPICKÝ PRVOREPUBLIKOVÝ VLAK – FOTO: M. BABICKÝ
doprava
MICHAL BABICKÝ
Jak letošní zima zkrášlila pražskou ZOO
Kdo by neznal pražskou zoologickou
zahradu v Tróji. Každý z nás ji minimálně
jednou navštívil. A pokud máte děti a jste
z Prahy, pak je zoologická zahrada jistě
častým cílem vašich rodinných výletů.
Navštívili jste ji ale už v zimě? Že ne? Že je
na to moc zima a nebo je většina zvířat
schovaných? Opak je pravdou. Zima dodá
prohlídce zoologické zahrady nebývalé
kouzlo. A hlavně – nebudete se tlačit mezi
chuchlem lidí třeba v pavilonu opic.
My jsme jednu takovou zimní procházku
v ZOO absolvovali a nemohli jsme si ji
s dětmi vynachválit.
Viděli jsme všechna zvířata bez
zbytečných tlačenic, užili si v pavilonu
opic výhled na Richarda a viděli skotačící
opičí miminka. Pravda, sloni, hroši a žirafy
byly zrovna v tu dobu k vidění pouze
ve vnitřních pavilonech, ale na zážitku
a rozzářených dětských očích to nikterak
neubralo. A když už nás mráz studil
za nehty, zašli jsme do pavilonu indonéské
džungle, kde jsme se řádně prohřáli
a vydali se na další prohlídku.
Po celé zoologické zahradě máte
k dispozici toalety, kde najdete i
přebalovací pult, automaty na teplé
nápoje a stánky – restaurace
s občerstvením. V restauraci najdete
Praktické informace:
NEJBĚŽNĚJŠÍ JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ.
Dospělí
200 Kč
Rodiny (2 dospělí + 2 děti, 3 - 15 let) 600 Kč
Děti, 3 -15 let
150 Kč
Děti do 3 let
zdarma
Parkoviště - osobní vozy
100 Kč
OBDOBÍ – OTEVÍRACÍ DOBA
Duben, květen, září, říjen
Červen, červenec, srpen
Březen
Listopad, prosinec, leden, únor
9.00 - 18.00
9.00 - 19.00
9.00 - 17.00
9.00 - 16.00
15
HM2014_03_str01-17.indd 15
04/03/2014 15:21:50
stní
vědomo
volný čas, kultura, sport
Soutěž o dvě rodinné vstupenky do pražské ZOO
Zodpovězte správně následujících 5 otázek a vyhrajte rodinnou vstupenku
(2 dospělí, 2 děti) do zoo. Výhra, kterou věnovala Pražská zoologická zahrada, čeká hned na dva čtenáře Hostivického měsíčníku. Odpovědi zasílejte na e-mailovou
adresu [email protected] do 20. března 2014. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje. Vylosovaní výherci si budou moci vyzvednout vstupenky v kanceláři MKSH.
A nyní již otázky:
1) Jakým způsobem spolu komunikují hroši obojživelní?
2) Kolik zvířat bylo oficiálně k vidění v pražské zoo dne
9. února 1944?
3) Jak se liší slon indický od slona afrického?
4) Do jaké hloubky se dokážou potopit lachtani jihoafričtí?
5) Kolik krčních obratlů má žirafa Rothschildova?
HROŠI OBOJŽIVELNÍ – FOTO: T. ADAMEC
mimo jiné dětskou herničku, kde se
můžete na chvilku mezi procházkou
prohřát a děti pohrát.
Vyhledávanou novinkou pražské ZOO jsou
levhartí mláďata, která přišla na svět na
konci listopadu 2013. V lednu začala
opouštět porodní box a dnes již nárazově
vylézají do venkovních prostor. Krom
těchto mláďat můžete vidět i žirafí mládě,
které se do pavilonu nastěhovalo nedávno
(2. února 2014). Připojení malého samce
i jeho matky Diany ke stádu proběhlo bez
potíží. Samec je už osmdesátou žirafou
narozenou v Praze!
Máte-li o víkendu čas, v pražské ZOO ho
určitě nepromarníte! Tamarka a Jiřík byli
nadšení!
MARTINA MACHÚNOVÁ
soutěž
kino
Na počátku února došlo v hlavním sále sokolovny k významných úpravám, které zlepšily jeho akustické vlastnosti.
Věříme, že tento krok zlepší i kvalitu kinoprojekcí. Promítání začíná v 19.30 a vstupné je 60 Kč.
13. 3. 2014 Světová válka Z
Gerry Lane (Brad Pitt) pracuje
pod hlavičkou Organizace
spojených národů jako expert na
řešení nejrůznějších krizových
situací. Kdykoliv se někde na
světě mimořádně vyhrotí místní
poměry, Gerry přijede a většinou
dokáže identifikovat zdroj krize
a nalézt řešení na uklidnění
situace. Tyto schopnosti se mu
budou náramně hodit, protože
v podobnou horkou destinaci
se právě proměnil celý svět.
Lidstvo začala ve velkém
decimovat virová epidemie
gigantických proporcí, a pokud se
ji nepodaří co nejrychleji zastavit,
nebude už koho zachraňovat.
Situace je o to horší, že se virus
projevuje nebývalou agresivitou
nakažených, kteří záměrně
napadají ty, jimž se nemoc zatím
vyhýbá. Uprostřed apokalypsy
musí Gerry najít zdroj nákazy,
protože bez jeho lokalizace nelze
v boji s neviditelným nepřítelem
uspět. Hledání příslovečné jehly
v kupce sena by pravděpodobně
bylo mnohem snazší, protože cíl
Gerryho mise se může ukrývat
kdekoliv na světě.
USA/Malta, 2013, 116 min.
16
26. 3. 2014 Okresní přebor:
Poslední zápas Pepíka Hnátka
Film vychází z populárního
televizního seriálu Okresní přebor.
Jak sám název naznačuje, ve filmu
se objeví legendami opředená
postava trenéra s licencí - Josefa
Hnátka. Protože v samotném
seriálu se tento muž vyskytoval
pouze jako popel rozprášený na
houslickém hřišti, rozhodli se
tvůrci, že ho divákům představí
i ve své živoucí podobě. Příběh
celovečerního filmu je tak
situován do doby jeho života a
rozehrává dilema muže, pro něhož
je fotbal celý jeho život. Dokonce
víc než život. Titulní roli houslické
persóny ztvární divadelní
režisér, umělecký šéf pražského
Dejvického divadla a příležitostný
herec Miroslav Krobot.
Česko, 2012, 102 min.
2. 4. 2014 Hon
Čtyřicetiletý Lucas se nedávno
rozvedl a začíná žít nový život. Má
přátele, novou práci, přítelkyni a
pohodový vztah s dospívajícím
synem. Tuto porozvodovou idylu
záhy naruší jedna nahodilá lež,
která se rychle začíná šířit
v komunitě jeho přátel. Obavy
a nedůvěra se vymknou kontrole
a vesnice propadne podivné
hysterii. Lukas musí uhájit svou
čest a později v kolektivní štvanici
i holý život.
Dánsko, 2012, 115 min.
9. 4. 2014 V hlavní roli já
Irská komedie V hlavní roli já je
černá a drsná. Drsnější a černější
než většina černých komedií,
které jste mohli doposud vidět.
Jejím hrdinou je člověk, který má
oprávněný pocit, že se ocitl na dně.
Bohužel netuší, že dno může mít
i sklep. Neúspěšný herec Mark
(Mark Doherty) nosí permanentně
uštvaný výraz, jemuž dominují psí
oči. Není divu. Na konkurzech bývá
většinou do počtu a navíc během
nich zažívá mrazivá ponížení
uštědřovaná nespokojenými
režiséry (pikantní cameo rolička
režiséra Neila Jordana). Opřít se
navíc nemůže ani o přítelkyni (Amy
Huberman), toužící po přívlastku
„bývalá“, bratra (David O´Doherty),
paraplegika upoutaného na vozík,
ani o nejlepšího kámoše (Dylan
Moran), který je sice budoucí
slavný režisér a scenárista, ale
zatím utápí svůj údajný talent
v alkoholu a hazardních hrách. Jako
pověstný Damoklův meč nad ním
navíc visí hrozba vystěhování
z pronajatého bytu, protože panu
domácímu (Keith Allen) dochází
trpělivost kvůli nesplácenému
nájmu. Nějak takhle by mohlo
vypadat peklo na Zemi. Jenže pod
tenhle kotel absolutního zoufalství
lze ještě přiložit. Kombinace
blikající žárovky
v kuchyni, špatně zavěšeného
lustru, uvolněných klik u dveří
a popraskaného stropu odstartuje
sérii katastrof, které ústí v sérii
mrtvol, jež se zoufalému Markovi
hromadí před očima. Ten ve snaze
zachránit situaci roztáčí kolotoč
bizarních a absurdních situacích,
které všechno ještě zhoršují.
Komedie V hlavní roli já patří
k filmům, u kterých se královsky
bavíte, nicméně v hloubi duše se
za to stydíte, protože v ní opravdu
nic není k smíchu. Představitel
jedné z hlavních rolí Dylan Moran
patří k nejúspěšnějším britským
komikům současnosti díky lehce
anarchistickému britskému
sitcomu Black Books, který
volně vychází z poetiky Monty
Pythonů. Ostatně i oni mají ve
svém repertoáru slavný skeč, jehož
hrdinou je muž, kolem něhož se
sérií bizarních nehod kupí mrtví,
aniž by on sám třeba jen hnul
prstem.
Irsko, 2008, 89 min.
hostivický měsíčník / březen 2014
HM2014_03_str01-17.indd 16
04/03/2014 15:21:51
.JNPѺEOº 30-&5:;"5&.¬07"$§
PLBNxJUÅLPECÅSV
TMFWB
JOBEPCÆSLV
XXXHBUPD[ YDN ,Á
[DFOZxBMV[JÇOB +JIMBWTL» YDN ,Á
QMBTUPW»BFVSPPLOB
1SBIB YDN ,Á
HM2014_03_str01-17.indd 17
04/03/2014 15:21:53
HM2014_03_str18-32.indd 18
04/03/2014 15:28:33
zprávy ze ZŠ
projektový den
„voda na jedno použití“
Dne 4. a 5. 2. 2014 se třeťáci zúčastnili
projektového dne na téma “Voda
na jedno použití“ V průběhu celého
projektu se žáci seznámili se zdroji
pitné vody. Za pomoci interaktivní
prezentace si uvědomili, odkud
pochází voda v našich domácnostech
a jak složitým procesem prochází, než
se dostane ke spotřebiteli. Závěr patřil
FOTO: ARCHIV P. KREJČÍ
ve třetích třídách
zamyšlení nad možnostmi snížení
spotřeby vody v domácnostech. Děti si
z celého projektu plného zajímavých
pokusů odnesly nejen spoustu zážitků,
ale i nových poznatků.
ZA PANÍ UČITELKY TŘETÍCH TŘÍD
Mgr. PETRA KREJČÍ
peníze hýbou světem
putování za zlámanou grešlí
o vývoji peněz. Seznámili se s podobou
peněz v historickém vývoji, uvědomili
si, jak dlouhá cesta vede k jejich
získání, jak snadno je lze utratit.
Vlastní linií bylo porozumění rčením
a slovním spojením, kde se vyskytují
různé výrazy pro peníze. Věříme, že
si děti po zhlédnutí expozice již dokáží
představit, jak symbolická funkce
peněz může ovlivnit životní styl a
lidskou morálku.
OHLASY ŽÁKŮ
V Národním muzeu bylo všechno moc
pěkné. Ale nejvíce se mi líbila 12,5 kg
těžká zlatá cihla a poprvé jsem držel
zlato volně v ruce.
Toníček Benda, 3. A
V Národním muzeu se mi líbilo,
protože exkurze byla poučná a hezky
připravená. Byly tam obrazy, mince a
nejvíce se mi líbila zlatá cihla, vážila
okolo 12,5 kg.
Vašík Mayer, 3. B
návštěva školní družiny
V únoru jsme se vypravili s dětmi
ze školní družiny do solné jeskyně
v Hostivici. Malí reportéři by se s vámi
rádi podělili o své zážitky:
Když se nadechneš, tak je to jako
u moře. Když tam je světlo, kameny svítí.
Je tam veselo. Hezky tam bublá jezírko.
Když se rozsvítí všechny světla, tak už je
konec. Odpočineme si tam
a dýcháme čerstvý, čistý vzduch.
Když tam přijdeme, tak se rozcvičíme,
pak si čteme pohádku, hrajeme si
a nakonec se díváme na pohádku
Prasátko Pepa v televizi. Pak jsme se
vrátili zpět do družiny. V solné jeskyni
bylo hodně dětí a kamarádů. Každý
kamarád si mohl lehnout na lehátko a
V Národním muzeu jsme měli desky
a psali jsme si do nich úkoly. Dříve
se platilo různými věcmi, například
česnekem, čajem, kamenným
kotoučem atd. Můžeme platit i
kartou nebo šekem nebo různými
bankovkami.
Brian Hentsch, 3. A
V Národním muzeu mě zaujala zlatá
cihla, která vážila přes 12 kg. Mohli
jsme si ji potěžkat. Moc se mi tam
líbilo a myslím si, že se tam líbilo všem.
Pokud toto čtete a nebyli jste tam,
tak tam jeďte a bude se Vám tam také
líbit. Líbil se mi ještě zlatý 100dukát. Je
jich na světě jen šest. Byla tam i sbírka
starých mincí.
Petr Broda, 3. B
Mgr. PETRA KREJČÍ A Mgr. LADISLAVA
EVANOVÁ , TŘÍDNÍ UČITELKY
v solné jeskyni
chvíli si odpočinout. Byla s námi paní
vychovatelka. Bylo tam prostě hezky.
FOTO: ARCHIV I. SUCHÁNKOVÉ
Dne 17. 2. 2014 navštívili žáci 3. A a 3.
B v rámci výuky finanční gramotnosti
velkolepou výstavu „Peníze hýbou
světem“. Na výstavě se žáci seznámili
s celospolečenským fenoménem,
který již dlouhá staletí hýbe světem
i lidskými osudy. Expozice žáky
provedla od starověkého tržiště, přes
středověké doly až po koloniál na
přelomu 19. a 20. století. V průběhu
výstavy se děti ocitly na několik
minut v ,,Trezoru“, kde si prohlédly
nejcennější minci českých sbírek –
stodukát Ferdinanda III. Zjistily, co
všechno můžeme ukládat do trezoru.
Jedinečným zážitkem se bezesporu
stalo potěžkávání zlaté cihly, jejíž
váha je 12kg. Výstava nezapomíná
ani na problematiku kriminality, jako
je padělatelství, loupeže a podvody.
Žáci zjistili, jaké ochranné prvky mají
bankovky.
V průběhu expozice, žáci vyplňovali
pracovní listy, kde se zúročili
informace a získané vědomosti
Jáchym Růžička (2. D) a Anička Wangová
(1. D)
Společně s družinou jsme byli v solné
jeskyni. Všude tam byly solné křišťály,
solné krápníky. Jsou tam solné kameny, je
tam i televize. Bylo tam také malé jezírko a
nad ním vodopád. Bylo to tam moc hezké,
no super. Přede dveřmi si musíme všichni
sundat bundy. Když se nadechneme, tak
cítíme sůl až v krku. Seděli jsme a hráli
jsme hry, zahrabávali jsme se a nakonec
jsme se koukali na televizi.
Matyáš Pospíšil (1. E)
a Jindra Vojta (1. E)
ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ HOSTIVICE PANÍ
VYCHOVATELKY ILONA SUCHÁNKOVÁ A
JITKA SVADBOVÁ
19
HM2014_03_str18-32.indd 19
04/03/2014 15:28:35
zprávy ze ZŠ
Páťáci a šesťáci si postupně zaskočili
do Afriky a navštívili zábavněškolící centrum Atlantis Center,
vybavené jako přehlídka starověkého
Egypta. Co zde zažili je popsáno jejich
pocity a dojmy ať už ze skupinové
práce v páté třídě nebo slohu v šestém
ročníku.
Naše exkurze v Atlantis Centru začala
za prosklenými dveřmi jednoho
pražského domu, za kterými jsme
sestupovali do podzemí. Prvním
z programů bylo „Faraonovo
tajemství.“, při kterém nás provedla
průvodkyně v kostýmu ze starověkého
Egypta třemi místnostmi a mohli jsme
si vyzkoušet nejrůznější zajímavosti
a rituály pocházející z té doby.
Nejdříve jsme se dozvěděli historii
Egypta a také, co jsou to kartuše
a jak vypadaly. Bylo to označení
oválných tvarů, do kterých byly
zapisovány hieroglyfy pouze jména
faraonů a bohů. Každý panovník měl
dvě kartuše, do jedné se zapsalo jeho
jméno a do té druhé jeho titul, tedy
panovník Horního a Dolního Egypta.
Měli jsme uděleno privilegium stát se
na chvíli božským vládcem a pomocí
hieroglyfů si do kartuše zaznamenat
své vlastní jméno. Vzali jsme si tropické
klobouky a vypravili se dál.
Další místnost byla jako hrobka
a mohli jsme se stát na chvíli bohy,
kteří byli u rituálu pohřbívání. Odkryli
jsme mumii, pomodlili se, abychom
jí popřáli šťastný posmrtný život
a zakryli jsme ji. Paní průvodkyně nám
popisovala co se dělo s tělem po smrti
hlavně u panovníků a bohatých lidí
a vysvětlila, jak vypadala mumifikace
nebo balzamování a pohřbívání. Viděli
jsme také sarkofág.
Ve třetí místnosti jsme se účastnili
soudu s duší. Někteří z nás byli
převlečeni za bohy, za soudce a
za duši zemřelé a všichni pokládali
té duši otázky, podle kterých dával
soudce klady a zápory na váhy. Duše
byla nakonec rozsouzena jako nevinná.
Potom jsme se mohli podívat
a vyzkoušet si, jak fungují matematicko
- fyzikální jevy a zákony. Byly zde
exponáty, které nám umožnily se
seznámit s mechanikou, statikou,
magnetickými póly nebo bublinkami.
Vyzkoušeli jsme např. Newtonovu
houpačku, Pontonový most, Svět
bublinek, ozubená kolečka, různé
hlavolamy.
Viděli jsme i krátkou laser show
a dozvěděli jsme se více o využití laseru
a o nebezpečí, která tento vynález
přináší. Laserové záření je nejjasnější
známé světlo, je dokonce jasnější
než sluneční. V laseru vzniká tenký
svazek paprsků, který má takovou
intenzitu, že by byl schopen propálit
díru v oceli. Slovo „Laser“ pochází
z anglického „Light Amplification
by Stimulated Emission of Radiation“,
což je něco jako „zesilování
světla pomocí simulované emise
záření.“ První laser sestrojil v roce
1960 Theodore Maiman tak, že do
speciální tyče z umělého rubínu vysílal
záblesky obyčejného světla.
Centrum se nám moc líbilo a bylo pro
nás poučné a také docela zábavné.
ZŠ – FOTO: ARCHIV S. JAREŠOVÉ A G. BURSOVÉ
Atlantis Center
Mgr. SIMONA JAREŠOVÁ, Mgr. GABRIELA
BURSOVÁ, TŘÍDNÍ UČITELKY 5. B A 6. B
okresní kolo Olympiády
V letošním roce se opět naše škola
zúčastnila okresního kola Olympiády
z českého jazyka. Již 40. ročník se konal
6. 2. 2014 v příjemném prostředí ZŠ
v Dolních Břežanech. Své znalosti si
za naši školu jely s ostatními vrstevníky
poměřit M. Daňková z 9. A a T. Uhrová
z 9. B. - vítězky školního kola. Téma
slohové části „Jak jsem si osladil/a/
život“ nabízelo mnoho možností
zpracování a mluvnická část se také
dala zvládnout. Nakonec si s 19 body
odvezla 4. místo T. Uhrová z 9. B. M.
Daňková z 9. A se se svými 16 body
dělila o 10. - 15. místo se soupeřkami
z okolních škol, které dosáhly stejný
počet bodů. Gratulujeme! Byla to
dobrá zkušenost a kdoví? Třeba příště
budeme ještě lepší!
VYUČUJÍCÍ ZŠ HOSTIVICE
FOTO: T. UHROVÁ
z českého jazyka
Mgr. SOŇA ŠULCOVÁ,
školní kolo Olympiády v ruském jazyce
V týdnu od 4. 2. do 7. 2. 2014 se na
Základní škole Hostivice uskutečnilo
školní kolo Olympiády v ruském jazyce.
Soutěžilo se ve 2 kategoriích, mladší
žáci (6. a 7. třídy) a starší žáci (8. třídy).
Školního kola se zúčastnilo celkem 65
žáků. I přesto, že se ruský jazyk vyučuje
na naší škole prvním rokem, výsledky
byly velmi dobré. V kategorii mladší
školní žáci se na prvním místě umístila
Adriana Brana 6. A, na druhém místě
Vašková Anna 7. A a o třetí místo se dělí
20
Kateřina Kalců 7. A a Natália Sontágová
7. A. V kategorii starších žáků se na
prvním místě umístila Lucie Gabčová 8.
B, na druhém místě Nikola Vyšohlídová
8. B, na třetím místě Jana Petříková 8. B.
Vítězka starších žáků, Lucie Gabčová,
postupuje do krajského kola, které se
uskuteční v Příbrami. Vítězům bych
ráda pogratulovala. Závěrem mi dovolte
poděkovat všem žákům za jejich úsilí
a snahu při studiu ruského jazyka. Do
dalšího studia všem přeji mnoho píle,
ctižádosti a disciplíny.
Nikdy nevíte, kdy to, čemu se naučíte,
zúročíte. Pro některé je studium cizího
jazyka pouhou nutností, jiní berou
studium jazyka jako možnost rozšířit své
jazykové možnosti a uplatnění na trhu
práce, najdou se i tací, kteří se během
hodin aktivně zajímají o národní kulturu
a historii dané země, poctivě studují
a plní své školní povinnosti. Obecně
si troufám říci, že pro studium cizího
jazyka je důležitá nejen trocha talentu,
hostivický měsíčník / březen 2014
HM2014_03_str18-32.indd 20
04/03/2014 15:28:37
zprávy ze ZŠ
ale i motivace a samozřejmě ctižádost
a píle. Studium jazyka není jen o slovní
zásobě, ale i o porozumění národní
mentalitě a kultuře.
Ruský jazyk se v poslední době dostává do
popředí, řadí se mezi perspektivní jazyky.
Je jedním ze šesti úředních jazyků OSN.
Ruština patří mezi nejrozšířenější světové
jazyky, je nejužívanějším slovanským
jazykem. Rusky mluvící země jsou
oblastmi velkých obchodních příležitostí,
proto je v současnosti znalost ruštiny stále
více požadována na celém světě.
V dnešní době se začínají mladí lidé
k ruštině a rusky hovořícím oblastem
opět vracet, nalézají zde kulturní
bohatství, přírodní krásy a v neposlední
řadě i mnoho příležitostí
k uplatnění svého vzdělání.
Věřím, že ruský jazyk, jakožto cizí jazyk
nebude studentům hostivické školy cizí.
Mgr. PETRA KREJČÍ,
UČITELKA RUSKÉHO JAZYKA
Rozhodli jsme se ukončit 1. pololetí
slavnostně a netradičně - v galerii Zdeňka
Hajného. Po delší cestě jsme dorazili do
nenápadného domečku zasazeného mezi
stromy. Uvítala nás moc milá paní. Před
vchodem jsme si pohladili veliký a krásný
kámen, který nás měl ochraňovat. Když
jsme si odložili, mohli jsme se konečně
rozhlédnout pořádně kolem sebe. Ocitli
jsme se v krásné místnosti s nádhernými
obrazy. Světlo bylo lehce tlumené a
vytvářelo příjemnou atmosféru tepla
a pohodlí. Hrála nevtíravá hudba, která
dodávala celému prostoru pocit bezpečí.
Obrazy byly většinou ve světlých barvách
a ty se vzájemně prolínaly. Propojením
s drahokamy jsme si mohli změřit svůj
tep nebo zjistit, v jakém rozpoložení se
nacházíme - jestli se bojíme, jestli jsme
v klidu nebo jsme nervózní a podobně.
Navlékli jsme si na tři prsty čidla a podle
zabarvení kamenů, před kterými jsme
seděli, jsme poznali, jaké jsou naše
vnitřní pocity. Zjistili jsme, že na nás
působí i dotyk osoby.
Když jsme si vše prohlédli, pohlédli jsme
ještě do bezedné jámy představující
vesmír tvořený z krystalů, skla a zrcadel
a vystoupali jsme po schodech do
Křišťálové čajovny. Tam jsme dostali
výborný černý čaj z Nepálu a přitom
sledovali projekci Vesmírné písně.
FOTO: VALENTÝNA MALÍKOVÁ
Galerie Cesty ke světlu
Nakonec nám p. uč. Pecháčková rozdala
pololetní vysvědčení. Byl to zážitek, na
který budu ráda vzpomínat.
ZA 8. B KAČKA ROKYTOVÁ
Dne 20. 2. 2014 nás ve škole navštívila
paní Lydie Tischler, která v našem věku
zažila koncentrační tábor. Podělila se
s námi o své zážitky, vyprávěla
nám o svém dětství před začátkem
války. Zajímavé bylo také povídání
o transportu i to, jak se vlastně do
koncentračního táboru dostala.
Prošla třemi koncentračními tábory –
Terezínem, Osvětimí a Chemintzem.
Dozvěděli jsme se, jak se tam žilo, co
jedli, co dělali. Byly tam také její sestra
a maminka, která ale nepřežila. Nyní
p. Tischler žije v Anglii. Měli jsme
možnost se také ptát na vše, co nás
zajímalo. Paní Lydie byla moc milá,
příjemná a sympatická. Tuto návštěvu
nám zprostředkovala p. Rokytová –
maminka naší spolužačky. Bylo to
opravdu zajímavé povídání a je až
neuvěřitelné, jak moc se náš život a
život této paní v našem věku liší. Nikdo
z nás by nechtěl zažít to samé jako paní
Lydie Tischler.
JULIE HUDYMÁČOVÁ, 8. B
/ZA 8. A 9. ROČNÍKY/
FOTO: M. ERBOVÁ
vzácná návštěva
Z DALŠÍCH OHLASŮ
„ Tato paní mě opravdu uhranula svou
vyrovnaností a odvahou.“
Iveta Šenerová, 8. A
„ Také mi přišlo úžasné, že o tom vůbec
mluvila. Znám totiž jednoho pána,
který po tom, co prožil, o tom nedokáže
mluvit.“
Michal Dvořák, 8. A
„ Obdivuji tuto ženu za to, že přežila,
jak je silná a po to všem se stále na svět
směje.“
Renata Černá, 8. A
„ V této době bych žít nechtěl, obdivuji
všechny, co přežili včetně vojáků.
Martin Nagy, 8. A
„ Ona je můj český hrdina.“
Václav Studnička, 8. A
„ Po dobu přednášky mě v některých
chvílích až zamrazilo a teď vím, že
koncentrační tábory byly horší než v mé
mysli.“
Nicola Vyšohlídová, 8. B
„ Doufám, že se tato beseda bude
opakovat a dozvím se více detailů o
válce.“
Jan Cigler,8. B
„ Jsem rád, že tato doba je jiná a není
válka - aspoň prozatím.“ David Vít, 8. B
za Foglarem a Shakespearem
V únoru měli žáci 5. A a 8. A a 8. B možnost
vyrazit za kulturou do pražských divadel.
Zatímco ti mladší zhlédli představení
podle slavného kultovního Foglarova
románu „Záhada hlavolamu“, ti starší byli
příjemně překvapeni moderní úpravou
Shakespearovy pohádkově laděné komedie
Sen čarovné noci.
JITKA PECHÁČKOVÁ,
VYUČUJÍCÍ ČJ
ZÁHADA HLAVOLAMU, hlasy dětí:
„ Mně osobně se divadlo moc líbilo a chtěla
bych se tam ještě jednou podívat, protože
to byla opravdová nádhera. Všichni, kteří
toto představení vytvořili a zahráli, si
zaslouží velký potlesk.“ Eliška Ogárková
„ Toto přestavení se mi moc líbilo a
hodnotím je velkou jedničkou.“
Tereza Dvořáková
„ Představení se mi moc líbilo, protože
bylo hodně dobrodružné a napínavé.“
Matěj Hladký
„ Velice se mi představení líbilo, šla bych
na to klidně znovu a doporučuji, abyste
se na ně šli podívat.“
Karina Černochová
21
HM2014_03_str18-32.indd 21
04/03/2014 15:28:40
„ Představení Záhada hlavolamu se mi
líbilo. O knížce mi říkali rodiče, a tak bych
si ji chtěl také přečíst.“
Milan Všetečka
SEN ČAROVNÉ NOCI
Ráno jsem vstala s dobrým pocitem, že
půjdu do divadla místo toho, abych šla
do školy. Sešli jsme se celá třída před
školou a pokračovali jsme hromadnou
dopravou až do divadla.
Jsme v sále, už všichni sedíme a čekáme,
kdy to přijde. Zvoneček poprvé a
podruhé a najednou stojí před oponou
Puk. Vyslechneme si krátké upozornění
a opona se roztáhne. Na první pohled
obyčejné divadlo, ale to jsem soudila
pouze v první scéně, pak přišlo
překvapení a s ním víly, Titánie a Oberon
a spousta dalších postav. Chce to být
pozorný, aby se v tom člověk neztrácel.
Nejkrásnější ze všech dekorací mi přišel
les a jeho úžasné mechové pohovky a
keříky, které víly rozsvěcely a zhasínaly
podle toho, jak se jim zachtělo. Nesmím
také zapomenout na nezaměstnaného
Kostase a další tři parťáky. U mě bodoval
Nikos. Věta, kterou dlouho nezapomenu
je: „ Mám bejt jako velkej frajer?“. A hned
poté si sundal triko.
FOTO: A. JAKUBKA
zprávy ze ZŠ / zprávy z MŠ / polemika a názory
Byl to úžasný zážitek, jsem si jistá, že
bych na podobné představení šla i ve
volném čase.
DONA ŠEMELÍKOVÁ, 8. B
Být dítětem mezi šestým a sedmým
rokem je těžké, moc těžké. Skoro nic
nemůžete, ale přitom toho tolik musíte.
Valí se na vás tuny informací, které je
třeba vstřebat, zapamatovat si,
a v neposlední řadě úspěšně zúročit.
Jak si zavázat tkaničku nebo zapnout
bundu. Přemísťování barevných kuliček,
aby jich bylo na jedné hromádce pět, na
druhé osm. Hlavně, aby se nerozkutálely.
Začíná slovo „zebra“ na z nebo r? A co
xylofon? Těžký to slovní úkol, když si v té
chvíli ani nedokážete vybavit, jak takový
xylo..co? vlastně vypadá.
„Pomoz prosím mladším kamarádům
s oblékáním.“ „Rozdej papíry na
malování a na nikoho nezapomeň.“
„Předškoláci si sednou ke stolečkům.
Ostatní děti si vezmou stavebnici
a postaví velký hrad.“ atd atd… K tomu
každý týden domácí úkol, příprava
na každodenní povinnosti ve škole.
Jednoho by až napadlo, že je to nefér,
diskriminace předškoláka. Naštěstí však
tohle cizí slovo ještě není ve slovníku
obyčejného šestiletého člověka, tudíž
zamýšlení se nad situací v této rovině
nepřipadá v úvahu. Tak milí mladí
šestiletí plní rozmanité úkoly s nadšením,
větším či menším, učí se vše potřebné,
co budou potřebovat příští rok ve velké
a neznámé škole, a připravují se na svou
první opravdovou zkoušku z „dospělosti“,
zápis do ZŠ. Vždy se však tato událost
nesetkává s radostným očekáváním,
jak bychom si my dospělí představovali.
Stres z neznámého, nové paní učitelky,
„zkoušení“ rovnou u tabule, nebo v lavici
nad papírem se spoustou geometrických
tvarů, čárek a puntíků. Kde jsou barevné
kuličky v pohodlném prostředí tak známé
třídy MŠ? Může se tedy stát, že nadějný
předškolák začne „stávkovat“. Ne každý
je plně připraven zasednout do školní
lavice, čtyři hodiny dávat pozor, aby
mu neuteklo nic důležitého, a zasněně
nehledět z okna, jak kolem prochází
bývalá třída ze školky. Opustit kamarády,
se kterými člověk strávil několik let,
něco se nazlobil, a povyměňoval s nimi,
i přes zákaz rodičů, své Petshops či
Transformers, to je to nejtěžší. Malou
útěchou budiž, že někteří z nich budou
pokračovat ve studiu ve stejné školácké
třídě, či aspoň na stejném patře. Být
předškolákem je těžké, moc těžké.
Skloubit učení, hry, přivykání si představě
úplně nového života a nových povinností,
to chce pořádnou dávku odvahy
a odhodlání. Je toho opravdu mnoho
co naši předškoláčci musí zvládnout,
aby úspěšně vykročili do života.
Nesmíme však zapomínat, že každé dítě
je jiné a vyvíjí se svým tempem. Chystají
se do školy, ale školáci to rozhodně ještě
nejsou. Stále si potřebují hodně hrát, mít
možnost pohybového vyžití a odpočívat.
Případnou nejistotu a obavy se snažíme
společně se základní školou alespoň
částečně u předškoláčků eliminovat tím,
že se před zápisem zúčastníme jedné
vyučovací hodiny v prvních třídách. Děti
se při této příležitosti potkají se “starými
kamarády“ a na vlastní kůži si vyzkouší
jaké to je chodit do školy. Každý rok jsou
totiž paní učitelky v prvních třídách na
FOTO: ARCHIV P. BĚLOHLÁVKOVÉ
já, předškolák
naši návštěvu bezvadně připravené
a v hodině zapojují i děti ze školky. Ale
ani rodiče to nemají v tomto období
jednoduché, mnozí z nich se totiž
potýkají s otázkou, zda své dítko
do školy zapsat či ne. Na začátku hledání
odpovědi na tuto otázku může být
vodítkem pomocný materiál “Desatero
pro rodiče dětí předškolního věku“, které
najdou rodiče i na našich internetových
stránkách, zvážit by měli i názor
mateřské školy, ale rozhodující je vždy
posouzení školní zralosti z pedagogickopsychologické poradny.
Na závěr přejeme předškoláčkům, aby
se jim na cestě za vzděláním vedlo co
nejlépe a všem těm, kteří je po této cestě
vedou, a kteří 28. března oslaví svůj
svátek, našim UČITELŮM A UČITELKÁM
hodně úspěchů v jejich velmi náročné
a odpovědné práci.
ZA KOLEKTIV MŠ PETRA BĚLOHLÁVKOVÁ,
ŘEDITELKA ŠKOLY A ELIŠKA KODYMOVÁ
polemika a názory
Hostivice – a co dál (v roce 2014)
V lednovém čísle Hostivického měsíčníku
byl mimo jiné otištěn polemický článek
k programu rozvoje města. Kromě
několika příznivých ohlasů od našich
spoluobčanů na tento článek reagoval
22
pouze pan místostarosta, který bohužel
omezil svou reakci především na
revitalizaci Litovického potoka. S jeho
argumentací by bylo možno polemizovat,
zajímavá je např. téměř 100% možná
dotace na tuto investici. Stejně tak by
se dalo zeptat, zda na ROP pro střední
Čechy v oblasti životního prostředí jsou
k dispozici finanční prostředky právě
jen pro revitalizaci potoka – proč nelze
hostivický měsíčník / březen 2014
HM2014_03_str18-32.indd 22
04/03/2014 15:28:41
polemika a názory
využít finančních prostředků např. pro
obnovu rybníka v Břvích a vybudování
třeba veřejného koupaliště (které tam
kdysi bylo), obdobně jako je koupaliště
na rybníku v Praze – Motole? Trochu
nám uniká smysl revitalizace Litovického
potoka, který vytéká ze zabahněného
a v létě zahnívajícího rybníka, nicméně
revitalizace byla již zastupitelstvem
schválena a není naším cílem se
soustřeďovat pouze a právě na tuto
investiční akci.
V současné době nemají občané Hostivice
příliš mnoho možností se vyjadřovat
k investiční politice města, která je
z našeho občanského pohledu poněkud
nepřehledná. A že by bylo kde investovat
– město by potřebovalo investovat např.
do infrastruktury (mateřské školky), dále
tam, kde se nám zvyšuje tzv. vnitřní dluh,
tj. nutné náklady na opravy ulic, chodníků
a kanalizační sítě, na které nezbývají
prostředky. Publikovaný rozpočet je
uváděn pouze v souhrnných číslech,
které bohužel nejdou rozklíčovat tak,
aby bylo možné se vyjádřit k jednotlivým
investičním akcím.
Otázka tedy je, co by měl asi představovat
konkrétně zpracovaný program rozvoje
Hostivice. To, co bylo představeno,
je natolik obecné, že to prakticky
s reálným budoucím stavem nemá
mnoho společného. V neposlední řadě
by bylo možná zajímavé, kolik nás stálo
zpracování 66 stran dokumentu, který
se zpracovával tři roky ve spolupráci
převážně s externí firmou Best Kommerce,
s.r.o. Jaká je pak efektivnost vynaložených
finančních prostředků za takový
v konkrétnosti nepoužitelný materiál?
Domníváme se, že je zbytečné podrobovat
Program rozvoje města Hostivice další
kritice, ten, kdo měl zájem, si jistě
vytvořil vlastní názor. S tím souvisí asi
také poměrně malá, až nulová odezva
na jeho publikování na stránkách města.
Ohlédněme se spíše na dosavadní kladné
stránky rozvoje města a na tomto základě
zvolme odpovídající pozitivní rozvoj
v dalších letech. Aby tento rozvoj měl
reálné kontury, bylo by vhodné zpracovat
krátkodobý cca dvouletý a střednědobý
(cca pětiletý až sedmiletý) konkrétní
rámcový plán jak v oblasti investičního
rozvoje, tak běžného fungování a
rozvoje města. Tyto plány by obsahovaly
konkrétní priority, ke kterým by byly
přiřazeny i předpokládané investiční a
provozní náklady, které by se promítaly
do rozpočtů jednotlivých let. Zároveň by
byl uveden i navrhovaný zdroj úhrady
těchto nákladů (např. vlastní zdroje,
dotace, cizí investor apod.). Při tomto
plánování by byl brán zvláštní zřetel na
současné problémy občanů města. Jako
příklad můžeme uvést řešení nadlimitního
množství vápníku a hořčíku v dodávané
pitné vodě. U těchto projektů jako je
např. výstavba úpraven pitné vody
apod. lze v následujících letech využít
i dotačních operačních programů ŽP
i ve spolupráci s dotčenými obcemi
StČ kraje. Tyto plány by byly určitým
vodítkem, nikoliv dogmatem a pravidelně
by se na jednáních zastupitelstva města
vyhodnocovaly a prostřednictvím jak
internetu, tak třeba i Hostivického
měsíčníku se s tím seznamovali i občané
města. Tak by se občané více „vtáhli“
do dění ve městě, občané by se přímo
zúčastnili na zajišťování rozvoje města
a nesli by tak i svůj díl odpovědnosti
za svoje město.
Současná poměrně malá zpětná vazba
na podněty města (viz 3% odpovědí
v minulém článku) je také jedním ze
současných problémů komunikace mezi
radou, zastupitelstvem a občany
a je i výrazem určité letargie obyvatel na
řízení obce. V tomto směru je určitou
nadějí nový zastupující ředitel Městského
kulturního střediska a jeho plány na
zvýšení účasti občanů jak na kulturním,
tak ve svém důsledku i běžném životě
našeho města. Předpokladem efektivního
výsledku ale je aspoň trochu aktivní účast
na komunikaci s občany ze strany členů
Rady města a zastupitelstva (tedy pokud
se s danou problematikou seznámili).
Není dobré, aby s občany prostřednictvím
Hostivického měsíčníku diskutoval pouze
místostarosta obce, pan ing. Jiří Kučera.
Pod patronací MKS by bylo možné ustavit
PR nejen pro propagaci města navenek,
ale i uvnitř města buď speciální telefonní
linkou, kam by bylo možné volat a psát
i anonymně, nebo sloupku v HM pod
názvem polemika, názory a dle povahy
příspěvku by na základě vyzvání starosty
či místostarosty reagoval určený člen rady
nebo zastupitelstva.
Občan Hostivice chce jistě mít nejen hezký
a útulný byt či dům a zahrádku, ale chce
žít i v příjemném prostředí plně funkčního
města.
ING. VLADIMÍR OSOBA,
ING. VOJTĚCH MUŽÍK
ke kalkulaci stočného
Občané Hostivice jistě s povděkem přijali
iniciativu pana místostarosty k vysvětlení
nárůstu stočného v našem městě. Je jen
škoda, že pan místostarosta neobdržel
relevantní informace, aby mohl popsat
jednotlivé nákladové položky, které
vstupují do kalkulace ceny. Součet těchto
nákladů by se pak vztáhl ke spotřebované
vodě (např. 350 000 m3/rok) a pak
by transparentním způsobem byla
vysvětlena cena stočného za 1 m3. Takto
vysvětlení pana místostarosty budí dojem
pouhé marginálie.
Za povšimnutí stojí sdělení o odpisech
infrastrukturního majetku. V minulém
roce se odpisy jako nákladová (nikoliv
výdajová) položka účtovala ve výkazech
města. Nyní po převodu majetku ČOV
do majetku TSH, účtuje tuto nákladovou
položku tato příspěvková organizace a
protože si těmito odpisy zvyšuje TSH
náklady, tak o tyto zvýšené náklady
zvyšuje své příjmy o zvýšenou cenu
stočného pro obyvatele Hostivice.
Výsledkem pak je přenesení současných
(a po rekonstrukci ČOV i budoucích)
nákladů města na každého občana.
Z finančního hlediska pokud to TSH
nerozpustí do jiných aktivit, se tedy nově
jedná o spoření občanů Hostivice do
prasátka.
ING. VLADIMÍR OSOBA
Opravdu místostarosta neví, o čem píše?
Článek pana Osoby naznačuje, že jsem
při psaní svého příspěvku ke stočnému
neměl k dispozici kalkulace této ceny.
Tato spekulace není pravdivá. Protože
jednotlivé kalkulace schvaluje rada
města, mají je všichni její členové
v podkladech pro jednání. Kalkulace
zpracovávají TSH v tabulkách
předepsaných opatřením obecné povahy
čj. 22402/2006-16330. Domnívám se
však, že čtenáři (včetně mě) těžko mohou
posoudit, zda jednotlivé částky
v kalkulaci odpovídají potřebám provozu,
zda je např. potřeba v letošním roce
k provozování kanalizace 250 000 Kč
na chemikálie a 380 000 Kč na ostatní
materiál … K pochopení nárůstu ceny
bylo nejlogičtější vysvětlit rozdíl mezi
kalkulacemi na roky 2013 a 2014, který
spočívá právě v zahrnutí části odpisů
do nákladů. Pro zájemce jsou kalkulace
k dispozici na úřadě, ale jejich zveřejnění
v Hostivickém měsíčníku nevidím jako
přínosné pro většinu čtenářů. Znovu
připomínám, že byly kontrolovány
speciálním finančním úřadem a shledány
bez závad. Prostředky z odpisů převádí
TSH podle zákona
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů do investičního fondu a jsou
určeny k investicím na udržování a
obnovu majetku. Změnou se částečně
řeší dosavadní vytváření skrytého dluhu
v investování do vodohospodářské
infrastruktury, které by bylo v budoucnu
třeba řešit z rozpočtu města, na úkor
jiných investic.
PROGRAM ROZVOJE, INVESTICE A
POLEMIKY
Program rozvoje města Hostivice,
který zastupitelstvo schválilo loni
v listopadu, je prvním strategickým
dokumentem tohoto druhu v historii
Hostivice. Kdo sleduje, co se probírá na
23
HM2014_03_str18-32.indd 23
04/03/2014 15:28:42
polemika a názory / společenská kronika
zasedáních zastupitelstva, ví, že nevznikal
lehce. Osobně jsem rád, že se ho podařilo
dokončit a schválit. Potřebujeme ho
k podávání žádostí
o dotace, soulad záměru s programem
rozvoje (strategickým plánem) žadatele
se stává nutnou podmínkou k tomu,
abychom mohli uspět. Přesto věřím,
že program rozvoje neskončí jako
„povinný“ papír, ale že se k němu
budeme vracet a využívat ho. Hlavní
smysl je v tom, aby zastupitelé při
rozhodování o jednotlivých záležitostech
měli na paměti vizi, co z Hostivice chtějí
udělat.
V posledních letech jsme přijali několik
změn, které mají pomáhat zastupitelům
při správě města. Rozpočtový výhled,
který ukazuje finanční možnosti města
v nejbližších 5 letech, každoročně
aktualizujeme a zastupitelé kromě
souhrnných tabulek dostávají i rozpisy,
které uvádějí předpokládané čerpání
peněz na běžné výdaje a především na
významné investice v jednotlivých letech.
Navazující rozpočty na jednotlivé roky
schvalujeme v prosinci a upravujeme
v lednu podle výsledku hospodaření
v předchozím roce, takže je možné
připravovat a realizovat schválené
akce hned od začátku roku, zatímco
dříve město až do března hospodařilo
v rozpočtovém provizoriu, kdy se mohou
hradit jen běžné výdaje.
Uznávám, že občané ze schváleného
rozpočtu mnoho nepoznají.
Podkladem pro schvalování rozpočtu
je však i rozepsání jednotlivých čísel
do podrobnějších položek – typů
běžných výdajů či konkrétních investic.
Tento podklad musí být označován
jako odůvodnění, nikoliv jako
příloha. Bývá nám občas vytýkáno, že
schvalujeme příliš mnoho rozpočtových
opatření během roku. Pokud bychom
však rozepsali vlastní rozpočet
podrobněji, bylo by změn během
roku několikanásobně více. Tak, jak
rozpočet schvalujeme a zveřejňujeme,
musíme dodržet např. celkovou částku
vynaloženou na opravy a rekonstrukce
komunikací. Pokud bychom měli
závazně rozepsány plánované výdaje na
jednotlivé akce, překročení odhadu jedné
akce třeba jen o 1 000 Kč, zatímco při
jiné budou náklady nižší, by znamenalo
schválit další rozpočtové opatření.
O jednotlivých připravovaných
investičních akcích průběžně informuje
investiční odbor. Pokud město žádá
o dotaci, podání žádosti schvaluje
zastupitelstvo. Domnívám se tedy, že
občané mají představu o tom, co se
připravuje a realizuje.
V minulých letech byly investiční
priority zcela jednoznačné: škola, školka,
čistírna odpadních vod, Sokolovna a
podle možností rekonstrukce místních
komunikací. Rekonstrukce Sokolovny
a dostavba školy a školky proběhly
(byť kapacita školky nadále zůstává
problémem), rekonstrukce čistírny se
snad rozeběhne co nejdříve. K udržení
místních komunikací ve výborném stavu
bychom při jejich délce cca 35 km měli
podle mého odhadu ročně investovat
cca 25 000 000 Kč, což je mimo možnosti
městského rozpočtu. Každý rok však
proběhne úplná rekonstrukce některých
ulic a v ostatních průběžně odstraňujeme
výtluky a další závady.
Domnívám se, že v nejbližší době
bude třeba kromě zmíněných investic
investovat do udržení stávajícího
městského majetku ve vyhovujícím stavu.
Po 15 letech od dokončení již potřebuje
dům s pečovatelskou službou větší
opravy, na rekonstrukci je zralý dům
služeb na Husově náměstí, ale také se
třeba opět začíná rozpadat mariánský
sloup na náměstí …
K vedení polemik jsem poněkud
skeptický. Pamatuji dvě různá diskusní
fóra na internetu, bez soustavné péče
správce však tato forma výměny názorů
nemůže fungovat. Mám zkušenost, že
lidé raději řeší svůj problém přímo, než
aby o něm diskutovali na anonymním
fóru. Rovněž jsem zaznamenal od více
občanů, že jim vadí výměny názorů
v Hostivickém měsíčníku, pokud
vypadají spíše jako osobní spory než
řešení věcných otázek. Rozhodně nelze
očekávat, že vedení města bude ukládat
jednotlivým zastupitelům, aby reagovali
na podněty předložené v diskusním fóru.
Budu však rád, pokud nějaká platforma
pro výměnu názorů vznikne. Autorům
článku nabízím osobní setkání,
na kterém si můžeme své názory
vysvětlit podrobněji.
Dne 9. dubna 2014 uplyne smutný rok, co
nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček, pan Josef Hrazdil.
S velkou bolestí a láskou v srdci stále
vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami. Děkujeme všem, kdo mu věnují
vzpomínku společně s námi.
Jsem babičkou a tudíž se svou vnučkou
navštěvuji ráda veškeré aktivity, které se
konají v Hostivici a jsou svým programem
zaměřeny pro naše děti. Již mnohokrát
jsem navštívila akce, které jsou pořádány
pod záštitou hostince „U STOLETÉ LÍPY“,
a to především pro naše nejmenší. Jsem
vždy mile překvapena a touto cestou
bych ráda poděkovala vedení i personálu
za jejich nápady a akce pro malé i dospělé
návštěvníky a popřála jim plno nových
nápadů a mnoho štěstí v pracovním
i soukromém životě. Obyvatelka Hostivice
Závěrem ještě několik konkrétních
poznámek k textu pánů Osoby a Mužíka:
• Úprava Litovického potoka je
podpořena z Operačního programu
Životní prostředí a pouze akce v
prvcích ÚSES (jako bylo založení
zeleně nad Jenečkem v roce 2011)
a podélné revitalizace toků (jako je nyní
Litovický potok) lze dotovat
až ze 100 %.
• Břevský rybník i jeho břehy jsou
soukromým majetkem, beze změny
vlastnických poměrů nemůže být
město investorem obnovy rybníka
či dokonce koupaliště.
• Pitná voda v Hostivici má vyšší obsah
vápníku, tento parametr však není
limitován, je pro něj stanoveno ve
vyhlášce pouze rozpětí doporučených
hodnot. Voda v Hostivici splňuje
požadavky kladené na pitnou vodu.
Tvrdost vody, která nemá vliv na
zdraví, ale ovlivňuje životnost
spotřebičů, by mohlo snížit propojení
Hostivice na rudenskou vodovodní síť,
která odebírá vodu z Prahy. O tomto
řešení jednají TSH s Technickými
službami Rudná, a. s.
• Za poradenskou činnost společnosti
Best Commerce s. r. o. k přípravě
programu rozvoje včetně vyhodnocení
dotazníku (tabulky a grafy na 58
stranách) a rozpracování více variant
návrhové části bylo zaplaceno celkem
149 547,75 Kč včetně DPH.
JIŘÍ KUČERA,
MÍSTOSTAROSTA
společenská kronika
VZPOMÍNKA
Dne 6. března uplynulo 120 let od narození
paní Marie Procházkové, obchodnice
z Litovic. Vzpomíná vnuk František
Procházka.
Dne 10. března to bude 1 rok, co navždy
odešel můj manžel, tatínek a dědeček, pan
Zdeněk Pelc. Stále vzpomínají manželka
a dcera s rodinou.
Dne 4. dubna uplyne 20 let od úmrtí mého
manžela, tatínka a dědečka, pana Lumíra
Marečka ze Břvů. Vzpomínají manželka
Hana, děti a vnoučata
24
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu starostovi Jaroslavu Kratochvílovi a paní Jitce Najmanové za blahopřání a
dar k mým 80. narozeninám. Zdeněk Kadlec
Děkuji paní Aleně Matějkové a panu
starostovi za dárek a přání k mému
kulatému výročí. Jiří Čepický
hostivický měsíčník / březen 2014
HM2014_03_str18-32.indd 24
04/03/2014 15:28:42
křížovka
Chcete mít zde
Váš inzerát?
Pište na adresu
[email protected]
V tajence je výrok slavného golfisty Johna Dalyho. Její znění zasílejte na e-mailovou adresu [email protected].
Vylosovaný výherce obdrží 1 vstup do sauny v sokolovně. Výherce z minulého čísla je Kristýna Chmelíková.
25
HM2014_03_str18-32.indd 25
04/03/2014 15:28:42
František
František Polák
Polák ml.
ml.
E
L
E
K
T
R
O
I
N
S
T
A
L
ELEKTROINSTALA
AC
CE
E
Hostivice
tel:602
958 591
tel:602 958 591
www.elektro-polak.cz
www.elektro-polak.cz
rozvod nízkého napětí
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
230/400V
rozvod nízkého napětí
zapojení a opravy rozvaděčů
230/400V
elektrické podlahové vytápění
zapojení a opravy rozvaděčů
ochrana okapů a vjezdů
elektrické podlahové vytápění
montáže hromosvodů
ochrana okapů a vjezdů
rozvod datové a PC sítě,internet
montáže hromosvodů
novostavby,rekonstrukce
rozvod datové a PC sítě,internet
kompletní opravy el.instalací
novostavby,rekonstrukce
dodávka veškerého el.materiálu
kompletní opravy el.instalací
domácí telefony,slaboproud
dodávka veškerého el.materiálu
revize e,.instalace,hromosvodů
domácí telefony,slaboproud
revize el.nářadí a spotřebičů
HM2014_03_str18-32.indd 26
VÝSTAVBA RODINNÝCH
DOMŮ NA KLÍČ
malování
NÁTĚRY A ZATEPLOVÁNÍ
FASÁD
sádrokartony
REKONSTRUKCE BYTŮ A
DOMŮ
kamenný koberec
ZEDNICKÉ A STAVEBNÍ
PRÁCE
instalatérské a
topenářské práce
PLOTY A ZÁMKOVÉ
DLAŽBY
přípravné a dokončovací práce
pro bazény a jímky
ANHYDRITOVÉ PODLAHY
720Ÿj+Ÿ-(.+267,9,&(
PRELO
[email protected]
YOGA NOVĚ V HOSTIVICI JIŽ NYNÍ
YOGA je snadná a přirozená
Pro začátečníky a pokročilé
Vždy v pondělí v 18-19h v Sokolovně,
Jiráskova 201, 1. patro, klubovna
Každou středu v 16:30- 17:30h v ZŠ, sál
Do konce června vstup volný
Bližší informace tel.:
724 648 545
04/03/2014 15:28:42
inzerce
!"#$%#&"''
VOSTØÁK TOMÁŠ
Tel. 776 730 052
E-mail: [email protected]
www.strechy-vostrak.cz
Tomáš Svadba
Družstevní 999, Hostivice
tel. +420 724 058 390
()*+,%"-&
!..///01
Autorizovaný technik
pro pozemní stavby
Provádíme
Provádíme od roku 1992:
2
- 2
231
!"#$"%!
''()*+!#'"',-"
O Tesaøské, pokrývaèské práce
O Všechny druhy krytin a materiálu
Bramac, Tondach, Lindab
O Ploché støechy
O Klempíøské práce všeho druhu
- žlaby, svody, komíny atd.
O Montáže støešních oken Velux
O Podbití palubkami - støechy, podkroví
O Sádrokartony
O Izolace støech
O Montáže hromosvodu
-
Novostavby
Rekonstrukce
Modernizace
Kompletní provádění
rodinných domů na klíč
- Poradenská činnost
při realizaci Vašich projektů
- Subdodávky zajištěné
dlouhodobě
spolupracujícími
firmami
www.ts-stavby.cz
[email protected]
ambulance PC
servis, údržba, instalace
Hostivice
(Windows/Mac OS X)
Foto–video nastavení a používání
fotoaparátů/videokamer
zpracování domácího videa a fotek
školení – více na www.luvr.eu
Luboš Vránek 603 430 470
ATALO NUÁLY PLAK DÁ
K
Y
K
Á
A
ET
LEN
ZITKY LAČNÍ DESKY ME STOLNÍ KA KALK
Ř
Y
REZENTNÉ KALENDÁ OPISNÍ PAPÍR ALOG
ÁSTĚN NÍ OBÁLKY D LETÁKY KAT ANU
OŠTOV ÁVKA VIZITKY ČNÍ DESKY MSTOLN
A
N
OBJED ACE PREZENT KALENDÁŘERY KAL
PUBLIKTY NÁSTĚNNÉDOPISNÍ PAPÍ TALO
PLAKÁ VNÍ OBÁLKY Y LETÁKY KA EZEN
POŠTO NÁVKA VIZITKPUBLIKACE PRALEN
OBJED KATALOGY ÁŘE STOLNÍ KRY KA
LETÁKYNNÉ KALEND DOPISNÍ PAPÍ TALO
A
Ě
27
HM2014_03_str18-32.indd 27
04/03/2014 15:28:46
inzerce
RELAX CENTER FAMILY
KOSMETICKÁ PÉČE
Vám na míru, od základního
ošetření po estetické laserové
korekce, pleťové masáže,
depilace, denní a večerní líčení.
kosmetolog Ilona Tušková,
tel: 777 022 476
Vám od dubna 2014 v nových prostorách hostivické sokolovny
pro všechny věkové skupiny nabízí tyto služby:
PORADNA TČM
diagnostické a léčebné postupy
tradiční čínské medicíny,
akupresura, fytoterapie, Bachovy
esence, masáže.
Mgr. Veronika Kristová,
tel: 721 006 723
Odborně a s láskou budeme pečovat o Vaši krásu a zdraví.
PORADNA JOALIS
diagnostika a detoxikace
organismu podle MUDr. Jonáše
Mgr. Iva Dlabačová,
tel: 777 905 406
www.relaxcenterfamily.cz
.50,9$&+29$7(/6.§
327¶(%<$=9«¶$7$
maloobchod, velkoobchod
9¿FODY$=ODWXxH'RQ¿WRYL
¦VODUP¿G\+RVWLYLFH
WHO
HPDLODUD]DN#VH]QDPF]
ZZZDNYDULXP]]QFRP
3R3¿6R
HVKRSZZZNUPLYDKRVWLYLFHF]
YÛGHMQËPËVWRéVODUP¿G\+RVWLYLFH
'292=1Ÿ.838$å'2'208
REMHGQ¿YN\QDWHO
KRMIVA - AKVARISTIKA
¦VODUP¿G\+RVWLYLFH
n
3R3¿6R
1$%«=«0(
QDSÖJUDQXORYDQÇNUPLYRSURSV\DNRÆN\NRQ]HUY\
PUDæHQÇPDVRWÊVWRYLQ\D]UQLQ\SURKORGDYFH
DSW¿N\]YËÖDWDEÊæQÇGUXK\YREFKRGÊRVWDWQËQDREMHG
Q¿YNX9ÛUREDDNY¿ULËDWHU¿ULË(OHNWURQLFNÇYÛFYLNRYÇ
28
hostivický měsíčník / březen 2014
HM2014_03_str18-32.indd 28
04/03/2014 15:28:48
inzerce
29
HM2014_03_str18-32.indd 29
04/03/2014 15:28:49
HM2014_03_str18-32.indd 30
04/03/2014 15:28:50
inzerce
Sídlo společnosti:
Husovo náměstí 14
Hostivice
253 01
internetová stálice vždy nablízku
StarNetCz
Volejte a porovnejte:
734 238 418
734 238 419
připojení, internet až 100 Mbps
telefonní linka ZDARMA
nejvýhodnější mobilní tarif
servisní práce, opravy PC,HW,SW
HOSTIVICE- INTERNET - HOSTIVICE- MOBILNÍ INTERNET- HOSTIVICE- připojení k internetu a volání
T: +420 222 353 800
M: +420 734 238 420
E: [email protected]
www.re-max.cz/dynasty
RE/MAX Dynasty
Husovo nám. 14
253 01 Hostivice
Praha Západ
Jednička na trhu realit
Spojte svou kariéru s
Prodám - pronajmu
Vaši nemovitost
nejrychleji a za
tu nejlepší cenu.
[email protected]
Ing. Aleš Večeřa, ředitel RE/MAX Dynasty
www.starnetcz.com
31
HM2014_03_str18-32.indd 31
04/03/2014 15:28:52
Firma NZT, s.r.o.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Støešní krytinu Bramac, KM Beta
Støešní systém Gutta (dovoz Švýcarsko)
Pálenou krytinu Meindl, Tondach, Jirèany
Støešní okna VELUX, PRIMA FENESTRA
Lehké støešní krytiny Gutta, Ondusteel, šindele IKO
Izolaèní pásy Dehtochema, Vedag, Bitumat
Klempíøské plechy (Cu, TiZn. pozink)
Klempíøské výrobky - žlaby, svody, háky, atd.
Isolace - ORSIL, ISOVER, ROCKWOOL
Cement, vápno, štuk, maltové smìsi
Maltové smìsi KNAUF, SAKRET
otevøeno:
Po - Pá:
7 - 16 hod.
Cihláøská 339
Hostivice
( 220 980 500
(/fax 220 981 505
È 603 851 105
HENNEBERG S.R.O.
1$Ď$ã0Ì'.29É
stavební èinnost:
Ø
Ø
Ø
Ø
Tesaøské, klempíøské a pokrývaèské práce
Rekonstrukce domù, stavby na klíè
Pùdní izolace a vestavby - sádrokartony
Výmìna propan-butanu
Bolí Vás záda?
Pomůžu Vám
Speciální masáž páteře
úleva od bolesti
Hostivice – Blanka Janíčková
724 648 545
0$7(ġ6.É
ã.2/$
FYZIOTERAPIE
nabízí:
http:/www.abc-strechy.cz
e-mail: [email protected]
2ąKLÊO¾OPQXÆRCEKGPV[URQWMC\GO
PCX[wGVąGPÊQwGVąGPÊ(6QFNÆMCąG
0CDÊ\ÊOMT¾VMÆQDLGFPCEÊNJčV[
TGJCDKNKVCEKFQUR÷NÚEJCF÷VÊXéGVP÷
OKOKPGMGNGMVTQNÆéGDPÆRTQEGFWT[
Tč\PÆV[R[CPCNIGVKEMÚEJRTQWFčt
OCIPGVWNVTC\XWMCXCMWQVGTCRKG
0QXÆGNGMVTQNÆéGDPÆRąÊUVTQLG
QFUVTCP÷PÊDQNGUVKWNVTC\XWM
OCIPGVQVGTCRKGTCwGNKPQXÆQDMNCF[
4GJCDKNKVCEGLGJTC\GPCV÷OKVQRQLKwċQXPCOK
1118wGQDGEP¾\FTCXQVPÊRQLKwċQXPC
2018QLGPUM¾\FTCXQVPÊRQLKwċQXPC
2071DQTQX¾\FTCXQVPÊRQLKwċQXPC
211<FTCXQVPÊRQLKwċQXPCOKPKUVGTUVXCXPKVTC
&¾NGPCDÊ\ÊOOQåPQUVRNCEGPÚEJ
OCU¾åÊGNGMVTQNÆéD[CEXKéGPÊ
\CRąÊ\PKXÆEGP[
TEL.: 220 982 187
MOB.: 777 248 898
PELZOVA 1700, 253 01 HOSTIVICE
K9,ãě29&(
Nabízíme v nově otevřené mateřské škole
měsíční, týdenní, popř. denní péči pro vaše
děti již od 2 let.
Pro bližší informace volejte na tel.:
736 751 346
HM2014_03_str18-32.indd 32
04/03/2014 15:28:55