Radniční listy 2/2016

Transkript

Radniční listy 2/2016
Radniční
listy
2
/ 2016
Měsíčník občanů
statutárního města
Olomouce
Lesy města
Olomouce čelí
suchu i škůdcům
Olomouc je město
přátelské rodině
str. 8
Rozhovor s judistou Davidem Klammertem str. 14–15
Titulní foto Robert Mročka
Opravy trati si vyžádají
uzavírky v centru
str. 4
SERVIS
Nová stanoviště kontejnerů na bioodpad
Svoz bioodpadu v roce 2016
Od srpna loňského roku spustilo město Olomouc ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce pilotní projekt třídění
bioodpadu do speciálních kontejnerů hnědé
barvy o objemu 660 litrů. Na základě pozitivních výsledků projektu a řady kladných
ohlasů od občanů město rozšiřuje počet stanovišť těchto kontejnerů o dalších 12 míst.
Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu
ze speciálních 240litrových nádob ve městě Olomouci bude opětovně zahájen od
března 2016:
Sudý – 10. týden – od 8. 3. 2016
Lichý – 11. týden – od 14. 3. 2016
Lazce
Nová Ulice
Nové Sady
Povel
Tabulový Vrch
STANOVIŠTĚ
Dr. M. Horákové 35
Hlušovická 30
Jarmily Glazarové 17
Na Letné 41
Na Letné 55
Řezáčova 8
Bacherova 17
Trnkova 3
Janského 16
Jílová 10–12
Kmochova 8
U Kovárny 32
Do biokontejneru patří:
Tráva, listí, piliny, zbytky rostlin, shrabky ze záhonů, zemina z květináče, odpad
z řezu keřů i stromů, zbytky ze zeleniny,
ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce, skořápky z vajec,
jen omezeně zbytky jídel (nikdy tekuté).
Nové Sady, Povel, Olomouc-město (sudá středa)
Neředín, Topolany (sudý čtvrtek)
10. 3.
Bělidla, Chválkovice, Týneček (sudý pátek)
11. 3.
Nemilany, Slavonín (liché pondělí)
14. 3.
Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí (liché úterý)
15. 3.
Do biokontejneru nepatří:
Chomoutov, Lazce, Nová Ulice (lichá středa)
16. 3.
Tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné
a jiné odpady.
Bioodpad je potřeba do kontejnerů volně
vysypat, nelze jej odkládat v igelitových
sáčcích nebo pytlích.
Návrhy na další umístění biokontejnerů
mohou zájemci zasílat na Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče
o prostředí, Hynaisova 10 – Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczy(red)
[email protected].
Holice, Nový Svět (lichý čtvrtek)
17. 3.
Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček (lichý pátek)
18. 3.
KOMPOSTÉRY
Podpora domácího kompostování je jednou z možností, jak
naplnit požadavky nové legislativy – Plánu předcházení vzniku odpadů. Město Olomouc podporuje domácí kompostování
již řadu let a stejně jako v předchozích letech i letos nabízí svým
občanům možnost požádat o výpůjčku kompostéru o objemu
720 litrů vyrobeného z recyklovaných plastů. K dispozici je
celkem 50 kusů kompostérů a občané jej obdrží na základě
uzavření smlouvy o výpůjčce na 3 roky, po uplynutí doby vý-
9. 3.
půjčky přechází kompostér bezplatně do vlastnictví žadatele.
Příjem žádostí od občanů bude zahájen odd
1. března 2016. Více informací poskytne
Odbor životního prostředí Magistrátu
města Olomouce, odd. odpadového
hospodářství a péče o prostředí – Petr
Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail:
[email protected].
Upozorňujeme občany, že větší množství
bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle biopopelnic! Takto odložený odpad
nebude z provozních důvodů odvezen.
Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů nebo využít
(red)
sběrových sobot.
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ OLOMOUC
NABÍZÍ K PRONÁJMU BYT V BYTOVÉM
DOMĚ PRO SENIORY
Přichystalova 70, č. b. 12, bezbariérový byt, ve
2. NP, o velikosti 2+1 (plocha bytu 74,76 m2). Jistota
(kauce) 20.000 Kč. Čistý nájem 6500 Kč/měsíc.
Další nabídka volných bytů k pronájmu je k dispozici
na internetových stránkách Správy nemovitostí Olomouc, a. s., www.sno.cz.
Žádosti je možné podávat písemně na Správě nemovitostí
Olomouc, a. s, bytové oddělení, Školní 2, 771 41 Olomouc,
tel. 585 238 106, 585 238 119, kde jsou k dispozici bližší
informace k nabídce, více též www.sno.cz.
SC 351814/01
SC 361216/01
INZERCE
2 / RADNIČNÍ LISTY
SC 361215/01
MĚSTSKÁ ČÁST
Bělidla
Černovír
Hejčín
LOKALITY
PRVNÍ SVOZ VE 14DENNÍM INTERVALU
Černovír, Kl. Hradisko, Hejčín, Řepčín (sudé úterý)
8. 3.
OBSAH / EDITORIAL
5
7
18
25
AKTUALITY
str. 4–9
 Opravy trati si vyžádají rozsáhlé
uzavírky v centru
 Jaká bude podoba náměstí Republiky a okolí?
 Město otevřelo další novou mateřinku
 Olomouc je město přátelské rodině
 Hřbitovy a pietní místa ve městě
projdou obnovou
TÉMA MĚSÍCE
str. 10–12
 Lesy města Olomouce čelí nepřízni počasí
i škůdcům. Těží se už jen napadené stromy
OSOBNOST
 Rozhovor s nadějným judistou
Davidem Klammertem
str. 14–15
ROZVOJ MĚSTA
 Město opraví silnice v centru
i okrajových částech
 Ve městě vzniknou nové cyklostezky
str. 16–17
DĚTI A MLÁDEŽ
 Olomoučtí studenti se spojí
s mezinárodní vesmírnou stanicí
 Rodiče, nemusíte v tom být sami!
str. 18
POLICIE A BEZPEČNOST
str. 19
 Městská policie zřídí ostrahu a získá nové posily
 Bezpečnější bydlení seniorů zajistí
detektory plynu a kouře
KULTURA
str. 20–21
 Novinky z Knihovny města Olomouce
 Richard Pachman představí v Olomouci
premiéru svých Pašijí
26
SPORT
str. 22–23
 Kanoisté sbírají medaile a pracují na
splnění svého snu o výstavbě kanálu
 Olomouc ocenila své nejlepší sportovce
VOLNÝ ČAS
str. 24–26
 Anavita pořádá svůj první ples
 Už jste vyzkoušeli zooškolu na Svatém Kopečku?
 Jaro bude v Olomouci patřit delikatesám
ZADÁNO PRO OPOZIČNÍ ZASTUPITELE str. 27
29
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
str. 28–29
 Středisko SOS zaměstnává invalidní pracovníky
 Rodině s postiženými dětmi se splnil sen
 Tříkrálová sbírka vynesla více než loni
KŘÍŽOVKA
str. 30
SERVIS
 Nezapomeňte uhradit poplatek
za komunální odpad
str. 31
Manažeři inzerce: Jindřich Marek, tel.: 608 769 595; Anna Bažantová, tel.: 730 195 067; Kateřina Vybíralová, tel.: 604 929 976. Tyto noviny distribuuje Česká pošta, s. p. V případě, že vám nedošly do schránky, uplatněte reklamaci u svého poštovního doručovatele. Nebo volejte na telefon
730 195 067 (paní Bažantová). Reklamace a stížnosti na distribuci uplatňujte nejpozději do 29. 2. 2016.
Vážení čtenáři,
vyčištěná hlava, rozdováděné děti, dojmy
z rozmarné přírody
nás nechávají na
pochybách, že jarní
prázdniny jsou za
námi! Také se ptáte,
proč ty návraty k „soustruhům“ a do
školních lavic jsou pokaždé tak kruté?
Prostě to tak musí být, abychom se měli
zase na co těšit!
Pročtením nejnovějších Radničních
listů zjistíte, že jste se vrátili do toho
správného města. Uvědomil jsem si, že
mám Olomouc rád nejen pro jeho krásy
a přednosti, ale i pro jeho nedostatky
a nedokonalosti, o kterých někteří z nás
rádi a poutavě mluví. To, že máme co
zlepšovat, nás ale může i spojovat.
Určitě stojí za to přečíst si na stranách
10 až 12 o olomouckých lesích, těch
vzrostlých i těch, které se teprve nedávno „narodily“ a mají budoucnost
před sebou. Trochu více pozornosti
jsme se rozhodli na str. 9 věnovat smrti
a olomouckým hřbitovům, na kterých
odpočívají generace těch, na jejichž
práci a snažení navazujeme. Slavíme
60. výročí založení slavného gymnázia
Hejčín a 60 let hokejového klubu, který opět patří v republice mezi nejlepší.
Oběma institucím patří velké poděkování. Přejeme hodně příznivců, úspěšných, hrdých absolventů a zapálených
trenérů a učitelů. I tentokrát se dočteme na str. 8, jak jsme vylepšili podmínky pro život toho nejdůležitějšího článku našeho města, našich rodin. V nich
je totiž naše budoucnost.
Milí čtenáři Radničních listů, nezapomeňte i tentokrát číst pozorně „mezi
řádky“. Stále totiž platí „co je důležité,
je očím neviditelné“. Tu tajemnou, neviditelnou a nepopsatelnou část života
města nesmíme podceňovat. Můžeme ji
však vnímat pouze srdcem.
Přeji inspirativní a sluncem prozářené
jarní dny!
Radniční listy, časopis občanů statutárního města Olomouc • 18. ročník • Vydává statutární město Olomouc – Rada města Olomouce, Horní náměstí,
779 11 Olomouc, IČ 00299308, ve spolupráci s vydavatelstvím Strategic Consulting, s. r. o., držitelem certifikátu ISO 9001 • Redakční rada: předseda – doc.
Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., členové – JUDr. Martin Major, MBA, RNDr. Ladislav Šnevajs, RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. , Bc. Miroslav Petřík, Mgr. Dominika Kovaříková, Ing. arch. Tomáš Pejpek, Ing. Miroslav Marek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Radka Štědrá, Mgr. Pavel Vysloužil; odpovědný redaktor, editor – Martin Hála,
telefon: 606 705 044, [email protected], šéfredaktorka – Mgr. Lenka Jedličková • Distribuce: Anna Bažantová, telefon: 730 195 067 • Sídlo redakce:
Radniční listy, Magistrát města Olomouce, Horní náměstí, 779 11 • Do všech domácností v Olomouci zdarma • Uzávěrka příštího čísla 1. 3. 2016 • Počet
výtisků: 55.000 kusů. Vychází 12x ročně. Náklad ověřen ABC • Rozšiřuje Česká pošta, s. p. Reklamace na nedodání výtisků lze uplatnit na tel. čísle 730 195 067
nebo na e-mail: [email protected] • Výtisky jsou k dispozici i v informačním centru radnice • Tiskne: Europrint • DTP: Tomáš Coufal • Registrační číslo:
MK ČR E 11006 • Radniční listy najdete také na www.olomouc.eu • Vyšlo 22. 2. 2016.
Ladislav Šnevajs,
náměstek primátora
RADNIČNÍ LISTY / 3
AKTUALITY
Opravy trati si vyžádají rozsáhlé uzavírky v centru
Dvě rozsáhlé opravy tramvajové trati v centru města na jaře opět prověří trpělivost řidičů. Úplné i částečné
uzavírky důležitých ulic se přitom
město snaží zkoordinovat tak, aby
co nejméně zasáhly do běžného chodu města. Rekonstrukce některých
úseků tratí je však podle Drážního
úřadu ČR nezbytná.
Od 16. března do 10. dubna 2016 bude Dopravní podnik města Olomouce v ulici Wolkerova opravovat tramvajovou trať v úseku
od zastávky Wolkerova po křížení s vlakovou tratí ČD. Společně s opravou tramvajové trati proběhne také rekonstrukce přilehlé
komunikace. Rozsah prací si v místě vyžádá úplnou uzavírku, veškerá doprava proto
bude muset využít objízdných tras.
„Rozhodli jsme se využít plánované opravy
tramvajové trati a v tomto místě také opravit
vozovku, která už je místy dost opotřebovaná. Opravy komunikace a tramvajové trati
je ale samozřejmě nutné koordinovat, proto
oprava komunikace začne o dva týdny dříve než samotná oprava trati, tedy 1. března.
V této době však bude uzavírka zatím jen
částečná a místem projedou autobusy a dopravní obsluha. Od 16. března už se do těchto
míst dostanou pouze vozidla integrovaného
záchranného systému, případně nezbytná
dopravní obsluha ve vymezených časech,“
přibližuje plán uzavírek primátor města Olomouce Antonín Staněk a zároveň dodává:
„Chápeme, že úplné uzavírky jsou pro občany města velmi nepříjemné, nicméně opravy
tramvajového tělesa je nutné provést kvůli
jeho havarijnímu stavu, stejně jako si opravu
OBJÍZDNÉ TRASY
V průběhu celé opravy bude ve zmíněném úseku omezen provoz individuální dopravy. Zajištěna bude pouze
obsluha hotelu IBIS a části ulice Wolkerova k mateřské
škole, která není součástí opravy. V době výluky tramvajového provozu povede náhradní autobusová doprava
ulicemi Štítného, Albertova a Brněnská. Během oprav
zůstane zastávka Wolkerova bez obsluhy.
Objízdná trasa ve směru Brno – Tržnice (či v opačném
směru) povede ulicemi Velkomoravská, Babíčkova, Wittgensteinova.
Vozidla jedoucí od Brna směrem na Lazce či v opačném
směru budou využívat objízdnou trasu ulicemi Albertova, Foerstrova, tř. Míru, Litovelská, Palackého.
Ulicí Štítného projedou pouze vozidla do 3,5 tuny, stejně tak
jako ulicí Havlíčkovou. Zde však bude platit režim„mimo dopravní obsluhy“, aby mohlo být zajištěno zásobování.
4 / RADNIČNÍ LISTY
Foto Robert Mročka
Ulice Wolkerova
už zaslouží i přilehlá komunikace. Věřím, že
řidiči krátkodobé nepříjemnosti s objížděním
uzavřeného úseku pochopí.“
Po skončení oprav budou řidiči ve Wolkerově ulici jezdit po novém kompaktním
krytu vozovky, součástí prací však bude
i obnova opotřebovaných silničních obrubníků a přídlažby. Upraveny budou i stávající poškozené uliční vpusti. Podkladní
vrstvy vozovky jsou vyhovující, proto
budou v celé délce opravovaného úseku
ponechané. Náklady na rekonstrukci komunikace jsou zhruba 5,6 milionu korun.
Třída Svobody
Ihned po dokončení tohoto úseku začne
další nutná oprava tramvajové trati na
třídě Svobody. Oprava se týká kolejiště
a přilehlé komunikace mezi zastávkami
Okresní soud a Tržnice. Uzavírka v tomto úseku potrvá od 11. dubna do 6. května. Dopravní podnik touto plánovanou
rekonstrukcí reaguje na výzvu Drážního
úřadu ČR, který označil stav tramvajové
trati v tomto místě za havarijní.
„Vzhledem k uzavírce Wolkerovy ulice, která těmto opravám bezprostředně předchází,
jsme se snažili vyjednat odložení rekonstrukce tramvajové trati na tř. Svobody na začátek
příštího roku. Drážní úřad však dal jasně najevo, že na daném termínu, tedy že havarijní
stav musí být odstraněn do konce května
letošního roku, trvá,“ vysvětluje primátor
a dodává: „Stejně jako v případě oprav tramvajové trati ve Wolkerově ulici i na tř. Svobody tedy chceme využít uzavírky kvůli
pracím dopravního podniku a opravit komunikaci, která je i zde po letech používání
značně opotřebovaná, zvláště ve směru od
Tržnice k Okresnímu soudu.“ Náklady na
opravu komunikace, kterou se město Olomouc přidruží k opravám tramvajové trati,
budou zhruba 3,4 milionu korun.
Aby bylo možné práce na opravách vozovky
a tramvajové trati koordinovat, bude nutné
začít s opravami komunikace již 29. března.
Až do začátku opravy samotné tramvajové
trati však bude uzavírka v tomto místě pouze částečná a vozidla MHD i automobily
tudy s drobným omezením projedou.
Od 11. dubna pak budou muset automobily i některé autobusy MHD využívat
objízdných tras, protože opravovanou
lokalitou projedou pouze vozy náhradní
autobusové dopravy ve směru Tržnice –
Okresní soud. Od 3. do 6. května pak bude
místo rekonstrukce uzavřené úplně. (jed)
OBJÍZDNÉ TRASY
Po celou dobu opravy budou služby MHD zajišťovat náhradní autobusy, obslouženy zůstanou obě zastávky, Okresní
soud i Tržnice. Ve směru Tržnice – Nám. Hrdinů budou
veškeré linky MHD, vč. náhradní dopravy, vedeny stavbou
ve volném jízdním pásu, který je v dobrém stavu, a jeho
oprava tedy není nutná. Ve směru Nám. Hrdinů – Tržnice
povede objízdná trasa pro autobusy ulicemi Havlíčkova,
Javoříčská, Nerudova. Řidiči osobních automobilů budou
muset během oprav využít následujících objízdných tras:
do 3,5 t:
• z Nám. Hrdinů na Tržnici: ul. Havlíčkova, Vídeňská, Polská
• z Tržnice na Nám. Hrdinů: ul. Polská, Wolkerova, Havlíčkova
• od/na Tržnici směr Brno: Polská, Schweitzerova, Velkomoravská, Brněnská
nad 3,5 t:
• z Nám. Hrdinů na Tržnici: Studentská, Dobrovského,
Komenského, Husova, ul. 17. listopadu
• z Tržnice na Nám. Hrdinů: ul. Polská, Wolkerova, Havlíčkova
• od/na Tržnici směr Brno: Polská, Schweitzerova, Velkomoravská, Brněnská
AKTUALITY
Jaká bude podoba náměstí Republiky a okolí?
Budoucností dalšího veřejného prostranství v centru Olomouce se zabývala
městská rada. Jedná se o prostor náměstí
Republiky – Křížkovského – Mariánská –
Akademická – Wurmova. „V souvislosti
s připravovanou rekonstrukcí inženýrských sítí, zejména vodovodního řadu
a kanalizace, se chceme zabývat i budoucí
podobou veřejného prostranství,“ uvedl
náměstek primátora Aleš Jakubec. Dalším
důvodem je nevyhovující stav části vozovek a chodníků v této lokalitě. „Důležitým
cílem je i dopracování konceptu navázání
lokality na komunikační osu městského
centra od ulice 8. května po ulici 1. máje,“
doplnil další důvod Aleš Jakubec.
Odbor koncepce a rozvoje už proto připravuje návrh zadání územní studie. „Nabízí
se možnost čerpat na její zpracování dotace
prostřednictvím IROP při spolufinancování ve výši 10 procent,“ uvedl Aleš Jakubec.
„Tento postup předpokládá konání výběrového řízení a zpracování studie vybraným
autorizovaným architektem.“ V návrhu
zadání se počítá se zpracováním studie ve
dvou fázích. V její 1. fázi půjde o návrhy základní koncepce řešení veřejného prostranství a řešení náměstí Republiky minimálně
ve dvou variantách. Následně pak navazuje
ve 2. fázi dopracování vybraného návrhu
s ohledem na výsledky konzultací 1. fáze.
Lokalita náměstí Republiky a okolních ulic
už byla v minulosti předmětem architektonické soutěže. Jednalo se o soutěž na ideové
architektonicko-dopravní řešení části městské památkové rezervace Olomouc, která
proběhla v letech 1999–2000. První cenu
tehdy obdržel soutěžní návrh zpracovaný
Ing. arch. Petrem Malým, Ing. arch. Ottou
Schneiderem a kolektivem, u kterého porota
vyzvedla zejména řešení náměstí Republiky.
V hodnocení poroty tehdy zaznělo, že řešení „znamená výraznou rehabilitaci tohoto
prostoru a ojedinělé pochopení provozních
a pohledových kvalit“. Budoucí územní studie by měla na vítězný návrh této architektonické soutěže navázat a rozpracovat jej do
(red)
konkrétnější podoby.
Reality pro vás
REZERVOVÁNO JIŽ
75% BYTŮ
• jen 20% záloha, doplatek
po kolaudaci
• atraktivní a vyhledávaná lokalita
• velké balkony a terasy
• vysoký standard domů i bytů
Foto Jan Andreáš
INZERCE
• rezervováno již 70% bytů
Olomouc opět nebude chybět na Architecture Week v Praze
KOLAUDACE KONEC
ROKU 2016
Pro více informací o projektu
Holandská čtvrť volejte
774 322 407
[email protected]
Podrobnější info a nabídku bytů naleznete na
www.holandska-ctvrt.cz
Olomouc se zapojí i do části programu,
která je věnovaná dětem. Čtvrtý ročník
dětského programu s názvem Hravý architekt malé zájemce ze základních škol
seznámí s životem, kulturou, architekturou a uměním doby Karla IV. „V letošním
roce se programu, jehož součástí je výstava výtvarné činnosti dětí, ale i prohlídka
Pražského hradu, zúčastní ZŠ Mozartova,“
dodal náměstek Jakubec s tím, že konkrétní podoba prezentace města je v tuto chvíli
ještě předmětem konzultací s odborníky ve
Vlastivědném muzeu Olomouc.
Město se zúčastnilo již čtyř ročníků festivalu architektury konaných v letech
2012–2015. Loni Olomouc v Praze zabodovala s historickým modelem gotického
(red)
chrámu svatého Mořice.
RADNIČNÍ LISTY / 5
Nové byty Pražská Brána
Tel.: 733 530 921
uc, Neředín
- oblíbená lokalita Olomo
4+kk
- byty kategorie 1+kk až
SC 361015/02
Olomouc se představí na jubilejním desátém ročníku prestižního mezinárodního festivalu architektury Architecture
Week Praha 2016. Prezentace města bude
k vidění na Pražském hradě v Jiřském
klášteře od 13. května do 10. října. Festival Architecture Week 2016 se letos koná
s podtitulem Lidé a architektura v době
Karla IV.
„Účast na výstavě vnímáme jako prestižní záležitost. Zkušenosti z předcházejících ročníků jednoznačně ukazují, že je
to velmi dobrá příležitost, jak prezentovat
významné architektonické památky Olomouce nejen odborníkům na architekturu, ale také širšímu publiku,“ vysvětluje
rozhodnutí účastnit se výstavy náměstek
primátora Aleš Jakubec.
DACHI, s.r.o.
Ztracená 34 | 771 00 Olomouc
tel.: 800 154 723, 585 224 559
[email protected] | www.dachi.cz
AKTUALITY
Další díla Ivana Theimera ozdobí Olomouc
Již v průběhu stavby Arionovy kašny na
Horním náměstí a během rekonstrukce
Dolního náměstí se mluvilo o umístění pítek, jejichž výtvarnou podobu měl
ztvárnit právě Ivan Theimer. „V úplně původním projektu rekonstrukce Dolního
náměstí tento prvek byl, postupně se ale
projekt seškrtával a pítko z něj zmizelo,“
vysvětlil Pavel Pospíšil, autor projektu
přestavby Dolního náměstí. To by se však
nyní mělo změnit. Pítko, tedy skutečně
zdroj pitné vody pro kolemjdoucí, bude
mít zřejmě pískovcový základ a bude
v něm použit stejný mramor jako v Arionově kašně plus bronz. V horní části by
chtěl Ivan Theimer symbolicky zachytit
soubor všech olomouckých kašen a fontán. Při návštěvě Ivana Theimera v Olomouci na podzim 2014 se znovu otevřelo
i téma umístění pítka na Horním náměstí
poblíž bronzové sochy želvy.
Méně známé dílo Ivana Theimera se
nachází také na jednom z olomouckých
náměstí – Kollárově. Taktéž jde o kašnu,
Foto archiv
Tvorbu Ivana Theimera bude v Olomouci připomínat hned několik
míst. Po Arionově kašně, kterou
vytvořil téměř před patnácti lety, by
se nyní měla na Horním a Dolním
náměstí objevit pítka z dílny tohoto slavného sochaře a olomouckého
rodáka. Přetvořit a přemístit plánuje
i své dřívější dílo, kašnu na Kollárově náměstí.
Kašna Ivana Theimera na Kollárově náměstí v Olomouci.
kterou tvoří tři pískovcové sochy. Umělec
kašnu vytvořil těsně před svou emigrací
do Francie v roce 1968. Dlouhá léta kašna
na Kollárově náměstí plnila svou funkci,
avšak poté, co v roce 2008 začala z kašny
unikat voda, byla spouštěna pouze přerušovaně. Od roku 2015 už havarijní stav
cirkulační soustavy její spuštění nedovolil. Autor má dnes se sousoším kašny
i využitím prostoru Kollárova náměstí
nové záměry.
Sousoší kašny by se mělo nově ocitnout
v blízkosti pěší promenády v Čechových
sadech. Ivan Theimer už však u tohoto
svého díla nepočítá se zachováním funkce kašny, dokonce chce s jednotlivými
fragmenty pracovat volněji a pravděpo(red)
dobně je přeskupit.
INZERCE
Radní se ohradili proti novele vodního zákona
SC 361218/01
Značné výhrady mají olomoučtí radní k připravované novele zákona o vodách, kterou připravilo ministerstvo životního
prostředí. Novela by totiž v důsledku vedla mimo jiné ke skokovému navýšení poplatku za odběr podzemní vody (v roce
2022 ve srovnání s rokem 2016 až o čtyřnásobek) a poplatků
za vypouštěné čištěné odpadní vody (v roce 2022 ve srovnání s rokem 2016 až o desetinásobek). Podle vedení města jde
o nesystémový krok, který je v přímém protikladu k dlouhodobě prosazované podpoře tohoto zdroje pitné vody.
„Pokud by byla novela přijata v předložené podobě, měla by
velký negativní dopad právě na tzv. olomouckou tarifní oblast, která je více než z 90 procent závislá na zásobování pitnou
vodou ze zdrojů podzemní vody. Obáváme se tak negativního
dopadu na koncového spotřebitele,“ upozornil náměstek primátora Filip Žáček. Roční navýšení by pro čtyřčlennou rodinu při průměrné spotřebě 132 m3/rok činilo v roce 2017 nárůst
o 491 korun ročně a v roce 2022 dokonce o 953 korun za rok.
Novela zákona je nyní před projednáním ve vládě. Město ji nechce nechat bez povšimnutí a ještě před předložením Poslanec(red)
ké sněmovně chce upozornit na některá možná rizika.
6 / RADNIČNÍ LISTY
AKTUALITY
Město otevřelo další novou mateřinku
třeba teď ležely ladem. Už poněkolikáté
se nám tak podařilo přestavět školnický
byt. Ty se v současné době již využívají
velmi málo.“
Město se snaží volných prostor ve školách či školkách využívat právě k rozšíření kapacity olomouckých mateřinek.
„Odbor školství má přehled o tom, když
se někde takové místo uvolní. A pokud
máme dostatek prostředků v rozpočtu,
není důvod, proč této možnosti nevyužít,“ dodal náměstek.
Mateřská škola v ulici 8. května se připojila k dalším třem, které nabídly nová
místa ještě po začátku školního roku.
Během podzimu otevřely nové oddělení
MŠ Hermannova a MŠ Petřkova a prostory, které dříve sloužily soukromé škole
a školce, využívá od začátku letošního
(red)
roku MŠ Rooseveltova.
INZERCE
Od začátku letních prázdnin do konce
roku pracovala stavební firma na přestavbě již nevyužívaného školnického
bytu přístupného z dvorního traktu budovy školy. Za více než 3 miliony korun
tak vzniklo zcela nové oddělení mateřské školy, které od začátku ledna navštěvuje 22 dětí.
„Původní byt o dispozici 2+1 se podařilo přestavět na krásnou mateřinku, kde
mají děti hernu sloužící zároveň také
k odpočinku, jídelnu, šatnu a samozřejmě i sociální zařízení. Ke hraní venku
budou děti využívat zadní dvorek školy nebo centrální prostor na nádvoří,
ale paní učitelky se mohou dohodnout
i s jinými školkami v okolí, aby mohly
s dětmi navštívit jejich hřiště a sportoviště,“ vysvětluje náměstek primátora
města Olomouce Pavel Urbášek. Současně dodává, že každé nové místo,
o které se podaří rozšířit kapacitu olomouckých školek, se cení. „Jsme rádi,
když se objeví možnost, jak v již stávajících zařízeních využít prostory, které
Foto Blanka Martinovská
Další místa pro předškolní děti může
město Olomouc od ledna nabídnout
v nově vzniklém oddělení mateřské
školy, které vzniklo přestavbou bývalého školnického bytu v základní
škole Komenium.
Přes šest a půl tisíce případů a více než
deset tisíc pohledávek řešilo do konce
loňského roku oddělení exekucí olomouckého magistrátu. To vzniklo v roce 2013
s cílem soustředit vymáhání pohledávek
do jednoho místa magistrátu a současně
snížit finanční, a tedy i sociální dopady
exekuce na samotné dlužníky.
K datu 31. prosince 2015 bylo oddělení exekucí předáno k vymáhání celkem
10 025 pohledávek v celkovém objemu
18 541 289 korun, což představuje celkem
6755 vymáhacích případů. Za celý rok
2015 vymohlo oddělení exekucí 513 případů v celkovém objemu 913 122 korun.
Za dobu svého fungování, tedy od 1. ledna 2013, vymohlo oddělení již téměř 3 miliony korun.
Největší počet vymáhaných pohledávek
pochází z odboru správních činností,
jehož součástí je přestupkové oddělení
(1284 pohledávek), odboru agendy řidičů
a motorových vozidel (834 pohledávek)
a samozřejmě z Městské policie Olomouc
(6924 pohledávek).
Rozdíl v počtech mezi předanými pohledávkami a vymáhacími případy pramení
ze slučování pohledávek, kdy jeden vymáhací případ v sobě může zahrnovat několik
předaných pohledávek. „Oddělení exekucí
vymáhá pohledávky u dlužníků, u nichž
zjistí zaměstnavatele nebo plátce jiných příjmů, stejně jako informace o prostředcích
na bankovních účtech dlužníků. Současně
pohledávky týkající se jednoho dlužníka
slučuje, což jednoznačně vede k nižším
sociálním dopadům na samotné dlužníky. K předání pohledávek exekutorskému
úřadu přistupujeme, až pokud nezjistíme
žádný majetek dlužníka,“ vysvětluje výhody exekutorského oddělení ekonomický
náměstek primátora Martin Major.
Prostřednictvím soudního exekutora bylo
za celý minulý rok vymoženo 807 pohledávek v celkovém objemu přes 1,4 milio(red)
nu korun.
RADNIČNÍ LISTY / 7
SC 361001/02
Oddělení exekucí již vymohlo pohledávky za téměř tři miliony
AKTUALITY
Olomouc je město přátelské rodině
Město Olomouc dlouhodobě věnuje
pozornost rodině a vytváření takových podmínek, ve kterých se rodinám daří.
„Rodinná politika se řadí k prioritám
Olomouce nejen v sociální oblasti. Město,
které pomáhá rodičům při slaďování pracovních a rodinných potřeb, spolupracuje
s poskytovateli sociálních služeb, s rodinnými centry a dalšími subjekty, radí rodičům, kde najdou rodinné koutky, kudy
vedou bezbariérové trasy nebo kde se
konají akce pro děti, lze právem označit
za přátelské k rodinám,“ říká náměstek
primátora Ladislav Šnevajs.
První cena v soutěži vynesla
dva miliony korun
V rámci rodinné politiky věnuje město
pozornost oblasti služeb pro rodiny, slučitelnosti rodinného života a zaměstnání,
městskému prostoru přátelskému rodinám
a přímé podpoře rodin, komunikuje s rodinami a zjišťuje jejich konkrétní potřeby.
V roce 2014 vznikl ucelený projekt na
podporu této oblasti. S ním se město přihlásilo do celostátní soutěže Obec přátelská rodině, vyhlašované MPSV ČR. Projekt porotu zaujal a v soutěži získal první
cenu, jejíž součástí byla dotace ve výši
dva miliony korun. Magistrát tak mohl
v loňském roce touto částkou podpořit
prorodinné aktivity a život rodin s dětmi
v Olomouci.
V rámci projektu byly vytvořeny podmínky pro nové formy setkávání a činnosti rodin – komunitní centrum a otevřená, komunitní škola. Díky dotaci se
mohla zlepšit kvalita vybavení míst pro
rodiny, ať již se jedná o rodinná (mateřINZERCE
NÁBYTEK
NA MÍRU – HOLÍNKA
t skříně t kuchyně t postele t matrace
t dětské a obývací pokoje t kanceláře
Bludov 777 743 580
Olomouc 777 743 589
www.nabytek-holinka.cz
20 let
na trhu
e-mail: [email protected]
Naplánovat trasu s kočárkem pomůže rodičům speciální aplikace.
ská) centra, nebo dětské koutky ve veřejných budovách či místa pro kojící matky.
Otevřené školy i kluby seniorů
V předchozích letech rodiny s dětmi využívaly například po sobě zpřístupňovaná školní hřiště. Na tento krok nyní navazuje pilotní
ověřování konceptu tzv. otevřené školy, která
se může stát přirozeným centrem společenského, vzdělávacího a spolkového života
občanů a rodin v okolí. Pro vytvoření podmínek vzniku pilotní otevřené – komunitní
školy byla vybrána ZŠ a MŠ Svatoplukova 11
v městské části Olomouc-Řepčín. Zkušební
provoz začne v příštím školním roce.
Možnosti sdílení prostor pro další aktivity a neziskové organizace nabízí síť klubů
pro seniory. Pro vytvoření podmínek vzniku komunitního centra byly využity stávající prostory klubu seniorů v ulici Peškova.
Chystají se takové úpravy prostor, aby
stávající klub pro seniory poskytoval zázemí akcím mateřských a rodinných center
a dalším organizacím, které v místě pořádají akce pro rodiny s dětmi. Od listopadu
zde probíhají aktivity mateřských a rodinných center v Olomouci, která jsou rovněž
důležitými místy setkávání. Z dotace byl
zakoupen nábytek pro děti a výpočetní
technika pro mateřská a rodinná centra
Heřmánek, Olivka, Provázek, Klub pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty a U Mloka.
SC 361004/02
S orientací pomůže web i nová aplikace
Jedním z cílů rodinné politiky statutárního
města Olomouce je zlepšování komunika-
8 / RADNIČNÍ LISTY
ce mezi rodinami a aktéry rodinné politiky,
zvýšení informovanosti rodin o prorodinných aktivitách a jejich aktivizace. Rozšířeny
byly webové stránky prorodinu.olomouc.eu
tak, aby mohly plnit svoji funkci základního
navigačního rozcestníku pro akce a místa zajímavá pro rodiny ve městě. Byla zmapována
přibližně stovka míst přátelských rodinám.
Všechny informace jsou u daného objektu na
webových stránkách zobrazeny.
Vznikla i mapová aplikace, která pomůže
rodičům s kočárkem naplánovat trasu např.
z bezbariérové zastávky na úřad. Uživatel
snadno zjistí, zda se zde nachází dětský
koutek, možnost přebalení a podobně.
V rámci projektu se uskutečnila řada seminářů, workshopů a dalších aktivit včetně akcí pro rodiny s dětmi. Tyto aktivity
vyvrcholily v říjnu 2015, kdy Olomouc
uspořádala druhou konferenci k rodinné
politice SMOl.
Nová kojicí místnost v budově Knihovny města Olomouce na náměstí Republiky.
AKTUALITY
Jednou z priorit současného vedení města
je obnova a důstojný vzhled pietních míst
v Olomouci. Ve schváleném rozpočtu na
rok 2016 se to odráží hned v několika
konkrétních položkách. Nejvyšší částka,
celkem 5 milionů korun, bude využita na
opravu Jihoslovanského mauzolea v Bezručových sadech. „Je to poslední skvrna
na kráse obnovených městských parků
a věřím, že brzy budeme moci toto místo využít nejen k pietním akcím, ale i nabídnout jako atraktivní výstavní prostor
v rámci olomoucké Flory,“ říká náměstek
primátora Ladislav Šnevajs.
Pozitivních změn se dočká také neředínský hřbitov. Jakmile to počasí dovolí,
budou vydlážděny dvě důležité cesty,
které jsou nyní v době vlhkého počasí
těžce využitelné. „V tomto roce chceme
zrekonstruovat také spodní historickou
bránu na hřbitov. Tím získají zpět svou
krásu tři kovové brány, které vedou na
křesťanskou, evangelickou a židovskou
část hřbitova. Součástí rekonstrukce bude
instalace orientační mapy s vyznačením
Foto archiv
Hřbitovy a pietní místa ve městě projdou obnovou
hrobů významných osobností,“ dodává
náměstek Šnevajs.
Město chce také udělat maximum pro
zvýšení bezpečnosti. Před hlavní branou
bude umístěna bezpečnostní kamera s napojením na městskou policii. V pravidelných intervalech se na hřbitově a v jeho
okolí bude pohybovat ostraha.
„V současné době vymýšlíme způsob, jak
s minimálními náklady zkrášlit část ne-
využitého pozemku za židovským hřbitovem a umožnit jeho využití pro občany
přilehlého sídliště jako klidového parku,“
doplňuje Ladislav Šnevajs.
Město Olomouc má ve vlastnictví celkem 12 hřbitovů, z nichž ten neředínský je sice největší, ale svou pozornost
a hlavně pravidelnou údržbu si zasluhují všechna pietní místa ve městě. Za
zmínku stojí úvahy o změně podoby
hřbitova na Nové Ulici. Velká část tohoto hřbitova není využívána, proto chce
město zmenšit jeho výměru asi na polovinu a vytvořit tak nový veřejně přístupný park v blízkosti autobusové zastávky
Tabulový Vrch.
„Velmi dobře si uvědomuji, že hezčí
a důstojnější podoby pietních míst můžeme dosáhnout jen v úzké spolupráci
s těmi, kdo pečují o hroby svých blízkých. Úcta k zemřelým je něco, co vypovídá o stavu naší společnosti, na druhé
straně za posledních sto let prošla tato
oblast překotným vývojem,“ uzavírá ná(red)
městek.
INZERCE
PŘEDNÁŠKA O ŽIVOTĚ, SMRTI A DŮSTOJNÉM UMÍRÁNÍ
Město si připomene 100. výročí
narození Josefa Brykse
V letošním roce uplyne 100 let od narození
válečného letce a oběti totalitního režimu Josefa Brykse. Připomínáme si toto kulaté výročí,
stejně jako osud významné osobnosti, rodáka
z Bělkovic-Lašťan, jehož život byl spojený také
s Olomoucí, kde studoval a později bydlel.
Dovolujeme si vás tímto pozvat na oslavu
100. výročí narození Josefa Brykse, která se
bude konat v pátek 18. března 2016. V tento den uplyne sto
let od jeho narození. Program bude zahájen ve 14 hodin položením kytice u pamětní desky v Olomouci v ulici Hanáckého pluku. Hlavní pietní akt spojený s dalším doprovodným
programem a výstavami o Josefu Bryksovi se uskuteční od
15:30 hodin v Bělkovicích-Lašťanech.
Na organizaci tohoto významného dne se podílejí statutární
město Olomouc, obec Bělkovice-Lašťany, Svaz letců ČR odbočka v Olomouci a Karel Bryks, synovec Josefa Brykse.
V lázních Slatinice
právì otevíráme
nové Privátní SPA
a Sauny Majorka.
ZAHŘEJTE SE
V LÁZNÍCH
Pøijeïte si v zimním období upevnit zdraví
a odpoèinout za skvìlé ceny do lázní Slatinice.
pobyty od
1910 Kč
• Last minute pobyty
dennì aktualizované na webu
• Valentýnský pobyt
• Velikonoèní pobyt
• Romantické balíèky
s veèeøí pøi svíèkách
• Firemní akce
• Oslavy a svatby
Láznì Slatinice a.s.
[email protected]
tel.: 585 944 599
www.lazneslatinice.cz
RADNIČNÍ LISTY / 9
SC 361153/01
Statutární město Olomouc a Hřbitovy města Olomouce pořádají v pátek 26. února v 17 hodin v Divadle hudby Olomouc přednášku na tato témata: Co je to smrt? Téma v naší společnosti stále přehlížené má přesto podstatný vliv na hloubku našeho vnímání. Jakou roli
v naší společnosti hraje úcta k zemřelým? Besedují: Jaroslav Šejvl – hrobník, kriminalista
vražd a ředitel Olšanských hřbitovů ve výslužbě, učitel na lékařské fakultě a nositel řemesla, kterého se lidé nespravedlivě štítí, Naděžda Špatenková – psycholožka, socioložka, sociální pracovnice v rodinné poradně, odborná asistentka na FF UP, Miroslav Kala – vedoucí
lékař hospice na Sv. Kopečku u Olomouce, Alžběta Živá – Eco Funeral Trio Ke Kořenům,
(red)
které se zabývá přírodním pohřebnictvím. Moderuje sociolog Jiří Siostrzonek.
TÉMA
Lesy města Olomouce čelí nepřízni počasí
Zatímco dříve byly lesy v první řadě zdrojem paliva či konstrukčního materiálu pro stavbu budov nebo zdrojem
potravy pro obyvatele města a jím chovaná hospodářská zvířata, v dnešní době se lidé do lesa uchylují hlavně kvůli odpočinku a rekreaci. Pěší turistika, cyklovýlety, houbaření a sběr dalších lesních plodů, to jsou dnes hlavní důvody, proč se obyvatelé měst a obcí do lesa vydávají. Nesmíme ale zapomínat ani na další významné funkce lesa,
ať už vodohospodářskou, klimatickou, zdravotní, či estetickou. A ačkoli jsou obecní lesy v přeneseném významu
majetkem všech občanů města, je zapotřebí dobrého hospodáře, který bude ručit za to, že ve stejném, nebo spíše
ještě lepším stavu si všech požitků, které les nabízí, budou moci dopřávat i příští generace.
O to se momentálně stará akciová společnost Lesy města Olomouce (LMO), která
vznikla v říjnu 2010. Navázala na Správu
lesů města Olomouce, která byla založena statutárním městem Olomoucí v roce
1993 jako příspěvková organizace k obhospodařování lesního majetku navráceného městu v rámci restitucí. Důvodem
k jejímu zřízení byla špatná zkušenost
města s pronájmem svého lesního majetku, neboť nájemci v roce 1992 vyčíslili
ztrátu ve výši přes jeden milion korun.
Lesy města Olomouce obhospodařují celkem 3838 hektarů lesních porostů v celkem čtyřech pověřených obcích. „Pro bližší pochopení této části městského majetku
a hospodaření je třeba znát několik specifik, například to, že toto vlastnictví je roztříštěno do několika různě velkých lokalit,“
vysvětlil náměstek primátora Aleš Jakubec, do jehož kompetence správa lesů spadá. „Velké plochy jsou v okolí Dětřichova
nad Bystřicí a Huzové, dále také v CHKO
Litovelské Pomoraví u obcí Březové a Horka nad Moravou. Další plochy v majetku
Lesů města Olomouce jsou u Grygova,
Lošova, Černovíra a Loučky nad Bílskem.
Mezi menší komplexy patří například Svatý Kopeček či Bělidla,“ dodal Aleš Jakubec.
Maximum nechat na přírodě
Ačkoli je údržba a hospodaření lesů
v kompetenci odborníků, oni sami připouštějí, že hlavní slovo v nich má stále
příroda. „Základem naší lesnické stra-
Foto Blanka Martinovská
Olomouci patří bezmála
čtyři tisíce hektarů lesa
tegie je trvale udržitelné hospodaření
v lesích, ale maximálně využíváme tvořivých sil přírody, které zajistí nepřetržité
a vyvážené plnění produkčních funkcí
svěřených lesů,“ vysvětluje ředitel společnosti David Janásek a dodává: „Trvale udržitelné hospodaření je správa
a využívání lesů a lesní půdy takovým
způsobem a v takovém rozsahu, které
zachovávají jejich biodiverzitu, produkční schopnosti a regenerační kapacitu,
vitalitu a schopnost plnit v současnosti
a budoucnosti odpovídající ekologické,
ekonomické a sociální funkce na místní,
národní a mezinárodní úrovni a které
nepoškozují ostatní ekosystémy.“ Celkově lze podle něj shrnout politiku hospodaření tak, že jejím cílem je spravovat
HONITBY VE SPRÁVĚ LESŮ MĚSTA OLOMOUCE, a. s.
Lesy města Olomouce spravují čtyři honitby vlastní ( to jsou takové, kde má statutární město Olomouc minimálně
500 hektarů souvislých honebních pozemků) a má majoritní podíl v jedné společenstevní honitbě. Všechny honitby
jsou pronajaté. Tři vlastní honitby se nachází na polesí Huzová v katastrech obcí Dětřichov nad Bystřicí, Dalov, Huzová
a Mutkov. Honitba Huzová má rozlohu 938 ha, honitba Dalov má 745 ha a honitba Pasecký Žleb se rozprostírá na rozloze
1031 ha. Jedna vlastní honitba je na polesí Březové, jedná se o honitbu Grygov – Království, s rozlohou 800 ha. Pod toto
polesí spadá i honitba Honebního společenstva Březová, která má plochu 1161 ha. Zde má statutární město Olomouc asi
60 procent pozemků, zbývající část jsou pozemky LČR a dalších vlastníků.
10 / RADNIČNÍ LISTY
lesy co nejlépe a v co nejlepším stavu jej
předat následujícím generacím.
Dokladem toho, že hospodaření společnosti odpovídá požadavkům trvale udržitelného hospodaření, je certifikát PEFC
(Pan European Forest Certification), který
Lesy města Olomouce obdržely po auditu nezávislé organizace Bureau Veritas
Certification.
Nepřátelé lesa: sucho, nemoci,
kůrovec, václavka
Největším nepřítelem lesů v našich podmínkách je v poslední době především
suché a teplé počasí s nedostatkem srážek.
„Vývoj počasí v předchozích letech, ale zejména v průběhu loňského roku se projevil na zdravotním stavu lesních porostů,
zejména pak porostů se zastoupením smrku. Velmi teplé periody v letních měsících,
kdy teploty dosahovaly rekordních hodnot a překračovaly hodnoty 30 °C, s nedostatkem distribuce dešťových srážek měly
za následek značné oslabení smrkových
porostů, které byly napadeny podkorním
hmyzem v takové míře, že došlo k dramatickému navýšení nahodilých těžeb a obje-
TÉMA
i škůdcům. Těží se už jen napadené stromy
mu tzv. kůrovcového dříví,“ shrnul ředitel
společnosti David Janásek.
Nejvíce jsou podle něj postiženy smrkové
porosty v nižších polohách, protože smrk
zde není původní dřevinou, a proto je
nejvíce náchylný na tuto situaci. Problémy jsou ale i ve vyšších polohách, protože průběh počasí byl extrémní i v těchto
lokalitách. Zejména je problém s množstvím srážek, neboť dlouhodobě jsou roční srážkové úhrny nižší než průměr.
pouze tzv. nahodilou těžbu, tedy těžbu napadených stromů,“ dodal Janásek.
Dalším problémem je napadení smrků
houbou václavkou (Armillaria). Ty parazitují na stromech a rozkládají i mrtvou
dřevní hmotu. Václavka smrková je jedním
z nejvýznamnějších houbových patogenů
z hlediska poškození dřevin. Zasahuje kořeny i bázi smrků, a to v neuvěřitelně obrovských plochách. Václavky obecně patří
plochou, kterou zaujímají, k nejrozměrnějším organismům světa. Jejich porosty běžně dosahují stovek metrů, ale jsou známy
i exempláře o rozloze několika kilometrů.
V současné době se kácí
jen napadené stromy
Nejen smrky, ohroženy jsou i jasany
Foto Robert Mročka
Problém se smrkovými porosty se netýká jen Olomouckého kraje, ale i další
řady míst, zejména v oblasti střední a severovýchodní Moravy. V rámci lesů ve
vlastnictví města Olomouce se to týká
hlavně lesních porostů v oblasti Lesní
správy Huzová a také v lokalitě Lošov.
„Chřadnutí smrků je dnes vnímáno už
jako ekologická katastrofa, jejíž příčinou
jsou zejména klimatické změny, nedostatek srážek a jejich nepravidelná distribuce v čase,“ uvedl David Janásek. Oslabené stromy následně napadají nejrůznější
škůdci. Tyto problémy vyvolávají nutnost
těžebních zásahů i v předmýtních porostech. Tyto porosty mají potom narušenou
stabilitu a může dojít i k jejich předčasnému smýcení. Ochrana proti příčinám
chřadnutí smrkových porostů neexistuje,
protože souvisí se změnami klimatu. Je-
Vietnamská lávka v Litovelském Pomoraví byla před opravou
v havarijním stavu.
dinou možností je při obnově poškozených porostů nahradit smrk jinými druhy
lesních dřevin vysazovaných ve směsích.
„Z tohoto důvodu jsme povinni v souladu s lesním zákonem provádět opatření,
aby se předcházelo a zabránilo působení
škodlivých činitelů na les. Smrkové porosty jsou napadány podkorním hmyzem
(kůrovcem) a takto napadené stromy musíme vykácet. V současné době provádíme
Už v roce 2013 bili lesníci na poplach kvůli další pohromě, která napadla dvě evropsky významné lokality, les Království
a Litovelské Pomoraví. Jedná se konkrétně
o napadení houbovým patogenem Chalara fraxinea, který způsobuje odumírání
jasanů. „V rámci opatření jsme požádali
o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí na obnovu porostů poškozených
touto nemocí ve dvou porostech o celkové
výměře dvou hektarů. Tady se totiž jasanové monokultury, staré více než dvě desítky let, vlivem choroby dostaly do fáze
rozpadu,“ přiblížil náměstek Jakubec.
Zmíněný patogen působí v posledních letech problémy na mnoha místech České
republiky. Odborníci doporučují v případě
masivního napadení jasanové monokultu-
INZERCE
Koyo podporuje děti v technickém vzdělávání
Koyo darovalo osmi mateřským školám polytechnické stavebnice Kit4Kid
v hodnotě 150 tisíc korun, se kterými
i ti nejmenší adepti konstruktérského
řemesla dokáží sestavit neuvěřitelné
věci. Není žádným překvapením, že se
školy i zaměstnavatelé stále více potýkají s nedostatkem technických odborníků a vhodných uchazečů o práci
s rozvinutými technickými dovednostmi. Koyo se zaměřilo na nejmladší skupinu dětí, a sice ty, které teprve navštěvují mateřské školky. Dne 15. 1. 2016
bylo předáno v zázemí závodu 8 stavebnic přímo zástupkyním mateřských
škol, které doporučil Magistrát města
Olomouce. Ředitelkám a učitelkám
mateřských škol byla také přímo na
místě představena funkčnost a variabilita těchto jedinečných stavebnic.
Kit4Kid je originální konstrukční stavebnice, kterou vyvinuli studenti Vysoké školy báňské v Ostravě a umožňuje vytvářet různé funkční sestavy.
Celý projekt vývoje a výroby stavebnic
pak zaštiťuje Moravskoslezský auto-
Společnost Koyo se sídlem v Olomouci-Bystrovanech je expandující výrobní závod, který dodává jehličková a válečková ložiska pro automobilový průmysl,
strojírenství a pro distribuci. Závod je součástí japonské nadnárodní korporace JTEKT, jež se řadí mezi největší světové dodavatele v automobilovém průmyslu. Koyo zaměstnává více než 430 pracovníků, je držitelem několika prestižních ocenění jako je Progresivní zaměstnavatel regionu 2015 a Společnost
přátelská rodině. V letošním roce oslaví tento výrobní závod již 15leté výročí výroby ložisek v Olomouci.
mobilový klastr, o. s. Stavebnice jsou
vyrobeny ze dřeva a splňují náročné
hygienické a bezpečnostní standardy
vyžadované pro hračky.
Koyo Bearings
Česká republika s. r. o.
Pavelkova 253/5
Bystrovany 779 00 Olomouc,
tel.: +420 585 126 524
www.koyobearings.cz
RADNIČNÍ LISTY / 11
SC 361115/01
Výrobní závod Koyo podporuje žáky
a studenty v technickém vzdělávání
na nejrůznější úrovni, tentokrát se
ale rozhodlo zaměřit na zájem dětí
o techniku již v útlém věku, a to
právě formou hry s originální polyfunkční stavebnicí.
Foto Blanka Martinovská
TÉMA
ry nahradit tyto stromy jiným typem dřevin. Reálná situace v dotčených lokalitách
v obou lesích ukázala, že napadené jasany
již byly ve fázi rozkladu a opravdu bylo
nutné nahradit je jinými stromy. Ostatních
dřevin v této lokalitě se zásah nedotkl.
Místo jasanů zde lesníci vysadili duby,
jilmy a lípy. Celkové náklady na obnovu
těchto napadených lesních porostů se blížily čtyřem stům tisícům korun, přičemž
většinu pokryla zmíněná dotace. „Tato
nákaza se ovšem objevuje i na dalších místech, kde jsou jasany. Při jejich těžbě vždy
postupujeme s orgánem ochrany přírody,
v tomto případě se zástupci CHKO Litovelské Pomoraví,“ upřesnil Janásek.
Projekt má pomoci s obnovou
smrkových porostů
Jak postupovat v případě porostů chřadnoucích smrků, to je hlavní otázkou projektu, který společně připravila společnost Lesy města Olomouce a Výzkumný
ústav lesního hospodářství a myslivosti
(VÚLHM). Na projekt s názvem Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí
smrkové porosty 4. a 5. lesního vegetačního
stupně nyní podali žádost o dotaci.
Součástí projektu budou ekologická šetření (zjištění stavu lesních půd a výživy
mladých smrkových porostů), založení
experimentálních ploch s výchovou smrků, hodnocení zdravotního stavu porostů,
založení pokusu s hnojením mladých porostů, sběr dat po růstové sezóně, dokončení mapování zdravotního stavu porostů
v oblasti a tvorba map.
Lesní školky produkují desítky
tisíc stromků ročně
Kromě prodeje a výkupu dříví, pěstebních
prací v lese, výroby, prodeje a dopravy palivového dříví, údržby zeleně a dětských
12 / RADNIČNÍ LISTY
hřišť se LMO zaměřují i na poradenskou
činnost a lesní pedagogiku. Podílejí se také
na řadě společenských a výchovně-vzdělávacích akcích městských organizací.
Nedílnou součástí jejich činnosti je samozřejmě i školkařství. LMO v současnosti
provozuje tři školky pro pěstování sazenic
lesních dřevin. Jedná se o školku Grygov
s roční produkcí sazenic dubu ve výši
zhruba 70 až 100 tisíc kusů, na ploše jeden
a půl hektaru. Druhá je školka Rampach
v katastrálním území obce Loučka u Litovle. „Zde pěstujeme především sazenice
smrku, buku a borovice s roční produkcí zhruba 50 tisíc stromků na ploše dva
hektary. A třetí je topolová školka Březová, kde pěstujeme sazenice (řízky) topolů
s produkcí v řádu stovek stromků,“ vyjmenoval ředitel Janásek.
Středisko školek zajišťuje sazenice pro
vlastní zalesnění, ročně prodává jen objem v řádu tisíců kusů, především obcím,
kde Lesy města Olomouce vykonávají odbornou správu.
Opravené cesty a mosty poslouží
nejen turistům, ale i lesníkům
Les ale nejsou jen stromy. Neméně důležité, především pro rekreační aktivity, je
také hustá síť lesních cest, mostů a dalších
objektů, které je třeba průběžně obnovovat
a udržovat. Koncem loňského roku prošly
rekonstrukcí Ostrovský most a Vietnamská lávka v Litovelském Pomoraví. Oprava takzvané Vietnamské lávky nedaleko
obce Hynkov si vyžádala náklady zhruba
1,5 milionu korun, Ostrovský most prošel
obnovou za bezmála šest milionů korun.
„Obě mostní konstrukce byly ve špatném
technickém stavu. Veřejnost je přitom
zvyklá je často používat, jedná se o oblast hojně využívanou k pěší i cyklistické
rekreaci. Oprava tedy byla na místě a je
součástí širšího souboru obdobných investičních záměrů města Olomouce,“ říká
náměstek primátora Aleš Jakubec. „Na
tuto investici jsme využili prostředky získané z hospodaření Lesů města Olomouce. Dá se tak říct, že zisk je proinvestován
přímo v místech, kde vznikal,“ dodává
náměstek Jakubec.
Jednou z největších investic v předchozích
letech byla oprava lesní cesty Litovelská,
která si vyžádala 4,2 milionu korun. Další
dvě velké investice v podobě úprav lesních
cest plánuje město v okolí Huzové. Začátek
stavebních prací se bude odvíjet od toho,
kdy se městu podaří na oba projekty získat potřebné dotace. „Jedná se o lesní cesty
s názvem Berounka a Okružní. Kromě toho
plánujeme zpracovat projektové dokumentace na další opravy lesních cest, například
lesní cesta Hedvábná, Odvozní, Huzovská
či Staré Kladničí,“ přiblížil náměstek Jakubec s tím, že cesty budou po opravě sloužit
nejen turistům, ale jsou nezbytné i pro efektivní hospodaření v lesích.
Ačkoli se může zdát, že kvůli dlouhodobé
nepřízni počasí a opakovaným útokům
škůdců a nemocí je situace v lesích beznadějná, lesníci optimismus neztrácejí. „Kvůli zvýšenému objemu težby chřadnoucích
stromů sice musíme zvýšit i naši pěstební
činnost, ale i přes vyšší náklady už nyní
vytváříme rezervy do budoucna. Naší snahou je nepříznivý vývoj odvrátit a získané
peníze investovat zpátky do lesů,“ uzavírá
ředitel LMO David Janásek.
Lenka Jedličková
HISTORIE MĚSTSKÝCH LESŮ
Město Olomouc již od svého vzniku usilovalo o získání lesních porostů obklopujících rozvíjející se město. Důvodem bylo vždy
využívání lesa obyvatelstvem města. Les poskytoval palivo, konstrukční materiál pro stavbu budov, zdroj potravy pro obyvatele města a jím chovaná hospodářská zvířata, zdroj energie pro obyvatele i rozvíjející se průmysl. Užívání lesa se v průběhu
času přizpůsobovalo momentálním potřebám společnosti. Stoupá tak význam lesa pro zadržení vody v krajině a rovnoměrnost průtoků ve vodních tocích, kvalitu vody ve vodních zdrojích. V současnosti enormně stoupá význam lesa pro rekreaci
obyvatel města. Nejstarší část majetku města se vztahuje k roku 1352, kdy město dostalo les v katastrálním území Grygov
darem od krále (dnes Království Grygov). Postupem staletí se majetek města zvětšoval koupí od jiných vlastníků (Jan z Lipé,
kardinál Dietrichstein, Lichtensteinové a další) až na 3600 hektarů v roce 1936. Poválečné příděly zvětšily majetek na čtyři
tisíce hektarů a tato rozloha byla i v roce 1993 předmětem restitucí. V současné době je lesní majetek města Olomouce jedním z největších obecních majetků v ČR, v rámci Olomouckého kraje je největším nestátním vlastníkem lesa. Nejvyšší kóta
lesního majetku města dosahuje 707 m n. m. (vrchol Pomezí u obce Huzová) a nejníže položená část s nadmořskou výškou
202 m n. m. leží v lese Království u Grygova. Lesní majetek zasahuje do 1. až 5. lesního vegetačního stupně.
INZERCE
Porsche Olomouc získalo prestižní ocenění
„Kvalitu služeb chceme udržet i do budoucna,“ shoduje se vedení společnosti.
Prestižním oceněním se může pyšnit
olomoucká pobočka společnosti Porsche Inter Auto CZ. Ta je stoprocentní
dceřinou společností rakouské firmy
Porsche Holding se sídlem v Salzburgu. Olomoucká pobočka společnosti,
sídlící v Kafkově ulici, získala před
několika týdny ocenění společnosti
ŠKODA AUTO za vynikající obchodní
výsledky v roce 2015. Na podrobnosti
jsme se zeptali ředitele společnosti Porsche Olomouc Ing. Jana Krupičky.
Autosalon Porsche Olomouc
Luboš Vlček, Jan Krupička a Werner Eichhorn
znamenala investici ve výši zhruba 140 milionů korun a co do velikosti a počtu zákazníků zaujímáme v regionálním měřítku jedno
z čelních míst. Zákazník nalezne předváděcí
prostory s moderním a příjemným interiérem, které byly vytvořeny dle nejnovějších
konceptů značky Škoda. Zajímavostí našeho
autosalonu je sklepní prostor o celkové výměře 15 tisíc m2, který nám umožňuje pohodlně
uskladnit velký počet nových vozů nebo třeba pneumatik našich klientů. O zákazníky se
stará tým 33 zaměstnanců, kteří neustále procházejí systémem odborných školení. Najdete
u nás nejen autorizovaný prodej a servis vozů
Škoda, ale i prodej ojetých vozů „Das Welt
Auto“ a „Škoda Plus“. Toto označení zaručuje
zákazníkům kvalitu a jasný původ vozů.
Jsme také autorizovaným servisem vozů Volkswagen a Audi.
Co nového jste v poslední době udělali pro
vaše zákazníky?
Byla to především rozsáhlá přestavba autosalonu s nejmodernějším vybavením a novým,
svěžím designem našeho showroomu. Příjemné prostředí a nové zázemí poskytuje našim
zákazníkům velké pohodlí.
Stále pracujeme na zlepšení kvality servisních služeb. Máme k dispozici nejmodernější
dílenské vybavení a široké technické zázemí.
Naší předností je především kvalifikovaný
a průběžně školený personál s certifikací pro
opravu vozidel značky Škoda, Volkswagen
a Audi. Naši vstřícní a ochotní zaměstnanci
vždy rádi vyhoví našim zákazníkům.
Porsche Olomouc nabízí příjemné zázemí čekací zóny s WiFi, TV, klimatizací a kavárnou.
Dále pro naše klienty poskytujeme komplexní řešení oprav vozidel z pojistných událostí,
zvýhodněné cenové nabídky na opravy vozidel různého stáří, řešení záručních i pozáručních oprav a širokou škálu náhradních vozidel
k zapůjčení po dobu opravy.
Naši klienti mohou využít bezplatný dovoz
a odvoz ze servisu, mytí vozidel, možnost
uskladnění pneumatik/kol, půjčovnu příslušenství a NONSTOP odtahovou službu. Zajistíme přípravu k STK a její provedení a v neposlední řadě i správu vozového parku.
Více informací naleznete na webových stránkách společnosti www.porsche-olomouc.cz. Kontaktovat ji můžete také prostřednictvím telefonu +420 584 100 111
či e-mailu [email protected]. Vstřícný personál
vás také velmi rád osobně uvítá přímo v autosalonu sídlícím na adrese Kafkova 474/1, 779 00 Olomouc. Kontakt
na NONSTOP odtahovou službu je +420 602 137 137.
RADNIČNÍ LISTY / 13
SC 361182/01
Co pro vaši společnost toto ocenění znamená?
Vnímáme ho především jako zhodnocení naší
činnosti, která je dlouhodobě založena na
udržení vysokých kvalitativních standardů,
a to nejen v oblasti servisních služeb. Neustále usilujeme o jejich zvyšování, což se nám
soudě dle reakcí našich věrných zákazníků
zřejmě daří. Jejich loajality si velmi ceníme
a chtěl bych jim za ni poděkovat. Stejně tak
patří velký dík i všem našim zaměstnancům,
bez jejichž nasazení bychom těchto úspěchů
nemohli dosáhnout. Vysoko nastavenou laťku v kvalitě našich služeb chceme udržet i do
budoucna.
Jaká byla konkrétní kritéria, která komise
hodnotila?
Podařilo se nám navýšit prodej aut v kategorii
201-500. Získané ocenění se ale netýká jen
počtu prodaných vozů. Hlavním kritériem
hodnocení byla především spokojenost našich
zákazníků a profesionální přístup našeho personálu k nim.
V čem je ještě olomoucká pobočka společnosti Porsche Inter Auto CZ mimořádná?
Porsche Olomouc se stalo v pořadí osmou
provozovnou společnosti Porsche Inter
Auto CZ. V tuto chvíli jich je v České republice celkem deset. Výstavba naší provozovny
OSOBNOST
Přejít do Olomouce bylo nejlepší roz
říká mladý nadějný judista a čerstvý nejlepší sportovec olomouckého okresu David Klammert
Sotva převzal na olomoucké radnici ocenění za nejlepšího sportovce okresu, sbalil si kufry a vyrazil na prestižní
turnaj do Paříže. Hned po návratu jsme se sešli v Olomouci, aby za pár dní opět zamířil do Prahy, kde působí
v národním týmu. Věčně na cestách, pendlující mezi rodnou Kroměříží, Olomoucí a Prahou, řadu měsíců v roce
na zahraničních soustředěních či zápasech. Mimo tělocvičnu se nikdy nepere a říká, že judo je založeno hlavně
na úctě k ostatním. Takový je život jednadvacetiletého nadějného judisty Davida Klammerta, který je vycházející
hvězdou tohoto bojového sportu.
jet další plány. Mým primárním cílem je
teď kvalifikovat se na ME seniorů.
Jste pořád na cestách, jaký máte vztah
k Olomouci?
Studuji tady Fakultu tělesné kultury na
Univerzitě Palackého a pořád se peru
za oddíl Judo klub Olomouc v extralize.
Už ale bydlím v Praze, protože všichni
závodníci juda, kteří jsou v seniorské reprezentaci, tam musejí přejít, když chtějí
judo dělat profesionálně. Rodinu mám
v Kroměříži, ale k Olomouci mám velice
pozitivní vztah. Mám to tady hodně rád,
a když mám možnost, jedu sem alespoň
za trenérem, protože ty nejdůležitější judistické kroky jsem udělal právě zde.
Kdy jste vlastně s tímto sportem začal?
K judu mě přivedl tatínek v mých šesti letech. Tehdy jsem bydlel v Kroměříži a ve
14 letech mě olomoucký trenér Jiří Štěpán
oslovil na závodech, jestli bych nechtěl
přejít do Olomouce a začít se judu věnovat naplno. V té době jsem měl tréninky
třikrát týdně, jak to bývá běžné u většiny
kroužků, a tady v Olomouci se trénuje dvakrát denně – vždycky ráno před
školou je kondice a pak jsou odpolední
14 / RADNIČNÍ LISTY
tréninky zaměřené na techniku. Rozhodl
jsem se, že chci judo dělat naplno, tak jsem
přešel do Olomouce, což bylo to nejlepší
rozhodnutí, jaké jsem v životě udělal.
Čím byste navnadil rodiče malých dětí,
aby je přihlásili právě na judo?
Judo a gymnastiku bych zařadil mezi nejlepší sporty pro rozvoj dětí. Rozvíjí se tady
nejen jejich motorika a kondice, ale zdokonalují se i v orientaci v prostoru, naučí se
padat tak, aby si neublížily, poznat vlastní
tělo. Ale nejde jen o kondiční stránku, judo
není jenom sport, ale především životní
styl. Takže děti se učí dobrému chování,
velký důraz se klade na úctu k trenérům
i k soupeři, zkrátka od začátku se dětem
vtloukají do hlavy důležité morální zdatnosti. Když jsme byli mladší a někdo měl
„nos nahoru“, ti starší ho vždycky v tom
zdravém slova smyslu „postavili do latě“.
Zkrátka člověk nesmí být drzý a musí mít
úctu k ostatním. Judo bych opravdu doporučil jako nejlepší začátek a pak už záleží
na dětech či rodičích, jakou cestu zvolí.
Pokud by se tedy někdo z rodičů rozhodl
přihlásit své dítě do olomouckého klubu
juda, kdy je na to nejvhodnější čas?
Foto archiv
Jak jste dopadl v Paříži a co to bylo za
závod?
V Paříži jsem startoval na Grandslamu,
který patří mezi čtyři největší turnaje
tohoto typu na světě, když nepočítáme
mistrovství Evropy nebo světa. Pro mě
byl obrovský úspěch už to, že mě na něj
svaz nominoval a mohl jsem se ho zúčastnit, protože Paříž společně s Tokiem patří
k celkově nejtěžším turnajům. Z České
republiky nás tam bylo pouze šest. Bohužel jsem už ve druhém kole prohrál se
skvělým švýcarským závodníkem, který
bude startovat na olympiádě. Mrzí mě to
o to víc, že jsem většinu zápasu vedl, měl
jsem ho pod kontrolou, ale udělal jsem
jednu chybu, která mě stála celý zápas.
To se v judu bohužel stává.
Co považujete za svůj největší dosavadní úspěch?
Pro mě to byla asi celkově loňská sezona – podařilo se mi vyhrát mistrovství
Evropy do 23 let, kde jsem si původně
dělal naděje na umístění alespoň do sedmého místa. Ještě předtím jsem byl pátý
na světové univerziádě v Ganju v Koreji.
Mistrovství republiky jsem vyhrál několikrát, ale už myslím na vyšší cíle. Pro mě
je důležité se probojovávat na zahraniční
soutěže a směřovat všechno k tomu největšímu snu – účasti na olympiádě.
Ještě pořád máte šanci startovat na letošních letních olympijských hrách v Rio
de Janieru, nebo už jste se naděje vzdal
a zaměřil se na Tokio v roce 2020?
Ještě pořád tam trochu šance je, ale byl by
to zázrak. Ve sportu se ale občas zázraky
dějí, tak doufám, že štěstí bude stát při
mně. Pokud to nevyjde, upnu všechny
své síly směrem k olympiádě v Tokiu.
Co pro účast na olympiádě musíte udělat?
Kvalifikace trvají dva roky. Nakonec tam
jede třeba jen třicet lidí z celého světa,
takže je to hodně náročné. Ještě budu mít
tři čtyři turnaje, musel bych na každém
získat medaili nebo hodně dobré umístění. Teď se chystám na Světový pohár
v Praze a podle výsledků se budou odví-
David se pouští do svých soupeřů pouze na žíněnce.
OSOBNOST
David Klammert studujie Fakultu tělesné kultury na Univerzitě Palackého a pořád se pere za oddíl Judo klub Olomouc v extralize.
Většinou se začíná na začátku školního
roku, ale přihlásit se mohou kdykoli.
Ideální věk, kdy s judem začít, je kolem
pěti šesti let.
Judo je ale pořád bojový sport, není to
nebezpečné?
Nemyslím si, že by to bylo nebezpečnější
než většina ostatních sportů, nějaké větší
riziko tady není, i když samozřejmě drobná zranění se nevyhnou ani tomuto sportu.
V čem je judo oproti ostatním bojovým
uměním specifické?
Judo je spíše než bojové umění bojový
sport. Je to společně s řecko-římským zápasem jediný bojový sport na olympiádě.
Zápas trvá v řádném čase pět minut a cílem je dostat soupeře na záda, případně
ho tam po dobu dvaceti vteřin udržet.
Když soupeře škrtím a ubírám mu kyslík, tak zaplácá rukou o žíněnku a já ho
musím pustit – v tu chvíli jsem vyhrál.
V tomto ohledu to nebezpečné není, šance zaplácat je vždycky.
Je to spíše mužský sport, nebo je vhodný i pro dívky?
Já si myslím, že je určitě vhodný i pro
dívky, i když v Česku to není zatím tolik
rozšířené. Například v Polsku nebo Chorvatsku ale dělá judo víc žen než mužů.
Problém u dívek i chlapců obecně nastává kolem puberty, kdy většina z nich
u častých tréninků a zápasů nevydrží.
Dá se judo uplatnit v běžném životě
jako způsob sebeobrany?
Určitě, ale samozřejmě pouze v krizových situacích. Jinak by se mimo tělocvičnu používat nemělo.
To znamená, že to máte zakázáno?
Nemáme to přímo zakázáno, ale samozřejmě se předchází tomu, aby to děti
zkoušely na spolužácích ve škole. Proto
máme v morálním kodexu, že bychom
se neměli prát mimo tělocvičnu. Vybít se
máme na tréninku a venku se máme řídit
morálním kodexem, kde je především
úcta k ostatním.
Vás už někdy někdo vyprovokoval
k tomu, abyste použil své bojové dovednosti mimo tělocvičnu?
Já jsem se naštěstí ještě nepral a jsem za
to rád. Nejsem typ bouřliváka, spíš házím případné konflikty za hlavu. Když se
člověk každý den pere, tak už pak na to
ani nemá náladu. Vyřádím se na tréninku
a nemusím si něco dokazovat v osobním
životě. Z 99 procent se dá všechno vyřešit jinak – buď slovně, nebo sklopit hlavu
a odejít. A někdy je to větší výhra než se
pouštět do konfliktu.
Pořád jste na cestách, věčně trénujete
nebo závodíte, do toho studujete. Jak se
to dá časově zvládnout?
Studium je náročné, mám individuální
studijní plán, protože v Česku není takový sparing, takže musíme jezdit často
na soustředění do zahraničí a stane se,
že jsme třeba měsíc v kuse v Japonsku.
Z hlediska sportu je to paráda, ale osobní život jde trochu stranou. Z národního týmu jsem nejmladší, takže se zatím
rozkoukávám a pomalu zjišťuji, jaké
mají starosti starší kluci, kteří už mají
manželky a děti. Ale zvládají to, takže to
zřejmě jde.
Kam jste se už díky judu podíval?
Osmkrát jsem byl v Japonsku, třikrát
v Koreji, v USA i Jižní Americe, turnaje
jsou zkrátka po celém světě, protože judo
je hodně rozšířený sport, ač se to tak nezdá. Na olympiádě v Londýně to byl spolu s atletikou sport, kde startovalo nejvíce
států ze všech, například i hodně Afričanů dělá judo.
Máte vůbec příležitost poznat i zemi,
kterou navštívíte?
Většinou známe opravdu jen hotel a sportovní halu, ale samozřejmě máme i volné
dny a většinou se alespoň jednou za ten
pobyt jedeme někam podívat.
Každý judista spadá do nějaké váhové
kategorie – abyste se tam udržel, musíte
občas hubnout?
Vždy den před závodem je vážení a každý musí navážit tu svoji váhu. U mužů
se říká, že 5 % tělesné váhy navíc je optimální, jenom to pak musíte pár dní před
vážením shodit. Já většinou shazuji 4 až
5 kilo za týden, a je to samozřejmě hlavně na bázi odvodňování. Kolega Jaromír
Ježek například startuje v kategorii do
73 kilogramů a jeho běžná váha je 82 kilogramů. V juniorech se mi taky podařilo
zhubnout deset kilo za týden, ale to už
nebylo úplně zdravé.
Není pak po tak drastickém hubnutí člověk před zápasem oslabený?
To ano, ale má ještě den a noc k dobru,
aby se stačil zregenerovat. A aspoň si pak
člověk víc jídla váží.
Lenka Jedličková
SC-81362/3
Foto Robert Mročka
hodnutí, jaké jsem v životě udělal,
RADNIČNÍ LISTY / 15
ROZVOJ MĚSTA
Město opraví silnice v centru i okrajových částech
Téměř 53 milionů korun letos změní k lepšímu stav silnic a chodníků v Olomouci. Radní posoudili
seznam velkých oprav a do plánu
oprav pro rok 2016 zařadili sedm
akcí v celkové výši více než 18 milionů korun. Dalších téměř 35 milionů
půjde na údržbu a opravy komunikací ve městě prostřednictvím Technických služeb města Olomouce.
„Do plánu velkých oprav jsme letos
přednostně zařadili akce, které souvisejí
s avizovanými opravami tramvajových
tratí ve městě. Nemohou mezi nimi proto chybět navazující opravy komunikací
ve Wolkerově ulici a na třídě Svobody.
Předpokládáme, že náklady na obě akce
přesáhnou částku sedm milionů korun,“
uvedl primátor Staněk. Další položku
ve schváleném seznamu, v celkové výši
4,5 milionu korun, zaujímají opravy
chodníků a cyklostezky v ulicích Družební a Rožňavská i rozšíření chodníku ve
Werichově ulici. „Stejně tak zde nechybí
opravy, které za své priority považují jednotlivé městské části. Opravovat se proto
bude v Lošově, Slavoníně i Chomoutově,“ vypočítal primátor.
Mezi zmíněné důležité opravy komunikací preferované jednotlivými městskými
částmi se tak letos zařadí oprava ulice Pod
Lesem v Lošově, kde se za 2,4 milionu
korun bude opravovat vozovka poznamenaná dřívější výstavbou inženýrských
sítí. Za částku ve stejné výši se promění
Dykova ulice v městské části Slavonín,
která dostane nejen nový povrch, ale také
dosud chybějící veřejné osvětlení. Chomoutovskou Baarovu ulici by pak měla
vylepšit oprava za 1,2 milionu korun,
v rámci níž se obyvatelé nedávno postavených rodinných domů zbaví nezpevněné prašné komunikace a dočkají se chodníku i veřejného osvětlení.
Na požadavky jednotlivých komisí městských částí pravidelně pamatuje také přidělená částka, kterou do oprav a údržby
komunikací investuje město prostřednictvím Technických služeb města Olomouce. Letos je v této položce vyčleněno
celkem 10,8 milionu korun. „Do oprav
komunikací v roce 2016 jde celkově částka o 2 miliony vyšší, než tomu bylo v loňském roce,“ zdůraznil primátor, který má
oblast dopravy ve své kompetenci. (red)
Holický les se rozrůstá, snad přibudou i stezky
Od založení nového lesoparku Holický
les uplynulo půldruhého roku a navazovat mají další stavby, které povedou k postupnému vybudování této nové rekreační zóny. Výsadba holického lesoparku na
33 hektarech v lokalitě lemované ulicemi
Keplerova a Šlechtitelů proběhla na podzim roku 2013. Území se postupně stává
odpočinkovou zónou, kam lidé chodí na
procházky a které je také vyhledávaným
cílem třeba vyjížděk na koních. Občanské
sdružení Holický les, které se stalo od
roku 2008 tahounem aktivit směřujících
ke vzniku této rekreační zóny, tam každoročně pořádá novoroční vycházky, jarní
úklid a podzimní drakiádu. Ve spolupráci s KMČ Holice do západní části Holického lesa přestěhovalo v roce 2014 také
zrestaurovaný historický kamenný kříž
z roku 1844, který původně stál u Přerov(red)
ské ulice v Holici.
TŘI OTÁZKY PRO NÁMĚSTKA PRIMÁTORA LADISLAVA ŠNEVAJSE
V jaké fázi je příprava dalších etap a co budou obsahovat?
Momentálně tam máme vysázeno 72 tisíc stromků
(převážně dubů, olší, habrů a lip). V tuto chvíli je naší
prioritou společně se sdružením Holický les a KMČ Holice
dokončit připravený projekt na stavbu smíšené stezky
pro pěší a cyklisty mezi ulicemi Průmyslová a Šlechtitelů. Pevně věřím, že s využitím dotačního titulu se nám
to v průběhu příštího roku skutečně podaří a oblíbenost
areálu Holického lesa tím nepochybně vzroste.
Co dalšího kromě stezky máte ještě v plánu?
Vedle této finančně náročné stavby promýšlíme také možnosti instalace odpočinkových prvků přímo na plochách
lesoparku Holický les, protože ty nejsou součástí uznatelných nákladů v rámci dotačních titulů. Jednou z možných
forem oživení odpočinkového území by mohlo být zřízení
tzv. DiscGolfParku. Jedná se o nenáročnou sportovní aktivitu vhodnou pro všechny generace, kdy hráči házejí freesbee (létající talíře) do speciálních košů. Takové hřiště mají
od roku 2013 například v Přerově na Laguně a těší se velké
popularitě. Na rozdíl od jiných i menších měst v Olomouci
zatím discgolfové hřiště nemáme. Mobiliář, herní prvky
a vnitřní cestní síť musí počkat až na prioritní vybudování
bezpečné přístupové cesty do areálu.
Jak bude Holický les vypadat poté, co bude úplně
hotový?
Podobně jako na severu města máme Hejčínské louky, na
východě Černovírské paseky, tak na jihu města bude rekreační areál Holický les postupně svým významem, vybaveností a nabídkou volnočasových aktivit minimálně
srovnatelný. V současné době je pro volnočasové aktivity
využitelná asi třetina areálu (11 hektarů), zbytek je budoucí les. Po dlouholetém intenzivním zemědělském využívání pozemku nebylo jednoduché vrátit na pozemek
původní lužní les a louky. Poněkud ve vzdálenější budoucnosti pak předpokládáme postupné dotvoření druhé
části areálu Holického lesa na straně od ulice Šlechtitelů
směrem ke korytu Moravy. V souladu s národní koncepcí
„Prevence proti suchu“ a v souladu s dříve zpracovanou
studií celého areálu by v těchto místech měla vzniknout
nová vodní plocha odpovídající svým významem přírodnímu koupališti Poděbrady.
NA OBNOVU PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ MŮŽETE ZÍSKAT DOTACI
Vlastníci nemovitostí, které se nacházejí na území městské • dotace se poskytuje pouze na tu část obnovy, která bezpropamátkové rezervace Olomouc a současně jsou zapsány ve
středně souvisí s památkovou podstatou objektu a proběhStátním seznamu nemovitých kulturních památek (státem
ne v daném roce, tj. 2017;
chráněné památky), mají opět možnost požádat o po- • obnova musí být dostatečně připravena tak, aby mohla být
skytnutí státní dotace z Programu regenerace městských v roce 2017 včas zahájena (nejpozději do 16. 10. 2016 musí být
památkových rezervací a městských památkových zón pro
k obnově vydáno rozhodnutí Odboru památkové péče Magistrok 2017.
rátu města Olomouce, ve stejném termínu by mělo být vydáno
stavební povolení, souhlas k udržovacím pracím apod.)
Pro získání dotace je třeba splnit tyto podmínky:
• obnova musí probíhat podle zákona o státní památkové • majitel se na obnově musí podílet minimálně 40 % nákladů
péči a stavebního zákona;
pro příslušný rok, pro restaurátorské práce lze žádat o pří-
16 / RADNIČNÍ LISTY
spěvek až do výše 100 %, přičemž dotace je poskytnuta
zpětně formou dodatečného příspěvku na provedené práce.
Žádosti o poskytnutí dotace je možno podávat na Odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce do 16. 10. 2016.
Další informace žadatelům poskytne Petra Růžičková, tel.
588 488 400, e-mail: [email protected], nebo Jaromil Přidal, tel. 588 488 385, e-mail: [email protected],
Odbor koncepce a rozvoje MmOl, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Informace jsou k dispozici také na stránkách města
www.olomouc.eu.
(red)
ROZVOJ MĚSTA
Opravou projde pět
důležitých mostů
Budovat nové cyklostezky a současně být co nejlépe připraveni na
stavbu dalších, až budou vypsány
vhodné dotační tituly. Taková je
strategie města Olomouce v oblasti
rozvoje cyklistické dopravy. Pro tyto
účely byl nyní aktualizován klíčový
dokument s názvem Návrh aktivit
v oblasti cyklodopravy na období
let 2016–2022.
Více než deset milionů korun z městského rozpočtu směřuje v letošním roce na
opravu mostů a lávky pro pěší ve vlastnictví města Olomouce. Seznam, který
schválila rada města, zahrnuje celkem pět
důležitých položek.
„V letošním roce se opravy dočkají celkem
čtyři mosty a jedna lávka pro pěší. Většina mostních objektů umožňuje překonání
Mlýnského potoka, v jednom případě jde
o most přes řeku Oskavu v Chomoutově.
Vzhledem k tomu, že se všechny stavby
nacházejí podle odborníků v havarijním
stavu, nechali jsme na ně zpracovat nezbytné projektové dokumentace,“ vysvětlil primátor Antonín Staněk. Aktuálně předpokládaná částka pro tyto opravy
je 10,3 milionu korun.
„Na opravy mostů jsme v rozpočtu pro
letošní rok vyčlenili částku v celkové výši
téměř 11 milionů korun. Zbývající částka,
která představuje zhruba 650 tisíc korun,
poslouží jako rezerva k realizaci dalších
nezbytných oprav, jimiž jsou zejména silniční a bezpečnostní zábradlí u komunikací,“ objasnil primátor Staněk.
Podkladem pro vytvoření seznamu
důležitých oprav byly záznamy z pravidelných prohlídek, které zpracoval
autorizovaný odborník pro obor mosty
(red)
a inženýrské objekty.
PLÁNOVANÉ CYKLOSTEZKY
Cyklostezky Holická–Babíčkova, Moravská (Řepčín –
2. část, Hejčín), Jeremenkova od Jantarové cyklotrasy
po hlavní nádraží a konečně Týneček–Chválkovice.
Projektovou dokumentaci či DUR připraví město pro
akce Jeremenkova – 2. část, lávka přes Grygavu na trase Štěpánov–Olomouc–Černovír, pro 2. část Moravské
cyklostezky v Nemilanech, cyklistickou stezku v Holické a Sladkovského, cyklopruhy v ulicích Komenského
a Pasteurova, cyklopruhy v ulicích Tomkova, Ladova,
Dolní hejčínská, Na Střelnici a konečně pro cyklostezku
Slavonín–Nedvězí.
ných zdrojů. Jakmile jsou pak vypsány
dotační tituly, uspěje ta obec, která má
akce projekčně připravené.
Návrh aktivit v oblasti cyklodopravy
byl proto uzpůsoben aktuálnímu stavu
v dané oblasti a za spolupráce s odborem
investic přepracován. Některé akce byly
v návrhu aktivit o rok či o dva posunuty. „Projektovou dokumentaci pro další
stavby můžeme nechat letos zpracovat
také proto, že se při veřejné soutěži povedlo ušetřit zhruba 1,2 milionu korun
oproti původním předpokládaným nákladům na vybudování cyklostezky Holická–Babíčkova,“ informoval náměstek
(red)
Aleš Jakubec.
KTERÉ MOSTY MĚSTO LETOS OPRAVÍ
• lávka přes Mlýnský potok z nábřeží Přemyslovců do ul.
U Reálky (4,3 mil. Kč)
• most přes Mlýnský potok do ul. Martinova (cca 1,1 mil. Kč)
• most přes Mlýnský potok do ul. J. Glazarové (cca 1,7 mil. Kč)
• most přes Mlýnský potok do ul. Komenského
(cca 1,7 mil. Kč)
• most přes řeku Oskavu v Olomouci-Chomoutově (cca
1,4 mil. Kč)
INZERCE
SC 361008/02
Návrh předkládá nejen harmonogram
jednotlivých staveb, ale i termíny projekční přípravy pro stavby v budoucnu. Příprava projektové dokumentace trvá dva
až tři roky, proto je třeba už nyní pracovat
na záměrech, které by mohly být realizovány například v roce 2018. „V případě
cyklostezek se jedná o náročné liniové
stavby, kdy je příprava projektů a získání územního a následně stavebního povolení dlouhodobou záležitostí několika
let,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš
Jakubec. „Aby se u takových projektů
podařilo dojít až k jejich realizaci, je třeba
rozpracovat současně více projektů.“ Jen
některým z nich se to podaří a na ně lze
následně čerpat a využití dotace z růz-
Foto Blanka Martinovská
Ve městě vzniknou nové cyklostezky
RADNIČNÍ LISTY / 17
DĚTI A MLÁDEŽ
Olomoučtí studenti se spojí s mezinárodní vesmírnou stanicí
Na počátku března naváží olomoučtí studenti radiové spojení s mezinárodní vesmírnou stanicí. V České republice jde o zcela první kontakt podobného druhu.
Po letech plánování a čekání na přidělení
termínu se do finále blíží vzdělávací akce,
která olomouckým gymnazistům přiblíží
prostředí, ve kterém žijí a pracují astronauti na oběžné dráze.
Projekt před lety nastartovala americká agentura NASA s cílem podpořit zájem o vědu,
techniku a vesmír. Studenti a žáci mají šanci
pohovořit s posádkou mezinárodní vesmírné stanice (dále ISS) a položit jim zvídavé
otázky. Možnost kontaktu s ISS byla postupně rozšiřována i mimo Spojené státy a nyní
se jí poprvé zúčastní i české školy.
Studenti tří olomouckých gymnázií (Slovanského gymnázia, gymnázia Čajkov-
ského a gymnázia Olomouc-Hejčín) se
do projektu zapojili společně s radioklubem OK2KYJ. V rámci přípravy byla do
výuky přidána témata týkající se kosmického výzkumu a astronomie. Členové radioklubu studentům například předvedli
technické prvky nezbytné pro komunikaci s ISS a doplnili tak poznatky z hodin
fyziky.
Termín pro spojení byl stanoven na pondělí 7. března. Realizaci projektu zajistí
Hanácký radioklub OK2KYJ, přičemž
s technickým řešením vypomáhá firma
ONYX engineering. Do projektu je zapojen taktéž studentský spolek UP Crowd
z Univerzity Palackého. Koordinaci pomáhá zajistit mezinárodní dobrovolnická radioamatérská organizace ARISS.
Rozsáhlý a ojedinělý vzdělávací projekt
finančně podporuje statutární město
Olomouc.
„Jak my, tak i studenti samotní jsme nadšení z možnosti přímé komunikace s mezinárodní vesmírnou stanicí. Pro všechny, kteří se zajímají o kosmický výzkum
a nové technologie, jde o životní zkušenost,“ říká Rudolf Bláha, předseda Hanác(red)
kého radioklubu OK2KYJ.
Rodiče, nemusíte v tom být sami!
Snad každý rodič si položil někdy otázky
typu „Co dělám špatně?“, „Proč ta moje
holka/můj kluk tak zlobí?“. Tyto a další
otázky týkající se výchovy a vedení dítěte
mohou zůstat nezodpovězeny a dítě „zlobí“ čím dál víc. Pokud jste rodič, který by při
výchově svého dítěte chtěl něco zlepšit, můžete se obrátit na rodinné centrum U Mloka.
Tým odborných pracovníků vám nabídne
prostor, kde budete vyslyšeni a nebudete
na řešení výchovných potíží sami.
Rodinné centrum je součástí neziskové
organizace P-centrum Olomouc a pomáhá rodinám s dětmi ve věku od 5 do 15 let
s výchovnými, vzdělávacími a komunikačními těžkostmi.
Služby centrum poskytuje zdarma a zahrnují odborné poradenství pro rodiče a skupinový či individuální program pro děti.
V případě potřeby pomáhá rodinám jednat
s dalšími institucemi, jako je např. škola, pedagogicko-psychologická poradna apod. Podle typu potíží je možné zapojit dítě do skupinové aktivity – klubu, který je zaměřený na
rozvoj sociálních dovedností a fungování ve
skupině, nebo do individuálního programu
Pět P, ve kterém má dítě možnost trávit smysluplně volný čas. V případě, že rodina řeší
prospěch nebo chování ve škole, dítě i rodič
se zapojí do programu doučování.
Více informací o službách rodinného centra
U Mloka můžete nalézt na webových stránkách www.p-centrum.cz. Pracovníky můžete
kontaktovat na čísle 585 221 983, e-mailem na
adrese [email protected] nebo osobně v Lafayettově ulici 9. Rodinné centrum
U Mloka podporují statutární město Olo(red)
mouc, Olomoucký kraj a MPSV ČR.
Vzdělávání pro všechny generace v RC Heřmánek
Rodinné centrum Heřmánek je inspirativním místem setkávání, jehož
aktivity nejsou směřovány pouze k rodičům malých dětí. Kromě aktivit podporujících rodičovské kompetence, programů pro děti, odpoledních volnočasových aktivit či aktivit na ochranu životního prostředí
klade centrum důraz také na pestrou nabídku vzdělávání a podporu
mezigeneračního propojování. Zajímavou novinkou připravovanou
SC 361219/01
INZERCE
18 / RADNIČNÍ LISTY
rodinným centrem Heřmánek (www.rc-hermanek.cz) ve spolupráci se sdružením EDUKOL je rekvalifikační kurz Základy
podnikání pro rodiče s profesionálním hlídáním dětí. Účastníkem
tohoto kurzu se může stát kdokoliv, kdo uvažuje o podnikání, ať
už je to rodič v průběhu či po rodičovské dovolené, nebo člověk
zralého věku, který dlouhodobě bezúspěšně hledá práci. Pokud
máte myšlenku, v jakém oboru podnikat, rady jak na to získáte
právě v uvedeném kurzu. Jeho součástí je zpracování podnikatelského plánu, komplexní informace v oblasti živnostenského zákona, účetnictví, vedení daňové evidence, tvorba webových stránek,
marketing atd. Zprostředkovaných informací bude mnoho a účast
lze získat prostřednictvím dotace zdarma. Kurz proběhne v době
od 4. 4. 2016 do 29. 6. 2016, dvakrát týdně, 8:30–13:30 v prostorách
Family Office Olomouc (Holice). Bližší informace poskytne Kate(red)
řina Tichá ([email protected], tel.: 775 693 055).
POLICIE A BEZPEČNOST
Městská policie zřídí ostrahu a získá nové posily
Novinek v organizační struktuře a nové koncepce pro roky 2016
až 2018 se dočká Městská policie Olomouc. V koncepci jsou vytyčeny oblasti, kterými se strážníci už zabývají, i ty, které by do
své činnosti chtěli přidat.
Jednou z novinek bude v dohledné době zřízení ostrahy. Především starší městští strážníci by mohli v budoucnu působit jako
ostraha na významných veřejných místech, jako je například
objekt radnice a další magistrátní prostory, městské hřbitovy či
třeba kanceláře, v nichž právě probíhá občas i bouřlivé jednání
přestupkové komise.
V posledních letech se Městská policie Olomouc opakovaně
potýkala s odchody strážníků do řad Armády České republiky
nebo Policie ČR. „Je sice potěšitelné vědět, že vychováváme kvalitní profesionály, ale na druhou stranu bychom chtěli, aby naši
strážníci rádi zůstávali ve službě pro město. Chceme, aby měli
ve službě takové podmínky, které jim rozhodnutí neodcházet od
nás do státních služeb usnadní,“ podotkl primátor Antonín Staněk. Personální stabilizace je tedy jedním z cílů městské policie
pro příští roky. Práci strážníkům mohou zpříjemnit i takové kroky, jako třeba zajištění klimatizace na pracovištích s nepřetržitou
službou, modernizace kamerového systému či pravidelná obměna vozového parku v rozsahu alespoň dvou vozidel ročně.
Mezi další cíle patří třeba ještě užší spolupráce se zástupci komisí
městských částí. Jejím výsledkem má být soustředění činnosti hlí-
dek nejen na řešení místních záležitostí veřejného pořádku včetně
okrajových lokalit města, ale i regulace zátěže statické dopravy,
tedy parkujících aut v sídlištních zástavbách. Městská policie by
chtěla rovněž přidat další tři statické kamery do systému, který by
pak celkově zahrnoval 24 statických monitorovacích kamer.
Novinky v organizační struktuře se týkají především jmenování nového zástupce ředitele Tomáše Musila a současně jmenování nových
(red)
velitelů jednotlivých směn pořádkové a dopravní služby.
Bezpečnější bydlení seniorů zajistí detektory plynu a kouře
Celkem 140 detektorů nebezpečného plynu a hlásičů kouře už bylo nainstalováno
do bytů seniorů v Olomouci, brzy přibydou další. Jedná se o jeden z výsledků
zcela ojedinělého projektu, na němž od
roku 2014 spolupracuje město Olomouc
a Hasičský záchranný sbor Olomouckého
kraje. Republikově unikátní projekt Bezpečnost osob se specifickými potřebami
(BOSPi) se zaměřuje na zajištění maximální možné míry bezpečí pro osoby nějakým způsobem znevýhodněné.
Celkem bylo zatím v rámci projektu
BOSPi namontováno sedmdesát hlásičů
kouře a sedmdesát detektorů nebezpečné-
ho plynu. Město spolu s hasiči v následujících letech zajistí pravidelnou kontrolu
funkčnosti instalovaných detektorů. „Zatím město na pořízení detektorů uvolnilo
částku 80 tisíc korun z programu Ochrana
obyvatel,“ vysvětlil náměstek primátora
Martin Major. Doplnil, že letos bude projekt pokračovat a uvažuje se o jeho rozšíření také o osoby se specifickými potřebami, tedy například slabozraké.
„Jsme opravdu přesvědčeni o tom, že
tyto hlásiče přispějí ke zvýšení bezpečnosti a k ochraně zdraví a života obyvatel
Olomouce. Do budoucna v tomto projektu chceme pokračovat a vybavit i další
byty hlásiči kouře a detektory nebezpečného plynu,“ doplnil náměstek Major. Při
požárech v bytech ročně zahyne kolem
padesáti lidí. Detektory takové riziko
prokazatelně snižují.
Úplně prvním výstupem projektu BOSPi
byla unikátní publikace Příručka pro zrakově postižené – mimořádné události.
V příručce jsou zpracovány rady a doporučení, jak se zachovat při požáru v bytě
nebo jak reagovat při vzniku mimořádných
událostí. Obsah byl upraven v návaznosti
na specifické potřeby slabozrakých a nevidomých. Příručka vyšla v tištěné podobě
(red)
a perforovaná Braillovým písmem.
POLICIE PŘIJÍMÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje územní odbor
Olomouc přijímá do služebního poměru příslušníka Policie
České republiky nové policisty. „Preferujeme uchazeče, kteří
žijí v Olomouckém kraji a kteří vnímají práci policisty jako
své budoucí celoživotní poslání,“ podotkla mluvčí policie
Marie Štrbáková. Policistou by se měl stát takový člověk,
který chce ve svém životě zastávat a ctít zákon, přistupovat
individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a soustavně prohlubovat své znalosti a odbornou kvalifikaci.
Do služebního poměru může být přijat občan České republiky, který
• o přijetí písemně požádá,
• je starší 18 let,
• je bezúhonný,
• splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na
které má být ustanoven (minimálně středoškolské vzdělání s maturitou),
• je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
• je plně svéprávný,
• není členem politické strany nebo politického hnutí,
• nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídicích nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.
Přijímací řízení obvykle trvá dva měsíce a v jeho průběhu
uchazeč absolvuje náročné psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti a zdravotní prohlídku. První rok
služby se všichni noví policisté řádně připravují pro výkon
svého budoucího povolání ve středních policejních školách
a absolvují praxi na mateřských odděleních.
Kontakt na pracoviště výběru
nových policistů:
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor personální
Tř. Kosmonautů 189/10
771 36 Olomouc
Mgr. Sylva Šálková – personalistka
Tel.: 974 761 406, mobil.: 724 895 267
e-mail: [email protected]
Více informací na: www.policie.cz.
RADNIČNÍ LISTY / 19
KULTURA
L
4. pá
5. so
6. ne
8. út
9. st
11. pá
12. so
13. ne
13. ne
13. ne
V
ZO
NO
14. po
15. út
16. st
17. čt
18. pá
19. so
20. ne
21. po
22. út
23. st
K
C
RPP
OPP
ST
D
P
X
A
B
24. čt
25. pá V
26. so
27. ne
28. po
28. po
30. st
19:00 Bouře
činohra
19:00 Maryša
činohra
19:00 Královny
činohra
hrajeme v Divadle hudby Olomouc
19:00 Rytíř Modrovous
opereta
16:00 Rose Marie
opereta
14:30 Emma
činohra
19:00 U pokladny stál
činohra
19:00 Dáma s kaméliemi
balet
19:00 Prodaná nevěsta
opera
17:00 Odysseus
balet
10:00 Divotvorný meč
pohádka
14:00 Divotvorný meč
pohádka
19:00 Když se zhasne
činohra
hrajeme v Divadle hudby Olomouc
19:00 Bouře
činohra
19:00 Sluha dvou pánů
činohra
19:00 Šakalí léta
muzikál
19:00 Drobečky z perníku
činohra
19:00 Perly panny Serafínky
opereta
19:00 Perly panny Serafínky
opereta
19:00 Amadeus
činohra
19:00 Léto na kole
činohra
19:00 Rigoletto
opera
19:00 Když se zhasne
činohra
hrajeme v Divadle hudby Olomouc
19:00 Frida
balet
19:00 Perly panny Serafínky
opereta
16:00 Noc na Karlštejně
muzikál
19:00 Najdeme se na Ztracené
činohra
16:00 Pašije 2016
hosté
19:00 Pašije 2016
hosté
19:00 Sestry 11 let poté
hosté
čtvrtek C4 / Vivat romantika
10. 3. v 9:30 veřejná generální zkouška
Reduta C. M. von Weber
19:00
Oberon předehra k opeře
C. Saint-Saëns
Koncert pro housle
a orchestr č. 3 h mol
P. I. Čajkovskij
Symfonie č. 5 e moll
Sólista
Pavel Milukov (Rusko)
housle
Dirigent Alim Shakh (Rusko)
čtvrtek S3 / Odkaz nezapomenutelných
mistrů
17. 3. E. Schulhoff Koncert pro klavír
Reduta
a orchestr č. 1
19:00 G. Mahler Symfonie č. 1 D dur
„Titánská“
Sólistka Jan Simon klavír
Dirigent Petr Vronský
čtvrtek B4 / Německý večer
24. 3. v 9:30 veřejná generální zkouška
Reduta C. M. von Weber
19:00
Čarostřelec
předehra k opeře
NOVINKY Z KNIHOVNY
MĚSTA OLOMOUCE
senioři –30 %
březen
senioři –30 %
premiéra
rodinné divadlo
www.moravskedivadlo.cz
tel. 585 500 500
pronájem
pronájem
hrajeme za oponou
R. Schumann
Koncert pro violoncello
a orchestr a moll
J. Brahms Symfonie č. 4 e moll
Sólistka Meehae Ryo (Korea)
violoncello
Dirigent Ernest Hoetzl (Německo)
Vstupenky na koncerty MFO v prodeji v infocentru
v podloubí radnice 1 týden před konáním koncertu.
Spolek pro komorní hudbu
pondělí Lobkowitz trio
7. 3.
Jan Mráček housle
Reduta Ivan Vokáč violoncello
19:00 Lukáš Klánský klavír
A. Dvořák, J. Brahms
pondělí Žesťová harmonie FBM Zlín
21. 3. Pavel Skopal trubka, Zdeněk Macek
Reduta trubka, Milan Kubát lesní roh,
19:00 Jakub Zívalík trombon, Pavel Nevařil
trombon, Miroslav Žváček tuba
T. Abinoni, M. A. Charpentier, W. A. Mozart
Vstupenky na koncerty SPKH v prodeji na místě
hodinu před koncertem.
20 / RADNIČNÍ LISTY
BŘEZEN
1. út
2. st
3. čt
• Březen – měsíc čtenářů v Knihovně města Olomouce.
• Omalovánky proti stresu. Pro dospělé čtenáře, kteří
potřebují zklidnit svoji mysl, jsou po celý měsíc březen
v oddělení pro dospělé čtenáře na náměstí Republiky
k dispozici antistresové omalovánky.
• Ludmila Müllerová – Na rozloučení. Olomoucká amatérská fotografka a knihovnice Ludmila Müllerová vystavuje
ve foyeru pobočky Brněnská snímky z každodenního života.
Výstava bude zahájena v úterý 1. března 2016 v 17 hodin
vernisáží a potrvá do 30. dubna 2016.
• Král Karel IV. Knihovna spolu s neziskovou společností
EuForAll, o. s., pokračuje v budově na náměstí Republiky
v cyklu besed věnovaných literatuře a umění. Ve čtvrtek
3. března 2016 v 15:30 hodin se s Věrou Mičkovou můžeme
těšit na setkání s nejznámější postavou české historie.
• MUDr. Karel Erben. Všem, kteří chtějí mít své zdraví
pod kontrolou, je určena beseda s populárním MUDr.
Karlem Erbenem v budově na náměstí Republiky v pátek
4. března 2016 v 17 hodin.
• Pojďte si hrát s námi. V pondělí 7. března 2016 od
13 do 17 hodin se celá budova knihovny na náměstí Republiky změní na území deskových her.
• Pečovatelkou v Německu. Radosti i strasti práce
Češky, která pečuje o seniory v Německu, jsou námětem
povídání Marie Zapletalové, která je sama zkušenou pečovatelkou. V úterý 8. března 2016 v 16:30 se v budově
na náměstí Republiky ráda podělí o své zkušenosti.
• Příroda Olomouckého kraje. Pobočka Jungmannova umožnila od 1. března do konce dubna 2016 představit své obrazy a fotografie věnované přírodě malířce
a fotografce Jaroslavě Olivové.
• Kurz trénování paměti. Kurz začíná v úterý 15. března
2016 v 15 hodin na náměstí Republiky. Z důvodu omezení
kapacity je třeba se přihlásit předem.
• Lucie Sára Závodná – Život hraje blues. Mladá,
ale již zkušená olomoucká autorka Lucie Sára Závodná
představí v úterý 15. března 2016 v 17 hodin v budově
na náměstí Republiky svoji novou knihu.
• Doc. Dr. Rudolf Smahel. Skromný a vzdělaný člověk, teolog a pedagog UP v Olomouci Doc. Dr. Rudolf Smahel usedne
na „židli pro hosta“ v úterý 15. března 2016 v 17 hodin na
pobočce Brněnská.
• Vladimír Gračka a jeho olomoucké podzemí. Patrioti
Olomouce a obdivovatelé historie městského podzemí mají
možnost se seznámit ve středu 16. března 2016 v 16:30 hodin na pobočce Neředín (na Tererově náměstí) s člověkem,
který o něm téměř vše ví – Vladimírem Gračkou.
• Svět touhy a vášně. Pro plnoleté čtenáře připravili mladí knihovníci ve čtvrtek 17. března 2016 v 17 hodin posezení nad romány s erotickou tematikou.
• Piotr Horzyk. S polským autorem oblasti Těšínska
Piotrem Horzykem se můžete setkat na pobočce Jungmannova v pondělí 21. března 2016 v 16:30 hodin.
• Velikonoční výtvarná dílnička. V úterý 22. března
2016 od 12 do 17 hodin si v dětském oddělení na náměstí Republiky budou moci malí čtenáři vyrobit dekoraci na velikonoční stůl.
• Ivan Binar – Kráva a dědeček. Tradici veřejného
čtení rozvíjí akce, která bude po celý březen probíhat
v dětském oddělení pobočky Brněnská. Každý příchozí
může nahlas přečíst úryvek z pohádkové knihy Ivana
Binara Kráva a dědeček.
KULTURA
Richard Pachman představí v Olomouci premiéru svých Pašijí
Velikonoční příběh Ježíše Krista je námětem nového díla Richarda Pachmana, které
je připraveno jako koncertní představení
skladeb v podání Moravské filharmonie,
sboru a sólistů, v němž jsou hudební části
propojeny četbou z Bible v podání hereč-
ky Libuše Švormové. „Pod vlivem přijetí
představení oratoria Mistr Jan Hus v Olomouci a Praze v červenci 2015 jsem začal
pracovat na skladbách popisujících příběh
Ježíše Krista, který začíná jeho příchodem
do Jeruzaléma a je uzavřen momentem,
Díla Antonína Řeháka
v Galerii města Olomouce
Zemřel básník a překladatel Petr Mikeš
program kulturních akcí
www.olmuart.cz
březen
út | 1. 3. | 19:00 hodin | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 20 Kč | FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu Kdesi ukryté… | Ida | Polsko/Dánsko/Francie/VB | 2013 | 82 min. |
režie: Pawel | Originální a poetický příběh hledání vlastní
identity je moderní poctou klasické kinematografii 60. let.
út | 1. 3. | 19:30 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 100 Kč
| koncert | Ponk: Postfolklor | Brněnská kapela Ponk boří
hranice mezi lidovou písní a současnou hudbou.
čt | 3. 3. | 10:00 a 16:00 hodin | ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM | VSTUP
VOLNÝ | animace pro děti od 2 do 6 let | Co umění umí | Moře |
Tentokrát budeme pracovat s obrazem Moře od Beneše Knüpfera. | Rezervace nutná! | [email protected], tel.: 585 514 299
čt | 3. 3. | 19:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 200 Kč | činohra | M. Doleželová – R. Vencl: Královny | Moravské divadlo Olomouc | Komedie autorského a režijního tandemu
Doleželová – Vencl | Vstupenky v pokladně Moravského
divadla Olomouc nebo na www.moravskedivadlo.cz.
pá | 4. 3. | 19:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 150 / 100 Kč |
Divadelní improvizace | Muži ženám!
ne | 6. 3. | 16:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 70 Kč |
Divadlo dětem | Čarovná rybí kostička | Jediná pohádka
slavného anglického romanopisce Charlese Dickense v podání Naivního divadla Liberec. | Po představení pro rodiče
s dětmi připravena Pohádková dílna | Rezervace nutná |
778 714 935 | [email protected]
út | 8. 3. | 18:30 hodin | CAFÉ 87 | VSTUPNÉ 50 Kč | beseda | Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje | Hostem
Vladimíra Hrabala je Jaroslava Pechová, spisovatelka a básnířka.
út | 8. 3. | 19:30 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 100 Kč |
slampoetry | FEMI*SLAM aneb MezinároDní Žen slam |
Premiéra v České republice – ryze ženské klání ve slam poetry!
st | 9. 3. | 19:00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ |
Architekti italského baroka | Přednáškový cyklus Martina
Pavlíčka | Carlo Rainaldi (1611–1691) | Římský architekt,
jeden z hlavních představitelů barokního klasicismu v Itálii
V pondělí 8. února zemřel v 67 letech olomoucký básník, překladatel a redaktor Petr
Mikeš. V 70. a 80. letech se podílel na samizdatové edici Texty přátel, v letech 1993–1997
byl redaktorem olomouckého nakladatelství
Votobia, 2000–2004 redaktorem nakladatelství Periplum. V posledních letech spolupracoval s nakladatelstvími H a H, Fra, Dybbuk, Knižní klub, Rub a Odeon.
„Básník a překladatel Petr Mikeš byl důvodem, proč bydlím v Olomouci. Potkal jsem
ne | 13. 3. | 19:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ
200 Kč | činohra | M. Doleželová – R. Vencl: Královny |
Moravské divadlo Olomouc
út | 15. 3. | 17:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUP VOLNÝ |
Ekologický večer | pořádá MUO a Centrum ekologických
aktivit města Olomouc – Sluňákov | Koridor Dunaj–Odra–
Labe: Příležitost, nebo nebezpečí? | Přednášejí Jaroslav
Kubec a Martin Rulík.
út | 15. 3. | 19:00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ |
Umělec & člověk | Osobnosti světového malířství |
Dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela. | Tàpies |
Antoni Tàpies, vůdčí osobnost katalánského a španělského
malířství 2. poloviny 20. století.
st | 16. 3. | 18:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUP VOLNÝ |
Rozvojový večer, pořádá ARPOK o. p. s.| Petr Mareš: Prosím, sedřete nás z kůže! | Pracovní podmínky v oděvním
a obuvnickém průmyslu.
st | 16. 3. | 19:00 hodin | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 50 Kč |
koncert k 35. výročí založení souboru | Stupkovo kvarteto | Václav Pichl: Smyčcový kvartet č. 6 A dur | Ludwig
van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 5 A dur, op. 18 | Luboš
Fišer: Variace na neznámé téma pro smyčcové kvarteto |
Leon Juřica: Hodinový manžel, miniopera o jednom dějství
na vlastní text skladatelův.
pá | 18. 3. | 18:30 hodin | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 50 Kč | koncert | Lea Vítková zve na… Setkání s operetními melodiemi | Účinkují Milan Vlček, Lea Vítková a Milada Jedličková.
ne | 20. 3. | 15:00 hodin | Arcidiecézní muzeum Olomouc |
vstupné 35 / 70 Kč | workshop k výstavě Olomoucká obrazárna IV | Jakou chuť, vůni a tvar má rituál | Výtvarná
dílna ukáže, jakým způsobem se historický porcelán proměnil po stránce tvaru i ornamentiky. | Rezervace, informace:
585 514 174 | [email protected]
po | 21. 3. | 19:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 120
/ 80 Kč | fyzické divadlo | H. Košíková – J. Žůrek: Doupě
| Divadlo na cucky | Derniéra | Inscenace fyzického divadla
měla premiéru v Divadle hudby Olomouc v září 2012 a na
místo svého vzniku se navrací i dovršit svůj divadelně-taneční života běh.
ho v Národní nadaci
poezie ve Spojených
státech v roce 1990. Za
pět let poté mě pozval
do Olomouce, abych
s ním pracoval v nakladatelství Votobia. A zůstal jsem zde, protože vidím Olomouc jeho očima, jeho poezií
se smutkem a humorem,“ říká jeho bývalý
kolega a odborný asistent na katedře ang(jed)
listiky FF UPOL Matthew Sweney.
út | 22. 3. | 19:00 hodin | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 20 Kč |
FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu Kdesi
ukryté… | Pátrání po Sugar Manovi | dokument | Švédsko/VB | 2012 | 86 min. | režie: Malik Bendjelloul | Film
oceněný Oscarem v kategorii Nejlepší dokumentární film
roku 2013 vypráví neuvěřitelný, ale pravdivý příběh Rodrigueze: největší rockové hvězdy 70. let, která nebyla.
út | 22. 3. | 19:30 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ
100 Kč | koncert | Zabelov Group | Originální duo běloruského akordeonisty a českého bubeníka.
st | 23. 3. | 17:00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ |
přednáška Jaroslava Blahoše, čestného předsedy České
lékařské společnosti J. E. Purkyně | Klima a zdraví
st | 23. 3. | 19:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 200 Kč
| činohra | R. Vencl – M. Doleželová: Když se zhasne |
Moravské divadlo Olomouc | Vstupenky v pokladně Moravského divadla Olomouc nebo na www.moravskedivadlo.cz.
čt | 24. 3. | 16:30 hodin | ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM | VSTUP
VOLNÝ | animace pro děti od 6 let | Atelier 6+ | Moře |
Inspirací pro společné tvoření bude krásný obraz Moře od
„vodního malíře“ Beneše Knüpfera. | Rezervace nutná! |
[email protected], tel.: 585 514 299
út–ne | 29. 3. – 2. 4. | DIVADLO HUDBY | 17. ročník mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů
o lidských právech | JEDEN SVĚT OLOMOUC 2016 |
Hledání domova
st | 30. 3. | 16:30 hodin | ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC
| VSTUP VOLNÝ | komentovaná prohlídka | OLOMOUCKÁ
OBRAZÁRNA IV | Evropské malířství 19. století z olomouckých sbírek | Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy
Martinou Potůčkovou.
st | 30. 3. | 19:00 hodin | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 150/100 Kč
DH V DH | Talkshow Davida Hrbka s Martinem Reinerem,
laureátem ceny Magnesia Litera 2015.
čt | 31. 3. |18:00 hodin |MOZARTEUM |VSTUP VOLNÝ | filmové
projekce | Art brut film Olomouc 2016 | Pátý ročník nekomerční přehlídky filmů a videosnímků věnovaných fenoménu
art brut či outsider art v tom nejširším významovém pojetí.
RADNIČNÍ LISTY / 21
Foto Matthew Sweney
Měsíc březen bude v Galerii města Olomouce patřit dílu vynikajícího naivního
malíře Antonína Řeháka (1902–1970),
který žil na Svatém Kopečku. Svými obrazy reprezentoval českou insitní scénu
na řadě významných mezinárodních
přehlídek a je zastoupen v desítkách významných sbírek naivistického projevu.
Výstava se koná v termínu od 2. 3. do
(red)
26. 3. 2016.
kdy se Kristus nechá poznat učedníky cestou do Emauz, a oslavou jeho vzkříšení,“
říká Richard Pachman k premiéře svého
díla. Pašije budou mít premiéru a zároveň
jediné letošní představení v olomouckém
(red)
sále Reduta 26. března v 19 hodin.
SPORT
Kanoisté sbírají medaile a pracují
na splnění svého snu o výstavbě kanálu
Jak se vám podařilo porazit v celkovém hodnocení střediskové
oddíly, které mají lepší podmínky než vy?
Tak nějak to všechno do sebe zapadlo. Dukla má málo závodníků
v mládežnických kategoriích, USK se nevěnuje sjezdu. A hlavně
máme dobré závodníky a trenéry, kteří umí dosáhnout na úspěch
i v náročnějších podmínkách.
Olomouc je baštou především sjezdové kanoistiky. Je to vaše
specializace?
Spíše nutnost. Prostě nám chybí umělý kanál. Pokud se věnujete
krátkým tratím, potřebujete být hlavně v seniorech dvakrát denně
na vodě v kanále. Bez toho to prostě nejde. V mládežnických kategoriích to ještě dokážeme alespoň částečně nahradit v přípravě a umíme být úspěšní. Ti nejlepší ale později odcházejí do jiných oddílů
a sbírají úspěchy v barvách jiných klubů.
Ti, kteří zůstanou, jsou ale ve sjezdu úspěšní i mezi seniory…
Je to dáno tím, že sjezd nepotřebuje každodenní přípravu. Je to
vlastně jiný sport než kanoistika na dlouhých tratích. Proto jsme
úspěšní i mezi dospělými. Ale na druhou stranu to není v olympijských disciplínách.
O umělém kanálu se v Olomouci mluví už dlouho. Máte představu, jak by byl využitý?
Stačí se podívat do naší loděnice. Je využitá na sto deset procent. Zájem o kanoistiku je velký, bohužel ale musíme zájemce i v přípravkách odmítat. Všechny tratě jsou kapacitně naprosto plné. Kanál by
určitě pomohl a rozhodně by nebyl prázdný.
Pojďme se ještě podívat na minulou sezonu. Jak byla úspěšná
z pohledu získaných medailí?
INZERCE
LPG LIPOMASSAGE & ENDERMOLIFT CELLU M6[2]
Modelace a zeštíhlení postavy
Vyhlazení celulitidy
OdstranČní rezistentního tuku
ZpevnČní povolené pokoåky
Lymfodrenáå
SC 361220/01
NOVÝ LPG PATENT
Prokázaný ANTI-AGING
+ 80% kyseliny hyaluronové
+ 46% elastinu
+ 21% vyhlazení vrásek
www.beautyessence.cz
22 / RADNIČNÍ LISTY
objednejte se hned
+420 774 92 16 17,
Hálkova 2, Olomouc
Foto archiv
Výborný rok mají za sebou kanoisté SK UP Olomouc. Jeho
členové byli úspěšní na domácích závodech i mezinárodním poli. Závodníci přivezli medaile z mistrovství světa,
k tomu sbírali tituly v českých peřejích, což se projevilo
také v rámci hodnocení kanoistických oddílů z celé republiky. „Po dlouhých patnácti letech jsme byli absolutně nejlepší a dokázali jsme porazit i střediskové oddíly jako je
Dukla, Brandýs nad Labem nebo USK Praha,“ uvedl předseda oddílu kanoistiky SK UP Olomouc Robert Knebel.
Mladý kanoista Václav Chaloupka je kandidátem na získání olympijské medaile.
Byl to prostě úžasný rok. Na domácích šampionátech jsme
získali více než sto medailí. Třiatřicet zlatých, třiačtyřicet stříbrných a šestadvacet bronzových. Naši kanoisté slavili i na
mistrovství světa a Evropy. Nejpilnější byl z tohoto pohledu
Richard Hála, který získal sedm medailí. Adam Neubert vybojoval čtyři a Tomáš Slovák tři. Vynikající byl Václav Chaloupka.
Ten získal dvě bronzové medaile, bylo to ale v olympijské disciplíně a to je opravdu skvělý výsledek.
Zmínil jste výkony Václava Chaloupky. Co říkáte tomu, že
v Olomouci vyrůstá kandidát na zisk olympijské medaile?
Je to pro nás něco neuvěřitelného. Takových lidí v Olomouci
moc není, možná je dokonce jediný. Vaškovy výsledky odrážejí
jeho přístup ke kanoistice a obětavost trenéra Rudolfa Rozsypala. Prakticky nemají soukromý život. Pořád jsou na cestách. Loni
byli mimo republiku dvě stě čtyřicet dní. Je to kočovný život,
stačí se podívat do jejich programu. Soustředění v Emirátech,
pak týden doma, pak deset dní ve Francii. Týden jsou v Olomouci, čtrnáct dní mimo. Je to všechno hodně o odříkání.
Ale výsledky za to stojí…
To je pravda. V klubu pochopitelně máme radost, že je mezi námi
po dlouhé době medailista v olympijské disciplíně. Současně si
ale uvědomujeme, že pokud nezískáme i na jeho přípravu odpovídající prostředky, odejde. S největší pravděpodobností do Prahy. To bychom neradi, ale je to realita. Příprava stojí hodně peněz.
Přípravu by usnadnila i případná výstavba umělého kanálu.
Jak jste daleko?
Existuje několik variant, jak by mohl kanál vypadat. Probíhá
vnitřní diskuze mezi odborníky. Debatujeme s ochranáři i s lidmi z okolí místa, kde by mohl umělý kanál vyrůst. Do plánů se
snažíme zakomponovat co nejvíce jejich připomínek a věříme,
že to bude mít pozitivní ohlas.
Jaké by mělo mít sportoviště parametry z pohledu pořádání
vrcholných akcí?
V optimálním případě by se v Olomouci mohly pořádat závody
až po mistrovství světa juniorů. Máme v plánu postavit opravdu špičkové sportoviště.
Kdy dostane stavba reálné rozměry?
Snad už letos. Chtěli bychom mít k dispozici kompletní dokumentaci k územnímu řízení a doufáme, že získáme také závazné vyjádření zástupců města a kraje. Pak už začneme řešit
(deš)
stavební povolení.
SPORT
Mattoni 1/2Maraton Olomouc se blíží
Na konci června vyběhnou do olomouckých ulic tisícovky půlmaratonských
běžců. Startovní pole se i letos rozroste
a běžci si budou moci vychutnat krásu
hanácké metropole na trase, která oproti
loňskému roku doznala několika změn.
Tou nejpodstatnější je, že se letos poběží
v obráceném směru. Letošní trasa nabízí
několik nových míst, ale celkový rozsah
je stejný jako loni. „Běhávalo se po ulici
1. máje, která bude letos v době konání
závodu procházet rozsáhlou rekonstruk-
cí a nepůjde tudy běžet. Trasu jsme tak
museli přepracovat,“ říká Tomáš Coufal,
technický manažer závodu. Kromě změn
v centru čeká na půlmaratonce nová otočka na Lazecké ulici. „Celá oblast stejně
bývá v průběhu závodu uzavřená, takže
nám nedělá problém tuto ulici využít,“
dodává Coufal.
Otočení směru běhu pomůže například
ve Smetanových sadech. „V loňském roce
se tu běželo okolo osmého kilometru, letos to bude patnáctý, což bude pro běžce
výrazně komfortnější. Cestičky v parku
jsou poměrně úzké a startovní pole už
bude roztrhané, takže věříme v plynulejší a pohodlnější průběh parkem,“ věří
Coufal. Trať by se navíc mohla o trochu
zrychlit, vynecháním rekonstruovaných
ulic se běžci vyhnou dlažebním kostkám
a mírnému stoupání.
Pokořit Mattoni 1/2Maraton Olomouc se
25. června vydá o 700 běžců více než loni,
celkem jich bude 6200. Více informací a re(red)
gistrace na www.runczech.com.
Olomouc ocenila své nejlepší sportovce
V obřadní síni radnice bylo během slavnostního odpoledne rozdáno celkem
47 ocenění. Například v kategorii jednotlivců mládeže dokonce pořádající Česká
unie sportu musela rozšířit tradiční počet deseti oceněných na patnáct. Město
Olomouc podpořilo jen v loňském roce
sportovní kluby a aktivity částkou téměř
(red)
50 milionů korun.
Foto Blanka Martinovská
Judo, hokej, šerm, fotbal či plavání s ploutvemi – právě tyto sporty sbíraly nejvíce vavřínů v rámci jubilejního padesátého ročníku
ankety Sportovec okresu Olomouc. Absolutním vítězem, tedy nejlepším sportovcem
olomouckého okresu roku 2015, je judista
David Klammert (na fotografii). Mezi sportovními kolektivy pak toto prvenství připadlo populárním hokejistům HC Olomouc.
FIT LADIES
KAŽDOU STòEDU ODPOLEDNE V 16:00 HOD.
KAŽDÝ ñTVRTEK DOPOLEDNE V 10:45 HOD.
Na lekci je vždy nutné provést rezervaci!
Max poêet cviêících je 6.
Cviêení trvá 45 minut
(v sále v pëízemí).
90,-za lekci
Během cvičení hlídání dětí
od 3 let v dětském koutku ZDARMA!
FIT LADIES je systém cvičení na tvarování
a formování postavy s hubnoucími účinky.
Intenzivní posilování a střídání aerobní
aktivity s využitím váhy vlastního těla
i cvičebních pomůcek.
Cvičení komplexně posílí celé tělo, zlepší
funkci kardiovaskulárního systému,
posílí hluboký stabilizační systém,
formuje problémové partie a speciálně
břišní svalstvo.
Cvičení neobsahuje žádnou choreografii
a nemusíte umět žádné názvosloví.
Po ukonêení lekce je
možné využít ZDARMA
vstup do vnitëního
areáluŸaquaparku!
BONUS
Více na www.aqua-olomouc.cz
Kontakt: [email protected]
tel. êíslo: +420 725Ÿ735Ÿ483 | Denisa Vraštilová
RADNIČNÍ LISTY / 23
VOLNÝ ČAS
Anavita pořádá svůj první ples
Foto archiv
Svůj historicky první ples uspořádá pro své zaměstnance, rodiny klientů i veřejnost v pátek 26. února v Olomouci-Slavoníně
společnost Anavita. Provozovatel domova seniorů v Jižní ulici,
specializovaného na klienty s Alzheimerovou chorobou, do jeho
příprav i programu samotného zapojí také své klienty.
„Už nyní se naši senioři těší ze společné přípravy plesové výzdoby,
ale budou také součástí tanečního vystoupení na téma lotyšských
tanců,“ přiblížila přípravy vedoucí aktivit Regina Valentíková.
Připomíná, že právě tanec je jedním z terapeutických prostředků,
který pomáhá zlepšovat duševní i fyzický stav seniorů a pozitivně
působí i na klienty s Alzheimerovou chorobou.
„Rádi bychom z této akce vybudovali v Olomouci do budoucna
krásnou tradici. Na ples pro rodiny klientů Anavity i veřejnost
bude pak po Velikonocích navazovat ples pro naše klienty, na který pozveme i seniory z okolí,“ nastínil ředitel zařízení Jiří Dušek.
Radost mu udělal i zájem ze strany účinkujících. „Náš první ples
bude moderovat redaktorka Českého rozhlasu Dita Vojnarová,
vystoupí zpěvák Ondřej Ruml, o hudební doprovod se postará kapela z dětského domova, zatančí mažoretky a své taneční umění
předvedou mistři republiky ve standardních tancích,“ prozradila
za organizační tým Valentíková.
Přijďte si zatančit společně s Anavitou. Lístky za symbolickou sto(red)
korunu jsou k dostání v kanceláři zařízení v Jižní ulici.
INZERCE
Firma působící v automobilovém průmyslu se sídlem
v Olšanech u Prostějova hledá nové zaměstnance na pozice:
OPERÁTOR VÝROBY
MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK
SKLADNÍK
NEPOŽADUJEME PRAXI – ZAUČÍME
měsíční příjem až 18 000 Kč • možnost stravování ve firmě
příspěvek na dopravu • směnné a přesčasové příplatky
stravenky • týden dovolené navíc + příplatky na dovolenou
SC 361181/01
V případě dotazu kontaktujte na telefonním čísle 582 402 429/430
nebo na e-mailové adrese: [email protected]
www.muerdter.cz
24 / RADNIČNÍ LISTY
Řidiči pozor, v platnosti je nový zákon!
Novinky se dozvíte v Centru Semafor
Zájem o zimní kurzy dopravní výchovy
seniorů v Centru Semafor v poslední době
roste. Je to dáno zřejmě tím, že si spousta
řidičů, a nejen seniorů, všimla, že právě
vešla v platnost novela zákona o provozu
na pozemních komunikacích. Ta totiž obsahuje celou řadu nových ustanovení týkajících se nejen řidičů motorových vozidel, ale zejména cyklistů. Stejně tak vyšla
novelizovaná vyhláška o dopravních značkách. „Právě kvůli
zvýšenému zájmu nebudou kurzy končit 9. března, jak jsme
původně plánovali, ale budou pokračovat až do 29. června,“
upozorňuje manažer Centra Semafor Josef Línek.
Struktura i náplň kurzů zůstane zachována tak jako doposud,
samozřejmě s důrazem na zmíněné legislativní novinky. Jedná
se o tyto kurzy: kurz pro seniory-neřidiče „Ne!“ smrti na silnici
(každé pondělí), kurz určený cyklistům (nejen seniorům) Na
kole bezpečně (vždy v úterý) a středeční kurzy pro seniory-řidiče s názvem Rozvážně a bezpečně, který lektoři nově nabízejí
všem aktivním řidičům bez ohledu na věk. Kurzy probíhají za
účasti krajského koordinátora BESIPu Miroslava Charouze.
Všechny kurzy jsou zdarma a začínají vždy ve 14 hodin a trvají
přibližně dvě hodiny. Probíhají v Centru Semafor v Legionářské
ulici (za plaveckým stadionem). V rámci kurzu obdrží každý
účastník malý dárek (reflexní pásku) a drobné občerstvení.
Zájemci se mohou přihlásit u manažera centra Josefa Línka,
mobil 602 582 877 nebo e-mail: [email protected]. (jed)
VOLNÝ ČAS
Už jste vyzkoušeli zooškolu na Svatém Kopečku?
BITVA V ARDENÁCH I STARÉ DESKOVÉ HRY,
TO BUDE VÝSTAVA FOR MODEL
Moře dětské radosti i splněné sny mnoha dospělých. To
vše dokáže každoročně vykouzlit prodejní výstava modelů a sběratelství For Model v pavilonu A Výstaviště Flora
Olomouc. Její 14. ročník se uskuteční od pátku 11. do neděle 13. března a vedle tradičních lákadel nabídne letos
i novinky v podobě modelů raket, historického obrněnce
z první světové války či ukázek z jedné posledních velkých
epizod druhé světové války – bitvy v Ardenách.
Zastoupena bude skutečně široká škála modelů, hraček
i sběratelských předmětů z nejrůznějších oblastí lidské
činnosti. „Modelářská část výstavy zahrnuje expozice
historických bitevních lodí, letadel, ponorek, automobilů, železniční i bojové techniky. Přímo v akci se návštěvníkům předvedou dálkově ovládané RC nákladní
automobily, letadla, vrtulníky, coptry i lodní modely
v instalovaném bazénku. Součástí expozice budou rovněž pohyblivé vláčky, i ty historické včetně kouzelných
mašin z Divokého západu,“ vyjmenovala garantka výstavy Dagmar Maixnerová. Chybět podle ní nebudou ani
populární RC autíčka či pojízdná šlapadla.
Ani to však není zdaleka všechno. Sběratelé představí
v pavilonu A své vzácné a bohaté kolekce medailí nebo
sbírky roubených chalup. V numismatické sekci budou
k vidění třeba také bankovky, nejen patrioti z řad domácích návštěvníků jistě ocení zajímavou sbírku svatých
obrázků ze Svatého Kopečka. Velkým lákadlem budou
bezesporu i staré deskové hry a připravena je rovněž
poznávací soutěž pro děti. Výstava je letos opět rozšířena
také o expozici a prodej hraček a stavebnic.
„Na For Modelu se představí raketomodelářský klub se
svými modely raket, vystavovat budeme také model
obrněného vozu z první světové války ve skutečné velikosti a v rámci doprovodného programu zájemci zhlédnou ukázky tankové bitvy v Ardenách v roce 1944,“ prozradila Maixnerová a dodala, že stejně jako vloni bude
sběratelská sekce rozšířena o výstavku fotoaparátů.
Více na www.flora-ol.cz.
(red)
půl cesty pro nejmenší“. „Průvodci z řad
zaměstnanců zoo oživují výklad poznatky získanými za léta práce se zvířaty
a zodpoví i všetečné dotazy. Žáci i učitelé
velmi kladně hodnotí dotykovou zoo, komentované krmení zvířat a setkání s kontaktním zvířetem,“ dodala mluvčí. (red)
Foto archiv
Vzdělávání je běžnou součástí života
zoologické zahrady na Svatém Kopečku.
Školy mají od září do června privilegium
zlevněného vstupného a mohou využít
celou řadu výukových programů.
„Ověřování teorie v praxi a doplnění
získaných faktů pohledem na živá zvířata, to všechno nejen pomáhá paměti, ale zároveň buduje vztah k přírodě.
Netradiční prostředí je často využíváno
i jako venkovní ateliér. Učitelé výtvarné
výchovy se svými studenty přicházejí
vybaveni deskami, aby malovali vše, co
mají zrovna před očima, pomocí různých technik,“ přiblížila mluvčí zoo Karla Břečková.
Široká škála programů pro děti různých
věkových skupin nabízí čtyři programy
pro mateřské školy, šest programů pro
1. stupeň, osm pro 2. stupeň základních
škol a střední školy, tři „vysokoškolské“,
tři programy pro handicapované a pět
speciálních programů, kdy je možné návštěvu zoo spojit s jinou formou zážitku
nebo se přímo zapojit do ochrany přírody. Vyhledávaným doplňkem jsou tematické pracovní sešity pro 1.–5. třídu ZŠ.
Podrobné informace jsou k dispozici na
www.zoo-olomouc.cz.
Mezi nejhojněji využívané programy patří
„Světem zoo“, „Přijďte si nakrmit“ a „Na
ZOO MÁ O TŘI ANTILOPY VÍC
Druhý týden v lednu rozšířili počet afrických antilop v zoo
Olomouc tři pakoně běloocasí. Všichni jsou plní života
a maminky od nich frkáním odhání všechny vetřelce.
Na počátku 90. let, kdy bylo jasné, že je populace všech
druhů pakoňů v zajetí málo početná, se zoo Olomouc vrátila k jejich chovu. „Tentokrát jsme se rozhodli pro pakoně
běloocasé, kteří jsou menší a vzácnější než pakoně žíhaní. První tři páry mladých zvířat byly přivezeny ze Dvora
Králové a z Bratislavy. Od roku 1997, kdy se narodilo první
mládě, se pravidelně rozmnožují,“ podotkla mluvčí zoo
Karla Břečková. Pakoně mohou naši návštěvníci pozorovat
z vyhlídky za průchozím výběhem klokanů a psounů.
Program festivalu ProTibet Olomouc 2016
Od 5. do 19. března se v Olomouci uskuteční již tradiční festival ProTibet. Výtěžek letošního festivalu poputuje na
podporu tibetských seniorů, konkrétně
na zajištění lékařské péče. Návštěvníci
festivalu se mohou těšit na přednášku
Thuptena Wangchena o sebeupalování,
5. 3. So
17:00, 110 Kč
Divadlo hudby
Denisova 47
7. 3. Po
Studio Yogayo
18:00–19:30, 70 Kč Dobrovského 35
vypravit na kole do Ladakhu, navštívit
filmová představení nebo protáhnout
tělo a nechat tancovat mysl při cvičení
jógy. Více o obecně prospěšné společnosti MOST a projektech na podporu dětí,
mnichů, seniorů a nomádů naleznete na
www.protibet.cz.
Thupten Wangchen
Člen parlamentu tibetské exilové vlády přednáší o sebeupalování v Tibetu
Hatha jóga
Nechte svoji mysl tancovat se svým tělem
8. 3. Út
17:00, vstupné
zdarma
Velká posluchárna,
Teoretické ústavy
LF UP
Hněvotínská 3
8. 3. Út
18:00, 60 Kč
Vlastivědné muzeum Ruda Růžička: Ladakh – Na kole mezi nebem a zemí
Nám. Republiky 5
Cyklistické putování po Ladakhu, nejodlehlejší a nejpustější části Indie
9. 3. St
9:30, 20 Kč
ZŠ a MŠ Olomouc-Nemilany
Raisova 1
Annie a berlepsové
Interaktivní beseda pro děti plná cestování, poznávání a zážitků
Besedu vede Simona Borůvková
9. 3. St
17:30, vstupné
dobrovolné
Centrum Gotama
Wurmova 7
Ctihodná Visuddhi: 4 vznešené stavy
Dobrotivost (láska ke všem bytostem), soucit se všemi bytostmi, sdílená
radost a vyrovnanost.
14. 3. Po
17:30, 70 Kč
Kino Metropol
Sokolská 25
Svobodná Čína: Odvaha věřit | USA / 2011 / 53 minut
Silný a inspirativní dramatický příběh dvou osob, které se stanou obětí
politické kampaně čínského režimu, a přesto dokáží útlaku nenásilně čelit.
15. 3. Út
19:00, 40 Kč
Kino Hoblina
Pekární 26
Cchering Özer – Tibeťanka v Číně
Komponovaný večer se čtením a filmovými ukázkami
16. 3. St
20:00, 70 Kč
Kino Metropol
Sokolská 25
Ženy Tibetu: Tichá revoluce | USA / 2008 / 57 minut
Ženy vyjádřily nesouhlas s násilnou okupací země a nyní se staly
architektkami a stavitelkami nového Tibetu v exilu.
17. 3. Čt
Studio Yogayo
19:30–20:30, 70 Kč Dobrovského 35
Z nomáda nikým | Kanada / 2011 / 55 minut
Dokument o motivech hromadného usazování tibetských nomádů
a budoucnosti jejich nekonečných pastvin
Pět Tibeťanů
Nechte svoji mysl tancovat se svým tělem v soustavě pěti tibetských cviků
RADNIČNÍ LISTY / 25
VOLNÝ ČAS
Pokud už si plánujete, co budete
podnikat letos na jaře, nezapomeňte zablokovat v kalendáři víkend
14. a 15. května. V hanácké metropoli si přijdou na své milovníci
dobrého jídla a pití na druhém ročníku Garden Food Festivalu. Návštěvníci festivalu, který opět obsadí Smetanovy sady, se mohou
těšit na dvacítku vybraných restaurací z Olomouckého kraje,
zajímavé tuzemské i zahraniční kuchyně, delikatesy, jako jsou
hmyzí speciality, lanýže či husí játra. Stejně jako loni je velkým
magnetem program na pódiu. Svoje kuchařské umění předvede Zdeněk Pohlreich s Eliškou Bučkovou, Halina Pawlowská,
regionální špičky Jaroslav Klár či Přemysl Forejt, na pódiu se
představí i „lanýžový kuchař“ Radim Svačina nebo „Chilliman“
Tomáš Nový, který sklidil velký úspěch se svou papričkovou
show. Lidé mohou ochutnat speciální kávy, olivové oleje, sýry,
sushi, husí a kachní delikatesy, oslí speciality, vegetariánská
jídla, sladkosti z nejlepších cukráren, molekulární gastronomii, různé druhy piv, vín či destilátů. Navštívit mohou stánky
nejlepších českých restaurací i vysokoškolské menzy, ze zahraničních kuchyní se představí Poláci, Chilané či Italové. Samostatnou sekci tvoří nejlepší regionální produkty – sýry, uzeniny,
cukrářské výrobky či piva z minipivovarů. Pořadatelé nezapomínají ani na děti, pro které je připraven celodenní zábavný program. Děti do 140 centimetrů mají navíc vstup zdarma.
Foto Robert Mročka
Jaro bude v Olomouci patřit delikatesám
Vstupné v předprodeji, který začal 1. února, vyjde zájemce na
rovnou stokorunu. Na místě bude vstupenka o padesátikorunu
dražší. Vhodným dárkem nebo překvapením může být vstupenka s 10 grešlemi (festivalové platidlo), která je v předprodeji
k mání za 350 korun.
Předprodej probíhá prostřednictvím sítě Ticketstream, včetně
cestovních kanceláří ČEDOK a FIRO-tour. Vstupenky pořídíte
také na tradičních místech v Olomouci – v infocentru (podloubí
radnice) a v Bounty Rock Cafe (Hálkova 2, vstup z třídy Kosmo(red)
nautů).
Pamatováček zve nejen seniory
na přednášku o trénování paměti
V rámci celosvětové akce s názvem Týden uvědomění si mozku
(Brain Awareness Week) pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging Národní týden trénování paměti (od 14. do
20. 3. 2016). Pamatováček je jednou z organizací, která může prostřednictvím odborné lektorky již šestým rokem zdarma nabídnout
osvětovou přednášku s tradičně vysokou návštěvností. Věra Přikrylová absolvovala akreditované kurzy a je trenérkou paměti druhého
stupně a dne 16. března 2016 v 15:30 zahájí v prostorách společnosti
(red)
v Karafiátové ulici 5, Olomouc prezentaci na toto téma.
společenský
ples
Okresní
i
hospodářské
kéé
ito st
ž
e
l
í
komory při p.ř v ýročí
v Olomoucii 1z6a5ložení
PŘIJĎTE ZA NÁMI NA WURMOVKU!
Olomoucká nezisková organizace Internetporadna.cz sídlící na Wurmově 7 je příležitostí
pro dospělé osoby, které mají nějaký druh zdravotního znevýhodnění. V rámci sociální
rehabilitace Restart nabízí možnosti vzdělávání, individuální práce sociálního pracovníka
s klientem, pomoc například s nalezením vhodného bydlení. „Naším cílem je, aby se uživatel navštěvující tuto službu učil novým dovednostem a znalostem v různých oblastech. Tento přístup pak napomáhá k samostatnosti a k „novému startu – restartu“ v životě klienta.
Naši uživatelé mají možnost nalézat nové obzory a nové možnosti růstu, který je podpůrný
pro zlepšení tíživé životní situace,“ vysvětlila Adéla Šolcová z týmu Restart.
Od února 2016 nabízí služba občanům žijícím v Olomouci a blízkém okolí nové aktivity. Je
možné se zúčastnit odborných kurzů (obsluha osobního počítače, výuka anglického jazyka,
job klub – vzdělávání v oblasti získání zaměstnání), ergoterapeutické dílny, kde mají možnost pracovat na různých výrobcích a následně si je odnést. „Inovací prošly tzv. „motivační
pátky“, kde zařazujeme každý týden jinou a v následujícím pořadí měsíčně se opakující
aktivitu. Jedná se o tvůrčí aktivity (muzikoterapie, arteterapie), přednášky nebo workshopy,
deskové hry a podpůrné skupiny, které jsou bezpečným prostorem pro sdílení radostí a těžkostí mezi uživateli,“ dodala Šolcová. V případě dotazů se můžete obrátit na pracovníky na
(red)
telefonním čísle 736 447 248 nebo e-mailu [email protected].
26 / RADNIČNÍ LISTY
19. 3. 2016, 19.00 hod.
Dům armády Olomouc
Moderátor:
Pavel Hekela
Vystoupí:
Formace Milana Ludvíka
Cimbálová muzika Folklore Quintet
Baletní studio při Moravském divadle Olomouc
Jaroslav Wykrent s hudebním doprovodem IN BLUE
Bohaté občerstvení zajištěno • Slosování vstupenek
Vstupenky zakoupíte na úřadu Okresní hospodářské komory Olomouc, Opletalova 1, Olomouc.
Rezervace na e-mailu [email protected] nebo na tel. 585 225 231
Partneři:
ZADÁNO PRO OPOZIČNÍ ZASTUPITELE
TOMÁŠ PEJPEK (ProOlomouc)
DOMINIKA KOVAŘÍKOVÁ (Občané pro Olomouc)
Ignorování zákonů je nejlepší kvalifikací na
místo vysokého olomouckého úředníka
Východní tangenta – prostor na připomínky bude právě nyní
Výběrová komise složená z tajemníka Večeře, náměstků
Majora (ODS), Šnevajse (KDU-ČSL) a Jakubce (TOP09)
a personalistky paní Leštinské potvrdila v prosinci ve funkci dosavadní šéfku magistrátní památkové péče. V komisi
nebyl jediný odborník. Náměstek a exprimátor Major přesto tvrdí: „Přihlásilo se asi pět
lidí a lze říci, že paní Kauerová z nich byla jednoznačně nejlepší a přesvědčila nás, že jako
jediná je schopna odbor vést...“
Čím je to zajímavé? Na jaře 2013 se stala Olomouc podpisem primátora Novotného spolužadatelem o vyjádření k Šantovka Tower. Tak začalo dvouleté martýrium, ve kterém
vydala vedoucí odd. památkové péče našeho magistrátu Mgr. Kauerová dvě obsáhlá
stanoviska. V obou rozhodla, že Šantovka Tower v ochranném pásmu památkové rezervace je z památkového hlediska v pořádku. Následně obě stanoviska zrušil krajský úřad.
Nejen pro věcné chyby. Mgr. Kauerová nectila zásadu zákazu libovůle a neodůvodněně
nerovného zacházení, používala účelovou argumentaci, své rozhodnutí řádně neodůvodnila a v řadě bodů nedodržela památkový zákon i správní řád.
Stalo se tak opakovaně a nemohlo jít o omyl či náhodu. Na výběr máme nedostatek odbornosti anebo se do jejího rozhodování promítly vlivy zájmových skupin. Zatímco osmdesátimetrový věžák vlivného investora by prý byl vhodným„doplněním“ památek, malý billboard
nebo drobná nástavba se obyčejnému stavebníkovi v podobných případech zamítají.
Potvrzením Mgr. Kauerové ve funkci nám vedení radnice říká, že prostředí, kde se neměří
každému stejným metrem, je v pořádku a na dodržování zákona nezáleží! Znamená to také,
že se odbor památkové péče stane prakticky nefunkčním. Když dnes budu žádat úřad o sebevětší pitomost, která poškodí památky, můžu oprávněně s odvoláním na rovné zacházení
čekat, že mi úřad vyhoví. Pokud by selhal i nadřízený krajský úřad, máme před sebou úplnou
destrukci památkové ochrany. Olomoucké památky, které jsou klíčovým bohatstvím města,
kulturněhistorickým i ekonomickým, jsou rozhodnutím výběrové komise ohroženy.
Tradiční strany i vedení magistrátu ztratily asi po dvou desítkách let u moci schopnost
rozlišovat, co je správné, a co ne. Ani občané, ani opozice nemají mezi volbami jinou
možnost, jak špatné rozhodnutí ovlivnit, než na věc upozornit a důrazně protestovat.
JIŘÍ ZIMA (KSČM)
O stavbě východní tangenty se v Olomouci hovoří už více než 10 let. Projektová příprava trvala do roku 2005, kdy ji přerušila petice obyvatel Holice a Hodolan, kteří požadovali trasování východní tangenty dál od obydlených částí města. Jejich požadavku bylo vyhověno a trasa tangenty se posunula. Nyní se konečně vrací opět na scénu.
Vzhledem k tomu, že stavba doznala za toto období změn, je nyní potřeba, aby před
započetím výstavby získala znovu potřebná stanoviska a povolení.
Na začátku roku 2016 bylo proto zahájeno tzv. zjišťovací řízení, které je první fází
procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Investor, kterým je Ředitelství silnic
a dálnic ČR, předložil příslušnému úřadu, kterým je Ministerstvo životního prostředí, dokument s názvem oznámení. Obsahem oznámení byl popis toho, jak by měla
stavba vypadat a jaké vlivy na životní prostředí bude mít v době výstavby a následně
v době provozu. K oznámení mohl kdokoliv zaslat své připomínky, čehož využili i někteří občané.
Začátkem února pak vydalo Ministerstvo životního prostředí závěr zjišťovacího řízení, ve
kterém stanovilo oblasti, které je potřeba v navazující dokumentaci dopracovat (například jde o zpracování hydrogeologického posouzení záměru, realizování maximálního
množství opatření, která povedou ke snížení suspendovaných částic z vyvolané dopravy
např. výsadbou liniové zeleně, vyřešení problematiky dotčení ochranných pásem vodních zdrojů, posouzení případného ovlivnění proudění podzemních vod atd.).
Nyní tedy investor nechává zpracovat dokumentaci, která bude opět zveřejněna
a kdokoliv k ní bude moci zaslat své vyjádření. Tyto materiály budou dostupné jak
na Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, tak na internetu v informačním portálu EIA, který je přístupný přes stránky Ministerstva životního prostředí
či Olomouckého kraje.
Kdokoliv tedy bude chtít k navrhované podobě a vlivům východní tangenty na životní
prostředí zaslat připomínky, bude mít možnost.
Východní tangenta je nezbytnou stavbou, která má odlehčit především obyvatelům
Hodolan a Chválkovic od enormní automobilové dopravy. I taková užitečná stavba
však musí být řešena tak, aby její dopady na životní prostředí a životy lidí byly co
nejmenší.
Zastupitelé hnutí ANO 2011 nevyužili svůj prostor pro příspěvek.
Malé zamyšlení
Vstoupili jsme do nového roku. Ten loňský podle starších lidí utekl jako voda a mladým lidem se
zdá, že se příliš vlekl. Ale den má a bude mít dvacet čtyři hodin – a to je absolutní pravda. No,
ono to s tím výkladem pravdy není jednoduché, neboť je to vždy ovlivněno duchem doby. Člověk
může přijít na skutečnost, že ve výkladu pravdy se vždy promítá snaha vládnoucích skupin. Poté
se může dojít k názoru, že ta relativní pravda je vždy poplatná době. Co byla pravda kdysi, dnes již
neplatí, co je pravda dnes, nemusí být pravda zítra. Ale dost toho filozofování.
Člověk, když se někdy zastaví, zavzpomíná, začne si pokládat otázky. Jaký vlastně byl, je a bude.
Zavzpomíná s úsměvem na dobu minulou, vzpomene si na to, co bylo pro něho dobré. Dostane
se do současnosti, kdy určitě ocení to dobré, ale zanadává na to, co se mu nelíbí. Dospěje k obavě
z budoucnosti, kdy se může bát o rodinu, práci i zdraví. Ale taková je lidská povaha a tyto věci
bychom mohli dlouho rozebírat.
Současná doba je velmi hektická a to se odráží i v mezilidských vztazích. Vždyť podívejme se
kolem sebe. Vidíme svou rodinu, nejbližší okolí, pracoviště. A již můžeme hovořit. Rodina jako
základní buňka společnosti často neplní svou tradiční funkci. Opět je to na dlouhé řeči... Nejbližší
okolí je mnohdy uzavřené, nekomunikativní, projevují se negativní vlastnosti – vychloubačnost,
závist, netolerance ke všem a ke všemu. Opět je to na dlouhé řeči... No, a pracoviště, zaměstnání.
Vždyť to víte a vidíte sami. U zaměstnanců ve státní sféře – mnohdy a mnohde je spousta náčelníků a málo indiánů… obrovská inflace titulů, ale úroveň vzdělání mnohdy neodpovídá skutečným potřebám i pracovnímu zařazení. Mezilidské vztahy na pracovištích – bez komentáře.
U zaměstnanců v soukromém sektoru – mnohdy nezaplacená a nespravedlivě ohodnocená práce. Když se přihlédne k časovým a fyzickým nárokům, je ve finále pracující ohodnocen minimální
mzdou nebo jen těsně nad ní. Často dostane k výplatě tzv. peníze bokem, ale neuvědomuje si
důsledky tohoto jevu. Čím dál více je rozšířen syndrom takového novodobého otrokáře, který si
hraje na podnikatele – kapitalistu. Opět je to na dlouhé řeči...
V současné době dochází k velkému napětí ve společnosti. Na jedné straně je prezentovaný velmi
dobrý stav našeho hospodářství v době ekonomického růstu a na druhé straně nízké platy většiny
pracujících. Pomyslné nůžky se stále více rozevírají. Jak to ale bude vypadat, až se dostaneme do
cyklické hospodářské krize? A ona přijde. Budou lidé živořit? Ale to je opět na dlouhé řeči...
Využijme volné chvilky na počátku roku. Zastavme se, zamysleme se a změňme se. Vždyť tolik
práce to nedá. Zbavme se negativních povahových vlastností. Buďme slušní, korektní a pracovití
a to je myslím i lék na naše lidské neduhy.
Obsah jednotlivých příspěvků na této straně vyjadřuje výhradně názory jejich autorů, nikoliv redakce časopisu. Příspěvky otiskujeme bez redakčních zásahů a korektur.
RADNIČNÍ LISTY / 27
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Středisko SOS zaměstnává invalidní pracovníky
a lidmi, kteří byli před podpisem smlouvy u nás bez práce často i několik let.“
Prvního invalidního pracovníka středisko
zaměstnalo v roce 2005. Od té doby nabízí
pracovní uplatnění handicapovaným osobám pravidelně. Nové pracovníky hledá
hlavně ve spolupráci s Úřadem práce ČR,
s Agenturou podporovaného zaměstnávání Spolu Olomouc a s Internetporadnou.cz
v Olomouci. Každý, kdo má zájem ve Středisku SOS pracovat a podílet se tím na pomoci druhým, může předat svůj životopis
do kanceláře v Praskově ulici 16. Protože se
jedná o pracovní místa dotovaná úřadem
práce, musí být každý uchazeč o zaměstnání v evidenci ÚP déle než tři měsíce.
„Handicapovaným zaměstnancům vycházíme vstříc v jejich potřebách, např. s úpravou pracovní doby,“ sděluje Šagátová a do-
Centrum Amelie Olomouc
přivolá s jarem i naději
Nová skupina pomůže se závislostmi
„Přivolejme s jarem
i naději.“ To je motto
čtvrtého ročníku charitativního projektu Tulipánový měsíc, který
zviditelňuje potřebnost psychosociální
pomoci pro onkologicky nemocné a jejich
blízké. V rámci něj pořádá centrum Amelie Olomouc řadu zajímavých akcí pro
nemocné i širší veřejnost.
Letošní ročník Tulipánového měsíce navíc slavnostně zahajuje ve středu 2. března právě olomoucká pobočka neziskové
organizace Amelie, která již téměř deset
let poskytuje bezplatné služby psychosociální pomoci na několika místech po
celé republice. „Připravujeme slavnostní
program, kterému bude vévodit vernisáž
benefiční výstavy maleb Evy Petrůjové. Tato talentovaná malířka vytvořila
cyklus na motivy tulipánů ve zcela originálním stylu a věnovala jej celý Amelii,“ upřesnila Tereza Kvapil Pokorná,
koordinátorka centra Amelie Olomouc.
První akce v rámci Tulipánového měsíce
se však uskuteční ještě před samotným
zahájením, konkrétně na Onkologické
klinice Fakultní nemocnice Olomouc, kde
dobrovolníci Amelie dlouhodobě a pravidelně působí. V rámci akce se bude konat
i další Benefiční bazárek Amelie, který
se uskuteční již ve středu 16. března od
16 hodin v centru Amelie Olomouc. Více
informací o připravovaném programu
lze získat na oficiálních webových strán(red)
kách www.amelie-zs.cz.
28 / RADNIČNÍ LISTY
Skupina je vedena terapeutkou – adiktoložkou. Setkání probíhají v prostorách Adiktologické ambulance prevence
a léčby závislostí, a to jednou za 14 dní,
každý sudý čtvrtek v době od 15:30 do
17 hodin. Maximální počet členů ve skupině je devět osob. Členství ve skupině
je zcela dobrovolné. Před vstupem do terapeutické skupiny je nezbytné absolvovat alespoň dvě individuální konzultace
s pracovnicí ambulance, aby bylo možné
vyřešit nezbytné administrativní úkony
a domluvit se na očekávání od terapeutické skupiny.
Komu je terapeutická skupina určena?
• Ženám a mužům nad 18 let věku, kteří
se potýkají se svou závislostí na hazardu (automaty, sportovní a jiné sázení,
Foto archiv
Humanitární organizace
Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů
aktivně působí v našem
městě už od roku 1990. Mnohý Olomoučan má středisko spojeno s organizováním materiálních sbírek ve prospěch sociálně ohrožených osob. Ale jen málokdo
jej vnímá jako dlouholetého zaměstnavatele lidí, kteří s obtížemi hledají uplatnění
na trhu práce.
„Čtyři pracovní místa na zkrácený úvazek
nabízíme spoluobčanům s invalidními
důchody,“ informuje personalistka střediska Jarmila Šagátová a dodává: „Dalších šest pracovních míst na plný úvazek
obsazujeme například klienty azylových
domů a chráněného bydlení, matkami
samoživitelkami, osobami s exekucemi
dává: „Naším cílem je udělat šťastnějšími
lidi, kteří každodenně statečně bojují s nepřízní osudu, nevzdávají se a překonávají
svá zdravotní omezení. Těší nás, že mnozí
z nich u nás získávají novou životní energii, cítí se být užitečnými, navazují nová
přátelství a následně pak snadněji nachá(red)
zejí další uplatnění na trhu práce.“
karetní hry, …) nebo závislostí na nealkoholových návykových látkách (léky,
ilegální drogy, přírodní drogy), případně s kombinovanou závislostí
• Osobám, které jsou si vědomy toho, jak
jim jejich závislost vstupuje do života
a chtějí si udržet abstinenci od hazardu
či nealkoholových návykových látek
• Lidem, kteří mají chuť aktivně pracovat
na sobě a své závislosti v rámci pravidelné skupinové práce
Bližší informace můžete v případě zájmu získat na stránkách www.zavilostiolomouc.cz, telefonním čísle adiktologické ambulance: 774 425 001, e-mailu:
[email protected] nebo osobně na adrese Adiktologické ambulance
prevence a léčby závislostí, Bořivojo(red)
va 30A, 779 00 Olomouc.
LINKA POMOCI OBĚTEM KRIMINALITY A DOMÁCÍHO NÁSILÍ PRACUJE NONSTOP A BEZPLATNĚ
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu,
a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl,
nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti
různých forem násilí včetně násilí domácího.
Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných
činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou
pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat
mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé
z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech
úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka
zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka
poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli
událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu
a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou
pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat
i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí
trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční
podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na internetových stránkách
(red)
www.linka-pomoci.cz.
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Někdy stačí ke splnění snu opravdu málo.
V pátek 12. února se podařilo jeden takový
sen splnit rodině Kouckých. Alena Koucká je matka tří synů, z nichž dva jsou těžce nemocní. Kristiánek (2,5 let) trpí těžkou
formou plagiocefalie komplikovanou metabolickým onemocněním, a tak musí mít
nepřetržitě nasazenou speciální helmičku.
Nemůže sedět ani chodit. Jeho bráška Lukášek je také vážně nemocný. Transport
do jakýchkoli institucí hromadnou dopravou může mít pro chlapce s takto oslabenou imunitou fatální následky.
Ačkoli paní Koucká žádala o přidělení
automobilu, neprošla záchytným sociálním systémem České republiky. Středisko
rané péče SPRP Olomouc, k jehož klien-
Foto Blanka Martinovská
Rodině s postiženými dětmi se splnil sen
tům rodina Kouckých patří, se rozhodlo jednat. „V podzimních měsících jsme
uspořádali ve spolupráci s Dobrým místem pro život, Olomouckým deníkem,
HC Olomouc, házenkářským klubem
Tatran Litovel a Galerií Šantovka kam-
V kraji funguje už třináct
let Klub bechtěreviků
Tříkrálová sbírka vynesla více než loni
Od 1. do 14. ledna 2016 měli obyvatelé
Olomouce a okolních obcí možnost darovat příspěvek do Tříkrálové sbírky,
kterou v olomouckém děkanátu pořádala
Charita Olomouc. Letošní výtěžek přesahující 1,4 milionu korun je zatím nejvyšší
od roku 2 000, kdy byla sbírka zahájena.
Do ulic vyrazilo 358 kolednických skupinek, což je o 27 více než minulý rok.
Vybrané finanční dary budou využity na
pořízení vybavení pro terénní paliativ-
ní péči (péče o umírající), podporu přímé
pomoci pro lidi v akutní krizi (postižené
přírodními katastrofami, oběti domácího
násilí, trestných činů apod.) a na podporu
rodin s dětmi ohroženými sociálním vyloučením. Dále také na rozvoj centra materiální
pomoci a v neposlední řadě zahájí Charita
Olomouc za pomoci těchto darů přípravnou fázi k vybudování domova se zvláštním režimem, který bude pečovat o seniory
(red)
se specifickými potřebami.
Poradna Justýna pro oběti násilí v Olomouci
V Olomouci se v lednu rozšířila síť sociálních služeb o novou pobočku poradny
Justýna, která se zabývá oběťmi násilí z nenávisti. Poradna nabízí bezplatné sociální
a právní poradenství, bezplatné právní zastupování a pomoc a podporu v průběhu
celého trestního řízení.
„Násilím z nenávisti rozumíme násilí motivované předsudky pachatele vůči poškozenému. Nejčastěji se setkáváme s napadením z důvodu barvy pleti, národnosti, víry,
sexuální orientace, věku, zdravotního stavu
či příslušnosti k subkultuře,“ vysvětluje sociální pracovnice olomoucké pobočky Vendula Zapletalová. Justýna pomáhá nejen
těm, kteří byli napadeni fyzicky z důvodu
jejich „odlišnosti“, ale i v případech, kdy
tito lidé musí čelit slovním útokům, vydírání i poškozování majetku.
Klientům a klientkám je poskytována např.
pomoc s vyřízením peněžité pomoci, náhradou škody či s podáním trestního oznámení. Klienti jsou informováni také o svých
právech, o kterých často nevědí. Nenávistný útok bývá pro oběti velmi traumatizující
a může vyvolat další strach, úzkost, sociální izolaci, až posttraumatickou poruchu.
V takovém případě zprostředkovává poradna také pomoc psychologa.
Zájemci o poradenství si mohou schůzku objednat prostřednictvím telefonu
775 702 710, popř. mailem: [email protected]. Více o organizaci na(red)
jdete na webu www.in-ius.cz.
ROSKA OLOMOUC ZVE NA CVIČEBNÍ MARATON
Členové Rosky Olomouc zvou všechny na maraton MARS 2016. Koná se 4. března na Fakultě tělesné kultury UP v budově A, Děkanát na tř. Míru 115 od 14 do 20 hodin. Objekt je s bezbariérovým přístupem. Zváni jsou všichni s roztroušenou sklerózou i bez ní. Hlavní pořadatel akce nadační fond IMPULS je jediný v ČR, který pečuje o lidi s roztroušenou sklerózou. (red)
paň s názvem Nemocní bratři potřebují
vaši pomoc. Kabelkový veletrh a golfový
turnaj spolu se sbírkami vynesly částku
70 tisíc korun, spolumajitel a jednatel
společnosti Artcom Group Michal Svák
se připojil částkou 50 tisíc korun. Díky
těmto prostředkům mohla rodina získat
do dvouletého pronájmu nový vůz značky Peugeot 301,“ přiblížila předsedkyně
organizace Pavla Matyášová.
„Moc děkuji všem, kteří nám umožnili mít automobil. Již mám naplánovaný
první výlet do Vyškova, kde bude probíhat výstava kočárků. A moc se těšíme na
splnění snu navštívit zoologickou zahradu na Svatém Kopečku,“ přiznala Alena
(red)
Koucká.
Už 13 let působí v regionu Klub bechtěreviků Olomouckého kraje. Jeho členové
se scházejí každé třetí úterý v sudém měsíci v roce v kavárně Motorest Ford Janiš
v Olomouci v Hodolanech. Věnují se rehabilitačnímu cvičení, plavání, chodí na
procházky. Také jezdí na celostátní rekondice, ale samozřejmě hlavně na rekondice
v Olomouckém kraji.
Co je Bechtěrevova choroba?
Přesná příčina Bechtěrevovy nemoci zůstává stále nejasná. Mezi příznaky nemoci patří chronická bolest a ztuhlost
v dolní části páteře. Páteř se postupně
stává stále méně ohebná. Rozvoj nemoci
je postupný a trvá mnoho let, než dojde
do konečného stadia, kdy má páteř charakter tuhé neohebné tyče. K tomu však
dochází pouze u menší části pacientů.
Dalším rysem Bechtěrevovy nemoci je
chronická těžká únava.
Více informací najdete na webových strán(red)
kách www.klub-bechtereviku.cz.
KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE
Vítání dětí – obřadní síň radnice:
pátek 4. 3. 2016 14:30, 15:30 hodin
5. 3. 2016 9:30, 10:30, 11:30 hodin
sobota
13:00, 14:00, 15:00 hodin
pátek 1. 4. 2016 14:30, 15:30 hodin
2. 4. 2016 9:30, 10:30, 11:30 hodin
sobota
14:00, 15:00 hodin
Setkání jubilantů KMČ v obřadní síni radnice:
pondělí 21. 3. 2016 14:00 hodin – KMČ 12 – Neředín
středa 20. 4. 2016 14:00 hodin – KMČ 24 – St. Hodolany
RADNIČNÍ LISTY / 29
KŘÍŽOVKA
16. 4. 1975 SE
V OLOMOUCI NARODILA
ZNÁMÁ HEREČKA
(TAJENKA). HRÁLA VE
FILMU KAMARÁD DO
DEŠTĚ II ANEB PŘÍBĚH
Z BROOKLYNU.
PŘÍSTROJ
NA VAŘENÍ
ČAJE
AUTOR:
-KAWI-
SLOVENSKÝ
ČESKÝ
PERUÁNHOKEJISTA HOKEJISTA SKÉ SÍDLO
PATŘÍCÍ
IVONĚ
TĚŽCE
PRACOVAT
JEDNOTKA
AKTIVITY
POČÍTAČOVÁ HRA
ŘÍMSKÝCH
51
CITOSLOVCE ÚDERU
ZNAČKA
CÍNU
POHÁDKOVÁ POSTAVA
ZDRAVÁ
STRAVA
TU MÁTE
KONEC
TAJENKY
TRESKOVITÉ
RYBY
PATŘÍCÍ
BOHU LÁSKY
ČÁST
STŘECHY
RÝŽOVÁ
PÁLENKA
SLONÍ ZUB
MÁMENÍ
TĚLOVĚDEC
PŘEDLOŽKA
BIBLICKÁ
HORA
HON
DRUH
NEROSTU
DOVEDNOST
(KNIŽNĚ)
HOŘKÉ
ŽALUDEČNÍ
LÉKY
NÁPADNÍK
PLEMENO
PSA
CHEMICKÝ
PRVEK
HLAVA
KLÁŠTERA
HESLA
PRUDKÝ
GARDSKÝ
VÍTR
PYTEL
SVÁŽENÍ
OBALOVAT
VÁLENÍM
NÁŠ BÁJNÝ
KNÍŽE
ZAČÁTEK
TAJENKY
SLOVENSKY
"VE"
SLOVENSKY
"SE"
OŘI
BULHARSKÝ
TANEC
OSAHÁNÍ
FUNGOVÁNÍ
DOMÁCKY
OLGA
PRAVOSLAV.
KNĚZ
LEHKÁ
MLHA
CITOSLOVCE
POVZDECHU
SLOVENSKY
"POPEL"
ŘÍMSKÝCH
501
PĚNA DO
KOUPELE
ZBOŽNĚ
UCTÍVAT
ORIENTÁLNÍ
CUKROVINKA
ODHADOVÁNÍ
VÝSLEDKU
Z VNITŘKU
PRYČ
BARMSKÁ
J. DÉLKY
SPZ
KARVINÉ
PTAČÍ
CITOSLOVCE
POMŮCKY:
ARIT, CHORO,
MACA, STAT
CHCETE NÁM NAPSAT?
Tajenku křížovky zasílejte do 1. 3. 2016 na adresu: Magistrát města
Olomouce, Horní náměstí – radnice, 771 27 Olomouc, kancelář č. 14,
nebo na e-mailovou adresu: [email protected].
Vážení a milí čtenáři. Pokud nám chcete napsat, můžete posílat dopisy poštou na adresu: RADNIČNÍ LISTY, Horní náměstí – radnice, Olomouc, 779 11,
nebo na e-mail: [email protected]. Vaše připomínky a náměty uvítáme, pokud to bude možné, tak je redakčně zpracujeme nebo předáme příslušným kompetentním osobám. Předem za vaše ohlasy děkujeme.
Vaše redakce
Správná tajenka z minulého čísla: ...TAK SI KOUPÍM TAKY AUTO.
Vylosovaným výhercem je Alex Berger z Kozlovic.
SC 351817/02
INZERCE
30 / RADNIČNÍ LISTY
SERVIS
Nezapomeňte uhradit poplatek za odpad
Oddělení místních poplatků, odbor ekonomický MMOL, které provádí správu poplatku za komunální odpad, sídlí na adrese
Palackého 14, Olomouc. V hale v přízemí
budovy NAMIRO jsou umístěny pokladny, oddělení najdete ve třetím podlaží.
Pro rok 2016 zůstává zachována výše základní sazby poplatku za komunální odpad, a sice 660 Kč na poplatníka. V platnosti zůstává také jednotný termín pro
úhradu poplatku do 31. 5. 2016 a možnost
využití internetu pro oznámení o provedené hromadné platbě.
Z rozsáhlých úlev bylo vypuštěno osvobození osob pobývajících dlouhodobě
v zahraničí a úleva 50 % pro studenty
studující mimo Olomoucký kraj. Ostatní
osvobození a úlevy zůstaly zachovány.
Poplatek pro rok 2016 je povinna uhradit
fyzická osoba:
1. s trvalým pobytem v Olomouci,
2. cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů a je hlášen v Olomouci,
3. cizinec, který pobývá na území Olomouce přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle
zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců a pobývá na území Olomouce.
Další skupinou poplatníků poplatku jsou
fyzické osoby, které mají na území města
Olomouce ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba. Tato skupina poplatníků je od placení poplatku v roce
2016 osvobozena, ale tito poplatníci jsou
povinni splnit ohlašovací povinnost, pokud ji nesplnili již v předchozím období
či došlo k její změně či zániku.
Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky, které není nutno oznamovat ani
dokládat:
• poplatníci narození v roce 1936 a starší,
• poplatníci narození v roce 2016,
• poplatníci narození od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2015 – platí poplatek ve výši
50 %, tedy roční poplatek činní 330 Kč,
• poplatníci, kteří mají na území města
Olomouce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba.
Osvobození od poplatku dle zákona či vyhlášky, které je nutno oznámit a doložit:
• osoba umístěna do dětského domova
pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy nebo školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
• osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
• nezaopatřené dítě umístěné v domově
pro osoby se zdravotním postižením
na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy o poskytnutí sociální služby,
• osoba umístěna v domově pro osoby se
zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem
nebo chráněném bydlení,
• osoba umístěná ve vyšetřovací vazbě
a výkonu trestu,
• čtvrté a každé další dítě ve společné
domácnosti, kdy se společně posuzují ty děti, které v daném kalendářním
roce nedovrší 16 let.
Tito poplatníci jsou povinni osvobození
od poplatku oznámit a doložit doklady
do 31. 5. 2016.
Způsob úhrady poplatku:
• poštovní poukázkou, která je k dispozici
na oddělení místních poplatků, Palackého 14, budova NAMIRO,
• hotově v úřední dny na pokladnách oddělení místních poplatků, Palackého 14,
hala budovy NAMIRO,
• na detašovaných pracovištích MmOl v jednotlivých městských částech od 1. 2. 2016,
• převodem z účtu.
Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit
č. ú. 19-1801731369/0800, variabilní symbol
1337 a jako specifický symbol rodné číslo
bez lomítka (př.: je-li rodné číslo 160313/351,
je třeba uvést do specifického symbolu číslo 160313351). Rodné číslo do specifického
symbolu je nutné uvést i při platbě složenkou. Neuvedení správného variabilního
a specifického symbolu může mít za následek pozdní či nepřesné identifikování
platby. Při platbě v hotovosti je nutné uvést
své jméno, trvalé bydliště a rodné číslo.
Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce,
např. člena rodiny, vlastníka domu nebo
správce objektu (dále jen plátce poplatku).
Povinností plátce poplatku, který provedl
platbu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou za více osob, je sdělit
nejpozději do 15 dnů ode dne splatnosti
poplatku správci poplatku údaje potřebné
k identifikaci platby, a to jméno, příjmení,
datum narození a adresu osob, za něž byl
poplatek touto platbou hrazen, a dále datum úhrady, variabilní a specifický symbol
příslušné platby. K podávání oznámení vydal správce poplatku formulář (viz níže).
Oznámení je také možno provést prostřednictvím elektronického formuláře, který vyplníte a odešlete správci poplatku.
Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují
platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, většinou rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.
Přeplatek na poplatku:
• přeplatek se vrací dle zákona pouze na
žádost poplatníka, a pokud je vyšší než
100 Kč,
• přeplatek v případě úmrtí poplatníka
je součástí dědického řízení a je nutno
nárok uplatnit u notáře.
Další informace:
Všechny potřebné informace a formuláře
najdete na www.olomouc.eu. Více informací poskytnou také pracovníci oddělení
místních poplatků, Palackého 14, Olomouc,
osobně v úředních dnech pondělí, středa: 8–12 hod. a 13–17 hod. a úterý, čtvrtek
8–12 hod. a 13–15:30 hod. nebo telefonicky
na číslech 588 488 617–621, 588 488 611–612.
Informace týkající se odvozu, třídění odpadů nebo odpadových nádob vám poskytne
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, telefon 588 488 335.
DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ – VÝBĚR POPLATKŮ
ZA ODPADY (ÚNOR–KVĚTEN 2016)
Holice
Pondělí
8:15–12:00 13:00–16:45
Úterý
8:15–11:45
Radíkov
Středa
13:00–17:00
Chomoutov
Pondělí
8:30–12:00 13:00–16:45
Čtvrtek
14:00–15:45
Topolany
Úterý
9:00–12:00 13:00–16:45
Droždín
Středa
8:30–12:00 13:00–16:45
Slavonín
Pondělí
8:30–12:00 13:00–17:00
Čtvrtek
14:00–16:00
Nedvězí
Úterý
9:00–12:00 13:00–16:45
Nemilany
Středa
8:30–12:00 13:00–17:00
Pátek
8:30–12:00
Černovír
Pondělí
8:30–12:00 13:00–16:45
Lošov
Úterý
9:00–12:00 13:00–16:45
Sv. Kopeček
Středa
8:30–12:00 13:00–16:45
RADNIČNÍ LISTY / 31
SC 361023/01

Podobné dokumenty

Radniční listy 1/2016

Radniční listy 1/2016 [email protected] • Distribuce: Anna Bažantová, telefon: 730 195 067, e-mail: [email protected] • Sídlo redakce: Radniční listy, Magistrát města Olomouce, Horní náměstí, 77...

Více

Jírovce v Rudolfově aleji nahradí lípy

Jírovce v Rudolfově aleji nahradí lípy ▪ Olomoucké listy, časopis občanů statutárního města Olomouc, periodický tisk. 18. ročník. Vydává statutární město Olomouc – rada města Olomouce, Horní náměstí, 779 11 Olomouc, IČ 00299308, ve spol...

Více

Radniční listy 11/2015

Radniční listy 11/2015 [email protected]. Tyto noviny distribuuje Česká pošta, s. p. V případě, že vám nedošly do schránky, uplatněte reklamaci u svého poštovního doručovatele. Nebo volejte na telefon 730 195 067...

Více

Radniční listy Olomouc 05/2013

Radniční listy Olomouc 05/2013 Manažeři inzerce: Jana Juráková, tel.: 773 617 353, e-mail: [email protected]; Jindřich Marek, tel.: 608 769 595, e-mail: jindrich.ma[email protected]. Tyto noviny distribuuje Česká pošta...

Více

občasník obce spisovatelů, středisko ostrava

občasník obce spisovatelů, středisko ostrava Vaší paměti a ve Vaší duši. Na slunce jste si vynášel po letech svůj psací stroj v Libni, protože se Vám tam lépe psalo. To zdejší slunce zažehlo ve Vás plamen, který pak žhnul a svítil na nejrůzně...

Více

ORL číslo 201311

ORL číslo 201311 Přišla mu poštovní poukázka z místa, kde má z dřívějších časů domek, ve kterém nikdo nebydlí a který v poslední době vzhledem k potížím věku už nenavštěvuje. Obecní úřad po něm chtěl, aby zaplatil ...

Více