Flamco - Tep JBC

Transkript

Flamco - Tep JBC
MEMBRÁNOVÉ TLAKOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY FLEXCON
Yo u r r e l i a b l e p a r t n e r
1
FLEXCON C 2 - 80
Flamco
Membránové tlakové expanzní nádoby
FLEXCON P
FLEXCON 110 - 1000
FLEXCON M
F L E X C O N V- B
VYDÁNÍ CZ
2009
M em br án o vé t l ak o vé ex pan z ní nádo by F l ex co n
Volba kvality membránové tlakové expanzní nádoby
spokojenosti spotřebitele
Společnost Flamco zaujímá se svými nádobami Flamco už dlouhé roky vedoucí
postavení mezi výrobci membránových tlakových expanzních nádob. Známá
značka však sama o sobě nestačí na desetiletí úspěchu na trhu, kde panuje
silná konkurence. To vyžaduje mnohem více. Proto každá expanzní nádoba
Flamco nabízí celou řadu přesvědčivých výhod ohledně výběru materiálu,
konstrukce, výroby a odbytu.
Expanzní nádoby Flexcon splňují evropské
směrnice a proto nesou označení CE.
FLEXCON C 2 - 4
Nádoby Flexcon jsou
vždy na skladě ve
velkoobchodě
a na našem
vlastním skladě.
Na poloviny nádoby se
nanáší povrchová úprava
před montáží, nikoli po ní.
Je to nejlepší prevence
proti korozi!
Odborní pracovníci
společnosti Flamco Vám
rádi a ochotně poradí.
Telefonicky nebo přímo u
Vás na místě.
Nádoby Flexcon se dodávají ve stohovatelném krabicovém balení a ke každé
krabici je přiložen srozumitelný montážní návod.
Kvalita nádob Flexcon
je výsledkem
padesátileté tradice
odbornosti a
zkušeností!
Absolutně minimální
propustnost membrán
zabraňuje úniku
vstupního tlaku.
Moderně vybavená a značně automatizovaná výroba s mnoha testovacími
a zkušebními místy nabízí absolutní záruku na trvalou a vysokou kvalitu
všech nádob Flexcon.
Tabulky s typy a technickými informacemi: strana 1.13 - 1.16.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1.2
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon
FLEXCON C 8 - 25
FLEXCON TOP 35 - 80
FLEXCON 110 - 1000
FLEXCON PRO
FLEXCON M
F L E X C O N V- B
Společnost Flamco dodává
Přírubová konstrukce nádoby Flexcon M
vám umožní vyměnit butylkaučukovou
membránu.
zvláště bohatý standardní
program expanzních nádob od
2 do 5200 litrů s velkým výběrem
vstupních tlaků a nejvyšších
provozních tlaků. Všechny typy
se vyznačují promyšlenou
Volitelně může být expanzní nádoba
Flexcon M vybavena plovákovým
odvzdušňovačem Flexvent Super.
konstrukcí, membránou nejvyšší
jakostní třídy, povrchovou
úpravou nádoby s vysokou
kvalitou a efektivním výrobním
postupem. Instalací expanzních
Vysoká efektivita znamená, že je kapacita
nádoby využívána s největším účinkem.
nádob Flexcon získáte pověst
odborníka!
Každá expanzní nádoba Flexcon M je
standardně vybavena manometrem.
Expanzní nádoba Flexcon-Pro nabízí
FLEXCON ® -
zvláštní výhody v zařízeních s velkými
TRADICE V KVALITĚ
rozdíly mezi statickým tlakem a
nastaveným tlakem pojistného ventilu.
NA DISKU FLAMCO CD
NAJDETE:
Tuto brožuru jako soubor PDF.
Film s animací znázorňující fungování
nádoby Flexcon.
Kalkulační program Flexcon.
Praktické rady.
Tabulky objem.
69$Ž.)%#:
2009
&,%8#/.
!0¥š3,5v%.346š
Tabulky s typy a technickými informacemi Flexcon M, V-B a VSV: strana 1.17 - 1.18.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1.3
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon
M embr áno vé t l ak o vé ex pan z n í n ádo by F l ex co n
Flexcon® je zárukou
M em br án o vé t l ak o vé ex pan z ní nádo by F l ex co n
Flexcon ® je synonymem špičkové technologie v
na kterou se můžete vždy spolehnout
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon se vyrábějí z ocele nejvyšší
kvality a proto jsou jak pro dokonalou ochranu, tak také pro spolehlivé
zpracování pokryty epoxidovým lesklým lakem. Stahovací obruč je vyrobená
ze žárově pozinkované ocele odolné vůči opotřebení (Sendzimirův proces).
FLEXCON C 35 - 80
U nádoby Flexcon C 35 – 80
pro montáž na stěnu nebo na
podlahu je membrána během
skladování a při přepravě
chráněna speciálním
ochranným krytem.
Připojovací
závit vody není
opatřen lakem,
což usnadňuje
sešroubování.
Membrána se
pohybuje nahoru
a dolů a
nepodléhá při
tom žádnému
zatížení tahem.
Tím se podstatně
prodlužuje
životnost.
Díky jedinečné konstrukci
stahovací obruče se nemůže
poškodit ani membrána a ani
poloviny nádoby.
Dusíkový ventil
nádob Flexcon
o objemu 8 – 80
litrů je zapuštěný
a díky krytce a
dodatečné
ochranné
destičce se
nemůže poškodit.
◆ Ve studeném stavu tlačí dusíkový
◆ Když je objem dusíku stlačený, ◆ Když je objem dusíku
◆ Při příliš vysokém vzestupu
polštář membránu na stěny
nádoba Flexcon C je částečně
maximálně stlačený, nádoba
tlaku se otevírá ventil Prescor.
nádoby Flexcon C.
naplněná vodou.
Flexcon C je úplně naplněná
Přebytek vody / páry se
vodou.
odvádí.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1.4
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon
VÝHODY NÁDOB FLEXCON ® :
◆ Nejlepší expanzní nádoby díky moderní technologii.
◆ Příkladný zákaznický servis před instalací, během
instalace a po instalaci.
◆ Praktické příslušenství pro připojení a odpojení nádob
Flexcon.
◆ Membrány jsou vhodné pro použití protimrazového
prostředku. Přesné údaje na vyžádání.
FLEXCON 110 - 1000
Nádoby Flexcon-Pro mají
vyměnitelnou membránu,
která vyplňuje celou nádobu.
Tato membrána tvoří příčku
FLEXCON M
Volitelně může být do
horní části nádoby
Flexcon M osazen
plovákový odvzdušňovač
Flexvent Super.
mezi expanzní vodou a
dusíkovým polštářem.
Díky velmi širokému
programu a kombinaci
kvality, dlouhé životnosti a
prvotřídního poradenství a
Všechny expanzní nádoby
Flexcon M od objemu
1200 litrů jsou vybaveny
kontrolním okénkem.
péče jsou nádoby Flexcon
samozřejmou volbou.
Všechny expanzní nádoby
Flexcon M od objemu
2800 litrů jsou vybaveny
nastavitelnou nožkou.
Expanzní nádoby s membránou Flexcon M nesmějí být připevněny
k zemi ani izolovány. Jejich umístění musí vždy umožňovat snadný
přístup za účelem bezproblémové údržby a kontroly.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1.5
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon
M embr áno vé t l ak o vé ex pan z n í n ádo by F l ex co n
expanzních nádobách,
M em br án o vé t l ak o vé ex pan z ní nádo by F l ex co n
Expanzní nádoby Flexcon nabízejí více možností
Standardní expanzní nádoby Flexcon jsou určené pro použití v zařízeních
ústředního vytápění a v chladicích zařízeních. To platí jak pro nádoby
s pevnou membránou, tak i pro nádoby s vyměnitelnou membránou.
Ovšem díky řadě speciálních provedení máte k dispozici ještě další zajímavé
možnosti.
◆ Expanzní nádoby Flexcon Top pro vysoké tlaky,
◆ Expanzní nádoby Flexcon Solar pro použití v solárních zařízeních,
◆ Předřadné nádoby Flexcon VSV pro zabránění příliš vysokému
teplotnímu zatížení membrány.
FLEXCON TOP 8 - 25
Flexcon Top
Kromě nejvyššího
provozního tlaku 3 bary u
standardních expanzních
nádob Flexcon s obsahem
2 - 80 litrů nabízí řada
nádob Flexcon Top
s obsahem 8 – 80 litrů
nejvyšší provozní tlak
6 barů.
Na štítku této a všech ostatních expanzních nádob Flexcon jsou pro
Vás srozumitelně uvedené důležité informace.
Nejvyšší provozní tlak pro nádoby s obsahem
8 – 80
litrů: 8 barů,
Nejvyšší provozní tlak pro nádoby s obsahem 110 – 1000 litrů: 10 barů.
Flexcon Solar
Kompletní program
expanzních nádob
Flexcon s obsahem
8 – 1000 litrů pro použití
v solárních zařízeních.
Určených nejen pro vodu,
ale samozřejmě i pro běžná
solární média.
Výrobky Flamco v
1. Solární kolektor.
6. Pojistný ventil a nálevka Flamco.
solárním zařízení
2. Tepelný výměník.
7. Přepadová nádoba.
3. Čerpadlo.
8. Flexcon Solar expanzní nádoba.
4. Odvzdušňovací ventil Flamco a
9. Předřazená nádoba Flexcon V-B
vzduchová nádoba (air pot) Flamco.
(nutná v případě, že je teplota v
A. Flexvent Solar (ruční odvzdušňování).
nádobě Flexcon příliš vysoká).
B. Flexvent (automatické odvzdušňování).
C. Flamcovent Solar.
5. Manometr.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1.6
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon
Plochý diskovitý tvar s praktickým závěsným okem pro rychlou a snadnou
montáž na ze. Díky spolehlivé konstrukci s dobře známou konstrukcí svorky
Flamco je velikost butylové membrány v porovnání s kompletní membránou
jiné srovnatelné nádoby přibližně poloviční. To přináší výhodu omezené
propustnosti a delší životnosti membrány a zároveň samotné nádoby.
Díky zdokonalené konstrukci nezůstává v nádobě žádná zbytková voda.
Přípojka vody je na spodní straně. Díky menším rozměrům zabere nádoba
Flexcon P méně prostoru.
FLEXCON PRO
VÝHODY PRODUKTU
Flexcon Pro
◆ V provedení o objemu 18,
Membránové tlakové expanzní nádoby
M embr áno vé t l ak o vé ex pan z n í n ádo by F l ex co n
Flexcon P, plochá expanzní nádoba
s vyměnitelnou butylovou membránou
25, 35 a 50 litrů.
dle normy DIN 4807-3.
◆ Butylová membrána
Pro použití v uzavřených okruzích
s nejnižší možnou
ústředního vytápění s přívodní teplotou do
propustností.
120 °C (maximální teplota na membráně
◆ V nádobě nemůže zůstávat
70 °C) a v uzavřených okruzích chlazení
žádná zbytková voda.
a klimatizace.
◆ Menší rozměry, vyžaduje
méně místa.
FLEXCON 18
Bílá nádoba Flexcon:
má pouze jinou barvu
Kromě dobře známé 18litrové nádoby Flexcon
ve standardní červené barvě dodává společnost
Flamco stejnou nádobu také v bílé barvě. Ideální
pro umístění v domácnosti (koupelna nebo
kuchyň) nebo v kanceláři. K dispozici je rovněž
FLEXCON P 18
FLEXCON P 25
FLEXCON P 35
FLEXCON P 50
odpovídající bílá konzola Flexconsole. Bílá
nádoba a bílá konzola mají stejnou barvu jako
pláš bojleru. Kvalita je samozřejmě stejná jako
u červených nádob Flexcon!
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1.7
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon
M em br án o vé t l ak o vé ex pan z ní nádo by F l ex co n
K bezchybnému zařízení patří vždy expanzní
nádoba Flexcon ®
Na celém světě se každý den instalují expanzní nádoby Flexcon v
malých, středních a velkých zařízeních. A to ke spokojenosti zákazníků,
instalujících firem i koncových uživatelů. Expanzní nádoby Flexcon se ze
závodu dodávají se zákazníkem udaným vstupním tlakem dusíku.
Montáž ventilu Prescor
Nádobu Flexcon, pojistný ventil Prescor a tlakoměr
Flexcon je možné kvůli zabránění tlakových rozdílů vždy
umístit co nejblíže vede sebe.
K tomu patří nálevka.
Nálevka Flamco zajišuje otevřené spojení s vnějším
vzduchem, které je nezbytné pro bezpečnost.
FLEXCON C 8 - 25
FLEXCON 110 - 1000
4
Zařízení s expanzními nádobami Flexcon
2
3
1. Nádoba Flexcon.
5
2. Pojistný ventil Prescor.
6
3. Nálevka Flamco.
1
4. Odvzdušňovač Flamcovent nebo Flexair.
4
5. Tlakoměr Flexcon.
6. Rychlospojka Flexfast.
2
1
3
5
6
1
Vstupní tlak expanzních
nádob Flexcon
Vstupní tlak je tlak měřený na plnicím ventilu dusíku v nezatíženém
stavu a při teplotě okolí. Tento tlak se musí (zaokrouhlený na násobek
0,5 baru) shodovat se statickou výškou.
Vstupní
Vstupní tlak 0,5 baru
Vstupní tlak 1 bar
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1.8
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon
Nad nádobou musí být pro účely případné výměny membrány zachován
volný prostor vysoký nejméně 600 mm. Doporučujeme do expanzního
vedení namontovat uzavírací ventil s možností vypouštění.
Uvedení do provozu
Plnicí tlak zařízení ve studeném stavu musí být na nádobě o 0,3 baru
vyšší, než vstupní tlak v expanzní nádobě. Vstupní tlak nádoby a
nejvyšší provozní tlak zařízení lze nastavit na ukazatelích tlakoměru
Flexcon-Pro. Při tlakování zařízení se nesmí překročit nejvyšší
provozní tlak.
FLEXCON 110 - 1000
FLEXCON M
Nádoby s několika kotli
Kotel Pro:
Na nasávací straně čerpadla (čerpadel):
1 nádoba Flexcon (podle příslušného obsahu kotle).
Odvzdušňovací aparatura Flamco.
1 pojistný ventil Prescor nebo Prescomano.
1 nálevka Flamco.
Na zpětném sběrači:
1 připojovací /2⬙ konstrukční modul Flexcon.
1 nebo více nádob Flexcon-Pro.
1 Tlakoměr nebo tlakoměr s teploměrem Flexcon.
1 Vodní doplňovací automat Flamco-Fill.
1
NA DISKU FLAMCO CD
NAJDETE:
69$Ž.)%#:
2009
Kompletní montážní pokyny.
Prohlášení o shodě.
Soubory DWF.
Symboly CAD.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
&,%8#/.
!0¥š3,5v%.346š
1.9
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon
M embr áno vé t l ak o vé ex pan z n í n ádo by F l ex co n
600 mm
M em br án o vé t l ak o vé ex pan z ní nádo by F l ex co n
Příslušenství expanzních nádob Flexcon ®
Flamco dodává příslušenství
Na této straně najdete krátký přehled
◆ pro jednoduchou montáž nádob Flexcon na stěnu,
◆ pro jednodušší kontrolu vstupního tlaku u
◆
praktického příslušenství pro použití ve
spojení s nádobami Flexcon. Rozsáhlý
namontovaných nádob Flexcon,
popis najdete v brožuře společnosti Flamco
pro výměnu nádob Flexcon bez vyprázdnění zařízení.
„Příslušenství pro zařízení ústředního
vytápění“.
Díky praktickému
příslušenství je práce s
výrobky Flamco snazší!
Konzola Flexconsole
Konzola Flexconsole Plus
Pro nádoby Flexcon s obsahem 2 – 25 litrů.
Tato má stejné vlastnosti, jako normální
V případě konzoly Flexconsole se nádoba
konzola Flexconsole, ale navíc má
Flexcon montuje kolmo, zavěšená na přípojce
tlakoměr Flexcon s ventilovým
vody, s připojovacím hrdlem vody
pouzdrem, plovákový odvzdušňovač
na /4⬙ přípojce konzoly, přičemž expanzní
Flexvent, pojistný ventil na 0,3 baru a
vedení se montuje na /2⬙ přípojku.
rychlospojku Flexfast. Červená barva
Objednací číslo 27910.
konzol Flexconsole a Flexconsole Plus
3
1
se shoduje s barvou nádoby Flexcon.
Objednací číslo 27996.
Rychlospojka Flexfast
Pro nádoby Flexcon s obsahem 2 – 25 litrů. Rychlospojka Flexfast se montuje přímo na 3/4⬙
přípojku vody nádoby Flexcon. Druhá strana rychlospojky Flexfast se připojuje na 3/4⬙ vnější
závit zařízení. Tím se vytváří možnost rychle a jednoduchým způsobem kontrolovat vstupní
tlak nádoby Flexcon nebo vyměňovat nádobu, aniž by bylo nutné zařízení odtlakovat nebo
vyprázdnit. Objednací číslo 27920.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1.10
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon
Testovací manometr
Flexcon GVA 90
Propojovací souprava obsahuje otočný čep a
Pomocí testovacího manometru Flamco lze
Praktický prodlužovací kus s úhlem 90˚.
žabku pro připojení expanzní nádoby Flexcon
snadno kontrolovat předtlak expanzních nádob
Flexcon GVA 90 musí být našroubován
o objemu 35 až 50 litrů (propojovací
Flexcon a Airfix. Rozsah tlaku je od 0,4 do
na ventil středně velkých nádob Flexcon
souprava s přípojkou 3⁄4⬙, číslo kódu 27941)
6,8 baru. Číslo kódu 27907.
o objemu 110 – 1000 litrů. Tento prodlužovací
nebo expanzní nádoby Flexcon o objemu
kus usnadňuje přístup k ventilu.
80 až 200 litrů (propojovací souprava
Číslo kódu 27952.
s přípojkou 1⬙, číslo kódu 27942).
Závěsný rám MB 2
Pro nádoby Flexcon s
obsahem 2 – 25 litrů. Tento
rám je opatřen drážkou,
do které přesně zapadá
stahovací obruč nádoby
Flexcon. Přitáhnutím
obou šroubů se nádoba
definitivně připevní.
Objednací číslo 27913.
Propojovací souprava Flexcon 1/ 2⬙
1⬙ připojovací konstrukční
Pro nádoby Flexcon o objemu od 35 do
modul Flexcon
300 litrů. Souprava se skládá z uzavíracího
Pro nádoby Flexcon s obsahem
ventilu, plnicího/vypouštěcího kohoutu
110 – 1000 litrů. Připojovací konstrukční
s nátrubkem pro hadici a manometru. Je též
modul Flexcon 1⬙ se skládá z uzavíracího
k dispozici bez manometru. Číslo kódu 27290.
ventilu, plnicího a vypouštěcího ventilu
s hadicovým nástavcem a tlakoměru.
Objednací číslo 27293.
FlexControl
FlexControl umožňuje spojení mezi expanzní nádobou Flexcon na jedné straně a instalací
ústředního vytápění na straně druhé. Pomocí FlexControl lze kontrolovat předtlak v expanzní
nádobě nebo vyměnit expanzní nádrž, aniž by bylo nutné nejdříve instalaci vypustit nebo uvolnit
tlak. Maximální pracovní tlak je 10 barů a číslo kódu je 28920.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1.11
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon
M embr áno vé t l ak o vé ex pan z n í n ádo by F l ex co n
Propojovací souprava
M em br án o vé t l ak o vé ex pan z ní nádo by F l ex co n
Předřazené nádoby Flexcon V-B
V uzavřených systémech vytápění může přívodní teplota dosáhnout až
120 °C. Trvalá teplotní zátěž na membráně je v souladu s převládajícím
standardem nejvýše 70 °C. Aby bylo možné snížit teplotu na tuto úroveň,
je nutno vložit do okruhu předřazenou nádobu. Maximální pracovní tlak
nádob Flexcon V-B je 6 nebo 10 barů.
F L E X C O N V- B
Maximální přívodní teplota
vody je u nádoby
Na horní straně vtéká příliš
horká voda ze zařízení do
předřadné nádoby.
Flexcon V-B rovna 160 °C.
Rychlost ochlazování
expanzní vody závisí na
kapacitě předřazené nádoby.
Nádoba musí být instalována
tak, aby bylo zaručeno
bezproblémové fungování
a údržba. Předřazená
nádoba nesmí být izolována.
Okolo nádoby a mezi
Horká voda se mísí v
předřadné nádobě s
chladnější vodou, která
je v ní k dispozici.
nádobou a stropem musí být
volný prostor alespoň
400 mm.
Ze spodní strany nádoby
se silně ochlazená voda
odvádí k expanzní nádobě.
Teplota expanzní vody přijaté
nádobou Flexcon zůstává pod
přípustnou nejvyšší teplotou
pro membránu.
Předřadnou nádobou Flexcon zabraňujete zbytečnému
Připojovací schéma předřadné nádoby Flexcon
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
poškození membrány vysokými teplotami.
1.12
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon
M embr áno vé t l ak o vé ex pan z n í n ádo by F l ex co n
Expanzní nádoby Flexcon s obsahem
110 až 1000 litrů
Standardní nádoby Flexcon pro instalace vytápění a také pro instalace chlazené vody do
minimální teploty – 10 ˚C a max. podílu ethylenglykolu 50%.
◆ Níže uvedené nádoby Flexcon jsou vhodné pro maximální provozní tlak 3 a 6 barů.
◆ V případě nádob o objemu 35 – 80 litrů se dodává 12 mm pájená spojka a vybavení
pro její montáž.
◆ Krabice, ve které se dodávají nádoby Flexcon a Flexcon Top, obsahuje vrtací šablonu
pro snadnou a správnou montáž nožiček.
◆ Do nádob Flexcon Top o objemu 8 – 80 litrů s maximálním provozním tlakem 6 barů
může být v případě potřeby dodáván jiný předtlak.
◆ K provedení správného výpočtu expanzní nádoby Flexcon prosím použijte kalkulační
program obsažený na CD.
Provedení a rozměry nádob Flexcon s nejvyšším provozním tlakem 3 barů
Typ
Flexcon C 2
Flexcon C 4
Flexcon C 8
Flexcon C 12
Flexcon C 18
Flexcon C 25
Flexcon C 35
Flexcon C 50
Flexcon C 80
Vstupní
tlak
v barech
Rozměry v mm
A
B
C
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
194
194
245
286
328
358
396
435
519
152
257
304
336
328
380
439
495
551
263
263
360
Přípojka Hmot(vnější závit) nost
D
v kg
/4⬙
/4⬙
3
/4⬙
3
/4⬙
3
/4⬙
3
/4⬙
3
/4⬙ *
3
/4⬙ *
1⬙ *
3
3
1,1
1,6
2,2
2,7
3,7
4,5
6,5
15,1
22,1
Nejvyšší
provozní tlak
v barech
Objednací
číslo
3
3
3
3
3
3
3
3
3
16023
16043
16077
16127
16177
16247
16347
16493
16817
$
"
"
$
%
Provedení a rozměry nádob Flexcon Top s nejvyšším provozním tlakem 6 barů
Typ
Flexcon Top 2
Flexcon Top 4
Flexcon Top 8
Flexcon Top 12
Flexcon Top 18
Flexcon Top 25
Flexcon Top 35
Flexcon Top 50
Flexcon Top 80
Vstupní
tlak
v barech
Rozměry v mm
A
B
C
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
194
194
245
286
328
358
396
435
519
152
257
280
313
306
359
416
473
540
263
263
360
Přípojka Hmot(vnější závit) nost
D
v kg
/4⬙
3
/4⬙
3
/4⬙
3
/4⬙
3
/4⬙
3
/4⬙
3
/4⬙
3
/4⬙
1⬙
3
2,2
3,2
3,2
4,5
5,7
7,3
8,8
11,2
15
Nejvyšší
provozní tlak
v barech
Objednací
číslo
6
6
6
6
6
6
6
6
6
16003
16005
16010
16014
16020
16027
16037
16053
16083
$
"
"
$
%
Œ!
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1.13
Œ#
Œ!
Œ!
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon
Œ#
Œ!
M em br án o vé t l ak o vé ex pan z ní nádo by F l ex co n
Expanzní nádoby Flexcon s obsahem
110 až 1000 litrů
Standardní nádoby Flexcon pro instalace vytápění a také pro instalace chlazené vody do
minimální teploty – 10 ˚C a max. podílu ethylenglykolu 50%.
◆
◆
Níže zobrazené nádoby Flexcon jsou vhodné pro maximální provozní tlak do 6 barů.
V případě nádob o objemu 110 – 300 litrů se dodává 12 mm pájená spojka a
vybavení pro její montáž.
◆
K provedení správného výpočtu expanzní nádoby Flexcon prosím použijte kalkulační
program obsažený na CD.
◆
Jiné předtlaky jsou k dispozici na vyžádání.
Provedení a rozměry nádob Flexcon s nejvyšším provozním tlakem 6 barů
Typ
Flexcon 110
Flexcon 110
Flexcon 110
Flexcon 110
Flexcon 140
Flexcon 140
Flexcon 140
Flexcon 140
Flexcon 140
Flexcon 140
Flexcon 140
Flexcon 200
Flexcon 200
Flexcon 200
Flexcon 200
Flexcon 200
Flexcon 200
Flexcon 200
Flexcon 300
Flexcon 300
Flexcon 300
Flexcon 300
Flexcon 300
Flexcon 300
Flexcon 300
Flexcon 425
Flexcon 425
Flexcon 425
Flexcon 425
Flexcon 425
Flexcon 425
Flexcon 425
Flexcon 600
Flexcon 600
Flexcon 600
Flexcon 600
Flexcon 600
Flexcon 600
Flexcon 600
Flexcon 800
Flexcon 800
Flexcon 800
Flexcon 800
Flexcon 800
Flexcon 800
Flexcon 800
Flexcon 1000
Flexcon 1000
Flexcon 1000
Flexcon 1000
Flexcon 1000
Flexcon 1000
Flexcon 1000
Vstupní
tlak
v barech
Rozměry v mm
A
B
C
0,5
1,0
1,5
na požádání
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
na požádání
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
na požádání
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
na požádání
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
na požádání
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
na požádání
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
na požádání
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
na požádání
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
600
600
600
600
600
600
600
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
784
784
784
784
950
950
950
950
950
950
950
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1180
1180
1180
1180
1180
1180
1180
1538
1538
1538
1538
1538
1538
1538
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
2270
2270
2270
2270
2270
2270
2270
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
450
450
450
450
450
450
450
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
Přípojka Hmotnost
Nejvyšší
(vnější závit)
provozní tlak
D
v kg
v barech
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
23,8
23,8
23,8
23,8
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
56,9
56,9
56,9
56,9
56,9
56,9
56,9
76,4
76,4
76,4
76,4
76,4
76,4
76,4
92,9
92,9
92,9
92,9
92,9
92,9
92,9
126,9
126,9
126,9
126,9
126,9
126,9
126,9
145,9
145,9
145,9
145,9
145,9
145,9
145,9
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1.14
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Objednací
číslo
16115
16116
16117
16110
16145
16146
16147
16148
16149
16150
16140
16205
16206
16207
16208
16209
16210
16200
16301
16302
16303
16304
16305
16306
16300
16421
16422
16423
16424
16425
16426
16400
16601
16602
16603
16604
16605
16606
16600
16801
16802
16803
16804
16805
16806
16800
16901
16902
16903
16904
16905
16906
16900
$
"
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon
Œ#
Œ!
Standardní nádoby Flexcon pro instalace vytápění a také pro instalace chlazené vody do
minimální teploty – 10 ˚C a max. podílu ethylenglykolu 50%.
◆
◆
Níže zobrazené nádoby Flexcon jsou vhodné pro maximální provozní tlak do 10 barů.
V případě nádob o objemu 110 – 300 litrů se dodává 12 mm pájená spojka a vybavení pro její montáž.
◆
K provedení správného výpočtu expanzní nádoby Flexcon prosím použijte kalkulační
program obsažený na CD.
◆
Jiné předtlaky jsou k dispozici na vyžádání.
Provedení a rozměry nádob Flexcon s nejvyšším provozním tlakem 10 barů
Typ
Flexcon 110
Flexcon 110
Flexcon 110
Flexcon 110
Flexcon 110
Flexcon 110
Flexcon 110
Flexcon 140
Flexcon 140
Flexcon 140
Flexcon 140
Flexcon 140
Flexcon 140
Flexcon 140
Flexcon 200
Flexcon 200
Flexcon 200
Flexcon 200
Flexcon 200
Flexcon 200
Flexcon 200
Flexcon 300
Flexcon 300
Flexcon 300
Flexcon 300
Flexcon 300
Flexcon 300
Flexcon 300
Flexcon 425
Flexcon 425
Flexcon 425
Flexcon 425
Flexcon 425
Flexcon 425
Flexcon 425
Flexcon 600
Flexcon 600
Flexcon 600
Flexcon 600
Flexcon 600
Flexcon 600
Flexcon 600
Flexcon 800
Flexcon 800
Flexcon 800
Flexcon 800
Flexcon 800
Flexcon 800
Flexcon 800
Flexcon 1000
Flexcon 1000
Flexcon 1000
Flexcon 1000
Flexcon 1000
Flexcon 1000
Flexcon 1000
Vstupní
tlak
v barech
Rozměry v mm
A
B
C
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
na požádání
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
na požádání
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
na požádání
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
na požádání
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
na požádání
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
na požádání
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
na požádání
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
na požádání
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
484
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
784
784
784
784
784
784
784
950
950
950
950
950
950
950
960
960
960
960
960
960
960
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1180
1180
1180
1180
1180
1180
1180
1540
1540
1540
1540
1540
1540
1540
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
2270
2270
2270
2270
2270
2270
2270
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
Přípojka Hmotnost
Nejvyšší
Objednací
(vnější závit)
provozní tlak
číslo
D
v kg
v barech
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
38,5
38,5
38,5
38,5
38,5
38,5
38,5
44,6
44,6
44,6
44,6
44,6
44,6
44,6
49,3
49,3
49,3
49,3
49,3
49,3
49,3
73,7
73,7
73,7
73,7
73,7
73,7
73,7
105,5
105,5
105,5
105,5
105,5
105,5
105,5
132,0
132,0
132,0
132,0
132,0
132,0
132,0
182,0
182,0
182,0
182,0
182,0
182,0
181,8
212,0
212,0
212,0
212,0
212,0
212,0
208,0
1.15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
16101
16102
16103
16104
16105
16106
16100
16131
16132
16133
16134
16135
16136
16130
16191
16192
16193
16194
16195
16196
16190
16291
16292
16293
16294
16295
16296
16290
16411
16412
16413
16414
16415
16416
16410
16591
16592
16593
16594
16595
16596
16590
16791
16792
16793
16794
16795
16796
16790
16891
16892
16893
16894
16895
16896
16890
$
"
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon
Œ#
Œ!
M embr áno vé t l ak o vé ex pan z n í n ádo by F l ex co n
Expanzní nádoby Flexcon s obsahem
110 až 1000 litrů
M em br án o vé t l ak o vé ex pan z ní nádo by F l ex co n
Bílá expanzní nádoba Flexcon a konzola
Flexconsole, Flexcon Solar, Flexcon Pro a Flexcon P
◆ Bílá 18 litrová expanzní nádoba Flexcon je ideální pro umístění v domácnosti (koupelna nebo kuchyň) nebo v kanceláři. K dispozici je rovněž odpovídající bílá konzola
Flexconsole.
◆ Nádoby Flexcon Solar jsou zejména vhodné k použití v uzavřených instalacích
ústředního vytápění solární energií s přívodní teplotou do 120 ˚C. Maximální provozní
teplota 70 ˚C. Vhodné pro glykolové roztoky do 50%.
◆ Expanzní nádoby Flexcon Pro s výměnnými butylovými membránami, které lze použít
v uzavřených systémech ústředního vytápění, chlazení a klimatizace.
◆ Nádoby Flexcon P mají plochý diskovitý tvar s praktickým zavěšovacím okem pro
rychlou a snadnou montáž na ze. Přípojka vody je na spodní straně.
◆ Díky menším rozměrům zabere nádoba Flexcon P méně prostoru.
Verze a rozměry bílé nádoby Flexcon 3 barů a bílé konzole Flexconsole
Typ
Vstupní tlak
Rozměry v mm
v barech
Flexcon 18
Flexconsole
0,5
A
Přípojka
(vnější závit)
D
Hmotnost
v
kg
Objednací
číslo
/4⬙
3,7
26181
27989
Hmotnost
v
kg
Objednací
číslo
C
Přípojka
(vnější závit)
D
263
263
360
/4⬙
/4⬙
3
/4⬙
3
/4⬙
3
/4⬙
3
/4⬙
1⬙
3,2
4,3
5,7
7,3
8,8
11,2
15
16060
16061
16062
16063
16064
16065
16066
Hmotnost
v
kg
Objednací
číslo
C
Přípojka
(vnější závit)
D
360
360
450
450
610
610
610
610
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
38,5
44,6
49,3
73,7
105,5
132
181,8
211
16067
16068
16069
16070
16071
16072
16073
16074
Hmotnost
v
kg
Objednací
číslo
B
286
C
3
409
Provedení a rozměry nádob Flexcon Solar 8 barů
Typ
Flexcon Solar 8
Flexcon Solar 12
Flexcon Solar 18
Flexcon Solar 25
Flexcon Solar 35
Flexcon Solar 50
Flexcon Solar 80
Vstupní tlak
Rozměry v mm
v barech
A
B
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
245
286
328
358
396
437
519
280
313
306
359
416
473
540
3
3
"
!
Provedení a rozměry nádob Flexcon Solar 10 barů
Typ
Flexcon Solar 110
Flexcon Solar 140
Flexcon Solar 200
Flexcon Solar 300
Flexcon Solar 425
Flexcon Solar 600
Flexcon Solar 800
Flexcon Solar 1000
Vstupní tlak
Rozměry v mm
v barech
A
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
484
484
600
600
790
790
790
790
B
784
950
960
1330
1180
1540
1888
2268
"
!
Provedení a rozměry nádob Flexcon Pro 6 barů
Typ
Flexcon Pro 200
Flexcon Pro 250
Flexcon Pro 300
Flexcon Pro 370
Flexcon Pro 430
Flexcon Pro 540
Flexcon Pro 650
Flexcon Pro 770
Flexcon Pro 870
Flexcon Pro 1000
Vstupní tlak
Rozměry v mm
v barech
A
B
Přípojka
(vnější závit)
D
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
550
550
550
650
750
750
750
750
750
750
1150
1400
1650
1350
1170
1420
1670
1950
2200
2450
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
47
55
63
74
87
108
125
153
172
180
25420
25425
25430
25431
25443
25454
25465
25477
25487
25500
Přípojka
(vnější závit)
D
Hmotnost
v
kg
Objednací
number
/4⬙
3
/4⬙
3
/4⬙
3
/4⬙
5,7
7,7
8,9
11,8
13316
13326
13336
13357
"
!
* Při objednání uve
te příslušný předtlak.
Provedení a rozměry nádob Flexcon P 3 barů
Typ
Flexcon P 18
Flexcon P 25
Flexcon P 35
Flexcon P 50
Vstupní tlak
Rozměry v mm
v barech
A
B
C
D
E
1,0
1,0
1,0
1,5
387
435
435
515
360
405
405
484
226
256
333
344
80
90
110
125
365
415
450
505
3
! "
%
'–
$
#
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1.16
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon
Expanzní nádoby Flexcon M s výměnnou membránou pro systémy vytápění a chlazení.
◆
◆
◆
Nádoby Flexcon M jsou vhodné pro maximální provozní tlak 6, 10, 16 a 25 barů.
Všechny nádoby Flexcon M mají přírubovou konstrukci.
Přírubová konstrukce umožňuje v případě potřeby vyměnit butylkaučukovou
membránu.
◆
Speciální verze expanzních nádob Flexcon M, tj. horizontální nádoby, jsou k dispozici
na vyžádání.
Verze nádob Flexcon M 6 a 10 barů
Typ
Flexcon M 80
Flexcon M 400
Flexcon M 600
Flexcon M 800
Flexcon M 1000
Flexcon M 1200
Flexcon M 1600
Flexcon M 2000
Flexcon M 2800
Flexcon M 3500
Flexcon M 5200
Flexcon M 6700
Flexcon M 8000
Celkový
obsah
v litrech
Připojení
nádoby
k systému
Hmotnost
6 barů
v kg
Objednací
číslo
6 barů
Hmotnost
10 barů
v kg
Objednací
číslo
10 barů
80
400
600
800
1000
1200
1600
2000
2800
3500
5200
6700
8000
1⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
2⬙
21/2⬙
21/2⬙
21/2⬙
DN 100
DN 100
45
115
145
180
215
285
340
425
510
620
1050
1200
1410
22101
22104
22105
22106
22107
22108
22109
22110
22118
22111
22112
22113
22114
85
160
200
250
300
410
485
600
725
900
1330
1690
2140
22141
22144
22145
22146
22147
22148
22149
22150
22158
22151
22152
22153
22154
Rozměry nádob Flexcon M
(
Typ
Flexcon M 80
Flexcon M 400
Flexcon M 600
Flexcon M 800
Flexcon M 1000
Flexcon M 1200
Flexcon M 1600
Flexcon M 2000
Flexcon M 2800
Flexcon M 3500
Flexcon M 5200
Flexcon M 6700
Flexcon M 8000
Rozměry v mm
D
H
C
d
450
750
750
750
750
1000
1000
1200
1200
1200
1500
1500
1500
770
1335
1755
2155
2710
1940
2440
2180
2800
3600
3420
4310
5090
290
290
290
290
175
175
175
175
175
200
200
200
680
680
680
680
850
850
1050
1050
1050
1100
1100
1100
Nádoby Flexcon M s provozním tlakem nad 10 barů lze dodat na
vyžádání. Při objednání prosím uve
te požadovaný předtlak. V opačném
případě bude nádoba dodána s předtlakem 4 nebo 6 barů.
Verze nádob Flexcon M 16 a 25 barů
Typ
Flexcon M 80
Flexcon M 120
Flexcon M 200
Flexcon M 300
Flexcon M 400
Flexcon M 600
Flexcon M 800
Flexcon M 1000
Flexcon M 1200
Flexcon M 1600
Flexcon M 2000
Flexcon M 2800
Flexcon M 3500
Flexcon M 5200
Flexcon M 6700
Flexcon M 8000
Objem
Připojení nádoby
v litrech
k systému
80
120
200
300
400
600
800
1000
1200
1600
2000
2800
3500
5200
6700
8000
1⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
2⬙
21/2⬙
21/2⬙
21/2⬙
DN 100
DN 100
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1.17
Objednací
číslo
16 barů
Objednací
číslo
25 barů
22201
22202
22203
22204
22205
22206
22207
22208
22209
22210
22211
22212
22213
22214
22215
22216
22241
22242
22243
22244
22245
22246
22247
22248
22249
22250
22251
22252
22253
22254
22255
22256
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon
#
ŒD
Œ$
M embr áno vé t l ak o vé ex pan z n í n ádo by F l ex co n
Expanzní nádoby Flexcon® M o objemu
80 - 8000 litrů
M em br án o vé t l ak o vé ex pan z ní nádo by F l ex co n
Předřadné nádoby Flexcon V-B
Předřazené nádoby Flexcon V-B k chlazení expanzní vody. Schváleno dle CE.
◆ Nádoby Flexcon V-B o objemu 1200 – 2000 litrů s maximálním pracovním tlakem
6 nebo 10 barů.
◆ Při přívodní teplotě 90 – 110 ˚C musí být kapacita předřazené nádoby Flexcon rovna
15 % čistého expanzního objemu.
◆ Při přívodní teplotě 111 – 125 ˚C je tato hodnota 25 % a při přívodní teplotě
126 – 140 ˚C pak 40 %.
Verze předřazených nádob Flexcon V-B
Celkový
obsah
Typ
v litrech
Flexcon V-B
Flexcon V-B
Flexcon V-B
Flexcon V-B
Hmotnost
Hmotnost
10 barů
v kg
Objednací
číslo
6 barů
120 ºC
Objednací
číslo
10 barů
120 ºC
6 barů
v kg
Objednací
číslo
10 barů
160 ºC
180
400
600
800
180
400
600
800
80
115
145
180
100
155
195
245
22711
22712
22713
22714
22721
22722
22723
22724
22731
22732
22733
22734
Flexcon V-B 1000
Flexcon V-B 1200
Flexcon V-B 1600
Flexcon V-B 2000
1000
1200
1600
2000
215
285
340
425
305
395
480
570
22715
22716
22717
22718
22725
22726
22727
22728
22735
22736
22737
22738
`Ã
Rozměry předřazených nádob Flexcon V-B
ØD
Rozměry v mm
H
550
750
750
750
1225
1375
1795
2195
Typ
Flexcon V-B 180
Flexcon V-B 400
Flexcon V-B 600
Flexcon V-B 800
Flexcon V-B 1000
Flexcon V-B 1200
Flexcon V-B 1600
Flexcon V-B 2000
750
1000
1000
1200
2730
1980
2480
2220
Přípojky
c
325
315
315
315
315
200
200
200
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
ds
11/4⬙ vnější
11/4⬙ vnější
11/4⬙ vnější
11/4⬙ vnější
11/2⬙ vnější
11/2⬙ vnější
11/2⬙ vnější
2⬙ vnější
1.18
de
11/4⬙ vnitřní
11/4⬙ vnitřní
11/4⬙ vnitřní
11/4⬙ vnitřní
11/2⬙ vnitřní
11/2⬙ vnitřní
11/2⬙ vnitřní
2⬙ vnitřní
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon
`i
(Ê
M embr áno vé t l ak o vé ex pan z n í n ádo by F l ex co n
Schémata chladicího systému
Schémata systému
vytápění naleznete
na disku Flamco CD
69$Ž.)%#:
2009
&,%8#/.
!0¥š3,5v%.346š
1 P:
1
kW
l/s
m
D
H
.
v:
bar
C
C
t:
Hs:
t:
W
P:
L
D
W
H
L
mm
mm
mm
mm
Pv :
bar(g)
bar(g)
L
2
bar(g)
Pv :
t:
C
1 P:
.
v:
l/s
bar
t:
C
t:
C
t:
C
.
v:
bar(g)
Pv :
kW
L
l/s
1 P:
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1.19
m
Hs:
3
bar(g)
P:
Hs:
m
0
bar
Membránové tlakové expanzní nádoby Flexcon
FLEXCON 2 - 80
MEMBRÁNOVÉ TLAKOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY FLEXCON®
FLEXCON P
◆ OBSAH
STRANA
◆ Rozhodnutí pro kvalitu
Flamco CZ
nádob Flexcon
1.2/1.3
◆ Špičková technika v expanzních
Pod Parukářkou 14 / 2760
nádobách
FLEXCON 110 - 1000
◆ Více možností s nádobami Flexcon
◆ Nádoba Flexcon do
každého zařízení
1.4/1.5
130 00 Praha 3
1.6/1.7
[email protected]
1.8/1.9
◆ Příslušenství pro nádoby Flexcon
◆ Tabulky a technické údaje
1.10/1.12
1.13/1.19
69$Ž.)%#:
2009
Na disku CD, který
&,%8#/.
!0¥š3,5v%.346š
patří k této brožurce,
najdete další informace.
FLEXCON M
Copyright Flamco b.v., Gouda, Nizozemí.
Nic z tohoto vydání se nesmí rozmnožovat nebo jakýmkoli jiným způsobem
zveřejňovat bez výslovného povolení a s udáním zdroje. Uvedené údaje platí
pouze pro používání výrobků společnosti Flamco. Za neodborné používání,
aplikaci nebo výklad technických údajů nepřebírá společnost Flamco žádnou
odpovědnost. Technické změny jsou vyhrazené.
Společnost Flamco b.v. dále upozorňuje, že se řídí mezinárodními podmínkami
prodeje a dodávky (Všeobecné obchodní podmínky).
F L E X C O N V- B
1018505387
Petr Šindelář

Podobné dokumenty

Flamco - zaz-tepelnatechnika.cz

Flamco - zaz-tepelnatechnika.cz V uzavřených solárních instalacích může teplota média výrazně překročit přípustnou teplotu na membráně expanzní nádoby. Trvalá teplotní zátěž membrány v nádobách Flexcon Solar může dle příslušného ...

Více

Materiály a membrány pro kontrolu průchodu vlhkosti a vzduchu

Materiály a membrány pro kontrolu průchodu vlhkosti a vzduchu Pojistná hydroizolační pásovina k použití bez záklopu, pojistná hydroizolační pásovina na záklop, nástěnná pojistná hydroizolační pásovina. Nová generace s monolitickou, nepórézní membránou Pro cli...

Více

Zásobníky Flamco a příslušenství zásobníků

Zásobníky Flamco a příslušenství zásobníků nastavitelný podstavec. Přívod studené vody je v nejnižším místě zásobníku tak, aby rozvrstvení teplot nebylo přerušené. Vysoce kvalitní

Více

Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje Tento fakt lze vysvětlit tím způsobem, že systémy s vysokým solárním pokrytím pracují na rozdíl od předehřívacích zařízení na průměrně vyšší teplotní hladině při nižší účinnosti kolektoru. Navíc ma...

Více

výhodné sety! - Intranet Richter + Frenzel

výhodné sety! - Intranet Richter + Frenzel ošetřený základním nátěrem. ■ Teplotní čidlo lze umístit na různá místa díky svorkovnici. ■ Možno doplnit o elektrické vytápění přes sériové přípojky. ■ Tlaková odolnost 3 bar. ■ Izolace 100 mm – s...

Více

Flexcon® M

Flexcon® M Expanzní nádoby Flexcon M s membránou pro provozní tlak pr¬es 10 bar na dotaz. 1.3 Ustanovení a pr¬edpisy Konstrukce nádob je povolena dle § 14 Pr¬edpisu˚ pro parní kotle (Dampf KV) a jednotlivé ná...

Více

sanita - Intranet Richter + Frenzel

sanita - Intranet Richter + Frenzel Kompaktní, ekonomická, spolehlivá a vysoce účinná čerpadla TV R+F Optiline Zirk pro cirkulaci pitné vody. Spotřebují pouze 2-5 W energie, což je při srovnání s neregulovanými čerpadly úspora náklad...

Více

Lupoterm

Lupoterm Infračervené neboli tepelné záření je dominantním uložením energie, která vzniká tak, že každý povrch, který má teplotu nad absolutním nulovým bodem přibližně –273,15 o C (= 0 o K), vysílá elektrom...

Více