Flamco - zaz-tepelnatechnika.cz

Transkript

Flamco - zaz-tepelnatechnika.cz
Z&Z spol. s r.o.,Dopravákù 3,Praha 8, tel+fax: 233381042,e-mail: [email protected],www.zaz-tepelnatechnika.cz
SYSTÉMY NA UDRŽOVÁNÍ TLAKU FLAMCO
Yo u r r e l i a b l e p a r t n e r
2
Flamco
Systémy na udržování tlaku s
nepřímým udržováním tlaku,
systémy zpětného napájení a
odplynovací systémy
FLEXCON M-K / C
FLEXCON M-K / U
F L A M C O M AT
FLAMCO-FILL PE
VVYDÁNÍ CZ
2009
Flexcon M-K, výkonný kompresorový expanzní
Flexcon M-K je kompresorem řízený automat na udržování
tlaku pro uzavřené topné systémy a systémy s chladicí vodou,
který zaručuje „elastické“ udržování tlaku v úzkých mezích.
Plovákový odvzdušňovač Flexvent je k dispozici jako volitelný.
VÝHODY POUŽITÍ:
XStabilní tlak v systému a velký využitelný objem nádrže.
XJednoduchá instalace a obsluha.
XJednoduchá montáž, bezproblémová instalace a
uvedení do provozu.
FLEXCON M-K/U
(ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA SCU)
3
5
2
4
Ovládací součásti
s ovládáním Flexcon.
1
1. Uchopením otevřete kryt.
2. Vypínač.
Základní nádoba.
3. LED kontrolka – hlášení poruchy.
4. Tlačítko/otočné ovládání.
5. Grafický displej.
Signálni vedeni
snimače obsahu.
Snímač obsahu.
Charakteristiky kompresorů Flexcon M-K
Výběrový diagram pro Flexcon M-K. Typická instalace vytápění (jmenovitá hodnota)
Nastavení
výšky nožek.
Tlak systému (bar)
Systémy na udržování tlaku Flamco
Z&Z spol. s r.o.,Dopravákù 3,Praha 8, tel+fax: 233381042,e-mail: [email protected],www.zaz-tepelnatechnika.cz
10
PN16
9
PN10
8
2x
7
K04
2
2x
6
1x
5
2
x
1x
K-
4
02
3
1x
1x
2
1x
PN6
2
K-
04
K-
K-0
4
K04
2x
03
K-0
3
K-
02
K/
C
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Výkon systému (MW)
Tabulky modelů a jejich technických parametrů jsou uvedené na str. 2.10. – 2.12.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
2.2
Systémy na udržování tlaku Flamco
Z&Z spol. s r.o.,Dopravákù 3,Praha 8, tel+fax: 233381042,e-mail: [email protected],www.zaz-tepelnatechnika.cz
Flamco nabízí dvě provedení ovládání udržování tlaku.
Obě zaručují nejvyšší obslužný komfort a umožňují
uživateli dialogicky realizovat systémová nastavení.
Zobrazují se procesní údaje a možné systémové poruchy.
FLEXCON M-K / U
FLEXCON M-K / U
(ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA SCU)
FLEXCON M-K / S
(ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA SDS)
Rychlouzávěrové spojky
přídavné nádoby.
Přívod udržování
tlaku/snímače tlaku.
Připojovací
konstrukční modul
udržování tlaku.
Ovládací součásti
s ovládáním Flexcon.
Kompresor.
Snímač protržení
membrány (volitelné).
Základní nádoba.
Kompresor 2
(volitelné).
Signálni vedeni
snimače obsahu.
Membrána z
vysoce kvalitního
butylkaučuku
(vyměnitelná).
Snímač obsahu.
Nastavení výšky nožek.
Nastavení výšky nožek.
Grafický displej na řídících jednotkách SDS a SCU jasně zobrazuje
Flexcon M-K má regulované pneumatické udržování tlaku a tím výhodu,
uživateli, jak jsou nastavené parametry, s kterými zařízení pracuje
že tlak zařízení se konstantně udržuje nezávisle na provozním stavu.
a jaký je aktuální stav využitého objemu nádoby a aktuální tlak
Úplná membrána z vysoce kvalitního butylového kaučuku chrání expanzní
v systému.
vodu před přístupem vzduchu.
Expanzní automaty Flexcon mají své jméno na trhu, neakceptujte nic technicky horšího!
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
2.3
Systémy na udržování tlaku Flamco
Systémy na udržování tlaku Flamco
automat
Technologie budoucnosti ve výrobcích Flamcomat®
Flamcomat je čerpadlem řízený automat na udržování tlaku. Spojuje funkce
„udržování tlaku – odplynování – zpětné napájení“.
Flamcomat je optimální
Plovákový odvzdušňovač
Flexvent Super s omezovačem
provzdušnění.
řešení pro uzavřené topné a
chladicí okruhy. Tlak zařízení
Základní nádoba – příjem
expanzní vody.
se konstantně udržuje v rámci
úzkých mezí. Dílčí proud vody
zařízení se v beztlakové nádobě
Flamcomat tlakově odlehčuje
Připojovací konstrukční modul
– pružně spojuje řídicí modul se
základní nádobou.
a tím odplynuje. Ztráty vody se
automaticky doplňují.
Snímač připojovacího zařízení
Řídicí modul – zajišŅ
uje hydraulický proces na
udržování tlaku.
(volitelné)
Flamcomat může vykonávat
odvzdušňovací proces
ekonomičtěji.
Po dosažení přednastaveného
množství plynu se normální
odvzdušňovací proces zastaví,
až do doby, než snímač zjistí
nadměrné množství plynu v
expanzní tekutině.
Charakteristika čerpadla Flamcomat
Uzavíratelné kulové
ventily s vypouštěním.
30
XVyšší účinnost odlučování plynu díky integrovanému odlučovači
12
11
10
9
PN10
D8
0
D6
0
7
M
mikrobublin.
60
6
XMikroprocesorové ovládání s grafickým displejem, procesní
00
0
0
M8
8
D1
D9
0
pro zařízení přibližně do 10 MW.
13
M13
XKombinace udržování tlaku, odplynování a zpětného napájení.
XKompletní program ve velikostech nádob a tlakových stupních
PN16
D1
VÝHODY POUŽITÍ:
Výběrový diagram pro Flamcomat. Typická instalace vytápění (jmenovitá hodnota)
14
00
M1
0
M9
Tlak systému nastavte v barech.
Systémy na udržování tlaku Flamco
Z&Z spol. s r.o.,Dopravákù 3,Praha 8, tel+fax: 233381042,e-mail: [email protected],www.zaz-tepelnatechnika.cz
5
indikace, menu ve srozumitelném textu, rozhraní pro přenos dat
4
a 4 standardní jazyky v procesní indikaci a indikaci menu.
PN6
0
D0
2
02
1
M0
M
MM
M0
Tabulky modelů a jejich technických parametrů jsou uvedené na str. 2.14.
DD
2
D20
D10 M20
M1
3
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Výhřevnost (MW)
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
2.4
Systémy na udržování tlaku Flamco
Z&Z spol. s r.o.,Dopravákù 3,Praha 8, tel+fax: 233381042,e-mail: [email protected],www.zaz-tepelnatechnika.cz
Flamcomat vyhovuje požadavkům moderní instalační techniky.
Předem smontované součásti jsou připravené k připojení a mohou
se v případě potřeby vhodně doplňovat.
Vyrovnávací oblouk, atmosférické
vyrovnávání tlaku mezi vnitřní
stěnou nádoby a membránou.
Úplná membrána z butylového
kaučuku pro příjem expanzní
vody při atmosférickém dělení.
F L A M C O M AT
Díky integrovanému odlučovači mikrobublin
s výplní z Pallových kroužků se dosahuje
optimálního odplynování vody zařízení a
zpětného napájení.
Přívod nádoby –
dílčí proud
„s vysokým
obsahem plynů“.
Odtok nádoby
– dílčí proud „s
nízkým obsahem
plynů“.
Čerpadlové tlakové vedení, přívod systému.
Snímač tlaku.
Magnetický ventil, přepouštěcí ventil.
Čepičkový kulový ventil.
Magnetický ventil, zpětné napájení.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
2.5
Systémy na udržování tlaku Flamco
Pallovy kroužky.
Systémy na udržování tlaku Flamco
již dnes
Z&Z spol. s r.o.,Dopravákù 3,Praha 8, tel+fax: 233381042,e-mail: [email protected],www.zaz-tepelnatechnika.cz
Systémy na udržování tlaku Flamco
Poloha a princip obsluhy exp
Zrovna tak jako pro tlakovou expanzní nádrž se standardní membránou je pro
instalaci expanzní nádoby důležité vybrat správné místo. Nádoba by měla být
připojena k instalaci tam, kde na ní není vyvíjen žádný tlak. Normálně to je před
oběhovým čerpadlem nebo vedle vyrovnávací nádoby, protože tlak je zde nejméně
ovlivňován komponenty systému.
Příklad instalace Flexcon M-K / U
Flexcon M-K / U
Řídící jednotka, kompresor *
Druhý kompresor **
Rozsah dodávky –
standard
Základní nádoba *
Příslušenství
Zdroj tepla
Připojení systému
Odtok
230V50Hz L N PE
Datový vstupní kanál
Datový vstupní kanál
Hlášení poruchy
Dplňování
Objem, analogový
Tlak, analogový
Snímač protržení
membrány
Snímač protržení
membrány **
Ventil 3
Uzavírací ventil **
Přívod zpětného
napájení pitné
vody
(Odvod kondenzátu *)
*Místní předpisy se mohou lišit
FLEXCON
M-K / U
Flamco-Fill STA
Flamco-Fill PE
Jak fungují nádoby
kompresoru Flexcon M-K
Studené
Ohřáté
Činnost při maximální kapacitě
Ochlazení
V nádobě se nachází malé
Voda při ohřívání expanduje. Toto
Ukládáním rostoucího množství
Když se množství vody a tím
množství vody.
má dopad i na tlak v systému,
vody v nádobě může systém
také tlak sníží, kompresor bude
který se také zvýší. Kompresor
udržovat víceméně stálý tlak.
reagovat tak, že vodu v systému
na tuto změnu reaguje vysátím
Když se systém ohřeje úplně,
vytlačí vzduchem. Toto obnoví
vzduchu z nádoby čímž
nádoba bude téměř plná.
rovnováhu tlaku v systému.
současně expanzní voda vtéká
do nádoby.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
2.6
Systémy na udržování tlaku Flamco
Z&Z spol. s r.o.,Dopravákù 3,Praha 8, tel+fax: 233381042,e-mail: [email protected],www.zaz-tepelnatechnika.cz
Po odvzdušňování, malých opravách nebo ztrátách způsobených
Není možné shrnout
přetékáním je absolutně nevyhnutelné automatické doplnění vody.
30 roků know-how o
Tato funkce je integrována ve Flamcomatu a Flamco na tuto bezpečnou
expanzních systémech
regulaci nabízí širokou škálu komponentů pro systém Flexcon M-K.
jen do několika slov...
Příklad instalace Flamcomat
Dodávané ako
štandardné
Základní nádoba *
Príslušenstvo
Snímač objemu
Uzavírací ventil **
Skupina
konektoru *
Zdroj tepla
Retour
Odtok
Připojení
nádoby **
230V50Hz L N PE
Dátový vstupný kanál
Dátový vstupný kanál
Zápis o zlyhaní
Doliatie
Kapacita, analógová
Tlak, analógový
Snímač roztrhnutia
membrány
Vratka
Přídavná nádoba **
Řídící panel *
Systémy na udržování tlaku Flamco
panzní nádoby Flamco při instalaci
Uzavírací ventil **
Uzavírací ventil **
Přívod zpětného
napájení pitné vody
Přívod nádoby
Odtok nádoby
Systémový oddělovač
s filtrem částic
F L A M C O M AT
Jak funguje čerpadlový automat – Flamcomat
1
0
2
bar
3
2
1
bar
3
70°C
Studené
Ohřátí
Činnost při maximální kapacitě
Ochlazení
V nádobě se nachází malé
Množství vody a tím pádem i tlak
Ukládáním rostoucího množství
Množství vody a tím pádem
množství vody. Čerpadlový
v systému se zvyšuje. Čerpadlový
vody v nádobě může systém
také tlak v systému se snižuje.
agregát je nyní v klidovém
agregát na to reaguje tak, že otevře
udržovat víceméně stálý tlak.
Čerpadlo čerpá odvzdušněnou
stavu.
ventil. Do nádoby teče voda, která
Když se systém ohřeje úplně,
vodu z beztlakové nádoby zpět
není pod tlakem. Voda v nádobě je
nádoba bude téměř plná.
do systému. Toto obnoví
odvzdušněná kvůli poklesu tlaku a
v systému rovnováhu tlaku.
přítomnosti PALL kroužků na dně
nádoby.
Doplňování
Když se z nádoby ztratí příliš velké
NA CD FLAMCO NAJDETE:
Tuto brožuru v PDF formátu.
Pokyny pro nastavení systému.
DWF soubory.
množství vody, t.j. množství vody
฀
2009
je kritické, načerpá se příslušné
množství vody. Před načerpáním
CAD symboly.
bude voda odvzdušněná (poklesem
฀
tlaku a PALL kroužky).
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
2.7
Systémy na udržování tlaku Flamco
Automatická zařízení na doplňování nebo
zařízení aktivovaná externími signály
Doplňovací zařízení Flamco-Fill a Flexfiller zabezpečují minimální tlak v uzavřených topných nebo chladicích
vodních systémech a doplní systém dle potřeby, když tlak klesne pod určitou hladinu.Doplňování probíhá
v pravidelných nastavitelných intervalech a proto není systém nikdy přeplněný. Když je doplňovací zařízení
kombinované s expanzní nádobou, monitoruje tlak expanzní nádoba, zatímco doplňovací zařízení přijímá pokyny
z expanzní nádoby na základě množství vody v zařízení. Aktuální generování doplňovacích zařízení Flamco-Fill
a Flexfiller je vhodné pro oba způsoby činnosti.
Řídící panel.
Flamco-Fill zabraňuje nasávání
vzduchu a tím funkčním
poruchám tak jako korozi v zařízení.
Flamco-Fill je namontován na stěnu.
Zásobní nádrž s
plovákovým ventilem,
přepadem a zabezpečením
proti chodu nasucho.
VYHODY ZAŘÍZENÍ
FLAMCO-FILL
XFlamco-Fill splňuje požadavky
Snímač tlaku (standardní).
DIN 1988.
Ochrana proti chodu
nasucho.
XVšechny typy jsou vybavené
vodoměrem na kontrolu
doplňovaného množství vody.
XPřípadně se vyskytující poruchy se
Čerpadlo s konstantním
výkonem.
indikují souhrnným poruchovým
hlášením na zařízení a mohou se
přenášet na dálku.
Příklad možných kombinací instalace Flamco-Fill
Příklad instalace Flamco-Fill PE – Flexcon M
Zdroj tepla
Odtok
Připojení systému
Expanzní nádoba
Flexcon M *
Systémy na udržování tlaku Flamco
Z&Z spol. s r.o.,Dopravákù 3,Praha 8, tel+fax: 233381042,e-mail: [email protected],www.zaz-tepelnatechnika.cz
Flamco-Fill PE*
Rozsah
dodávky –
standard
Doplňování
Vakuové odvzdušňovací a doplňovací
zařízení ENA jsou nyní zahrnuté v části
odvzdušnění, protože jejich primární
funkce je odstranění plynu ze systému.
Tabulky modelů a jejich technických parametrů jsou uvedené na str. 2.13.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
2.8
Systémy na udržování tlaku Flamco
Z&Z spol. s r.o.,Dopravákù 3,Praha 8, tel+fax: 233381042,e-mail: [email protected],www.zaz-tepelnatechnika.cz
FLAMCO-FILL PE
F L A M C O - F I L L F WA - M L I G H T
S TA - M L I G H T
MVE 1
MVE 2
Kvůli rozsáhlým požadavkům a možnostem, které zjistila společnost Flamco v Evropě,
VÝHODY:
stanovila pro řadu doplňovacích zařízení modulární strukturu.
XModulární nastavení pro vás znamená jen to, že si
Vaší výhodou je to, že si nemusíte, kvůli správné činnosti vašeho systému, instalovat
víc, než je potřebné. Doplňovací systémy s řídící jednotkou MVE 1 fungují samostatně.
Řídí minimální tlak v systému a v kontrolovaných částech přidávají víc vody, než je
potřebné. Všechny ostatní kombinace vyžadují na řízení externí doplňovací jednotku
nainstalujete jen to, co je potřebné a vyžadované.
XJednoduchá montáž, může být nainstalována ve
vodorovné trubce.
XKomponenty schválené ve většině Evropských zemích.
XMVE1 kontrolér má grafický displej, na kterém můžete
(230V- 1ph).
číst funkce, programovat a ovládat.
XVolitelný standardní vodoměr (verze x.1) a nebo
s impulsním výstupem (verze x.2).
NFE 1.1
NFE 2.1
NFE 1.2
NFE 2.2
NFE 3
FLEXFILLER D
Všechny doplňovací systémy s vodoměrem můžete instalovat s impulsovým
vodoměrem, z důvodu kontroly doplněného množství přes řídící jednotku (MVE1) nebo
dálkově, jako extra kontrola. Impulsový vodoměr je standard pro Flamco-Fill PE!
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
2.9
Systémy na udržování tlaku Flamco
FLEXFILLER MINI
Systémy na udržování tlaku Flamco
FLAMCO-FILL STU
Z&Z spol. s r.o.,Dopravákù 3,Praha 8, tel+fax: 233381042,e-mail: [email protected],www.zaz-tepelnatechnika.cz
Systémy na udržování tlaku Flamco
Kompresorové automaty na udržování tlaku
Flexcon M-K
XPro uzavřená topná zařízení a systémy s chladicí vodou.
XSchválení podle směrnice EU o tlakových zařízeních 97/23/ES.
XKompresorem řízený automat na udržování tlaku, „elastické“ udržování tlaku v
úzkých mezích.
X
XMikroprocesorové ovládání se zobrazením aktuálních provozních hodnot.
XAutomaty na udržování tlaku Flexcon M-K se montují připravené na připojení.
XOvládací součásti SDS pro individuální a multiplexní provoz (v závislosti na provozním
F lexcon M-K s vyměnitelnou butylovou membránou, max. teplotní zatížení 70 ° C.
zatížení, paralelní, příp. střídavý přerušovaný provoz), napájení 230 V.
XOvládací součásti F – Flexcon s 1 kompresorem pro individuální a multiplexní provoz
(paralelní Master-Slave příp. střídavý přerušovaný provoz), napájení 230/400 V.
Provedení a rozměry základní nádoby Flexcon M-K 6 a 10 barů
Typ
Obsah
v
Flexcon M-K / U 400
Flexcon M-K / U 600
Flexcon M-K / U 800
Flexcon M-K / U 1000
Flexcon M-K / U 1200
Flexcon M-K / U 1600
Flexcon M-K / U 2000
Flexcon M-K / U 2800
Flexcon M-K / U 3500
Rozměry v mm
Kompresor
litrech
D
H
C
d
400
600
800
1000
1200
1600
2000
2800
3500
750
750
750
750
1000
1000
1200
1200
1200
1385
1805
2205
2760
1990
2490
2230
2830
3630
185
185
185
185
175
175
175
175
175
620
620
620
620
850
850
1050
1050
1050
Hmotnost v
kg
Objednací číslo
Systémová
přípojka*
nádoby
ISO 228-1
6 barů
10 barů
6 barů
10 barů
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
2⬙
21/2⬙
21/2⬙
165
195
230
265
325
380
465
550
660
210
250
300
340
450
525
640
765
940
23824
23826
23828
23830
23832
23836
23840
23848
23855
23864
23866
23868
23870
23872
23876
23880
23888
23895
K-011
K-011
K-031
K-031
K-031
K-031
K-031
K-031
K-031
FLEXCON M-K / U
* Otočná přípojka
Provedení a rozměry přídavné nádoby Flexcon M-K 3, 6 a 10 barů
Typ
Flexcon M-K
Flexcon M-K
Flexcon M-K
Flexcon M-K
Flexcon M-K
Flexcon M-K
Flexcon M-K
Flexcon M-K
Flexcon M-K
Obsah
v
400
600
800
1000
1200
1600
2000
2800
3500
Rozměry v mm
litrech
D
H
C
d
Systémová
přípojka*
nádoby
ISO 228-1
400
600
800
1000
1200
1600
2000
2800
3500
750
750
750
750
1000
1000
1200
1200
1200
1385
1805
2205
2760
1990
2490
2230
2830
3630
185
185
185
185
175
175
175
175
175
620
620
620
620
850
850
1050
1050
1050
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
2⬙
21/2⬙
21/2⬙
H
Hmotnost v
kg
Objednací číslo
6 barů
10 barů
6 barů
10 barů
130
160
195
230
290
345
430
515
625
175
215
265
305
415
490
605
730
905
22040
22041
22042
22043
22044
22045
22046
22048
22047
22070
22071
22072
22073
22074
22075
22076
22078
22077
C
Ød
ØD
FLEXCON M-K
* Otočná přípojka
Druhá kompresorová jednotka
Typ
Kompresor K 011
Kompresor K 031
Kompresor K 04
Základní nádoba Flexcon M-K
Objednací číslo
Flexcon M-K / S a Flexcon M-K / U
Flexcon M-K / S a Flexcon M-K / U
Flexcon M-K / S a Flexcon M-K / U
23618
23620
23621
* Od K-04 se kompresory na nádoby nemontují.
H
Druhá kompresorová jednotka je namontovaná na dodatečné konzole na Flexcon M-K; přitom
odpadá opláštění kompresoru. Kompresory musí mít stejné výkonové parametry. Kompletně
smontované a zapojené – připravené pro připojení.
Přípojka ze strany vzduchu mezi základní a přídavnou nádobou
Typ
Základní nádoba Flexcon M-K
Objednací číslo
Flexcon M-K / S a Flexcon M-K / U
22380
Flexcon M-K / S a Flexcon M-K / U
22381
C
Vysokotlaká přípojná hadice
pro 2 nádoby, max. Délka 3 m
Vysokotlaká přípojná hadice
pro několik nádob
Ød
ØD
Nástavec s přírubovým připojením PN 16
Pro nádobu s objemem
(litry)
400 - 800
1000 - 1600
2000 - 2000
2800 - 3500
ADAPTER
Přípojka
Vnější
PN16
L
mm
Základní nádoba Flexcon M-K
Objednací číslo
11/4⬙
11/2⬙
2⬙
21/2⬙
350
470
560
560
Flexcon M-K / S a Flexcon M-K / U
Flexcon M-K / S a Flexcon M-K / U
Flexcon M-K / S a Flexcon M-K / U
Flexcon M-K / S a Flexcon M-K / U
23795
23796
23797
23798
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
2.10
Systémy na udržování tlaku Flamco
L
Z&Z spol. s r.o.,Dopravákù 3,Praha 8, tel+fax: 233381042,e-mail: [email protected],www.zaz-tepelnatechnika.cz
Hlásič protržení membrány pro řadu nádob Flexcon M-K
Typ
Flexcon M-K / S 5000
Flexcon M-K / S 6500
Flexcon M-K / S 8000
Flexcon M-K / S 10000
Objem
v
Rozměry v mm
Kompresor
litrech
D
H
C
d
5000
6500
8000
10000
1500
1800
1900
2000
3550
3465
3565
3985
175
175
175
175
1520
1820
1920
2020
Systémová
přípojka (int.)
Hmotnost
v kg
ISO 228-1
3 barů
3 barů
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
980
1480
1585
1825
23559
23560
23561
23562
K 03
K 03
K 03
K 03
Objednací
číslo
FLEXCON M-K / S
Verze a rozměry Flexcon M-K/S 3 bary
Typ
Flexcon M-K / S 400
Flexcon M-K / S 400
Flexcon M-K / S 400
Flexcon M-K / S 600
Flexcon M-K / S 600
Flexcon M-K / S 600
Flexcon M-K / S 800
Flexcon M-K / S 800
Flexcon M-K / S 800
Flexcon M-K / S 1000
Flexcon M-K / S 1000
Flexcon M-K / S 1000
Flexcon M-K / S 1200
Flexcon M-K / S 1200
Flexcon M-K / S 1200
Flexcon M-K / S 1600
Flexcon M-K / S 1600
Flexcon M-K / S 2000
Flexcon M-K / S 2000
Flexcon M-K / S 2800
Flexcon M-K / S 2800
Flexcon M-K / S 3500
Flexcon M-K / S 3500
Objem
v
Rozměry v mm
Kompresor
litrech
D
H
C
d
400
400
400
600
600
600
800
800
800
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1600
1600
2000
2000
2800
2800
3500
3500
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
1000
1000
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1385
1385
1385
1805
1805
1805
2205
2205
2205
2760
2760
2760
1990
1990
1990
2490
2490
2230
2230
2830
2830
3630
3630
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
850
850
850
850
850
1050
1050
1050
1050
1050
1050
Systémová
přípojka (int.)
ISO 228-1
K-011
K-031
K-04
K-011
K-031
K-04
K-011
K-031
K-04
K-011
K-031
K-04
K-011
K-031
K-04
K-031
K-04
K-031
K-04
K-031
K-04
K-031
K-04
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
2⬙
2⬙
21/2⬙
21/2⬙
21/2⬙
21/2⬙
Hmotnost
v kg
Objednací číslo
6 barů
10 barů
6 barů
10 barů
156
165
170
186
195
200
221
230
235
256
265
270
316
325
330
380
385
465
470
550
555
660
665
201
210
215
241
250
255
291
300
305
331
340
345
441
450
455
525
530
640
645
765
770
940
945
22901
22903
22906
22907
22909
22911
22912
22914
22916
22917
22919
22921
22922
22924
22926
22929
22931
22934
22936
22939
22941
22944
22946
22950
22952
22954
22955
22957
22959
22960
22962
22964
22965
22967
22969
22970
22972
22974
22977
22979
22982
22984
22987
22989
22992
22994
Dodatečně volitelné možnosti ovládací jednotky Flexcon
Typ
Easycontact
Snímač protržení membrány
SDS moduly
Objednací číslo
23649
22386
Viz strana 2.14
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
2.11
Systémy na udržování tlaku Flamco
H
C
Ød
ØD
Systémy na udržování tlaku Flamco
Kompresorové automaty na udržování tlaku
Flexcon M-K
Z&Z spol. s r.o.,Dopravákù 3,Praha 8, tel+fax: 233381042,e-mail: [email protected],www.zaz-tepelnatechnika.cz
Systémy na udržování tlaku Flamco
Expanzní nádoby ovládané kompresorem
Flexcon M-K/C
X Expanzní nádoby ovládané kompresorem s fixní membránou pro středně velké
uzavřené topné a chladicí systémy.
X Ocel prvotřídní jakosti, povrchová úprava nátěrem červenou epoxidovou práškovou
barvou (RAL 3002).
X
Vhodné pro nemrznoucí směsi s obsahem glykolu do 50%. Podrobnosti jsou dostupné
na vyžádání.
X Max. provozní tlak: 6,0 barů.
X Max. provozní teplota (nádoba): 120 °C. Max. provozní teplota na membráně
(DIN4807/3): 70 °C.
X V souladu s Evropskou směrnicí pro tlaková zařízení 97/23/EC.
Verze a rozměry Flexcon M-K / C
Typ
Celkový obsah
v litrech
Max. povolená užitná
kapacita
bary
Max. povolený
provozní tlak
C
Max. povolená provozní
teplota
C
110
200
350
425
6
6
6
6
120
120
120
120
70
70
70
70
Flexcon M-K / C 110
Flexcon M-K / C 200
Flexcon M-K / C 350
Flexcon M-K / C 425
FLEXCON M-K / C
ØD
Verze a rozměry Flexcon M-K / C
Typ
Flexcon M-K / C 110
Flexcon M-K / C 200
Flexcon M-K / C 350
Flexcon M-K / C 425
Rozměry v mm
D
d
H1
H2
H3
B
Závitový spoj:
DIN ISO 228-1
(vnitřní závit)
484
600
790
790
360
450
610
610
1160
1335
1400
1555
1235
1410
1475
1630
925
1100
1170
1320
518
-
G 1⬙ DN 25
G 1⬙ DN 25
G 1⬙ DN 25
G 1⬙ DN 25
Hmotnost
39
73
83
93
Objednací číslo
v kg
23225
23226
23227
23228
H3
B
H2 H1
Ød
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
2.12
Systémy na udržování tlaku Flamco
Z&Z spol. s r.o.,Dopravákù 3,Praha 8, tel+fax: 233381042,e-mail: [email protected],www.zaz-tepelnatechnika.cz
X Doplňovací jednotky NFE 1.1 a 1.2 se skládají z rušiče vakua typu BA, vodoměru
(1.1), impulsního vodoměru (1.2), lapače nečistot, kulového ventilu a nevratného
ventilu.
X
Doplňovací jednotky NFE 2.1 a 2.2 s vodoměrem, lapačem nečistot, kulovým
ventilem a nevratným ventilem.
X MVE 1 se skládá z digitální řídící jednotky, solenoidového ventilu, snímače tlaku a
kulového ventilu. MVE 2 se skládá z kulového ventilu a solenoidového ventilu.
X
Flamco-Fill PE se skládá z digitální řídící jednotky, z atmosférické rezervní
nádrže integrované v skříňce (ochranný typ AB), snímače tlaku a čerpadla na
doplňování vody pro udržování tlaku v systému.
X Glykolová doplňovací jednotka Flexfiller s dvěmi nádržemi (jedna na vodu a druhá na
glykol) a s dvěma čerpadly s maximálním provozním tlakem 2,5 baru.
Provedení a rozměry zařízení NFE
Typ
Rozměry
L
(mm)
Pitná voda
Agregát
v kg
355
355
200
200
130
Rp 1/2⬙
Rp 1/2⬙
Rp 1/2⬙
Rp 1/2⬙
Rp 1/2⬙
G 3/4⬙
G 3/4⬙
G 3/4⬙
G 3/4⬙
G 3/4⬙
3
3
2
2
0,5
NFE 1.1
NFE 1.2
NFE 2.1
NFE 2.2
NFE 3
Přípojka
Hmotnost
Objednací
číslo
23780
23781
23782
23783
23784
NFE 1
Provedení a rozměry zařízení MVE
Typ
Rozměry
L
(mm)
Pitná voda
Agregát
v kg
300
175
G 3 / 4⬙
G 3 / 4⬙
Rp 1/2⬙
Rp 1/2⬙
9
2
23785
23786
Hmotnost
Objednaci
číslo
MVE 1
MVE 2
Přípojka
Hmotnost
Objednací
číslo
L
NFE 2
Provedení a rozměry zařízení Flamco-Fill
Typ
Flamco-Fill PE
Flamco-Fill STU
L
(mm)
Rozměry
D
(mm)
H
(mm)
Pitná voda
Přípojka
400
550
320
150
495
100
/2⬙
Rp 1/2⬙
Agregát
v kg
/2 ⬙
Rp 1/2⬙
25
9
23757
23751
Přípojka
BSP
(vonkajší závit)
Hmotnost
Objednaci
číslo
/2⬙
1
/2⬙
1
/2⬙
1
/2⬙
1
/2⬙
1
/4⬙
1
/4⬙
1
/2⬙
28
28
30
30
170
6
6,2
80
1
1
L
NFE 3
Provedení a rozměry zařízení Flexfiller
Typ
Flexfiller 125 D
Flexfiller 150 D
Flexfiller 225 D
Flexfiller 250 D
Flexfiller 280 D
Flexfiller Mini 130 D
Flexfiller Mini 230 D
Flexfiller Glycol 225DG
Čerpadla
(vnější závit)
125 D
150 D
225 D
250 D
280 D
130 D
230 D
L
(mm)
Rozměry
B
(mm)
H
(mm)
470
470
470
470
680
245
245
680
320
320
320
320
730
155
155
680
780
780
780
780
1590
485
485
1200
1
v kg
F L E X F I L L E R G LY C O L
17395
17396
17397
17398
17399
17455
17456
17390
L
FLEXFILLER MINI
FLAMCO-FILL PE
H
H
H
L
L
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
2.13
L
Systémy na udržování tlaku Flamco
Systémy na udržování tlaku Flamco
Doplňovací automaty
Z&Z spol. s r.o.,Dopravákù 3,Praha 8, tel+fax: 233381042,e-mail: [email protected],www.zaz-tepelnatechnika.cz
Systémy na udržování tlaku Flamco
Automat Flamcomat na udržování tlaku,
odplynování a zpětné napájení,
řídicí moduly
X Čerpadlem řízený automat na udržování tlaku s integrovaným zpětným napájením a
odplynováním pro uzavřená topná zařízení a systémy s chladicí vodou.
X Maximální přetlak zařízení 10 barů; maximální systémový pracovní tlak 8 barů.
X Nádoba bez tlaku.
X Mikroprocesorové ovládání s grafickým displejem a rozhraním RS 485.
X Vyměnitelná butylová membrána, max. teplotní zatížení 70 °C.
X Řídicí moduly s čerpadlovým tlumeným rozběhem.
Provedení a rozměry základní nádoby Flamcomat
Typ
Flamcomat 150
Flamcomat 200
Flamcomat 300
Flamcomat 400
Flamcomat 600
Flamcomat 800
Flamcomat 1000
Flamcomat 1000
Flamcomat 1200
Flamcomat 1600
Flamcomat 2000
Flamcomat 2800
Flamcomat 3500
Flamcomat 5000
Flamcomat 6500
Flamcomat 8000
Flamcomat 10000
Celkový obsah
v litrech
D
150
200
300
400
600
800
1000
1000
1200
1600
2000
2800
3500
5000
6500
8000
10000
Rozměry v mm
550
550
550
750
750
750
750
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1500
1800
1900
2000
H
Přípojka
vnější
Hmotnost
v kg
1350
1530
2030
1535
1955
2355
2855
1915
2210
2710
2440
3040
3840
3570
3500
3650
4050
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
55
70
90
130
160
195
226
261
290
345
430
515
625
1240
1710
1830
2025
Objednací číslo
GB
BB
17710
17711
17712
17713
17714
17715
17716
17726
17717
17718
17719
17720
17721
17722
17723
17724
17725
17760
17761
17762
17763
17764
17765
17766
17776
17767
17768
17769
17770
17771
17772
17773
17774
17775
F L A M C O M AT G B
H
Provedení a rozměry základní nádoby Flamcomat
Typ
Max.
provozní
tlak
bary
Požadovaný
rozsah výkonu
Rozměry v mm
Přípojka Zpětné
Hmot- Objednací
nost
číslo
kW
L
B
H
Nádoba
Systém
Napájení
v kg
MM
M0
M 02
M 10
M 20
M 60
M 80
M 100
M 130
3
3,5
3,5
5
5
8,5
10,7
14,4
14,4
134 - 215
300 - 1300
700 - 2300
1000 - 4700
2100 - 8000
1400 - 4700
1400 - 4700
1400 - 4700
3300 - 4700
420
440
440
460
460
410
570
570
570
330
330
330
380
380
410
490
490
490
660
890
890
890
890
915
950
1000
1200
1⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
/4⬙
1⬙
1⬙
1⬙
1⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
/2⬙
11/2⬙
1
/2⬙
1
/2⬙
1
/2⬙
1
/2⬙
1
/2⬙
1
/2⬙
1
/2⬙
12
15
17
20
23
40
50
54
62
17880
17786
17789
17780
17781
17784
17882
17884
17886
DM
D 02
D 10
D 20
D 60
D 80
D 100
D 130
3
3,5
5
5
8,5
10,7
14,4
14,4
134 - 409
700 - 4400
1000 - 8700
2100 - 10000
1400 - 9000
1400 - 9000
1400 - 9000
3300 - 9000
380
590
590
590
560
660
660
660
340
500
500
500
410
490
490
490
660
890
890
890
915
950
1000
1200
1⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
/2⬙
1
/2⬙
1
/2⬙
1
/2⬙
1
/2⬙
1
/2⬙
1
/2⬙
1
/2⬙
14
32
34
40
75
90
95
115
17881
17788
17782
17783
17785
17883
17885
17887
3
1
3
1
ØD
F L A M C O M AT
H
B
L
SDS moduly (standardní ovládání udržování tlaku)
Typ
Popis
SDS module 31
SDS module 32
SDS module 33
Měkký startér pro čerpadlo/a
Hodiny s týdenním cyklem
Analogová signalizace pro
objem a tlak
Snímač protržení membrány interní
Snímač protržení membrány externí
RS485 – propojovací převodník LONWorks
Dálkové čtení
Analogový/GSM konektor
PE kontakt, pro připojení doplňovacího
automatu Flamco-Fill nebo vakuového
odvzdušňovacího a doplňovacího
automatu ENA
SDS module 34
SDS module 34
SDS module 40
SDS module 42
SDS module 43
SDS module 45
Vhodný pro
Flexcon
Flamcomat
M-K / U
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Objednací číslo
17793
17790
17792
17791
22386
17795
17797
17798
H
B
•
•
Easycontact
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
F L A M C O M AT
2.14
•
17794
23649
Systémy na udržování tlaku Flamco
L
Z&Z spol. s r.o.,Dopravákù 3,Praha 8, tel+fax: 233381042,e-mail: [email protected],www.zaz-tepelnatechnika.cz
X Připojovací konstrukční moduly pro připojení základní nádoby Flamcomat na ovládací
modul Mono nebo Duo. S otočnými připojovacími oblouky a zabezpečenými uzávěry
s vyprázdněním.
X
Tepelná izolace jako stavebnice s jednoduchou montáží z 50 mm měkké pěny bez
freonů s uzávěrem.
Příslušenství – připojovací pár nádoby
Typ
Přípojka nádoby
Nádoba (vnitřní závit)
Řídící modul (vnější závit)
Připojovací pár nádoby M0, M02, M10 u. M20
Připojovací pár nádoby M30, D02, D10, D20 u D30
11/2⬙
11/2⬙
Hmotnost
v kg
11/4⬙
11/2⬙
Objednací číslo
0,5
0,5
17730
17731
PŘIPOJOVACÍ PÁR NÁDOBY
Příslušenství – kulový kohout s krytkou
Typ
Kulový kohout s krytkou: DN 20
Kulový kohout s krytkou: 1"
Kulový kohout s krytkou: 11/4"
Přípojka
Předřazený modul
Hmotnost
v kg
Objednací číslo
/4⬙
1⬙ vonkajšia
11/4⬙ vonkajšia
D 02, D 10, D 20, M 60, D 60
MM, DM
M 0, M 01, M 10, M 20
0,5
0,5
0,5
17734
17737
17738
3
KULOVÝ KOHOUT S KRYTKOU
Příslušenství – systémový oddělovač
Typ
Systémový oddělovač včetně lapače
nečistot a připojovacích šroubení
Přípojka
Hmotnost
v kg
Objednací číslo
0,6
17736
/2⬙ bi. - 1/2⬙ bu.
1
Předřazený modul
Typ
Předřazený modul M
Předřazený modul D
Objem
v litrech
D
Rozměry v mm
18
18
286
286
Prípojka
H
600
600
11/2⬙
11/4⬙
Hmotnost
v kg
Objednací
číslo
8,5
10
17732
17733
Hmotnost
v kg
Objednací
číslo
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
5,5
6,5
17841
17842
17741
17742
17755
17756
17757
Gewicht
v kg
Objednávacie
číslo
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
5,5
6,5
17810
17811
17812
17813
17814
17815
17816
SYSTÉMOVÝ ODDĚLOVAČ
Impulzní vodoměr
Typ
Impulzní vodoměr
Objednací číslo
17739
Flexibilní připojení
Typ
Vhodné pro
Riadiaci modul
Objem nádoby
Nádoby
Flexibilní připojení 1
Flexibilní připojení 2
Flexibilní připojení 3
Flexibilní připojení 4
Flexibilní připojení 5
Flexibilní připojení 6
Flexibilní připojení 7
MM, DM
MM, DM
M 0, M 20
M 0, M 20
M 60, D 02-60
M 60, D 02-60
M 60, D 02-60
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
150 - 1600
2000 - 10000
150 - 1600
2000 - 10000
150 - 1600
2000 - 5000
6500 - 10000
Přípojka
Řídící modul
G 1⬙
G 1⬙
G 11/4⬙
G 11/4⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
G 11/2⬙
Snímače připojovacího zařízení
Typ
Vhodné pro
Riadiaci modul
Objem nádoby
Snímače připojovacího zařízení 1
Snímače připojovacího zařízení 2
Snímače připojovacího zařízení 3
Snímače připojovacího zařízení 4
Snímače připojovacího zařízení 5
Snímače připojovacího zařízení 6
Snímače připojovacího zařízení 7
MM, DM
MM, DM
M 0, M 20
M 0, M 20
M 60, D 02-60
M 60, D 02-60
M 60, D 02-60
150 - 1600
2000 - 10000
150 - 1600
2000 - 10000
150 - 1600
2000 - 5000
6500 - 10000
Nádoba
Prípojka
Riadiaci modul
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1⬙
1⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
2.15
Systémy na udržování tlaku Flamco
IMPULZNÍ VODOMĚR
Systémy na udržování tlaku Flamco
Připojovací konstrukční moduly Flamcomat a
příslušenství Flamcomat
Z&Z spol. s r.o.,Dopravákù 3,Praha 8, tel+fax: 233381042,e-mail: [email protected],www.zaz-tepelnatechnika.cz
SYSTÉMY NA UDRŽOVÁNÍ TLAKU FLAMCO
X OBSAH
FLEXCON M-K / C
STRANA
Flamco CZ
X Kompresorové automaty na
udržování tlaku Flexcon M-K
2.2/2.3
Petr Šindelář
Pod Parukářkou 14 / 2760
X
Flamcomat: Technika budoucnosti 2.4/2. 5
X
Příklady instalace
Flexcon M-K / Flamcomat
130 00 Praha 3
[email protected]
2.6/2.7
X Odplynovací automat a
automat zpětného napájení ENA
2.8/2.9
FLEXCON M-K / U
X Tabulky
2.10/2.15
฀
2009
Na disku CD, který
patří k této brožurce,
฀
najdete další informace.
F L A M C O M AT
Copyright Flamco b.v., Gouda, Nizozemí.
Nic z tohoto vydání se nesmí rozmnožovat nebo jakýmkoli jiným způsobem
zveřejňovat bez výslovného povolení a s udáním zdroje. Uvedené údaje platí
pouze pro používání výrobků společnosti Flamco. Za neodborné používání,
aplikaci nebo výklad technických údajů nepřebírá společnost Flamco žádnou
odpovědnost. Technické změny jsou vyhrazené.
Společnost Flamco b.v. dále upozorňuje, že se řídí mezinárodními podmínkami
FLAMCO-FILL PE
prodeje a dodávky (Všeobecné obchodní podmínky).
1018505372

Podobné dokumenty

ceník výrobků - Voda topení plyn

ceník výrobků - Voda topení plyn Sestava se skládá z  kotle Panther 24 KTO nebo 24 KOO, externího zásobníku TUV B120S o objemu 115 litrů a propojovací soupravy. Voda v zásobníku je nahřívána vo­dou z kotle. Kotel řídí celou sestav...

Více

Ná vod dko obslu uze

Ná vod dko obslu uze nezbytná v případě, že někdo v blízkosti stroje  kácí stromy. Toto platí jak v případě ručního  provádění prací, tak v případě jejich provádění  pomocí těžebního stroje 

Více

Flexcon® M

Flexcon® M s membránou Flexcon M napustí poz¬adovanou rezervou vody. Rezerva vody k vyrovnání maly´ch ztrát z nete¬sností musí by´t podle CµSN minimálne¬ 30% expanzního objemu vody. Potr¬ebny´ plnicí tlak, kt...

Více

World of Warcraft - zamyšlení nad úspěchem, aneb o Warcraftech

World of Warcraft - zamyšlení nad úspěchem, aneb o Warcraftech fungují je funkční. ve dnes se od začátku Warcraft nejsou dle a(brnění, mého tedy se názoru jedná příliš oworld funkční vydařené, systém, nicméně inasbírané přesto systém je neomezený pravděpodobno...

Více

část 1

část 1 Po sešlápnutí brzdového pedálu je vymezena vůle mezi tlačnou tyčí a pístem (přibližně 1 mm). Poté se píst, plnicí kroužek a primární manžeta pohybují směrem ke zpětnému ventilu vpravo (pozice 1 na ...

Více

SPC RS485, datový protokol

SPC RS485, datový protokol Bit 0: Zvýšení tlaku motoru 1 / ventilu 4 Bit 1: Zvýšení tlaku motoru 2 / ventilu 5 Bit 2: Snížení tlaku ventilu 1 (1.1) Bit 3: Snížení tlaku ventilu 2 (2.1) Bit 4: Ventil 3; motor 3 doplňování (na...

Více