Starověký Egypt

Transkript

Starověký Egypt
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0852
Název školy
Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov
Předmět
Dějepis
Tematický okruh
Starověk
Téma
Starověký Egypt
Ročník
1.
Autor
Mgr. Petr Procházka
Datum výroby
28. 7. 2013
Anotace
DUM slouží k výuce žáků 1. ročníku v oblasti „Dějepis“.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz.
Starověký Egypt
Egypt:
 říše / stát na severu Afriky
v povodí řeky Nil
 základy říše: asi 3100 př. n. l.
(faraon Meni)
Úkoly:
1) Do jakého moře se Nil vlévá?
2) Jak nazýváme rozvětvené ústí
řeky na jejím konci (viz obr.)?
Obr. 1 Řeka Nil.
historické etapy:
 Stará říše (asi 28. – 22. stol. př. n. l.)
 Střední říše (asi 21. – 18. stol. př. n. l.)
 Nová říše (asi 16. – 11. stol. př. n. l.)
a dále:
 vláda Asyřanů a Peršanů (8. – 5. stol. př. n. l.)
 řecká, římská a byzantská doba (4. stol. př. n. l. – 7. stol. n. l.)
 arabská nadvláda (od 7. stol. n. l.)
faraon:
 nejvyšší vládce, vtělení boha
Obr. 2 Džoser
(27. stol. př. n. l.).
Obr. 3 Thutmose III.
(15. stol. př. n. l.).
Obr. 4 Amenhotep IV.
(14. stol. př. n. l.).
Obr. 5 královna Nefertiti,
manželka Amenhotepa IV.
(14. stol. př. n. l.).
Obr. 6 Ramesse II.
(13. stol. př. n. l.).
Obr. 7 Kleopatra VII.
(1. stol. př. n. l.).
Domácí úkol:
Jaká fakta / jaké události jsou spojeny s vybranými vládci?
(učebnice str. 14–15)
1) Džoser
2) Amenhotep IV.
3) Ramesse II.
4) Kleopatra VII.
pyramidy:
Úkoly: 1) Jaký byl základní účel egyptských pyramid?
2) Z jakého materiálu byly stavěny?
Obr. 8 Mastaba – předchůdkyně pyramidy.
Obr. 9 Džoserova
stupňovitá pyramida
v Sakkáře.
Obr. 10 Pyramidové pole v Gíze. Nejvyšší egyptská pyramida –
Chufevova (řecky Cheopsova) měří přes 146 metrů.
chrámy:
Obr. 11
Zbytky chrámového
komplexu v Luxoru.
Úkoly: 1) K čemu slouží chrámy?
2) Jaký základní stavební prvek byl při stavbě chrámu využit?
Obr. 12 Skalní chrám královny Hatšepsovet.
sochařství a malířství:
Obr. 13 Velká sfinga v Gíze; tělo lva s lidskou
hlavou znázorňující nejspíš faraona Cheopse.
Obr. 14 Princ Rahotep
a jeho žena Nofreta.
Úkol: Co sousoší vypovídá o postavení muže a ženy v egyptské společnosti?
Obr. 15 Sedící písař;
socha vysoce postaveného úředníka
zpracovaná s důrazem na detaily
(obličej, ruce).
Obr. 16 Všední život
Egypťanů zachycený
v typickém pásovém obrazu.
písmo:
Úkoly: 1) Jak nazýváme písmo starých Egypťanů?
2) O jaký typ písma se jedná?
Obr. 17
Písmo starých
Egypťanů.
Obr. 18 Jean-François Champollion
(1790 – 1932).
Obr. 19 Rossetská deska
s egyptskými texty a textem řeckým.
Porovnání s řečtinou umožnilo
Champollionovi hieroglyfy rozluštit.
náboženství:
 polyteické
 též uctívání posvátných zvířat
Úkoly:
1) V jaké podobě je bůh zobrazen?
2) Jaká posvátná zvířata obrázek
znázorňuje?
3) Jaká další zvířata Egypťané
uctívali (učebnice str. 16)?
Obr. 20 Bůh slunce Re
(nejvyšší egyptský bůh).
Obr. 21 Skarabaus (vrboun posvátný).
Obr. 22 Ibis posvátný.
mumifikace:
 umělé vysušení lidského těla po smrti + následné balzamování
 příprava na posmrtný život zemřelého
Obr. 23 Faraon Seti I.
Obr. 24 Mumifikovaná kočka.
Doplň tvrzení náležitými fakty:
1) Základy starověkého Egypta byly položeny již ve _____. tisíciletí př. n. l.
2) Nejstarší období Egypta dělíme na __________, __________ a _________ říši.
3) Od 7. stol. n. l. se Egypt dostává pod nadvládu ___________.
4) Nejvyšším vládcem, považovaným za vtělení boha, byl v Egyptě ___________.
5) Předchůdkyní egyptských pyramid byla ____________.
6) Největší egyptská pyramida se jmenuje ____________.
7) Písmo starých Egypťanů nazýváme ____________.
8) Toto písmo rozluštil v 1. pol. 19. stol. Francouz ______________.
9) Kromě bohů a vládců uctívali staří Egypťané také ______________.
10) Umělé vysušení lidského těla a jeho balzamování se nazývá _______________.
správné odpovědi:
1) 4.
2) Starou, Střední a Novou
3) Arabů
4) faraon
5) mastaba
6) Chufuova (též Cheopsova)
7) hieroglyfy
8) (Jean-François) Champollion
9) zvířata
10) mumifikace
Citace obrazových materiálů:
Obr. 1. Jeff Dahl. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ancient_Egypt_main_map.png
Obr. 2. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Djoser_a.gif
Obr. 3. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TuthmosisIII-2.JPG
Obr. 4. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Akhenaten_statue.jpg
Obr. 5. Arkadiy Etumyan. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nefertiti_30-01-2006.jpg
Obr. 6. Nina Aldin Thune. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypt-statue.jpg
Obr. 7. Didi46. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleopatrab%C3%BCste_Altes_Museum_Berlin.jpg
Obr. 8. Oesermaatra0069. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mastaba.jpg
Obr. 9. Kurohito. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypte113.jpg
Obr. 10. Ricardo Liberato. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:All_Gizah_Pyramids.jpg
Citace obrazových materiálů:
Obr. 11. Hedwig Storch. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luxor_Temple_9551.JPG
Obr. 12. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hatshepsut_Temple.jpg
Obr. 13. Sarah6529. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Sphinx.jpg
Obr. 14. Roland Unger. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CairoMuseumRahotepNofret.jpg
Obr. 15. Ivo Jansch. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_seated_scribe.jpg
Obr. 16. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%84gyptischer_Maler_um_1500_v._Chr._001.jpg
Obr. 17. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aswan,_Egypt_WestBankTombs_2007jan15.jpg
Obr. 18. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leon_Cogniet_-_Jean-Francois_Champollion.jpg
Obr. 19. Loveless. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pierre_de_Rosette.jpg
Obr. 20. fi:Käyttäjä:kompak. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sun_god_Ra2.svg
Citace obrazových materiálů:
Obr. 21. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scarabaeus.pius.-.calwer.20.12.jpg
Obr. 22. cliff1066. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Threskiornis_aethiopicus.jpg?uselang=cs
Obr. 23. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pharaoh_Seti_I_-_His_mummy_-_by_Emil_Brugsch_%2818421930%29.jpg?uselang=cs
Obr. 24. [cit. 2013-07-28]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louvre_egyptologie_21.jpg
Literatura:
ČORNEJ, Petr a kol. Dějepis pro SOŠ: české a světové dějiny. 1. vyd. Praha :
Státní pedagogické nakladatelství, 2002. ISBN 80-7235-194-X.

Podobné dokumenty

Maturitní otázka č. 1 Egyptské umění

Maturitní otázka č. 1 Egyptské umění uředníky aj. Stavěly se i v pozdější době. Mastaby jsou považovány za předchůdce pyramid. První pyramida byla postavena za vlády faraona Džosera. Celý obdélníkový komplex v jehož středu se nacházel...

Více

Počátky českého státu

Počátky českého státu Obr. 13 BLASCHKA, A. Český stát v X. století za Boleslava I. a II.jpg. [online]. 1929 [201210-02]. Dostupný na WWW: Více

Prezentace staroveke Recko test

Prezentace staroveke Recko test 8. O co se nezasloužil aténský vysoký úředník Solon • a/ o rozdělení obyvatel do 4 majetkových tříd • b/ o vykoupení dlužníků za státní peníze z otroctví • c/ o výstavbu hradby z Atén do přístavu ...

Více

scénář hry

scénář hry Mut: za zvuku gongu vystupuje na podstavec. Vypravěčka: Milé děti, jménem žáků 6. třídy Základní školy Kostelní náměstí vás vítáme v našem muzeu. Budeme vám vyprávět příběh, který začal v Egyptě př...

Více

Studijni-svet.cz || Egypt - dějiny umění k maturitě - Dejiny

Studijni-svet.cz || Egypt - dějiny umění k maturitě - Dejiny -Egypt ovládá faraon – považován za syna boha Hora později se za něho vydává neomezená moc -velkou moc mají kněží -víra v posmrtný život – mumifikování -umění slouží kultu mrtvých

Více

Vznik a počátek literatury

Vznik a počátek literatury Význam: Bible je označována jako kniha knih. O důležitosti Písma hovoří sám za sebe nejstarší dochovaný zlomek textu, který byl vyrytý na plátek stříbra. Je uchován v Izraelském muzeu v Jeruzalémě....

Více