LKPJ - PROSTĚJOV

Transkript

LKPJ - PROSTĚJOV
AIP
AD 4-LKPJ-1
PROSTĚJOV
CZECH REPUBLIC
1 OCT 13
Neveřejné vnitrostátní letiště.
Private domestic aerodrome.
LKPJ - PROSTĚJOV
3 km SE od středu města Prostějov
3 km SE from centre of the town Prostějov
1 Umístění/Location
2 Provozní použitelnost/Operational availability VFR den, výsadková činnost
VFR day, parachute jumping operation
letouny, vrtulníky, kluzáky
aeroplanes, helicopters, gliders
Druhy letadel/Aircraft types
3 Provozní doba/Operational Hours
O/R
4 Celní a pasové odbavení/
Customs and immigration clearance
NIL
5 Provozovalel letiště/Aerodrome operator
Aeroklub Josefa Františka Prostějov
P.O.Box 119, 796 40 Prostějov, +420 582 342 598, 582 345 290
6 Druhy paliva/Fuel grades
letecký benzín/aviation petrol 78 oct.
7 Druhy olejů/Oil grades
ELF 100 AD, SHELL 100
8 Hangárování/Hangar space omezeně, po předchozí dohodě/limited, after previous settlement
9 Opravy/Repairs
jen menší opravy/minor repairs only
10 Ubytování/Accommodation
Prostějov
11 Restaurace/Restaurant
Prostějov
12 Doprava/Transportation
taxi
13.
PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO
LETOVÉHO PROVOZU
13.1
Odstraňování sněhu
ploch není zajišt’ováno.
z
13.
pohybových
13.2
Pohybové plochy mohou
dlouhotrvajících deštích nezpůsobilé.
být
po
LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
AND RESTRICTIONS
13.1
Movement area snow clearence is not
provided.
13.2
The movement areas could
unserviceable after prolonged rains.
be
13.3
Při aktivaci LK R6 je přílet/odlet na/z
letiště Prostějov možný pouze po obdržení
povolení FIC Praha.
13.3
At the activation of LK R6 arrival/
departure to/from the aerodrome Prostějov is
possible only after receiving of permission of FIC
Praha.
13.4
Provoz ultralehkých letadel a závěsných
kluzáků možný pouze po dohodě s
provozovatelem AD.
13.4
Ultralight aircraft and hang gliders
operation is possible only after settlement with
AD operator.
13.5
Z důvodu omezení hluku jsou zakázány
lety motorových letadel nad městem Prostějov
ve výškách menších než 2346 ft/715 m AMSL.
13.5
Flights of powered aircraft above the
town Prostějov in altitudes less than 2346 ft/
715 m AMSL are prohibited by reason of noise
abatement.
AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R.
VOL III - AIRAC AMDT 2/13
AD 4-LKPJ-2
9 JAN 14
13.6
AIP
PROSTĚJOV
Okruhy
13.6
CZECH REPUBLIC
Traffic circuits
13.6.1 Letištní okruhy pouze na jih (RWY 12
pravý okruh, RWY 30 levý okruh).
13.6.1 Traffic circuits only to the south (RWY 12
right hand traffic circuit, RWY 30 left hand traffic
circuit).
13.6.2 Výška okruhu pro letadla je 1690 ft/
515 m AMSL.
13.6.2 Traffic circuit height for aeroplanes is
1690 ft/515 m AMSL.
13.6.3 Minimální výška 1. a 4. okruhové
zatáčky:
– letouny 1033 ft/315 m AMSL,
– kluzáky, motorové kluzáky 869 ft/265 m
AMSL
13.6.3 Minimum altitude of crosswind turn and
final turn:
– aeroplanes 1033 ft/315 m AMSL
– gliders, powered gliders 869 ft/265 m AMSL.
13.7
Přílety a odlety letadel bez rádiového
spojení
13.7
Arrivals and departures without radio
communication
13.7.1 Pro přílet nebo odlet letadla bez
oboustraného rádiového spojení musí pilot
letadla předem získat souhlas stanoviště
Poskytování informací známému provozu.
13.7.1 A pilot shall obtain approval of unit
Providing information to known traffic for arrival
or departure of aircraft without two-way radio
communication.
13.7.2 Velitel letadla je povinen dodržovat
dohodnuté postupy a v ěnovat zvýšenou
pozornost ostatnímu provozu, signálům a
návěstím.
13.7.2 Pilot-in-command is obligated to adhere
concluded procedures and pay increased
attention to another operation, signals and traffic
signs.
13.8
13.8
Pojíždění letadel
Aircraft taxiing
13.8.1 Pojezdové dráhy nejsou vyznačeny.
13.8.1 The taxiways are not marked.
13.8.2 Po přistání motorová letadla opustí RWY
a pojíždí podél ní na úroveň hangáru a potom
kolmo na stojánku aeroklubu.
13.8.2 After landing the powered aircraft vacate
RWY and taxi along it at hangar level and then
stright to the aeroclub parking stand.
14.
14.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
14.1
Přílet/odlet letounů s celkovou délkou
větší nebo rovnou 9 m, nebo maximální šířkou
trupu větší než 2 m je povolen pouze po
předchozí domluvě s provozovatelem letiště
(zajištění záchranné a protipožární služby).
VOL III - AMDT 191/14
ADDITIONAL INFORMATION
14.1
Arrival/departure of an aircraft with total
length greater than or equal to 9 m or with
maximum fuselage width greater than 2 m is
permitted only by prior agreement with the
aerodrome operator (to arrange rescue and
firefighting services).
AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R.

Podobné dokumenty

lklb - liberec - Aeroklub Liberec

lklb - liberec - Aeroklub Liberec disruption of approach path for rescue service helicopters. It is also forbidden to park on unapproved grounds, these areas are outside marked movement areas of the aerodrome.

Více

LKPA - POLIČKA

LKPA - POLIČKA 8 Hangárování/Hangar space O/R, omezeně/limited 9 Opravy/Repairs

Více

LKOL - OLOMOUC

LKOL - OLOMOUC 6 Druhy paliva/Fuel grades

Více

LKCR - CHRUDIM

LKCR - CHRUDIM provozovatelem letiště (ověření provozuschopnosti pohybových ploch).

Více

LKBE - BENEŠOV

LKBE - BENEŠOV Přílet/odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovnou 9 m, nebo maximální šířkou trupu větší než 2 m je povolen pouze po předchozí domluvě s provozovatelem letiště (zajištění záchranné a protipo...

Více

LKHS - HOSÍN

LKHS - HOSÍN provozovatelem AD (ověření provozuschopnosti pohybových ploch).

Více

Lepicí malta Flex KL 1

Lepicí malta Flex KL 1 Podklad: Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem...

Více

OKI B6250dn značky OKI - CCDC9 - Naprostá většina produktů

OKI B6250dn značky OKI - CCDC9 - Naprostá většina produktů Tiskárna je vybavena 128 MB paměti, což postačí i pro tisk nejnáročnějších úloh. Parametry a specifikace: Výkonnost: Rychlost černobílého tisku A4: 30 stránek za minutu Tisk první stránky: 8,9 sekun...

Více

LKPM - PŘÍBRAM

LKPM - PŘÍBRAM above mentioned routes up to MRVA see AIP

Více