Dentatrend® FD 55 Dezinfekce ploch

Transkript

Dentatrend® FD 55 Dezinfekce ploch
Návod k použití – Před použitím čtěte prosím pozorně přiložené pokyny
Dentatrend FD 55 Dezinfekce ploch
®
Typ přípravku
Povrchová dezinfekce – koncentrát k dezinfekci zdravotnických jednotek a dezinfekci povrchů.
Použití
Koncentrát by měl být před použitím nejprve ředěný vodou (z vodovodu). Nemíchejte s čistícími prostředky. Pro velké plochy citlivých
materiálů, jako jsou umělé kůže, se doporučuje nejdříve vyzkoušet přípravek na malé ploše pro kontrolu kompatibility, aby jste zabránili
tvoření pruhů na ošetřovaném povrchu, doporučujeme otření ošetřované plochy v pravidelných intervalech vlhkým hadříkem (vodní báze)
na jedno použití.
Mikrobiologie
Dentatrend® FD 55 Dezinfekce ploch je účinná proti:
bakteriím / houbám (Candida albicans) / obaleným virům /Rota-virům / Noro virům
Koncentrace
Bakterie (včetně MRSA);
Candida albicans v souladu s Váh / DGHM (vysoká bio zátěž):
5,0 % 5 min.
2,0 % 15 min.
1,0 % 60 min.
0,75 % 240 min.
Bakterie v souladu s DVG: 1,0/1,5 % 30 min. (nízká/vysoká bio zátěž)
Membránou pokryté viry (tj.. HBV, HIV, HCV) v souladu s BGA(RKI)/DVV:
3,0 % 15 min. (s bio zátěží)
2,0 % 15 min. (bez bio zátěže)
Rota-viry v souladu s BGVV/DVV: 0,25 % 1 min.
Noro-viry v souladu s EN 14476: 6,0 % 30 min. (nízká bio zátěž)
Složení výrobku
100 g obsahuje:
1,6 g
N-Alkyl(C12-C18)-N-benzyl-N,
N-dimethylammoniumchlorid
1,6 g
N,N-Didecyl-N,
N-dimethylammoniumchlorid
1,6 g
N-Alkyl(C12-C14)-N-ethylbenzyl-N,
N-dimethylammoniumchlorid
Bezpečnostní instrukce
R 36/38 Dráždí oči a kůži
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S 26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 45
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto
označení)
S 60
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad
Držte mimo dosah dětí.
Skladování
Skladujte při pokojové teplotě. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
Bezpečnostní předpisy
Recyklujte pouze zcela prázdné obaly.
Zvláštní upozornění
Před použitím si vždy přečtěte Návod k použití a Bezpečnostní list.
Dodávaná balení
1L
Obj. č. D0043
5L
Obj. č. D0044
10 L
Obj. č. D0103
Znalecké posudky: Dostupné na vyžádání.
Legenda
Čtěte návod k použití
Číslo šarže
Datum spotřeby
Dráždivé
Distributor:
Výrobce:
9999-D0043-03 V 05/10
Dentamechanik, s.r.o., U Pily 581, 370 01 České Budějovice, tel. +420 386 351 165,
[email protected]
Dr. Ihde Dental GmbH Erfurter Str. 19 D-85386 Eching Tel. +49 (0)89 - 319 761 - 0
[email protected]
Dentatrend® FD 55 dezinfekce ploch je registrovaná ochranná známka firmy Dr. Ihde Dental AG Switzerland.