G-TL

Transkript

G-TL
Příbalová informace
G-TLTM
26283.01
CZ: Návod k použití
Medium ke kultivaci embryí od stadia oplodnění k blastocystě.
Popis produktu
DODÁVÁNO S HSA
G-TLTM je medium pufrované hydrogenuhličitanem obsahující lidský sérový albumin,
hyaluronan a gentamicin jako antibakteriální látku.
Připraveno k použití po zahřátí na +37 °C v 6% CO2 atmosféře.
Pokyny ke skladování a stabilita
Skladujte v temnu při +2 až +8 °C.
G-TLTM je stabilní do data expirace vyznačeného na nádobě a Certifikátu analýzu u každé
šarže.
Po prvním otevření mohou být lahve s médii používány až dva týdny, pracujte asepticky a
minimalizujte dobu mimo lednici. Poznamenejte dobu otevření na lahev. Zlikvidujte medium
ne později než dva týdny po prvním otevření.
Pokyny k použití
Pro použití G-TLTM s časosběrnými přístroji se řiďte pokyny k použití od výrobce.
Následující procedura je tou základní pro kultivaci embryí pomocí G-TLTM.
Pro více informací k doporučenému použití G-TLTM odkazujeme na „Vitrolife G-SeriesTM
Manual“. Manuál je dostupný na vyžádání od Vitrolife a můžete jej získat přes internetové
stránky společnosti www.vitrolife.com. Na stránkách můžete najít i pokyny k použití v jiných
jazycích.
Použijte propláchnutou sterilní špičku a nakapejte do nádobky vhodný počet kapek G-TLTM.
Ihned kapky překryjte OVOILTM k zabránění odpařování. Umístěte nádobku do inkubátoru na
6% CO2 a +37 °C. Nádobky by neměly být inkubovány méně než 6 a více než 18 hodin před
použitím.
Po oplodnění před vložením do G-TLTM embrya promyjte. K zabránění nedostatku nutrientů
by mělo být použito minimálně 10 µl G-TLTM na embryo. Ihned vraťte nádobku do
inkubátoru. Embrya mohou být přenesena do dělohy v EmbryoGlue® nebo G-TLTM.
Specifikace
Sterilně filtrováno
SAL 10-3
Zkouška na myších embryích (1-buň.)
(% vyvinutých blastocyst ve dni 5)
≥ 80
Bakteriální endotoxiny (LAL test)
(EU/ml)
< 0,25
Výsledky testů pro každou šarži jsou dostupné na Certifikátu analýzy přibaleném u každé
dodávky.
Symboly
Sterilizováno použitím aseptických zpracovacích technik
Omezení teploty
Použijte do – viz obal
Varování: Nahlédněte do připojeným dokumentů
Katalogové číslo
Číslo šarže
Opatření
Varování: Federální (US) zákon vymezuje prodej a objednávání tohoto zařízení pouze lékaři
nebo odborníky, školenými k jeho použití.
Nepoužívejte G-TLTM, pokud je zakalený.
G-TLTM obsahuje lidský sérový albumin, hyaluronan a gentamicin.
Varování: Se všemi krevními produkty by mělo být zacházeno jako s potencionálně
infekčními. Zdrojový materiál, z něhož byl tento produkt získán, byl shledán negativním na
protilátky pro HIV, HBc, HCV a HTLV I/II a nereagující na HbsAg, HCV RNA a HIV-1 RNA a
syfilis. Žádná testovací metoda nezaručí, že produkt získaný z lidské krve nebude přenášet
infekční agens.
K zabránění kontaminace Vitrolife silně doporučuje, aby otevírání a používání medií
probíhalo pouze asepticky.
Riziko reprodukční toxicity a vývojové toxicity pro IVF media, včetně IVF medií od Vitrolife,
nebylo stanoveno a je nejisté.
Neurčeno k injekčnímu podání.
Pro technickou podporu:
Amerika:
Tel: + 1-866-848-7687
Evropa, Střední Východ, Asie, Pacifik, Afrika
Tel: +46-31-721 80 20
E-mail: [email protected]
Vitrolife Švédsko AB, Box 9080 (Gustaf Werners gata 2), SE-400 92 Göteborg, Švédsko
Vitrolife Inc., 3601 South Inca Street, Englewood CO 80110, USA
Vitrolife Pty. Ltd., 55 Flemington Rd, NorthMelbourne VIC 3051, Austrálie
www.vitrolife.com
Vyrobeno
Vitrolife Švédsko AB
Göteborg, Švédsko