RotaCut - engineered-to

Transkript

RotaCut - engineered-to
ENGINEERED TO WORK
UPR AVOVÁNÍ
EÚČINNÁ
n g i n e eOCHR
r e d tANA
o w,oROZMĚLŇOVÁNÍ,
rk
RotaCut®
Macerátor tekutých směsí
s odlučovačem cizích těles
Industry
Waste water
Biogas
Railway
Agriculture
RotaCut | Technika
Technika, které
nic neunikne
RotaCut® – záruka Vašeho úspěchu
u systémů čerpání médií zatížených vláknitými
látkami, hrubými látkami a cizími tělesy
Inteligentní technika pro spolehlivou ochranu a hospodárnou úpravu
Efektivní rozmělňování hrubých i vláknitých látek v tekutých médiích a současně
účinná ochrana před cizími tělesy a těžkými látkami – to nabízí pouze RotaCut.
Vynalezený firmou Vogelsang před
více než 25 lety a od té doby neustále
zdokonalován, je dnes RotaCut stále častěji využívaným hospodárným řešením
náročných úkolů. Díky našemu náskoku
ve znalostech a zkušenostech představují
macerátory RotaCut nejlepší volbu, je-li
žádána spolehlivá a hospodárná technologie rozmělňování a není pak také divu,
že se používají po celém světě.
Funkce
Výkonné konstrukční řady macerátorů
RotaCut nabízejí dokonalá řešení pro
zpracování hrubých a vláknitých látek,
stejně jako cizích těles v čerpaných
médiích. Cizí tělesa se odloučí, hrubé
a vláknité látky se rozmělní a médium
se zhomogenizuje. RotaCut spolehlivě
chrání veškeré potrubní systémy před
vniknutím cizích těles, zabraňuje
namotávání vláken a ucpání, čímž zaručuje hladký provoz každého čerpacího
zařízení.
2
Princip funkce
Médium nepřetržitě proudí macerátorem
RotaCut. Cizí tělesa (kamínky, kousky
kovů apod.) se díky své velikosti resp.
hmotnosti odloučí a lze je později bez
námahy odstranit čisticím otvorem. Veškeré plovoucí a vznášející se látky (vlákna,
vlasy, kosti, dřevo apod.) jsou proudem
tekutiny vedeny k řezacímu sítu a zde
rozmělňovány rotujícími, samoostřicími
se noži.
Kromě toho je RotaCut velmi účinným
nástrojem na homogenizování heterogenních médií. To se týká jeho použití
v potravinářském průmyslu, na jatkách
a v bioplynových stanicích, stejně jako
ve všech aplikacích, kde jsou žádány
suspenze se stálou konzistencí. RotaCut
spolehlivě rozmělňuje dokonce i vlasy
a průmyslová vlákna.
Ochrana před cizími tělesy
Důležitou funkcí RotaCutu je ochrana
před cizími tělesy, a s tím spojené účinné
odlučování těžkých látek. Kamínky nebo
kousky kovů, které se nedají rozmělnit,
jsou spolehlivě zachycovány a odváděny
do sběrné nádoby. Tím jsou čerpadla,
potrubí i další části zařízení účinně chráněny a je zabráněno škodám způsobeným
vniknutím cizích těles.
Stručný přehled výhod
macerátoru RotaCut
•spolehlivé rozmělňování vláknitých a hrubých látek
• ochrana všech následně řazených součástí zařízení před vniknutím cizích těles
• tvorba homogennějšího a teku tějšího kalu, pro nějž pak stačí nižší čerpací a míchací výkon
Rozmělňovací technika
V mnoha aplikacích je RotaCut žádán
pro funkci rozmělňovače, protože spolu
s proudem čerpaného média procházejí
řezací hlavou RotaCutu i vlákna a jiné
hrubé látky. Promyšlená geometrie řezacího síta a inovační vedení nožů umožňují spolehlivé rozmělňování a extrémně
stejnoměrný výsledek řezání. Z tekutiny
a v ní obsažených pevných látek se stane
čerpatelná homogenní suspenze.
3
RotaCut | Oblasti použití a aplikace
Rozmělňovací technika pro všechny případy
Inovace pro maximální hosp odárnost
Vždy správně: RotaCut®
Díky promyšleným detailům a celkové harmonické koncepci představuje RotaCut optimální řešení v nejrůznějších oblastech. Přesvědčuje stále více uživatelů o tom, jak spolehlivě chránit čerpadla a další součásti před cizími
tělesy, vláknitými a pevnými látkami a zároveň, jak hospodárně upravovat suspenzi.
Oblasti použití a média
Od malého a mobilního provedení až po stacionárně namontovaný stroj v potrubním systému – typová mnohotvárnost výrobkové
řady RotaCut nabízí vhodné řešení pro každý problém týkající se
čerpací a rozmělňovací techniky, stejně jako ochrany před vniknutím cizích těles. RotaCut nabízíme v sedmi základních verzích
s různými materiály, pohony, velikostmi sít, rotory a tvary nožů.
4
Macerátory RotaCut se po celém světě osvědčily i v těch nejtvrdších podmínkách. Používají se např. v papírnách, celulózkách,
v průmyslu likvidace odpadů, zemědělství, potravinářském
průmyslu, na jatkách a ve veterinárních asanačních ústavech,
v bioplynových stanicích a v technice/čističkách odpadních vod.
RotaCut hospodárně a efektivně upravuje nejrůznější média
jako např. kaly z čističek, fekálie, (bio)suspenze, zbytky potravin
a odpady z jatek, bramborovou drť, olejové kaly či kejdu. Díky
jeho univerzální vhodnosti přibývají stále nové oblasti použití
a aplikace.
Příklady úspěšného použití RotaCutu:
• zabránění namotávání vláken ve vyhnívacích věžích
• ochrana před vniknutím cizích těles a úprava odpadních vod
při odsávání obsahu domovních čističek odpadních vod resp.
na sběrných fekálních stanicích
• rozmělňování odpadů z jatek a vedlejších produktů až po úpravu v souladu s nařízením EU před hygienizací pomocí zařízení
Cut&Pump Meat
• u cisternových vozů a voznic, stejně jako u rozmetací techniky
jako ochrana před vniknutím cizích těles a vláken při používání tekutých výkalů, kejdy nebo fermentovaných zbytků jako
přírodních hnojiv v zemědělství
• zvýšení efektivity a výtěžku plynu v bioplynových stanicích
rozložením a homogenizací biosuspenze
• ochrana mobilních čerpacích systémů před vniknutím cizích
těles a hrubých látek
Snadný servis
RotaCut je zkonstruován tak, aby byl nenáročný na údržbu
a dal se snadno servisovat. Všechny rychle opotřebitelné díly jsou
velmi dobře přístupné a dají se vyměnit v několika málo krocích.
Inovační geometrie síta
sít a stupně rozmělnění nejrůznějších médií. Díky tomu můžeme vybrat pro každý úkol vhodné řezací síto, které bude přesně
přizpůsobeno zpracovávanému médiu. Pro dané použití tak vždy
budete mít nejlepší možnou geometrii síta. Všechna řezací síta se
dají používat z obou stran.
Konstrukce nožů a rotorů
Snadno a rychle vyměnitelné řezací nože z otěruvzdorné, martenzitické ušlechtilé oceli jsou v řezací hlavě RotaCutu automaticky
přitlačovány k řezacímu sítu. Díky promyšlenému uchycení nožů
v rotoru je vždy po celé délce nože zaručen kontakt mezi ním
a řezacím sítem. Optimalizované uspořádání nožů, v kombinaci
s nepřetržitým kontaktem mezi nožem a řezacím sítem, zaručuje
chod téměř bez vibrací, stejně jako celkovou vysokou efektivitu
a hospodárnost.
Inženýři společnosti Vogelsang vyvinuli software umožňující
vypočítat optimální geometrii řezacího síta pro všechny velikosti
5
RotaCut | Program a provedení
Vyrobíme Vám macerátor
dle Vašich požadavků!
Protože RotaCut® nakonfigurujeme vždy přesně
takový, jaký ho chcete mít pro své použití.
Pro jak ýkoliv úkol v ždy ta správná konstrukce
Ro taCut Inline
Ro taCut Compac t pro
Ro taCut RC X
Pro různé oblasti použití a rozličné aplikace macerátoru RotaCut je Vám k dispozici odpovídající množství variant
Silácký typ: RotaCut RCX
stroje - dvě konstrukční řady, pět velikostí různého typu konstrukce, četné varianty výbavy a použitých materiálů,
S modely konstrukční řady RCX byla důsledně zdokonalována koncepce
RotaCut pro. Jsou určeny pro hospodárné rozmělňování v drsných aplikacích na minimálním prostoru. Nové typy RCX se vyznačují zvláště robustními motory, stejně jako stabilní a tuhou konstrukcí, což jim dovoluje
použití na výtlačné straně při tlaku až 6 bar. Snížená míra opotřebení
a delší životnost zajistí nižší provozní náklady. Kartušová těsnění, kterými
jsou vybaveny všechny typy RCX, šetří čas při výměně těsnění, zvyšují
spolehlivost a tak i snadnost údržby.
stejně jako různé možnosti pohonu. Vy určíte své požadavky a konkrétní úkoly a my Vám nakonfigurujeme
macerátor RotaCut přesně na míru Vašim potřebám. Všechny macerátory mají společnou vysokou výkonnost
a jedinečně snadnou údržbu.
RotaCut Zyklon
MXL
Uplatní se především tam, kde se musejí odlučovat těžké látky,
jako kamínky a kousky kovů, a kde se má zároveň rozmělňovat
malý podíl vláknitých látek. Klasickými médii jsou odpadní vody
nebo přírodní hnojiva.
Tento typ nabízí vhodné řešení pro zvláštní požadavky automobilového průmyslu - řeže vlákna stejně spolehlivě, jako odlučuje
těžké látky a dá se bez problémů namontovat na vozidlo. Velkoryse
dimenzovaný otvor umožňuje snadný přístup pro servis a údržbu
a lze jím snadno vyjmout odloučené těžké látky.
RotaCut Inline
Dá se snadno integrovat do stávajících zařízení, protože vtok i výtok jsou přímo naproti sobě. Odlučuje těžké látky (např. kamínky
a kousky kovů), zatímco vláknitý materiál spolehlivě rozmělňuje.
Typická místa použití se nacházejí v komunální technice odpadních vod a v průmyslových zařízeních.
RotaCut Compact pro
Ideální rozmělňovač pro spolehlivou a hospodárnou úpravu
médií s vysokým podílem vláknitého materiálu. Jeho robustní
konstrukce jej dovoluje použít i na výtlačné straně (lze až do
3 bar). V provedení XL lze spolehlivě odlučovat i vysoké podíly
těžkých látek v médiu. Tento typ nachází uplatnění především
v průmyslu a bioplynových stanicích.
6
Ro taCut Zyklon
Pro extrémní situace: RotaCut pro
Pro použití v nejtvrdších podmínkách jsme vyvinuli zvláště robustní verzi RotaCut pro. Díky upravené konstrukci a zesílení důležitých
součástí je řešením pro vysoce náročné úkoly. Dosahuje zvláště
stejnoměrného a homogenního výsledku. Vyšší hnací výkon umožňuje ještě více řezného výkonu na stejném prostoru. Typové označení
RCQ-20
RC3000
RCQ-26
RC5000
RCQ-33
RC10000
RCX-48
RCX-58
Typ motoru
Max. průtokové množství
m3/h
90
180
180
300
300
600
600
750
Převodový motor
Volitelné otáčky
Volitelný výkon motoru
min-1
kW
87 - 320
1,1 - 2,2
76 - 326
1,5 - 4,0
72 - 326
2,2 - 5,5
66 - 330
1,5 - 7,5
72 - 326
2,2 - 5,5
66 - 319
2,2 - 7,5
114 - 311
5,5 - 11,0
94 - 276
7,5 - 15,0
Hydraulický motor
Potřebný tlak oleje
Potřebné množství oleje
bar
l/min
Přehled typů konstrukce
50-70
40
Inline
60-80
45
70-100
60
Inline
Inline
Inline
Inline
Inline
Zyklon
MXL
Zyklon
Zyklon
MXL
M/MX
Compact
Compact XL
Zyklon
Zyklon
MXL
4/8/10
15/24/30
4/8/10
15/24/30
180-230
75
RCX
Snadný servis: RotaCut RCQ
RotaCut RCQ se vyznačuje velmi snadnou údržbou a jednoduchou
obsluhou. Údržbářské práce a výměna řezných dílů zaberou jen
minimum času. Jejich stav je kontrolován díky ACC plus za provozu,
tedy bez nutnosti RotaCut otevřít.
Ro taCut M XL
Řezací síto s dostupnou
průchodností
mm
10/15/20
8/10/12
15/20/28
8/10/12
15/20/28
RCX
MXL
Compact
Compact XL
4/8/10
12/16/20
25/34/38
4/8/10
12/16/20
25/34/38
8/12/16
25/34
7
RotaCut | Automatická regulace přítlaku
Vždy op timální p oužití řezacího síta a řezacích nožů
Základ efektivního
rozmělňování je optimální přítlak mezi řezacím sítem
ařezacím nožem. ACC® (automatická kontrola řezného tlaku) dbá na to, aby byl pořád konstantní, a vy jste si kvůli tomu Automatická kontrolní jednotka snižuje opotřebení
Pomocí ACC se nastavuje přítlak mezi řezacími noži a řezacím
sítem tak vysoký, jaký je zapotřebí, a zároveň co nejnižší možný.
Tím se výrazně prodlužuje životnost nožů. ACC tak tvoří spolehlivý základ pro zvýšení efektivity. Představuje do značné míry
automatický trvalý provoz, protože až do konce cyklu životnosti
je přítlak udržován na konstantní úrovni. Jakmile řezací nože
dosáhnou meze své životnosti, je vyslán příslušný signál. Toho
lze využít v rámci řízení pro informování provozovatele.
nemuseli dělat žádné starosti.
ACC plus
S ACC plus můžete navíc snížit náklady na údržbu i kontrolu
a dosáhnout bezporuchového provozu. S ACC plus je totiž RotaCut
kontrolován online, takže se kvůli kontrole řezacích nožů již
nemusí otevírat. Externí indikace informuje provozovatele
v kterýkoliv okamžik o stavu nožů. Ten lze navíc pomocí řízení znázornit graficky – užitečná funkce, má-li se RotaCut monitorovat
a kontrolovat centrálně resp. formou dálkové údržby. Příslušné
hlášení Vás včas upozorní, že se nože budou muset vyměnit,
takže se objednávky náhradních dílů i údržbářské práce dají
dobře naplánovat.
+
optimální
tlak
ACC – konstantní přítlak
ACC – Automatic Cut Control:
Vždy rovnoměrný přítlak
RotaCut je macerátor, který pracuje s přímým kontaktem mezi
řezacím nožem a řezacím sítem. Spolehlivě rozmělňuje dlouhovlákné látky jako např. vlasy, chuchvalce, siláž z celých rostlin či
senáž v médiích.
ACC se přitom stará o konstantně vysoký řezný výkon - automaticky přistavuje řezací nože a udržuje potřebný přítlak mezi noži
a sítem trvale konstantní. Manuální údržba již není zapotřebí.
Kromě toho lze přítlak za provozu zvenku přizpůsobovat příslušnému médiu.
8
-
Manuální systém přítlaku – kolísající přítlak; působením
nadměrného tlaku dochází ke zbytečnému opotřebovávání
Stručný přehled výhod řízení ACC
• nože není nutno přistavovat manuálně - plně automatický a nepřetržitý provoz
•přítlak lze kdykoliv bez přerušení provozu přizpůsobit
médiu
•nízké provozní náklady díky minimálnímu opotřebení
a nízké spotřebě proudu
• optimální výsledek z důvodu konstantně vysokého řezné-
ho výkonu a konstantního stupně rozmělňování
9
RotaCut | Řídicí technika
Větší efektivita
díky inteligenci
Získejte použitím naší inteligentní
řídicí techniky rozhodující výhodu –
efektivní a soběstačný provoz!
D va de taily – ziskov ý v ýsledek
Rozsáhlé ser visní služby pro b ezproblémov ý provoz a dlouhou živo tnost
PCU – Performance Control Unit
Auto-Reverse
(výkonová řídicí jednotka)
PCU představuje naši inteligentní řídicí techniku. Umožňuje
energeticky efektivní a soběstačný průběh provozu, protože
dokáže kontrolovat nejen samotný RotaCut, ale i všechny další
funkce před i za ním. Na základě těchto dat probíhá komunikace
mezi jednotlivými součástmi a průtočný výkon RotaCutu se
zvyšuje.
Auto-Reverse reguluje v RotaCutu
kontakt s hrubými a tvrdými cizími
látkami. Tento systém dokáže
identifikovat zablokování RotaCutu
a obrátit směr otáčení nožového
rotoru. Následuje tak nový pokus
o rozříznutí cizí látky z druhé strany.
Tento proces se opakuje, dokud není
cizí látka rozmělněna. Další užitečnou funkcí je, že díky pravidelnému
automatickému reverzování směru
otáčení se u síta a nože vždy použije
pár ostrých břitů, které byly předtím
naostřeny na odvrácené straně.
Tímto způsobem je získán užitek
z nejlepšího možného řezného výkonu při snížené spotřebě proudu.
PCU plně automaticky registruje zatížení RotaCutu a reguluje
provozní parametry tak, aby se docílilo optimálního výsledku.
Včas zjistí případné poruchy, učiní příslušná opatření a samočinně je odstraní již v raném stádiu. V případě potřeby ji také
lze pomocí sběrnice Profibus (Process Field Bus) bez problémů
připojit k nadřazenému řízení.
Stručný přehled výhod jednotky PCU
•spolehlivý provoz díky automatickému odstraňování poruch
• vyšší průtočný výkon
10
Znamená to tedy, že v každé fázi spolupráce získáte vždy správnou podporu.
K tomu účelu je Vám k dispozici vysoce
kvalifikovaný personál – odborníci, poradci
i technici, kteří přesně vědí, jak Váš stroj
Vogelsang vypadá vně i uvnitř.
Abychom Vám od samého začátku
Myslíme do detailů
umožnili bezproblémový provoz,
jsme Vám neustále k dispozici se
svým individuálním komplexním
servisem, ať už se jedná o uvedení
do provozu, školení nebo kompletní servis se smlouvou o údržbě
a servisním balíčkem rychle
opotřebitelných dílů.
Péče od A do Z
•snížená potřeba údržby díky soběstačnému provozu
•efektivní provoz z důvodu plně automatické regulace provozních parametrů podle momentální situace
•nižší provozní náklady díky delší životnosti
V záležitostech
servisu neponecháváme nic náhodě
Stručný přehled výhod systému Auto-Reverse
•zvýšení efektivity snížením potřebného výkonu
•nižší provozní náklady
• spolehlivý provoz díky automatickému odstraňování
zablokování
Protože víme, že se na společném úspěchu
rozhodující měrou podílí to, jak blízko
jsme svým zákazníkům, přizpůsobujeme
tomu své servisní služby. V Německu
a zemích, kde jsme zastoupeni přímo nebo
prostřednictvím svých smluvních partnerů,
zaručujeme vlastními servisními místy
nebo prostřednictvím partnerů neustálý
dialog a spolehlivou péči o své zákazníky.
Začíná to již obsáhlou a detailní dokumentací. Náhradní díly jsou díky značné
hloubce výrobního sortimentu k dispozici
v co nejkratší době. Autorizovaného
servisního partnera, který Vám pomůže
s opravou nebo výměnou rychle opotřebitelných dílů, najdete vždy ve své blízkosti.
Nabídku završuje balíček Vogelsang
ServicePack. Pro uspokojení veškerých
potřeb svých zákazníků vždy nabízíme
vhodnou službu, ať už se jedná o uvedení
do provozu, školení na místě, školení
v podniku nebo kompletní servis se
smlouvou o údržbě a servisním balíčkem
rychle opotřebitelných dílů.
LifeGuard – náskok díky inovaci
Víme, že údržba znamená prostoje a náklady personální i na náhradní díly. Proto
jsme vyvinuli koncepci, která
omezuje dobu provádění servisu či
opravy na minimum: LifeGuard – pro
maximální životnost našich výrobků.
Životnost stroje Vogelsang při tom určují
specifické faktory systému LifeGuard.
Bereme na tyto faktory ohled a nabízíme
Vám odpovídající prvky výbavy pro dosažení maximální produktivity a životnosti.
Dlouholeté zkušenosti provozovatelů
bioplynových stanic prokázaly, že služby
LifeGuard v kombinaci s našimi výkonovými řídicími jednotkami (Performance
Control Unit, PCU) vedou k optimálním
výsledkům a dlouhé životnosti bez
komplikací.
Faktory systému LifeGuard:
• samoostřicí řezací zařízení
• řezací síto použitelné z obou stran
• optimalizovaná geometrie řezacího síta
•samostavitelné nože, optimální řezný tlak (ACC)
•funkce Auto-Reverse
• optimalizovaná konstrukce nožů
a rotoru
11
ENGINEERED TO WORK
Díky svým zahraničním pobočkám
a servisním centrům máme celosvětové
renomé jako dodavatelé progresivních
technických a snadno obsluhovatelných
řešení.
Sortiment našich výrobků
Nabízíme řešení pro následující oblasti:
• průmyslový sektor
• čištění odpadních vod
• výroba bioplynu
• vakuové odpadní systémy
• zemědělství
Kde nás najdete
Vogelsang je na celém světě. Získejte
online více informací o naší společnosti
a širokém sortimentu služeb:
vogelsang.info
Těšíme se na kontakt s Vámi.
Nabízíme široký sortiment výrobků:
• čerpadla s rotačními písty
• drticí technologie
• rozdělovače
• aplikační technika
Dále nabízíme zákaznická řešení na míru.
vogelsang-czech.cz
Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH
Holthöge 10–14 | 49632 Essen/Oldb., Německo
tel: +49 5434 83-0 | fax: +49 5434 83-10 [email protected]
Vogelsang CZ s.r.o.
Holandská 878/2 | CZ-Brno 639 00
tel: +420 277 270 119 | fax: +420 277 270 919
[email protected]
USA vogelsangusa.com | Velká Británie vogelsang.co.uk
Francie vogelsang.fr | Itálie vogelsang-srl.it
Polsko vogelsang.pl | Rumunsko vogelsang.ro
Česká republika vogelsang-czech.cz | Španělsko vogelsang.es
Austrálie vogelsang.com.au | Čína vogelsang.com.cn
Dánsko vogelsang-as.dk | Švédsko vogelsang.se
Irsko vogelsang.ie | Finsko vogelsang.fi
Mexiko vogelsang.mx | Brazílie vogelsang.com.br
Malajsie vogelsang.com.my | Indie vogelsangindia.com
Jižní Korea vogelsang.co.kr | Rusko vogelsang.ru
Německo – pobočka východ Vogelsang Lutherstadt
Eisleben vogelsang-gmbh.com | Vogelsang mezinárodně
vogelsang-international.com
Neneseme žádnou odpovědnost za chyby,
opomenutí nebo změny v těchto informacích,
protože dostupnost výrobků, vzhled, technické
podmínky a údaje podléhají neustálým změnám.
Copyright© 2013 Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH. Ve vybraných zemích jsou Vogelsang®, HiFlo®, RotaCut®, ACC®, CFC®,
BioCrack®, XTill® a EnergyJet® registrovanými ochrannými známkami společnosti Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH, Essen/Oldb.,
Německo. Všechna práva vyhrazena včetně grafiky a obrázků. RotaCut_CZ_03207713_1000_MET0168 – Vytištěno v Německu
Naše společnost
Inovace a pokrok jsou charakteristickým
znakem společnosti Vogelsang již více než
80 let, a díky tomu patříme ke světové
strojírenské špičce. Znovu a znovu dobýváme
významné mezníky pokroku. V současné
době vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme
řadu moderních a spolehlivých strojů
a zařízení pro zemědělství, čistírny odpadních vod a průmysl.

Podobné dokumenty

Zemědělská technologie - engineered-to

Zemědělská technologie - engineered-to Systém Vogelsang InjectionSystem poskytuje jedinečnou ochranu proti cizím tělesům obsaženým v médiu. V důsledku si tak s čerpadlem nemusíte dělat žádné starosti. InjectionSystem odvádí cizí tělesa ...

Více

Inovační čištění odpadních vod - engineered-to

Inovační čištění odpadních vod - engineered-to • ochrana všech následně řazených součástí zařízení před vniknutím cizích těles díky integrovanému odlučování těžkých látek • tvorba homogennějšího a tekutějšího kalu, pro nějž stačí nižší čerpací ...

Více

Katalog produKtů

Katalog produKtů Plenkové kalhotky, které jsou díky svému ergonomicky navrženému designu a vysokému stupni ochrany ideální volbou pro pacienty se středním až vysokým únikem moči. Plenkové kalhotky INDASLIP obsahují...

Více

za puSInku - Bondy Centrum

za puSInku - Bondy Centrum Top - 739,menší, tedy v rozsahu 30 – 40%. Je však ještě poměrně velký výběr ve velikostech, barvách a poKraťasy s laclem - 699,dobně. Čím déle výprodeje trvají, zvětšují se i slevy, v některých pří...

Více

ceník příslušenství 2016

ceník příslušenství 2016 táhlo plynu = old 020117050,51,60,70 pružina = old 020117270,72 táhlo plynu = old 020117280 táhlo plynu = old 020117250 plynová páčka cpl. pojistka plynu = old 020117300, 172

Více

Jak na akutní infekce dýchacích cest Bezlepkové potraviny v lékárně

Jak na akutní infekce dýchacích cest Bezlepkové potraviny v lékárně infekcí oslabené sliznice představují otevřenou bránu pro druhotné bakteriální infekce, které vedou například k  zánětům středního ucha. V každém případě je třeba říci, že někdy si náš organismus s...

Více