Katalog ke stažení 1. stupeň

Transkript

Katalog ke stažení 1. stupeň
Katalog učebnic pro 2.stupeň
2016 - 2017
• Využijte náš e-shop na stránkách www.sssbrno.cz
• Můžete objednat pomocí objednávkového listu.
• Lze objednat přes e-mail pod katalogovým číslem
• nebo si přijďte knihy prohlédnout osobně.
Učebnice: Hybešova 15, Brno
Školní pomůcky: Hlavní 28, 691 06 Velké Pavlovice
Kontakty:
• web (e-shop): www.sssbrno.cz
Prodejna učebnic (Brno)
• e:mail: [email protected], [email protected]
• tel:
724 236 185, 543 426 048
Prodejna školních a kancelářských potřeb (V. Pavlovice)
• e:mail: [email protected],
[email protected]
• tel:
604 647 277
1
Obsah
UČEBNICE PRO 2. STUPEŇ ZŠ
ČESKÝ JAZYK, LITERATURA
PŘÍRUČKY PRO ŽÁKY A UČITELE
MATEMATIKA
MATEMATIKA (doplněk)
DĚJEPIS
DĚJEPISNÉ SEŠITOVÉ ATLASY,
NÁSTĚNNÉ MAPY
PŘÍRODOPIS
PROGRAM NÁSTĚNNÝCH TABULÍ
FYZIKA
ZEMĚPIS
OBČANSKÁ VÝCHOVA
INFORMATIKA
RODINNÁ VÝCHOVA
HUDEBNÍ VÝCHOVA
HUDEBNÍ VÝCHOVA ZPĚVNÍKY
OCHRANNA ČLOVĚKA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
PRAKTICKÉ ČINNOSTI
CHEMIE
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
FINANČ. GRAMOTNOST
..................................................................3
..................................................................15
..................................................................16
..................................................................23
..................................................................25
..................................................................30
..................................................................31
..................................................................33
..................................................................37
..................................................................39
..................................................................43
..................................................................51
..................................................................54
..................................................................55
..................................................................55
..................................................................57
..................................................................57
..................................................................58
..................................................................59
..................................................................59
..................................................................62
..................................................................62
MULTIMEDIÁLNÍ INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
PŘÍRODOPIS
DĚJEPIS
ZEMĚPIS
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
CHEMIE
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
NĚMECKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
RUSKÝ JAZYK
FRANCOUZSKÝ JAZYK
OBJEDNÁVKOVÝ LIST
2
..................................................................63
..................................................................63
..................................................................64
..................................................................64
..................................................................64
..................................................................65
..................................................................66
..................................................................69
..................................................................83
..................................................................85
..................................................................113
UČEBNICE PRO 2. STUPEŇ ZŠ
ČESKÝ JAZYK, LITERATURA
6. ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
Cena
101 092 786 Přehledy českého jazyka 3. - 5. ročník a úvod do 6.
ročníku
44 Kč
101 092 998 Přehledy učiva ČJ 2. stupeň
79 Kč
Obj. ks
101 092 104 Český jazyk 6. ročník - 1. díl - Máme rádi češtinu
101 092 910 Český jazyk 6. ročník - 2. díl - Komunikační a slohová
výchova
52 Kč
101 092 911 Český jazyk 6. ročník - 3. díl - Přehledy, tabulky,
rozbory, cvičení
51 Kč
101 092 976 Klíč k českému jazyku 6. ročník - 3. díl
55 Kč
101 092 893 Příručka k učebnicím českého jazyka a literatury 2.
stupeň
zdarma
101 092 913 Čítanka 6. ročník - měkká vazba
30 Kč
101 092 914 Čítanka 6. ročník - tvrdá vazba
30 Kč
101 092 915 Literární výchova 6. ročník (k čítance)
27 Kč
101 092 132 Pravopisné pětiminutovky 6. ročník
48 Kč
101 092 954 CD Český jazyk 6. ročník - jednouživatelská verze
940 Kč
101 091 954 CD Český jazyk 6. ročník - žákovská cena - platná pro
žáky školy, která si zakoupila multilicenci
190 Kč
101 093 954 CD Český jazyk 6. ročník - multilicence
3 600 Kč
101 094 954 CD Český jazyk 6. ročník - zvýhodněná multilicence cena pro školy s výukou dle učebnic nakl. ALTER
2 100 Kč
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 206 010 Český jazyk 6. ročník
10 206 015 Čítanka 6. ročník
Cena
Obj. ks
82 Kč
140 Kč
10 206 016 Čítanka 6. ročník - pracovní sešit
32 Kč
10 206 050 MP - Český jazyk 6. ročník
44 Kč
10 206 090 MP - Čítanka 6. ročník
44 Kč
3
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 001 281 Testové úlohy nejen pro deváťáky - český jazyk
109 Kč
103 001 094 Literární výchova pro 6. a 7. ročník
109 Kč
103 007 623 Čítanka pro 6. ročník (Čeňková a kol.)
113 Kč
103 000 757 Literární výchova pro 6. - 9. ročník
Obj. ks
87 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 057 701 Český jazyk 6. ročník (Hošnová a kol.)
1 050 057 711 Český jazyk 6. ročník - pracovní sešit (Hošnová a kol.)
Cena
Obj. ks
137 Kč
79 Kč
1 050 057 731 MP - Český jazyk 6. ročník (Hošnová a kol.)
120 Kč
1 050 058 101 Čítanka 6. ročník (Soukal)
137 Kč
1 050 058 711 Literární výchova 2. stupeň
137 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 502 800 Český jazyk 6. ročník - učebnice - Nová generace
(Krausová, Teršová)
Cena
149 Kč
12 503 169 Český jazyk 6. ročník - pracovní sešit - Nová generace
(Krausová, Teršová)
77 Kč
12 502 707 MP - Český jazyk 6. ročník - Nová generace (Krausová, Teršová)
399 Kč
12 502 792 Český jazyk - Čítanka 6. ročník CD (Krausová, Teršová)
349 Kč
12 502 840 Čítanka 6. ročník - učebnice
179 Kč
12 502 709
299 Kč
MP - Čítanka 6. ročník
Obj. ks
JINAN
Číslo
4
Název učebnice
Cena
115 000 016 Čeština 6. ročník - učebnice A (Brabcová, Pokorná,
Marková)
81 Kč
115 000 036 Čeština 6. ročník - učebnice B (Brabcová, Pokorná,
Marková)
81 Kč
115 000 026 Čeština 6. ročník - pracovní sešit (Brabcová, Pokorná,
Marková)
81 Kč
115 000 046 Čítanka 6. ročník (Hrabáková, Stejskalová)
81 Kč
115 000 056 MP - Čeština a Čítanka 6. ročník
29 Kč
115 000 600 Český jazyk 6. ročník - učebnice (Uličný a kol.)
70 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
Cena
115 000 601 Český jazyk 6. ročník - pracovní sešit (Uličný a kol.)
52 Kč
115 000 999 Čeština do kapsy pro 2. stupeň k učebnicím pro 6., 7.,
8., 9. ročník
73 Kč
Obj. ks
TOBIÁŠ
Číslo
Název učebnice
135 124 Český jazyk 6. ročník - učebnice
135 125 Český jazyk 6. ročník - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
120 Kč
70 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 655 Český jazyk 6. ročník - učebnice
Cena
Obj. ks
139 Kč
1 040 650 Opakujeme češtinu v 6. ročníku 1. díl - pracovní sešit
41 Kč
1 040 660 Opakujeme češtinu v 6. ročníku 2. díl - pracovní sešit
41 Kč
1 040 556 Psaní i, í/y, ý – jak na ně
41 Kč
1 040 681 Procvičujeme psaní velkých písmen
41 Kč
NŠ BRNO
Číslo
Název učebnice
1 040 671 Čítanka 6. ročník - Čtení s porozuměním
Cena
Obj. ks
149 Kč
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
Cena
11 901 654 Český jazyk 6. ročník - Mluvnice (Müllerová)
109 Kč
11 901 655 Český jazyk 6. ročník - Literatura (B. a J. Hoffmannovi)
119 Kč
11 901 656 Český jazyk 6. ročník - Procvičujeme, opakujeme
(Hoffmann a kol.)
Obj. ks
79 Kč
PANSOFIA
Číslo
Název učebnice
Cena
1 180 000 092 Čeština hravě 6. ročník - pracovní sešit (Hauser)
75 Kč
1 180 000 091 Český jazyk 6. - 9. ročník - Co mám umět
79 Kč
Obj. ks
5
7. ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
Cena
101 092 998 Přehledy učiva ČJ pro 2. stupeň
79 Kč
101 092 105 Český jazyk 7. ročník - 1. díl - Učivo o jazyce
84 Kč
101 092 917 Český jazyk 7. ročník - 2. díl - Komunikační a slohová
výchova
52 Kč
101 092 918 Český jazyk 7. ročník - 2. díl - Přehlaty, tabulky, rozbory, cvičení
55 Kč
101 092 977 Klíč k českému jazyku 7. ročník - 3. díl
72 Kč
101 092 893 Příručka k učebnicím českého jazyka a literatury pro
2. stupeň
101 092 916 Český jazyk 7. ročník - původní učebnice
101 092 919 Čítanka 7. ročník - měkká vazba
Obj. ks
zdarma
30 Kč
129 Kč
101 092 921 Literární výchova 7. ročník
60 Kč
101 092 133 Pravopisné pětiminutovky 7. ročník
48 Kč
101 092 955 CD Český jazyk 7. ročník - jednouživatelská verze
940 Kč
101 091 955 CD Český jazyk 7. ročník - žákovská cena - pro žáky
školy, která si zakoupila multilicenci
190 Kč
101 093 955 CD Český jazyk 7. ročník - multilicence
3 600 Kč
101 094 955 CD Český jazyk 7. ročník - zvýhodněná multilicenc cena pro školy s výukou dle učebnic nakl. ALTER
2 100 Kč
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 207 010 Český jazyk pro 7. ročník - učebnice
82 Kč
10 207 050 MP - Český jazyk 7. ročník
44 Kč
10 207 015 Čítanka 7. ročník - učebnice
Obj. ks
140 Kč
10 207 016 Čítanka 7. ročník - pracovní sešit
32 Kč
10 207 090 MP - Čítanka 7. ročník
44 Kč
FORTUNA
Číslo
6
Název učebnice
Cena
103 001 094 Literární výchova pro 6. a 7. ročník
109 Kč
103 007 632 Čítanka 7. ročník (Čeňková a kol.)
113 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 058 191 Český jazyk 7. ročník (Hošnová a kol.)
1 050 058 201 Český jazyk 7. ročník - pracovní sešit (Hošnová a kol.)
Cena
Obj. ks
139 Kč
79 Kč
1 050 058 211 MP - Český jazyk 7. ročník (Hošnová a kol.)
145 Kč
1 050 058 111 Čítanka 7. ročník (Soukal)
137 Kč
1 050 058 711 Literární výchova pro 2. stupeň
137 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 051 Český jazyk 7. ročník - učebnice - Nová generace
(Krausová, Teršová)
Cena
Obj. ks
149 Kč
12 503 052 Český jazyk 7. ročník - pracovní sešit - Nová generace
(Krausová, Teršová)
77 Kč
12 503 053 MP - Český jazyk 7. ročník - Nová generace (Krausová,
Teršová)
399 Kč
12 503 088 CD Český jazyk - Čítanka 7. ročník (Krausová, Teršová)
349 Kč
12 503 054 Čítanka 7. ročník - učebnice
179 Kč
12 503 055 MP - Čítanka 7. ročník
299 Kč
JINAN
Číslo
Název učebnice
Cena
115 000 017 Čeština 7. ročník - učebnice A (Hájková, Havlová,
Marková)
81 Kč
115 000 037 Čeština 7. ročník - učebnice B (Hájková, Havlová,
Marková)
81 Kč
115 000 027 Čeština 7. ročník - pracovní sešit (Havlová, Horáčková)
81 Kč
115 000 047 Čítanka 7. ročník (Hrabáková, Stejskalová)
81 Kč
115 000 057 MP - Čeština a Čítanka 7. ročník
29 Kč
115 000 700 Český jazyk 7. ročník - učebnice (Uličný a kol.)
70 Kč
115 000 701 Český jazyk 7. ročník - pracovní sešit (Uličný a kol.)
52 Kč
115 000 999 Čeština do kapsy pro 2. stupeň k učebnicím pro 6., 7.,
8., 9. ročník
73 Kč
Obj. ks
TOBIÁŠ
Číslo
Název učebnice
135 150 Český jazyk 7. ročník - učebnice
Cena
Obj. ks
120 Kč
7
Číslo
Název učebnice
135 127 Český jazyk 7. ročník - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
70 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 755 Český jazyk 7. ročník - učebnice
Cena
139 Kč
1 040 750 Opakujeme češtinu v 7. ročníku 1. díl - pracovní sešit
41 Kč
1 040 760 Opakujeme češtinu v 7. ročníku 2. díl - pracovní sešit
41 Kč
1 040 771 Čítanka 7. ročník
Obj. ks
149 Kč
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
Cena
11 902 000 Český jazyk 7. ročník - Mluvnice (Müllerová)
109 Kč
11 902 001 Český jazyk 7. ročník - Literatura (Hoffmanovi)
119 Kč
11 902 002 Český jazyk 7. ročník - Procvičujeme, opakujeme
(Hoffmann a kol.)
Obj. ks
79 Kč
PANSOFIA
Číslo
Název učebnice
1 180 000 211 Čeština hravě 7. ročník - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
75 Kč
8. ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
101 092 998 Přehledy učiva ČJ pro 2. stupeň
79 Kč
101 092 106 Český jazyk 8. ročník - 1. díl - Učivo o jazyce
84 Kč
101 092 937 Český jazyk 8. ročník - 2. díl - Komunikační a slohová
výchova
53 Kč
101 092 938 Český jazyk 8. ročník - 3. díl - Přehledy, tabulky,
rozbory, cvičení
53 Kč
101 092 978 Klíč k českému jazyku 8. ročník - 3. díl
76 Kč
101 092 893 Příručka k učebnicím českého jazyka a literatury pro
2. stupeň
101 092 939 Čítanka 8. ročník - měkká vazba
101 092 941 Literární výchova 8. ročník
8
Cena
zdarma
134 Kč
60 Kč
Obj. ks
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 208 010 Český jazyk 8. ročník - učebnice
82 Kč
10 208 060 MP - Český jazyk 8. ročník
44 Kč
10 208 015 Čítanka 8. ročník - učebnice
Obj. ks
140 Kč
10 208 016 Čítanka 8. ročník - pracovní sešit
32 Kč
10 208 110 MP - Čítanka 8. ročník
55 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 000 938 Literární výchova 8. ročník
Úvod do světa literatury I.
97 Kč
103 000 939 Literární výchova pro 8. ročník
Úvod do světa literatury II.
99 Kč
103 000 764 Čítanka 8. ročník (Čeňková a kol.)
Obj. ks
113 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 059 001 Český jazyk 8. ročník - učebnice (Hošnová)
1 050 059 011 Český jazyk 8. ročník - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
139 Kč
79 Kč
1 050 059 021 MP - Český jazyk 8. ročník
147 Kč
1 050 058 691 Čítanka pro 8. ročník (Soukal)
137 Kč
1 050 058 711 Literární výchova pro 2. stupeň
137 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 473 Český jazyk 8. ročník - učebnice - Nová generace
(Krausová, Teršová)
Cena
Obj. ks
149 Kč
12 503 474 Český jazyk 8. ročník - pracovní sešit - Nová generace
(Krausová, Teršová)
77 Kč
12 503 475 MP - Český jazyk 8. ročník - Nová generace (Krausová, Teršová)
399 Kč
12 503 476 CD Český jazyk - Čítanka 8. ročník (Krausová, Teršová)
349 Kč
12 503 478 Čítanka 8. ročník - učebnice
179 Kč
12 503 479 MP - Čítanka 8. ročník
299 Kč
9
JINAN
Číslo
Název učebnice
Cena
115 000 018 Čeština 8. ročník - učebnice A (Koušová, Havlová,
Marková)
81 Kč
115 000 038 Čeština 8. ročník - učebnice B (Koušová, Havlová,
Marková)
81 Kč
115 000 028 Čeština 8. ročník - pracovní sešit (Havlová, Koušová)
81 Kč
115 000 048 Čítanka 8. ročník (Pokorná)
81 Kč
115 000 058 MP - Čeština a Čítanka 8. ročník
29 Kč
115 000 800 Český jazyk 8. ročník - učebnice (Uličný a kol.)
90 Kč
115 000 801 Český jazyk 8. ročník - pracovní sešit (Uličný a kol.)
52 Kč
115 000 999 Čeština do kapsy pro 2. stupeň k učebnicím pro 6., 7.,
8., 9. ročník
73 Kč
Obj. ks
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
Cena
11 902 003 Český jazyk 8. ročník - Mluvnice (Müllerová)
109 Kč
11 902 004 Český jazyk 8. ročník - Literatura (Hoffmanovi)
119 Kč
11 902 005 Český jazyk 8. ročník - Procvičujeme, opakujeme
(Hoffman a kol.)
Obj. ks
79 Kč
PANSOFIA
Číslo
Název učebnice
Cena
1 180 000 212 Čeština hravě - pracovní sešit 8. ročník
75 Kč
1 180 000 091 Český jazyk 6. - 9. ročník - Co mám umět
79 Kč
Obj. ks
TOBIÁŠ
Číslo
Název učebnice
135 128 Český jazyk 8. ročník - učebnice
135 129 Český jazyk 8. ročník - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
120 Kč
70 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 855 Český jazyk 8. ročník - učebnice
10
Cena
139 Kč
1 040 850 Opakujeme češtinu 8. ročník - 1. díl - pracovní sešit
41 Kč
1 040 860 Opakujeme češtinu 8. ročník - 2. díl - pracovní sešit
41 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
1 040 871 Čítanka 8. ročník
Cena
Obj. ks
149 Kč
DIALOG
Číslo
Název učebnice
1 270 180 Čítanka 8. ročník
Cena
Obj. ks
139 Kč
9. ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
Cena
101 092 998 Přehledy učiva Český jazyk 2. stupeň
79 Kč
101 092 107 Český jazyk 9. ročník 1. díl - Učivo o jazyce
84 Kč
101 092 944 Český jazyk 9. ročník 2. díl - Komunikační a slohová
výchova
56 Kč
101 092 945 Český jazyk 9. ročník 3. díl - Přehledy, tabulky,
rozbory, cvičení
55 Kč
101 092 943 Český jazyk 9. ročník - průvodní učebnice
30 Kč
101 092 979 Klíč k českému jazyku 9. ročník - 3. díl
72 Kč
101 092 893 Příručka k učebnicím českého jazyka a literatury pro
2. stupeň
101 092 946 Čítanka 9. ročník - měkká vazba
101 092 948 Literární výchova 9. ročník
Obj. ks
zdarma
141 Kč
48 Kč
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 209 010 Český jazyk 9. ročník
10 209 060 MP - Český jazyk 9. ročník
10 209 015 Čítanka 9. ročník
Cena
Obj. ks
82 Kč
44 Kč
154 Kč
10 209 016 Čítanka 9. ročník - pracovní sešit
44 Kč
10 209 110 MP - Čítanka 9. ročník
55 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 002 564 Literární výchova 9. ročník - Výpravy do světa
literatury I.
103 000 921 Literární výchova pro 9. ročník - Výpravy do světa
literatury II.
Cena
Obj. ks
115 Kč
99 Kč
11
Číslo
Název učebnice
103 000 760 Čítanka pro 9. ročník (Čeňková a kol.)
Cena
Obj. ks
113 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 950 Opakujeme češtinu 9. ročník - 1. díl - pracovní sešit
41 Kč
1 040 960 Opakujeme češtinu 9. ročník - 2. díl - pracovní sešit
41 Kč
1 040 971 Čítanka 9. ročník
Obj. ks
149 Kč
PANSOFIA
Číslo
Název učebnice
1 180 000 094 Čeština hravě 9. ročník - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
75 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 059 401 Český jazyk 9. ročník - učebnice (Hošnová a kol.)
1 050 059 411 Český jazyk 9. ročník - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
139 Kč
79 Kč
1 050 059 421 MP - Český jazyk 9. ročník
147 Kč
1 050 058 701 Čítanka 9. ročník (Soukal)
137 Kč
1 050 058 711 Literární výchova 2. stupeň
137 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 309 Český jazyk 9. ročník - učebnice - Nová generace
(Krausová, Teršová)
Cena
Obj. ks
149 Kč
12 503 311 Český jazyk 9. ročník - pracovní sešit - Nová generace
(Krausová, Teršová)
77 Kč
12 503 310 MP - Český jazyk 9. ročník - Nová generace (Krausová, Teršová)
399 Kč
12 503 313 Čítanka 9. ročník - učebnice
179 Kč
12 503 312 MP - Čítanka 9. ročník
299 Kč
JINAN
Číslo
12
Název učebnice
Cena
115 000 019 Čeština 9. ročník - učebnice (Havlová, Hájková,
Bednářová)
83 Kč
115 000 049 Čítanka 9. ročník (Čeňková, Solfronková)
81 Kč
115 000 059 MP - Čeština a Čítanka 9. ročník
30 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
Cena
115 000 910 Český jazyk 9. ročník - učebnice (Uličný a kol.)
70 Kč
115 000 911 Český jazyk 9. ročník - pracovní sešit (Uličný a kol.)
58 Kč
115 000 999 Čeština do kapsy pro 2. stupeň k učebnicím pro 6., 7.,
8., 9. ročník
73 Kč
Obj. ks
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
Cena
11 902 006 Český jazyk 9. ročník - Mluvnice (Müllerová)
109 Kč
11 902 007 Český jazyk 9. ročník - Literatura a komunikace
119 Kč
11 902 008 Český jazyk 9. ročník - Procvičujeme, opakujeme
(Hoffman)
Obj. ks
79 Kč
DIALOG
Číslo
Název učebnice
1 270 190 Čítanka 9. ročník
Cena
Obj. ks
139 Kč
ČESKÝ JAZYK, LITERATURA (doplněk)
2.stupeň
ALTER
Číslo
Název učebnice
Cena
101 092 965 CD Pravopis snadno a rychle - jednouživatelská verze
500 Kč
101 091 965 CD Pravopis snadno a rychle - žákovská verze pro
žáky školy s multilicencí
190 Kč
101 093 965 CD Pravopis snadno a rychle - multilicence
2 100 Kč
101 094 965 CD Pravopis snadno a rychle - multilicence
zvýhodněná
1 300 Kč
101 092 966 CD Poznáváme slovní druhy - jednouživatelská verze
500 Kč
101 091 966 CD Poznáváme slovní druhy - žákovská verze pro žáky
školy s multilicencí
190 Kč
101 093 966 CD Poznáváme slovní druhy - multilicence
2 100 Kč
101 094 966 CD Poznáváme slovní druhy - multilicence
zvýhodněná
1 300 Kč
101 092 967 CD Věta a větné členy - jednouživatelská verze
Obj. ks
500 Kč
13
Číslo
Název učebnice
101 091 967 CD Věta a větné členy - žákovská verze pro žáky školy
s multilicencí
Cena
Obj. ks
190 Kč
101 093 967 CD Věta a větné členy - multilicence
2 100 Kč
101 094 967 CD Věta a větné členy - multilicence zvýhodněná
1 300 Kč
101 092 968 CD Jazykové rozbory - jednouživatelská verze
500 Kč
101 091 968 CD Jazykové rozbory - žákovská verze pro žáky školy s
multilicencí
190 Kč
101 093 968 CD Jazykové rozbory - multilicence
2 100 Kč
101 094 968 CD Jazykové rozbory - multilicence zvýhodněná
1 300 Kč
101 092 969 CD Jazykové testy - jednouživatelská verze
500 Kč
101 091 969 CD Jazykové testy - žákovská verze pro žáky školy s
multilicencí
190 Kč
101 093 969 CD Jazykové testy - multilicence
2 100 Kč
101 094 969 CD Jazykové testy - multilicence zvýhodněná
1 300 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 001 398 Písemné jazykové prověrky z češtiny pro 2. stupeň
(Vejvoda)
149 Kč
103 009 192 Sloh (Fucimanová)
119 Kč
103 001 281 Testové úlohy nejen pro deváťáky
109 Kč
103 004 293 Český jazyk - Přehled učiva pro ZŠ, SŠ a G (Styblík,
Melichar)
139 Kč
103 001 375 Chvilky s pravopisem (Koušová)
119 Kč
103 001 265 Jazykové hry (Pišlová)
109 Kč
103 001 009 Trocha literární teorie
105 Kč
103 001 112 Pravidla českého pravopisu - brožovaná
137 Kč
103 001 294 Pravidla českého pravopisu - vázaná
225 Kč
Obj. ks
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
14
Název učebnice
Cena
1 040 002 Přehled učiva českého jazyka
30 Kč
1 040 003 Zvládáš českou mluvnici?
30 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 052 391 Základní mluvnice Český jazyk 2. - 9. ročník (Styblík
a kol.)
155 Kč
1 050 504 312 Cvičení z pravopisu pro větší školáky (Styblík a kol.)
115 Kč
1 050 052 461 Tajemství slov (Styblík )
159 Kč
1 050 054 261 Vyjmenovaná slova (Styblík)
97 Kč
1 050 052 411 Opakujeme si ČJ k běžné práci ve škole i k přij. zk. na
4 letá gym.
125 Kč
1 050 052 451 Diktáty a cvičení z ČJ (Šantrochová a kol.)
115 Kč
1 050 056 331 Přijímací zkoušky na SŠ z ČJ
125 Kč
1 050 052 631 Slovník cizích slov
395 Kč
1 050 053 601 Slohová cvičení 2. stupeň (Helclová)
Obj. ks
95 Kč
1 050 057 971 Hrátky s češtinou
149 Kč
1 050 057 591 Netradiční testové úlohy z českého jazyka
129 Kč
PŘÍRUČKY PRO ŽÁKY A UČITELE
2.stupeň
JINAN
Číslo
Název učebnice
Cena
115 000 720 Procvičujeme pravopis velkých písmen (Krejčová)
30 Kč
115 000 721 Procvičujeme přídavná jména (Krejčová)
30 Kč
115 000 722 Procvičujeme podstatná jména (Šmejkal)
30 Kč
115 000 723 Procvičujeme slovesa (Černá)
30 Kč
115 000 724 Procvičujeme neohebné druhy slov (Šmejkal)
30 Kč
115 000 725 Procvičujeme skladu (Černá)
30 Kč
115 000 726 Procvičujeme interpunkci (Černá)
30 Kč
115 000 063 Diktáty a pravopisná cvičení 2. stupeň (Krejčová,
Havlová)
74 Kč
115 000 060 Mluvnice - Čeština našich dní (Brabcová a kol.)
Obj. ks
90,00 Kč
15
BLUG
Číslo
Název učebnice
Cena
126 074 Tradiční sloh netradičně
70 Kč
126 075 Kontrolní diktáty 6. - 9. ročník
69 Kč
Obj. ks
PANSOFIA
Číslo
Název učebnice
Cena
1 180 000 091 Český jazyk 6.- 9. ročníku - Co mám umět
79 Kč
1 180 000 169 Dialog v hodinách češtiny - učebnice mluveného
slova
49 Kč
1 180 000 183 Pravopis I a Y hravě (Macháň)
59 Kč
1 180 000 004 Píšeme podle pravidel pravopisu 2. stupeň
38 Kč
Obj. ks
MATEMATIKA
6. ročník
PRODOS
Číslo
16
Název učebnice
Cena
10 206 020 Matematika 6. ročník - učebnice
105 Kč
10 206 060 Matematika 6. ročník - učebnice s komentářem pro
učitele
138 Kč
10 206 021 Matematika 6. ročník - pracovní sešit 1. díl
47 Kč
10 206 023 Matematika 6. ročník - pracovní sešit 2. díl
47 Kč
10 206 022 Matematika 6. ročník - pracovní sešit 1. díl s
komentářem
66 Kč
10 206 024 Matematika 6. ročník - pracovní sešit 2. díl s
komentářem
66 Kč
10 206 025 Matematické minutovky 6. ročník 1. díl
32 Kč
10 206 026 Matematické minutovky 6. ročník 2. díl
32 Kč
10 200 012 Počítejte s klokanem - "Benjamín" (sbírka úloh pro 6.
a 7. ročník)
99 Kč
Obj. ks
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 010 512 Matematika 6. ročník (Coufalová a kol.)
Cena
Obj. ks
135 Kč
NŠ Brno
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 610 Aritmetika 6. ročník - učebnice
65 Kč
1 040 620 Geometrie 6. ročník - učebnice
65 Kč
1 040 611 Počtářské chvilky 6. ročník
30 Kč
1 040 612 Aritmetika 6. ročník - pracovní sešit
30 Kč
1 040 613 Geometrie 6. ročník - pracovní sešit
30 Kč
1 040 616 Vyzkoušej svůj důvtip 6. ročník
30 Kč
Obj. ks
NOVÁ ŠKOLA s.r.o
Nová řada
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 622 Matematika 6. ročník - Desetinná čísla - učebnice
59 Kč
1 040 623 Matematika 6. ročník - Desetinná čísla - pracovní
sešit
49 Kč
1 040 624 Matematika 6. ročník - Kladná a záporná čísla - učebnice
59 Kč
1 040 625 Matematika 6. ročník - Kladná a záporná čísla - pracovní sešit
49 Kč
1 040 626 Matematika 6. ročník - Dělitelnost - učebnice
59 Kč
1 040 627 Matematika 6. ročník - Dělitelnost - pracovní sešit
49 Kč
1 040 628 Matematika 6. ročník - Základy geometrie - učebnice
59 Kč
1 040 629 Matematika 6. ročník - Základy geometrie - pracovní
sešit
49 Kč
Obj. ks
PROMETHEUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 309 511 158 Matematika 6. ročník - 1. díl (Šarounová a kol.)
97 Kč
12 309 511 160 Matematika 6. ročník - 2. díl (Šarounová a kol.)
97 Kč
12 301 011 473 Matematika 6. ročník - 1. díl (Odvárko, Kadleček)
104 Kč
12 301 011 474 Matematika 6. ročník - 2. díl (Odvárko, Kadleček)
109 Kč
12 301 011 475 Matematika 6. ročník - 3. díl (Odvárko, Kadleček)
109 Kč
Obj. ks
17
Číslo
Název učebnice
Cena
12 309 711 253 Knížka pro učitele k matematice 6. ročník
119 Kč
12 301 011 476 Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník (Odvárko,
Kadleček )
154 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 058 051 Matematika 6. ročník - aritmetika - učebnice
1 050 058 291 Matematika 6. ročník - aritmetika - pracovní sešit
1 050 058 061 Matematika 6. ročník - geometrie - učebnice
1 050 058 301 Matematika 6. ročník - geometrie - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
113 Kč
79 Kč
113 Kč
79 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 676 Matematika 6. ročník - aritmetika - učebnice
12 503 677 Matematika 6. ročník - aritmetika - pracovní sešit
12 503 678 Matematika 6. ročník - geometrie - učebnice
Cena
Obj. ks
119 Kč
77 Kč
119 Kč
12 503 679 Matematika 6. ročník - geometrie - pracovní sešit
77 Kč
12 503 680 MP - Matematika 6. ročník - společná pro oba díly
299 Kč
7. ročník
PRODOS
Číslo
18
Název učebnice
Cena
10 207 020 Matematika 7. ročník - učebnice
105 Kč
10 207 060 Matematika 7. ročník - učebnice s komentářem pro
učitele
138 Kč
10 207 021 Matematika 7. ročník - 1. díl - pracovní sešit
47 Kč
10 207 022 Matematika 7. ročník - 1. díl - pracovní sešit s
komentářem
66 Kč
10 207 023 Matematika 7. ročník - 2. díl - pracovní sešit
47 Kč
10 207 024 Matematika 7. ročník - 2. díl - pracovní sešit s
komentářem
66 Kč
10 207 025 Matematické minutovky 7. ročník - 1. díl
32 Kč
10 207 026 Matematické minutovky 7. ročník - 2. díl
32 Kč
10 200 012 Počítejte s klokanem - "Benjamín" (sbírka úloh pro 6.
a 7. ročník)
99 Kč
Obj. ks
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 010 892 Matematika 7. ročník - učebnice (Coufalová)
Cena
Obj. ks
135 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 722 Matematika - Shodnost a souměrnost - učebnice
59 Kč
1 040 723 Matematika - Shodnost a souměrnost - pracovní sešit
49 Kč
1 040 724 Matematika - Zlomky a poměr - učebnice
59 Kč
1 040 725 Matematika - Zlomky a poměr - pracovní sešit
49 Kč
1 040 726 Matematika - Procenta a trojčlenka - učebnice
59 Kč
1 040 727 Matematika - Procenta a trojčlenka - pracovní sešit
49 Kč
Obj. ks
NŠ BRNO
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 710 Aritmetika 7. ročník - učebnice
65 Kč
1 040 712 Aritmetika 7. ročník - pracovní sešit
30 Kč
1 040 720 Geometrie 7. ročník - učebnice
65 Kč
1 040 713 Geometrie 7. ročník - pracovní sešit
30 Kč
1 040 711 Počtářské chvilky 7. ročník
30 Kč
1 040 715 Sbírka úloh 7. ročník - Jak počítat s procenty
30 Kč
Obj. ks
PROMETHEUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 309 711 275 Matematika 7. ročník - 1. díl (Šarounová a kol.)
99 Kč
12 309 711 276 Matematika 7. ročník - 2. díl (Šarounová a kol.)
99 Kč
12 301 011 477 Matematika 7. ročník - 1. díl (Odvárko, Kadleček)
109 Kč
12 301 011 478 Matematika 7. ročník - 2. díl (Odvárko, Kadleček)
109 Kč
12 301 011 479 Matematika 7. ročník - 3. díl (Odvárko, Kadleček)
109 Kč
12 301 011 480 Soubor úloh z matematiky 7. ročník
154 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 058 401 Matematika 7. ročník - aritmetika - učebnice
1 050 058 411 Matematika 7. ročník - aritmetika - pracovní sešit
1 050 058 421 Matematika 7. ročník - geometrie - učebnice
Cena
Obj. ks
113 Kč
79 Kč
109 Kč
19
Číslo
Název učebnice
1 050 058 431 Matematika 7. ročník - geometrie - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
79 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 736 Matematika 7. ročník - aritmetika - učebnice
12 503 737 Matematika 7. ročník - aritmetika - pracovní sešit
12 503 738 Matematika 7. ročník - geometrie - učebnice
Cena
Obj. ks
119 Kč
77 Kč
119 Kč
12 503 739 Matematika 7. ročník - geometrie - pracovní sešit
77 Kč
12 503 740 MP - Matematika 7. ročník - společná pro oba díly
299 Kč
8. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 208 020 Matematika 8. ročník - učebnice
105 Kč
10 208 070 Matematika 8. ročník - učebnice s komentářem pro
učitele
138 Kč
10 208 021 Matematika 8. ročník - 1. díl - pracovní sešit
47 Kč
10 208 022 Matematika 8. ročník - 1. díl - pracovní sešit s
komentářem
66 Kč
10 208 023 Matematika 8. ročník - 2. díl - pracovní sešit
47 Kč
10 208 024 Matematika 8. ročník - 2. díl - pracovní sešit s
komentářem
66 Kč
10 208 025 Matematické minutovky 8. ročník - 1. díl
32 Kč
10 208 026 Matematické minutovky 8. ročník - 2. díl
32 Kč
10 200 013 Počítejte s klokanem - "Kadet" (sbírka úloh pro 8. a
9. ročník)
99 Kč
Obj. ks
PROMETHEUS
Číslo
20
Název učebnice
Cena
12 309 711 277 Matematika 8. ročník - 1. díl (Šarounová a kol.)
97 Kč
12 309 711 278 Matematika 8. ročník - 2. díl (Šarounová a kol.)
97 Kč
12 309 711 260 Matematika 8. ročník - 1. díl (Odvárko, Kadleček) doprodej
86 Kč
12 309 711 261 Matematika 8. ročník - 2. díl (Odvárko, Kadleček) doprodej
86 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
12 309 711 262 Matematika 8. ročník - 3. díl (Odvárko, Kadleček) doprodej
Cena
Obj. ks
86 Kč
12 309 711 263 Knížka pro učitele k matematice 8. ročník
119 Kč
12 301 011 481 Matematika 8. ročník - 1. díl
109 Kč
12 301 011 482 Matematika 8. ročník - 2. díl
106 Kč
12 301 011 483 Matematika 8. ročník - 3. díl
106 Kč
12 301 011 484 Soubor úloh z matematiky 8. ročník
154 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 011 082 Matematika 8. ročník (Coufalová)
Cena
Obj. ks
135 Kč
NŠ BRNO
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 810 Algebra 8. ročník - učebnice
65 Kč
1 040 812 Algebra 8. ročník - pracovní sešit
30 Kč
1 040 820 Geometrie 8. ročník - učebnice
65 Kč
1 040 813 Geometrie 8. ročník - pracovní sešit
30 Kč
1 040 811 Počtářské chvilky 8. ročník - pracovní sešit
30 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 059 071 Matematika 8. ročník - algebra - učebnice
1 050 059 081 Matematika 8. ročník - algebra - pracovní sešit
1 050 059 091 Matematika 8. ročník - geometrie - učebnice
1 050 059 111 Matematika 8. ročník - geimetrie - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
113 Kč
79 Kč
113 Kč
79 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 505 276 Matematika 8. ročník - aritmetika - učebnice
Cena
Obj. ks
139 Kč
12 500 067 Matematika 8. ročník - aritmetika - pracovní sešit
77 Kč
12 505 277 Matematika 8. ročník - geometrie - učebnice
99 Kč
12 500 070 Matematika 8. ročník - geometrie - pracovní sešit
77 Kč
12 505 278 MP - Matematika 8. ročník - společná pro oba díly
369 Kč
21
9. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 209 020 Matematika 9. ročník
105 Kč
10 209 070 Matematika 9. ročník s komentářem
138 Kč
10 209 021 Matematika 9. ročník - sbírka úloh
52 Kč
10 209 022 Matematika 9. ročník - sbírka úloh s komentářem
74 Kč
10 209 025 Matematické minutovky 9. ročník - 1. díl
32 Kč
10 209 026 Matematické minutovky 9. ročník - 2. díl
32 Kč
10 200 013 Počítejte s klokanem -" Kadet" (sbírka úloh pro 8. a
9. ročník)
99 Kč
Obj. ks
NŠ BRNO
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 910 Algebra 9. ročník - učebnice
65 Kč
1 040 911 Chvilky s algebrou 9. ročník - pracovní sešit
30 Kč
1 040 920 Geometrie 9. ročník - učebnice
65 Kč
1 040 913 Geometrie 9. ročník - pracovní sešit
30 Kč
1 040 912 Rovnice a slovní úlohy - pracovní sešit
30 Kč
Obj. ks
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 011 392 Matematika pro 9. ročník - učebnice (Coufalová)
Cena
Obj. ks
135 Kč
PROMETHEUS
Číslo
22
Název učebnice
Cena
12 309 711 279 Matematika 9. ročník - 1. díl (Šarounová a kol.)
97 Kč
12 309 711 280 Matematika 9. ročník - 2. díl (Šarounová a kol.)
97 Kč
12 309 711 273 Knížka pro učitele k matematice 9. ročník
119 Kč
12 301 011 485 Matematika 9. ročník - 1. díl
109 Kč
12 301 011 486 Matematika 9. ročník - 2. díl
106 Kč
12 301 011 487 Matematika 9. ročník - 3. díl
106 Kč
12 301 011 488 Soubor úloh z matematiky 9. ročník
154 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 059 541 Matematika 9. ročník - algebra - učebnice
1 050 059 551 Matematika 9. ročník - algebra - pracovní sešit
1 050 059 561 Matematika 9. ročník - geometrie - učebnice
1 050 059 571 Matematika 9. ročník - geometrie - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
125 Kč
79 Kč
113 Kč
79 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 505 279 Matematika 9. ročník - algebra - učebnice
12 505 280 Matematika 9. ročník - algebra - pracovní sešit
12 505 281 Matematika 9. ročník - geometrie - učebnice
Cena
Obj. ks
119 Kč
77 Kč
119 Kč
12 505 282 Matematika 9. ročník - geometrie - pracovní sešit
77 Kč
12 505 283 MP - Matematika 9. ročník - společná pro oba díly
379 Kč
MATEMATIKA (doplněk)
2. stupeň
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 009 752 Sbírka úloh z matematiky - Početní úlohy
143 Kč
103 001 028 Sbírka úloh z matematiky - Konstrukční úlohy
165 Kč
103 001 237 Přijímací zkoušky z matematiky na SŠ (Dytrych)
135 Kč
103 010 472 Technické kreslení pro ZŠ
Obj. ks
89 Kč
PROMETHEUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 309 411 020 Úvodní opakování
105 Kč
12 309 711 282 Kladná a záporná čísla
100 Kč
12 309 411 022 Osová a středová souměrnost
12 309 411 024 Trojúhelníky a čtyřúhelníky
Obj. ks
96 Kč
100 Kč
12 309 411 025 Hranoly
96 Kč
12 309 511 130 Úměrnosti
96 Kč
12 309 511 193 Výrazy II.
96 Kč
12 309 511 127 Výrazy I.
100 Kč
23
Číslo
Název učebnice
Cena
12 309 511 131 Geometrické konstrukce
96 Kč
12 309 511 166 Základní geometrické útvary
52 Kč
12 309 511 170 Trojúhelníky, rovnoběžníky, hranoly
52 Kč
12 309 411 021 Dělitelnost
Obj. ks
96 Kč
12 309 411 023 Racionální čísla
100 Kč
12 309 511 196 Podobnost a funkce úhlu
102 Kč
12 309 511 129 Kruhy a válce
96 Kč
12 309 511 128 Rovnice a nerovnice
96 Kč
12 309 511 194 Rovnice a jejich soustavy
96 Kč
12 309 511 195 Funkce
100 Kč
12 309 511 197 Jehlan, kužel, koule
100 Kč
12 309 611 223 Základy rýsování 6.- 9. ročník ZŠ
12 300 011 329 Přehled učiva pro ZŠ (Odvárko, Kadleček)
94 Kč
224 Kč
Sbírky úloh
Číslo
Název učebnice
Cena
12 309 411 037 Sbírka úloh z matematiky pro ZŠ (Běloun a kol.)
127 Kč
12 309 811 291 Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň - 1. díl aritmetika
254 Kč
12 309 811 290 Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň - 2. díl geometrie
192 Kč
12 300 031 331 Matematické příběhy z korespondenčních seminářů
158 Kč
12 309 411 036 Tabulky pro ZŠ (Běloun a kol.)
117 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
24
Název učebnice
Cena
1 050 059 391 Přehled matematiky pro ZŠ - 2. stupeň, (E. Kučinová)
155 Kč
1 050 056 431 Přijímací zkoušky na SŠ z matematiky
137 Kč
1 050 057 491 Matematická cvičení s diferencovaným zadáním 6. 9. ročník
103 Kč
1 050 059 811 Sbírka úloh z matematiky 6. ročník (Trejbal)
97 Kč
1 050 059 821 Sbírka úloh z matematiky 7. ročník (Trejbal)
147 Kč
1 050 059 831 Sbírka úloh z matematiky 8. ročník (Trejbal)
147 Kč
1 050 059 841 Sbírka úloh z matematiky 9. ročník (Trejbal)
147 Kč
Obj. ks
DĚJEPIS
6. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 206 030 Dějepis 6. ročník - učebnice
10 206 031 Dějepis 6. ročník - pracovní sešit
Cena
102 Kč
38 Kč
10 206 028 Dějepis 6. ročník - nový
160 Kč
10 206 079 Dějepis 6. ročník s komentářem pro učitele - nový
184 Kč
10 206 029 Dějepis 6očník - pracovní sešit - nový
Obj. ks
54 Kč
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 316 022 Dějepis 6. ročník - Pravěk a starověk
Cena
Obj. ks
186 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 514 113 Dějepis 6. ročník - Pravěk a středověk (Válková) učebnice
1 050 567 013 Dějepis 6. ročník - pracovní sešit (Parkan)
1 050 057 881 MP - Dějepis 6. ročník (Válková, Parkan)
Cena
Obj. ks
137 Kč
79 Kč
133 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 502 870 Dějepis 6. ročník - učebnice
12 503 099 Dějepis 6. ročník - pracovní sešit
12 502 697 MP - Dějepis 6. ročník
Cena
Obj. ks
159 Kč
77 Kč
399 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 640 Dějepis 6. ročník - Pravěk a starověk - učebnice
Cena
Obj. ks
129 Kč
1 040 642 Dějepis 6. ročník - Pravěk a starověk - pracovní sešit
69 Kč
1 040 641 Časová přímka - Dějepis 6. roočník
17 Kč
25
DIALOG
Číslo
Název učebnice
1 270 408 Dějiny pravěku a starověku - učebnice
Cena
Obj. ks
249 Kč
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
11 901 493 Dějiny pravěku a starověkého Orientu (Augusta,
Honzák)
Cena
Obj. ks
99 Kč
11 901 494 Dějiny starověkého Řecka a Říma (Augusta, Honzák)
149 Kč
11 901 615 Dějiny pravěku a star. Orientu, Dějiny starov. Řecka a
Říma - pracovní sešit
59 Kč
7. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 207 030 Dějepis 7. ročník - učebnice - nová
10 207 031 Dějepis 7. ročník - pracovní sešit - nový
Cena
Obj. ks
146 Kč
44 Kč
10 207 069 MP - Dějepis 7. ročník - doprodej
135 Kč
10 207 070 MP - Dějepis 7. ročník - nová
166 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 058 371 Dějepis 7. ročník Středověk a raný novověk
1 050 058 381 Dějepis 7. ročník - pracovní sešit (Parkan)
1 050 058 391 MP - Dějepis 7. ročník (Válková, Parkan)
Cena
Obj. ks
147 Kč
79 Kč
133 Kč
DIALOG
Číslo
Název učebnice
1 270 412 Dějiny středověku - učebnice
Cena
Obj. ks
249 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 576 Dějepis 7. ročník - učebnice
12 503 578 Dějepis 7. ročník - pracovní sešit
12 503 577
26
MP - Dějepis 7. ročník
Cena
159 Kč
77 Kč
319 Kč
Obj. ks
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 740 Dějepis 7. ročník Středověk a raný novověk učebnice
Cena
Obj. ks
129 Kč
1 040 742 Dějepis 7. ročník Středověk, počátky novověku pracovní sešit
69 Kč
1 040 741 Časová přímka - Dějepis 7. ročník
17 Kč
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 317 023 Dějepis 7. ročník - Středověk a raný novověk
Cena
Obj. ks
186 Kč
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
Cena
11 901 511 Dějiny středověku a raného novověku 1. díl
(Picková, Kubů)
99 Kč
11 901 512 Dějiny středověku a raného novověku 2. díl
(Augusta, Picková, Kubů)
99 Kč
11 901 513 Dějiny středověku a raného novověku 3. díl
(Augusta, Beneš)
99 Kč
11 901 622 Dějiny středověku a raného novověku (Augusta,
Beneš) - pracovní sešit
59 Kč
11 902 027 České země za vlády Přemyslovců a Lucemburků 7.
ročník
69 Kč
Obj. ks
8. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 208 028 Dějepis 8. ročník - učebnice - nové vydání
10 208 029 Dějepis 8. ročník - pracovní sešit
10 208 079 Dějepis 8. ročník - s komentářem pro učitele
Cena
Obj. ks
146 Kč
38 Kč
166 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 840 Dějepis 8. ročník Novověk - učebnice
Cena
Obj. ks
129 Kč
1 040 842 Dějepis 8. ročník - Novověk - pracovní sešit
69 Kč
1 040 841 Časová přímka - Dějepis 8. ročník
17 Kč
27
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 318 021 Dějepis 8. ročník (od r. 1648 do r. 1918)
Cena
Obj. ks
186 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 058 831 Dějepis 8. ročník Novověk - učebnice (Válková)
1 050 058 841 Dějepis 8. ročník - pracovní sešit (Parkan)
1 050 058 851 MP - Dějepis 8. ročník (Válková, Parkan)
Cena
Obj. ks
147 Kč
79 Kč
143 Kč
DIALOG
Číslo
Název učebnice
1 270 415 Dějiny novověku - učebnice
Cena
Obj. ks
249 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 579
Dějepis 8. ročník - učebnice
12 503 581
Dějepis 8. ročník - pracovní sešit
12 503 580
MP - Dějepis 8. ročník
Cena
Obj. ks
159 Kč
77 Kč
319 Kč
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
Cena
11 901 514 Dějiny novověku 1. díl (Augusta a kol.)
109 Kč
11 901 515 Dějiny novověku 2. díl (Augusta a kol.)
109 Kč
11 901 628 Dějiny novověku - pracovní sešit (Augusta a kol.)
59 Kč
11 902 028 České země za vlády Habsburků 8. ročník
69 Kč
Obj. ks
PANSOFIA
Číslo
Název učebnice
Cena
1 180 000 163 Dějepis hravě, novověk - pracovní sešit
65 Kč
1 180 001 631
21 Kč
MP - Dějepis hravě, novověk (Vítková, Kučavová)
Obj. ks
9. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 209 028 Dějepis 9. ročník - učebnice
10 209 029 Dějepis 9. ročník - pracovní sešit
28
Cena
146 Kč
38 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
10 209 079 Dějepis 9. ročník - učebnice s komentářem pro
učitele
10 209 080 MP - dějepis 9. ročník - doprodej
Cena
Obj. ks
166 Kč
55 Kč
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
Cena
11 300 319 024 Dějepis 9. ročník (od r. 1918 do současnosti)
208 Kč
11 303 315 627 Textová příručka k výuce dějepisu (od pravěku po
moder. dějiny)
277 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 059 161 Dějepis 9. ročník - Nejnovější dějiny - učebnice
(Válková)
1 050 059 171 Dějepis 9. ročník - pracovní sešit (Parkan)
1 050 059 181 MP - Dějepis 9. ročník (Válková, Parkan)
Cena
Obj. ks
147 Kč
79,00 Kč
169 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 940 Dějepis 9. ročník Novověk, moderní dějiny - učebnice
129 Kč
1 040 942 Dějepis 9. ročník - Novověk, moderní dějiny - pracovní sešit
69 Kč
1 040 941 Časová přímka - Dějepis 9. ročník
17 Kč
Obj. ks
DIALOG
Číslo
Název učebnice
Cena
1 270 416 Dějiny 20. století - učebnice
249 Kč
1 270 910 Hlasy XX. století - CD s hlasy nejvýznačnějších
politiků
199 Kč
Obj. ks
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 753
Dějepis 9. ročník - učebnice
12 503 754
Dějepis 9. ročník - pracovní sešit
12 503 755
MP - Dějepis 9. ročník
Cena
Obj. ks
159 Kč
77 Kč
299 Kč
29
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
Cena
11 901 625 Dějiny moderní doby - 1. díl (Pečenka)
119 Kč
11 901 626 Dějiny moderní doby - 2. díl (Luňák)
119 Kč
11 902 009 Dějiny moderní doby (Pečenka) - pracovní sešit
69 Kč
11 902 029 České země ve 20. století 9. ročník
79 Kč
Obj. ks
DĚJEPISNÉ SEŠITOVÉ ATLASY,
NÁSTĚNNÉ MAPY
2. stupeň
KARTOGRAFIE
Edice Dějiny trochu jinak
Číslo
Název učebnice
Cena
10 707 217 Doba knížete Václava (10. století)
69 Kč
10 707 224 Doba knížete Břetislava (11. století)
69 Kč
10 707 231 Doba knížete (a krále) Vladislava II. (12. století)
69 Kč
10 707 248 Doba krále Přemysla Otakara II. (13. století)
69 Kč
10 707 255 Doba krále Karla IV. (14. století)
69 Kč
Obj. ks
Školní dějepisné atlasy
Číslo
Název učebnice
10 703 431 Atlas světových dějin - 1. díl - pravěk - středověk
129 Kč
10 703 448 Atlas světových dějin - 2. díl - středověk - novověk
129 Kč
10 705 015 Atlas českých dějin - 1. díl (do r. 1618)
199 Kč
10 705 432 Atlas českých dějin - 2. díl (do r. 1618)
199 Kč
10 703 400 Pravěk, Starověk - dějepisný atlas
129 Kč
10 703 721 Středověk - dějepisný atlas
129 Kč
10 704 114 Novověk I. - dějepisný atlas
129 Kč
10 704 704 Novověk II. - dějepisný atlas
129 Kč
10 705 763 MP - Novověk II.
10 706 845 Dějiny 20. století - dějepisný atlas
10 707 582 České dějiny - stručný přehled
30
Cena
29 Kč
149 Kč
59 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
Cena
10 708 818 Školní atlas českých dějin 2006
Obj. ks
169 Kč
PŘÍRODOPIS
6. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 206 040 Přírodopis 6. ročník - učebnice - doprodej
Cena
130 Kč
10 206 041 Přírodopis 6. ročník - pracovní sešit - doprodej
38 Kč
10 206 080
44 Kč
MP - Přírodopis 6. ročník - doprodej
Obj. ks
Nová řada učebnic
Číslo
Název učebnice
Cena
10 206 042 Přírodopis 6.ročník - učebnice + pracovní sešit na CD
250 Kč
10 206 043 Přírodopis 6. ročník - Rostliny - nový
120 Kč
10 206 044 Přírodopis 6. ročník - Rostliny - pracovní sešit - nový
Obj. ks
48 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 010 244 Ekologický přírodopis 6. ročník - učebnice
103 008 553 Ekologický přírodopis 6. ročník - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
135 Kč
67 Kč
103 001 252 Ekologický přírodopis 6. ročník - DVD - Les
900 Kč
103 001 267 Ekologický přírodopis 6. ročník - DVD - Pole a louka
600 Kč
103 001 268 Ekologický přírodopis 6. ročník - DVD - Voda
600 Kč
103 001 383 Ekologický přírodopis 6. - 9.ročník - DVD - Hory 1, 2
250 Kč
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 526 038 Přírodopis I. - 6. ročník - učebnice (Dobroruka a
kol.)
11 300 596 048 MP - Přírodopis I. - 6. ročník
Cena
Obj. ks
153 Kč
53 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 058 361 Přírodopis 6. ročník - Zoologie a botanika
Cena
Obj. ks
137 Kč
31
JINAN
Číslo
Název učebnice
115 000 066 Přírodopis 6. ročník - učebnice (Kočárek st. a Kočárek
ml.)
Cena
Obj. ks
90 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 502 828 Přírodopis 6. ročník - učebnice Nová generace
12 503 057 Přírodopis 6. ročník - pracovní sešit Nová generace
12 502 689 MP - Přírodopis 6. ročník Nová generace
Cena
Obj. ks
155 Kč
77 Kč
299 Kč
12 503 097 Člověk a příroda - Energie
49 Kč
12 503 098 Člověk a příroda - Informace a komunikace
49 Kč
12 503 096 Člověk a příroda - Půda
49 Kč
12 503 093 Člověk a příroda - Voda
49 Kč
12 503 094 Člověk a příroda - Vzduch
49 Kč
12 503 095 Člověk a příroda - Zdraví
49 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 630 Přírodopis 6. ročočník - 1. díl - Obecný úvod učebnice
78 Kč
1 040 632 Přírodopis 6. ročočník - 1. díl - Obecný úvod pracovní sešit
39 Kč
1 040 631 Přírodopis 6. ročník - 2. díl - Bezobratlí živočichové
- učebnice
78 Kč
1 040 633 Přírodopis 6. ročník - 2. díl - Bezobratlí živočichové pracovní sešit
39 Kč
Obj. ks
ČESKÁ GEOGR. SPOL.
Číslo
Název učebnice
1 060 706 510 Přírodopis 6. ročník - učebnice
Cena
Obj. ks
60 Kč
7. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 207 040 Přírodopis 7. ročník - učebnice - doprodej
10 207 041 Přírodopis 7. ročník - pracovní sešit - doprodej
32
Cena
104 Kč
38 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
10 207 080 MP - Přírodopis 7. ročník - doprodej
Cena
Obj. ks
44 Kč
Nová řada učebnic
Číslo
Název učebnice
10 207 140 Přírodopis 7. ročník - Živočichové - nový
10 207 141 Přírodopis 7. ročník - Živočichové - pracovní sešit nový
Cena
Obj. ks
160 Kč
54 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 010 254 Ekologický přírodopis 7. ročník - 1. díl - učebnice
125 Kč
103 010 263 Ekologický přírodopis 7. ročník - 2. díl - učebnice
113 Kč
103 000 856 Ekologický přírodopis 7. ročník - pracovní sešit
Obj. ks
67 Kč
103 001 298 MP - Ekologický přírodopis a RVP
135 Kč
103 001 384 Ekologický přírodopis 7. ročník - DVD
Rumiště a lidská sídla 1, 2
300 Kč
103 001 421 Ekologický přírodopis 7. ročník - DVD
Městská zeleň 1, 2
200 Kč
103 001 422 Ekologický přírodopis 7. ročník - DVD
Ekosystémy naší přírody
250 Kč
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 527 039 Přírodopis II. - 7. ročník - učebnice (Dobroruka a
kol.)
Cena
Obj. ks
172 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 058 501 Přírodopis 7. ročník - Zoologie a botanika
Cena
Obj. ks
137 Kč
JINAN
Číslo
Název učebnice
115 000 077 Přírodopis 7. ročník - učebnice (Kočárek st. a Kočárek
ml.)
Cena
Obj. ks
90 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 132 Přírodopis 7. ročník - učebnice Nová generace
Cena
Obj. ks
155 Kč
33
Číslo
Název učebnice
12 503 134 Přírodopis 7. ročník - pracovní sešit Nová generace
12 503 133 MP - Přírodopis 7. ročník Nová generace
Cena
Obj. ks
77 Kč
299 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 730 Přírodopis 7. ročník - 1. díl - Strunatci - učebnice
78 Kč
1 040 732 Přírodopis 7. ročník - 1. díl - Strunatci - pracovní sešit
39 Kč
1 040 731 Přírodopis 7. ročník - 2. díl - Botanika - učebnice
78 Kč
1 040 733 Přírodopis 7. ročník - 2. díl - Botanika - pracovní sešit
39 Kč
Obj. ks
ČESKÁ GEOGR. SPOL.
Číslo
Název učebnice
1 060 707 110 Přírodopis 7. ročník - učebnice
Cena
Obj. ks
70 Kč
8. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 208 040 Přírodopis 8. ročník - učebnice
Cena
Obj. ks
104 Kč
10 208 041 Přírodopis 8. ročník - pracovní sešit
38 Kč
10 208 090 MP - Přírodopis 8. ročník
44 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 010 273 Ekologický přírodopis 8. ročník - učebnice
103 008 572 Ekologický přírodopis 8. ročník - pracovní sešit
103 001 298 MP - Ekologický přírodopis a RVP
Cena
Obj. ks
135 Kč
67 Kč
135 Kč
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 528 046 Přírodopis III. - 8. ročník - učebnice (Dobroruka a
kol.)
11 300 598 056 MP - Přírodopis III. - 8. ročník
34
Cena
155 Kč
67 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 058 801 Přírodopis 8. ročník - Biologie člověka
Cena
Obj. ks
135 Kč
ČESKÁ GEOGR. SPOL.
Číslo
Název učebnice
1 060 706 910 Přírodopis 8. ročník - učebnice
Cena
Obj. ks
60 Kč
JINAN
Číslo
Název učebnice
Cena
115 000 788 Přírodopis 8. ročník - učebnice (Kočárek st., Kočárek
ml.)
90 Kč
115 000 067 Biologie člověka - pracovní sešit (Kočárek st. a Kočárek ml.)
70 Kč
115 000 671 MP - Biologie člověka (Kočárek st. a Kočárek ml.)
32 Kč
Obj. ks
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 509 Přírodopis 8. ročník - učebnice
12 503 511 Přírodopis 8. ročník - pracovní sešit
12 503 510 MP - Přírodopis 8. ročník
Cena
Obj. ks
155 Kč
77 Kč
309 Kč
NOVA ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 830
Přírodopis 8. ročník - učebnice
1 040 832
Přírodopis 8. ročník - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
129 Kč
69 Kč
9. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 209 040 Přírodopis 9. ročník - učebnice
94 Kč
10 209 041 Přírodopis 9. ročník - pracovní sešit
38 Kč
10 209 090 MP - Přírodopis 9. ročník
55 Kč
Obj. ks
35
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 008 543 Ekologický přírodopis 9. ročník - učebnice
103 008 582 Ekologický přírodopis 9. ročník - pracovní sešit
103 001 298 MP - Ekologický přírodopis a RVP
Cena
Obj. ks
135 Kč
67 Kč
135 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 058 811 Přírodopis 9. ročník - Geologie a ekologie
Cena
Obj. ks
137 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 627 Přírodopis 9. ročník - učebnice
12 503 629 Přírodopis 9. ročník - pracovní sešit
12 503 628 MP - Přírodopis 9. ročník
Cena
Obj. ks
155 Kč
77 Kč
319 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 930 Přírodopis 9. ročník - učebnice
1 040 932 Přírodopis 9. ročník - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
129 Kč
69 Kč
JINAN
Číslo
Název učebnice
Cena
115 000 079 Přírodopis 9. ročník - učebnice (Kočárek st., Kočárek
ml.)
90 Kč
115 000 078 Geologie - cvičebnice přírodopisu - pracovní sešit
70 Kč
115 000 781 MP - Geologie (Kočárek st., Kočárek ml.)
23 Kč
Obj. ks
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 529 047 Přírodopis IV. - 9. ročník - učebnice
11 300 599 057 MP - Přírodopis IV. - 9. ročník
36
Cena
155 Kč
99 Kč
Obj. ks
PŘÍRODOPIS (doplněk)
2. stupeň
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 007 964 Základy biologie a ekologie (Kvasničková)
Obj. ks
142 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 056 571 Testy a laboratorní práce z přírodopisu pro ZŠ
1 050 056 471 Seminář a praktikum z přírodopisu
Obj. ks
109 Kč
99 Kč
1 050 056 291 Klíče a návody pro přírodopis (Stoklasa a kol.)
113 Kč
1 050 056 441 Přijímací zkoušky na SŠ z přírodopisu, chemie a fyziky
137 Kč
ČESKÁ GEOGR. SPOL.
Číslo
Název učebnice
Cena
1 060 707 410 Základy přírodopisných znalostí
Obj. ks
147 Kč
PROGRAM NÁSTĚNNÝCH TABULÍ
přírodovědná tématika
SCIENTIA
Uvedené ceny jsou bez závěsných lišt
Číslo
Název učebnice
Cena
11 303 355 601 Krvácení (rozměr 67x96cm š/v)
99 Kč
11 303 355 602 Poranění kostí a kloubu (rozměr 67x96cm š/v)
99 Kč
11 305 520 001 Závěsné lišty k nástěnným obrazům - 58cm
46 Kč
11 305 520 002 Závěsné lišty k nástěnným obrazům - 67cm
46 Kč
11 305 520 003 Závěsné lišty k nástěnným obrazům - 97cm
46 Kč
11 305 525 610 Ryby korálových moří I.
99 Kč
11 305 525 611 Ryby korálových moří II.
Obj. ks
99 Kč
11 305 525 612 Člověk - oběhová soustava
369 Kč
11 305 525 613 Člověk - dýchací soustava
369 Kč
11 305 525 614 Člověk - trávící soustava
369 Kč
37
Číslo
Název učebnice
11 305 525 615 Člověk - vylučovací soustava
369 Kč
11 305 525 617 Naši ptáci - pěvci
199 Kč
11 305 525 618 Oblíbená plemena psů z celého světa
99 Kč
11 305 525 619 Tropický deštný les
99 Kč
11 305 525 623 Exotické plody (rozměr 67x96cm š/v)
99 Kč
11 305 525 624 Koně z celého světa (rozměr 67x96cm š/v)
99 Kč
11 305 525 626 Sladkovodní ryby střední Evropy
(rozměr 67x96cm š/v)
99 Kč
11 305 525 627 Mořské ryby a paryby (rozměr 67x96cm š/v)
99 Kč
11 305 525 629 Obojživelníci střední Evropy rozměr 67x96cm š/v)
99 Kč
11 305 525 630 Bylinky v kuchyni od A do Z (rozměr 67x96cm š/v)
99 Kč
11 305 525 631 Naše nejběžnější léčivé rostliny
(rozměr 67x96cm š/v)
99 Kč
11 305 525 632 Naše jedovaté rostliny (rozměr 67x96cm š/v)
99 Kč
11 305 525 633 Savci střední Evropy 1 (rozměr 67x96cm š/v)
199 Kč
11 305 525 634 Savci střední Evropy 2 (rozměr 67x96cm š/v)
199 Kč
11 305 525 635 Savci střední Evropy 3 (rozměr 67x96cm š/v)
199 Kč
11 305 525 636 Užitkové rostliny - zemědělské plodiny (rozměr
67x96cm š/v)
99 Kč
11 305 525 637 Naše jehličnany a keře (rozměr 67x96cm š/v)
99 Kč
11 305 525 638 Naše listnaté stromy (rozměr 67x96cm š/v)
99 Kč
11 305 525 640 Plazi střední Evropy
99 Kč
11 305 525 644 Ptakoještěři, ještěroploutví a ryboještěři
(rozměr 67x96cm š/v)
99 Kč
11 305 525 647 Sklípkani (rozměr 67x96cm š/v)
99 Kč
11 305 525 648 Ptáci střední Evropy 1 (rozměr 67x96cm š/v)
199 Kč
11 305 525 649 Ptáci střední Evropy 2 (rozměr 67x96cm š/v)
199 Kč
11 305 525 650 Ptáci střední Evropy 3 (rozměr 67x96cm š/v)
199 Kč
11 305 525 651 Ptáci střední Evropy 4 (rozměr 67x96cm š/v)
199 Kč
11 305 525 652 Ptáci střední Evropy 5 (rozměr 67x96cm š/v)
199 Kč
11 305 525 653 Ptáci střední Evropy 6 (rozměr 67x96cm š/v)
199 Kč
11 305 525 654 Plemena koček (rozměr 67x96cm š/v)
11 305 525 656 Testudines (Želvy), (rozměr 67x96cm š/v)
11 305 525 658 Člověk - pohybová soustava (rozměr 67x96cm š/v)
11 305 525 667 Plemena psů I.
38
Cena
99 Kč
99 Kč
369 Kč
99 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
11 305 525 668 Plemena psů II.
Cena
Obj. ks
99 Kč
STIEFEL
Číslo
Název učebnice
Cena
11 100 750 010 Kočka domácí DUO (+20 A4)
2 280 Kč
11 100 755 010 Od květu k plodu I. MONO (+20 A4)
2 280 Kč
11 100 755 510 Od květu k plodu II. MONO (+20 A4)
2 280 Kč
11 100 760 010 Kostra člověka I. DUO (+20 A4)
2 280 Kč
11 100 761 010 Kostra člověka II. DUO (+20 A4)
2 280 Kč
11 100 762 010 Soustava trávící I. DUO (+20 A4)
2 280 Kč
11 100 763 010 Soustava trávící II. DUO (+20 A4)
2 280 Kč
11 100 764 010 Soustava dýchací DUO (+20 A4)
2 280 Kč
11 100 765 010 Soustava krevního oběhu DUO (+20 A4)
2 280 Kč
Obj.
ks
FYZIKA
6. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 206 033 Fyzika I. - 1. díl
Cena
Obj. ks
68 Kč
10 206 075 Fyzika I. - 1. díl - s komentářem pro učitele
146 Kč
10 206 035 Fyzika I. - 1. díl - pracovní sešit
40 Kč
10 206 036 Fyzika I. - 1. díl - pracovní sešit s komentářem
84 Kč
10 206 034 Fyzika I. - 2. díl
68 Kč
10 206 076 Fyzika I. - 2. díl - s komentářem pro učitele
146 Kč
10 206 037 Fyzika I. - 2. díl - pracovní sešit
32 Kč
10 206 038 Fyzika I. - 2. díl - pracovní sešit s komentářem
84 Kč
PROMETHEUS
Číslo
Název učebnice
12 309 811 292 Fyzika 6. ropčník - učebnice (Kolářová, Bohuněk)
12 309 411 054 Fyzika 6. ročník - pracovní sešit (Bohuněk)
Cena
Obj. ks
134 Kč
72 Kč
39
Číslo
Název učebnice
Cena
12 300 011 332 Fyzika 6. ročník a víceletá Gym. - učebnice
(Macháček)
159 Kč
12 309 411 059 Fyzika 6. ročník - pracovní sešit (Macháček)
72 Kč
12 300 111 384 Fyzika 6. ročník - Tematické prověrky z učiva fyziky
82 Kč
Obj. ks
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 502 880 Fyzika 6. ročník - učebnice
12 503 069 Fyzika 6. ročník - pracovní sešit
12 502 691 MP - Fyzika 6. ročník
Cena
Obj. ks
159 Kč
77 Kč
329 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 057 831 Fyzika I. - Fyzikální veličiny - učebnice
1 050 058 651 MP - Fyzika I.
Cena
Obj. ks
109 Kč
57 Kč
1 050 057 841 Fyzika II. - Síla a její účinky - učebnice
1 050 058 821 MP Fyzika II.
109 Kč
79 Kč
7. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 207 033 Fyzika II. - 1. díl
Cena
Obj. ks
68 Kč
10 207 075 Fyzika II. - 1. díl - s komentářem pro učitele
146 Kč
10 207 035 Fyzika II. - 1. díl - pracovní sešit
40 Kč
10 207 036 Fyzika II. - 1. díl - pracovní sešit s komentářem
84 Kč
10 207 034 Fyzika II. - 2. díl
68 Kč
10 207 076 Fyzika II - 2. díl - s komentářem pro učitele
146 Kč
10 207 037 Fyzika II. - 2. díl - pracovní sešit
32 Kč
10 207 038 Fyzika II. - 2. díl - pracovní sešit s komentářem
84 Kč
SPN
Číslo
40
Název učebnice
Cena
1 050 057 831 Fyzika I. - Fyzikální veličiny - učebnice
109 Kč
1 050 057 841 Fyzika II. - Síla a její účinky - učebnice
109 Kč
1 050 057 851 Fyzika III. - Mechanika, světelné děje - učebnice
109 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
1 050 058 931 MP - Fyzika III.
Cena
Obj. ks
113 Kč
PROMETHEUS
Číslo
Název učebnice
12 309 811 293 Fyzika 7. ročník - učebnice (Kolářová, Bohuněk)
12 309 411 055 Fyzika 7. ročník - pracovní sešit (Bohuněk)
12 300 111 340 Fyzika 7. ročník a víceletá Gym. - učebnice (Macháček)
Cena
Obj. ks
138 Kč
75 Kč
159 Kč
12 309 411 060 Fyzika 7. ročník - pracovní sešit (Macháček)
72 Kč
12 300 111 385 Fyzika 7. ročník - Tematické prověrky z učiva fyziky
80 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 446 Fyzika 7. ročník - učebnice
12 503 447 Fyzika 7. ročník - pracovní sešit
12 503 448
MP - Fyzika 7. ročník
Cena
Obj. ks
159 Kč
77 Kč
329 Kč
8. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 208 033 Fyzika III. - 1. díl
Cena
Obj. ks
88 Kč
10 208 075 Fyzika III. - 1. díl - s komentářem pro učitele
146 Kč
10 208 035 Fyzika III. - 1. díl - pracovní sešit
48 Kč
10 208 036 Fyzika III. - 1. díl - pracovní sešit s komentářem
84 Kč
10 208 034 Fyzika III. - 2. díl
88 Kč
10 208 076 Fyzika III. - 2. díl - s komentářem pro učitele
146 Kč
10 208 037 Fyzika III. - 2. díl - pracovní sešit
48 Kč
10 208 038 Fyzika III. - 2. díl - pracovní sešit s komentářem
84 Kč
PROMETHEUS
Číslo
Název učebnice
12 309 811 294 Fyzika 8. ročník - učebnice (Kolářová, Bohuněk)
12 309 411 056 Fyzika 8. ročník - pracovní sešit (Bohuněk)
12 300 111 341 Fyzika 8. ročník - učebnice (Macháček)
12 309 411 061 Fyzika 8. ročník - pracovní sešit (Macháček)
Cena
Obj. ks
134 Kč
73 Kč
159 Kč
72 Kč
41
Číslo
Název učebnice
12 300 111 386 Fyzika 8. ročník - Tematické prověrky z učiva fyziky
Cena
Obj. ks
82 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 059 121 Fyzika IV. - Elektromagnetické děje - učebnice
1 050 059 141 MP - Fyzika IV.
Cena
Obj. ks
109 Kč
79 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 537 Fyzika 8. ročník - učebnice
12 503 538 Fyzika 8. ročník - pracovní sešit
12 503 539 MP - Fyzika 8. ročník
Cena
Obj. ks
159 Kč
77 Kč
329 Kč
9. ročník
PROMETHEUS
Číslo
Název učebnice
12 309 411 063 Fyzika 9. ročník - učebnice (Kolářová, Bohuněk)
12 309 611 221 Fyzika 9. ročník - pracovní sešit (Bohuněk)
12 309 811 309 Fyzika 9. ročník - učebnice (Macháček)
Cena
Obj. ks
138 Kč
78 Kč
159 Kč
12 309 611 219 Fyzika 9. ročník - pracovní sešit (Macháček)
72 Kč
12 300 111 387 Fyzika 9. ročník - Tematické prověrky z učiva fyziky
82 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 647 Fyzika 9. ročník - učebnice
12 503 649 Fyzika 9. ročník - pracovní sešit
12 503 648 MP - Fyzika 9. ročník
Cena
Obj. ks
159 Kč
77 Kč
329 Kč
SPN
Číslo
42
Název učebnice
Cena
1 050 059 131 Fyzika V. - Energie - učebnice
109 Kč
1 050 059 151 MP - Fyzika V.
132 Kč
1 050 059 601 Fyzika VI. - Zvukové jevy - vesmír - učebnice
113 Kč
1 050 059 611 MP - Fyzika VI.
132 Kč
Obj. ks
FYZIKA (doplněk)
2. stupeň
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 056 541 Seminář a praktikum z fyziky
111 Kč
1 050 056 441 Přijímací zkoušky na SŠ z přírodopisu, chemie a
fyziky
137 Kč
1 050 056 951 Sbírka úloh z fyziky - včetně řešení a testů
149 Kč
Obj. ks
PROMETHEUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 309 411 064 Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ - 1. díl (Bohuněk)
100 Kč
12 309 411 065 Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ - 2. díl (Bohuněk)
100 Kč
12 309 411 066 Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ - 3. díl (Bohuněk)
100 Kč
12 300 511 395 Příručka učitele fyziky na ZŠ s náměty pro tvorbu
ŠVP
316 Kč
Obj. ks
STIEFEL
Číslo
Název učebnice
Cena
Obj. ks
11 100 803 110 Mechanika tuhého tělesa I. (2v1, +20 A4)
2 280 Kč
11 100 803 210 Mechanika tuhého tělesa II. (2v1, +20 A4)
2 280 Kč
11 100 803 010 Fyzikální veličiny a jednotky DUO (+20 A4)
2 280 Kč
ZEMĚPIS
6. ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
Cena
101 092 901 Zeměpis 6. ročník - Vesmír - mapa - učebnice
25 Kč
101 092 903 Zeměpis 6. ročník - Krajinná sféra I. - učebnice
25 Kč
101 092 904 Zeměpis 6. ročník - Krajinná sféra II. - učebnice
25 Kč
101 092 902 Zeměpis 6. - 7. ročník - Světový oceán, Evropa
(Chalupa a kol.)
25 Kč
101 092 905 Zeměpis 6. - 7. ročník - Světadíly - učebnice
25 Kč
Obj. ks
43
Číslo
Název učebnice
101 092 908 Letem světem k zeměpisům
101 092 930 Zeměpis ALTER 2. stupeň - Příručka k učebnicím
101 092 950 Zeměpis - Společenské složky krajiny
Cena
Obj. ks
25 Kč
zdarma
25 Kč
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 206 045 Zeměpis 1 - Fyzický zeměpis - učebnice
10 206 100 Zeměpis 1 - Fyzický zeměpis - učebnice s
komentářem
10 206 046 Zeměpis 1 - Fyzický zeměpis - pracovní sešit
10 206 047 Zeměpis 2 - Světadíly 1 - učebnice
10 206 110 Zeměpis 2 - Světadíly 1 - učebnice s komentářem pro
učitele
10 206 048 Zeměpis 2 - Světadíly 1 - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
90 Kč
132 Kč
48 Kč
68 Kč
110 Kč
48 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 008 522 Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy 6. - 7. ročník pracovní sešit
63 Kč
103 001 030 Planeta země 6. - 7. ročník - pracovní sešit
(Brychtová)
63 Kč
103 003 752 MP - Zeměpis 6. - 7. ročník
57 Kč
103 001 242 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelné
pohromy
67 Kč
Obj. ks
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 502 860 Zeměpis 6. ročník - učebnice Nová generace
12 503 654 Zeměpis 6. ročník - pracovní sešit Nová generace
12 503 669 MP - Zeměpis 6. ročník Nová generace
Cena
Obj. ks
155 Kč
77 Kč
319 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
44
Název učebnice
Cena
1 040 675 Zeměpis 6. ročník - 1. díl - Vstupte na planetu Zemi učebnice
78 Kč
1 040 677 Zeměpis 6. ročník - 1. díl - Vstupte na planetu Zemi pracovní sešit
39 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
Cena
Obj. ks
1 040 676 Zeměpis 6. ročník - 2. díl - Přírodní obraz Země učebnice
78 Kč
1 040 678 Zeměpis 6. ročník - 2. díl - Přírodní obraz Země pracovní sešit
39 Kč
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 536 029 Mapy - příroda - životní prostředí - učebnice
Cena
Obj. ks
96 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 506 413 Zeměpis 6. ročník - Planeta Země - učebnice
1 050 059 371 Zeměpis 6. ročník - Planeta Země - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
137 Kč
79 Kč
ČESKÁ GEOGR. SPOL.
Číslo
Název učebnice
1 060 703 130 Přírodní prostředí Země
Cena
Obj. ks
137 Kč
1 060 701 030 Zeměpis světa 1
99 Kč
1 060 701 130 Zeměpis světa 2
113 Kč
1 060 701 230 Zeměpis světa 3
113 Kč
Metodické příručky pro učitele lze stáhnout na www.ncgs.cz
Číslo
Název učebnice
1 060 704 410 Přírodní prostředí - pracovní sešit
1 060 706 710 Zeměpis světa - Kontinenty - pracovní sešit
1 060 706 610 Zeměpis světa - Evropa - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
29 Kč
internet
29 Kč
7.ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
101 092 905 Zeměpis 6. - 7. ročník - Světadíly - učebnice
101 092 930 Příručka k učebnicím zeměpisu ALTER 2. stupeň
101 092 902 Zeměpis 7. ročník - Světový oceán - Evropa (Chalupa
a kol.)
Cena
Obj. ks
25 Kč
zdarma
25 Kč
45
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 207 045 Zeměpis 3 - Světadíly 2 - učebnice
134 Kč
10 207 100 Zeměpis 3 - Světadíly 2 - učebnice s komentářem pro
učitele
176 Kč
10 207 046 Zeměpis 3 - Světadíly 2 - pracovní sešit
Obj. ks
48 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 008 522 Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy 6. - 7. ročník - pracovní sešit
63 Kč
103 001 030 Planeta země 6. a 7. ročník - pracovní sešit
(Brychtová)
63 Kč
103 003 752 MP - Zeměpis 6. - 7. ročník
57 Kč
103 001 242 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelné
pohromy
67 Kč
Obj. ks
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 143 Zeměpis 7. ročník - učebnice Nová generace
12 503 144 Zeměpis 7. ročník - pracovní sešit Nová generace
12 503 145 MP - Zeměpis 7. ročník
Cena
Obj. ks
155 Kč
77 Kč
319 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 775 Zeměpis 7. ročník - 1. díl - Amerika, Afrika - učebnice
78 Kč
1 040 777 Zeměpis 7. ročník - 1. díl - Amerika, Afrika - pracovní
sešit
39 Kč
1 040 776 Zeměpis 7. ročník - 2. díl - Asie, Austrálie a Oceánie,
Antarktida - učebnice
78 Kč
1 040 778 Zeměpis 7. ročník - 2. díl - Asie, Austrálie a Oceánie,
Antarktida - pracovní sešit
39 Kč
Obj. ks
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 536 029 Mapy - příroda - životní prostředí - učebnice
46
Cena
96 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 516 512 Zeměpis 7. ročník - Zeměpis světa - učebnice
1 050 059 381 Zeměpis 7. ročník - Zeměpis světa - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
137 Kč
79 Kč
ČESKÁ GEOGR. SPOL.
Číslo
Název učebnice
1 060 703 130 Přírodní prostředí Země
Cena
Obj. ks
137 Kč
1 060 701 030 Zeměpis světa 1
99 Kč
1 060 701 130 Zeměpis světa 2
113 Kč
1 060 701 230 Zeměpis světa 3
113 Kč
Metodické příručky pro učitele lze stáhnout na www.ncgs.cz
Číslo
Název učebnice
1 060 704 410 Přírodní prostředí - pracovní sešit
1 060 706 710 Zeměpis světa - Kontinenty - pracovní sešit
1 060 706 610 Zeměpis světa - Evropa - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
29 Kč
internet
29 Kč
8.ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
Cena
101 092 950 Zeměpis 8. ročník - Společenské složky krajiny a
politická mapa světa
25 Kč
101 092 930 Příručka k učebnicím zeměpisu ALTER 2. stupeň
zdarma
101 092 964 Zeměpis 8. ročník - CD - jednouživatelská verze
25 Kč
101 093 964 Zeměpis 8. ročník - CD - multilicence
50 Kč
Obj. ks
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 208 045 Zeměpis 4 - Česká republika - učebnice
124 Kč
10 208 120 Zeměpis 4 - Česká republika - učebnice s komentářem
154 Kč
10 208 046 Zeměpis 4 - Česká republika - pracovní sešit
Obj. ks
48 Kč
47
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 000 879 Společenské a hospodářské složky krajiny - pracovní
sešit
63 Kč
103 009 643 Politická mapa dnešního světa
75 Kč
103 010 314 Zeměpis České republiky 8. - 9. ročník (Holeček a kol.)
125 Kč
103 000 880 Zeměpis České republiky 8. - 9. ročník - pracovní sešit
63 Kč
103 001 242 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelné
pohromy
67 Kč
Obj. ks
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 558 Zeměpis 8. ročník - učebnice
12 503 559 Zeměpis 8. ročník - pracovní sešit
12 503 560 MP - Zeměpis 8. ročník
Cena
Obj. ks
155 Kč
77 Kč
319 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 875 Zeměpis 8. ročník - 1. díl - Evropa - učebnice
78 Kč
1 040 877 Zeměpis 8. ročník - 1. díl - Evropa - pracovní sešit
39 Kč
1 040 876 Zeměpis 8. ročník - 2. díl - Česká republika - učebnice
78 Kč
1 040 878 Zeměpis 8. ročník - 2. díl - Česká republika - pracovní
sešit
39 Kč
Obj. ks
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 538 018 Česká republika - učebnice
11 300 530 619 Geografické tabulky
Cena
Obj. ks
162 Kč
99 Kč
SPN
Číslo
48
Název učebnice
Cena
1 050 058 901 Zeměpis 8. ročník - Lidé a hospodářství - učebnice
133 Kč
1 050 058 921 Zeměpis 8. ročník - Lidé a hospodářství - pracovní
sešit
79 Kč
Obj. ks
ČESKÁ GEOGR. SPOL.
Učebnice pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií
Číslo
Název učebnice
Cena
Obj. ks
1 060 701 330 Zeměpis naší vlasti
129 Kč
1 060 703 630 Současný svět
145 Kč
Metodické příručky pro učitele lze stáhnout na www.ncgs.cz
Číslo
Název učebnice
Cena
Obj. ks
1 060 704 310 Praktický zeměpis - pracovní sešit
29 Kč
1 060 707 310 Současný svět - pracovní sešit
29 Kč
1 060 706 010 Zeměpis naší vlasti - pracovní sešit
29 Kč
9.ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 209 045 Zeměpis 5 - Hospodářství a společnost
86 Kč
10 209 046 Zeměpis 5 - Hospodářství a společnost - pracovní
sešit
48 Kč
10 209 120 Zeměpis 5 - Hospodářství a společnost s komentářem
Obj. ks
132 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 000 879 Společenské a hospodářské složky krajiny - pracovní
sešit
63 Kč
103 009 643 Zeměpis 8. a 9. ročník - Politická mapa dnešního
světa
75 Kč
103 010 314 Zeměpis České republiky
Obj. ks
125 Kč
103 000 880 Zeměpis České republiky - pracovní sešit
63 Kč
103 001 242 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelné
pohromy
67 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 635 Zeměpis 9. ročník - učebnice
12 503 637 Zeměpis 9. ročník - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
155 Kč
77 Kč
12 503 636 MP - Zeměpis 9. ročník
319 Kč
12 503 681 Život v našem regionu - samostatná učebnice
135 Kč
49
Číslo
Název učebnice
12 503 567 MP - Život v našem regionu
Cena
Obj. ks
219 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 975 Zeměpis 9. ročník - Lidé a hospodářství - učebnice
129 Kč
1 040 977 Zeměpis 9. ročník - Lidé a hospodářství - pracovní
sešit
69 Kč
Obj. ks
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 538 018 Česká republika - učebnice
11 300 530 619 Geografické tabulky
Cena
Obj. ks
162 Kč
99 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 058 891
Zeměpis 9. ročník - Česká republika -učebnice
1 050 058 911
Zeměpis 9. ročník - Česká republika - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
139 Kč
79 Kč
ČESKÁ GEOGR. SPOL.
Učebnice pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií
Číslo
Název učebnice
Cena
1 060 701 330 Zeměpis naší vlasti
129 Kč
1 060 703 630 Současný svět
145 Kč
Obj. ks
Metodické příručky pro učitele lze stáhnout na www.ncgs.cz
Číslo
50
Název učebnice
Cena
1 060 704 310 Praktický zeměpis - pracovní sešit
29 Kč
1 060 707 310 Současný svět - pracovní sešit
29 Kč
1 060 706 010 Zeměpis naší vlasti - pracovní sešit
29 Kč
Obj. ks
ZEMĚPIS (doplněk)
2. stupeň
ČESKÁ GEOGR. SPOL.
Číslo
Název učebnice
1 060 704 520 Základy zeměpisných znalostí (příručka pro učitele
a žáky) - 2. vydání
1 060 706 310 Poznáváme svět v číslech
Cena
Obj. ks
125 Kč
39 Kč
OBČANSKÁ VÝCHOVA
6. ročník
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 009 652 Občanská výchova I. - učebnice 6. a 7. ročník
105 Kč
103 001 241 Ochrana člověka za mimořádných událostí Sebeobrana a vzájemná pomoc
67 Kč
103 000 484 Slovníček vybraných pojmů k občanské výchově
(Staněk)
45 Kč
103 001 423 Interkulturní komunikace ve škole (Janebová a kol.)
103 001 111 MP - Výchova k občanství 6. - 9. ročník
Obj. ks
150 Kč
69 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 052 641 Občanská výchova 6. ročník (Dudák a kol.)
Cena
Obj. ks
105 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 502 850 Občanská výchova 6. ročník - učebnice Nová
generace
109 Kč
12 502 695
269 Kč
MP - Občanská výchova 6. ročník Nová generace
Obj. ks
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 690 Výchova k občanství 6. ročník
Cena
Obj. ks
99 Kč
51
Číslo
Název učebnice
1 040 090 jak se zachovat když... - učebnice
Cena
Obj. ks
99 Kč
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
11 901 522 Občanská výchova 6. ročník (Valenta)
Cena
Obj. ks
119 Kč
7. ročník
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 009 652 Občanská výchova I. - učebnice 6. - 7. ročník
Cena
Obj. ks
105 Kč
103 000 484 Slovníček vybraných pojmů k občanské výchově
(Staněk)
45 Kč
103 001 241 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Sebeobrana a vzájemná pomoc
67 Kč
103 001 111 MP - Výchova k občanství 6. - 9. ročník
69 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 052 651 Občanská výchova 7. ročník (Dudák a kol.)
Cena
Obj. ks
105 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 503 058 Občanská výchova 7. ročník - učebnice Nová
generace
109 Kč
12 503 059 MP - Občanská výchova 7. ročník Nová generace
269 Kč
Obj. ks
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
1 040 790
Název učebnice
Výchova k občanství 7. ročník
Cena
Obj. ks
99 Kč
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
11 901 571 Občanská výchova 7. ročník (Valenta)
52
Cena
119 Kč
Obj. ks
8. ročník
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 000 484 Slovníček vybraných pojmů k občanské výchově
(Staněk)
45 Kč
103 001 241 Ochrana člověka za mimořádných událostí Sebeobrana a vzájemná pomoc
67 Kč
103 001 111 MP - Výchova k občanství 6. - 9. ročník
69 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 052 661 Občanská výchova 8. ročník (Dudák a kol.)
Cena
Obj. ks
105 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 503 439 Občanská a rodinná výchova 8. ročník - učebnice
109 Kč
12 503 440
269 Kč
MP - Občanská a rodinná výchova 8. ročník
Obj. ks
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 890 Výchova k občanství 8. ročník
Cena
Obj. ks
99 Kč
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
11 901 623 Občanská výchova 8. ročník (Valenta)
Cena
Obj. ks
119 Kč
9. ročník
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 000 484 Slovníček vybraných pojmů k občanské výchově
(Staněk)
45 Kč
103 001 241 Ochrana člověka za mimořádných událostí Sebeobrana a vzájemná pomoc
67 Kč
103 001 111 MP - Výchova k občanství 6. - 9. ročník
69 Kč
Obj. ks
53
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 052 671 Občanská výchova 9. ročník (Dudák a kol.)
105 Kč
1 050 056 451 Přijímací zkoušky na SŠ - všeobecný rozhled
137 Kč
Obj. ks
FRAUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 503 441 Občanská a rodinná výchova 9. ročník - učebnice
Nová generace
109 Kč
12 503 442 MP - Občanská a rodinná výchova 9. ročník Nová
generace
269 Kč
Obj. ks
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
11 901 624 Občanská výchova 9. ročník (Valenta)
Cena
Obj. ks
119 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 990 Výchova k občanství 9. ročník
Cena
Obj. ks
99 Kč
INFORMATIKA
BLUG
Číslo
Název učebnice
Cena
126 020 Práce s počítačem ZŠ - učebnice
99 Kč
126 021 MP - Práce s počítačem ZŠ
35 Kč
Obj. ks
COMPUTER MEDIA
Číslo
54
Název učebnice
Cena
14 101 S počítačem na základní škole
190 Kč
14 102 Word pro školy - učebnice(Navrátil)
110 Kč
14 103 Excel pro školy - učebnice (Navrátil)
170 Kč
14 104 Internet pro školy - učebnice (Navrátil)
120 Kč
14 105 PowerPoint pro školy - učebnice (Navrátil)
170 Kč
14 107 Informatika pro ZŠ 1 - učebnice
166 Kč
14 108 Informatika pro ZŠ 2 - učebnice
166 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
Cena
14 109 Informatika pro ZŠ 3 - učebnice
Obj. ks
166 Kč
COMPUTER PRESS
Číslo
Název učebnice
Cena
14 301 První kroky s počítačem (Dusíková)
129 Kč
14 305 Informatika pro ZŠ - 1. stupeň (Vaníček)
149 Kč
Obj. ks
RODINNÁ VÝCHOVA
2. stupeň
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 008 592 Zdravý životní styl I. - 6. - 7. ročník - učebnice
(Marádová)
113 Kč
103 001 236 Zdravý životní styl 6. - 7. ročník - pracovní sešit
(Marádová)
75 Kč
103 001 295 Zdravý životní styl 6. - 7. ročník - pracovní sešit
(Marádová)
53 Kč
103 006 812 Důvěrně a otevřeně o sexualitě - učebnice (Donát,
Donátová)
103 000 860 Zdravý životní styl II. (Marádová) - učebnice pro 8. a
9. ročník ZŠ
Obj. ks
125 Kč
113,00 Kč
103 001 322 MP - Výchova ke zdraví a ŠVP
102 Kč
103 001 325 Junky a smrt
135 Kč
HUDEBNÍ VÝCHOVA
6. ročník
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 058 021 MP - Hudební výchova na 2. stupni
123 Kč
1 050 524 212 Hudební výchova 6. ročník - učebnice (Charalambidis
a kol.)
113 Kč
Obj. ks
55
Číslo
Název učebnice
1 050 053 741 MP - Hudební výchova 6. ročník (Charalambidis a
kol.)
1 050 052 511 Hudební výchova 6. ročník - CD
Cena
Obj. ks
zdarma
195 Kč
JINAN
Číslo
Název učebnice
115 000 086 Hudební výchova 6. ročník (Štíbrová)
Cena
Obj. ks
80 Kč
7. ročník
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 521 712 Hudební výchova 7. ročník (Charalambidis a kol.)
113 Kč
1 050 053 751 MP - Hudební výchova 7. ročník (Charalambidis a
kol.)
zdarma
1 050 052 521 Hudební výchova 7. ročník - CD
Obj. ks
195Kč
JINAN
Číslo
Název učebnice
115 000 087 Hudební výchova 7. ročník (Brabec)
Cena
Obj. ks
80 Kč
8. ročník
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 521 812 Hudební výchova 8. ročník (Charalambidis a kol.) učebnice
113 Kč
1 050 053 761 MP - Hudební výchova 8. ročník (Charalambidis a
kol.)
95 Kč
1 050 052 531 Hudební výchova 8. ročník - CD
Obj. ks
195 Kč
JINAN
Číslo
Název učebnice
115 000 068 Hudební výchova 8. ročník (Brabec, Štíbrová)
56
Cena
80 Kč
Obj. ks
9. ročník
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 521 912 Hudební výchova 9. ročník (Charalambidis a kol.) učebnice
113 Kč
1 050 053 771 MP - Hudební výchova 9. ročník (Charalambidis a
kol.)
97 Kč
1 050 052 541 Hudební výchova 9. ročník - CD
Obj. ks
195 Kč
JINAN
Číslo
Název učebnice
Cena
115 000 089 Hudební výchova 9. ročník (Brabec J.)
Obj. ks
80 Kč
HUDEBNÍ VÝCHOVA
ZPĚVNÍKY
MUZIKSERVIS
Číslo
Název učebnice
Cena
13 201 Já písnička I. - zpěvník 1. - 4. ročník
110 Kč
13 202 Já písnička II. - zpěvník 5. - 9. ročník
119 Kč
13 203 Já písnička III. - zpěvník
127 Kč
13 204 Já písnička IV. - zpěvník
136 Kč
13 205 Já písnička V. - zpěvník
158 Kč
Obj. ks
OCHRANNA ČLOVĚKA
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
Cena
11 904 060 Povodně - 6. ročník
79 Kč
11 904 070 Požáry - 7. ročník
79 Kč
11 904 080 Havárie - 8. ročník
79 Kč
11 904 090 Od vichřice k zemětřesení - 9. ročník
79 Kč
11 904 099 MP - Ochrana člověka 6. - 9. ročníku
119 Kč
Obj. ks
57
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
2. stupeň
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
103 000 967 Výtvarná výchova 6. - 7. ročník
189 Kč
103 000 910 Výtvarná výchova 8. - 9. ročník
189 Kč
103 000 823 Malý slovník výtvarného umění (Trojan, Mráz)
109 Kč
Obj. ks
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
Cena
11 901 558 Obrazárna v hlavě 3 - výtvarná čítanka 6. ročník
(Šamšula)
149 Kč
11 901 576 Obrazárna v hlavě 4 - výtvarná čítanka 7. ročník
(Šamšula)
149 Kč
11 901 652 Obrazárna v hlavě 5 - výtvarná čítanka 8. ročník
(Šamšula)
149 Kč
11 901 653 Obrazárna v hlavě 6 - výtvarná čítanka 9. ročník
(Šamšula)
149 Kč
11 901 500 Průvodce výtvarným uměním I. - umění pravěku a
starověku
239 Kč
11 901 527 Průvodce výtvarným uměním II. - umění středověku
(Šamšula, Adamec)
239 Kč
11 901 528 Průvodce výtvarným uměním III. - renesance,baroko,romantismus
239 Kč
11 901 501 Průvodce výtvarným uměním IV. - umění 1. pol.0.
stol.
239 Kč
11 901 578 Průvodce výtvarným uměním V. (Bláha, Slavík)
239 Kč
Obj. ks
TOBIÁŠ
Číslo
Název učebnice
135 154 Výtvarná výchova 6. - 7. ročník - CD
58
Cena
200 Kč
Obj. ks
PRAKTICKÉ ČINNOSTI
2. stupeň
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 009 692 Pěstitelství
89 Kč
103 009 702 Práce s technickými materiály
89 Kč
103 009 712 Elektrotechnika kolem nás
Obj. ks
113 Kč
103 009 722 Provoz a údržba domácnosti
89 Kč
103 009 732 Příprava pokrmů
89 Kč
103 012 212 Člověk a Svět práce - příprava na volbu povolání pro
6. - 9. ročník
89 Kč
103 001 259 Práce s počítačem 1 pro 6. - 9. r. ZŠ (Rambousek)
89,00 Kč
103 001 260 Práce s počítačem 2 pro 6. - 9. r. ZŠ (Rambousek)
89,00 Kč
CHEMIE
8. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 208 050 Chemie 1 - učebnice
10 208 100 Chemie 1 - s komentářem pro učitele
Cena
Obj. ks
99 Kč
132 Kč
10 208 051 Chemie 1 - pracovní sešit
32 Kč
10 208 052 Chemie 1 - pracovní sešit s komentářem pro učitele
44 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 001 341 Základy chemie - klíč k úspěšnému studiu - učebnice
včetně CD
113 Kč
103 001 993 Základy chemie I. - učebnice (Beneš a kol.)
135 Kč
103 009 112 Základy chemie I. - pracovní sešit (Beneš a kol.)
75 Kč
103 000 913 Základy chemie - autorská řešení (Beneš a kol.)
55 Kč
103 010 432 Základy praktické chemie I. - učebnice
103 010 443 Základy praktické chemie I. - pracovní sešit
Obj. ks
129 Kč
75 Kč
59
Číslo
Název učebnice
103 001 352 Periodická soustava prvků pro ZŠ - nástěnná tabule
včetně 20ks tabulek A4
103 001 397 Autorská řešení, Základy praktické chemie
Cena
Obj. ks
445 Kč
67 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 486 Chemie 8. ročník - učebnice
12 503 487 Chemie 8. ročník - pracovní sešit
12 503 488 MP - Chemie 8. ročník
Cena
Obj. ks
159 Kč
77 Kč
399 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 880 Chemie 8. ročník - učebnice
Cena
Obj. ks
129 Kč
1 040 882 Chemie 8. ročník - pracovní sešit
69 Kč
1 040 881 Periodická soustava prvků - A4
17 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 520 712 Chemie 8. ročník - učebnice (Čtrnáctová)
Cena
Obj. ks
113 Kč
1 050 053 571 Chemie 8. ročník - pracovní sešit (Čtrnáctová a kol.)
79 Kč
1 050 053 821 MP - k pracovnímu sešitu chemie 8. - 9. ročník
89 Kč
9. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 209 050 Chemie 2 - učebnice
10 209 100 Chemie 2 - s komentářem pro učitele
Cena
Obj. ks
99 Kč
132 Kč
10 209 051 Chemie 2 - pracovní sešit
32 Kč
10 209 052 Chemie 2 - pracovní sešit s komentářem pro učitele
44 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 002 003 Základy chemie II. - učebnice pro ZŠ a nižší ročníky
Gym. ( Beneš a kol.)
103 009 122 Základy chemie II. - pracovní sešit pro ZŠ a nižší
ročníky Gym.
60
Cena
135 Kč
75 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
103 000 913 Základy chemie - autorská řešení (Beneš a kol.)
103 010 452 Základy praktické chemie II. - učebnice
Cena
129 Kč
103 010 463 Základy praktické chemie II. - pracovní sešit
75 Kč
103 001 313 Základy praktické chemie a náš život - pracovní sešit
67 Kč
103 001 243 Ochrana člověka - Havárie radiační a s únikem
nebezpečných látek
63 Kč
103 001 352 Periodická soustava prvků pro ZŠ - nástěnná tabule
včetně 20ks tabulek A4
103 057 906 Lišty k periodické soustavě prvků
Obj. ks
55 Kč
445 Kč
55 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 623 Chemie 9. ročník - učebnice
12 503 625 Chemie 9. ročník - pracovní sešit
12 503 624 MP - Chemie 9. ročník
Cena
Obj. ks
159 Kč
77 Kč
399 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 980 Chemie 9. ročník - učebnice
1 040 982 Chemie 9. ročník - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
129 Kč
69 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 053 581 Chemie 9. ročník - pracovní sešit (Novotný a kol.)
79 Kč
1 050 053 821 MP - Chemii 8. - 9. ročník (Čtrnáctová a kol.)
89 Kč
1 050 056 551 Seminář a praktikum z chemie
113 Kč
1 050 056 441 Přijímací zkoušky na SŠ z přírodopisu, chemie a fyziky
137 Kč
1 050 057 581 Přehled chemie pro ZŠ
153 Kč
1 050 057 901 Periodická soustava prvků pro ZŠ - nástěnná tabule
495 Kč
1 050 057 961 Závěsné lišty k periodické soustavě prvků
1 050 057 941 Periodická soustava prvků stolní A4
Obj. ks
55 Kč
9 Kč
STIEFEL
Číslo
Název učebnice
Cena
11 100 901 010 Oxidy - názvosloví DUO (+20 A5)
2 280 Kč
11 100 900 010 Periodická soustava prvků MONO (+20 A5)
2 280 Kč
Obj. ks
61
Číslo
Název učebnice
11 100 808 010 Hustota látek MONO (+20 A5)
Cena
Obj. ks
2 280 Kč
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
2. stupeň
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 010 472 Technické kreslení
Cena
Obj. ks
89 Kč
FINANČ. GRAMOTNOST
Číslo
Název učebnice
103 001 427 Finanční gramotnost pro 2. stupeň
62
Cena
129 Kč
103 001 428 Finanční gramotnost pro 2. stupeň - pracovní sešit
I. - Peníze
55 Kč
103 001 429 Finanční gramotnost pro 2. stupeň - pracovní sešit
II. - Hospodaření domácnosti
55 Kč
103 001 430 Finanční gramotnost pro 2. stupeň - pracovní sešit
III. - Finanční produkty
55 Kč
Obj. ks
MULTIMEDIÁLNÍ INTERAKTIVNÍ
UČEBNICE
PŘÍRODOPIS
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Školní multilicence
Číslo
Název učebnice
Cena
1 046 301 Přírodopis 6. ročník - I. díl - MIUč Obecný úvod do
přírodopisu
4 490 Kč
1 046 311 Přírodopis 6. ročník - II. díl - MIUč Bezobratlí
živočichové
4 490 Kč
1 047 301 Přírodopis 7. ročník - I. díl - MIUč Strunatci
4 490 Kč
1 047 311 Přírodopis 7. ročník - II. díl - MIUč Botanika
4 490 Kč
1 048 301 Přírodopis 8. ročník - MIUč Biologie člověka
7 990 Kč
1 049 301 Přírodopis 9. ročník - MIUč Geologie a ekologie
7 990 Kč
Obj. ks
DĚJEPIS
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Školní multilicence
Číslo
Název učebnice
Cena
1 046 401 Dějepis 6. ročník - MIUč Pravěk, starověk
7 990 Kč
1 047 401 Dějepis 7. ročník - MIUč Středověk, počátky
novověku
7 990 Kč
1 048 401 Dějepis 8. ročník - MIUč Novověk
7 990 Kč
1 049 401 Dějepis 9. ročník - MIUč Novověk, moderní dějiny
7 990 Kč
Obj. ks
63
ZEMĚPIS
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Školní multilicence
Číslo
Název učebnice
Cena
1 046 751 Zeměpis 6. roník - I. díl - MIUč Vstupte na planetu
Zemi
4 490 Kč
1 046 761 Zeměpis 6. ročník - II. díl - MIUč Přírodní obraz
Země
4 490 Kč
1 046 901 Výchova k občanství 6. ročník - MIUč
7 990 Kč
1 047 751 Zeměpis 7. ročník - I. díl - MIUč Amerika, Afrika
4 490 Kč
1 047 761 Zeměpis 7. ročník - II. díl - MIUč Asie,Austrálie a
Oceánie, Antarktida
4 490 Kč
1 047 901 Výchova k občanství 7. ročník - MIUč
7 990 Kč
1 048 751 Zeměpis 8. ročník - I. díl - MIUč Evropa
4 490 Kč
1 048 761 Zeměpis 8. ročník - II. díl - MIUč Česká republika
4 490 Kč
1 049 751 Zeměpis 9. ročník - MIUč Lidé a hospodářství
7 990 Kč
Obj. ks
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Školní multilicence
Číslo
Název učebnice
Cena
1 046 901 Výchova k občanství 6. ročník - MIUč
7 990 Kč
1 048 901 Výchova k občanství 8. ročník
7 990 Kč
Obj. ks
CHEMIE
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Školní multilicence
Číslo
Název učebnice
1 048 801 Chemie 8. ročník - MIUč Úvod do obecné a anorganické chemie
64
Cena
7 990 Kč
Obj. ks
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
6. ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
Cena
Obj. ks
101 071 104 Český jazyk 6. ročník - I. díl - Učivo o jazyce Máme rádi češtinu
500 Kč
101 071 910 Český jazyk 6. ročník - II. díl - Komunikační a
slohová výchova
500 Kč
101 071 911 Český jazyk 6. ročník - III. díl - Přehledy, tabulky,
rozbory, cvičení - pracovní sešit
500 Kč
101 071 786 Přehledy českého jazyka 3. - 5. ročník a úvod do
6. ročníku
500 Kč
101 071 998 Přehledy českého jazyka pro žáky a studenty
950 Kč
101 071 913 Čítanka 6. ročník
500 Kč
101 071 915 Literární výchova k čítance 6. ročník
500 Kč
7. ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
Cena
101 071 105 Český jazyk 7. ročník - I. díl - Učivo o jazyce Máme rádi češtinu
500 Kč
101 071 917 Český jazyk 7. ročník - II. díl - Komunikační a
slohová výchova
500 Kč
101 071 918 Český jazyk 7. ročník - III. díl - Přehledy, tabulky,
rozbory, cvičení - pracovní sešit
500 Kč
101 071 919 Čítanka 7. ročník
500 Kč
101 071 921 Literární výchova k čítance 7. ročník
500 Kč
Obj. ks
8. ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
Cena
101 071 106 Český jazyk 8. ročník - I. díl - Učivo o jazyce Máme
rádi češtinu
500 Kč
101 071 937 Český jazyk 8. ročník - II. díl - Komunikační a
slohová výchova
500 Kč
Obj. ks
65
Číslo
Název učebnice
Cena
101 071 938 Český jazyk 8 - III. díl: Prac. Sešit - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení
500,00 Kč
101 071 941 Literární výchova k čítance 8
500,00 Kč
Obj. ks
9. ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
Cena
101 071 107 Český jazyk 8. ročník - I. díl - Učivo o jazyce Máme
rádi češtinu
500 Kč
101 071 944 Český jazyk 8. ročník - II. díl - Sdělování a výměna
informací, sloh
500 Kč
101 071 945 Český jazyk 8. ročník - III. díl - Přehledy, tabulky,
rozbory, cvičení - pracovní sešit
500 Kč
Obj. ks
NĚMECKÝ JAZYK
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 001 121 Němčina 6. ročník - učebnice
103 001 122 Němčina 6. ročník - pracovní sešit
Cena
137 Kč
75 Kč
103 001 131 Němčina 6. ročník - audiokazety (soubor 2ks)
209 Kč
103 001 123 Němčina 7. ročník - učebnice
137 Kč
103 001 124 Němčina 7. ročník - pracovní sešit
103 001 125 Němčina 8. ročník - učebnice
103 001 126 Němčina 8. ročník - pracovní sešit
75 Kč
137 Kč
67 Kč
103 001 133 Němčina 8. ročník - audiokazeta
175 Kč
103 001 127 Němčina 9. ročník - učebnice
137 Kč
103 001 128 Němčina 9. ročník - pracovní sešit
Obj. ks
67 Kč
103 001 134 Němčina 9. ročník - audiokazeta
165 Kč
103 001 032 Německá konverzace - Sprechen, Sprechen, Sprechen
119 Kč
JIRCO
Číslo
Název učebnice
116 001 Heute haben wir Deutsch 1 - učebnice
116 002 Heute haben wir Deutsch 1 - pracovní sešit
66
Cena
199 Kč
89 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
Cena
116 004 Heute haben wir Deutsch 1 - audiokazeta
149 Kč
116 041 Heute haben wir Deutsch 1 - CD
249 Kč
116 030 MP - Heute haben wir Deutsch 1
169 Kč
116 005 Heute haben wir Deutsch 2 - učebnice
219 Kč
116 006 Heute haben wir Deutsch 2 - pracovní sešit
89 Kč
116 007 MP - Heute haben wir Deutsch 2
129 Kč
116 009 Heute haben wir Deutsch 3 - učebnice
219 Kč
116 010 Heute haben wir Deutsch 3 - pracovní sešit
89 Kč
116 011 MP - Heute haben wir Deutsch 3
129 Kč
116 013 Heute haben wir Deutsch 4 - učebnice
219 Kč
116 014 Heute haben wir Deutsch 4 - pracovní sešit
89 Kč
116 015 MP - Heute haben wir Deutsch 4
129 Kč
116 017 Heute haben wir Deutsch 5 - učebnice
198 Kč
116 018 Heute haben wir Deutsch 5 - pracovní sešit
116 019 MP - Heute haben wir Deutsch 5
Obj. ks
82 Kč
129 Kč
DIE VIER JAHRESZEITEN AUF DEUTSCH - 4 sešity podle ročních období, texty, úlohy, písničky, hry, obyčeje
116 022 4 roční období - komplet 4 sešitů
357 Kč
116 023 4 roční období - kazeta
139 Kč
116 024 4 roční období - CD
249 Kč
116 025 Folie k procvičování 1. - 2. díl - 80 folií
790 Kč
FRAUS
Řada němčiny - 2. stupeň ZŠ - Spaß Mit Max
Číslo
Název učebnice
Cena
12 502 112 Spaß Mit Max 1 - učebnice
195 Kč
12 502 113 Spaß Mit Max 1 - pracovní sešit
135 Kč
12 502 119 Spaß Mit Max 1 - CD 2ks
359 Kč
12 502 731 Spaß Mit Max 2 - pracovní sešit
135 Kč
12 502 733 Spaß Mit Max 2 - CD 2ks
389 Kč
12 503 146 Spaß Mit Max 3 - učebnice
195 Kč
12 503 147 Spaß Mit Max 3 - pracovní sešit
135 Kč
Obj. ks
67
Číslo
Název učebnice
12 503 150 Spaß Mit Max 3 - CD 2ks
Cena
Obj. ks
399 Kč
Deutsch mit Max
Číslo
Název učebnice
Cena
12 503 568 Deutsch mit Max A1 - 1. díl - učebnice
189 Kč
12 503 640 Deutsch mit Max A1 - 2. díl - učebnice
189 Kč
12 503 569 Deutsch mit Max A1 - 1. díl - pracovní sešit
125 Kč
12 503 642 Deutsch mit Max A1 - 2.díl - pracovní sešit
125 Kč
12 503 518 Deutsch mit Max A1 - 1. díl - CD
429 Kč
12 503 662 Deutsch mit Max A1 - 2. díl - CD
429 Kč
Obj. ks
Prima
Číslo
Název učebnice
Cena
12 500 002 Prima A1 - 1. díl - učebnice
185 Kč
12 500 009 Prima A1 - 2. díl - učebnice
185 Kč
12 500 005 Prima A1 - 1. díl - pracovní sešit
125 Kč
12 500 010 Prima A1 - 2. díl - pracovní sešit
125 Kč
12 587 649 Prima A1 - testy A1 + CD
369 Kč
Obj. ks
TOBIÁŠ
Číslo
Název učebnice
Cena
135 169 Němčina 1/ Deutsch 1 - učebnice
210 Kč
135 171 Němčina 1/ Deutsch 1 - zvukové CD k učebnici
160 Kč
135 173 Němčina 2/ Deutsch 2 - učebnice
210 Kč
135 176 Němčina 2/ Deutsch 2 - zvukové CD k učebnici
160 Kč
135 175 MP - Němčina 2 / Deutsch 2 - k učebnici
120 Kč
Obj. ks
STIEFEL
Nástěnné obrazy pro výuku NJ
Číslo
68
Název učebnice
Cena
11 100 003 021 Deutsch im Uberblick (2v1, +15 A3)
2 690 Kč
11 100 003 014 Das Furworthaus - osobní zájmena DUO (+20 A4)
2 280 Kč
11 100 003 013 Unregelmassige Verben - nepravidelná slovesa
DUO (+20 A4)
2 280 Kč
11 100 003 017 Grundwissen Deutsch I. (2v1, +20 A4)
2 280 Kč
11 100 004 755 Reforma pravopisu/ Německo polit. (2v1)
2 280 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
Cena
11 100 003 016 Das Deutsche Alphabet (2v1, +20 A4)
Obj. ks
2 280 Kč
ANGLICKÝ JAZYK
OXFORD UNIVERSITY PRESS
Řada Chit Chat - Beginner
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 378 260 CHIT CHAT level 1 Class Book
290 Kč
10 904 378 321 CHIT CHAT level 1 Czech Activity book
219 Kč
10 904 378 338 CHIT CHAT level 1 Czech Teachers book
359 Kč
10 904 388 993 CHIT CHAT level 1 CD 2x
557 Kč
10 904 378 307 CHIT CHAT level 1 Flashcards
391 Kč
10 904 378 352 CHIT CHAT level 2 Class Book
290 Kč
10 904 378 468 CHIT CHAT level 2 Czech Activity book
219 Kč
10 904 378 451 CHIT CHAT level 2 Czech Teachers book
359 Kč
10 904 389 006 CHIT CHAT level 2 CD 2x
557 Kč
Obj. ks
Řada Chatterbox - Beginner to elementary
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 324 311 CHATTERBOX 1 PB - učebnice
337 Kč
10 904 324 335 CHATTERBOX 1 TB - česká příručka pro učitele
359 Kč
10 904 324 328 CHATTERBOX 1 AB - pracovní sešit
224 Kč
10 904 324 342 CHATTERBOX 1 - audiokazeta
338 Kč
10 904 324 359 CHATTERBOX 2 PB - učebnice
337 Kč
10 904 324 373 CHATTERBOX 2 TB - příručka pro učitele
359 Kč
10 904 324 366 CHATTERBOX 2 AB - pracovní sešit
224 Kč
10 904 324 397 CHATTERBOX 3 PB - učebnice
337 Kč
10 904 324 410 CHATTERBOX 3 TB - příručka pro učitele
359 Kč
10 904 324 403 CHATTERBOX 3 AB - pracovní sešit
224 Kč
10 904 324 427 CHATTERBOX 3 - audiokazeta
338 Kč
10 904 324 434 CHATTERBOX 4 PB - učebnice
337 Kč
10 904 324 458 CHATTERBOX 4 TB - příručka pro učitele
359 Kč
10 904 324 441 CHATTERBOX 4 AB - pracovní sešit
224 Kč
Obj. ks
69
Číslo
Název učebnice
10 904 324 465 CHATTERBOX 4 - audiokazeta
Cena
Obj. ks
338 Kč
NEW CHATTERBOX - Starter
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 728 171 New Chatterbox Starter - Pupil's Book
305 Kč
10 904 728 218 New Chatterbox Starter - Teacher's Book
375 Kč
10 904 728 454 New Chatterbox Starter - Teacher's Book CZE
375 Kč
10 904 728 201 New Chatterbox Starter - Activity Book
224 Kč
10 904 728 447 New Chatterbox Starter - Activity Book CZE
224 Kč
10 904 728 249 New Chatterbox Starter - Class Audio CD (1)
278 Kč
10 904 728 348 New Chatterbox Starter - Teacher's Resource Pack
10 904 742 504 New Chatterbox Starter - iTools CD-ROM
Obj.
ks
493 Kč
1 615 Kč
Řada Chatterbox - Level 1
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 728 003 New Chatterbox 1 - Pupil's Book
305 Kč
10 904 728 027 New Chatterbox 1 - Teacher's Book
375 Kč
10 904 728 416 New Chatterbox 1 - Teacher's Book CZE
375 Kč
10 904 728 010 New Chatterbox 1 - Activity Book
224 Kč
10 904 728 409 New Chatterbox 1 - Activity Book CZE
224 Kč
10 904 728 065 New Chatterbox 1 - Class Audio CDs (2)
557 Kč
10 904 742 511 New Chatterbox 1 - iTools CD-ROM
Obj. ks
1 615 Kč
Řada Chatterbox - Level 2
Číslo
Název učebnice
10 904 728 089 New Chatterbox 2 - Pupil's Book
305 Kč
10 904 728 102 New Chatterbox 2 - Teacher's Book
375 Kč
10 904 728 430 New Chatterbox 2 - Teacher's Book CZE
375 Kč
10 904 728 096 New Chatterbox 2 - Activity Book
224 Kč
10 904 728 423 New Chatterbox 2 - Activity Book CZE
224 Kč
10 904 728 140 New Chatterbox 2 - Class Audio CDs (2)
557 Kč
10 904 742 528 New Chatterbox 2 - iTools CD ROM
10 904 728 379 New Chatterbox 1 a 2 - Teacher's Resource Pack
70
Cena
1 615Kč
631 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
10 904 728 492 New Chatterbox Teacher's Resource CD-ROM
Cena
Obj. ks
431 Kč
Řada Project English - SECOND EDITION
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 365 147 PROJECT ENGLISH 1 - učebnice
381 Kč
10 904 365 208 PROJECT ENGLISH 1 - pracovní sešit
242 Kč
10 904 365 161 PROJECT ENGLISH 1 - příručka pro učitele
520 Kč
10 904 385 169 PROJECT ENGLISH 1 - CD
557 Kč
10 904 365 239 PROJECT ENGLISH 2 - učebnice
381 Kč
10 904 365 307 PROJECT ENGLISH 2 - pracovní sešit
242 Kč
10 904 365 253 PROJECT ENGLISH 2 - příručka pro učitele
520 Kč
10 904 385 176 PROJECT ENGLISH 2 - CD
835 Kč
10 904 365 321 PROJECT ENGLISH 3 - učebnice
381 Kč
10 904 365 390 PROJECT ENGLISH 3 - pracovní sešit
242 Kč
10 904 365 345 PROJECT ENGLISH 3 - příručka pro učitele
520 Kč
10 904 385 183 PROJECT ENGLISH 3 - CD
557 Kč
10 904 365 413 PROJECT ENGLISH 4 - učebnice
381 Kč
10 904 365 482 PROJECT ENGLISH 4 - pracovní sešit
242 Kč
10 904 365 437 PROJECT ENGLISH 4 - příručka pro učitele
520 Kč
10 904 385 190 PROJECT ENGLISH 4 - CD
557 Kč
10 904 365 505 PROJECT ENGLISH PLUS - učebnice
381 Kč
10 904 365 529 PROJECT ENGLISH PLUS - příručka pro učitele
520 Kč
10 904 385 206 PROJECT ENGLISH PLUS - CD
835 Kč
Obj. ks
Řada Project, Third Edition - Level 1
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 763 004 Project, Third Edition Level 1 Student's Book
337 Kč
10 904 764 148 Project, Third Edition Level 1 Student's Book CZ
337 Kč
10 904 763 028 Project, Third Edition Level 1 Teacher's Book
482 Kč
10 904 763 387 Project, Third Edition Level 1 Workbook Pack
268 Kč
10 904 763 585 Project, Third Edition Level 1 Workbook Pack CZ
268 Kč
10 904 763 042 Project, Third Edition Level 1 Class Audio CDs (2)
557 Kč
10 904 763 325 Project, Third Edition Level 1 DVD
672 Kč
Obj. ks
71
Číslo
Název učebnice
10 904 581 561 Project, Third Edition Level 1 iTools CD-ROM
Cena
Obj. ks
1 220 Kč
Řada Project, Third Edition - Level 2
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 763 059 Project, Third Edition Level 2 Student's Book
337 Kč
10 904 764 155 Project, Third Edition Level 2 Student's Book CZ
337 Kč
10 904 763 073 Project, Third Edition Level 2 Teacher's Book
482 Kč
10 904 763 592 Project, Third Edition Level 2 Workbook Pack CZ
268 Kč
10 904 763 394 Project, Third Edition Level 2 Workbook Pack
268 Kč
10 904 763 097 Project, Third Edition Level 2 Class Audio CDs (2)
557 Kč
10 904 763 332 Project, Third Edition Level 2 DVD
672 Kč
10 904 581 578 Project, Third Edition Level 2 iTools CD-ROM
Obj. ks
1 220 Kč
Řada Project, Third Edition - Level 3
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 763 103 Project, Third Edition Level 3 Student's Book
337 Kč
10 904 764 162 Project, Third Edition Level 3 Student's Book CZ
337 Kč
10 904 763 127 Project, Third Edition Level 3 Teacher's Book
482 Kč
10 904 763 400 Project, Third Edition Level 3 Workbook Pack
268 Kč
10 904 763 608 Project, Third Edition Level 3 Workbook Pack CZ
268 Kč
10 904 763 141 Project, Third Edition Level 3 Class Audio CDs (2)
557 Kč
10 904 763 349 Project, Third Edition Level 3 DVD
672 Kč
10 904 581 585 Project, Third Edition Level 3 iTools CD-ROM
Obj. ks
1 220 Kč
Řada Project, Third Edition - Level 4
Číslo
72
Název učebnice
Cena
10 904 763 158 Project, Third Edition Level 4 Student's Book
337 Kč
10 904 764 179 Project, Third Edition Level 4 Student's Book CZ
337 Kč
10 904 763 172 Project, Third Edition Level 4 Teacher's Book
482 Kč
10 904 763 417 Project, Third Edition Level 4 Workbook Pack
268 Kč
10 904 763 615 Project, Third Edition Level 4 Workbook Pack CZ
268 Kč
10 904 763 196 Project, Third Edition Level 4 Class Audio CDs (2)
835 Kč
10 904 763 356 Project, Third Edition Level 4 DVD
672 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
10 904 581 592 Project, Third Edition Level 4 iTools CD-ROM
Cena
Obj. ks
1 220 Kč
Řada Project, Third Edition - Level 5
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 763 202 Project, Third Edition Level 5 Student's Book
337 Kč
10 904 764 186 Project, Third Edition Level 5 Student's Book CZ
337 Kč
10 904 763 226 Project, Third Edition Level 5 Teacher's Book
482 Kč
10 904 763 424 Project, Third Edition Level 5 Workbook Pack
268 Kč
10 904 763 622 Project, Third Edition Level 5 Workbook Pack CZ
268 Kč
10 904 763 240 Project, Third Edition Level 5 Class Audio CDs (2)
557 Kč
10 904 763 363 Project, Third Edition Level 5 DVD
672 Kč
10 904 581 608 Project, Third Edition Level 5 iTools CD-ROM
1 220 Kč
10 904 763 264 Project, Third Edition Level 5 Project Culture
339 Kč
10 904 390 521 Project, Third Edition Level 5 Project Grammar
433 Kč
Obj. ks
Řada Project, Fourth Edition - Level 1
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 764 650 Project, Fourth Edition Level 1 - učebnice (česká
verze)
337 Kč
10 904 764 858 Project, Fourth Edition Level 1 - pracovní sešit s CD
(česká verze)
268 Kč
10 904 704 045 Project, Fourth Edition Level 1 - Teacher´s Book
with Online Practice Pack
482 Kč
10 904 765 909 Project, Fourth Edition Level 1 - Class Audio CDs (3)
835 Kč
10 904 765 732 Project, Fourth Edition Level 1 - DVD
672 Kč
Obj. ks
Řada Project, Fourth Edition - Level 2
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 764 667 Project, Fourth Edition Level 2 - učebnice (česká
verze)
337 Kč
10 904 764 865 Project, Fourth Edition Level 2 - pracovní sešit s CD
(česká verze)
268 Kč
10 904 704 052 Project, Fourth Edition Level 2 - Teacher´s Book
with Online Practice Pack
482 Kč
10 904 765 916 Project, Fourth Edition Level 2 - Class Audio CDs (3)
835 Kč
Obj. ks
73
Číslo
Název učebnice
10 904 765 749 Project, Fourth Edition Level 2 - DVD
Cena
Obj. ks
672 Kč
Řada Project, Fourth Edition - Level 3
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 764 674 Project, Fourth Edition Level 3 - učebnice (česká
verze)
337 Kč
10 904 764 872 Project, Fourth Edition Level 3 - pracovní sešit s CD
(česká verze)
268 Kč
10 904 704 069 Project, Fourth Edition Level 3 - Teacher´s Book
with Online Practice Pack
482 Kč
10 904 765 923 Project, Fourth Edition Level 3 - Class Audio CDs (4)
10 904 765 756 Project, Fourth Edition Level 3 - DVD
Obj. ks
1 114 Kč
672 Kč
HAPPY EARTH - New edition
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 732 840 HAPPY EARTH 1 - Class Book
323,00 Kč
10 904 732 864 HAPPY EARTH 1 - Teacher´s Book
435,00 Kč
10 904 732 888 HAPPY EARTH 1 - Activity Book with MultiROM
270,00 Kč
10 904 732 871 HAPPY EARTH 1 - Class Audio CDs (3)
552,00 Kč
10 904 732 918 HAPPY EARTH 2 - Class Book
323,00 Kč
10 904 732 932 HAPPY EARTH 2 - Teacher´s Book
435,00 Kč
10 904 732 956 HAPPY EARTH 2 - Activity Book with MultiROM
270,00 Kč
10 904 732 949 HAPPY EARTH 2 - Class Audio CDs (2)
552,00 Kč
Obj. ks
HAPPY HOUSE
Číslo
74
Název učebnice
Cena
10 904 338 257 HAPPY House 1 - Class Book
257 Kč
10 904 402 767 HAPPY House 1 - Teacher´s Book
359 Kč
10 904 402 705 HAPPY House 1 - Activity Book
219 Kč
10 904 402 927 HAPPY House 1 - Activity Book - včetně CD-ROM
251 Kč
10 904 317 658 HAPPY House 1 - Audio CD
278 Kč
10 904 338 295 HAPPY House 1 - Teacher´s Resource Pack
456 Kč
10 904 318 198 HAPPY House 2 - Class Book
257 Kč
10 904 318 204 HAPPY House 2 - Activity Book
219 Kč
10 904 402 934 HAPPY House 2 - Activity Book - včetně CD-ROM
251 Kč
10 904 317 665 HAPPY House 2 - Audio CD
278 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
10 904 318 228 HAPPY House 2 - Teacher´s Resource Pack
Cena
Obj. ks
456 Kč
HAPPY HOUSE 1 - New edition
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 730 532 Happy House 1 New Edition - Class Book
257 Kč
10 904 751 049 Happy House 1 New Edition - Class Book CZE
257 Kč
10 904 730 570 Happy House 1 New Edition - Teacher's Book
439 Kč
10 904 730 587 Happy House 1 New Edition - Teacher's Book CZE
439 Kč
10 904 730 648 Happy House 1 New Edition - Activity Book with
Multi ROM
263 Kč
10 904 730 679 Happy House 1 New Edition - Activity Book with
Multi ROM CZE
263 Kč
10 904 730 631 Happy House 1 New Edition - Class Audio CDs (2)
557 Kč
10 904 730 662 Happy House 1 New Edition - Teacher's Resource
Pack
456 Kč
Obj. ks
HAPPY HOUSE 2 - New edition
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 730 259 Happy House 2 New Edition - Class Book
257 Kč
10 904 751 056 Happy House 2 New Edition - Class Book CZE
257 Kč
10 904 730 297 Happy House 2 New Edition - Teacher's Book
439 Kč
10 904 730 303 Happy House 2 New Edition - Teacher's Book CZE
439 Kč
10 904 730 341 Happy House 2 New Edition - Activity Book with
MultiROM
263 Kč
10 904 730 365 Happy House 2 New Edition - Activity Book with
MultiROM CZE
263 Kč
10 904 730 334 Happy House 2 New Edition - Class Audio CDs (2)
557 Kč
10 904 730 358 Happy House 2 New Edition - Teacher's Resource
Pack
456 Kč
10 904 730 730 Happy House 2 New Edition - 1a2 iTools Pack
Obj. ks
1 244 Kč
HAPPY HOUSE 1 - Happy House - Happy series, Thirt edition
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 751 285 Happy House 1 Third Edition - učebnice (česká
verze)
257 Kč
10 904 751 148 Happy House 1 Third Edition - pracovní sešit (česká
verze)
263 Kč
Obj. ks
75
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 751 384 Happy House 1 Third Edition - metodická příručka
(česká verze)
439 Kč
10 904 751 483 Happy House 1 Third Edition - Top Up Teacher´s
Resource Pack
407 Kč
10 904 751 643 Happy House 1 Third Edition - Class Audio CDs (2)
557 Kč
10 904 751 582 Happy House 1 Third Edition - DVD
10 904 730 471 Happy House 1 Third Edition - iTools
Obj. ks
510 Kč
4 845 Kč
HAPPY HOUSE 2 - Happy House - Happy series, Thirt edition
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 751 292 Happy House 2 Third Edition - učebnice (česká
verze)
257 Kč
10 904 751 155 Happy House 2 Third Edition - pracovní sešit (česká
verze)
263 Kč
10 904 751 391 Happy House 2 Third Edition - metodická příručka
(česká verze)
439 Kč
10 904 751 490 Happy House 2 Third Edition - Top Up Teacher´s
Resource Pack
407 Kč
10 904 751 445 Happy House 2 Third Edition - Class Audio CDs (2)
557 Kč
10 904 751 421 Happy House 2 Third Edition - DVD
510 Kč
10 904 751 438 Happy House 2 Third Edition - iTools
Obj. ks
4 845 Kč
HAPPY STREET
Číslo
76
Název učebnice
Cena
10 904 338 332 HAPPY Street 1 - Class Book
290 Kč
10 904 338 356 HAPPY Street 1 - Teacher´s Book
359 Kč
10 904 338 349 HAPPY Street 1 - Activity Book
229 Kč
10 904 402 941 HAPPY Street 1 - Activity Book - včetně CD-ROM
278 Kč
10 904 317 672 HAPPY Street 1 - Audio CD´s
557 Kč
10 904 338 370 HAPPY Street 1 - Teacher´s Resource Pack
456 Kč
10 904 338 417 HAPPY Street 2 - Class Book
290 Kč
10 904 338 431 HAPPY Street 2 - Teacher´s Book
359 Kč
10 904 338 424 HAPPY Street 2 - Activity Book
229 Kč
10 904 402 958 HAPPY Street 2 - Activity Book - včetně CD-ROM
278 Kč
10 904 317 689 HAPPY Street 2 - Audio CD´s
557 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
10 904 338 455 HAPPY Street 2 - Posters
Cena
Obj. ks
176 Kč
HAPPY STREET 1 - New Edition
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 730 952 Happy Street 1 New Edition - Class Book
290 Kč
10 904 751 063 Happy Street 1 New Edition - Class Book CZE
290 Kč
10 904 731 065 Happy Street 1 New Edition - Teacher's Book
439 Kč
10 904 751 100 Happy Street 1 New edition - Teacher's Book CZE
439 Kč
10 904 731 096 Happy Street 1 New Edition - Activity Book with
Multi ROM
273 Kč
10 904 751 124 Happy Street 1 New Edition - Activity Book With
MultiROM CZE
273 Kč
10 904 731 089 Happy Street 1 New Edition - Class Audio CDs (2)
557 Kč
10 904 730 754 Happy Street 1 New Edition - Teacher's Resource
Pack
456 Kč
Obj. ks
HAPPY STREET 2 - New Edition
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 730 822 Happy Street 2 New Edition - Class Book
290 Kč
10 904 751 070 Happy Street 2 New Edition - Class Book CZE
290 Kč
10 904 730 884 Happy Street 2 New Edition - Teacher's Book
439 Kč
10 904 751 117 Happy Street 2 New Edition - Teacher's Book CZE
439 Kč
10 904 730 921 Happy Street 2 New Edition - Activity Book with
MultiROM
273 Kč
10 904 751 131 Happy Street 2 New Edition - Activity Book with
MultiROM CZE
273 Kč
10 904 730 914 Happy Street 2 New Edition - Class Audio CDs (2)
557 Kč
10 904 732 789 Happy Street 2 New Edition - Teacher's Resource
Pack
456 Kč
10 904 730 815 Happy Street New Edition - 1a2 iTools Pack
Obj. ks
1 244 Kč
HAPPY STREET 1 - Happy Series, Third Edition
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 751 308 Happy Street 1 Third Edition - učebnice (česká
verze)
290 Kč
10 904 751 162 Happy Street 1 Third Edition - pracovní sešit (česká
verze)
273 Kč
Obj. ks
77
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 751 407 Happy Street 1 Third Edition - metodická příručka
(česká verze)
439 Kč
10 904 751 667 Happy Street 1 Third Edition - Class Audio CDs (3)
835 Kč
10 904 751 605 Happy Street 1 Third Edition - DVD
10 904 730 488 Happy Street 1 Third Edition - iTools
Obj. ks
510 Kč
4 845 Kč
HAPPY STREET 2 - Happy Series, Third Edition
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 751 315 Happy Street 2 Third Edition - učebnice (česká
verze)
290 Kč
10 904 751 179 Happy Street 2 Third Edition - pracovní sešit (česká
verze)
273 Kč
10 904 751 414 Happy Street 2 Third Edition - metodická příručka
(česká verze)
439 Kč
10 904 751 674 Happy Street 2 Third Edition - Class Audio CDs (3)
835 Kč
10 904 751 612 Happy Street 2 Third Edition - DVD
10 904 730 495 Happy Street 2 Third Edition - iTools
Obj. ks
510 Kč
4 845 Kč
DREAM TEAM
Číslo
78
Název učebnice
Cena
10 904 359 405 Dream Team Starter - Student´s Book
325 Kč
10 904 359 429 Dream Team Starter - Teacher´s Book
514 Kč
10 904 359 412 Dream Team Starter - Workbook
198 Kč
10 904 385 947 Dream Team Starter - Audio CD´s
546 Kč
10 904 359 443 Dream Team 1 - Student´s Book
325 Kč
10 904 359 467 Dream Team 1 - Teacher´s Book
514 Kč
10 904 359 450 Dream Team 1 - Workbook
198 Kč
10 904 359 481 Dream Team 2 - Student´s Book
331 Kč
10 904 359 504 Dream Team 2 - Teacher´s Book
514 Kč
10 904 359 498 Dream Team 2 - Workbook
198 Kč
10 904 385 961 Dream Team 2 - Audio CD´s
546 Kč
10 904 359 528 Dream Team 3 - Student´s Book
325 Kč
10 904 359 542 Dream Team 3 - Teacher´s Book
514 Kč
10 904 359 535 Dream Team 3 - Workbook
194 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
10 904 385 978 Dream Team 3 - Audio CD´s
Cena
Obj. ks
546 Kč
TOBIÁŠ
Číslo
Název učebnice
Cena
135 162 Angličtina 1 - učebnice
210 Kč
135 163 MP - Angličtina 1 - CD
120 Kč
135 164 Angličtina 1 - zvukové CD
160 Kč
135 166 Angličtina 2 - učebnice
210 Kč
135 167 MP - Angličtina 2 - CD
120 Kč
135 168 Angličtina 2 - zvukové CD
160 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 059 291 Angličtina 6. ročník - učebnice (Zahálková)
1 050 059 301 Angličtina 6. ročník - pracovní sešit
Cena
137 Kč
99 Kč
1 050 059 311 MP - Angličtina 6. ročník
159 Kč
1 050 520 112 Angličtina 6. ročník - CD
189 Kč
1 050 059 461 Angličtina 7. ročník - učebnice (Zahálková)
137 Kč
1 050 059 471 Angličtina 7. ročník - pracovní sešit
99 Kč
1 050 059 481 MP - Angličtina 7. ročník
159 Kč
1 050 059 491 Angličtina 7. ročník - CD
189 Kč
1 050 059 641 Angličtina 8. ročník - učebnice (Zahálková)
139 Kč
1 050 059 651 Angličtina 8. ročník - pracovní sešit
99 Kč
1 050 059 661 MP - Angličtina 8. ročník
179 Kč
1 050 059 671 Angličtina 8. ročník - CD
189 Kč
1 050 059 771 Angličtina 9. ročník - učebnice (Zahálková)
139 Kč
1 050 059 781 Angličtina 9. ročník - pracovní sešit
Obj. ks
99 Kč
1 050 059 791 MP - Angličtina 9. ročník
179 Kč
1 050 059 801 Angličtina 9. ročník - CD
189 Kč
79
FRAUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 503 262 Angličtina 6. ročník - Way to Win - učebnice
189 Kč
12 503 263 Angličtina 6. ročník - Way to Win - pracovní sešit
125 Kč
12 503 264 MP - Angličtina 6. ročník - Way to Win
319 Kč
12 503 265 Angličtina 6. ročník - Way to Win - sada 2ks CD k
učebnici pro učitele
379 Kč
12 503 496 Angličtina 6. ročník - Way to Win - CD pro žáka
99 Kč
12 503 524 Angličtina 7. ročník - Way to Win - učebnice
189 Kč
12 503 525 Angličtina 7. ročník - Way to Win - pracovní sešit
125 Kč
12 503 526 MP - Angličtina 7. ročník - Way to Win
319 Kč
12 503 565 Angličtina 7. ročník - Way to Win - sada 2 ks CD k
učebnici pro učitele
379 Kč
12 503 626 Angličtina 7. ročník - Way to Win - CD pro žáka
Obj. ks
99 Kč
12 503 657 Angličtina 8. ročník - Way to Win - učebnice
189 Kč
12 503 659 Angličtina 8. ročník - Way to Win - pracovní sešit
125 Kč
12 503 658 MP - Angličtina 8. ročník - Way to Win
319 Kč
12 503 660 Angličtina 8. ročník - Way to Win - sada 2ks CD k
učebnici pro učitele
379 Kč
12 503 727 Angličtina 9. ročník - Way to Win - učebnice
189 Kč
12 503 729 Angličtina 9. ročník - Way to Win - pracovní sešit
125 Kč
12 503 728 MP - Angličtina 9. ročník - Way to Win
319 Kč
EDUCI
NEW ENGLISH FOR YOU - 6. ročník
Číslo
Název učebnice
139 009 New English for you 3 - učebnice
139 010 New English for you 3 - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
129 Kč
83 Kč
139 011 MP - New English for you 3
298 Kč
139 012 New English for you 3 - 2 x MC
410 Kč
NEW ENGLISH FOR YOU - 7. ročník
Číslo
Název učebnice
139 013 New English for you 4 - učebnice
139 014 New English for you 4 - pracovní sešit
139 015 MP - New English for you 4
80
Cena
129 Kč
83 Kč
298 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
Cena
139 016 New English for you 4 - 2 x CD
519 Kč
139 017 New English for you 4 - 2 x MC
519 Kč
Obj. ks
Původní řada ENGLISH FOR YOU 3 (8. ročník) - dokončení NOVÉ ŘADY
Číslo
Název učebnice
Cena
139 023 New English for you 3 - učebnice
98 Kč
139 024 New English for you 3 - 1. díl - pracovní sešit
44 Kč
139 025 New English for you 3 - 2. díl - pracovní sešit
46 Kč
139 026 MP - New English for you 3
150 Kč
139 027 New English for you 3 - MC
160 Kč
Obj. ks
Původní řada ENGLISH FOR YOU 4 (9. ročník) - dokončení NOVÉ ŘADY
Číslo
Název učebnice
139 028 New English for you 4 - učebnice
139 029 New English for you 4 - precovní sešit
Cena
Obj. ks
140 Kč
65 Kč
139 030 MP - New English for you 4
180 Kč
139 031 New English for you 4 - MC - 1. díl
153 Kč
139 032 New English for you 4 - MC - 2. díl
153 Kč
BLUG
Číslo
Název učebnice
Cena
126 022 Angličtina - konverzace 1 - začátečníci
139 Kč
126 023 Angličtina - konverzace 2 - mírně pokročilí
139 Kč
126 024 Angličtina - konverzace 3 - pokročilí
126 025 Anglické texty
Obj. ks
95 Kč
199 Kč
ANGLIČTINA EXPRES
ENGLISH 6 - Rámcový vzdělávací program
Číslo
Název učebnice
Cena
122 118 English 6. ročník - učebnice
160 Kč
122 119 English 6. ročník - pracovní sešit včetně CD,
120 Kč
122 120 English 6. ročník- pracovní sešit pro dyslektiky včetně
CD
120 Kč
122 121 MP Problémy angličtináře na 2. stupni
220 Kč
Obj. ks
81
ENGLISH 7 - Rámcový vzdělávací program
Číslo
Název učebnice
Cena
122 061 Purple English 7. ročník - učebnice
160 Kč
122 062 Purple English 7. ročník - pracovní sešit včetně CD
120 Kč
122 121 MP - Problémy angličtináře na 2. stupni, CD
220 Kč
Obj. ks
ENGLISH 8 - Rámcový vzdělávací program
Číslo
Název učebnice
Cena
122 064 Blue English 8. ročník - učebnice
160 Kč
122 065 Blue English 8. ročník - pracovní sešit včetně CD
120 Kč
122 121 MP - Problémy angličtináře na 2. stupni, CD
220 Kč
Obj. ks
ENGLISH 9 - Rámcový vzdělávací program
Číslo
Název učebnice
Cena
122 067 Green English 9. ročník - učebnice
160 Kč
122 068 Green English 9. ročník - pracovní sešit včetně CD
120 Kč
122 121 MP - Problémy angličtináře na 2. stupni, CD
220 Kč
Číslo
Název učebnice
122bbb Doučujeme angličtinu - pracovní listy 6. - 9. ročník
122ccc CD Humpty Dumpty (P. Skoumal s dětskými zpěváky)
122ddd
Humpty Dumpty Zpěvník dětských písniček s pracovními listy
Cena
Obj. ks
Obj. ks
120 Kč
180 Kč
120 Kč
NAKL. OLOMOUC
Číslo
Název učebnice
Cena
1 330 014 Cvičebnice angličtiny - CD
60 Kč
1 330 830 Učebnice angličtiny (Vodičková ) - bez audiokazety
10 Kč
Obj. ks
STIEFEL
Nástěnné obrazy pro výuku AJ
Číslo
82
Název učebnice
Cena
11 100 000 217 The Tenses & The British Isles (2v1, +20 A4)
2 280 Kč
11 100 000 251 Pronouns - osobní zájmena (2v1, +20 A4)
2 280 Kč
11 100 000 252 Irregular Verbs - nepravidelná slovesa (2v1, +20
A4)
2 280 Kč
11 100 000 253 English Alphabet (2v1, +20 A4)
2 280 Kč
Obj.
ks
Číslo
Název učebnice
Cena
11 100 000 254 Basic English VI. (2v1, +20 A4)
2 490 Kč
11 100 000 255 Basic English I. (2v1, +20 A4)
2 490 Kč
11 100 000 256 Basic English II. (2v1, +20 A4)
2 490 Kč
11 100 000 257 Basic English III. (2v1, +20 A4)
2 490 Kč
11 100 000 258 Basic English IV. (2v1, +20 A4)
2 490 Kč
11 100 000 259 Basic English V. (2v1, +20 A4)
2 490 Kč
11 100 000 260 Basic Facts about Great Britain (2v1, +15 A3)
2 690 Kč
11 100 000 261 Basic Facts about USA (2v1, +15 A3)
2 690 Kč
11 100 000 262 Basic Facts about Australia & NZ (2v1, +15 A3)
2 690 Kč
11 100 000 264 Basic Facts about London (2v1, +15A3)
2 690 Kč
Obj.
ks
STUDIO 1+1
Číslo
Název učebnice
Cena
112 606 101 Anglická abeceda
160 Kč
112 606 102 Číslovky
160 Kč
112 606 103 Časování slovesa TO DO
160 Kč
112 606 104 Časování slovesa TO BE
160 Kč
Obj. ks
Záložky s přehledem učiva
Číslo
Název učebnice
112 062 601 Anglická abeceda
Cena
Obj. ks
4 Kč
Karty s přehledem učiva
Číslo
Název učebnice
Cena
112 064 601 Anglická abeceda a Anglické číslovky
15 Kč
112 064 602 Časování TO DO + TO BE
15 Kč
Obj. ks
RUSKÝ JAZYK
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
Cena
11 903 040 AZBUKA - kartička lamino A6
12 Kč
11 903 050 PEXESO - Azbuka
39 Kč
11 903 041 Pojechali 1 - učebnice (Žofková a kol.)
Obj. ks
299 Kč
83
Číslo
Název učebnice
Cena
11 903 042 Pojechali 1 - pracovní sešit (Žofková a kol.)
189 Kč
11 903 043 MP - Pojechali 1 (Žofková a kol.)
299 Kč
11 903 044 Pojechali 1 - CD (Žofková a kol.)
451 Kč
11 903 045 Pojechali 1 - audiokazeta (Žofková a kol.)
99 Kč
11 903 051 Pojechali 2 - učebnice (Žofková a kol.)
299 Kč
11 903 052 Pojechali 2 - pracovní sešit (Žofková a kol.)
189 Kč
11 903 053 MP - Pojechali 2 (Žofková a kol.)
299 Kč
11 903 054 Pojechali 2 - CD (Žofková a kol.)
451 Kč
11 903 055 Pojechali 2 - audiokazeta (Žofková a kol.)
99 Kč
11 903 061 Pojechali 3 - učebnice (Žofková a kol.)
299 Kč
11 903 062 Pojechali 3 - pracovní sešit (Žofková a kol.)
189 Kč
11 903 063 MP - Pojechali 3 (Žofková a kol.)
299 Kč
11 903 064 Pojechali 3 - CD (Žofková a kol.)
451 Kč
11 903 065 Pojechali 3 - audiokazeta (Žofková a kol.)
99 Kč
11 903 071 Pojechali 4 - učebnice (Žofková a kol.)
299 Kč
11 903 072 Pojechali 4 - pracovníi sešit (Žofková a kol.)
189 Kč
11 903 073 MP - Pojechali 4 (Žofková a kol.)
299 Kč
11 903 074 Pojechali 4 - CD (Žofková a kol.)
451 Kč
11 903 075 Pojechali 4 - audiokazeta (Žofková a kol.)
Obj. ks
99 Kč
11 903 056 Pojechali! Rychlý start - učebnice
299 Kč
11 903 057 Pojechali! Rychlý start - pracovní sešit
189 Kč
11 903 058 MP - Pojechali! Rychlý start
299 Kč
11 903 059 Pojechali! Rychlý start - CD
451 Kč
FRAUS
Číslo
84
Název učebnice
Cena
12 503 690 Raduga po novomu 1 - učebnice
229 Kč
12 503 691 Raduga po novomu 1 - pracovní sešit
125 Kč
12 500 015 Raduga po novomu 2 - učebnice
229 Kč
12 500 016 Raduga po novomu 2 - pracovní sešit
125 Kč
12 507 724 Raduga po novomu 3 - učebnice
239 Kč
12 507 731 Raduga po novomu 3 - pracovní sešit
135 Kč
12 507 748 MP - Raduga po novomu 3
319 Kč
12 502 089 Raduga po novomu 3 - CD
299 Kč
Obj. ks
FRANCOUZSKÝ JAZYK
FRAUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 500 871 En francais 1 - učebnice
239 Kč
12 500 872 En francais 1 - pracovní sešit A
135 Kč
12 500 873 En francais 1 - pracovní sešit B
135 Kč
12 500 501 En francais 3 - učebnice
279 Kč
12 500 502 En francais 3 - pracovní sešit
135 Kč
Obj. ks
STIEFEL
Nástěnné tabule pro výuku francouzštiny
Číslo
Název učebnice
Cena
11 100 000 263 La France en faits et chiffres (2v1, +15 A3)
2 690 Kč
11 100 003 800 Regles de syntaxe - stavba věty MONO
2 280 Kč
11 100 003 810 Conjugaisons Regulieres - slovesa MONO
2 280 Kč
11 100 003 820 Places des pronoms - zájmena MONO
2 280 Kč
Obj. ks
TOBIÁŠ
Slovníky
Číslo
Název učebnice
Cena
135 157 Slovník Francouzsko - český
45 Kč
135 158 Slovník Česko - francouzský
45 Kč
135 159 Slovník Česko - španělský
45 Kč
135 161 Slovník Česko - chorvatský
45 Kč
Obj. ks
85
86
Objednávejte:
- pomocí katalogového čísla e-mailem
- vyplněním objednávkového listu a zasláním poštou
- nebo jednoduše přes náš e-shop (www.sssbrno.cz)
OBJEDNÁVKOVÝ LIST
Závazně objednáváme:
Číslo
Název učebnice / pomůcky
Cena
Obj. ks
Název školy: .....................................................................................................................
Plná adresa: .....................................................................................................................
IČO: ...................................................... Kontaktní osoba: ..........................................
tel.: ........................................................Mail: ......................................................................
Dne: .....................................................Podpis:: .............................................................
87
88

Podobné dokumenty

Katalog učebnic pro 2.stupeň 2015-2016

Katalog učebnic pro 2.stupeň 2015-2016 PŘÍRUČKY PRO ŽÁKY A UČITELE 

Více

zpravodaj Mařenice 3-15-web

zpravodaj Mařenice 3-15-web PT ve šém článku tvrdí, že musíme přičíst k dotacím i platbu za činnost OLH. K průměrné roční dotaci nemůžeme přičíst cenu za činnost OLH, protože tu vždy platí nájemce. Takže pouze dotace a ty až ...

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených

ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy

Více

katalog catalogue - České vysoké učení technické v Praze

katalog catalogue - České vysoké učení technické v Praze OBSAH FILMU Dokumentární série představuje místa, která pamatují osobní i historické příběhy neobvyklého charakteru. Tento díl nás zavede do prostředí původně ženského kláštera v obci Pohled u Havl...

Více

Sportovní třídy - Základní škola Komenského 499, Trutnov

Sportovní třídy - Základní škola Komenského 499, Trutnov tento výukový plán rozšířený o větší počet hodin tělesné výchovy a speciální třídy kladou větší důraz na individuální přístup, díky menšímu počtu žáků ve třídách a v obtížných tématech učiva docház...

Více