Výroční zpráva 2003

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2003
2003
strana / Seite
Geschäftsbericht
3
39
b3
Výsledky hospodaření • Jahresabschluss
Výroční zpráva
Základní údaje o společnosti
4
Zpráva představenstva
5
Orgány společnosti
6
Charakteristika hlavních akcionářů
7
Zpráva o obchodní činnosti
8
Výsledky hospodaření
10
• Bilance
10
• Výkaz zisku a ztrát
12
• Podrozvaha
13
• Přehled o změnách vlastního kapitálu
14
Výrok auditora
15
Zpráva dozorčí rady
16
Příloha k účetní závěrce
17
Zpráva ovládané osoby
34
Obchodní síť
37
Obsah
Obsah
3
Základní údaje o společnosti
Obchodní firma
Wüstenrot – stavební spořitelna a. s.
Sídlo společnosti
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41
Právní forma
Akciová společnost
IČO
47 11 52 89
Hlavní akcionáři
Wüstenrot & Württembergische AG, Stuttgart
Wüstenrot Verwaltungsund Dienstleistungen GmbH, Salzburg
Kooperativa, pojišťovna, a. s., Praha
Založení společnosti
10. srpna 1992
Zahájení obchodní činnosti
11. listopadu 1993
Základní ukazatele
Vlastní kapitál
765 mil. Kč
Základní kapitál
550 mil. Kč
Rezervní fond
87,6 mil. Kč
Bilanční suma
19 108 mil. Kč
Základní
údaje o společnosti
Výsledky
hospodaření
• Jahresabschluss
Zisk po zdanění
4
4
99,8 mil. Kč
Počet smluv uzavřených
v r. 2003
196 001
Stav aktivních smluv
k 31. 12. 2003
503 359
Závazky vůči klientům
16 933 mil. Kč
Pohledávky za klienty
6 745 mil. Kč
Zpráva představenstva
Deset let po zavedení stavebního spoření v České republice můžeme velmi oprávněně konstatovat, že to bylo
jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v oblasti hospodářské a bytové politiky, které se navíc ukázalo jako jedno
z nejúspěšnějších. Celkový stav smluv ve fázi spoření
a úvěru ze stavebního spoření, který ke konci minulého
roku dosáhl téměř 6,8 milionu, a celkový počet dosud
úspěšných financování, který přesáhl 800 000, působivě
dokazují, že stavební spoření se nestalo jen nepostradatelnou součástí hospodářského života, ale i to, že pro
občany České republiky představuje konkrétní pomoc
pro jejich finanční zabezpečení a zlepšení jejich bytové
situace.
Na tomto místě bychom rádi srdečně poděkovali všem,
kteří k uvedeným výsledků přispěli, a to:
Před několika měsíci vyjádřila Česká národní banka
obavy z toho, že stupeň zadluženosti obyvatel znepokojivě stoupl. Bez ohledu na skutečnost, zda jsou tyto
obavy oprávněné, se právě stavební spoření odlišuje od
ostatních forem financování na dluh tím, že zpravidla
vyžaduje nejdříve vytvořit vlastní kapitál a teprve poté
- na základě této bezpečné báze - následuje kontrolované
poskytnutí úvěru.
v centrále a v informačních a pora• Zaměstnancům
denských centrech, kteří svým obrovským nasazením
Pro stavební spořitelnu Wüstenrot byl rok 2003 ve všech
směrech rokem rekordním:
200 000 nových smluv a cílová částka, která se
• Téměř
přiblížila 40 mld. korun, znamenala s velkým odstupem dosud nejlepší obrat, kterého jsme docílili.
počtu smluv ve srovnání s rokem 2002
• Vjsmenárůstu
byli nejlepší ze všech stavebních spořitelen.
• Stav aktivních smluv překročil hranici půl milionu.
bylo na financování bydlení poskytnuto
• Klientům
2,5 mld. korun. Téměř 40 % celkových úspor jsme
účastníkům stavebního spoření vyplatili ve formě
úvěrů zpět.
suma překročila 19 mld. korun. Roční hos• Bilanční
podářský výsledek se ve srovnání s rokem 2002 zvýšil o 13 % a dosáhl přesně 100 milionů korun.
poradcům naší obchodní organizace,
• Samostatným
kteří v hektickém období závěru obchodního roku
pracovali téměř až do vyčerpání, a přesto všechno
zajistili kvalitu poradenství.
obchodním a kooperačním partnerům, kteří
• Našim
nás v každém ohledu podporovali.
zvládli rychlé a hladké zpracování všech návrhů
smluv a vyřízení všech přání klientů.
Nejvíce nám záleží na tom, abychom nabízeli produkty
odpovídající potřebám lidí a abychom svědomitě pečovali o vztahy s našimi klienty především tím, že jim
poskytneme kvalitní služby. Obzvlášť důležití jsou pro
nás věrní klienti, kterým se snažíme zajistit kompletní servis tak, aby naši stavební spořitelnu doporučili
i v kruhu svých příbuzných a přátel. A protože víme, že
se na věrné klienty můžeme spolehnout, můžeme jim
nabídnout např. lepší podmínky u překlenovacích úvěrů. Samozřejmě, že s nimi nejednáme hůře - třeba tak,
že bychom pro ně zavedli dodatečné poplatky - než jak
jednáme s novými klienty.
Nejen dobré vztahy se zákazníky, ale i péče o životní
prostředí jsou věci, na kterých nám záleží. V pracovním
procesu využíváme všechny možnosti a postupy zpracování, které šetří životní prostředí. Své sociální cítění
vyjadřujeme tím, že finanční dary směřujeme výhradně
na sociální účely.
Spolu s Wüstenrot hypoteční bankou a Wüstenrot, životní pojišťovnou tvoří Wüstenrot - stavební spořitelna
v České republice silnou finanční skupinu, která nabízí
zákazníkům „pod jednou střechou“ kompletní paletu
všech důležitých finančních služeb. S velkou důvěrou
proto hledíme vstříc dalšímu rozvoji finanční skupiny
Wüstenrot.
Praha, 30. března 2004
Výsledky
Zpráva
představenstva
hospodaření • Jahresabschluss
Vysoký obchodní obrat roku 2003 – celkem téměř 2,5
milionu nových smluv včetně zvýšení cílových částek
u smluv již stávajících – byl samozřejmě ovlivněn novelou zákona o stavebním spoření, která vstoupila v platnost 1. ledna 2004. Přestože byla snížena státní podpora
u smluv uzavíraných od začátku letošního roku, neztratilo stavební spoření jako nástroj spoření a především
pak jako nástroj financování nic na své přitažlivosti a na
svých výhodách.
klientům za to, že nám zachovali věrnost a také
• Našim
mnoha novým klientům, které jsme získali.
5
Orgány společnosti
Představenstvo
Předseda
Dr. Hans-Jürgen Wohlrabe
Vzdělání: vysokoškolské v oboru matematiky a hospodářských věd
Praxe v oboru: od roku 1977 činný v oboru pojišťovnictví a bankovnictví, od roku 1998 v představenstvu
Wüstenrot – stavební spořitelny a. s.
Členové
JUDr. Pavel Pektor
Vzdělání: vysokoškolské v oboru práva
Praxe v oboru: 11 let v představenstvu Wüstenrot –
stavební spořitelny a. s.
Oskar Steiner
Vzdělání: vysokoškolské
Praxe v oboru:
od 1994 ve zprostředkovatelství finančních služeb
od 1999 ve Wüstenrot – stavební spořitelně a. s.
Dozorčí rada
Předseda
Dr. Gert Haller
Wüstenrot & Württembergische AG
Vzdělání: vysokoškolské v oboru národního hospodářství
Praxe v oboru: 17 let ve vedoucí funkci na Ministerstvu
financí SRN (naposledy jako státní tajemník), od roku
1995 činný v oboru bankovnictví ve funkci předsedy
představenstva
Členové
Ing. Marcela Balašová
Kooperativa, pojišťovna, a. s.
Vzdělání: vysokoškolské
Praxe v oboru: činná v oboru pojišťovnictví
Helmut Geier
Wüstenrot Versicherungs-AG
Vzdělání: středoškolské
Praxe v oboru: 40 let činný v oboru bankovnictví
a pojišťovnictví
Výsledkyspolečnosti
Orgány
hospodaření • Jahresabschluss
Ing. Martina Havelková*
Wüstenrot – stavební spořitelna a. s.
Vzdělání: vysokoškolské
Praxe v oboru: 5 let ve stavební spořitelně
6
Mgr. Pavel Kousal*
Wüstenrot – stavební spořitelna a. s.
Vzdělání: vysokoškolské
Praxe v oboru: 6 let ve stavební spořitelně
* / členové dozorčí rady zvolení zaměstnanci
Místopředseda
komerční rada Wolfgang Radlegger
Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH
Vzdělání: vysokoškolské
Praxe v oboru: 23 let činný v politice (12 let v salcburské
zemské vládě), od roku 1990 činný v oboru bankovnictví ve funkci člena a předsedy představenstva
Ing. Renata Netopilová*
Wüstenrot – stavební spořitelna a. s.
Vzdělání: vysokoškolské
Praxe v oboru: 10 let ve stavební spořitelně
JUDr. Ivan Přikryl
Svaz českých a moravských bytových družstev
do 12. 12. 2003
Klaus W. Rösch
Wüstenrot Bausparkasse AG
Vzdělání: vysokoškolské v oboru podnikového hospodářství
Praxe v oboru: auditor a jednatel v podniku bytové
výstavby, od roku 1982 činný v oboru bankovnictví ve
funkci člena a předsedy představenstva
Ing. Vít Vaníček
Svaz českých a moravských bytových družstev
od 12. 12. 2003
Vzdělání: vysokoškolské
Praxe v oboru: činný v oblasti družstevnictví
Charakteristika hlavních akcionářů
Wüstenrot & Württembergische AG,
Stuttgart
Největším akcionářem Wüstenrot - stavební spořitelny
a. s., Praha je německý koncernový podnik Wüstenrot &
Württembergische AG (dále W&W AG). Tento koncern
vznikl v r. 1999 fúzí dvou velkých tradičních společností:
finanční skupiny Wüstenrot, ke které patří i nejstarší
německá stavební spořitelna založená v roce 1921 a
pojišťovací skupiny Württembergische, která má za
sebou historii dlouhou 175 let.
8. největší univerzální pojišťovnou v Rakousku. Ke
konci roku 2003 dosáhl celkový objem zaplaceného pojistného z pojištění majetku, úrazového, nemocenského
a životního pojištění na 495 milionů eur.
Ze společností, které se v rámci koncernu Wüstenrot
zabývají službami, je nutné vyzdvihnout především
Wüstenrot Datenservice GmbH, která celému koncernu
poskytuje služby výpočetní techniky.
Jako koncern zaměřený na produkty pro zajištění budoucnosti nabízí W&W AG spolu s jednotlivými příslušnými společnostmi soukromé klientele kompletní paletu
produktů tzv. z jedné ruky - od financování bydlení
a tvorbu jmění přes zabezpečení na stáří až po ochranu
před rizikem.
Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH se
společně s W&W AG, Stuttgart podílí také na stavebních
spořitelnách na Slovensku, v Maďarsku a v Chorvatsku.
Vybraná čísla dokládají sílu tohoto koncernu. Bilanční
suma činí více než 55 mld. €. O přibližně 6 milionů
klientů pečuje na 10 000 pracovníků a 6 000 finančních poradců obchodní sítě. Společně s rakouským
Wüstenrotem se W&W AG mnohostranně angažuje ve
střední a východní Evropě. O mezinárodním zaměření
společnosti a jejím velkém rozvojovém potenciálu svědčí četné kapitálové účasti ve stavebních spořitelnách
a životních pojišťovnách a také její podíl ve Wüstenrot
hypoteční bance, která byla založena v roce 2002.
Wüstenrot Verwaltungs- und
Dienstleistungen GmbH, Salzburg
Společnosti Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH přísluší v rámci rakouské skupiny Wüstenrot
správa kapitálových účastí a z tohoto důvodu je též ak-cionářem Wüstenrot - stavební spořitelny a. s.
V Rakousku jsou nejvýznamnějšími společnostmi,
jejichž akcionářem je Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH, stavební spořitelna Bausparkasse
Wüstenrot AG, Salzburg a pojišťovna Wüstenrot Versicherungs-AG, Salzburg. Bausparkasse Wüstenrot, AG je
jednou z nejstarších stavebních spořitelen v Rakousku
– byla založena v r. 1925. Spravuje 1,2 milionu smluv
o stavebním spoření s celkovou cílovou částkou 19,6 miliardy €. Na účtech těchto smluv je uloženo 3,7 mld. €.
Bausparkasse Wüstenrot je třetí největší stavební spořitelnou ve své zemi. Pojišťovna Wüstenrot Versicherungs-AG se po fúzi s pojišťovnou Volksfürsorge Jupiter Versicherungs-AG, která se uskutečnila v roce 2000, stala
Kooperativa, pojišťovna, a. s., Praha
Kooperativa, pojišťovna, a. s., druhá největší pojišťovna na českém trhu, je součástí nadnárodní holdingové
pojišťovací skupiny Kooperativa Group. Jejím hlavním
akcionářem je významný evropský pojišťovací koncern
Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG se sídlem ve Vídni.
V roce 2003 posílila Kooperativa vlastní finanční zdroje
v souvislosti s akvizicí neživotního pojištění Pojišťovny
České spořitelny. Předepsala pojistné ve výši 20,02 miliardy korun a její podíl na pojistném trhu se zvýšil na
téměř 20 %. Je dvakrát větší společností než třetí pojišťovna na trhu.
Kooperativa je finančně silnou univerzální pojišťovnou,
nabízející kompletní sortiment pojištění pro občany,
podnikatele, velké průmyslové, obchodní a finanční
společnosti. Nabídku svých služeb neustále rozšiřuje
a zdokonaluje a zároveň se intenzivně připravuje, aby
vyhověla novým ekonomickým kritériím souvisejícím
se vstupem České republiky do EU.
Výsledky hospodaření
Charakteristika
hlavních
• akcionářů
Jahresabschluss
•
•
7
Zpráva o obchodní činnosti
Rok 2003 byl pro stavební spoření a pro stavební spořitelnu Wüstenrot rokem výjimečným. Ohlášené změny
zákona o stavebním spoření, především pak snížení
státní podpory, vyvolalo zvýšený zájem o stavební
spoření. Pro ty, kteří s uzavřením smlouvy o stavebním
spoření dosud váhali, byla tato změna důvodem ke konečnému rozhodnutí. A pro mnohé klienty stavebních
spořitelen, kteří se o výhodách stavebního spoření již
dávno sami přesvědčili, se stala podnětem pro uzavření
další smlouvy.
Všechny stavební spořitelny zaznamenaly v roce 2003
rekordní výsledky, v nárůstu počtu uzavřených smluv
však absolutního prvenství dosáhla stavební spořitelna
Wüstenrot.
novacích úvěrů poskytovaných právnickým osobám
– bytovým družstvům, společenstvím vlastníků atp. na
opravy a rekonstrukce bytových domů. V roce 2003 bylo
financováno dvakrát více projektů než v roce 2002, a to
v trojnásobně vyšším objemu. Stav překlenovacích úvěrů vzrostl na 31 614 a vykázal saldo téměř 5,9 miliardy
korun, čímž jsme si upevnili postavení na trhu. Celkový
stav úvěrů (tedy včetně úvěrů ze stavebního spoření)
k 31. 12. 2003 činil 53 079 smluv s úvěrovým saldem
6,76 miliardy korun.
Nově uzavřené smlouvy a stav smluv
Financování bytových potřeb pomocí úvěrů poskytovaných stavebními spořitelnami se podle očekávání odborníků trvale vyvíjí velmi pozitivně, o čemž svědčí meziroční přírůstky jak počtu, ale především pak objemu
poskytnutých úvěrů. V roce 2003 využilo úvěr více než
156 000 klientů v objemu téměř 33 miliardy korun, tj.
o 50 % vyšším než v roce 2002. Celkem poskytly stavební spořitelny již přes 800 tisíc úvěrů. Objem úvěrových prostředků použitých na bytové potřeby dosáhl
126,5 miliardy korun.
Naše stavební spořitelna poskytla 11 677 nových úvěrů
na celkovou částku 2,43 miliardy korun. Stejně jako
v letech předcházejících převažoval zájem o překlenovací úvěry. Velmi kladně lze hodnotit vývoj u překle-
V roce 2003 bylo uzavřeno 196 001 smluv o stavebním
spoření včetně zvýšení cílové částky, což je o 81,8 %
více než v roce předchozím. Celková cílová částka těchto
smluv dosáhla téměř 40 miliard korun a byla o 121,5 %
vyšší než v roce 2002. Wüstenrot zaznamenal mezi
stavebními spořitelnami nejvyšší procentuální přírůstek
v počtu smluv a zařadil se mezi spořitelny s nadprůměrnou cílovou částkou připadající na jednu smlouvu.
Stav smluv o stavebním spoření (smlouvy ve fázi spoření a úvěru ze stavebního spoření) vzrostl v loňském roce
o 33,1 % a počtem 503 359 překročil hranici půl milionu. Celková cílová částka vykázala nárůst přes 55 %
a k 31. 12. činila 89,5 miliardy korun. Úměrně těmto
ukazatelům se vyvíjely i vklady stavebního spoření, které ke konci roku vzrostly na 16,9 miliardy korun. Průměrná výše úspor na účtech stavebního spoření se přes
výrazné zvýšení podílu nově uzavřených smluv udržela
na úrovni roku 2002 a činila 35 116 korun.
Stav platných smluv k 31. 12. roku
Objem úvěrů – saldo k 31. 12. roku v mil. Kč
Financování bydlení
503 359
6762
2003
2003
378 223
4867
2002
336 063
2002
2001
3013
Výsledky
Zpráva
o obchodní
hospodaření
činnosti
• Jahresabschluss
2001
8
Výnosy
největších zdrojů rizika a opatření přijatých v průběhu
roku 2003 se nám tento podíl daří postupně snižovat.
Situace na finančním trhu se z pohledu stavebních spořitelen nezlepšila ani v roce 2003. Úrokové sazby bankovního trhu nadále klesaly. Stejně jako v předchozím
roce byla úroková sazba u investic a volných prostředků
na bankovním trhu nižší než průměrná úroková sazba
u smluv ze stavebního spoření uzavřených v předcházejících letech. Jediným efektivním prostředkem snížení
závislosti na kapitálovém trhu je další rozvoj úvěrové
činnosti, což je základním smyslem stavebního spoření.
V loňském roce jsme navázali na stabilní nárůst úvěrových obchodů a ve spojení s efektivním řízením
nákladů se podařilo zvýšit roční hospodářský výsledek
na 100 milionů korun. Ve srovnání s rokem 2002 jsme
vyprodukovali zisk vyšší o 13 %. Bilanční suma vzrostla
o více než 28 % na 19,1 miliardy korun.
Management rizik
Stavební spořitelna Wüstenrot věnuje velkou pozornost
řízení rizik. Oblast řízení rizik je v kompetenci manažera rizik a výboru pro řízení rizik, který působí jako
poradní orgán představenstva. S ohledem na předmět
činnosti stavební spořitelny hraje zvláštní úlohu řízení
úvěrových rizik. Měsíčně se provádí podrobná analýza
úvěrového portfolia – zejména s ohledem na kategorie
pohledávek. V případě nestandardního či nežádoucího
vývoje jsou okamžitě přijímána opatření, např. změna
způsobu zajištění úvěrů, úprava kompetencí úvěrových
specialistů, zavádění nových produktů na základě analýzy rizikovosti atd.
Koncem roku 2003 dosáhl podíl salda sledovaných
a ohrožených pohledávek 6,4 %. Na základě identifikace
Závazky vůči klientům k 31. 12. roku v mil. Kč
Obchodní organizace, poradenství a péče
o klienta
Obchodní organizace Wüstenrot je profesionální sítí
finančních poradců nabízejících produkty rodinného
financování. V roce 2003 se podařilo využít obrovský
potenciál, kterým tato obchodní organizace disponuje.
Obchodní organizace Wüstenrot je rozdělena na 13 regionů řízených regionálními řediteli. Činnost finančních
poradců přímo řídí oblastní vedoucí a generální poradci.
Obchodní síť Wüstenrotu je sítí mobilní, její pevné zázemí tvoří 13 regionálních Informačních a poradenských
center, desítky oblastních obchodních zastoupení a více
než jedno sto poradenských kanceláří.
V souvislosti se zprostředkováním smluv o stavebním
spoření a úvěrů nelze opominout dobrou spolupráci
s našimi kooperačními partnery – obchodními organizacemi a finančními makléři. I zásluhou jejich spolupracovníků je Wüstenrot se svou nabídkou produktů
a poradenskými službami zastoupen plošně na celém
území České republiky.
V současné době již klienti očekávají vysokou odbornost
finančních poradců nejen v oblasti stavebního spoření, ale
i v dalších finančních službách. Tyto služby jsou spojeny
s podstatně vyšší kvalifikací poradců, s jejich schopností
porovnat různé způsoby a nabídky a doporučit optimální
formu financování, resp. finančního zabezpečení.
Praha, březen 2004
Bilanční suma v mld. Kč
16 933
19,1
2003
2003
13 042
14,9
2002
2002
11,8
10 069
2001
Výsledky
Zpráva
o obchodní
hospodaření
činnosti
• Jahresabschluss
2001
9
Výsledky hospodaření
ROZVAHA
k 31. prosinci 2003
v tis. Kč
31. 12. 2003
AKTIVA
Hrubá částka
Úprava
Čistá částka
31. 12. 2002
31. 12. 2001
Čistá částka
Čistá částka
1
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
25 077
25 077
18 306
453
2
Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané
centrální bankou k refinancování
5 526 663
5 526 663
5 382 378
3 536 634
v tom: a) vydané vládními institucemi
5 526 663
5 526 663
5 382 378
3 536 634
3 219 166
b) ostatní
3
4
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
1 695 496
1 695 496
1 865 250
a) splatné na požádání
272 490
272 490
222 522
127 108
b) ostatní pohledávky
1 423 006
1 423 006
1 642 728
3 092 059
Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen
6 761 623
-116 536
6 645 087
4 825 044
2 988 594
6 761 623
-116 536
6 645 087
4 825 044
2 988 594
3 643 204
3 643 204
1 571 887
930 848
3 643 204
3 643 204
1 571 887
930 848
19 681
18 624
19 224
v tom: a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky
5
Dluhové cenné papíry
v tom: a) vydané vládními institucemi
b) vydané ostatními osobami
6
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
7
Účasti s podstatným vlivem
8
Účasti s rozhodujícím vlivem
z toho: v bankách
z toho: v bankách
9
Dlouhodobý nehmotný majetek
63 646
-43 965
Dlouhodobý hmotný majetek
484 418
-93 134
391 284
266 341
267 073
z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost
398 174
-31 740
366 434
242 613
245 741
1 176 382
-20 770
1 155 612
969 232
798 870
5 641
376
21 553
19 107 745
14 917 438
11 782 815
z toho: a) zřizovací výdaje
b) goodwill
10
11
Ostatní aktiva
12
Pohledávky za upsaný základní kapitál
13
Náklady a příjmy příštích období
Výsledky hospodaření • Jahresabschluss
AKTIVA CELKEM
10
400
5 641
19 382 150
-274 405
PASIVA
1
31. 12. 2003
31. 12. 2002
31. 12. 2001
18 011 367
13 945 433
10 838 720
7 073
6 412
1 228
18 004 294
13 939 021
10 837 492
329 011
214 866
172 993
17 225
15 654
2 374
6 787
9 049
2 374
6 787
9 049
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
v tom: a) splatné na požádání
b) ostatní závazky
2
Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen
v tom: a) splatné na požádání
b) ostatní závazky
3
Závazky z dluhových cenných papírů
v tom: a) emitované dluhové cenné papíry
b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů
4
Ostatní pasiva
5
Výnosy a výdaje příštích období
6
Rezervy
v tom: a) na důchody a podobné závazky
b) na daně
c) ostatní
7
Podřízené závazky
8
Základní kapitál
550 000
550 000
550 000
z toho: a) splacený základní kapitál
550 000
550 000
550 000
b) vlastní akcie
9
10
400
Emisní ážio
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
90 815
86 412
85 144
v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy
87 653
83 229
81 475
3 162
3 183
3 668
b) ostatní rezervní fondy
c) ostatní fondy ze zisku
11
Rezervní fond na nové ocenění
12
Kapitálové fondy
13
Oceňovací rozdíly
z toho: a) z majetku a závazků
b) ze zajišťovacích derivátů
14
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
24 371
8 236
75 783
15
Zisk nebo ztráta za účetní období
99 807
88 479
35 071
19 107 745
14 917 438
11 782 815
PASIVA CELKEM
Výsledky hospodaření • Jahresabschluss
c) z přepočtu účastí
11
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
období končící k 31. 12. 2003
v tis. Kč
1
Výnosy z úroků a podobné výnosy
2
Náklady na úroky a podobné náklady
z toho: úroky z dluhových cenných papírů
období do
období do
období do
31. 12. 2003
31. 12. 2002
31. 12. 2001
880 348
709 358
614 782
380 585
319 088
234 157
-554 174
-427 014
-363 884
z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů
3
Výnosy z akcií a podílů
v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem
b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem
c) výnosy z ostatních akcií a podílů
4
Výnosy z poplatků a provizí
5
Náklady na poplatky a provize
6
Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací
7
Ostatní provozní výnosy
8
Ostatní provozní náklady
9
Správní náklady
v tom: a) náklady na zaměstnance
z toho: aa) mzdy a platy
ab) sociální a zdravotní pojištění
b) ostatní správní náklady
10
Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
11
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
12
Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek
13
Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám
14
Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
15
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícícm a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných
položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
16
Rozpuštění ostatních rezerv
17
Tvorba a použití ostatních rezerv
18
Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
19
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
20
Mimořádné výnosy
21
Mimořádné náklady
22
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti
444 568
254 557
174 744
-334 794
-178 713
-109 389
12 260
-55
-92
9 700
24 851
3 805
-9 796
-11 610
-11 755
-249 943
-243 683
-232 418
-94 789
-83 119
-73 255
-68 853
-61 837
-53 915
-25 936
-21 282
-19 340
-155 154
-160 564
-159 162
-23 997
-21 034
-26 810
-75 155
-18 178
-12 112
103 899
88 479
35 071
88 479
35 071
4 882
Výsledky hospodaření • Jahresabschluss
před zdaněním
12
23
Daň z příjmů (včetně odložené daně)
-4 092
24
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
99 807
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
k 31. 12. 2003
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
31. 12. 2003
31. 12. 2002
31. 12. 2001
Podrozvahová aktiva
389 378
325 035
254 763
1
Poskytnuté přísliby a záruky
289 199
325 035
254 763
2
Poskytnuté zástavy
3
Pohledávky ze spotových operací
4
Pohledávky z pevných termínových operací
5
Pohledávky z opcí
6
Odepsané pohledávky
7
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
8
Hodnoty předané k obhospodařování
1 176 382
1 991 962
1 540 189
1 076 478
1 991 962
1 540 189
Podrozvahová pasiva
9
Přijaté přísliby a záruky
10
Přijaté zástavy a zajištění
11
Závazky ze spotových operací
12
Závazky z pevných termínových operací
13
Závazky z opcí
14
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
15
Hodnoty převzaté k obhospodařování
99 904
275
99 904
Výsledky hospodaření • Jahresabschluss
v tis. Kč
13
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
k 31. 12. 2003
v tis. Kč
Zůstatek k 1. 1. 2001
Základní
kapitál
Vlastní
akcie
550 000
Emisní
ážio
Rezervní
fondy
80 820
Kapitálové
fondy
4 021
Oceňovací
rozdíly
Zisk
(ztráta)
Celkem
77 839
712 680
35 071
35 071
Změny účetních metod
Opravy zásadních chyb
Kursové rozdíly a rozdíly z přecenění
nezahrnuté do HV
Čistý zisk/ztráta za účetní období
Dividendy
Převody do fondů
1 055
Použití fondů
1 000
-2 055
-1 353
-1 353
Emise akcií
Snížení základního kapitálu
Nákupy vlastních akcií
Ostatní změny
400
400
Zůstatek 31. 12. 2001
550 000
400
81 875
3 668
110 855
746 798
Zůstatek 1. 1. 2002
550 000
400
81 875
3 668
110 855
746 798
88 479
88 479
-99 265
-99 265
Změny účetních metod
Opravy zásadních chyb
Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění
nezahrnuté do HV
Čistý zisk/ztráta za účetní období
Dividendy
Převody do fondů
Použití fondů
1 754
2 000
-3 754
-400
-2 485
400
-2 485
Emise akcií
Snížení základního kapitálu
Nákupy vlastních akcií
Ostatní změny
-400
-400
Stav k 31. 12. 2002
550 000
83 229
3 183
96 715
733 127
Zůstatek 1. 1. 2003
550 000
83 229
3 183
96 715
733 127
99 807
99 807
-66 220
-66 220
Změny účetních metod
Opravy zásadních chyb
Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění
nezahrnuté do HV
Čistý zisk/ztráta za účetní období
Dividendy
Převody do fondů
4 424
Použití fondů
1 700
-6 124
-1 721
-1 721
Emise akcií
Výsledky hospodaření • Jahresabschluss
Snížení základního kapitálu
14
Nákupy vlastních akcií
Ostatní změny
Stav k 31. 12. 2003
550 000
87 653
3 162
124 178
764 993
Výsledky
Výrok
auditora
hospodaření • Jahresabschluss
Výrok auditora
15
Zpráva dozorčí rady
Dozorčí rada společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. prováděla všechny činnosti, které jí ukládá zákon
a stanovy, a při svých schůzích se podrobně zabývala zásadními otázkami obchodní politiky a vývoje činnosti společnosti. Od představenstva společnosti obdržela všechny k tomu potřebné podklady a informace, a také se s ním radila.
Dozorčí rada pravidelně dohlížela na činnost představenstva.
Dozorčí radou pověřená auditorská společnost NOERR STIEFENHOFER LUTZ CZ Consulting s.r.o. prověřila
účetní uzávěrku a vydala k ní svůj výrok bez výhrad. Dozorčí rada obdržela auditorskou zprávu a nemá k ní žádné
připomínky.
Dozorčí rada zkontrolovala, že účetní knihy jsou řádně vedeny a odpovídají skutečnosti a že podnikatelská činnost
společnosti je prováděna v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dále navrhuje, aby účetní závěrka, auditorská zpráva, zpráva ovládané osoby a návrh na rozdělení zisku, které vzala se souhlasem na vědomí,
byly předloženy ke schválení valné hromadě.
Dozorčí rada vyslovuje poděkování všem pracovníkům a představenstvu za práci, kterou vykonali v roce 2003.
V Praze dne 22. dubna 2004
Za dozorčí radu Wüstenrot – stavební spořitelny a.s.
Zpráva
dozorčí
rady • Jahresabschluss
Výsledky
hospodaření
Dr. Gert Haller
předseda
16
Příloha účetní závěrky za rok 2003
1. ÚVOD
Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. (dále jen banka) byla založena dne 10. 8. 1992 a vznikla zapsáním do obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 28. 9. 1992.Dne 17. 9. 1993 získala povolení působit jako banka a dne
11. 11. 1993 souhlas se zahájením činnosti jako banka.
Společnost má základní kapitál ve výši 550 mil. Kč.
2. OBORY ČINNOSTI
Hlavní aktivitou společnosti je stavební spoření, které spočívá v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření a v poskytování úvěrů a státního příspěvku jeho účastníkům.
Společnost poskytuje služby na území České republiky.
3. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Účetnictví společnosti bylo vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
vyhláškou č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi a opatřením Ministerstva financí
č.j. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve
věcné a časové souvislosti a zásadu opatrnosti.
Všechny údaje jsou uvedeny v korunách českých (Kč). Měrnou jednotkou jsou tisíce Kč, pokud není uvedeno jinak.
Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná.
4. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY
Účetní závěrka byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami:
(a) Okamžik uskutečnění účetního případu
V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den
nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den příkazu na
korespondenta k provedení platby, den zúčtování příkazů banky s clearingovým centrem ČNB, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od korespondenta banky (zprávou se rozumí zpráva v systému SWIFT, avízo banky, převzaté
médium, výpis z účtu, popř. jiné dokumenty), den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, devizami, opcemi
popř. jinými deriváty, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy.
Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále pevné termínové
a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu zaúčtovány na podrozvahových
účtech.
Finanční aktivum nebo jeho část banka odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Banka tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva
zaniknou nebo se těchto práv vzdá.
Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry jsou klasifikovány podle záměru banky do portfolia
drženého do splatnosti, k obchodování nebo k prodeji. Do portfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouze dluhové cenné
papíry.
Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry jsou účtovány v pořizovací ceně zahrnující poměrnou
část diskontu nebo prémie. Časové rozlišení úrokových výnosů je součástí účetní hodnoty těchto cenných papírů.
Prémie či diskont u dluhových cenných papírů jsou rozpouštěny do výkazu zisku a ztráty od okamžiku pořízení do data
splatnosti metodou efektivní úrokové sazby. V případě cenných papírů klasifikovaných do portfolia k obchodování, k prodeji
Výsledky
hospodaření
• Jahresabschluss
Příloha
účetní
závěrky za
rok 2003
(b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly
17
a cenných papírů držených do splatnosti se zbytkovou splatností kratší než 1 rok jsou ážio či diskont rozpouštěny do výkazu
zisku a ztráty rovnoměrně od okamžiku pořízení do data splatnosti.
Dluhové cenné papíry držené za účelem obchodování nebo k prodeji jsou oceňovány reálnou hodnotou a zisky/ztráty z tohoto
přecenění se zachycují do výkazu zisku a ztráty v rámci položky „Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací“.
Reálná hodnota používaná pro přecenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení reálné hodnoty, pokud banka prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat.
V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemí OECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na likviditu cenných papírů.
Není-li možné stanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. banka neprokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír
prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíru.
Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, pokud se jedná o akcie, míře účasti
na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud se jedná o podílové listy a současné hodnotě cenného papíru, pokud se jedná
o dluhové cenné papíry.
K dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti se tvoří opravné položky. Opravné položky k těmto cenným papírům
jsou tvořeny v částce, která odráží pouze změnu rizikovosti emitenta, nikoliv změny bezrizikových úrokových sazeb, a to
podle jednotlivých cenných papírů.
Pořizovací cena cenných papírů držených do splatnosti se při prodeji oceňuje tržní hodnotou.
(c) Pohledávky za bankami a za klienty
Pohledávky jsou účtovány v částkách snížených o opravné položky. Časové rozlišení úrokových výnosů je součástí účetní
hodnoty těchto pohledávek. Rezervy na pohledávky jsou v rozvaze zahrnuty do rezerv na straně pasiv.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým pohledávkám opravné
položky. Metodika tvorby opravných položek pro účetní období je uvedena v bodě 7 (a), (b) a (c) přílohy. Opravné položky
vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce „Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám“
v analytické evidenci pro potřebu výpočtu daňové povinnosti.
Daňově odčitatelná část celkově vytvořených opravných položek na ztráty z úvěrů za účetní období je vypočítána podle § 5
(„Bankovní rezervy a opravné položky“) a § 8 („Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím
řízení“) zákona o rezervách č. 593/1992 Sb.
Odpisy nedobytných pohledávek jsou zahrnuty v položce „Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám” výkazu zisku a ztráty. O stejnou částku se snižují rezervy a opravné položky ve stejné položce výkazu zisku
a ztráty. Výnosy z dříve odepsaných úvěrů jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty v položce „Rozpuštění opravných položek
a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek”.
(d) Tvorba rezerv
Rezerva představuje pravděpodobné plnění s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří v případě, pokud jsou
splněna následující kritéria:
Příloha
účetní
závěrky za
rok 2003
Výsledky
hospodaření
• Jahresabschluss
•
•
•
18
existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí,
je pravděpodobné, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický prospěch, přičemž „pravděpodobné“ znamená pravděpodobnost vyšší než 50 %,
je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění.
Zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách (ve znění pozdějších změn) požaduje, aby se rezervy na standardní úvěry nejpozději do
31. prosince 2005 rozpustily s korespondující tvorbou opravných položek ke klasifikovaným pohledávkám, popř. použily
na úhradu nákladů na odpis pohledávek nebo na úhradu ztrát z postoupení pohledávek, nebo se rozpustily pro nepotřebnost
těchto rezerv. V této souvislosti banka od 1. ledna 2002 rozpouští všeobecnou rezervu na standardní úvěry tak, aby tato rezerva byla do 31. prosince 2005 plně rozpuštěna.
Obecné rezervy na záruky se nejpozději do 31. prosince 2005 přiřadí ke specifickým rezervám k zárukám, převedou do
opravných položek ke klasifikovaným pohledávkám z plnění ze záruk, použijí na úhradu nákladů na odpis těchto pohledávek nebo na úhradu ztrát z postoupení pohledávek nebo se rozpustí pro nepotřebnost.
(e) Hmotná a nehmotná aktiva
Hmotný a nehmotný majetek je účtován v historických cenách a odpisován rovnoměrně po odhadovanou dobu životnosti.
Doby odpisování pro jednotlivé kategorie hmotného a nehmotného majetku jsou následující:
Software
Budovy
Ostatní
4 roky
75 až 80 let
4 až 6 let
Nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč a hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 40 000 Kč a doba
použitelnosti je kratší než 1 rok je účtován do nákladů za období, ve kterém byl pořízen.
(f) Přepočet cizí měny
Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným v den transakce.
Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti jsou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaným ČNB platným k datu rozvahy. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv
a pasiv vyčíslených v cizí měně, kromě majetkových účastí v cizí měně, případně položek zajišťujících měnové riziko plynoucí ze smluv, které ještě nejsou vykázány v rozvaze banky nebo očekávaných budoucích transakcí, je vykázán ve výkazu
zisku a ztráty jako „Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací”.
(g) Daň z příjmů
Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z hospodářského výsledku běžného období připočtením daňově neuznatelných
nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven o slevy na dani a případné zápočty.
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků s použitím očekávané
daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích.
(h) Finanční pronájem
Celková hodnota finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do
nákladů. Celkový závazek z finančního pronájmu s následnou koupí je zaúčtován na účet závazků a je postupně snižován
v souladu s úhradou tohoto závazku.
(i) Položky z jiného účetního období
Položky z jiného účetního období, než kam daňově a účetně patří, a změny účetních metod jsou účtovány jako výnosy nebo
náklady ve výkazu zisku a ztráty v běžném účetním období s výjimkou oprav zásadních chyb účtování výnosů a nákladů minulých období, které jsou zachyceny prostřednictvím „Nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty z předchozích období“
v rozvaze banky.
5. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD
Ve sledovaném období nedošlo k žádným podstatným změnám v účetních metodách.
6. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO
Finančním aktivem se rozumí oběživo a jiné peněžní prostředky splatné na požádání (dále jen „hotovost“) nebo právo na
získání hotovosti nebo jiného finančního aktiva jiného subjektu vzniklé na základě smlouvy nebo právo na směnu finančních
nástrojů za potencionálně příznivých podmínek vzniklé na základě smlouvy nebo kapitálový nástroj jiného subjektu.
Finančním závazkem se rozumí závazek uhradit hotovost jinému subjektu vzniklý na základě smlouvy nebo závazek směnit
finanční nástroje za potencionálně nepříznivých podmínek vzniklý na základě smlouvy.
Finanční nástroje mohou mít za následek určitá rizika pro společnost. K nejvýznamnějším rizikům společnosti patří:
Výsledky
hospodaření
• Jahresabschluss
Příloha
účetní
závěrky za
rok 2003
Finančním nástrojem se rozumí jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě vzniká finanční aktivum jednoho subjektu
a finanční závazek nebo kapitálový nástroj jiného subjektu.
19
Riziko likvidity
Riziko likvidity vyplývá z typu financování aktivit banky a řízení jejích pozic. Zahrnuje jak riziko schopnosti financovat
aktiva banky nástroji s vhodnou splatností, tak i schopnost zlikvidnit aktiva za přijatelnou cenu v přijatelném čase.
Banka má přístup k diverzifikovaným zdrojům financování, které sestávají z vkladů klientů, poplatků, úroků a splátek
z poskytnutých úvěrů. To dává bance flexibilitu a omezuje závislost na jediném zdroji financování. Banka pravidelně vyhodnocuje riziko likvidity, a to zejména sledováním změn ve struktuře financování a porovnává je se strategií řízení rizika
likvidity schválenou představenstvem. V zájmu hladké likvidity drží banka dále část aktiv ve formě krátkodobých dluhopisů
a vkladů.
Zbytková splatnost aktiv a závazků banky
tis. Kč
Do 3 měs.
Od 3 měs. do Od 1 roku do
1 roku
5 let
nad 5 let
Bez specifik.
Celkem
K 31. prosinci 2003
Pokladní hotovost
a vklady CC
221
-
-
-
24 856
25 077
548 254
795 719
2 055 756
2 126 934
-
5 526 663
-
347 291
1 305 484
1 990 429
-
3 643 204
Pohledávky za bankami
1 334 092
361 404
-
-
-
1 695 496
Pohledávky za klienty
1 708 860
609 546
4 227 884
98 797
-
6 645 087
-
1 078 821
-
-
493 397
1 572 218
3 591 427
3 192 781
7 589 124
4 216 160
518 253
19 107 745
Státní dluhopisy přijímané
k refinancování
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva
Celkem
K 31. prosinci 2003
Závazky vůči klientům
4 356 830
3 833 344
9 821 193
-
-
18 011 367
Ostatní pasiva
-
-
-
-
329 011
329 011
Vlastní kapitál a rezervy
-
-
-
-
767 367
767 367
Celkem
4 356 830
3 833 344
9 821 193
-
1 096 378
19 107 745
GAP
(765 403)
(640 563)
(2 232 069)
4 216 160
(578 125)
Kumulovaný GAP
(765 403)
(1 405 966)
(3 638 035)
578 126
-
Úrokové riziko
Banka je vystavena úrokovému riziku, protože úročená aktiva a pasiva mají různé splatnosti nebo období změny/úpravy
úrokových sazeb a také objemy v těchto obdobích.
Vzhledem ke struktuře aktiv a pasiv je banka vystavována úrokovému riziku. Pasiva jsou převážně tvořena primárními
vklady účastníků stavebního spoření, které jsou úročeny fixní úrokovou sazbou. Na straně aktiv představovaly k 31. 12. 2003
poskytnuté úvěry 39 % přijatých depozit.
Příloha
účetní
závěrky za
rok 2003
Výsledky
hospodaření
• Jahresabschluss
Zbývající část vkladů je umísťovaná do termínovaných vkladů u bank, státem garantovaných dluhopisů a hypotečních zástavních listů.
20
Banka částečně eliminuje úrokové riziko kombinací střednědobých bankovních depozit a nákupem fixně úročených dluhopisů.
Banka měří své úrokové riziko pomocí ukazatele citlivosti úrokových nákladů a výnosů na změnu úrokových sazeb. Propočty
jsou prováděny za předpokladu, že současná aktiva a pasiva budou obnovována ve stejném objemu a za použití příslušných
úrokových sazeb. Pro tento ukazatel je stanoven limit pro pokles/růst zisku při pohybu tržní úrokové sazby.
Měnové riziko
Banka nemá devizovou licenci. Jediné riziko vyplývá z provozních cizoměnových závazků, pro které banka vytváří v předstihu zdroje na cizoměnových účtech. V době neexistence závazků banka nevstupuje do nekrytého rizika, zůstatky na účtech
jsou nevýznamné.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty.
7. FINANČNÍ NÁSTROJE – ÚVĚROVÉ RIZIKO
Banka je vystavena úvěrovému riziku z titulu svých obchodních aktivit a poskytování překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření svým klientům.
Úvěrová rizika banky jsou řízena prostřednictvím metod a nástrojů řízení rizik banky.
V roce 2003 byl ustanoven Výbor pro řízení rizik jako poradní orgán představenstva a funkce manažera rizik.
Klasifikace pohledávek
Banka klasifi kuje pohledávky z úvěrů za klienty do jednotlivých kategorií v souladu s Opatřením ČNB č. 9 ze dne
6. 11. 2002, které stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností a tvorbu opravných položek a rezerv.
Členění pohledávek je následující:
Standardní pohledávky
O jejich splacení není důvodu pochybovat. Splátky a příslušenství jsou řádně hrazeny, žádná z nich není po splatnosti déle než
30 dní, žádná z pohledávek nebyla v posledních 2 letech z důvodů zhoršení finanční situace dlužníka restrukturalizována.
Sledované pohledávky
Jejich splacení je s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka pravděpodobné. Splátky jistiny nebo příslušenství
jsou hrazeny s dílčími problémy, ale žádná z nich není po splatnosti déle než 90 dní, žádná z pohledávek nebyla v posledních
6 měsících z důvodu zhoršení finanční situace dlužníka restrukturalizována.
Nestandardní pohledávky
Jejich úplné splacení je nejisté, částečné splácení je však vysoce pravděpodobné. Splátky jsou hrazeny s problémy, avšak
žádná z nich není po splatnosti déle než 180 dní.
Pochybné pohledávky
Jejich úplné splacení je vysoce nepravděpodobné, částečné splácení je možné a pravděpodobné. Splátky jsou hrazeny s problémy, avšak žádná z nich není po splatnosti déle než 360 dní
Ztrátové pohledávky
Jejich úplné splacení je zejména s ohledem na finanční situaci dlužníka nemožné. Předpokládá se, že pohledávka nebude
uspokojena nebo bude uspokojena jenom částečně ve velmi malé částce. Splátky jsou po splatnosti déle než 360 dní.
Nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky jsou souhrnně označovány jako pohledávky ohrožené.
Hodnocení zajištění úvěrů
základní:
- zřízení zástavního práva k pohledávce (vkladu na účtu stavebního spoření u WSS nebo u jiné banky)
- zřízení zástavního práva k nemovitosti
- přistoupení k dluhu
- ručitelský závazek – ručení třetí osobou
doplňkové:
- převzetí dluhu
- postoupení pohledávky
- zajištění směnkou
Při stanovení realizovatelné hodnoty zajištění banka vychází ze znaleckých odhadů, případně vnitřních hodnocení na základě příslušné interní směrnice banky.
Výsledky
hospodaření
• Jahresabschluss
Příloha
účetní
závěrky za
rok 2003
Banka využívá k zajištění poskytnutých úvěrů těchto zajišťovacích instrumentů:
21
Výpočet opravných položek
Banka vytváří průběžně opravné položky ke sledovaným a ohroženým pohledávkám a to tak, že výši pohledávky zvýšenou
o naběhlé příslušenství a sníženou o realizovatelnou hodnotu zajištění násobí v jednotlivých kategoriích klasifikace koeficientem:
Sledované pohledávky
Nestandardní pohledávky
Pochybné pohledávky
Ztrátové pohledávky
1%
20 %
50 %
100 %
Modely měření úvěrového rizika
Banka provádí měsíčně analýzu úvěrového portfolia zaměřenou zejména na vývoj kategorizace pohledávek. Analýzy jsou
využívány pro predikci dalšího vývoje portfolia klientských úvěrů a opravných položek. K předpovědi je využíván model tzv.
Markovových řetězců k určení pravděpodobnosti přechodu z jedné kategorie do druhé.
Koncentrace úvěrového rizika
Analýzy ukazují, že nejvážnější problémy splácení úvěrů pramení ze starších úvěrových případů uzavřených do roku 2002.
V nich jsou zahrnuty i úvěry poskytnuté klientům postiženými povodněmi v letech 1997 a 2002.
Vymáhání pohledávek za dlužníky
Banka má specializovaný úsek pro vymáhání pohledávek, který v souladu s interní směrnicí provádí evidenci ohrožených
pohledávek, upomínkové řízení a běžné formy vymáhání mimosoudní cestou. Pro soudní vymáhání připravuje podklady pro
právní úsek.
8. FINANČNÍ NÁSTROJE – OPERAČNÍ, PRÁVNÍ A OSTATNÍ RIZIKA
Řízení rizik bylo prováděno v roce 2003 přímo z úrovně představenstva společnosti s využitím poradního orgánu Výbor pro
řízení rizik.
V návaznosti na již uvedený systém řízení tržních a úvěrových rizik jsou postupně uplatňovány i postupy pro řízení operačních a ostatních rizik. Operační rizika byla identifikována a oceněna dle působnosti jednotlivých odborných útvarů, sledování
a aktualizace byla prováděna přímo z úrovně představenstva. Z ostatních rizik byla věnována pozornost rizikům souvisejícím s provozováním informačních technologií a rizikům vyplývajícím ze vztahu s klienty.
9. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
Pohledávky za bankami zahrnují zůstatek 1 695 496 tis. Kč, který představují termínované vklady a vklady na běžných
účtech.
(a) Klasifikace pohledávek za bankami
tis. Kč
Příloha
účetní
závěrky za
rok 2003
Výsledky
hospodaření
• Jahresabschluss
Standardní
22
2003
2002
2001
1 695 496
1 865 250
3 219 166
Sledované
-
-
-
Nestandardní
-
-
-
Pochybné
-
-
-
Ztrátové
-
-
-
Opravné položky k možným ztrátám z pohledávek
Čisté pohledávky za bankami
-
-
-
1 695 496
1 865 250
3 219 166
Pohledávky za bankami splatné na požádání jsou k 31. 12. 2003 ve výši 272 490 tis. Kč, k 31. 12. 2002 ve výši 222 522 tis. Kč,
k 31. 12. 2001 ve výši 127 108 tis. Kč.
(b) Zbytková splatnost (dny)
tis. Kč
2003
2002
2001
1-7
352 586
322 611
284 166
8-30
280 708
648 517
525 000
31-90
700 798
450 395
1 860 000
91-180
361 404
-
215 000
-
340 689
-
181-360
360 a více
-
103 038
335 000
1 695 496
1 865 250
3 219 166
2003
2002
2001
6 311 834
4 621 616
2 907 994
120 114
105 321
46 211
88 573
54 935
21 014
Pochybné
104 222
41 236
16 100
Ztrátové
121 586
38 027
16 033
Čisté pohledávky za bankami
10. POHLEDÁVKY ZA KLIENTY
(a) Klasifikace pohledávek za klienty
tis. Kč
Standardní
Sledované
Nestandardní
Ostatní pohledávky za klienty
15 294
6 269
5 423
(116 536)
(42 359)
(24 181)
6 645 087
4 825 045
2 988 594
Opravné položky k možným ztrátám z pohledávek
Čisté pohledávky za klienty
Pohledávky za klienty představují pohledávky z neuhrazených úroků z překlenovacích úvěrů a splátek úvěrů ze stavebního
spoření a dále poplatků a sankčních úroků.
Spolu s prudkým nárůstem objemu poskytnutých úvěrů celkem došlo i k nárůstu klasifikovaných úvěrů. Zvýšil se jejich podíl
na celkově poskytnutých úvěrech a zároveň se zhoršila struktura klasifikovaných úvěrů přesunem části sledovaných úvěrů do
skupiny ohrožených úvěrů. Banka věnuje otázce delikvence úvěrů stálou pozornost s cílem zabránit dalšímu nárůstu klasifikovaných úvěrů a s předstihem vytvořit dostatečné finanční rezervy pro vytipovaná riziková období. Na základě provedených
analýz bylo zjištěno, že nejvážnější problémy se splácením úvěrů vyplývají ze starších úvěrových případů uzavřených do roku
2002. V nich jsou zahrnuty i úvěry poskytnuté klientům postiženým povodněmi v letech 1997 a 2002.
(b) Analýza úvěrů poskytnutých klientům podle sektorů
tis. Kč
2003
2002
2001
183 669
52 952
7 175
6 568 122
4 803 099
2 992 543
9 832
11 352
13 057
6 761 623
4 867 403
3 012 775
Finanční organizace
Nefinanční organizace
Organizace pojišťovnictví
Vládní sektor
Domácnosti (živnosti)
Obyvatelstvo (rezidenti)
Nerezidenti
Organizace bez IČO
Nezařazeno do sektorů (obce)
Celkem (brutto)
Výsledky
hospodaření
• Jahresabschluss
Příloha
účetní
závěrky za
rok 2003
Neziskové organizace
23
(c) Odepsané pohledávky za klienty a výnosy z odepsaných pohledávek
Banka v roce 2003 neodepsala žádné pohledávky za klienty a ani nerealizovala žádný výnos z dříve odepsaných pohledávek.
(d) Pohledávky za osobami se zvláštním vztahem k bance
Členové představenstva, členové dozorčí rady zastupující zaměstnance a ostatní členové vedení společnosti mají uzavřeny
smlouvy o stavebním spoření za standardních podmínek.
(e) Pohledávky a závazky za spřízněnými osobami
tis. Kč
Pohledávky
Závazky
K 31. prosinci 2002
Wüstenrot & Württembergische
Wüstenrot Datenservice
Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH
40
1 966
-
4 598
87
-
127
6 564
70
1 188
Wüstenrot Datenservice
-
1 641
Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH
-
2
70
2 831
Celkem
K 31. prosinci 2003
Wüstenrot & Württembergische
Celkem
11. STÁTNÍ BEZKUPONOVÉ DLUHOPISY A OSTATNÍ CENNÉ PAPÍRY PŘIJÍMANÉ CENTRÁLNÍ
BANKOU K REFINANCOVÁNÍ
Čistá účetní hodnota státních bezkuponových dluhopisů a ostatních cenných papírů přijímaných ČNB k refinancování
tis. Kč
2003
2002
2001
668 590
444 182
322 857
-
-
-
Státní dluhopisy
4 858 073
4 938 196
3 213 777
Čistá účetní hodnota
5 526 663
5 382 378
3 536 634
Státní pokladniční poukázky
Jiné pokladní poukázky
Veškeré cenné papíry banka zařadila do portfolia do splatnosti.
12. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY
(a) Čistá účetní hodnota dluhových cenných papírů
tis. Kč
2003
Příloha
účetní
závěrky za
rok 2003
Výsledky
hospodaření
• Jahresabschluss
Vládních institucí
24
2002
-
2001
-
-
Ostatních subjektů
3 643 204
1 571 887
930 848
z toho: hypoteční zástavní listy
1 935 948
1 140 520
718 012
1 707 256
431 367
212 836
3 643 204
1 571 887
930 848
ostatní
Čistá účetní hodnota dluhových cenných papírů
Účetní hodnota dluhových cenných papírů zahrnuje alikvotní úrokový výnos k datu účetní závěrky.
(b) Klasifikace dluhových cenných papírů do jednotlivých portfolií podle záměru banky
tis. Kč
2003
2002
2001
Dluhové cenné papíry k obchodování
-
-
-
Dluhové cenné papíry k prodeji
-
-
-
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
9 169 867
6 954 265
4 467 482
Celkem
9 169 867
6 954 265
4 467 482
Investiční strategií banky je držet cenné papíry do splatnosti.
(c) Analýza dluhových cenných papírů
Hodnoty za rok 2003 představují zůstatky dluhových cenných papírů, které byly klasifikovány do tzv. bankovního portfolia
na základě opatření ČNB.
Všechny cenné papíry jsou kotovány na Burze cenných papírů Praha.
Podíl dluhových cenných papírů se zbytkovou splatností do 1 roku na celkové hodnotě dluhových cenných papírů je 18,5 %
(v roce 2002: 25,61 %, v roce 2001: 7,23 %).
13. NEHMOTNÝ MAJETEK
Změny nehmotného majetku
tis. Kč
Software
Zřizovací výdaje
Celkem
Pořizovací cena
K 1. lednu 2001
Přírůstky
Ostatní změny
Úbytky
42 298
-
42 298
4 402
-
4 402
-
-
-
36
-
36
K 31. prosinci 2001
46 664
-
46 664
K 1. lednu 2002
46 664
-
46 664
7 657
-
7 657
Přírůstky
Ostatní změny
-
-
-
Úbytky
-
-
-
K 31. prosinci 2002
54 321
-
54 321
K 1. lednu 2003
54 321
-
54 321
9 325
-
9 325
Přírůstky
Ostatní změny
-
-
-
Úbytky
-
-
-
63 646
-
63 646
(19 931)
-
(19 931)
(7 513)
-
(7 513)
Úbytky
4
-
4
Opravné položky
-
-
-
(27 440)
-
(27 440)
K 31. prosinci 2003
K 1. lednu 2001
Roční odpisy
K 31. prosinci 2001
Výsledky
hospodaření
• Jahresabschluss
Příloha
účetní
závěrky za
rok 2003
Oprávky a opravné položky
25
K 1. lednu 2002
(27 440)
-
(27 440)
(8 258)
-
(8 258)
Úbytky
-
-
-
Opravné položky
-
-
-
K 31. prosinci 2002
(35 698)
-
(35 698)
K 1. lednu 2003
(35 698)
-
(35 698)
Roční odpisy
Roční odpisy
(8 267)
-
(8 267)
Úbytky
-
-
-
Opravné položky
-
-
-
(43 965)
-
(43 965)
K 31. prosinci 2001
19 224
-
19 224
K 31. prosinci 2002
18 624
-
18 624
K 31. prosinci 2003
19 681
-
19 681
K 31. prosinci 2003
Zůstatková cena
14. HMOTNÝ MAJETEK
(a) Změny hmotného majetku
tis. Kč
Pozemky
a budovy
Inventář
Pronajatý
majetek
Dopravní
prostředky
Celkem
268 760
59 701
1 589
-
330 050
51
5 906
-
-
5 957
Ostatní změny
-
-
-
-
-
Úbytky
-
(419)
-
-
(419)
K 31. prosinci 2001
268 811
65 188
1 589
-
335 588
K 1. lednu 2002
268 811
65 188
1 589
-
335 588
Přírůstky
-
7 959
-
4 119
12 078
Ostatní změny
-
-
-
-
-
Pořizovací cena
K 1. lednu 2001
Přírůstky
Úbytky
-
(142)
-
-
(142)
K 31. prosinci 2002
268 811
73 005
1 589
4 119
347 524
K 1. lednu 2003
268 811
73 005
1 589
4 119
347 524
Přírůstky
129 363
9 764
-
1 887
141 014
-
-
-
-
-
Ostatní změny
Úbytky
K 31. prosinci 2003
-
(3 886)
-
(234)
(4 120)
398 174
78 883
1 589
5 772
484 418
(21 524)
(27 710)
(7)
-
(49 241)
Oprávky a opravné položky
Příloha
účetní
závěrky za
rok 2003
Výsledky
hospodaření
• Jahresabschluss
K 1. lednu 2001
26
Roční odpisy
(3 111)
(16 170)
(16)
(147)
(19 297)
Úbytky
-
24
-
-
24
Opravné položky
-
-
-
-
-
(24 635)
(43 856)
(23)
(147)
(68 514)
K 31. prosinci 2001
K 1. lednu 2002
(24 635)
(43 856)
(23)
-
(68 514)
(3 112)
(9 504)
(16)
(147)
(12 779)
Úbytky
-
111
-
-
111
Opravné položky
-
-
-
-
-
K 31. prosinci 2002
(27 747)
(53 247)
(39)
(147)
(81 181)
K 1. lednu 2003
(27 747)
(53 247)
(39)
(147)
(81 180)
Roční odpisy
Roční odpisy
(3 993)
(10 287)
(19)
(1 432)
(15 731)
Úbytky
-
3 777
-
-
3 777
Opravné položky
-
-
-
-
-
(31 740)
(59 757)
(58)
(1 579)
(93 134)
K 31. prosinci 2001
244 176
21 332
1 566
-
267 074
K 31. prosinci 2002
241 064
19 756
1 550
3 972
266 341
K 31. prosinci 2003
366 434
19 126
1 531
4 193
391 284
K 31. prosinci 2003
Zůstatková cena
(b) Hmotný majetek koupený na základě finančního leasingu
Banka je povinna platit následující splátky z finančního leasingu:
tis. Kč
Zaplaceno
v roce 2003
Kopírky
Osobní auta
Celkem
541
Splatné do
1 roku
672
Splatné v
1 až 5 letech
Splatné v
dalších letech
Celkem
ke splacení
1 239
-
1 911
656
436
435
-
871
1 197
1 108
1 674
-
2 782
tis. Kč
Dohadné položky aktivní
Ostatní dlužníci
Pohledávky vůči státu
Poskytnuté zálohy
Ostatní
Celkem
2003
2002
2001
1 082 783
911 064
770 852
1 420
967
1 695
61 353
49 598
23 792
5 704
5 188
2 531
4 352
2 415
-
1 155 612
969 232
798 870
Dohadné položky aktivní k 31. prosinci 2003 zahrnují především státní podporu ze stavebního spoření klientů ve výši
1 078 821 tis. Kč (k 31. 12. 2002: 903 891 tis. Kč, k 31. 12. 2001: 770 848 tis. Kč). Pohledávka vůči státu z titulu srážkové daně
z úrokových výnosů z cenných papírů činí 62 137 tis. Kč (k 31. 12. 2002: 49 629 tis. Kč, k 31. 12. 2001 23 835 tis. Kč).
Ostatní aktiva jsou vykázána v netto hodnotě. Opravné položky k ostatním aktivům činí 20 770 tis. Kč.
Výsledky
hospodaření
• Jahresabschluss
Příloha
účetní
závěrky za
rok 2003
15. OSTATNÍ AKTIVA
27
16. ANALÝZA ZÁVAZKŮ VŮČI KLIENTŮM
Analýza závazků vůči klientům podle sektorů
tis. Kč
2003
2002
2001
Termínované závazky se splatností
Finanční organizace
Nefinanční organizace
Organizace pojišťovnictví
-
-
-
27 183
8 296
5 419
-
-
-
Vládní sektor
-
-
-
Neziskové organizace
-
-
-
Domácnosti (živnosti)
-
-
-
16 168 581
12 550 541
9 729 125
-
-
-
3 353
2 250
1 734
-
-
1 228
16 199 117
12 561 087
9 737 506
Obyvatelstvo (rezidenti)
Nerezidenti
Nezařazeno do sektorů (obce)
Bezúročné půjčky
Celkem
Závazky s výpovědní lhůtou
Finanční organizace
-
-
-
181
-
-
Organizace pojišťovnictví
-
-
-
Vládní sektor
-
-
-
Nefinanční organizace
Neziskové organizace
-
-
-
Domácnosti (živnosti)
-
-
-
1 804 663
1 377 134
1 096 220
-
-
-
Obyvatelstvo (rezidenti)
Nerezidenti
Nezařazeno do sektorů (obce)
333
800
659
1 805 177
1 377 934
1 096 879
Finanční organizace
-
-
-
Nefinanční organizace
-
-
-
Organizace pojišťovnictví
-
-
-
Vládní sektor
-
-
-
Neziskové organizace
-
-
-
Celkem
Závazky splatné na požádání
Domácnosti (živnosti)
-
-
-
7 073
6 412
4 335
Nerezidenti
-
-
-
Nezařazeno do sektorů
-
Obyvatelstvo (rezidenti)
Celkem
Příloha
účetní
závěrky za
rok 2003
Výsledky
hospodaření
• Jahresabschluss
Ostatní závazky vůči klientům
28
Závazky vůči klientům celkem
7 073
6 412
4 335
-
-
-
18 011 367
13 945 433
10 838 720
Součástí závazků ke klientům je i státní podpora za rok 2003 ve výši 1 078 822 tis. Kč (za rok 2002 ve výši 903 891 tis. Kč,
k 31. 12. 2001 ve výši 770 848 tis. Kč).
17. OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč
2003
2002
2001
Dohadné položky pasivní
222 360
181 566
137 470
Různí věřitelé
100 352
32 478
34 749
Závazky vůči státu
2 400
823
774
Ostatní pasiva
3 899
-
-
329 011
214 866
172 993
Celkem
Dohadné položky pasivní představují zejména dohadnou položku na vyplacení úrokového bonusu. Závazky vůči státu zahrnují závazky ze sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců. Ostatní pasiva představují odloženou daň.
18. REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY NA PŘÍPADNÉ ZTRÁTY Z ÚVĚRŮ
(a) Rezervy na případné ztráty z úvěrů a ze záruk
tis. Kč
Rezervy na ztráty z úvěrů a ze záruk
Zůstatek k 1. lednu 2001
9 049
Tvorba v průběhu roku
Záruky
-
Použití rezerv v průběhu roku
Odpis úvěrů
-
Krytí ztrát z prodeje úvěrů
-
Rozpuštění nepotřebných rezerv
-
Zůstatek rezerv k 31. prosinci 2001
9 049
Zůstatek k 1. lednu 2002
9 049
Tvorba v průběhu roku
Záruky
-
Použití rezerv v průběhu roku
Odpis úvěrů
-
Krytí ztrát z prodeje úvěrů
-
Rozpuštění nepotřebných rezerv
(2 262)
Zůstatek rezerv k 31. prosinci 2002
6 787
Zůstatek k 1. lednu 2003
6 787
Tvorba v průběhu roku
Záruky
-
Odpis úvěrů
-
Krytí ztrát z prodeje úvěrů
-
Rozpuštění nepotřebných rezerv
(4 607)
Zůstatek rezerv k 31. prosinci 2003
2 180
Část rezervy byla na základě analýzy rizikovosti úvěrového portfolia posouzena jako nadbytečná a rozpuštěna.
V roce 2003 byla vytvořena rezerva na daň z příjmu ve výši 194 tis. Kč.
Výsledky
hospodaření
• Jahresabschluss
Příloha
účetní
závěrky za
rok 2003
Použití rezerv v průběhu roku
29
(b) Opravné položky ke sledovaným a ohroženým pohledávkám
tis. Kč
Opravné položky ke sledovaným a ohroženým pohledávkám
Zůstatek k 1. lednu 2001
12 069
Tvorba a použití v průběhu roku
Sledované úvěry
756
Nestandardní úvěry
1 711
Pochybné úvěry
3 302
Ztrátové úvěry
6 343
Pohledávky za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení
-
Zůstatek opravných položek k 31. prosinci 2001
24 181
Zůstatek k 1. lednu 2002
24 181
Tvorba a použití v průběhu roku
Sledované úvěry
1 462
Nestandardní úvěry
2 312
Pochybné úvěry
3 856
Ztrátové úvěry
10 548
Pohledávky za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení
-
Zůstatek opravných položek k 31. prosinci 2002
42 359
Zůstatek k 1. lednu 2003
42 359
Tvorba a použití v průběhu roku
Sledované úvěry
(2 425)
Nestandardní úvěry
4 426
Pochybné úvěry
18 027
Ztrátové úvěry
54 149
Zůstatek opravných položek k 31. prosinci 2003
116 536
19. ZÁKLADNÍ KAPITÁL
Složení akcionářů banky k 31. prosinci 2003:
Příloha
účetní
závěrky za
rok 2003
Výsledky
hospodaření
• Jahresabschluss
Podíl na základním
kapitálu v %
Sídlo
Wüstenrot & Württembergische AG
SRN, Stuttgart
2 623
52,46
Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen
GmbH
Rakousko, Salzburg
2 040
40,80
Ostatní (méně než 10 %)
ČR
337
6,74
5 000
100
Celkem
30
Počet akcií
(v tis. ks)
Název
20. NEROZDĚLENÝ ZISK, REZERVNÍ FONDY A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU
Banka rozdělila svůj zisk za rok 2002 následujícím způsobem:
tis. Kč
Zůstatek k 1. lednu 2002
Zisk roku 2001
Zisk
Nerozdělený zisk
-
Kapitálové fondy
a ostatní fondy ze
zisku
Zákonný
rezervní fond
75 783
81 875
3 668
(3 753)
-
1 754
2 000
(31 318)
(67 947)
-
-
-
-
(400)
-
35 071
Rozdělení zisku roku 2001 schválené
valnou hromadou:
Převod do fondů
Dividendy a tantiémy
Převod do nerozděleného zisku
Použití prostředků
-
400
-
(2 485)
Zůstatek k 31. 12. 2002
-
8 236
83 229
3 183
Zůstatek k 1. lednu 2003
-
8 236
83 229
3 183
(6 124)
-
4 424
1 700
Dividendy a tantiémy
(66 220)
-
-
-
Převod do nerozděleného zisku
Zisk roku 2002
88 479
Rozdělení zisku roku 2002 schválené
valnou hromadou:
Převod do fondů
(16 135)
16 135
-
-
Použití prostředků
-
-
-
(1 721)
Zůstatek k 31. 12. 2003
-
24 371
87 653
3 162
Představenstvo banky předpokládá navrhnout akcionářům rozdělení zisku za rok 2003, po odečtení daně z příjmu ve výši
194 tis. Kč, v následujících částkách:
- příděl do zákonného rezervního fondu ve výši 4 990 tis. Kč,
- příděl do kapitálových fondů a ostatních fondů ze zisku ve výši 1 900 tis. Kč,
- výplata dividend a tantiém ve výši 66 190 tis. Kč.
21. ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA
Odložené daně z příjmu jsou počítány ze všech dočasných rozdílů za použití daňové sazby platné v následujícím období ve
výši 28 %.
tis. Kč
2003
2002
-
-
Odložené daňové pohledávky
Opravné položky a rezervy k úvěrům
Ocenění cenných papírů
-
-
17 269
39 568
0
0
Hmotný a nehmotný majetek
(31 191)
(30 329)
Dočasné rozdíly celkem
(13 922)
9 239
28 %
31 %
(3 898)
2 864
Daňová ztráta z minulých let
Zrychlené daňové odpisy
Daňová sazba
Odložená daňová pohledávka/závazek
Banka vykázala ve svém hospodářském výsledku náklad z titulu odložené daně ve výši 3 898 tis. Kč.
Výsledky
hospodaření
• Jahresabschluss
Příloha
účetní
závěrky za
rok 2003
Odložené daňové závazky
31
22. PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Banka k 31. 12. 2003 eviduje v podrozvaze úvěrové přísliby ve výši 289 199 tis. Kč (v r. 2002 ve výši 325 035 tis. Kč, v roce
2001 ve výši 254 763 tis. Kč). Dále jsou v podrozvaze vykázány přijaté nemovité zástavy ve výši 1 076 478 tis. Kč. Částka ve
výši 99 904 tis. Kč představuje spotový obchod uzavřený 31. 12. 2003 a vypořádaný v roce 2004.
23. ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS
tis. Kč
Výnosy z úroků
2003
2002
2001
880 348
709 358
614 782
z vkladů
45 480
109 692
185 258
z úvěrů
454 283
280 578
195 367
ostatní (zejména úrokové výnosy z cenných papírů)
380 585
319 088
234 157
Náklady na úroky
(554 174)
(427 014)
(363 884)
(554 174)
(426 890)
(363 884)
z úvěrů
-
-
-
ostatní
-
(124)
-
326 174
282 344
250 898
2003
2002
2001
úhrada za uzavření smlouvy
283 896
163 440
110 587
úhrady za vedení účtu
118 342
74 023
53 566
z vkladů
Čistý úrokový výnos
24. VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE
tis. Kč
Výnosy z poplatků a provizí
ostatní
Celkem
42 330
17 094
10 591
444 568
254 557
174 744
334 018
178 713
109 389
Náklady na poplatky a provize
za zprostředkování stavebního spoření
ostatní
Celkem
776
-
-
334 794
178 713
109 389
2002
2001
25. ČISTÝ ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč
2003
Zisk/(ztráta) z operací s cennými papíry
12 279
-
-
(19)
(55)
(92)
12 260
(55)
(92)
Příloha
účetní
závěrky za
rok 2003
Výsledky
hospodaření
• Jahresabschluss
Kurzové rozdíly
32
Ostatní
Celkem
26. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY
tis. Kč
2003
2002
2001
Ostatní provozní výnosy
Výnosy z nájemného
Pojištění
Ostatní
8 057
2 992
2 065
28
16 335
-
1 615
5 594
1 740
9 700
24 851
3 805
6 713
4 952
9 036
Náklady na reprezentaci
502
708
887
Dary
191
938
150
2 390
5 012
1 682
9 796
11 610
11 755
2003
2002
2001
Mzdy a odměny zaměstnanců
68 853
61 837
53 915
Sociální náklady a zdravotní pojištění
25 936
21 283
19 340
155 154
160 564
159 162
7 005
9 270
7 683
Celkem provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Pojištění vkladů
Ostatní
Celkem provozní náklady
27. SPRÁVNÍ NÁKLADY
tis. Kč
Osobní náklady
Ostatní správní náklady
z toho: náklady na audit, právní a daňové poradenství
Průměrný počet zaměstnanců banky byl následující:
Zaměstnanci
2003
2002
2001
149
129
125
Členové představenstva banky
3
3
3
Členové dozorčí rady
9
9
8
18
18
17
Ostatní členové vedení
Členy dozorčí rady jsou 3 zaměstnanci a 6 zástupců akcionářů. Za členy vedení jsou považováni ředitelé a vedoucí odborných
úseků.
28. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Výsledky
hospodaření
• Jahresabschluss
Příloha
účetní
závěrky za
rok 2003
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by měly vliv na účetní závěrku.
33
Zpráva ovládané osoby
dle § 66a odst. 9 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění
Wüstenrot – stavební spořitelna a. s., IČ 47115289, sídlem Praha 5, Janáčkovo nábř. 41,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1714
(dále jen „ovládaná osoba“) je ovládána
Wüstenrot & Württembergische AG, sídlem Stuttgart, D – 70176, Spolková republika Německo
(dále též jen „ovládající osoba“), která disponuje v ovládané osobě 52,46 % hlasovacích práv.
Wüstenrot & Württembergische AG ovládá tyto další osoby (společně dále jen „propojené osoby“) buď přímo:
1. Wüstenrot service s.r.o., Praha
50,00
2. Wüstenrot hypoteční banka a.s., Praha
65,00
3. Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., Praha
50,00
4. Allgemeine Rentenanstalt Lebensversicherung Beteiligungsgesellschaft mbH,
Stuttgart (od 1. 12. 2003)
100,00
5. 3B Boden- Bauten- Beteiligungs- GmbH, Stuttgart
100,00
6. Erasmus Groep B.V., Rotterdam
100,00
7. Mendota Beteiligungs- GmbH, Stuttgart
100,00
8. Württembergische Krankenversicherung AG, Stuttgart
100,00
9. Württembergische Lebensversicherung AG, Stuttgart
72,01
10. Württembergische Versicherung AG, Stuttgart
99,00
11. Württembergische und Badische Versicherungs-AG, Heilbronn
51,24
12. WürttFeuer-Beteiligungs- GmbH, Stuttgart
100,00
13. Wüstenrot Bank AG, Ludwigsburg
100,00
14. Wüstenrot Bausparkasse AG, Ludwigsburg
89,95
15. Wüstenrot Finance B.V., Amsterdam
100,00
16. Wüstenrot GmbH & Co. Grundstücks-KG, Ludwigsburg
100,00
17. Wüstenrot Grundstücksverwertungs-GmbH, Ludwigsburg
100,00
18. Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH, Ludwigsburg
100,00
19. Wüstenrot životná poisťovňa a.s., Bratislava
45,00
20. Wüstenrot Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A., Warszawa
50,00
21. W&W Asset Management GmbH, Ludwigsburg
48,98
22. W&W Finance Dublin Ltd., Dublin
23. W&W Informatik GmbH, Ludwigsburg
100,00
51,00
anebo vykonává svůj vliv na řízení nepřímo u těchto dalších propojených osob:
Zpráva
ovládané
osoby• Jahresabschluss
Výsledky
hospodaření
1. Allgemeine Rentenanstalt Pensionskasse AG, Stuttgart
34
100,00
2. BW-Kapitalanlagengesellschaft mbH, Stuttgart
60,00
3. Elektra Beteiligungs-AG, Stuttgart
70,15
4. GU 14 Grundbesitz GmbH & Co. KG, Stuttgart
100,00
5. Gu 30 Grundbesitz GmbH & Co. KG, Stuttgart
100,00
6. TÜ 28 Grundbesitz GmbH & Co. KG, Stuttgart
99,99
7. Wüstenrot Hypothekenbank AG, Ludwigsburg
100,00
8. Minneapolis Investment Associates L.P., Atlanta
100,00
9. W&W Advisory Dublin Ltd., Dublin
100,00
10. W&W Asset Management Dublin, Dublin
100,00
11. W&W Asset Management AG, Luxemburg, Luxemburg
99,80
12. Altmark- Versicherungsmakler GmbH, Stuttgart
100,00
13. Berlin Leipziger Platz Grundbesitz GmbH, Berlin
50,00
14. Beteiligungs-GmbH der Württembergischen, Stuttgart
15. Eschborn GbR, Stuttgart
100,00
50,99
16. GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH, Ludwigsburg
100,00
17. GFW Gesellschaft zur Förderung von Wohneigentum mbH, Leonberg
100,00
18. Hansa Versicherungsvermittlung GmbH, Heilbronn
100,00
19. Hansa Versicherungsvermittlung GmbH & Co Vermög. KG, Heilbronn
100,00
20. Hanse – Marine – Versicherung – AG, Hamburg
74,00
21. IAW Immobilien Anlagegesellschaft mbH, Köln
100,00
22. Miethaus und Wohnheim GmbH i L., Leonberg
100,00
23. Nord- Deutsche AG Versicherungs-Beteiligungsgesellschaft, Hamburg
100,00
24. Riesterer Gmbh i L., Stuttgart
100,00
25. Stuttgarter Baugesellschaft von 1872 AG, Stuttgart
100,00
26. von Mylke GmbH, Heilbronn
100,00
27. Wüba-Rechtschutzvers.-Schaden-Abwicklungs GmbH i L., Heilbronn
100,00
28. Württembergische Rechtschutz Schaden-Service-GmbH, Stuttgart
100,00
29. Wüstenrot Leonberger Immobilien GmbH, Leonberg
68,00
30. Württembergische France Strasbourg SARL, Strasbourg
100,00
31. Württembergische UK Ltd., London
100,00
32. Dr. Gubelt Grundstücksvermietungsgesellschaft mbH, Düsseldorf
50,00
Smlouvy uzavřené mezi ovládanou osobou a ovládající osobou nebo osobami propojenými v posledním účetním období:
Ovládaná osoba ukončila se společností Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s., IČ 25720198, sídlem Praha 5, nám. Kinských 602/2,
PSČ 150 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5696 (dále jen „propojená osoba“) k 17. 8. 2003 nájemní smlouvu uzavřenou dne 4. 1. 1999 na pronájem nebytových prostor v původním sídle propojené osoby
s tím, že propojená osoba přesídlila od 18. 8. 2003 do objektu, který ovládaná osoba nabyla do vlastnictví v posledním účetním
obdobím a vstoupila tedy namísto původního majitele domu do nájemního vztahu a nájemné je tedy placeno v obvyklé výši.
Ovládaná osoba uzavřela dne 1. 6. 2003 s Wüstenrot, životní pojišťovnou, a. s. smlouvu o obchodním zastoupení ve znění
dodatků č. 1 a 2 a související smlouvy o zpracování osobních údajů za běžných podmínek, neboť propojené osobě byla rozšířena
licence o zprostředkovatelskou činnost v oblasti stavebního spoření.
Ovládaná osoba v daném období pokračovala v nájemním vztahu se společností Wüstenrot service s. r. o., IČ 26124661, sídlem
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41/477.
Ovládaná osoba uzavřela dne 13. 6. 2003 s propojenou osobou – Wüstenrot hypoteční bankou a. s. smlouvu o spolupráci za
účelem spolupráce při poskytování společných produktů, která spočívá zejména ve zjednodušení administrativních kroků souvisejících s těmito produkty pro klienty a ve vzájemném informování o plnění povinností vyplývajících ze smluv uzavřených
v těchto případech. Z této smlouvy nevyplývají žádná finanční plnění.
S ostatními výše uvedenými osobami propojenými ať již přímo či nepřímo neuzavřela ovládaná osoba v průběhu roku 2003 žádné
smlouvy.
Výsledky
hospodaření
Zpráva
ovládané
osoby• Jahresabschluss
Ovládaná osoba a propojená osoba Wüstenrot hypoteční banka a.s. a Wüstenrot Datenservice GmbH, Salzburg uzavřely dne
7. 1. 2003 trojstrannou Dohodu o využití softwarového balíčku „Bausparsoftware“. Předmětem plnění společnosti Wüstenrot
Datenservice GmbH je poskytování software a zpracování dat za úplatu účtovanou samostatně druhým dvěma smluvním stranám.
Podle této dohody ovládaná osoba neposkytuje propojené osobě žádné smluvní plnění.
35
Plnění poskytnutá ovládanou osobou osobě ovládající nebo osobám propojeným v posledním účetním období:
základě smlouvy o obchodně poradenských službách uzavřené dne 10. 12. 2002 mezi ovládanou osobou a osobou ovládají• Nací, poskytla
ovládaná osoba osobě ovládající za služby sjednané ve smlouvě plnění ve výši 4 875 275,45 Kč.
Ovládaná
osoba
Wüstenrot, životní pojištovna, a. s., tedy osobě propojené, v důsledku výše uvedené smlouvy příspě• vek k životnímu poskytla
pojištění svých zaměstnanců v celkové výši 1 292 508 Kč.
osoba uhradila osobě propojené - společnosti Wüstenrot, životní pojištovna, a. s. na základě smlouvy o skupinovém
• Ovládaná
životním pojištění DÚP z 26. 7. 2002 plnění ve výši 1 914 969 Kč.
Plnění přijatá ovládanou osobou od osoby ovládající nebo osob propojených v posledním účetním období:
životní pojišťovna, a. s., tedy osoba propojená, poskytla osobě ovládané na základě výše uvedených smluv o nájmu
• Wüstenrot,
nebytových prostor plnění ve výši 2 841 055,87 Kč.
service s. r. o., tedy osoba propojená, poskytla osobě ovládané na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne
• Wüstenrot
7. 1. 2002 plnění ve výši 442 056 Kč.
Tato zpráva byla vypracována statutárním orgánem společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a. s. na základě údajů, které mohou být ovládané osobě jednající s péčí řádného hospodáře známy.
Níže podepsaní členové statutárního orgánu ovládané osoby zde prohlašují, že všechny výše uvedené smlouvy byly uzavřeny s péčí řádného hospodáře za obvyklých obchodních podmínek a plnění dle těchto smluv je poskytováno za obvyklé ceny v běžném
obchodním styku v České republice, a proto ovládané osobě nevznikla a ani nehrozí v této souvislosti žádná újma.
V Praze dne 29. 3. 2004
Dr. Hans-Jürgen Wohlrabe
předseda představenstva
JUDr. Pavel Pektor
člen představenstva
Zpráva
ovládané
osoby• Jahresabschluss
Výsledky
hospodaření
Wüstenrot – stavební spořitelna a. s.
36
Oskar Steiner
člen představenstva
Obchodní síť
Informační a poradenská centra
Praha
České Budějovice
Plzeň
Karlovy Vary
Ústí na Labem
Liberec
Pardubice
Hradec Králové
Jihlava
Brno
Olomouc
Ostrava
Zlín
Oblastní poradenská centra
Praha
Mladá Boleslav
Příbram
České Budějovice
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Strakonice
Tábor
Karlovy Vary
Chomutov
Česká Lípa
Liberec
Jablonec nad Nisou
Česká Třebová
Brno
Přerov
Šumperk
Bruntál
Havířov
Karviná – Fryštát
Nový Jičín
Opava
Ostrava
Frýdek - Místek
Kroměříž
Uherské Hradiště
Informační služby
Zelená linka: 800 225 555
PříTel: 257 092 092
Internet: www.wuestenrot.cz
E-mail: [email protected]
Výsledky hospodaření
• Jahresabschluss
Obchodní
síť
Centrála
Praha
37
Grundangaben über die Gesellschaft
40
Bericht des Vorstands
41
Organe der Gesellschaft
42
Charakteristik der Hauptaktionäre
43
Bericht über das Geschäftsjahr 2003
44
Jahresabschluss
46
• Bilanz
46
• Gewinn- und Verlustrechnung
48
• Unterbilanz
49
• Übersicht der Änderungen des Eigenkapitals
50
Bestätigungsvermerk
51
Bericht des Aufsichtsrats
52
Anhang zum Jahresabschluss
53
Abhängigkeitsbericht
71
Vertriebsnetz
74
39
Výsledky
Inhalthospodaření • Jahresabschluss
Inhalt
39
Grundangaben über
die Gesellschaft
Firma
Wüstenrot – stavební spořitelna a. s.
Sitz der Gesellschaft
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Identifikationsnummer der Organisation
47 11 52 89
Hauptaktionäre
Wüstenrot & Württembergische AG, Stuttgart
Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH, Salzburg
Kooperativa, pojišťovna, a. s., Praha
Gründung der Gesellschaft
10. August 1992
Aufnahme der Geschäftstätigkeit
11. November 1993
Wesentliche Kennzahlen
Eigenkapital
765 Mio. CZK
Grundkapital
550 Mio. CZK
Reservefonds
87,6 Mio. CZK
Bilanzsumme
19 108 Mio. CZK
Grundangaben über die Gesellschaft
Jahresergebnis nach Steuern
40
99,8 Mio. CZK
Neugeschäft 2003
196 001
Vertragsbestand zum
31. 12. 2003
503 359
Bauspareinlagen
Forderungen gegenüber
Kunden
16 933 Mio. CZK
6 745 Mio. CZK
Bericht des Vorstands
Zehn Jahre nach der Einführung des Bausparens in der
Tschechischen Republik lässt sich mit großer Berechtigung feststellen, dass dies eine der wichtigsten wirtschafts- und wohnungspolitischen Entscheidungen war,
die sich zudem auch noch als eine der erfolgreichsten
erwiesen hat. Der zum Ende des vorigen Jahres erreichte
Bestand von fast 6,8 Millionen Bausparverträgen im
Spar- bzw. Darlehensstadium und die Gesamtzahl der
bisher erfolgten Finanzierungen in Höhe von mehr als
800 000 zeigen beeindruckend, dass das Bausparen nicht
nur ein unverzichtbarer Bestandteil des Wirtschaftslebens ist, sondern vor allem für die Menschen in der
Tschechischen Republik eine konkrete Hilfe darstellt,
vorzusorgen und ihre Wohnsituation zu verbessern.
Allen, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben, möchten wir an dieser Stelle herzlich danken:
Vor einigen Monaten hatte die Tschechische Nationalbank die Befürchtung geäußert, der Verschuldungsgrad
der Bevölkerung sei besorgniserregend angestiegen. Unabhängig davon, ob man diese Befürchtung als berechtigt ansieht, unterscheidet sich das Bausparen gerade
dadurch von anderen Finanzierungsformen, dass es in
der Regel zunächst die Bildung von Eigenkapital beim
Sparer erfordert und erst dann auf dieser sicheren Basis
eine kontrollierte Darlehensvergabe erfolgt.
Angestellten in der Zentrale und in den Be• unseren
ratungs- und Servicestellen, die mit einem enormen
Natürlich war das hohe Neugeschäft des Jahres 2003
- insgesamt fast 2,5 Millionen neue Verträge bzw.
Erhöhungen von bestehenden Verträgen - beeinflusst
durch die zum 1. 1. 2004 in Kraft getretene Novelle des
Bauspargesetzes. Trotz der Reduzierung der staatlichen
Förderung für Verträge, die seit Beginn dieses Jahres abgeschlossen werden, hat das Bausparen nichts von seiner
Attraktivität und seinen Vorteilen als Sparinstrument
und erst recht als Finanzierungsinstrument verloren.
Für die Wüstenrot - stavební spořitelna war das Jahr
2003 in jeder Hinsicht ein Rekordjahr:
fast 200 000 neuen Verträgen und fast 40 Mrd.
• Mit
CZK Bausparsumme haben wir unser bisher mit Ab-
Kunden, die uns die Treue gehalten haben und
• den
den zahlreichen Kunden, die wir neu gewinnen konnten,
Netz von selbständigen Beratern, die im
• unserem
hektischen Jahresschlussgeschäft bis an den Rand der
Erschöpfung gearbeitet und dennoch die Qualität der
Beratung gewährleistet haben,
Geschäfts- und Kooperationspartnern, die
• unseren
uns in jeder Hinsicht unterstützt haben,
Einsatz die rasche und reibungslose Bearbeitung aller
Anträge und Kundenwünsche bewältigt haben.
Eine bedarfsgerechte Produktpalette und die sorgfältige
Pflege der Kundenbeziehungen insbesondere durch gute
Serviceleistungen ist unser Hauptanliegen. Besonders
wichtig sind uns die treuen Kunden, die wir so gut bedienen wollen, dass sie uns auch im Verwandten- und
Bekanntenkreis weiterempfehlen. Es ist für uns eine
Selbstverständlichkeit, dass diese Kunden nicht etwa
durch zusätzliche Gebühren schlechter behandelt werden als neue Kunden, im Gegenteil, wir können ihnen
zum Beispiel beim Angebot von Zwischenkrediten bessere Konditionen bieten, weil wir wissen, dass wir uns
auf sie verlassen können.
Nicht nur gute Kundenbeziehungen, sondern auch die
Pflege der Umwelt ist für uns ein wichtiges Anliegen. In
unseren Arbeitsprozessen nutzen wir alle Möglichkeiten
einer umweltschonenden Be- und Verarbeitung. Unseren
sozialen Verpflichtungen kommen wir dadurch nach,
dass wir Spenden ausschließlich für soziale Zwecke
geben.
•
Der Zuwachs gegenüber dem Jahr 2002 war der
höchste von allen Bausparkassen in der Tschechischen Republik.
Bestand an aktiven Verträgen überschritt die
• Der
Grenze von einer halben Million.
Mrd. CZK wurden für neue Finanzierungen an
• 2,5
Kunden ausgegeben. Fast 40 % der Bauspareinlagen
sind inzwischen als Darlehen wieder an Bausparer
zurückgeflossen.
Bilanzsumme überschritt 19 Mrd. CZK. Das Jah• Die
resergebnis wuchs gegenüber dem Jahr 2002 um 13 %
und erreichte genau 100 Mio. CZK.
Die Wüstenrot - stavební spořitelna bildet in der Tschechischen Republik zusammen mit der Wüstenrot, životní pojišťovna und der Wüstenrot hypoteční banka
eine starke Finanzgruppe, die den Kunden die gesamte
Palette aller wichtigen Finanzdienstleistungen „unter einem Dach“ bietet. Wir sehen der weiteren Entwicklung
dieser Wüstenrot-Finanzgruppe mit großer Zuversicht
entgegen.
Prag, 30. März 2004
Výsledkydes
hospodaření
Bericht
Vorstands • Jahresabschluss
stand bestes Umsatzergebnis erzielt.
41
Organe der Gesellschaft
Vorstand
Vorsitzender
Dr. Hans-Jürgen Wohlrabe
Ausbildung: Studium der Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Praxis: seit 1977 im Versicherungs- und Bankwesen
tätig, seit 1998 im Vorstand der Wüstenrot - stavební
spořitelna a.s.
Mitglieder
JUDr. Pavel Pektor
Ausbildung: Jura-Studium
Praxis: seit 1993 im Vorstand der Wüstenrot – stavební
spořitelna a. s.
Oskar Steiner
Ausbildung: Fachhochschule
Praxis: seit 1994 in Vermittlung von
Finanzdienstleistungen, seit 1999 bei der Wüstenrot
– stavební spořitelna a. s.
Aufsichtsrat
Vorsitzender
Dr. Gert Haller
Wüstenrot & Württembergische AG
Ausbildung: Studium der Volkswirtschaftslehre
Praxis: 17 Jahre lang in leitender Funktion im
Finanzministerium der BRD, zuletzt als Staatssekretär,
seit 1995 im Bankwesen als Vorstandsvorsitzender tätig
Stellv. Vorsitzender
Kommerzialrat Wolfgang Radlegger
Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH
Ausbildung: Studium
Praxis: 23 Jahre politisch tätig, davon 12 Jahre in der
Salzburger Landesregierung, seit 1990 im Bankwesen
als Vorstandsmitglied bzw. Vorstandsvorsitzender tätig
Mitglieder
Ing. Marcela Balašová
Kooperativa, pojišťovna, a.s.
Ausbildung: Fachhochschule
Praxis: im Versicherungswesen tätig
Ing. Renata Netopilová*
Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.
Ausbildung: Fachhochschule
Praxis: 10 Jahre bei der Bausparkasse
Helmut Geier
Wüstenrot Versicherungs-AG
Ausbildung: Handelsakademie
Praxis: 40 Jahre im Bank- und Versicherungswesen tätig
Organe
Gesellschaft
Výsledkyder
hospodaření
• Jahresabschluss
Ing. Martina Havelková*
Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.
Ausbildung: Fachhochschule
Praxis: 5 Jahre bei der Bausparkasse
42
Mgr. Pavel Kousal*
Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.
Ausbildung: Fachhochschule
Praxis: 6 Jahre bei der Bausparkasse
* von den Arbeitnehmern gewählte Aufsichtsratsmitglieder
JUDr. Ivan Přikryl
Svaz českých a moravských bytových družstev
bis 12. 12. 2003
Klaus W. Rösch
Wüstenrot Bausparkasse AG,
Ausbildung: Studium der Betriebswirtschaftslehre
Praxis: als Abschlussprüfer und als Geschäftsführer
von Wohnungsbauunternehmen, seit 1982
im Bankwesen als Vorstandsmitglied bzw.
Vorstandsvorsitzender tätig
Ing. Vít Vaníček
Svaz českých a moravských bytových družstev,
seit 12. 12. 2003
Ausbildung: Fachhochschule
Praxis: im Genossenschaftswesen tätig
Charakteristik der Hauptaktionäre
Wüstenrot & Württembergische AG, Stuttgart
Der größte Aktionär der Wüstenrot – stavební spořitelna a. s. Praha ist der deutsche Konzern Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG). Er entstand
1999 durch die Fusion von zwei Unternehmensgruppen
mit großer Tradition:
der Finanzgruppe Wüstenrot, zu der die älteste deutsche Bausparkasse (gegründet 1921) gehört, mit
der Versicherungsgruppe Württembergische, die auf
eine 175jährige Geschichte zurückblicken kann.
Von den Gesellschaften der Konzerndienstleistungen ist
vor allem die Wüstenrot Datenservice GmbH hervorzuheben, welche Dienste im EDV-Bereich für den gesamten Konzern anbietet.
Die Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen
GmbH beteiligt sich gemeinsam mit der W&W Stuttgart auch an Bausparkassen in der Slowakei, Ungarn
und Kroatien.
Als Vorsorgekonzern bietet die W&W AG mit den zugehörigen Einzelunternehmen die komplette Produktpalette vor allem für Privatkunden aus einer Hand, von der
Baufinanzierung und der Vermögensbildung über die
Altersvorsorge bis hin zum Risikoschutz.
Kooperativa, pojišťovna, a. s., Praha
Einige Zahlen belegen die Stärke dieses Konzerns: Die
Bilanzsumme beträgt rund 55 Mrd. €. Circa 6 Millionen
Kunden werden von rund 10 000 Mitarbeitern und 6 000
Außendienstpartnern betreut. Gemeinsam mit Wüstenrot Salzburg ist die W&W AG vielfältig in Mittel- und
Osteuropa engagiert. Zahlreiche Beteiligungen an Bausparkassen und Lebensversicherungen sowie der im Jahr
2002 gegründeten Wüstenrot hypoteční banka kennzeichnen ihre internationale Ausrichtung und die großen
Zukunftspotenziale.
Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH, Salzburg
Innerhalb der österreichischen Wüstenrot Gruppe ist die
Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH,
Salzburg, für die Unternehmensbeteiligungen zuständig und dadurch auch Aktionär der Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.
Wesentlichste Beteiligungen in Österreich sind die an
der Bausparkasse Wüstenrot AG, Salzburg und an der
Wüstenrot Versicherungs-AG, Salzburg. Die Bausparkasse Wüstenrot AG ist eine der ältesten Bausparkassen
Österreichs (gegründet 1925) und hat einen Bestand von
1,2 Millionen Bausparverträgen mit 19,6 Milliarden €
Vertragssumme und Einlagen von 3,7 Milliarden €; sie
ist die drittgrößte Bausparkasse in ihrem Lande. Die
Wüstenrot Versicherungs-AG ist nach der im Jahr 2000
erfolgten Fusion mit der Volksfürsorge Jupiter Versicherungs-AG der achtgrößte Kompositversicherer in Österreich geworden. Zum Jahresende 2003 lag das gesamte
Prämienaufkommen (Schaden/Unfall, Kranken, Leben)
bei rund 495 Millionen €.
Kooperativa, pojišťovna, a. s., die zweitgrößte Versicherung auf dem tschechischen Markt, gehört zu einer internationalen Holding – zu der Versicherungsgruppe
Kooperativa Group. Ihr Hauptaktionär ist der namhafte europäische Versicherungskonzern Wiener Städtische
Allgemeine Versicherung AG, Wien.
Durch Übernahme des Sachversicherungs-Bestands von
der Pojišťovna České spořitelny (Versicherung der Tschechischen Sparkasse) hat Kooperativa im Jahre 2003 ihre
eigenen finanziellen Ressourcen gestärkt. Mit gebuchten
Prämien in Höhe von 20,02 Mrd. CZK konnte sie ihren
Marktanteil auf fast 20 % steigen. Sie ist doppelt so groß
wie die an dritter Stelle liegende Versicherung.
Kooperativa ist eine Universalversicherung von großer
finanzieller Stärke, die ein komplettes Angebot von Versicherungen für Bürger, Unternehmer sowie große Industrie-, Handels- und Finanzgesellschaften bietet. Sie
verbreitert und verbessert ihr Angebot von Dienstleistungen ständig und bereitet sich zugleich intensiv darauf
vor, dass sie den neuen, - mit dem Eintritt der Tschechischen Republik in die EU zusammenhängenden - ökonomischen Kriterien nachkommen kann.
Výsledky hospodaření
• Jahresabschluss
Charakteristik
der Hauptaktionäre
•
•
43
Bericht über das Geschäftsjahr 2003
Das Jahr 2003 war für das Bausparen sowie für die Bausparkasse Wüstenrot ein außergewöhnliches Jahr. Die angekündigten Änderungen des Bauspargesetzes, vor allem
die Senkung der staatlichen Förderung, haben ein erhöhtes Interesse für den Abschluss von Bausparverträgen ausgelöst. Für die bisher Unentschlossenen war die Novelle
der Grund für ihre endgültige Entscheidung. Viele Bausparer, die sich selbst von den Vorteilen des Bausparens
schon längst überzeugt hatten, wurden damit motiviert,
einen weiteren Bausparvertrag abzuschließen.
In 2003 haben alle Bausparkassen Rekordergebnisse
ausgewiesen, die absolute Vorrangstelle in der Zuwachsrate des Neugeschäfts hat aber die Bausparkasse Wüstenrot erreicht.
Wohnungsfinanzierung
Die Wohnungsfinanzierung über die von den Bausparkassen vergebenen Kredite entwickelt sich entsprechend
der Erwartung der Fachleute dauerhaft sehr positiv.
Dies beweisen im Vorjahresvergleich die sehr guten Zuwachsraten bei der Kreditanzahl und vor allem dann bei
der Kreditsumme. Im Jahre 2003 haben 156 000 Kunden Kredite im Gesamtumfang von fast 33 Mrd. CZK
– dies bedeutet gegenüber dem Jahr 2002 eine Steigerung von rund 50 % - in Anspruch genommen. Die Bausparkassen haben bisher schon über 800 000 Kredite gewährt. Für Wohnzwecke wurden bereits Kreditmittel in
Höhe von fast 126,5 Mrd. CZK verwendet.
Unsere Bausparkasse konnte 11 677 neue Kredite mit einer Kreditsumme von 2,43 Mrd. CZK zur Verfügung stellen. Wie in den Vorjahren waren mehr die Zwischenkredite gefragt. Sehr positiv ist die Entwicklung bei den an
juristische Personen – Wohnungsgenossenschaften, EiVertragsbestand zum Jahresultimo
gentümer-Gemeinschaften etc. – für Instandsetzung und
Sanierung der Wohnhäuser vergebenen Zwischenkredite zu bewerten. In 2003 wurden gegenüber dem Vorjahr
doppelt so viele Projekte mit dem dreifachen Volumen finanziert.
Der Bestand der Zwischenkredite ist auf 31 614 Stück
mit einem Saldo von fast 5,9 Mrd. CZK gestiegen. Der
gesamte Kreditbestand (also einschließlich der Bauspardarlehen) betrug zum 31. 12. 2003 insgesamt 53 079 Verträge mit einem Kreditsaldo von rund 6,76 Mrd. CZK.
Neugeschäft und Bestand
Im Jahre 2003 wurden 196 001 Bausparvertäge inkl. Erhöhungen abgeschlossen, um 81,8 % mehr als im Vorjahr. Die gesamte Bausparsumme erreichte fast 40 Mrd.
CZK, sie erhöhte sich gegenüber 2002 um 121,5 %. Von
allen tschechischen Bausparkassen wies Wüstenrot den
prozentual höchsten Zuwachs in der Stückzahl aus und
gehört zu den Bausparkassen mit den höchsten durchschnittlichen Bausparsummen.
Unser Bausparbestand (Verträge im Spar- und im Darlehensstadium) wuchs um 33,1 % und hat mit 503 359
Stück die Grenze einer halben Million überschritten.
Die Bausparsumme betrug zum 31. 12. 2003 89,5 Mrd.
CZK und nahm um über 55 % zu. Entsprechend diesen
Kennziffern entwickelten sich auch die Bauspareinlagen, die zum Jahresende auf 16,9 Mrd. CZK angestiegen
sind. Die durchschnittliche Höhe der Einlagen auf den
Bausparkonten betrug 35 116 CZK.
Ertragslage
Aus der Sicht der Bausparkassen hat sich die Situation
am Kapitalmarkt auch im Jahre 2003 keineswegs verKreditsaldo zum Jahresultimo in Mio. CZK
503 359
6 762
2003
2003
378 223
4 867
2002
336 063
2002
2001
Bericht
das Geschäftsjahr
2003
Výsledkyüber
hospodaření
• Jahresabschluss
3 013
44
2001
bessert. Die Kapitalmarktzinsen sanken weiter. Ebenso
wie im Vorjahr war der Zinssatz am Kapitalmarkt für die
Anlage von freien Mitteln niedriger als der durchschnittliche Zinssatz für Bausparverträge aus früheren Jahren.
Die Ausweitung des Kreditgeschäfts – wie es ja auch dem
Grundgedanken des Bausparens entspricht – stellt den
einzigen effektiven Weg dar, um die Abhängigkeit vom
Kapitalmarkt zu verringern.
Im vorigen Jahr haben wir an die stabile Entwicklung
des Kreditgeschäfts angeknüpft. In Verbindung mit einem effektiven Kostenmanagement konnte der Jahresüberschuss auf 100 Mio. CZK gesteigert werden. Gegenüber dem Jahr 2002 ist der Gewinn um 13 % höher.
Die Bilanzsumme wuchs um mehr als 28 % und erreichte 19,1 Mrd. CZK.
Risikomanagement
Die Bausparkasse Wüstenrot widmet dem Risikomanagement große Aufmerksamkeit. Für Risikomanagement sind der Risiko-Manager und der Risiko-Ausschuss als Beratungsorgan des Vorstands zuständig.
Im Hinblick auf den Gegenstand der Tätigkeit der Bausparkasse spielt eine besondere Rolle das Kreditrisikomanagement. Unser Kreditportfolio wird monatlich
ausführlich analysiert vor allem im Hinblick auf die Forderungs-Kategorien. Im Falle einer nichtstandardmäßigen oder unerwünschten Entwicklung werden unverzüglich Maßnahmen ergriffen, es werden z.B. die Formen
der Kreditsicherung geändert, die Kompetenzen der
Kreditspezialisten korrigiert, neue Produkte werden erst
aufgrund der Risikoanalyse eingeführt u.ä.
Zum Jahresende 2003 betrug der Anteil der überwachten
und gefährdeten Forderungen 6,4 % des Kreditsaldos.
Aufgrund der Identifizierung der größten Risikoquellen und durch die im Laufe des Jahres 2003 ergriffenen
Bauspareinlagen zum Jahresultimo in Mio. CZK
Maßnahmen wird es uns gelingen, diesen Anteil schrittweise zu senken.
Vertriebsorganisation, Beratung und Kundenpflege
Die Wüstenrot-Vertriebsorganisation ist ein professionelles Netz von Finanzberatern, die Finanzierungen für
die ganze Familie anbieten. Im Jahre 2003 konnte das
große Potenzial, das diese Vertriebsorganisation darstellt, ausgenutzt werden.
Die Vertriebsorganisation Wüstenrot ist in 13 von Regionaldirektoren geführte Regionen aufgeteilt. Direkt
werden die Geschäftsaktivitäten der Finanzberater von
Bezirksleitern und Generalagenten geleitet. Die Wüstenrot-Vertriebsorganisation ist ein mobiles Netz, dessen
feste Stützpunkte 13 Informations- und Beratungszentren, zahlreiche regionale Geschäftsstellen und über einhundert Beratungsbüros bilden.
Im Hinblick auf die Vermittlung von Bausparverträgen
sowie Krediten soll die gute Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern – Vertriebsorganisationen
und Finanzmaklern – nicht unerwähnt bleiben. Auch
dank ihrer Mitarbeiter ist Wüstenrot mit ihrem Produktangebot und Beratungsservice in der Tschechischen Republik flächendeckend vertreten.
Zur Zeit wird seitens der Kunden von den Finanzberatern schon eine hohe Kompetenz nicht nur im Bausparen, sondern auch in den weiteren Finanzdienstleistungen erwartet. Diese Serviceleistungen sind mit einer
deutlich höheren Qualifikation der Berater verbunden,
mit ihrer Fähigkeit, verschiedene Formen und Angebote gegenüberzustellen und eine optimale Finanzierung
bzw. finanzielle Vorsorge zu empfehlen.
Prag, im März 2004
Bilanzsumme in Mrd. CZK
16 933
19,1
2003
2003
13 042
14,9
2002
2002
11,8
10 069
2001
Výsledkyüber
hospodaření
• Jahresabschluss
Bericht
das Geschäftsjahr
2003
2001
45
Jahresabschluss
BILANZ
zum 31. 12. 2003
(in TCZK)
31. 12. 2003
AKTIVA GESAMT
Brutto
Korrektur
Netto
31. 12. 2002
31. 12. 2001
Netto
Netto
1
Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken
25 077
25 077
18 306
453
2
Staatsanleihen und sonstige bei der Zentralbank beleihbare
Wertpapiere
5 526 663
5 526 663
5 382 378
3 536 634
darunter: a) von Regierungsinstitutionen
5 526 663
5 526 663
5 382 378
3 536 634
1 695 496
1 695 496
1 865 250
3 219 166
272 490
272 490
222 522
127 108
1 423 006
1 423 006
1 642 728
3 092 059
6 645 087
4 825 044
2 988 594
b) von sonstigen Emittenten
3
Forderungen gegenüber Banken und Spargenossenschaften
darunter: a) fällig auf Abruf
b) sonstige Forderungen
4
Forderungen gegenüber Kunden und Teilhaber von Spargenossenschaften
darin:
-116 536
6 761 623
-116 536
a) fällig auf Abruf
b) sonstige Forderungen
5
6 761 623
Schuldpapiere
6 645 087
4 825 044
2 988 594
3 643 204
3 643 204
1 571 887
930 848
3 643 204
3 643 204
1 571 887
930 848
19 681
18 624
19 224
darunter: a) von Regierungsinstitutionen
b) von sonstigen Emittenten
6
Aktien, Anteilscheine und sonstige Anteile
7
Anteile mit maßgeblichem Einfluss
darunter: an Banken
8
Anteile mit beherrschendem Einfluss
9
Immaterielle Anlagewerte
darunter: an Banken
63 646
-43 965
Sachanlagen
484 418
-93 134
391 284
266 341
267 073
darunter: Betriebszwecken dienende Grundstücke und
Gebäude
398 174
-31 740
366 434
242 613
245 741
1 176 382
-20 770
1 155 612
969 232
798 870
darunter: a) Gründungsaufwand
b) Goodwill
10
11
Sonstige Aktiva
12
Ausstehende Einlagen auf gezeichnetes Grundkapital
13
Aufwendungen und Einnahmen künftiger Perioden
Jahresabschluss
Výsledky hospodaření • Jahresabschluss
AKTIVA GESAMT
46
400
5 641
19 382 150
-274 405
5 641
376
21 553
19 107 745
14 917 438
11 782 815
PASSIVA GESAMT
1
31. 12. 2003
31. 12. 2002
31. 12. 2001
18 011 367
13 945 433
10 838 720
Verbindlichkeiten gegenüber Banken und Spargenossenschaften
darunter: a) fällig auf Abruf
b) sonstige Verbindlichkeiten
2
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden und Teilhabern von Spargenossenschaften
darunter: a) fällig auf Abruf
b) sonstige Verbindlichkeiten
3
7 073
6 412
1 228
18 004 294
13 939 021
10 837 492
329 011
214 866
172 993
17 225
15 654
2 374
6 787
9 049
2 374
6 787
9 049
Verbindlichkeiten aus Schuldpapieren
darunter: a) emittierte Schuldpapiere
b) sonstige Verbindlichkeiten aus Schuldpapieren
4
Sonstige Passiva
5
Erträge und Ausgaben künftiger Perioden
6
Rückstellungen
darunter: a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
b) Steuerrückstellungen
c) sonstige Rückstellungen
7
Nachrangige Verbindlichkeiten
8
Grundkapital
550 000
550 000
550 000
darunter: a) eingezahltes Grundkapital
550 000
550 000
550 000
b) eigene Aktien
400
9
Emissionsagio
10
Gewinnrücklagen
90 815
86 412
85 144
darunter: a) gesetzliche Rücklagen und Risikorücklagen
87 653
83 229
81 475
3 162
3 183
3 668
75 783
b) sonstige Rücklagen
c) sonstige Gewinnrücklagen
11
Fonds zur Neubewertung
12
Kapitalrücklagen
13
Bewertungsunterschiede
darunter: a) aus Vermögens- und Schuldposten
b) aus Sicherungsderivaten
14
Gewinn-/Verlustvortrag
24 371
8 236
15
Jahresüberschuss/-fehlbetrag
99 807
88 479
35 071
19 107 745
14 917 438
11 782 815
PASSIVA GESAMT
Výsledky hospodaření • Jahresabschluss
Jahresabschluss
c) aus Umberechnung von Anteilen
47
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
zum 31. 12. 2003
(in TCZK)
1
Zins- u.ä. Erträge
darunter: Zinsen aus Schuldpapieren
2
Zins- u.ä. Aufwendungen
die Periode bis
die Periode bis
die Periode bis
31. 12. 2003
31. 12. 2002
31. 12. 2001
880 348
709 358
614 782
380 585
319 088
234 157
-554 174
-427 014
-363 884
444 568
254 557
174 744
-334 794
-178 713
-109 389
12 260
-55
-92
9 700
24 851
3 805
darunter: Zinsaufwendungen für Schuldpapiere
3
Erträge aus Aktien und Anteilen
darunter: a) Erträge aus Anteilen mit maßgeblichem Einfluss
b) Erträge aus Anteilen mit beherrschendem Einfluss
c) sonstige Erträge aus Aktien und Anteilen
4
Gebühren- und Provisionserträge
5
Gebühren- und Provisionsaufwendungen
6
Nettogewinn/-verlust aus Finanzgeschäften
7
Sonstige betriebliche Erträge
8
Sonstige betriebliche Aufwendungen
9
Verwaltungsaufwendungen
darunter: a) Personalaufwand
darunter: aa) Löhne und Gehälter
ab) Sozial- und Krankenversicherung
Jahresabschluss
Výsledky hospodaření • Jahresabschluss
b) sonstige Verwaltungsaufwendungen
48
10
Auflösung von Rückstellungen für und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
11
Abschreibungen, Bildung und Inanspruchnahme von Rückstellungen für
und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
12
Auflösung von Rückstellungen für und Wertberichtigungen auf Forderungen und Bürgschaften, Erträge aus früher abgeschriebenen Forderungen
13
Abschreibung, Bildung und Inanspruchnahme von Rückstellungen für
und Wertberichtigungen auf Forderungen und Bürgschaften
14
Auflösung von Wertberichtigungen auf Beteiligungen mit beherrschendem
und maßgeblichem Einfluss
15
Verluste aus Übertragungen von Beteiligungen mit beherrschendem und
maßgeblichem Einfluss, Bildung und Inanspruchnahme von Wertberichtigungen auf Beteiligungen mit beherrschendem und maßgeblichem Einfluss
16
Auflösung sonstiger Rückstellungen
17
Bildung und Inanspruchnahme sonstiger Rückstellungen
18
Anteil der Beteiligungen mit beherrschendem oder maßgeblichem Einfluss an Gewinnen oder Verlusten
19
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern
20
Außerordentliche Erträge
21
Außerordentliche Aufwendungen
22
Außerordentliches Ergebnis vor Steuern
-9 796
-11 610
-11 755
-249 943
-243 683
-232 418
-94 789
-83 119
-73 255
-68 853
-61 837
-53 915
-25 936
-21 282
-19 340
-155 154
-160 564
-159 162
-23 997
-21 034
-26 810
-75 155
-18 178
-12 112
103 899
88 479
35 071
88 479
35 071
4 882
23
Körperschaftssteuer (einschließlich latente Steuern)
-4 092
24
Ergebnis nach Steuern
99 807
UNTERBILANZPOSTEN
zum 31. 12. 2003
(in TCZK)
UNTERBILANZPOSTEN
31. 12. 2003
31. 12. 2002
31. 12. 2001
Unterbilanziell erfasste Aktiva
289 199
325 035
254 763
Erteilte Kreditzusagen und Bürgschaften
289 199
325 035
254 763
1 076 478
1 991 962
1 540 189
1 076 478
1 991 962
1 540 189
Verpfändungen
Forderungen aus Spotgeschäften
99 904
Forderungen aus Termingeschäften
Forderungen aus Optionen
Abgeschriebene Forderungen
In die Verwahrung, ins Depot oder zur Verwaltung abgegebene Vermögenswerte
275
Zur Bewirtschaftung abgegebene Vermögenswerte
Unterbilanziell erfasste Passiva
Erhaltene Kreditzusagen und Bürgschaften
Erhaltene Pfandrechte und Sicherheiten
Verbindlichkeiten aus Spotgeschäften
99 904
Verbindlichkeiten aus Termingeschäften
Verbindlichkeiten aus Optionen
In die Verwahrung, ins Depot oder zur Verwaltung entgegen genommene Vermögenswerte
Výsledky hospodaření • Jahresabschluss
Jahresabschluss
Zur Bewirtschaftung entgegen genommene Vermögenswerte
49
BESTANDSVERÄNDERUNGEN AM EIGENKAPITAL
zum 31. 12. 2003
(in TCZK)
Saldo zum 1. 1. 2001
EmissionsGrundkapital Eigene Aktien
agio
550 000
Rücklagen
80 820
JahresüberKapitalrück- Bewertungsschuss/
lagen
unterschiede (-fehlbetrag)
4 021
Summe
77 839
712 680
35 071
35 071
Änderung der Buchungsmethode
Korrekturen von grundsätzlichen
Buchungsfehlern
Im Jahresergebnis nicht berücksichtigte Kurs- und durch Umbewertung
angefallene Differenzen
Nettogewinn/-verlust
Dividenden
Dotierung von Rücklagen
1 055
Inanspruchnahme von Rücklagen
1 000
-2 055
-1 353
-1 353
Ausgabe von Aktien
Herabsetzung des Grundkapitals
Erwerb eigener Aktien
Sonstige Bestandsveränderungen
400
400
Saldo zum 31. 12. 2001
550 000
400
81 875
3 668
110 855
746 798
Saldo zum 1. 1. 2002
550 000
400
81 875
3 668
110 855
746 798
88 479
88 479
-99 265
-99 265
Änderung der Buchungsmethode
Korrekturen von grundsätzlichen
Buchungsfehlern
Im Jahresergebnis nicht berücksichtigte Kurs- und durch Umbewertung
angefallene Differenzen
Nettogewinn/-verlust
Dividenden
Dotierung von Rücklagen
Inanspruchnahme von Rücklagen
1 754
2 000
-3 754
-400
-2 485
400
-2 485
Ausgabe von Aktien
Herabsetzung des Grundkapitals
Erwerb eigener Aktien
Sonstige Bestandsveränderungen
-400
-400
Saldo zum 31. 12. 2002
550 000
83 229
3 183
96 715
733 127
Saldo zum 1. 1. 2003
550 000
83 229
3 183
96 715
733 127
Änderung der Buchungsmethode
Korrekturen von grundsätzlichen
Buchungsfehlern
Im Jahresergebnis nicht berücksichtigte Kurs- und durch Umbewertung
angefallene Differenzen
Jahresabschluss
Výsledky hospodaření • Jahresabschluss
Nettogewinn/-verlust
50
Dividenden
Dotierung von Rücklagen
4 424
Inanspruchnahme von Rücklagen
1 700
99 807
99 807
-66 220
-66 220
-6 124
-1 721
-1 721
Ausgabe von Aktien
Herabsetzung des Grundkapitals
Erwerb eigener Aktien
Sonstige Bestandsveränderungen
Saldo um 31. 12. 2003
550 000
87 653
3 162
124 178
764 993
Výsledky hospodaření • Jahresabschluss
Bestätigungsvermerk
Bestätigungsvermerk
51
Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft Wüstenrot - stavební spořitelna a. s. hat alle ihm laut Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und sich in seinen Sitzungen eingehend mit den grundsätzlichen Fragen der
Geschäftspolitik sowie mit der Geschäftsentwicklung befasst. Er hat dazu alle erforderlichen Unterlagen und Informationen vom Vorstand der Bausparkasse erhalten und sich mit ihm beraten. Die Tätigkeit des Vorstands wurde vom
Aufsichtsrat regelmäßig beaufsichtigt.
Der vorliegende Jahresabschluss wurde von der vom Aufsichtsrat bestellten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft NOERR
STIEFENHOFER LUTZ CZ Consulting s.r.o. geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Prüfungsbericht lag uns vor und gab zu Bemerkungen keinen Anlass.
Der Aufsichtsrat hat kontrolliert, dass die Bücher ordentlich und in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit geführt
werden und dass die unternehmerische Tätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit den Rechtsvorschriften, der Satzung und den Weisungen der Hauptversammlung geführt wird. Ferner schlägt er vor, dass der Jahresabschluss, der
Prüfungsbericht, der Abhängigkeitsbericht und der Vorschlag zur Gewinnverwendung zustimmend zur Kenntnis
genommen und der Hauptversammlung zur Genehmigung vorgeschlagen werden.
Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Vorstand für die im Jahr 2003 geleistete
Arbeit.
Prag, den 22. April 2004
Für den Aufsichtsrat der Wüstenrot – stavební spořitelna a. s.
Bericht
Aufsichtsrats
Výsledkydes
hospodaření
• Jahresabschluss
Dr. Gert Haller
Vorsitzender
52
Anhang zum Jahresabschluss 2003
1. EINLEITUNG
Wüstenrot - stavební spořitelna a. s. („Bank“) wurde am 10. 8. 1992 gegründet und ist durch Eintragung im Handelsregister
des Stadtgerichts Prag am 28. 9. 1992 entstanden. Die Banklizenz wurde ihr am 17. 9. 1993, die Zustimmung zur Geschäftsaufnahme am 11. 11. 1993 erteilt.
Das Grundkapital beträgt 550 Mio. CZK.
2. TÄTIGKEITSGEGENSTAND
Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist das Bauspargeschäft, das in der Entgegennahme von Einlagen von Bausparern und in
der Vergabe von Krediten zuzüglich der staatlichen Wohnungsbauprämie an die Bausparer besteht.
Die Bank führt die Leistungen in der Tschechischen Republik aus.
3. GRUNDLAGEN DES JAHRESABSCHLUSSES
Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses entsprechen dem Buchführungsgesetz Nr. 563/1991 Slg., der
Durchführungsverordnung Nr. 501/2002 Slg. zum Buchführungsgesetz Nr. 563/1991 Slg. a.F. für Banken und andere Finanzinstitute sowie der Verfügung des Ministeriums der Finanzen Nr. 281/89 759/2001 über den Kontenrahmen und die
Rechnungslegungsgrundsätze für Banken und einige Finanzinstitute.
Bei der Buchführung werden die allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, insbesondere der Grundsatz der
Bewertung mit historischen Werten, der Grundsatz der sachlichen und zeitlichen Zuordnung zum jeweiligen Geschäftsjahr
und das Vorsichtsprinzip, beachtet.
Alle Angaben erfolgen in Tschechischen Kronen (CZK). Als Maßeinheit werden Tausend CZK angesetzt, soweit nichts anderes angegeben ist.
Der vorliegende Jahresabschluss ist kein Konzernabschluss.
4. WICHTIGE BUCHUNGSMETHODEN
Der Jahresabschluss wurde unter Anwendung folgender wichtiger Buchungsmethoden erstellt:
(a) Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls
Als Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls werden je nach Typ des jeweiligen Vorgangs insbesondere angesetzt: der Tag der
Auszahlung oder der Entgegennahme der Umlaufmittel, der Tag des Ein- oder Verkaufs von Valuten, Devisen bzw. Wertpapieren, der Tag der Abwicklung einer Zahlung oder des Einzugs vom Konto des Kunden, der Tag der Anweisung der
Korrespondenzbank zur Zahlungsabwicklung, der Tag der Verrechnung der Bankaufträge mit dem Clearing-Zentrum der
Tschechischen Nationalbank („ČNB“), der Tag der Gutschrift (Valuta) auf das Konto laut Meldung der Korrespondenzbank
(als Meldung gilt eine Nachricht im SWIFT-System, ein Bankavis, ein entgegen genommener Datenträger, ein Kontoauszug
bzw. andere Dokumente), der Tag der Vereinbarung und der Tag der Abwicklung eines Wertpapier-, Devisen-, Options- bzw.
eines anderen Derivatgeschäfts, der Tag der Stellung oder Entgegennahme einer Bürgschaft bzw. einer Kreditzusage und der
Tag der Entgegennahme von Vermögenswerten in die Verwahrung.
Finanzaktiva oder Teile davon werden nicht mehr bilanziert, sobald die Bank die Kontrolle über die Vertragsrechte an dem
jeweiligen Finanzaktivum oder einem Teil davon verliert. Ein Verlust der Kontrolle liegt vor, wenn die Bank Rechte auf die
im Vertrag definierten Vorteile geltend macht, auf die Rechte verzichtet oder wenn die Rechte erlöschen.
(b) Schuldpapiere, Aktien, Anteilscheine und sonstige Anteile
Schatzbriefe, Schuldverschreibungen und andere Schuldpapiere werden – je nach dem Geschäftsvorhaben der Bank – dem
bis zur Fälligkeit oder für Handels- oder Verkaufszwecke gehaltenen Portfolio zugeordnet. Dem bis zur Fälligkeit gehaltenen
Portfolio dürfen nur Schuldpapiere zugeordnet werden.
Výsledkyzum
hospodaření
• Jahresabschluss
Anhang
Jahresabschluss
Der Ein- und Verkauf von Finanzaktiva mit einem gewöhnlichen Liefertermin (Spotgeschäfte) sowie Termin- und Optionsgeschäfte werden ab dem Zeitpunkt der Geschäftsvereinbarung bis zum Zeitpunkt der Geschäftsabwicklung unterbilanziell
erfasst.
53
Schatzbriefe, Schuldverschreibungen und andere Schuldpapiere werden zu den Anschaffungskosten einschließlich des anteiligen Diskonts oder der anteiligen Prämie angesetzt. Der zeitanteilig abgegrenzte Zinsertrag geht in den Buchwert der
Wertpapiere ein.
Prämien oder Diskont von Schuldpapieren werden ab dem Zeitpunkt der Anschaffung bis zum Fälligkeitstag unter Anwendung der Methode des effektiven Zinssatzes in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgelöst. Bei Wertpapieren, die dem
Handels-, Verkaufs- oder bis zur Fälligkeit gehaltenen Portfolio zugeordnet sind und deren Restlaufzeit weniger als 1 Jahr
beträgt, werden das Agio oder der Diskont ab dem Zeitpunkt der Anschaffung bis zum Fälligkeitstag gleichmäßig in der
Gewinn- und Verlustrechnung aufgelöst.
Für Handels- oder Verkaufszwecke gehaltene Schuldpapiere werden mit dem realen Wert angesetzt. Durch die Umbewertung
anfallenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position „Nettogewinn/-verlust
aus Finanzgeschäften“ erfasst.
Der der Umbewertung der Wertpapiere zugrunde liegende reale Wert wird in Höhe des Marktwertes am Tag der Festsetzung
des realen Wertes festgesetzt, sofern die Bank nachweist, dass das Wertpapier zum Marktwert verkauft werden kann.
Bei öffentlich gehandelten Schuld- und Vermögenspapieren entspricht der reale Wert dem an öffentlichen Märkten der
OECD-Länder erzielten Preis, sofern den Anforderungen an die Liquidität der Wertpapiere genügt wird.
Kann der reale Wert nicht in Höhe des Marktwerts festgesetzt werden (weist z.B. die Bank nicht nach, dass das Wertpapier
zum Marktwert verkauft werden kann), wird der reale Wert in Höhe des berichtigten Wertes des Wertpapiers festgesetzt.
Der berichtigte Wert einer Aktie entspricht dem Anteil am Eigenkapital der Gesellschaft, der eines Anteilscheins dem Anteil
am Eigenkapital des Anteilfonds und der eines Schuldpapiers dem Zeitwert.
Bis zur Fälligkeit gehaltene Schuldpapiere werden wertberichtigt. Hierbei wird lediglich der Zuordnung des jeweiligen Emittenten zu einer anderen Risikokategorie Rechnung getragen, etwaige Änderungen von risikofreien Zinssätzen werden nicht
berücksichtigt.
Die Anschaffungskosten der bis zum Fälligkeitstag gehaltenen Wertpapiere werden beim Verkauf mit dem Marktwert angesetzt.
(c) Forderungen an Banken und Kunden
Forderungen werden abzüglich Wertberichtigungen angesetzt. Der zeitanteilig abgegrenzte Zinsertrag geht in den Buchwert
der Forderungen ein. Rückstellungen für Forderungen werden passiv als Bestandteil der Rückstellungen bilanziert.
Forderungen werden entsprechend ihrer Einbringlichkeit behandelt. Dieser wird durch entsprechende Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Die Methodik für die Wertberichtigung im betreffenden Geschäftsjahr ist in Ziffer 7 (a), (b) und
(c) des Anhangs dargestellt. Aufwandwirksame Wertberichtigungen sind unter der Position „Abschreibungen, Bildung von
Wertberichtigungen auf und Rückstellungen für Forderungen und Bürgschaften“ auf analytischen Konten, die der Ermittlung
der Steuerschuld dienen, ausgewiesen.
Der steuerlich absetzbare Teil der insgesamt gebildeten Wertberichtigungen auf Verluste aus Krediten im Geschäftsjahr
wurde nach Maßgabe der §§ 5 („Bankreserven und Wertberichtigungen“) und („Wertberichtigung von Forderungen gegen
Schuldner im Insolvenzverfahren“) des Rückstellungsgesetzes Nr. 593/1992 Slg. berechnet.
Anhang
Jahresabschluss
Výsledkyzum
hospodaření
• Jahresabschluss
Abschreibungen auf nicht einbringliche Forderungen wurden in den Posten „Abschreibungen, Bildung und Inanspruchnahme von Wertberichtigungen auf und Rückstellungen für Forderungen und Bürgschaften“ der Gewinn- und Verlustrechnung
aufgenommen unter entsprechender Verminderung der Rückstellungen und Wertberichtigungen in der gleichen Position der
Gewinn- und Verlustrechnung. Erträge aus früher abgeschriebenen Krediten sind in der Gewinn- und Verlustrechnung in der
Position „Auflösung von Wertberichtigungen auf und Rückstellungen für Forderungen und Bürgschaften, Erträge aus früher
abgeschriebenen Forderungen“ ausgewiesen.
54
(d) Bildung von Rückstellungen
Durch Bildung einer Rückstellung wird einer zu erwartenden, dem Zeitpunkt und der Höhe nach ungewissen Leistung Rechnung getragen. Eine Rückstellung wird beim Vorliegen folgender Voraussetzungen gebildet:
•
•
•
es besteht eine (rechtliche oder dingliche) Leistungspflicht, die aus in der Vergangenheit liegenden Ereignissen resultiert,
es ist zu erwarten, dass die Leistungspflicht zu erfüllen ist und den Abfluss von Mitteln, die einen wirtschaftlichen Vorteil
darstellen, erfordert; dies ist zu erwarten, wenn eine 50 % übersteigende Wahrscheinlichkeit besteht,
es kann eine angemessen zuverlässige Schätzung des Leistungsumfangs vorgenommen werden.
Nach dem Rückstellungsgesetz Nr. 593/1992 Slg. a. F. müssen Rückstellungen für unbedenkliche Kredite bis spätestens
31. Dezember 2005 unter gleichzeitiger Bildung entsprechender Wertberichtigungen auf klassifizierte Forderungen aufgelöst bzw. für die Deckung der Aufwendungen für die Forderungsabschreibung oder für die Deckung der Verluste aus der
Forderungsabtretung verwendet oder wegen Überflüssigkeit aufgelöst werden. Seit dem 1. Januar 2002 wird die allgemeine
Rückstellung für unbedenkliche Kredite so aufgelöst, dass eine vollständige Auflösung zum 31. Dezember 2005 gewährleistet ist.
Allgemeine Rückstellungen für Bürgschaften werden bis spätestens 31. Dezember 2005 spezifischen Rückstellungen für
Bürgschaften zugeordnet, auf Wertberichtigungen auf klassifizierte Forderungen aus Bürgschaftsleistungen übertragen, für
die Deckung der Aufwendungen für die Forderungsabschreibungen oder für die Deckung der Verluste aus der Forderungsabtretung verwendet oder wegen Überflüssigkeit aufgelöst.
(e) Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte werden mit den historischen Werten angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen
linear unter Zugrundelegung der geschätzten Nutzungsdauer.
Die Abschreibungszeiten der einzelnen Vermögenskategorien stellen sich wie folgt dar:
Software
Gebäude
Sonstiges
4 Jahre
75 bis 80 Jahre
4 bis 6 Jahre
Immaterielle Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten unter 60 000 CZK und materielle Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten unter 40 000 CZK, deren Gebrauchsdauer unter 1 Jahr liegt, werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
(f) Grundlagen der Währungsumrechnung
Fremdwährungsposten werden in CZK nach Umrechnung mit dem Devisenkurs am Stichtag des Vorgangs ausgewiesen.
Fremdwährungsaktiva und -passiva sowie nicht abgewickelte Spotgeschäfte mit Devisen werden mit dem am Bilanzstichtag
geltenden Kurs der ČNB in CZK umgerechnet. Der durch die Umrechnung der Fremdwährungsaktiva und -passiva anfallende Gewinn oder Verlust ist in der Gewinn- und Verlustrechnung als „Nettogewinn/-verlust aus Finanzgeschäften“ ausgewiesen; von den Fremdwährungsaktiva und –passiva sind hierbei auf Fremdwährung lautende Vermögensbeteiligungen, ggf.
Positionen zur Absicherung gegen Währungsrisiken aus noch nicht bilanzierten Verträgen oder aus zu erwartenden künftigen
Geschäften ausgenommen.
(g) Körperschaftsteuer
Die Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer wird anhand des Jahresüberschusses zuzüglich steuerlich nicht absetzbarer Aufwendungen und abzüglich nicht steuerbarer Erträge ermittelt und anschließend um Steuerermäßigungen und etwa
durchzuführende Anrechnungen angepasst.
Die latente Steuer wird anhand aller zeitweiligen Differenzen zwischen dem Buch- und dem Steuerwert der Aktiva und
Passiva unter Zugrundelegung des im kommenden Geschäftsjahr zu erwartenden Steuersatzes berechnet. Eine latente Steuerforderung wird nur ausgewiesen, wenn ihre Geltendmachung in den künftigen Geschäftsjahren unzweifelhaft erscheint.
(h) Finanzierungsleasing
Der Gesamtwert des Finanzierungsleasingverhältnisses wird zeitanteilig abgegrenzt und während der Dauer des Finanzierungsleasingsverhältnisses aufwandswirksam erfasst. Die Gesamtverpflichtung aus dem Finanzierungsleasing wird unter
Verbindlichkeiten erfasst und zeitgleich mit ihrer Erfüllung verringert.
Posten, die steuerlich und buchmäßig anderen Geschäftsjahren zuzuordnen sind, sowie Ergebnisse der Änderung von Buchungsmethoden werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des laufenden Geschäftsjahres als Erträge oder Aufwendungen ausgewiesen. Hiervon ausgenommen sind Korrekturen von grundsätzlichen Fehlern, die in den vergangenen Jahren bei
der Erfassung von Aufwendungen und Erträgen begangen wurden und sich auf den bilanzierten Gewinn- oder Verlustvortrag
ausgewirkt haben.
Výsledkyzum
hospodaření
• Jahresabschluss
Anhang
Jahresabschluss
(i) Anderen Geschäftsjahren zuzuordnende Posten
55
5. ÄNDERUNG VON BUCHUNGSMETHODEN
In der Berichtsperiode wurden keine wesentlichen Änderungen der angewandten Buchungsmethoden vorgenommen.
6. FINANZIERUNGSINSTRUMENTE - MARKTRISIKO
Ein Finanzierungsinstrument ist jeder rechtliche Tatbestand, auf dessen Grundlage ein Finanzaktivum eines Subjekts einerseits und eine Finanzverpflichtung oder ein Kapitalinstrument eines anderen Subjekts andererseits entstehen.
Als Finanzaktiva gelten Umlauf- und andere auf Abruf fällige Geldmittel („Bargeld“) oder ein vertragliches Recht, Bargeld
oder ein anderes Finanzaktivum eines anderen Subjekts zu beziehen, oder ein vertragliches Recht, Finanzierungsinstrumente
unter potenziell günstigen Konditionen umzutauschen, oder ein Kapitalinstrument eines anderen Subjekts.
Als Finanzverpflichtung gilt eine vertragliche Verpflichtung, Bargeld an ein anderes Subjekt auszuzahlen, oder eine vertragliche Verpflichtung, Finanzierungsinstrumente unter potenziell ungünstigen Konditionen umzutauschen.
Finanzierungsinstrumente sind mit potenziellen Risiken für die Bank behaftet. Die wichtigsten Risiken stellen sich wie folgt
dar:
Liquiditätsrisiko
Das Liquiditätsrisiko resultiert aus dem jeweiligen Typ der Finanzierung des Geschäftsbetriebs und der Steuerung der Positionen. Es bezieht sich sowohl auf die Fähigkeit, die Bankaktiva durch Instrumente mit geeigneter Fälligkeit zu finanzieren,
als auch die Fähigkeit, die Bankaktiva zu einem annehmbaren Preis innerhalb annehmbarer Zeit zu verflüssigen.
Die Bank hat Zugang zu diversifizierten Finanzierungsquellen: Bauspareinlagen der Kunden, Gebühren, Zins- und Tilgungsleistungen auf Kredite. Dies verschafft der Bank die erforderliche Flexibilität und schränkt die Abhängigkeit von einer einzigen Finanzierungsquelle ein. Das Liquiditätsrisiko wird regelmäßig ausgewertet, insbesondere mit Hilfe der Überwachung
von Änderungen in der Finanzierungsstruktur, und mit der Strategie der Steuerung des Liquiditätsrisikos verglichen, die
durch den Vorstand genehmigt wurde. Um eine einwandfreie Liquiditätslage zu gewährleisten, wird ein Teil der Aktiva in
der Form von Schuldverschreibungen mit kurzen Fälligkeitsfristen und kurzfristigen Termineinlagen gehalten.
Restlaufzeit der Aktiva und Passiva
TCZK
Bis zu 3 M
> 3 M bis 1
Jahr
> 1 Jahr bis
5 Jahre
> 5 Jahre
Nicht spezif.
Summe
Zum 31. Dezember 2003
Kassenbestand und
Einlagen
Clear.-Zentrum
221
-
-
-
24 856
25 077
Beleihbare
Staatsanleihen
548 254
795 719
2 055 756
2 126 934
-
5 526 663
Schuldpapiere
-
347 291
1 305 484
1 990 429
-
3 643 204
Forderungen an Banken
1 334 092
361 404
-
-
-
1 695 496
Forderungen an Kunden
1 708 860
609 546
4 227 884
98 797
-
6 645 087
Sonstige Aktiva
-
1 078 821
-
-
493 397
1 572 218
3 591 427
3 192 781
7 589 124
4 216 160
518 253
19 107 745
4 356 830
3 833 344
9 821 193
-
-
18 011 367
Sonstige Passiva
-
-
-
-
329 011
329 011
Eigenkapital und
Rückstellungen
-
-
-
-
767 367
767 367
Summe
4 356 830
3 833 344
9 821 193
-
1 096 378
19 107 745
GAP
(765 403)
(640 563)
(2 232 069)
4 216 160
(578 125)
(3 638 035)
578 126
Summe
Anhang
Jahresabschluss
Výsledkyzum
hospodaření
• Jahresabschluss
Zum 31. Dezember 2003
56
Verbindlichkeiten
gegenüber Kunden
Kumulierter GAP
(765 403)
(1 405 966)
-
Zinsrisiko
Für die Bank besteht ein Zinsrisiko, denn für die verzinsten Aktiva und Passiva gelten jeweils unterschiedlicher Fälligkeitsfristen oder Zinsänderungs-/Zinsanpassungszeiträume und sie erreichen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch jeweils
unterschiedliche Volumina.
Das Zinsrisiko besteht ebenfalls im Hinblick auf die Struktur der Aktiva und Passiva. Diese umfassen überwiegend primäre,
festverzinsliche Bauspareinlagen. Auf der Aktivseite stellten gewährte Kredite zum 31. 12. 2003 39 % der entgegen genommenen Einlagen dar.
Der verbleibende Teil der Bauspareinlagen wird auf Termineinlagen bei Banken, in Staatsanleihen und Hypothekenpfandbriefe angelegt.
Das Zinsrisiko wird teilweise durch Kombination von mittelfristigen Bankeinlagen und den Einkauf von festverzinslichen
Schuldverschreibungen eliminiert.
Das Zinsrisiko wird anhand der Sensibilität des Zinsaufwands und -ertrags bezüglich der Zinsschwankungen berechnet.
Den Kalkulationen liegt die Annahme zugrunde, dass die gegenwärtigen Aktiva und Passiva im gleichen Volumen und
unter Anwendung der jeweiligen Zinssätze erneuert werden. Für die Sensibilität wurde ein Höchstwert für die Gewinnsenkung/-steigerung infolge einer Zinsschwankung festgesetzt.
Währungsrisiko
Die Bank besitzt keine Devisenlizenz. Das Währungsrisiko ist auf betriebliche Fremdwährungsverbindlichkeiten beschränkt.
Diesen Verbindlichkeiten wird fristgerecht durch Aufbau von Guthaben auf Fremdwährungskonten Rechnung getragen. Solange keine Fremdwährungsverbindlichkeiten bestehen, geht die Bank keine ungedeckten Risiken ein, und die Guthaben auf
Fremdwährungskonten sind unerheblich.
Realisierte wie auch nicht realisierte Kursgewinne und -verluste sind in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.
7. FINANZIERUNGSINSTRUMENTE - KREDITRISIKO
Der Geschäftsbetrieb und die Gewährung von Zwischen- und Bausparkrediten an die Kunden sind mit einem Kreditrisiko
behaftet.
Das Kreditrisiko wird unter Anwendung der hierfür entwickelten Methoden und Instrumente gesteuert.
Im Jahre 2003 wurden der Ausschuss für die Risikosteuerung als Beratungsorgan des Vorstands und die Funktion des Risikomanagers eingesetzt.
Klassifizierung von Forderungen
Kreditforderungen an Kunden werden in Übereinstimmung mit der Verfügung der ČNB Nr. 9 vom 6. 11. 2002 über die
Behandlung von Forderungen aus Finanzgeschäften und über die Bildung von Wertberichtigungen und Rückstellungen klassifiziert.
Die Forderungen werden folgendermaßen aufgegliedert:
Überwachte Forderungen
Die Begleichung erscheint im Hinblick auf die Finanz- und Wirtschaftslage des Schuldners wahrscheinlich. Die Tilgungsoder Zinsbeträge werden mit geringen Beeinträchtigungen entrichtet, jedoch ist keiner von ihnen seit mehr als 90 Tagen
rückständig. Keine der Forderungen wurde in den letzten 6 Monaten infolge einer Verschlechterung der Finanzlage des
Schuldners umstrukturiert.
Bedenkliche Forderungen
Die vollständige Begleichung ist unsicher, eine Teilrückzahlung erscheint jedoch höchst wahrscheinlich. Die Tilgungs- oder
Zinsbeträge werden mit Beeinträchtigungen entrichtet, jedoch ist keiner von ihnen seit mehr als 180 Tagen rückständig.
Výsledkyzum
hospodaření
• Jahresabschluss
Anhang
Jahresabschluss
Unbedenkliche Forderungen
Die Begleichung ist unzweifelhaft. Die Tilgungs- und Zinsbeträge werden ordnungsgemäß entrichtet, keiner von ihnen ist
seit mehr als 30 Tagen rückständig. Keine der Forderungen wurde in den letzten 2 Jahren infolge einer Verschlechterung der
Finanzlage des Schuldners umstrukturiert.
57
Zweifelhafte Forderungen
Eine vollständige Begleichung ist höchst unwahrscheinlich, eine Teilrückzahlung erscheint jedoch möglich und wahrscheinlich. Die Tilgungs- oder Zinsbeträge werden mit Beeinträchtigungen entrichtet, jedoch ist keiner von ihnen seit mehr als 360
Tagen rückständig.
Verlustbehaftete Forderungen
Eine vollständige Begleichung ist insbesondere im Hinblick auf die Finanzlage des Schuldners ausgeschlossen. Es ist davon
auszugehen, dass die Forderung nicht oder nur in einem geringfügigen Betrag befriedigt werden kann. Die Tilgungs- oder
Zinsbeträge sind seit mehr als 360 Tagen rückständig.
Bedenkliche, zweifelhafte und verlustbehaftete Forderungen werden unter gefährdete Forderungen subsumiert.
Kreditsicherheiten
Für die Sicherung der ausgezahlten Kredite werden folgende Sicherungsinstrumente eingesetzt:
Grundlegende Sicherungsinstrumente:
- Bestellung eines Pfandrechts an der Forderung (an der Bauspareinlage bei der WSS oder einer anderen Bank)
- Bestellung eines Grundpfandrechts
- Schuldbeitritt
- Bürgschaftsverpflichtung eines Dritten
Zusätzliche Sicherungsinstrumente:
- Schuldübernahme
- Forderungsabtretung
- Wechsel
Grundlage für die Festsetzung des realisierbaren Wertes der jeweiligen Kreditsicherheit sind Gutachten von Sachverständigen bzw. interne Einschätzungen, die auf Grundlage der einschlägigen bankinternen Richtlinie vorgenommen wurden.
Bemessung von Wertberichtigungen
Überwachte und gefährdete Forderungen werden laufend einzelwertberichtigt, indem der Forderungsbetrag, erhöht um die
aufgelaufenen Zinsen und vermindert um den realisierbaren Wert der Kreditsicherheit, mit dem jeweils anwendbaren Koeffizienten multipliziert wird:
Überwachte Forderungen
Bedenkliche Forderungen
Zweifelhafte Forderungen
Verlustbehaftete Forderungen
1%
20 %
50 %
100 %
Modelle der Berechnung des Kreditrisikos
Schwerpunkt der monatlichen Analyse des Kreditportfolios ist die Entwicklung der Kategorisierung der Forderungen.
Zweck der Analysen ist die Erstellung von Prognosen der weiteren Entwicklung des Portfolios von Kundenkrediten und
Wertberichtigungen. Die Prognosen werden unter Anwendung des Modells der sog. Markov-Ketten, auf deren Grundlage die
Wahrscheinlichkeit der Umqualifizierung der jeweiligen Forderung bemessen wird, erstellt.
Konzentration des Kreditrisikos
Ausweislich der Analysen sind die schwerwiegendsten Beeinträchtigungen der Kredittilgung auf ältere, bis zum Jahre 2002
abgeschlossene Kreditgeschäfte zurückzuführen. Darin sind auch Kredite an Kunden, die in den Jahren 1997 und 2002
Hochwasserschäden erlitten haben, enthalten.
Anhang
Jahresabschluss
Výsledkyzum
hospodaření
• Jahresabschluss
Beitreibung von Forderungen
58
Mit der Beitreibung von Forderungen befasst sich ein spezialisierter Bereich, der in Übereinstimmung mit der bankinternen
Richtlinie gefährdete Forderungen erfasst, Mahnverfahren durchführt, von üblichen Formen der außergerichtlichen Beitreibung Gebrauch macht und für die gerichtliche Beitreibung benötigte Unterlagen für den Rechtsbereich erstellt.
8. FINANZIERUNGSINSTRUMENTE – BETRIEBSRISIKEN, RECHTLICHE UND SONSTIGE
RISIKEN
Die Steuerung der Risiken erfolgte im Jahre 2003 unmittelbar auf der Ebene des Vorstands, der hierzu den Ausschuss für
Risikosteuerung als Beratungsorgan zu Rate gezogen hat.
In Anlehnung an das genannte System der Markt- und Kreditrisikosteuerung werden sukzessive auch Verfahren für die
Steuerung der Betriebs- und der sonstigen Risiken angewandt. Die Betriebsrisiken wurden durch die einzelnen Fachbereiche
identifiziert und eingeschätzt. Die Erfassung und Aktualisierung der Betriebsrisiken erfolgt auf der Vorstandsebene. Von
den sonstigen Risiken wurde den Risiken aus der Anwendung der Informationstechnologien und aus Kundenbeziehungen
Aufmerksamkeit geschenkt.
9. FORDERUNGEN AN BANKEN
Im Saldo der Forderungen an Banken in Höhe von insgesamt 1 695 496 TCZK sind Termin- und Girokonten enthalten.
(a) Klassifizierung der Forderungen an Banken
TCZK
2003
2002
1 695 496
1 865 250
3 219 166
Überwachte
-
-
-
Bedenkliche
-
-
-
Zweifelhafte
-
-
-
Verlustbehaftete
-
-
-
Wertberichtigung auf mögliche Verluste aus Forderungen
-
-
-
1 695 496
1 865 250
3 219 166
Unbedenkliche
Forderungen an Banken netto
2001
Auf Abruf fällige Forderungen an Banken belaufen sich zum 31. 12. 2003 auf 272 490 TCZK (Stand zum 31. 12. 2002:
222 522 TCZK, Stand zum 31. 12. 2001: 127 108 TCZK).
TCZK
2003
2002
2001
1-7
352 586
322 611
284 166
8-30
280 708
648 517
525 000
31-90
700 798
450 395
1 860 000
91-180
361 404
-
215 000
181-360
-
340 689
-
360 und mehr
-
103 038
335 000
1 695 496
1 865 250
3 219 166
Forderungen an Banken netto
Výsledkyzum
hospodaření
• Jahresabschluss
Anhang
Jahresabschluss
(b) Restlaufzeit (Tage)
59
10. FORDERUNGEN AN KUNDEN
(a) Klassifizierung der Forderungen an Kunden
TCZK
Unbedenkliche
2003
2002
2001
6 311 834
4 621 616
2 907 994
Überwachte
120 114
105 321
46 211
Bedenkliche
88 573
54 935
21 014
Zweifelhafte
104 222
41 236
16 100
Verlustbehaftete
121 586
38 027
16 033
Sonstige Forderungen an Kunden
Wertberichtigung auf mögliche Verluste aus Forderungen
Forderungen an Kunden netto
15 294
6 269
5 423
(116 536)
(42 359)
(24 181)
6 645 087
4 825 045
2 988 594
In den Forderungen an Kunden sind Forderungen aus Zinsleistungen auf Zwischenkredite, aus Zins- und Tilgungsleistungen
auf Bausparkredite sowie aus Gebühren und Verzugszinsen enthalten.
Der rasche Anstieg des Kreditvolumens wurde durch Zuwachs an klassifizierten Krediten begleitet, deren Anteil an den insgesamt gewährten Krediten gestiegen ist. Zugleich hat sich die Struktur der klassifizierten Kredite verschlechtert, nachdem
ein Teil der überwachten Kredite in gefährdete Kredite umqualifiziert wurde. Den Kreditdelikten wird eine stetige Aufmerksamkeit geschenkt mit dem Ziel, einen weiteren Anstieg der klassifizierten Kredite zu verhindern und rechtzeitig ausreichende finanzielle Reserven für voraussichtliche Risikoperioden aufzubauen. Analysen ergeben, dass die schwerwiegendsten
Beeinträchtigungen der Kredittilgung auf ältere, bis zum Jahre 2002 abgeschlossene Kreditgeschäfte zurückzuführen sind.
Darin sind auch Kredite an Kunden, die in den Jahren 1997 und 2002 Hochwasserschäden erlitten haben, enthalten.
(b) Analyse der Kredite, gegliedert nach Kreditnehmergruppen
TCZK
2003
2002
2001
Finanzkörperschaften
Nicht-Finanzkörperschaften
183 669
52 952
7 175
6 568 122
4 803 099
2 992 543
9 832
11 352
13 057
6 761 623
4 867 403
3 012 775
Versicherungskörperschaften
Regierungskörperschaften
Non-Profit-Körperschaften
Einzelunternehmer
Privatpersonen (Inländer)
Ausländer
Körperschaften ohne Identifikationsnummer
Nicht zugeordnete Kreditnehmer (Gemeinden)
Summe (brutto)
(c) Abgeschriebene Forderungen an Kunden, Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Anhang
Jahresabschluss
Výsledkyzum
hospodaření
• Jahresabschluss
Im Jahre 2003 wurden keine Forderungen an Kunden abgeschrieben und keine Erträge aus früher abgeschriebenen Forderungen erzielt.
60
(d) Forderungen an Personen, die in einem besonderen Verhältnis zur Bank stehen
Mit den Vorstandsmitgliedern, den durch die Belegschaft gewählten Aufsichtsratsmitgliedern sowie den übrigen Führungskräften wurden Bausparverträge zu üblichen Konditionen abgeschlossen.
(e) Forderungen und Verbindlichkeiten an verbundene Unternehmen
TCZK
Forderungen
Verbindlichkeiten
Zum 31. Dezember 2002
Wüstenrot & Württembergische
Wüstenrot Datenservice
Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH
40
1 966
-
4 598
87
-
127
6 564
70
1 188
Wüstenrot Datenservice
-
1 641
Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH
-
2
70
2 831
Summe
Zum 31. Dezember 2003
Wüstenrot & Württembergische
Summe
11. STAATSANLEIHEN UND SONSTIGE BEI DER ZENTRALBANK BELEIHBARE WERTPAPIERE
Nettobuchwert der Staatsanleihen und der sonstigen bei der ČNB beleihbaren Wertpapiere
TCZK
Schatzbriefe
2003
2002
2001
668 590
444 182
322 857
-
-
-
Andere Kassenscheine
Staatsanleihen
4 858 073
4 938 196
3 213 777
Nettobuchwert
5 526 663
5 382 378
3 536 634
Alle vorbezeichneten Wertpapiere wurden dem Portfolio der bis zur Fälligkeit gehaltenen Wertpapiere zugeordnet.
12. SCHULDPAPIERE
(a) Nettobuchwert der Schuldpapiere
TCZK
2003
Regierungskörperschaften
2002
2001
-
-
-
Sonstige Subjekte
3 643 204
1 571 887
930 848
darunter: Hypothekenpfandbriefe
1 935 948
1 140 520
718 012
1 707 256
431 367
212 836
3 643 204
1 571 887
930 848
Sonstige
Nettobuchwert
Im Buchwert der Schuldpapiere ist der zeitanteilige Zinsertrag zum Stichtag enthalten.
(b) Klassifizierung der Schuldpapiere, gegliedert nach Zuordnung zu Portfolien
2003
2002
2001
Für Handelszwecke gehaltene Schuldpapiere
-
-
-
Für Verkaufszwecke gehaltene Schuldpapiere
-
-
-
Bis zur Fälligkeit gehaltene Schuldpapiere
9 169 867
6 954 265
4 467 482
Summe
9 169 867
6 954 265
4 467 482
Die Investitionsstrategie der Bank sieht vor, die Schuldpapiere bis zur Fälligkeit zu halten.
Výsledkyzum
hospodaření
• Jahresabschluss
Anhang
Jahresabschluss
TCZK
61
(c) Analyse der Schuldpapiere
Die Werte für das Jahr 2003 entfallen auf Salden der Schuldpapiere, die unter Beachtung der Verfügung der ČNB dem sog.
Bankportfolio zugeordnet wurden.
Alle Schuldpapiere sind an der Prager Börse notiert.
Vom Gesamtwert der Schuldpapiere entfallen 18,5 % auf solche mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Vorjahr: 25,61 %, im
Jahr 2001: 7,23 %).
13. IMMATERIELLE ANLAGEWERTE
Bestandsveränderungen an immateriellen Anlagewerten
TCZK
Software
Gründungsaufwand
Summe
Anschaffungskosten
Zum 1. Januar 2001
Zugänge
Sonstige Bestandsveränderungen
Abgänge
42 298
-
42 298
4 402
-
4 402
-
-
-
36
-
36
Zum 31. Dezember 2001
46 664
-
46 664
Zum 1. Januar 2002
46 664
-
46 664
7 657
-
7 657
Sonstige Bestandsveränderungen
-
-
-
Abgänge
-
-
-
Zum 31. Dezember 2002
54 321
-
54 321
Zum 1. Januar 2003
54 321
-
54 321
Zugänge
Zugänge
9 325
-
9 325
Sonstige Bestandsveränderungen
-
-
-
Abgänge
-
-
-
63 646
-
63 646
Zum 31. Dezember 2003
Kumulierte Abschreibungen
und Wertberichtigungen
Zum 1. Januar 2001
Jahresabschreibungen
(19 931)
(7 513)
-
(7 513)
4
-
4
Wertberichtigungen
-
-
-
Zum 31. Dezember 2001
(27 440)
-
(27 440)
Zum 1. Januar 2002
(27 440)
-
(27 440)
(8 258)
-
(8 258)
Abgänge
-
-
-
Wertberichtigungen
-
-
-
Zum 31. Dezember 2002
(35 698)
-
(35 698)
Zum 1. Januar 2003
(35 698)
-
(35 698)
(8 267)
-
(8 267)
Abgänge
-
-
-
Wertberichtigungen
-
-
-
(43 965)
-
(43 965)
Zum 31. Dezember 2001
19 224
-
19 224
Zum 31. Dezember 2002
18 624
-
18 624
Zum 31. Dezember 2003
19 681
-
19 681
Jahresabschreibungen
Anhang
Jahresabschluss
Výsledkyzum
hospodaření
• Jahresabschluss
-
Abgänge
Jahresabschreibungen
62
(19 931)
Zum 31. Dezember 2003
Restbuchwert
14. SACHANLAGEN
(a) Bestandsveränderungen an Sachanlagen
TCZK
Grundstücke u.
Gebäude
Betriebsausstattung
Mietgegenstände
Fuhrpark
Summe
Anschaffungskosten
Zum 1. Januar 2001
268 760
59 701
1 589
-
330 050
51
5 906
-
-
5 957
Sonstige
Bestandsveränderungen
-
-
-
-
-
Abgänge
-
(419)
-
-
(419)
Zum 31. Dezember 2001
268 811
65 188
1 589
-
335 588
Zum 1. Januar 2002
268 811
65 188
1 589
-
335 588
Zugänge
-
7 959
-
4 119
12 078
Sonstige
Bestandsveränderungen
-
-
-
-
-
Zugänge
Abgänge
-
(142)
-
-
(142)
Zum 31. Dezember 2002
268 811
73 005
1 589
4 119
347 524
Zum 1. Januar 2003
268 811
73 005
1 589
4 119
347 524
Zugänge
129 363
9 764
-
1 887
141 014
Sonstige
Bestandsveränderungen
-
-
-
-
-
Abgänge
-
(3 886)
-
(234)
(4 120)
398 174
78 883
1 589
5 772
484 418
(21 524)
(27 710)
(7)
-
(49 241)
(3 111)
(16 170)
(16)
(147)
(19 297)
Abgänge
-
24
-
-
24
Wertberichtigungen
-
-
-
-
-
Zum 31. Dezember 2001
(24 635)
(43 856)
(23)
(147)
(68 514)
Zum 1. Januar 2002
(24 635)
(43 856)
(23)
-
(68 514)
(3 112)
(9 504)
(16)
(147)
(12 779)
Abgänge
-
111
-
-
111
Wertberichtigungen
-
-
-
-
-
Zum 31. Dezember 2002
(27 747)
(53 247)
(39)
(147)
(81 180)
Zum 1. Januar 2003
(27 747)
(53 247)
(39)
(147)
(81 180)
Zum 31. Dezember 2003
Zum 1. Januar 2001
Jahresabschreibungen
Jahresabschreibungen
Jahresabschreibungen
(3 993)
(10 287)
(19)
(1 432)
(15 731)
Abgänge
-
3 777
-
-
3 778
Wertberichtigungen
-
-
-
-
-
(31 740)
(59 756)
(58)
(1 579)
(93 134)
Zum 31. Dezember 2001
244 176
21 332
1 566
-
267 074
Zum 31. Dezember 2002
241 064
19 756
1 550
3 972
266 341
Zum 31. Dezember 2003
366 434
19 126
1 531
4 193
391 284
Zum 31. Dezember 2003
Restbuchwert
Výsledkyzum
hospodaření
• Jahresabschluss
Anhang
Jahresabschluss
Kumulierte Abschreibungen
und Wertberichtigungen
63
(b) Durch Finanzierungsleasing erworbene Sachanlagen
Die Bank hat folgende Raten aus Finanzierungsleasingverhältnissen zu zahlen:
TCZK
Gezahlt
i.J. 2003
Fällig
binnen 1 Jahrs
Fällig
in 1-5 Jahren
Fällig
in Folgejahren
Zu zahlen
insgesamt
Kopiergeräte
541
672
1 239
-
1 911
Pkws
656
436
435
-
871
1 197
1 108
1 674
-
2 782
Summe
Im Jahre 2003 wurden Leasingverträge über 2 Fahrzeuge vorzeitig beendet. Zugleich wurden Leasingverträge über Kopiergeräte geschlossen. Der Gesamtwert der durch Leasingverträge erworbenen Vermögensgegenstände beläuft sich zum
31. 12. 2003 auf 4 939 TCZK. Bis zum 31. 12. 2003 wurden insgesamt 2 157 TCZK gezahlt, zu zahlen bleiben 2 782 TCZK.
15. SONSTIGE AKTIVA
TCZK
Geschätzte Aktivposten
Sonstige Schuldner
2003
2002
2001
1 082 783
911 064
770 852
1 420
967
1 695
61 353
49 598
23 792
Geleistete Anzahlungen
5 704
5 188
2 531
Sonstiges
4 352
2 415
-
1 155 612
969 232
798 870
Forderungen an den Staat
Summe
Geschätzte Aktivposten zum 31. 12. 2003 enthalten vor allem die staatlichen Wohnungsbauprämien im Betrag von
1 078 821 TCZK (Stand zum 31. 12. 2002: 903 891 TCZK, Stand zum 31. 12. 2001: 770 848 TCZK). Gegen den Staat
besteht eine Forderung aus der Quellensteuer auf Wertpapierzinsen in Höhe von 62 137 TCZK (Stand zum 31. 12. 2002:
49 629 TCZK, Stand zum 31. 12. 2001: 23 835 TCZK).
Sonstige Aktiva sind im Nettowert ausgewiesen. Sie wurden im Betrag von 20 770 TCZK wertberichtigt.
16. ANALYSE DER VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KUNDEN
Analyse der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden, gegliedert nach Kreditgebergruppen
TCZK
2003
2002
2001
Terminverbindlichkeiten mit Fälligkeit
Finanzkörperschaften
-
-
-
27 183
8 296
5 419
Versicherungskörperschaften
-
-
-
Regierungskörperschaften
-
-
-
Non-Profit-Körperschaften
-
-
-
Einzelunternehmer
-
-
-
16 168 581
12 550 541
9 729 125
-
-
-
3 353
2 250
Anhang
Jahresabschluss
Výsledkyzum
hospodaření
• Jahresabschluss
Nicht-Finanzkörperschaften
64
Privatkunden (Inländer)
Ausländer
Nicht zugeordnete Kunden (Gemeinden)
Zinslose Darlehen
Summe
1 734
1 228
16 199 117
12 561 087
9 737 506
Verbindlichkeiten mit Kündigungsfrist
Finanzkörperschaften
Nicht-Finanzkörperschaften
-
-
-
181
-
-
Versicherungskörperschaften
-
-
-
Regierungskörperschaften
-
-
-
Non-Profit-Körperschaften
-
-
-
Einzelunternehmer
-
-
-
1 804 663
1 377 134
1 096 220
-
-
-
333
800
659
1 805 177
1 377 934
1 096 879
Finanzkörperschaften
-
-
-
Nicht-Finanzkörperschaften
-
-
-
Privatkunden (Inländer)
Ausländer
Nicht zugeordnete Kunden (Gemeinden)
Summe
Auf Abruf fällige Verbindlichkeiten
Versicherungskörperschaften
-
-
-
Regierungskörperschaften
-
-
-
Non-Profit-Körperschaften
-
-
-
Einzelunternehmer
-
-
-
Privatkunden (Inländer)
7 073
6 412
4 335
Ausländer
-
-
-
Nicht zugeordnete Kunden
-
Summe
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
Summe Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
-
7 073
6 412
4 335
-
-
-
18 011 367
13 945 433
10 838 720
In den Verbindlichkeiten gegenüber Kunden ist u.a. die staatliche Wohnungsbauprämie für das Jahr 2003 im Betrag von
1 078 822 TCZK enthalten (Vorjahr: 903 891 TCZK).
17. SONSTIGE PASSIVA
2003
2002
2001
Geschätzte Passivposten
222 360
181 566
137 470
Diverse Gläubiger
100 352
32 478
34 749
Verbindlichkeiten gegenüber dem Staat
2 400
823
774
Sonstige Passiva
3 899
-
-
329 011
214 866
172 993
Summe
Geschätzte Passivposten entfallen insbesondere auf die zu zahlenden Zinsboni. In den Verbindlichkeiten gegenüber dem
Staat sind Verbindlichkeiten aus der Sozial- und Krankenversicherung der Arbeitnehmer enthalten. Die sonstigen Passiva
entfallen auf die latente Steuer.
Výsledkyzum
hospodaření
• Jahresabschluss
Anhang
Jahresabschluss
TCZK
65
18. RÜCKSTELLUNGEN FÜR UND WERTBERICHTIGUNGEN AUF ETWAIGE KREDITVERLUSTE
(a) Rückstellungen für etwaige Verluste aus Krediten und Bürgschaften
TCZK
Rückstellungen für Verluste aus Krediten und Bürgschaften
Saldo zum 1. Januar 2001
9 049
Bildung im Jahresverlauf
Bürgschaften
-
Inanspruchnahme im Jahresverlauf
Abschreibung von Krediten
-
Verlustdeckung für verkaufte Kredite
-
Auflösung überflüssiger Rückstellungen
-
Saldo Rückstellungen zum 31. Dezember 2001
9 049
Saldo zum 1. Januar 2002
9 049
Bildung im Jahresverlauf
Bürgschaften
-
Inanspruchnahme im Jahresverlauf
Abschreibung von Krediten
-
Verlustdeckung für verkaufte Kredite
-
Auflösung überflüssiger Rückstellungen
(2 262)
Saldo Rückstellungen zum 31. Dezember 2002
6 787
Saldo zum 1. Januar 2003
6 787
Bildung im Jahresverlauf
Bürgschaften
-
Inanspruchnahme im Jahresverlauf
Abschreibung von Krediten
Verlustdeckung für verkaufte Kredite
Auflösung überflüssiger Rückstellungen
Saldo Rückstellungen zum 31. Dezember 2003
(4 607)
2 180
Anhand der Risikoanalyse des Kreditportfolios wurde ein Teil der Rückstellungen als überflüssig beurteilt und aufgelöst. Im
Jahre 2003 wurde eine Rückstellung für die Körperschaftsteuer in Höhe von 194 TCZK gebildet.
(b) Wertberichtigungen auf überwachte und gefährdete Forderungen
TCZK
Wertberichtigungen auf überwachte und gefährdete Forderungen
Saldo zum 1. Januar 2001
12 069
Anhang
Jahresabschluss
Výsledkyzum
hospodaření
• Jahresabschluss
Bildung und Inanspruchnahme im Jahresverlauf
66
Überwachte Kredite
756
Bedenkliche Kredite
1 711
Zweifelhafte Kredite
3 302
Verlustbehaftete Kredite
6 343
Forderungen an Schuldner im Insolvenzverfahren
-
Saldo Wertberichtigungen zum 31. Dezember 2001
24 181
Saldo zum 1. Januar 2002
24 181
Bildung und Inanspruchnahme im Jahresverlauf
Überwachte Kredite
1 462
Bedenkliche Kredite
2 312
Zweifelhafte Kredite
3 856
Verlustbehaftete Kredite
10 548
Forderungen an Schuldner im Insolvenzverfahren
-
Saldo Wertberichtigungen zum 31. Dezember 2002
42 359
Saldo zum 1. Januar 2003
42 359
Bildung und Inanspruchnahme im Jahresverlauf
Überwachte Kredite
(2 425)
Bedenkliche Kredite
4 426
Zweifelhafte Kredite
18 027
Verlustbehaftete Kredite
54 149
Saldo Wertberichtigungen zum 31. Dezember 2003
116 536
19. GRUNDKAPITAL
Nachstehend werden die Aktionäre der Bank zum 31. Dezember 2003 verzeichnet:
Zahl von Aktien
(Tsd. Stück)
Firma
Sitz
Wüstenrot & Württembergische AG
Deutschland, Stuttgart
Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen Österreich, Salzburg
GmbH
Sonstige (weniger als 10 %)
2 623
52,46
2 040
40,80
337
6,74
5 000
100
Tschechien
Summe
Anteil
am Grundkapital %
20. GEWINNVORTRAG UND GEWINNRÜCKLAGEN
Der im Jahre 2002 erzielte Gewinn wurde folgendermaßen verwendet:
Kapital- und
sonstige Gewinnrücklagen
Gewinnvortrag
Gesetzliche
Rücklage
75 783
81 875
3 668
(3 753)
-
1 754
2 000
Dividenden und Tantiemen
(31 318)
(67 947)
-
-
Vortrag auf neue Rechnung
TCZK
Saldo zum 1. Januar 2002
Gewinn 2001
Gewinn
35 071
Einstellung in Rücklagen
-
-
(400)
-
Entnahme
-
400
-
(2 485)
Saldo zum 31. 12. 2002
-
8 236
83 229
3 183
Výsledkyzum
hospodaření
• Jahresabschluss
Anhang
Jahresabschluss
Verwendung des Gewinns 2001, genehmigt
durch die Hauptversammlung:
67
Saldo zum 1. Januar 2003
-
8 236
83 229
3 183
(6 124)
-
4 424
1 700
Dividenden und Tantiemen
(66 220)
-
-
-
Vortrag auf neue Rechnung
Gewinn 2002
88 479
Verwendung des Gewinns 2002, genehmigt
durch die Hauptversammlung:
Einstellung in Rücklagen
(16 135)
16 135
-
-
Entnahme
-
-
-
(1 721)
Saldo zum 31.12.2003
-
24 371
87 653
3 162
Der Vorstand beabsichtigt, den Aktionären den folgenden Vorschlag zur Gewinnverwendung 2003 (nach Abzug der Körperschaftsteuer in Höhe von 194 TCZK) zu unterbreiten:
- Zuweisung in die gesetzliche Rücklage in Höhe von 4 990 TCZK,
- Zuweisung in die Kapital- und sonstigen Gewinnrücklagen in Höhe von 1 900 TCZK,
- Zahlung von Dividenden und Tantiemen in Höhe von 66 190 TCZK.
21. LATENTE STEUERVERBINDLICHKEIT/-FORDERUNG
Latente Steuern vom Einkommen werden anhand von allen zeitweiligen Differenzen unter Zugrundelegung des im Folgejahr
anwendbaren Steuersatzes von 28% ermittelt.
TCZK
2003
2002
Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kredite
-
-
Bewertung der Wertpapiere
-
-
17 269
39 568
0
0
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
(31 191)
(30 329)
Zeitweilige Differenzen gesamt
(13 922)
9 239
Latente Steuerforderungen
Verlustvortrag
Latente Steuerverbindlichkeiten
Degressive steuerliche Abschreibungen
Steuersatz
Latente Steuerforderung/-verbindlichkeit
28 %
31 %
(3 898)
2 864
Im Jahresergebnis ist eine latente Steuerverbindlichkeit in Höhe von 3 898 TCZK enthalten.
22. UNTERBILANZ
Zum 31. 12. 2003 sind Kreditzusagen in Höhe von 289 199 TCZK unterbilanziell erfasst (Vorjahr: 325 035 TCZK). Ferner
sind erhaltene Grundpfandrechte im Wert von 1 076 478 TCZK in der Unterbilanz ausgewiesen. 99 904 TCZK entfallen auf
ein zum 31. 12. 2003 geschlossenes und im Jahre 2004 abgewickeltes Geschäft.
23. NETTOZINSERTRAG
TCZK
Zinsertrag
Anhang
Jahresabschluss
Výsledkyzum
hospodaření
• Jahresabschluss
Kontoguthaben bei anderen Banken
68
Kredite
Sonstiges (insbesondere Zinsertrag aus Wertpapieren)
Zinsaufwand
Bauspareinlagen
Kredite
Sonstiges
Nettozinsertrag
2003
2002
880 348
709 358
614 782
2001
45 480
109 692
185 258
454 283
280 578
195 367
380 585
319 088
234 157
(554 174)
(427 014)
(363 884)
(554 174)
(426 890)
(363 884)
-
-
-
-
(124)
-
326 174
282 344
250 898
24. ERTRÄGE AUS UND AUFWENDUNGEN FÜR GEBÜHREN UND PROVISIONEN
TCZK
2003
2002
2001
Abschlussgebühr
283 896
163 440
110 587
Kontogebühren
118 342
74 023
53 566
Erträge aus Gebühren und Provisionen
Sonstiges
Summe
42 330
17 094
10 591
444 568
254 557
174 744
334 018
178 713
109 389
Aufwendungen für Gebühren und Provisionen
Vermittlungsleistungen
Sonstiges
Summe
776
-
-
334 794
178 713
109 389
25. NETTOGEWINN/-VERLUST AUS FINANZGESCHÄFTEN
TCZK
Gewinn/(Verlust) aus Wertpapiergeschäften
Kursdifferenzen
2003
2002
2001
12 279
-
-
(19)
(55)
(92)
12 260
(55)
(92)
Sonstiges
Summe
26. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN
TCZK
2003
2002
2001
8 057
2 992
2 065
28
16 335
-
1 615
5 594
1 740
9 700
24 851
3 805
6 713
4 952
9 036
Repräsentationsaufwand
502
708
887
Geschenke, Spenden
191
938
150
Sonstige betriebliche Erträge
Mietzins
Versicherung
Sonstiges
Summe betriebliche Erträge
Versicherung der Bauspareinlagen
Sonstiges
Summe betriebliche Aufwendungen
2 390
5 012
1 682
9 796
11 610
11 755
Výsledkyzum
hospodaření
• Jahresabschluss
Anhang
Jahresabschluss
Sonstige betriebliche Aufwendungen
69
27. VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN
TCZK
2003
2002
2001
Löhne und Gehälter
68 853
61 837
53 915
Sozialabgaben, Krankenversicherung
25 936
21 283
19 340
155 154
160 564
159 162
7 005
9 270
7 683
Personalaufwand
Sonstige Verwaltungsaufwendungen
darunter: Wirtschaftsprüfung, Rechtsund Steuerberatung
Der durchschnittliche Mitarbeiterbestand stellt sich wie folgt dar:
Arbeitnehmer
2003
2002
2001
149
129
125
Vorstandsmitglieder
3
3
3
Aufsichtsratsmitglieder
9
9
8
Sonstige Führungskräfte
18
18
17
Von den Aufsichtsratsmitgliedern wurden 3 durch die Belegschaft und 6 durch die Aktionäre bestellt. Als Führungskräfte
werden Direktoren und Leiter der Fachbereiche betrachtet.
28. WICHTIGE EREIGNISSE NACH DEM STICHTAG
Anhang
Jahresabschluss
Výsledkyzum
hospodaření
• Jahresabschluss
Nach dem Stichtag sind keine wichtigen Ereignisse eingetreten, die sich auf den Jahresabschluss auswirken könnten.
70
Abhängigkeitsbericht
gem. § 66a Abs. 9 des Gesetzes Nr. 513/1991 Slg., HGB, in der gültigen Fassung
Die Gesellschaft Wüstenrot – stavební spořitelna a. s., Identifikationsnummer 47115289, mit Sitz in Praha 5, Janáčkovo
nábř. 41,
eingetragen im Handelsregister geführt durch das Stadtgericht in Prag, in der Abteilung B, Einlegeblatt 1714 (weiter nur „beherrschte Gesellschaft“) wird durch
die Wüstenrot & Württembergische AG, mit Sitz in Stuttgart, D – 70176, Bundesrepublik Deutschland
(weiter auch nur „herrschende Gesellschaft“) beherrscht, die über 52,46 % der Stimmrechte in der beherrschten Gesellschaft
verfügt.
Wüstenrot & Württembergische AG beherrscht folgende weitere Gesellschaften (gemeinsam weiter nur „verbundene Gesellschaften“) entweder direkt:
1.
Wüstenrot service s. r. o., Praha
50,00
2.
Wüstenrot hypoteční banka a. s., Praha
65,00
3.
Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s., Praha
50,00
4.
Allgemeine Rentenanstalt Lebensversicherung Beteiligungsgesellschaft mbH, Stuttgart (od 1.12.2003)
100,00
5.
3B Boden- Bauten- Beteiligungs- GmbH, Stuttgart
100,00
6.
Erasmus Groep B.V., Rotterdam
100,00
7.
Mendota Beteiligungs-GmbH, Stuttgart
100,00
8.
Württembergische Krankenversicherung AG, Stuttgart
100,00
9.
Württembergische Lebensversicherung AG, Stuttgart
72,01
10. Württembergische Versicherung AG, Stuttgart
99,00
11. Württembergische und Badische Versicherungs-AG, Heilbronn
51,24
12. WürttFeuer-Beteiligungs- GmbH, Stuttgart
100,00
13. Wüstenrot Bank AG, Ludwigsburg
100,00
14. Wüstenrot Bausparkasse AG, Ludwigsburg
89,95
15. Wüstenrot Finance B.V., Amsterdam
100,00
16. Wüstenrot GmbH & Co. Grundstücks-KG, Ludwigsburg
100,00
17. Wüstenrot Grundstücksverwertungs-GmbH, Ludwigsburg
100,00
18. Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH, Ludwigsburg
100,00
19. Wüstenrot životná poisťovňa a. s., Bratislava
45,00
20. Wüstenrot Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A., Warszawa
50,00
21. W&W Asset Management GmbH, Ludwigsburg
48,98
22. W&W Finance Dublin Ltd., Dublin
23. W&W Informatik GmbH, Ludwigsburg
100,00
51,00
oder sie übt ihren Einfluss auf die Führung der folgenden weiteren verbundenen Gesellschaften indirekt aus:
Allgemeine Rentenanstalt Pensionskasse AG, Stuttgart
100,00
2.
BW-Kapitalanlagengesellschaft mbH, Stuttgart
60,00
3.
Elektra Beteiligungs-AG, Stuttgart
70,15
4.
GU 14 Grundbesitz GmbH & Co. KG, Stuttgart
100,00
5.
Gu 30 Grundbesitz GmbH & Co. KG, Stuttgart
100,00
6.
TÜ 28 Grundbesitz GmbH & Co. KG, Stuttgart
99,99
7.
Wüstenrot Hypothekenbank AG, Ludwigsburg
100,00
8.
Minneapolis Investment Associates L.P., Atlanta
100,00
9.
W&W Advisory Dublin Ltd., Dublin
100,00
10. W&W Asset Management Dublin, Dublin
100,00
Výsledky hospodaření • Jahresabschluss
Abhängigkeitsbericht
1.
71
11. W&W Asset Management AG, Luxemburg, Luxemburg
12. Altmark- Versicherungsmakler GmbH, Stuttgart
13. Berlin Leipziger Platz Grundbesitz GmbH, Berlin
14. Beteiligungs-GmbH der Württembergischen, Stuttgart
15. Eschborn GbR, Stuttgart
16. GMA Gesellschaft für Markt-und Absatzforschung mbH, Ludwigsburg
99,80
100,00
50,00
100,00
50,99
100,00
17. GFW Gesellschaft zur Förderung von Wohneigentum mbH, Leonberg
100,00
18. Hansa Versicherungsvermittlung GmbH, Heilbronn
100,00
19. Hansa Versicherungsvermittlung GmbH & Co Vermög. KG, Heilbronn
100,00
20. Hanse – Marine – Versicherung – AG, Hamburg
74,00
21. IAW Immobilien Anlagegesellschaft mbH, Köln
100,00
22. Miethaus und Wohnheim GmbH i L., Leonberg
100,00
23. Nord- Deutsche AG Versicherungs-Beteiligungsgesellschaft, Hamburg
100,00
24. Riesterer Gmbh i L., Stuttgart
100,00
25. Stuttgarter Baugesellschaft von 1872 AG, Stuttgart
100,00
26. von Mylke GmbH, Heilbronn
100,00
27. Wüba-Rechtschutzvers.-Schaden-Abwicklungs GmbH i L., Heilbronn
100,00
28. Württembergische Rechtschutz Schaden-Service-GmbH, Stuttgart
100,00
29. Wüstenrot Leonberger Immobilien GmbH, Leonberg
68,00
30. Württembergische France Strasbourg SARL, Strasbourg
100,00
31. Württembergische UK Ltd., London
100,00
32. Dr. Gubelt Grundstücksvermietungsgesellschaft mbH, Düsseldorf
50,00
Die im letzten Buchungszeitraum zwischen der beherrschten und der herrschenden bzw. den verbundenen Gesellschaften
abgeschlossenen Verträge:
Die beherrschte Gesellschaft hat mit der Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s., Identifikationsnummer 25720198, mit Sitz in
Praha 5, nám. Kinských 602/2, PLZ 150 00, eingetragen im Handelsregister geführt durch das Stadtgericht in Prag, in der Abteilung B, Einlegeblatt 5696 (weiter nur „verbundene Gesellschaft“) den am 4. 1. 1999 abgeschlossenen Vertrag über die Vermietung
der Gewerberäume im ursprünglichen Sitz der verbundenen Gesellschaft zum 17. 8. 2003 beendet, wobei die verbundene Gesellschaft ab 18. 8. 2003 in das Gebäude umgezogen ist, das die beherrschte Gesellschaft während des letzten Buchungszeitraumes
erworben hat, die damit anstelle des ursprünglichen Hauseigentümers in das Vertragsverhältnis eingetreten ist. Die Miete wird in
der üblichen Höhe bezahlt.
Die beherrschte Gesellschaft hat am 1. 6. 2003 den Vertrag über die Geschäftsvertretung mit der Wüstenrot, životní pojišťovna,
a. s., in der Fassung der Nachträge Nr. 1 und 2 und der damit verbundenen Verträge über die Bearbeitung der Personaldaten zu
üblichen Bedingungen abgeschlossen, da der verbundenen Gesellschaft die Lizenz um die Vermittlungstätigkeit im Bereich des
Bausparens erweitert wurde.
Die beherrschte Gesellschaft hat im angegebenen Zeitraum das Vermietungsvertragsverhältnis mit der Gesellschaft Wüstenrot
service s. r. o., Identifikationsnummer 26124661, mit Sitz Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41/477, fortgesetzt.
Abhängigkeitsbericht
Výsledky hospodaření • Jahresabschluss
Die beherrschte Gesellschaft hat am 13. 6. 2003 einen Vertrag über die Zusammenarbeit mit der verbundenen Gesellschaft
Wüstenrot hypoteční banka, a. s. abgeschlossen zwecks Zusammenarbeit beim Verkauf der gemeinsamen Produkte, die insbesondere darin besteht, die mit diesen Produkten verbundenen administrativen Vorgänge für die Kunden zu vereinfachen und sich
über die Erfüllung der aus den dabei abgeschlossenen Verträgen entstandenen Pflichten gegenseitig zu informieren. Aus diesem
Vertrag entstehen keine Geldleistungen.
72
Die beherrschte Gesellschaft und die verbundene Gesellschaft Wüstenrot hypoteční banka a. s. haben eine dreiseitige Vereinbarung mit der Wüstenrot Datenservice GmbH, Salzburg, über die Nutzung des Softwarepakets „Bausparsoftware“ am 7. 1. 2003
abgeschlossen. Der Gegenstand der Vertragserfüllung durch die Gesellschaft Wüstenrot Datenservice GmbH ist die SW-Gewährung und die Datenverarbeitung gegen ein an die zwei anderen Vertragsparteien separat in Rechnung gestelltes Entgelt. Nach
dieser Vereinbarung wird durch die beherrschte Gesellschaft keine Leistung an die verbundene Gesellschaft gewährt.
Mit anderen o.g. Gesellschaften hat die beherrschte Gesellschaft 2003 keine Verträge weder direkt noch indirekt abgeschlossen.
Die im letzten Buchungszeitraum durch die beherrschte Gesellschaft der herrschenden Gesellschaft oder den verbundenen Gesellschaften gewährten Geldleistungen:
des Geschäftsbesorgungsvertrags, abgeschlossen am 10. 12. 2000 zwischen der beherrschten und der herrschenden
• Aufgrund
Gesellschaft, gewährte die beherrschte Gesellschaft der herrschenden Gesellschaft für die im Vertrag vereinbarten Dienstleis-
•
•
tungen eine Leistung in Höhe 4 875 275,45 CZK.
Die beherrschte Gesellschaft gewährte der Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., als einer verbundenen Gesellschaft, infolge des
oben aufgeführten Vertrags Beiträge zur Lebensversicherung ihrer Angestellten in der Gesamthöhe von 1 292 508 CZK.
Die beherrschte Gesellschaft gewährte der Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s., als einer verbundenen Gesellschaft, infolge des
Vertrags über die Gruppenlebensversicherung DÚP (Kinderunfallversicherung) vom 26. 7. 2002 eine Leistung in Höhe von
1 914 969 CZK.
Die im letzten Buchungszeitraum durch die beherrschte Gesellschaft von der herrschenden Gesellschaft oder von den
verbundenen Gesellschaften empfangenen Geldleistungen:
životní pojišťovna, a. s., als eine verbundene Gesellschaft, gewährte der beherrschten Gesellschaft aufgrund des
• Wüstenrot,
oben aufgeführten Vertrags über die Vermietung von Gewerberäumen Leistungen in Höhe von 2 841 055,87 CZK.
service s. r. o., eine verbundene Gesellschaft, gewährte der beherrschten Gesellschaft aufgrund des Vertrags über
• Wüstenrot
die Vermietung von Gewerberäumen vom 7. 1. 2002 Leistungen in Höhe von 442 056 CZK.
Dieser Bericht wurde durch das Statutarorgan der Gesellschaft Wüstenrot – stavební spořitelna a. s. verfasst aufgrund der Angaben, die der als ordentlicher Kaufmann handelnden beherrschten Gesellschaft bekannt sein können.
Die unten angeführten Mitglieder des Statutarorgans erklären hiermit, dass alle oben genannten Verträge mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns unter üblichen Geschäftsbedingungen abgeschlossen wurden und die Vertragserfüllung zu den in der
Tschechischen Republik handelsüblichen Preisen erfolgt. Deshalb ist der beherrschten Gesellschaft in diesem Zusammenhang
weder ein Schaden entstanden noch droht er zu entstehen.
Prag, 29. 3. 2004
JUDr. Pavel Pektor
Vorstandsmitglied
Oskar Steiner
Vorstandsmitglied
Wüstenrot – stavební spořitelna a. s.
Výsledky hospodaření • Jahresabschluss
Abhängigkeitsbericht
Dr. Hans-Jürgen Wohlrabe
Vorstandsvorsitzender
73
Vertriebsnetz
Zentrale
Praha
Vertriebsnetz
Výsledky hospodaření • Jahresabschluss
Informations- und Beratungszentren
Praha
České Budějovice
Plzeň
Karlovy Vary
Ústí na Labem
Liberec
Pardubice
Hradec Králové
Jihlava
Brno
Olomouc
Ostrava
Zlín
74
Regionale Beratungsbüros
Praha
Mladá Boleslav
Příbram
České Budějovice
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Strakonice
Tábor
Karlovy Vary
Chomutov
Česká Lípa
Liberec
Jablonec nad Nisou
Česká Třebová
Brno
Přerov
Šumperk
Bruntál
Havířov
Karviná – Fryštát
Nový Jičín
Opava
Ostrava
Frýdek - Místek
Kroměříž
Uherské Hradiště
Informationsdienst
Zelená linka: 800 225 555
PříTel: 257 092 092
Internet: www.wuestenrot.cz
E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2002

Výroční zpráva 2002 Württembergische AG, který vznikl v r. 1999 fúzí dvou velkých tradičních společností: finanční skupiny, ke které patří i nejstarší německá stavební spořitelna Wüstenrot (založena v roce 1921) a poj...

Více

Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva 2004 bytových souborů, což podstatně rozšiřuje nabídku. Zvyšuje se počet jak dokončovaných, tak zahajovaných bytů. V roce 2004 bylo dokončeno nejvíce bytů od roku 1992, celkem 32 268. Ve srovnání s roke...

Více

Výroční zpráva HYST 2006 - Raiffeisen stavební spořitelna as

Výroční zpráva HYST 2006 - Raiffeisen stavební spořitelna as Kvalita produktů i procesů je podstatným rozlišovacím prvkem v oblasti poskytování finančních služeb. Společnost HYPO stavební spořitelna a. s. chce pokračovat v zahájené cestě, vyhovět požadavkům t...

Více