Text na obalu

Transkript

Text na obalu
ÚDAJE ÚVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU
Krabička na blistry/lékovka/etiketa na lékovku
1.
NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Valsartan/hydrochlorothiazide 80 mg/12,5 mg Actavis
Valsartan/hydrochlorothiazide 160 mg/12,5 mg Actavis
Valsartan/hydrochlorothiazide 160 mg/25 mg Actavis
Potahované tablety
Valsartanum/hydrochlorothiazidum
2.
OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK
1 tableta obsahuje valsartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg
1 tableta obsahuje valsartanum 160 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg
1 tableta obsahuje valsartanum 160 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg
3.
SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK
Valsartan/hydrochlorothiazide 80 mg/12,5 mg Actavis
Valsartan/hydrochlorothiazide 160 mg/25 mg Actavis
Obsahuje monohydrát laktosy, lecithin (E322) (obsahuje sojový olej) aj.
Valsartan/hydrochlorothiazide 160 mg/12,5 mg Actavis
Obsahuje monohydrát laktosy, hlinitý lak oranžové žluti (E110), lecithin (E322) (obsahuje
sojový olej) aj.
Další informace jsou uvedeny v příbalové informaci.
4.
LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ
Potahované tablety
7, 14, 28, 30, 56, 98, 280 potahovaných tablet
5.
ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ
Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
6.
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT
UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
7.
DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ
8.
POUŽITELNOST
Použitelné do:
[Pouze na lahvičce]
Doba použitelnosti po otevření lahvičky: 100 dnů
9.
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
[Pouze na blistru] Uchovávejte při teplotě do 30°C
10.
ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH
PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD
JE TO VHODNÉ
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
11.
NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjördur, Island
12.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA
Valsartan/hydrochlorothiazide 80 mg/12,5 mg Actavis : 58/269/11-C
Valsartan/hydrochlorothiazide 160 mg/12,5 mg Actavis : 58/270/11-C
Valsartan/hydrochlorothiazide 160 mg/25 mg Actavis : 58/271/11-C
13.
ČÍSLO ŠARŽE
Číslo šarže:
14.
KLASIFIKACE PRO VÝDEJ
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.
15.
NÁVOD K POUŽITÍ
16.
INFORMATION IN BRAILLE
Valsartan/hydrochlorothiazide 80 mg/12,5 mg Actavis
Valsartan/hydrochlorothiazide 160 mg/12,5 mg Actavis
Valsartan/hydrochlorothiazide 160 mg/25 mg Actavis
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH
Blistr
1.
NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Valsartan/hydrochlorothiazide 80 mg/12,5 mg Actavis
Valsartan/hydrochlorothiazide 160 mg/12,5 mg Actavis
Valsartan/hydrochlorothiazide 160 mg/25 mg Actavis
potahované tablety
Valsartanum/hydrochlorothiazidum
2.
NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Actavis Group PTC ehf.
3.
POUŽITELNOST
Použitelné do:
4.
ČÍSLO ŠARŽE
Č.šarže.:
5.
JINÉ

Podobné dokumenty

Text na obalu

Text na obalu 1 potahovaná tableta obsahuje 10 mg atorvastatinum (jako atorvastatinum calcicum). 1 potahovaná tableta obsahuje 20 mg atorvastatinum (jako atorvastatinum calcicum. 1 potahovaná tableta obsahuje 40...

Více

Louis Braille vytvořil tzv. „Braillovo písmo“ – písmo, které se čte

Louis Braille vytvořil tzv. „Braillovo písmo“ – písmo, které se čte (využívají lidé s poruchami nebo úplnou ztrátou zraku).

Více

OB Amoxicillin-Clavulanic acid Pfizer 500+875mg

OB Amoxicillin-Clavulanic acid Pfizer 500+875mg 5 potahovaných tablet 6 potahovaných tablet 7 potahovaných tablet 8 potahovaných tablet 10 potahovaných tablet 12 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 15 potahovaných tablet 16 potahovaných t...

Více

Seznam zakázaných léků - k 1.7.2014 Název léku Zakázaná látka

Seznam zakázaných léků - k 1.7.2014 Název léku Zakázaná látka DARBEPOETINUM ALFA MANNITOLUM MANNITOLUM MANNITOLUM ANASTROZOLUM ANASTROZOLUM LETROZOLUM EXEMESTANUM INDAPAMIDUM ANASTROZOLUM MODAFINILUM PSEUDOEPHEDRIN EXEMESTANUM HYDROCHLOROTHIAZIDUM MANNITOLUM ...

Více

Zaklad. lanov. techniky

Zaklad. lanov. techniky karabiny. A to vždy, dle zákona schválnosti, v kritickém okamžiku, kdy potřebujeme volný pohyb lana v karabině. obr. 54 Postup vázání dvojitého Prusíkova uzlu by byl jasný. Ale v tomto případu je z...

Více