Palubní deník

Komentáře

Transkript

Palubní deník
Argo vás zve
Příběh dvou „divokých detektivů“, básníků-desperátů a jejich přátel,
umělců a stoupenců „žaludečního realismu neboli žaludného či
záludného realismu, někdy též bludrealismu“, kteří se vydávají po
stopách tajemné básnířky Cesáreji Tinajerové. Hledání trvá dvacet
let a prostřednictvím množství postav se rozvětvuje do změti
podivných, někdy neukončených příběhů, tvořících „totální“ román,
kde se dá najít úplně všechno: lásky, smrti a vraždy, blázince
a univerzity, zmizení a objevování, literatura i život.
Časopisem New York Times byla kniha vyhlášena Knihou
roku 2007.
21. 1. 19:00 hod.
PESSOA
V INSTITUTO
CAMÕES
26. 1. 17:00 hod.
GOLEM
V MLÝNSKÉ
KAVÁRNĚ
Milíčova 13, Praha 3, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601, fax: 222 780 184
[email protected], www.argo.cz
Čtení z nové knihy Fernando Pessoa:
Dopisy přátelství, lásky a magie, ktero
u uspořádala
a z portugalštiny přeložila Pavla Lidmilová
proběhne 21. 1. 2010 od 19 hod. v Port
ugalském
centru Instituto Camões Praga (Jose
fská 6, Praha 1-Malá Strana, 110 00, Oett
ingenský palác,
1. patro).
NÍ
Přeložila Anežka Charvátová, ISBN 978-80-257-0168-3, 398 Kč
DENÍK
ROBERTO BOLAÑO: Divocí detektivové
PALUB
Nový román
již v dotisku
2010
/1
V úterý 26. 1. od 17.00 hod. proběhne
v kavárně Mlýnská (Kampa, Praha 1)
křest knihy Marka
Tomana Můj Golem. Děti si budou moc
i v rámci výtvarné dílny vymodelovat svéh
o Golema a ani dospělí
nepřijdou zkrátka.
FERNANDO PESSOA: Dopisy přátelství, lásky a magie
Příběhy Pessoova života
Přeložila Pavla Lidmilová, ISBN 978-80-257-0220-8, 258 Kč
Argo
TOP 10
PROSINEC
1. Paulo Coelho
6. Dan Brown
VÍTĚZ JE SÁM
DIGITÁLNÍ PEVNOST
2. Dan Brown
7. Roberto Bolaño
ANDĚLÉ A DÉMONI (filmová obálka)
8. Betty MacDonaldová
ANATOMIE LŽI
VEJCE A JÁ
4. Nick Cave
9. Betty MacDonaldová
SMRT ZAJDY MUNROA
CO ŽIVOT DAL A VZAL
5. Paulo Coelho
10. Cormac McCarthy
ALCHYMISTA
Foto Jan Křikava
DÍTĚ BOŽÍ
NICK CAVE: Smrt Zajdy Munroa
Přeložila Michala Marková, ISBN 978-80-257-0176-8, 298 Kč
Zajda Munro senior, obchodník cestující s krémy na
ruce, je právě na pokoji s rajcovní prostitutkou, když
mu volá manželka, která je úplně na dně, protože si
zapomněla vzít prášky proti depresi. Zajda Munro,
který nejradši nahlíží svět přes svůj rozkrok, si to
ještě nejdřív v duchu, a pak ve skutečnosti rozdá
s obsluhující servírkou hotelové restaurace, ale když
dorazí druhý den konečně domů, ke své milované
ženě, a těší se, jak si to rozdá s ní, jeho devítiletý
synek Zajda Munro junior mu oznamuje, že máma
se zamkla v pokoji a nevychází.
P
K
NÍ
DE
N
Í
tví
A RG O
Hamlet vyznává lásku Ofélii
Rok 1920 patří v Pessoově korespondenci především Ofélii Queirozové. První vydání Milostných dopisů Fernanda
Pessoy (Cartas de Amor de Fernando
Pessoa) z roku 1978 začíná vzpomínkami té, jíž byly jediné známé Pessoovy dopisy lásky určeny: hezké mladičké Ofélie (podle staršího pravopisu
Ophélie), která Pessou vroucně milovala, a ačkoli jejich vztah neměl dlouhého
trvání, až do Pessoovy smrti se neprovdala, přestože se o ni ucházelo více
„seriózních“ nápadníků; zemřela roku
1993 v jednadevadesáti letech. Teprve
v roce 1996 dali Oféliini příbuzní souhlas k tomu, aby byl uveřejněn také výbor z jejích dopisů Pessoovi (Milostné
dopisy Ofélie Fernandu Pessoovi – Cartas de Amor de Ofélia a Fernando Pessoa) a dokreslil tak obraz zvláštní lásky,
která prošla dvěma oddělenými fázemi
a měla někdy podobu dětské hry, jindy
zase vzájemného neporozu-mění nebo
dokonce heteronymního „zastupování“
Pessoy v postavě básníka Álvara de
Campos, kterého Ofélia neměla ráda.
Byl tento vztah další realizací Pessoovy
složité osobnosti? Dokázal tento básník a intelektuál odpoutat v milostných
dopisech srdce od literatury, jak soudí
Oféliin synovec Carlos Queiroz anebo
u něho jde zase o další heteronymní
osobnost, podepisující se v některých
listech jménem Ibis? Dětinská hravost
a zálibná naivita některých dopisů mo-
K
palubni_denik_1_10.indd 1
PAL
NÍ
UB
UBNÍ DE
AL
Knihy
atels
naklad
Fikce, mystifikace a paradoxy vyznačují literární dílo Portugalce
Fernanda Pessoy (1888–1935), publikované až na výjimky
teprve po autorově smrti. Dnes světově známý spisovatel se
literárně představoval nejen pod svým jménem, ale zvláště
v podobě imaginárních autorských osobností, obdařených
originálním dílem. Sám o sobě tvrdil, že umělecky „umí pouze
lhát“, ale náš výbor z několika okruhů Pessoovy korespondence
z let 1913–1935 jej chce ukázat z jiné stránky než jen jako
tvůrce roztříštěného ve slavných básnických a prozaických
heteronymech (Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro,
Bernardo Soares aj.) a jako někoho, „kdo nikdy nebyl“, totiž
jako člověka zajímavého a mnohdy pohnutého osudu. Dopisy
ze tří období a tří sfér jeho života přestupují nejistou hranici
lži a pravdy a vytvářejí poutavé příběhy, prožité v prvních
desetiletích dvacátého století.
DIVOCÍ DETEKTIVOVÉ
3. Dan Brown
Co byste
v knihkupectví
neměli
přehlédnout
Kniha
měsíce
ledna
mimo
můžete
jiné n
ajít na
w w w. k
osmas.
cz
Knihy nak
lství A RG O
ladate
hou vzbuzovat údiv u čtenářů Pessoovy
poezie. V této souvislosti se však často
citují verše Álvara de Campos z posledních týdnů básníkova života: „Všechny
milostné dopisy jsou / směšné. / Nebyly by to milostné dopisy, kdyby nebyly / směšné.“
S devatenáctiletou písařkou Ofélií se
Fernando Pessoa seznámil koncem
roku 1919 u jedné z lisabonských firem,
pro které pracoval. Jejich důvěrný vztah
sice v listopadu 1920 skončil, ale dočasně, i když už v jiné podobě, se ještě
obnovil v letech 1929–1930; Ofélia pak
psala Pessoovi ještě v roce 1932.
K částečnému pochopení vzniku
a vývoje jejich lásky je dobré přečíst si
ony Oféliiny vzpomínky, z nichž některé
pasáže uvádíme:
Fernando a já
Vyprávění velectěné slečny Ophélie
Queirozové, příjemkyně těchto dopisů Fernanda Pessoy, jak je zapsala
a uspořádala její praneteř Maria da
Graca Queirozová.
Jak jsem poznala Fernanda
Odpověděla jsem na inzerát v Diário de Notícias.
Bylo mi 19 let, byla jsem veselá, čilá
a nezávislá a proti vůli rodičů a příbuzných jsem se rozhodla najít si zaměstnání. Nemusela jsem to dělat, protože
o
e mim
můžet
jiné na
jít na
jako nejmladší z osmi sourozenců a jediná svobodná jsem byla v rodině velice hýčkána a měla jsem všechno, co
jsem chtěla. (...)
Ofélia pak nastoupila jako písařka u firmy Félix, Valladas & Freitas, Lda. Jeden
ze společníků – Mário Freitas da Costa
– byl Pessoův bratranec.
Pessoa chodil do kanceláře velice často
právě proto, že byl Freitasův bratranec
a dobrý přítel a že se tam scházeli na
kus řeči ještě jiní přátelé. Vzpomínám
si třeba na Montalvora, který tam chodil téměř denně a zazlíval Fernandovi,
že své dílo nepublikuje. Říkal mu: „Víš,
Fernando, je to zločin, že tě pořád nikdo nezná.“ A on odpovídal: „To nevadí, až umřu, zůstanou po mně plné
bedny.“ (...)
Přicházelo také hodně mladíků, kteří žádali Fernanda o příspěvky do novin a časopisů. A to on nikdy neodmítal.
Fernanda jsem poznala téhož dne,
kdy jsem se šla představit na inzerát,
a tehdy se stala komická příhoda, kterou stojí za to vylíčit.
V tedhejší době nebylo zvykem, aby
dívky chodily samy, a tak mě doprovázela služebná mé sestry, u níž jsem tehdy bydlela. (...) Ještě bylo zavřeno, když
jsme přišly a zaklepaly na dveře kanceláře, takže jsme musely čekat. (...)
w w w. k
osmas
.cz
5.1.2010, 15:06:34
Z ARGO
novinek
JORGE BORGES
Spisy I –
Fikce, Alef
Přeložil Kamil Uhlíř, 358 Kč
Povídky tohoto svazku pocházejí z Borgesových prvních sbírek a patří k jeho
nejznámějším dílům. Mistrovské texty jako Zahrada, ve které se cestičky rozvětvují, Babylonská knihovna či Alef zásadně ovlivnily několik generací čtenářů a spisovatelů a učinily
z Borgese klasika fantastické prózy.
PAL
NÍ
UB
DE N
ALEXANDER McCALL
SMITH
První dámská detektivní
kancelář
Pavla Kubaláková, 258 Kč
První díl z úspěšné série detektivních
příběhů zachycuje období, kdy sympatická Precious Ramotswe zakládá první ženskou detektivní agenturu v Gaborone, hlavním městě Botswany. Nejenže se dokáže
vypořádat s podvodníky, najít zmizelého manžela nebo zkrotit neposlušné dcery ustaraných rodičů, ale nabídne nám také pohled do duše národa, jenž obývá oblast na prahu pouště
Kalahari. Když se Precious nakonec vrhne po stopách zmizelého dítěte, riskuje vlastní pověst a možná i život.
JORGE BORGES
Spisy II –
Brodiova zpráva,
Kniha z písku,
Shakespearova paměť
Přeložili Josef Forbelský, Mariana
Housková a František Vrhel, 298 Kč
V tomto svazku jsou zahrnuty Borgesovy pozdní povídkové knihy Brodiova zpráva (1970) a Kniha
z písku (1975) i posmrtně vydaný soubor Shakespearova paměť, jehož titulní povídka vychází česky poprvé.
ALEXANDER McCALL
SMITH
Žirafí slzy
Pavla Kubaláková, 258 Kč
Druhá kniha o první dámské detektivní
kanceláři v Gaborone nás potěší dalšími
příběhy z exotického prostředí Botswany. Opět se setkáme se sympatickou
korpulentní Precious Ramotswe, majitelkou detektivní kanceláře, i její pravou rukou – sekretářkou paní Makutsi, která vyřeší svůj první
samostatný případ. I tentokrát budeme sledovat, jak se vyvíjí harmonický vztah paní Ramotswe s přítelem J. L. B. Matekonim, a navíc se seznámíme i s nenadálými přírůstky do jejich
společné domácnosti.
Z ARGO
novinek
FRANK COTTRELL BOYCE
Miliony
Přeložila Dopminika Křesťanová,
258 Kč
Co byste dělali, kdybyste vedle vlakové
trati našli pytel nacpaný spoustou peněz? To je otázka, která trápí hlavní hrdiny Boyceova románu, čtvrťáka Damiana a páťáka Anthonyho. Popravdě
řečeno, trápí se vlastně jenom Damian, který je „posedlý“ konáním dobra. Měl by bohatství, které mu tak nečekaně spadlo
do klína, rozdat chudým? Nebo ho raději odvézt do ještě chudší Afriky? To Anthony si s podobnými morálními dilematy hlavu zrovna dvakrát neláme. Podle něj je ze všeho nejlepší peníze
jednoduše utratit, a to co nejrychleji. Ostatně Británie má za pár
týdnů stejně přejít na euro, takže když peníze nepoužijí oni dva,
budou za chvíli bezcenné. Totéž si ovšem uvědomují i ti, kteří
onen pytel s librami „ztratili“, a tak začíná napínavá honička.
JANET BALASKASOVÁ
Aktivní porod
Přeložila Klára Meisnerová, 298 Kč
Knížka, jejíž autorkou je zakladatelka Hnutí za aktivní porod a matka čtyř
dětí, může být jedním z vašich průvodců přípravou k porodu. Poradí vám,
jak se na tento důležitý úkon připravovat během těhotenství, jak se spojit se
svým nejniternějším já, jak objevit vnitřní sílu, která vám pomůže překonat těžké chvilky porodního procesu. Poradí vám,
jak najít potřebný vnitřní klid a sebedůvěru, jak navázat pevný kontakt s miminkem před jeho narozením a jak tento kontakt upevnit po něm.
Princ z Persie
Přeložil Ladislav Valík, 298 Kč
Na začátku byla slavná počítačová hra,
která čerpala námět z Pohádek tisíce
a jedné noci, z perských legend a mýtů,
a nakonec se sama téměř stala legendou. Jak se počítačové technologie vyvíjely, měnila se i hra, její příběh a hrdinové. Objevila se řada verzí a také
několik pokračování. Předlohou komiksu, který vznikl ze spolupráce autora hry Jordana Mechnera,
spisovatele A. B. Siny a ilustrátorů LeUyen Phamové a Alexe Puvillanda, se ale žádná z existujících herních verzí nestala. Autoři se vrátili k původním inspiračním zdrojům, k perské
mytologii a dějinám. V současnosti připravuje známý americký
producent Jerry Bruckheimer a režisér Mike Newell filmovou
podobu Prince Persie.
GALLUS ANONYMUS
Kronika a činy polských
knížat a vévodů
Přeložil Josef Foerster, 268 Kč
Gall Anonym je autorem první polské
kroniky, která vznikla mezi léty 1112 až
1117, tj. nedlouho před Kosmovou kronikou. Její autor není blíže znám. Zřejmě
byl členem kanceláře Boleslava Křivoústého. Pozdějšího přízviska Gall Anonym se mu dostalo pro jeho
předpokládaný francouzský původ. Dílo, rozčleněné do tří knih
líčí dějiny polského státu od jeho počátků v 8. století a vládu Piastovců až k roku 1113, do doby Boleslava III. Křivoústého, jehož
chtěl autor svým dílem zvlášť oslavit.
BETTY MacDONALDOVÁ
Vejce a já
BETTY MacDONALDOVÁ
Co život dal a vzal
KATE ATKINSONOVÁ
Kauzy
CORMAC McCARTHY
Dítě Boží
Přeložila Eva Marxová, 249 Kč
Přeložila Eva Marxová, 378 Kč
Přeložila Dana Vlčková, 288 Kč
Přeložila Bronislava Grygová, 258 Kč
ÍK
Slavný autobiografický román popisuje
se značným odlehčením život na slepičí farmě, kterou s manželem Bobem
založili a zvelebili – v civilizací nedotčeném, panenském koutě severozápadní Ameriky. Život v primitivních podmínkách a s nelaskavým manželem nebyl pro ženu zvyklou na
město uspokojivý. Kniha je odrazem prvního manželství americké spisovatelky, která své nepříliš šťastné manželství na zapadlém venkově zažehnávala tím, že o něm s humorem psala.
Kniha se po svém vydání v roce 1945 stala okamžitým bestsellerem a brzy byla přeložena do většiny světových jazyků.
Po úspěchu své prvotiny Vejce a já
v roce 1945 se Betty MacDonaldová začala živit psaním. Vydala čtyři romány pro dospělé: Vejce a já (The Egg
and I, 1945), Morová rána (The Plague
and I, 1948), Kdokoli může dělat cokoli (Anybody Can Do Anything, 1950), Dusím se ve vlastní šťávě
(Onions in the Stew, 1955) a čtyři knihy pro děti o Paní Láryfáry (Mrs. Piggle Wiggle, 1947–1957). Nakladatelství Argo nyní
vydává poslední tři romány z její volné tetralogie pro dospělé
v jedné knize pod názvem Co život dal a vzal.
Soukromý detektiv Jackson Brodie se
ve své praxi vesměs potýká jen se sledováním nevěrných manželek. Bezprostředně za sebou se ale objeví tři,
z policejního hlediska „mrtvé“ případy.
Obrátí se na něj dvě sestry, které v pozůstalosti po otci objevily oblíbenou
hračku své třetí sestry, jež před pětatřiceti lety zmizela. Obézní právník, jehož největší láskou v životě byla jeho mladší dcera, ho žádá, aby našel brutálního vraha,
jenž jeho milované dítě zavraždil před deseti lety před jeho očima. Třetí případ mu připraví sestra ženy, která nezvládla mateřství a odloučený život na venkově, a v zoufalství zabila svého
manžela. Detektiv Brodie dovede všechny tři případy, které se
začnou vzájemně prolínat, k rozuzlení.
Třetí román současného amerického
spisovatele je mrazivým obrazem pozvolného a neodvolatelného rozkladu
lidských hodnot. Hlavním protagonistou
je Lester Ballard, vrah a nekrofil, kterého společnost vyloučila ze svého středu
a který žije v podzemním labyrintu jeskyní se svými trofejemi. V první části sledujeme Lesterovu postupnou a nevratnou proměnu v outsidera, vyvrhele a „účastného“
pozorovatele, který se stává postrachem Frog Mountain. Druhá
část se soustřeďuje na změnu ještě zdánlivě neškodného voyeura v šíleného vraha. Lester Ballard má však přesto s ostatními
lidmi něco společného – nezměrnou touhu po lásce, kterou však
není schopen získat a naplnit běžným způsobem.
IAN McDONALD
Řeka bohů
ISAAC ASIMOV
Nadace a Říše
MISHA GLENNY
McMafie: Zločin bez hranic
WALLY OLINS
O značkách
Přeložil Aleš Drobek, 379 Kč
Přeložil Viktor Janiš, 298 Kč
Přeložil Petr Holčák, 499 Kč
Přeložila Hana Loupová, 398 Kč
Pro žánr science fiction netradiční zobrazení budoucnosti exotické Indie zobrazuje zemi rozdrobenou na množství
malých států. Vše je řízeno umělými
inteligencemi, ačkoli jsou přísně sledovány ve strachu před možnou ztrátou
kontroly. Po třech letech bez monzunových dešťů se z důležité přehrady na hranici dvou států stává místo, které může být
roznětkou možného konfliktu. Román získal Cenu britské asociace science fiction.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Triton.
Proroctví Hariho Seldona se naplnilo. Nastal Pád. Kdysi mohutná galaktická Říše se rozpadla; jejím troskám teď
vládne poslední císař Kleon II. Nadace však důsledně plní Seldonův původní plán – co nejvíce zkrátit období třiceti
tisíc let předpokládaného období temna – a úspěšně překonává další krize. Na scénu však vstupuje činitel, s nímž nepočítal
ani geniální psychohistorik: mutant s naprosto nepředvídatelnými biologickými vlastnostmi.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Triton.
Známý britský novinář a historik provádí ve své knize čtenáře světem organizovaného zločinu v éře globalizace.
Autor ukazuje, jak globalizace přispěla k mezinárodnímu propojení celého
spektra nelegálních aktivit od obchodu s bílým masem, drogami nebo zbraněmi ve východní Evropě, přes praní peněz na Blízkém východě, činnost drogových syndikátů v západních zemích, pašování
v Indii, Jihoafrické republice nebo Kolumbii až po počítačovou
zločinnost například v Brazílii. Glenny dokládá, jak organizovaný
zločin pronikl v podobě stínové ekonomiky, která se na globální
ekonomice podílí celou pětinou, do každodenního života a jak
to vede ke stírání hranic mezi legálním a nelegálním.
Obchodní značka se stala ve 20. století
fenoménem a zůstává jím i nadále. Pro
řadu zákazníků je vodítkem při nákupech, pro řadu aktivistů symbolem vydřidušství a roztahovačnosti globálního
kapitálu. Wally Olins bez emocí vysvětluje, jak a proč značky vůbec vznikly, jak
sloužily a slouží svým majitelům i zákazníkům, a jak se mění její
užívání a fungování v globalizovaném světě. Svůj výklad doprovází konkrétními příklady, díky tomu je srozumitelný i laikovi,
ale stejně tak je i užitečný všem, kdo se značkou pracují nebo
pracovat chtějí.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán.
palubni_denik_1_10.indd 2
5.1.2010, 15:06:37

Podobné dokumenty

Palubní deník

Palubní deník Policejní vyšetřovatel v Dublinu Rob Ryan se svou kolegyní Cassií Maddoxovou dostanou na starost případ dvanáctileté holčičky brutálně zavražděné v lese blízko místa, kde si před dvaceti lety hrály...

Více

tady

tady ministerského předsedy, již uplynula jistá doba, pravděpodobně ještě v Temži proteče mnoho vody, než najde příležitost bilancovat sepisováním vlastního životopisu. Pokud se tedy čtenář prozatím roz...

Více

Prohlížet - Hospodářská komora hlavního města Prahy

Prohlížet - Hospodářská komora hlavního města Prahy s našimi nároky? Naše cíle jsme už na začátku tohoto volebního období definovali heslem „Praha, město pro život“, a na tom, co jsme si stanovili, pracujeme ze všech sil. Vzhledem k potenciálu města ...

Více

Palubní deník

Palubní deník V historii západní kultury se často objevují sklony k enumerativnímu hromadění informací, ať už se jedná o seznamy svatých, výčty bájných zvířat či léčivých rostlin a popisy králem vlastněných pokl...

Více

Palubní deník

Palubní deník NICK CAVE: Smrt Zajdy Munroa

Více

Ediční plán 2009/2010

Ediční plán 2009/2010 autora, jehož Milan Kundera považuje za velikána literatury dvacátého století. Ferdydurke je třicátník, který se pod dohledem šíleného doktora filozofie Pimka mění

Více