Rozdělení hlásek - zskomornilhotka.cz

Transkript

Rozdělení hlásek - zskomornilhotka.cz
HLÁSKY
SAMOHLÁSKY
SOUHLÁSKY
SAMOHLÁSKY
KRÁTKÉ
A
E
I
Y
O
U
(mapa)
(pelech)
(zima)
(myje)
(kolo)
(zub)
DLOUHÉ
Á
É
Í
Ý
Ó
Ú
Ů
(rád)
(déšť)
(píše)
(nový)
(Pomóc!)
(úkol)
(domů)
DVOJHLÁSKY
AU
OU
(auto)
(mouka)
SOUHLÁSKY
H (nohy)
CH (chyba)
K (léky)
R (rýč)
D (někdy)
T (boty)
N (kořeny)
Po tvrdých souhláskách
píšeme vždy tvrdé Y/Ý !!
OBOJETNÉ
MĚKKÉ
TVRDÉ
!
Ž
Š
Č
Ř
C
J
Ď
Ť
Ň
(život)
(šiška)
(kočička)
(říjen)
(cibule)
(Jirka)
(dítě)
(listí)
(sníh)
Po měkkých souhláskách
píšeme vždy měkké I/Í !!
B
F
L
M
P
S
V
Z
!
Po obojetných souhláskách
píšeme v některých slovech
I/Í a v některých Y/Ý!!
SLABIKY
SOUHLÁSKA + SAMOHLÁSKA = SLABIKA
M
A
MA
SOUHLÁSKA + DVOJHLÁSKA = SLABIKA
H
OU
HOU
SOUHLÁSKA + SOUHLÁSKA + SAMOHLÁSKA = SLABIKA
SVE
S
V
E
!
V NĚKTERÝCH SLOVECH (krk, vlk) TVOŘÍ HLÁSKY L, R SLABIKU
BEZ SAMOHLÁSKY, JSOU TO HLÁSKY SLABIKOTVORNÉ.
!
DĚKUJI ZA POZORNOST!


Podobné dokumenty

EU-7-26 ČJ Dvojhlásky ou-au

EU-7-26 ČJ Dvojhlásky ou-au Český jazyk 4. ročník

Více