prohlášení o původu a značení lihovin + OUZO

Transkript

prohlášení o původu a značení lihovin + OUZO
.................................................................
Berentzen Distillers CR, spol. s r.o.
Bedřichovice 1654
664 51 Šlapanice
Prohlášení o původu a značení lihovin dodávaných do tržní sítě
v České republice
Prohlašujeme, že lihoviny dodávané na trh v České republice naší společností
Berentzen Distillers CR spol. s r.o. do 31.7.2012 a od 1.8.2012 společností Rudolf
Jelínek a.s. jsou vyráběny mimo území České republiky a pro značení výrobních šarží
na jednotlivých spotřebitelských obalech jsou, až na níže uvedenou výjimku,
používány kódy ve formátu L####, přičemž první číslice značí rok výroby, další pak
den výroby v uvedeném roce.
Příklady:
L2145 znamená šarži vyrobenou 145. den v roce 2012= 24.5.2012
L2….. výroba roku 2012
L1….. výroba roku 2011
L0….. výroba roku 2010
atd.
Výjimka:
0,7L Ouzo Helenas 37,5%
První dvě číslice značí rok výroby, další pak den výroby v uvedeném roce.
Příklad:
L12 167 znamená šarži vyrobenou 167. den v roce 2012 = 15.6.2012
V Bedřichovicích dne 4. října 2012
Ing. Pavel Smolek - jednatel
Signature Not
Verified
Digitally signed
by Ing. Pavel
Smolek
Date: 2012.10.04
. . . . .10:03:22
. . . . . . . +02:00
.....................................................
Berentzen Distillers CR spol. s r.o.
Vedená Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 21513
Bedřichovice 1654, 664 51 Bedřichovice
sekretariát:
tel.: +420 5 44 24 72 11, fax: +420 5 44 24 72 13
obchod. odděl.: tel.: +420 5 44 24 70 02, fax: +420 5 44 24 77 52
IČO:63 48 77 30
DIČ: CZ 63 48 77 30
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Brno
Číslo účtu: 7237360217/0100
http://www.berentzen.cz, e-mail: [email protected]