Obsah Blahopřejeme Slovo místostarostky

Transkript

Obsah Blahopřejeme Slovo místostarostky
8/2015
srpen
9
Obsah






Slovo místostarostky
Pozvánka 25 let Pionýra
Co přineslo léto 2002
Pionýři na letním táboře
Zprávy ze ZŠ
Pozvánka
Blahopřejeme
22. 8. Miloslava Švecová
 5. 9. Václav Hájek
 8. 9. Herbert Vodička
 13. 9. Milada Hofmanová

Víte, že...

v červenci bylo 16 tropických
dnů a 2 tropické noci?
Průměrná měsíční teplota byla
22,34 °C.
Upozornění

Sběr plastových víček
pokračuje. Víčka od PET lahví je
možné nadále odevzdávat na
OÚ.

Klub seniorů v Hradci
připomíná účastníkům zájezdu
do Františkových Lázní, že
odjezd je ve čtvrtek 3. září 2015
v 7:00 hod ráno od prodejny
COOP.

Přátelské posezení seniorů
v Hospůdce ve mlejně se koná
po prázdninách 17. září 2015 od
14:00 hod.

V e ř e j n é j e d n á n í
zastupitelstva obce se koná ve
středu 26. 8. 2015 od 16:00
v zasedací místnosti obecního
úřadu.
Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
horké tropické dny doufám už
pominuly a já jsem ráda, že v naší obci
nedošlo k žádnému požáru ani
k akutnímu nedostatku pitné vody, jak
se to stalo na mnoha místech
republiky
Na obecním úřadě nás nyní
nejvíce zaměstnávají přípojky.
Všechny přípojky je nutné
zadokumentovat, vyfotit a
administrativně vyřídit. První den se
připojilo hned 19 nemovitostí, k 18. 8.
je připojeno 70 nemovitostí. Znovu
připomenu, že do konce srpna je
potřebné nejen přípojku uhradit, ale
také se připojit. V části obce, kde je
funkční splašková kanalizace, jsou
průběžně kontrolovány příkopy na
dešťovou kanalizaci. Koncem srpna
dojde k zaslepení všech přípojek,
které slouží k odvodu jiné než dešťové
vody.
Zastupitelstvo obce začíná
pracovat na přípravách nového
Strategického plánu obce. Všichni
zastupitelé připravují podněty,
jakým směrem se bude Hradec
rozvíjet v následujících letech, jaké
akce se budou realizovat a z jakých
prostředků se budou hradit. Pokud
přijdou zajímavé nápady i ze strany
občanů, rádi je přivítáme. Koncem
června jsme podali žádost na
Ministerstvo pro místní rozvoj, kde
jsme chtěli z prostředků dotačního
titulu „Podpora obnovy drobných
sakrálních staveb v obci“ nechat
obnovit kříž, který stával u staré
hasičské zbrojnice. Na MMR se
sešlo 465 žádostí za bezmála 77
milionů Kč. Náš projekt bohužel
nebyl podpořen. Přesto bychom
chtěli tato Boží muka nechat v
příštím roce znovu obnovit a
slavnostně odhalit.
Romana Roučková
Co přineslo léto 2002 (zdroj Plzeňský deník)
Domažlicko dělí od hrůz povodní v roce 2002 už třináct let, jeho obyvatelé ale stále nezapomněli.
Na to, jak voda zatopila celé staňkovské náměstí, jak se Srbický potok rozlil v Dolní Kamenici, jak
se v Milavčích vylil rybník, jak řeka Zubřina odřízla část obyvatel Nahošic od zbytku světa.
Velká voda tenkrát trápila obyvatele celkem 35 obcí, vznikly škody za přibližně 35 milionů korun –
zatopené domy, zničený majetek, poškozené cesty a spousta děsivých vzpomínek.
Jednu z hrozivě i kuriózně vyhlížejících škod tenkrát povodeň napáchala na železniční trati mezi
stanicemi Holýšov a Hradec u Stoda – voda zde utrhla kus svahu a zanechala viset volně ve vzduchu
deset metrů kolejí připomínajících horskou dráhu.
Voda z přívalových dešťů v úterý 13. srpna 2002 strhla kus svahu a následně sunula naplaveniny
níže k Radbuze. Pří své cestě k řece navíc vyvrátila statný strom.
„Lidé v Hradci, co sledovali stoupající hladinu Radbuzy, se divili, že najednou teče tak málo vody.
Šli zjistit, co se stalo, a objevili podemleté koleje i strom v řece," popsal kalamitu jeden z hradeckých
obyvatel.
Pod kolejemi zela několikametrová propast a celé měsíce kvůli čtyřicetimetrovému nesjízdnému
úseku žádný vlak po železnici mezi Plzní a Domažlicemi neprojel. Musela být zavedena náhradní
autobusová doprava.
„Vypadalo to hrozivě," vzpomíná starosta Hradce. „Tenkrát jsem ještě nebyl starostou, ale byl
jsem se tam podívat, bydlím kousek odtamtud. Po železnici se dlouho nemohlo jezdit, trvalo půl roku,
než ji opravili," dodává.
Ironií je, že se České dráhy před povodní pokoušely uvolněný svah zpevnit, ale bohužel v době,
kdy se opravné práce blížily ke konci, jim došly peníze.
Pionýři na letním táboře
Prázdniny se přehouply do své poslední čtvrtiny a stovka dětí z Hradce a okolí strávila se svými
vedoucími 2 týdny na táboře v Bezdružicích. Celotáborovou hru pod názvem Cesta kolem světa za
14 dní jsme si užili. Všechny děti jsme rozdělili do 6 oddílů. A první večer si vedoucí vylosovali svůj tým
na celotáborovou hru. Týmy se jmenovaly podle kontinentů celého světa.
První týden jsme si užili tropické teploty. Denně jsme se koupali v bazénu, který patří k areálu
tábora. Tyto krátké prázdniny nám neustále znepříjemňovaly vosy, které se letos přemnožily. Na
pomoc nám dokonce přijeli i hasiči plzeňského kraje, kteří zlikvidovali jedno hnízdo uprostřed tábora a
postříkali prostory okolo jídelny.
Druhá polovina tábora začala deštivým počasím, které se nakonec umoudřilo. Během těchto
dní jsme navštívili aquapark v Sokolově a poznali sokolovské náměstí, a také k nám zabloudili dva
bubeníci a všechny děti si mohly zabubnovat na africké bubny.
Nakonec se všechny děti spokojeně a ve zdraví vrátily domů. Tam na ně čekali rodiče, kteří byli
připraveni na nekonečné vyprávění o tom, co se na táboře dělo.
Fotky z tábora můžete shlédnout na stránkách:
http://pionyr-hradec.rajce.idnes.cz/LT_Bezdruzice_2015/
Karolína Podlipská
Zprávy ze základní školy
Milé děti, vážení rodiče,
Již se nám blíží konec prázdnin. Pomalu začnou přípravy na další školní rok a shánění pomůcek,
sešitů a dalšího vybavení.
Na webových stránkách školy najdete veškeré informace, které jsou zapotřebí. Zejména pak
seznam pomůcek a věcí, které budou vaše děti potřebovat.
Na všechny se moc těšíme v úterý 1. září 2015 v 8.00 hodin.
Za všechny zaměstnance školy
Mgr. Eva Auerveková
Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají velikáni jako Josef Skupa nebo
Jiří Trnka, uvádí Plzeň 2015 a společnosti ArtProm neopakovatelné představení obřích loutek
španělské divadelní skupiny Carros De Foc.
Nabídka asfaltových nájezdů
Libor Jílek - tel.: 603 471 390
Orientační cena: 5 cm vrstva za 400 Kč/m2 bez DPH na již připravený podklad
8/2015