Tipy a triky jak otěhotnět.

Transkript

Tipy a triky jak otěhotnět.
Tipy a triky
jak otěhotnět.
© 2007 Helena Škývarová, MindSoft s. r. o.
Vydáno společností MindSoft s. r. o.
K Rozkoši 326
149 00 Praha, Czech Republic
www.fit-porod.cz
www.porod-na-videu.cz
www.mujvztah.cz
www.mamdepku.cz
www.nevera.estranky.cz
Tato kniha podléhá autorským právům společnosti MindSoft s. r. o. a její
šíření či reprodukování v jakékoliv podobě je zakázáno. Zejména její
šíření elektronicky, v tištěné podobě, nebo jakýmkoliv jiným způsobem.
Tuto knihu není možné dále prodávat a tím porušovat autorská práva
pod pokutou 1.000.000 Kč. V případě zájmu o publikování i části knihy
kontaktujte společnost MindSoft na [email protected]
Jak otěhotnět?
Otázka, která trápí bohužel čím dál víc žen a mužů. Žijeme v době, kdy na lidskou
plodnost působí řada faktorů, které ji ovlivňují. K negativním patří znečištěné ovzduší
kolem nás, ale také náš životní styl, pokud je jeho součástí kouření, pití alkoholu apod.
Je velmi málo známé, že člověk jako živočišný druh patří mezi nejméně plodné tvory na
planetě. Během menstruačního cyklu má totiž k otěhotnění k dispozici velmi málo času.
Už tento samotný fakt redukuje pravděpodobnost otěhotnění na 25% každý měsíc. Podle
odhadů asi 10% normálně plodných párů nemůže počít dítě během 1 roku snažení a u
5% párů jsou to dokonce 2 roky snažení.
Na celém světě je přibližně 2-10% párů, které nemohou počít dítě, a dalších 10-25%
párů, které mají problém počít druhé nebo další dítě, tedy trpí tzv. infertilitou
(neplodností).
Podle
statistik
v České
republice
plodnost
obyvatelstva
výrazně
klesla,
i
když
v posledních letech, díky novým možnostem, které pomáhají ženě otěhotnět, se šance
otěhotnět opět zvyšuje. Bohužel porodnost v České republice je stále kritická. Podle
světových statistik se v porodnosti řadíme na předposlední místo. Na jednu ženu tak
připadá 1,19 dítěte za celý její život.
Úhrnná plodnost v letech 1993 - 2005
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
Úhrnná plodnost v
letech 1993 - 2005
Bohužel většina párů odkládá početí potomka na pozdější dobu, a když se nakonec
partneři pro dítě rozhodnou, často se setkávají s obtížemi. Může za to nejen vyšší věk
partnerky, která je nejproduktivnější kolem 18. roku věku, ale také prostředí, ve kterém
se páry pohybují, a životní styl, jakým žijí. Podle výzkumu Světové zdravotnické
organizace WHO je stoupající neplodnost důsledkem působení škodlivých faktorů na
zdravotní stav a je potřeba se tímto problémem zabývat.
Přinášíme vám proto Tipy a triky, jak otěhotnět. Tato kniha vznikla za pomoci zkušeností
mnoha žen a dívek, které si díky těmto tipům splnily své přání počít dítě. Věříme, že
pomůže i vám a vy se po vyzkoušení některých těchto tipů dočkáte svého vytouženého
potomka. Tato kniha není určena pouze ženám, které chtějí otěhotnět v nejbližších
týdnech, ale také může významně pomoci ženám, které
plánují početí dítěte
v budoucnu.
Poznejte své tělo…
Plodnost u žen
Ženy začínají být plodné zahájením menstruace
během puberty a končí obvykle kolem 50 let věku,
kdy u většiny žen nastává menopauza.
Dívky mají v době narození ve svých vaječnících
kolem 400 000 vajíček. Nacházejí se v malých
váčcích vyplněných tekutinou, tzv. folikulech.
Plodné
dny
dívek
začínají
začátkem
menstruačního cyklu. Během každého cyklu se
z vaječníků uvolní jedno (méně obvykle více než
jedno) vajíčko, které po oplodnění mužskou
buňkou (spermií) může dát vzniknout novému
životu.
Uvolnění a vývoj vajíčka závisí na mnoha faktorech, zejména na dokonalé souhře hormonů, které
signálním působením řídí některé speciální tělesné funkce. Některé hormony jsou produkovány ve
vaječnících, jiné se vytváří ve žlázách v mozku.
Plodnost u mužů
Plodnost
u
mužů
znamená
schopnost
oplodnit ženu. Reprodukční systém mužů
musí
být
schopen
produkovat
dostatek
spermií, uchovávat je ve vhodném prostředí a
musí pak být schopen spermie transportovat
ven z těla.
Mužské
pohlavní
buňky
(spermie)
jsou
vytvářeny ve varlatech. Ta jsou umístěna
mimo dutinu břišní a poskytují tak vhodnější
prostředí pro spermie. Ve varlatech jsou
umístěny
semenotvorné
kanálky,
které
pomocí dvou typů buněk spermie vytvářejí a zajišťují jejich výživu.
Zrání spermie trvá kolem 74 dní. Na rozdíl od ženských buněk (vajíček), jejichž počet je při narození
konečný a v průběhu života tělo nová vajíčka vytvořit už nemůže, u mužů se nové mužské buňky
(spermie) vytváří neustále.
Tip # 1
Jonášova metoda
Podle doktora Jonáše se dá určit datum, kdy proběhne ovulace u ženy a kdy je plodná
bez ohledu na fázi svého menstruačního cyklu, podle postavení
Měsíce (Luny)
v horoskopu.
Je důležité, abyste znala přesný čas a místo svého narození. Na základě horoskopu se
vypočte úhel (stupeň) vzdálenosti mezi Sluncem a Lunou. Tento úhel je fází Luny, která
je u každé ženy jiná. V případě, že se žena narodí za novoluní (Slunce a Luna jsou na
stejném stupni u sebe), je pravděpodobné, že v tomto období bude žena plodná. Pakliže
se narodí za úplňku, bude Slunce a Lunu dělit od sebe 180 stupňů, a tedy i za této fáze
Luny, která se vždy pravidelně jednou za měsíc opakuje, jako menstruační cyklus, bude
tato žena plodná. Lze podotknout, že se většina žen rodí za ubývající či přibývající Luny,
tudíž je důležité vypočítat přesnou vzdálenost Luny od Slunce (proto je důležitý přesný
čas narození).
Podle Jonáše probíhá ovulace u žen přesně v době, kdy je na obloze stejná lunární fáze,
jako v okamžiku jejich narození. Proto v tabulce výpočtu metody najdete většinou jedno
datum v měsíci, maximálně dvě. Pokud tedy chcete vyzkoušet tuto metodu, je dobré se
začít milovat již 12 hodin před hodinou, která je v tabulce uvedena, a opakovat milování
co nejblíže datu uvedenému v tabulce. Výpočet ovulace podle doktora Jonáše provádí
v republice mnoho astrologů.
Tip # 2
Zjistěte si své plodné a neplodné dny
První, co byste měly udělat, je vypočítat si své plodné a neplodné dny. Menstruační
cyklus ženy obvykle trvá 30 dní, v některých případech trvá 25 až 35 dní (může být o
pár dní kratší nebo delší). A jen pár dní v cyklu je zaručeně plodných. Stručně řečeno,
otěhotnění je nejpravděpodobnější uprostřed mezi dvěma menstruacemi, méně
pravděpodobné těsně po menstruaci a nemožné před menstruací.
Plodné a neplodné dny můžete zjistit pomocí tří znaků. Měřením bazální teploty (tu je
třeba měřit každý den), pozorováním změn charakteru děložního hlenu a podle méně
často využívaného znaku – konzistence děložního čípku (sleduje se jeho tvar a
poloha).
Podrobnější návod, jak si vypočítat plodné dny, naleznete na internetové adrese
http://www.porod-na-videu.cz/index.htm, nebo se můžete zeptat svého lékaře, který
vám s výpočtem plodných dnů poradí.
Tip # 3
Odpočiňte si od hormonů
Přestaly jste brát antikoncepci a očekáváte, že hned po vysazení můžete otěhotnět.
Bohužel, ve většině případů to tak není. Tělo potřebuje nějaký ten čas (většinou půl
roku až rok), než si opět samo vyrovná hladinu hormonů a váš menstruační cyklus se
dostane do normálu. Nevěšte proto hlavu, když hned po vysazení antikoncepce
neotěhotníte. Dejte svému tělu čas, a až bude opravdu připravené, miminko na sebe
nedá dlouho čekat.
Zbavte se zlozvyků…
Tip # 4
Přestaňte kouřit
Je všeobecně známo, že kouření škodí zdraví. Nejen, že zvyšuje riziko mnoha nemocí,
jako je například rakovina plic, ale zejména má nepříznivý vliv na vaši reprodukční
schopnost. Snižuje počet vajíček jejich poškozováním ve vaječnících ještě před tím, než
dosáhnou zralosti. Ovlivnění plodnosti se však týká i mužů, u nichž dochází ke snížení
množství spermií a k omezení jejich schopnosti pohybu.
Tip # 5
Omezte pití alkoholu
Sice není jisté, zda jedna až dvě sklenky alkoholického nápoje denně nějak výrazně
ovlivní šanci otěhotnět, ale je jisté, že s každou skleničkou navíc se vaše šance na
otěhotnění snižuje. Některé studie ukázaly, že ženy s vysokou spotřebou alkoholu
potřebovaly mnohem delší dobu k oplodnění. Proto, pokud byste se nechtěly vzdát pití
alkoholu úplně, snažte se jeho množství aspoň omezit na minimum. Maximálně jedna až
dvě sklenky alkoholického nápoje týdně. Samozřejmě to platí i pro vašeho partnera.
Tip # 6
Dávejte pozor na kofein
I když jste zvyklé každé ráno si dopřát šálek dobré kávy, buďte opatrné, kolik kofeinu do
sebe v průběhu dne dostanete. Podle odborníků nadměrná spotřeba kofeinu může vést
ke zpoždění početí. A vysoká spotřeba kofeinu má negativní vliv na plodnost nejen u žen.
Dávejte proto pozor, kolik během doby, kdy se pokoušíte o otěhotnění, vypijete kávy,
čaje, coca-coly a kolik sníte čokolády.
Železné pravidlo zní:ženy a muži, kteří se snaží o početí potomka, by měli omezit příjem
kofeinu na 300mg za den.
Tip # 7
Upravte si svůj jídelníček
Jak asi víte, zdravá a vyvážená strava má blahodárné účinky na váš organismus. Nejen,
že vám poskytne pocit zdraví, ale také přispěje k vaší schopnosti vyrovnat se se stresem
a emocionálními výkyvy v době, kdy se pokoušíte o početí potomka.
Je proto velmi důležité, aby váš jídelníček obsahoval vyváženou stravu, která se skládá
z pěti hlavních potravinových skupin:

Bílkoviny – jsou nezbytnou živinou pro vás i pro váš plod v době, kdy se snažíte
otěhotnět. Potraviny obsahující bílkovinu jsou: červené maso, drůbež, ryby,
luštěniny, ořechy, vejce)

Zelenina – obsahuje životně důležité vitamíny, minerály a nezbytnou vlákninu.
Jezte proto dostatek zeleniny, jako např. listovou zeleninu, brokolici, hrášek apod.

Ovoce – je důležitým zdrojem vitamínů, zejména vitamínu C a kyseliny listové.
Snažte se proto jíst dostatek ovoce bohatého na tyto látky (zvláště citrusové
plody: citróny, pomeranče, grepy).

Obilné potraviny – jsou bohatým zdrojem sacharidů. Vybírejte zejména celozrnné
výrobky, které jsou pro vaše tělo nejlepší.

Mléčné výrobky – jsou důležitým zdrojem vápníku, který je důležitý nejen pro
vaše tělo, ale v době těhotenství patří k nedílným součástem výživy vašeho plodu.
Tip # 8
Vyhýbejte se toxickým látkám
Podle odborníků a několika studií se ukázalo, že působení olova na lidský organismus
snižuje schopnost početí, tedy plodnost. Vyvarujte se proto kontaktu s látkami a
materiály, které by mohly obsahovat olovo (zejména barviva a laky). Sice už v dnešní
době většina barev užívaných v domácnostech prakticky žádné olovo neobsahuje, přesto
buďte opatrné.
Tip # 9
Začněte cvičit
Dnešní společnost bohužel žije převážně sedavým způsobem života a trpí stále více
obezitou. To však lze změnit, a stačí tak málo. Pro páry, které usilují o početí potomka,
je cvičení nezbytnou součástí životního stylu, který jim pomáhá co nejvíce zvýšit šanci na
otěhotnění. Už pouhých 30 minut chůze či 20 minut běhu
může váš tělesný stav o
mnoho zlepšit. Dopřejte si proto každý den aspoň půlhodinovou procházku. Pokud si
chcete udržet motivaci ve svém cvičení, přemluvte partnera a začněte se společně
věnovat různým fyzickým aktivitám, jako je například cyklistika, tenis, běh apod.
Tip # 10
Vyvarujte se nadměrné fyzické zátěže
Ani nadměrná fyzická zátěž, jako je třeba maratónský běh, není pro vaše tělo ideální a
může mít negativní vliv na početí. Může vést ke snížení produkce spermií u mužů a
nepravidelné ovulaci u žen. Proto, pokud jste vášniví sportovci a často se fyzicky
přepínáte, v době, kdy se připravujete na otěhotnění, raději zvolněte a dopřávejte si
méně náročné fyzické aktivity.
Tip # 11
Zbavte se přebytečných kil
Pokud trpíte nadváhou a snažíte se otěhotnět a stále se vám nedaří, je třeba s kily
navíc dolů. Nadváha totiž není ideálním stavem pro početí dítěte. Ženy trpící
nadváhou mívají problémy s ovulací a velmi často u nich dochází k úplnému zastavení
ovulace. Vypočítejte si proto svůj BMI(Body Mass Index) a zjistěte, zda netrpíte
obezitou. Při nadváze je třeba se poradit se svým doktorem či odborníkem na výživu,
který vám pomůže sestavit vhodnou dietu a poradí vám, jak s kily opatrně dolů.
Tip # 12
Nedržte drastické diety
Poruchy příjmu potravy, jako je anorexie, bulimie či „jenom“ držení drastických diet,
mají, stejně jako obezita, velmi negativní dopad na vaši plodnost. Dá se dokonce říci, že
ženy mající problémy s příjmem potravy, či ty, jejichž tělo trpí podvýživou, mají mnohem
větší problém otěhotnět, než ženy trpící obezitou. Ani obezita ani podvýživa nejsou
ideálním stavem. Ženy s nízkou váhou mohou mít velmi nepravidelnou menstruaci a
v horších případech přestávají menstruovat úplně. Udržujte si proto ideální váhu
dodržováním vhodného jídelníčku, ve kterém jsou zastoupeny všechny živiny důležité pro
vaše tělo, a začněte se více hýbat.
Tip # 13
Vyhýbejte se stresu
Žijeme ve společnosti, která se stále za něčím honí. Jsou na nás kladeny čím dál vyšší
nároky jak v profesním, tak i v osobním životě. Nemáme vůbec čas na sebe a na
odpočinek. To vede k psychickému napětí a stresu, který se bohužel stává součástí
našeho každodenního života, a je třeba s tím něco dělat. Ženy, které jsou dlouhodobě
vystavené stresu, mají většinou omezenou, až zcela zablokovanou ovulaci. To se děje
vlivem hormonu prolaktinu, který je u žen vylučován právě při působení stresu.
Vyhýbejte se proto nadbytečnému stresu. Najděte si každý den aspoň malou chvilku
pouze pro sebe. Jděte do přírody, dejte si horkou lázeň či si zajděte zacvičit. Věnujte se
v tuto dobu pouze tomu, co vás baví a uvolňuje.
Tip # 14
Vyzkoušejte bylinky
Už našim babičkám doporučovaly báby kořenářky některé bylinky na podporu plodnosti.
Zde je pár z nich. Nezapomeňte však vše konzultovat se svým lékařem.

Kontryhel - byl také někdy nazýván bylinkou plodnosti - se užívá mimo jiné
k posílení dělohy a přispívá jak k otěhotnění, tak ke zdárnému donošení plodu a
snadnému porodu. Dopřejte si 2 až 3 měsíce před oplodněním každý den šálek
kontryhelového čaje.

Ženšen – je všeobecně známý prostředek pro posílení organismu a k prevenci
stresu. Čínští lékaři ho používají k léčbě nechutenství, nespavosti, celkové slabosti
a ochablosti.

Drmek obecný(Vitex agnus-cactus)
- bylinka, která nepřímo působí na hormony.
Užívá se zejména při problémové menstruaci, její použití je také vhodné v
menopauze, při léčbě ženské neplodnosti a k prevenci samovolného potratu.
Tip # 15
Jezte dostatek zeleniny a ovoce
Dostatek zeleniny a ovoce prospívá vašemu zdraví. Obsahuje totiž spoustu vitamínů,
které výrazně napomáhají vaší šanci otěhotnět. Kupujte zejména ovoce a zeleninu
označenou tzv. „bio“, která byla vypěstována bez použití chemických látek.
Tip # 16
Vyhýbejte se nízkotučným jogurtům
Studie provedené na Harvardské univerzitě ukázaly, že ženy, které jedí dvě a více
porcí nízkotučných mléčných výrobků denně, snižují svou šanci počít až o 80%.
Nízkotučné mléčné výrobky totiž mohou způsobit ovulační poruchu a některé ženy tak
mohou mít problém s otěhotněním.
Tip # 17
Fast food by měl být pro vás tabu
Fastfoody a jiné obchody s rychlým občerstvením by se pro vás měly stát na čas tabu.
Aspoň v době, kdy plánujete těhotenství. Hranolky a další smažená jídla, prodávaná
v těchto obchodech, obsahují totiž transmastné kyseliny, které vznikají při přepalování
oleje. Mohou však být obsažené i v sušenkách. Tyto kyseliny ničí buňky, které pomáhají
ženám otěhotnět.
Tip # 18
Dopřejte svému tělu dostatek vitamínů a minerálů
Vitamíny a minerály jsou nezbytnými látkami pro vaše tělo. Nejvíce vitamínů a minerálů
je obsaženo v ovoci a zelenině. Pokud nemáte možnost pokrýt svou denní dávku
vitamínů z ovoce a zeleniny, začněte brát, vy a váš partner, multivitamínové doplňky
nejméně 3 měsíce před plánovaným začátkem těhotenství. Vaše tělo má tak čas podpořit
vaši plodnost a vytvořit zásoby důležitých živin pro vaše dítě. Samozřejmě se poraďte se
svým lékařem, které potravinové doplňky jsou pro vás vhodné.
Tip # 19
Zvyšte výkonnost spermií vitamínem E
Vitamín E bývá někdy nazýván též vitamínem plodnosti. Jeho užíváním zvýšíte kvalitu
spermatu a životaschopnost spermií. Dodávejte proto svému tělu dostatek vitamínu E,
především z potravin jako jsou ořechy, různá semena (slunečnicová, sezamová), mák či
pšeničná zrna. Doporučená denní dávka pro muže je 10mg a pro ženy 8mg.
Tip # 20
Užívejte kyselinu listovou
Dostatek kyseliny listové je velmi důležitý pro vás a vaše bezproblémové těhotenství.
Jedná se o vitamín z řady B a jeho nedostatek zvyšuje šanci potratů a narození dětí
s nízkou porodní váhou. Doporučená denní dávka se pohybuje mezi 400 až 800
mikrogramy. Je obsažena především v listové zelenině (špenátu, růžičkové kapustě,
brokolici).
Tip # 21
Opatrně s proteiny
Příliš mnoho proteinů ve stravě ženy může snížit její šance na otěhotnění. Dopřejte si
proto potraviny bohaté na proteiny, jako např. maso, jen pár dní v týdnu.
Tip # 22
Jezte plnotučné mléčné výrobky
Podle nedávno uveřejněných studií odborníci přišli na to, že pokud si ženy dopřávají
minimálně jednu porci plnotučného jogurtu denně, mohou své šance na oplodnění zvýšit
až o 25 %. Buďte však opatrné s příjmem plnotučných mléčných výrobků. Upravte si
jídelníček tak, abyste příjem tuků získaných z jiných potravin snížily na minimum.
Změňte svůj sexuální život
Tip # 23
Soustřeďte se na předehru
Zapomeňte na různé lubrikanty a masti, které by vám mohly více uškodit než pomoci.
Mohou totiž zničit většinu spermií, které se budou chtít dostat k vajíčku. Zaměřte se
proto spíše na předehru, kdy svého partnera navnadíte pomocí dotyků a polibků na
nejrůznějších místech vašeho těla. Nejen, že vy i váš partner tak budete uspokojeni, ale
taková
předehra
vytvoří
v ženě
dostatečně
vlhké
prostředí,
které
je
vhodnější
(přátelštější) pro spermie.
Tip #24
Zapomeňte na orální a anální sex
Různé varianty sexu sice mohou zpestřit váš sexuální život, ale pokud se budete
pokoušet o početí potomka,
orální a anální sex raději odložte až po početí.
Těmito
sexuálními praktikami si totiž můžete přivodit nejrůznější infekce a nemoci pohlavních
orgánů.
Změňte sexuální polohu…
Tip
# 25
Misionářská poloha s menší pomocí
Některé pozice mohou být velmi vzrušující, mohou však vše zkazit, pokud je potřeba
udržet sperma ve vaší děloze. Klasická misionářská poloha (kdy žena leží na zádech a
partner na ní) je velmi vhodná. Ale pokud přece jen chcete pomoci mužskému spermatu,
aby snáz dosáhlo cíle, umístěte malý polštářek pod svá záda, abyste umožnila partnerovi
proniknout hlouběji.
Tip # 26
Poloha psa
Další šikovnou polohou je tzv. „psí poloha“. Partnerka klečí na kolenou a je opřená o
lokty. Partner klečí za ní a proniká do ní zezadu. Hned po ejakulaci vyčkejte v této pozici
pár minut, aby partnerovo sperma mělo po delší dobu snazší cestu a proniklo dále
k vajíčku.
Tip # 27
Nazvednutí zadečku
Zrovinka jste po milování a přemýšlíte, jak nejlépe pomoci spermiím, aby se co nejsnáze
dostaly k vašemu vajíčku. Vyzkoušejte hned po milování zvednout nohy a zadeček
nahoru. Této poloze se také někdy říká svíčka. Nemusíte samozřejmě mít naprosto rovná
záda a natažené nohy. Důležité je, abyste měla zadeček nějakou dobu nahoře a spermie
tak měly jednodušší cestu ke svému cíli.
Tip # 28
Najděte bod G
Ačkoliv orgasmus není důležitým faktorem pro početí (samozřejmě, u mužů bez orgasmu
nedochází k ejakulaci a tudíž ani k vypuštění spermatu), někteří odborníci se shodují v
tom, že pokud ženy dosahují orgasmu, a to spíš díky nalezení bodu G než pomocí
dráždění klitorisu, mohou tím zvýšit své šance otěhotnět. Nebyly však zatím provedeny
žádné oficiální studie.
Tip # 29
Užívejte si sex
Pokud se snažíte otěhotnět, nezapomínejte přitom na pocity, které máte. Při pokusech o
početí je velmi důležité, abyste vy i váš partner byli co nejvíce v pohodě a bez stresu.
Nesnažte se za každou cenu mít pohlavní styk jen proto, že „musíte“ otěhotnět. Mějte
sex jen tehdy, kdy na to máte oba dva chuť.
Tip # 30
Zvolněte tempo
Většina párů, které se pokoušejí o početí, se snaží využít každé příležitosti a provozují
pohlavní styk každý den, aby využily těch pár dní, kdy je žena plodná. Bohužel,
každodenní pohlavní styk může způsobit nedostatek semene. Dejte si proto mezi
jednotlivými pokusy dva dny pauzu, aby mužské tělo mělo dostatek času vytvořit
potřebné množství spermií.
Vytvořte pro spermie vhodné prostředí…
Tip # 31
Zapomeňte na těsné oblečení
Váš partner by se měl vzdát na nějaký čas těsného oblečení, které má nepříznivý vliv na
tvorbu spermií a tím zvyšuje neplodnost u mužů (při nošení slipů a
dochází k zahřívání varlat).
těsných kalhot
Tip # 32
Dopřejte si každý den studenou sprchu
Podle odborníků pomáhá mužům oplachování genitálií studenou vodou. Ta totiž ochlazuje
varlata na vhodnou teplotu, při které se dobře tvoří sperma. Dopřejte si proto každý den
studenou sprchu, která vás nejen osvěží a probudí do následujícího dne, ale zejména
zvýší šanci vaší partnerky otěhotnět.
Tip # 33
Vynechejte saunu a horké koupele
Mužům se také nedoporučuje dlouhý pobyt v horké vodě či sauně. Opět dochází k
značnému zahřívání varlat, což má za následek nízkou produkci spermií, jejich zpomalení
a někdy až deformaci. Odpusťte si proto saunu na dobu, kdy se pokoušíte s partnerkou o
otěhotnění.
Tip # 34
Vyzkoušejte cvičení podle Mojžíšové
Toto cvičení vypracovala Ludmila Mojžíšová jako rehabilitační cvičení pro léčbu některých
druhů funkční sterility. Skládá se z cviků, které se především zaměřují na odstranění
potíží vyvolaných funkčními poruchami v oblasti krční, hrudní a bederní páteře. Pomáhá
nejen při léčbě poruch plodnosti, ale i při bolestivé menstruaci, neschopnosti udržet moč,
a v neposlední řadě od bolesti zad. Tyto cviky jsou velmi jednoduché a nenáročné na
provedení. Na stránkách Nadace Mateřská naděje www.materska-nadeje.cz naleznete
aktualizovaný seznam fyzioterapeutů, kteří jsou v této metodě vyškoleni.
Tip # 35
Prstíčková metoda
Po pohlavním styku si podložte zadeček polštářem či dekou a pomocí prstů (nejlépe
ukazovák s prostředníčkem) pomozte semenu, aby se dostalo co nejblíže k děložnímu
čípku (ten ucítíte jako malou bouličku na konci pochvy). Tím usnadníte přístup
spermií ke hlenu děložního hrdla. Vždy dodržujte dostatečnou hygienu, mějte umyté
ruce a ostříhané nehty.
Tip # 36
Nenoste vysoké podpatky
I když se tento tip zdá poněkud zvláštní, podle některých odborníků může nošení
vysokých podpatků ovlivnit plodnost u žen. Britští gynekologové a porodníci přišli s teorií,
že nošení vysokých jehlových podpatků narušuje přirozené držení těla. Pro udržení
rovnováhy na vysokých podpatcích je nutný posun těžiště dopředu, a při tom se vychýlí i
pánev obsahující dělohu s vaječníky. To může vést, při trvalém a častém nošení velmi
vysokých podpatků, až k problémům s ženskými reprodukčními orgány.
Tip # 37
Síla akupunktury
Akupunktura ovlivňuje nejen vaše fyzické,
ale také duševní zdraví. Provádí se
nejrůznějšími aplikacemi jehel a vitální energie do určitých bodů na těle. Většinou trvá od
15 až do 60 minut a necítíte při ní bolest. Používá se nejen k léčbě bolesti zad, krku, při
problémech se svalstvem, ale také může významně pomoci při gynekologických potížích.
Její další důležitou schopností je, že dokáže ulevit od deprese, stresu a mnoha dalších
emocionálních a psychických potíží.
Tip # 38
Vyzkoušejte čínské tlakové masáže
Čínské tlakové masáže jsou užívány zejména proti bolestem pohybového aparátu,
žaludečním obtížím, depresím apod. Využívají znalosti akupunkturních drah a bodů a
stimulace energie v orgánových drahách. Můžete si nechat namasírovat celé tělo, nebo si
dopřát pouze masáž určité jeho části. Nejvhodnější masáží pro problémy s početím jsou
masáže pánve, které uvolňují ztuhlost a bolest v této oblasti. Přímo působí na vylučovací
a pohlavní orgány a mohou pozitivně ovlivnit i gynekologické potíže.
Tip # 39
Začněte se věnovat tanci
Nejvhodnějšími tanci, které vás pořádně rozhýbou a zároveň příjemně uvolní, jsou břišní
tance. Tento tanec původně vycházel z tzv. porodního tance, při němž si ženy ulevovaly
od bolesti krouživými pohyby pánve a jemným natřásáním boků. Zkuste se proto přihlásit
na hodiny břišních tanců a uvidíte, jak se budete cítit příjemněji a uvolněněji. Tento tanec
je pak velmi vhodný i v době těhotenství, kdy vám pomůže od bolesti zad a odstraní tak
většinu obvyklých těhotenských potíží.
Tip # 40
Nekuřte marihuanu
Kouření marihuany může vést ke snížení plodnosti u mužů. Látky obsažené
v marihuaně způsobují rychlejší pohyb spermií. Spermie potřebují být hyperaktivní,
aby se co nejrychleji dostaly k vajíčku, bohužel po požití marihuany se spermie
rychleji pohybují v nesprávný čas. Vzniká tak zmatek v reprodukčním systému, kdy
spermie ztrácí svou životadárnou schopnost ještě dřív, než dosáhnou vajíčka.
Tip # 41
Pozor na léky, které užíváte
Veškeré léky, které užíváte, nezapomínejte konzultovat se svým lékařem.
Některé
léky totiž mají velký vliv na produkci estrogenů a gestagenů, čímž mohou blokovat
ovulaci.
Tip # 42
Milujte se v jarních měsících
Podle nedávných výzkumů, které provedli izraelští vědci, jsou ženy neplodnější
v jarních měsících. Vysvětlují to tím, že v létě se lidé méně věnují sexu a spermie
jsou méně kvalitní. Také ženský organismus v jarním
období dostává signál, že
nadchází optimální období pro zrání plodu. Najděte si proto v tomto období čas pro
sebe a svého partnera.
Tip # 43
Buďte co nejvíce na denním světle
Denní světlo má velký vliv na tvorbu hormonů v ženském těle. Za denního světla,
zejména po zimě v jarních měsících, kdy se prodlužuje den a krátí noc, se aktivita ve
vaječnících zvyšuje.
Díky tomu se také například ve Finsku rodí více dvojčat než
v jiných státech světa.
Tip # 44
Choďte spát v pravidelnou dobu, neponocujte
Dostatečný spánek je velmi důležitý pro vás a váš organismus. Během spánku vznikají
hormony, které vaše tělo chrání proti stresu. Váš organismus si také odpočine po
náročném dni a připraví se na další. Naučte se proto pravidelně chodit spát ve stejnou
dobu a zbytečně neponocujte.
Tip # 45
Pozor na záněty, infekce a pohlavní choroby
Záněty močových cest, různé infekce a pohlavní choroby mohou způsobit až neplodnost u
obou partnerů. Snažte se proto předcházet těmto nemocem. Nestřídejte tolik partnery,
dodržujte dostatečnou hygienu a při výskytu jakéhokoli problému v oblasti genitálií
navštivte svého lékaře.
Tip # 46
Vyhřívaná sedadla jsou hrobem pro spermie
I když většina lidí dává přednost vyhřívaným sedadlům před obyčejnými, bohužel tento
luxus se může stát pro vás osudným, pokud plánujete rodinu. Vyhřívaná sedadla totiž
způsobují, že se teplota šourku značně zvýší, což vede ke zpomalení spermií a v horším
případě i k jejich poškození. Ale působí tak nejen vyhřívaná sedadla, stejný účinek může
mít také dlouhé sezení v autě. Proto v době, kdy plánujete rodinu, se snažte, aby váš
partner omezil dlouhé jízdy v autě a moc dlouho neseděl na vyhřívaných místech.
Tip # 47
Škodlivost chemických látek
Jedovaté látky, které se vyskytují v přírodě, jako například pesticidy užívané k hubení
rostlinných škůdců, jsou zdraví škodlivé a zejména mají negativní vliv na mužskou
plodnost. Muži, kteří jsou často vystaveni škodlivým látkám (pesticidům, rozpouštědlům
a jiným chemikáliím), mají mnohem méně kvalitní spermie. Jejich množství, rychlost a
schopnost oplodnit ženské vajíčko se působením jedovatých látek snižuje.
Tip # 48
Dávejte si pozor na zranění
Sporty jako je fotbal, ragby, hokej, jízda na koni či na kole mohou způsobit zranění
v oblasti mužských genitálií. Tato zranění mohou pak vést až k neschopnosti vytvářet
dostatek spermií, či k poruchám ejakulace. A nebezpečné jsou nejsou jen tvrdé sporty, i
při divokém sexu může dojít ke zranění. Dávejte si proto pozor na zranění během
sportování.
Tip # 49
Asistovaná reprodukce (IFV)
Je jednou z možností, jak pomoci přírodě. Technologie, jak lidem pomoci počít dítě, se
stále zdokonalují a jedna z možností, jak otěhotnět, je využití asistované reprodukce. Při
asistované reprodukci je vajíčko vyjmuto z těla ženy a přímo oplodněno spermií. V České
republice již v současné době existuje mnoho pracovišť, která se asistovanou reprodukcí
zabývají.
Tip # 50
Buďte v pohodě
Buďte v pohodě a přestaňte na početí usilovně myslet. Začněte se se svým partnerem
věnovat aktivitám, které máte oba rádi. Zamyslete se nad životním stylem, jaký vedete.
Začněte chodit do divadla, společensky se bavit (pozor však na zakouřená prostředí a
požívání alkoholu). Přihlaste se třeba do nějakého kroužku; tím, že zaměříte své
myšlenky jiným směrem než na miminko, se vám velice uleví. A jistě se po nějaké době,
až bude vaše tělo připravené, dočkáte svého vytouženého potomka.
NAŠE DALŠÍ PRODUKTY:
Porod na Videu DVD
Připravte se na porod a objednejte si DVD Porod na videu nebo si
stáhněte ukázku za SMS. Autentické ukázky porodu klasického,
alternativního i ve vodě. Jako bonus obdržíte dvě elektronické knihy.
http://www.porod-na-videu.cz/index.htm
FIT POROD
Fit Porod – zdravé čtení před i po porodu
Buďte fit před i po porodu. Přečtěte si tipy a články týkající se
těhotenství, porodu, mateřství, dětí, kojení i kočárků. Dostávejte
zdarma jména dětí emailem. Podívejte se na ukázky porodu na videu.
Stáhněte si zajímavé e-knihy. Diskutujte s ostatními maminkami v
živé diskusi. www.fit-porod.cz
Týdenní tipy na jména dětí
Nevíte jak se bude vaše dítě jmenovat? Poradíme vám originální jména
dětí, vysvětlíme jejich původ i význam a zašleme vám je každý týden
emailem zdarma.
http://www.fit-porod.cz/jak-se-bude-vase-dite-jmenovat-2
E-kniha Osvědčené tipy jak otěhotnět
Snažíte se o miminko dlouhou dobu a pořád se vám nedaří otěhotnět?
Hledáte vyzkoušené tipy od jiných žen, které vám zaručeně dopomohou
k miminku? Máme pro vás vyzkoušené tipy jak otěhotnět od žen z
celého světa!
http://www.fit-porod.cz/stahni-si-knihu-video/e-knihy/osvedcene-tipy-jakotehotnet-3
E-kniha Největší porodní průšvihy a jak se jim vyhnout
Poznejte typické komplikace před odjezdem do nemocnice. Zjistěte,
co vám lékaři musí před porodem poskytnout. Pochopte pohyby
vašeho dítěte. Naučte se rozeznat největší porodní průšvihy pomocí
naší e-knihy.
http://www.fit-porod.cz/stahni-si-knihu-video/e-knihy/nejvetsi-porodniprusvihy-a-jak-se-jim-vyhnout-3
E-kniha Obrázkový průvodce těhotenstvím
Zjistěte, co všechno vaše dítě ještě v bříšku vnímá, jak se bude vaše
tělo měnit nebo co je pro vás v těhotenství dobré či naopak. Spolu s eknihou obdržíte další dvě elektronické knihy zdarma jako bonus.
http://www.fit-porod.cz/stahni-si-knihu-video/e-knihy/obrazkovy-pruvodce-tehotenstvim
NAŠE DALŠÍ PRODUKTY Z OBLASTI OSOBNÍHO RŮSTU:
Osobní poradenství v oblasti osobního rozvoje
Nevíte si rady se svým partnerem a procházíte životní krizí? Zapracujte
na sobě s námi zkušenými odborníky osobně!
http://www.mujvztah.cz/konzultace-vztahy.html
E-Kniha partnerských testů
Chcete si toho svého otestovat a zjistit o něm vše co potřebujete
vědět. Sestavili jsme pro vás unikátní knihu partnerských testů!
http://www.mujvztah.cz/knihy-kurzy/20-partnerskych-testu-dopis.html
E-Kniha 101 tipů jak poznat nevěru
Máte pocit, že vás partner podvádí, ale nejste si jistá? Pomůžeme
vám to zjistit a ukončíme vaše trápení.
http://www.mujvztah.cz/knihy-kurzy/101-tipu-jak-poznat-neveru.html
Semináře osobního růstu
Chcete se ještě více vzdělávat a dozvídat se zajímavé informace?
Chcete si zvýšit vztahovou či finanční inteligenci? Pojďte se
vzdělávat! Přijďte s námi strávit společný čas, podívejte se na naše
semináře:
http://www.mujvztah.cz/kalendar-vztahy-osobni-rust.htm
Foto Mluví
Objevte skryté vlastnosti sebe i svých blízkých. Nechte si posoudit
fotografii odborníky na fyziognomii. Unikátní služba v ČR.
www.foto-mluvi.cz
STÁHNĚTE SI ZDARMA:
E-kniha 101 romantických tipů
Užijte si více romantiky a stáhněte si naší e-knihu romantických
tipů zdarma. Dostanete tipy na dárky pro partnera, doporučíme
vám zajímavá romantická místa a také nápady na
zpestření partnerského vztahu.
http://www.mujvztah.cz/knihy-kurzy/romantika-101-tipu.html
Měsíčník ZDARMA
Vydáváme měsíčník Furt v Pohodě, který obsahuje každý měsíc
zajímavé články a tipy z oblasti partnerských vztahů, zdraví, práce a
peněz. Zaregistrujte se k odběru ZDARMA zde:
http://www.mujvztah.cz/mesicnik-osobni-rust.htm
Emailové kurzy ZDARMA
Zaregistrujte se do kurzu 5 tipů vztahů, kterým hrozí pád.
dostávejte každý den emailem tipy a triky nebo si stáhněte
zdarma CELOU KNIHU.
http://www.mujvztah.cz/knihy-kurzy.html
Články o vztazích a osobním růstu ZDARMA
Nemáte čas na kurz ani knížku? Tak prostě čtěte naše články.
http://www.mujvztah.cz/clanky-vztahy.htm

Podobné dokumenty

Umělé oplodnění

Umělé oplodnění Jankovcova 1569/2c, 170 04 Praha 7 [email protected], www.iscare.cz Sanatorium PRONATAL, s.r.o. Na dlouhé mezi 4/12, 147 00 Praha 4 [email protected], www.pronatal.cz Centrum lékařské genetiky a ...

Více

Jak správně kojit dvojčata

Jak správně kojit dvojčata http://.fit-porod.cz/stahni-si-knihu-video/e-knihy/umele-oplodneni E-kniha Lékařská vyšetření v těhotenství Nedávno jste se dozvěděla, že čekáte miminko a teď nevíte co Vás čeká? Zjistěte jaké všec...

Více

Mýty kolem těhotenství

Mýty kolem těhotenství http://www.fit-porod.cz/jak-se-bude-vase-dite-jmenovat-2 E-kniha Osvědčené tipy jak otěhotnět Snažíte se o miminko dlouhou dobu a pořád se vám nedaří otěhotnět? Hledáte vyzkoušené tipy od jiných že...

Více

Stáhnout eBook

Stáhnout eBook sobě poslal zpět v čase, mohl jsem si ušetřit minimálně dva roky frustrujícího tápání. Chci vám v této knize ukázat, co všechno je možné. Pokud vám ale chlapácké řeči o nabušených milionech nic neř...

Více

Příznaky těhotenství

Příznaky těhotenství Co to jsou příznaky těhotenství. Co to vlastně jsou ty příznaky těhotenství a lze skutečně podle nich určit těhotenství? Příznaky těhotenství jsou prvními signály a pomalou přípravou na těhotenstv...

Více

PDF verze (klikni pravým a ulož jako)

PDF verze (klikni pravým a ulož jako) Jak se zbavit žárlivosti? Jak jsem zmínila výše, žárlivosti se nikdy nezbavíte sami bez pomoci odborného kou e. Jist vám s žárlivostí pom že trp livý a milující partner, avšak každý pohár trp livo...

Více

Manželství a sex

Manželství a sex sex p ece nudné být nemusí ani po více letech. Jde jen o to, nepropadnout všeobecným edsudk m a za ídit si život tak, aby nás bavil. „Musím ti íct, že když jsme spolu za ínali chodit, neužívala jse...

Více