Sunnysoft mSolutions – úspěšná mobilní řešení pro velké i malé

Transkript

Sunnysoft mSolutions – úspěšná mobilní řešení pro velké i malé
 OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ŘEŠENÍ Řešení pro práci s PDA, smartphone a embedded zařízeními Sunnysoft mSolutions – úspěšná mobilní
řešení pro velké i malé
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
Česká republika
Tel.: +420 261 215 216, fax: +420 271 774 506
Kontaktní osoba: Denis Gobin
E-mail: [email protected]
http://www.sunnysoft.cz
České/slovenské uživatelské prostředí: ano/ne
Podporovaná legislativa: česká, IAS, slovenská, US
GAAP
Počet instalací: 21 - 50
Cena instalace: pevná nabídková cena
Reference v ČR/SR: Bontonfilm a.s.,TECH-LIT,
DRUID.CZ, T-Mobile, Severočeská plynárenská,
Ferrero, Nakladatelství Portál, VEIDEC, Plaček,
Metzler, C.P.A. Czech, Espresso, JEDE – nápojová
ambulance, Canto, Stil Trade, Presco Group,
Sunnysoft je jedinou společností na českém trhu,
která nabízí a úspěšně provozuje svá mobilní
řešení jak v největších společnostech na trhu tak
i v řadách malých společností, nebo dokonce
u živnostníků. Sunnysoft mSolutions dnes komunikují téměř s dvaceti ERP systémy, či interními informačními systémy společností (on-line, off-line).
Důraz je kladen na bezpečnost, efektivitu digitální
komunikace a rychlou návratnost investice.
Sunnysoft mAgent
Nejrozšířenější mobilní řešení pro obchodníky
a řízení obchodních týmů. Sunnysoft mAgent
zajišťuje sběr objednávek, přímý prodej z vozu,
marketingové průzkumy, plánování tras a aktivit.
Slouží k dokonalému a objektivnímu řízení činnosti
jednotlivých obchodních zástupců i celého týmu.
Řešení využívají stovky obchodních zástupců v ČR.
Velikost zákazníka koncoví zákazníci
malé organizace (do 50 zaměstnanců)
střední organizace (50 až 500 zaměstnanců)
velké organizace (nad 500 zaměstnanců)
Oblast nasazení (odvětví) doprava
energetika
finančnictví
média a reklama
neziskové organizace
obchod
odborné služby
školství
telekomunikace a hosting
věda a výzkum
státní správa
výroba
zdravotnictví
zemědělství, lesnictví a rybolov
obecné – bez konkrétního zaměření
Typ řešení Řízení celého podniku/organizace (ERP) – obchod,
marketing, servis, výroba, zdroje...
Finanční a personální systémy – účetnictví, mzdy,
majetek, pokladny, sklady, personalistika...
Intranetové portály, řízení projektů, workflow, správa
dokumentů, helpdesk, správa zákazníků (CRM)
Nástroje pro analýzu dat (Business Intelligence) –
obchod, marketing, finance, výroba...
E-commerce – komunikace s dodavateli, odběrateli
a koncovými zákazníky (B2B a B2C scénáře)
Průmyslová automatizace, řízení výroby, vizualizace,
CAD, SCADA, GIS...
Řešení pro ICT infrastrukturu – zálohování dat,
firewally, administrace IS, antivirové systémy...
Řešení pro práci s PDA, smartphone a embedded
zařízeními
Případová studie na str. 118
96
Sunnysoft mResearch
Řešení zejména pro agentury, nebo velké společnosti, které provádějí průzkum trhu, průzkum
veřejného mínění. Výhodou je nejen rychlost
a efektivita při získávání a zpracování dat, ale
přímá podpora klíčových procesů při provádění
průzkumu (například s vazbou na reprezentativní vzorek, statistiky, kvóty). Možnost zobrazení
výsledků on-line například na zpravodajských
serverech (iHned.cz), veletrzích nebo při konferencích. Aplikace je přímo integrována do nejrozšířenějších analytických nástrojů na trhu. V roce
2006 bylo vyhlášeno jedním z vítězů Creative
Mobile Award 2005.
Sunnysoft mService
(Nejlepší řešení pro obchod, výrobu a utility)
Řešení slouží k distribuci pracovních příkazů jak
jednotlivým montérům tak i externím společnostem. Umožňuje detailnější rozplánování příkazů,
odeslání, zpracování a vyhodnocení zásahu.
Samozřejmostí je interface na systém dispečinku. Manažer získává informace o průběhu prací
v daném dni a výkonech celého týmu i jednotlivců. Systém je úspěšně využíván v oblasti utilit
(voda, plyn, energie) ve skupině RWE.
Sunnysoft mCatering
Mobilní řešení mCatering je určeno pro mobilní
restaurační provozy (vlaky, letadla, lodě) i pro
běžné restaurace.
www.mAgent.cz – portál pro mobilní sběr
dat – mConnector
První mobilní řešení v ČR, které využívá zvýhodněný systém licencování MS SQL Serveru formou
pronájmu (SPLA). To přináší menším zákazníkům
klíčovou výhodu v ceně služby. Uživatel si systém
pouze pronajímá a nemusí investovat desetitisíce,
či statisíce do implementace. Analytický rozsah
je přitom velmi podobný „velkému řešení“. Od
roku 2006 univerzální propojení na jakýkoliv ERP
systém – mConnector
mTrack
Mezinárodní elektronický systém pro sledování,
kontrolu a zabezpečení vozidel nebo jiných
pohyblivých a statických objektů přes internet,
který funguje na principu kombinace technologií
GPS a GSM.
Bezpečnost, jazyková podpora, zálohování,
systémová integrace
Díky jedinečné specializaci Sunnysoftu výhradně
na oblast mobilních řešení a světa kapesních počítačů získávají zákazníci nejen dodávku mobilního
řešení, ale celkové řešení zabezpečené datové
komunikace i celou řadu systémových aplikací
jako je například podpora národních jazyků a jazyková lokalizace operačního systému – Sunnysoft
Interwrite, či systém pro zálohování kapesního
počítače Sunnysoft Backup Manager.