Výměna sloupu na Braniborské bráně

Komentáře

Transkript

Výměna sloupu na Braniborské bráně
Realizováno s programy Dlubal…
Výměna sloupu na
Braniborské bráně
V posledních dnech 2. světové války
byl jeden segment sloupu Braniborské
brány těžce poškozen výbuchem
granátu. Inženýrská kancelář J. Sando
z Výmaru vyvinula v rámci sanace v
roce 2002 metodu, jak by mohla být
tako část vyměněna. Posouzení
speciální podpěrné konstrukce pak
bylo provedeno v RFEMu, 3D MKPprogramu firmy Dlubal.
"Prostorový model metodou
konečných prvků nabízí dobrou
možnost studovat a přesvědčivě
posuzovat chování při zatížení této
komplexní vyjímečné konstrukce.
Kvůli extrémně přísným
bezpečnostním požadavkům na
nejznámější stavbě v Německu musela
být montáž podpěrné konstrukce
prováděna ve dvou etapách. Tato
zvláštnost stavebního postupu mohla
být v RFEMu velmi dobře
modelována", říká Jörg Sando z
Výmaru.
Technické podmínky
Tíha stavby se přenáší přes cihlové
oblouky na sloupy. Odlehčení sloupu
by nebylo bez jejich demontáže
možné. Jörg Sando vyvinul metodu,
pomocí které zatížení přemostí
poškozený segment v rámci sloupu.
Díky stálé kontrole polohy a síly mohly
být jednotlivé kroky permanentně
sledovány. Kritické momenty byly u
této stavby samozřejmě vyloučeny.
Výměna sloupu
Přípravné práce k nadzvednutí horní
části následovala postupná montáž
hydraulické podpěrné konstrukce.
Zobrazení deformací mostu v programu RFEM (screenshot: Dlubal)
Nový prostřední díl, přesně polovina
segmentu sloupu, byl zasunut s
plánovaným přesahem 0,6 mm. Spolu
s dvěma postranními díly je nyní nový
segment snadno k rozeznání. Zvolená
metoda byla zcela úspěšná.
Na stavbě se podílely firmy:
Investor
Stiftung Denkmalschutz Berlin im
Auftrage der Senatsverwaltung für
Wissenschaft, Forschung und Kultur
des Landes Berlin
Prováděcí firma a zadavatel
statických výpočtů
Fa. Bennert GmbH Betrieb für
Bauwerkssicherung
Hopfgarten
Statické výpočty
Inženýrská kancelář pro statické
výpočty
Dipl.-Ing. Jörg Sando Weimar
www.sando.de
Kontrolní statik
Prof. Frank Prietz
Berlin
Technický dozor
EBK Ingenieurbüro für
Bauwerksdiagnostik
Weimar
Software
Dlubal Software s.r.o.
Anglická 28, 120 00 Praha
www.dlubal.cz
Generální příjemce
CARO Restaurierung und
Technologie GmbH
Berlin
Podpůrná konstrukce pro výměnu segmentu sloupu (Foto: Jörg
Sando)
Část podpůrné konstrukce v RFEMu (Screenshot: Dlubal)

Podobné dokumenty