CT angiografie krčních tepen a tepen mozku

Transkript

CT angiografie krčních tepen a tepen mozku
CT angiografie krčních tepen a
tepen mozku
Jiří Ferda
Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni
Technika vyšetření
►
Kolimace
 Konfigurace detektorů
 1 x 2 mm
► karotická
bifurkace
 2 x 1.25 – 6 x 0.6 mm
► celý
krk
 16 x 0.75 mm
 2 x 32 x 0.6 mm
 2 x 2 x 32 x 0.6 mm
► oblouk,
►
krk, hlava
Faktor stoupání – pitch
 1.5 - 2
►
Aplikace kontrastní látky
1 x 2 mm
 3 – 4 ml/s dle koncentrace
 Objem - doba skenování x průtok
► 64DCT
– 50 ml k.l. + 50 ml FR, 3ml/s
► Proplach zabrání vzniku artefaktů z naplněných žil
2 x 32 x 0,6 mm
Rekonstrukce dat
potlačení rozhraní
2,0 mm
1,5 mm
1,0 mm
0,6 mm
široké vrstvy artefakt parciálního objemu
příliš úzké vrstvy – cone beam artefakt – rozmazání
potlačení rozhraní smazání struktury cévní stěny
střední zvýraznění rozhraní
Postprocessing
zakřivená rekonstrukce
MIP vrstva
VRT vrstva
Projekce VRT
Hodnocení stenózy
►
Kvantifikace





Rovina kolmá na průběh tepny
Multiplanární rekonstrukce
CAD – computer aided diagnosis
NASCET, ECST
Přímé měření zbytkového lumina
► 1,3
mm – 70%, 2,2 mm - 50 %
► Sens. 88%, spec. 92%, NPV 98%
Barlett ES, Walters TD, Symons SP, Fox AJ.
Quantification of carotid stenosis on CT angiography.
AJRN 2006 Jan; 27:13-19.
►
Lokalizace
 Zakřivené rekonstrukce
 Maximum intensity projection
 Volume rendering technique
Meření stenózy: NASCET vs ECST
B = 7 mm
A = 1 mm
A = 1 mm
B = 10 mm
85 % = (1 - A / B ) . 100
90 % = (1 - A / B ) . 100
Hodnocení plátu
►
Stabilita plátu
 Koncentrické zúžení
 Denzita 60 – 80 HU
 Nodulární kalcifikace
►
Nestabilita
 Nízké hodnoty pod 50 HU
 Obnažené cholesterolové jádro
► někdy
až negativní hodnoty
► cave Hounsf. artefakt
bílý trombus
podminování
 Ulcerace
 Vyprázdněný plát
ulcerace
vyprázdněný plát
Tandemové stenózy
Coiling a kinking
Kolaterální oběh
Hodnocení hemodynamiky
►
Perfuzní CT
 Dynamické sériové /objemové vyšetření
 jako při CMP
► Klidové
► Zátěž
pomocí CO2
CBV normokapnie
CBV hyperkapnie
Dekompenzovaná kritická perfuze
Kompenzovaná kritická perfuze
CBF
CBV
TTP
Paraganglioma caroticum
Vertebrální tepny a odstupy z oblouku
Zobrazení stentů
Intimální hyperplasie ve stentu s nevýznamným zúžením lumina
CTA krčních tepen
Senzitivita 95% (91-97%), specificita 98% (96-99%)
► Pro detekci stenózy ACI >70%
►
 Metaanalýza z r. 2003 – akvizice dat s šíří vrstvy 2 – 3 mm !
 „15 higher quality studies (1992 – 2002)“
Hollingworth W, Nathens AB, Kanne JP, Crandall ML, Crummy TA, Hallam DK, Wang MC, Jarvik JG.
The diagnostic accuracy of computed tomography angiography for traumatic or atherosclerotic
lesions of the carotid and vertebral arteries: a systematic review. Eur J Radiol. 2003 Oct;48(1):88102.
Vysoká míra shody interpersonálního hodnocení
► Interobserver agreement correlation 0,78 - 0,89 (p < 0.001)
►
Barlett ES, Walters TD, Symons SP, Fox AJ. Quantification of carotid stenosis on CT angiography.
AJN R2006 Jan; 27:13-19.
►
Slouží k definitivnímu posouzení stavu odstupů z oblouku, tepen krku i
Willisova kruhu a rozhodnutí o dalším terapeutickém postupu
Mozková aneuryzmata
►
►
Přední komunikanta, vnitřní krkavice, ertebrobasilární
oblast
Zobrazení krčku, odstupujících tepen, dalších aneuryzmat
Arteriovenózní malformace
►
►
►
►
►
Lokalizace malformace
Arteriální zásobení
Žilní drenáž
Nidus
Aneuryzma
CT angiografie krčních tepen a
tepen mozku
Jiří Ferda
Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

Podobné dokumenty

nádory hlavy a krku - radiologieplzen.eu

nádory hlavy a krku - radiologieplzen.eu NÁDORY HLAVY A KRKU Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

Více

Prebioptické metody při screeningu karcinomu děložního hrdla

Prebioptické metody při screeningu karcinomu děložního hrdla eosinem. V případě výraznějších zánětlivých změn nebo nejistotě v hodnocení reaktivních změn resp. koilocytózy resp. mírné dysplazie bylo vyšetření doplněno o imunohistochemický průkaz p16 protilát...

Více

Spektrum výkonů a novinky Neurochirurgické kliniky MNUL

Spektrum výkonů a novinky Neurochirurgické kliniky MNUL Indication criteria ▪ symptomatic occlusion of ICA (DSA) ▪ exclusion of stenosis of contralateral ACI ▪ CT (MRI) – normal or borderzone ▪ impaired CRVC (TCD,pCT, SPECT, PWI) ▪ donor selection (TCD...

Více

swim 1,5km - kayak 7km - cycle 40km - run 10km

swim 1,5km - kayak 7km - cycle 40km - run 10km CHARVÁTOVÁ Alena KRÜGER Horst GARROTE Oscar KOCUM Miroslav ČERMÁK Jakub KNOPF Klaus ULRICH Claudia MIELKE Ellen DEYKIN Tim MIŠÁK Milan JUNEK Jiří GERČÁKOVÁ Daniela GENDEK Jerzy DEYKIN Alison APPELT...

Více

Bojkot časopisu Synthčse? Zdá se, že ve Spojených

Bojkot časopisu Synthčse? Zdá se, že ve Spojených křesťanských antikultovních hnutí, která se stala známými pro svůj křesťanský fundamentalizmus i problematické metody, které některá z nich uplatňují. V současnosti působí na J.M. Dawson Institute ...

Více

Karotidy - studie

Karotidy - studie toho využít : • Zatímco chirurgovy ruce a nástroje zůstávají stejné …

Více

Guidelines for Management of Ischaemic Stroke and Transient

Guidelines for Management of Ischaemic Stroke and Transient vyslání (Třída II, Úroveň B). • Je doporučen přednostní transport s včasným uvědoměním přijímající nemocnice (u transportů mimo nemocnici i v rámci nemocnice) (Třída III, Úroveň B). • Je doporučeno...

Více

Karotický stenting a endarterektomie v sekundární prevenci CMP.

Karotický stenting a endarterektomie v sekundární prevenci CMP. Starší pacienti (> 75 let) bez orgánového selhání nebo závažné kardiální dysfunkce mají z CEA prospěch Ženy s těžkou (> 70%) symptomatickou stenózou by měly podstoupit CEA, zatímco ženy s mírnější...

Více

Ceník plastových a hliníkových komínových výrobků

Ceník plastových a hliníkových komínových výrobků - pøi montáži musí být dodrženy veškeré normy a platné pøedpisy. - komínové systémy splòují veškeré podmínky pro použití jako komínová vložka odvodu spalin od spotøebièe, viz. PROHLÁŠENÍ O SHODÌ - ...

Více