„kde končí představy o umění a smysl umění v kontextu těchto

Komentáře

Transkript

„kde končí představy o umění a smysl umění v kontextu těchto
8/10/2014 │ přednáška č. 2
„KDE KONČÍ PŘEDSTAVY O UMĚNÍ A SMYSL UMĚNÍ V KONTEXTU TĚCHTO PŘEDSTAV“
Přednášející: Jiří David
Jiří David je současný český umělec a pedagog na UMPRUM - vedoucí ateliéru multimediálních studií.
Je spoluzakladatelem umělecké skupiny Tvrdohlaví, která vznikla v roce 1987. Je autorem neonového
Srdce na Hradě, Trnové koruny nad Rudolfinem nebo Klíčové sochy. Multimediální umělec má široký
záběr ve své tvorbě, který od 2. poloviny 80. let výrazně spoluvytváří podobu české umělecké scény.
Kromě tematizování paradoxu Davidovu tvorbu charakterizují ještě dvě další ústřední linie: sklon
provokovat a téma identity. Identitu David chápe jako aktuální kulturní problém i jako svou
autentickou pozici, ze které může svým dílem promlouvat k divákovi.
Probíraní světoví umělci
LOUIS BOURGEOIS
(1911-2010, Fr)
Maman, 1999
MIKE KELLEY
(1954-2012, USA)
More Love Hours
Than Can Ever Be
Repaid, 1987
MARINA ABRAMOVIC
(*1946, Srbsko)
The Artist is Present
ANSELM KIEFER
(*1945, Německo)
Seraphim, 1983–84
JOSEPH BEUYS
(1921-1986,
Německo)
Fat Chair,1964-85
EDWARD RUSCHA
(*1937, USA)
The Music From
The Balconies,
1984
ROMAN OPAŁKA
(1954-2011, Fr-Pol)
1965 / 1 – ∞ , 1965 2012
DAMIEN HIRST
(*1965, UK)
The Physical
Impossibility of
Death in the Mind of
Someone Living,
1991
NEO RAUCH
(*1960, Německo)
Übergang, 2003
JAKÝ JE TRH S UMĚNÍM PO FINANČNÍ KRIZI?
Květen 2008 – padá cenový rekord v dějinách aukcí současného
umění.
Listopad 2008 – aukce v NY - finanční krize zasahuje
Květen 2009 – poslední velké aukce NY – obrovské zklamání bublina praská
Červen 2009 - pokračování krize na aukcích
Květen 2010 – vznikají umělecké investiční fondy a více se
investuje do umění
GARY HUME
(*1962, UK)
Snowman, 2005
MARLENE DUMAS
(*1953, JAR)
Lucy, 2004
LUC
TUYMANS
(*1958, Bel)
Ballroom
Dancing,
2005
FRANCESCO
CLEMENTE
(*1952, Itálie)
Ballroom Name,
1983
„NEZAPOMENUTELNÝCH TVÁŘÍ V UMĚNÍ“
ILJA REPIN
MARCUS HARVEY
(1844-1930, Rusko)
(1963, UK)
Myra, 1995 Odpověď záporožských
kozáků sultánovi
Charles Saatchi
Mehmetovi IV., 1880Collection
1891
Ruské národní muzeum,
Petrohrad
JOSEPH BEUYS
EDVARD MUNCH
FRANCESCO GOYA
(1954-2012,
USA)
(1863 -1944, Norsko)
(1746 -1828, Šp.)
Žárlivost, 1895 Jak vysvětlit malířství Poprava povstalců v
mrtvému zajíci, 1965 Madridu 3. května 1808,
Rasmus Meyer
1814
Performance ve
Collection, Bergen
Prado, Madrid
Schmela Haus,
Düsseldorf
JIŘÍ DAVID
(*1956, CZ)
Cyklus Skryté podoby,
1991
HOST SBĚRATEL:
Petr Laštovka sběratel současného umění
Petr Laštovka se věnuje investičnímu bankovnictví a poradenství. Publikoval a přednášel na téma cenné papíry,
deriváty a investiční bankovnictví (na VŠE Praha, pro Finanční ředitelství, Komoru daňových poradců a
soukromé vzdělávací agentury). Od roku 2010 se věnuje správě a strukturování rodinných majetků svých
klientů. V roce 2011 založil společně s PROXY - FINANCE a.s projekt EMUN PARTNERS a.s.
HOST UMĚLEC:
Roman Týc (*1974, Česká republika)
Roman Týc je výtvarník a spoluzakladatel skupiny Ztohoven.Pro Týcovu práci je typická osobní kontinuita,
romanti(ý)cká fabule podmíněná touhou po prožitku a důsledná analýza vlastních projektů. Ohledává meze
systému, ve kterém se pohybuje. Jeho práce je živena napětím, které vzniká jako zpětná reakce na zásah do
systému a hraničního balancování.
VÝSTAVA
VELETRH UMĚNÍ
LITERATURA
FRIEZE ART FAIR
TRACEY EMIN The Last Great Adventure is You
8.10. – 16.11. 2014
White Cube, Londýn
15.-18.10.2014 Londýn
UMĚLECKÉ STYLY, ŠKOLY A HNUTÍ
Frieze Art Fair je jedním z předních světových
veletrhů umění, který se koná každý rok v říjnu
v londýnském Regent Parku.
Publikace, která poskytuje zevrubný a poučený přehled
o uměl. vývoji ve 20. století – od impresionismu 19.st. po
land art, sound art a internetové umění 21.století.

Podobné dokumenty

PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: OKTÁVA VÝSTUP UČIVO

PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: OKTÁVA VÝSTUP UČIVO Skládání rychlostí ve speciální teorii relativity

Více

Výuková opora ke stažení

Výuková opora ke stažení - nejznámější Z Nového světa( Novosvětská) - komponovaná po příjezdu do Ameriky, okouzlení novými hudebními kulturami. - 2. věta Largo – bolestná vzpomínka na domov

Více

Jak skloubit zájmy turistů a stálých obyvatel?

Jak skloubit zájmy turistů a stálých obyvatel? Projekt připravujeme ve spolupráci s Prague Boats, všechny snídaně se tak uskuteční na velmi komfortních lodích z její flotily. Loď zůstává po celou dobu zakotvena.

Více

O výstavě

O výstavě Já, bezesporu 26. května – 14. srpna 2011 Kurátoři: Julia Wallner a Holger Broeker - Kunstmuseum Wolfsburg, Petr Nedoma - Galerie Rudolfinum Identita je rozhodně jedním z nejkomplexnějších pojmů d...

Více

Tematický plán učiva z anglického jazyka pro 9.A na školní rok 2011

Tematický plán učiva z anglického jazyka pro 9.A na školní rok 2011 následuje test opakovací - Revision test , menší samostatné písemné úkoly v pracovním sešit , písemné kratší úkoly na PC, samostatné projekty na dané téma, výukové programy na PC, práce s asopisy a...

Více

Okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky ak. rok 2015-2016

Okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky ak. rok 2015-2016 Vznik a objasnění pojmu „středověk“, periodizace, geografické vymezení, umělecká centra, základní problémy architektury, malířství a sochařství ve vztahu ke křesťanskému myšlení +

Více

- Středoevropské politické studie

- Středoevropské politické studie Zatímco dominantní pohled na formování národů vycházející z díla Hanse Kohna autorka odmítá jako příliš zjednodušující a normativně zatížený, odvolává se na práci Miroslava Hrocha o formování národ...

Více