Rok 2011 - Bělá pod Pradědem

Komentáře

Transkript

Rok 2011 - Bělá pod Pradědem
Obecní kronika Bělé pod Pradědem
Rok
2011
Před několika týdny skončil rok 2011.Nyní je třeba se nad jeho událostmi zamyslit.Přinesl mnoho
pozitivního,ale i negativního, nejen v chodu dějin naší obce,republiky,ale i států celého světa.Byl
rokem úmrtí našeho prvního českého presidenta Václava Havla,likvidace největšího teroristy
světa Usamy-bin Ladina,zemětřesení v Japonsku,vlně tsunami a následného výbuchu v jaderné
elektrárně Fukušima, války v Libyí a odstranění diktátora Muhamara Kadáffho,pokračující
hospodářské krize v USA a vyspělých západoevropských státech, s problémy kolem Evropské
unie a společné měny-Eura, v otázkách hrozícího bankrotu Řecka, vládních voleb
v Rusku,svatby syna následníka anglického trůnu, leteckého neštěstí hokejistů v ruské
Jaroslavli a smrt 3 českých zástupců,či o návštěvě presidenta Klause v Chile a jeho
přivlastnění si plnícího pera.V místním měřítku to bylo slavnostní otevření hasičské zbrojnice.
Nejen společenské dění,ale i nevyzpytatelná příroda nám přinášela mnohá překvapení.Můžeme
vzpomenout výskytu ničivých povodní po celém světě,hurikánů v USA,zemětřesení a vln
tsunami v Japonsku,výbuchů nových sopek a vulkánů na Islandě,či jen malicherných
květnových mrazů a sněhové nadílky,decimujících úrodu ovoce..
Činnost obecního zastupitelství a Rady obce.
Obecní zastupitelstvo obce Bělé pod Pradědem,stejně i Rada obce,pracovala v průběhu roku
2011 ve starém složení.Z jejích činnosti je třeba vzpomenout
- navržení výstavby hasičské zbrojnice z úvěru Komerční banky ve výši 8.783.284,-Kč
- požadavek o finanční podporu na výstavbu chodníku Domašov,ale bez úspěchu
- přijetí obecní vyhlášky obce o pohybu psů na volném prostranství a o čistotě v obci
-nová protipovodňová komise ve složení Kružík M.,Neugebauer R.,,Rudolfová I.,Jobová D.,Kučák
P.,Malý Z.,Machala M., a Tomický B.
-odprodej vodovodní sítě V a K Jeseník v prostoru Lágru za cca 100.000,-Kč
-projednávání připravovaného Národního parku Jeseníky
-nová bytová komise ve složení- vedoucí L.Ondrášková,členové-D.Jobová,D.Hlavatá a
M.Lovětinský.
- dotace na přestavbu MŠ v Adolfovicích na byty ve výši 2,2 milionu korun
-doporučení na protipovodňové úpravy okolí objektu hasičské zbrojnice a položení dlažby
-navržen projekt na zrekonstruování fotbalového hřiště TJ.Družstevníku Bělá pod Pradědem
-výběrové řízení na dostavbu cyklostezky Kollmann-Poczklan firmou Kovoplast sro. za
1.238.000,-Kč
-výběrové řízení na výstavbu bytového komplexu Adolfovice I. firmou Stavpur sro.za 3.849.000,Kč
-stanovení stočného a vodného na rok 2012- vodné-24,40 + 14%DPH,stočné-30,90 + 140%
DPH,celkem 63,04 Kč.
-příspěvek na provoz Střediska pečovatelské péče v Jeseníku na rok 2012 ve výši 100.000,-Kč
-zvýšení nájmů obecních bytů o 20%
-dofinancování bytových jednotek Adolfovice II. ve výši 4,5 milionu korun
-zpracován plán na možné zateplení ZŠ a MŠ v Adolfovicích
-řešení nového kulturního sálu v obci
Činnost jednotlivých komisí.
V roce 2011 byly v činnosti tyto komise-finanční
-kontrolní
-bytová
-cestovního ruchu
-kultury a sportu
-majetkoprávní
-sociální
-územního plánování a rozvoje obce
Nejaktivnější opět byla komise kultury a sportu.Z jejích činnosti je třeba vzpomenout organizaci
sportovních,kulturních a jiných akci v rámci obce.
Obecní rozpočet.
V průběhu roku 2011 pracovala obec Bělá pod Pradědem se schodkovým rozpočtem,kdy výdaje
překračovaly příjmy.Podle zasedání finanční komise bylo plánovány příjmy ve výši 26 milionu a
výdaje v 32 milionech korun.Rozdíl měl být doúčtován z darů a z finančních vkladů,které jsou v
majetku
obce.Skutečnost byla takováVÁCLAV HAVEL -+18:prosinec 2011
Dne 18.prosince 2011 zemřel ve věku 75 let po dlouhé a těžké nemoci československý,později
federální a také první český president, politik demokracie v ČSR,disident,spisovatel a
dramatik,jakož i celosvětově uznávaný člověk- Václav Havel.(5.10.1936-18.12.2011)
Narodil se v Praze v podnikatelsko-intelektuální rodině se zaměřením na čs.kulturu a film.Jeho
otec byl
majitelem a stavitelem pražského paláce Lucerna a jeho strýc barrandovských filmových
ateliérů.Své dětství prožil v Tišnově na Moravě.Po nástupu komunistického režimu v roce 1948
k moci vystudoval gymnasium a jako buržoazní element nesměl studovat vysokou školu.Přesto
se mu podařilo tajně studovat na ČVÚT v Praze,fakultu ekonomie,odkud byl však záhy
vyhozen.Po ukončení vojenské služby ,pracoval až do počátku normalizace,jako jevištní technik
v divadle ABC a Na zábradlí.Při práci opět tajně studoval Akademii muzických umění.Po krvavě
ukončeném Pražském jaru roku 1968 a upevnění komunistické moci byl vyhozen z divadla a stal
se běžným pracovníkem trutnovského pivovaru.Zde vydával samizdatové „Lidové noviny“,
v kterých kritizoval tehdejší režim.Společně s Jiřím Hájkem a Janem Patočkou,bojoval za
udržování základních práv a svobod v ČSSR a stal se spoluzakladatelem „Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných“.Byl zakladatelem Charty 77 a jiných humanistických provolání.Za tyto
aktivity byl několikráte odsouzen do káznice.Po proběhnuvší „Něžné revoluci roku 1989“se stal
vůdcem Občanského fóra a ještě za komunistického režimu byl 29.prosince 1989 zvolen po
40.letech nekomunistickým presidentem.V dalších již, svobodných volbách,dne 5.července
1990,byl zvolen za federálního vůdce.Po rozkolu mezi českými a slovenskými politiky v průběhu
roku 1992 odstoupil ze své posice a vstoupil do ústraní.Po rozpadu federativní
republiky(1.1.1993) a vzniku samostatné České republiky byl opět zvolen 26.ledna 1993 novým
presidentem.Ve své pozici vydržel až do konce svého mandátního období, do 3.února 2003,kdy
za něj byl zvolen Václav Klaus.Během své velmi náročné politické služby mnohokrát těžce
onemocněl.Byl znám také svými pacifistickými názory,které vyvrcholily podporou vojenských
akcí NATA vůči Jugoslávií,či USA v Iráku.Jako bývalý politický vězeň nechal jako president
vyhlásit všeobecnou amnestii.Za některé postupy v udělování milostí svým známým,byl i
častokráte kritizován.Ve svém funkčním období přijímal řadu významných politických osobností
té doby-ministryni zahr.věcí USA-M.Olbrigtovou,presidenta USA Clintona,papeže Jana Pavla
II.,tibetského vůdce Dalajlámu a jiné.Po skončení vedoucí pozice se stáhl do ústraní,kde začal
ještě z větší aktivitou psát politické eseje, divadelní hry a dramata.Mezi nejvýznamnějším i díly
jeho tvorby patří hry Audience,Asanace, Žebrácká opera,či poslední hra-Odcházení,která byla i
zfilmována.Posledním jeho návštěvníkem byl na podzim roku 2011 opět tibetský vůdce
Dalajláma. Bývalý president Václav Havel zemřel po těžké a dlouhé nemoci 18.prosince 2011 na
své chatě na Hrádečku v Krkonoších.
V předvánočním období byl čs.vládou ,Senátem a Parlamentem CR vyhlášen státní smutek a
dne 23.prosince 2011 se konal v pražském kapitulním chrámě Sv.Víta,státní pohřeb.Tohoto se
zúčastnilo mnoho představitelů politického života, jak domácí,ale i celosvětové provenience,
jeho přátel a hostů. Mezi státníky je třeba vzpomenout bývalou americkou ministryní zahr.věcí M.Olbrigtovou,amerického presidenta Clintona s chotí,presidenta
Francie,Slovenska,Polska,Rakouska,Slovinska,jakož i jiných. Poslední proslov přednesl
mimojité i president ČR Václav Klaus,či ministr zahr.věcí J.Schwarzenberg.Z proslovu
M.Olbrigtové lze vystihnout toto-„President Havel učinil český národ hrdým,za což jsem i já
velmi hrdá, protože jsem se narodila jako Češka.Myslím si,že bude všem na mezinárodní scéně
hodně chybět.Pro mnoho lidí celého světa, znamená jméno Havel a Čech,vždy to samé.President
Havel položil Prahu a celou ČR na mapu doby po studené válce“.
Slavnostní otevření hasičské zbrojnice.
Ve středu,dne 1.prosince 2011,za velmi chladného a větrného počasí,byla slavnostně otevřena
nová budova hasičské zbrojnice a předána jednotce SDH v Bělé pod Pradědem,k
používání.Objekt vyrostl na volném prostranství vedle stávající „staré“ hasičské zbrojnice.Tato
již stavebně,ale i prostorově ne-dostačovala k nynějším potřebám.Nová budova byla postavena
zdejší stavební firmou Stavpur s.r.o. v období asi za dobu půl roku, za cca 10,5 milionu
korun.Veškeré náklady byly hrazeny z rozpočtu obce Bělé pod Pradědem.(z půjčky od Komerční
banky a.s.).Slavnosti se účastnil starosta obce-p.Kružík, místostarosta-p.Neugebauer,
místostarostka polské družební obce Tulowicz,starostové České Vsi,Jeseníku,Lipové
Lázní,zástupci HZS z Jeseníku-p.Pastucha,Antoš a Jelínek,jakož i jesenický kněz--administrátorp.Rackowiak,pěvecký dětský soubor Běláček,členové SDH obce Bělé pod Pradědem a
přizvaných hostů.Hlavní proslov pronesl starosta obce-p.Kružík,který vyzdvihl- po ničivých
povodních v roce 1997,které těžce postihly obec Bělou pod Pradědem,vyvstala neodkladná
potřeba, rekonstruovat starý objekt,,který nevyhovoval jak stavebně, tak i prostorově novým
potřebám.Důvodem bylo získání ze stavu HZS a profesionálních hasičů z Jeseníku nákladního
automobilu Tatra s cisternou,jehož garážování zde nebylo možné. Proto bylo rozhodnuto
vybudovat si objekt nový.Byla podána žádost o finanční podporu na HZS Olomouckého
kraje,která však nebyla vyslyšena a akce pomalu končila v zapomnění.Po nových obecních
volbách byl projekt oprášen a představitelé obce se rozhodli, postavit si zcela novou budovu z
vlastního rozpočtu.Na výstavbu bylo propůjčeno cca 10,5 milionu korun,které byly investovány
do realizace.Výstavby se po výběrovém řízení ujala stavební obecní firma Stavpur
sro.Adolfovice.Na jaře roku 2011 byl vedle staré hasičské zbrojnice vykopán základ objektu,aby
na podzim by byl dokončen.Budova se sestává z dvou prostorných garáží pro nákladní
automobily,skladu PHM a nečisté části s WC a převlékárnami a čisté části se sprchami,jakož i
klubovnou v patře.Součástí objektu je i malá garáž,která slouží pro potřeby zdejšího Obecního
úřadu v Bělé pod Pradědem.Starosta poděkoval všem zainteresovaným stranám,které
dopomohly akci zrealizovat.
Na konci oslavného proslovu přednesl gratulaci zdejší nejstarší člence,p.Drozdové,která byla za
své zásluhy vyznamenána celorepublikovým titulem“Zasloužilý hasič“ a je ve sboru od roku
1945“.
Po proslovu starosty obce vystoupila zástupkyně starosty družební polské obce Tulowicze se
zdravicí. Na ní navázal bývalý předseda SDH v Bělé pod Pradědem,p.Kučák,který podotkl,že
pokud HZS Olomouc-kého kraje nepodpořil finančně stavbu,může podpořit alespoň nákup
zařízení,či vybavení zásahové jednotky.
Po oficiálních proslovech vystoupili zástupci profesionálních hasičů z Jeseníku a ZHS
Olomouckého kraje.kteří pozdravili zdejší zástupce SDH z Bělé pod Pradědem a poděkovali jim
za aktivní a dlouho-dobou spolupráci.Nakonec byli obdarováni pamětními předměty.
Po skončení oficiální části vystoupil zdejší dětský pěvecký sbor ,vedený paní učitelkou
Ťulpíkovou, s kulturní vložkou.Na to předstoupil k objektu zdejší katolický administrátor a páter
Rackowiak z Jeseníku,který jej slavnostně vysvětil.
Nové zákonné úpravy a daně České vlády v roce 2011.
Z důvodu vysokého zahraničního dluhu ČR a špatné hospodářské situace,způsobené vleklou
hospodářskou krizí v závislosti na západoevropském exportu,navrhla česká vláda,skládající se
3 koalice stran Top 89,ODS a VV ,úsporná opatření,jakož i nové zákony a úpravy ve
zdravotnictví,školství, důchodové reformě, jakož i v Zákoníku práce.V oblasti sociální politiky
došlo nepopulárním úsporným
krokům.Státní dluh ČR byl na konci roku 2011 ve výši 1,5 bilionů korun,takže každý občan,ať již
dospělec,dítě,či novorozenec dluží kolem 250.000,-korun.
1.Důchodová reforma.
-první důchodový pilíř důchodové reformy- je současným státním důchodovým pilířem,který
zajišťuje vyplácení důchodu,ten zůstane stejný,jako kdyby si nijak nespořil,nepřipojišťoval
-zavedení druhého důchodového pilíře-lidé si z 28% státu odevzdané hrubé mzdy na sociální
pojištění u soukromého penzijního fondu moci ukládat 3%.,další 2% budou hradit ze svých
prostředků
-účast na spoření je dobrovolná,nebude ji po zahájení vkladu již možné zrušit.Do spoření se
přihlašuje dobrovolně každý,kdo dosáhne věku 35 let,starší 35 let musí rozhodnout do konce
roku 2012.Stávajících důchodců se reforma netýká.
-penzijní společnosti-fondy,budou přidělené prostředky ve 4 fondech-fondu státních dluhopisů,
konzervativním,vyváženém a dynamickém,kde je různá míra rizika a výnosů.Svěřené prostředky
mají být odděleny tak,aby při bankrotu společnosti lidé o úspory nepřišli
-po dosažení penze si lidé budou určovat,jakým způsobem budou finanční prostředky využívatbuď formou doživotní penze,nebo formou doživotní penze s pozůstalostní penzí na 3 roky,či
přímou výplatou renty po dobu 20 let.V případě smrti budou nastřádané prostředky předmětem
dědické daně.
-penzijní společnost-fondy,vzniknou transformací nynějších penzijních fondů.Zde bude možné
se též připojistit.Současní střadatelé budou automaticky převedeni do transformovaných
fondů.Noví plátci budou vstupovat do tzv.účastnických fondů,které budou mít lepší formu
zhodnocení vložených prostředků.
-v rámci současného penzijního připojištění se zvýši i hodnota státního příspěvku.Lidé při
spoření minimální částky 300,-Kč,dostanou příspěvek ve výši 90,-Kč.Při spoření nad 300,-Kč by
dostávali od státu měsíčně 90,-Kč a 20% z vložené dávky.
2.Zdravotnická reforma.
-se zvýšením DPH u základních produktů z 10 na 14% dojde ke zvýšení ceny léčiv pro
občany,jakož i organizace
-při platbě v lékárně za recept bude účtována částka 30,-Kč za celý recept,ať je na něm 1 nebo
několik léčiv,v průběhu roku 2011 byla platba poplatku za každé léčivo zvlášť
- pacient u bude nabídnuta standardní péče,která bude celá hrazená z nemocenského
pojištění,případ-né nadstandardy si bude platit již sám
-zavádí se až 18 nadstandardů(lepší a dražší kyčelní kloub,lepší a kvalitnější vyšetření,lepší
vakcíny, bezbolestný císařský řez ,jednolůžkový pokoj s vybavením a jiné),cenu si stanoví
organizace sama
-zvýšení poplatku v nemocnici ze 60,- na 100,-Kč denně,tento poplatek platí již od 1.12.2011
-možnost pacienta zvolit si jinou zdravotní pojišťovnu
Zákon o zdravotních službách.
-stanoví se nově dojezd rychlé zdravotní služby z původních 15 na 20 minut a to v závislosti na
vzdálenosti a přírodních podmínkách
-pokud bude při zásahu ohrožen život záahranářů,lze zásah odvolat
-záchranáři mají volný vstup do všech objektů a v případě potřeby mohou žádat o věcnou či
osobní pomoc
-pacient,pokud je v ohrožení života,nesmí být záchranáři odmítnut
-pacient má právo být obeznámen o svém zdravotním stavu,způsobu léčení a o prostředcích, zákrocích,které na jeho léčbu byly vynaloženy
-pacient má právo nahlížet do své zdravotní dokumentace
-pacient má právo při nařízeném výkonu ,který má podstoupit (amputace,aj.),se informovat o
správnosti opatření a toto řešit s jiným lékařem,platbu má hradit jeho zdravotní pojišťovna
-pacient má právo si stanovit svého obvodního lékaře,který je povinen se o něj starat,i v případě
smrti ohledávat zemřelého
-pacient má právo stěžovat si na lékařskou péči a má právo být obeznámen o výsledku šetření
-pacient má právo znát cenu nadstandardu,kterou musí zaplatit
-dívkám od 13-do 14 let stáří ja zajištěno bezplatné očkování proti rakovině děložního čípku,u
starších osob si prostředky hradí žadatel sám
3.Sociální reforma
- postižení s průkazem ZTP a ZTP/P budou i nadále pobírat slevu na dopravu,ale tato sleva
bude platit
maximálně do konce roku 2015.
-veškeré výhody sociálních dávek byly zúženy pouze na:
-držitelé průkazů mají právo žádat nově úřady práce, místo dřívějších sociálních,o příplatek na
mobilitu
a na kompenzační pomůcky
-příspěvek na péči bude i nadále poskytován potřebným a né poskytovateli péče a byl stanoven
na 4.skupiny,místo původních 3.
I-postižený s průkazem ZP- podpora 800,II.-„-„ZTP4000,III.
–„ZTP/P mobilní 8.000,IV.
–„ZTP/P imobilní 12.000,4.Zvýšení DPH
-změny DPH-z 10-na 14% v roce 2012 a ze 14-na 17,5% v roce 2013
-dražení se týká potravin,veřejné dopravy,léků ,vody,tepla,knih a časopisů,dětských
plen,služeb,
5.Škrty ve stavebním spoření
Stát poskytne pouze 10% z původních 15%,ze nastřádané částky,maximálně však jen do 2.000,Kč
Spořené prostředky lze použít jen na stavení a rekonstrukční účely
6.Sociální škrty
-Nemocenská trvale po celou dobu nemoci bude tvořit 60% vyměřovaného denního
základu(toto dříve platilo jen do 30.dne,pak se zvyšovalo na 66% do 2.měsíců a 72% nad
3měsíce)
Stát bude proplácet nemocenskou až po 22 dni neschopnosti poplatníka, dobu do 21 dnů platí
zaměstnavatel
Sazba pojistného na sociální zabezpečení bude stále na výši 25%,nedojde na slibované snížení
na 24,1%
Osoba výdělečně činná si může hladinu odváděných prostředků na sociální zabezpečení řídit
sama,jako minimální však zůstává hodnota plateb roku 2011
-Zavedení snížené dávky rodičovského příspěvku,výši stanoví příslušné sociální úřady
-Porodné-bude vypláceno jen za první dítě a jen pro rodiny nedosahující 2,4% životního minima
-Lidé,kteří odešli ze zaměstnání po domluvě se zaměstnavatelem,či na svoji žádost,budou mít
nárok pouze na nižší sazbu platby podpory z nezaměstnanosti,která bude stanovena výpočtem
45% denního vyměřeného platu.
Podpora z nezaměstnanosti,bude vyplacena až po uplynutí platby odstupného.Platbu budou
provádět přes sociální kartu pošty,které budou kontrolovat i stav,aby se zamezilo práci na
černo.
Ostatní
Z dalších zdražení stoupnou nájmy,v některých destinacích až o 30%,jakož i poplatky za
elektřinu,topení a za vodné a stočné.,za cigarety,dálniční známky ,či za obyčejné obědy dětí ve
školách.
Takže se máme na co těšit.
8..Minimální mzda.
Na rok 2012 byla stanovená denní minimální mzda ve výši 8.000,-Kč hrubého,čili 48,10 Kč na 1
hodinu vykonané práce.
9..Minimální životní náklady.
Minimální životní náklady od 1.ledna 2012 platí takto u jednotlivce-3.410,-Kč,pro dospělou osobu
v domácnosti-3.140,-Kč,za další osobu v domácnosti-2.830,-Kč.Za nezaopatřené děti- do 6 let1.740,-Kč,do 15 let-2.140 ,-Kč a nad 15 let-2.450,-Kč.
10.Jediným pozitivem je ,že už pro rok 2012 končí tzv.Kalouskova povodňová daň,která se
platila v průběhu roku 2011,ve výši 100,-Kč měsíčně od každého občana finančně činného
v rámci ČR.Měla posloužit na částečnou výpomoc při odstraňování přírodních pohrom a
povodní.
Výsledky ze sčítání lidu z roku 2011.
1.počet obyvatel-10.562 214 osob
(2001-10.230.060 )
Na zvýšení měl velký podíl počet zde bydlících cizinců- 320.000 osob
2.Věk-do 14 let-1,53 mil (1,65 mil.)
-15-64 let- 7,36 mil. (7,16 mil.)
nad 65 let -1,67 mil . ( 1,41 mil.)
Nejméně dětí do 14 let je v Praze-12,7%,nejvíce ve Středočeském kraji-15,6%.Nejvíce lidí nad 65
let je v královédvorském kraji-16,8% a nejméně v Ústeckém -14,5%.
3.Rodinný stav
Z 5,19 mil.mužů je 2.33 mil.svobodných,2,22 mil.ženatých a O,485 mil.rozvedených ,jakož 0,127
mil.ovdovělých.Největší nárůst dělají rozvedení muži.
Z 5,37 mil.žen je 1,9 mil.svobodných,2,22 mil.vdaných a 0,613 rozvedených ,jakož 0,637
mil.vdov.Největší nárůst je u rozvedených žen.nejvíce rozvedených mužů je
v Karlovarském,Ústeckém a Libereckém kraji.U žen v Karlovarském,Ústeckém kraji a
v Praze.nejméně mužů i žen je na Vysočině a ve Zlínském kraji.
4. Vzdělání.
a)základní a nedokončené základní- 1,57 mil,což je o 400.000 osob méně než v 2001
b)středoškolské vzdělání a učni-2,96 mil. ( 2001-3,26 mil.)
c)ukončené zdělání s maturitou- 2,79 mil osob (2001-2,43 mil)
d) vysokoškolské – 1,12 mil.osob- o 350.000 více jak v roce 2001
e)bez vzdělání- 50.000 osob,hlavně cizinců, což je asi o 10.000 lidí více jak v 2001
Nejvíce osob s vysokoškolským vzděláním je v Praze-22,5% obyvatel,jsou zde větší pracovní
možnosti.Na dalším místě vévodí město Brno-14,8%. Nejméně je v Karlovarském a Ústeckém
kraji-7,2% a 7,8%.
5.Ekonomická aktivita.
Ekonomická aktivita poklesla z 5,25 mil.osob v roce 2001 na 5,17 mil.v roce 2011.Většina lidí
tedy zestárla do důchodového věku.Počet nezaměstnaných vzrost z 487.000 osob roku 2001 na
507.000
Lidí v roce 2011
6.Národnost.
Hlavní národností jsou Češi- 6,73 mil. v roce 2011 (9,25 mil. v roce 2001),Moravané- 0,522 mil.(
2001-0,380 mil.) Slováci-0,149 mil. (2001- 0.193 mil.),Poláci-39.000,Němci-19.000,Slezané-12.000 a
Romové-5.000 osob.Podle neoficiálních statistik však v Čechách existuje 150.000-300.000 Romů.
7.Víra a náboženství.
Většina respondentů se k otázce nevyjádřila.Nejvíce je římských katolíků-1,8 mil.,Církve
českobratrské husitské-40.000 a Českobratrské evangelické-45.000 osob.Vše hodnoceno v roce
2001.
Nejvíce věřících je na Moravě ve Zlínském a Jihomoravském kraji,nejméně v Ústeckém-43,8%,
Libereckém-42,3% a Středočeském-39,7% věřících.
8.Menšiny.
Nejvíce je Ukrajinců-118.000,Vietnamců-53.000 a Rusů-36.000 osob.
9.UbytováníV ČR bylo roku 2011 2,15 mil.domů,z kterých je 1,77 mil,obydlených. 2001-1,97 mil. vůči 1,64% )
Z tohoto o množství je 1,53 mil.obytných rodinných domů v soukromém vlastnictví.Ve statním či
obecním vlastnictví je 180.000 domů.Velmi ubylo nezpůsobilých domů k bydlení ,z původních
38.000
V roce 2001 na 21.000 domů v roce 2011.Nejvíce je jich olomouckém,Zlínském a
Moravskoslezském kraji.
To vše také napovídá o kvalitě životní úrovně,kdy nejlepší je v Čechách(Praha,Středočeský,Karlovarský) a nejhorší na Moravě a ve Slezsku(Zlínský,Moravskoslezský a
Olomoucký).
Obecní soutěž o nejlepší píseň,rýmovačku a báseň.
V průběhu roku 2011-v období od 1.května do 30.listopadu 2011-byla v rámci obce Bělé pod
Pradědem vyhlášena soutěž o nejlepší báseň,rýmovačku,či píseň,která by nejlépe vystihla krásy
naší osady.Text následovně bude zhudebněn a poslouží jako předloha obecní hymně.Soutěže
se zúčastnilo celkem 27 příspěvků,které byly rozděleny do 4 skupin.
1.mládež od 9-12 let-Vítěz-Matouš Ťulpík,před Marii Kolompárovou a Terezou Netopilovou.
2.mládež od 12-15 let-Jakub Knoz,před Adélou Otáhalovou,Michaelou Poláškovou a Terezou
Kratochvílovou
3.dospělí-Šalena Miroslav,před Hankou Zápecovou.
4.píseň-Hanka Zápecová.
Jednotliví vítězové byli odměněni komisí kultury a sportu při Obecním zastupitelství obce bělé
Pradědem.
Pokračování farní kroniky farnosti Dolní Domašov a Adolfovice
11 farář-Antonius Schweidler.
Dne 21.ledna 1927.rozhodla Jeho Eminence a Kardinál –Dr.Adolf Bertram,že novým
administrátorem v obcích Adolfovice a Dolní Domašov,se stane farář a neopresbyter Antonius
Schweidler,původem z Dolní Lipové.,nyní sloužící v Kobylé u Vidnavy.Narodil se 17.července
1890 v Dolní Lipové v domě č.327 a pocházel ze 8 sourozenců.Jeho otec byl vyučeným
tkalcem,ale pracoval jako lázeňský za-hradník,jeho matka byla sestrou,dne 1.května
1926,zemřelého jesenického preláta a arcikněze Josefa
Neugebauera,nositele mnoha církevních vyznamenání a poct..Vychodil obecnou školu v Lipové
Lázních,odkud přešel na teologické gymnasium do Vidnavy.Dne 8.července 1917 byl ve zdejším
farním kostele vysvěcen kardinálem Dr.Adolfem Bertramem,na kněze.Jeho primice se
uskutečnila dne 15.července 1917 v dolnolipovském kostele za přítomnosti rodiny a církevních
hodnostářů. Sloužil v letech 1917-18 jako kaplan v Dolním Domašově.Později odešel do
Javorníku,navrátil se opět do Dolního Domašova a byl převelen do Bílé Vody-Vsi,Žárů u Města
Albrechtic, zase zpět do Dolního Domašova,do Mikulovic,dále do Bernartic u Javorníku a v roce
1925 se stal farářem v Kobylé.Na osobní přání Jeho Eminence a Kardinála Dr.Bertrama byl dne
1.března 1927,bez velkých noblesností,poslán jako neopresbyter do Dolního Domašova.Nikdo o
jeho příchodu nevěděl,takže kostel,fara,jakož i celá farnost byla v době půstu a nebyla
vyzdobena.Při bohoslužbě měl nový farář kázání na téma-„Kněz jako žák,následovník a
ochránce všech ukřižovaných“Bohoslužby se zúčastnil i farář Rudolf Hoffmann
z Písečné,novokněz Karel Seichter z Dolní Lipové,zdejší farář a důchodce Josef Siwek
z Adolfovic ,jakožto i jesenický administrátor Adolf Schreiber a berní rada Franz Klenivy.
Nově jmenovaný farář Antonius Schweidler zakoupil do zdejšího kostela 2 bílé praporce za
1.400,-Kč,2 poutní praporce se zlatým orámováním za 600,-Kč za kus,nechal opravit těžce
poškozený stříbrný kalich za 700,-Kč a koupit nový oltářní koberec za 450,-Kč.Těžce
poškozené sochy vedlejších oltářů(Srdce Ježíše Krista a sv.Panny Marie) nechal vidnavským
malířem Bauchem opravit,stejně jako 2 světců a 4 evangelistů,k tomu ještě domalovat i část
hlavního oltáře za cenu 1.400,-Kč.K tomu bylo třeba připočíst i drobné stavební úpravy
v hodnotě až 1000,-Kč.Na hlavní oltář byly poskytnuty ozdobné dečky a koberečky ,které
zaplatila Kongregace svatých sester,jakož i zdejší farnice Anna Nitsche,Domašov č.356.Dále
bylo nutné opravit vstup na hřbitov a kapli Ježíše Krista na hoře Olivetské,jakož i rozpadlou
hřbitovní zeď za hodnotu 100,-Kč.Dále bylo třeba obnovit zašlé nátěry na kostele a faře.Farní
kancelář a pokladna byly z důvodu možnosti krádeže přemístěny do 1 patra na faře do
místnosti,kterou využíval doposud církevní sportovní spolek.Tato místnost byla jen vynímečně
využívána.Na osobní náklady faráře byla opravena a znovu natřena polorozpadlá okna.Do
místnosti byla instalována kamna.Do farní kuchyně byly instalovány nové dveře a okna,nová
kamna a nový kuchyňský nábytek.
Na farní zahradě byly odstraněny staré nemocné stromy a vysazeny 2 mladé třešně.Na
hospodářské budovy byly instalovány nové vrata,opraveny polorozpadlé rýmy.V chlévě byl
instalován prasečí chlívek.Na zlepšení a zjednošunení zemědělských prací byly zakoupeny nové
stroje.
Aby bylo zamezeno stálým krádežím palivového,ale i stavebního dřeva, z farního lesa,byl
jmenován strážný,který na stav pravidelně dohlížel.Poslední zloděj zcizil z farního lesa celkem 16
ks klád o síle 10 až 27cm.kterých bylo použito na stavební materiál. Ve zloději byl zjištěn občan
z Dolního Domašva,který za lup byl potrestán a byl jej nucen zaplatit.
Sklizeň.
Sklizeň v roce 1927 byla velmi dobrá,bylo dostatek píce a brambor.
Během roku se strhly 2 průtrže mračen,které způsobily velkých škod.Od 5-6.května 1927 byla
prudká bouře,která způsobila v katastru obce velkých škod.Druhá se přehnala nad obcí o
Svatodušních svátcích,kdy odpoledne byla taková tma,že bylo třeba zapalovat louče.Okolní pole
bičoval déšť a kroupy.Obdobné škody byly hlášeny i z mnoha míst Moravy a Slezska.
Na konci roku 1927 bylo hlášeno i několik ničivých požárů- 2 v Horním Domašově a 1
v Adolfovicích,kdy 8.října 1927- zcela vyhořela stodola mlynáře Gottwalda,č.87.Současně shořel
i objekt jeho souseda-Josefa Frankeho.Příčinou bylo podpálení a vyřizování si účtů.O několik
dní později,dne 26.října 1927, vyhořela budova pily sedláka Plischkeho až do základů.Velmi se
osvědčila motorová stříkačka hasičů z Dolního Domašva,která ochránila okolní majetek.
Rok 1928.
Opravy na kostele.
Po dlouhých rozmluvách bylo přistoupeno k novému pozlacení monstrance ve zdejším kostele,
za cenu 800,-Kč.K opravám byl přizván malíř a restaurátor Bauch z Vidnavy,který taktéž umyl a
očistil všechny kostelní oltáře.Dále byla opravena Kaple Ježíše Krista na hoře Olivetské a
jednotlivé sochy přemalovány –(socha Krista,apoštola a anděla s kalichem),za hodnotu 850,Kč.Dále byly opraveny a znovu natřeny všechna kostelní okna na jižní straně,malířem
Willmanem z Jeseníku,za cenu 100,-Kč za kus.Veškerý vnitřní interiér kostela-svícny,lampy a
kříže byly očištěny a nakonzervovány klempířem Seidlem z Dolního Domašva.Na obecním
hřbitově bylo kameníkem Peltzem-z Velkých Kunětic opraveno a pozlaceno písmo náhrobků
kaplana Eduarda Neugebauera a faráře Kluse.
Do stávajících plánů kostela bylo zaneseno vyměření nového hřbitova za kostelem.Místní fara a
nedaleké hospodářství bylo vybíleno,byla dodána nová kamna a instalováno 130m nového
dřevěného plotu.Většinu těchto poplatků zaplatil farář z vlastních prostředků.V kostele zajistila
varhanářská firma br.Riegrové a Kloss z Krnova,nátěr varhan za cenu 120,-Kč.
Smrt faráře Boeseho.
Dne 28.února 1928 zemřel bývalý dolnodomašovský farář Frans Boese v Priessnitzově sanatoriu
v Jeseníku-Graefenbergu, na cukrovku.Pohřeb se konal ne jesenickém hřbitově až 8.dubna a
pocho-vávání se zúčastnilo kolem 120 farníků z naších obcí.
Zvýšení ročního poplatku.
Na základě doporučení arcibiskupské konsistoře byl zvýšen roční poplatek dirigentu zdejšího
kostelního sboru a zároveň řediteli školyHubertu Schreiberovi,z původních 400,-Kč na 600,Kč.Prostředky byly poskytnuty z farního fondu.
Poutě.
Minulého roku byla konána slavnostní pouť na Vřesovou studánku,kdy ve zdejší kapli byl
vysvěcen zvon,který posvětil loučenský farář a rada Josef Rypar,kterému vypomáhal i
dolnodomašovský farář.Na pouti bylo přes 800 poutníků. V tomto roce byla naplánována pouť
na trase-Vietseifen( Rudohoří)-Točník-Vřesová studánka.Na Točníku byla kdysi taky instalována
Křížová cesta,kterou zrealizovala a financovala obec Horní Domašov.Obrazy jednotlivých
zastavení byly namalovány neznámým jesenickým malířem a představovaly Poslední pouť
Spasitele Ježíše Krista.Při letošní pouti bylo přislíbeno znovuobnovení této cesty.Dne 11.září
1928 navštívil poutní kapli na Vřesové studánce Velmistr řádu Německých rytířů Dr.Norbert
Klein.I za velmi špatného a sychravého počasí navštívilo adoraci přes 500 poutníků z obou
naších obcí..Pouť vedl dolnodomašovský farář Antonius Schweidler,který všem věnoval
konečné rozhřešení.Na zpáteční cestě se většina poutníků zastavila ve Filipovicích,v hostinci
Exner.
Aby každá pouť nebyla tak jednotvárná,bylo jindy na zpáteční cestě pokračováno po stezce přes
Keprník a na Šerák,kde byla svěcena další svatá mše v kapličce,kterou nechal zdejší hospodský
Josef Nitsche,při příležitosti narození svého syna,postavit. Cesta pokračovala dále přes Mlýnky
do Adolfovic.
Úroda..
Tohoto roku byla dostatečná úroda píce,brambor a obilí.
Pouť do kaple Maria Hilf u Zlatých Hor.
Dne 13.října 1928 se uskutečnila slavnostní pouť dolnodomašovských a adolfovických farníků
na poutní místo u kaple Maria Hilfe.Celkem se pochodu zúčastnilo přes 100 poutníků,někteří šli
pěšky,někteří ,hlavně staří a nemocní,jeli auty.
Slavnostní vysvěcení motorové hasičské stříkačky v Adolfovicích.
Dne 8.října 1928 došlo na dvoře tehdejšího starosty a mlynáře Wilhelma Schnuercha,Adofovice
č.38,
ke slavnostnímu vysvěcení motorové hasičské stříkačky.
Ničivý požár.
Dne 28.října 1928,vyhořela až do základu stodola sedláka Adolfa Gottwalda,Dolní Domašov
č.257.Zásluhou motorových stříkaček, i přes silný vítr,nedošlo k dalším škodám.
Vysvěcení pomníku padlým z I.světové války,v Adolfovicích.
O svátku Všech svatých roku 1928 došlo na starém adolfovickém hřbitově k slavnostnímu
odhalení a vysvěcení pomníku padlým občanům z I.světové války v Adolfovicích.Hlavní řeč
přednesl zdejší farář Antonius Schweidler.
Úmrtí nejstaršího občana v Adolfovicích.
Dne 23.prosince 1928 zemřel nejstarší občan Adolfovic Johann Neugebauer ve věku 97 let.
Rok 1929.
Vydávání kostelních novin.
Od ledna roku 1929 došlo k vydávání kostelních novin-Pfarramtblatt-kostelní noviny) za cenu
12,-Kč ročně a v edici po 250ks.Tisk zajišťovala tiskárna Ambrož Opitz,Varnsdorf v Čechách.
Chladná a mrazivá zima.
Od konce listopadu 1928 do konce dubna 1929 postihla zdejší oblast chladná a mrazivá
zima.Teploty se pohybovaly kolem mínus 25-35 stupňů Celsia.Většina lidí si takovou zimu
nepamatuje.V kostele zamrzla dokonce i svěcená voda.Mešní víno byl tak studené,ře se nedalo
vůbec pít..Skrze nízké teploty nejezdila žádná pošta.
Smrt kostelníka Gottwalda.
Dne 2.února 1929 zemřel kostelní správce a kostelník Wilhelm Gottwald z Dolního
Domašova,který tuto službu vykonával po dobu 27 let.Novým se stal rolník Robert
Kreuzer,taktéž odtud.Současně byl instalován nový kostelní zvonec,který zhotovil klempíř Leo
Seidel z Dolního Domašova.
Velikonoční procesí bylo skrze špatné a deštivé počasí odloženo.
Poutě.
Dne 21.července 1929 se uskutečnila 4 obecní společná pouť na Vřesovou studánku.Pochodu se
účastnilo přes 300 poutníku,které doprovázela hudební kapela.Zpáteční cesta vedla přes
Keprník, Šerák,Šumný,Bezový vrch,až na Farský kopec.Dalekou pouť znepříjemňoval občasný
déšť.
Slavnostní mše k výročí postavení kostela.
Dne 18.srpna 1829 se uskutečnila slavnostní Bohoslužba k 200.stému výročí dostavby zdejšího
kostela.Slavnostní mši vedl jesenický katecheta Franz Groeger,společně se zdejším farářem
Antoniem Schweidlerem a důchodcem –farářem Siwkem.Oslavnou řeč přednesl katecheta
Groeger.Vyvrcholením oslav byla odpolední primice dolnolipovského faráře Polzera ve zdejším
kostele.
Mše svatá na Šeráku..
Dne 25.srpna 1929,při příležitosti otevření nové turistické chaty sv. Jiří,byla na západní straně
od chaty konána mše svatá na volném prostranství.Autorem zdejšího oltáře byl dolnolipovský
stolař Nitsche,u kterého se v ranních hodinách konala slavnostní mše,kterou celebroval
kapitulní prelát Dr.Josef Negwar z Vratislavy.Součástí slavnosti bylo i vysvěcení nové
chaty.Akce byla zakončena slavnostním obědem.
Loupež v dolnodomašovském kostele.
Dne 27.srpna 1929 se neznámý pachatel vloupal do zdejšího kostela,kde vypáčil misijní
pokladnu a ukradl její obsah..Při policejním vyšetřování bylo zjištěno,že pachatelem byl
Friedrich Wolf,syn nožíře Wolfa z Jeseníku.
Opravy na kostele.
Na kapli Ježíše Krista na hoře Olivetské byla opravena stará šindelová střecha a nahrazena
eternitovou taškou.Pokrývačskou práci provedl pokrývač Reimer z Bukovic,Současně byla
opravena železná vstupní mříž do kaple,kterou zhotovil kovář Karel Pelz z Dolního Domašova.
Tohoto roku byla zcela zrekonstruována Neubertova,neboli Preissova kaple za celkovou částku
5.000,-Kč.Největší díl peněz daroval zástupce starosty Wilhelm Hackenberg.Starý a zcela
rozpadlý oltář zhotovil stolař Pompe z Horního Domašova.Obraz sv.Jana Nepomuckého,byl
poskytnut z dolnodomašovské fary.
Matrika.
V roce 1929 bylo oddáno celkem 27 manželství,narodilo se 62 dětí a zemřelo 32 občanů.
V dalším vydání budeme pokračovat ve vizitaci faráře Antonia Schweidlera,až do jeho smrti
v roce 1933.
Škola.
Stejně jako v roce 2010 pracovala v tomto obsazení-PaedDr.Irena Rudolfová-ředitelka školy,
Mgr.Kateřina Kadláčová-MD a Mgr.Vlasta Ťulpíková-jako zástupci školy.Jednotliví třídní učitelé
podle tříd-I-Mgr.Ludmila Dorňáková,II-Mgr.Veronika Petříková,III- Mgr.Eva Kučáková,IVMgr.Radka Palzerová (sloužící i jako výchovná poradkyně a metodik prevence),V-Miroslava
Pražáková,VI-Ing.Vojtěch Dorňák, VII-Kamil Doležal,VIII-Bc.Ondřej Zykmund,IX-Mgr. Barbora
Hejtmánková. Nezařazení učitelé-Mgr.Vilém Otruba-výtvarná výchova,Mgr.Anděla Volfovápracovní výchova,Tomáš Zápeca-hudební výchova,Jitka Kyselová,Šárka Lapčíková a Soňa
Vyroubalová-asistenti pedagogiky.
Součásti školy je i mateřská škola,jehož vedoucí je Ivana Kolbabová a učitelky-Veronika
Franková,Bg.Darina Holubcová a Dagmar Šťastná.
O dohled a o výuku dětí v době mimo zaměstnání-ve školní družině se starají Lenka Cacková a
Marie Grešáková.
O stravování žáků ve škole se starají-vedoucí Lenka Hůfová,kuchaři- Olga Čopjanová a Monika
Navrátilová,o stravování dětí mateřské školy se stará Růžena Dolinská.
O zabezpečení školy a jejího zázemí se stará školník-Vít Všetečka,jakož i uklizečky Pavlína
Kolompárová a Jitka Kučáková,či Alena Závacká.
Při výuce a na realizaci zájmové činnosti v kroužcích vypomáhá Karolina Stašáková a Agáta
Švecová.
Během školního roku 2010/2011 bylo vyučováno celkem
Zdejší základní škola byla zapojena v roce 2011 do projektu spolupráce škol 6 zemí“ Comenius“
a to v ČR,Polsku,Litvě,Chorvatsku,Itálii a Turecku.Hlavním úkolem bylo „zjistit zvyky
jednotlivých zemí a vše ,co je s výukou spojeno“Základním komunikačním jazykem je
angličtina.ZŠ Bělá pod Pradědem získala na 2 roky podporu z fondů EU.Během těchto let se
nejen žáci,ale i pedagogický sbor,bude zapojovat do akcí k získávání zkušeností a ve vzájemné
spolupráci.První výjezd se uskutečnil ve dnech 25.9--1.10.2011,kdy zástupci zdejší školy-3
učitelé a 3 žákyně navštívili italské městečko La Spezia..Tohoto setkání se účastnili i zástupci
škol výše jmenovaných států.Na programu bylo začlenění žáků do běžného vyučovacího
programu a rozvíjení vzájemných aktivit..Dospělí účastníci zatím spolupracovali na ujasňování
pravidel,časových rozvrhů,jakož i plánování veškerých aktivit.Součástí byla i návštěva moře a
nedalekého středověkého města s pevností.Další setkání se uskuteční v dubnu roku 2012
v Litvě.
Z aktivit školy je třeba vyzdvihnout vystupování dětského pěveckého sboru „Běláček “,pod
vedením vedoucí -p.učitelky Vlasty Ťulpíkové,který se účastnil na mnoha akcích školy,či
obecního úřadu.Positivně byl hodnocen i na předvánočním jarmarku,či při otvírání hasičské
zbrojnice.Sbor spolupracuje i s věhlasným ženským pěveckým sborem naší obce.
V rámci celoobecních aktivit škola vypsala soutěž pro děti a dospělé-o složení textu na novou
obecní hymnu.Akce se mohly účastnit osoby školou povinné,či jejich dospělí
souputníci.Výsledek konání bude vyhodnocen v průběhu roku 2012.Vítězný text bude
vkomponován do písně,která bude zrealizována zdejším pěveckým sborem.
Z dalších aktivit je třeba vzpomenout- kurz v paličkování,rozsvěcování dýní , předvánoční
jarmark, výstava vánočních betlémů, nocování s Andersenem a nocování v jesenické
hvězdárně.Nadále se rozvíjí i spolupráce s polskou školou v Tulowiczích.
Po celý rok žáci střádali druhotné suroviny,aby získané peníze mohli poslat na činnost školy
v africkém Kirikou.
Velmi plodná byla i spolupráce s kulturní komisí OÚ v Bělé pod Pradědem a místní
knihovnou.Pro zájemce ze zdejší školy byl zrealizován hasičský kroužek,vedený p.učitelkou
Evou Kučákovou a členkou SDH Vlaďkou Hnilicovou,za materiální podpory Kamila Veselého.Již
první ročník přitáhl celkem 27 zájemců .
Průmysl a zemědělství v obci
Rok 2011 byl ve víru ekonomicko-finančních změn.V rámci Evropské unie,kam i ČR patří,
docházelo k problémům a těžkému zadlužování některých států natolik,že hrozil až jejích
bankrot.Příkladem je Řecko,ke kterému se přibližovalo rychlým tempem i Španělsko ,či Itálie.
Razantními kroky posledně jmenovaných států se situace trochu uklidnila.Jiné státy jako
Slovensko,či Maďarsko, se dostáválo do hlubokého zadlužení.Situace ČR nebyla tak kritická a
jednotlivé kroky nynější pravicové vlády by měly této recesi zabránit. Krize Řecka,i po dvou
finančních zpruhách ve výši několika miliard Euro,je nadále kritická.Vedení Evropské Unie
rozhoduje o nutných aktuálních finančně-ekonomických úpravách všech členů Unie,tak aby
k tomuto scénáři zadlužování, již v budoucnosti nedocházelo.Vzniklá situace hrozila až úplným
rozpadem Unie a její společné měny.
Po strance ekonomické došlo po několikaleté recesi k několikaprocentnímu nárůstu výroby u
nejvyspě-lejších západoevropských států .Pozice čs.ekonomiky nebyla tak výrazná,jak zněly
předpoklady většiny ekonomických expertů.Vývoz ČR je na 80% závislý na prodeji zboží do
Evropské unie a jakékoliv zdejší problémy se ihned zpětně projeví. Aby ekonomika státu mohla
bez problému pokračovat,je třeba si na chod někdy i půjčit.Nastávají tím složitosti,jak rychle
dluh splatit.V současné době je ČR dosti zadlužena,ale v globálu vůči jiným zemím je tato částka
zanedbatelná.ČR ke konci roku 2011 dlužila
cca 1,45 biliónu Kč,což dělá asi 250.000,-korun na každého občana,počítaje do stavu i kojence.A
dluh se stále zvyšuje.Proto je třeba se vzniklou situací něco dělat,tak aby nenastala situace
Řecka.
Během roku 2011 docházelo ke zeštíhlování míst státních zaměstnanců,jakož i upevňování pozic
ve firmách a podnicích.Tyto nastartovaly výkon,avšak za původního stavu zaměstnanců,na které
padly větší nároky,při stejných mzdách.Zaměstnanost se výrazněji nezvýšila.Částečnou
satisfakcí bylo otevření trhu práce ve státech Unie,kam část populace mohla odejít. Pro většinu
však nastalo období nezaměstna-nosti,která v průběhu roku vystoupila na 8,52% v celé
ČR.Posoudíme-li však jednotlivé oblasti s trhem práce,ze 77 okresů dnešní ČR,jich 46 přesáhlo
průměr.Mezi nejhorší stabilně patří okres Jeseník- 16,8%,Bruntál -16,5 a Most-15,6%.Nejméně
nezaměstnaných bylo v Praze-východ-3,3% a hlavním městě Praze-3,9% .Pokud se situace
v řešení ekonomicko-finančních otázek Evropské unie rychle uklidní,nebude již nárůst tak
kritický.
Situace v obci a nedalekém okolí se příliš nezlepšila,spíše stagnuje a zůstává na mrtvém
bodu.Mírný nárůst lze pozorovat u soukromého sektoru a ve zdejším zemědělství.Positivem je
stále větší zájem o tzv.agroturistiku ,což je využití zemědělské činnosti pro turistické účely.V
rámci zemědělských aktivit se
v obci uskutečnil v prvním týdnu měsíce září již 8.ročník Jesenických dožínek,které se opět stal
regionální výstavou zemědělských a řemeslných produktů, zdejšího příhraničního kraje.V rámci
jejích hodnocení bylo vybráno celkem 6 výrobků,mezi nimiž figuroval i játrový sýr ze SOŠ
potravinářské ,či „kozoovčí“ sýr ze zdejšího ZD Jeseník . Dožínky se opět staly mezníkem
v rozvoji v mezinárodních vztazích.
Činnost Spolku chovatelů drobných zvířat..
V roce 2011 měla ZO chovatelů drobných zvířat celkem 15 členů.Zdejší řady opustila p.Zdenka
Grafová,která zemřela po dlouhé a těžké nemoci.Členství ukončil člen Arnošt Sýkora.
Bohatá činnost byla korunována místní výstavou,konanou ve dne 24.-25.září 2011,nově na
parkovišti nedaleko zdejší obecné školy.Bylo vystaveno celkem 120 králíků,110 holubů,jakož i 57
kusů vodní a hrabavé drůbeže.O posuzování zvířat se postarali posuzovatelep.B.Hejl,H.Kotyza,S.Kacar a J.Kristek.
Celkem byly uděleny 3 vítězné poháry a 29 čestných cen.Po stránce zdravotní se o chod výstavy
staral MVDr. J.Knoz.Konání akce navštívila i zástupkyně Krajské vet.správy v Olomouci
p.Dr.D.Vobrová,která vyslovila s průběhem absolutní spokojenost.V rámci okresní organizace
ČSCH Jeseník byla vyhodnocena akce o nejlepšího chovatele okresu.Výsledky-králícip.T.Tar,holubi- J.Machala,vodní drůbež-J.Machala.
V průběhu celého roku se členové účastnili 15 výstav v rámci celé ČR a získali 57 cen a
11.vítězných pohárů.Za účinnou pomoc a podporu je třeba poděkovat všem sponzorům,ale
hlavně Obecnímu úřadu v Bělé pod Pradědem,bez jehož přičinění by se místní výstava nemohla
uskutečnit.Při příležitosti jeho významného životního jubilea byl o p.T.Tarovi zveřejněn fejeton
v časopise Chovatel.
V roce 2012 se uskuteční obecní výstava v období od 11-12.srpna v prostoru na parkovišti u
obecní školy.
Klub důchodců.
Stejně jako v minulých letech se v bývalé jídelně mateřské školy scházeli důchodci z naší
obce.V letošním roce oslavili už 9.výročí existence.Při pravidelných schůzkách byly hrány
společenské hry,nebo se konaly oslavy významných výročí .Při oslavě MDŽ, Dnu matek,či
Mikuláše klub navštívil starosta obce,či jeho zástupce a na zpestření programu zazpíval dětský
pěvecký sbor „Běláček“,pod vedením paní učitelky Ťulpíkové.Všem se oslava líbila.
Ženský pěvecký sbor.
Ženský pěvecký sbor byl v roce 2011 velmi aktivní a svou činnosti rozšiřoval věhlas obce Bělé
pod Pradědem v blízkém,ale i dalekém okolí.Ze svého bohatého repertoáru předváděl skladby na
vystoupeních v jeskyních Na Špičáku,při slavnosti otevření mostu přes Hluboký potok,pod
Červenohorským sedlem,při mezinárodním koncertu loveckých trubačů v kostele sv.Jana
Křtitele v Horním Domašově, v muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem,na Hubertské ,jakož i na
Půlnoční mši, či při vánočním koncertě. V letních měsících sbor reprezentoval obec v dalekém
Chorvatsku,v městečku Živogošče,kde vystupoval ve sborovém zpěvu .Sbor byl doprovázen
houslistou Tomášem Zápecou. Kromě náročného zpívání se mohly členky trochu zrekreovat a
načerpat tak nových sil do dalšího účinkování.Vrcholem jejich sezony bylo vystoupení na
8.jesenických dožínkách v areálu ovčína v Horním Domašově. V současné době spolupracuje
s dětským pěveckým sborem „Běláčkem“, skládajícím se z dětí zdejší základní školy,pod
vedením p.učitelky a členky ženského sboru Vlasty Ťulpíkové.
Sbor dobrovolných hasičů.
Rok 2011 byl pro SDH v Bělé pod Pradědem velmi úspěšný.Podařilo se konečně po dlouhých
snahách nekonečných řad předchůdců ,realizovat výstavbu nové hasičské zbrojnice.,která
umožní nejen potřebné garážovaní požárních vozidel na jednom místě,ale zajistit i optimální
zázemí pro zásahovou jednotku a pro členskou základnu SHD. Proto je třeba co nejsrdečněji
poděkovat nejen všem členům bývalého obecního zastupitelstva za navržení stavby,ale i
nového,za to,že pro důležitost jiných akcí,tuto finančně náročnou potřebu nesmetlo ze stolu a
zasadilo se o její realizaci. Nutné je vzpomenout i p.Kamila Veselého,který svými připomínkami
,radami a zlepšeními ,zajistil to nejlepší ve vybavení objektu. Stavbu po vypsaném výběrovém
řízení prováděla obecní stavební firma Stavpur sro. .Adolfo-vice.,která v období od jara do
podzimu roku 2011,akci uskutečnila..Náklady na objekt a okolí se vyšplhaly na 10,5 miliónu
korun a byly celé hrazeny z obecního rozpočtu.Byla podána i žádost o finanční výpomoc u HZS
v Olomouci a u jiných nadřízených organizací ,ale bez jakéhokoliv úspěchu.Dne 1.prosince 2011
byla nová hasičská zbrojnice uvedena do provozu.O průběhu otvírání zbrojnice je popsáno
v jiné kapitole.Ke konci roku byly dodatečně poskytnuty ještě prostředky ve výši 170.000,-Kč,za
které bude nakoupeno vnitřní zařízení a nábytek.
V průběhu roku bylo ve spolku celkem 55 členů,z toho 18 žen a 37 mužů. Do spolku přišlo 6
členů- a to Tomáš Bureš,Richard Goerlich,Jan Hnilica ml.,Miroslav Kocúr nejml.,Radek Kocúr a
Jakub Wolf.Z řad odešel dne 21.března 2011 Jindřich Basel.Vyloučen nebyl nikdo.O aktivní
ochranu majetku občanů a organizací se staralo celkem 12 členů ostré výjezdové
skupiny,kterou řídil velitel p.Veselý K.amil.
Z činnosti SDH je nutno vzpomenout některých akcí,jako byl opět veřejnosti hojně
navštěvovaný
maškarní ples,Den dětí a kácení májky,soutěž o Pohár starosty obce v požárním sportu,či
realizace okresního závodu všestrannosti mladých hasičů.V rámci hasičského sportu se
v tomto roce účastnily zápolení nejen jednotky mužů,aktivních žen,ale i mladých
chlapců.Všichni soutěžily nejen na domácím kolbišti, ale i u sousedů,či v dalekém Liptále,nebo
Vrahovicích u Prostějova.Opět se schyluje k navázání bývalé plodné spolupráce s útvary
z PLR.Na tomto místě je třeba pochválit členky-p.E.Kučákovou ,jakož i Vl.Hnilicovou,které za
pomoci p.K.Veselého se aktivně podílely při výcviku mladých hasičů.V průběhu roku bylo
organizováno celkem 20-27 dětí na výcviku,který probíhal v areálu zdejší základní školy. Dorost
se organizoval v soutěžích Plamen a Liga mladých hasičů.Jak již bylo výše popsáno,proběhl
dne 24.září 2011 celookresní závod v požárnické všestrannosti mladých hasičů v prostoru u
pensionu U Julka,kde mládežníci z celého Jesenicka soutěžili ve střelbě ze vzduchovky,v
topografii, zdravovědě, ručkování po laně,uzlování lan a v různých způsobech hašení
požáru..Zástupci zdejších benjamínků obsadili čestné 2.místo.Kromě těchto aktivit
reprezentovali obec i na jiných místech Jesenická,avšak se střídavými úspěchy.
V rámci spolku byla nestarší členka p.Marie Drozdová,která k SHD nastoupila v roce
1945,vyznamenána u příležitosti svého významného životního jubilea k titulu Zasloužilý
hasič,který ji byl dne 4.listopadu 2011 propůjčen na celostátním setkání v Přibyslavi.Za
dlouholetou a aktivní činnost byli vyznamenání dále -bývalý předseda SHD p.Hocz,p.Gárská
J.,Kocúrová M. a Novotný Fr..
Během roku 2011 zasahovala výjezdová jednotka u 3 případů-požáru chaty v Bělé.vznícení sazí
v komínu a při dopravní nehodě.
Sport..
Hlavním a nejvíce sledovaným sportem v obci samozřejmě byla kopaná.V jarní kole Okresního
přeboru okresu Jeseník,obsadilo družstvo fotbalistů Družstevníku Bělá čestné 3.místo,za
Mikulovicemi B a Jeseníkem B.Soutěže se účastnilo celkem 8 mužstev.Jednotlivé výsledky-BěláLipová Lázně-4/0,Bělá-Supíkovice B-4/1,Bělá-Mikulovice-B-3/1,Bělá-Jeseník B-4/0,Bělá –Zlaté
Hory B-2/5,Bělá-Javorník B-8/0,Bělá-Červená Voda-4/1,Bělá-Lipová Lázně-2/0 a Supíkovice BBělá-1/2. V jarním kole bylo zaznamenáno celkem 8 vítězství a 1 prohra s mužstvem Zlatých Hor
B.
Na podzim započalo podzimní kolo,které bylo již obsazeno 16 mužstvy.Fotbalové družstvo
obsadilo slušné 4.místo za fotbalisty Supíkovic,Zlatých Hor B a Jeseníkem B.Jednotlivé zápasy
skončily takto-Bělá-Stará Červená Voda-0/0,Bělá-Česká Ves B-5/0,Bělá –Javorník B-1/0,BěláLipová Lázně-1/3,Bělá-Skorošice-6/0,Bělá-Písečná B-2/2,Bělá-Jeseník B-3/0 kontumačně,BěláVelká Kraš-5/0,Bělá-Velké Kinetice-3/0,Zlaté Hory B-bělá-5/1,Bělá-Mikulovice B-8/0,BěláSupíkovice B-2/3,Bělá-Vápenná-9/1,Bělá-Černá Voda-2/0,Bělá-Bernartice-5/0 a Bělá-Stará
Červená Voda-5/0.
V podzimním kole bylo zaznamenáno celkem 16 zápasů s 12 výhrami,1 remízou a 3 prohrami,a
to s Lipovou Lázněmi,Zlatými Horami B a Supíkovicemi B.Nejaktivnějšími hráči byl v zimním
kole Jakub Burkuš se 16 vstřelenými brankami,před Lubomírem Plškem-7,Martinem Zemánkem7 a Janem Knozem s 5 góly.Nejztrestanějším hráčem byl Jaroslav Job s1 červenou a 2 žlutými
kartami,před Martinem Zemánkem-4 ,Tomášem Keltnerem se 4 a Janem Knozem se 3 žlutými
kartami.
Kopaná v obci Bělé pod Pradědem patří k nejsledovanějším sportům,podle statistiky navštívilo
podzimní kolo celkem 1.023 platících diváků.Ještě větší návštěvnost byla zaznamenaná ve Staré
Červené Vodě s 1090 hosty.
Z ostatních sportovních odvětví se během roku konaly turnaje ve stolním
tenise,tenise,nohejbalu,volej-balu cyklistice,šachu a v netradičním pokru.Na konci roku se
uskutečnil za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek i novoroční zápas senioru a juniorů
v kopané.Významného úspěchu dosáhl i motokrosový závodník Dušan Palzer,který ve
veteránském seriálu Cross Racing 2011 vynikající 3.místo.
Sportovní výsledky na domácím a světovém kolbišti.
Na jarním Mistrovství světa v ledním hokeji v Košicích a Bratislavě, obsadil český tým 3.místo za
družstvy Finska a Švédska.
Ve 125.grandslamovém turnaji ve Wimbledonu zvítězila česká tenistka Petra Kvitová z Fulneku u
Opavy v ženské dvojhře a tím se posunula na 7.místo nejlepších hráček světa .Získala tak první
větší vítězství své tenisové kariery
Ženský tenis zaznamenal další úspěch,v Moskvě vyhrálo družstvo čs.žen ve Fed Capu. 3/2 nad
Ruskem a tím získaly poprvé v existenci samostatné České republiky titul.Naposledy jej získala
ČSSR v roce 1988 v australském Melbourne.Soutěž Fed Cup je ve skutečnosti mistrovství světa
žen. Účastnice vítězství-Kvitová,Šafářová,Peschkeová a Hradecká.
Český fotbalový tým postoupil na Euro 2012 v Polsku a Ukrajině.Obsadil ve skupině E druhé
místo za Španělskem a v baráži o postup na Mistrovství Evropy 2x zvítězil nad Černou Horou.V
Červnu 2012 bude tým hrát v polské Vratislavy s mužstvy,Ruska,Polska a Řecka.
Ligové družstvo Lokomotivy Plzeň v kopané se probojovalo do evropské fotbalové soutěže Ligy
mistru, kde skončilo ve velmi těžké skupině s AC Milán,FC Barcelona a FC Borisov na velmi
pěkném 3. místě a postoupilo do jarního kola Ligy UEFA.Za svůj boj proti větrným mlýnům
získala odměnu ve výši mnoha milionu korun do rozpočtu.V jarním kole hraje s německým
mužstvem Schalke O4 v Kauserlautenu.
Rychlobruslařka M.Sáblíková obsadila ve Světovém pohárů v rychlobruslení 1.místo.
Počasí.
Počasí v roce 2011 bylo spíše průměrné.Zima byla mírná,s nadprůměrnou teplotou a
nedostatkem sněhu.Výjimkou byl měsíc únor,kdy několik dní teplota poklesla pod -20 stupňů
Celsia.Počátek jara byl spíše teplý,suchý a velmi větrný.V březnu doznívaly pozůstatky konce
zimy,občas pršelo,občas padal sníh,teploty se pohybovaly kolem + 5 stupňů Celsia.Duben byl
teplý,někdy až horký,s občasnými dešťovými přeháňkami.Příroda se rychle probudila a
rozpučela.Na kopcích rychle zmizel sníh a vše se připravovalo na krásnou vesnu.Na začátku
května došlo však ke krizi, prudce se ochladilo a napadl sníh.Dne 4.května v ranních hodinách
poklesly teploty hluboko pod bod mrazu(Bělá-7 stupňů Celsia) a vše co mohlo zmrzlo.Rozkvetlé
pupeny zčernaly a postupně opadly.Byl to důvod,proč tohoto roku nebyla žádná úroda ovoce.To
málo,co se někde urodilo,nestačilo uspokojit spotřebu.Po několika dnech chladu se oteplilo a
občas zapršelo.Dne 12.května se objevila první tohoroční bouřka z průtrží mračen.Na konci
měsíce už teploty vystoupily nad +25 stupňů Celsia.Tento ráz počasí trval i po celý červen.Na
Den dětí bylo horko a teplota se pohybovala kolem +30 stupňů.Naproti tomu celý červenec bylo
zima a propršelo.
V tomto měsíci průměrná teplota činila -15,2 stupně a srážky 145 mm.Následující měsíc srpen
bylo naopak teplo,někdy až horko a poměrně sucho.Horký ráz počasí trval do začátku měsíce
září,kdy se opět ochladilo a bylo velmi deštivo.Na horách dokonce padal i sníh,který však rychle
tál.V ranních hodinách se objevoval na různých místech i první šedivec.Na konci měsíce se opět
oteplilo a propuklo pravé Babí léto,které trvalo do začátku měsíce října.Tohoto roku byla
nadúroda brambor,takže nedostatek ovoce byl nahrazen alespoň brambory.Konec října ve
zdejších hvozdech předpovídal blížící se zimu,ale ta letos nějak nechvátala.Sice se
ochladilo,občas zapršelo a na horách padal i sníh.Ten však záhy mizel.Měsíc listopad,typický se
spoustami sněhu a teplotami pod bod mrazu,letošního roku nepřišel.Naopak se vytvořil ráz
inverzního počasí,kdy v údolích ležela mlha a bylo sychravo,kdežto na kopcích teploty
vystupovaly nad+ 5 stupňů Celsia a bylo velmi slunečno.Proto byl listopad nejteplejším
měsícem v daném období za posledních 200 let.Tento ráz vydržel až do počátku prosince.Tehdy
se ochladilo a začal padat sníh.Na horách se vytvořila dostatečná vrstva sněhu,v údolí se rychle
ztratil.Celkově bylo poměrně teplo,jen několik dní klesla teplota mírně pod bod mrazu.Naší obec
potrápil i silný vítr,který ve vrcholových partiích u turistické chaty sv.Jiřího na Šeráku dosahoval
síly orkánu,tj.148km/hod.Konec roku s vánocemi a Silvestrem byl poznamenán dešťovými
přeháňkami,v kombinaci se sněhem a tvorbou ledovky.Teploty se pohybovaly přes den kolem +5
stupňů Celsia.
Obecní matrika.
V roce 2011 bylo v obci Bělé pod Pradědem celkem 1839 stále žijících občanů. V průběhu roku
zemřelo celkem 20 lidí, z toho 11 žen a 9 mužů.Jednalo se o tyto-Alenu Zbrankovou,D 228,Janu
Bělíčkovou-D386,Jaroslavu Nejezchlebovou-D275,Jarmilu Hnátkovou-D 223,Jiřinu BoehmovouD406, Boženu Vlasákovou-A204,Zdenku Graefovou-A11,Marii Lukáčovou-A 2,Libuší
Krystýnovou-D367, Ludmilu Michalíčkovou-D227,Margitu Strakovou-D 149,Josefa Leška-D
420,Vlastimila Pospíšila-D409,Jindřicha Basla-A 1,Arnošta Kořenka-D 226,Viléma NeugebaueraD308,Jana Drahoše-A 192,Petra Berana-D389,Petra Muellera-D 205 a Jiřího Hofmana-A 219.
Během roku se v obci narodilo celkem 10 dětí,z toho 4 děvčata a 6 chlapců.Jednalo se o Matyáše
Otáhala,Tima Neugebauera,Petra Staufčíka,Kristýnu Staufčíkovou,Natálií Šimkovou,Anetu
Krčálovou, Barboru Jedinákovou,Václava Oprchala,Jana Žilinčára a Jakuba Bajzu.
Nejstarší občankou byla Anna Kociánová-D 400 s 93 roky a nejstarším občanem Oldřich KošútA 291 s 91 roky.
Nezaměstnanost.
Již po několik let se Jesenicko stále potýká z největší nezaměstnanosti v rámci celé ČR.Podle
statisti-ckých tabulek dosáhlo za rok 2011 míry ve výši 16,8% :V závěsu za nim byl Bruntál
s 16,5%,Most s 15,6%,Hodonín s 14,5% a Znojmo s 14,10.Nejméně samozřejmě bylo v Praze a
blízkém okolí.V rámci Olomouckého kraje mělo Jesenicko průměr na výši 16,8%,Šumperk -
11,5%,Olomouc 9,7%,Prostějov- 9,7% a Přerov-11,3%.Na Jesenicku tedy náleží na 1 volné
pracovní místo celkem 48,7 zájemce o práci.
Rozpoložení nezaměstnanosti bylo samozřejmě zase různé,nejvíce nezaměstnaných se
nacházelo v příhraniční oblasti Javornicka,Vidnavska a Zlatohorska,kde byl přibližně každý 3
práceschopný bez práce.Nejlepší situaci zaznamenal samozřejmě Jeseník a jeho nejbližší okolí.
Míra se pohybovala kolem 10%,kdežto na Javornicku byla až 16%.V samostatné obci Bělé pod
Pradědem se pohybovala kolem 12--14%.
Co přinesl rok 2011.
Jak již bylo výše uvedeno,rok 2011 byl velmi bohatý na domácí ,ale i zahraniční události,které se
hluboko zaryly do lidského podvědomí.Pro si připomeňme ty nejdůležitější1.Smrt největšího teroristy světa-Usama bin Ladina.
Téměř 10 let trvalo americkým špionážním službám,než se jim podařilo vypátrat
úkryt nejhledanějšího teroristy světa Usamy bin Ladina v pakistánském městě Abbottabad,kde
byl zastřelen.
Usama bin Ladin pocházel z bohaté rodiny šejků z Arabských Emirátů a během let se stal
velitelem teroristické organizace Al-Kajda,která byla zapletena do největších a nejkrvavějších
akcí po celém světě.Vrcholem byl útok z 11.září 2001 na New York a na Washington.,kdy přišlo o
život přes 3000 nevinných osob.
2.Trojí japonská katastrofa.
Po ničivém zemětřesení na západní Tichomořské desce o síle 9 stupňů,které postihlo
severo-východní pobřeží Japonska a následné vlně tsunami,která srovnala se zemí řadu
pobřežních obcí.celkem zahynulo,nebo bylo pohřešováno přes 20.000 osob a celkové škody se
vyšplhaly na 218 miliard dolarů.Přívalová vlna tsunami způsobila nejtěžší jadernou katastrofu
po ruském Černobylu.Zdejší jaderná elektrárna byla natolik poškozena,že z chladicího systému
začala unikat radiace,která zamořila široké okolí.Nejvíce byly postiženy zemědělské
produkty,které se okamžitě staly nepoživatelné.Po dlouhodobém úsilí se podařilo japonským
vědcům a technikům nehodu odstranit,ale následky zamoření budou oblast ještě dlouhá
desetiletí zatěžovat.
3.Velké ohrožení planety Země asteroidem.
Dne 8.listopadu 2011 proletěl kolem planety Země ve vzdálenosti 256 000 km
velký asteroid,který dosahoval velikosti až 400m.Asteroid měl označení 2005YU55.Poprvé byl
zaznamenán při průletu kolem Země v roce 1976.Další se uskuteční až roku 2028.Při
tohotoročním průletu byla k tělesu vyslána průzkumná družice,aby měla zjistit jeho složení.
4.Válka v Libyi a odstranění diktátora Kadáffiho.
Po revoluci v Egyptě na konci roku 2010 byl svržen despotický vládce Husni
Mubarak a na jeho místo postavena revoluční rada,podporovaná vojenskou radou.Revoluční
myšlenky se začaly šířit rychlostí světla do arabských států kolem Středozemního moře.Nejdříve
bylo postiženo Tunisko,kde byla svržena místní samospráva.Vrcholem bylo propuknutí revoluce
v Libyí a rozpoutání občanské války.V centru konfliktu byla prozatímní revoluční vláda,která
podporovaná leteckými útočnými silami jižního křídla vojenského uskupení NATA, bojovala
proti dobře vyzbrojené a poměrně početné armádě diktátora Muhameda Kadáffího.Po skoro
ročním vojenském konfliktu byla armáda rozdrcena a diktátor, po 42 -----leté samovládě , byl
zabit.
Podle vzoru Libye propuklo revoluční úsilí i v nedaleké Sýrii,kde však revoluční síly byly
armádou presidenta Asáda rozprášeny.V zemi trvá odpor proti zdejší diktatuře a ke konci roku
2011 bylo zaznamenáno kolem 6000 obětí.
5.Vrácení se k těžbě uranu v české republice.
Na základě doporučení ministerstva průmyslu se česká republika rozhodla
navrátit se k těžbě finančně potřebného uranu,který by zajistil soběstačnost českých jaderných
elektráren a zbytek by byl se ziskem prodán.Doposud probíhala těžba pouze ve dvou dolech v
Rožné a Dolní Rožínce na Českomoravské vrchovině. Těžba uranu byla naplánována do konce
roku 2005,ale pro potřebnost byla prodloužena do nedohledna.Protože jsou doposud velké
zásoby uranu v Libereckém kraji,v bývalém vojenském prostoru Ralsko,uvažuje se o otevření
několika nových dolů.Zásoby se ve zdejších krajích odhadují na 55.000 tun suroviny.
6. Finanční krize Evropské unie a problémy se společnou měnou.
V průběhu roku 2011 pokračovala hospodářská krize západoevropských
státu, zapojených do Evropské unie a společné měny.Řecká ekonomika stála nad bankrotem
státních financí. Byla zavedena přísná úsporná opatření,která vyvrcholila stávkami a
nespokojeností obyvatel.Evropský měnový fond podpořil nebezpečí bankrotu finanční
zpruhou,která však nezabrala.Podobné problémy postihly i Itálii,kde padla vláda premiéra Silvia
Berlusconiho.Se stejnými problémy začalo bojovat i Španělsko. Státy Evropské unie jsou v této
oblasti nejednotné,Francie a Německo se snaží zmírnit tuto dluhovou krizi,zatímco Velká
Británie se zdráhá tyto opatření akceptovat.Ve velkém nebezpečí se ocitá společná evropská
měna,které hrozí její postupný zánik.Mnoho ekonomu předpovídá její brzký zánik.To by zase
vedlo k zavedení nových regionálních měn.
7. Zavedení celoevropské měny-Eura v České republice.
Podle hodnocení českého statistického úřadu o přání českých občanů
k zavedení této měny vyplývá-v roce 2006 byl zájem o zavedení více jak 56%,kdežto v roce 2011
zájem poklesl na méně jak 20% respondentů.Dotazem u premiéra ČR Petra Nečase se se
zavedením Eura v české republice do budoucna nepočítá.
8.Finanční krize v USA.
Po započaté hospodářské krizi v roce 2010 došlo k mírnému oživení
ekonomiky.Po vložení vysokých finančních zpruh se ekonomika trochu nastartovala a
nezaměstnanost mírně poklesla pod 9%..Velkým problémem Američanů přetrvávaly ztráty
z hypoték,,dlouhodobé nezaměstnanosti a ve ztrátě sociálních zvýhodnění.
9.Úmrtí bývalého presidenta ČR Václava Havla.(5.10.1936-18.12.2011)
O této události je popsáno na jiném místě-viz výše.
10.Svatba syna následníka anglického trůnu Viliama a Cate.
Na začátku měsíce května roku 2011 se uskutečnila dlouho proklamovaná
svatba syna následníka anglického trůnu,prince Viliama s Cate Middletonovou.Manželé tak
získali občanské příjmení-Cate a Viliam Mountbatten-Winsdorovi. Snoubenci byli oddáni za
přítomnosti asi 22.000 lidí na Westminsterském opatství.
11.Konečné odhalení pravdy o smrti Gagarina.
Dne 12.dubna 2011 uběhlo 50.let od letu prvního kosmonauta do
vesmíru,kterým byl J.A.Gagarin.Po krátkém zenitu se osoba Gagarina neznámo kde
ztratila.Existovalo mnoho dohadů,jak letec zahynul.Po 40.letech se otevřely historické archivy
ruské kosmonautiky,kde bylo s konečnosti potvrzeno,jaká byla skutečná příčina skonu
Gagarina.Tento při cvičném letu stíhačky Mig—15,kterou řídil, narazil při nebezpečném manévru
do meteorologického balonu .Ztratil vědomí a nekontrolovaně havaroval.
12.Tragické letecké neštěstí ruského hokejového mužstva u ruské Jaroslavle.
Dne 7.září 2011 se poblíž letiště u ruského města Jaroslavl zřítilo po
startu letadlo Jak-42 s posádkou,kterou tvořil hokejový tým Lokomotiv Jaroslavl,při cestě na
úvodní zápas kontinentální ruské hokejové ligy v běloruském Minsku.Z osazenstva všichni
zahynuli.V mužstvu hokejistů byli i 3 zástupci českého hokeje-Josef Vašíček(útočník-31),Jan
Marek (útočník-30)a Karel Rachůnek(obránce-32let),jakož i Slovák Pavol Demitra.Všichni byli
aktéry posledního vítězství na Mistrovství světa v hokeji ve slovenské Bratislavě.Výše jmenovaní
hráči byli za své zásluhy o rozvoj českého hokeje zařazeni do Síně slávy čs.hokeje.
13.Pohroma pro střadatele stavebního spoření.
Na základě úsporných opatření nynější české vlády na zmírnění vysokého
státního dluhu,který činí kolem 1,5 bilionu korun,bylo rozhodnuto o zavedení 50% daně ze státní
podpory za rok 2010,kterou zvýhodňuje střadatele velmi oblíbeného stavebního spoření.Od roku
2011 je možná jen podpora do výše 2.000Kč,samozřejmě podle výše uloženého vkladu.
14.Prodloužení věku lidské populace v Evropské unii..
Podle posledních průzkumů se život české populace prodloužil o 4-5
let.Průměrný český muž má možnost se dožít 75let,zato česká žena více jak 80 let..Když
vezmeme na porovnání třeba rok 1992,tehdy se jednalo o 69,2 let u mužů a 75,2 let u žen.I tak je
průměr o 4-5 let nižší,než v nejvyspělejších západoevropských státech.Nejdéle se žije v Itálii a ve
Švédsku.Z nových členů Unie to je Slovinsko,Malta a Kypr.Česká republika dohání tyto státy
mílovými kroky.Největším problémem všech států je vysoká míra rozvodovosti a velký počet
nemanželských dětí.Na 10 svateb připadá dnes 4-5 rozvodů.Nejvíce rozvodů bylo za posledních
10 let v Belgii,nejméně v Itálii a v Polsku.Velkým problémem všech vyspělých států je
dosídlenectví.Třeba ve Francii a v Německu je takový stav imigrantů,že pokud by se do stavu
nepočítali,snížil by se stav obyvatel až o 10%.Nejvyšší stav dosídlenců je v Lucembursku,kde na
50% domácích obyvatel připadá 50% imigrantů.
Nedávno jsme zakončili rok 2011 a před námi stojí nový rok,rok 2012.Podle předpovědí nemá být
vůbec jednoduchý.V České republice se zvýši drahota,daně,poplatky a sníží veškeré sociální
výhody.Míra zdražování je závislá na vývoji ekonomiky v západoevropských státech,která bojuje
se stagnující hospodářskou krizi a problémy ekonomik Řecka,Itálie a Španělska,kde hrozí
neodkladný rozklad a bankrot .Velkou ne-známou bude i stabilita evropské měny-Eura a
případně její pád.A na těchto problémech závisí celá česká ekonomika,protože hlavní směr
orientace a vývozu produktu je veden na tuto stranu.Případný rozklad Unie by měl těžký dopad
na naší ekonomiku,čímž by míra národního důchodu poklesla až o 6 bodů.
V rámci obce,ale i celorepublikového charakteru se očekávají výsledky krajských voleb.
Podle starého mayského kalendáře hrozí na konci prosince 2012 konec světa. Stejnou
předpověď stanovil i francouzský lékař a astrolog Nostradamus,který vydal knihu ,popisující
apokalypsu světa.Zda dojde skutečně k tomuto okamžiku,nebo zda se jedná jen o poplašnou
zprávu,nám všem doba ukáže. Podle vědeckých předpovědí se jedná jen o domněnku.Co
vlastně hrozí naší planetě?Narazí do planety nějaký asteroid,kometa,či vesmírné těleso?Změní
se geomagnetické působení Slunce vůči Zemi? Propukne nějaká nákaza,či nemoc,která vyhubí
lidskou populaci?Vybuchne někde na zemi nějaký supervulkán,nebo vypukne potopa
světa?Nejdiskutovanějším problémem může být celosvětový atomový konflikt. Ale co se vlastně
přihodí,nám ukáže teprve čas.Velmi barvitě tuto situaci vystihl ve fejetonu redaktor
Jesenického týdeníku Miroslav Chovanec na počátku roku 2012.
I přes tyto chmurné předpovědi si přejme,aby rok byl takový,jaký bude.Hlavním požadavkem
musí být, abychom byli zdraví Pak je třeba živý optimismus..

Podobné dokumenty

Zpravodaj č. 8

Zpravodaj č. 8 „Řeknu vám, Pekařskej, už ale bylo načase, aby zase začala Porciunkule, viďte“, ozval se po nějaké době obr Řezník. „No to vám povím! Už mě to tam dole řádně tlačí a nemůžu se dočkat, až se zase bu...

Více

E15-2015-10-07 - Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu

E15-2015-10-07 - Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Ministryně školství Kateřina Valachová/ČSSD/ pozastavila dotační program zaměřený na zajištění trenérů a sportovního vybavení výhradně pro děti a mládež. Pro příští rok by se v něm

Více