stránky vnitní.indd

Komentáře

Transkript

stránky vnitní.indd
Světová premiéra vozu ŠKODA Octavia Combi
článek ze strany 9
Škoda Octavia Combi měla světovou premiéru na ženevském Autosalonu.
60 let VŠE v Praze
článek ze strany 6
Aula VŠE Praha.
ZAS 2/2013
1
(ZAS 2/2013, ročník XXIV)
Světový autoprůmysl
VII. mezinárodní konference automobilového průmyslu
AUTOINVEST 2013….......................................................
Pohled na východ…………………………………………………
2
3
Naši jubilanti
15 milionů vozů značky ŠKODA od roku 1905…………………
Životní jubileum Ing. Jiřího Zbořila……………………...............
60 let VŠE v Praze……...…………………………………………
5
6
6
Z činnosti AutoSAP
128. zasedání představenstva AutoSAP……….......…..………
Zasedala Motocyklová sekce…………………………………....
7
7
Naše inovace
Obří klimatická komora pro zkušebnu WITTE……..................
Škoda Auto uvedla do provozu úspornou lisovací linku.……...
Světová premiéra vozu ŠKODA Octavia Combi……………….
8
8
9
Informace
Škoda Auto má nové „Lean Centrum“………..…………………
Semináře České automobilové společnosti
v letním semestru……….…….....................................……
Ve výcvikovém středisku MOTOR JIKOV získávají mladí lidé
reálnou představu o pracovním prostředí….....……………
Vývojová zkušebna Swell rozšířila vybavení
pro teplotní zkoušky………......................................………
Evropská unie a my
Role národních orgánů členských států při tvorbě
evropské legislativy……..............................................……
Infrastruktura pro vozidla s alternativním pohonem.................
revný. Je to další příspěvek k neustálému
kace Sdružení automobilového průmyslu.
10
K tomuto úsilí patří i v současnosti dokon-
10
čovaná první etapa úpravy internetových
11
stránek www.autosap.cz.
Ve Zpravodaji se odráží intenzivní
snaha našich firem o zvyšování konkuren-
12
12
ceschopnosti v náročných podmínkách
stávající ekonomické stagnace v Evropě.
Představujeme naše členy
IMI International s.r.o………………………………….………….
Linde + Wiemann CZ, s.r.o.………………………………………
13
14
Z podnikového tisku
Z podnikového tisku……………………………..........................
14
Informační bulletin technologické platformy TP VUM
Workshop TP VUM 6. 2. 2013………….………………………...
15
Zpravodaj automobilového sdružení
Sdružení automobilového průmyslu
Ing. Jiří Kyncl
Opletalova 55, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 602 985, fax: 224 239 690
[email protected]
http://www.autosap.cz
Propagační Atelier, Mazancova 3055, 143 00 Praha 4
BETIS s.r.o., Praha – Běchovice
ÚVTEI 90 001
Od tohoto čísla bude Zpravodaj celoba-
úsilí o zlepšování vnější i vnitřní komuni10
13
Název:
Vydává:
Šéfredaktor:
Adresa redakce:
Spojení:
E-mail:
Internet:
Grafická úprava:
Tisk:
Registrováno:
určitě jste zaznamenali změnu v grafice Zpravodaje automobilového sdružení.
Právní servis
Novela zákona o DPH: ručení za neodvedenou daň
z přidané hodnoty……..................................................…..
Uzávěrka čísla 7. března 2013
Přetisknout materiály lze jen s udáním pramene
Vážení čtenáři,
V rubrikách Informace a Naše inovace se
můžete dočíst o nových výrobcích, výrobních linkách a testovacích zařízeních
u finálních výrobců i dodavatelů.
Jak jsme slíbili, pokračujeme i v prezentaci nových členských firem v rubrice
Představujeme naše členy. Tentokrát se
jedná o společnosti IMI International s.r.o.
a Linde + Wiemann CZ, s.r.o.
Ing. Jiří Kyncl
předseda redakční rady
2
ZAS 2/2013
VII. mezinárodní konference automobilového průmyslu
AUTOINVEST 2013
Ve dnech 13.–15. února 2013 se konala v Sankt Petěrburgu VII. mezinárodní konference automobilového
průmyslu AUTOINVEST 2013. Záměrem konference bylo přilákat další investice do oblasti severozápadu Ruska,
včetně firem zabývajících se výrobou komponentů. Konference se uskutečnila pod záštitou Ministerstva průmyslu
a obchodu Ruské federace (RF) - vystoupení náměstka ministra D. Jalova - a vlády Sankt Petěrburgu. Účastnilo
se 2000 odborníků.
Základní témata konference:
• Rusko a světový automobilový průmysl
• zahraniční montážní firmy v RF
• prognózy dalšího vývoje
• spolupráce zahraničních a ruských firem.
Účast zahraničních odborníků se omezila pouze na zástupce značek akreditovaných v oblasti Sankt Petěrburgu a Leningradské oblasti:
- Ford Motor
- Scania Piter
- General Motors
- Nissan Rus
- Mann.
Podle údajů AEB (Asociace evropského obchodu) prodej aut v RF byl v roce 2012 bezprecedentní. Navýšení
výroby činilo 13,3 % a výroba dosáhla rekordních 1,9 mil. automobilů. Z toho tuzemská výroba činila 580 tis. ks,
zahraniční montovny v RF vyrobily 1,2 mil. ks a bylo dovezeno 965 tis. ks automobilů.
Petrohradský klastr vyrobil v minulém roce 0,5 mil. automobilů. Zdá se však, že zachovat růst odbytu nebude
v dalších letech reálné. Dosáhnout tohoto množství se podařilo díky zahraničním montážním závodům. Petrohradští výrobci dodali na trh značky Toyota, GM, Nissan a Hyundai v celkovém počtu 389 000 aut, tj. o 50 % více
než v roce 2011. Podíl Petrohradského klastru na celkové výrobě v RF dosáhl 19,7 %. Když se připočítá i Ford
z Leningradské oblasti, produkuje oblast severozápadu RF 25 % celkové výroby RF.
Rok 2012 byl přelomový a zdá se, že trh je naplněn a stabilizován. Předpokládá se, že poptávka začne spíše
klesat o 5–10 %. Místní analytici uvádějí souvislost se stavem ekonomiky, která je odvislá od cen ropy. Dojde ke
zvýšení cen úvěrů, pojištění, pohonných hmot, povinného ručení, pokut a bude zaveden poplatek za likvidaci.
Přesto pokračuje vznik nových montoven a výrobců. V Kaliningradu vzniká ve spolupráci s kanadskou firmou
MAGNA klastr, který bude v letech 2018–2019 vyrábět ročně 250 - 350 tis. automobilů ročně. V Kaluze byl v roce
2012 založen nový závod VW na motory. Založením kalužského klastru se podařilo změnit strukturu výroby
z obranného průmyslu na automobilový. Ford a ruský Sollers společně montují ve čtyřech závodech.
Diskutovalo se o vstupu Ruska do WTO, což usnadnilo ruskému zboží přístup na mezinárodní trhy, ale současně otevřelo domácí trh importérům. Nyní se ruští úředníci snaží ochránit místní výrobce a mění pravidla
hry. Po clech na automobily pokračovali v lednu zavedením cel na zemědělské stroje. Po 18 letech příprav nyní
úředníci uvažují, jak pravidla WTO obejít. Jasný příklad předvádí automobilový průmysl. Do roku 2019 by se mělo
snížit clo na nová dovozová auta ze současných 30 % na 15 %. V září 2012 byla uzákoněna likvidační daň na
dovozová auta. V závislosti od ceny auta činí daň 17 tis. – 700 tis. RUB. Formálně je cílem ekologická ochrana.
Přitom na domácí produkci automobilů se daň nevztahuje, třebaže logicky je nutná stejná likvidace.
Clo na kombajny včetně ojetých strojů by se mělo snižovat 3x až na 5 %. Prezident Rosagromaše Konstantin
Babkin konstatoval, že se Rusko stane světovou skládkou zemědělské techniky. V rámci těchto obav Euroasijská
ekonomická komise (řídící orgán Celní unie SNS) provedla antidumpingový rozbor a od ledna zavedla ochranářské clo ve výši 27,5 % na dovoz kombajnů. Formální důvody zněly, že na rozdíl od Ruska Bělorusko a Kazachstán
patřící do Celní unie dosud nejsou členy WTO. To znamená, že nemusejí dodržovat její pravidla. Je sice pravda,
že toto clo platí pouze do 5. července 2013, ale letošní sezóna je „zachráněna“.
ZAS 2/2013
3
WTO uvažuje o podání žaloby, ale uvědomuje si, že šance
na výhru jsou minimální. V lednu 2013 mezinárodní agentura
Grayling zahájila průzkum o následcích vstupu Ruska do WTO.
Většina dotázaných expertů míní, že Rusko si bylo vědomo potíží
při vstupu. Ale ruští byznysmeni i nadále věří v protekcionismus
státu. Dříve či později však bude Rusko nuceno podepsané dohody plnit. WTO má členskou základnu 157 zemí a kontroluje více
než 95 % světového obchodu. Evropští exportéři odhadují úsporu
na snížených clech 2,5 mld. EUR do 1 roku po vstupu Ruska do
WTO. Ruské firmy mohou získat 2 mld. USD.
Nízká účast na konferenci potvrdila všeobecné mínění
o nadcházející stagnaci automobilového průmyslu. Petrohradský
automobilový klastr byl za poslední roky jedním z nejaktivnějších.
V minulém roce byl v prodeji odsunut a na prvním místě je nyní
klastr Kaluga, jehož produkce VW vyniká díky novinkám mezi
ostatními. Různorodostí všech značek na trhu vznikla dostatečná
konkurence, jak pro tuzemské výrobce, tak pro další zahraniční,
která bude ovlivňovat ceny. Řešení důsledků vstupu do WTO se
bude pravděpodobně dít případ od případu.
Vypracoval Ing. Vladimír Málek, schválil Ing. Karel Charanza
Pohled na východ
Společný podnik GM-AvtoVAZ: investice do dalšího rozvoje
Na území zvláštní ekonomické zóny Togliatti plánuje společný podnik GM-AvtoVAZ vybudovat karosárnu, lisovnu, laboratoře
a logistické centrum pro zahájení nové generace modelu Lada
Niva. Celkový objem investic se blíží hranici 6,2 mld. RUB (cca
154 mil. EUR). Zahájení výstavby je plánováno na jaro 2013
a vlastního provozu na rok 2015, kdy se má objevit již avizovaná nová generace Lady Niva. Realizace projektu bude znamenat
vytvoření více než 1000 pracovních míst.
VW Kaluga: 500 000 vyrobených automobilů
Sedan Volkswagen Polo v provedení Highline se stal půlmilióntým automobilem vyrobeným v závodě VW Kaluga po cca třech
letech jeho fungování. V současné době v něm pracuje 6000 zaměstnanců, kteří v roce 2012 vyrobili plánovaných 150 000 vozů.
Od stejného roku probíhá v Kaluze i realizace dalšího projektu
VW, výstavba závodu na výrobu benzinových motorů za cca
250 mil. EUR, jehož zprovoznění se plánuje na rok 2015.
Avtotor-Magna: automobilový klastr v Kaliningradu
Ruský Avtotor a kanadská společnost Magna podepsaly
smlouvu o vytvoření klastru na území Kaliningradu, kde by mělo
být vybudováno 21 zcela nových závodů. Celková roční kapacita
by měla činit 250 000 vozů. Vyráběné komponenty by měly být
exportovány především v rámci Evropy. V rámci projektovaného
klastru by měly působit podniky specializující se na chemii, ropné
produkty, plasty a výrobky z hliníku. Objem investic se očekává na
hranici 90 mld. RUB (cca 2,2 mld. EUR).
modelů (Logan, Sandero, Fluence, Duster, Latitude a Koleos)
a pokračuje v práci na zvýšení roční kapacity závodu až na
188 000 vozů ročně.
Maďarsko: těsnější spolupráce mezi Suzuki a vládou
Po více než dvacetiletém působení závodu Suzuki v maďarské Ostřihomi se společnost Magyar Suzuki Corporation a vláda
dohodly uzavřít strategické partnerství, v jehož rámci budou obě
strany pracovat na posilování vzájemných vztahů a stabilizaci
výrobních a prodejních aktivit v Maďarsku i v rámci Evropy, protože ostřihomský závod je jedinou evropskou lokalitou, kde tato
japonská společnost automobily vyrábí. Dosud Suzuki investovala v Maďarsku více než 1,3 mld. EUR, přičemž v pokračování
těchto aktivit hodlá pokračovat i v rámci uzavřeného strategického
partnerství.
Slovinsko jako automobilová velmoc
Slovinsko v současnosti vyrábí díky spolupráci s aliancí
Renault/Nissan automobilovou produkci v objemu 3,5 mld. EUR,
ze které směřuje 80 % na export. Místní závod v Novo Mesto
vyrobil loni 175 000 vozů Clio. V příštím roce spouští Renault ve
Slovinsku projekt Edison, v jehož rámci budou na jedné výrobní
lince montovány současně nové Twingo a nový Smart. Celkem
působí ve Slovinsku 85 mezinárodních společností a více než
600 jejich dodavatelů orientovaných na produkci automobilových komponentů s ročním objemem produkce přesahujícím
83 mil. EUR. 40 % z nich směřuje do Německa, 21% do Francie.
Evrokar: 150 000 vyrobených automobilů
Společnost Evrokar, součást skupiny Atoll Holding, vyrábějící
od roku 2001 vozy Škoda (v letech 2003 – 2008 i některé modely
VW, Audi a Seat), oslavila koncem roku 2012 výrobu 150 000 vozu, kterým se stala i na Ukrajině velmi oblíbená Octavia. Roční
kapacita závodu je po dokončení výstavby a zprovoznění svařovny a lakovny na hranici 150 000 jednotek. Celkový objem investovaných prostředků přesáhl hodnotu 250 mil. dolarů.
Moskva: do šesti let více než 2000 nabíjecích stanic pro
elektromobily
Akciová společnost Moskovskaja obedinennaja elektrosetevaja kompanija (MOESK) plánuje vybudovat do šesti let v regionu
hlavního města Moskvy 2260 nabíjecích stanic pro elektromobily,
z toho 310 komplexů pro „expres-nabíjení“. Dosud vybudovala
MOESK v Moskvě 56 nabíjecích stanic. V průběhu realizace tohoto projektu bude MOESK vyvíjet i vlastní technologii ultrarychlého
dobíjení baterií elektrobusů.
Renault jediným vlastníkem Avtoframosu
Akciová společnost Avtoframos vznikla v roce 1998 jako projekt automobilky Renault a města Moskvy, ve kterém od roku 2006
patřil 94,1% podíl francouzské straně. Renault uspěl v posledních
dnech v aukci na 5,9% podíl v této společnosti a stal se jejím stoprocentním vlastníkem. V současné době vyrábí Avtoframos šest
Rusko: zvyšování spotřební daně
Prezident Ruské federace podepsal zákon týkající se indexace sazeb spotřební daně na léta 2013 – 2015, který byl Dumou
schválen 16. listopadu a Radou Federace 21. listopadu 2012.
V souladu s tímto dokumentem budou sazby daně na benzín
a naftu zvýšeny ve druhém pololetí 2013 v průměru o 6 %. O 10 %
4
se zvýší sazba spotřební daně na osobní vozy s motory o výkonu
větším než 66kW.
Írán: výroba vlastního dieselového motoru splňujícího
emisní předpisy Euro-5
Generální ředitel automobilově-průmyslové skupiny Iran
Khodro, Nadžímeddin, informoval, že se v roce 2013 objeví na
místním trhu íránské osobní vozy s vlastními dieselovými motory
splňujícími emisní předpisy Euro-5 a Euro-6. V současné době
jsou hotové testovací vzorky, které budou v příštích měsících
absolvovat zátěžové zkoušky. Jejich kombinovaná spotřeba paliva se má pohybovat na hranici 5,5l/100 km. Sériová výroba bude
zahájena v příštím roce. V roce 2014 se očekává roční produkce
do 30 000 jednotek.
Výroba automobilů a automobilový trh Ruské federace
v roce 2013
Analytici místní agentury Avtostat očekávají v roce 2013 na
ruském trhu prodej cca 3 miliónů automobilů, z nichž bude 70 %
vyrobeno lokálně. V meziročním srovnání by tak měl trh růst
o 10 % a produkce automobilů o 12 %. Události, které lze v roce
2013 u jednotlivých producentů očekávat:
AvtoVAZ: výroba modelu Almera (od 12/2012); na konci prvního
čtvrtletí zahájení produkce modernizované Kaliny a ve druhé polovině roku ještě jednoho modelu, zřejmě nového vozu
Renault-Logan.
IžAvto: výroba modelu Lada Granta, před koncem roku není
vyloučena ani jeho produkce ve variantě hatchback.
GAZ: výroba 60 000 vozů Škoda (Yeti, Octavia) a VW Jetta;
dosažení plánované kapacity roční výroby 110 000 vozů se
očekává již v roce 2014.
Gruppa GAZ/GM: roční produkce modelu Chevrolet Aveo (sedan
a hatchback) na hranici 30 000 jednotek.
GAZ/Mercedes: produkce blíže nespecifikovaného počtu vozů
řady Sprinter starší generace.
UAZ: modernizace modelu Patriot (včetně verze pick-up) a pokračující hledání strategického partnera; největší šance se dávají
společnosti SsangYong, se kterou majitel závodu, společnost
Sollers, kooperuje již delší dobu.
Sollers Jelabuga: výroba modelu Ford Kuga druhé generace,
zřejmě v prostoru závodu ZMA v lokalitě Naberežny Čelny, ve
kterém v současnosti probíhá zásadní rekonstrukce a kde je
linka schopna roční produkce až 110 000 vozů.
Sollers Vladivostok: produkce modelů Mazda CX-5 a Mazda-6
nové generace.
GM Sankt-Petěrburg: výroba 100 000 vozů (Opel Astra, Chevrolet Cruze) v provedení sedan a hatchback (Cruze Combi bude
vyrábět Avtotor Kaliningrad).
Avtoframos Moskva: roční produkce cca 176 000 vozů (Duster,
Fluence, Latitude, Koleos); výroba modelů Logan a Sandero by měla příští rok přejít do jiných lokalit, zřejmě Togliatti,
Iževsk.
VW Kaluga: pokračování produkce stávající modelové řady, příprava na zahájení výroby modelu Škoda Rapid, se kterou se
počítá od počátku roku 2014; CKD výroba některých modelů
Audi (Q5, Q7, A4 a A6).
PSA/Mitsubishi Kaluga: zahájení výroby modelu Citroen C4L
v 1. čtvrtletí; produkce modelu Mitsubishi Pajero Sport.
ZAS 2/2013
KIA/Hyundai Sankt-Petěrburg: pokračování produkce modelů
Solaris a Rio; pokračování výstavby motoráren VW (Grabcovo u Kalugy od roku 2015; roční produkce 150 000 motorů);
podobné plány avizovaly i Ford/Sollers (Tatarstán) a aliance
Renault/Nissan/AvtoVAZ (Togliatti, 800 000 ks ročně, zprovoznění neuvedeno).
Fiat Tychy uvolní až třetinu svých pracovníků
Hromadné propouštění pracovníků čeká společnost Fiat Auto
Poland, která ve svém závodě Tychy očekávala v roce 2012 výrobu jen necelých 350 000 vozů a v roce 2013 dokonce méně než
300 000 jednotek. To bude znamenat uvolnění až 1500 pracovníků přímo v lokalitě Tychy a dalších tisíců zaměstnanců u dodavatelských společností. Odborníci očekávají celkový pokles až
o 9000 pracovních míst.
Volkswagen: investice v Ruské federaci
Vedení koncernu Volkswagen informovalo, že v letech 2013
– 2015 vloží do výroby automobilů v Ruské federaci 840 mil. EUR.
Tato částka bude určena na nákup nového zařízení pro existující
závody, na vývoj nových produktů určených pro ruský trh a na
výstavbu nové motorárny u Kalugy (zahájení produkce v roce
2015). V roce 2012 očekává v Ruské federaci prodej až 315 000 koncernových vozů (meziroční navýšení o 38 %). V roce 2018 očekává lokální odbyt až 500 000 svých vozů.
AvtoVAZ: zahájení malosériové výroby elektromobilů
V rámci autosalonu v Moskvě v roce 2012 představený elektromobil Volžského automobilového závodu (Ellada) postavený na
bázi modelu Kalina (zrychlení z 0 na 100 km/hod. za 13 sekund;
nejvyšší rychlost 140 km/hod.; plné dobití z běžné zásuvky za
8 hodin; částečné rychlé dobití za 30 minut) byl uvolněn do
malosériové výroby. Prvních sto vozů bude směřovat do Krasnodarského kraje, kde budou sloužit jako taxi. Cena Ellady je cca
1 200 000 RUB (cca 30 000 EUR).
ZIL: výroba vozů Renault
Starosta Mosky Sobjanin potvrdil, že menší část průmyslového klastru dislokovaného v prostoru bývalého automobilového
závodu ZIL bude využit k výrobě vozů Renault. Moskevský magistrát podepsal smlouvu s bankou SBERBANK o vytvoření společného podniku s cílem vyrábět užitkové vozy Renault již v průběhu
roku 2013.
BYD Auto: závod v Bulharsku
Čínská společnost BYD Auto (elektromobily, baterie a LED
osvětlení) a bulharský energetický gigant BULMINERAL podepsaly dohodu o spolupráci. Cílem je vybudování závodu na výrobu automobilů v Bulharsku. Nová společnost ponese název AUTO
GROUP MOTOR se sídlem v městečku Breznik 50 km od Sofie.
Závod bude vyrábět elektromobily a autobusy. První z nich měly
sjet z montážní linky již v únoru 2013. Při využití plné kapacity se
počítá s měsíční produkcí 40 – 60 autobusů. V další fázi budou
sjíždět z linky i osobní automobily a v té poslední i akumulátory
a LED osvětlení. BYD Auto se tak stala již druhou čínskou firmou
působící v Bulharsku po společnosti Great Wall a jejím závodu
GWM v Loveni. Ten byl otevřen v únoru 2012. Do roku 2015 má
ročně produkovat až 50 000 vozů.
ZAS 2/2013
5
Bosch: nový závod v ruské Samaře
Více než 500 nových pracovních míst bude do roku 2017
vytvořeno v závodě na výrobu automobilových komponentů
skupiny Bosch v Samarské oblasti, jehož zahájení výstavby se
plánuje na první pololetí roku 2013 (celková plocha pozemku
vyčleněného na jeho realizaci činí 200 000 metrů čtverečních).
Do roku 2015 bude Bosch investovat do stavby závodu kolem
40 mil. EUR. Vzniknou budovy o celkové ploše 15 000 m2 pro výrobu, administrativu a logistiku.
Renault: ultra nízkonákladový model za 5500 EUR
Pro asijský trh bude určen nízkonákladový automobil Renault
za cenu 5500 EUR. Šéf této divize vozů Gérard Détourbe vidí svůj
nejbližší úkol v posílení pozice značky především na indickém trhu.
Renault nevylučuje ani možnost, že v případě úspěšného etablování tohoto automobilu na indickém trhu s ním bude expandovat
i na některé další rozvíjející se trhy - hlavně Brazílie a Rusko.
Continental v Kaluze
Německá společnost Continental informovala o zřízení lokální výroby kompletačních uzlů automobilových klimatizací a hydraulických komponentů (investice 13 mil. EUR). V novém závodě koncernu Continental v Kaluze se bude vyrábět potrubí pro
klimatizace a díly posilovače řízení pro ruský automobilový průmysl. Hlavním odběratelem závodu, jehož uvedení do provozu se
plánuje na prosinec 2013 a který je budován vedle již existujícího
závodu Continental Tire, bude produkce Volžského automobilového závodu. V roce 2015 v něm bude pracovat 160 pracovníků.
MOBIS na Slovensku
V polovině prosince 2012 byla firmou MOBIS oficiálně uvedena do provozu linka na výrobu brzdových systémů CBS. Cel-
kové investice do realizace projektu přesáhly hranici 34 mil. EUR.
S ohledem na cílovou roční kapacitu 600 000 jednotek je jasné,
že produkce by neměla směřovat jen k hlavním odběratelům
Hyundai a Kia, ale i k dalším lokálně či regionálně působícím
automobilkám (Volkswagen, BMW, Renault).
Rusko: daňové úlevy výrobcům elektromobilů a hybridních
automobilů
Ministerstvo průmyslu a obchodu RF navrhuje úlevy výrobcům automobilů produkujícím elektromobily a hybridní automobily.
Úlevy by mohly obdržet i společnosti vyrábějící nabíjecí zařízení.
Kritériem energetické efektivnosti přitom bude spotřeba paliva/
energie na 100 km jízdy. Navrhuje se pro hybridní vozy hranice
4l/100 km a pro elektromobily 13,5 kW/100 km. V současné době mohou daňové úlevy získat jen producenti úsporných osobních vozů
za předpokladu dosažení těchto hodnot: benzín – 6,54l/100 km;
nafta – 5,03l/100 km; plyn – 8l/100 km. Návrh zmiňuje možnost
využít výhod i v případě automobilů poháněných vodíkovým
motorem a vodíkovými palivovými články (100W/l).
Značka Lada je třicetkrát levnější než Toyota
Šéf ministerstva průmyslu a obchodu RF Manturov informoval, že značka Lada zůstane zachována i v případě, kdy v ní aliance Renault/Nissan získá většinový podíl. Její současnou hodnotu
ocenil na více než jednu miliardu dolarů. S růstem její ceny se
počítá i do budoucna díky tomu, že kvalita vyráběné produkce
se bude průběžně a trvale zvyšovat. Podle statistik zveřejněných
společností INTERBRAND v říjnu 2012 je nejdražší automobilovou značkou na světě Toyota (30,28 mld. USD), za kterou v těsném závěsu následují Mercedes-Benz (30,97 mld. USD) a BMW
(29,52 mld. dolarů).
Ze zahraničních pramenů zpracoval Michal Čulák
15 milionů vozů značky ŠKODA od roku 1905
Dva vozy, které dělí 108 let a 15 milionů vyrobených kusů – vlevo Voitureta A z roku 1905 a vpravo Octavia Combi z roku 2013.
6
ZAS 2/2013
Škoda Auto 5. února 2013 vyrobila 15 miliontý automobil.
Jubilejní vůz – stříbrná Škoda Octavia třetí generace – sjel
z pásu v hlavním výrobním závodě značky Škoda v Mladé
Boleslavi. Vůz bude používán jako VIP limuzína v technologickém centru Škody Auto v Česaně. Výroba 15 miliontého vozu
dokládá dynamický růst značky. Začátkem roku 2012 vyrobila
Škoda Auto 14 miliontý vůz. Třetina z toho, zhruba pět milionů vozů, sjela z pásu v uplynulých šesti letech. Do roku 2018
chce automobilka zvýšit své celosvětové prodeje na minimálně
1,5 milionu vozů ročně.
Životní jubileum Ing. Jiřího Zbořila
Dne 7. 5. 2013 se dožívá významného jubilea 60 let pan Ing. Jiří Zbořil, zakládající člen, prokurista a technický ředitel firmy KESkabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. se sídlem ve Vratimově.
Růst firmy z původních 4 na dnešních 700 zaměstnanců je pevně spjat s jeho celoživotními zkušenostmi v automobilovém průmyslu,
technickou invencí a schopností převést požadavky zákazníků firmy do praktické realizace s použitím inovativních technologií. Firma tak
především díky němu je dnes dodavatelem předních světových výrobců v automobilovém průmyslu jako je Hella, Visteon, Valeo, Koito,
Siemens a dalších globálních firem v tomto odvětví.
Kolegové, přátelé a spolupracovníci mu přejí mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě!
60 let VŠE v Praze
Vzniku Vysoké školy ekonomické a její dnešdium a bylo zapsáno také prvních 27 zahraniční podoby předcházel složitý vývoj. Do vzniku
ních studentů. Výuku zajišťovalo 118 asistentů,
Československé republiky bylo možné absolvo22 docentů a 4 profesoři. Postupně však dochávat studium ekonomických věd pouze na vysozí ke kvalifikačnímu růstu pedagogických prakých školách v zahraničí. Na pražské Právnické
covníků, kteří absolvovali vědeckou aspiranturu
fakultě se konaly jen přednášky některých ekoukončenou obhajobou habilitační práce. Počet
nomických předmětů. V roce 1919 vzniká Vysoká
učitelů se v roce 1965 rozrostl na 17 profesorů,
škola obchodní v Praze, nejprve jako tříletá a od
92 docentů a 292 odborných asistentů.
roku 1929 čtyřletá. Ve 30. letech mohli její absolV roce 1961 byl na VŠE zřízen Institut nároventi získat titul Ing. v následujících oborech:
dohospodářského plánování s tříletým studiem
velkoobchod se zbožím, bankovnictví, průmysl,
odborníků z praxe v oblasti plánování a řízení
obor obchodně politický a pojišťovací technika. Další rozvoj školy
hospodářství. Institut byl dále určen pro přípravu techniků na
byl přerušen uzavřením vysokých škol nacisty v listopadu 1939.
technicko-ekonomické funkce. V roce 1966 byl Institut národohosPo skončení druhé světové války byla obnovena činnost
podářského plánování přeměněn na Fakultu řízení. K výrazným
Vysoké školy obchodní, přejmenované v roce 1948 na Vysokou
změnám v materiálním vybavení školy dochází v osmdesátých
školu věd hospodářských. K dalším změnám dochází v roce 1949
letech. Je postavena nová budova VŠE s aulou. Přibyly studentvznikem Vysoké školy politických a hospodářských věd (VŠPHV),
ské koleje, menzy na Jarově a v hlavní budově na Žižkově. Rovkterá sloučila Vysokou školu věd hospodářských, Vysokou škoněž byl rozestavěn nový areál VŠE na Jižním Městě.
lu politickou a sociální a statisticko-pojistné inženýrství z ČVUT.
Po listopadu 1989 nastaly na VŠE dalekosáhlé změny v obsaVŠPHV zajišťovala výuku na fakultě hospodářské, politickohu výuky, vedené úsilím uplatňovat na jednotlivých katedrách
diplomatické a společenských nauk. Ani tato organizační změmoderní poznatky ze současného poznání světové ekonomické
na neměla dlouhého trvání a tehdejší koncepce VŠPHV vedla
vědy. Studium na VŠE bylo převedeno na třístupňové – bakapostupně k jejímu zániku. Z hospodářské fakulty VŠPHV vzniká
lářské, inženýrské a doktorské. Od školního roku 1991/1992 byl
v roce 1953 Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) s pěti fakulzaveden systém kreditního studia, který umožňuje studentům volit
tami – politické ekonomie,
si do značné míry odborfinancí a úvěru, statistiky,
né zaměření studia a také
obchodní a výrobně ekonočasový harmonogram abmické. Studenti z ostatních
solvování předmětů. Pro
fakult VŠPHV byli převedenové posluchače ve školni na univerzity.
ním roce 1999/2000 bylo
Studium na VŠE bylo
zahájeno pětileté magisčtyřleté a absolventi získáterské studium.
vali titul „promovaný ekoPo roce 1998 se ponom“, který byl později změstupně zvyšoval počet stuněn na Ing. Od roku 1953
dujících na VŠE téměř na
bylo také umožněno studo14 000 na začátku školvat na VŠE při zaměstnání
ního roku 2002/2003. Změformou dálkového studia.
nila se skladba fakult, kaZ 2585 studentů VŠE přiteder a studijních oborů.
padalo 817 na dálkové stuV roce 1998 se organizačJedna z poslucháren VŠE Praha
ZAS 2/2013
7
ní struktura rozšířila o Fakultu managementu v Jindřichově Hradci.
V současné době zajišťuje VŠE výuku v sedmi studijních programech jak ekonomických, tak i politologických, které jsou členěny
na několik desítek oborů bakalářských, magisterských a doktorských s délkou studia od tří do pěti let.
Intenzívně se rovněž rozvíjí vědecká práce prostřednictvím grantů a doktorských disertačních prací na Institutu
integrace ČR do světové a evropské ekonomiky i na dalších vědeckovýzkumných pracovištích. Škola vydává ročně
vědecké sborníky Acta Oeconomica Pragensia, dále vědecký
časopis Politická ekonomie a v angličtině čtvrtletník Prague
Economic Papers. O přitažlivosti školy svědčí i zájem zahraničních studentů.
V roce 1998 se VŠE Praha stala řádným členem prestižního
Společenství evropských manažerských škol (CEMS) a jako první ze zemí východní a střední Evropy se VŠE stala v roce 1999
členem celosvětové sítě škol zaměřených na výuku ekonomie,
podnikání a managementu – Partners in International Management (PIM). To potvrzuje skutečnost, že VŠE je svojí organizací,
obsahem, úrovní a kvalitou výuky vzorem pro ostatní ekonomické
fakulty v České republice. Od roku 2001 je VŠE Praha, Fakulta
podnikohospodářská, členem AutoSAP.
128. zasedání představenstva AutoSAP
Představenstvo AutoSAP zasedalo 22. 2. 2013 v Praze. Program se skládal z těchto bodů:
1. Kontrola úkolů
Představenstvo uložilo členům představenstva dále jednat s potenciálními členy AutoSAP. Projednalo účast
pozvaných vybraných hostů na zasedání rady ředitelů, zařazení výstav mezi akce podporované MPO, novelu
zákona o odpadech, platby členů na rok 2013 a financování projektu AutoAdapt.
2. Výsledky hospodaření za rok 2012
Ředitel sekretariátu seznámil členy představenstva s výsledky hospodaření za rok 2012 a s výsledky jednání
revizní skupiny AutoSAP.
3. Program 81. rady ředitelů
V tomto bodě představenstvo navrhlo program 81. zasedání rady ředitelů 4. 4. 2013 v Brně.
4. Organizační záležitosti
Představenstvo v rámci tohoto bodu projednalo změnu podmínek pro použití stálých záloh, schválilo prezentaci People Management Forum na představenstvu 4. 4. 2013 v Brně, zamítlo záštitu prezidenta AutoSAP
konferencím Enersol, schválilo spolupráci mezi BESIP, SDA a AutoSAP a vzalo na vědomí informaci o současné situaci v SP ČR a informaci o změně na pozici ředitele sekretariátu ZAP SR (odchod Ing. Kobliška,
nástup Ing. Jána Pribuly).
Zasedala Motocyklová sekce
Představitelé firem sdružených v Motocyklové sekci AutoSAP (MS) jednali dne 8. 3. 2013. Zasedání se konalo
u příležitosti výstavy MOTOSALON 2013 na pražském výstavišti PVA Letňany. Po zahájení proběhla rekapitulace
plnění závěrů z minulých zasedání. V rámci tohoto bodu mimo jiné Ing. Tunkl, tajemník SDA informoval o technické legislativě v motocyklovém odvětví (např. o typovém schvalování, aktivitách v oblasti bezpečnosti a opatřeních
na obnovu vozidlového parku).
Následovala informace o situaci motocyklového průmyslu ČR. V tomto bodě nejprve tajemník MS Ing. Doležal
informoval o statistických výsledcích v oblasti motocyklů v ČR (výroba, trh, nové registrace a park vozidel v roce
2012). Poté zástupci firem ČZ Řetězy, ZBROJOVKA Březnice a MITAS podali informace o situaci ve svých firmách. Ing. Tunkl informoval o vývoji trhu v ČR a problematice statistik a registračních procedur.
Tajemník MS informoval o zařazení výstavy MOTOSALON 2013 Praha do kalendáře ACEM, o výměně informací s ACEM a o kongresech a valných hromadách ACEM v letech 2012 a 2013. V oblasti výstavnictví sdělil informace o probíhající výstavě MOTOSALON 2013 s podporou AutoSAP a SDA i o paralelně probíhající regionální
výstavě MOTOCYKL 2013 na holešovickém výstavišti. Dále vysvětlil systém a pravidla státní podpory výstav.
Někteří členové MS se účastní výstavy 71. EICMA, Miláno, Itálie.
8
ZAS 2/2013
Obří klimatická komora pro zkušebnu WITTE
Koncem minulého roku dokončil nejdecký výrobce zamykacích systémů kalibraci a testovací provoz obří
klimatické komory. Zařízení úctyhodných rozměrů bude sloužit týmu zkušebny pro klimatické testy velkých dílů při
teplotách od -40 do +100 stupňů Celsia a ověřování výrobků WITTE při různých vlhkostech.
„Klimatická komora posune WITTE v Nejdku opět o krok dál ve vývoji nových dílů i v testování současných
výrobků a sestav. Vejde se do ní
i celý menší vůz. Doposud jsme
velké testovací přípravky pro simulaci funkčnosti dveřních zámků,
interiérových zamykacích systémů
a lišt pátých dveří aut museli pracně rozebírat, abychom zmenšili
jejich rozměry pro testy v menších klimatických komorách nebo
jsme tyto přípravky museli vozit
na klimatické testy do naší 650 km
vzdálené mateřské společnosti ve
Velbertu. Pro klimatickou komoru
jsme našli vhodné umístění v přízemí výrobní haly III vedle nového
logistického centra. Součástí nové
komory je také reverzní osmóza
pro výrobu demineralizované vody,
která napájí klimatickou komoru
při testech s vlhkostí,“ říká Tomáš
Tóth, vedoucí týmu zkušebny.
V létě 2012 probíhaly nezbytné stavební úpravy v prostorách
WITTE Nejdek. Následovala montáž a testy zařízení ve spolupráci
Zkušební technik Jiří Pazdera při testování v klimatické komoře.
s externími specialisty. Klimatické
testy jsou určeny pro zamykací systémy a lišty, které WITTE Automotive dodává světovým automobilkám. Mezi
prvními se v nové klimatické komoře „ohřejí nebo zchladí“ kapotové zámky.
Technické rozměry:
- venkovní rozměry jsou výška / šířka / délka – 2820 / 2800 / 3300 mm
- vnitřní rozměry jsou
výška / šířka / délka – 2400 / 2400 / 2400 mm
Škoda Auto uvedla do provozu úspornou lisovací linku
V hlavním výrobním závodě společnosti Škoda Auto v Mladé
Boleslavi byla 14. února 2013 do provozu uvedena ekologická
a efektivní servomechanická lisovací linka. Kombinuje vysokou
efektivitu s šetrností k životnímu prostředí. Je jedním z nejmodernějších svého druhu ve střední Evropě. Investice ve výši
66 milionů EUR je součástí strategie trvale udržitelného rozvoje
GreenFuture. Jeden z pilířů této strategie se nazývá GreenFactory a v jeho rámci jsou vyvíjena řešení, která umožňují zvyšovat
ekologičnost výroby ve společnosti Škoda Auto.
V rámci celokoncernové strategie vztahu k životnímu prostředí plánuje Škoda Auto do roku 2018 zajistit, aby byla výroba
o 25 % šetrnější k životnímu prostředí. V rámci strategie GreenFuture je na straně výroby zaměřena pozornost především na
snížení spotřeby energie a vody, větší podíl recyklace a nižší emise CO2 a dalších plynů. Nová lisovací linka PXL je nejnovějším
krokem společnosti Škoda Auto na cestě k dosažení ekologických
cílů pro rok 2018. Servomechanická lisovací linka pracuje díky
rekuperaci a akumulaci energie až o 15 % úsporněji, zároveň
ZAS 2/2013
9
Linka PXL akumuluje energii uvolněnou při lisování velkých dílů a znovu ji využívá.
rychleji a přesněji než srovnatelné starší linky. Energii
uvolněnou při lisování velkých dílů linka PXL akumuluje a znovu využívá.
Nová linka se ve srovnání s běžnými lisovacími
linkami vyznačuje několika inovacemi. Nejdůležitější
z nich je použití necentrálně pracujících servomotorů.
Tam, kde dříve celou linku poháněl jeden velký motor,
pracuje dnes celkem 14 podstatně efektivnějších servomotorů. To umožňuje mimořádně flexibilní přizpůsobení jednotlivých procesů linky PXL.
Také obsluha nové linky se zjednodušila. Čas
pro výměnu nářadí se zkrátil z původních 14 minut
na pouhé 3 minuty. Manipulaci s formami, které váží
až 60 tun, zajišťuje moderní automatizovaný jeřábový
systém. Jednodušší je údržba nové servomechanické
lisovací linky, protože postrádá obvyklé komponenty, jako jsou setrvačník a modul spojka-brzda. Nová
servomechanická lisovací linka PXL byla instalována
v hale M12 hlavního výrobního závodu společnosti
Škoda Auto v Mladé Boleslavi.
Světová premiéra vozu ŠKODA Octavia Combi
čtyři zážehové a čtyři vznětové motory. Nechybí mezi nimi verze
Na březnovém Autosalonu v Ženevě představila Škoda Auto
GreenLine se sníženou spotřebou a emisemi CO2 ve výši pouve světové premiéře novou generaci modelu ŠKODA Octavia
hých 87 g/km. Pro model Octavia Combi 4×4 jsou v nabídce tři
Combi v provedení s pohonem předních i všech kol. V roce 2012
agregáty. Tato verze je vybavena pohonem všech kol systémem
dosáhla automobilka nového prodejního rekordu, když zákazs mezinápravovou spojkou Haldex páté generace.
níkům dodala 939 200 vozů (nárůst o 6,8 % oproti roku 2011).
„Chytrá řešení“ zahrnují oboustranný koberec v zavazadloVelkým dílem se na tomto úspěchu podílela právě Octavia. Na
vém prostoru, síťový program, háčky na tašky, koš na odpadky,
českém trhu je tato modelová řada s velkým náskokem nejprodádržáky nápojů, držák mobilních přístrojů, škrabku na led ve víčku
vanějším vozem.
palivové nádrže, držák reflexní vesty pod sedadlem řidiče, odkláProto ji automobilka považuje za svůj klíčový model. Někodací kapsu na kabáty za zadními sedadly a odjištění opěradla
lik týdnů po světové premiéře nového vozu Octavia představila
zadního sedadla ze zavazadlového prostoru. Přepravu velmi
v Ženevě modely Octavia Combi a Octavia Combi 4×4. Na konto
dlouhých předmětů umožňuje sklopné opěradlo sedadla spolumodelu Combi připadá více než třetina ze všech 3,8 milionů vozů
jezdce. Pod variabilně nastavitelnou a polohovatelnou dvojitou
Octavia, které byly doposud na celém světě prodány.
podlahou najde své místo roletový kryt zavazadlového prostoru
Nová ŠKODA Octavia Combi je o 90 mm delší a o 45 mm širší
a příčný střešní nosič.
než její předchůdkyně. Rozvor vzrostl o necelých jedenáct centiStandardně nebo na přání budou dodávané moderní bezmetrů. Nabízí osobám cestujícím na zadních sedadlech extrémpečnostní asistenční systémy jako například multikolizní brzda,
ní prostor pro nohy – před koleny 73 milimetrů. Objem zavazadlového prostoru se mezigeneračně zvětšil o pět litrů na celkových
610 litrů. Rozdíl oproti novému liftbacku je pak 20 litrů. V případě, že
se sklopí opěradla zadních sedadel, zvětší se objem zavazadlového prostoru dokonce na 1 740 litrů
(Octavia Combi II: 1 655 litrů).
O bezpečnost se stará řada
elektronických asistenčních systémů, o pohodu na palubě zase četné
elektronické komfortní a navigační
systémy a systémy infotainmentu. Nově vyvinuté motory mají až
o 17 % nižší spotřebu než motory
předchozí generace. Jejich nabídka
pro model Octavia Combi zahrnuje
Škoda Octavia Combi měla světovou premiéru na ženevském Autosalonu.
10
ZAS 2/2013
Front Assistant s funkcí nouzového brzdění ve městě, Driver
Activity Assistant (rozpoznání únavy řidiče), proaktivní systém
ochrany posádky Crew Protect Assistant nebo Lane Assistant
pro udržování vozu v jízdním pruhu. V případě nehody zajistí
nejlepší možnou ochranu řidiče a spolujezdců rozsáhlý sou-
bor systémů pasivní bezpečnosti, mezi nimi až devět airbagů.
K zajímavým elektronickým systémům patří adaptivní tempomat Adaptive Cruise Assistant, asistent pro přepínání světel
Intelligent Light Assistant a nová generace rádií a navigačních
systémů.
Škoda Auto má nové „Lean Centrum“
Od loňského roku funguje ve společnosti Škoda Auto nové „Lean Centrum“, tréninkové středisko pro zaměstnance podniku i pro dodavatele z celého světa, jehož těžištěm je optimalizace, resp. další zeštíhlení postupů ve
výrobě a administrativě značky ŠKODA.
Zaměstnanci společnosti ŠKODA a dodavatelé české automobilky se tu seznamují např. se základními principy a metodami štíhlé podnikové struktury, pravidly úspěšné týmové práce nebo s dokonalým řízením montážní
linky. Cílem školení je pak ještě efektivnější využití zdrojů a optimální uspořádání pracovních postupů.
Nové „Lean Centrum“ společnosti ŠKODA je jediným tréninkovým centrem tohoto druhu v České republice.
Učebny, mimo jiné určené pro oblasti montáže, svařovny, „štíhlé“ administrativy a úspory energie, jsou umístěny
ve čtyřech patrech na celkové ploše 5700 m2. Teoretický a praktický trénink provádějí certifikovaní školitelé koncernu Volkswagen. Automobilka do projektu investovala 5,3 milionu EUR.
Semináře České automobilové společnosti v letním semestru
Česká automobilová společnost a Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Strojní fakulty
ČVUT v Praze pořádají semináře z oblasti výzkumu, vývoje, výroby a provozu silničních vozidel. Semináře pro
členy ČAS, pro studenty ČVUT a pro odbornou veřejnost se konají nepravidelně ve středu od 16.00 do 18.00 h
v posluchárně D1-334 ve třetím patře Strojní fakulty ČVUT, Praha 6, Technická 4 (Metro A – Dejvická).
Pro informaci uvádíme i semináře, které již proběhly.
ÚNOR
27. 2.
Valivá ložiska SKF
Návrh a výpočet
Ing. Jiří ŠAFEK, SKF – CZ
BŘEZEN
27. 3.
Elektronické komponenty pro řízení turbodmychadel
Ing. David TRTEK, Robert Bosch ČB
DUBEN
10. 4.
Autosalon Ženeva 2013
Novinky a trendy vývoje
Ing. Michal Štengl
KVĚTEN
15. 5.
Evropský automobil roku – půl století
Laureáti COTY 1964 – 2013
Ing. Branko REMEK, CSc., FS ČVUT v Praze
Garantem akcí je Ing. Branko Remek, CSc., tel.: 224 351 838, e-mail: [email protected]
Ve výcvikovém středisku MOTOR JIKOV získávají mladí lidé
reálnou představu o pracovním prostředí
Českobudějovická firma MOTOR JIKOV disponuje střediskem pro praktickou výuku technických oborů. Na 130 m2 se učni
a studenti seznamují prostřednictvím klasických strojů i moderních obráběcích center s programováním, obráběním, broušením
a dalšími pracovními operacemi. Zvyšují se tak jejich šance získat
v budoucnu zajímavé pracovní uplatnění.
Tradice výcviku nové generace pro strojírenské a slévárenské
obory začala ve firmách holdingu MOTOR JIKOV GROUP v roce
2007. V současné době má k dispozici výcvikové středisko v Českých Budějovicích a výcvikové a školicí středisko v Soběslavi.
Kapacita českobudějovického střediska, které je vybaveno
obráběcím centrem, CNC soustruhem, klasickým soustruhem,
ZAS 2/2013
11
frézkou, bruskou na plocho a třemi
pracovními stoly, je osm chlapců /
dívek. Kromě nich ale získávají další mladí lidé odborné dovednosti
a zkušenosti s pracovním procesem na montáži sekaček v divizi Mechanizace, v úseku údržby Tlakové slévárny, v modelárně
ve Slévárně litiny nebo v divizích
Formy a Jednoúčelové stroje. Zde
mají uplatnění zejména nástrojaři
a zámečníci. Zapojením do výroby se seznamují s nejnovějšími
technologiemi a trendy a získávají
reálnou představu o skutečném
pracovním prostředí.
Ve výcvikovém středisku Motoru
Jikov Group probíhá praktická výuka
technických oborů.
Vývojová zkušebna Swell rozšířila vybavení pro teplotní zkoušky
Vývojová zkušebna firmy SWELL, spol. s r.o., akreditovaná ČIA, rozšířila technologické vybavení pro oblast zkoušek teplotními změnami o externí klimatickou komoru
s mobilním klimatizovaným prostorem.
„Novou teplotní komoru jsme pořídili se záměrem realizovat klimatomechanické
zkoušky na zkušebním rámu za změněného klimatu, například při destrukčních zkouškách rozměrných vzorků. Navíc nám tato komora umožnila idealizovat podmínky pro
fotogrammetrické měření, které je také v portfoliu našich služeb,“ řekl vedoucí vývojové
zkušebny Jaromír Kejval.
Nová technologie doplnila stávající „flotilu“ zkušebních komor a především umožňuje plnit nové požadavky na destrukční zkoušky vzorků za změněného klimatu. Běžné
klimatické komory nemají pro takové zkoušky dostatečnou tuhost na zachycení reakč-
Nová teplotní komora společnosti Swell.
ních sil. Tato externí komora svojí konstrukcí umožňuje různé zástavby silových a měřících jednotek s upevněním na externí zkušební rám.
Zkoušený vzorek je přesně ustaven
na měřící, tepelně izolovaný stůl, a až následně jsou kolem vzorku sestaveny stěny
klimatizovaného boxu. Tímto postupem je
zároveň vyloučeno ovlivnění měřeného
dílu nešetrnou manipulací, což je důležité
pro spolehlivé výsledky fotogrammetrického měření.
Využití technologie je vhodné zejména
pro realizaci dlouhodobých životnostních
zkoušek s trvalým zatěžováním z vnějších
pohonných jednotek a pro destrukční zkoušky do 10 kN. Externí klimatická komora je
schopna pracovat v rozmezí teplot -45 až
+150°C s řízenou vlhkostí 95 %. Rychlost
nárůstu a poklesu teplot se pohybuje okolo
1,5 K/min. Pro zkoušky lze využít zkušební
prostor o velikosti 900 x 900 x 1800 mm.
Společnost SWELL je dodavatelem vývojových prací pro automobilový průmysl
a angažuje se v oblasti konstrukce a numerických simulací, zkoušek, stavby prototypů
a lisovacích nástrojů.
Více informace o firmě na www.swell.cz
Kontakt:
Ing. Jaromír KEJVAL, PhD.
Vedoucí vývojové zkušebny
e-mail: [email protected]
tel.: 493 546 861
12
ZAS 2/2013
Role národních orgánů členských států při tvorbě evropské
legislativy
V minulém čísle jsme se věnovali postupu při schvalování legislativních návrhů v orgánech EU. V tomto vydání přibližujeme některé mechanismy, jimiž se vytváří pozice národních orgánů k legislativním návrhům Evropské
komise a jimiž se k tvorbě předpisů vyjadřují např. národní parlamenty členských států.
Jakým způsobem vznikají stanoviska členských států resp. ČR k legislativním návrhům Evropské komise?
Konkrétní podoba mechanismů, jimiž se vytváří a posléze uplatňuje postoj členských států k legislativním
návrhům z EU resp. Evropské komise je věcí národní úpravy či zvyklostí. Obecně lze říci, že zejména k zásadním
rozhodnutím zaujímají postoj vlády členských států, a to na základě specifických vnitřních mechanismů. V České
republice hraje v tomto procesu klíčovou roli Výbor pro Evropskou unii (VEU).
Jak funguje VEU, jaký je jeho úkol?
Výbor pro Evropskou unii působí při vládě ČR jako její pracovní orgán pro stanovování a koordinaci pozic ČR
v procesu schvalování legislativních i politických iniciativ EU. V praxi funguje VEU ve dvojí struktuře – jednak na
tzv. úrovni členů vlády a jednak na úrovni pracovní. V prvním případě je VEU prakticky totožný s vládou ČR (členy
jsou předseda vlády, její místopředsedové a ministři, doplněni o tzv. přidružené členy – těmi jsou v současné době
předsedkyně Českého statistického úřadu, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky a guvernér ČNB). Logicky se
VEU na této úrovni zabývá formulací strategických zájmů ČR v prostředí EU a definicemi pozice ČR vůči zcela
zásadním otázkám, které jsou řešeny na úrovni samotné Evropské rady (VEU na této úrovni schvaluje mandát
na jednání Evropské rady).
Na úrovni pracovní VEU projednává a schvaluje instrukce pro jednání COREPERu, podobně jako mandát pro
jednání jednotlivých ministrů na Radě EU i další podklady. Typickým produktem jednání VEU bývá tzv. rámcová
pozice k určitému legislativnímu či politickému návrhu, která vzniká na základě návrhu a pracovních podkladů
zpravidla od příslušného ministerstva, schvalovaného na vlastním zasedání VEU.
Jakou možnost ovlivnit legislativu EU mají parlamenty členských států?
V zájmu vyšší transparentnosti a demokratičnosti rozhodovacího procesu v EU a také s cílem vyvážit tendenci postupující integrace rozhodování v EU „kodifikovala“ Lisabonská smlouva roli národních parlamentů. Smlouva
výslovně stanovuje právo parlamentů na informace, poskytuje jim hodnotící nástroje v oblasti svobody, bezpečnosti a práva a především zavádí nové prvky v oblasti kontroly uplatňování tzv. zásady subsidiarity.
Infrastruktura pro vozidla s alternativním pohonem
Koncem ledna představila Evropská komise, konkrétně její Generální ředitelství pro dopravu, návrh balíčku
opatření, který by pro členské státy znamenal povinnost vybudování určitého množství čerpacích stanic pro alternativní paliva do roku 2020. Podél důležitých komunikací měly být do roku 2020 instalovány stanice CNG nejdále
každých 150 km a stanice LNG každých 400 km.
Směrnice v aktuální podobě předepisuje České republice povinnost mít do roku 2020 postaveno 129 000 dobíjecích stanic pro elektromobily, z toho 13 000 stanic veřejných. To by znamenalo při lineárním průběhu výstavby
pro ČR uvádět do provozu každý den téměř pět dobíjecích stanic přístupných pro veřejnost. Směrnice by navíc
rovněž měla harmonizovat standardy především pro elektromobily a vozy poháněné vodíkem, i zde však návrh
prozatím obsahuje nesrovnalosti související s obdobím platnosti standardů.
Hlavním motivem je přerušit začarovaný kruh, kdy spotřebitelé prohlašují, že by si koupili vozidlo s alternativním pohonem (elektromobil, LNG, CNG, vodík), ale limituje je nedostatek čerpacích stanic. Na druhé straně
stojí potenciální provozovatelé čerpacích stanic, pro které je zase na silnicích málo vozidel, které by tyto stanice
využívaly. Návrh směrnice obecně zapadá do unijní strategie snížit emise z dopravy o 60 % do roku 2050 a do
roku 2020 dosáhnout 10% podílu obnovitelných zdrojů na energii spotřebovávanou v dopravě.
ZAS 2/2013
13
Tento cíl si však Komise „zkomplikovala“ tím, že loni v říjnu omezila započítávání biopaliva první generace
hranicí 5 %. Aktuální podíl obnovitelných zdrojů v dopravě je necelých 5 %. Směrnice by také měla harmonizovat
standardy především pro elektromobily a vozy poháněné vodíkem, i zde však návrh prozatím obsahuje nesrovnalosti související s obdobím platnosti standardů.
Novela zákona o DPH: ručení za neodvedenou daň z přidané
hodnoty
Se začátkem tohoto roku vešla v účinnost novela zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH), která mimo jiné,
motivována bojem s daňovými úniky, podstatným způsobem rozšiřuje dosavadní okruh případů ručení za neodvedenou daň. Do § 109, který upravuje ručení příjemce zdanitelného plnění, byly doplněny tři nové situace, kdy
se plátce může stát ručitelem za daň nezaplacenou dodavatelem z poskytnutého zdanitelného plnění.
V prvním případě k tomu může dojít tehdy, když je úplata za toto plnění poskytnuta bezhotovostním převodem
na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn. Plátci daně mají do
konce února povinnost oznámit správci daně čísla všech bankovních účtů, které pro svou ekonomickou činnost
používají a souhlas s jejich uveřejněním, jinak za tyto budou považovány účty, které byly uvedeny při registraci.
Nový institut tzv. nespolehlivého plátce upravuje vznik ručení plátce, který přijme zdanitelné plnění od jiného
plátce, přičemž v okamžiku uskutečnění plnění je zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem.
Třetí případ se týká dodávání pohonných hmot. Plátce se stává ručitelem, pokud pořídí pohonné hmoty od
distributora, který v okamžiku uskutečnění plnění není registrován v seznamu distributorů pohonných hmot.
IMI International s.r.o.
člen skupiny
Dlouhoňovice 68
564 01 Žamberk
Tel.: 465 612 879
Fax: 465 612 908
E-mail: [email protected]
http://www.norgren.cz
Výrobní program:
Rok založení:
Počet zaměstnanců:
Generální ředitel:
1998
610
Ing. Oldřich Talacko
pneumatické a hydraulické prvky pro technologie řízení pohybů
a toků médií
14
ZAS 2/2013
Linde + Wiemann CZ, s.r.o.
U Dráhy 1356
289 22 Lysá nad Labem
Tel.: 325 560 706
Fax: 325 560 109
E-mail: [email protected]
http://www.linde-wiemann.com/cz
Rok založení:
Počet zaměstnanců:
Generální ředitel:
Jednatel:
1995
481
Ing. Jiří Černý
Ing. Pavel Zima
Výrobní program: lisované a svařované díly a jejich moduly pro automobilový průmysl
ZAS 2/2013
15
Zaměstnanci administrativy v roli operátorů
Od února 2013 mají pracovníci administrativy naší společnosti možnost vyzkoušet si práci přímo na výrobních linkách. V rámci nového programu „Zkušenost z první ruky“ bude každý měsíc po dobu jednoho týdne
a po řádném zaškolení pracovat šest MT zaměstnanců na některé z linek montážní haly. Cílem tohoto projektu je dát zaměstnancům administrativy možnost získat bezprostřední zkušenost s výrobou a lépe se tak seznámit
s organizací práce a pracovními podmínkami operátorů ve výrobě. Program je povinný pro všechny nově příchozí MT zaměstnance a doporučený pro ostatní administrativní pracovníky.
Přednáška o ČZ pro studenty Západočeské univerzity v Plzni
V rámci přednáškového cyklu Řízení podniků na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni uskutečnila
se 28. února přednáška s prezentací firmy ČZ. Vedoucí odboru Controlling a tiskový mluvčí, Ing. Jan Pěnkava, studenty
seznámil s posláním, vizí a strategií firmy, s výsledky hospodaření, dosaženými úspěchy, ale i s problémy, se kterými se firmy
musí vyrovnávat, s konkurencí ve strojírenských oborech a porovnal podmínky pro podnikání a řízení firmy v ČR a ve světě.
Přednáška navázala na dlouhodobou spolupráci mezi ČZ a ZU a na exkurzi, kterou studenti před časem absolvovali v akciové
společnosti ČZ.
Chromovna v Litovli i nástrojárna Olomouc jsou v branecké rodině deset let
V roce 2003 se skupina Brano Group rozšířila o dvě významné lokality. Nejdříve se jednalo o chromovnu DELTACOL
v Litovli a později i o nástrojárnu v Olomouci. „K tomuto kroku bylo přistoupeno především proto, že jsme byli závislí na dodávkách dekorativního chrómu, který kvalitativně neodpovídal požadavkům,“ uvedl tehdy k Litovli předseda představenstva Pavel
Juříček. K olomoucké části dnešní SBU TOOLS se vyjádřil slovy: “Novou nástrojárnu jsme hledali už delší dobu. Hradecká
nástrojárna byla dlouhodobě přetížena, museli jsme odmítat zakázky.“
Budování podvěsné dopravy surových plášťů
Budování podvěsné dopravy surových plášťů ve výrobě CVT je v plném proudu. Pláště o velikosti 15“ až 24“ se budou od
konfekčních strojů přepravovat na dopravníky, které dopraví plášť do skladu surových plášťů. K lisům se surové pláště budou
přes dopravníky přesouvat k odběrnímu místu, které je v každé lisovací řadě. Pak se odeberou a umístí k lisovacím pozicím na
upravené vozíky pro surové pláště. Systém omezí transport polotovarů z konfekce na lisovnu po zemi, uvolní prostor pro nový
layout, umožní realizovat nový sklad konfekčního nářadí a v neposlední řadě povede ke zlepšení ergonomie a pracovních
podmínek pro lisovnu a konfekci výroby CVT. Systém bude zprovozňován ve druhém čtvrtletí.
Časová osa z Karmele bude v knize rekordů
Již více než dva tisíce návštěvníků si prohlédlo unikátní obří časovou osu zachycující historii lidstva, regionu i značky
ŠKODA, která je umístěna Na Karmeli. Přehledné panorama dějin zachycující období 4000 let je umístěno v podzemní spojovací chodbě mezi historickou a moderní části vzdělávacího centra. Sledovat na něm lze nejen historii světa, ale také českých
zemí, Mladé Boleslavi a automobilky ŠKODA. Symbolickým oceněním pro tvůrce je zápis časové osy do České knihy rekordů,
který se chystá v těchto dnech.
Úspěšně proběhl 7. audit WCM
12. a 13. 2. proběhl 7 audit WCM. Cílem bylo přiblížit se hodnotě 50 bodů, která představuje bronzové ocenění výrobního
závodu. Podařilo se nám zvýšit hodnocení o 3 body na hodnotu 45 bodů. Auditor pan Fioravanzo Egido z divize CNH byl velmi
spokojen s úrovní pořádku, čistoty a obecně s předvedením aktivit na jednotlivých výrobních střediscích.
16
ZAS 2/2013
Projekt „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ č.p. 5.1 SPTP02/008 v rámci OPPI je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
Číslo 16
Datum vydání: 29. 3. 2013
Zpracovali: Ing. Zdeněk Novák, Ing. Pavel Ešner, Ing. Jiří Kyncl
Te c h n o l o g i c k á p l a t f o r m a – Vo z i d l a p r o u d r ž i t e l n o u m o b i l i t u
Informační bulletin
Workshop TP VUM 6. 2. 2013
V roce 2013 se poprvé sešel tým TP VUM 6. února v Táboře. Nejprve proběhla diskuse k dokumentům TP VUM. Znovu byl zdůrazněn
význam Strategické výzkumné agendy (SVA) včetně jejího vlivu na řadu ekonomických ukazatelů firem. Sekretariát AutoSAP zajistí přidělení ISBN pro českou a anglickou verzi a odpovídající počet výtisků české a anglické verze. Jako alternativa bude připravena kombinace
tisk a CD.
Pro Implementační akční plán (IAP) se nebude žádat o přidělení ISBN. Překlad IAP se omezí na kapitolu 7, která bude vložena do
textu. Po odsouhlasení žádosti o platbu bude IAP umístěn na webové stránky TP VUM s upozorněním na možnost diskuse k jejímu obsahu. Prof. Macek zajistí předání SVA a IAP na Technologickou agenturu ČR oficiálním dopisem. Závěr projektu TP VUM je v květnu 2013.
K celkovému zhodnocení projektu dojde na workshopu dne 4. 4. 2013 v Brně. Vystoupení bude splňovat podmínky projektu.
Druhým bodem programu byla udržitelnost projektu. Provede se revize smluv (termíny trvání, personální záležitosti, změny názvu
začleněných subjektů atd.). Udržitelnost projektu musí splňovat určitá kriteria. Každý z členů týmu TP VUM vytipuje firemní projekty (1-2),
které mají vazbu na SVA a bude je možné sledovat v jednotlivých etapách řešení v rámci udržitelnosti projektu. Vytipované projekty bude
prezentovat na příštím workshopu schůzka TP VUM.
Po ukončení realizace projektu musí i nadále působit realizační tým, který je tvořen AutoSAP a členy týmu TP VUM. Rovněž smlouva
o sdružení TP VUM obsahuje tříleté období udržitelnosti po skončení projektu. Řídící a koordinační část realizačního týmu zajistí zpracování a předání monitorovacích zpráv 1x za rok, a to ve 2., 3., a 4. roce následujícím po roce ukončení projektu. V první monitorovací
zprávě příjemce uvede monitorovací ukazatele za rok plánovaného ukončení projektu.
V rámci udržitelnosti je nutné zachovat následující projektové aktivity:
• workshopy 2x ročně (sdílení zkušeností zástupců automobilového průmyslu);
• odborné působení členů TP při aplikaci vytvořených dokumentů SVA a IAP;
• iniciace a spolupráce při koordinaci VaV projektů;
• napojení na ETP;
• využití zkušeností z projektového a finančního
řízení;
• databáze informací o projektech VaV i v mezinárodním měřítku;
• dodržování pravidel pro publicitu;
• odborná podpora členům AutoSAP;
Následovalo projednání poslední, 5. etapy řešení
(1. 12. 2012–31. 5. 2013). Cílem této etapy je aplikace
IAP. Bude zpracována průběžná etapová zpráva za 4. etaNa programu táborského workshopu byly dokumenty TP VUM
pu včetně žádosti o platbu. Proběhly, resp. proběhnou tři
a projednání 5. etapy projektu.
zasedání realizačního týmu s cílem provést korektury IAP
a aplikovat jeho závěry mezi širokou odbornou veřejnost. Uskuteční se dva workshopy (á 100 osob) zaměřené na šíření výstupů dokumentů. Bude zajištěna účast na zasedáních ETP. Proběhne iniciace realizačního týmu na řešení projektů VaV i v mezinárodním měřítku.
Bude zveřejněn odborný článek v rámci publicity projektu. Uskuteční se veřejná diskuse k IAP na webových stránkách projektu.
Na závěrečném zasedání realizačního týmu bude vyhodnocen projekt, jeho výstupy a stanovena pravidla pro udržitelnost. Bude připravena závěrečná zpráva současně se zprávou za poslední etapu včetně žádosti o platbu.
V bodě Organizační záležitosti – diskuse byly připomenuty plánované výstupy TP VUM, závazné ukazatele a monitorovací ukazatele.
Účastníci workshopu se dohodli na termínech příštích workshopů 12. 3. 2013 v Praze a 4. 4. 2013 v Brně. Jako obvykle byli členové týmu
upozorněni na možnost využití internetových stránek http://www.tp-vum.cz pro publikaci novinek atd.
4. - 8. 4. 2013
www.autosalonbrno.cz

Podobné dokumenty

ernobílá ást.indd

ernobílá ást.indd ACEA pro užitková vozidla.............................................

Více