časopis Skauting duben 2016 - Skautská Křižovatka

Komentáře

Transkript

časopis Skauting duben 2016 - Skautská Křižovatka
skauting
dvouměsíčník pro skautskou výchovu
Alternativy
Obsah čísla
2016
duben
květen
Alternativy Myšlenková mapa
Pedagogika Xenofobie a jak na ni
Instant Benjamínkův sportovní den
Instant Jak žít společně?
Instant Hledá se pachatel
Trendy Individualizace v oddíle
V rukách kostka ledu
Úvod do duchovní výchovy IV.
3
4
7
8
9
10
14
16
Já osobně Co všechno dělají skauti
Přestupy u věkových kategorií
Tábory, bouřky, větve. Co na to majetek?
Výchova Hledá se...
Příroda Pozorujte změny v jarní přírodě
Rozlety Kam jinam, když ne vést?
8 zásad, které z vás udělají profi grafika
Proč metodika na duchovno nestačí?
1|
20
22
25
26
28
30
32
34
skauting | editorial
Editorial
Alternativy, no, skvělé téma, tam
se dá dát všechno, co se nehodí
jinam. Chyba lávky, najít skutečně
alternativní a neotřelé věci v tak
rozmanitém hnutí, jakým Junák je,
byl těžší úkol, než jsme si mysleli.
Neustále nás tohle téma nutilo
přemýšlet nad tím, co je skutečně
alternativní, a přehodnocovat
předchozí stanoviska. A tím jsme
si potvrdili, že čím víc toho známe,
tím méně „divné“ nám to připadá.
A proto v časopise nakonec
nenajdete žádné senzační
a ohromující články. Naopak možná zjistíte, že některé věci už
děláte a k jiným je to jen krůček.
Pro někoho tedy bude přínosnější
článek o individiualizaci v oddílech,
protože doposud přemýšlel spíš
v intencích skupiny, jinému
otevře oči přehled možností práce
v Junáku nad úroveň vedení oddílu,
třetí se inspiruje v pozorování
jarní přírody. A přesně o tom
mají alternativy být - mají nám
ukázat, jak to vypadá krok
od naší vyšlapané stezky.
Pár redakčních úkroků můžete
v časopise najít - testujeme nové
formy a budeme rádi, když nám
na ně dáte zpětnou vazbu.
Příjemné čtení i vystupování
z řady vám přeje
Káťa Šmajzrová
šéfredaktorka
| 2
Anketa
Je podle vás skauting v něčem alternativní ?
Určitě. Dnešní svět je tekutý a proměnlivý. Skauti jsou
naopak v něčem stálí a vytrvalí. Nemyslím tím metody
práce, které se hodně změnily a respektují nové přístupy
(symbolický fantasy rámec nové stezky je toho dobrým
příkladem). Po celých sto let, co skauting existuje, čerpá
víceméně ze stejných základních hodnot a vede děti více
méně stejným směrem. V tom vidím velkou alternativnost
a jsem za ni rád. Dnešní svět je také rychlý a rychlost se
promítá i do výchovy a vzdělávání. Namísto dlouhých programů se dělají krátké, dvoutýdenní pobyty často nahrazuje pár dní. Skaut je oproti tomu pomalý a důkladný. Ví, že
výchova chce čas na hledání, zkoušení, zažívání úspěchů
i neúspěchů. To podstatné se nejde naučit za pár dní. Tak
i v tom vnímám alternativnost - samozřejmě nejenom
skautů, ale i brontosaurů, tomíků a dalších nadšenců.
Jan Činčera
pedagog a lektor zážitkové pedagogiky
Se skauty jsem byl jako malý na táboře, jinak do skauta
chodí dva z mých bratrů. Tábor byl pro mě úplně první
skutečné setkání s pobytem v přirodě - díky tomu jsem se
naučil spoustu nových věcí, hlavně spolupráci s přirodou.
Člověk se naučí chovat se vůči ní velmi šetrně, respektovat, co nám dává, a také pochopit, co si brát nemůžeme.
Často přehlížíme důležitost prostředí, ve kterém žijeme,
a nepsanou povinnost o něj pečovat tak, jak ono pečuje o
nás. Stejně tak skauting formuje člověka samotného a jeho
chování vůči dalším jednotlivcům v kolektivu. Pamatuji si,
že jeden ze skautů dorazil za deště na kole k nám domů,
aby se ujistil, že bráchá ví, že se kroužek posunul - aby zbytečně nemokl před klubovnou. Mám strach z toho, kam
doba virtualní reality spěje, a tohle je skvělá alternativa,
jak vrátit mladší generaci zase zpátky do reálného světa.
Dominik Chládek (22 let)
zakladatel matematického vzdělávacího portálu Isibalo.com.
Mít rád přírodu, poznávat, chránit, ale také navštěvovat
a dobře využívat, je v souladu s Božím plánem na „podmaňte si ji“. Nikoli zničte, ale mějte k životu. Skauting je
dnes doširoka rozkročen i na další obory činností, internet
nevyjímaje. Pokud je zdrojem vědění, kamarádění, archivu
společných zážitků, proč ne? Z toho mi plyne, že skauting
není alternativa, ale je úplně normální.
Mons. Ing Martin Holík
katolický kněz, ředitel Radia Proglas
aktuálně | skauting
Alternativy na jaro
Nabízíme myšlenkovou mapu s troškou tipů a inspirace k možná
nevšední oddílové činnosti mimo klubovny, na výletech a
v probouzející se přírodě.
Fitness stezka
uspořádejte
si přírodní
posilovnu
nebo navštivte
některou volně
dostupnou
v českých lesích
Lesní golf
hra, kde kmeny stromů představují
jamky, hráči po jednom hází
tenisákem a snaží se trefit strom na
co nejméně hodů – vždy se přiblíží
tam, kam míč dopadl, podobně
jako v golfu
Makrokvíz
nafoťte různé
tajemné detaily
přírody a spolu
s ostatními hádejte,
o co jde
Netradiční sportovní aktivity
První jarní
plavání
že je na koupání
venku ještě
zima? pro
roverský kmen
ideální výzva
Cizokrajné sporty
– Kriket
– Australský fotbal
– Indiaca
– Tchoukball
Hmatový závod
hra na pozadí,
ve které vždy
znenadání
vyhlásíte, že
mají všichni
najít nějakou
přírodninu podle
jejích hmatových
vlastností – třeba
něco pichlavého
nebo slizkého
Orientační závod na kole
Cesty pro vozíčkáře
vozejkmap.cz
Výskyt tažných ptáků
springalive.net
Internetové mapování
krajiny
Tip pro starší věkové kategorie –
udělejte dobrý skutek zmapováním kusu
přírody do webové aplikace
Výmoly na silnicích
vymoly.cz
Výskyt různých živočichů
(pro náročnější)
biolib.cz/cz/speciesmapping
springalive.net
Řízky z jitrocele
osmažte na ohni v trojobalu
řízky z listů jitrocele
kopinatého!
Nevšední
poznávání přírody
Opuštěné místo
navštivte (bezpečné)
místo, které dříve
obýval člověk a
dnes se do nich
vrací příroda (nějaký
zarůstající areál),
prozkoumejte
tu proměnu a
přemýšlejte, jak asi
bude pokračovat
v dalších 10 nebo 50
letech
Dendrologický průzkum!
co to má být? – uspořádejte
vědeckou expedici, na které
zmapujete, kolik různých
druhů stromů v lese roste
Černé skládky
trashout.me
3|
skauting | pedagogika
Xenofobie a jak na ni
foto Anna Týčová
„Proč by měli cikáni chodit do školy, když stejně nepracují?“
„Táta říkal, že bychom ty uprchlíky měli všechny postřílet.“
„Do tý vietnamský čtvrti radši ani nechodím, aby se mi taky
nezešikmily oči.“
S podobnými vyjádřeními se můžete setkat nejen v autobuse plném školáků, ale i v klubovně. A možná trochu
cítíte, že vysvětlení „nech toho, to se neříká,“ tak úplně
nestačí – ani vám, ani vašim skautům a skautkám (případně vlčatům a světluškám). Jak se tedy s nenávistnými
či xenofobními projevy popasovat se ctí?
Xenofobii charakterizují projevy odporu, nepřátelství,
ale i nedůvěra ke všemu cizímu a strach ze všeho cizího.
Konkrétním projevem je nepřátelství k lidem jiné barvy
pleti, jiné národnosti, jazyka, náboženského přesvědčení,
kultury, tradice a projevující se navenek odporem a nepřátelstvím vůči imigrantům (přistěhovalcům), ale i cizincům
s trvalým pobytem, uprchlíkům apod. Někdy je tento pojem užíván jako obecný termín pro rasismus, antisemitismus a nacionalismus. Xenofobie je postavena na předsudcích a negativním postoji k určité odlišné skupině.
Při řešení nenávistných postojů je dobré zamyslet se,
kde mají tyto postoje kořeny, z čeho u dětí pramení. Podle
toho lze potom volit strategii při jejich řešení (důležité je
zejména odlišovat racionální a emocionální faktory).
Okamžité reakce
Při realizaci konkrétního programu jsme na možné konflikty a kontroverze připravení, reagovat na mimoděk vedené
konverzace nebo přímé výzvy děti může být mnohem těžší.
Tipy jak reagovat v napjaté situaci:
| 4
Adam Čajka
[email protected]
ADAM
Zajímají ho vztahy, mezinárodní, lidské, k sobě. Zabývá
se učením o globálních
tématech. Baví ho hledat
v konfliktech příležitosti k
porozumění.
»» pojmenování vlastních pocitů, které v nás konkrétní témata či situace vyvolávají – jsem naštvaný
– rozčilený – smutný – zmatený – mrzí mě,
»» vyjasňování si hodnot, které jsou pro mne dlouhodobě i v dané situaci důležité. – hodnoty lze
opřít o skautský zákon: „Myslím si, že bychom
jako skauti měli pomáhat ostatním, jako to říká
skautský zákon. Můžeme z něj vycházet i teď?“
»» vyjasňování, zpochybňování, ověřování a utváření vlastního názoru a předpokladů, na nichž stojí
– „Já jsem četla v časopise minulý týden něco jiného, ale pokud tenhle dokument říká tohle, podívám se na něj a pak o tom budu dál přemýšlet.“
»» důraz na konkretizaci a vztahování se
k datům – „Když myslíš hodně, kolik to
je? A koho se to vlastně týká?“
»» naslouchání a schopnost uznat perspektivy jiných – „No, vlastně mě nikdy nenapadlo, že by tvoje babička mohla bydlet
v té čtvrti, o které jsme se bavili.“
»» učit se myslet za sebe, což předpokládá rozvoj sebevědomí, ustát si svůj nesouhlas a současně být otevřen změně svého názoru
Xenofobii lze považovat za jednu z reakcí na střet
rozdílných vysvětlení a chápání světa založených
pedagogika | skauting
na rozdílných předpokladech či různých hodnotách.
Na tento konflikt je však více možných reakcí, zejména
když ho chápeme méně jako hrozbu a více jako příležitost
(dialog, oboustranný růst). Aby sdílení perspektiv a úhlů
pohledu vedlo k porozumění, je dobré hledat společný
základ, tzv. sdílet stejnou realitu.
Plyne z toho několik tipů, na co se zaměřovat v těžkých
diskusích či ve výukových programech:
»» Konkretizujme obecnou rovinu tvrzení a diskuzí.
Snažte se účastníky a účastnice vést k tomu, aby
obecná tvrzení převedli na konkrétní příklady.
»» Usilujme vidět to, čemu na první pohled
nevěnujeme pozornost. Můžete se doptávat:
„Na co jsme vzhledem k tématu ještě
nepomysleli?“ „Jaký úhel pohledu nám chybí?“
»» Rozeznávejme fakta od názorů,
popis od hodnocení.
»» Vyjasňujme pojmy. V praxi oddílů se ukázalo,
že děti nerozlišují například význam slov jako je
muslim, islamista, terorista. Nemusí jít o svébytný
program, můžeme si jako přípravu na besedu
udělat myšlenkové mapy relevantních pojmů.
Anebo se průběžně v diskuzích doptávat: „Co
máš na mysli, když říkáš…?“ „Co si představujete
pod pojmem…?“ Diskuze pak nebude drhnout
kvůli rozdílnému používání pojmů.
»» Uvádějme zdroje. V otázkách, které nejsou
podloženy naší osobní zkušeností, jako
třeba přítomnost uprchlíků, čerpáme data
zprostředkovaně. Nemáme vstup prvního
stupně žebříku. Tím obezřetnější bychom měli
být a přemýšlet nad zdroji: Odkud to vím? Je
to věrohodný zdroj? Při vytváření vlastních
programů uvádějme zdroje materiálů, s nimiž
pracujeme (např. kdo kde vyfotil fotografii, kdo
napsal článek, kdy a kde byl publikován).
Emoce
Na emoce argumenty nevyzrajeme, emoce nikomu vyvrátit nejde, protože jde o autentické prožívání člověka,
ovlivněné jeho postojem k lidem, tématům, jevům. Kontroverzní témata dokáží snadno vzbudit emoce, které mohou být na překážku porozumění, učení se i naslouchání.
Jak udělat z emocí pomocníka v učení?
Velmi pomůže s nimi počítat a vzít je jako samozřejmou součást programů i diskuzí. Umíme to v zážitkové
pedagogice, kde má pojmenování emocí v reflexi místo
a ukazuje na okamžiky, které byly pro účastníky zásadní.
Toto samozřejmé chápání pocitů jako součásti učebního
cyklu stačí přenést na jiné než zážitkové programy.
Vstup pocitů a emocí do programu je vždy výzvou pro
lidi, kteří program vedou. Proto nabízíme pár tipů, co
může vedoucí dělat, když se vzedmou emoce.
Může se nám stát, že od dítěte zazní poznámka
na úkor jiných etnik, která nás vyvede z míry. „Cikáni
nepracují, tak proč by měli studovat?“ Věříme, že samotný výrok není problém, ale ten může začít, když na dítě
nedokážu smysluplně zareagovat. Jak to však udělat tak,
abych dal na srozuměnou svůj pohled a zároveň původce
výroku vzhledem ke své autoritě neshodil?
K zamyšlení nabízíme 3 možné směry reakce:
»» Zaměřím se na SEBE a to, co ve mně výrok
vyvolává. Upřímně vyjádřím, jak to mám,
aniž bych majitele výroku napadal nebo
znemožňoval. Např.: „Já bych byl rád, aby všichni
lidé ve společnosti měli přístup ke vzdělání,
protože to může přinášet pozitivní změny“.
»» Zaměřím se na DÍTĚ a pokusím se porozumět,
co ho vede k tomu, že říká, co říká. Doptám
se na jeho důvody, pocity a zkušenosti. Potom
přecházím k vyjádření, jak to mám já. „Vadí ti,
že se k někomu ve škole přistupuje jinak? Co
by ti pomohlo k pochopení, proč to tak je?“
»» Zaměřím se na SKUPINU a možný dopad
výroku na kolektiv. Na základě odpovědnosti
vůdce se vůči výroku vymezím a přizvu
všechny ke zkoumání tématu (viz programy
níže). „Na tohle mám odlišný názor. Zajímalo
by mě, co tohle téma, které je ve společnosti
dost důležité, vyvolává u ostatních a co
je k tomu napadá. Mám návrh, jakým
způsobem se o tom můžeme pobavit.“
Pojmenování pocitů uvolňuje prostor přemýšlení. Můžeme hledat, z čeho pocity plynou (faktický popis jevů)
a co nám ukazují (co je pro nás důležité). Emoce nám
říkají např. to, zda se nám něco líbí (jsme potěšeni, máme
radost), nebo nelíbí (bojíme se, máme vztek), nebo nemáme jasno (jsme zmateni, překvapeni). Postoje pak ovlivňují
to, jaký význam dáváme našemu vztahu k lidem, událostem
či aktuálním problémům.
Jaké programy nám mohou s tématem
pomoct?
– diskuse o tom, jaké jsou argumenty, kterým věříme
– diskuse o tom, jaké skautské hodnoty jsou pro nás důležité
a jak je můžeme ve svém okolí posilovat a chránit
– promítání dokumentárního filmu (např. z festivalu Jeden
svět) s následnou diskusí
– pozvání si hosta, který dokáže zvolené téma odlišnosti
zajímavě přiblížit (cestovatel, překladatel z jiného jazyka,
historik)
5|
JUN SHOP.CZ
HAŠKOVA 7, PRAHA 7
773 294 840 (STS)
[email protected]
NAJDI SI NÁS NA
U
a získej další výhody
100% skautský obchod
má pro Vás v nabídce
kompletní skautské a
tábornické vybavení.
Batoh Lowe Alpine
:75
Axiom 3 Diran 65
4.259,- Kč
Lékárny
Lifesystems
od
374,- Kč
R vert GV
Boty Asollo Re
3.790,- Kč
Řekněte si o slevu až 15 %.
Stačí znát a uvést do
poznámky číslo své Junkarty
nebo Členské karty.
Zákaznícká karta
JUN
Všechny informace o slevových kartách najdete na
www.junshop.cz/slevove-karty
skauting | pedagogika
Názory dětí ve světluškovském/vlHodnotou míníme „význam, který
čecím a skautském věku se často mění připisujeme materiálním a duchovním
a velký vliv na ně má jejich okolí – ať už ideálům společnosti”. Hodnoty jsou
rodiče, kamarádi, nebo učitelé, od kte- vedoucími principy a motivací našeho
rých svoje názory přejímají. Dítě se tak chování a našich postojů. Ve skautském
v jednu chvíli může ocitnout mezi po- prostředí máme velkou oporu ve slibu
lárními názory jeho blízkých, což u něj a zákonech, které naše hodnoty vyjadřují
může vyvolávat stres nebo napětí z toho, a ke kterým bychom měli naše jednání
na kterou stranu se přiklonit. Důležité a chování vztahovat. To samozřejmě neje proto v každé diskuzi nad takovým znamená, že budeme mít všichni stejné
tématem zdůrazňovat právo kohokoli názory, mohou nám ale pomoci v rozna vlastní názor, ať už
hodování a ujasňování
je kdekoli na pomyslné
si aktuálních postojů.
škále, aby dítě nebylo
Hodnoty jsou aktivonuceno volit mezi např.
vány a posilovány našimi
vůdcem oddílu a rodiči.
zkušenostmi a všichni
Můžeme např. říci: „Je
jsme součástí zkušenosti
– ze zažitých předsudků
v pořádku, že máme
druhých lidí, ať chceme
a stereotypů, zobrazovaných
v médiích i ve společnosti
všichni – já, ty i tvoje
nebo ne. Navzájem své
máma – odlišný názor
hodnoty ovlivňujeme.
– z vlastní negativní zkušenosti
Pro oddíl je proto důlena tohle téma, a je dob– ze strachu z neznámého
ře, se o něm můžeme
žité ptát se, jaké hodnoty
– z názorů blízkých lidí (rodičům,
chce posilovat a reflektospolečně bavit.“ Do buvychovatelů, kamarádů)
doucna tak dětem ukavat, zda k nim vede v pro– z vlastní frustrace (pocity
méněcennosti apod.)
zujeme cestu, jak udržogramech, nebo skrze způvat diskuzi (a to nejen
soby fungování oddílu.
v rámci programu, ale i ve společnosti
Pokud se bavíme o xenofobii, může
obecně) otevřenou i v případě odliš- být užitečné jít hlouběji než na úroveň
ných názorů. Podstatná je na tom právě názorů a racionálních argumentů. Příona diskuze, bez finálního řešení, které nosné může být nalezení hodnot, které
by přisoudilo výhru a prohru některé jsou danou situací aktivovány (jasnost,
ze stran. Znalost toho, že ani v oddíle bezpečí). Pokud je dokážeme pojmenejsme názorově jednotní, a přesto mů- novat, případně v tom pomoci druhým,
žeme společně vycházet, je užitečná pro můžeme teprve hledat cestu. jak se
fungování i v jiných skupinách.
o tyto hodnoty postarat jinak než např.
Do diskuze bychom také neměli obviňováním cizích nebo odlišných lidí.
vnášet vztahy - mohlo by se pak stát, Důležité však je dávat si pozor na to,
že si dítě diskuzi a případné neshody abychom si do ostatních nepromítali
nevztáhne na téma, ale na osobní vztah opak vlastních hodnot, čímž by naše
k danému člověku, a bude bránit právě diskuse o hodnotách vedla k vyděloonen vztah, nikoli názor. Přínosné může vání na dvě skupiny - hodnoty „naše“
být diskusi vést více do hloubky, k čemuž a „těch druhých“. To může sklouznout
mohou pomoci zaměření na hodnoty do toho, že naši část vnímáme jako pozia to, co si pod nimi představujeme.
tivní a světlou a odmítáme tak hodnoty
zdánlivě negativní. Možná, že neexistují
HODNOTY jako kompas ve vnímání
negativní hodnoty, všechny nás informuVšechny postoje a názory (včetně jí o tom, „jak to máme“, existují pouze
xenofobních) mají vztah k hodnotám, problematické cesty, jak se je lidé snaží
kterým člověk přikládá důležitost. Po- naplňovat.
stoje k lidem, dějům a určitému chování

máme pozitivní, pokud prosazují a chráODKAZY
ní hodnoty, kterých si ceníme. Pokud
SKAUTSKÝ SVĚT duben 2016; rozhovor s mediátorem
vnímáme naše hodnoty jako ohrožené,
Dušanem Ondruškem
hledáme cestu, jak je chránit.
KŘIVÁNEK M., Jak Žít společně, instant, str. 8
Z čeho mohou
pramenit nenávistné
projevy u dětí?
instant | skauting
Stela Šurkalová – 16 let
[email protected]
Benjamínkův sportovní den
Vůdkyně benjamínků
v Chomutově a studentka
šestiletého všeobecného
gymnázia. Volný čas trávím
jízdou na bruslích a čtením
knih.
JOJKA
Benjamínci se učí rozeznávat, jaké potraviny a činnosti jsou pro ně přínosné a jaké naopak ne.
Aktivity z kompetence „co umím a znám – zdravé a nezdravé“ jim mohou pomoci k lepšímu
životnímu stylu.
Všechny tyto aktivity se odehrávají v symbolickém rámci
sportovní den, který má ustálený děj a aktivity se odehrávají v daném pořadí. To je vhodné neměnit, lze ale vyjmout
některou aktivitu z programu a použít jako samostatnou.
–
1–2
10 – 12
1–2
uvnitř
obrázky potravin
20 min
10 min
„Protože dobrý fyzický výkon můžeme vydat jen po zdravé
a dobré snídani, tak si tu spolu nějakou vytvoříme.“
Písničková rozcvička
neomezeně
Zdravá snídaně
kdekoliv
10 min
–
„Aby se nám při sportu nic nestalo, musíme se pořádně protáhnout. Nejlepší bude, když si dáme pořádnou rozcvičku.“
Na určené místo rozházíme papírky s potravinami
(zelenina, ovoce, pečivo, sladkosti, mléčné výrobky) - náš
herní obchod. Benjamínci mají za úkol „nakoupit“ si co
nejzdravější snídani (každý produkt bude stát jinou cenu–
zdravější věci budou stát méně a nezdravé více.) To proto,
aby si uvědomily, že nezdravá potravina zatíží víc naše tělo.
Platit se bude dřepy (na sportovním dnu se hodí použít
fyzickou aktivitu). Děti mají přidělený stejný počet dřepů
(cca 35 na dítě) a záleží jen na nich, jak je využijí (hodnota
potravin by měla být 5-8 dřepů na jednu věc). Ke konci
hry vyhodnotíme, která snídaně byla nejzdravější - může
být i více zdravých snídaní. Na nejzdravější snídani by se
měla shodnout družina, důležité je s dětmi probrat, podle
čeho posuzují, zda je jídlo zdravé nebo nezdravé.
Ringo
Nos, oči, uši, vlasy, jestli nejsi dohola,
ukazujeme na části těla; spojené ruce zvedneme
nad hlavu a hýbeme s nimi vpřed a vzad
vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, zatočit se dokola.
předpažit; zapažit; obě ruce upažit; zatočit se
Kolena, lokty, čelo, paty, svlékneme se do trička,
ukazujeme na části těla;
od zdola nahoru svlékáme
nahoru, dolů, vpravo, vlevo, písničková rozcvička.
na špičky; dřep; obě ruce upažit; zatočit se
Je třeba říct dětem, jak a proč je důležité se vždy před
nějakou sportovní aktivitou protáhnout. Před začátkem
je dětem nutné ukázat, co budeme dělat, a říct slova
písničky.
4 – 10
1–2
venku
20 min
ringo koužek
–
„Po vydatné snídani a rozcvičce máme spoustu sil
a musíme je využít, proto si zahrajeme ringo.“
Benjamínci se rozdělí na dvě poloviny. Vymezíme hřiště, na jehož obou koncích bude branka (každý tým má
svou branku). Hráči mají za úkol se trefit ringo kroužkem
do branky, smějí si pouze házet a pokud kroužek drží, nesmějí se pohybovat. Vyhrává družstvo, které se vícekrát trefí
do branky. Před začátkem je dobré vysvětlit dětem pravidla
fair-play, aby nedošlo ke zbytečným hádkám. Po skončení hry se dětí zeptáme, proč je sport důležitý a co by se
s námi dělo, kdybychom nic nedělali.

7|
skauting | instant
Martin Křivánek – 28 let
[email protected]
Jak žít společně?
Instruktor VLK Rovel
a vedoucí Strategického
odboru při VRJ.
SET
Jak pomoci lidem či rodinám, kteří přišli do nové země? Co potřebují? A co potřebují lidé, kteří
na místě žijí již déle? Jak to skloubit dohromady? Aktivita vede účastníky a účastnice k uvědomění si
potřeb přicházejících lidí i místních obyvatel a hledání způsobů, jak tyto potřeby naplnit.
•
autoři
typ hry
počet hráčů; věk
Martin Křivánek – Set
na zamyšlení
4 - 24; 12 let a více
náročnost na děti
psychická – střední
fyzická – malá
náročnost na přípravu
prostředí
počet instruktorů
délka hry
10 minut
místnost / klubovna
1 – 2, podle počtu dětí
75 minut
vybavení/materiál
pro každou skupinu (zhruba 4 lidí): vytisknutý příběh
uprchlíka a jeho rodiny, flipchart a barevné fixy
cíle hry/body stezky
– Účastníci a účastnice přemýšlí nad potřebami
jiných lidí i svými.
– Účastníci a účastnice hledají cesty a formulují
konkrétní doporučení, jak tyto potřeby naplnit tak,
aby byly spokojeny obě strany.
– Účastníci a účastnice vymyslí možné způsoby jak
usnadnit integraci nově příchozím.
stezka –Pomoc druhým, Já občan, Propojený svět
Úvod (10 min.)
Na začátku zadejte účastníkům: „Zkuste si představit
uprchlíka. Jaký je? Jak vypadá? Co prožil? Říkejte nahlas.”
Myšlenky zapisujte na flipchart. Poté rozdělte skupinu
do menších skupinek po zhruba 4 lidech. Každá skupina
dostane jeden příběh konkrétního uprchlíka (například ze
stránky Člověk v tísni), který si společně přečte.
Příběhy uprchlíků
Shefaa Alksser ze syrského Aleppa se na cestu vydala se
svým ročním synem Tamimem a sousedy. „V Sýrii se nedá žít.
Nefunguje elektřina ani voda. Radikálové na naši vesnici shodili
bombu, vedlejší dům se zřítil. Bylo to velmi nebezpečné,“ říká
čtyřiadvacetiletá studentka geologie. „Chci dokončit studia
a přeji si, aby jednou mohl studovat i můj syn a vyrůstal
v bezpečí,“ vypočítává Shefaa, proč utekla ze Sýrie.
Na cestu se vydala před deseti dny. Do Turecka se dostala
autobusem. „Z tureckého Bodrumu na řecký Chios jsme jeli
lodí. Pašerákům jsme museli zaplatit 1000 dolarů, za syna
jsme neplatili,“ líčí Shefaa s tím, že na Chiosu zůstali pět dní
v hotelu. „Jen jednu jsme se synem strávili venku , a to nebylo nic
příjemného,“ dodává Shefaa...
| 8
Pobavte se ve skupině nad otázkami:
– Co vás na příběhu zaujalo?
– Jaký je podle vás člověk v příběhu?
Potřeby nově příchozích (25 min)
V druhé části zadejte skupině následující pokyny:
– Nakreslete do středu papíru člověka
z příběhu (případně i s jeho rodinou).
– Rozdělte papír na tři části, odpovídejte na tyto otázky:
– Co bude tento člověk v novém domově
v Česku pravděpodobně potřebovat?
– V čem může být podle vás tento člověk
jiný oproti ostatním lidem v Česku?
– Napište alespoň tři způsoby, jak pomoci
naplnit potřeby tohoto člověka.
Podle množství skupinek si navzájem představte jednotlivé
odpovědi.
Potřeby starousedlíků (15 min)
Rozdělte účastníky zpět do skupinek a diskutujte:
– Představte si sami sebe v situaci, kdy do vašeho okolí
přijde skupina nově příchozích. Co byste potřebovali?
– Omezí některé z navržených způsobů pomoci nově
příchozím vaše potřeby? Jak? Zkuste navrhnout způsoby,
které budou co nejvíce přijatelné pro obě strany.
Reflexe (15 min)
Diskutujte dohromady o následujících otázkách:
– Jaké hlavní obtíže podle vás na nově příchozí čekají?
– Napadá vás, co byste vy osobně mohli dělat,
abyste zmírnili obtíže nově příchozích a zároveň
pamatovali na potřeby své a „starousedlíků“?
A závěrečné kolečko - kde každý může promluvit:
– Co si z této aktivity odnášíš pro sebe, co sis uvědomil?

KAM DÁL
Aktivita je součástí metodiky Lidé v pohybu a byla otisknuta se souhlasem autora.
Rady a tipy, jak uvádět a vést podobné typy programu najdete právě v ní.
PŘÍBĚHY UPRCHLÍKŮ https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/pribehy-uprchliku
KŘIVÁNEK M. - SET, REXA M.: Jak pomáhají skauti uprchlíkům v jiných zemích.
Křižovatka bit.ly/1UqCc6g
instant | skauting
Martina Kalinová
[email protected]
Hledá se pachatel
SHARK
Pracuje jako pedagog volného času v DDM. Již šestým
rokem vede 24. smečku vlčat
Skokani. Pomáhá v Odboru
vlčat a světlušek. Baví jí sport
a záhady všeho druhu.
V době, kdy se oddíly vlčat a světlušek chystají na ZVaS, můžete využít tento instant k procvičení
logického myšlení, které je jednou z disciplín. Tato oblast zahrnuje především šifrování, hlavolamy,
tangramy a jiné puzzle. Logické myšlení však můžeme trénovat i jinak.
•
autoři
typ hry
počet hráčů; věk
náročnost na přípravu
prostředí
počet instruktorů
Martina Kalinová - Shark
vzdělávací – interaktivní
2-10 hráčů; 7-13 let
velká (min. 30 minut s úpravou místa)
klubovna
1-2
vybavení/materiál
10-20 podobných podobizen podezřelých pachatelů
s různými zaměstnáními (lze stáhnout na křižovatce)
pomůcky k určení pachatele – podle vašich představ,
na můj případ budete potřebovat: hřeben, krabička
od barvy na vlasy, brýle, kniha, zahradnické náčiní,
semínka, diář, a další které vás napadnou.
cíle hry/body stezky
účastníci si ve hře procvičí logické myšlení
a spolupráci v týmu
Příprava
Připravte si místnost, kterou zařídíte tak, jako by v ní
někdo přebýval. V rohu uděláte místo na spaní (karimatka a spacák postačí), doprostřed dáme stůl se židlí, také
nějaké nádobí (ešus, konzervy s jídlem) a vařič se hodí
a důležité jsou i skříně (pokud nemáme volnou skříňku,
použijeme krabice), kde by se daly schovat věci. Jaké další
věci je třeba ještě přidat, se dozvíte níže v průběhu aktivity.
Tak a jde se na věc…
Úvod (5 minut)
Účastníci jsou uvedeni do příběhu hlášením policie /
novinami / detektivem se slovy, že se hledají lidé, kteří by
pomohli objasnit podezřelého z krádeže v obchodě. Policie
má k dispozici několik podob podezřelých mužů (10-20
podobizen, dle věku dětí) a také byt, ve kterém se náš
podezřelý zdržoval.
Po uvedení do příběhu rozdělíme šestku na dva vyšetřovací týmy (v závislosti na počtu dětí ve družině) a předáme jim papír s podobiznami podezřelých (nebo mohou
být rozmístěné po zahradě, pokud do hry chcete zapojit i
pohyb). Světlušky/vlčata jsou poté vpuštěni do „příbytku“
neznámého pachatele. Jejich úkolem je v daném časovém limitu (cca 15 minut) odhalit, kdo je oním zlodějem.
Zdůrazněte dětem, že pracují jako pátrací tým a o svoje
zjištění by se tedy v rámci týmu měli dělit a nepátrat jen
na vlastní pěst.
Hledá se pachatel (20-30 minut)
Světlušky a vlčata zkoumají věci, které nalézají v příbytku pachatele, a snaží se pomocí nich určit, která podobizna
nejvíce odpovídá podezřelému.
Na stole pachatele leží knihy a u nich brýle. Z tohoto můžeme odvodit, že pachatel asi nosil brýle. Vedle nich najdou
diář, ve kterém si náš pachatel vedl zašifrované názvy nových
druhů květin, které vypěstil (můžeme tedy využít i šifry). U
hygienických potřeb kromě kartáčku a pasty účastníci naleznou
hřeben (pachatel měl dlouhé vlasy) a krabičku od barvy na
vlasy (zjistí, jakou měl barvu vlasů). Pomocí pomůcek, které
nalezli ve skříni, objeví, že asi rád pěstoval kytky, má zde
květináče a semínka…No a nakonec najdou uklizené i zahradní náčiní. Tudíž z obrázků pachatelů vyberou ty, kteří
mají dlouhé černé vlasy a brýle a podle zaměstnání pak určí
jednoho, který provedl krádež.
V této hře je možné zcela využít vaši fantazii a připravit
dětem příběh dle vašich představ a pomůcek (pohádkový
– královská koruna byla ukradena apod.). Podle množství
použitých pomůcek dětem hru ulehčujete, či ztěžujete.
Je možné, že se vám poprvé nepodaří přesně odhadnout
obtížnost, a tak se vám stane, že vaše děti budou tápat. Je
tedy dobré, abyste do případu dali roli hlavního detektiva
(rádce/vedoucího), který bude zaznamenávat výsledky, ale
zároveň bude moci popostrčit děti, pokud nebudou vědět,
od čeho začít (například větou: Díval ses na jeho hygienu,
proč tam má asi hřeben?).
Reflexe (5 minut):
Se šestkou zhodnotíme, podle čeho postupovali a jak
uvažovali. Čeho by si příště všímali více? Co jim nejvíce
napovědělo? Kdo si čeho v týmu všiml a jak se jim to
podařilo dát dohromady?
Další tipy na rozvinutí příběhu:
»» přítomnost domácího zvířete (miska pro psa apod.)
»» konkrétní oblečení, které je na fotce (klobouk)
»» kuřák – krabička od cigaret
»» lak na nehty v konkrétní barvě v případě žen

9|
skauting | trendy
Individualizace
v oddíle
Často skloňovaným slovem v pedagogických kruzích je
individualizace. Potřeba individualizace se již dávno neváže jen
na děti znevýhodněné nebo naopak nadané, čím dál častěji
představuje zcela jednoduchou poptávku po co nejlepší
výchovně-vzdělávací situaci pro každé dítě. Uvažujete i vy
o oddíle jako o jednotlivcích, kteří mají své specifické potřeby?
Ráno na táboře: budíček a rozcvička. Ze stanů vylézají
rozespalé skautky a ranní cvičení jim náladu nezlepší. Půlka se celou dobu ulévá, zbytek se mračí a nekomunikuje.
V harmonogramu rozcvička figuruje proto, že chceme,
aby se děti ráno protáhly či rozehřály, pro navození dobré
skupinové atmosféry či pro podporu zdravého životního
stylu, kam cvičení neoddiskutovatelně patří. I přes dobré
úmysly to ale nějak nevychází…
INDIVIDUALIZACE
ohled na potřeby jednotlivce, který má vést k vyšší efektivitě ve
výchovně vzdělávacím procesu.
Proč? Pro někoho nebylo vhodně zvoleno časové zařazení, někomu nevyhovovala délka a někdo by si prostě
vybral úplně jiný typ pohybu. Jinými slovy: pro efektivní
| 10
Káča Parvonič
[email protected]
KÁČA
Je didaktička. Baví ji trendy
v pedagogice, ráda
experimentuje s výukovými
metodami, teď se věnuje rozplétání klíčových kompetencí
do vývojového kontinua.
program potřebujeme brát mnohem větší ohled na potřeby jednotlivců – ve fázi plánování i během realizace
programu.
Specifické potřeby dětí
Zmapujme si nejprve, jaká všechna hlediska můžeme při
tvorbě programu orientovaného na potřeby jednotlivce
uvážit.
Hledisko období – děti jsou v určitých vývojových
fázích a obdobích citlivější k různým oblastem
zájmu, je dobré činnost oddílu na ně napojit, např.
typicky vyčkat na období, kdy děti mají touhu
zachraňovat svět, koně z jatek a bojovat za světový
mír.
Hledisko času – děti potřebují různou dobu pro
stejný úkol, typickým příkladem je úklid na táboře
ve stanu, kdy míra systematečnosti, návyky
z domova a další vlivy mohou vést k hodinovým
rozptylům mezi jednotlivými dětmi
trendy | skauting
Hledisko formy – K rozvoji stejné dovednosti/znalosti/
postoje mohou děti potřebovat různé formy, někdo
upřednostní ukázku a pak se do práce vrhne
sám, jiný si chce činnost vyzkoušet s kamarádem
rovnou.
Hledisko obsahu – stejný obsah může být pro děti
různě přístupný, některé mohou mít problém
s porozuměním podstatě, vytažení klíčových prvků
či odlišení podrobností.
Hledisko skupiny – děti existují v oddíle v pavučině
vazeb, které výrazně ovlivňují jejich jednání
a chování, pro kvalitní rozvoj potřebují kvalitní
vztahy a bezpečné prostředí; někdo chce či potřebuje
pracovat sám, jiný vyžaduje skupinu, do které se
zapojí. Děti, které mají problémy s kolektivem
a zapojením se, mohou mít problém s programy
obecně.
Individualizace ve skupině?
Individualizace neznamená mít na program tolik vedoucích jako dětí ani najít si nutně čas pro práci s každým
jedincem samostatně. Lze ji aplikovat i do programů
po družinách či ve chvíli, kdy pracujeme s celým oddílem.
Kromě lidské síly můžeme pro lepší naplňování potřeb
každého dítěte zapojit i další nástroje, jako je práce s harmonogramem, pomůckami či zdroji.
Flexibilita nabídky
Jednou z cest, kterou se můžeme při individualizaci programu dát, je podpořit vlastní cestu dítěte. Chystáme tedy
prostředí, ve kterém si dítě samo volí aktivity, nastavuje si
jejich parametry a staví si vlastní plán. Jde o důslednou
práci s harmonogramem, kdy jednotlivé bloky programu
připravujeme tak rozvolněně, jak nám to možnosti dovolí.
Jaké aktivity máme takto vyzkoušené u nás pro výpravy,
schůzky i tábor?
Hlasování o aktivitách – děti nominují a volí aktivity,
které se mají na táboře objevit, tím vybírají mezi
sporty, kluby, tématy, která je zajímají atd.
Kluby – na začátku tábora si všichni volí jednu z aktivit,
které se chtějí dlouhodoběji (cca 5x během tábora)
věnovat; např. kreslíme krajinu, fotíme krajinu,
hrajeme divadlo, tančíme, vaříme, studujeme hudbu,
zlepšujeme kondičku, stavíme stavbu, Poznáváme
přírodu
Střepy – jednorázové volitelné aktivity, část si připravují
děti samy už od raného skautského věku, na přání
i dříve
Projekty – stezku máme pro starší skautky spojenou
do větších celků, ze kterých si družina i jednotlivci
volí a plánují. Plán předkládají na oddílovém sněmu
každého čtvrt roku.
Náplň oddílovek – děti hlasují o formátech i tématech
oddílových schůzek, aby jim sedly na míru
Čas na plány – na táboře vyhrazujeme čas
každodennímu plánování i času pro reflexi
realizovaných plánů, loni v rámci Pána prstenů se
skautky vydávaly každý večer na krátkou procházku
s čarodějem, kterého si zvolily, a s ním si povídaly
o své cestě. Protože se program odehrával v rámci
volna, nebyl problém pro každého čaroděje vystřídat
4 skautky v průběhu hodiny.
Sporty – večerní sportovní blok máme rozdělen
a družiny vybírají z dvou variant tu, na kterou mají
chuť. Některé sporty jsou společné jen tématem
(„pinkací sportovní blok“) a každý jednotlivec si
prostě vybere pálku i spoluhráče podle chuti (líný
tenis, volejbal, badminton atd.).
Nástroje, které podporují individualizaci
Junák nabízí i několik nástrojů k podpoře individualizace:
odborky, stezku nebo třeba Brány ve Svojsíkově závodě.
Aby tyto nástroje fungovaly, je nutné dodržet následující
pravidla:
»» dítě má možnost informované volby (tedy např.
společně se svým průvodcem, roverem, si skaut
plánuje a volí body ve stezce či odborky)
»» dítě je odpovědné za svou volbu (volbou a plánem se dítě zavazuje i k časovému rámci, který si
zvolilo) a plynou pro něj předem známé a společně přijaté následky z nedodržení plánů
»» dítě se poctivě hodnotí (snaží se odlišit své představy o sobě od reality a skutečných výkonů, ideálně za přispění průvodce, kterému důvěřuje)
Role, které podporují individualizaci
Pokud je vedení vašeho oddílu vícečlenné, pracujte s rozdělením rolí, které členům zpřehlední situaci a vytvoří
dostatek kontaktů, na které se mohou v případě potřeby
obracet.
Rádce – některé věci učí vedení jen rádce a nikoli
rovnou celý oddíl. Rádce má pak možnost učit
družinu v menším celku a lépe se věnovat každému
jednotlivci.
Ten, kdo něco umí – oddíl klade důraz na zájmy
jednotlivých členů a využívá je pro program; některý
z členů (např. po splnění odborky) se pak může stát
garantem tématu a učit mu průběžně členy, kteří
projeví zájem.
Průvodci – roveři a členové vedení, kteří drží patronát
nad jednotlivými členy nebo nad určitou oblastí
(např. 6 roverů, každý má dva své skauty, jimž
se věnuje, nebo má jednu oblast stezky, za niž je
odpovědný a slouží jako konzultant pro skauty, kteří
11 |
skauting | trendy
o oblast právě mají zájem). Takto lze
úspěšně využívat i rovery, kteří jsou
na VŠ po celé republice.
Pomoc na fb – jeden rover slouží
jako poradna členům v běžných
oddílových problémech, je to např.
ten, který studuje daleko od oddílu
a takto má možnost se plně zapojit.
Táboroví odpovědní – máme zavedeno,
že každou oblast činnosti na táboře
(stavby, harmonogram, hlídky,
táborový řád, …) má na starosti
někdo z oddílové rady (vč. rádkyň
a podrádkyň). Členové tak mají vždy
na koho se obrátit, mají-li nějaký
problém (bojí se hlídat, neví, jak
postavit bránu atd.).
Individuální projekty
Skautky si vybírají z nabídky popsaných projektů takový, který jim nejvíce vyhovuje.
Každý projekt má navíc svého garanta, čímž posilujeme vztahy mezi dětmi
a vedoucími v oddíle a vytěžujeme je rovnoměrně a podle jejich zájmů.
Věnujme se potřebným
U příkladu, kdy učíme některé dovednosti jen rádce a necháváme učení všech
členů oddílu na nich, se dostáváme daleko od představy oddílu, kde všechno učí
vůdce. Ať už iniciativa k činnosti vychází
od vedení či členů samotných, pro základní trénink dovedností a znalostí si děti často vystačí
samy. Vedení má tak více času pomáhat pomalejším, těm,
kteří některou část nepochopí, naučí se věc neúplně a
s chybami. Případně těm, kteří se chtějí učit něco specializovanějšího, na co ostatní kamarádi nestačí.
Modely uspořádání programu
Individualizaci můžeme podpořit i způsobem, jakým uspořádáme program – ten nám může uvolnit ruce, abychom se
mohli věnovat těm, kteří nás nejvíc potřebují. Ukažme si to
na příkladu: učíme se vařit na ohništi v kotlíku.
Několikastupňový záchranný systém – Dvojici skautů
nechytá oheň. Jako první instanci využívá druhou
dvojici s žádostí o radu, jak na to. Pokud informace
nestačí, obrací se na jednoho z roverů. Vůdce je až
poslední instancí a tak, i když samostatně vaří 9 dvojic
skautů, má prostor se akutním případům věnovat.
První fáze samostatně – Připravíme plakát se základními
pravidly, jak rozdělávat oheň, a případně nákresy
různých typů ohnišť s popisy. Pro další potřebu
dodáme zdroje v podobě různých skautských příruček.
Až ve chvíli, kdy skauti mají představu o způsobu,
jakým rozdělají oheň, pouštějí se do práce, často již
časově rozvrstveně, což umožňuje roverům a vedoucím
věnovat se jim důkladněji.
Zkušenější a méně zkušený – Pro některé programy
vytváříme dvojice různé vyspělosti, například níže
uvedené vaření v kotlíku může probíhat tak, že
| 12
zkušenější družina pozoruje a radí jednotlivým členům
mladší družiny, kteří se učí uvařit.
Střídavý program – Vaření netrénují všechny družiny
zároveň, ale další mají jiný samostatný program
(orientační běh, cestu po citátech, úklid stanů, ...).
Můžeme se tak plně věnovat jedné z družin. Tímto
způsobem můžeme vyřešit i nedostatek vedení pro
např. individuální konzultace při plnění stezky – část
dětí se věnuje jiné činnosti a poté se vystřídají.
A jak jsme to u nás vyřešili s rozcvičkami? Vlastně dlouhodobé řešení nemáme, holky jsou každý rok jiné a potřebují
jiné věci.
Co jsme úspěšně vyzkoušely:
»» Nabízíme ráno několik typů rozcviček, z nichž
si družina či některé roky jednotlivec volí
tu, které se zúčastní. Na výběr dáváme např.
nordic walking, jumping (s lyžařskou hůlkou na pevné zemi) či dance aerobik.
»» Loni jsme zavedli ranní a odpolední rozcvičku,
kdy si každá družina volí, kdy zařadí jednu z povinných částí rozcvičky (protahovací a kardio).
»» Některé roky je na družině, kdy si svůj pohybový blok zařadí, ale nesmí jej vynechat.
»» Každoročně o podobě rozcviček rozhodují
rádkyně a podrádkyně v rámci oddílové rady.

60 %
SLEVA
skaut.cz/obchod
Připravte se na nábory a na tábory
trika placky záložky
samolepky
pohlednice
kalendáře
diáře
obálky
scouTOTAL
VÝPRODEJ
desky
diplomy
nášivky
knížky
brožurky
metodiky
učebnice
peněženky
skauting | do živého
Miloš Říha
[email protected]
V rukách kostka ledu
Esej o skautingu jako alternativě v tekutých časech.
Alternativa je zrádné slovo.
Jakoby v sobě obsahovalo A a zároveň B. Pokud chceme
přemýšlet o skautingu jako o alternativě, tak si zákonitě
musíme pokládat otázky: Alternativa k čemu? A proč
vlastně alternativa? A jak poznáme, že je skauting
alternativa? Nevím, zda se na tyto otázky dá odpovědět
jednoznačně, ale cosi podstatného k přemýšlení na nich je.
Svět se mění a my s ním. Toto pořekadlo platilo
v každé době. V každé době lidé hleděli do minulosti
s určitou nostalgií a budoucnost se před nimi otevírala
jako neznámá krajina, která je na jednu stranu lákavá
k prozkoumání, ale zároveň svým vzdáleným horizontem
vzbuzuje pocit nejistoty. Zdá se ale, že my dnes žijeme
v době, kdy se povaha nejistoty ve vztahu k budoucnosti
zásadním způsobem změnila. Méně nás trápí, zda
budeme mít co do úst a máme víc prostoru přemýšlet
o smyslu toho, jak žijeme.
Je to trochu jako držet v rukách kostku ledu. Dlouho
jsme my lidé žili ve velkém nepohodlí, „v jeskyních“
a s obavou o přežití. Naše jistota byla cosi, co se chovalo
jako kostka ledu. Je to nepříjemné, ale má to pevný tvar
a držíme to pevně v rukách. Z hlediska dějin jsme se
za krátký čas ocitli ve velkém pohodlí. Ve vytopeném
bytě s dostatkem potravy. Naše jistota, která se chová
jako kostka ledu, se ale v tomto pohodlí začala pozvolna
rozpouštět. Protéká nám mezi prsty a my už jenom těžko
opustíme naše pohodlí, abychom se ke starým jistotám
vrátili. Hledáme jistoty nové.
Žijeme v tekuté době. Tak charakterizuje realitu
dnešního člověka významný současný sociolog Zygmunt
Baumann. Z jeho inspirativních textů lze vyčíst, že
na jedné straně máme v životě mnohem více možností
než lidé, kteří žili před námi, na straně druhé jsme ale
mnohostí možností paralizováni do té míry, že nejsme
schopní se pro žádnou z nich skutečně rozhodnout.
Jakoby se všeobecně sdílenou životní strategií stalo:
Umět se správně nerozhodnout. Jakoby nám byla
do podvědomí sugerována životní strategie složená
z následujících faktorů:
»» Uměj se správně nerozhodnout, protože
každé rozhodnutí ti zavírá spoustu dalších
vrátek, která chceš nechat otevřená.
| 14
ŠÍPEK
V současnosti je ředitelem
Skautského institutu. Před
tím byl koordinátorem
projektů v rámci strategické
priotrity Junáka s názvem
„Identita a sounáležitost“.
»» Vyhýbej se dlouhodobým závazkům, protože
omezují tvůj pocit neomezených možností.
»» Relativizuj hodnoty, aby tě nic nenutilo
činit závazná rozhodnutí.
»» Spotřebovávej, co se nabízí, protože je to
snazší, než se rozhodovat a hledat kvalitu.
»» Nestarej se, protože důležitá rozhodnutí
učiní někdo za tebe.
Jsem si celkem jist, že následování výše popsaného
návodu nevede k pocitu smysluplně žitého života, ale nepochybně je to velmi pohodlné. Nicméně právě skauting
mi vždy připadal jako určitá alternativa k pohodlnosti.
Skautské hnutí je stoletý fenomén. Jeho snad
nejzajímavější předností je, že přežilo všechny nástrahy
neklidného 20. století a reálně existuje v podstatě všude
na světě bez ohledu na kulturní nebo náboženskou
rozmanitost. To vše odkazuje k čemusi v jeho podstatě,
co se zdá být alespoň částečně nadčasové a co by
i v tekutém světě nerozhodování se mohlo být vnímáno
jako zajímavá alternativa. Snažíme se vychovávat
člověka, který je schopen se rozhodovat a za svá
rozhodnutí nést odpovědnost.
Bylo by bláhové se domnívat, že skauting
nepodléhá vlivu doby. Skautské hnutí není
definováno jenom posláním, formulkami principů,
zákona, slibu nebo metody. Ve skutečnosti je to
ohromná masa lidí a do jeho podstaty se zásadním
způsobem otiskuje to, jakým životním stylem tato masa
lidí žije a jak hodnoty skautského hnutí v dané době
svým životem zpřítomňuje. V tomto ohledu se skautské
hnutí dnes pohybuje mezi dvěma možnými riziky:
»» Zabarikádujeme se za hradbou archaických vyprávění o starých dobrých hodnotách, kterým
přestaneme rozumět my sami, natož svět okolo.
»» Při honbě za přizpůsobením se tekuté podstatě reality ztratí skautské hnutí jakoukoliv jedinečnost.
Obě popsaná rizika mají jedno společné. Nastanou
tehdy, pokud nebudeme mít dostatečnou schopnost
rozumět podstatě společenských proměn a budeme se
pouze bezradně přizpůsobovat jejich následkům. Pokud
sloupek náčelníků | skauting
chceme skautingem skutečně nabízet alternativu, měli
bychom začít nahlas mluvit o tom, co skauting skutečně
nabízí:
»» Skutečný luxus nespočívá v obklopení se virtuálním
světem, ale v prožívání opravdových věcí.
»» Zažít skutečný vztah lze pouze tehdy, když se
dokážeme dlouhodobě spoléhat na druhé.
»» Předpokladem úspěchu v životě je umět
se pro něco skutečně rozhodnout.
»» Smysl života lze najít především v práci pro druhé.
Zanechat svět lepší. Tečka. To je imperativ pro skauty
a skautky, který vynesl na stůl zakladatel skautského
hnutí lord Baden–Powell. Tak trochu definuje míru
toho, zda žijeme smysluplný život. Jakoby alternativnost
skautingu spočívala v každodenním zpřítomňování
myšlenky, kterou celkem dobře vyjádřil Exupéry svým
slavným citátem: „Svět nedědíme po předcích, ale
půjčujeme si jej od našich potomků.“

INVISIBLE EXHIBITION IN PRAGUE
NEVIDITELNÁ
VÝSTAVA
PRAHA
Dobrodružná hodinová prohlídka
v naprosté tme za doprovodu
nevidomého pruvodce.
Oslavte s námi 5. narozeniny!
V rámci oslav jsme pripravili
speciální vstupenku pro skupinu
až 5 osob za 555 Kc.
Tato vstupenka má platnost
od 1. dubna do 18. zárí 2016.
Rezervace místa nutná na:
777 787 064
[email protected]
www.neviditelna.cz
Ptám se, tedy jsem
Marek Baláš – Číča
[email protected]­nak.cz
náčelník
Jedním z mých cílů a zároveň motivací pro přijetí funkce náčelníka byla Strategie 2022. Cítil jsem,
že jako organizace potřebujeme jasný směr, impuls,
byla to také výzva, zda se nám podaří směr určit
a vytrvat. Měl jsem radost, že poslední Valný sněm
strategii přijal a že ji můžeme začít naplňovat.
Pro některé z nás se stala strašákem, pro jiné
něčím, co je, ale nemusí se mě to týkat. Ve směsi
názorů a pohledů se na podzim 2014 objevil podnět zvenčí, který přinesl na strategii ještě jiný pohled. Byla jím pro bono analýza firmy BCG, která
přinesla v posledním roce často skloňované „těžké
otázky”. V Junáku - českém skautu existují otázky,
které je třeba si klást a které si, věřím, klademe, a zároveň jsou možná tak samozřejmé (nebo odpovědi
na ně), že je nechtěně míjíme. Co ještě je opravdový skauting? Jak má vypadat skutečně skautský
oddíl? Může skaut za svou práci ve jménu skautingu
brát peníze? Nejsou jediné, ale jsou to otázky, které rezonují. Analýza BCG nás pošťouchla k tomu,
abychom několik palčivých vybrali a zodpověděli je
proto, aby nám pomohly vykreslit obrázek Junáka
v roce 2022 a tím usnadnily hledání cesty k uskutečňování toho, co jsme do Strategie 2022 vetknuli.
Otázek bylo šest a odpovídání trvalo velmi dlouho. Někteří z nás byli netrpěliví. Odpovědi máme
a budeme se na ně ohlížet při odškrtávání položek
ve strategii. Není to málo? Za mě není. Máme odpovědi, máme směr a navíc to, že otázky dokázaly
vzbudit živé reakce, často velmi emotivní, může být
dešifrováno tak, že nám na skautingu a Junáku hluboce záleží, že jsme ochotni nad tím vším přemýšlet
a bránit hodnoty, ve které věříme, které společně
utváříme a které nás zároveň formují.
Přišlo by mi užitečné model diskutování nad těžkými otázkami neopouštět a prověřovat sebe navzájem různými těžkými otázkami stále, průběžně. Asi
už ne tak velkou baterií naráz, ale pěkně jednotlivě,
důkladně, do hloubky. Sledovat, zda a jak se naše
názory mění a vyvíjejí. A proč ano nebo proč ne.
Zkusme rozechvívat svoje skautské bytí tázáním
v oddílech, na střediscích, v klubovnách, na výpravách nebo ve Skautském institutu. Jednoduše
ptejme se stále, zda jsme se skautingem, který právě
žijeme, spokojeni. Díky.

skauting | úvod do duchovní výchovy
Jiří Zajíc – 64 let
[email protected]
EDY
Předseda Odboru duchovní
výchovy Junáka, instruktor
vzdělávacího střediska
Gemini, pedagog, publicista
a mediální analytik.
Jirka Kolář - 48 let
Úvod do
duchovní výchovy IV
RYS
Člen Odboru duchovní
výchovy Junáka a instruktor
Ekumenické lesní školy.
Vzděláním pedagog a teolog,
pracuje jako grafik a učitel.
foto Libor Marek
Už minule jsme vám slíbili, že po zbytek našeho seriálu se budeme věnovat co nejkonkrétnější
podobě podpory duchovního života ve skautských oddílech. Doufáme, že vás v tomto očekávání
nezklameme. Naše čtvrté setkání bude věnováno skautskému zákonu.
Proč vůbec zákon
Nestačily by nám jen tři skautské principy? Nebo jenom slib, který je už dost konkrétně vyjadřuje? Zakladatel
skautingu Robert Baden-Powell byl příliš dobrým znalcem lidské duše (a co teprve dětské), aby si myslel, že by
se to dalo vyřešit takhle jednoduše. Vytvářel skauting jako
živou, přitažlivou skutečnost a vzorem mu v tom mohl
být plodný strom. Jeho kořeny – to jsou principy, z nich
vyráží kmen – slib a ten se rozvětvuje v korunu – zákon,
která nese plody – konkrétní činy. Jestliže náš slib je vyjádřením důvěry v reálnost dobra, které se k nám obrací
jako Pravda a Láska, pak náš zákon a život podle něj je
praktickým naplňováním této důvěry. Náš skautský zákon
je takovým „programovým prohlášením“ toho, kdo chce
„sloužit Pravdě a Lásce věrně v každé době“.
Porozumění tomu, jak ten zákon opravdu souvisí s naší
službou nejvyšší Pravdě a Lásce, případně se třemi principy skautingu, je také třeba neustále nějak podporovat.
Různými způsoby uvádět sebe i kluky a děvčata do toho,
jak služba Pravdě ten zákon „obepíná“ – 1. a 10. bod: Pravdivost, čistota myšlení i jednání. Jak služba Lásce tvoří
jeho jádro – 2. až 7. bod zákona: Věrnost a spolehlivost,
prospěšnost a ochota pomoci, přátelství s druhými a bratrství se skauty, zdvořilost vůči všem, ochrana přírody
i lidské práce, respekt k těm, kteří musejí nést autoritu.
8. a 9. bod pak ukazuje na to, čím na téhle cestě máme
| 16
být především vybaveni: vnitřní radostí z toho, že náš život je nesený Láskou, a schopností správně hospodařit se
vším, co nám bylo svěřeno (od našich vnitřních dispozic
až k času a penězům).
Zákon je naše opora, ne strašák
Často se při výkladech našeho zákona zdůrazňuje, že
se v něm neříká, jaký by skaut měl být, nýbrž jaký skaut
je. A vyvozuje se z toho, že kdo zákon porušuje, „skautem
není“. To je ale přílišná zkratka. Ovšemže náš zákon nás
Zkouška poctivosti
Hráči sedí v kroužku v klubovně a na znamení si zakryjí a zavřou
oči. V ten okamžik vedoucí někam do klubovny zapíchne malý
odznak. Tak, aby ho všichni hráči ze svého místa mohli spatřit
(do lustru, do boty, na oznamovatel,…). Na daný signál hráči
otevřou oči a snaží se odznak najít. Musí ale při tom sedět.
Kdo odznak najde, stoupne si (a ostatní na něj neupozorňuje).
Jakmile tři hráči stojí, toto kolo hry končí a vedoucí ukáže,
kde odznak byl. Pak si hráči zakryjí oči a začíná další kolo hry.
Při posledním kole si vedoucí nechá odznak v kapse. Stoupne
si někdo z hráčů, že odznak „uviděl“? Nebo všichni zůstanou
sedět? V obou případech proběhne debata o smyslu té zkoušky
a důvodech jednání účastníků s návazností na zákon.
úvod do duchovní výchovy | skauting
zavazuje. A vůči ostatním nás také určitým způsobem
identifikuje: Od skautů se právem očekává, že budou svůj
zákon naplňovat. A vždycky nás bude trápit, když někdo
ze skautů (natož my sami) bude vůči požadavkům zákona
selhávat.
Na druhé straně je třeba realisticky přijmout, že častokrát ne úplně tyto požadavky zvládneme a někdy se
nám to nepodaří vůbec. Ale to nás nesmí odradit. Jsme
na cestě a různá zabloudění se dají ještě vždy napravit.
Nejde o to být už teď „dokonalý“ – pak bychom přece
ani ten zákon nepotřebovali. Jde o to být přesvědčený, že
podle tohoto zákona se má a dá žít – a že nakonec takový
Dobrodružství ve světě hodnot
smysl - ujasnění osobního hodnotového systému skrze
konfrontaci s ostatními, srovnání se skautským Desaterem
čas potřebný ke hře - 45 až 90 minut podle početnosti,
nadšení a vyspělosti skupiny
počet hráčů - 8 až 20; věková kategorie: starší skauti a skautky,
roveři a rangers;
typ hry - uvnitř
pomůcky - seznam slov, tabulku, fixy a papíry
hodnoty - Věrnost; Pomoc druhým; Tvořivost; Sebeovládání;
Přátelskost; Zásadovost; Laskavost; Skromnost; Poslušnost;
Rozumnost; Šetrnost; Pravdivost; Radostnost; Vnitřní
čistota; Pracovitost; Zodpovědnost; Statečnost; Otevřenost;
Svědomitost; Spolehlivost
Vytvoříme týmy o 3 až 4 účastnících. Z každé skupiny si vedoucí
hry zavolá jednoho a těmto vybraným ukáže jeden pojem ze
seznamu 20 hodnot (tak, aby vždy viděli jen jednu hodnotu).
Vyslanci se vrátí k svým týmům a snaží se jim vysvětlit,
o jaký pojem (hodnotu) se jedná, a to pouze graficky nebo
pantomimou, nesmějí mluvit. Nemohou ale kreslit písmena,
čísla či jiné známé symboly. Zbytek týmu se snaží uhodnout,
jaký pojem se jim snaží vysvětlit. Když jej uhodnou, kreslící člen
týmu promluví a skupina získává bod, který jim vedoucí zapíše
do tabulky. Hra pokračuje dále s novým pojmem a novými
vyslanci – kreslíři.
Pro skautské hodnoty, kterých je 20, si každá skupiny vybere 10,
které pokládá za nejdůležitější, a připraví si argumentaci, proč je
daná hodnota zásadně důležitá. Pak se týmy sejdou, prochází se
jedna hodnota za druhou a týmy uvádějí, zda si hodnotu vybraly,
či nikoliv. Hodnoty, kde je aspoň 2/3 shoda, jsou zařazeny
do společného výběru, tam, kde je shoda menší, vede se debata
o tom, proč je vybrat. Každý tým může při tom rozhodování
použít v každém kole 1 hlas navíc, a to tolikrát, kolik v prvé části
programu získal bodů za správné určení pojmů. Vybrat je třeba
do určeného limitu (podle počtu družstev – 20 až 40 minut)
právě 10 hodnot.
Nakonec je vhodné udělat srovnání výsledku se skautským
desaterem.
Na rozcestí pravdy a lži
příběh k 1. bodu zákona
A jéjej – to je malér. Proklatá smůla. Kdyby to chtěl udělat,
tak se mu to nepovede. A když o to vůbec nestál, tak se to stalo
skutečností. Zlomil fíkus. Ten vzácný, který loni o Vánocích
dostala mamka od taťky k narozeninám. Ještě nikdy Honza
neviděl, že by se mamka radovala z něčeho tak, jako právě z toho
fíkusu. A teď před ním visí jeho zlomená špička jako smutný
prapor – a není to sen, ale tvrdá realita.
Přitom stačilo tak málo – a bylo všechno v pohodě. Dneska
mají totiž na schůzce soutěž ve footbagu – tedy v tom legračním
kopání do malého míčku, který vypadá spíš jako kožený pytlíček
naplněný z poloviny pískem a zašitý – a on si chtěl ještě
vyzkoušet tu svou novou fintu, kdy footbag vysoko vykopne
a zachytí ho na čele. Jasně že je to blbost, to trénovat v obývacím
pokoji, jenže kolikrát to už udělal – a nic. Jenže teď se stalo.
A moc. Jak se snažil footbag „ustát“ na čele, ztratil rovnováhu,
aby neupadl, chtěl se zachytit skříně, jenže ruka se mu sesmekla
– a vší silou praštil do toho fíkusu. A zlomil ho.
Mohl by to nějak zamaskovat. Třeba tam dát hřebík
s uštípnutou hlavičkou a na něj tu ulomenou špičku šikovně
napíchnout. To by se přece na první pohled nepoznalo, že je
ulomená. A průšvih by byl zažehnaný. No jistě… Ne, nebyl,
Honzovi je najednou jasné, že jakmile by začal fíkus usychat, tak
by se to prozradilo. To by byl pak průšvih dvojnásobný. Ne, ještě
horší – na to ani nechtěl pomyslet.
Jenže – co jinak? Přijít k mamce, až se vrátí jako obvykle
utahaná z práce, a říct jí: „Mami, je mi to moc líto, ale já jsem
ti ten tvůj fíkus zlomil.“ No to už hned vidí, jak začne randál.
„Jak to, žes zase kopal do toho hadru v obýváku? To si prostě
musíš prosadit svou a tohle jsou pak konce!“ A mamka mu
spočte všechny prohřešky za poslední čtyři roky. A to bude
jen předehra. Hlavní jednání bude, až se vrátí taťka. Nejdřív
dlouhé kázání – o nevděčnosti, o nezodpovědnosti a o sobectví.
Jo – a taky o tom, že si neumí ničeho vážit. A pak přijdou
tresty. První na řadě bude samozřejmě mobil, který měl slíbený
k narozeninám v říjnu. S ním bude konec. Bude ve třídě jediný,
kdo nemá ještě „chytrý“ mobil. A u toho to neskončí. Určitě taťka
přidá nějaký zákaz. Zakáže mu televizi? Počítač? Kamarády?
Oddíl? ... Raději ani nemyslet. Ne, to nelze dopustit.
Honza musí najít způsob, jak to zamaskuje. Teď tam
provizorně dá ten hřebík, protože už musí spěchat na schůzku
a nesmí propást tu soutěž na začátku. A tam mu možná někdo
poradí...
Soutěž se Honzovi mimořádně povedla. Ten trik, který mu
doma nešel a kvůli kterému zlomil fíkus, se mu teď povedl přímo
skvěle. Soutěž suverénně vyhrál. Přesto se ze schůzky Honza
nevracel v dobré náladě. Ke konci totiž začali probírat skautský
zákon – a v něm první bod: Skaut je pravdomluvný…
Zkuste vymyslet pokračování Honzova příběhu.
17 |
skauting | úvod do duchovní výchovy
život je šťastný a krásný. A proto má
smysl se o to znovu a znovu pokoušet
a po krůčcích v tom růst. Je velkou předností skautingu, že k tomu poskytuje jak
vedoucím, tak dětem mnoho účinných
metod a postupů.
Staň se pánem moří a vod
a využij je ve svůj prospěch.
3 RŮZNÉ LOKALITY,
NOVÉ ŽIVLY,
NOVÉ ZÁŽITKY!
Jak zákonu vdechnout život
Je dost pravděpodobné, že i ve vašem
oddílu nebo středisku máte různé způsoby, jak skautům a skautkám pomoct
k tomu, aby si body zákona zapamatovali. To není úplně marné, ale byla by
chyba v tom spatřovat hlavní úkol při
výchovném osvojování zákona. Nejde
o bezchybné přeříkávání zákona, ale o to,
aby se stal čím dál tím výraznější směrnicí i formou našeho života. Abychom
díky němu dokázali efektivně a správně
řešit morální dilemata i praktické úkoly
svého života. A k tomu je osvojení znění
zákona jen prvním krokem.
Mají-li skauti a skautky, za jejichž výchovu máš odpovědnost, pokročit v tom
dál, budou potřebovat mnohem nápaditější a intenzivnější podporu. A nebudou
to v prvé řadě nějaké speciální programy
(byť i ty mohou prospět – proto jich tu
několik nabízíme), nýbrž tvá schopnost
„vidět“ v událostech oddílového života
(a časem i života za hranicemi oddílu)
příležitosti k naplňování zákona. A soustavně tak či onak – tu vtipně, tu důrazněji, tu jemněji – v konkrétních situacích
tyto šance pro naplňování zákona ozřejmovat: „Všimly jste si, jak Veverka dokázala zůstat zdvořilá, i když ji Metelka
s Jájou pořádně provokovaly?
Přesně tak, jak bychom to měly dokázat podle našeho zákona.“ „Už jsem
si říkal, že mi nakonec nikdo nepomůže
a já to budu muset uklidit celé sám. Ale
Pírko se zachoval přesně tak, jak nás vyzývá třetí bod našeho zákona, a tak jsem
to s ním stihnul a teď si tu s vámi můžu
ještě chvíli hrát karty.“ Jistě že budou
i situace, kdy naopak dojde k nějakému
porušení zákona. A ani ty nelze jen tak
nechat být. Ale hlavní roli musí mít pozitivní inspirace: náš zákon je příležitostí, jak učinit život mnohem krásnější,
i když to od nás mnohé požaduje. Slib,
zákon a heslo nás buď neustále provázejí
naším životem (nejen skautským), nebo
jsou jen mrtvým inventářem, kterého se
nakonec rádi zbavíme. Věř nám: není
třetí cesty.
Obtížnější body zákona
Zatímco o textu našeho slibu se
vedlo už spoustu diskusí, znění našeho
zákona je vlastně od dob Antonína B.
Svojsíka téměř beze změny. Pouze v 9.
bodu jsme v roce 1992 změnili „spořivost“ za „hospodárnost“. Přesto nejsou
některé formulace bez problémů. Podíváme se na nějaké z nich:
Pravdomluvnost
Nenech se vyvést tím, že mohou být
krajní situace, v nichž „říkat pravdu“
není vždy vhodné ani správné
(výslechy StB apod.). Tady platí
zásada „dvojího účinku“: není-li
zbytí, je správné zajistit mimořádně
důležitý dobrý výsledek, i když se
tím současně nevyhnutelně působí
i cosi špatného. Prvořadý je úmysl,
proč tak jednám. Kromě toho
– nejde zdaleka jen o „mluvení“
– ale o celý „život v pravdě“.
Oddanost
To není jen nějaký nadbytečný
přívažek k věrnosti, ale připravenost
přinášet oběti – včetně života –
ve prospěch toho, komu nebo čemu
jsem věrný. Z úcty, z lásky.
Poslušnost
To není trpné pokořování se, ale
uznání řádu ve vztazích mezi
lidmi a aktivní příspěvek k jeho
naplňování; nést odpovědnost
je těžší než poslouchat.
Veselá mysl
To nemá nic společného s lehce
křečovitou maskou věčného
úsměvu; to je důsledek naděje
zakotvené v důvěře na konečné
vítězství dobra – Pravdy a Lásky.
Čistota myšlení, slov a činů
To je charakteristika srdce
člověka, kterému jde opravdu
o dobro pro všechny; schopnost
vidět a rozdávat krásu; opak
křiváctví a pokleslosti.

KAM DÁL
Přečtěte si pohled vůdce na duchovní výchovu na str. 34.
soutěž | skauting
Buď jako Svojsík!
Využijte příležitost, která umožní vašim členům zjistit,
jestli se dokážou překonat a naučit něco nového. Zároveň
se zábavnou formou seznámí s osobností zakladatele skautingu a získají unikátní odznak.
Soutěž je určena skautům a skautkám u příležitosti 140.
výročí narození zakladatele skautingu. Pravidla a motivační komiks jsou uveřejňována v časopise Skaut-Junák,
v dubnovém a červnovém čísle. Úkoly budou celkem čtyři,
pro získání odznaku stačí splnit dva. V prvních jde o naučení se nového prvku ze skautské praxe a vyzkoušení
otužování. Obé lze velmi dobře propojit s plněním stezky.
Podrobně vše najdete na www.teepek.cz/svojsik.
Pokud se chcete se svým oddílem do soutěže zapojit
a propojit se více s životem A. B. Svojsíka, stačí motivovat
své členy k plnění a zařadit úkoly do družinového programu. Motivační komiksy a podobu odznaku pro klubovní
nástěnky si můžete buď vystřihnout z časopisu, nebo si je
stáhnout na výše uvedeném webu.
Soutěž bude vyhodnocena v září, v místech zrození čs.
skautingu na Orlovech na Vysočině. Zúčastnit se mohou
hrající družiny, stačí si blokovat termín 10. – 11. září. Nezúčastněným výhercům zašleme odznaky poštou.
Roman Šantora – Bobo
Archiv Junáka, Skautský institut
[email protected]
Skauting - Adobe Calson Pro - 9b
inzerce
Mýty aafakta
faktaoostanech
stanechnanapodsadu
podsadu
p ot r e by. cz
OUTDOOR EQUIPMENT
Objevilijsme
jsmenovinku
novinkumezi
mezipodsadovými
podsadovýmistany
stanya tak
a tak
jsme
se zeptali
jednoho
z předních
výrobců
potřeb
Objevili
jsme
se zeptali
jednoho
z pøedních
výrobcù
potøeb
pro
pro táboření,
společnosti
Grizz.cz
na tomto
pohybuje
let, druhy
jaké druhy
nejtáboøení,
spoleènosti
Grizz.cz
s.r.o,s.r.o,
kterákterá
se nasetomto
trhu trhu
pohybuje
již 8 již
let,8jaké
stanùstanů
nejèastìji
častěji “V
vyrábí.
„V současnosti
hlavně vyrábíme
klasické
stany na se
podsadu
se zapínáním
vyrábí.
souèasnosti
hlavnì vyrábíme
klasické stany
na podsadu
zapínáním
šòùra/oko.šňůra/oko.
PøedtøemiPřed
lety
třemipøišli
lety jsme
na trh s klasickými
stany na
podsadu z polyesterového
materiálu,
který jeodolnìjší
podstatněa
jsme
na trhpřišli
s klasickými
stany na podsadu
z polyesterového
materiálu, který
je podstatnì
odolnější a oproti
trvanlivější
oproti
bavlně.už
Táborníci
nemusejí
mítdìti
strach,
že stany
děti poničí
stanytím,
například
tím,
trvanlivìjší
bavlnì.
Táborníci
nemusejíuž
mít
strach, že
ponièí
napøíklad
že si malují
že si malují
prsty
po mokré
neboumažou
ji omylem
umažoua repelentem
opalovacím
krémem.
Naše
prsty
po mokré
plachtì,
neboplachtě,
ji omylem
repelentem
opalovacímakrémem.
Naše
polyesterové
polyesterové
jsoubezúdržbové
absolutně bezúdržbové
a materiál
používán
již dobu
dlouhou
výrobu
stany
Grizzlystany
jsou Grizzly
absolutnì
a materiál je
používánje již
dlouhou
na dobu
výrobunavelkých
velkých hangárů.
splňuje hygienické
a je zdravotně
o čtvrtinu
neža
hangárù.
StanovkaStanovka
splòuje hygienické
pøedpisyapředpisy
je zdravotnì
nezávadná,nezávadná,
o ètvrtinu silnìjší
než silnější
bavlnìná
bavlněná
a je neroztrhnutelná.
prakticky neroztrhnutelná.
je alepodobná
velice podobná
Výhody
je
prakticky
VzhledovìVzhledově
je ale velice
bavlnìnébavlněné
tkaninì.tkanině.
Výhody
má i má
ve
i ve vodotěsnosti,
kdy stany
tyto stany
mají vodní
sloupec
mmodolné
a jsou odolné
Bavlněná
vlákna
vodotìsnosti,
kdy tyto
mají vodní
sloupec
10.00010.000
mm a jsou
plísním.plísním.
Bavlnìná
vlákna do
sebe
do sebe natahují,
vlhkost natahují,
což polyesterová
je natábora
koncirychlejší
tábora rychlejší
Táborníci
vlhkost
což polyesterová
ne, takžene,
je takže
na konci
sušení asušení
balení.a balení.
Táborníci
se nás
se násptají
častonaptají
na propustnost
vodních
par a větrání.
Doporučujeme
s okénkem
a moskyèasto
propustnost
vodních
par a vìtrání.
Doporuèujeme
poøíditpořídit
stany stany
s okénkem
a moskytiérou,
tiérou,umožòuje
které umožňuje
vlhkosti.
Klasické
bavlněné
stanypáry
sicepropouští,
páry propouští,
které
kvalitníkvalitní
vìtrání větrání
a odvoda odvod
vlhkosti.
Klasické
bavlnìné
stany sice
ale jenalev
jen v malém
množství,
je zanedbatelné
a ráno
celty
stejně Polyesterové
orosené. Polyesterové
stany
vysoce
malém
množství,
které jekteré
zanedbatelné
a ráno jsou
celtyjsou
stejnì
orosené.
stany vysoce
pøevyšují
převyšujíbavlnìné
kvalitou abavlněné
a přitom
za stejné pořizovací
Z tohoto vyrábíme
materiálu ivyrábíme
i velké
kvalitou
pøitom za
stejné poøizovací
náklady. Znáklady.
tohoto materiálu
velké ubytovací
ubytovací
stany, společenské,
azylové,
jídelní
nebo kuchyňské.
i zakázkově,
na přání zákazníka,
stany,
spoleèenské,
azylové, jídelní
nebo
kuchyòské.
VyrábímeVyrábíme
i zakázkovì,
na pøání zákazníka,
dle jeho
dle jeho představ.“
pøedstav.”
19 |
Vícena
nawww.tabornickepotreby.cz,
www.tabornickepotreby.cz,nebo
nebowww.Grizzly.cz
www.Grizzly.cz
Více
skauting | já osobně
Alternativní skauti
Nebuď in, buď out, nebuď skin, buď skaut. Heslo, které v pubertě mnohým dávalo sílu vystoupit
z řady – třeba pouhým oblečením kroje, a jiné v té řadě naopak udrželo. Když se na to ale podíváme
s odstupem, nabízí se otázka: Jsou skauti opravdu out? Nebo pozitivněji, odlišují se něčím, jsou nějak
alternativní?
Hladit si tučňáky na Antarktidě, držet pravidelně půst,
stát se modelkou nebo vyrazit felicií do Iráku. Co je to ta
alternativa?
Chtěli jsme proto do článku najít alternativní skauty, kteří by nám na tuhle otázku dali odpověď. Nakonec
se ukázalo, že je to těžší, než jsme si mysleli. „Jak jako
alternativní?“ „V čem alternativní?“ „Vždyť každej jsme
jinak divnej.“ To byly nejčastější odpovědi na poptávku po
alternativních skautech. Po chvilce rozhovorů a uvažování
nakonec téma vykrystalizovalo do rozmanitosti.
„Na polární stanici jsem měla možnost zkoumat druhové
složení a ekologii půdních společenstev rozsivek a spolupracovat na projektu, který se věnoval posmrtné kolonizaci tuleních
mumií sinicemi a řasami. Taková tulení mrtvolka je totiž
úžasným vstupem živin do jinak nehostinného, a živinami
chudého antarktického prostředí. Tam, kde se rozkládá tuleň,
pak vyroste úplná Krakonošova zahrádka rozsivek. V praxi to
vypadá tak, že chodíte po Antarktidě, hledáte GPSkou mrtvé
tuleně a skalpelem z nich oškrabujete kůži, nebo kosti (podle
toho, co z nich zbylo). Takový polární geocaching,“ popisuje
Bára Chattová – Topinka, kterou doktorské studium řas
a sinic zaválo až na ostrov Jamese Rosse v Antarktidě.
Cestování je vlastní i Magdaleně Langrové. „Jsem modelka a skautka, slyšíte správně Jako modelka jsem začala
pracovat a cestovat už na střední škole. Hodně se pohybuji
mezi Asií, Evropou i Amerikou, ale nejčastěji mě najdete v
New Yorku,“ popisuje Magda svou práci, ve které se kromě
modelingu věnuje hlavně charitě.
Jan Balák – Challenger taky rozšiřuje svoje dovednosti
a zkušenosti za hranicemi, aktuálně v Albánii: „Čím víc
toho dělám, tím víc cítím, že se toho dá zvládnout ještě víc.
Celý život se snažím najít nějaký kompromis mezi prací a
zábavou, a proto po světě nejezdím sám, ale pokud se někam
chystám, beru s sebou i spousty známých. Zrovna zítra nás jede
15 do Izraele za 6800 Kč, včetně ubytování a cestování. Albánská výzva je projekt, který hledá kompromis mezi aktivně
stráveným časem uprostřed divočiny bez vymožeností dnešního
světa a pomocí v rozvoji místní komunity. Peníze tu nejsou
na prvním místě. Probíhá ve zcela izolované severoalbánské
vesnici Curraj i Epërm, kde není elektřina, signál, vodovod
| 20
Jan Balák – Challenger
V civilu strojní inženýr, dřevostavař a
energetik, ale hlavně cestovatel a šéf
dobrovolnického projektu Albánská
výzva, během které hledá kompromis
mezi aktivně stráveným časem
uprostřed divočiny bez vymožeností
dnešního světa a pomocí v rozvoji
místní komunity. V minulosti vedoucí
skautského oddílu v Újezdu u Brna.
Barbora Chattová – Topinka
Algoložka z Masarykovy univerzity,
která se díky zájmu o řasy a sinice dostala až na Špicberky a ostrov Jamese
Rosse na Antarktidě. Vedoucí roje
Sedmikrásek z Jindřichova Hradce.
Magdalena Langrová
Většinu svého času věnuje modelingu
a charitě. S nadací Happy Heart
Founds pomáhá dětem v oblastech
postižených přírodní katastrofou.
Vyrostla v dívčím oddíle v Žamberku.
Tibor Skalka
Právník, který rád zkoumá limity
vlastní vůle, výdrže a píle. Skautsky
instruktor čekatelského kurzu a bývalý
člen vysokoškolského roverského kmene Dýchánek, který ho ke skautingu po
několikaleté pauze přitáhl zpátky.
já osobně | skauting
ani wifi. Obec je od světa odříznutá ze tří stran albánskými
dvoutisícovkami a ze čtvrté Kománskou přehradou a dá se
sem dostat pouze pěšky nebo na oslovi. K nejbližšímu obchodu je to deset hodin, k cestě sjízdné autem asi pět. Díky této
unikátní izolovanosti lze ale v Curraj i Epërm provozovat
činnosti jako stavby mostů, koňské dostihy, horolezectví, speleologii, vysokohorskou turistiku, společenské aktivity a různé
průkopnické průzkumy bez jakýchkoliv byrokratických, bezpečnostních, hygienických a dalších omezení, na která jsme z
EU tak zvyklí.“
Vykročit z davu se dá ale i v ruchu běžného života.
Třeba Tibor posouvá vědomě hranice vlastní vůle a pracuje
na svém rozvoji: „Mám oblíbený repertoár aktivit, ke kterým
se opakovaně vracím. Psaní deníku je fajn způsob, jak si třídit myšlenky a sledovat běh života. Inspirativní knihy, filmy
a příběhy zajišťují dostatek podnětů a předkládají mi nové
otázky, na které mohu hledat odpovědi. Rád také diskutuji s
přáteli, což pomáhá tříbit názory a rozšiřuje poznání; s pár
přáteli jsme dospěli tak daleko, že jsme se pravidelně každý měsíc scházeli a programově sdíleli vzájemně své životy. Dále mě
obohacují jednodenní pravidelné půsty, běh a cvičení v přírodě,
osamocené putování nebo putování v noci, spaní pod hvězdnou
oblohou a tréninky divadelní a kontaktní improvizace.“
Vypadá to, že stačí dělat něco navíc a samotné dobrodružství a zážitky už přijdou sami. A co když je to přesně
tak? Pracujeme v oddílech s tím, jak přijímat výzvy, které
máme před sebou? Přemýšlíme nad tím my sami? Nestává
se nám, že se schováváme do své skautské bubliny a nerozvíjíme se? Vedeme děti k tomu, aby nebyly „jenom“ skauti,
ale aby se dokázaly rozvíjet všestranně? I takové otázky je
potřeba si klást, přestože skauting jako takový poskytuje
dobré zázemí pro mnoho druhů užitečných dovedností.
„Umět uvařit v terénu pro bandu hladových polárníků a
postavit rychle stan i v silném ledovém větru je vážně k nezaplacení,“ vyzdvihuje Topinka skautské zkušenosti, které
sbírala odmala v jindřichohradeckém oddíle. Později si
založila svůj vlastní oddíl – 7. roj světlušek Sedmikrásky.
Kromě tábornických dovedností oceňuje hlavně manažerské dovednosti: „Nedávno jsem se stala na univerzitě
vedoucí naší pracovní skupiny. Mojí náplní je starat se o chod
celé laboratoře, vytvářet rozpočet, shánět peníze, psát granty,
vést evidenci majetku, vést studenty. Od agendy skautského vedoucího v podstatě k nerozeznání. Není dne, kdy bych
nevyužila něco z mé dlouholeté manažerské praxe z vedení
oddílu.“ To potvrzuje i Challenger: „Dnes už se ve skautu
příliš neangažuji, ale nebýt mojí skautské minulosti, nebyl
bych schopen vést kolektivy tak jako dnes. Ostatně hlavním
impulsem pro začátek mojí cestovatelské kariéry bylo to, když
mě v 17 odmítli vzít na skautskou expedici do Rumunska s
tím, že jsem moc mladý. Naštvalo mě to tak, že navzdory absenci zkušeností jsem uspořádal vlastní expedici do Rumunska
a pak následovaly další akce.“ Jiné dovednosti si ze skauta
odnesla Magda: „Věci, co jsem se díky skautingu naučila, a
zkušenosti, které jsem tam nasbírala, využívám snad denně.
Hlavně takový ten selský rozum - jak se o sebe postarat, jak
rychle zareagovat na novou situaci, jak vyřešit problém, když
jediný, na koho se mohu spolehnout, jsem já sama. Prostě zachovat chladnou hlavu a reagovat rychle a efektivně. A taky
se díky skautu neštítím práce a nemám tendenci se vymlouvat
a úkolovat ostatní, popřípadě se povinnostem vyhýbat, co to
jen jde.“ Svůj postřeh přidává i Tibor:“Skauting mi nabídl
určitou formu myšlení, řadu přátel, se kterými mohu mnohé
sdílet, a otevřel mi nové horizonty. Zároveň skauting ovlivnil
můj hodnotový žebříček, z něhož se odvíjí další moje směřování. Díky skautingu mi také v současnosti přijde smysluplné
nabytou inspiraci, myšlenky a zkušenosti předávat dál.“
Jako skauti tedy do světa (a to do jakéhokoli) nevyrážíme špatně vybavení, všechny běžné skautské dovednosti
najdou uplatnění v různých oblastech civilního života. A
na závěr otázka napřímo, která nás vrací k úvodnímu zamyšlení nad rozmanitostí a alternativami. Cítíte se být vy
sami alternativní?
„Z davu asi vybočuju, ale to já jsem tak nějak vybočovala
vždycky. Jako skautka jsem asi byla trochu „modelína“, ale jako
modelka jsem zase kontroverzní v opačném směru - nepotrpím
si na drahé značkové kabelky a nejezdím na jachtách po luxusních dovolených, to radši jedu domů a zajdu si s taťkou na
houby nebo s mamkou na borůvky. Svou lásku k přírodě jsem
neztratila, naopak, v té betonové džungli zvané New York
po ní prahnu více a více,“ popisuje Magda.
Challenger se alternativně necítí, ale připouští: „Z davu
rozhodně vybočuju, ale populace této země je tak uniformní,
že vybočit z davu se dá čímkoliv, co přímo nesouvisí s uspokojováním denních lidských potřeb. Je mi dost líto, že mojí
vrstevníci tráví svůj čas buď na univerzitách, kde se nazpaměť učí kvanta zbytečných hloupostí anebo dělají dotovaný
výzkum něčeho, co by se bez dotací nemělo smysl. Ti šťastnější
univerzity dokončují a zapadají do každodenního stereotypu.
Přitom pro šťastnější život stačí jen dělat to, v čem jste nejlepší
a ne to, v čem jste průměrní.“
„Léto bez tábora si ani neumím představit. Ano, učila
jsem se v Arktidě zacházet se zbraní proti ledním medvědům,
stanovala v antarktické pustině, pohybovala se po ledovcích
s mačkami a cepínem, hladila si tuleně i tučňáky, ale nic se
nevyrovná tomu, strávit táborový večer u kamen v kuchyni
s partou stejně naladěných lidí a společně se smát.“
„Mám dojem, že není moc praktické se zabývat otázkou,
zda je někdo „alternativní“ či ne. Pokud zůstane zachován
vzájemný respekt a schopnost hledat společná řešení, mohou
být všichni „alternativní“ a není to špatně. To, co označujeme za „alternativní“, vnímám jako prosté přijetí sama sebe a
rozvoj vlastní autenticity. Snažím se proto být alternativní,“
uzavírá Tibor.
Odpovědi sesbírala Káťa Šmajzrová.
21 |
skauting | nástupnictví
MOTLA
Denisa Raichlová – 23 let
[email protected]
Žofie Nedbalová – 23 let
[email protected]
Bývalá vedoucí dívčího
oddílu, členka odboru
Skauting pro všechny, týmu
VLK a ILŠ Gemini a taky ČK Tři
věže. Budoucí paní učitelka
ČJ – ZSV
Bývalá zástupkyně
vedoucí dívčího oddílu
z Prahy 13, studentka Češtiny
v komunikaci neslyšících (FF
UK) a Speciální pedagogiky
(PedF UK).
ŽIKA
Přestupy u věkových
kategorií
„Celý tábor jsem se na tuhle chvíli těšila. Vždycky, když Ferda řekne, že jdou skauti a skautky spát
dřív než světlušky a vlčata, je to znamení, že bude následovat přechod. Všude tma, hučení potoka
a v dálce louče. Jako každý rok se z té tmy ozývá zpěv skautů a skautek. Už tam na nás čekají...
...Teda ne na všechny – jen na ty velké z nás, kteří letos
přejdou do skautské družiny. Jsem zvědavá, jestli už dneska
půjdu, to bych mohla chodit spát o hodinu pozdějc a třeba
bych se dozvěděla, co skautky dělají na tom programu,
o kterém Ferda říká, že to je tajemství... A snad se mnou
skautky budou kamarádit. Ale co Beruška a Fifi? Ty ještě určitě
přecházet nebudou. To už se nikdy neuvidíme?”
Přestupy mezi jednotlivými věkovými, resp. výchovnými kategoriemi jsou otázkou, která se bytostně dotýká
každého skautského oddílu. Podoba „přechodových rituálů“ je neskutečně rozmanitá. Odrážejí se v ní tradice
jednotlivých oddílů i charakter oddílu (zda je koedukovaný; zda je oddílem jen jedné výchovné kategorie, nebo
více; zda a jak v něm funguje družinový systém aj.). Každý
oddíl je jiný a právě pojetí přestupu mezi výchovnými kategoriemi může z oddílu udělat oddíl jedinečný. Ale má
to háček. Přechodový rituál má potenciál děti motivovat,
probudit v nich zájem o další seberozvoj, avšak v případě
špatného odhadu situace nebo nedostatečné připravenosti
dítěte na přestup může být i cestou k zpřetrhání vazeb
a v nejhorším případě i k opuštění oddílu. Není ani trochu
snadné najít „tu pravou chvíli“, aby přestup nebyl moc brzy
ani příliš pozdě a aby s ním uměli pracovat nejen vedoucí,
ale i děti samotné.
| 22
Zkusme se vrátit k úvodnímu citátu světlušky Zebry.
Hlavou se jí honí spousta myšlenek, které mají společného
jmenovatele: velké očekávání a těšení se. Zebra ví, že je
před ní jedna z nejhezčích oddílových tradic, kdy se „konečně vyrovná těm velkým“. Je hrdá, že bude patřit k těm,
kteří projdou tímto oddílovým rituálem. Moc dobře si je
vědoma, že ne v každém oddíle takový rituál mají. Třeba
u její kamarádky Tykve nosí hnědý šátek všichni, kterým
už bylo jedenáct. Zebra Tykvi nějakou dobu jejich systém záviděla. Jí samotné bylo na táboře už skoro dvanáct,
a přesto pořád stála na ranních nástupech se světluškami. Na druhou stranu z oddílového zvyku pochopila, že
skautská stezka není samozřejmost a nemůže být brána
na lehkou váhu. Doufá, že na ni zanedlouho vykročí, ale
jak jí často připomíná Ferda, musí k tomu nazrát ten
správný čas.
Tím měl Ferda na mysli to, že se u ní změní nějaké
chování nebo postoje,… Tato proměna souvisí s celkovým
vývojem dětí. Od světlušek ke skautkám (případně od vlčat
ke skautům) přechází totiž děti zhruba v době, kdy odrůstají z mladšího školního věku a začínají dospívat. Můžeme
si všimnout, že už světlušky a vlčata si zvnitřňují morální
pravidla a začínají své chování řídit vlastním svědomím.
Co se týče mezilidských vztahů, vedoucí (stejně jako paní
učitelka ve škole) je pro ně autoritou. Dětem záleží na jeho
nástupnictví | skauting
hodnocení a mohou se přetrhnout, aby v něčem dokázaly
své schopnosti. Vrstevníci jsou dětem kamarády i rivaly, se
kterými často (a většinou rády) soupeří.
Kolem jedenácti let přichází zlom. Může se nám zdát,
že se z dítěte vytratila ta „hodná, poslušná“ světluška (vlče)
a nastává komplikované období plné vzdoru a znuděných
obličejů. Hlavou nám může problesknout: tohle dítě by
mělo přejít ke starším? Vždyť se chová „čím dál hůř“.
Ale nenechme se unést pocity. Děti přechází na druhý
stupeň základní školy, někteří na gymnázia, a pomalu se
u nich začíná projevovat puberta. Některé mají velmi silnou potřebu se vymezit, a dát celému světu najevo, že už
nejsou „malí“ (v oblékání, názorech, zájmech aj.). Hledají
si a budují svou „novou“ identitu. A právě zde může být
velkou oporou skautská družina, která přinese dítěti nové
podněty a zkušenosti a zároveň může hledání vlastního
„místa na slunci“ trochu korigovat a podpořit to, že se
dítě nebude potácet v různých partách. Družina se vlastně
stává autoritou, která do velké míry nahrazuje autoritu
vedoucího (resp. dospělého). S touto zásadní změnou psychického prožívání se pojí velké emoční výkyvy. Děti přemýšlí o tom, co je čeká, zda a jak budou přijaty okolím...
Celkově se však cítí být dospělými (i když se ne vždycky
dospěle chovají) a chtějí, aby tak s nimi bylo zacházeno
(a proto je nepřiměřeně dlouhé setrvání v družině vlčat
a světlušek může značně demotivovat).
K odhadnutí správné chvíle k přechodu nám výše popsaná psychologická změna dítěte může být jen vodítkem.
Neexistuje totiž žádné přesné pravidlo, které by nám řeklo,
kdy je nejvhodnější nechat dítě přejít. Každý vedoucí by
tak měl zvážit velké množství otázek (viz rámeček).
Na žádnou z těchto otázek neexistuje jedna „správná“ odpověď. Každý oddíl je jiný, každý funguje ve zcela
odlišných podmínkách, v každém existuje nějaká tradice a zvyky a hlavně, když uvažujeme o přechodech, vždy
přemýšlíme o konkrétních lidech. A proto se nám může
stát, že i v rámci jednoho oddílu si u dvou dětí odpovíme
různě.
Pro ilustraci si můžeme ukázat, jakým směrem by směřovala naše odpověď na otázku, zda (a jak) budou přechodovému rituálu přítomni skauti.
Domníváme se, že jejich přítomnost je více než žádoucí, protože právě oni budou pro dítě novým „zázemím“.
Je ovšem otázka, jak skauty a skautky do rituálu zapojit.
Možností je mnoho. Můžeme s nimi diskutovat o tom,
kdo by podle nich už měl nebo mohl do skautské družiny
přejít a proč (tak děti vlastně nevědomky popisují, co očekávají samy od sebe, co je dělá skauty a čím se liší od světlušek a vlčat). Také můžeme skaut(k)y nechat připravit
celý přechodový rituál, neboť jsou to oni, kdo nově příchozí musí přijmout mezi sebe. Pokud se v oddíle drží určitá
tradice rituálu, může být právě přechod jednou z věcí, která
skauty a skautky stmelí, protože všichni za sebou budou
mít „stejnou“ zkušenost toho velkého okamžiku. A právě
společné zážitky dělají nejlepší přátele.
Přechody mezi věkovými kategoriemi se ale netýkají
jen přechodu do skautské družiny, nýbrž i přechodu k roverům a rangers. I u nich (možná ještě silněji než u skautů) hraje přechodový rituál velkou roli a bývá zahalen
tajemstvím, které znají jen ti, kteří jím prošli. To, že rituál
připravují starší roveři nově příchozím sami bez účasti
a pomoci vedoucích, je téměř samozřejmostí. Ale kdy
nazrává pravá doba, kdy nechat přejít skauta k roverům? Je
potřeba zvažovat prakticky stejné otázky jako u přechodu
dětí do skautské družiny, ale samozřejmě přibývají i další
O co se zajímat při plánování přestupů
1) Znají světlušky a vlčata své starší kamarády, ke kterým
by měli přejít?
Pokud ne, co můžeme udělat pro to, aby se tato situace změnila? Bude přechod ke skautkám a skautům “jen” rozloučením
v rámci “starého oddílu” - dostane dítě nový šátek a šňůrku
„na cestu”? Nebo budou přechodovému rituálu přítomni i skauti
a skautky? 2) Pracujeme s družinovým systémem?
Jak? Budou do nové výchovné kategorie přecházet všichni z družiny naráz? Nebo přechody pojmeme individuálně? Jaké bude
mít první a druhý postup výhody a nevýhody pro jednotlivé
děti, ale i pro celkový chod oddílu?
3) Co budeme dělat, když nám po přechodu zůstanou
v družině třeba jen dvě děti?
A co když ti, kteří přešli, nebudou moct z časových důvodů chodit na schůzky skautů a skautek? Má smysl nechat je přecházet?
Proč? Proč ne?
4) Jak děti na přechod připravíme?
Budeme o tom s nimi mluvit? Hromadně? Jednotlivě? Jen
s těmi, kteří přejdou? S jakým předstihem? Co když z nějakého
důvodu nebude přecházet někdo, kdo si myslel, že přejde? Jak
mu to vysvětlíme? Co třeba rozhovor o tom, že zůstane u mladších jako jejich rádce a pomocník (velká světluška/vlče)? Jak
na nově příchozí děti připravíme rádce? Co když je mezi dětmi
někdo se specifickými potřebami?
5) Jaké ohledy budeme brát na kamarádské vazby?
6) Jaké je konkrétní dítě?
Co s ním přechod do nové družiny udělá? Nemůže mu v něčem
ublížit? Jak si myslíme, že se dítě změní, pokud zůstane u vlčat
či světlušek? Jak se změní u skautek a skautů? Co může dítěti
následující rok dát? Co může vzít?
23 |
skauting | nástupnictví
otazníky související s tím, jak bude další cesta rovera vypadat, co se pro něj přechodem k roverům změní. Neměli
bychom totiž zapomínat, že roveři nejsou primárně pomocnou silou, nýbrž výchovnou kategorií. Proto může být
užitečné si nechat projít hlavou například následující otázky: Máme v oddíle roverskou družinu? Nebo kam bude
dítě přecházet? Pokud do kmene při středisku, jak bude
vypadat další působení rovera v oddíle? Je budoucí rover
členem oddílové rady? Bude jezdit na všechny oddílové
akce? Nebude jich mít spolu s roverskými moc? Jak bude
vypadat tábor? Pojede rover s oddílem? Nebo s ostatními
rovery? Nebo se to dá skloubit dohromady? V jakém rozsahu budou mít roveři v oddílové činnosti prostor na svůj
roverský program? Kdo a jak ho bude připravovat?...
Stejně jako u skautů, ani u roverů nejde o výměnu
šňůrky. Jde o to poskytnout jim prostor, vést k odpovědnosti za sebe, za druhé, za svět, položit před ně nové výzvy
a motivovat k dalšímu růstu. Roveři jsou totiž ve věku, kdy
jsou schopni velkých výkonů a mohou oddílu přihnat nový
vítr do plachet. To proto, že se nebojí změn a novot, i když
někdy úplně nedomýšlí důsledky. Ale právě výzvy, společná
příprava programu pro mladší, zamýšlení se nad dalším
směřováním…, to všechno pomáhá ve skupině utužovat
pevné vztahy, které často vydrží po celý zbytek života…
„Už jsme se blížili k lávce přes potok, přes kterou se přecházelo
ke starším. Na obou stranách zářily louče. Ferda řekl, že
opravdu půjdu do skautek. Naposledy jsem si zakřičela pokřik
naší družiny a přešla přes vodu. Tam mě vítala hromada
nových kamarádů a také mé nové rádkyně, drželi v ruce svíčky
a stále zpívali tu píseň, co už byla slyšet z takové dálky. Je to
jeden z největších zážitků, které z oddílu mám.”
inzerce
| 24
Rituály spojené s přechodem do skautů a skautek
i do roverů mohou mít různou podobu, i když dva základní prvky měly být zachovány vždy – rozloučení se
starou družinou, ze které dítě odchází, a přivítání v nové,
protože právě jasné vymezení toho, kam dotyčný patří, je
pro děti velmi důležité. V některých oddílech se přechází
při ohni, někde je přechod spojený se zvládnutím nějaké
zkoušky či výzvy, jinde se přecházející vydají se staršími
na puťák... Zkrátka možností je mnoho. Důležité však
je, aby děti i vedoucí věděli, jaký má daný rituál význam
a proč má takovou podobou, jakou má. Může se stát, že se
smysl rituálu z povědomí členů oddílu vytratí. V takovém
případě je vhodné přemýšlet o tom, zda rituál nezrušit
nebo alespoň neupravit tak, aby splňoval svůj cíl. Pokud
v oddíle žádný rituál spojený s přechodem do další věkové kategorie nemáme, můžeme ho klidně po zralé úvaze
zavést. Každý rituál se někdy odehrál poprvé a zavedení
nové tradice do oddílu je jednou z nejhezčích věcí, o kterou
můžeme oddíl obohatit.
Jak bylo naznačeno v úvodu, přechodový rituál může
být krásným a důležitým mezníkem v oddílovém životě
dítěte, ale i příčinou mnohých problémů, komplikací a nedorozumění. Je potřeba nad ním přemýšlet a nebrat ho
na lehkou váhu. Vždy je dobré mít na paměti, že pro děti
je stěžejní parta. V té se navzájem (i nevědomě) motivují.
Je nezbytné, aby k sobě měli členové družiny blízko, aby
měli společné zážitky a utvořili opravdová přátelství. Protože ta jsou tím, co děti ve skutečnosti v oddíle drží (a co
v roverském věku ještě sílí).

ODKAZY
BŘICHÁČEK, V. (1991). Poselství skautské výchovy. Liberec: Skautské prameny.
VÁGNEROVÁ, M. (2005). Vývojová psychologie I. Praha: Karolinum.
ZAJÍC, J. (2006). Nikdy nekončící dobrodružství. Praha: TDC.
skauting | středisko
Petra Vlčková - 27 let
[email protected]
Tábory, bouřky, větve…
Co na to náš majetek?
PETRA
Členka 5. dívčího oddílu Náchodě. Aktivně se podílí na
letním táboře a víkendových
výpravách. Pracuje na
Ústředí jako koordinátorka
dotací a pojištění.
Na oddílové radě začínáme plánovat letní tábor. Naštěstí tábořiště už máme vybrané a
zarezervované. Středisko, z něhož pocházím, bohužel nevlastní louku, kde bychom mohli tábory
pořádat, a proto jsme nuceni si zázemí pronajímat.
Výhodou neznámého prostředí je, že můžeme neustále
poznávat nová místa. Pro nová tábořiště i stálá tábořiště
však platí, že nejsme schopni předvídat rozmary počasí.
I nevinně vypadající potůček, který se při nepřetržitém
dešti změní v prudkou řeku, která se prožene skrz tábor,
může způsobit nemalé škody na majetku. Prvním důležitým krokem je pečlivý výběr místa, kde stavíme stany
či skladujeme vybavení. Hned druhým krokem by mělo
být pojištění našeho (tj. ve vlastnictví jednotky) majetku.
To proto, abychom nemuseli čelit otázce, zda po jeho poškození jsme schopní jej z rozpočtu tábora obnovit bez
větších následků.
Variant pojištění majetku je na českém trhu nespočet. Jak tedy zvolit správně? Zohledňovat jen výši roční
pojistky by bylo příliš jednostranné. Je třeba se zaměřit
na rozsah pojistného krytí a spoluúčast pojištěného při
škodných událostech nebo na rozsah pojistného krytí atd.
Jednou z možností, jak majetek pojistit, je využít pojištění
majetku u pojišťovny Allianz, které nabízí ústředí, a do
něhož se mohou zapojit všechny pobočné spolky Junáka
– českého skauta.
Co všechno musíme udělat, abychom se pojistili?
Vše probíhá elektronicky vyplněním přihlašovacího
formuláře, doplněného o fotografie a výpis z katastru nemovitostí. Pro přihlášení movitého a nemovitého majetku
je třeba vyplnit samostatnou přihlášku.
Roční pojistné pro nemovitý majetek je stanovováno
pojišťovnou na základě jimi vypočtené hodnoty nemovitosti, kterou obdržíte ke schválení (lze i odmítnout).
Přihlášení nemovitého majetku do smlouvy je časově
náročnější, a pokud má navazovat na končící pojistku,
tak doporučuji přihlášku k nemovitému majetku zaslat
alespoň s 20denním předstihem. Pro přihlášení k pojištění
movitého majetku stačí i 10 dnů. Pro pojištění movitého
majetku jsou stanoveny ceny fixní, rozdělené do kategorií
dle celkové hodnoty majetku. S hodnotou movitého majetku úzce souvisí jeho zabezpečení, tedy čím hodnotnější
majetek, tím jsou vyžadovány vyšší nároky na jeho zabezpečení. Je tedy nutné dbát na to, aby byly zámky důsledně
uzamčeny či okenice uzavřeny, abyste zbytečně nepřišli
Jaké výhody plynou ze sjednané
smlouvy s pojišťovnou Allianz?
• K pojištění je možné se připojit k libovolnému dni. Je
tedy možné být pojištěn již od dalšího dne, kdy předchozí
smlouva u jiné pojišťovny skončí. Pojistné období je
jednoleté s automatickým prodlužováním.
• Při pojištění nemovitého majetku je zprostředkovatelem
(společnost Respect) vypočítána hodnota nemovitosti dle
obestavěného prostoru. To vše probíhá „na dálku“, vyhnete
se návštěvě pojišťovacích agentů. Zároveň je zaručeno,
že nedojde k podpojištění nemovitosti (cena stanovena
nižší, než je skutečná) či nadpojištění nemovitosti (cena
stanovena vyšší, než je skutečná).
• V současné době máme do rámcové smlouvy zahrnuto
cca 160 budov, což znamená lepší vyjednávací pozici vůči
pojišťovně, a proto lze získat výhodnější pojistnou sazbu
než při sjednávání pojištění pro jednotlivé nemovitosti.
• Sjednaná smlouva umožňuje samostatné pojištění
movitého a nemovitého majetku., takže je možné pojistit
i movitý majetek uskladněný v pronajatých skladech.
Movitý majetek je pojištěn jak uskladněný, tak i na volném
prostranství, tedy v průběhu táborů.
• Movitý majetek na volném prostranství je pojištěn proti:
nebezpečí živelného charakteru (požár, úder blesku, vichřice
a krupobití, povodeň, zemětřesení, sesednutí a sesuv
půdy, lavina a působení tíhy sněhu, pád stromů), působení
vody z vodovodního zařízení a nárazu vozidla. Uskladněný
(zabezpečený) movitý majetek a nemovitý majetek je též
pojištěn proti vandalskému činu vč. škod způsobených
sprejery, krádeží vloupáním, zpětným vystoupnutím vody
z kanalizace a zatečení.
• Smlouva umožňuje pojištění nemovitostí před kolaudací
či v průběhu rekonstrukce (samozřejmě s vědomím
pojišťovny).
o pojistné plnění. Formuláře pro přihlášení k pojištění,
ceny za roční pojistné movitého majetku a nároky na jeho
zabezpečení či další informace jsou uvedeny v článku na
křižovatce http://skaut.cz/pojisteni.

25 |
skauting | výchova
Anežka
vedoucí oddílu skautek
HLEDÁ SE ...
Ahoj,
vedu skvělý dívčí oddíl a moc mě to baví.
Chybí mi ale někdo, s kým bych mohla
probrat problémy v oddíle a kdo mi poradí,
kam poslat holky na čekatelky. U nás
ve středisku komunikace moc nefunguje
a pozice výchovného zpravodaje není už
dlouho obsazená, prý nejsou lidi.
A tak mě napadlo, že si zkusím dát inzerát…
Nehledám supermana, ale
někoho s chutí předávat
zkušenosti a naslouchat mi.
HLEDÁM
-- zkušeného parťáka, který mi poradí, co si
počít s hyperaktivní světluškou
-- informovaného poradce, který se vyzná
ve vzdělávačkách a mumraji na křižovatce
-- šikovného organizátora, který uspořádá rádcovské
kurzy a ostatním vysvětlí, k čemu vlastně jsou
-- kamaráda, co mi pomůže s osobním rozvojem
-- VÝCHOVNÉHO ZPRAVODAJE pro naše středisko
PROSÍM O
-- respekt k mému stylu vedení a naší potřeštěné oddílové radě
-- nadhled, který mi někdy chybí
-- odvahu měnit zavedené pořádky ve středisku
NABÍZÍM
-- smysluplnou a zábavnou práci
-- skvělou možnost, jak předávat své zkušenosti s vedením oddílu
-- pravidelné pozvání na plánování našeho
oddílu s domácím jablečným štrúdlem
-- podpůrné materiály pro zpravodaje na křižovatce
-- možnost obrátit se pro radu na Táňu, která se na ústředí
stará o výchovné zpravodaje – [email protected]
Existuješ, nebo jsi jen napsaný ve skautISu?
SPĚCHÁ - přihlas se u střediskového vedoucího
co nejdříve, nejlépe ještě před sněmem!
Funkci výchovného zpravodaje má podle
skautISu obsazenou pouze 39 % středisek.
Je to ztráta hlavně pro oddílové vedoucí,
kteří tak přicházejí o cenného pomocníka
a rádce v oblasti výchovy. Dejte vašemu
středisku vědět, že o výchovného stojíte,
nespokojte se s tím, že je někdo pouze
„papírově“ uveden ve skautISu, ale svou
funkci nevykonává. Řekněte si o podporu!
Správná doba je teď – střediskové sněmy
se blíží…
Na ústředí pracujeme na podpoře
výchovných zpravodajů, aby se měli
o co opřít, kde začít. Mohou se tak těšit
na řadu podpůrných materiálů – např.
popis činností, zásobárnu příkladů dobré
praxe nebo videomedajlónky – rozhovory
s akčními výchovnými zpravodaji.
Máte dotaz nebo znáte někoho, kdo by měl
chuť na nových materiálech spolupracovat?
Ozvěte se Táně, koordinátorce projektu
Podpora výchovných zpravodajů.
[email protected]
Těším se, Anežka
| 26
Výchovný zpravodaj
O výchovných zpravodajích se píše i v
aktuálním čísle Skautského světa.
Platí do 31. 12. 2016
Stan
ČESKÁ
VÝROBA
TÁBORNÍCÍ, ZATÉKÁ
Tee-pee
Stan
VÁM DO STANŮ?
MÁME ŘEŠENÍ:
stanovka
Sahara
nebo
STANOVKY
gramáže:
šíře:
materiály:
úpravy:
• máme vlastní barevnu a úpravnu
tkanin – naše tkaniny nepromokají
• POCTIVÁ ČESKÁ VÝROBA
ceny:
barvy:
• nabídka široké palety barev
• na zakázku nabízíme speciálně upravenou
nehořlavou stanovku
od 300g/m2
145 cm
bavlna, bavlna/polyester
hydrofobní (voděodolná),
fungicidní (proti plísním)
od 126 Kč/bm
široká paleta barev, přírodní, khaki
Ceny jsou bez DPH.
• v ČR jsme již téměř jediní, kteří vyrábí
klasickou pevnou stanovku
Jitka Pospíšilová:
461 568 255, 605 700 621, [email protected]
• zajišťujeme kompletní servis
– metráž i konfekční šití
STANY
• nabízíme výrobu různých druhů stanů
včetně tee pee
paleta barev
SAHARA s podlahou od 10 000,- Kč (Ø 4m)
STAN
na podsadu od 5 000,- Kč
NOVA
bez podlahy 14 434,- Kč (4,35x4,2m)
TEE-PEE od 10 231,- Kč (od Ø 4,5m)
velkoplošné stany, plachty a další...
Ceny jsou bez DPH.
Uvedené ceny jsou bez DPH. Při odběru do 20m účtujeme střižné 30 Kč/m.
nový stan
• různé rozměry, materiály, provedení...
Václav Hrubý:
461 568 231, 605 700 614, [email protected]
JE VÁM ZIMA VE STANU?
JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ:
DEKY
• Naše deka zahřeje i ty největší zimouřivce.
• Z mikroflanelu nebo mikrovlákna
• Možnost vyšití vašeho loga nebo textu.
• více na www.e-mozaika.cz
od 360,-
27 |
Svitap J.H.J. spol. s r.o., Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy www.svitap.cz
skauting | příroda
Vít Růžička – 51 let
[email protected]
Pozorujte změny
v jarní přírodě
VÍŤA
Kdysi vedl oddíl v Praze
Malešicích, aktuálně člen
Eko odboru a instruktor na LŠ
Gemini. Učí na gymnáziu,
kromě přírody ho baví čtení
knížek a chození po horách.
Jaro je období, kdy se po zimě probouzí příroda a jeden z jeho nápadných projevů je rychlý vývoj
rostlin – u některých můžeme změny pozorovat doslova ze dne na den. Proto v tomto čísle článku
nahlédneme do života jarních rostlin.
Najdete zde několik námětů, jak s oddílem nebo družinou rostliny pozorovat, čeho si všímat a jak svému pozorování porozumět. Při přípravě programu můžete využít
i pracovní listy, které vyšly k tomuto tématu v časopise
Skaut-Junák v dubnovém čísle.
Jak rostliny přezimují
Začněme pozorováním, jak rostliny přečkávají zimu.
Existuje několik strategií přezimování, jako obvykle mají
svá pro a proti.
První typ rostlin jsou ty, které zimu přečkávají ve formě semen – jejich výhodou je, že semeno je odolné proti
nepříznivým podmínkám, nevýhodou naopak to, že musí
umět rychle, včas a na správném místě vyklíčit. Většina
takových rostlin klíčí na holé půdě dřív, než ji zarostou
jiné rostliny. Typickým příkladem je osívka jarní a některé
jarní plevele.
Jiné rostliny přečkávají zimu ve formě podzemních
hlíz, cibulí nebo oddenků. Jsou na tom podobně jako
předchozí skupina, ale jejich podzemní orgány obsahují
hodně zásobních látek, takže rostlina může vyrůst velmi
rychle. Rostlin tohoto typu je celá řada, všichni určitě znají
sněženku, bleduli nebo sasanku, dalším příkladem může
být dymnivka, kyčelnice, konvalinka nebo orsej.
U posledního typu rostlin přezimuje i nadzemní část
– stonky, listy, pupeny. Takto přezimují všechny dřeviny,
z bylin např. trávy nebo sedmikráska. Tyto rostliny mají
oproti předchozím typům náskok, musí ovšem investovat
do vyšší odolnosti proti mrazu a vysušení a je větší riziko,
že v tuhé zimě uhynou.
Námět na pozorování
Na výpravě se můžete zaměřit na pozorování jednotlivých
rostlin a odhadnout, jak která z nich přečkala zimu. Zkuste
si je roztřídit do tří popsaných skupin, malé vodítko vám poskytne následující text:
Jako první můžete pozorované rostliny rozlišit na byliny
a dřeviny. U dřevin přezimuje vždy celá rostlina, podle listů
můžete rozlišit, zda jde o dřevinu stálezelenou, nebo opadavou. U bylin to bude trochu složitější. Rostliny, které nedávno
| 28
vyklíčily ze semene, poznáte podle svěžích, světle zelených
stonků a listů, nenajdete na nich žádné stopy přezimování.
Pokud je rostlina už větší a starší, můžete jí opatrně vyrýpnout ze země a pozorovat její podzemní část – zaměřte se
na hledání orgánů, které slouží k ukládání zásob a přezimování (hlízy, oddenky, cibule apod.). Bylinu, která přezimuje
celá, poznáte nejlépe podle zbytků starých, suchých a odumřelých listů na spodní části stonků.
Kvetení
Dalším námětem na pozorování je kvetení rostlin. Většina našich rostlin kvete v jarním období nebo na začátku
léta. Pro pozorování a zkoumání květů zde nabízíme několik námětů pro oddílové aktivity.
Květy jsou velmi vděčným a atraktivním námětem
k pozorování, fotografování nebo kreslení. Na výpravě
můžete hledat květy různých barev a soutěžit, kdo najde
nejvíc barevných variant květů. S menšími dětmi si zkuste
vyprávět příběhy květin, každý si najde květ, který se mu
líbí, a vymyslí o něm krátký příběh. Květy můžete kreslit
a fotografovat a v klubovně připravit výstavu nejlepších
obrázků.
Vědecké pozorování květů
Na květy a kvetení se můžete též dívat okem badatele. Zkuste
rozhodnout, jak jsou jednotlivé květy opyleny, jak s opylením
souvisí jejich barva, tvar a vůně, pozorujte včely a další opylovače při práci. Pozorování zpracujte do tabulky, kde nakreslíte
květ nebo květenství a popíšete způsob opylení.
V klubovně si můžete udělat kalendář kvetení. Na nástěnku dáte tabulku, každý může přinést informaci o rostlině, kterou viděl kvést, a zaznamenat ji na nástěnku (druh,
datum, kde ji viděl). Na nástěnku umístěte i mapku a do ní
případně zakreslete nálezy jednotlivých rostlin.
Pozorování kořenů
Nakonec se zaměříme na pozorování kořenů rostlin
a jejich kořenových soustav. U suchozemských rostlin
kořen zajišťuje několik funkcí. V první řadě drží rostlinu
v zemi a zajišťuje příjem vody a minerálních látek. U řady
rostlin má kořen rovněž zásobní funkci a zajišťuje přečkání
příroda | skauting
nepříznivého období. Poslední funkcí kořene rostliny
může být vegetativní rozmnožování, při kterém z postraních kořenů nebo hlíz může vyrůst celá nová rostlina.
Pozorování kořenů.
Připravte si malou lopatku (třeba zahradnickou na sázení
rostlin) a igelitový sáček, podle možností i kbelík s vodou.
Rostlinu opatrně vyrýpněte, dejte pozor, abyste vyjmuli
celý kořen a neroztrhli ho (proto je výhodnější pozorovat
spíš menší rostliny). Z vyrýpnuté rostliny opatrně oklepte
a očistěte půdu, můžete ji propláchnout vodou. Rostlinku uložte do sáčku a odneste na místo, kde ji důkladně
prozkoumáte.
Jako první se snažte určit druh rostliny, kterou pozorujete.
Podle tvaru kořene odhadněte všechny jeho funkce a pokuste se porovnat poměr podzemní a nadzemní části rostliny.
To můžete zjistit měřením délky kořene nebo vážením. Je
vhodné pozorovat kořeny stejného druhu rostliny z různých
prostředí (např. ze suššího a vlhčího, kde je více / méně živin,
které je / není sešlapáváno). Výsledky pak porovnejte a pokuste se je interpretovat.
Pro zkoumání kořenů vybírejte jen běžné rostliny, které
najdete na kraji pole, na zahrádce nebo jiném dostupném místě. V žádném případě nevybírejte rostliny vzácné,
chráněné nebo rostliny rostoucí v chráněných územích
– ty můžete pozorovat, kreslit nebo fotografovat, dejte
však pozor, abyste je přitom neponičili a nenarušili jejich
prostředí.

MATERIÁLY
METODICKÝ MATERIÁL K POZOROVÁNÍ KOŘENŮ, ŽŠ Mládežnická Trutnov
http://bit.ly/pozorovani_korenu
PRACOVNÍ LISTY z časopisu Světýlko
Ukázka několika jarních druhů
1) OSÍVKA JARNÍ
Osívka je rostlinným trpaslíkem. Dospělá rostlina měří kolem
3 cm. Má ještě jednu zajímavou vlastnost: Celý svůj životní cyklus od vyklíčení po vytvoření semen a uschnutí - stihne během několika
jarních týdnů. Rostliny s takovým životním cyklem se nazývají
efeméry - podobně žijí některé rostliny v pouštích; musí stihnout
vyrůst a vykvést během kratičkého období po vzácných pouštních
deštích.
2 )ORSEJ JARNÍ
Menší vytrvalá bylina. Roste na vlhčích loukách, kvete v dubnu.
Sytě žluté květy jsou opylovány hmyzem. V zemi má kulovité hlízy,
pomocí kterých přečkává zimu.
3) SNĚŽENKA PODSNĚŽNÍK
Jedna z prvních jarních kvetoucích bylin. V přírodě roste ve světlých
lesích a na loukách v teplejších oblastech. V zemi má cibulku, ze
které již v průběhu zimy vyrůstají podlouhlé listy. Kvete v předjaří,
během teplejších zim může rozkvést už v únoru. Po odkvětu
a dozrání semen na konci jara nadzemní část rostliny zasychá a léto
a podzim sněženka přečkává v cibulce pod zemí.
29 |
skauting | rozlety
Tomáš Kozel – 24 let
[email protected]
Instruktor Fonticulu Maděra,
studující biologii a zároveň
asistent Strategického
odboru.
Kam jinam, když ne vést
Odejdeme na vysokou školu do jiného města, začneme pracovat či založíme
rodinu a není dost času vést oddíl nebo středisko. Mnoho cest, kam nás putování
životem mohou zanést. Náhle zdánlivě nalajnovaný postup vlče - skaut - rover vedoucí oddílu - vedoucí střediska odfoukne vítr okolností.
Rádi bychom se i nadále podíleli na dění v Junáku, ale nevíme kudy do toho.
Hlavou nám letí spoustu myšlenek. Pojďme je společně trochu urovnat.
Odbory
Zaměstnání v Kanceláři ústředí Junáka
Odbory fungují jako skupiny dobrovolníků, kteří pomáhají
zpravodajům Výkonné rady v rozvoji daných témat. Nejčastější
náplní jejich práce je organizace tématických a celostátních akcí
či seminářů, příprava materiálů a metodik, koordinace projektů a
celková podpora daného tématu v hnutí.
Stát se profesionálním skautem. Řadu lidí tato příležitost
krátkodobě či dlouhodobě oslovila. Pracovat na dohodu nebo
se stát zaměstnancem Kanceláře ústředí Junáka (na zkrácený či
plný úvazek) je další možnost, kterou můžete využít a nabídnout
své civilní i skautské znalosti a dovednosti profesionálně. Pro
jednotlivé placené pozice jsou vypisována výběrová řízení na
jejichž základě je vybrán nejvhodnější uchazeč. O aktuálních
nabídkách se můžeš informovat na Křižovatce, na jobs.skaut.cz či
na FB jobs.skaut.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odbor vlčat a světlušek
Skautský odbor
Roverský odbor
Skauting pro všechny
Zahraniční odbor
Odbor vzdělávání činovníků
Strategický odbor
Odbor pro personalistiku
Infoodbor
Ekologický odbor
Odbor duchovní výchovy
Stáže
Kancelář ústředí Junáka nabízí celou řadu stáží, v různých oborech.
Většina škol požaduje od svých studentů odbornou stáž či praxi. A
proč tedy nespojit příjemné s užitečným a v rámci stáže nepřispět
k rozvoji svojí organizace. Stáže jsou neplacené, ovšem ústředí
zajišťuje studentům profesionální podporu a zázemí. Od uvedení
do tématu přes konzultace a vedení až po potvrzení stáže pro
potřeby školy či zaměstnavatele. Nyní hledáme zájemce o:
• práci na skautském elearningu
• tvorbu vzdělávacích metodik (např. Jak udělat vzdělávací
kurz,o hospodaření a pod.)
• redaktorskou a publikační práci
• počítačovou grafiku
| 30
Příležitosti doma
Následující diagram stručně představuje možnosti,
kde se lze zapojit mimo oddíly a střediska. Kde
využít své odbornosti, znalosti i zájem. Doma nebo
v zahraničí.
Mentoring
Projekt, který běží už několik let, se snaží nabídnout možnost
podpory a sdílení zkušeností pro potřeby vedoucích středisek i
dalších činovnic a činovníků. Nabídka zapojit se je jak v pozici
mentorovaného, tak i mentora. Pro další podrobnosti napiš na
[email protected]
rozlety | skauting
Celostátní akce
Seminární práce
Možnost organizovat celostátní akce je příležitostí vyzkoušet si
přípravu relativně velké akce co do počtu účastníků i náročnosti.
Záštitu nad realizací těchto akcí má Výkonná rada a program
je zaměřen podle příslušné cílové skupiny (děti, RaR, vedoucí,
vodáci, …). Jednotlivé realizační týmy vždy hledají schopné
spolupracovníky i odborníky.
Nabízí se možnost propojit svou seminární, bakalářskou či
diplomovou práci s nějakým tématem, které aktuálně pomůže i
skautům. Proč tedy psát diplomku do šuplíku, pokud lze odborně
rozpracovat téma, které pak bude k užitku. Podle výběru tématu
je možné spolupracovat s Kanceláří ústředí, s některým z odborů
nebo Akademickým klubem. Základní poptávku po pracích a
kontakty najdete na www.jobs.skaut.cz, ale je možné přijít i s
vlastním tématem. V tuto chvíli jsou vypsaná tato témata:
• celostátní kolo závodu vlčat a světlušek či Svojsíkova
závodu
• Obrok
• Mikulášský seminář,
• Intercamp
• Central european jamboree
• Valný sněm
• Elixír
• HelpDesk
Skautský institut
Skautský institut na Staroměstském náměstí v Praze otevírá
svoje dveře všem skautům, ale také neskautům, kteří mají chuť
se scházet, vzdělávat či na něčem pracovat. Pečuje především o
paměť skautingu, popularizuje ji a zpřístupňuje k bádání. Dále
je možné se zapojit do menších projektů, které SI zaštiťuje, nebo
přijít s návrhem svého vlastního projektu.
• Zapojení se do archivní činnosti (bádání v archivu, třídění
materiálů a složek)
• Tvorba programů na Staromáku (návrhy na program,
vedení dramaturgické linky)
• Nové tvořivé projekty, kterým hledáte zaštítění
• Vytvoření pobočky SI ve vašem městě
• Skautská vize - oslovování bývalých i nynějších skautů na
debaty
• Zkušenost totality - nově vzniklý projekt, který hledá členy
do metodického týmu
• Staromák - prostor pro workshopy, semináře, akce a
výstavy, které chceš zrealizovat v srdci Prahy.
• vstupní rozpracování prioritní témata Strategie do roku
Junáka 2022
• Výchova k nástupnictví
• Zapojení odcházejících činovníků
• Podpora vzdělavatelů
• Prezentace skautingu na veřejnosti
• Uspořádání a řízení organizační struktury Junáka
• Přiměřenost administrativy
• Skautská výchovná metoda
• Rozvoj, aktualizace a podpora výchovného programu.
• Podpora roverské výchovné kategorie
• Hodnocení kvality
• Mezinárodní skauting pro mladší členy
• Mezinárodní skauting pro činovníky
• příprava modulů, aplikací a rozšíření pro SkautIS
Strategické priority
Témata Strategie 2022 nabízí další možnosti zajímavého
zapojení. Každé prioritní téma má svého garanta, jenž hledá
lidi, kteří se o dané téma zajímají. Společně připravují zadání,
navrhují projekty, které prioritu naplňují, a samozřejmě projekty
i následně realizují. Příležitost se zapojit je otevřená u každého
z témat.
Zároveň Strategie 2022 nabízí řadu propojení na seminární a
akademické práce. Více v odrážce seminární práce.
Další informace najdeš na skautskyinstitut.cz.
Pokud někoho zajímá statistika, sociologie nebo má prostě jen
zálibu probírat data a hledat v nich souvislosti, nabízí se možnost
zapojit se do Analytického týmu. Jde o skupinu dobrovolníků,
kteří se několikrát do roka spojí a pracují na analýzách registrace,
Skautských sond či zpracují vstupní průzkum pro tvorbu zadání
strategické priority.
Skautské časopisy
Pro více informací se ozvi na [email protected] nebo se podívej
na strategie.skauting.cz.
I okolo časopisů je řada příležitostí ke spolupráci. Od možnosti
zapojit se jako člen do redakční rady některého ze skautských
časopisů přes občasné příspěvky po spravování příspěvků na
sociálních sítí.
• Člen redakční rady
• Občasné příspěvky do časopisů
• Příspěvky na sociálních sítí
• FB Teepek.cz
• FB Rovernet
TIPY NA WEBY,
KDE LZE NAJÍT PODROBNĚJŠÍ INFORMACE:
jobs.skaut.cz
www.facebook.com/jobs.skaut/
krizovatka.skaut.cz/oddil/mezinarodni/
jako-dobrovolnik-do-zahranici
31 |
skauting | rozlety
Tábory amerických skautů
V letních měsících je také možné vyjet jako vedoucí na tábor Boy
Scouts of America (BSA). Nabídka táborů je různorodá jak lokací,
tak velikostí nebo zaměřením. Přihlašování probíhá obvykle
během ledna přes zahraniční odbor Junáka. Podmínkou je věk
nad 18 let a účast v programu nejméně 6 týdnů od začátku
června. Tábory jsou výjiměčnou příležitostí poznat, jak funguje
skauting za oceánem - a dobrovolník navíc za pozici vedoucího
dostává kapesné, které začíná na cca 150 USD/týden. BSA hradí i
pojištění - dobrovolník si tedy sám hradí jen cestu a poplatek za
vízum.
V zahraničí
Lokálním zahraničním
zpravodajem
další možností pro členy se zájmem o
mezinárodní dimenzi skautingu je stát
se regionálním (lokálním) zahraničním
zpravodajem - na úrovni kraje, okresu
nebo střediska šířit informace z
mezinárodního skautingu směrem ke
členům, motivovat členy v účasti na
zahraničních akcích, podporovat oddíly
k programům s mezinárodní skautskou
tematikou apod. (podobně jako lze být
lokálním výchovným, roverským, ...
zpravodajem).
inzerce
| 32
Na mezinárodní akci jako servistým
nebo vedoucí patroly/jamoddílu
Dospělí členové Junáka se mohou zúčastnit téměř jakékoliv
zahraniční akce - buď jako členové mezinárodního servistýmu,
nebo jako vedoucí menší skupiny mladších členů (patroly,
jamoddílu).
Vlastní projekt
Vymyslet lze i vlastní mezinárodní projekt (vzdělávací akci,
výměnu mládeže, přeshraniční projekt), sehnat na něj partnery ze
zahraničních skautských organizací a případně také finance, např.
z programu Erasmus+.
Dobrovolnictví na
skautských základnách
Skautské základny nabízejí pobyty
pro dobrovolníky v délce od několika
týdnů po několik měsíců až jeden rok.
V letních měsících je možné přijet i na
kratší dobu. Podmínkou je většinou
věk nad 18 let a platné členství
ve skautské organizaci (přihlášku
potvrzuje zahraniční zpravodaj). Vyjet
je možné buď na nějaké ze světových
center WAGGGS nebo WOSM, nebo na
evropské základny.
Evropská dobrovolná
služba
Pro členy do 30 let připadá v úvahu i
Evropská dobrovolná služba - není to
ryze skautská věc, ale některé skautské
organizace se jí zabývají. Junák v
současné době akreditaci na EVS
nemá, proto nemůže nikoho přijímat
ani vysílat. Více informací k nalezení na
stránkách Erasmu+, projekty, kterých
se člověk jako dobrovolník může
zúčastnit (vč. těch skautských - stačí
zadat např. klíčové slovo „scout“) zde.
instant | skauting
Jak využít Skauting k
rozvoji oddílu
Tomáš Čakloš – 22 let
[email protected]
TOM
Fascinuje ho proces
výchovy a vůbec duševního
vývoje a nadšeně tak studuje
psychologii a pedagogiku.
Dříve vedl oddíl, dnes je
výchovným zpravodajem.
Nabízíme hru pro oddílové rady, ve které je možné pracovat s vlastními potřebami a pokusit
se navrhnout časopis šitý na míru podle nich. Tyto výstupy se navíc můžou proměnit v realitu,
poskytnete-li je naší redakci jako zpětnou vazbu.
Následující aktivita může být oddílům přínosná hned
několikrát. Umožní vám pojmenovat svoje slabiny a z nich
vycházející potřeby. Současně se může stát vodítkem, jak
s těmito potřebami budete pracovat. A nakonec poslouží
k tomu, abyste svá témata dostali do tohoto časopisu.
Příklad: Můžete třeba každé stránce fiktivního časopisu
postupně věnovat jednu hodinu společného hledání řešení
anebo si dát za úkol pro každou stránku někde na internetu
najít jeden nějaký článek, který by mohl stránku zaplnit a
nabídnout pomoc.
1. Z potíží udělám potřeby
Sepište si s oddílovou radou hlavní slabé stránky nebo
problémy svého oddílu a pokuste se pro každou z nich
pojmenovat, co byste se potřebovali naučit, abyste tuto
oblast lépe zvládali.
Příklad: Vytyčíme jako hlavní slabé stránky, že děti nechtějí
chodit do přírody a že se nám často hádají rádcové – na základě
toho usoudíme, že bychom se potřebovali učit motivovat členy
k výletům a efektivně řešit konflikty mezi dospívajícími.
4. Teď ho ještě poslat do redakce…
Když už jste vytvořili vlastní fiktivní časopis šitý na
míru svým potřebám, můžete jej poskytnout jako inspiraci
redakci časopisu Skauting, kde se pokusíme vaše potřeby zohlednit při volbě témat a článků dalších čísel. Co
vzniklo jako jednoduchá hra, může se snadno proměnit
ve skutečnost a vám třeba přinést opravdové odpovědi
a cenné rady ke zkušenostem, kterým v oddíle čelíte.
Příklad: Nafoťte nebo přepište vaše stránky a výsledky snažení
a pošlete nám je na [email protected]
2. Kdybych byl šéfredaktorem
Představte si, že se vaše oddílová rada náhle promění
Alternativa: Hru lze uchopit všelijak a mezi stránky
v redakci fiktivního časopisu, který vám v tom nabídne lze rozdělovat i jiné věci než své potíže. Můžete si třeba
podporu. Časopis má 12 stran a je jen a jen na vás, čím se zkusit rozvrhnout na 12 stranách obecnější rámec časopisu
budou tyto stránky plnit.
podle toho, kolik byste čeho potřebovali číst. Potom můVezměte si 12 lístečků (nebo 6 oboustranně), které žete načrtnout zastoupení třeba těchto součástí časopisu:
budou reprezentovat stránky fiktivního časopisu, a zahaj- Vedení oddílu – Středisko – Úvahy o výchově – Připravený
te jednání redakce. Společnou diskusí rozhodněte, kolik program (Instant) – Metodika programu obecně – Inspistránek chcete věnovat kterým tématům – tedy věcem, race nápady a dobrá praxe. I zde budeme moc rádi, pokud
které se potřebujete naučit. Témata vepište a zakreslete nám pošlete své nápady a výtvory.
na jednotlivé stránky. Jednotliví členové si mohou nejpr
ve samostatně navrhnout vlastní podoby časopisu, které
následně dáte dohromady.
Příklad: Domluvíme se, že nejvíce prostoru potřebuje téma
řešení konfliktů, a tak jej rozkreslíme na celé čtyři strany. Mezi
další strany vepíšeme ostatní témata – a nejmenší rozsah
nakonec dáme tipům na pohybové hry, jen čtvrt stránky…
3. A mám plán učení!
Nyní máte před sebou zajímavý materiál, který může
být jedním z vašich vodítek pro další rozvoj oddílu. Jeho
výhodou je, že ukazuje, kolik prostoru chcete věnovat
kterým věcem. Chopte se příležitosti zkusit to podle něj
skutečně udělat!
Připravujeme novou podobu časopisu
Skauting
A vy můžete být u toho!
Pošlete nám své nápady, potřeby a připomínky na [email protected],
řekněte nám, o jakých tématech byste rádi četli, a pojďme společně
diskutovat, jak bude časopis vypadat.
33 |
skauting | administrativně
Lukáš Neuheisl - 21 let
[email protected]
8 zásad, které z vás
udělají profi grafika
LUKÁŠ
Redaktor externí
komunikace Junáka českého skauta, grafik
Mikulášského víkendu
a student Marketingové
komunikace a PR na FSV UK.
Tarzana vždy bavilo připravovat plakáty na různé akce, a automaticky přejal i oddílový web. Teď má
za úkol navrhnout náborový plakát, má ale pocit, že navhování moc nerozumí. Co mu radíme? Osm
doporučení, která vnesou i do vaší grafické produkce více kontroly a kvalitnější zpracování.
1. Zapoj ilustrace / fotky s ohledem na své zdroje
Velmi často se v průběhu navrhování zasekneme, hledáme-li pro již téměř vytvořený plakát vhodnou fotografii
/ ilustraci. Přitom hledat ideální doplněk, který obstojí
v barevném provedení, ořezu a kompozici, je téměř nereálné (nemáme-li k dispozici databázi s tisíci fotografiemi).
Proto doporučujeme navrhovat plakát na základě ilustrace - podle ní zvolit optimální ořez, barevnost, kompozici
plakátů. Je to snazší než naopak. Navíc nebudeš muset
dělat kompromisy co se týče sdělení - nebude-li fotka
obsahově sedět, vymysli novou textaci. Dlouhodobě pracuj
s tím nejlepším mediem, které ve středisku „umíte” - s nejlepším střediskovým fotografem či kreslířem. Samozřejmostí musí být to, že nepoužíváme fotografie / ilustrace
bez ověření licence a souhlasu autora.
2. Pracuj s referencemi
Pokaždé, než začneš navrhovat, vydej se hledat reference ukázky prací a jiné inspirující návrhy. Je to dobré hned ze
dvou důvodů; zaprvé se tvá mysl při hledání naladí a budeš
lépe posuzovat a napravovat chyby v kompozici i barevnosti. Zadruhé můžeš reference použít jako předlohu pro
styl, kterého se chceš při návrhu držet. Inspiraci můžeš
načerpat např. dle typu média, typu akce, grafického stylu,
tématu nebo použití fotografie. Pomoci mohou i zdánlivé
detaily, barevná kombinace nebo velikost písma, která ti
pomůže odhadnout tu správnou rovnováhu. Nezapomeň
však, že kopírování není inspirace, ale krádež! Vhodná
místa pro inspiraci hledej v boxu Kde se inspirovat?
3. Navrhuj nadvakrát
Nejprve si zvol ilustraci nebo fotku a zvaž zbylé rozvržení obsahu. Vymysli, jak bude titulek komentovat obrazovou část plakátu, a na základě toho navrhni titulek
ve více variantách, dokud nebude dokonalý. Při návrhu
mysli na to, aby tě umístění textů (a také použití log či
znaků) neomezovalo, budeš-li chtít použít návrh později
pro jiný výstup (například na FB či tisk letáčku). Když máš
kompozici navrženou, proveď desetivteřinový test: ukaž
návrh na 10 vteřin někomu mimo skaut, a zeptej se ho,
co na něj zapůsobilo a jak si návrh vykládá. V přiměřeně
| 34
Kde se inspirovat?
Načerpat inspiraci bys měl od těch nejlepších: mezi webové
stránky, které bys měl navštívit patří třeba 100-beste-plakate.de,
behance.net, awwwards.com nebo třeba theinspirationgrid.com.
Postačí také hledání na internetu: můžeš zkusit heslo
„graphic design inspiration”. Inspiraci u středisek v okolí spíše
nedoporučujeme - lidé by si plakát mohli přiřadit právě k danému
středisku.
dlouhém rozhovoru pak spolu rozeberte, jak lze návrh
vylepšit, aby lépe prosazoval plánované sdělení. Oslovit
můžeš samozřejmě více lidí a v žádném případě se neboj
kritiky - více názorů a připomínek ti pomůže k identifikaci
slabých míst návrhu a lepšímu výsledku!
4 . Plakát = nutné minimum informací
Aby plakát fungoval, má provokovat - a aby se mu to podařilo, musíš do jeho účinnosti zapojit co nejméně prvků
(více prvků by tříštilo pozornost diváka): vsaď na dominantní fotku nebo ilustraci / úderný titulek a vyladěný
celek označ logem. Informace o místě, datu a hodině srazu
a nutných pomůckách vměstnej do malého nerušícího odstavcového textu. Koho plakát zaujme, jistě si jej přečte.
5. Klíčová je identifikace
Z plakátu má být na první pohled patrné, že se jedná
o plakát od skautů. Má to hned dva důvody; prvním je
reprezentace samotné organizace, druhým je automatická
důvěryhodnost sdělení - skauting má v Česku velmi dobré
renomé. Každý plakát s viditelným označením rozšiřuje
povědomí o Junáku - českém skautu jako takovém; přispívá k mínění o tom, že skauti jsou aktivní a nabízejí
zajímavou činnost. Jednoduchým a zároveň univerzálním
prostředkem pro identifikaci je použití loga. Vizuální styl
budeme shodou okolností v létě letošního roku měnit
za nový, s logem podobným skautskému znaku (viz box
Nový vizuální styl). Při tvorbě se vždy řiď aktuálním platným vizuálním stylem, více v boxu Dodržování vizuálního
stylu.
administrativně | skauting
A JAK TO TEDY FUNGUJE?
Fotografie.
Tématická, nejspíše z předchozího ročníku akce.
Reference.
Nelze posoudit; živé nepravidelné tvary a zvolené
titulkové písmo evokují prostředí pohádek.
Návrh.
Nelze posoudit; sdělení je srozumitelné a opírá se
o předchozí ročník akce.
Nutné minimum informací.
Plakát pracuje s dominantní fotografií, velkým
nadpisem a logem, ostatní informace celý plakát
vhodně a nerušivě doplňují.
Identifikace.
Plakát obsahuje logo, barvy i písmo Junáka - českého
skauta. Navíc zahrnuje i základní kontaktní informace.
Titulek.
Titulek je krátký, úderný a všeříkající - i přes chybějící
přímou výzvu čtenáři.
Přímočarost.
Obsah je od pozadí oddělen jednobarevnými
nepravidelnými tvary, které vše zpřehledňují.
Dominantní je odlišné titulkové písmo a fotografie.
Originalita.
Spočívá právě v použití jiného titulkového písma.
Dodržování vizuálního stylu
Dodržením pravidel napomůžeš identifikaci organizace a zařazení
Tvého střediska/oddílu. Základním pravidlem je umístění loga
bez jakékoli změny (deformace, libovolná barva atd.). Mezi další
pravidla patří použití definovaného písma TheMix a můžeš použít
definované barvy. Pozornost věnuj především zakázaným použitím
vizuálního stylu! Podklady (manuál, logo, písmo a další) najdeš
na bit.ly/SkautManual.
6. Zvláštní pozornost věnuj titulkům
Od čtenářů vašich plakátů můžeš očekávat, že vědí, co
je skauting a jsou mu víceméně přátelsky naklonění
(viz výzkum veřejného mínění o skautech z roku 2015
od agentury IPSOS). Vyvaruj se tedy titulků, které obecně obhajují nebo vysvětlují skauting. Miř raději přímo
na aktivitu čtenáře, na kterou cílíš: „Přijďte na Roztocký
skautský ples”, „Pošlete své děti na skautskou drakiádu“ nebo „Hledáme donátory nové klubovny - pojďte
do toho s námi”. Správný titulek by tedy měl obsahovat
výzvu pro čtenáře a mít nejvíce 8 slov. Lze jej sázet čistě
verzálkami.
7. Sdělení má být přímočaré
Vystřihej se levných grafických efektů (záře / perspektiva
písma / bizarní fonty / gradienty, záře a stínování) - efektům jako je WordArt již dávno odzvonilo. Titulek nebo
logo podtrhni raději jednobarevným podkladovým polem,
které jej odpíchne od pozadí. Máš-li pocit, že je některý
z prvků málo výrazný, zvětši jej nebo odděl větším místem
okolo něj. Pro celkovou logiku plakátu vyber jeden z prvků, na který nejvíce sázíš, a ostatní umísti tak, aby mu svým
postavením nekonkurovaly.
8. Vyjasni si vztah k originalitě
Potřebuješ grafiku odlišit od ostatních skautských oddílů v okolí? Navrhni si vlastní propagační plakáty. Pokud
jste ve vaší obci či městě jediní, může být efektivnější,
když použiješ již navržené plakáty z ústředí - například
na nábory. Pokud tvoříš vlastní návrhy plakátů, mysli také
na použitelnost pro další výstupy (FB, nástěnka, web atd).
Více výstupů tak může vytvořit malou kampaň, jejíž vizuální základ může ve vašem oddíle zakotvit na několik
let. Je jistě úspornější stavět oddílovou propagaci na již
fungujících kvalitních řešeních, než ji navrhovat každý
rok od začátku.

35 |
skauting | duchovno
Pavel Fornůsek – 34 let
Proč je metodika
na duchovní výchovu krátká
Když jsem před lety vedl oddíl, končily mé snahy o nějakou systematickou výchovu dětí ke skautským hodnotám pravidelnými neúspěchy. Vlastně jsem vůbec netušil,
jak taková systematická výchova má vypadat, a iniciování
diskuzí v oddílové radě na duchovní témata znamenalo
obvykle fiasko. O upřímnosti a hloubce rozhovorů před
slibem, které jsem zažil a při kterých byly děti často pod
tlakem, aby „neřekly něco špatně“, si taky nedělám přehnané iluze. Přečetl jsem o tom různé příručky, ale až
do konce své kariéry oddílového vůdce a ještě mnoho let
po tom jsem se vlastně nikam nepohnul. Stále jsem vůbec
netušil, za který konec výchovu dětí k duchovním hodnotám vzít. Nevěděl jsem, jak jim to vysvětlit. Nebo jestli
jim to vůbec vysvětlovat. Nebo jestli by to měly jen nějak
prožít. Nějaké hry? Rozhovory u ohně? Čtení příběhů?
Beseda s pamětníky? Fakt jsem nevěděl. A mimo to jsem
kolem sebe slyšel řadu dalších vůdců, které trápil nebo
trápí podobný problém.
Zdůrazňuji, že zde mluvím o systematické duchovní výchově v oddíle. Jinak určitou představu o skautských hodnotách mám a snažím se je do svého života promítat.
Zajímavé je, že ačkoliv jsem vůbec nevěděl nejen jak,
ale taky co dětem v rámci „správné skautské duchovní výchovy“ předávat, sám jsem na podstatu duchovních hodnot
aspoň nějaký názor (typu „je to Bůh, odkud vycházejí“
nebo „hodnoty jsou odrazem vědeckého přístupu“) měl,
uměl jsem jej slovně popsat a mimo oddíl jsem neměl
problém vést o nich dlouhé (a dle mého soudu zajímavé
a rozvíjející) diskuze.
Zpětně si teď uvědomuji, že jsem si vlastně ani nedovedl představit, že nějaký můj názor na duchovní hodnoty
by mohl být použit k něčemu tak zásadnímu a respekt
vzbuzujícímu, jako je skautská duchovní výchova dětí
mně svěřených a že bych jim ho tedy třeba mohl otevřeně
sdělovat.
Když se pokusím tento svůj tehdejší dojem trochu víc
rozkrýt, myslím si, že důvodem pro to byla skutečnost, že
jsem měl v hlavě zafixovanou představu, že všem vznešeně znějícím pojmům ze skautských příruček a stanov (tři
povinnosti, Nejvyšší Pravda a Láska apod.), kterým vlastně
úplně nerozumím, někdo někde správně rozumí, a proto
tedy musím být opatrný při předávání dětem, abych něco
nepokazil nebo neřekl něco „špatně“.
| 36
STOPAŘ
Vedl oddíl v Zábřeze, dnes
předseda šumperské okresní
rady a v létě taky táborová
pomocná síla oddílu Poutníci
Hlavňovice.
Proč by o tom přece někdo psal v příručkách a stanovách, kdyby nebyla jednoznačná shoda, o čem se píše, no
ne? Vzpomínám si například, jak jsem se před vůdcovskou
zkoušku těšil, až si přečtu příručku k vůdcovce k tématu
myšlenkové základy skautingu, abych se konečně dozvěděl,
jak to s těmi hodnotami skutečně je. Marně.
Kdybych vedl oddíl dnes, vycházel bych z následujících zkušeností z posledních let. V první řadě si dnes už
myslím, že žádný jednoznačně správný a zároveň široce
přijímaný výklad skautských hodnot v Junáku zkrátka
nemáme. A strach, abych neřekl něco „špatně“ tedy vůbec
není na místě; prostě proto, že nikdo přesně nevíme, co je
„správně“ a co je „špatně“.
Tím nechci tvrdit, že se na ničem neshodneme a můžeme si ve jménu skautingu hlásat, co nás napadne.
Shodneme se určitě třeba právě na znění principů, slibu
a zákona, které máme sepsané, ale přitom jsou dost volně formulované na to, abychom v jejich rámci měli ještě
značnou svobodu v jejich konkrétním výkladu a téměř
úplnou svobodu v hledání jejich původu nebo odůvodnění. Takováto svoboda zvolit si svou vlastní interpretaci
se může na první pohled zdát jako výhoda, ale podle mě
to moc výhoda není. Protože právě tato neexistence jednoznačného a široce přijímaného výkladu v kombinaci
s představou, že takový výklad existuje (a já ho neznám),
může naopak vést ke zmatkům a nejistotě v hlavách vůdců.
U mě tedy vedla.
Není zkrátka důvod nechat se svazovat představou, že
někde nějaký neoddiskutovatelně správný výklad skautských hodnot, který jsem ještě neobjevil, existuje.
Jelikož je tedy pojem „duchovní hodnoty” příliš široký
a existuje řada různých (i vzájemně si odporujících) výkladů tohoto pojmu, znamená to dále, že v roli oddílového
vůdce nemám a hned tak nebudu mít po ruce žádný metodický nástroj (instantní workshop, hru, příručku, stezku), kterou bych samu o sobě předložil dětem a která by
za mě zařídila tu „správnou“ skautskou duchovní výchovu
(zdůrazňuji slova „samu o sobě“ a „správnou“!). A to opět
prostě proto, že nikdo s jistotou nevíme, co je „správně“
a co je „špatně“.
Jako řešení mého problému se může zdát nápad pozvat někoho, kdo bude před oddílem mluvit o hodnotách
dostatečně učeně a mohl by to tedy dětem vysvětlit za mě.
Skoro určitě ale najdu někoho taky učeného, kdo s tím
prvním nebude souhlasit. Takže zase nevím, na čem jsem.
Mám dětem předkládat jen názory, které se mi líbí? Nebo
duchovno | skauting
všechny, co se namanou? Jako úplně všechny? … Dle mého
názoru toto zase samo o sobě můj problém nevyřeší.
Protože zkrátka není žádný jednoznačný široce přijímaný výklad skautských hodnot, neexistuje ani žádná
jednoznačná metodika, která by jej dětem za mě předala.
Naopak - výkladů, metodik i návodů existuje řada, často
protichůdných.
A tedy, nic moc lepšího, než co je ve mně, dětem nedám. Nebo přesněji řečeno: Sám je nikam moc dál, než
kde jsem já, neposunu. (K této myšlence se ještě později
vrátíme).
taky osvobozující výhody. Například z toho plyne, že není
potřeba nechat se svazovat pocitem, že někde je nějaký
jediný správný výklad podstaty skautských hodnot, který
znají jen zasvěcení, zatímco mně uniká. Naopak, výkladů
je řada (od dokumentů světového skautingu přes metodické příručky až po názor každého z nás) - více či méně
hluboké, více či méně navzájem souhlasící. Všechny mi
můžou být užitečnou inspirací, ale především mi z tohoto
uvědomění plyne, že můžu (a pokud vedu děti v oddíle,
tak bych dokonce měl) svobodně a nahlas o hodnotách
mluvit. A to je fajn.
Shrnul bych své tehdejší marné přešlapování takto: Dokud se vůdce bojí, aby neřekl něco špatně a žije v naději, že
někdo nebo něco za něj zařídí skautskou duchovní výchovu
v jeho oddíle, žádná metodika mu nepomůže.
Čili: jestli to nejlepší, co dětem můžu dát, má jít ze mě,
znamená to, že můžu duchovní výchovu ve svém oddíle
zlepšovat prostě tím, že se budu sám v této oblasti rozvíjet
(číst, poslouchat jiné názory, diskutovat).
A ještě zpátky k myšlence, že sám děti neposunu o moc
dál, než kde jsem já. Jako jo, to ale neznamená, že mně
svěřené děti jsou navěky omezené jen tím, kam jsem se
dostal já sám.
Můžu totiž udělat něco jiného, co dělá dobrý mistr pro
to, aby jej jeho žák přerostl; a v souvislosti s duchovním
vývojem se mi to jeví mimořádně důležité: Můžu dětem
ukazovat, že hodnoty nejsou nic nedotknutelného, ale že
naopak může být skvělé a dobrodružné snažit se je uchopit a pochopit. A netvářit se, že někdo někde ví, jak to je
správně; nebát se na toto téma s dětmi úplně otevřeně
mluvit; nebát se přiznat, že nevím nebo něčemu nerozumím. I před dětmi.
Když nevíme, myslím si, že to nejlepší, co můžeme
dělat, je podporovat děti, ať si samy hledají cestu. A k tomu
jim určitě můžeme pomáhat tím, že jim budeme vytvářet
bezpečné prostředí, ve kterém se nebudou bát hledat.
Pro případ, že jsou dosavadní úvahy příliš komplikované, dovolím si malé zastavení a rekapitulaci: Ten problém,
který mi v roli oddílového vůdce pletl hlavu a vedl k mým
soustavným neúspěchům v oblasti duchovní výchovy, nespočívá v tom, že jsem duchovním hodnotám nerozuměl
(a samozřejmě dodnes v tom nemám definitivní jasno).
Problém, o kterém zde mluvíme, spočívá v tom, že tomu
nikdo nerozumí (přesněji nemáme shodu na žádném
„správném“ porozumění), a přitom jsem žil v domnění, že
tomu někdo „správně“ rozumí a já bych tomu taky měl rozumět. A proto jsem byl zbytečně opatrný a tématu se bál.
Například takto vypadají výstupy z našich seminářů
Prostě pokud chci děti za každou cenu vést ke „skautské duchovní výchově“ a přitom nemám představu, co tím
myslím a mou jedinou motivací je podvědomý tlak na to,
že jako vůdce bych tohle měl děti naučit, když je toho plný
slib, zákon a vůbec stanovy Junáka, pak mám problém.
Tedy já ho určitě měl.
Zjištění, že neexistuje žádný jednoznačně správný výklad skautských hodnot, který člověk roky hledá, sice může
znít jako špatná zpráva, ale tohle uvědomění s sebou nese
A abych nezůstal jen u teoretizování: tyto myšlenky
se snažíme přetavit do praxe v rámci projektu Hledání
prvního principu.
Z výše uvedených důvodů teď neumíme sepsat všeřešící příručku s instantními návody na duchovní výchovu
v oddílech, ale chceme vytvářet bezpečné prostředí, kde
se o prvním principu a skautských hodnotách tolerantně
a přitom věcně a otevřeně mluví. Abychom připravovali
prostor nabízející možnost poslouchat, mluvit, inspirovat
se, formovat si názor a nebát se. A tím zároveň chceme
pouštět k prvnímu principu víc denního světla a rozptylovat dojem, že prvnímu principu nerozumíme, ačkoliv
bychom měli, a máme tedy být ustrašení při duchovní výchově svých dětí. Spíš než ustrašení buďme raděj pokorní,
upřímní a odvážní.

KAM DÁL
Více na webu http://www.skautskyinstitut.cz/hledani-prvniho-principu/
37 |
skauting | zamyšlení
Ondřej Klímek
[email protected]
Na cestě za fata morgánou
aneb neumíme pracovat s vysloužilými vedoucími
Dovolte mi na tuto malou provokaci, neboť si myslím,
že jako hnutí selháváme v tom, co těmto lidem můžeme
nabídnout. Myslím si, že to, že nás opouští vysloužilí vedoucí, považujeme za natolik samozřejmé a špatně uchopitelné, že místo hledání řešení pokrčíme rameny. Myslím
si, že pro samotnou výchovu mladších a mladších zapomínáme na své starší. Myslím, že jsme se dostali do pasti.
Do pasti svých vlastních plánů.
Snažíme se vzdělat dobré čekatele, aby uměli dělat program pro své družinky. Snažíme se vzdělat dobré vedoucí,
kteří budou umět vytvářet dobrý program pro své oddíly.
Snažíme se vzdělat nové instruktory, aby mohli vzdělávat
dál. A vše děláme s nejlepším vědomím a takovým směrem, aby z účastníků byli dobří vychovatelé těch druhých.
Nezapomínáme však na výchovu a rozvoj jich samých?
Často v tomto ohledu slýchám námitku, že vedoucí
toho má být schopen sám. Že vedoucí už je přece dost
starý na to, aby si s tím – se sebou – poradil sám. Ale jak?
Jak to má umět? Jak si se sebou má poradit, když k tomu
není vedle zdravovědy, práva a SMARTování veden?
Najednou vystoupí z rychlíku jménem oddíl, stojí a
kouká. Kouká, co udělal špatně, kde minul něco důležitého. Co může vidět z toho, co mu hnutí nabízí? Z vlastní
zkušenosti musím říci, že toho moc není a nejeden vysloužilý vedoucí upne svou pozornost na to jediné, co ještě
v systému vzdělávání nevyzkoušel – instruktorky. Kurz,
který není tak úzce zaměřen jako OČK, a přesto mu pomůže a posune ho dál.
Právě tak učinil první krok na cestě za fata morgánou.
Instruktorské kurzy mají za úkol rozvinout schopnosti
uchazeče vzdělávat a vychovávat členy hnutí. A tedy není
nikde garantováno, že nám pomohou osobnostně. Problémem ale je, že částí účastníků jsou právě výše popsaní
exvedoucí – lidé, kteří si kromě vnitřní energie nesou i
ztrátu. Předáním či odrostením z oddílu opustili své společenství a nyní hledají cestu aktivním skautingem dál. A
právě oni na pomyslné „jedné z posledních křižovatek“
ještě zkouší nahodit pár háčků, které zabrání odchodu od
něčeho, čemu věnovali tolik času a energie. Rázem tu ale
instruktorkami hasíme něco, co výrazně přesahuje jejich
poslání. Proč se ale do takové situace vlastně dostáváme?
Myslím, že je to tím, že neumíme dát vedoucím nový
impulz. Náš vyždímaný vedoucí po cca 3 letech práce na
„projektu oddíl“ nyní potřebuje něco, co by obrátilo jeho
pohled ze směru „do okolí“ zpět na něj. Ano, impulz k
tomu, aby na sobě začal zase pracovat. Nyní však ne kvůli
| 38
KULICH
Dříve vedoucí oddílu,
dnes instruktor. Rád se
směje, hýbe, hraje (si), zpívá,
cestuje, kouká kolem sebe,
poslouchá, povídá...
dětem, za které v oddíle zodpovídá, ale kvůli sobě. Kvůli
tomu, aby nezůstal stát na křižovatce „předal jsem oddíl“,
„nevím co dál“ a „k čemu mi to bylo?“.
Zahoďme tedy fata morgánu a pojďme zkusit v hnutí vymyslet reálnou platformu/kurz/program, který nám
pomůže lidi myšlenkově restartovat. Vždyť ani u počítačů
restart neznamená, že se všechna data ztratí. Může ale
odstranit bloky, které jsme v poslední chvíli nešetrnými
zásahy způsobili a pomoci stroji dál fungovat. Vytvořme k
instruktorkám alternativu, která dá exvedoucím cílený prostor pro přemýšlení a práci na sobě. Pomozme jim s tím.
Je tu ještě jedna nepříjemná otázka: Má to vůbec
smysl? Vždyť tento člověk již své odvedl a jeho práce tu
skončila.
Myslím, že má! Myslím si, že velmi potřebujeme mladé lidi, kteří jsou sebevědomí, schopní, vidí smysl ve věcech kolem sebe a ví nejen to, proč je dělají, ale vidí smysl
i v tom, co dělali léta před tím. Potřebují prostor podívat
se na to, co dělali, s odstupem a nadhledem, mít možnost
uvědomovat si vlastní výhry i chyby a v neposlední řadě
možnost vidět, že se ještě ani zdaleka nenachází na konci
vlastní cesty. Už jen kvůli nim samým. Neboť když nevidíme odpověď na otázku: „Jaký to vše mělo smysl?“, nutně to
znamená dalšího člověka, který prožívá lítost nad volbami,
které v minulosti učinil. Třeba i lítost nad tím, že místo
Work&Travel v Americe měl 2 týdny Work na táboře.
Některé případy končí šťastně. Cesta za instruktorskou
kvalifikací se skutečně může stát cestou za odpověďmi a
vysloužilému vedoucímu dát přesně to, co postrádal. Já
sám mám dnes při své cestě za instruktorskou kvalifikací
za sebou dva a půl roku práce v kurzovním týmu a mohu
s jistotou říci, že spousta toho, co mi čekatelky či vůdcovky
předaly, jsem pochopil a ujasnil si právě až během této
doby, kdy na oddíl nenahlížím jako na „projekt“.
Asi při čtení těchto řádek s některými mými závěry
nesouhlasíte. A to je dobře. Nejsou to závěry. Jde o soubor otázek a myšlenek, které mají naši pozornost upoutat
tam, kde se nám podle mě tak nedaří. Posláním a účelem
našeho hnutí je podle odstavce (1) stanov: „...podporovat
rozvoj osobnosti mladých lidí...“ Pomozme tedy našim vedoucím více rozvíjet osobnost i směrem k nim samým. A
to i v otázkách smyslu toho, co dělají. Nechtějme se dostat
do situace, kdy exvedoucí budou hodnotit léta v Junáku
jako čas, který věnovali cizím dětem, a kvůli tomu jim
utekla spousta skvělých příležitostí tam venku.

kalendář | skauting
KALENDÁŘ
duben – červen 2016
POZVÁNKY
15. – 30. dubna | Skautský dobrý skutek
Druhý ročník celorepublikového
charitativního projektu. Zapojte se
a udělejte dobrý skutek pro svoje
nejbližší okolí, ať už se jedná o úklid
parku, opravu hřiště nebo dětský den.
Více na www.skaut.cz/dobryskutek.
23. dubna | Inspiruj skauting
Celodenní konference v pražském Impact Hubu
otevřená skautům i neskautům. Debatovat se bude hlavně
o následujících tématech: skautská výchovná metoda
ve 21. století, dopad skautingu na dnešní společnost, jak
motivovat dospělé k dobrovolnictví, trendy ovlivňující
nastupující generace. Více na www.skautskyinstitut.cz.
1. května | Zlaté šlapátko
Pokud máš rád výzvy a vlastníš pojízdné kolo, neváhej,
přihlas se a přijeď poměřit síly s dalšími skauty z Brna
a okolí na legendární skautský závod pro horská kola,
pořádaný každoročně 1. května 89. oddílem z Brna.
Více na zlate-slapatko.skauting.cz.
13. – 15. května | Středokros
Středokros je zábavná, středně náročná
cyklo-outdoorová akce pro tříčlenné
týmy, letos v Milešovské části Českého
středohoří. Podstatou je orientační
cyklojízda zpestřená venkovními
aktivitami vyžadujícími nejen síly těla,
ale i ducha. Minimální věk pro účast
v závodu je 15 let, více na stredokros.eu.
10. – 12. června | Společně proti leukémii
Tradiční sbírka na čerpacích
stanicích na podporu nemocných
leukémií zpátky v tradičním
termínu. Přihlašování na
skaut.cz/protileukemii.
STŘEDISKO
☐ zkontrolovat, zda jsou vlčata a světlušky
přihlášeni na ZVAS
☐ zkontrolovat hlášenky táborů a schválit tábory
☐ rozeslat výroční zprávu
☐ zkontrolovat stav tábořiště a táborového vybavení
skauting
dvouměsíčník pro skautskou výchovu – vydává Tiskové a distribuční centrum Junáka.
REDAKCE Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, tel.: 234 621 399, e-mail: [email protected]
ŠÉFREDAKTORKA Kateřina Šmajzrová ([email protected]), REDAKČNÍ RADA Hana Žampachová ([email protected]),
Jaroslav Rajl ([email protected]), Vojtěch Jílek ([email protected]), Anežka Jakubcová ([email protected]),
Jakub Holobrádek ([email protected]), Mirka Navrátilová ([email protected]), Tomáš Čakloš ([email protected])
GRAFICKÝ NÁVRH A SAZBA Filip Lux ([email protected])
INZERCE tel.: 234 621 223, fax: 234 621 399, e-mail: [email protected], www.skaut.cz/tdc, www.skaut.cz/obchod
TISK © Tiskárna Polygraf, s.r.o.
Vydavatel si vyhrazuje právo zveřejnit publikované materiály též na internetu.
Vyšlo 9. 4. 2016, uzávěrka byla 29. 2. 2016, uzávěrka červnového vydání bude 10. 4. 2016
Foto na titulní straně: Kateřina Šmajzrová.
www.facebook.cz/casopisskauting, www.casopisy.skaut.cz/skauting
39 |
Nová kolekce jaro/léto 2016
Nový e-shop
www.loap.cz

Podobné dokumenty

Hejtman únor 2014 - Městys Chlum u Třeboně

Hejtman únor 2014 - Městys Chlum u Třeboně pro začátek mého příspěvku do únorového vydání časopisu „Hejtman“. Leden a únor jsou měsíce více tváří. Předně patří k těm, kdy lidé asi nejméně utrácejí, protože jim to jejich finanční možnosti ne...

Více

ROVERSKÝ

ROVERSKÝ z vícera jazyků víry, umožňuje snadněji o některých věcech mluvit. Berte to, prosím, jako pozvání, jako jeden z možných způsobů nahlížení.

Více

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov SŁÓNSKA, I. 1979. Realizmus v ilustráciách pre deti. In Zborník Slovenskej národnej galérie BIB’75. Bratislava : Tatran, 1979, s. 42 – 46. SOURIAU, É. 1994. Encyklopédie estetiky. Praha : Victoria ...

Více

Verzia PDF

Verzia PDF kdy bychom s mobilními zařízeními trávili méně času než dosud. A pokud organizace začnou zapojovat do svých strategií i strategii mobilní, budou připraveny na rapidní růst mobilních technologií a z...

Více

Říjen 2014

Říjen 2014 kařte ani se neztrácejte. Za zmínku stojí rubrika Já osobně, která vás chce donutit přemýšlet o hodnotách, principech a dalších důležitých věcech kolem nás. Novinkou jsou taky Zkušenosti konkrétníc...

Více

Sešit č. 2 - Nedej se - Rozhoduj za sebe

Sešit č. 2 - Nedej se - Rozhoduj za sebe nebo budou po delší době doma považovány za staré, bez potřebné praxe. Starší ženy se navíc zmiňovaly o letitém zvyku chodit do práce, být v kolektivu lidí a vydělávat peníze pro sebe nebo širší ro...

Více

Skautský svět 4

Skautský svět 4 Valný sněm Junáka je vrcholným orgánem. Jako takový se schází zpravidla jednou za tři roky a tento čas se pomalu blíží. Valný sněm je na obzoru. V závěru minulého roku bylo vyhlášeno výběrové řízen...

Více