Bar Podsvětí

Komentáře

Transkript

Bar Podsvětí
Jídelní lístek
Podsvětí
The Upper Gate
The Upper Gate (also The Prague Gate) is the
only one of four gates which has survived to the
present.The gate guarded the north entrance to the
royal town of Znojmo. This forward moated object,
which could be reached only on a suspended bridge,
was built at the end of the 15th century as a very
important part of an ingenious system
of fortification.
The suspended bridge was raised by means of
ropes which were drawn through the preserved
openings in the vault of the passage. The ropes were
fixed to the rope drum on the first floor.In peaceful
times, every day the entrance of the gate was closed
by means of a dipteral door. The southern portal is
equipped with a groove of a now non-existing lattice
which was raised to the first floor level.
Two pairs of loopholes with a kea-shaped finish are still visible on the sides of the gate. Mostly
harquebuses (firearms) were used to shoot from
these. The loopholes are partly original, made from
one piece of limestone, and partly new imitations.
This rare historical building was rediscovered in
1934 when the classicistic house was being
reconstructed and several extensions removed.
The Firing Chamber
The history of this building is connected with
the development of the fortification of the medieval
town of Znojmo. In 1463 King Jiří from Poděbrady gave to the town the privilege to build towers,
fortification walls, moats and bridges. The Firing
Chamber was built as a part of the outer ring of
fortification in the second half of 15th century to
defend the main town gate – The Upper Gate. The
Firing Chamber with its four loopholes
controlled the bottom of the moat, which has been
filled up. The loopholes were determined for the
firearms called harquebuses. The defenders were
either lowered to the chamber or they used the
ledder which lead through the ventilation opening
in the floor of the passage.
The chamber is of a rectangular ground plan. It
is built of quarried stone and is barrel vaulted. It is
now in the original condition and is open to public.
The moat, which had stopped serving to its purpose,
was used as a garden in the 19th century. Later on,
the garden was dissolved. Nowadays, the remains
of the fortification including the moat are still
visible in the nearby Horní městský park.
Schießkammer
Horní brána
Die Geschichte des Objektes hängt mit der
Entwicklung der mittelalterlichen Stadtbefestigung
in Znojmo (Znaim) zusammen. Der König Jiri
z Podebrad bemühte sich, die Verteidigungskraft
der königlichen Städte zu verstärken. Deshalb
erlaubte er den Znaimer Bürgern im Jahre 1463
Warttürme, Gräben, Stadtmauern,
Fallbrücken, je nach Bedarf aufzubauen. Die
Schießkammer wurde als Bestandteil des
Außenstadtmauerringes in der 2. Hälfte des
15. Jahrhunderts errichtet und sie sicherte den
Schutz des wichtigsten Stadttores - des Oberen
Tores.
Horní brána, zvaná též Pražská, je jediná ze čtyř
bran, která se částečně dochovala dodnes. Střežila
severní vjezd do královského města Znojma.
Jednalo se o předsunutý objekt podkovitě obehnaný
příkopem a přístupný po padacím mostě. Vznikl
na konci patnáctého století, jako význačný prvek
důmyslného obranného systému středověkého města Znojma.
Die Schießkammer verfügte über vier
Schießscharten und durch ihre Feuerkraft
beherrschte sie den heute schon verschütteten
Grabenboden. Die Schießscharten waren für
Handfeuerwaffen (Hakenbüchsen) bestimmt.
Die Stadtverteidiger seilte man entweder ab
oder sie kletterten die Leiter in der Öffnung des
Durchfahrtsbodens hinauf, die zugleich als
Entlüftungsschacht diente.Die Schießkammer hat
einen rechteckigen Grundriss. Sie wurde aus dem
Bruchstein erbaut und durch das ursprüngliches
spätgotisches Tonnengewölbe überspannt.
Nach der Beseitigung der Sedimentablagerung
ist sie in ihrer historischen Gestalt für die
Öffentlichkeit zugänglich. Nachdem das
Grabeninnere nicht mehr seinem Zweck
gedient hatte, wurde es im 19. Jahrhundert bepflanzt
und als Garten ausgenutzt, den man jedoch später
auflöste. Die Stadtmauerreste, einschließlich des
Grabens, sind bislang in dem nahen Stadtpark
(Horní městský park) sichtbar.
Padací most byl vytahován pomocí lan protažených dochovanými otvory ve klenbě průjezdu
a upevněných k navijáku v patře brány.
Průjezd brány se v době míru při běžném
každodenním provozu uzavíral na obou stranách
dvoukřídlými vraty. Jižní portál je vybaven rýhou
pro již neexistující hřebenovou mříž vytahovanou
do úrovně prvního patra.
V bocích brány jsou patrné dva páry střílen
s klíčovým ústím, kterými se střílelo převážně
z ručních palných zbraní tzv. hákovnic. Tyto střílny
jsou částečně původní z jednoho kusu vápence
a částečně se jedná o novodobé kopie. Tento vzácný
historický objekt byl znovu objeven v r. 1934 při
odstraňování různých přístavků a celkových
opravách klasicistního domu.
Střelecká komora
Das Obere Tor
Historie objektu souvisí s vývojem obranného
systému středověkého města Znojma. Roku 1463
král Jiří z Poděbrad v rámci posílení obranyschopnosti královských měst povolil znojemským stavět
věže, hradební zdi, příkopy a mosty podle potřeby.
Střelecká komora byla vybudována jako součást
vnějšího obranného okruhu ve druhé polovině 15.
století a sloužila k ochraně hlavní městské brány
– Horní nebo též Pražské.
Das Obere Tor (auch Prager Tor genannt) ist das
einzige von den vier Stadttoren, das bis heute
erhalten geblieben ist. Das Tor schützte den
nördlichen Zutritt in die Königsstadt Znojmo
( Znaim ). Es handelte sich um ein vorgelagertes,
(vorgezogenes), von einem hufeneisenförmigen
Graben umgebenes Verteidigungswerk, das über
eine Fallbrücke zugänglich war. Das Tor entstand
am Ende des 15. Jahrhunderts als ein prächtiger
Bestandteil der zuverlässigen mittelalterlichen
Stadtbefestigung.
Střelecká komora svými čtyřmi střílnami palebně ovládala dno dnes již zasypaného příkopu.
Střílny byly určeny pro ruční palné zbraně –
hákovnice. Obránci byli do střelecké komory buď
spouštěni nebo lezli po žebříku otvorem v podlaze
průjezdu, který sloužil také jako větrací šachta.
Komora má obdélníkový půdorys. Celá je
vystavěna z lomového kamene a zaklenuta původní
pozdně gotickou valenou klenbou. Dnes, po vyčištění od nánosů je zpřístupněná v původní historické
podobě.
Hradební příkop, který přestal sloužit svému
účelu, byl v devatenáctém století osázen a využíván jako zahrada. Později byl příkop zavezen a
zahrada zrušena. Zbytky hradeb včetně příkopu
jsou dodnes patrné
v blízkém Horním městském parku.
Die Fallbrücke wurde mittels Seile
heraufgezogen, die durch bislang erhaltene
Öffnungen im Durchfahrtsgewölbe gestreckt und
an der Winde im Torobergeschoss befestigt wurden.
Zweiflügelige Einfahrtstore sperrten beiderseits die
Durchfahrt im Alltagsbetrieb in den Friedenszeiten.
Das südliche Portal wurde mit einem Schlitz für
ein heute nicht mehr bestehendes Dachkammgitter
versehen, das bis zum Obergeschoss heraufgezogen
wurde.
An beiden Torseiten sind noch zwei Paare
Schießscharten mit Schüsselmündung sichtbar, aus
denen mit Handfeuerwaffen (Hakenbüchsen)
geschossen wurde. Diese, aus einem Kalksteinstück
gefertigten Schießscharten, sind teilweise
ursprünglich, teilweise handelt es sich um eine
gegenwärtige Nachahmung. Dieses historisch
wertvolle Gebäude wurde bei der Renovierung des
klassizistischen Hauses im Jahre 1934 entdeckt,
indem verschiedene Anbauten abgerissen wurden.
Grilovaná masa
150g Gril - Gyross 85,- Kč
150 g Steak „Podsvětí“ 85,- Kč
Kuřecí prsa na grilu s oblohou a pečivem
Kuřecí prsa na grilu - pikantní
Z české kuchyně
200 g Halušky
S kysaným zelím a anglickou slaninou
85,- Kč
Přesnídávkové saláty
300 g Krabí salát
300 g Salát z rybího filé
85,- Kč
85,- Kč
300 g Salát - Gril - Gyross 85,- Kč
300 g Kuřecí salát
85,- Kč
Něco k pivu a vínu
400 g Uzenářské prkénko pro 2 osoby
Dezerty
158,- Kč
Denní nabídka čerstvých uzenin (uzené maso, klobása,
anglická slanina, bůček delikates…)
400 g Sýrové variace pro 2 osoby
158,- Kč
Denní nabídka čerstvých sýrů (Eidam, Hermelín, Niva,
Blaťácké zlato…..)
400 g Míchané prkénko pro 2 osoby
Denní nabídka čerstvých sýrů a uzenin
Nakládaný „Král sýrů“ 1ks
158,- Kč
45,- Kč
Zákusky dle denní nabídky
Ovoce se šlehačkou 45,- Kč
Ovoce se zmrzlinou ( 3 kopečky)
45,- Kč
Znojemský pohár
65,- Kč
„Špagety s kečupem“
45,- Kč
(piškoty, alkohol, ovoce, zmrzlina - 2kopečky, čokoládový
přeliv, šlehačka a vaječný koňak)
(vanilková zmrzlina - 3 kopečky s jahodovým přelivem a
sekanými mandlemi)
2 ks Domácí závin s vanilkovou zmrzlinou
45,- Kč
2 ks Domácí závin s vanilkovou zmrzlinou
75,- Kč
a teplým brandy

Podobné dokumenty