dny prevence

Komentáře

Transkript

dny prevence
www.prevalis.org
www.spolecnekbezpeci.cz
www.zdravi21.org
PREVALIS, Společně k bezpečí, o. s.
a Společnost pro podporu zdraví 21. století
srdečně zvou ředitele, učitele, školní metodiky prevence, výchovné poradce základních a středních
škol a další pracovníky školských zařízení, poradenské metodiky prevence,
protidrogové koordinátory a manažery prevence kriminality úřadů
konference prevence rizikového chování a kriminality
DNY PREVENCE
akreditace MŠMT ČR - č. j.: 3349/2011-25-93
PRAHA 30. 9. – 1. 10. 2013
Informace naleznete na www.dnyprevence.cz
Přihlásit se můžete na
www.dnyprevence.cz/prihlaska
TÉMATA:
•
•
•
•
•
•
•
Bezpečné užívání internetu, poruchy příjmu potravy
Preventivní aktivity školy, práce s vrstevnickou skupinou
Diagnostika tříd, zpracování výsledků, práce s výsledky diagnostiky
Prevence šikanování, šikana a její řešení, krizová intervence
Minimální preventivní program, jeho příprava a realizace, grantová politika v ČR
Realizace sexuální výchovy, problematika HIV, AIDS
Sociálně právní ochrana dětí, problematika nových náboženských hnutí
Rámcový program:
ZVANÉ PŘEDNÁŠKY, VYSTOUPENÍ V SEKCÍCH, WORKSHOPY, KULATÝ STŮL
HLAVNÍ PŘEDNÁŠKA Mgr. Michaely Veselé na téma KRIZOVÁ INTERVENCE V PROSTŘEDÍ ŠKOL
Dvoudenní setkání bude zaměřeno na výměnu zkušeností v oblasti prevence
rizikového chování a kriminality a realizace preventivních aktivit.
Máte PŘÍKLAD
DOBRÉ PRAXE? Přihlaste své vystoupení!
Získáte slevu na účastnický poplatek!
Při přihlášení do 20. února 2013 výrazná sleva
účastnický poplatek v AKCI –
STUDENTI VŠ –
850 Kč.
200 Kč
Kontaktní
osoby:
Mgr. Monika Škábová
e-mail: [email protected], tel.: 777 150 885
Mgr. Adam Rádl
e-mail: [email protected] , tel.: 777 763 581
Místo konání: Konference se koná v prostorách Základní školy Táborská v Praze 4.
Za kolik:
Konferenční poplatek:
2 350 Kč
.
Konferenční poplatek zahrnuje lektorné, organizaci, pronájem prostor,
supervizi, drobné občerstvení.
Možnosti snížení účastnického poplatku:
Přihlášení
do 20. 2. 2013
do 20. 4. 2013
do 20. 6. 2013
do 20. 8. 2013
do 31. 8. 2013
do 20. 9. 2013
STUDENTI VŠ
Výše poplatku v Kč podle termínu fakturace
v únoru
v březnu v květnu - v červenci
v září
2013
dubnu
červnu
- srpnu
2013
2013
2013
2013
850
950
200
1 050
1 150
1 350
300
1 250
1 350
1 550
1 750
400
1 450
1 550
1 750
1 950
2 150
500
1 550
1 750
1 950
2 150
2 250
2 350
600
Člen Společnosti pro podporu zdraví 21. století má slevu 200 Kč.
Uzávěrka přihlášek: 20. 9. 2013 nebo do naplnění kapacity.
Konferenční poplatek zahrnuje lektorné, organizaci, pronájem prostor,
supervizi, drobné občerstvení.
Časový
harmonogram:
Jak se přihlásit:
Pondělí 30. 9. 10:00 zahájení, program do 19:00, úterý 1. 10. 8:30 – 17:00.
Závazně přihlásit se můžete:
a) Elektronicky na http://www.dnyprevence.cz/prihlaska/. Přihlášku je nutné vyplnit a
odeslat. Do 48 hodin Vám bude doručeno potvrzení přihlášky na uvedený e-mail.
b) Napište SMS zprávu na telefonní číslo 777 150 885. Uveďte jméno, příjmení, název
akce, místo a datum konání, datum narození (bude uvedeno na osvědčení), e-mail,
název, adresu a IČ školy. Do 48 hodin Vám bude doručeno potvrzení přihlášky na
uvedený e-mail.
c) Napište e-mail na [email protected] Uveďte jméno, příjmení, název akce, místo a
datum konání, datum narození, e-mail, název, adresu a IČ školy. Do 48 hodin Vám
bude doručeno potvrzení přihlášky na uvedený e-mail.
d) Kontaktujte organizátory na telefonním čísle 777 150 885. Do 48 hodin Vám bude
doručeno potvrzení přihlášky na Váš e-mail.
Osobní údaje vyplněné v přihlášce budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů. Prezenční listina obsahuje též osobní údaje (titul, jméno,
příjmení, datum narození, kontaktní e-mail a údaje o organizaci).
Dostanete-li se dodatečně do situace, že se semináře nebudete moci zúčastnit, můžete za sebe
poslat náhradníka. V případě, že tak neučiníte, bude Vám fakturován stornopoplatek ve výši 50 %
z plné výše účastnického poplatku. Odesláním závazné přihlášky účastník souhlasí s podmínkami
přihlášení a účasti na semináři uvedenými v této pozvánce.
Nejpozději týden před konáním konference obdržíte e-mail od organizátora akce s upřesněnými
informacemi a organizačními pokyny. V případě, že Vám informace nebudou doručeny, obraťte se
na nás e-mailem na [email protected], zašleme Vám je znovu.
Jak zaplatit:
Úhradu konferenčního poplatku proveďte převodem. Fakturu obdržíte elektronicky,
splatnost faktury je 14 dnů. Bankovní spojení je uvedeno na faktuře.