Synlabianer 2013/03

Komentáře

Transkript

Synlabianer 2013/03
Synlabianer
odborný časopis pro lékaře
03/2013
ISAC
DETEKCE sIgE
ANECLAB
BIO-PLUS
CHAMBON
IMUMED
Klinická laboratoř Chomutov
KLINLAB
LABOMA
MEDSERVICE
RMA Lab
ACANTHAMOEBY
STĚHOVÁNÍ
LABORATOŘÍ
03 úvodník
Milí čtenáři,
04 ze světa synlabu
06 ISAC - nové možnosti
detekce sIgE
08 rozhovor s MUDr. Václavou
Lorencovou
10 stěhování laboratoří
12 Acanthamoeba - biologie
a diagnostika
14 zábava
SYNLABIANER 03/2013. Vydal synlab czech s. r. o. v březnu 2013. Periodicita: měsíčník. Redaktor, grafika,
sazba­­: Pavel Žďárek. Manažer projektu: Roman Smetka. Kontakt: [email protected]
Mobil: +420 731 133 185. 2013 © synlab czech s. r. o.
ačkoliv první jarní den máme
již za sebou, zimní počasí se
nás pořád drží zuby nehty.
Doufám, že i když se sluníčko
zatím neukázalo, u srdce Vás
zahřeje alespoň nové vydání
našeho časopisu.
Dovolte mi, abych využila
prostoru a několika řádky představila naši laboratoř Praha,
Jankovcova 2. Kromě centrály
na Praze 7, která vyšetřuje
vzorky imunologické, sérologické, hematologické a biochemické – poslední dva navíc v
nepřetržitém režimu - máme
také malé statimové a diabetologické laboratoře na Praze 5
– na Andělu a v Butovicích, pro
větší komfort našich klientů.
Do nového roku jsme vstoupili
nově také bez mikrobiologické
části. Z té se totiž přesunem
do nových moderních prostor
stal samostatný rovnocenný
partner a vznikla Laboratoř
Praha, CUBE, Evropská. Informace ze stěhování laboratoře
nejenom v Praze, ale i Plzni,
naleznete v samostatném
článku. Dovolím si tvrdit, že ve
stěhování začínáme být skoro
stejní „profici“ jako na poli laboratorní diagnostiky.
Kvalita naší práce je pod
neustálým drobnohledem
nejenom našich zákazníků, ale
i dozorových orgánů. Aktuálně se můžeme pochlubit, že
jsme v březnu úspěšně obhájili
pravidelný dozor přísných posuzovatelů ČIA. Jsme držiteli
akreditace podle norem 15189
i 17025 a navíc i držiteli ISO
certifikace. To vše bychom ale
nemohli získat bez úzké spolupráce napříč celou naši firmou.
Důkazem toho, že se snažíme neusnout na vavřínech
a neustále se vzděláváme a
sledujeme nové trendy v laboratorní diagnostice, je i článek
o čerstvě zavedeném vyšetření
ISAC v naši laboratoři.
Nositele kontaktních čoček, a
nejenom je, bude jistě zajímat
článek o infekci získané acanthamoebou.
Z novinek v naši laboratoři
bych chtěla ještě vzpomenout novou posilu našeho
týmu MVDr. Jána Švalce, s
jehož pomocí jistě zkvalitníme
a rozšíříme naše portfolio v
oblasti veterinární laboratorní
diagnostiky.
Nyní vám už jen popřeji hezké
čtení a krásné prožití svátků
velikonočních.
Někdy brzy na shledanou!
Ing. Anabela Čížková
vedoucí laboratoře
Farmakologické zhodnocení léčby
III. společenský ples synlab czech
V pátek 8. března 2013 proběhl
od 19:30 h. v Národním domě na
Vinohradech v Praze již třetí ročník
společenského plesu společnosti
synlab czech.
III. společenský ples synlabu ozdo-
bilo také několik předtančení, o které se
postarali profesionálové - nejprve taneční
formace TK Astra Praha, později taneční
pár Martin Dvořák + Zuzana Šilhánová.
I v letošním roce se této události zúčastnilo Okolo půlnoci se ve velkém sále
značné množství pozvaných lékařů,
klientů a partnerů synlabu. Nechyběli také
zaměstnanci společnosti, včetně početné
výpravy ze sousedního Slovenska.
Večer zahájila uvítací řečí výkonná
ředitelka MUDr. Ing. Kateřina Kotrčová
Ph.D., která všechny zúčastněné přivítala.
Průvodcem večera pak byl fundovaný
moderátor Alexander Hemala.
Vzhledem k počtu zúčastnaněných byly
obsazeny hned dva sály. V tom větším,
Majakovského sále, hrál k tanci a poslechu
orchestr Karla Vlacha. V Raisově sále,
který je o něco menší, se o hudbu postaral Gambit J. Jagera. Tančit bylo možné
v obou, záleželo jen, jaký hudební styl či
konkrétní skladba vás oslovila.
představil Orchestr Mercury se svými
sólisty a v Raisově sále se rozjely taneční
beaty s videoprodukcí
Jiřího Linky.
Vzhledem
k tomu,
že většina
účastníků se
zdržela do
časných ranních hodin,
lze letošní
ročník plesu
považovat za
úspěšný. A
nezbývá než
se těšit na
rok příští.
Stanovení hladiny léků v těle
může využít lékař při zjišťování,
zda byla nasazena správná dávka
léků nebo zda pacient předepsané
léky vůbec užívá. Tato informace
může dost často pomoci při
stanovení směru další léčby.
Z oblasti farmakologie se v
laboratořích synlab se stanovují
základní antiepileptika (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, kys.valproová), bronchodilatancia (teofylin),
antidepresiva (lithium), kardiotonika
(digoxin) a antibiotika (gentamicin,
amikacin, vankomycin).
Nejvýznamnější je stanovování
antibiotik. U těchto léků většinou lékaři
nestačí pouhý výsledek, ale očekává
komentář, který mu řekne, jak je
nastaveno dávkování daného léku.
Zda a případně jak má dávkování
snížit nebo zvýšit. Protože vysoké
dávky jsou pro pacienta toxické a
nízké dávky nejenom že neléčí, ale
ještě zvyšují nežádoucí rezistenci na
antibiotika.
Cesta od číselného výsledku k
sofistikovasnému závěru je úkol
pro farmakologa, kterým je v naší
laboratoři MUDr. Hundie Tesfaye. Ten
pomocí speciálního softwaru sestaví
z hladiny daného antibiotika a hladin
dalších analytů, údajů o tělesných
proporcích a předchozího dávkování
závěr, podle kterého je lékař schopen
udržovat hladinu antibiotika v optimálních mezích.
Význam naší laboratoře je v tom, že
i takto speciální vyšetření provádíme
v nepřetržitém provozu. Takže s naší
pomocí může lékař udržovat správný
léčebný režim těchto velmi težkých a
akutně ohrožených pacientů i v noci
a o víkendech.
RNDr. Miloslav Semanský
turální podobnost mezi proteiny klesá se snižujícím se biologickým vztahem mezi jednotlivými
druhy.
Příkladem druhově nespecifického proteinu
alergických pacientů s podezřením na alergickou reakci
na velké množství alergenů
(tzv. polysensibilizace). Snaha
najít pravou příčinu alergických
reakcí může pak připomínat
hledání jehly v kupce sena.
Toto platí zejména u pacientů,
kde jsou v rozporu příznaky a
anamnéza, reaguje-li pacient
přecitlivěle nebo neuspokojivě
na léčbu. V takových případech může být správná diagnóza velice problematická a
časově náročná.
odpovědného za zkřížené reakce pylů (např.
Bet v 2, Phl p12) a potravin (např. Cor a 2,
Api g 4) je profilin. Profilin je protein citlivý na
teplo a trávení. Tepelně upravené potraviny
jsou často tolerovány, mohou však u některých
pacientů způsobit místní, ale i závažné reakce.
Za zkřížené reakce pylů (např. Bet v1), zeleniny
a ovoce (např. Mal d1, Pru p1, Api g1) může
být odpovědná skupina proteinů PR-10. Organizmem jsou PR-10 rovněž dobře tolerovány,
avšak mohou způsobovat lokální reakce jako
např. orální alergický syndrom. Proteiny přenášející lipidy (LTP) mohou odpovídat za zkřížené
reakce některých potravin rostlinného druhu.
LTP jsou stabilní vůči teplu a proto závažné systémové reakce mohou způsobovat také vařené
potraviny. Další významnou skupinou jsou zásobní „storage“ proteiny obsažené v ořechách
a semenech. Vlastností zásobních proteinů je
rovněž termostabilita a s ní související možnost
reakce také na potraviny vařené. “Storage“
proteiny mohou být zodpovědné nejen za orální
alergický syndrom, ale také mohou být příčinou
závažných systémových rekcí. Další druhově
nespecifickou složkou je CCD (cross-reaktivity
carbohydrate determinants), který je zřídka kdy
spojován s alergickou reakcí, ale může způsobovat falešnou pozitivitu laboratorních testů.
Mohou být obsaženy v pylech, potravinách
rostlinného původu, či hmyzím jedu.
Obecně jsou alergeny směsí
Díky zkříženě reagujícím proteinům, vyšetření
Společnost synlab czech na pracovišti
imunologie a infekční sérologie laboratoře
Praha, Jankovcova 2 zavedla novou multiplexovou metodu ImmunoCAP®ISAC sIgE
112.
1)
Vyšetření umožňuje
současné stanovení 112-ti
specifických IgE protilátek z 51
alergenních zdrojů.
2) Vyšetření pomocí ImmunoCAP ® ISAC sIgE 112 podává
komplexní informaci o senzibilizaci pacientů. Bylo prokázáno, že u 9 z 10 polysenzibilizovaných pacientů poskytlo
vyšetření ImmunoCAP ® ISAC
sIgE 112 velice užitečné informace.
3) Vyšetření pomocí Immuno-
CAP ® ISAC sIgE 112 kombinuje nejmodernější technologii
mezi laboratorními metodami,
multiplexovou imunoanalytickou metodu a široké spektrum
alergenních komponent. Toto
vyšetření vykazuje nízké riziko
falešně pozitivních výsledků
díky použití rekombinantních
a vysoce purifikovaných nativních alergenních komponent.
Tato nová diagnostika aler-
gických onemocnění má velmi
významný klinický přínos.
V posledních letech přibývá
složek druhově specifických
a nespecifických. Specifické
složky jsou molekuly, které
jsou pouze v daném alergenu
a jsou nositeli druhově specifické přecitlivělosti. Složky
nespecifické (tzv. panalergeny)
se nacházejí i v jiných alergenech stejné, ale i různé rodiny
alergenů.
odhaluje neočekávané senzibilizace. Odhalit
může i možné riziko závažných reakcí souvisejících především s potravinami. Vzhledem ke
stabilitě některých potravin upozorňuje vyšetření na možné nebezpečí závažných alergických
projevů po požití potravin v syrovém stavu i
tepelně upravených.
Dále toto vyšetření pomáhá identifikovat specifické IgE protilátky u pacientů s neuspokojivou
odpovědí na léčbu a může předpovídat riziko
závažných anafylaktických reakcí.
dobnou molekulární strukturou
mohou mít podobné funkce a
tím zkříženě reagovat. Struk-
Rekombinantní alergeny využívány v této me-
Proteiny z různých rodin s po-
todě jsou biotechnologicky vyráběny. Pro výrobu většiny rekombinantních alergenů se využí-
vají bakterie (nejčastěji Escherichia coli) nebo
kvasinky. Z hlediska struktury a imunologických
vlastností jsou shodné s původními templáty.
Vazba imunoglobulinů E (IgE) na rekombinantní alergeny je srovnatelná s vazbou na alergeny nativní. Obecně se vyznačují velmi dobrou
reaktivitou in vitro i in vivo při diagnostických
testech.
Principem metody je reakce imobilizovaných
alergenních komponent na pevné fázi s IgE
protilátkami ve vzorku pacienta. Pro detekci IgE
protilátek metoda využívá fluorescenčně značené anti-lidské IgE protilátky. Měření fluorescence je prováděno pomocí speciálního skeneru.
Výsledky testu jsou analyzovány za pomoci
programu Phadia Microarray Image Analysis
(MIA) a kvantifikovány ve standardizovaných
jednotkách pro specifické IgE (ISU-E).
Výsledky jsou lékaři k dispozici ve formě vý-
stupu z laboratorního informačního systému a
také ve formě primárního výstupu měření. Jsou
prezentovány ve strukturované zprávě, včetně
podrobného komentáře, tzv. ISAC Xplain. ISAC
Xplain je databáze vycházející ze současné literatury a byla schválena alergology ve více než
10 zemích světa. ISAC Xplain vyhodnocuje,
zda je molekula druhově specifická nebo zkříženě reaktivní, zda náleží k jednomu nebo více
alergenním zdrojům, určuje stabilitu jednotlivých
molekul a tím riziko vzniku a závažnost alergické reakce.
Kromě praktického přínosu má pro nás Xplain
i vysoce edukativní význam. Velice přehledně
a jednoduše popisuje vztahy a návaznosti mezi
jednotlivými alergenními komponentami.
Metoda prochází neustálým vývojem. Tým
odborníků sleduje nové poznatky v oblasti
alergologie a imunologie, aktualizuje komentáře Xplain, zkoumá a připravuje nové alergenní
komponenty. Některé důležité alergeny jsou
měřitelné pouze touto metodou.
Velkou výhodou tohoto vyšetření je velice nízký objem, pro stanovení je potřeba pouze 30µl
séra nebo plazmy. Může být použita jak krev
venózní, tak i kapilární, což umožňuje méně
invazivní postup při testování malých dětí.
Mgr. Martina Fialová
Synlabianer: Jste členem ČHS a STL ČLS
JEP. Co toto členství obnáší?
Hematologie je oborem, který se již léta
zabývá MUDr. Václava Lorencová. I ona
je členkou vědecké rady synlabu. Je také
dalším v pořadí, kdo si udělal čas a odpověděl nám na několik otázek.
Synlabianer: Jak byste charakterizovala váš
obor, kterým je hematologie?
Hematologie je obor, zabývající se porucha-
mi krvetvorby, ať již nezhoubnými, zhoubnými
nebo poruchami krevní srážlivosti. Složitost
krve, vzácné tekutiny, kterou se doposud nepodařilo v plné míře nahradit, se prezentuje i velmi
širokou paletou možných způsobů onemocnění.
Tepající krev je známkou života, proudí celým
tělem, a proto její porucha s sebou nezřídka
přináší nemoci zasahující celý organismus. Na
druhé straně se řada jiných onemocnění odráží
ve změnách krevního obrazu či krevní srážlivosti. V diagnostice stojí v popředí laboratorní
vyšetřovací metody. Obor se prolíná s řadou
jiných medicínských oborů, klinických, ale i vědeckovýzkumných.
Synlabianer: Jaká byla vaše cesta k vaší
profesi? Kde se vzal váš zájem o krev?
Zájem o interní obory mi byl dán jaksi do vínku.
Do pěti let jsem bydlela s rodiči v jednom z
původních pokojů interního oddělení, na jedné
chodbě s pacienty. Pokřtěna jsem byla tajně v
kapli řádových sester v nemocnici. Tatínek byl
internista, maminka porodní asistentka. Při studijní přípravě na státní zkoušku z interny mi právě hematologie připadala snad nejsložitější. Po
promoci jsem nastoupila na internu ve Vysokém
Mýtě a jako speciální úkol jsem navíc dostala
na starost laboratoř a podávání transfuzí.
Po přestěhování do Písku na interně místo ne-
bylo. Nabídli mi neurologii nebo nástup na hematologicko-transfuzní oddělení. Od roku 1984
jsem se tak věnovala oboru velmi pestrému.
Oddělení mělo tři úseky - klinickou hematologii,
laboratoře hematologické a imunohematologické, transfuzní oddělení včetně výroby transfuzních přípravků. Opravdu nešlo o jednotvárnou
práci.
Zvolila jsem dobře a vypadá to, že hematologie
mi byla tak nějak osudem určena.
Synlabianer: Jak vypadá váš obvyklý pracovní den?
Tím, že se pohybuji na více pracovištích, jsou i
pracovní aktivity poněkud odlišné.
V českobudějovické laboratoři zodpovídám
za hematologickou sekci, takže spolupracuji s ostatními vysokoškoláky a laboranty při
každodenní rutině, od kontrolních aktivit, přes
interpretaci komplikovanějších nálezů, validuji
hematologické výsledky. Spolupracuji s klienty, eventuálně poskytuji lékařům poradenskou
službu. Podílím se na tvorbě dokumentace
laboratoří. Pravidelně dojíždím na odloučená
pracoviště, kde spolupracuji s laboranty, sleduji
výsledky kontrolních činností a vedení dokumentace. Také spolupracuji s hematologickou
sekcí pražského pracoviště v Jankovcově, kde
se též setkáváme s odborníky - hematology v
rámci synlab czech a pracujeme na standardizaci a sjednocení činností jednotlivých pracovišť. Plním zadání vyplývající aktuálně z funkce
zástupce oboru ve vědecké radě. Takže každý
den je tak trochu jiný, vyplývající z konkrétní
situace.
Členství přináší hlavně informovanost o růz-
ných akcích pořádaných společnostmi a jejich
specializovanými sekcemi, jako jsou např.
Společnost pro trombózu a hemostázu nebo
skupiny natolik specializované, že jejich aktivity
jsou cílené i na jednotlivé diagnózy. Takže přijde
pozvánka např. na Hemofilický den nebo setkání pořádané skupinou specializující se na myelodysplastický syndrom či myelom apod. Jedna
ze sekcí se věnuje laboratorní činnosti.
Důležité je, že je možné obrátit se na přísluš-
né sekce s žádostmi o vyjádření společnosti k
některým nejednoznačně daným činnostem, tak
jako jsme to např. učinili v případě otázky délky archivace krevních nátěrů. Společnost pak
zařadila problém do programu schůze zástupců laboratorní sekce a zaslala vyjádření, které
bude následně zařazeno do doporučení společnosti v této problematice celorepublikově.
Synlabianer: Jste také členem EHA a účast-
onemocní, je to leukémií, což znamená jistý
a rychlý konec. Jenže toto strašidelné slovo v
sobě obsahuje různé typy onemocnění, z nichž
některá ani neléčíme a pacienti po letech zemřou na něco zcela jiného. Na druhé straně je
tu velmi rychlý vývoj laboratorních vyšetřovacích metod včetně molekulárně biologických,
genetických, které nám pomohou stanovit
prognostické faktory onemocnění a napoví, kdy
nejlépe léčbu zahájit a jak agresivní protokol
použít.
Pomocí imunochemoterapie můžeme např.
u lymfoproliferativních chorob léčbu provádět
cíleně proti zhoubné buňce. Nové léky a léčebné postupy mění i strategii přístupu např. k
transplantaci kostní dřeně u některých diagnóz.
Z výše uvedeného je patrné, že péče o značnou
část hematoonkologicky nemocných přechází
do specializovaných center.
Co zůstává stejné, že pro co nejlepší výsledek,
kterým je co nejlepší kvalita života pacienta, je
kromě léků také velmi potřebná důvěra a spolupráce pacientů, abychom je přesvědčili, že
navzdory filmovým scénářům jsou tady léčebné
možnosti, mnohdy účinnější, než u ostatních
zhoubných nemocí.
níte se řady mezinárodních kongresů. Co
obnáší členství a jaký přínos mají ony kongresy?
Synlabianer: A pokud jde o nové objevy,
Kromě evropských „bodů“ v rámci mezinárod-
Určitě unikátní objev způsobu vycestovávání
ního vzdělávání, je přínosem přehled o nejnovějších aktivitách ve sféře vědecké, výsledky
studií např. v léčebných strategiích nebo zkušenosti s určitými klinickými postupy. Stejně jako
u obdobných akcí v jiných oborech získáváte
celkový přehled o novinkách a cestách kudy se
obor ubírá, kam směřuje. Takovéto informace
pak mohou i motivovat chronicky nemocné a
dávat jim tolik potřebnou naději.
Synlabianer: Je hematologie oborem, který
se rychle vyvíjí a je plný novinek nebo jde
spíše o stagnující obor, kde vše důležité
bylo již objeveno?
Jde určitě o obor, který se trvale a rychle vyvíjí.
Vezměte si třeba úžasné pokroky v možnostech
léčby hematoonkologických onemocnění. Např.
leukémie. V každém druhém filmu, kde někdo
jaký vás v poslední době překvapil či zaujal?
zhoubných buněk z kostní dřeně do krve u AML,
který může být základem další možné léčebné
strategie. Tím spíš, že se na něm podílela Soňa
Peková a Lucie Krutílková z Chambonu.
Synlabianer: Jak trávíte svůj volný čas?
Jaké máte záliby a koníčky?
Co nejvíce času se snažím trávit s vnučkami,
rostou totiž hrozně rychle. Ráda cestuji, hlavně
do míst spojených s historií. Mám ráda hudbu a
přírodu. Její klid a pohoda, nejlépe vnímaná z
vodní hladiny na plachetnici, to je ideální duševní ozdravovna.
Synlabianer: Děkuji za rozhovor!
Stěhování laboratoře v Praze, V průběhu těchto prací jsme
O stěhování laboratoře v Brně jsme již v
našem časopise psali. Jenže na konci roku
2012 se stěhovala také laboratoř v Plzni a
v Praze. Více informací o tom, jak takové
stěhování laboratoře probíhá, naleznete v
našem článku.
Nejprve se podíváme do Plz-
Stěhování plzeňské laboratoře do prostor v Majerově ul.
ně, kde vše začalo v létě 2012
výpovědí z prostor polikliniky
Bory, kde naše laboratoř sídlila
od roku 1996. Situace vyvolala i myšlenky ohledně konce
plzeňského provozu, jelikož
najít nový vhodný prostor se v
té chvíli zdálo velmi těžké. Po
hledání a vytipovávání se podařilo objevit vyhovující prostory v Majerově ulici.
Na všechno bylo málo času, a
tak se naše společnost rychle
pustila do projektu a následně
přestavby budovy na laboratoř.
Začalo i běhání po úřadech,
aby se laboratoř mohla ve
velmi krátkém termínu otevřít a
oficiálně začít fungovat.
V poslední listopadové pon-
dělí jsme za plného provozu
začali na poliklinice Bory balit
a ve středu a v pátek (28. a 30.
listopadu) odpoledne jsme se
přestěhovali do právě zkolaudované nové Laboratoře Plzeň
na adrese Majerova 2525/7.
Od pondělí 3. prosince do
středy 5. prosince dopoledne
jsme ještě nemohli provádět
vyšetření v nových prostorách,
tak bylo nutné vzorky odesílat
do naší pražské laboratoře.
Ve středu 5. prosince vyzvedl
Ing. Pekár na Krajském úřadu
Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních
služeb (registraci) a laboratoř
začala plně fungovat.
K hektickému a skvěle zvlád-
nutému stěhování laboratoře
v Plzni Ing. Ján Pekár, vedoucí laboratoře, dodává: „Chtěl
bych poděkovat všem, kteří
se podíleli na tom, aby naše
laboratoř bez přerušení činnosti pracovala ke spokojenosti
zákazníků a plnila tak svoji
funkci.
Rád bych zvláště poděkoval
pracovníkům naší laboratoře
za podporu při přípravách stěhování, samotné přestěhování
a práci navíc při zařizování
laboratoře. Jsem velice rád, i
když jsem měl prvotní obavy,
že jsme všichni toto náročné
období vydrželi spolu a nikdo
neodešel. Diplom zaměstnanec roku, který jsem obdržel
29. ledna 2013 z rukou pana
generálního ředitele je ocenění
práce celého kolektivu.“
která dlouhá léta fungovala v
budově E areálu Ústřední vojenské nemocnice, začalo stejně jako v Plzni, výpovědí. I v
tomto případě jsme byli nuceni
velmi rychle najít nové prostory, které vyhovují podmínkám
mikrobiologické laboratoře a
jsou zároveň dobře dostupné.
Zároveň jsme si dali za cíl najít
prostory, které budou větší něž
ty stávající.
získali veškerá potřebná povolení od patřičných orgánů
Hlavního města Prahy a vše
bylo připraveno na stěhování. To proběhlo bez přerušení
provozu a jakékoliv ztráty v
průběhu víkendu, kdy v sobotu
bylo převezeno téměř veškeré
vybavení do nových prostor a
v neděli probíhalo „zabydlování“ personálu a dozpracování
vzorků.
Po návštěvě několika nevyho- V následujících dnech byly
vujících areálů se nám podařilo nalézt vyhovující prostor v
budově CUBE na Evropské.
Tímto ovšem celý proces teprve začal. Následovala složitá
a náročná úprava patra podle
představ a potřeb mikrobiologické laboratoře. V průběhu
přestavby naštěstí nenastal
žádný zásadní problém, díky
kterému by došlo k výraznějšímu zpoždění. S blížícím se
koncem termínu jsme začali
nově upravenou laboratoř vybavovat novými moderními přístroji. Došlo také na rozmístění
na míru vyrobeného nábytku.
Ten byl vyroben přesně podle
požadavků personálu, který
bude v této laboratoři pracovat.
převezeny zbývající přístroje,
které jsme nemohli z provozních důvodů stěhovat současně. Jednalo se o přístroje
MALDI a BACT ALERT. Díky
perfektnímu plánování a spolupráci se podařilo provést
takto náročné stěhování, aniž
by klienti společnosti pocítili
jakoukoliv změnu.
V průběhu prvních dní fun-
gování v nových prostorách
jsme odstranili „dětské nemoci“
provozu a momentálně funguje
laboratoř v budově CUBE bez
problémů a efektivněji než v
prostorech původních.
Ing. Ján Pekár, Ing. Ondřej
Novotný, Pavel Žďárek
Acanthamoeba castellanii v kultuře –
barveno trichromem dle Gomoriho.
Jsou 3 skupiny améb, které jsou důležité z hlediska
lidského zdraví. Je to Entamoeba histolytica, původce amébové dyzentérie a amébových abscesů (obvykle jaterních). Dále je to Naegleria fowleri, původce primární amébové meningoencefalitidy a několik
druhů rodu Acanthamoeba, původců granulomatózní
amébové encefalitidy (GAE), kožních infekcí a amébové keratitidy (AK).
Poslední dvě jmenované skupiny bývají v literatuře označovány také jako amfizoické
améby, neboť mohou vegetovat volně v přírodě i působit
jako patogeny lidí a zvířat.
Escherichia coli
Životní cyklus Naegleria fowleri
Améby rodu Acanthamoeba
jsou hojně rozšířeny v přírodě
(např. v půdě, sladké i slané
vodě, na rostlinách a mnohých
jiných místech) a pouze ve
vzácných případech se stávají
parazity lidí nebo zvířat. Životní cyklus zahrnuje dvě stádia.
Poměrně veliké vegetativní
trofozoity (obvykle od 10 do 40
µm) charakterizované jádrem
s velkým jadérkem, niťovitými
panožkami a pulzující vakuolou. Za nepříznivých podmínek
vznikají velmi odolné cysty různého tvaru - od kulatých až po
mnohoúhelníkovité (velikost 10
až 23 µm) s minimální metabolickou aktivitou.
Poměrně vzácné jsou granu-
lomatózní amébová encefalitida (GAE) a kožní infekce, které byly dosud popsány hlavně
u imunosuprimovaných osob.
Případy GAE mají velmi špatnou prognózu, a to i v případě
nasazení léčby.
Častější bývají amébové
keratitidy způsobené různými
druhy tohoto rodu, a to v drtivé
většině u nositelů kontaktních
čoček při nedodržování hygienických zásad při manipulaci s
čočkami a při jejich skladování, výjimečně po zranění oka.
Zatím bylo popsáno cca 3000
případů AK. Diagnostika AK je
problematická a často může
být zaměněna za virovou, bakteriální nebo mykotickou keratitidu. K laboratorní diagnostice
se používají nevýživné agarové půdy pokryté suspenzí
tepelně inaktivovaných bakterií nejčastěji Enterobacter
aerogenes nebo Escherichia
coli, kterými se améby živí. Na
půdu se nanáší bioptický materiál nebo seškrab z rohovky
provedený oftalmologem, dále
je možné přímo na agar položit
kontaktní čočku nebo nanést
sediment z roztoku, ve kterém
jsou čočky uchovávány. Půdy
se kultivují po dobu 1 týdne při
pokojové teplotě 25 °C. Denně se mikroskopicky ověřuje
přítomnost améb a zda mají
pulzující vakuoly, které u jiných
typů buněk nevídáme. Půdy je
možné připravit v laboratoři a
dodat na spolupracující klinické pracoviště. Další metodou
je detekce améb pomocí real-time PCR, kdy byly vypracovány izolační techniky použitelné i pro stanovení nukleových
kyselin z cyst. V současné
době v klinické praxi vstupuje
do popředí použití laserové
konfokální mikroskopie, jejíž
největší výhodou je, že se
jedná o metodu neinvazivní a
rychlou. Rychlá diagnostika a
včasné zahájení léčby zvyšuje
naději na úspěšné vyléčení
pacienta. Pokud napadení
rohovky trvá déle, může dojít
k trvalému poškození, někdy s
nutností transplantace rohovky
a případně k enukleaci oka.
Doporučené schéma léčby
nebylo dosud vypracováno,
bylo vyzkoušeno mnoho různých léků s větším či menším
úspěchem.
Améby rodu Acanthamoe-
ba mohou být navíc nosiči i
jiných patogenů, v literatuře
jsou uváděny např. Legionella
pneumophila, Coxiella burnetii,
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis a mnohé
další. V případě širšího zájmu
o tuto problematiku odkazujeme na souhrnné články:
Siddiqui R. et Khan N.A.,
Biology and pathogenesis of
Acanthamoeba, Parasites &
Vectors 2012, 5 (6).
Baranová M. et Mrva M.,
Měňavky rodu Acanthamoeba
– pôvodcovia infekcií člověka,
Epidemiol. Mikrobiol. Imunol.
60, 2011, č. 3, s. 121 – 130.
RNDr. Antonín Valkoun, CSc.,
RNDr. Denisa Kašičková,
Mgr. Alena Jelínková
Entamoeba histolytica (Měňavka
úplavičná)
Mikrofotografie améby naplněné Legionellou pneumophila.
KinoTIP
Foto z laboratoře
NEVĚDOMÍ
USA, 2013, režie: Joseph Kosinski.
Nový snímek s Tomem Cruisem
předcházejí značná očekávání. Po
úspěchu Minority Reportu a Války světů
se není čemu divit. Navíc Nevědomí
přináší divácky oblíbený příběh plný
tajemna, kdy osamocený opravář
na zpustošené Zemi po mimozemském útoku zjišťuje, že vše není tak,
jak vypadá. Velkolepá výprava a silný
scénář jsou hlavní devizy tohoto jarního
překvapení.
Premiéra: 18. 4. 2013
1. místo
PRAVIDLA MLČENÍ
USA, 2012, režie: Robert Redford.
Drama staré školy v režii ostříleného
Roberta Redforda, ve kterém si také
zahrál jednu z hlavních rolí. Vše se točí
kolem případu, ve kterém figuruje trojice
ekologických aktivistů, jež se před lety
zapletli do vraždy. Rozplétání viny a neviny, řešení starých omylů a hlavní hrdina
na útěku, to vše nás čeká ve filmu, kde si
zahrál také Shia LaBeouf, Stanley Tucci
nebo Susan Sarandon.
Premiéra: 18. 4. 2013
4. MÍSTO
7. MÍSTO
5. MÍSTO
Lenka - Everything At...
will.i.am & B. Spears Drake - Started From...
8. MÍSTO
- Scream & Shout
Baauer - Harlem
Shake
Taylor Swift - I Knew
You Were Trouble
9. MÍSTO
Bruno Mars - When I
Was Your Man
v
Lucie Vondrácková
- Co
s tou touhou
6. MÍSTO
2. místo
Mista - Show me
10. MÍSTO
Macklemore & R. Lewis,
ft. Wanz - Thrift Shop
3. místo
Paramore - Now
Kombinací řady českých a světových hudebních žebříčků jsme pro vás připravili základní TOP 10 Synlabianeru, který jste již ovlinili
svými hlasy. I nadále můžete hlasovat pro své oblíbené skladby nebo nám posílat tipy na skladby, které podle vás do žebříčku patří.
Rozhodli jsme se vám to usnadnit pomocí aplikace přímo v časopise.
Kalendář
akcí
13. 4. 2013
Konference sestřiček
Kde: Hotel Modrá Růže, Praha
Chcete-li být informování o
vyjití nového čísla časopisu
Synlabianer, případně o novinkách společnosti synlab,
zadejte svůj e-mail.
CHCI BÝT INFORMOVÁN,
AŽ VYJDE­
NOVÉ
ČÍSLO­!
KLIK!
13. 4. 2013
12. konference dětské pneumologie
Kde: Hotel DAP, Praha
Návod na používání časopisu:
Pro lepší orientaci v multimediálních funkcích
Synlabianeru, jsme pro vás připravili následující pomocné symboly.
- sekvence obrazů - kliknutím nebo tažením můžete
listovat mezi jednotlivými
obrázky.
- informace - kliknutím se
zobrazí více informací.
- video - kliknutím můžete
přehrát. Další funkce videa
nabízí ovládací panel.
- zvětšení - kliknutím se
obrázek buď zvětší nebo
ho lze zvětšovat přímo v
okně (rámečku)
- audio soubor - kliknutím
přehrajete zvukový soubor

Podobné dokumenty

Synlabianer 2013/01

Synlabianer 2013/01 3. Jednou z těchto nových metod je identifikace pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI TOF, která byla podrobně představena v minulém čísle Synlabianeru. Tato technologie bývá také přeneseně nazýván...

Více

PDF ke stažení

PDF ke stažení zapomínají na to, že by se měli porovnat s konkurenčními firmami a že by se měli zamyslet nad možností, jak se odlišit. V optikách, kde je majitel více vzdálen každodenní práci za pultem a věnuje s...

Více

Atopický ekzém - Ústav imunologie a alergologie

Atopický ekzém - Ústav imunologie a alergologie hned poté, co se objevil. Dermatolog může postavit diferenciální diagnózu; v těžších případech se bez dermatologické léčby vůbec neobejdeme (Obr. 4 – pův. obr. 3). Alergolog při svých vyšetřeních h...

Více

Df.dg leukopenie

Df.dg leukopenie Vondráková J.: Differential diagnostic of leucopenias The term leucopenia describes a decrease in the number of leucocytes in the blood circulation, defined as less than 4x109 per L (normal leucocy...

Více

Trendy v oční optice 05 - S

Trendy v oční optice 05 - S Podnikáme vše proto, aby se nákup brýlí od naší firmy stal zážitkem a kolekci doplňujeme 6–7 novými modely měsíčně. Využíváme přitom osvědčené zahraniční materiály. Móda, životní styl a pocit komfo...

Více

Infekce a cestování Rettův syndrom

Infekce a cestování Rettův syndrom kterém přednášely světové kapacity z oboru – Dr. med. Laura Maintz a doc. MUDr. Martin Hrubiško, Ph.D. V pražské laboratoři synlabu probíhá v současné době zkušební kvantitativní stanovení koncentr...

Více

Zde

Zde Torické nitrooční čočky se používají ke korekci rohovkového astigmatismu u pacientů s kataraktou. Implantují se v lokální anestezii při operaci šedého zákalu. V současné době je k dispozici několik...

Více

01/2013

01/2013 si vybuduje vlastní závod a výrobu přesune do nového areálu na Černovické terase v Brně. V létě 2012 ViskoTeepak ukončil veškerou svoji činnost ve Slavkově. Znamenalo to přestěhovat veškerou techni...

Více

sborník Neuroinfekce

sborník Neuroinfekce především hladinu celkové bílkoviny, její frakce a přítomnost specifických proteinů a protilátek. Zvýšení celkové bílkoviny je především známkou poškození hematoencefalické bariéry při zánětu. Dosa...

Více