CHORUS KFR Kontrolní séra

Komentáře

Transkript

CHORUS KFR Kontrolní séra
CHORUS
KRF KONTROLNÍ SÉRA
Výrobce:
DIESSE Diagnostica Senese
Via delle Rose 10
53035 Monteriggioni (Siena) – Itálie
CHORUS KFR Kontrolní séra
CZ
Chorus kontrolní séra pro komplement fixační reakce
1
Složení
KFR-MAT Pozitivní kontrola
1 × 0,5 ml
Roztok séra o známém titru (titr je uveden na štítku),
v pracovním ředění
Pracovní návod
2
1 ks
Pracovní postup
Pozitivní kontrolu inaktivujte po dobu 30 minut při 56 °C. Další použití této kontroly
je stejné jako kterýkoliv jiný vzorek, který testujete pro KRF.
3
Exspirace a stabilita roztoku
Skladujte při teplotě +2 °C až +8 °C. Při dodržení skladovacích podmínek platí
exspirace uvedená na štítku. Po otevření je reagencie stabilní dva měsíce při teplotě
+2 °C až +8 °C. Po otevření je možno reagencii skladovat Kontrolní sérum lze rozdělit
na alikvoty a skladovat při -20 °C. Takto uložené alikvoty lze skladovat po dobu
3 měsíců. Nezmrazujte opakovaně.
4
Bezpečnost práce
Séra použitá při výrobě kontrol byla vyšetřena na infekční agens s negativním
výsledkem. Přesto je třeba s nimi pracovat jako s potenciálně infekčním materiálem.
5
Technické připomínky
U semikvantitativního sérologického testování se výsledek +/- 1 ředění ve vztahu
na deklarovanou hodnotu všeobecně uznává.
2/4
IO-09/203 CF-CS CHORUS– Ed. 17.05.2010
CHORUS KFR Kontrolní séra
6
CZ
Chorus kontrolní séra pro komplement fixační reakce
Návod pro použití kontrolního séra pro komplement fixační reakce (KFR).
Tento návod platí pro kontrolní séra uvedená níže.
Určeno pouze pro in vitro použití.
Produkt
Kat. číslo
CHLAMYDIA CONTROL SERUM
85832
Produkt obsažení Příloze IIB, Dir. 98/79 CE, číslo notifikované osoby 0123
ADENOVIRUS CONTROL SERUM
85830
COXSACKIE B CONTROL SERUM
85903
INFLUENZA A CONTROL SERUM
85872
INFLUENZA B CONTROL SERUM
85873
LEGIONELLA PNEUMOPHILA CONTROL SERUM
85874
LISTERIA MONOCYTOGENES CONTROL SERUM
85875
MYCOPLASMA PNEUMONIAE CONTROL SERUM
85877
PARAINFLUENZA CONTROL SERUM
85893
Q-FEVER CONTROL SERUM
85886
RESPIRATORY SYNCITIAL CONTROL SERUM
85889
BORDETELLA PERTUSSIS CONTROL SERUM
85894
CAMPYLOBACTER CONTROL SERUM
85895
BORRELIA CONTROL SERUM
85902
YERSINIA CONTROL SERUM
85931
SHIGELLA CONTROL SERUM
85932
LEPTOSPIRA CONTROL SERUM
85896
3/4
IO-09/203 CF-CS CHORUS– Ed. 17.05.2010
CHORUS KFR Kontrolní séra
7
CZ
Vysvětlení symbolů
Datum výroby
Použít do data
Nepoužívat opakovaně
Čtěte přiložené dokumenty
Výrobce
Počet testů
Skladovací teplota
Čtěte návod k použití
Biologická rizika
Katalogové číslo
Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro
Číslo šarže
Diesse Diagnostica Senese
Via delle Rose 10
53035 Monteriggioni (Siena) – Italy
Tel. +39 0577-587111
Fax. +39 0577-318690
4/4
IO-09/203 CF-CS CHORUS– Ed. 17.05.2010

Podobné dokumenty

Respiratorní infekce

Respiratorní infekce Biorad – iCycler, CFX96, IQ5, Dx Cepheid – SmartCycler Qiagen – RotorGene Roche – LC 480, LC 2.0 Stratagene – Mx3000P, Mx3005P

Více

Aujeszkyho choroba

Aujeszkyho choroba Od ukončení ozdravovacího programu od Aujeszkyho choroby v roce 1987 se v naší republice v chovech domácích prasat tato nákaza nevyskytuje a proto je vakcinace zakázána. Při vstupu ČR do EU bylo ro...

Více

Stručný návod - ALFA OFFICE Pro

Stručný návod - ALFA OFFICE Pro 2. Stisknutím tlačítka s šipkou nahoru nebo dolů zvolte zásobník nebo podavač a stiskněte 3. Stisknutím tlačítka s šipkou nahoru nebo dolů zvolte formát papíru a stiskněte 4. Stisknutím tlačítka s ...

Více

Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce → 31 dní – 5 měsíců včetně → nad 6 měsíců včetně Protrombinový test: INR APTT: poměr R neléčení heparinem: → 0 – 30 dní včetně → 31 dní – 12 měsíců včetně → 1 rok – 10 roků včetně → 11-15 let včetn...

Více

Referenční meze u koagulačních vyšetření

Referenční meze u koagulačních vyšetření ČHS ČLP JEP: u dětí do 28 dní je normální hodnota do 0-5ti násobku cut-off (tj. 0-2,5 mg/l FEU) *

Více

stáhnout - LABtechnik

stáhnout - LABtechnik chemie). Enzym CK katalyzuje reverzibilní přenos fosfátové skupiny na adenosin difosfát za vzniku kreatinu a adenosin trifosfátu. Vzniklý ATP reaguje s D-glukózou za katalýzy hexokinázy, vzniká ADP...

Více