Odhlašování obědů

Komentáře

Transkript

Odhlašování obědů
Odhlašování a přihlašování obědů
Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 6:00 do 13:00 a to vždy den předem.
V pondělí nebo první den po svátcích a přerušení provozu MŠ je možné přihlášení a odhlášení
do 7:00 hod téhož dne.
Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve
vlastních nádobách v době od 11:00 do 11:20 ve školní jídelně (platí pouze v první den
nepřítomnosti).
Způsob přihlášení nebo odhlášení obědů:
a)
b)
c)
písemně do určeného sešitu v šatně a to na následující den/dny
osobně ve třídě učitelce
telefonicky na čísle školní jídelny 734 310 350
Ve Frýdku – Místku dne 31.8.2012
Adrianna Fördösová
vedoucí školní jídelny