HLT4027

Komentáře

Transkript

HLT4027
HLT4027
FR COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUE
MODE D’EMPLOI
EN ELECTRIC LINE TRIMMER
OPERATOR’S MANUAL
DE ELEKTRISCHER RASENTRIMMER
BEDIENUNGSANLEITUNG
12
ES CORTABORDES ELÉCTRICO
MANUAL DE UTILIZACIÓN
18
IT
MANUALE D’USO
24
PT APARADOR DE LINHA ELÉCTRICO
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
30
NL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
36
SV ELEKTRISK TRÅDTRIMMER
INSTRUKTIONSBOK
42
DA ELEKTRISK KANTKLIPPER
BRUGERVEJLEDNING
47
NO ELEKTRISK GRESS- OG KANTTRIMMER
BRUKSANVISNING
52
KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA
57
HU ÛÔÛÕÌÎÑÓÑÍ ÍÆÛÙWÔÇÒÇSÎM
ØßÍÆÒ_ÔßÌ× FÌÓËÌßÌM
62
CS
Ò_ÊÑÜ Õ ÑÞÍÔËÆÛ
68
FI
DECESPUGLIATORE A FILO ELETTRICO
ELEKTRISCHE GRASTRIMMER
SÄHKÖKÄYTTÖINEN SIIMATRIMMERI
RU
1
7
73
RO
79
PL ÛÔÛÕÌÎÇÝÆÒß ÐÑÜ
ÐÑÜ
SL ÕÑÍ×ÔÒ×Ýß Æ Ò×ÌÕÑ
ËÐÑÎßÞÒ×–Õ× ÐÎ×ÎÑ Ò×Õ
HR
ÕÑÎ×ÍÒ×eÕ× ÐÎ×ÎËeÒ×Õ
ET ÛÔÛÕÌÎ×Ô×ÒÛ ÖKØÊÌÎ×ÓÓÛÎ
ÕßÍËÌßÖßÖËØÛÒÜ
101
LT
ÒßËÜÑÖ×ÓÑ ÊßÜÑÊßÍ
106
Ò_ÊÑÜ
116
LV
Þ
ÛÔÛÕÌÎ×ÍÕß×Í ßËÕÔßÍ ÌÎ×ÓÛÎ×Í
SK ÛÔÛÝÌÎ×ÝÕC Ü
85
91
96
111
BG
121
׳°±®¬¿²¬ÿ
It is essential that you read the instructions in this manual before operating this
machine.
߬¬»²¬·±² ÿ
Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant le
montage et la mise en service de l’appareil.
׳°±®¬¿²¬ÿ
It is essential that you read the instructions in this manual before operating this machine.
É·½¸¬·¹ÿ
Es ist notwendig, dass Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung lesen bevor
Sie das Gerät bedienen.
׳°±®¬¿²¬»æ
Es indispensable que lea las instrucciones detalladas en este manual antes de encender
la máquina.
׳°±®¬¿²¬»ÿ
Ô»¹¹»®» ¿¬¬»²¬¿³»²¬» ´» ·-¬®«¦·±²· ½±²¬»²«¬» ²»´ °®»-»²¬» ³¿²«¿´» °®·³¿ ¼· ³»¬¬»®» ·²
º«²¦·±²» ´Ž¿°°¿®»½½¸·±ò
׳°±®¬¿²¬»ÿ
É essencial que leia as instruções neste manual antes de começar a utilizar esta
máquina.
Þ»´¿²¹®·¶µÿ
Ø»¬ ·- ª¿² »--»²¬·»»´ ¾»´¿²¹ ¼¿¬ « ¼» ·²-¬®«½¬·»- ·² ¼»¦» ¹»¾®«·µ-¿¿²©·¶¦·²¹ ´»»-¬ ª±±®¼¿¬
« ¼·¬ ¬±»-¬»´ ¹»¾®«·µ¬ò
Ê·µ¬·¹¬ÿ
Ü»¬ <® ª·µ¬·¹¬ ¿¬¬ ¼« ´<-»® ·²-¬®«µ¬·±²»®²¿ · ¼»²²¿ ³¿²«¿´ ·²²¿² ¼« ¿²ª<²¼»® ³¿-µ·²»²ò
Ê·¹¬·¹¬ÿ
Det er væsentlig at du læser anvisningerne I denne manual før du betjener denne
maskine.
Ê·µ¬·¹ÿ
Det er meget viktig at du leser instruksjonene i denne brukerhåndboken før du bruker
denne maskinen.
Ì<®µ»<<ÿ
On tärkeää, että luet tämän oppaan ohjeet ennen koneen käyttöä.
Ú±²¬±-ÿ
Important!
Ë©¿¹¿ÿ
б³»³¾²±ÿ
Þ·-¬ª»²»¹¿ °±³»²¿ ¶»ô ¼¿ -· °®»¼ «°±®¿¾± ²¿°®¿ª» °®»¾»®»¬» ¬¿ ²¿ª±¼·´¿ ¦¿ «°±®¿¾±ò
Ì<¸¬·-ÿ
Ѳ $´·³¿´¬ ¬<¸¬·-ô »¬ ¬» ´±»µ-·¬» »²²» -»´´» ³¿-·²¿ µ¿-«¬¿³·-¬ -»¼¿ µ¿-«¬«-¶«¸»²¼·¬ò
ͪ¿®¾· ·²º±®³¿½·¶¿ÿ
Sous réserve de modifications techniques / Subject to technical modifications / Technische Änderungen vorbehalten /
Bajo reserva de modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche / Com reserva de modificações técnicas
/ Technische wijzigingen voorbehouden / Med förbehåll för tekniska ändringar / Med forbehold for tekniske ændringer /
Med forbehold om tekniske endringer / Tekniset muutokset varataan /
/
/
б¼´±:²± ¬»¸²·Uµ·³ °®±³¶»²¿³¿ ñ Ì»¸²·´·-»¼ ³««¼¿¬«-»¼ ª+·³¿´·µ«¼ ñ
ñ
/
ÚÎ
ÛÒ
ÜÛ
ÛÍ
×Ì
ÐÌ
ÒÔ
ÍÊ
Üß
ÒÑ
Ú×
ØË
ÝÍ
ÎË
ÎÑ
ÐÔ
ÍÔ
ØÎ
ÛÌ
ÔÌ
blízkosti,
aby
nedošlo
ÔÊ
ÍÕ
ÞÙ
ke
kontaktu
bezporuchový výkon.
NAHLÉDNUTÍ
ÚVOD
nebo plynu.
nikoho
schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí,
v
Tento výrobek má mnoho vlastností, které vám více
obsluha.
Máte-li dlouhé vlasy, noste pokrývku hlavy.
kabel mimo horké plochy, olej a ostré hrany.
a oleje.
poloze OFF (VYPNUTO). Nenoste zapojený nástroj
68
ÚÎ
ÛÒ
ÜÛ
ÛÍ
×Ì
ÐÌ
ÒÔ
ÍÊ
Üß
ÒÑ
Ú×
ØË
ÝÍ
ÎË
ÎÑ
ÐÔ
ÍÔ
ØÎ
ÛÌ
ÔÌ
ÔÊ
ÍÕ
ÞÙ
unaveni.
pracovat a nebude mít vliv na funkci. Zkontrolujte
po vypnutí.
ovlivnit funkci nástroje. Ochranný prvek nebo jiný
kameny, atd.
pracuje.
nevypíná.
lednicemi.
Tento elektrický nástroj je konstruován v souladu
jeho normální provozní polohy.
odborníci mohou opravovat elektrický nástroj. Jinak
zataraseny.
kabel ihned z elektrické zásuvky. KABELU SE
štítku.
ZÁSUVKY.
pokyny pracovat se strojem.
SYMBOLY
SYMBOL
nahlédnutí.
69
ÚÎ
ÛÒ
ÜÛ
ÛÍ
×Ì
ÐÌ
ÒÔ
ÍÊ
Üß
ÒÑ
Ú×
ØË
ÝÍ
ÎË
ÎÑ
SYMBOL
ÐÔ
ÍÔ
VÝZNAM
POZOR:
POZOR:
SERVIS
POPIS
Obr. 1.
náhradní díly.
3. Napájecí kabel
7. Víko cívky
Zavolejte pro pomoc zákaznický servis Homelite.
11. Spodní násada
13. Horní násada
Obr. 8
16. Otvor
70
ØÎ
ÛÌ
ÔÌ
ÔÊ
ÍÕ
ÞÙ
ÚÎ
ÛÒ
ÜÛ
ÛÍ
×Ì
ÐÌ
ÒÔ
ÍÊ
Üß
ÒÑ
Ú×
ØË
ÝÍ
ÎË
ÎÑ
ÐÔ
ÍÔ
ØÎ
ÛÌ
ÔÌ
ÔÊ
ÍÕ
ÞÙ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovitý výkon ..................................................... 400 W
................................. 220-240 V ~50 Hz
Rychlost naprázdno .....................................10500 ot./min
Sekací kapacita .......................................................27 cm
Vibrace ...............................................2.1m/s², k=1.5 m/s²
....... LWA:95.5dB(A)
KWA:0.5dB(A)
...... LPA: 79.9 dB(A)
KPA:0.5dB(A)
Hmotnost (bez kabelu) ............................................2.3 kg
VÝSTRAHA
Nesekejte mokrou nebo navlhlou trávu. Suchá tráva
dává vynikající výsledky.
Viz obr. 2
vašimi zády.
OBSLUHA
UVEDENÍ DO PROVOZU
vypnutí.
STRUNY
3).
odpojení ze zásuvky. (obr. 4)
strunu.
Viz obr. 8
víko cívky.
usadí ve své poloze.
VÝSTRAHA
71
ÚÎ
ÛÒ
ÜÛ
ÛÍ
×Ì
ÐÌ
ÒÔ
ÍÊ
Üß
ÒÑ
Ú×
ØË
ÝÍ
ÎË
ÎÑ
ÐÔ
ÍÔ
ØÎ
ÛÌ
ÔÌ
ÔÊ
ÍÕ
v prachu, noste také respirátor.
sprejem.
2. Nainstalujte více struny (viz
v této
2. Nedostatek struny na cívce.
3. Tahejte za strunu, zatímco
krátká.
4. Struna je cívce zamotána.
a znovu ji namotejte (viz
Tráva se omotala nebo nalepila okolo
hlavy.
Tráva se obaluje okolo násady a
Sekání vysoké trávy ve spodní úrovni.
1. Kontaktujte prodejce pro
kontrolu poškození.
nejde znovu spustit
LIKVIDACE
72
ÞÙ